Gmina Cisna w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Gmina Cisna - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Cisna to gmina wiejska. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu leskiego. Gmina Cisna ma 1 767 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 6,6% ludności powiatu. Gmina stanowi 34,4% powierzchni powiatu.
 • 1 767 Liczba mieszkańców
 • 287,3 km² Powierzchnia
 • 6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 13 Numer kierunkowy
 • kiedyś RBI, teraz RLS Tablice rejestracyjne
 • Renata Marta Szczepańska Wójt gminy
Gmina Cisna na mapie
Identyfikatory
 • 22.408649.1997 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1821022
Herb gminy Cisna
Gmina Cisna herb

Gmina Cisna - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
38-607Poczta Cisna
38-608Poczta Filia UP Cisna

Gmina Cisna - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Cisna)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Cisna
(13) 468-63-38 20
(13) 468-63-54
Cisna 49
38-607 Cisna
ZUS Inspektorat w Sanoku (podlega pod: ZUS Oddział w Jaśle)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Konarskiego 20
38-500 Sanok

Gmina Cisna - Wsie należące do gminy

Gmina Cisna - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Cisna ma 1 767 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 5,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,4 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Cisna zawarli w 2020 roku 7 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  31,3% mieszkańców gminy Cisna jest stanu wolnego, 56,2% żyje w małżeństwie, 2,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Cisna ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -4. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,29 na 1000 mieszkańców gminy Cisna. W 2020 roku urodziło się 12 dzieci, w tym 41,7% dziewczynek i 58,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 345 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,77 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 33,7% zgonów w gminie Cisna spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 30,7% zgonów w gminie Cisna były nowotwory, a 6,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Cisna przypada 9.16 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 33 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 24 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Cisna 9. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  67,2% mieszkańców gminy Cisna jest w wieku produkcyjnym, 12,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Cisna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 767 Liczba mieszkańców
 • 903 Kobiety
 • 864 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Cisna w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Cisna w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Cisna w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Cisna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 43,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Cisna
  43,4 lat
  woj. podkarpackie
  41,4 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 43,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 43,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Cisna, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Cisna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Cisna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Cisna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Cisna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,3% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Cisna
  31,1%
  Województwo
  30,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 25,1% Kobiety
  (Panny)
 • 37,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,2% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,2%
  Województwo
  57,1%
  Polska
  55,8%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  8,6%
  Województwo
  8,7%
  Cała Polska
  9,6%
 • 13,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Cisna
  2,8%
  Podkarpackie
  2,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 2,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,3% Nieustalone
 • Gmina Cisna
  1,4%
  Województwo
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • 1,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Cisna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Cisna w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Gmina Cisna
  4,0
  Województwo
  3,7
  Cała Polska
  3,8
 • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • gm. Cisna
  0,7
  Podkarpackie
  1,0
  Kraj
  1,3
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Cisna w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Cisna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -4 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,29 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Cisna
  -2,3
  Podkarpackie
  -2,2
  Polska
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Cisna w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Cisna w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Cisna w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Cisna w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 Urodzenia żywe
 • 5 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 7 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 41,7%
  58,3%
 • 6,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Cisna
  6,9
  Podkarpackie
  9,2
  Cała Polska
  9,3
 • 36,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Cisna
  36,6
  Podkarpackie
  38,8
  Polska
  39,9
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 78 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 78
 • 71 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 345 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 329 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 364 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Cisna
  3 345 g
  woj. podkarpackie
  3 352 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 23 Waga 4000g - 4499g
 • 23
 • 60 Waga 3500g - 3999g
 • 60
 • 87 Waga 3000g - 3499g
 • 87
 • 41 Waga 2500g - 2999g
 • 41
 • 9 Waga 2000g - 2499g
 • 9
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,25
  Podkarpackie
  1,30
  Cała Polska
  1,38
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Cisna
  0,67
  Podkarpackie
  0,63
  Cały kraj
  0,67
 • 0,77 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,77
  Podkarpackie
  0,81
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Cisna w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 16 Zgony
 • 7 Kobiety
  (Zgony)
 • 9 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,8%
  56,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,2 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  9,2
  Podkarpackie
  11,4
  Cała Polska
  12,5
 • 129,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Cisna
  129,5
  Podkarpackie
  123,3
  Kraj
  134,3
 • 8,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  8,9
  Podkarpackie
  4,3
  Cała Polska
  3,6
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,1
  Województwo
  2,8
  Polska
  3,4
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie leskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Cisna
  33,7%
  woj. podkarpackie
  42,8%
  Polska
  39,4%
 • 30,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  30,7%
  Podkarpackie
  25,2%
  Kraj
  26,5%
 • 6,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  6,9%
  Województwo
  6,3%
  Polska
  6,6%
 • 12,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  12,1
  Cała Polska
  9,9
 • 64,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  64,0
  Polska
  70,4
 • 301,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  301,5
  Województwo
  236,9
  Kraj
  283,2
 • 209,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  209,0
  Cała Polska
  261,3
 • 331,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 357,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 305,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  331,7
  Województwo
  403,2
  Polska
  421,0
 • 32,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 9,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 53,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Cisna
  32,0
  Województwo
  56,6
  Cały kraj
  69,5
 • 22,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  22,3
  Województwo
  25,3
  Cały kraj
  35,1
 • 7,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Cisna
  7,4
  Województwo
  6,5
  Kraj
  7,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Cisna
  0,9%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 33 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 24 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 10 Saldo migracji
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 9 Saldo migracji wewnętrznych
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Cisna w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Cisna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 10,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 71,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 70,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Cisna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Cisna - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Cisna oddano do użytku 17 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 9,60 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Cisna to 817 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 461 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Cisna to 4,47 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Cisna to 134,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,06% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,06% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,82% mieszkań posiada łazienkę, 70,75% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu leskiego.

