Gmina Gowarczów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Gowarczów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Gowarczów to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu koneckiego. Gmina Gowarczów ma 4 413 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 5,4% ludności powiatu. Gmina stanowi 8,9% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Gowarczów.
 • 4 413 Liczba mieszkańców
 • 100,9 km² Powierzchnia
 • 44 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 48 Numer kierunkowy
 • TKN Tablice rejestracyjne
 • Stanisław Adam Pacocha Wójt gminy
Gmina Gowarczów na mapie
Identyfikatory
 • 20.438051.2782 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2605023
Herb gminy Gowarczów
Gmina Gowarczów herb
Flaga gminy Gowarczów
Gmina Gowarczów flaga

Gmina Gowarczów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-225Poczta Gowarczów

Gmina Gowarczów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Gowarczów)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Gowarczów
(48) 672-40-37
(48) 672-47-44
pl. XX-lecia 1
26-225 Gowarczów

Gmina Gowarczów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Gowarczów ma 4 413 mieszkańców, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 10,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,8 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Gowarczów zawarli w 2022 roku 15 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,6% mieszkańców gminy Gowarczów jest stanu wolnego, 55,5% żyje w małżeństwie, 6,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,2% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Gowarczów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -27. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,08 na 1000 mieszkańców gminy Gowarczów. W 2022 roku urodziło się 27 dzieci, w tym 40,7% dziewczynek i 59,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 377 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,41 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 36,0% zgonów w gminie Gowarczów spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,1% zgonów w gminie Gowarczów były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Gowarczów przypada 12.17 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 44 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 49 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Gowarczów -5. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,4% mieszkańców gminy Gowarczów jest w wieku produkcyjnym, 17,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Gowarczów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 413 Liczba mieszkańców
 • 2 212 Kobiety
 • 2 201 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Gowarczów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Gowarczów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Gowarczów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Gowarczów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,8 lat
  woj. świętokrzyskie
  43,5 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 43,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Gowarczów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Gowarczów
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Gowarczów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Gowarczów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Gowarczów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,6% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Gowarczów
  27,4%
  woj. świętokrzyskie
  27,5%
  Cały kraj
  29,1%
 • 20,4% Kobiety
  (Panny)
 • 34,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,5% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Gowarczów
  55,5%
  świętokrzyskie
  55,8%
  Kraj
  54,0%
 • 55,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,2% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Gowarczów
  10,5%
  woj. świętokrzyskie
  9,7%
  Polska
  8,5%
 • 17,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Gowarczów
  6,2%
  woj. świętokrzyskie
  6,8%
  Polska
  7,6%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Tutaj
  0,5%
  woj. świętokrzyskie
  0,3%
  Kraj
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Gowarczów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Gowarczów w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina
  3,4
  Województwo
  3,7
  Polska
  4,1
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina
  1,0
  woj. świętokrzyskie
  1,3
  Polska
  1,6
 • 15 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Gowarczów w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Gowarczów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -27 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -15 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,08 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,1
  świętokrzyskie
  -6,5
  Kraj
  -3,8
 • -8,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -8,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Gowarczów w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Gowarczów w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Gowarczów w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Gowarczów w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 27 Urodzenia żywe
 • 11 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 16 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 40,7%
  59,3%
 • 6,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,1
  woj. świętokrzyskie
  6,9
  Cała Polska
  8,1
 • 28,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  28,9
  woj. świętokrzyskie
  31,9
  Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 28 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 28
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 69 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 69
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 377 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 321 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 436 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Gowarczów
  3 377 g
  woj. świętokrzyskie
  3 328 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 31 Waga 4000g - 4499g
 • 31
 • 150 Waga 3500g - 3999g
 • 150
 • 177 Waga 3000g - 3499g
 • 177
 • 67 Waga 2500g - 2999g
 • 67
 • 13 Waga 2000g - 2499g
 • 13
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,12 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Gowarczów
  1,12
  świętokrzyskie
  1,19
  Polska
  1,26
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Gowarczów
  0,57
  świętokrzyskie
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,41 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,41
  Województwo
  0,52
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Gowarczów w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 54 Zgony
 • 23 Kobiety
  (Zgony)
 • 31 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,6%
  57,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,2
  Województwo
  13,4
  Cały kraj
  11,9
 • 246,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  246,9
  woj. świętokrzyskie
  193,5
  Polska
  147,0
 • 2,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,2
  woj. świętokrzyskie
  3,7
  Kraj
  3,8
 • 4,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,4
  świętokrzyskie
  3,6
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie koneckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  36,0%
  Województwo
  38,8%
  Cała Polska
  36,0%
 • 22,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Gowarczów
  22,1%
  woj. świętokrzyskie
  23,4%
  Cała Polska
  23,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,1%
  Województwo
  4,8%
  Kraj
  6,7%
 • 94 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  17,5
  Polska
  15,8
 • 83,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  83,1
  Kraj
  70,6
 • 325,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Gowarczów
  325,5
  świętokrzyskie
  312,9
  Cała Polska
  280,1
 • 284,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  284,7
  Polska
  253,9
 • 531,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 595,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 464,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Gowarczów
  531,0
  Województwo
  517,8
  Cały kraj
  426,2
 • 65,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 162,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  65,7
  woj. świętokrzyskie
  63,9
  Kraj
  62,9
 • 26,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Gowarczów
  26,2
  świętokrzyskie
  34,3
  Cały kraj
  33,8
 • 7,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,9
  Województwo
  8,6
  Polska
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  0,6%
  Województwo
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 44 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 23 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 49 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 25 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -5 Saldo migracji
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -5 Saldo migracji wewnętrznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Gowarczów w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Gowarczów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Gowarczów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Gowarczów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Gowarczów oddano do użytku 16 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,60 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Gowarczów to 1 693 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 381 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Gowarczów to 5,63 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Gowarczów to 156,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,57% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 79,27% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 74,19% mieszkań posiada łazienkę, 70,53% korzysta z centralnego ogrzewania, a 23,45% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu koneckiego.

