Gmina Olszanica w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Gmina Olszanica - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Olszanica to gmina wiejska. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu leskiego. Gmina Olszanica ma 4 854 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 18,2% ludności powiatu. Gmina stanowi 11,2% powierzchni powiatu.
 • 4 854 Liczba mieszkańców
 • 93,5 km² Powierzchnia
 • 53 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 13 Numer kierunkowy
 • RLS Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Wojciech Zapała Wójt gminy
Gmina Olszanica na mapie
Identyfikatory
 • 22.458949.4777 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1821042
Herb gminy Olszanica
Gmina Olszanica herb

Gmina Olszanica - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
38-722Poczta Olszanica

Gmina Olszanica - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Olszanica)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Olszanica
(13) 461-70-45
(13) 461-73-73
Olszanica 81
38-722 Olszanica
ZUS Inspektorat w Sanoku (podlega pod: ZUS Oddział w Jaśle)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Konarskiego 20
38-500 Sanok

Gmina Olszanica - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Olszanica

Gmina Olszanica - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Olszanica ma 4 854 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 5,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Olszanica zawarli w 2020 roku 13 małżeństw, co odpowiada 2,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  31,2% mieszkańców gminy Olszanica jest stanu wolnego, 56,2% żyje w małżeństwie, 2,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Olszanica ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 2. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,41 na 1000 mieszkańców gminy Olszanica. W 2020 roku urodziło się 51 dzieci, w tym 52,9% dziewczynek i 47,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 345 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,77 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 33,7% zgonów w gminie Olszanica spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 30,7% zgonów w gminie Olszanica były nowotwory, a 6,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Olszanica przypada 10.03 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 40 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 57 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Olszanica -17. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  63,5% mieszkańców gminy Olszanica jest w wieku produkcyjnym, 15,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Olszanica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 854 Liczba mieszkańców
 • 2 446 Kobiety
 • 2 408 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Olszanica w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Olszanica w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Olszanica w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Olszanica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  41,7 lat
  woj. podkarpackie
  41,4 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 42,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Olszanica, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Olszanica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Olszanica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Olszanica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Olszanica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,2% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Olszanica
  31,1%
  Podkarpackie
  30,5%
  Cała Polska
  28,8%
 • 25,2% Kobiety
  (Panny)
 • 37,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,2% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,2%
  Podkarpackie
  57,1%
  Cały kraj
  55,8%
 • 56,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Olszanica
  8,6%
  woj. podkarpackie
  8,7%
  Cały kraj
  9,6%
 • 14,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Olszanica
  2,8%
  Podkarpackie
  2,8%
  Kraj
  5,0%
 • 2,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,3% Nieustalone
 • Gmina
  1,4%
  Województwo
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Olszanica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Olszanica w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • gm. Olszanica
  2,7
  woj. podkarpackie
  3,7
  Cały kraj
  3,8
 • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  0,7
  woj. podkarpackie
  1,0
  Cały kraj
  1,3
 • 13 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Olszanica w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Olszanica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 Przyrost naturalny w roku 2020
 • 3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,41 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  0,4
  Województwo
  -2,2
  Cała Polska
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Olszanica w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Olszanica w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Olszanica w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Olszanica w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 51 Urodzenia żywe
 • 27 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 24 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,9%
  47,1%
 • 10,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Olszanica
  10,4
  Podkarpackie
  9,2
  Cała Polska
  9,3
 • 36,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,6
  Podkarpackie
  38,8
  Kraj
  39,9
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 78 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 78
 • 71 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 345 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 329 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 364 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 345 g
  woj. podkarpackie
  3 352 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 23 Waga 4000g - 4499g
 • 23
 • 60 Waga 3500g - 3999g
 • 60
 • 87 Waga 3000g - 3499g
 • 87
 • 41 Waga 2500g - 2999g
 • 41
 • 9 Waga 2000g - 2499g
 • 9
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Olszanica
  1,25
  Województwo
  1,30
  Polska
  1,38
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Olszanica
  0,67
  woj. podkarpackie
  0,63
  Kraj
  0,67
 • 0,77 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,77
  woj. podkarpackie
  0,81
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Olszanica w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 49 Zgony
 • 24 Kobiety
  (Zgony)
 • 25 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,0%
  51,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,0 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  10,0
  woj. podkarpackie
  11,4
  Cały kraj
  12,5
 • 129,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  129,5
  Podkarpackie
  123,3
  Polska
  134,3
 • 8,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  8,9
  Podkarpackie
  4,3
  Cała Polska
  3,6
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Olszanica
  3,1
  Podkarpackie
  2,8
  Polska
  3,4
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie leskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  33,7%
  Województwo
  42,8%
  Kraj
  39,4%
 • 30,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  30,7%
  Podkarpackie
  25,2%
  Cała Polska
  26,5%
 • 6,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,9%
  Województwo
  6,3%
  Cały kraj
  6,6%
 • 12,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  12,1
  Cały kraj
  9,9
 • 64,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  64,0
  Cała Polska
  70,4
 • 301,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Olszanica
  301,5
  Podkarpackie
  236,9
  Kraj
  283,2
 • 209,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  209,0
  Kraj
  261,3
 • 331,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 357,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 305,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  331,7
  Województwo
  403,2
  Polska
  421,0
 • 32,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 9,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 53,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Olszanica
  32,0
  Województwo
  56,6
  Polska
  69,5
 • 22,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Olszanica
  22,3
  Podkarpackie
  25,3
  Polska
  35,1
 • 7,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  7,4
  woj. podkarpackie
  6,5
  Polska
  7,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Olszanica
  0,9%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 57 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 30 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -16 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -17 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Olszanica w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Olszanica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Olszanica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Olszanica - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Olszanica oddano do użytku 14 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,87 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Olszanica to 1 345 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 276 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Olszanica to 5,36 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Olszanica to 129,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,57% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,23% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,40% mieszkań posiada łazienkę, 73,16% korzysta z centralnego ogrzewania, a 1,49% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu leskiego.