  Powiat leski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Cisna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 817 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 461,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Cisna
  461,30
  Podkarpackie
  324,10
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 105,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Cisna
  105,20 m2
  Podkarpackie
  82,40 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 48,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Cisna
  48,50 m2
  Podkarpackie
  26,70 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,77 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,77
  Województwo
  4,11
  Cała Polska
  3,82
 • 2,17 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,17
  woj. podkarpackie
  3,09
  Polska
  2,55
 • 0,45 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Cisna
  0,45
  Województwo
  0,75
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Cisna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 17 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 9,60 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  9,60
  woj. podkarpackie
  4,73
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 76 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,47 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  4,47
  Województwo
  4,38
  Cała Polska
  3,77
 • 42,91 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  42,91
  Podkarpackie
  20,74
  Cały kraj
  21,77
 • 2 279 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 134,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  134,1 m2
  Podkarpackie
  102,8 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 1,29 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  1,29 m2
  Podkarpackie
  0,49 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Cisna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Cisna
  97,06%
  Województwo
  94,86%
  Cały kraj
  96,97%
 • 97,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Cisna
  97,06%
  Podkarpackie
  92,04%
  Cała Polska
  94,01%
 • 96,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  96,82%
  Podkarpackie
  89,99%
  Cały kraj
  91,78%
 • 70,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  70,75%
  Podkarpackie
  78,75%
  Kraj
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Cisna
  0,00%
  Podkarpackie
  75,14%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Cisna - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Cisna na 1000 mieszkańców pracuje 106osób . 57,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Cisna wynosiło w 2020 roku 22,1% (19,5% wśród kobiet i 24,6% wśród mężczyzn).

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Cisna wynosiło 4 832,85 PLN, co odpowiada 87.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Cisna 29 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 42 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 13.

