Gmina Jaktorów w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Gmina Jaktorów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Jaktorów to gmina wiejska. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu grodziskiego. Gmina Jaktorów ma 12 839 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 14,0% ludności powiatu. Gmina stanowi 15,1% powierzchni powiatu.
 • 12 839 Liczba mieszkańców
 • 55,3 km² Powierzchnia
 • 216 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 46 Numer kierunkowy
 • WGM Tablice rejestracyjne
 • Maciej Śliwerski Wójt gminy
Gmina Jaktorów na mapie
Identyfikatory
 • 20.520452.0727 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1405052
Herb gminy Jaktorów
Gmina Jaktorów herb

Gmina Jaktorów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
96-313Poczta Jaktorów
96-316Poczta Międzyborów

Gmina Jaktorów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Jaktorów)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Jaktorów
(46) 856-40-26
(46) 855-21-88
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów

Gmina Jaktorów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Jaktorów ma 12 839 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 33,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,1 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Jaktorów zawarli w 2021 roku 52 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,2% mieszkańców gminy Jaktorów jest stanu wolnego, 57,0% żyje w małżeństwie, 8,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,3% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Jaktorów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -40. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,13 na 1000 mieszkańców gminy Jaktorów. W 2021 roku urodziło się 118 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 367 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,80 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 23,8% zgonów w gminie Jaktorów spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,4% zgonów w gminie Jaktorów były nowotwory, a 6,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Jaktorów przypada 12.38 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 343 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 97 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Jaktorów 246. W tym samym roku 8 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 8.

  59,7% mieszkańców gminy Jaktorów jest w wieku produkcyjnym, 21,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Jaktorów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 839 Liczba mieszkańców
 • 6 585 Kobiety
 • 6 254 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Jaktorów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Jaktorów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Jaktorów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Jaktorów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Jaktorów
  39,1 lat
  woj. mazowieckie
  41,7 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 40,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Jaktorów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Jaktorów
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Jaktorów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Jaktorów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Jaktorów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • gm. Jaktorów
  27,2%
  Mazowieckie
  30,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 31,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,0% Żonaci/Zamężne
 • gm. Jaktorów
  57,0%
  Województwo
  53,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,3% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Jaktorów
  7,4%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Cały kraj
  8,5%
 • 11,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  8,2%
  Województwo
  7,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 9,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • gm. Jaktorów
  0,2%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Jaktorów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Jaktorów w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Jaktorów
  4,1
  Mazowieckie
  4,6
  Cała Polska
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Jaktorów
  1,5
  Województwo
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 52 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Jaktorów w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Jaktorów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -40 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -23 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -17 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,13 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,1
  Województwo
  -3,6
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Jaktorów w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Jaktorów w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Jaktorów w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Jaktorów w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 118 Urodzenia żywe
 • 59 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 59 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 9,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  9,3
  Województwo
  10,0
  Polska
  8,7
 • 41,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  41,4
  Mazowieckie
  42,2
  Polska
  37,5
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 102 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102
 • 108 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 108
 • 47 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 47
 • 11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 11
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 367 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 322 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 414 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Jaktorów
  3 367 g
  Mazowieckie
  3 396 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 92 Waga 4000g - 4499g
 • 92
 • 308 Waga 3500g - 3999g
 • 308
 • 381 Waga 3000g - 3499g
 • 381
 • 125 Waga 2500g - 2999g
 • 125
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,54 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,54
  Mazowieckie
  1,49
  Cała Polska
  1,32
 • 0,77 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Jaktorów
  0,77
  woj. mazowieckie
  0,73
  Cały kraj
  0,64
 • 0,80 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Jaktorów
  0,80
  woj. mazowieckie
  0,73
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Jaktorów w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 158 Zgony
 • 82 Kobiety
  (Zgony)
 • 76 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,9%
  48,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,4 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Jaktorów
  12,4
  woj. mazowieckie
  13,6
  Cały kraj
  13,6
 • 125,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  125,3
  Mazowieckie
  136,2
  Cały kraj
  156,7
 • 3,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Jaktorów
  3,1
  Mazowieckie
  3,4
  Polska
  3,9
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Jaktorów
  3,0
  Województwo
  3,4
  Kraj
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,2
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie grodziskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Jaktorów
  23,8%
  Województwo
  30,5%
  Polska
  34,8%
 • 18,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Jaktorów
  18,4%
  Mazowieckie
  18,6%
  Polska
  19,6%
 • 6,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  6,7%
  Województwo
  6,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 222 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  13,8
  Cały kraj
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  65,5
  Kraj
  74,4
 • 217,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  217,0
  woj. mazowieckie
  248,2
  Cały kraj
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  228,1
  Kraj
  246,5
 • 281,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 311,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 249,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Jaktorów
  281,5
  Mazowieckie
  407,0
  Polska
  475,8
 • 43,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 21,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 66,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  43,4
  woj. mazowieckie
  50,0
  Cały kraj
  70,6
 • 30,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Jaktorów
  30,2
  Mazowieckie
  31,1
  Cały kraj
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Jaktorów
  0,0
  woj. mazowieckie
  6,7
  Polska
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  Województwo
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 343 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 174 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 169 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 97 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 41 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 56 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 254 Saldo migracji
 • 137 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 117 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 246 Saldo migracji wewnętrznych
 • 133 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 113 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 8 Saldo migracji zagranicznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Jaktorów w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Jaktorów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Jaktorów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jaktorów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Jaktorów oddano do użytku 137 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 10,67 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Jaktorów to 4 295 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 340 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Jaktorów to 5,69 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Jaktorów to 150,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,64% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,34% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,48% mieszkań posiada łazienkę, 83,91% korzysta z centralnego ogrzewania, a 48,73% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu grodziskiego.