  Powiat leski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Olszanica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 345 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 275,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  275,50
  Podkarpackie
  324,10
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 91,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Olszanica
  91,00 m2
  Podkarpackie
  82,40 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 25,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Olszanica
  25,10 m2
  Województwo
  26,70 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,51 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,51
  Województwo
  4,11
  Cały kraj
  3,82
 • 3,63 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Olszanica
  3,63
  Województwo
  3,09
  Kraj
  2,55
 • 0,80 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,80
  woj. podkarpackie
  0,75
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Olszanica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 14 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 2,87 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  2,87
  Podkarpackie
  4,73
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 75 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,36 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Olszanica
  5,36
  woj. podkarpackie
  4,38
  Polska
  3,77
 • 15,36 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Olszanica
  15,36
  woj. podkarpackie
  20,74
  Kraj
  21,77
 • 1 808 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 129,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  129,1 m2
  woj. podkarpackie
  102,8 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,37 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  0,37 m2
  Województwo
  0,49 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Olszanica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 94,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  94,57%
  Podkarpackie
  94,86%
  Kraj
  96,97%
 • 91,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Olszanica
  91,23%
  Województwo
  92,04%
  Kraj
  94,01%
 • 88,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Olszanica
  88,40%
  Podkarpackie
  89,99%
  Cały kraj
  91,78%
 • 73,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Olszanica
  73,16%
  Województwo
  78,75%
  Cały kraj
  83,08%
 • 1,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Olszanica
  1,49%
  Województwo
  75,14%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Olszanica - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Olszanica na 1000 mieszkańców pracuje 99osób . 44,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Olszanica wynosiło w 2020 roku 17,1% (20,1% wśród kobiet i 14,5% wśród mężczyzn).

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Olszanica wynosiło 4 832,85 PLN, co odpowiada 87.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Olszanica 398 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 255 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -143.