  54,7% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Cisna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 6,7% w przemyśle i budownictwie, a 10,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Cisna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 106 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  106,0
  Podkarpackie
  217,0
  Polska
  252,0
 • 22,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 19,5% Kobiety
 • 24,6% Mężczyźni
 • gm. Cisna
  22,1%
  woj. podkarpackie
  9,1%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Cisna w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Cisna w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Cisna w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Cisna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 833 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 833 PLN
  Podkarpackie
  4 708 PLN
  Kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Cisna w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Cisna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 29 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 42 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 13 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,45 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Cisna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 54,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 50,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 59,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 6,7% Przemysł i budownictwo
 • 3,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 10,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,5% Pozostałe
 • 32,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 21,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Cisna w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Cisna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 187 Pracujący ogółem
 • 107 Kobiety
 • 80 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Cisna w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 67,2% W wieku produkcyjnym
 • 62,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 72,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Cisna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 48,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Cisna
  48,8
  Województwo
  63,7
  Cała Polska
  68,0
 • 30,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Cisna
  30,8
  woj. podkarpackie
  34,0
  Kraj
  37,5
 • 170,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Cisna
  170,2
  woj. podkarpackie
  114,6
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 58,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 53,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 46,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Cisna - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Cisna w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 353 podmioty gospodarki narodowej, z czego 291 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 20 nowych podmiotów, a 15 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (41) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (20) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (29) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (12) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Cisna najwięcej (13) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (349) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  18,4% (65) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 11,6% (41) podmiotów, a 70,0% (247) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Cisna najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (32.6%) oraz Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (21.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 353 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 65 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 41 Przemysł i budownictwo
 • 247 Pozostała działalność
 • 20 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Cisna w 2020 roku
 • 15 Podmioty wyrejestrowane w gminie Cisna w 2020 roku
 • 291 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 349 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 349
 • 3 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 353 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 353
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 Spółki handlowe ogółem
 • 9
 • 8  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 8
 • 13 Spółki cywilne ogółem
 • 13
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 291 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 95 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 95
 • 62 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 62
 • 34 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 34
 • 25 Budownictwo
 • 25
 • 18 Transport i gospodarka magazynowa
 • 18
 • 14 Przetwórstwo przemysłowe
 • 14
 • 10 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 10
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 7 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 7
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 4 Pozostała działalność
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Cisna - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Cisna stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 21 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,74 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Cisna wynosi 83,90% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Cisna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,14 (wykrywalność 83%) oraz przeciwko mieniu - 5,30 (wykrywalność 75%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,74 (97%), o charakterze gospodarczym - 1,25 (60%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Cisna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Cisna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Cisna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 21
 • 14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 14
 • 2 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 2
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 9 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 9
 • 11,74 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Cisna
  11,74
  woj. podkarpackie
  15,15
  Cała Polska
  19,96
 • 8,14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Cisna
  8,14
  Podkarpackie
  7,01
  Cała Polska
  12,25
 • 1,25 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Cisna
  1,25
  Województwo
  6,10
  Cały kraj
  5,17
 • 1,74 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Cisna
  1,74
  Podkarpackie
  1,52
  Cały kraj
  1,73
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,34
  Podkarpackie
  0,29
  Cała Polska
  0,37
 • 5,30 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Cisna
  5,30
  Województwo
  8,68
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Cisna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Cisna
  84%
  Podkarpackie
  80%
  Cała Polska
  73%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  83%
  woj. podkarpackie
  70%
  Polska
  65%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Cisna
  61%
  woj. podkarpackie
  87%
  Cała Polska
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Cisna
  98%
  Podkarpackie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Cisna
  89%
  Podkarpackie
  87%
  Kraj
  87%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  76%
  Podkarpackie
  74%
  Polska
  54%

Gmina Cisna - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Cisna wyniosła w 2020 roku 13,6 mln złotych, co daje 7,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 14.5% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Cisna - 21.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (20.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (17.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,9 mln złotych, czyli 14,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Cisna wyniosła w 2020 roku 14,2 mln złotych, co daje 8,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 5.9% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (38.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (18.9%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.4%). W budżecie gminy Cisna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 768 złotych na mieszkańca (9,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,9 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Cisna według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Cisna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Cisna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Cisna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  8,1 mln

  4,7 tys(100%)

  10,0 mln

  5,7 tys(100%)

  8,8 mln

  5,1 tys(100%)

  10,2 mln

  5,7 tys(100%)

  10,8 mln

  6,1 tys(100%)

  12,8 mln

  7,3 tys(100%)

  15,9 mln

  8,9 tys(100%)

  13,6 mln

  7,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,4 mln

  1,4 tys(29.6%)

  3,5 mln

  2,0 tys(35.2%)

  3,2 mln

  1,8 tys(36.2%)

  2,6 mln

  1,5 tys(25.6%)

  2,6 mln

  1,5 tys(23.9%)

  2,8 mln

  1,6 tys(22.3%)

  3,1 mln

  1,8 tys(19.3%)

  2,9 mln

  1,7 tys(21.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  694,2 tys

  401(8.6%)

  689,8 tys

  400(6.9%)

  730,6 tys

  416(8.3%)

  769,3 tys

  436(7.6%)

  1,1 mln

  610(9.9%)

  1,3 mln

  718(10%)

  2,5 mln

  1,4 tys(15.6%)

  2,8 mln

  1,6 tys(20.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,5 mln

  883(18.9%)