  Powiat grodziski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Jaktorów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 295 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 339,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  339,80
  Mazowieckie
  440,20
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 103,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  103,20 m2
  Województwo
  72,60 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 35,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Jaktorów
  35,10 m2
  Mazowieckie
  32,00 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,51 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  4,51
  Województwo
  3,61
  Kraj
  3,82
 • 2,94 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,94
  Województwo
  2,27
  Cały kraj
  2,55
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Jaktorów
  0,65
  woj. mazowieckie
  0,63
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Jaktorów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 137 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 10,67 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Jaktorów
  10,67
  woj. mazowieckie
  8,19
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 780 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,69 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  5,69
  woj. mazowieckie
  3,74
  Kraj
  3,90
 • 60,75 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Jaktorów
  60,75
  Mazowieckie
  30,65
  Cała Polska
  24,07
 • 20 630 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 150,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  150,6 m2
  Mazowieckie
  91,2 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 1,61 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  1,61 m2
  Województwo
  0,75 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Jaktorów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 92,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Jaktorów
  92,64%
  Województwo
  96,09%
  Cała Polska
  96,97%
 • 91,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  91,34%
  Mazowieckie
  93,90%
  Cała Polska
  94,01%
 • 89,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  89,48%
  Województwo
  92,00%
  Cały kraj
  91,78%
 • 83,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Jaktorów
  83,91%
  Mazowieckie
  87,29%
  Cała Polska
  83,08%
 • 48,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Jaktorów
  48,73%
  Województwo
  58,44%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Jaktorów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Jaktorów na 1000 mieszkańców pracuje 125osób . 40,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 59,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Jaktorów wynosiło w 2021 roku 3,7% (3,9% wśród kobiet i 3,6% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Jaktorów wynosiło 6 355,26 PLN, co odpowiada 105.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Jaktorów 1 407 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 502 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -905.