  Powiat konecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Gowarczów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 693 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 381,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  381,10
  świętokrzyskie
  389,40
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 85,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Gowarczów
  85,50 m2
  woj. świętokrzyskie
  77,60 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 32,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  32,60 m2
  woj. świętokrzyskie
  30,20 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,03 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Gowarczów
  4,03
  Województwo
  3,91
  Polska
  3,83
 • 2,62 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,62
  woj. świętokrzyskie
  2,57
  Cały kraj
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,65
  Województwo
  0,66
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Gowarczów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 16 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,60 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Gowarczów
  3,60
  woj. świętokrzyskie
  3,74
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 90 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,63 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Gowarczów
  5,63
  Województwo
  4,75
  Cały kraj
  3,89
 • 20,26 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Gowarczów
  20,26
  świętokrzyskie
  17,76
  Polska
  24,56
 • 2 496 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 156,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  156,0 m2
  Województwo
  109,9 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,56 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  0,56 m2
  woj. świętokrzyskie
  0,41 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Gowarczów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 95,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  95,57%
  świętokrzyskie
  95,94%
  Polska
  97,75%
 • 79,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  79,27%
  Województwo
  90,70%
  Cały kraj
  95,18%
 • 74,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Gowarczów
  74,19%
  Województwo
  88,22%
  Cały kraj
  93,75%
 • 70,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  70,53%
  Województwo
  82,88%
  Cała Polska
  85,83%
 • 23,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Gowarczów
  23,45%
  świętokrzyskie
  46,61%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Gowarczów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Gowarczów na 1000 mieszkańców pracuje 49osób . 67,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 32,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Gowarczów wynosiło w 2023 roku 10,2% (10,2% wśród kobiet i 10,2% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Gowarczów wynosiło 5 493,64 PLN, co odpowiada 81.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Gowarczów 511 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 71 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -440.