  1,5 mln

  890(15.4%)

  1,6 mln

  896(17.8%)

  1,7 mln

  957(16.6%)

  1,8 mln

  1,1 tys(17.1%)

  2,0 mln

  1,1 tys(15.7%)

  2,2 mln

  1,3 tys(13.9%)

  2,4 mln

  1,3 tys(17.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  649,5 tys

  375(8%)

  805,4 tys

  467(8.1%)

  657,6 tys

  374(7.4%)

  865,5 tys

  491(8.5%)

  751,3 tys

  430(6.9%)

  1,3 mln

  704(9.8%)

  597,5 tys

  343(3.8%)

  638,2 tys

  360(4.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,1 mln

  626(13.4%)

  1,1 mln

  653(11.3%)

  1,2 mln

  698(13.9%)

  2,0 mln

  1,1 tys(19.5%)

  491,0 tys

  281(4.5%)

  508,7 tys

  286(4%)

  621,7 tys

  357(3.9%)

  578,4 tys

  327(4.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  92,5 tys

  53,4(1.1%)

  67,2 tys

  38,9(0.7%)

  67,2 tys

  38,2(0.8%)

  79,0 tys

  44,8(0.8%)

  99,5 tys

  56,9(0.9%)

  117,9 tys

  66,2(0.9%)

  203,4 tys

  117(1.3%)

  451,5 tys

  255(3.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  289,0 tys

  167(3.6%)

  269,7 tys

  156(2.7%)

  288,0 tys

  164(3.3%)

  353,6 tys

  201(3.5%)

  424,9 tys

  243(3.9%)

  417,6 tys

  234(3.3%)

  431,5 tys

  248(2.7%)

  404,9 tys

  229(3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  236,7 tys

  137(2.9%)

  234,7 tys

  136(2.4%)

  241,0 tys

  137(2.7%)

  254,0 tys

  144(2.5%)

  270,0 tys

  154(2.5%)

  284,0 tys

  159(2.2%)

  350,0 tys

  201(2.2%)

  276,0 tys

  156(2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  167,4 tys

  96,7(2.1%)

  186,7 tys

  108(1.9%)

  221,0 tys

  126(2.5%)

  227,5 tys

  129(2.2%)

  220,5 tys

  126(2%)

  248,7 tys

  140(1.9%)

  179,5 tys

  103(1.1%)

  216,0 tys

  122(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  83,6 tys

  48,3(1%)

  69,7 tys

  40,4(0.7%)

  44,4 tys

  25,3(0.5%)

  65,9 tys

  37,4(0.6%)

  62,7 tys

  35,9(0.6%)

  1,1 mln

  603(8.4%)

  3,3 mln

  1,9 tys(20.5%)

  179,4 tys

  101(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  107,8 tys

  62,3(1.3%)

  96,0 tys

  55,6(1%)

  115,9 tys

  66,0(1.3%)

  113,0 tys

  64,1(1.1%)

  104,5 tys

  59,7(1%)

  149,4 tys

  83,9(1.2%)

  162,9 tys

  93,6(1%)

  179,0 tys

  101(1.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  80,9 tys

  46,8(1%)

  80,9 tys

  46,9(0.8%)

  84,0 tys

  47,8(0.9%)

  86,0 tys

  48,8(0.8%)

  102,0 tys

  58,3(0.9%)

  105,0 tys

  59,0(0.8%)

  115,0 tys

  66,1(0.7%)

  135,2 tys

  76,4(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  184,1 tys

  106(2.3%)

  146,1 tys

  84,7(1.5%)

  148,7 tys

  84,6(1.7%)

  140,1 tys

  79,5(1.4%)

  129,4 tys

  74,0(1.2%)

  113,8 tys

  63,9(0.9%)

  141,9 tys

  81,5(0.9%)

  95,4 tys

  53,9(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  138,6 tys

  80,1(1.7%)

  830,5 tys

  481(8.3%)

  88,4 tys

  50,3(1%)

  787,2 tys

  447(7.7%)

  862,9 tys

  493(8%)

  656,1 tys

  368(5.1%)

  110,1 tys

  63,3(0.7%)

  85,1 tys

  48,0(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  34,2 tys

  19,8(0.4%)

  23,7 tys

  13,7(0.2%)

  24,9 tys

  14,2(0.3%)

  50,2 tys

  28,5(0.5%)