  8,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Jaktorów pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,2% w przemyśle i budownictwie, a 29,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Jaktorów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 125 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  125,0
  Mazowieckie
  323,0
  Polska
  257,0
 • 3,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 3,9% Kobiety
 • 3,6% Mężczyźni
 • Gmina
  3,7%
  Województwo
  4,6%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Jaktorów w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Jaktorów w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Jaktorów w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Jaktorów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 355 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Jaktorów
  6 355 PLN
  Mazowieckie
  7 108 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Jaktorów w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Jaktorów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 407 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 502 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -905 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,36 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Jaktorów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 8,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 8,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,2% Przemysł i budownictwo
 • 23,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 29,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 23,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 35,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,1% Pozostałe
 • 43,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Jaktorów w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Jaktorów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 601 Pracujący ogółem
 • 650 Kobiety
 • 951 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Jaktorów w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 55,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Jaktorów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  67,5
  woj. mazowieckie
  71,5
  Polska
  69,0
 • 31,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  31,0
  woj. mazowieckie
  38,1
  Polska
  38,2
 • 85,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  85,2
  woj. mazowieckie
  113,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Jaktorów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Jaktorów w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 520 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 299 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 142 nowe podmioty, a 47 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (142) podmiotów zarejestrowano w roku 2021, a najmniej (79) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (133) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (47) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Jaktorów najwięcej (77) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 493) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,2% (18) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,9% (379) podmiotów, a 73,9% (1 123) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Jaktorów najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.1%) oraz Budownictwo (17.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 520 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 18 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 379 Przemysł i budownictwo
 • 1 123 Pozostała działalność
 • 142 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Jaktorów w 2021 roku
 • 47 Podmioty wyrejestrowane w gminie Jaktorów w 2021 roku
 • 1 299 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 493 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 493
 • 23 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 23
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 520 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 520
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 91 Spółki handlowe ogółem
 • 91
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 77  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 77
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 64 Spółki cywilne ogółem
 • 64
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 299 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 300 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 300
 • 222 Budownictwo
 • 222
 • 148 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 148
 • 118 Transport i gospodarka magazynowa
 • 118
 • 97 Przetwórstwo przemysłowe
 • 97
 • 79 Informacja i komunikacja
 • 79
 • 70 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 70
 • 59 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 59
 • 56 Pozostała działalność
 • 56
 • 36 Edukacja
 • 36
 • 28 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 28
 • 22 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 22
 • 22 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 22
 • 18 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 18
 • 17 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jaktorów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Jaktorów stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 237 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,61 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Jaktorów wynosi 67,70% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Jaktorów najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,26 (wykrywalność 58%) oraz przeciwko mieniu - 9,00 (wykrywalność 42%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,84 (97%), o charakterze gospodarczym - 3,44 (63%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Jaktorów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Jaktorów.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Jaktorów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 237 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 237
 • 143 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 143
 • 44 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 44
 • 36 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 36
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 115 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 115
 • 18,61 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  18,61
  Mazowieckie
  22,31
  Polska
  21,51
 • 11,26 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Jaktorów
  11,26
  Województwo
  14,38
  Cały kraj
  12,82
 • 3,44 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Jaktorów
  3,44
  Mazowieckie
  5,32
  Polska
  5,89
 • 2,84 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,84
  Województwo
  1,84
  Polska
  1,85
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,20
  Mazowieckie
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 9,00 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,00
  Mazowieckie
  11,83
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Jaktorów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  68%
  Mazowieckie
  64%
  Kraj
  71%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  59%
  Mazowieckie
  55%
  Cały kraj
  64%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Jaktorów
  63%
  woj. mazowieckie
  71%
  Kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Jaktorów
  98%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  95%
  Województwo
  86%
  Cały kraj
  89%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  43%
  Województwo
  41%
  Cała Polska
  53%

Gmina Jaktorów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Jaktorów wyniosła w 2021 roku 104,7 mln złotych, co daje 8,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Jaktorów - 28.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (16%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,4 mln złotych, czyli 16,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Jaktorów wyniosła w 2021 roku 112,4 mln złotych, co daje 8,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (50.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (18.2%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (4.1%). W budżecie gminy Jaktorów wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,4 tys złotych na mieszkańca (15,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 51,1 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w gminie Jaktorów według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Jaktorów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Jaktorów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Jaktorów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  51,7 mln

  4,5 tys(100%)

  49,2 mln

  4,2 tys(100%)

  67,1 mln

  5,7 tys(100%)

  73,3 mln

  6,1 tys(100%)

  99,4 mln

  8,1 tys(100%)

  99,9 mln

  8,0 tys(100%)

  95,1 mln

  7,6 tys(100%)

  104,7 mln

  8,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  20,1 mln

  1,7 tys(39%)

  17,9 mln

  1,5 tys(36.4%)

  19,2 mln

  1,6 tys(28.7%)

  25,8 mln

  2,1 tys(35.3%)

  26,0 mln

  2,1 tys(26.1%)

  34,7 mln

  2,8 tys(34.8%)

  27,4 mln

  2,2 tys(28.8%)

  29,8 mln

  2,3 tys(28.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,2 mln

  967(21.6%)

  10,0 mln

  852(20.3%)

  15,7 mln

  1,3 tys(23.3%)

  7,8 mln

  645(10.7%)

  27,6 mln

  2,2 tys(27.7%)

  14,4 mln

  1,2 tys(14.4%)

  14,7 mln

  1,2 tys(15.4%)