  54,7% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Olszanica pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 6,7% w przemyśle i budownictwie, a 10,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Olszanica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  99,0
  Podkarpackie
  217,0
  Cały kraj
  252,0
 • 17,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 20,1% Kobiety
 • 14,5% Mężczyźni
 • Gmina Olszanica
  17,1%
  Podkarpackie
  9,1%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Olszanica w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Olszanica w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Olszanica w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Olszanica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 833 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Olszanica
  4 833 PLN
  woj. podkarpackie
  4 708 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Olszanica w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Olszanica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 398 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 255 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -143 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,64 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Olszanica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 54,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 50,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 59,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 6,7% Przemysł i budownictwo
 • 3,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 10,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,5% Pozostałe
 • 32,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 21,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Olszanica w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Olszanica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 483 Pracujący ogółem
 • 214 Kobiety
 • 269 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Olszanica w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,5% W wieku produkcyjnym
 • 58,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Olszanica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 57,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  57,4
  woj. podkarpackie
  63,7
  Kraj
  68,0
 • 32,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Olszanica
  32,4
  woj. podkarpackie
  34,0
  Cała Polska
  37,5
 • 129,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Olszanica
  129,7
  woj. podkarpackie
  114,6
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Olszanica - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Olszanica w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 478 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 385 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 51 nowych podmiotów, a 22 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (53) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (29) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (38) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (14) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Olszanica najwięcej (15) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (466) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,6% (27) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,6% (127) podmiotów, a 67,8% (324) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Olszanica najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.9%) oraz Budownictwo (20.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 478 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 27 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 127 Przemysł i budownictwo
 • 324 Pozostała działalność
 • 51 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Olszanica w 2020 roku
 • 22 Podmioty wyrejestrowane w gminie Olszanica w 2020 roku
 • 385 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 466 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 466
 • 10 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 10
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 478 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 478
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 16 Spółki handlowe ogółem
 • 16
 • 11  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 11
 • 15 Spółki cywilne ogółem
 • 15
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 385 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 88 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 88
 • 78 Budownictwo
 • 78
 • 34 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 34
 • 34 Przetwórstwo przemysłowe
 • 34
 • 27 Transport i gospodarka magazynowa
 • 27
 • 26 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 26
 • 21 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 21
 • 17 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 17
 • 16 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 16
 • 15 Pozostała działalność
 • 15
 • 7 Informacja i komunikacja
 • 7
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Olszanica - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Olszanica stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 57 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,74 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Olszanica wynosi 83,90% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Olszanica najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,14 (wykrywalność 83%) oraz przeciwko mieniu - 5,30 (wykrywalność 75%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,74 (97%), o charakterze gospodarczym - 1,25 (60%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Olszanica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Olszanica.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Olszanica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 57 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 57
 • 40 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 40
 • 6 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 6
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 26 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 26
 • 11,74 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Olszanica
  11,74
  woj. podkarpackie
  15,15
  Kraj
  19,96
 • 8,14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Olszanica
  8,14
  Województwo
  7,01
  Cały kraj
  12,25
 • 1,25 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Olszanica
  1,25
  woj. podkarpackie
  6,10
  Cały kraj
  5,17
 • 1,74 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,74
  Województwo
  1,52
  Cały kraj
  1,73
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,34
  Województwo
  0,29
  Cały kraj
  0,37
 • 5,30 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Olszanica
  5,30
  woj. podkarpackie
  8,68
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Olszanica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  84%
  Województwo
  80%
  Kraj
  73%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Olszanica
  83%
  Województwo
  70%
  Cały kraj
  65%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  61%
  Podkarpackie
  87%
  Kraj
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Olszanica
  98%
  Podkarpackie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  89%
  woj. podkarpackie
  87%
  Kraj
  87%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Olszanica
  76%
  Podkarpackie
  74%
  Polska
  54%

Gmina Olszanica - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Olszanica wyniosła w 2020 roku 33,2 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 6.4% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Olszanica - 21.4% została przeznaczona na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (18.7%) oraz na Dział 926 - Kultura fizyczna i sport (9.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,3 mln złotych, czyli 21,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Olszanica wyniosła w 2020 roku 35,3 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.2% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (37.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (16.2%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (13.5%). W budżecie gminy Olszanica wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 511 złotych na mieszkańca (7,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 0,1 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Olszanica według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Olszanica według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Olszanica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Olszanica według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,4 mln

  3,1 tys(100%)

  15,8 mln

  3,2 tys(100%)

  14,0 mln

  2,8 tys(100%)

  15,7 mln

  3,1 tys(100%)

  18,7 mln

  3,8 tys(100%)

  19,7 mln

  4,0 tys(100%)

  35,3 mln

  7,2 tys(100%)

  33,2 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  126,0 tys

  25,2(0.8%)

  121,0 tys

  24,2(0.8%)

  108,5 tys

  21,7(0.8%)

  129,0 tys

  25,9(0.8%)

  162,8 tys

  32,8(0.9%)

  183,4 tys

  37,4(0.9%)

  11,8 mln

  2,4 tys(33.3%)

  7,1 mln

  1,5 tys(21.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,6 mln

  1,3 tys(42.9%)