  14,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Gowarczów pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,6% w przemyśle i budownictwie, a 12,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Gowarczów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 49 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Gowarczów
  49,0
  świętokrzyskie
  200,0
  Polska
  259,0
 • 13,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 15,1% Kobiety
 • 11,4% Mężczyźni
 • gm. Gowarczów
  10,2%
  świętokrzyskie
  7,8%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Gowarczów w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Gowarczów w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Gowarczów w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Gowarczów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 923 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  5 494 PLN
  Województwo
  5 783 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Gowarczów w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Gowarczów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 511 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 71 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -440 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,14 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Gowarczów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,6% Przemysł i budownictwo
 • 17,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 57,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 33,7% Pozostałe
 • 52,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Gowarczów w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Gowarczów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 218 Pracujący ogółem
 • 147 Kobiety
 • 71 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Gowarczów w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,4% W wieku produkcyjnym
 • 52,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Gowarczów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Gowarczów
  68,4
  Województwo
  69,3
  Kraj
  69,0
 • 38,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  38,2
  Województwo
  41,5
  Cały kraj
  38,2
 • 127,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  127,1
  świętokrzyskie
  149,5
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Gowarczów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Gowarczów w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 417 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 353 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 32 nowe podmioty, a 32 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (54) podmiotów zarejestrowano w roku 2022, a najmniej (23) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (32) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2023 roku, najmniej (13) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Gowarczów najwięcej (11) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (408) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,8% (16) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 41,5% (173) podmiotów, a 54,7% (228) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Gowarczów najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (38.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 417 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 173 Przemysł i budownictwo
 • 228 Pozostała działalność
 • 32 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Gowarczów w 2023 roku
 • 32 Podmioty wyrejestrowane w gminie Gowarczów w 2023 roku
 • 353 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 408 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 408
 • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9
 • 417 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 417
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 12 Spółki handlowe ogółem
 • 12
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 9  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 9
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 11 Spółki cywilne ogółem
 • 11
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 353 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 134 Budownictwo
 • 134
 • 84 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 84
 • 28 Przetwórstwo przemysłowe
 • 28
 • 17 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 17
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13
 • 11 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 11
 • 11 Pozostała działalność
 • 11
 • 10 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 10
 • 9 Transport i gospodarka magazynowa
 • 9
 • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 9
 • 8 Informacja i komunikacja
 • 8
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Gowarczów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Gowarczów stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 89 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,99 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Gowarczów wynosi 74,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Gowarczów najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,59 (wykrywalność 66%) oraz o charakterze gospodarczym - 6,44 (wykrywalność 78%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 6,43 (42%), drogowe - 2,17 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,63 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Gowarczów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Gowarczów.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Gowarczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 89
 • 47 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 47
 • 29 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 29
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 29 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 29
 • 19,99 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  19,99
  Województwo
  19,77
  Cała Polska
  22,81
 • 10,59 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,59
  woj. świętokrzyskie
  10,85
  Polska
  12,98
 • 6,44 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  6,44
  woj. świętokrzyskie
  6,27
  Polska
  6,99
 • 2,17 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Gowarczów
  2,17
  świętokrzyskie
  1,83
  Kraj
  1,82
 • 0,63 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Gowarczów
  0,63
  woj. świętokrzyskie
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 6,43 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Gowarczów
  6,43
  świętokrzyskie
  8,86
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Gowarczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Gowarczów
  75%
  Województwo
  76%
  Cały kraj
  71%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Gowarczów
  66%
  świętokrzyskie
  69%
  Cała Polska
  63%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  79%
  Województwo
  78%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Gowarczów
  99%
  woj. świętokrzyskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Gowarczów
  85%
  woj. świętokrzyskie
  87%
  Kraj
  88%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Gowarczów
  43%
  woj. świętokrzyskie
  59%
  Cały kraj
  51%

Gmina Gowarczów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Gowarczów wyniosła w 2022 roku 27,1 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 25% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Gowarczów - 23.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.9%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (12.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,3 mln złotych, czyli 16,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Gowarczów wyniosła w 2022 roku 28,9 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 15.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (28%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.5%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.3%). W budżecie gminy Gowarczów wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (19,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,2 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Gowarczów według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Gowarczów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Gowarczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Gowarczów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  13,1 mln

  2,8 tys(100%)

  15,9 mln

  3,4 tys(100%)

  17,6 mln

  3,8 tys(100%)

  19,7 mln

  4,2 tys(100%)

  20,2 mln

  4,4 tys(100%)

  22,0 mln

  4,9 tys(100%)