  16,7 mln

  1,3 tys(16%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,1 mln

  526(11.8%)

  6,3 mln

  540(12.9%)

  6,4 mln

  534(9.5%)

  6,8 mln

  566(9.3%)

  8,1 mln

  662(8.2%)

  8,6 mln

  686(8.6%)

  8,2 mln

  646(8.6%)

  9,1 mln

  712(8.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,2 mln

  186(4.2%)

  2,3 mln

  199(4.7%)

  3,4 mln

  283(5%)

  4,8 mln

  397(6.6%)

  6,9 mln

  558(6.9%)

  5,6 mln

  445(5.6%)

  6,0 mln

  472(6.3%)

  6,5 mln

  507(6.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  1,5 mln

  132(2.9%)

  1,4 mln

  120(2.9%)

  2,1 mln

  178(3.2%)

  2,1 mln

  176(2.9%)

  3,6 mln

  290(3.6%)

  3,6 mln

  288(3.6%)

  4,0 mln

  317(4.2%)

  4,8 mln

  376(4.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,5 mln

  479(10.7%)

  6,3 mln

  535(12.7%)

  13,6 mln

  1,1 tys(20.3%)

  3,2 mln

  263(4.3%)

  3,8 mln

  307(3.8%)

  4,0 mln

  321(4%)

  4,0 mln

  315(4.2%)

  4,4 mln

  340(4.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  362,6 tys

  31,4(0.7%)

  305,3 tys

  26,0(0.6%)

  440,9 tys

  36,9(0.7%)

  1,8 mln

  150(2.5%)

  2,2 mln

  177(2.2%)

  1,9 mln

  154(1.9%)

  750,3 tys

  59,4(0.8%)

  4,1 mln

  322(4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  819,8 tys

  70,9(1.6%)

  575,3 tys

  49,1(1.2%)

  2,1 mln

  176(3.1%)

  1,3 mln

  109(1.8%)

  916,8 tys

  74,6(0.9%)

  2,6 mln

  212(2.6%)

  2,9 mln

  231(3.1%)

  1,8 mln

  143(1.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  376,5 tys

  32,6(0.7%)

  502,4 tys

  42,9(1%)

  636,8 tys

  53,2(0.9%)

  685,0 tys

  56,6(0.9%)

  1,1 mln

  88,8(1.1%)

  1,3 mln

  101(1.3%)

  1,0 mln

  82,6(1.1%)

  1,1 mln

  83,0(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  378,3 tys

  32,7(0.7%)

  417,9 tys

  35,6(0.8%)

  542,8 tys

  45,4(0.8%)

  504,6 tys

  41,7(0.7%)

  582,6 tys

  47,4(0.6%)

  792,8 tys

  63,6(0.8%)

  766,1 tys

  60,6(0.8%)

  825,8 tys

  64,3(0.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  550,8 tys

  47,7(1.1%)

  586,9 tys

  50,1(1.2%)

  628,2 tys

  52,5(0.9%)

  783,9 tys

  64,8(1.1%)

  1,3 mln

  105(1.3%)

  1,6 mln

  129(1.6%)

  738,7 tys

  58,5(0.8%)

  815,3 tys

  63,5(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  340,0 tys

  29,4(0.7%)

  367,8 tys

  31,4(0.7%)

  461,0 tys

  38,5(0.7%)

  2,5 mln

  207(3.4%)

  620,0 tys

  50,4(0.6%)

  660,0 tys

  52,9(0.7%)

  630,0 tys

  49,8(0.7%)

  773,6 tys

  60,3(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  191,3 tys

  16,6(0.4%)

  144,8 tys

  12,4(0.3%)

  157,8 tys

  13,2(0.2%)

  181,1 tys

  15,0(0.2%)

  376,6 tys

  30,6(0.4%)

  299,0 tys

  24,0(0.3%)

  412,5 tys

  32,6(0.4%)

  695,8 tys

  54,2(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  761,4 tys

  65,9(1.5%)

  855,1 tys

  72,9(1.7%)

  832,7 tys

  69,6(1.2%)

  757,0 tys

  62,5(1%)

  1,1 mln

  91,7(1.1%)

  728,0 tys

  58,4(0.7%)

  560,8 tys

  44,4(0.6%)

  651,2 tys

  50,7(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  695,1 tys

  60,2(1.3%)

  688,3 tys

  58,7(1.4%)