  5,9 mln

  1,2 tys(37.5%)

  5,4 mln

  1,1 tys(38.8%)

  5,3 mln

  1,1 tys(33.8%)

  6,2 mln

  1,2 tys(33%)

  5,8 mln

  1,2 tys(29.4%)

  6,2 mln

  1,3 tys(17.6%)

  6,2 mln

  1,3 tys(18.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  105,9 tys

  21,2(0.7%)

  79,0 tys

  15,8(0.5%)

  76,9 tys

  15,4(0.5%)

  94,3 tys

  19,0(0.6%)

  673,2 tys

  136(3.6%)

  514,2 tys

  105(2.6%)

  996,6 tys

  204(2.8%)

  3,1 mln

  641(9.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,3 mln

  464(15.1%)

  2,4 mln

  483(15.2%)

  2,6 mln

  511(18.2%)

  2,3 mln

  460(14.6%)

  2,5 mln

  499(13.2%)

  2,7 mln

  542(13.5%)

  2,9 mln

  588(8.1%)

  3,0 mln

  606(8.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,4 tys

  3,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 mln

  346(5.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  476(15.5%)

  2,3 mln

  469(14.8%)

  2,3 mln

  466(16.6%)

  4,8 mln

  956(30.3%)

  943,9 tys

  190(5%)

  1,7 mln

  340(8.5%)

  1,9 mln

  383(5.3%)

  1,6 mln

  335(4.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  941,1 tys

  188(6.1%)

  1,5 mln

  302(9.5%)

  1,2 mln

  234(8.3%)

  824,2 tys

  166(5.3%)

  831,3 tys

  167(4.4%)

  997,4 tys

  203(5.1%)

  4,2 mln

  859(11.9%)

  1,5 mln

  304(4.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  577,2 tys

  115(3.8%)

  887,5 tys

  178(5.6%)

  465,9 tys

  93,2(3.3%)

  449,7 tys

  90,5(2.9%)

  625,3 tys

  126(3.3%)

  524,1 tys

  107(2.7%)

  525,5 tys

  107(1.5%)

  519,3 tys

  106(1.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  376,6 tys

  75,3(2.5%)

  1,2 mln

  242(7.6%)

  812,2 tys

  163(5.8%)

  877,3 tys

  176(5.6%)

  1,1 mln

  219(5.8%)

  1,8 mln

  364(9.1%)

  497,4 tys

  102(1.4%)

  505,6 tys

  104(1.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  170,3 tys

  34,0(1.1%)

  155,1 tys

  31,1(1%)

  152,5 tys

  30,5(1.1%)

  100,6 tys

  20,2(0.6%)

  96,6 tys

  19,5(0.5%)

  78,1 tys

  15,9(0.4%)

  300,4 tys

  61,4(0.9%)

  421,7 tys

  86,4(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  164,6 tys

  32,9(1.1%)

  178,5 tys

  35,7(1.1%)

  104,1 tys

  20,8(0.7%)

  163,2 tys

  32,8(1%)

  199,0 tys

  40,1(1.1%)

  199,8 tys

  40,7(1%)

  245,2 tys

  50,1(0.7%)

  285,1 tys

  58,4(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  145,3 tys

  29,0(0.9%)

  228,8 tys

  45,8(1.4%)

  162,3 tys

  32,5(1.2%)

  237,3 tys

  47,7(1.5%)

  301,2 tys

  60,7(1.6%)

  160,5 tys

  32,7(0.8%)

  185,0 tys

  37,8(0.5%)

  206,9 tys

  42,4(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  155,7 tys

  31,1(1%)

  236,8 tys

  47,4(1.5%)

  69,3 tys

  13,9(0.5%)

  150,7 tys

  30,3(1%)

  55,6 tys

  11,2(0.3%)

  93,3 tys

  19,0(0.5%)

  94,9 tys

  19,4(0.3%)

  129,0 tys

  26,4(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  197,8 tys

  39,5(1.3%)

  191,1 tys

  38,3(1.2%)

  114,4 tys

  22,9(0.8%)

  138,8 tys

  27,9(0.9%)

  166,0 tys

  33,4(0.9%)

  144,8 tys

  29,5(0.7%)

  120,1 tys

  24,5(0.3%)

  92,7 tys

  19,0(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  102,7 tys

  20,5(0.7%)

  94,3 tys

  18,9(0.6%)

  75,8 tys

  15,2(0.5%)

  35,3 tys

  7,1(0.2%)

  22,5 tys

  4,5(0.1%)

  2,5 tys

  0,5(0%)

  19,3 tys

  3,9(0.1%)

  81,9 tys

  16,8(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  879

  0,2(0%)

  38,0 tys

  7,6(0.2%)

  45,5 tys

  9,1(0.3%)

  5,8 tys

  1,2(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  57,1 tys

  11,6(0.3%)

  49,9 tys

  10,2(0.1%)

  47,4 tys

  9,7(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  38,0 tys

  7,6(0.2%)

  40,1 tys

  8,0(0.3%)

  50,7 tys

  10,1(0.4%)

  58,0 tys

  11,7(0.4%)

  54,2 tys

  10,9(0.3%)

  69,1 tys

  14,1(0.4%)

  59,6 tys

  12,2(0.2%)

  36,8 tys

  7,5(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  603,5 tys

  121(3.9%)

  68,3 tys

  13,7(0.4%)

  84,8 tys

  17,0(0.6%)

  74,2 tys

  14,9(0.5%)

  48,1 tys

  9,7(0.3%)

  50,6 tys

  10,3(0.3%)

  37,8 tys

  7,7(0.1%)

  35,8 tys

  7,3(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  90,6 tys

  18,1(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  354,9 tys

  70,9(2.3%)

  101,8 tys

  20,4(0.6%)

  88,1 tys

  17,6(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Olszanica według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Olszanica według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Olszanica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Olszanica według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,4 mln

  3,1 tys(100%)

  15,9 mln

  3,2 tys(100%)

  15,3 mln

  3,1 tys(100%)

  17,0 mln

  3,4 tys(100%)

  19,2 mln

  3,9 tys(100%)

  21,1 mln

  4,3 tys(100%)

  31,8 mln

  6,5 tys(100%)

  35,3 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,0 mln

  1,2 tys(38.8%)

  6,3 mln

  1,3 tys(39.6%)

  6,3 mln

  1,3 tys(41.4%)

  6,7 mln

  1,3 tys(39.2%)

  6,8 mln

  1,4 tys(35.6%)

  7,6 mln

  1,5 tys(35.9%)

  8,2 mln

  1,7 tys(25.9%)

  13,2 mln

  2,7 tys(37.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  105,1 tys

  21,0(0.7%)

  104,6 tys

  20,9(0.7%)

  94,8 tys

  19,0(0.6%)

  117,7 tys

  23,7(0.7%)

  117,1 tys

  23,6(0.6%)

  161,4 tys

  32,9(0.8%)

  8,8 mln

  1,8 tys(27.6%)

  5,7 mln

  1,2 tys(16.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,8 mln

  764(24.8%)

  4,1 mln

  813(25.5%)

  4,0 mln

  802(26.1%)

  3,7 mln

  753(22%)

  3,9 mln

  790(20.4%)

  4,4 mln

  893(20.8%)

  4,7 mln

  960(14.8%)

  4,8 mln

  978(13.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  254,6 tys

  50,9(1.7%)

  358,2 tys

  71,7(2.2%)

  878,7 tys

  176(5.7%)

  504,3 tys

  101(3%)

  682,0 tys

  137(3.5%)

  449,5 tys

  91,6(2.1%)

  2,1 mln

  432(6.6%)

  2,2 mln

  457(6.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,1 mln

  414(13.4%)

  2,0 mln

  402(12.6%)

  2,0 mln

  395(12.9%)

  4,3 mln

  859(25.1%)

  412,6 tys

  83,1(2.1%)

  1,4 mln

  279(6.5%)

  1,3 mln

  256(3.9%)

  1,2 mln

  253(3.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  250(8.1%)

  1,2 mln

  241(7.6%)

  576,8 tys

  115(3.8%)

  345,5 tys

  69,5(2%)

  867,6 tys

  175(4.5%)

  416,4 tys

  84,9(2%)

  494,2 tys

  101(1.6%)

  591,3 tys

  121(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  416,3 tys

  83,2(2.7%)

  205,3 tys

  41,1(1.3%)

  227,4 tys

  45,5(1.5%)

  593,4 tys

  119(3.5%)

  262,0 tys

  52,8(1.4%)

  413,0 tys

  84,2(2%)