  86,0 tys

  49,2(0.8%)

  36,0 tys

  20,2(0.3%)

  35,4 tys

  20,3(0.2%)

  31,1 tys

  17,5(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  316

  0,2(0%)

  20,1 tys

  11,6(0.2%)

  19,5 tys

  11,1(0.2%)

  2,3 tys

  1,3(0%)

  1,3 tys

  0,8(0%)

  32,5 tys

  18,3(0.3%)

  25,7 tys

  14,8(0.2%)

  21,1 tys

  11,9(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  57,4 tys

  33,2(0.7%)

  123,5 tys

  71,5(1.2%)

  12,5 tys

  7,1(0.1%)

  9,7 tys

  5,5(0.1%)

  37,7 tys

  21,6(0.3%)

  19,0 tys

  10,7(0.1%)

  16,3 tys

  9,4(0.1%)

  7,7 tys

  4,4(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,3 tys

  1,3(0%)

  2,2 tys

  1,3(0%)

  2,2 tys

  1,2(0%)

  10,2 tys

  5,8(0.1%)

  3,8 tys

  2,2(0%)

  1,3 tys

  0,8(0%)

  2,7 tys

  1,5(0%)

  2,7 tys

  1,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,8(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,7 tys

  19,7(0.4%)

  38,6 tys

  21,9(0.4%)

  7,1 tys

  4,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 tys

  3,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  271,5 tys

  157(3.4%)

  45,0 tys

  26,1(0.5%)

  58,6 tys

  33,4(0.7%)

  38,9 tys

  22,0(0.4%)

  2,9 tys

  1,6(0%)

  2,0 tys

  1,1(0%)

  1,0 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  90,2 tys

  52,3(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,6 tys

  11,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Cisna według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Cisna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Cisna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Cisna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  8,3 mln

  4,8 tys(100%)

  9,7 mln

  5,6 tys(100%)

  8,9 mln

  5,1 tys(100%)

  10,8 mln

  6,1 tys(100%)

  11,0 mln

  6,2 tys(100%)

  12,1 mln

  6,9 tys(100%)

  15,3 mln

  8,6 tys(100%)

  14,2 mln

  8,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,5 mln

  2,0 tys(42.8%)

  3,8 mln

  2,2 tys(39.6%)

  3,8 mln

  2,2 tys(42.7%)

  4,2 mln

  2,4 tys(38.8%)

  4,4 mln

  2,5 tys(39.7%)

  5,4 mln

  3,0 tys(44.1%)

  4,8 mln

  2,7 tys(31.2%)

  5,5 mln

  3,1 tys(38.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  2,1 mln

  1,2 tys(26%)

  1,7 mln

  993(17.7%)

  1,8 mln

  1,0 tys(20.4%)

  2,0 mln

  1,2 tys(18.9%)

  2,1 mln

  1,2 tys(18.9%)

  2,0 mln

  1,1 tys(16.6%)

  2,1 mln

  1,2 tys(13.9%)

  2,7 mln

  1,5 tys(18.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  325,9 tys

  188(3.9%)

  227,6 tys

  132(2.4%)

  582,0 tys

  331(6.6%)

  627,1 tys

  356(5.8%)

  748,9 tys

  428(6.8%)

  749,8 tys

  421(6.2%)

  2,0 mln

  1,1 tys(12.9%)

  2,0 mln

  1,2 tys(14.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  851,8 tys

  492(10.3%)

  902,8 tys

  523(9.3%)

  971,6 tys

  553(11%)

  1,7 mln

  978(16%)

  250,1 tys

  143(2.3%)

  245,7 tys

  138(2%)

  262,0 tys

  151(1.7%)

  279,7 tys

  158(2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  174,3 tys

  101(2.1%)

  215,6 tys

  125(2.2%)

  226,1 tys

  129(2.5%)

  216,5 tys

  123(2%)

  231,1 tys

  132(2.1%)

  219,0 tys

  123(1.8%)

  223,4 tys

  128(1.5%)

  240,0 tys

  136(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  295,7 tys

  171(3.6%)

  865,4 tys

  501(8.9%)

  173,9 tys

  99,0(2%)

  740,6 tys

  420(6.9%)

  773,3 tys

  442(7%)

  698,2 tys

  392(5.8%)

  360,7 tys

  207(2.4%)

  233,0 tys

  132(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  2,3(0%)