  21,9 mln

  4,9 tys(100%)

  27,1 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,9 mln

  1,0 tys(37.4%)

  4,9 mln

  1,1 tys(31%)

  4,9 mln

  1,1 tys(28%)

  5,0 mln

  1,1 tys(25.6%)

  5,8 mln

  1,3 tys(28.9%)

  5,9 mln

  1,3 tys(26.7%)

  5,9 mln

  1,3 tys(27.1%)

  6,4 mln

  1,4 tys(23.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  75,4 tys

  16,0(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 mln

  786(12.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  888,4 tys

  189(6.8%)

  793,6 tys

  170(5%)

  591,6 tys

  127(3.4%)

  1,6 mln

  347(8.1%)

  1,1 mln

  244(5.5%)

  1,7 mln

  378(7.8%)

  1,8 mln

  400(8.3%)

  3,4 mln

  765(12.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,7 mln

  365(13%)

  1,8 mln

  379(11.1%)

  1,9 mln

  403(10.7%)

  2,2 mln

  466(10.9%)

  2,3 mln

  508(11.5%)

  2,2 mln

  493(10.2%)

  2,5 mln

  545(11.3%)

  3,4 mln

  757(12.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,0 mln

  645(23.1%)

  5,8 mln

  1,2 tys(36.1%)

  1,1 mln

  246(6.5%)

  1,2 mln

  256(6%)

  1,2 mln

  256(5.8%)

  1,1 mln

  250(5.2%)

  1,1 mln

  238(4.9%)

  1,8 mln

  404(6.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  427,8 tys

  91,0(3.3%)

  488,5 tys

  105(3.1%)

  540,1 tys

  116(3.1%)

  561,1 tys

  121(2.8%)

  957,7 tys

  209(4.7%)

  995,8 tys

  218(4.5%)

  1,2 mln

  274(5.7%)

  1,6 mln

  364(6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  673,7 tys

  143(5.1%)

  911,2 tys

  195(5.7%)

  537,5 tys

  115(3.1%)

  559,4 tys

  121(2.8%)

  481,5 tys

  105(2.4%)

  1,6 mln

  343(7.1%)

  1,2 mln

  268(5.6%)

  1,2 mln

  278(4.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  354,1 tys

  75,3(2.7%)

  394,2 tys

  84,5(2.5%)

  438,5 tys

  94,0(2.5%)

  806,9 tys

  175(4.1%)

  573,8 tys

  125(2.8%)

  588,0 tys

  129(2.7%)

  651,4 tys

  143(3%)

  723,9 tys

  163(2.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  192,8 tys

  41,0(1.5%)

  200,4 tys

  43,0(1.3%)

  233,5 tys

  50,1(1.3%)

  273,3 tys

  59,1(1.4%)

  235,6 tys

  51,4(1.2%)

  320,6 tys

  70,3(1.5%)

  218,9 tys

  48,2(1%)

  337,6 tys

  76,0(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  195,7 tys

  41,6(1.5%)

  185,4 tys

  39,7(1.2%)

  186,9 tys

  40,1(1.1%)

  234,5 tys

  50,7(1.2%)

  230,5 tys

  50,3(1.1%)

  165,3 tys

  36,3(0.8%)

  191,6 tys

  42,2(0.9%)

  323,6 tys

  72,8(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  316,4 tys

  67,3(2.4%)

  303,6 tys

  65,1(1.9%)

  281,0 tys

  60,2(1.6%)

  292,0 tys

  63,1(1.5%)

  289,0 tys

  63,1(1.4%)

  260,7 tys

  57,2(1.2%)

  266,9 tys

  58,8(1.2%)

  69,5 tys

  15,7(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  77,5 tys

  16,5(0.6%)

  73,4 tys

  15,7(0.5%)

  83,9 tys

  18,0(0.5%)

  116,5 tys

  25,2(0.6%)

  782,2 tys

  171(3.9%)

  179,3 tys

  39,3(0.8%)

  66,4 tys

  14,6(0.3%)

  58,2 tys

  13,1(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  51,6 tys

  11,0(0.4%)

  81,7 tys

  17,5(0.5%)

  1,3 mln

  287(7.6%)