  328,4 tys

  67,1(1%)

  342,3 tys

  70,1(1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  80,7 tys

  16,1(0.5%)

  502,4 tys

  101(3.2%)

  200,3 tys

  40,1(1.3%)

  217,5 tys

  43,7(1.3%)

  150,2 tys

  30,3(0.8%)

  890,0 tys

  181(4.2%)

  62,8 tys

  12,8(0.2%)

  212,7 tys

  43,6(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  466,1 tys

  93,1(3%)

  472,6 tys

  94,6(3%)

  307,8 tys

  61,6(2%)

  227,7 tys

  45,8(1.3%)

  335,5 tys

  67,6(1.7%)

  227,1 tys

  46,3(1.1%)

  246,2 tys

  50,3(0.8%)

  126,8 tys

  26,0(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  94,0 tys

  18,8(0.6%)

  101,5 tys

  20,3(0.6%)

  188,9 tys

  37,8(1.2%)

  153,0 tys

  30,8(0.9%)

  92,8 tys

  18,7(0.5%)

  217,9 tys

  44,4(1%)

  71,8 tys

  14,7(0.2%)

  95,9 tys

  19,6(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  379,2 tys

  75,8(2.5%)

  62,5 tys

  12,5(0.4%)

  80,0 tys

  16,0(0.5%)

  58,2 tys

  11,7(0.3%)

  69,5 tys

  14,0(0.4%)

  70,1 tys

  14,3(0.3%)

  80,6 tys

  16,5(0.3%)

  70,0 tys

  14,3(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  132,9 tys

  26,6(0.9%)

  124,0 tys

  24,8(0.8%)

  122,5 tys

  24,5(0.8%)

  80,6 tys

  16,2(0.5%)

  77,0 tys

  15,5(0.4%)

  69,4 tys

  14,1(0.3%)

  79,5 tys

  16,2(0.2%)

  67,2 tys

  13,8(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  879

  0,2(0%)

  38,0 tys

  7,6(0.2%)

  45,5 tys

  9,1(0.3%)

  5,8 tys

  1,2(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  57,1 tys

  11,6(0.3%)

  49,9 tys

  10,2(0.2%)

  47,4 tys

  9,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  26,8 tys

  5,4(0.2%)

  282,4 tys

  56,5(1.8%)

  180,2 tys

  36,0(1.2%)

  3,0 tys

  0,6(0%)

  22,7 tys

  4,6(0.1%)

  12,9 tys

  2,6(0.1%)

  4,9 tys

  1,0(0%)

  8,4 tys

  1,7(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  20,7 tys

  4,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  10,1(0.3%)

  3,4 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,4(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  734

  0,1(0%)

  972

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  2,7 tys

  0,6(0%)

  2,1 tys

  0,4(0%)

  1,6 tys

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  150

  0,0(0%)

  290

  0,1(0%)

  320

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  22,1 tys

  4,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,1 tys

  1,8(0.1%)

  539,5 tys

  109(2.8%)

  47,9 tys

  9,8(0.2%)

  97,8 tys

  20,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,8 tys

  12,6(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  301,7 tys

  60,3(2%)

  72,1 tys

  14,4(0.5%)

  47,3 tys

  9,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Olszanica - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 055 mieszkańców gminy Olszanica jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 519 kobiet oraz 536 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 12,1% średnie ogólnokształcące, a 17,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców gminy Olszanica, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 24,3% podstawowym ukończonym. 2,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy gminy Olszanica mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Olszanica największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,1%) oraz zasadnicze zawodowe (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,0%) oraz podstawowe ukończone (23,5%).

  W roku 2018 w gminie Olszanica mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 97 dzieci (49 dziewczynek oraz 48 chłopców). Dostępnych było 95 miejsc.

  15,2% mieszkańców gminy Olszanica w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,0% wśród dziewczynek i 14,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 805 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,19 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 20 oddziałach uczyło się 320 uczniów (145 kobiet oraz 175 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Olszanica placówkę miało 6 szkół podstawowych, w których w 24 oddziałach uczyło się 351 uczniów (182 kobiety oraz 169 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,9% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 27,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 87,67.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,1% mieszkańców (13,5% wśród dziewczyn i 16,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,6% mieszkańców gminy Olszanica w wieku potencjalnej nauki (31,4% kobiet i 29,9% mężczyzn).

 • 12,4% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  12,4%
  Podkarpackie
  15,7%
  Polska
  17,9%
 • 13,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Olszanica
  31,8%
  Podkarpackie
  32,8%
  Kraj
  33,3%
 • 34,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Gmina Olszanica
  2,6%
  Podkarpackie
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,1%
  Podkarpackie
  11,5%
  Cały kraj
  12,4%
 • 15,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  17,1%
  Województwo
  18,7%
  Cała Polska
  18,1%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  22,8%
  Województwo
  23,5%
  Kraj
  22,9%
 • 17,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Olszanica
  6,5%
  Województwo
  6,0%
  Cała Polska
  5,2%
 • 6,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 24,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  24,3%
  Województwo
  20,6%
  Kraj
  19,3%
 • 25,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Olszanica
  2,2%
  Województwo
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Olszanica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 805 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  805,0
  Podkarpackie
  849,0
  Cały kraj
  873,0
 • 1,19 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • gm. Olszanica
  1,19
  woj. podkarpackie
  0,95
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 95 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Olszanica) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 97 Dzieci
 • 49 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 48 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,5%
  49,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 20 3 lata
 • 20
 • 19 4 lata
 • 19
 • 26 5 lata
 • 26
 • 25 6 lat
 • 25
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 8 3 lata
 • 8
 • 13 4 lata
 • 13
 • 14 5 lata
 • 14
 • 11 6 lat
 • 11
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 12 3 lata
 • 12
 • 6 4 lata
 • 6
 • 12 5 lata
 • 12
 • 14 6 lat
 • 14
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 43 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 6,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Olszanica(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Olszanica aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Uhercach Mineralnych
  Publiczne
  13 461-84-30
  ul. Uherce Mineralne 150
  38-623 Uherce Mineralne
  125-
  Punkt Przedszkolny w Olszanicy
  Publiczny
  Olszanica
  38-722 Olszanica
  1201
  Niepubliczne Przedszkole w Orelcu
  Niepubliczne
  13 461-80-22
  13 461-80-22
  Orelec 35
  38-623 Orelec
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Olszanica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Olszanica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 320 Uczniowie
 • 145 Kobiety
  (uczniowie)
 • 175 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,3%
  54,7%
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Absolwenci 2016
 • 24 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 16,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  16,0
  woj. podkarpackie
  15,5
  Cała Polska
  17,3
 •  
 • 27,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 18,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 28 niemiecki
 •  
 • 87,67 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  87,67
  Województwo
  93,09
  Cała Polska
  95,46
 • 87,40 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Olszanica
  87,40
  Podkarpackie
  92,29
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Olszanica) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Olszanica) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Olszanica(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Olszanica aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Uhercach Mineralnych
  Publiczna
  13 461-84-30
  ul. Uherce Mineralne 150
  38-623 Uherce Mineralne
  8140-
  Szkoła Podstawowa w Olszanicy (im. Zygmunta Berlinga)
  Publiczna
  13 461-70-11
  ul. Olszanica 20
  38-722 Olszanica
  7120-
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orelcu
  Niepubliczna
  13 461-80-22
  13 461-80-22
  Orelec 35
  38-623 Orelec
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Olszanica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Olszanica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Olszanica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Olszanica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Olszanica - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Olszanica

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • pokoje gościnne: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 1


 • Biblioteki publiczne w gminie Olszanica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Olszanica działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 25 916 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 30 047 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 9
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4


 • Kluby sportowe w gminie Olszanica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Olszanica działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 61 członków. Zarejestrowano 131 ćwiczących (mężczyźni: 111, kobiety: 20, chłopcy do lat 18: 58, dziewczęta do lat 18: 9). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Olszanica w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Olszanica - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Olszanica i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w gminie Olszanica odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 41,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w gminie Olszanica znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu leskiego.

  Powiat leski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Olszanica
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 2 Ranni
  (rok 2020)
 • 0 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Olszanica w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 40,97 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina
  41,0
  woj. podkarpackie
  55,0
  Cały kraj
  61,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • gm. Olszanica
  0,0
  Województwo
  6,2
  Cała Polska
  6,5
 • 40,97 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  41,0
  woj. podkarpackie
  58,5
  Cały kraj
  69,2
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  11,3
  Kraj
  10,6
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina
  100,0
  Województwo
  106,3
  Kraj
  112,4