  314

  0,2(0%)

  42,0 tys

  24,1(0.3%)

  226,1 tys

  128(1.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  173,6 tys

  100(2.1%)

  1,2 mln

  711(12.7%)

  716,3 tys

  408(8.1%)

  298,7 tys

  169(2.8%)

  225,8 tys

  129(2%)

  219,6 tys

  123(1.8%)

  201,6 tys

  116(1.3%)

  224,6 tys

  127(1.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  200,9 tys

  116(2.4%)

  194,3 tys

  113(2%)

  231,2 tys

  132(2.6%)

  268,4 tys

  152(2.5%)

  288,1 tys

  165(2.6%)

  286,9 tys

  161(2.4%)

  282,2 tys

  162(1.8%)

  205,7 tys

  116(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  59,1 tys

  34,2(0.7%)

  50,8 tys

  29,5(0.5%)

  32,0 tys

  18,2(0.4%)

  47,0 tys

  26,6(0.4%)

  40,8 tys

  23,3(0.4%)

  79,9 tys

  44,9(0.7%)

  2,7 mln

  1,6 tys(17.7%)

  117,5 tys

  66,3(0.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  216,6 tys

  125(2.6%)

  280,6 tys

  163(2.9%)

  163,6 tys

  93,1(1.8%)

  537,4 tys

  305(5%)

  337,1 tys

  193(3.1%)

  569,8 tys

  320(4.7%)

  340,7 tys

  196(2.2%)

  112,1 tys

  63,3(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  52,9 tys

  30,6(0.6%)

  51,1 tys

  29,6(0.5%)

  49,9 tys

  28,4(0.6%)

  51,9 tys

  29,4(0.5%)

  36,5 tys

  20,8(0.3%)

  44,4 tys

  24,9(0.4%)

  43,9 tys

  25,2(0.3%)

  36,4 tys

  20,6(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  316

  0,2(0%)

  20,1 tys

  11,6(0.2%)

  19,5 tys

  11,1(0.2%)

  2,3 tys

  1,3(0%)

  1,3 tys

  0,8(0%)

  32,5 tys

  18,3(0.3%)

  25,7 tys

  14,8(0.2%)

  21,1 tys

  11,9(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,7 tys

  1,6(0%)

  700

  0,4(0%)

  2,9 tys

  1,6(0%)

  2,0 tys

  1,1(0%)

  1,7 tys

  0,9(0%)

  3,7 tys

  2,1(0%)

  3,4 tys

  1,9(0%)

  1,9 tys

  1,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,8(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  739

  0,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,2 tys

  21,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  51,3 tys

  29,7(0.5%)

  30,2 tys

  17,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1 000

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  393

  0,2(0%)

  353

  0,2(0%)

  401

  0,2(0%)

  361

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,5 tys

  16,8(0.3%)

  30,6 tys

  17,3(0.3%)

  5,2 tys

  3,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  230,8 tys

  133(2.8%)

  38,1 tys

  22,1(0.4%)

  45,9 tys

  26,1(0.5%)

  21,1 tys

  12,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Cisna - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 313 mieszkańców gminy Cisna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 167 kobiet oraz 146 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 12,1% średnie ogólnokształcące, a 17,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców gminy Cisna, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 24,3% podstawowym ukończonym. 2,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy gminy Cisna mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Cisna największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,1%) oraz zasadnicze zawodowe (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,0%) oraz podstawowe ukończone (23,5%).

  20,8% mieszkańców gminy Cisna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,6% wśród dziewczynek i 19,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 000 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,84 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W roku 2018 w gminie Cisna placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 8 oddziałach uczyło się 120 uczniów (63 kobiety oraz 57 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Cisna placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 12 oddziałach uczyło się 110 uczniów (56 kobiet oraz 54 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,5% ludności (29,9% wśród dziewczynek i 24,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 114,29.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 9,6% mieszkańców (12,0% wśród dziewczyn i 6,8% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,6% mieszkańców gminy Cisna w wieku potencjalnej nauki (28,1% kobiet i 35,6% mężczyzn).

 • 12,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,4%
  woj. podkarpackie
  15,7%
  Cały kraj
  17,9%
 • 13,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  31,8%
  Podkarpackie
  32,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 34,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Gmina Cisna
  2,6%
  Podkarpackie
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Cisna
  12,1%
  Podkarpackie
  11,5%
  Cały kraj
  12,4%
 • 15,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,1%
  woj. podkarpackie
  18,7%
  Cały kraj
  18,1%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Cisna
  22,8%
  woj. podkarpackie
  23,5%
  Polska
  22,9%
 • 17,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  6,5%
  Województwo
  6,0%
  Cała Polska
  5,2%
 • 6,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 24,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Cisna
  24,3%
  woj. podkarpackie
  20,6%
  Kraj
  19,3%
 • 25,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Cisna
  2,2%
  woj. podkarpackie
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Cisna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1000 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Cisna
  1 000,0
  woj. podkarpackie
  849,0
  Polska
  873,0
 • 1,84 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • gm. Cisna
  1,84
  Podkarpackie
  0,95
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 25 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Gmina Cisna) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Dzieci
 • 9 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 11 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,0%
  55,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 4 4 lata
 • 4
 • 7 5 lata
 • 7
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 1 4 lata
 • 1
 • 2 5 lata
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 4 lata
 • 3
 • 5 5 lata
 • 5
 • 2 6 lat
 • 2
 •  
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Cisna(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Cisna aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół w Cisnej
  Publiczny
  13 468-63-27
  13 468-63-60
  Cisna 58
  38-607 Cisna
  1182
 • Szkoły podstawowe w gminie Cisna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Cisna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 120 Uczniowie
 • 63 Kobiety
  (uczniowie)
 • 57 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,5%
  47,5%
 • 12 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Absolwenci 2016
 • 8 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Cisna
  15,0
  Województwo
  15,5
  Kraj
  17,3
 •  
 • 11,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 7,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 64 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 64 niemiecki
 •  
 • 114,29 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Cisna
  114,29
  woj. podkarpackie
  93,09
  Cała Polska
  95,46
 • 111,43 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  111,43
  Podkarpackie
  92,29
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Cisna) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Cisna) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Cisna(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Cisna aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Fredry (Aleksander Fredro)
  Publiczna
  13 468-63-27
  13 468-63-60
  Cisna 58
  38-607 Cisna
  7116-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Cisna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 20,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 10,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 8,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 9,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 6,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 35,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Cisna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Cisna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Cisna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Cisna - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Cisna

 • Według danych GUS z 2020 roku w gminie Cisna znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3 (całoroczne: 2)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 3
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2
  • zespoły domków turystycznych: 5 (całoroczne: 2)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 11 (całoroczne: 9)
  • kwatery agroturystyczne: 3 (całoroczne: 2)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 8, liczba miejsc: 364)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 19


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Cisna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Cisna: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W gminie Cisna 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 120 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 45 (uczestnicy: 4 460)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 600)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 2 000)
  • koncerty: 12 (uczestnicy: 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 50)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 1 000)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 80)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 50)
  • warsztaty: 13 (uczestnicy: 180)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 40)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 25)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 80)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 55)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 63)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 25)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 15)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 15)
  • inne: 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Cisna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Cisna działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 11 901 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 13 624 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Cisna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Cisna działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 172 członków. Zarejestrowano 168 ćwiczących (mężczyźni: 90, kobiety: 78, chłopcy do lat 18: 90, dziewczęta do lat 18: 78). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Cisna w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Cisna - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Cisna i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z lat 2010 - 2020 w wyniku 16 wypadków drogowych w gminie Cisna odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 17 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 903,4 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w gminie Cisna znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu leskiego.

  Powiat leski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Cisna
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 16 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2020)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2020)
 • 17 Ranni
  (lata 2010 - 2020)
 • 6 Lekko ranni
 • 11 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Cisna w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 903,44 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Tutaj
  903,4
  woj. podkarpackie
  879,1
  Kraj
  971,2
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Gmina Cisna
  0,0
  Województwo
  81,1
  Cały kraj
  92,2
 • 959,91 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Gmina Cisna
  959,9
  Podkarpackie
  1 073,3
  Kraj
  1 176,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • gm. Cisna
  0,0
  Województwo
  9,2
  Kraj
  9,5
 • 106,25 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Gmina
  106,3
  Województwo
  122,1
  Cała Polska
  121,1
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Cisna w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 7,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  7,0 km
  Województwo
  378,5 km
  Cała Polska
  551,8 km
 • 1,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina Cisna
  1,1 km
  woj. podkarpackie
  3,2 km
  Polska
  4,5 km