  1,2 mln

  251(5.9%)

  64,0 tys

  14,0(0.3%)

  55,1 tys

  12,1(0.3%)

  92,4 tys

  20,3(0.4%)

  44,1 tys

  9,9(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,7 tys

  0,6(0%)

  9,8 tys

  2,1(0.1%)

  3,3 tys

  0,7(0%)

  185,1 tys

  40,0(0.9%)

  22,9 tys

  5,0(0.1%)

  14,7 tys

  3,2(0.1%)

  42,4 tys

  9,3(0.2%)

  31,4 tys

  7,1(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  10,3 tys

  2,2(0.1%)

  8,4 tys

  1,8(0.1%)

  3,4 tys

  0,7(0%)

  8,1 tys

  1,8(0%)

  15,3 tys

  3,3(0.1%)

  16,7 tys

  3,7(0.1%)

  3,4 tys

  0,8(0%)

  9,3 tys

  2,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  49,6 tys

  10,6(0.4%)

  8,3 tys

  1,8(0.1%)

  982

  0,2(0%)

  84,2 tys

  18,2(0.4%)

  62,2 tys

  13,6(0.3%)

  48,5 tys

  10,6(0.2%)

  1 000

  0,2(0%)

  987

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  273

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  166,8 tys

  35,5(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,1 tys

  11,9(0.3%)

  105,5 tys

  23,0(0.5%)

  33,0 tys

  7,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Gowarczów według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Gowarczów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Gowarczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Gowarczów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,0 mln

  3,0 tys(100%)

  16,7 mln

  3,6 tys(100%)

  17,4 mln

  3,7 tys(100%)

  18,5 mln

  4,0 tys(100%)

  21,5 mln

  4,7 tys(100%)

  22,6 mln

  5,0 tys(100%)

  25,1 mln

  5,6 tys(100%)

  28,9 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,1 mln

  1,5 tys(50.9%)

  7,3 mln

  1,6 tys(43.7%)

  6,8 mln

  1,5 tys(39.1%)

  7,8 mln

  1,7 tys(42.1%)

  8,2 mln

  1,8 tys(38.1%)

  9,0 mln

  2,0 tys(39.7%)

  10,0 mln

  2,2 tys(39.9%)

  8,1 mln

  1,8 tys(28%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,8 mln

  599(20.2%)

  2,9 mln

  625(17.4%)

  3,2 mln

  689(18.5%)

  3,4 mln

  729(18.2%)

  4,1 mln

  897(19.1%)

  4,4 mln

  968(19.5%)

  4,6 mln

  1,0 tys(18.3%)

  7,4 mln

  1,7 tys(25.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  69,7 tys

  14,8(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 mln

  797(12.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  15,0 tys

  3,2(0.1%)

  4,3 tys

  0,9(0%)

  171,6 tys

  36,8(1%)

  25,1 tys

  5,4(0.1%)

  859,3 tys

  188(4%)

  25,5 tys

  5,6(0.1%)

  261,1 tys

  57,5(1%)

  2,0 mln

  459(7.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,5 mln

  536(18.1%)

  5,3 mln

  1,1 tys(31.4%)

  631,0 tys

  135(3.6%)

  623,8 tys

  135(3.4%)

  579,0 tys

  126(2.7%)

  514,6 tys

  113(2.3%)

  506,7 tys

  112(2%)

  1,1 mln

  251(3.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  219,3 tys

  46,7(1.6%)

  220,1 tys

  47,2(1.3%)

  257,0 tys

  55,1(1.5%)

  253,8 tys

  54,9(1.4%)

  529,0 tys

  115(2.5%)

  642,6 tys

  141(2.8%)

  862,0 tys

  190(3.4%)

  994,5 tys

  224(3.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  300,1 tys

  63,9(2.2%)

  324,0 tys

  69,5(1.9%)

  325,8 tys

  69,8(1.9%)

  368,6 tys

  79,7(2%)

  384,3 tys

  83,9(1.8%)

  377,2 tys

  82,8(1.7%)

  423,8 tys

  93,3(1.7%)

  523,1 tys

  118(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  279,1 tys

  59,4(2%)

  275,9 tys

  59,2(1.6%)

  271,6 tys

  58,2(1.6%)

  287,7 tys

  62,2(1.6%)

  334,8 tys

  73,1(1.6%)

  347,4 tys

  76,2(1.5%)

  1,3 mln

  278(5%)

  428,2 tys

  96,4(1.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  209,4 tys

  44,6(1.5%)

  170,7 tys

  36,6(1%)

  172,2 tys

  36,9(1%)

  132,0 tys

  28,5(0.7%)

  120,1 tys

  26,2(0.6%)

  260,8 tys

  57,2(1.2%)

  287,8 tys

  63,4(1.1%)

  253,1 tys

  57,0(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  40,2 tys

  8,6(0.3%)

  52,2 tys

  11,2(0.3%)

  61,6 tys

  13,2(0.4%)

  51,8 tys

  11,2(0.3%)

  43,1 tys

  9,4(0.2%)

  68,2 tys

  15,0(0.3%)

  202,1 tys

  44,5(0.8%)

  191,6 tys

  43,1(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  60,7 tys

  12,9(0.4%)

  64,9 tys

  13,9(0.4%)

  61,9 tys

  13,3(0.4%)

  59,6 tys

  12,9(0.3%)

  129,4 tys

  28,2(0.6%)

  197,9 tys

  43,4(0.9%)

  148,5 tys

  32,7(0.6%)

  169,8 tys

  38,2(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  109,4 tys

  23,3(0.8%)

  91,1 tys

  19,5(0.5%)

  75,2 tys

  16,1(0.4%)

  83,4 tys

  18,0(0.5%)

  81,1 tys

  17,7(0.4%)

  78,8 tys

  17,3(0.3%)

  60,5 tys

  13,3(0.2%)

  47,3 tys

  10,7(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  653

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,7(0%)

  3,4 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,6 tys

  4,9(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  10,0 tys

  2,1(0.1%)

  5,1 tys

  1,1(0%)

  6,2 tys

  1,3(0%)

  8,0 tys

  1,7(0%)

  13,1 tys

  2,9(0.1%)

  5,1 tys

  1,1(0%)

  3,0 tys

  0,7(0%)

  9,0 tys

  2,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  560

  0,1(0%)

  700

  0,2(0%)

  280

  0,1(0%)

  420

  0,1(0%)

  45,6 tys

  10,0(0.2%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  49,6 tys

  10,6(0.4%)

  8,3 tys

  1,8(0%)

  982

  0,2(0%)

  84,2 tys

  18,2(0.5%)

  62,2 tys

  13,6(0.3%)

  48,5 tys

  10,6(0.2%)

  1 000

  0,2(0%)

  987

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,5 tys

  2,7(0.1%)

  5,8 tys

  1,3(0%)

  164,7 tys

  35,9(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  21,0 tys

  4,5(0.2%)

  5,6 tys

  1,2(0%)

  7,7 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,6 tys

  3,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,7 tys

  0,4(0%)

  1,9 tys

  0,4(0%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  2,1 tys

  0,5(0%)

  2,3 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  122,6 tys

  26,1(0.9%)

  19,4 tys

  4,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  67,2 tys

  14,5(0.4%)

  70,6 tys

  15,4(0.3%)

  26,4 tys

  5,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Gowarczów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 055 mieszkańców gminy Gowarczów jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 513 kobiet oraz 542 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 20,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców gminy Gowarczów, gimnazjalnym 2,5%, natomiast 18,5% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy gminy Gowarczów mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Gowarczów największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,0%) oraz podstawowe ukończone (20,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,2%) oraz średnie zawodowe (24,1%).

  15,7% mieszkańców gminy Gowarczów w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,4% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 516 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  W roku 2022 w gminie Gowarczów placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 273 uczniów (138 kobiet oraz 135 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Gowarczów placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 19 oddziałach uczyło się 306 uczniów (149 kobiet oraz 157 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,8% ludności (28,1% wśród dziewczynek i 25,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 72,41.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,7% mieszkańców (16,7% wśród dziewczyn i 16,7% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,0% mieszkańców gminy Gowarczów w wieku potencjalnej nauki (24,0% kobiet i 25,9% mężczyzn).

 • 18,4% Wykształcenie wyższe
 • gm. Gowarczów
  18,4%
  woj. świętokrzyskie
  23,2%
  Cała Polska
  25,2%
 • 23,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Gowarczów
  33,3%
  Województwo
  35,3%
  Cały kraj
  35,2%
 • 33,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  2,6%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Gowarczów
  10,0%
  świętokrzyskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,7%
  świętokrzyskie
  21,5%
  Polska
  20,0%
 • 17,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Gowarczów
  24,1%
  woj. świętokrzyskie
  21,7%
  Cały kraj
  21,2%
 • 17,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Gowarczów
  2,5%
  woj. świętokrzyskie
  2,7%
  Polska
  3,0%
 • 2,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 2,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Gowarczów
  18,5%
  świętokrzyskie
  14,1%
  Kraj
  12,3%
 • 20,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Gowarczów
  3,1%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Gowarczów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 516 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  516,0
  woj. świętokrzyskie
  893,0
  Cała Polska
  927,0
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Gowarczów(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Gowarczów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE - MOJA SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ
  Publiczny
  48 672-43-95
  48 672-47-44
  ul. PLAC XX-LECIA 25
  26-225 Gowarczów
  3616
  MOJE PRZEDSZKOLE - MOJA SZANSA
  Publiczny
  48 672-40-84
  48 672-47-44
  Kamienna Wola 46B
  26-225 Kamienna Wola
  1101
 • Szkoły podstawowe w gminie Gowarczów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Gowarczów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 273 Uczniowie
 • 138 Kobiety
  (uczniowie)
 • 135 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,5%
  49,5%
 • 23 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 67 Absolwenci
 • 34 Kobiety
  (absolwenci)
 • 33 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,2
  Województwo
  14,8
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 26,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 24,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 72,41 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Gowarczów
  72,41
  Województwo
  90,62
  Cała Polska
  95,96
 • 71,88 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  71,88
  świętokrzyskie
  89,66
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Gowarczów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Gowarczów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Gowarczów(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Gowarczów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Gowarczowie
  Publiczna
  48 672-41-97
  48 672-41-97
  ul. STANISŁAWA ŻUKA 3
  26-225 Gowarczów
  1631438
  Szkoła Podstawowa w Gowarczowie Punkt Filialny w Kamiennej Woli
  Publiczna
  48 672-40-84
  Kamienna Wola 46 B
  26-225 Kamienna Wola
  744-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Gowarczów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 15,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Gowarczów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Gowarczów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Gowarczów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Gowarczów - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Gowarczów

 • Według danych GUS z 2022 roku w gminie Gowarczów znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 70)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Gowarczów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Gowarczów: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 22 (uczestnicy: 1 800)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 80)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 40)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 5 (uczestnicy: 130)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 50)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 40)
  • inne: 7 (uczestnicy: 1 360)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 81)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 41)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 26)
  • inne: 2 (członkowie: 14)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 33)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 15)
  • inne: 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Gowarczów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Gowarczów działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 15 980 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 20 898 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w gminie Gowarczów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Gowarczów działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 112 członków. Zarejestrowano 108 ćwiczących (mężczyźni: 84, kobiety: 24, chłopcy do lat 18: 60, dziewczęta do lat 18: 24). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Gowarczów w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Gowarczów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Gowarczów i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w gminie Gowarczów odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 67,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Gowarczów znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu koneckiego.

  Powiat konecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Gowarczów
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Gowarczów w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 67,54 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  67,5
  świętokrzyskie
  55,1
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • gm. Gowarczów
  0,0
  woj. świętokrzyskie
  5,7
  Cały kraj
  5,0
 • 90,05 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina
  90,0
  Województwo
  64,6
  Cała Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • gm. Gowarczów
  0,0
  świętokrzyskie
  10,3
  Cały kraj
  8,9
 • 133,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • gm. Gowarczów
  133,3
  Województwo
  117,3
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Gowarczów w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 19,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • gm. Gowarczów
  19,8 km
  woj. świętokrzyskie
  382,3 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 0,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  0,5 km
  świętokrzyskie
  3,8 km
  Cały kraj
  5,3 km