  627,0 tys

  52,4(0.9%)

  696,8 tys

  57,6(1%)

  876,2 tys

  71,2(0.9%)

  1,4 mln

  111(1.4%)

  1,1 mln

  88,0(1.2%)

  642,7 tys

  50,1(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  82,1 tys

  7,1(0.2%)

  102,1 tys

  8,7(0.2%)

  133,6 tys

  11,2(0.2%)

  108,5 tys

  9,0(0.1%)

  117,4 tys

  9,5(0.1%)

  129,8 tys

  10,4(0.1%)

  116,2 tys

  9,2(0.1%)

  115,0 tys

  9,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  91,9 tys

  8,0(0.2%)

  75,0 tys

  6,4(0.2%)

  11,6 tys

  1,0(0%)

  9,1 tys

  0,8(0%)

  82,5 tys

  6,7(0.1%)

  78,1 tys

  6,3(0.1%)

  78,1 tys

  6,2(0.1%)

  2,4 tys

  0,2(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  118,1 tys

  9,8(0.2%)

  12,4 tys

  1,0(0%)

  15,9 tys

  1,3(0%)

  11,8 tys

  0,9(0%)

  700

  0,1(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  445,3 tys

  38,5(0.9%)

  340,7 tys

  29,1(0.7%)

  148,3 tys

  12,4(0.2%)

  110,4 tys

  9,1(0.2%)

  97,9 tys

  8,0(0.1%)

  61,1 tys

  4,9(0.1%)

  73,8 tys

  5,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  4,4 tys

  0,4(0%)

  9,9 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,0 tys

  1,7(0%)

  892,1 tys

  72,5(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Jaktorów według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Jaktorów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Jaktorów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Jaktorów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  48,4 mln

  4,2 tys(100%)

  51,7 mln

  4,4 tys(100%)

  66,6 mln

  5,6 tys(100%)

  70,7 mln

  5,9 tys(100%)

  85,8 mln

  7,0 tys(100%)

  99,7 mln

  8,0 tys(100%)

  102,6 mln

  8,2 tys(100%)

  112,4 mln

  8,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  27,3 mln

  2,4 tys(56.3%)

  29,7 mln

  2,5 tys(57.4%)

  34,7 mln

  2,9 tys(52.1%)

  37,4 mln

  3,1 tys(52.9%)

  42,9 mln

  3,5 tys(50%)

  48,7 mln

  3,9 tys(48.9%)

  50,6 mln

  4,0 tys(49.4%)

  56,3 mln

  4,4 tys(50.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,9 mln

  940(22.4%)

  11,9 mln

  1,0 tys(23%)

  12,8 mln

  1,1 tys(19.2%)

  13,5 mln

  1,1 tys(19.1%)

  16,5 mln

  1,3 tys(19.2%)

  15,5 mln

  1,2 tys(15.5%)

  19,1 mln

  1,5 tys(18.7%)

  20,4 mln

  1,6 tys(18.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  116(2.8%)

  1,2 mln

  103(2.3%)

  3,1 mln

  259(4.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 mln

  497(7.1%)

  10,4 mln

  835(10.4%)

  3,1 mln

  249(3.1%)

  4,6 mln

  361(4.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  18,5 tys

  1,6(0%)

  1,3 mln

  109(2.5%)

  1,3 mln

  112(2%)

  2,5 mln

  210(3.6%)

  2,0 mln

  162(2.3%)

  2,7 mln

  220(2.7%)

  3,5 mln

  277(3.4%)

  3,9 mln

  302(3.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,4 mln

  209(5%)

  1,8 mln

  151(3.4%)

  2,0 mln

  164(2.9%)

  1,9 mln

  154(2.6%)

  2,5 mln

  200(2.9%)

  2,3 mln

  187(2.3%)

  2,2 mln

  173(2.1%)

  2,9 mln

  227(2.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  795,2 tys

  68,8(1.6%)

  907,3 tys

  77,4(1.8%)

  991,1 tys

  82,8(1.5%)

  991,0 tys

  81,9(1.4%)

  1,2 mln

  93,6(1.3%)

  1,2 mln

  98,6(1.2%)

  1,2 mln

  96,4(1.2%)

  1,3 mln

  98,1(1.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  316(7.5%)

  4,0 mln

  340(7.7%)

  11,2 mln

  940(16.9%)

  882,0 tys

  72,9(1.2%)

