Gmina Dubienka w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, wypadki drogowe)

Gmina Dubienka - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Dubienka to gmina wiejska. Należy do województwa lubelskiego, powiatu chełmskiego. Gmina Dubienka ma 2 267 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 2,9% ludności powiatu. Gmina stanowi 5,1% powierzchni powiatu.
 • 2 267 Liczba mieszkańców
 • 96,1 km² Powierzchnia
 • 26 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 82 Numer kierunkowy
 • LCH Tablice rejestracyjne
 • Krystyna Aleksandra Deniusz - Rosiak Wójt gminy
Gmina Dubienka na mapie
Identyfikatory
 • 23.848151.0356 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 0603052
Herb gminy Dubienka
Gmina Dubienka herb

Gmina Dubienka - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
22-130Poczta Siedliszcze nad Wieprzem
22-145Poczta Dubienka

Gmina Dubienka - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Dubienka)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Dubienka
(82) 566-80-02
(82) 566-80-02
ul. 3 Maja 6
22-145 Dubienka
ZUS Inspektorat w Chełmie (podlega pod: ZUS Oddział w Biłgoraju)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.30, Wt: 7.00-15.30, Śr: 7.00-15.30, Cz: 7.00-15.30, Pt: 7.00-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. I Armii Wojska Polskiego 8
22-100 Chełm

Gmina Dubienka - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Dubienka ma 2 267 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 18,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Dubienka zawarli w 2021 roku 10 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  30,6% mieszkańców gminy Dubienka jest stanu wolnego, 53,8% żyje w małżeństwie, 3,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,9% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Dubienka ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -23. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,04 na 1000 mieszkańców gminy Dubienka. W 2021 roku urodziło się 14 dzieci, w tym 42,9% dziewczynek i 57,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 370 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,49 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 47,1% zgonów w gminie Dubienka spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 14,4% zgonów w gminie Dubienka były nowotwory, a 3,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Dubienka przypada 16.16 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 20 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 29 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Dubienka -9. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,2% mieszkańców gminy Dubienka jest w wieku produkcyjnym, 16,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 267 Liczba mieszkańców
 • 1 153 Kobiety
 • 1 114 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Dubienka w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Dubienka w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Dubienka w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Dubienka
  43,6 lat
  Lubelskie
  42,6 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 45,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Dubienka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Dubienka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Dubienka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Dubienka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,6% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Dubienka
  30,5%
  Lubelskie
  28,7%
  Kraj
  28,8%
 • 22,9% Kobiety
  (Panny)
 • 38,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,8% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  53,8%
  woj. lubelskie
  56,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 53,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  12,0%
  Lubelskie
  10,4%
  Kraj
  9,6%
 • 20,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  3,4%
  Województwo
  3,9%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Gmina
  0,3%
  Lubelskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Dubienka w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina Dubienka
  4,4
  Województwo
  4,3
  Cała Polska
  4,4
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,4
  Województwo
  1,5
  Cała Polska
  1,6
 • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Dubienka w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -23 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -13 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,04 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Dubienka
  -10,0
  woj. lubelskie
  -6,7
  Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Dubienka w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Dubienka w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Dubienka w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Dubienka w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14 Urodzenia żywe
 • 6 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 42,9%
  57,1%
 • 6,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,1
  Lubelskie
  8,0
  Kraj
  8,7
 • 31,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  31,0
  Lubelskie
  35,0
  Kraj
  37,5
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 42 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42
 • 65 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 65
 • 65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 370 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 282 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 447 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 370 g
  woj. lubelskie
  3 345 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 54 Waga 4000g - 4499g
 • 54
 • 175 Waga 3500g - 3999g
 • 175
 • 212 Waga 3000g - 3499g
 • 212
 • 80 Waga 2500g - 2999g
 • 80
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,07 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,07
  Województwo
  1,20
  Polska
  1,32
 • 0,50 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Dubienka
  0,50
  woj. lubelskie
  0,58
  Polska
  0,64
 • 0,49 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,49
  Lubelskie
  0,54
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Dubienka w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 37 Zgony
 • 16 Kobiety
  (Zgony)
 • 21 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,2%
  56,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,2 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  16,2
  Lubelskie
  14,7
  Kraj
  13,6
 • 206,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Dubienka
  206,1
  Lubelskie
  184,0
  Cały kraj
  156,7
 • 7,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Dubienka
  7,2
  Lubelskie
  4,6
  Cała Polska
  3,9
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,1
  Lubelskie
  3,7
  Cały kraj
  3,6
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  1,7
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie chełmskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  47,1%
  Województwo
  42,2%
  Cała Polska
  34,8%
 • 14,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  14,4%
  Województwo
  17,4%
  Cały kraj
  19,6%
 • 3,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  3,2%
  Lubelskie
  3,8%
  Cała Polska
  5,4%
 • 193 Zgony spowodowane COVID-19
 • 12,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  12,8
  Polska
  13,3
 • 89,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  89,0
  Cała Polska
  74,4
 • 219,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  219,4
  Lubelskie
  259,7
  Cała Polska
  268,1
 • 234,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  234,9
  Kraj
  246,5
 • 715,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 780,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 649,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Dubienka
  715,4
  Województwo
  630,6
  Cały kraj
  475,8
 • 102,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 36,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 163,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Dubienka
  102,0
  Województwo
  80,0
  Kraj
  70,6
 • 34,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Dubienka
  34,3
  Lubelskie
  29,1
  Kraj
  32,6
 • 2,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Dubienka
  2,6
  Województwo
  7,9
  Polska
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  0,2%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 29 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -9 Saldo migracji
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -9 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Dubienka w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Dubienka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dubienka - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Dubienka oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,44 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Dubienka to 1 139 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 493 mieszkania. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Dubienka to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Dubienka to 146,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 74,54% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 54,70% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 49,08% mieszkań posiada łazienkę, 36,79% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chełmskiego.

  Powiat chełmski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 139 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 493,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Dubienka
  493,10
  woj. lubelskie
  378,90
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 66,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Dubienka
  66,90 m2
  woj. lubelskie
  77,70 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 33,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Dubienka
  33,00 m2
  woj. lubelskie
  29,40 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,37 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Dubienka
  3,37
  Lubelskie
  3,86
  Polska
  3,82
 • 2,03 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,03
  Lubelskie
  2,64
  Cały kraj
  2,55
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Dubienka
  0,60
  woj. lubelskie
  0,68
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 0,44 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Dubienka
  0,44
  Lubelskie
  4,37
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 5 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  5,00
  Województwo
  4,25
  Polska
  3,90
 • 2,21 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  2,21
  Lubelskie
  18,55
  Kraj
  24,07
 • 146 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 146,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  146,0 m2
  Województwo
  98,1 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,06 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,06 m2
  woj. lubelskie
  0,43 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 74,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Dubienka
  74,54%
  Lubelskie
  91,91%
  Kraj
  96,97%
 • 54,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  54,70%
  Lubelskie
  85,47%
  Kraj
  94,01%
 • 49,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Dubienka
  49,08%
  Lubelskie
  83,02%
  Cała Polska
  91,78%
 • 36,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  36,79%
  woj. lubelskie
  76,30%
  Cały kraj
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Dubienka
  0,00%
  woj. lubelskie
  46,14%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Dubienka - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Dubienka na 1000 mieszkańców pracuje 59osób . 73,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 26,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Dubienka wynosiło w 2021 roku 13,9% (13,8% wśród kobiet i 14,0% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Dubienka wynosiło 4 637,15 PLN, co odpowiada 77.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dubienka 65 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 25 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -40.

  70,9% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dubienka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 7,7% w przemyśle i budownictwie, a 5,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Dubienka
  59,0
  Województwo
  193,0
  Kraj
  257,0
 • 13,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 13,8% Kobiety
 • 14,0% Mężczyźni
 • gm. Dubienka
  13,9%
  woj. lubelskie
  7,2%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Dubienka w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Dubienka w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Dubienka w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 637 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 637 PLN
  Województwo
  5 319 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Dubienka w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 65 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 25 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -40 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,38 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 70,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 68,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 73,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 7,7% Przemysł i budownictwo
 • 3,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 12,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 5,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 15,1% Pozostałe
 • 21,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Dubienka w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 134 Pracujący ogółem
 • 99 Kobiety
 • 35 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Dubienka w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,2% W wieku produkcyjnym
 • 50,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Dubienka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  71,9
  woj. lubelskie
  68,4
  Polska
  69,0
 • 44,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  44,0
  Lubelskie
  38,9
  Polska
  38,2
 • 157,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  157,6
  woj. lubelskie
  131,6
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Dubienka - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Dubienka w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 107 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 80 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 10 nowych podmiotów, a 7 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (19) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (5) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (14) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (2) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Dubienka najwięcej (2) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (103) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  8,4% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,2% (28) podmiotów, a 65,4% (70) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Dubienka najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (28.8%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 107 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28 Przemysł i budownictwo
 • 70 Pozostała działalność
 • 10 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Dubienka w 2021 roku
 • 7 Podmioty wyrejestrowane w gminie Dubienka w 2021 roku
 • 80 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 103 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 103
 • 4 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 4
 • 107 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 107
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 2 Spółki handlowe ogółem
 • 2
 • 1  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 1
 • 2 Spółki cywilne ogółem
 • 2
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 80 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 23 Budownictwo
 • 23
 • 22 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 22
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 6 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 6
 • 3 Transport i gospodarka magazynowa
 • 3
 • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Przetwórstwo przemysłowe
 • 2
 • 1 Pozostała działalność
 • 1
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • 1 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dubienka - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Dubienka stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 31 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,64 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Dubienka wynosi 84,00% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Dubienka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,51 (wykrywalność 84%) oraz przeciwko mieniu - 3,25 (wykrywalność 49%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,56 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,94 (47%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Dubienka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Dubienka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 31
 • 17 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 17
 • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 4
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 7 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 7
 • 13,64 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Dubienka
  13,64
  woj. lubelskie
  15,97
  Kraj
  21,51
 • 7,51 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Dubienka
  7,51
  Lubelskie
  9,04
  Polska
  12,82
 • 1,94 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Dubienka
  1,94
  woj. lubelskie
  4,10
  Cały kraj
  5,89
 • 2,56 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Dubienka
  2,56
  Województwo
  1,93
  Cała Polska
  1,85
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,32
  Województwo
  0,33
  Kraj
  0,35
 • 3,25 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Dubienka
  3,25
  Lubelskie
  6,92
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Dubienka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Dubienka
  84%
  woj. lubelskie
  80%
  Kraj
  71%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  85%
  Województwo
  78%
  Polska
  64%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Dubienka
  47%
  Lubelskie
  72%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Dubienka
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  95%
  Cała Polska
  89%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  49%
  Lubelskie
  66%
  Polska
  53%

Gmina Dubienka - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Dubienka wyniosła w 2021 roku 10,4 mln złotych, co daje 4,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 4.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Dubienka - 25.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (19.7%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (7.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 137,9 tys złotych, czyli 1,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Dubienka wyniosła w 2021 roku 13,7 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 26.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (47.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.4%) oraz z Dział 851 - Ochrona zdrowia (3.9%). W budżecie gminy Dubienka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 404 złotych na mieszkańca (6,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 0,8 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Dubienka według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Dubienka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Dubienka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Dubienka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  7,5 mln

  3,0 tys(100%)

  6,6 mln

  2,7 tys(100%)

  7,5 mln

  3,0 tys(100%)

  8,2 mln

  3,3 tys(100%)

  8,7 mln

  3,6 tys(100%)

  9,6 mln

  4,1 tys(100%)

  10,9 mln

  4,7 tys(100%)

  10,4 mln

  4,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,2 mln

  870(28.8%)

  2,1 mln

  843(31.9%)

  2,0 mln

  797(26.1%)

  2,1 mln

  851(25.3%)

  2,1 mln

  911(24.7%)

  2,5 mln

  1,1 tys(26%)

  2,4 mln

  1,0 tys(22%)

  2,6 mln

  1,2 tys(25.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,3 mln

  511(16.9%)

  964,1 tys

  387(14.6%)

  1,2 mln

  468(15.3%)

  1,2 mln

  508(15.1%)

  1,3 mln

  558(15.1%)

  1,5 mln

  657(15.9%)

  1,8 mln

  773(16.3%)

  2,0 mln

  903(19.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,8 mln

  738(24.4%)

  1,9 mln

  746(28.3%)

  3,2 mln

  1,3 tys(42.4%)

  720,2 tys

  297(8.8%)

  685,3 tys

  291(7.9%)

  711,6 tys

  307(7.4%)

  702,9 tys

  304(6.4%)

  791,8 tys

  349(7.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  380,2 tys

  153(5.1%)

  256,2 tys

  103(3.9%)

  254,7 tys

  104(3.4%)

  289,1 tys

  119(3.5%)

  352,8 tys

  150(4.1%)

  440,4 tys

  190(4.6%)

  410,8 tys

  178(3.8%)

  551,5 tys

  243(5.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  193,9 tys

  78,1(2.6%)

  190,0 tys

  76,2(2.9%)

  189,7 tys

  77,1(2.5%)

  253,6 tys

  104(3.1%)

  275,8 tys

  117(3.2%)

  314,2 tys

  136(3.3%)

  797,5 tys

  345(7.3%)

  461,3 tys

  203(4.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  251,5 tys

  101(3.3%)

  234,7 tys

  94,1(3.6%)

  269,7 tys

  110(3.6%)

  275,0 tys

  113(3.4%)

  297,4 tys

  126(3.4%)

  359,2 tys

  155(3.7%)

  367,9 tys

  159(3.4%)

  360,8 tys

  159(3.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  367,9 tys

  148(4.9%)

  57,5 tys

  23,0(0.9%)

  72,4 tys

  29,4(1%)

  109,5 tys

  45,1(1.3%)

  435,5 tys

  185(5%)

  395,0 tys

  171(4.1%)

  437,9 tys

  190(4%)

  238,4 tys

  105(2.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  189,1 tys

  76,2(2.5%)

  173,3 tys

  69,5(2.6%)

  149,4 tys

  60,7(2%)

  145,9 tys

  60,1(1.8%)

  144,5 tys

  61,3(1.7%)

  170,0 tys

  73,5(1.8%)

  144,3 tys

  62,5(1.3%)

  130,2 tys

  57,4(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  91,7 tys

  36,9(1.2%)

  71,0 tys

  28,5(1.1%)

  73,3 tys

  29,8(1%)

  87,1 tys

  35,9(1.1%)

  139,1 tys

  59,0(1.6%)

  185,8 tys

  80,3(1.9%)

  367,3 tys

  159(3.4%)

  112,5 tys

  49,6(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  480,9 tys

  194(6.4%)

  468,4 tys

  188(7.1%)

  36,6 tys

  14,9(0.5%)

  46,5 tys

  19,1(0.6%)

  45,6 tys

  19,3(0.5%)

  58,7 tys

  25,4(0.6%)

  377,6 tys

  163(3.5%)

  78,5 tys

  34,6(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  13,0 tys

  5,2(0.2%)

  14,4 tys

  5,8(0.2%)

  14,6 tys

  5,9(0.2%)

  15,2 tys

  6,3(0.2%)

  14,7 tys

  6,2(0.2%)

  17,7 tys

  7,6(0.2%)

  20,6 tys

  8,9(0.2%)

  64,3 tys

  28,4(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  21,5 tys

  8,6(0.3%)

  7,7 tys

  3,1(0.1%)

  8,1 tys

  3,3(0.1%)

  20,2 tys

  8,3(0.2%)

  15,2 tys

  6,4(0.2%)

  21,8 tys

  9,4(0.2%)

  40,7 tys

  17,6(0.4%)

  29,9 tys

  13,2(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  167,2 tys

  67,4(2.2%)

  108,4 tys

  43,5(1.6%)

  96,7 tys

  39,3(1.3%)

  79,6 tys

  32,8(1%)

  65,6 tys

  27,8(0.8%)

  62,8 tys

  27,1(0.7%)

  45,3 tys

  19,6(0.4%)

  29,1 tys

  12,8(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  14,8 tys

  6,0(0.2%)

  778

  0,3(0%)

  741

  0,3(0%)

  2,4 tys

  1,0(0%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  17,1 tys

  7,4(0.2%)

  31,3 tys

  13,6(0.3%)

  20,7 tys

  9,1(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  25,4 tys

  10,2(0.3%)

  23,6 tys

  9,5(0.4%)

  20,2 tys

  8,2(0.3%)

  19,2 tys

  7,9(0.2%)

  20,2 tys

  8,6(0.2%)

  69,2 tys

  29,9(0.7%)

  19,4 tys

  8,4(0.2%)

  18,5 tys

  8,2(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  1,6 tys

  0,6(0%)

  6,0 tys

  2,4(0.1%)

  3,4 tys

  1,4(0%)

  36,0 tys

  14,8(0.4%)

  42,7 tys

  18,1(0.5%)

  38,1 tys

  16,4(0.4%)

  39,6 tys

  17,2(0.4%)

  14,3 tys

  6,3(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,3 tys

  3,3(0.1%)

  15,0 tys

  6,0(0.2%)

  13,8 tys

  5,6(0.2%)

  19,4 tys

  8,0(0.2%)

  10,6 tys

  4,5(0.1%)

  7,4 tys

  3,2(0.1%)

  6,7 tys

  2,9(0.1%)

  7,5 tys

  3,3(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,5 tys

  0,6(0%)

  643

  0,3(0%)

  753

  0,3(0%)

  920

  0,4(0%)

  673

  0,3(0%)

  2,5 tys

  1,1(0%)

  41,1 tys

  17,8(0.4%)

  1,4 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,4 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  37,5 tys

  15,1(0.5%)

  29,7 tys

  11,9(0.5%)

  3,0 tys

  1,2(0%)

  2,1 tys

  0,8(0%)

  60,6 tys

  25,7(0.7%)

  30,1 tys

  13,0(0.3%)

  32,7 tys

  14,2(0.3%)

  528

  0,2(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Dubienka według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Dubienka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Dubienka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Dubienka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  8,7 mln

  3,5 tys(100%)

  6,7 mln

  2,7 tys(100%)

  8,2 mln

  3,3 tys(100%)

  8,7 mln

  3,5 tys(100%)

  9,5 mln

  3,9 tys(100%)

  10,2 mln

  4,4 tys(100%)

  10,9 mln

  4,7 tys(100%)

  13,7 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,1 mln

  1,2 tys(35.6%)

  2,0 mln

  813(30.2%)

  2,6 mln

  1,1 tys(31.6%)

  2,9 mln

  1,2 tys(33.1%)

  3,6 mln

  1,5 tys(38.3%)

  3,9 mln

  1,7 tys(38.6%)

  4,1 mln

  1,8 tys(38.1%)

  6,5 mln

  2,9 tys(47.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,0 mln

  796(22.7%)

  2,0 mln

  804(29.9%)

  1,8 mln

  750(22.6%)

  1,9 mln

  771(21.4%)

  1,9 mln

  817(20.4%)

  2,1 mln

  897(20.4%)

  2,2 mln

  968(20.6%)

  2,4 mln

  1,0 tys(17.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  536,1 tys

  236(3.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,5 mln

  602(17.2%)

  236,1 tys

  94,7(3.5%)

  280,5 tys

  114(3.4%)

  270,7 tys

  111(3.1%)

  307,2 tys

  130(3.2%)

  549,0 tys

  237(5.4%)

  349,4 tys

  151(3.2%)

  447,1 tys

  197(3.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,6 mln

  641(18.3%)

  1,6 mln

  656(24.4%)

  3,0 mln

  1,2 tys(36.1%)

  484,2 tys

  199(5.5%)

  415,8 tys

  176(4.4%)

  391,8 tys

  169(3.8%)

  384,3 tys

  166(3.5%)

  348,4 tys

  154(2.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  127,8 tys

  51,5(1.5%)

  109,4 tys

  43,9(1.6%)

  115,3 tys

  46,8(1.4%)

  140,4 tys

  57,8(1.6%)

  132,2 tys

  56,1(1.4%)

  132,0 tys

  57,0(1.3%)

  227,2 tys

  98,4(2.1%)

  238,6 tys

  105(1.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  90,7 tys

  36,5(1%)

  380,9 tys

  153(5.7%)

  101,1 tys

  41,1(1.2%)

  42,4 tys

  17,5(0.5%)

  49,1 tys

  20,8(0.5%)

  51,4 tys

  22,2(0.5%)

  232,1 tys

  100(2.1%)

  108,6 tys

  47,9(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  64,2 tys

  25,9(0.7%)

  58,0 tys

  23,3(0.9%)

  66,4 tys

  27,0(0.8%)

  57,9 tys

  23,9(0.7%)

  66,8 tys

  28,3(0.7%)

  65,7 tys

  28,4(0.6%)

  141,9 tys

  61,4(1.3%)

  94,9 tys

  41,9(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  61,9 tys

  24,9(0.7%)

  88,8 tys

  35,6(1.3%)

  71,3 tys

  29,0(0.9%)

  61,8 tys

  25,5(0.7%)

  67,5 tys

  28,6(0.7%)

  68,5 tys

  29,6(0.7%)

  66,4 tys

  28,8(0.6%)

  70,5 tys

  31,1(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  94,4 tys

  38,0(1.1%)

  97,1 tys

  38,9(1.4%)

  87,1 tys

  35,4(1.1%)

  92,0 tys

  37,9(1.1%)

  92,0 tys

  39,0(1%)

  101,6 tys

  43,9(1%)

  84,4 tys

  36,5(0.8%)

  70,2 tys

  31,0(0.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  20,0 tys

  8,1(0.2%)

  33,6 tys

  13,5(0.5%)

  59,5 tys

  24,2(0.7%)

  41,5 tys

  17,1(0.5%)

  58,8 tys

  24,9(0.6%)

  50,0 tys

  21,6(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,7 tys

  9,6(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,5 tys

  4,2(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,4 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  37,5 tys

  15,1(0.4%)

  29,7 tys

  11,9(0.4%)

  3,0 tys

  1,2(0%)

  2,1 tys

  0,8(0%)

  60,6 tys

  25,7(0.6%)

  30,1 tys

  13,0(0.3%)

  32,7 tys

  14,2(0.3%)

  528

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  32,2 tys

  13,0(0.4%)

  2,6 tys

  1,0(0%)

  4,9 tys

  2,0(0.1%)

  1 000

  0,4(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  2,1 tys

  0,9(0%)

  870

  0,4(0%)

  450

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  748

  0,3(0%)

  2,3 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,7(0%)

  15,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,5 tys

  4,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  4,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  2,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  1,1(0%)

  800

  0,3(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  42,9 tys

  18,2(0.5%)

  71,5 tys

  30,9(0.7%)

  109,1 tys

  47,2(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Dubienka - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 490 mieszkańców gminy Dubienka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 252 kobiet oraz 238 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,6% wykształcenie policealne, 8,8% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,8% mieszkańców gminy Dubienka, gimnazjalnym 6,7%, natomiast 30,7% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubelskiego mieszkańcy gminy Dubienka mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Dubienka największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (31,8%) oraz zasadnicze zawodowe (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,7%) oraz podstawowe ukończone (29,5%).

  13,3% mieszkańców gminy Dubienka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (13,9% wśród dziewczynek i 12,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 451 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  W roku 2021 w gminie Dubienka placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 8 oddziałach uczyło się 132 uczniów (74 kobiety oraz 58 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Dubienka placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 11 oddziałach uczyło się 126 uczniów (62 kobiety oraz 64 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,3% ludności (28,6% wśród dziewczynek i 23,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,5 uczniów.

  W gminie Dubienka znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 59 uczniów (31 kobiet oraz 28 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 9 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Dubienka placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 7 oddziałach uczyło się 169 uczniów (56 kobiet oraz 113 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 80 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 21,4% mieszkańców (19,0% wśród dziewczyn i 23,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 14,8 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,2% mieszkańców gminy Dubienka w wieku potencjalnej nauki (21,4% kobiet i 23,1% mężczyzn).

 • 9,2% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Dubienka
  9,2%
  Województwo
  17,0%
  Cała Polska
  17,9%
 • 11,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 26,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Dubienka
  26,3%
  Lubelskie
  33,2%
  Kraj
  33,3%
 • 27,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,6% Wykształcenie policealne
 • gm. Dubienka
  1,6%
  Lubelskie
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 2,5% Kobiety
  (policealne)
 • 0,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  8,8%
  Województwo
  11,7%
  Polska
  12,4%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Dubienka
  16,0%
  woj. lubelskie
  18,4%
  Kraj
  18,1%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,8%
  Lubelskie
  20,3%
  Polska
  22,9%
 • 17,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Dubienka
  6,7%
  Lubelskie
  5,6%
  Kraj
  5,2%
 • 6,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 30,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Dubienka
  30,7%
  Województwo
  22,1%
  Kraj
  19,3%
 • 31,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 29,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,3%
  Województwo
  2,0%
  Kraj
  1,4%
 • 4,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 451 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Dubienka
  451,0
  woj. lubelskie
  881,0
  Cała Polska
  896,0
 •  
 • Szkoły podstawowe w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Dubienka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 132 Uczniowie
 • 74 Kobiety
  (uczniowie)
 • 58 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 56,1%
  43,9%
 • 18 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  16,5
  Województwo
  15,2
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 13,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 9,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Dubienka(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dubienka aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Dubience (Bohaterów Artylerii I Armii Wojska Polskiego)
  Publiczna
  82 566-80-15
  82 566-80-15
  ul. 3 Maja 4
  22-145 Dubienka
  9145-
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Dubienka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 59 Uczniowie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,5%
  47,5%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • gm. Dubienka
  14,8
  woj. lubelskie
  26,2
  Polska
  26,3
 •  
 • 6,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Dubienka(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dubienka aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące (27 Wołyńska Dywizja Armii Krajowej)
  Publiczne
  82 566-80-65
  82 566-84-15
  ul. 3 MAJA 4
  22-145 Dubienka
  360-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 13,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 23,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 21,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Dubienka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Dubienka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Dubienka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dubienka - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Dubienka

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki kolonijne: 1 (całoroczne: 0)


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Dubienka: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 14 (uczestnicy: 531)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 51)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 83)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 253)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 58)
  • inne: 1 (uczestnicy: 86)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 8)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 8)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 18)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 18)


 • Biblioteki publiczne w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Dubienka działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 10 224 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 11 259 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3


Gmina Dubienka - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Dubienka i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 3 wypadków drogowych w gminie Dubienka odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 132,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Dubienka znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chełmskiego.

  Powiat chełmski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Dubienka
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 3 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 0 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Dubienka w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 132,33 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  132,3
  Lubelskie
  774,4
  Kraj
  1 035,8
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  113,5
  Cały kraj
  98,5
 • 132,33 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Gmina
  132,3
  Lubelskie
  898,7
  Polska
  1 251,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Gmina Dubienka
  0,0
  Województwo
  14,7
  Polska
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Gmina Dubienka
  100,0
  woj. lubelskie
  116,1
  Polska
  120,8