Gmina Rychliki w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, regon, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, tabele)

Gmina Rychliki - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Rychliki to gmina wiejska. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu elbląskiego. Gmina Rychliki ma 3 753 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 6,5% ludności powiatu. Gmina stanowi 9,3% powierzchni powiatu.
 • 3 753 Liczba mieszkańców
 • 131,7 km² Powierzchnia
 • 30 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 55 Numer kierunkowy
 • NEB Tablice rejestracyjne
 • Zbigniew Lichuszewski Wójt gminy
Gmina Rychliki na mapie
Identyfikatory
 • 19.527853.9851 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2804082
Herb gminy Rychliki
Gmina Rychliki herb

Gmina Rychliki - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
14-411Poczta Rychliki

Gmina Rychliki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Rychliki)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Rychliki
(55) 248-81-55
(55) 248-81-45
Rychliki 86
14-411 Rychliki

Gmina Rychliki - Wsie należące do gminy

Gmina Rychliki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Gmina Rychliki ma 3 753 mieszkańców, z czego 48,9% stanowią kobiety, a 51,1% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 9,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Rychliki zawarli w 2019 roku 11 małżeństw, co odpowiada 2,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  30,4% mieszkańców gminy Rychliki jest stanu wolnego, 53,7% żyje w małżeństwie, 4,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Rychliki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -8. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,10 na 1000 mieszkańców gminy Rychliki. W 2019 roku urodziło się 37 dzieci, w tym 35,1% dziewczynek i 64,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 374 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,94 i jest większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 37,6% zgonów w gminie Rychliki spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,4% zgonów w gminie Rychliki były nowotwory, a 9,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Rychliki przypada 11.81 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 25 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 69 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Rychliki -44. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  61,6% mieszkańców gminy Rychliki jest w wieku produkcyjnym, 18,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Rychliki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 3 753 Liczba mieszkańców
 • 1 835 Kobiety
 • 1 918 Mężczyźni
 • 48,9%
  51,1%
 • 96 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 96 kobiet)
 • 105 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 105 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Rychliki w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Rychliki w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Rychliki w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Rychliki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 40,5 latŚredni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,5 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  41,3 lat
  Kraj
  41,9 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Rychliki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Rychliki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Rychliki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Rychliki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Rychliki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,4% Kawalerowie/Panny
 • gm. Rychliki
  30,3%
  Województwo
  28,7%
  Cała Polska
  28,8%
 • 24,4% Kobiety
  (Panny)
 • 36,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,7%Żonaci/Zamężne
 • Gmina Rychliki
  53,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  54,0%
  Kraj
  55,8%
 • 53,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  9,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Cała Polska
  9,6%
 • 15,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Rychliki
  4,8%
  Warmińsko-mazurskie
  5,6%
  Polska
  5,0%
 • 4,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,3% Nieustalone
 • Gmina
  2,3%
  Województwo
  2,7%
  Polska
  0,8%
 • 2,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Rychliki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Rychliki w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  2,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,5
  Kraj
  4,8
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  1,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,9
  Polska
  1,7
 • 11 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Rychliki w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Rychliki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -8 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,10 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Rychliki
  -2,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  -1,4
  Cały kraj
  -0,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Rychliki w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Rychliki w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Rychliki w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Rychliki w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 37 Urodzenia żywe
 • 13 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 24 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 35,1%
  64,9%
 • 9,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  9,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,1
  Cała Polska
  9,8
 • 40,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  40,9
  Województwo
  38,7
  Kraj
  41,8
 • 16 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 16
 • 68 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 68
 • 96 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96
 • 59 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 59
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 374 gŚrednia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 273 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 450 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 374 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 408 g
  Cały kraj
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 56 Waga 4000g - 4499g
 • 56
 • 186 Waga 3500g - 3999g
 • 186
 • 184 Waga 3000g - 3499g
 • 184
 • 83 Waga 2500g - 2999g
 • 83
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,40 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,40
  Warmińsko-mazurskie
  1,32
  Polska
  1,42
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,60
  Województwo
  0,64
  Polska
  0,69
 • 0,94 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Rychliki
  0,94
  Województwo
  0,87
  Kraj
  0,92
 • Statystyki zgonów w gminie Rychliki w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 45 Zgony
 • 19 Kobiety
  (Zgony)
 • 26 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,2%
  57,8%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,8 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Rychliki
  11,8
  Warmińsko-mazurskie
  10,4
  Cały kraj
  10,7
 • 106,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Rychliki
  106,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  115,4
  Kraj
  109,3
 • 10,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Rychliki
  10,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,0
  Kraj
  3,8
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,4
  Kraj
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie elbląskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Rychliki
  37,6%
  Warmińsko-mazurskie
  36,0%
  Cała Polska
  40,5%
 • 25,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Rychliki
  25,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  26,9%
  Kraj
  26,4%
 • 9,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Rychliki
  9,1%
  Warmińsko-mazurskie
  7,7%
  Polska
  6,7%
 • 17,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  17,6
  Cała Polska
  9,8
 • 65,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,9
  Kraj
  72,2
 • 270,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  270,6
  Warmińsko-mazurskie
  281,9
  Cała Polska
  284,5
 • 256,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  256,1
  Cała Polska
  263,9
 • 400,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 406,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 394,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  400,7
  Województwo
  377,1
  Cały kraj
  437,2
 • 68,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 105,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  68,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  64,4
  Polska
  71,0
 • 7,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Rychliki
  7,0
  Warmińsko-mazurskie
  29,0
  Cała Polska
  34,8
 • 13,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Rychliki
  13,9
  Województwo
  6,0
  Cały kraj
  8,0
 • 1,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Rychliki
  1,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 25 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 69 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 39 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -43 Saldo migracji
 • -24 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -19 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -44 Saldo migracji wewnętrznych
 • -24 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -20 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Rychliki w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Rychliki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 15,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Rychliki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Rychliki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w gminie Rychliki oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,53 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Rychliki to 1 246 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 325 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Rychliki to 4,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w gminie Rychliki to 93,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,02% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,81% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,79% mieszkań posiada łazienkę, 66,37% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Rychliki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 246 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 324,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Rychliki
  324,50
  woj. warmińsko-mazurskie
  363,40
  Polska
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 67,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Rychliki
  67,50 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  68,70 m2
  Kraj
  74,20 m2
 • 21,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Rychliki
  21,90 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,00 m2
  Cały kraj
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 3,64 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,64
  Województwo
  3,78
  Polska
  3,82
 • 3,08 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  3,08
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,75
  Polska
  2,63
 • 0,85 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,85
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,73
  Cały kraj
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Rychliki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 0,53 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  0,53
  Województwo
  4,08
  Cały kraj
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 9 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 4,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  4,50
  Warmińsko-mazurskie
  3,68
  Cały kraj
  3,78
 • 2,40 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • gm. Rychliki
  2,40
  Województwo
  15,01
  Cała Polska
  20,42
 • 186 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 93,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Gmina Rychliki
  93,0 m2
  Województwo
  83,3 m2
  Polska
  88,6 m2
 • 0,05 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Gmina Rychliki
  0,05 m2
  Warmińsko-mazurskie
  0,34 m2
  Kraj
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Rychliki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 93,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Rychliki
  93,02%
  Warmińsko-mazurskie
  97,13%
  Kraj
  96,88%
 • 89,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Rychliki
  89,81%
  woj. warmińsko-mazurskie
  94,59%
  Cała Polska
  93,83%
 • 85,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  85,79%
  woj. warmińsko-mazurskie
  92,08%
  Cały kraj
  91,54%
 • 66,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  66,37%
  Województwo
  83,49%
  Polska
  82,60%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • woj. warmińsko-mazurskie
  46,31%
  Polska
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Gmina Rychliki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W gminie Rychliki na 1000 mieszkańców pracuje 59osób . 55,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Rychliki wynosiło w 2019 roku 21,9% (32,5% wśród kobiet i 13,8% wśród mężczyzn).

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Rychliki wynosiło 3 735,95 PLN, co odpowiada 77.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Rychliki 257 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 20 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -237.

  31,9% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Rychliki pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,5% w przemyśle i budownictwie, a 12,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Rychliki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 59 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  59,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  202,0
  Kraj
  251,0
 • 23,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 35,2% Kobiety
 • 14,2% Mężczyźni
 • gm. Rychliki
  21,9%
  Województwo
  9,0%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Rychliki w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Rychliki w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Rychliki w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Rychliki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 736 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  3 736 PLN
  Województwo
  4 028 PLN
  Kraj
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Rychliki w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Rychliki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 257 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 20 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -237 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,08 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Rychliki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 31,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 30,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 33,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,5% Przemysł i budownictwo
 • 23,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 48,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,5% Pozostałe
 • 31,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Rychliki w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Rychliki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 227 Pracujący ogółem
 • 125 Kobiety
 • 102 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Rychliki w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 18,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,6% W wieku produkcyjnym
 • 54,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Rychliki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 62,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  62,3
  Warmińsko-mazurskie
  63,3
  Cały kraj
  66,7
 • 32,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Rychliki
  32,3
  Województwo
  33,5
  Polska
  36,5
 • 107,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Rychliki
  107,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  112,4
  Polska
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 61,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Rychliki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W gminie Rychliki w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 191 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 144 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 24 nowe podmioty, a 14 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (26) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (11) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (25) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (7) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2014 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Rychliki najwięcej (4) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (183) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  7,9% (15) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 36,6% (70) podmiotów, a 55,5% (106) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Rychliki najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (29.9%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 191 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 70 Przemysł i budownictwo
 • 106 Pozostała działalność
 • 24 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Rychliki w 2019 roku
 • 14 Podmioty wyrejestrowane w gminie Rychliki w 2019 roku
 • 144 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 183 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 183
 • 8 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8
 • 191 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 191
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 4 Spółki handlowe ogółem
 • 4
 • 4  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 4
 • 2 Spółki cywilne ogółem
 • 2
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 144 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 43 Budownictwo
 • 43
 • 34 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 34
 • 24 Przetwórstwo przemysłowe
 • 24
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 6 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 6
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 5 Pozostała działalność
 • 5
 • 4 Transport i gospodarka magazynowa
 • 4
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 1 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Rychliki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w gminie Rychliki stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 54 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,37 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Rychliki wynosi 77,80% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Rychliki najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,94 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 6,32 (wykrywalność 55%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,30 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,76 (75%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Rychliki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Rychliki.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Rychliki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 54 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 54
 • 34 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 34
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 24 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 24
 • 14,37 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  14,37
  Województwo
  18,12
  Cały kraj
  20,75
 • 8,94 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Rychliki
  8,94
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,76
  Polska
  13,21
 • 1,76 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,76
  Województwo
  3,29
  Polska
  4,88
 • 2,30 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,30
  Warmińsko-mazurskie
  2,13
  Polska
  1,86
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Rychliki
  0,28
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,48
  Kraj
  0,43
 • 6,32 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,32
  Województwo
  8,00
  Polska
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Rychliki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Rychliki
  78%
  Województwo
  76%
  Cała Polska
  73%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  70%
  Województwo
  70%
  Cała Polska
  65%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  76%
  Województwo
  76%
  Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  99%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  100%
  woj. warmińsko-mazurskie
  91%
  Polska
  86%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  55%
  Województwo
  54%
  Cały kraj
  53%

Gmina Rychliki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Rychliki wyniosła w 2018 roku 20,1 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9.9% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu gminy Rychliki - 21% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (14.1%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (11.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,7 mln złotych, czyli 18,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Rychliki wyniosła w 2018 roku 19,6 mln złotych, co daje 5,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.7% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (28.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.2%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (10.6%). W budżecie gminy Rychliki wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 359 złotych na mieszkańca (7,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 19,3 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w gminie Rychliki według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Rychliki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Rychliki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Rychliki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  12,2 mln

  3,0 tys(100%)

  13,4 mln

  3,3 tys(100%)

  15,2 mln

  3,8 tys(100%)

  15,3 mln

  3,8 tys(100%)

  15,5 mln

  3,9 tys(100%)

  16,9 mln

  4,3 tys(100%)

  18,5 mln

  4,8 tys(100%)

  20,1 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,1 mln

  1,0 tys(33.5%)

  4,3 mln

  1,1 tys(32.4%)

  3,6 mln

  895(23.8%)

  4,2 mln

  1,1 tys(27.7%)

  3,9 mln

  984(24.9%)

  4,0 mln

  1,0 tys(23.5%)

  3,9 mln

  1,0 tys(21.2%)

  4,2 mln

  1,1 tys(21%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,2 mln

  1,0 tys(34.3%)

  4,8 mln

  1,2 tys(35.7%)

  4,5 mln

  1,1 tys(29.8%)

  4,7 mln

  1,2 tys(31.1%)

  5,0 mln

  1,3 tys(32.3%)

  7,1 mln

  1,8 tys(42.1%)

  2,7 mln

  706(14.8%)

  2,8 mln

  737(14.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  208,3 tys

  51,2(1.7%)

  394,7 tys

  97,3(2.9%)

  1,3 mln

  332(8.8%)

  220,6 tys

  55,7(1.4%)

  1,2 mln

  306(7.7%)

  132,6 tys

  33,8(0.8%)

  212,7 tys

  54,8(1.1%)

  2,3 mln

  609(11.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,4 mln

  346(11.6%)

  1,4 mln

  356(10.8%)

  1,9 mln

  471(12.5%)

  1,5 mln

  377(9.8%)

  1,5 mln

  376(9.5%)

  1,6 mln

  414(9.6%)

  1,6 mln

  411(8.6%)

  1,8 mln

  464(8.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  513,8 tys

  126(4.2%)

  624,3 tys

  154(4.7%)

  1,0 mln

  255(6.8%)

  1,5 mln

  389(10.1%)

  2,0 mln

  505(12.8%)

  1,1 mln

  279(6.5%)

  2,6 mln

  662(13.9%)

  1,6 mln

  418(8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  357,9 tys

  87,9(2.9%)

  711,1 tys

  175(5.3%)

  320,7 tys

  79,5(2.1%)

  558,8 tys

  141(3.7%)

  542,2 tys

  138(3.5%)

  407,6 tys

  104(2.4%)

  365,7 tys

  94,2(2%)

  624,0 tys

  163(3.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  96,0 tys

  23,6(0.8%)

  160,3 tys

  39,5(1.2%)

  247,4 tys

  61,4(1.6%)

  498,8 tys

  126(3.3%)

  463,5 tys

  118(3%)

  511,8 tys

  130(3%)

  476,8 tys

  123(2.6%)

  548,6 tys

  143(2.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  232,6 tys

  57,1(1.9%)

  203,3 tys

  50,1(1.5%)

  261,3 tys

  64,8(1.7%)

  180,4 tys

  45,6(1.2%)

  350,3 tys

  89,3(2.3%)

  366,7 tys

  93,4(2.2%)

  415,0 tys

  107(2.2%)

  396,8 tys

  103(2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  390,7 tys

  96,0(3.2%)

  50,7 tys

  12,5(0.4%)

  1,4 mln

  337(9%)

  824,8 tys

  208(5.4%)

  123,1 tys

  31,4(0.8%)

  989,3 tys

  252(5.8%)

  771,0 tys

  199(4.2%)

  206,8 tys

  53,8(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  310,2 tys

  76,2(2.5%)

  281,8 tys

  69,5(2.1%)

  290,3 tys

  72,0(1.9%)

  298,0 tys

  75,3(2%)

  268,0 tys

  68,3(1.7%)

  207,8 tys

  52,9(1.2%)

  126,9 tys

  32,7(0.7%)

  119,6 tys

  31,1(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  84,2 tys

  20,7(0.7%)

  83,1 tys

  20,5(0.6%)

  63,7 tys

  15,8(0.4%)

  338,8 tys

  85,6(2.2%)

  86,3 tys

  22,0(0.6%)

  377,1 tys

  96,0(2.2%)

  108,6 tys

  28,0(0.6%)

  96,1 tys

  25,0(0.5%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  7,6 tys

  1,9(0.1%)

  699

  0,2(0%)

  693

  0,2(0%)

  36,4 tys

  9,2(0.2%)

  25,5 tys

  6,5(0.2%)

  3,7 tys

  0,9(0%)

  899

  0,2(0%)

  62,4 tys

  16,3(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  40,6 tys

  10,0(0.3%)

  46,4 tys

  11,4(0.3%)

  32,9 tys

  8,2(0.2%)

  49,5 tys

  12,5(0.3%)

  73,9 tys

  18,8(0.5%)

  58,4 tys

  14,9(0.3%)

  43,2 tys

  11,1(0.2%)

  52,9 tys

  13,8(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  117,3 tys

  28,8(1%)

  121,4 tys

  29,9(0.9%)

  75,3 tys

  18,7(0.5%)

  58,7 tys

  14,8(0.4%)

  39,7 tys

  10,1(0.3%)

  30,1 tys

  7,7(0.2%)

  21,1 tys

  5,4(0.1%)

  34,3 tys

  8,9(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  37,0 tys

  9,1(0.3%)

  28,5 tys

  7,0(0.2%)

  23,5 tys

  5,8(0.2%)

  18,7 tys

  4,7(0.1%)

  14,9 tys

  3,8(0.1%)

  5,7 tys

  1,4(0%)

  14,2 tys

  3,7(0.1%)

  19,9 tys

  5,2(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  320

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  96,7 tys

  23,8(0.8%)

  114,8 tys

  28,3(0.9%)

  88,3 tys

  21,9(0.6%)

  173,6 tys

  43,8(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  18,3 tys

  4,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Rychliki według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Rychliki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Rychliki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Rychliki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  12,9 mln

  3,1 tys(100%)

  14,8 mln

  3,6 tys(100%)

  14,4 mln

  3,6 tys(100%)

  15,2 mln

  3,8 tys(100%)

  15,2 mln

  3,9 tys(100%)

  17,0 mln

  4,4 tys(100%)

  18,2 mln

  4,7 tys(100%)

  19,6 mln

  5,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,8 mln

  1,2 tys(37.6%)

  5,2 mln

  1,3 tys(34.9%)

  5,6 mln

  1,4 tys(38.9%)

  5,1 mln

  1,3 tys(33.2%)

  4,7 mln

  1,2 tys(30.6%)

  5,0 mln

  1,3 tys(29.3%)

  5,4 mln

  1,4 tys(29.4%)

  5,5 mln

  1,4 tys(28.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,5 mln

  618(19.5%)

  3,1 mln

  759(20.8%)

  3,4 mln

  837(23.4%)

  4,0 mln

  1,0 tys(26.1%)

  3,6 mln

  915(23.5%)

  3,7 mln

  948(21.9%)

  3,7 mln

  955(20.3%)

  4,0 mln

  1,0 tys(20.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  911(28.8%)

  4,3 mln

  1,1 tys(29.2%)

  4,0 mln

  990(27.7%)

  4,2 mln

  1,0 tys(27.2%)

  4,3 mln

  1,1 tys(28.3%)

  6,4 mln

  1,6 tys(37.6%)

  2,0 mln

  523(11.1%)

  2,1 mln

  540(10.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  428,2 tys

  105(3.3%)

  412,8 tys

  102(2.8%)

  477,4 tys

  118(3.3%)

  1,0 mln

  256(6.6%)

  919,4 tys

  234(6%)

  811,7 tys

  207(4.8%)

  1,2 mln

  311(6.6%)

  957,4 tys

  249(4.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  173,4 tys

  42,6(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  281

  0,1(0%)

  561,9 tys

  146(2.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  284,4 tys

  69,9(2.2%)

  385,4 tys

  95,0(2.6%)

  272,5 tys

  67,6(1.9%)

  173,9 tys

  43,9(1.1%)

  196,1 tys

  50,0(1.3%)

  198,1 tys

  50,4(1.2%)

  168,6 tys

  43,4(0.9%)

  516,5 tys

  134(2.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  8,3 tys

  2,0(0.1%)

  4,8 tys

  1,2(0%)

  187,6 tys

  46,5(1.3%)

  7,3 tys

  1,9(0%)

  369,0 tys

  94,1(2.4%)

  392,4 tys

  99,9(2.3%)

  340,8 tys

  87,8(1.9%)

  319,2 tys

  83,1(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  371,5 tys

  91,3(2.9%)

  1,0 mln

  257(7.1%)

  148,9 tys

  36,9(1%)

  74,0 tys

  18,7(0.5%)

  125,7 tys

  32,0(0.8%)

  221,4 tys

  56,4(1.3%)

  151,6 tys

  39,1(0.8%)

  265,3 tys

  69,1(1.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  93,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,5 tys

  7,3(0.2%)

  305,1 tys

  77,1(2%)

  113,5 tys

  28,9(0.7%)

  89,6 tys

  22,8(0.5%)

  83,6 tys

  21,5(0.5%)

  101,8 tys

  26,5(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  212,2 tys

  52,1(1.6%)

  227,2 tys

  56,0(1.5%)

  235,4 tys

  58,4(1.6%)

  240,0 tys

  60,6(1.6%)

  215,1 tys

  54,8(1.4%)

  166,3 tys

  42,3(1%)

  101,6 tys

  26,2(0.6%)

  95,7 tys

  24,9(0.5%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  7,6 tys

  1,9(0.1%)

  699

  0,2(0%)

  693

  0,2(0%)

  36,4 tys

  9,2(0.2%)

  25,5 tys

  6,5(0.2%)

  3,7 tys

  0,9(0%)

  899

  0,2(0%)

  62,4 tys

  16,3(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,0 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,6 tys

  1,5(0%)

  2,9 tys

  0,8(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  95,6 tys

  23,5(0.7%)

  114,8 tys

  28,3(0.8%)

  88,3 tys

  21,9(0.6%)

  173,6 tys

  43,8(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  223,3 tys

  54,9(1.7%)

  44,0 tys

  10,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,6 tys

  6,0(0.2%)

  702,8 tys

  179(4.6%)

  22,4 tys

  5,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  31,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,3 tys

  1,6(0%)

  5,6 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Rychliki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 905 mieszkańców gminy Rychliki jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 434 kobiet oraz 471 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,8% wykształcenie policealne, 9,9% średnie ogólnokształcące, a 14,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,8% mieszkańców gminy Rychliki, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 27,1% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy gminy Rychliki mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Rychliki największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,5%) oraz zasadnicze zawodowe (20,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,8%) oraz podstawowe ukończone (25,7%).

  15,9% mieszkańców gminy Rychliki w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,7% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 425 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,00 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W roku 2018 w gminie Rychliki placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 255 uczniów (122 kobiety oraz 133 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Rychliki placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 14 oddziałach uczyło się 260 uczniów (124 kobiety oraz 136 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,7% ludności (24,9% wśród dziewczynek i 26,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 72,03.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,1% mieszkańców (11,8% wśród dziewczyn i 14,4% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,9% mieszkańców gminy Rychliki w wieku potencjalnej nauki (32,3% kobiet i 27,8% mężczyzn).

 • 9,5% Wykształcenie wyższe
 • gm. Rychliki
  9,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  15,1%
  Kraj
  17,9%
 • 11,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 26,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Rychliki
  26,4%
  Województwo
  31,4%
  Cała Polska
  33,3%
 • 29,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 23,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,8% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  1,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 2,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Rychliki
  9,9%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Rychliki
  14,7%
  Warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Polska
  18,1%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Rychliki
  27,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,5%
  Polska
  22,9%
 • 20,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Rychliki
  6,2%
  Województwo
  6,0%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 27,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Rychliki
  27,1%
  Województwo
  23,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 28,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 25,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  2,9%
  Województwo
  2,2%
  Cała Polska
  1,4%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Rychliki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 425 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  425,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  786,0
  Polska
  873,0
 • 0,00 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,00
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,00
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • Szkoły podstawowe w gminie Rychliki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Rychliki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 255 Uczniowie
 • 122 Kobiety
  (uczniowie)
 • 133 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,8%
  52,2%
 • 21 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Absolwenci 2016
 • 18 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 19,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,6
  Warmińsko-mazurskie
  16,9
  Polska
  17,3
 •  
 • 21,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 18,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 333 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 255 angielski
 • 78 niemiecki
 •  
 • 72,03 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  72,03
  Warmińsko-mazurskie
  91,25
  Cały kraj
  95,46
 • 68,08 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Rychliki
  68,08
  Województwo
  89,21
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Rychliki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Rychliki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Rychliki(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Rychliki aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Rychlikach
  Publiczna
  55 248-81-85
  55 248-81-85
  Rychliki 34
  14-411 Rychliki
  14290-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Rychliki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 15,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Rychliki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Rychliki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Rychliki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Rychliki - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Biblioteki publiczne w gminie Rychliki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w gminie Rychliki działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 21 431 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 24 323 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2


 • Kluby sportowe w gminie Rychliki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Rychliki działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 15 członków. Zarejestrowano 30 ćwiczących (mężczyźni: 30, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 2, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Rychliki w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Rychliki - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Rychliki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018) • W 2018 roku w gminie Rychliki znajdowało się 10 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu elbląskiego.

  Powiat elbląski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 10 kmŚcieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 10 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Rychliki w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 752,0 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina
  752,0 km
  Województwo
  229,1 km
  Cała Polska
  444,7 km
 • 25,8 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina
  25,8 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,9 km
  Cała Polska
  3,6 km