  920,3 tys

  74,8(1.1%)

  922,9 tys

  74,0(0.9%)

  976,3 tys

  77,3(1%)

  994,5 tys

  77,5(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  135,9 tys

  11,8(0.3%)

  158,0 tys

  13,5(0.3%)

  166,1 tys

  13,9(0.2%)

  142,6 tys

  11,8(0.2%)

  140,7 tys

  11,4(0.2%)

  153,5 tys

  12,3(0.2%)

  162,2 tys

  12,8(0.2%)

  156,2 tys

  12,2(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  186,2 tys

  16,1(0.4%)

  67,2 tys

  5,7(0.1%)

  38,9 tys

  3,2(0.1%)

  72,4 tys

  6,0(0.1%)

  84,2 tys

  6,8(0.1%)

  80,3 tys

  6,4(0.1%)

  104,3 tys

  8,3(0.1%)

  148,2 tys

  11,5(0.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  307,7 tys

  26,6(0.6%)

  44,6 tys

  3,8(0.1%)

  49,4 tys

  4,1(0.1%)

  201,0 tys

  16,6(0.3%)

  173,7 tys

  14,1(0.2%)

  86,8 tys

  7,0(0.1%)

  92,3 tys

  7,3(0.1%)

  84,5 tys

  6,6(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  887,8 tys

  76,8(1.8%)

  356,1 tys

  30,4(0.7%)

  136,7 tys

  11,4(0.2%)

  34,8 tys

  2,9(0%)

  89,0 tys

  7,2(0.1%)

  13,0 tys

  1,0(0%)

  82,7

  0,0(0%)

  64,6 tys

  5,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  36,8 tys

  3,2(0.1%)

  21,1 tys

  1,8(0%)

  10,4 tys

  0,9(0%)

  8,9 tys

  0,7(0%)

  10,9 tys

  0,9(0%)

  17,2 tys

  1,4(0%)

  14,9 tys

  1,2(0%)

  13,3 tys

  1,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,6 tys

  0,9(0%)

  11,4 tys

  0,9(0%)

  10,8 tys

  0,9(0%)

  4,2 tys

  0,3(0%)

  4,2 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  59,8 tys

  5,2(0.1%)

  75,0 tys

  6,4(0.1%)

  11,6 tys

  1,0(0%)

  9,1 tys

  0,8(0%)

  82,5 tys

  6,7(0.1%)

  78,1 tys

  6,3(0.1%)

  78,1 tys

  6,2(0.1%)

  2,4 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  72,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  90,0 tys

  7,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  106,0 tys

  8,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  365,0 tys

  31,6(0.8%)

  269,5 tys

  23,0(0.5%)

  50,0 tys

  4,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  926

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  229,6 tys

  18,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Jaktorów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 374 mieszkańców gminy Jaktorów jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 652 kobiet oraz 1 722 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 33,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 13,7% średnie ogólnokształcące, a 18,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 14,4% mieszkańców gminy Jaktorów, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 9,8% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy gminy Jaktorów mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Jaktorów największy odsetek ma wykształcenie wyższe (38,2%) oraz średnie zawodowe (15,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (28,6%) oraz średnie zawodowe (21,7%).

  W roku 2021 w gminie Jaktorów mieściło się 5 przedszkoli, w których do 33 oddziałów uczęszczało 713 dzieci (350 dziewczynek oraz 363 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Jaktorów mieściły się 2 przedszkola, w których do 7 oddziałów uczęszczało 146 dzieci (73 dziewczynki oraz 73 chłopców). Dostępnych było 148 miejsc.

  19,8% mieszkańców gminy Jaktorów w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,3% wśród dziewczynek i 19,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 014 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,69 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 64 oddziałach uczyło się 1 400 uczniów (656 kobiet oraz 744 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Jaktorów placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 38 oddziałach uczyło się 790 uczniów (398 kobiet oraz 392 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,0% ludności (28,8% wśród dziewczynek i 31,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,9 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,8% mieszkańców (15,1% wśród dziewczyn i 14,4% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,3% mieszkańców gminy Jaktorów w wieku potencjalnej nauki (21,9% kobiet i 20,6% mężczyzn).

 • 33,6% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Jaktorów
  33,6%
  Mazowieckie
  33,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 38,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 28,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Jaktorów
  35,6%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 35,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • gm. Jaktorów
  3,7%
  Mazowieckie
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 2,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  13,7%
  woj. mazowieckie
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Jaktorów
  18,3%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Polska
  20,0%
 • 15,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 14,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Jaktorów
  14,4%
  Województwo
  15,3%
  Kraj
  21,2%
 • 11,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 17,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Jaktorów
  3,1%
  Województwo
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 9,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Jaktorów
  9,8%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Kraj
  12,3%
 • 10,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Jaktorów
  3,4%
  Mazowieckie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Jaktorów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1014 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Jaktorów
  1 014,0
  woj. mazowieckie
  937,0
  Cały kraj
  896,0
 • 0,69 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina
  0,69
  woj. mazowieckie
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 5Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 33 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 598 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Jaktorów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 713 Dzieci
 • 350 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 363 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,1%
  50,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 151 3 lata
 • 151
 • 166 4 lata
 • 166
 • 186 5 lata
 • 186
 • 196 6 lat
 • 196
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 69 3 lata
 • 69
 • 81 4 lata
 • 81
 • 94 5 lata
 • 94
 • 99 6 lat
 • 99
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 82 3 lata
 • 82
 • 85 4 lata
 • 85
 • 92 5 lata
 • 92
 • 97 6 lat
 • 97
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 •  
 • 34,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 33,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Jaktorów(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jaktorów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole
  Publiczne
  ul. Staszica 5
  96-316 Międzyborów
  10251-
  Przedszkole Gminne
  Publiczne
  46 855-24-16
  46 855-24-16
  ul. Warszawska 88
  96-313 Jaktorów
  6150-
  Przedszkole Artystyczno-Sportowe Baśniowy Ogród
  Niepubliczny
  46 855-48-12
  ul. JANA MATEJKI 6B
  96-316 Międzyborów
  ---
  Przedszkole Puchatek
  Niepubliczne
  46 856-50-64
  ul. Błotna 87 C
  96-313 Jaktorów
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Jaktorów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Jaktorów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 64 Oddziały
 • 1 400 Uczniowie
 • 656 Kobiety
  (uczniowie)
 • 744 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,9%
  53,1%
 • 173 Uczniowie w 1 klasie
 • 81 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 92 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 152 Absolwenci
 • 75 Kobiety
  (absolwenci)
 • 77 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Jaktorów
  21,9
  Województwo
  17,3
  Kraj
  16,7
 •  
 • 99,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 82,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Jaktorów(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jaktorów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Stefania Cygańska)
  Publiczna
  46 855-24-16
  46 855-24-16
  ul. Warszawska 88
  96-313 Jaktorów
  22495-
  Szkoła podstawowa (Józef Jagielski)
  Publiczna
  46 855-27-18
  46 855-27-18
  ul. Staszica 5
  96-316 Międzyborów
  20451-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Jaktorów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 19,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Jaktorów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Jaktorów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Jaktorów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jaktorów - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Jaktorów

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


 • Biblioteki publiczne w gminie Jaktorów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Jaktorów działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 31 208 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 24 087 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 39
  • dostępne dla czytelników: 25
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 25
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w gminie Jaktorów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Jaktorów działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 352 członków. Zarejestrowano 439 ćwiczących (mężczyźni: 269, kobiety: 170, chłopcy do lat 18: 174, dziewczęta do lat 18: 140). Aktywnych było 7 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (10), instruktora sportowego (4) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Jaktorów w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jaktorów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Jaktorów i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w gminie Jaktorów odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 5 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 31,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 15,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Jaktorów znajdowało się 9 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu grodziskiego.

  Powiat grodziski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Jaktorów
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 5 Ranni
  (rok 2021)
 • 2 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Jaktorów w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 31,16 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina Jaktorów
  31,2
  Mazowieckie
  56,9
  Polska
  59,9
 • 15,58 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina Jaktorów
  15,6
  Województwo
  6,9
  Cała Polska
  5,9
 • 38,94 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  38,9
  Mazowieckie
  65,7
  Polska
  69,4
 • 50,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina Jaktorów
  50,0
  Województwo
  12,2
  Polska
  9,8
 • 125,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  125,0
  Województwo
  115,4
  Kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 8 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Jaktorów w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 627,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  1 627,5 km
  Województwo
  762,1 km
  Kraj
  591,9 km
 • 7,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina Jaktorów
  7,0 km
  Mazowieckie
  5,0 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami