Gmina Żabia Wola w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Gmina Żabia Wola - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Żabia Wola to gmina wiejska. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu grodziskiego. Gmina Żabia Wola ma 9 502 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 10,4% ludności powiatu. Gmina stanowi 28,7% powierzchni powiatu.
 • 9 502 Liczba mieszkańców
 • 105,4 km² Powierzchnia
 • 80 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 46 Numer kierunkowy
 • WGM Tablice rejestracyjne
 • Piotr Rybka Wójt gminy
Gmina Żabia Wola na mapie
Identyfikatory
 • 20.694252.0078 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1405062
Herb gminy Żabia Wola
Gmina Żabia Wola herb

Gmina Żabia Wola - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
96-321Poczta Żabia Wola

Gmina Żabia Wola - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Żabia Wola)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Żabia Wola
(46) 857-81-81 12
(46) 857-81-81
ul. Główna 3
96-321 Żabia Wola

Gmina Żabia Wola - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Żabia Wola ma 9 502 mieszkańców, z czego 50,0% stanowią kobiety, a 50,0% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 59,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,4 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Żabia Wola zawarli w 2021 roku 41 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,3% mieszkańców gminy Żabia Wola jest stanu wolnego, 57,1% żyje w małżeństwie, 8,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,2% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Żabia Wola ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -10. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,07 na 1000 mieszkańców gminy Żabia Wola. W 2021 roku urodziło się 100 dzieci, w tym 49,0% dziewczynek i 51,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 367 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,80 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 23,8% zgonów w gminie Żabia Wola spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,4% zgonów w gminie Żabia Wola były nowotwory, a 6,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Żabia Wola przypada 11.78 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 360 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 80 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Żabia Wola 280. W tym samym roku 8 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 6.

  60,3% mieszkańców gminy Żabia Wola jest w wieku produkcyjnym, 22,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Żabia Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 502 Liczba mieszkańców
 • 4 752 Kobiety
 • 4 750 Mężczyźni
 • 50,0%
  50,0%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Żabia Wola w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Żabia Wola w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Żabia Wola w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Żabia Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Żabia Wola
  38,4 lat
  Mazowieckie
  41,7 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 39,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Żabia Wola, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Żabia Wola
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Żabia Wola,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Żabia Wola,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Żabia Wola,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,2%
  Województwo
  30,0%
  Polska
  29,1%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 31,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,1% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  57,0%
  Województwo
  53,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,2% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Żabia Wola
  7,4%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Kraj
  8,5%
 • 11,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,2%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 9,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • gm. Żabia Wola
  0,2%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Żabia Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Żabia Wola w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Żabia Wola
  4,4
  Mazowieckie
  4,6
  Cała Polska
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Żabia Wola
  1,5
  woj. mazowieckie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 41 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Żabia Wola w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Żabia Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -10 Przyrost naturalny w roku 2021
 • 2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -12 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,07 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -1,1
  Województwo
  -3,6
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Żabia Wola w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Żabia Wola w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Żabia Wola w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Żabia Wola w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100 Urodzenia żywe
 • 49 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 51 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,0%
  51,0%
 • 10,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Żabia Wola
  10,7
  Województwo
  10,0
  Polska
  8,7
 • 41,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  41,4
  Mazowieckie
  42,2
  Kraj
  37,5
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 102 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102
 • 108 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 108
 • 47 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 47
 • 11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 11
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 367 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 322 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 414 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Żabia Wola
  3 367 g
  woj. mazowieckie
  3 396 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 92 Waga 4000g - 4499g
 • 92
 • 308 Waga 3500g - 3999g
 • 308
 • 381 Waga 3000g - 3499g
 • 381
 • 125 Waga 2500g - 2999g
 • 125
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,54 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Żabia Wola
  1,54
  woj. mazowieckie
  1,49
  Kraj
  1,32
 • 0,77 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,77
  woj. mazowieckie
  0,73
  Cały kraj
  0,64
 • 0,80 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Żabia Wola
  0,80
  Województwo
  0,73
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Żabia Wola w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 110 Zgony
 • 47 Kobiety
  (Zgony)
 • 63 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,7%
  57,3%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,8 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  11,8
  woj. mazowieckie
  13,6
  Cały kraj
  13,6
 • 125,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Żabia Wola
  125,3
  woj. mazowieckie
  136,2
  Polska
  156,7
 • 3,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,1
  Mazowieckie
  3,4
  Polska
  3,9
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,0
  Województwo
  3,4
  Cały kraj
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,2
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie grodziskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Żabia Wola
  23,8%
  Mazowieckie
  30,5%
  Cała Polska
  34,8%
 • 18,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Żabia Wola
  18,4%
  Województwo
  18,6%
  Kraj
  19,6%
 • 6,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Żabia Wola
  6,7%
  Mazowieckie
  6,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 222 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  13,8
  Cały kraj
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  65,5
  Cały kraj
  74,4
 • 217,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  217,0
  Województwo
  248,2
  Cała Polska
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  228,1
  Kraj
  246,5
 • 281,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 311,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 249,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  281,5
  Województwo
  407,0
  Kraj
  475,8
 • 43,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 21,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 66,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Żabia Wola
  43,4
  Województwo
  50,0
  Polska
  70,6
 • 30,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Żabia Wola
  30,2
  Mazowieckie
  31,1
  Cały kraj
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Żabia Wola
  0,0
  Województwo
  6,7
  Polska
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Żabia Wola
  0,0%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 360 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 170 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 190 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Zameldowania z zagranicy
 • 6 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 80 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 48 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 32 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 286 Saldo migracji
 • 128 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 158 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 280 Saldo migracji wewnętrznych
 • 122 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 158 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Saldo migracji zagranicznych
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Żabia Wola w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Żabia Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Żabia Wola, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Żabia Wola - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Żabia Wola oddano do użytku 193 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 20,31 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Żabia Wola to 3 490 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 378 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  75,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 24,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Żabia Wola to 5,64 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Żabia Wola to 147,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,04% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,86% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,43% mieszkań posiada łazienkę, 83,30% korzysta z centralnego ogrzewania, a 49,43% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu grodziskiego.

  Powiat grodziski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Żabia Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 490 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 378,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  378,30
  Województwo
  440,20
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 121,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Żabia Wola
  121,50 m2
  Województwo
  72,60 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 46,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  46,00 m2
  Województwo
  32,00 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,69 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,69
  woj. mazowieckie
  3,61
  Cały kraj
  3,82
 • 2,64 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Żabia Wola
  2,64
  Mazowieckie
  2,27
  Kraj
  2,55
 • 0,56 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,56
  Mazowieckie
  0,63
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Żabia Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 193 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 20,31 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Żabia Wola
  20,31
  Województwo
  8,19
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 088 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,64 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Żabia Wola
  5,64
  Województwo
  3,74
  Kraj
  3,90
 • 114,50 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  114,50
  Mazowieckie
  30,65
  Kraj
  24,07
 • 28 450 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 147,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  147,4 m2
  Mazowieckie
  91,2 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 2,99 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  2,99 m2
  Województwo
  0,75 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Żabia Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 94,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Żabia Wola
  94,04%
  woj. mazowieckie
  96,09%
  Kraj
  96,97%
 • 91,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  91,86%
  Mazowieckie
  93,90%
  Cały kraj
  94,01%
 • 90,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Żabia Wola
  90,43%
  Mazowieckie
  92,00%
  Cały kraj
  91,78%
 • 83,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Żabia Wola
  83,30%
  woj. mazowieckie
  87,29%
  Kraj
  83,08%
 • 49,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Żabia Wola
  49,43%
  Mazowieckie
  58,44%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Żabia Wola - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Żabia Wola na 1000 mieszkańców pracuje 204osób . 44,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Żabia Wola wynosiło w 2021 roku 3,8% (3,6% wśród kobiet i 3,9% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Żabia Wola wynosiło 6 355,26 PLN, co odpowiada 105.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Żabia Wola 754 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 356 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -398.

  8,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Żabia Wola pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,2% w przemyśle i budownictwie, a 29,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Żabia Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 204 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Żabia Wola
  204,0
  Mazowieckie
  323,0
  Kraj
  257,0
 • 3,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 3,6% Kobiety
 • 3,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  3,8%
  Mazowieckie
  4,6%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Żabia Wola w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Żabia Wola w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Żabia Wola w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Żabia Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 355 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  6 355 PLN
  woj. mazowieckie
  7 108 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Żabia Wola w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Żabia Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 754 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 356 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -398 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,47 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Żabia Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 8,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 8,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,2% Przemysł i budownictwo
 • 23,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 29,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 23,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 35,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,1% Pozostałe
 • 43,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Żabia Wola w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Żabia Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 939 Pracujący ogółem
 • 857 Kobiety
 • 1 082 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Żabia Wola w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 23,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,3% W wieku produkcyjnym
 • 56,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 21,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Żabia Wola, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  65,9
  Województwo
  71,5
  Kraj
  69,0
 • 28,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Żabia Wola
  28,3
  Mazowieckie
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 75,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  75,4
  Mazowieckie
  113,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Żabia Wola - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Żabia Wola w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 392 podmioty gospodarki narodowej, z czego 1 166 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 108 nowych podmiotów, a 54 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (112) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (63) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (91) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (28) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2009 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Żabia Wola najwięcej (95) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 363) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,6% (22) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,0% (292) podmiotów, a 77,4% (1 078) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Żabia Wola najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.6%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 392 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 22 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 292 Przemysł i budownictwo
 • 1 078 Pozostała działalność
 • 108 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Żabia Wola w 2021 roku
 • 54 Podmioty wyrejestrowane w gminie Żabia Wola w 2021 roku
 • 1 166 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 363 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 363
 • 27 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 27
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 392 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 392
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 116 Spółki handlowe ogółem
 • 116
 • 18  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 18
 • 95  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 95
 • 18    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 18
 • 46 Spółki cywilne ogółem
 • 46
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 166 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 263 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 263
 • 172 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 172
 • 167 Budownictwo
 • 167
 • 99 Informacja i komunikacja
 • 99
 • 78 Przetwórstwo przemysłowe
 • 78
 • 75 Transport i gospodarka magazynowa
 • 75
 • 67 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 67
 • 50 Edukacja
 • 50
 • 46 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 46
 • 41 Pozostała działalność
 • 41
 • 29 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 29
 • 25 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 25
 • 18 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 18
 • 15 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 15
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Żabia Wola - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Żabia Wola stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 175 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,61 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Żabia Wola wynosi 67,70% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Żabia Wola najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,26 (wykrywalność 58%) oraz przeciwko mieniu - 9,00 (wykrywalność 42%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,84 (97%), o charakterze gospodarczym - 3,44 (63%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Żabia Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Żabia Wola.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Żabia Wola, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 175 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 175
 • 106 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 106
 • 32 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 32
 • 27 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 27
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 85 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 85
 • 18,61 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Żabia Wola
  18,61
  woj. mazowieckie
  22,31
  Polska
  21,51
 • 11,26 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  11,26
  woj. mazowieckie
  14,38
  Polska
  12,82
 • 3,44 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,44
  Województwo
  5,32
  Kraj
  5,89
 • 2,84 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Żabia Wola
  2,84
  Województwo
  1,84
  Cały kraj
  1,85
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,20
  Województwo
  0,30
  Cały kraj
  0,35
 • 9,00 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  9,00
  Województwo
  11,83
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Żabia Wola, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  68%
  woj. mazowieckie
  64%
  Cała Polska
  71%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Żabia Wola
  59%
  woj. mazowieckie
  55%
  Polska
  64%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  63%
  Województwo
  71%
  Cały kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Żabia Wola
  98%
  woj. mazowieckie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  95%
  woj. mazowieckie
  86%
  Kraj
  89%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  43%
  Województwo
  41%
  Polska
  53%

Gmina Żabia Wola - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Żabia Wola wyniosła w 2021 roku 73,4 mln złotych, co daje 7,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 20% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Żabia Wola - 26.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 12,3 mln złotych, czyli 16,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Żabia Wola wyniosła w 2021 roku 80,9 mln złotych, co daje 8,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 21.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (43.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20.1%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5.7%). W budżecie gminy Żabia Wola wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,9 tys złotych na mieszkańca (21,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 311 złotych na mieszkańca (3,6%).
 • Wydatki budżetu w gminie Żabia Wola według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Żabia Wola według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Żabia Wola, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Żabia Wola według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,3 mln

  4,2 tys(100%)

  38,4 mln

  4,7 tys(100%)

  47,2 mln

  5,7 tys(100%)

  48,1 mln

  5,7 tys(100%)

  50,5 mln

  5,9 tys(100%)

  66,2 mln

  7,5 tys(100%)

  59,6 mln

  6,6 tys(100%)

  73,4 mln

  7,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,7 mln

  1,3 tys(32.1%)

  14,9 mln

  1,8 tys(38.9%)

  20,8 mln

  2,5 tys(44%)

  19,8 mln

  2,3 tys(41.2%)

  15,4 mln

  1,8 tys(30.5%)

  16,9 mln

  1,9 tys(25.5%)

  17,5 mln

  1,9 tys(29.3%)

  19,2 mln

  2,0 tys(26.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,5 mln

  679(16.5%)

  3,6 mln

  431(9.2%)

  6,3 mln

  746(13.3%)

  3,9 mln

  451(8%)

  5,7 mln

  649(11.2%)

  13,4 mln

  1,5 tys(20.3%)

  2,7 mln

  294(4.6%)

  9,1 mln

  954(12.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,6 mln

  448(10.9%)

  3,9 mln

  469(10.1%)

  4,7 mln

  561(10%)

  5,0 mln

  584(10.4%)

  5,2 mln

  597(10.3%)

  6,7 mln

  747(10.1%)

  7,0 mln

  757(11.7%)

  8,2 mln

  860(11.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  296(7.2%)

  2,4 mln

  287(6.2%)

  2,7 mln

  321(5.7%)

  2,9 mln

  341(6.1%)

  4,1 mln

  472(8.1%)

  3,9 mln

  433(5.9%)

  6,8 mln

  736(11.4%)

  7,8 mln

  816(10.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,5 mln

  554(13.5%)

  6,0 mln

  724(15.5%)

  317,7 tys

  37,8(0.7%)

  2,1 mln

  243(4.3%)

  3,5 mln

  404(7%)

  331,4 tys

  36,9(0.5%)

  447,8 tys

  48,5(0.8%)

  3,3 mln

  344(4.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  217,6 tys

  26,9(0.7%)

  897,1 tys

  109(2.3%)

  219,8 tys

  26,2(0.5%)

  402,6 tys

  47,1(0.8%)

  1,0 mln

  117(2%)

  920,0 tys

  102(1.4%)

  2,0 mln

  214(3.3%)

  2,1 mln

  217(2.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  419(10.2%)

  3,9 mln

  471(10.1%)

  9,3 mln

  1,1 tys(19.8%)

  1,2 mln

  136(2.4%)

  1,8 mln

  209(3.6%)

  1,4 mln

  154(2.1%)

  1,3 mln

  141(2.2%)

  1,7 mln

  182(2.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  644,0 tys

  79,6(1.9%)

  705,0 tys

  85,5(1.8%)

  753,0 tys

  89,6(1.6%)

  749,9 tys

  87,8(1.6%)

  993,9 tys

  114(2%)

  1,3 mln

  142(1.9%)

  1,2 mln

  128(2%)

  937,0 tys

  98,6(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  658,8 tys

  81,4(2%)

  728,4 tys

  88,3(1.9%)

  513,0 tys

  61,0(1.1%)

  499,9 tys

  58,5(1%)

  316,3 tys

  36,3(0.6%)

  424,5 tys

  47,2(0.6%)

  665,2 tys

  72,1(1.1%)

  925,5 tys

  97,4(1.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  677,6 tys

  83,7(2%)

  707,5 tys

  85,8(1.8%)

  735,8 tys

  87,5(1.6%)

  672,5 tys

  78,7(1.4%)

  967,4 tys

  111(1.9%)

  913,6 tys

  102(1.4%)

  985,4 tys

  107(1.7%)

  922,7 tys

  97,1(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  218,9 tys

  27,1(0.7%)

  246,0 tys

  29,8(0.6%)

  250,6 tys

  29,8(0.5%)

  312,5 tys

  36,6(0.6%)

  291,7 tys

  33,5(0.6%)

  312,2 tys

  34,7(0.5%)

  355,4 tys

  38,5(0.6%)

  531,5 tys

  55,9(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  324,0 tys

  40,1(1%)

  284,1 tys

  34,4(0.7%)

  358,8 tys

  42,7(0.8%)

  433,8 tys

  50,8(0.9%)

  479,3 tys

  55,0(0.9%)

  490,7 tys

  54,6(0.7%)

  373,6 tys

  40,5(0.6%)

  259,3 tys

  27,3(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  129,0 tys

  15,9(0.4%)

  137,0 tys

  16,6(0.4%)

  147,9 tys

  17,6(0.3%)

  169,2 tys

  19,8(0.4%)

  152,9 tys

  17,5(0.3%)

  267,6 tys

  29,8(0.4%)

  163,3 tys

  17,7(0.3%)

  154,0 tys

  16,2(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  73,6 tys

  9,1(0.2%)

  23,1 tys

  2,8(0.1%)

  62,0 tys

  7,4(0.1%)

  50,8 tys

  5,9(0.1%)

  62,4 tys

  7,2(0.1%)

  335,3 tys

  37,3(0.5%)

  74,6 tys

  8,1(0.1%)

  85,8 tys

  9,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  44,8 tys

  5,5(0.1%)

  26,6 tys

  3,2(0.1%)

  21,9 tys

  2,6(0%)

  21,6 tys

  2,5(0%)

  25,6 tys

  2,9(0.1%)

  21,1 tys

  2,4(0%)

  35,5 tys

  3,9(0.1%)

  35,3 tys

  3,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  55,7 tys

  6,9(0.2%)

  48,7 tys

  5,9(0.1%)

  6,3 tys

  0,8(0%)

  6,1 tys

  0,7(0%)

  87,9 tys

  10,1(0.2%)

  64,9 tys

  7,2(0.1%)

  65,1 tys

  7,1(0.1%)

  8,0 tys

  0,8(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  98,9 tys

  12,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  34,4 tys

  4,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,0 tys

  4,1(0.1%)

  68,0 tys

  7,8(0.1%)

  39,4 tys

  4,4(0.1%)

  9,5 tys

  1,0(0%)

  528

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  56,0 tys

  6,9(0.2%)

  854

  0,1(0%)

  35,1 tys

  4,2(0.1%)

  69,0 tys

  8,1(0.1%)

  197,6 tys

  22,7(0.4%)

  91,2 tys

  10,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  4,5 tys

  0,6(0%)

  9,7 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  19,4 tys

  2,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Żabia Wola według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Żabia Wola według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Żabia Wola, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Żabia Wola według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  32,3 mln

  4,0 tys(100%)

  37,0 mln

  4,5 tys(100%)

  44,7 mln

  5,4 tys(100%)

  45,9 mln

  5,4 tys(100%)

  48,7 mln

  5,6 tys(100%)

  63,9 mln

  7,2 tys(100%)

  64,7 mln

  7,1 tys(100%)

  80,9 mln

  8,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  16,7 mln

  2,1 tys(51.8%)

  17,8 mln

  2,2 tys(48%)

  19,6 mln

  2,3 tys(43.9%)

  21,1 mln

  2,5 tys(45.9%)

  22,6 mln

  2,6 tys(46.5%)

  25,6 mln

  2,9 tys(40.1%)

  26,3 mln

  2,8 tys(40.6%)

  35,1 mln

  3,7 tys(43.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,2 mln

  768(19.2%)

  6,9 mln

  832(18.5%)

  7,6 mln

  907(17%)

  8,1 mln

  950(17.7%)

  8,7 mln

  999(17.9%)

  8,8 mln

  979(13.8%)

  13,8 mln

  1,5 tys(21.3%)

  16,3 mln

  1,7 tys(20.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  121,3 tys

  15,0(0.4%)

  1,7 mln

  210(4.7%)

  1,6 mln

  186(3.5%)

  1,7 mln

  198(3.7%)

  2,1 mln

  238(4.3%)

  2,4 mln

  272(3.8%)

  3,7 mln

  398(5.7%)

  4,6 mln

  482(5.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  173(4.3%)

  735,1 tys

  89,1(2%)

  4,0 mln

  481(9%)

  305,1 tys

  35,7(0.7%)

  400

  0,0(0%)

  7,6 mln

  850(11.9%)

  170,2 tys

  18,5(0.3%)

  2,7 mln

  286(3.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  886,7 tys

  110(2.7%)

  1,1 mln

  130(2.9%)

  1,1 mln

  131(2.5%)

  959,3 tys

  112(2.1%)

  1,1 mln

  130(2.3%)

  1,2 mln

  133(1.9%)

  1,1 mln

  122(1.7%)

  1,4 mln

  148(1.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  10,1 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  1,0 mln

  109(1.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  497,6 tys

  61,5(1.5%)

  902,8 tys

  109(2.4%)

  1,8 mln

  216(4.1%)

  1,5 mln

  170(3.2%)

  1,3 mln

  150(2.7%)

  1,1 mln

  127(1.8%)

  1,1 mln

  114(1.6%)

  930,4 tys

  97,9(1.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  332(8.3%)

  3,0 mln

  367(8.2%)

  8,5 mln

  1,0 tys(19%)

  499,2 tys

  58,5(1.1%)

  1,0 mln

  119(2.1%)

  538,2 tys

  59,9(0.8%)

  536,2 tys

  58,1(0.8%)

  758,9 tys

  79,9(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  77,9 tys

  9,6(0.2%)

  91,2 tys

  11,1(0.2%)

  119,3 tys

  14,2(0.3%)

  110,9 tys

  13,0(0.2%)

  119,0 tys

  13,7(0.2%)

  136,9 tys

  15,2(0.2%)

  206,5 tys

  22,4(0.3%)

  215,1 tys

  22,6(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  291,8 tys

  36,1(0.9%)

  222,6 tys

  27,0(0.6%)

  202,4 tys

  24,1(0.5%)

  1,8 mln

  214(4%)

  183,5 tys

  21,1(0.4%)

  244,3 tys

  27,2(0.4%)

  170,3 tys

  18,5(0.3%)

  156,5 tys

  16,5(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  84,3

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,8

  0,0(0%)

  100,0 tys

  11,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  213,4 tys

  23,1(0.3%)

  124,4 tys

  13,1(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,2 mln

  400(10%)

  4,3 mln

  517(11.5%)

  89,9 tys

  10,7(0.2%)

  97,3 tys

  11,4(0.2%)

  1,2 mln

  137(2.4%)

  1,4 mln

  155(2.2%)

  90,9 tys

  9,9(0.1%)

  92,6 tys

  9,7(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  250,0 tys

  30,3(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,1 tys

  3,8(0.1%)

  65,5 tys

  7,5(0.1%)

  116,3 tys

  12,9(0.2%)

  30,0 tys

  3,3(0%)

  56,4 tys

  5,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  38,8 tys

  4,8(0.1%)

  21,6 tys

  2,6(0.1%)

  17,7 tys

  2,1(0%)

  17,4 tys

  2,0(0%)

  20,4 tys

  2,3(0%)

  16,9 tys

  1,9(0%)

  9,2 tys

  1,0(0%)

  8,8 tys

  0,9(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,6

  0,0(0%)

  25,0 tys

  3,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  91,9 tys

  10,0(0.1%)

  8,2 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  55,7 tys

  6,9(0.2%)

  48,7 tys

  5,9(0.1%)

  6,3 tys

  0,8(0%)

  6,1 tys

  0,7(0%)

  87,9 tys

  10,1(0.2%)

  64,9 tys

  7,2(0.1%)

  65,1 tys

  7,1(0.1%)

  8,0 tys

  0,8(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  88,4 tys

  10,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  2,9 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  412

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  16,5 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  57,8 tys

  6,6(0.1%)

  5,7 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Żabia Wola - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 550 mieszkańców gminy Żabia Wola jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 201 kobiet oraz 1 349 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 33,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 13,7% średnie ogólnokształcące, a 18,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 14,4% mieszkańców gminy Żabia Wola, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 9,8% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy gminy Żabia Wola mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Żabia Wola największy odsetek ma wykształcenie wyższe (38,2%) oraz średnie zawodowe (15,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (28,6%) oraz średnie zawodowe (21,7%).

  W roku 2021 w gminie Żabia Wola mieściły się 3 przedszkola, w których do 17 oddziałów uczęszczało 409 dzieci (204 dziewczynki oraz 205 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Żabia Wola mieściły się 2 przedszkola, w których do 6 oddziałów uczęszczało 121 dzieci (62 dziewczynki oraz 59 chłopców). Dostępnych było 159 miejsc.

  18,7% mieszkańców gminy Żabia Wola w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,1% wśród dziewczynek i 18,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 834 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,78 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 47 oddziałach uczyło się 887 uczniów (433 kobiety oraz 454 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Żabia Wola placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 24 oddziałach uczyło się 451 uczniów (225 kobiet oraz 226 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,0% ludności (29,3% wśród dziewczynek i 30,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,9 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,9% mieszkańców (16,6% wśród dziewczyn i 15,3% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,5% mieszkańców gminy Żabia Wola w wieku potencjalnej nauki (20,6% kobiet i 20,4% mężczyzn).

 • 33,6% Wykształcenie wyższe
 • gm. Żabia Wola
  33,6%
  Mazowieckie
  33,5%
  Kraj
  25,2%
 • 38,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 28,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Żabia Wola
  35,6%
  Województwo
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 35,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • gm. Żabia Wola
  3,7%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 2,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  13,7%
  Województwo
  13,0%
  Polska
  11,9%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  18,3%
  Mazowieckie
  18,2%
  Kraj
  20,0%
 • 15,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 14,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Żabia Wola
  14,4%
  Mazowieckie
  15,3%
  Polska
  21,2%
 • 11,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 17,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Żabia Wola
  3,1%
  Mazowieckie
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 9,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Żabia Wola
  9,8%
  Województwo
  10,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 10,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Żabia Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 834 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Żabia Wola
  834,0
  Województwo
  937,0
  Cała Polska
  896,0
 • 0,78 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,78
  woj. mazowieckie
  0,84
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 17 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 395 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Żabia Wola) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 409 Dzieci
 • 204 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 205 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,9%
  50,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 94 3 lata
 • 94
 • 96 4 lata
 • 96
 • 117 5 lata
 • 117
 • 98 6 lat
 • 98
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 44 3 lata
 • 44
 • 48 4 lata
 • 48
 • 59 5 lata
 • 59
 • 51 6 lat
 • 51
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 50 3 lata
 • 50
 • 48 4 lata
 • 48
 • 58 5 lata
 • 58
 • 47 6 lat
 • 47
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 20,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 20,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Żabia Wola(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Żabia Wola aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Prywatne Przedszkole "Żabka"
  Niepubliczne
  60 306-32-21
  46 857-87-25
  ul. Warszawska 9
  96-321 Żabia Wola
  ---
  PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PROMYK
  Niepubliczne
  69 221-71-42
  ul. DŁUGA 12
  96-321 Ojrzanów-Towarzystwo
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Żabia Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Żabia Wola) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 47 Oddziały
 • 887 Uczniowie
 • 433 Kobiety
  (uczniowie)
 • 454 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,2%
 • 122 Uczniowie w 1 klasie
 • 57 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 65 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 71 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 44 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,9
  Województwo
  17,3
  Polska
  16,7
 •  
 • 69,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 60,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Żabia Wola(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Żabia Wola aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu (Kawalerów Orderu Uśmiechu)
  Publiczna
  46 857-82-77
  46 857-82-77
  ul. Mazowiecka 1
  96-321 Żabia Wola
  1739944
  Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie (Stefania Dziewulska)
  Publiczna
  46 857-82-25
  46 857-82-25
  ul. Szkolna 1
  96-321 Ojrzanów
  917020
  Szkoła Podstawowa w Skułach (Maria Kownacka)
  Publiczna
  46 857-98-28
  46 857-98-28
  ul. Mszczonowska 3
  96-321 Skuły
  79517
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Żabia Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 18,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Żabia Wola, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Żabia Wola, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Żabia Wola, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Żabia Wola - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Żabia Wola

 • Według danych GUS z 2021 roku w gminie Żabia Wola znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 120)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Żabia Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Żabia Wola: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Żabia Wola 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 70 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 68 (uczestnicy: 6 006)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 2 000)
  • koncerty: 16 (uczestnicy: 1 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 20 (uczestnicy: 400)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 400)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 100)
  • pokazy teatralne: 10 (uczestnicy: 500)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 100)
  • interdyscyplinarne: 3 (uczestnicy: 1 000)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 6)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 158)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 40)
  • taneczne: 2 (członkowie: 20)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 8)
  • teatralne: 1 (członkowie: 14)
  • literackie: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 50)
  • inne: 2 (członkowie: 16)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 16)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 16)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 63)
  • teatralne: 1 (członkowie: 14)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 8)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 16)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 10)
  • taneczne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Żabia Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Żabia Wola działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 9 311 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 6 010 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w gminie Żabia Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Żabia Wola działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 80 członków. Zarejestrowano 75 ćwiczących (mężczyźni: 51, kobiety: 24, chłopcy do lat 18: 36, dziewczęta do lat 18: 20). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Żabia Wola w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Żabia Wola - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Żabia Wola i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w gminie Żabia Wola odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 31,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 10,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Żabia Wola znajdował się 1 km ścieżki rowerowej, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu grodziskiego.

  Powiat grodziski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Żabia Wola
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 3 Ranni
  (rok 2021)
 • 1 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Żabia Wola w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 31,57 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  31,6
  Mazowieckie
  56,9
  Cała Polska
  59,9
 • 10,52 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina Żabia Wola
  10,5
  woj. mazowieckie
  6,9
  Kraj
  5,9
 • 31,57 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina Żabia Wola
  31,6
  woj. mazowieckie
  65,7
  Cały kraj
  69,4
 • 33,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  33,3
  Województwo
  12,2
  Kraj
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina Żabia Wola
  100,0
  Województwo
  115,4
  Cały kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Żabia Wola w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 94,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina Żabia Wola
  94,8 km
  Mazowieckie
  762,1 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 1,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,1 km
  woj. mazowieckie
  5,0 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami