Gmina Rejowiec w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Rejowiec - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Rejowiec to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa lubelskiego, powiatu chełmskiego. Gmina Rejowiec ma 6 259 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 7,9% ludności powiatu. Gmina stanowi 5,6% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Rejowiec.
 • 6 259 Liczba mieszkańców
 • 106,3 km² Powierzchnia
 • 61 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 82 Numer kierunkowy
 • LCH Tablice rejestracyjne
 • Tadeusz Górski Burmistrz gminy
Gmina Rejowiec na mapie
Identyfikatory
 • 23.310151.1062 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 0603153
Herb gminy Rejowiec
Gmina Rejowiec herb

Gmina Rejowiec - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
22-363Poczta Zawadówka

Gmina Rejowiec - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Rejowiec ma 6 259 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2006-2021 liczba mieszkańców zmalała o 6,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Rejowiec zawarli w 2020 roku 18 małżeństw, co odpowiada 2,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  30,4% mieszkańców gminy Rejowiec jest stanu wolnego, 53,8% żyje w małżeństwie, 3,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Rejowiec ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -39. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,16 na 1000 mieszkańców gminy Rejowiec. W 2020 roku urodziło się 45 dzieci, w tym 62,2% dziewczynek i 37,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 354 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,59 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 48,8% zgonów w gminie Rejowiec spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,5% zgonów w gminie Rejowiec były nowotwory, a 2,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Rejowiec przypada 13.27 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa lubelskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 84 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 109 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Rejowiec -25. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  61,4% mieszkańców gminy Rejowiec jest w wieku produkcyjnym, 16,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 259 Liczba mieszkańców
 • 3 195 Kobiety
 • 3 064 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Rejowiec w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Rejowiec w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Rejowiec w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Rejowiec
  42,4 lat
  woj. lubelskie
  42,4 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 44,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Rejowiec, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Rejowiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Rejowiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Rejowiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,4% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  30,5%
  Województwo
  28,7%
  Cała Polska
  28,8%
 • 22,9% Kobiety
  (Panny)
 • 38,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,8% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  53,8%
  Województwo
  56,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 53,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  12,0%
  woj. lubelskie
  10,4%
  Polska
  9,6%
 • 20,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Rejowiec
  3,4%
  Lubelskie
  3,9%
  Polska
  5,0%
 • 3,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Gmina
  0,3%
  Lubelskie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Rejowiec w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Gmina
  2,8
  woj. lubelskie
  3,7
  Kraj
  3,8
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • gm. Rejowiec
  1,1
  Lubelskie
  1,3
  Polska
  1,3
 • 18 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Rejowiec w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -39 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -17 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -22 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,16 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Rejowiec
  -6,2
  Województwo
  -4,4
  Polska
  -3,2
 • -5,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Rejowiec w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Rejowiec w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Rejowiec w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Rejowiec w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45 Urodzenia żywe
 • 28 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 17 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 62,2%
  37,8%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Rejowiec
  7,1
  Lubelskie
  8,6
  Cała Polska
  9,3
 • 33,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Rejowiec
  33,2
  woj. lubelskie
  37,5
  Kraj
  39,9
 • 14 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 78 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 78
 • 59 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 59
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 354 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 250 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 457 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 354 g
  woj. lubelskie
  3 363 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 62 Waga 4000g - 4499g
 • 62
 • 176 Waga 3500g - 3999g
 • 176
 • 226 Waga 3000g - 3499g
 • 226
 • 96 Waga 2500g - 2999g
 • 96
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 7 Waga 600g - 999g
 • 7
 • 1,13 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,13
  woj. lubelskie
  1,27
  Kraj
  1,38
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Rejowiec
  0,56
  woj. lubelskie
  0,61
  Cały kraj
  0,67
 • 0,59 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Rejowiec
  0,59
  woj. lubelskie
  0,66
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Rejowiec w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 84 Zgony
 • 45 Kobiety
  (Zgony)
 • 39 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 53,6%
  46,4%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 13,3 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  13,3
  Województwo
  13,0
  Cała Polska
  12,5
 • 169,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  169,1
  woj. lubelskie
  151,1
  Cały kraj
  134,3
 • 8,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  8,3
  Województwo
  3,9
  Cały kraj
  3,6
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,8
  Województwo
  3,4
  Polska
  3,4
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie chełmskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  48,8%
  Województwo
  43,4%
  Polska
  39,4%
 • 18,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  18,5%
  Województwo
  22,8%
  Polska
  26,5%
 • 2,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  2,7%
  woj. lubelskie
  4,0%
  Cała Polska
  6,6%
 • 0,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  0,8
  Cała Polska
  9,9
 • 72,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  72,1
  Kraj
  70,4
 • 193,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Rejowiec
  193,4
  Lubelskie
  248,7
  Polska
  283,2
 • 234,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  234,6
  Cała Polska
  261,3
 • 509,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 556,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 461,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  509,8
  woj. lubelskie
  472,5
  Polska
  421,0
 • 98,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 53,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 139,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  98,1
  Lubelskie
  80,8
  Polska
  69,5
 • 30,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  30,4
  Lubelskie
  27,6
  Cały kraj
  35,1
 • 5,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Rejowiec
  5,1
  Województwo
  6,2
  Kraj
  7,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Rejowiec
  0,5%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 84 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 45 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 39 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 109 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 63 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 46 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -24 Saldo migracji
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -25 Saldo migracji wewnętrznych
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Rejowiec w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Rejowiec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Rejowiec - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Rejowiec oddano do użytku 10 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,59 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Rejowiec to 2 610 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 415 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Rejowiec to 4,80 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Rejowiec to 127,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 87,97% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 70,77% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 67,43% mieszkań posiada łazienkę, 58,97% korzysta z centralnego ogrzewania, a 23,10% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chełmskiego.

  Powiat chełmski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 610 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 414,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Rejowiec
  414,60
  Województwo
  378,90
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2006-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 64,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Rejowiec
  64,30 m2
  Województwo
  77,70 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 26,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  26,70 m2
  woj. lubelskie
  29,40 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2006-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,36 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Rejowiec
  3,36
  Lubelskie
  3,86
  Cała Polska
  3,82
 • 2,41 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  2,41
  woj. lubelskie
  2,64
  Cała Polska
  2,55
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Rejowiec
  0,72
  woj. lubelskie
  0,68
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2006-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 10 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,59 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  1,59
  Województwo
  4,03
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2006-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 48 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,80 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  4,80
  Lubelskie
  4,18
  Cały kraj
  3,77
 • 7,63 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Rejowiec
  7,63
  Lubelskie
  16,85
  Cała Polska
  21,77
 • 1 271 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 127,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Rejowiec
  127,1 m2
  Lubelskie
  96,3 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,20 m2
  Województwo
  0,39 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2006-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 87,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  87,97%
  Województwo
  91,91%
  Kraj
  96,97%
 • 70,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  70,77%
  Województwo
  85,47%
  Cała Polska
  94,01%
 • 67,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  67,43%
  Lubelskie
  83,02%
  Polska
  91,78%
 • 58,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  58,97%
  Lubelskie
  76,30%
  Polska
  83,08%
 • 23,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  23,10%
  Lubelskie
  46,14%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2006-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Rejowiec - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Rejowiec na 1000 mieszkańców pracuje 46osób . 52,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Rejowiec wynosiło w 2020 roku 16,3% (18,7% wśród kobiet i 14,3% wśród mężczyzn).

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Rejowiec wynosiło 4 291,62 PLN, co odpowiada 77.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Rejowiec 271 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 170 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -101.

  71,0% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Rejowiec pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 7,0% w przemyśle i budownictwie, a 5,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 46 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  46,0
  Województwo
  189,0
  Polska
  252,0
 • 16,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 18,7% Kobiety
 • 14,3% Mężczyźni
 • Gmina Rejowiec
  16,3%
  Lubelskie
  8,2%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Rejowiec w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Rejowiec w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Rejowiec w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 292 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Rejowiec
  4 292 PLN
  woj. lubelskie
  4 915 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Rejowiec w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 271 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 170 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -101 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,63 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 71,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 68,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 73,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 7,0% Przemysł i budownictwo
 • 2,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 11,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 5,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 15,6% Pozostałe
 • 22,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Rejowiec w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 288 Pracujący ogółem
 • 151 Kobiety
 • 137 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Rejowiec w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,4% W wieku produkcyjnym
 • 55,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Rejowiec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 62,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  62,9
  Województwo
  67,6
  Polska
  68,0
 • 36,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Rejowiec
  36,3
  woj. lubelskie
  38,2
  Polska
  37,5
 • 136,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  136,0
  Lubelskie
  129,5
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Rejowiec - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Rejowiec w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 308 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 259 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 34 nowe podmioty, a 16 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (47) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (16) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (36) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2019 roku, najmniej (14) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2009 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Rejowiec najwięcej (5) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (295) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,2% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,2% (96) podmiotów, a 65,6% (202) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Rejowiec najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (28.6%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 308 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 96 Przemysł i budownictwo
 • 202 Pozostała działalność
 • 34 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Rejowiec w 2020 roku
 • 16 Podmioty wyrejestrowane w gminie Rejowiec w 2020 roku
 • 259 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 295 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 295
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 308 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 308
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 5 Spółki handlowe ogółem
 • 5
 • 5  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 5
 • 5 Spółki cywilne ogółem
 • 5
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 259 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 74 Budownictwo
 • 74
 • 57 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 57
 • 30 Transport i gospodarka magazynowa
 • 30
 • 19 Przetwórstwo przemysłowe
 • 19
 • 17 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 17
 • 16 Pozostała działalność
 • 16
 • 10 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 10
 • 9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 9
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Rejowiec - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Rejowiec stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 87 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,75 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Rejowiec wynosi 87,10% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Rejowiec najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,33 (wykrywalność 82%) oraz przeciwko mieniu - 3,18 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,11 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,72 (75%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,21 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Rejowiec.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Rejowiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 87
 • 46 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 46
 • 11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 11
 • 20 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 20
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 20 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 20
 • 13,75 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,75
  Województwo
  13,81
  Polska
  19,96
 • 7,33 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  7,33
  woj. lubelskie
  8,49
  Cały kraj
  12,25
 • 1,72 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,72
  woj. lubelskie
  2,78
  Cała Polska
  5,17
 • 3,11 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Rejowiec
  3,11
  woj. lubelskie
  1,81
  Cały kraj
  1,73
 • 0,21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Rejowiec
  0,21
  Województwo
  0,34
  Kraj
  0,37
 • 3,18 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Rejowiec
  3,18
  Lubelskie
  5,14
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Rejowiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Rejowiec
  87%
  Województwo
  81%
  Cały kraj
  73%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  83%
  woj. lubelskie
  79%
  Cała Polska
  65%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Rejowiec
  76%
  Lubelskie
  75%
  Cały kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Rejowiec
  100%
  woj. lubelskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Rejowiec
  94%
  Lubelskie
  94%
  Cały kraj
  87%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  57%
  woj. lubelskie
  65%
  Polska
  54%

Gmina Rejowiec - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Rejowiec wyniosła w 2020 roku 29,0 mln złotych, co daje 4,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Rejowiec - 22.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,9 mln złotych, czyli 17,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Rejowiec wyniosła w 2020 roku 31,2 mln złotych, co daje 4,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.5% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.6%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.3%). W budżecie gminy Rejowiec wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 431 złotych na mieszkańca (8,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 16,3 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w gminie Rejowiec według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Rejowiec według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Rejowiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Rejowiec według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,7 mln

  2,5 tys(100%)

  19,6 mln

  3,0 tys(100%)

  17,7 mln

  2,7 tys(100%)

  22,8 mln

  3,5 tys(100%)

  24,1 mln

  3,7 tys(100%)

  27,0 mln

  4,2 tys(100%)

  26,9 mln

  4,2 tys(100%)

  29,0 mln

  4,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,9 mln

  750(29.7%)

  5,2 mln

  785(26.4%)

  5,5 mln

  829(30.9%)

  5,4 mln

  827(23.6%)

  5,3 mln

  816(21.8%)

  7,1 mln

  1,1 tys(26.2%)

  6,3 mln

  989(23.4%)

  6,5 mln

  1,0 tys(22.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  870,3 tys

  132(5.2%)

  1,1 mln

  163(5.5%)

  1,2 mln

  182(6.8%)

  1,0 mln

  154(4.4%)

  968,5 tys

  150(4%)

  1,2 mln

  193(4.6%)

  4,0 mln

  622(14.7%)

  3,0 mln

  472(10.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  333(13.2%)

  2,2 mln

  337(11.3%)

  2,1 mln

  325(12.1%)

  2,8 mln

  427(12.2%)

  2,3 mln

  350(9.4%)

  2,5 mln

  386(9.2%)

  2,7 mln

  425(10.1%)

  2,9 mln

  456(9.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,3 mln

  347(13.7%)

  3,5 mln

  530(17.8%)

  2,2 mln

  331(12.3%)

  2,5 mln

  391(11.2%)

  3,1 mln

  487(13%)

  2,9 mln

  459(10.9%)

  1,5 mln

  237(5.6%)

  2,8 mln

  449(9.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,0 mln

  600(23.7%)

  4,0 mln

  602(20.3%)

  4,0 mln

  611(22.8%)

  7,7 mln

  1,2 tys(33.9%)

  1,4 mln

  215(5.7%)

  1,3 mln

  208(4.9%)

  1,5 mln

  228(5.4%)

  1,5 mln

  246(5.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  505,7 tys

  76,7(3%)

  594,3 tys

  89,9(3%)

  656,6 tys

  99,5(3.7%)

  1,0 mln

  159(4.5%)

  1,8 mln

  281(7.5%)

  2,5 mln

  383(9.1%)

  1,3 mln

  199(4.7%)

  1,5 mln

  232(5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  465,3 tys

  70,5(2.8%)

  479,1 tys

  72,5(2.4%)

  520,8 tys

  79,0(2.9%)

  412,8 tys

  63,4(1.8%)

  390,8 tys

  60,6(1.6%)

  382,5 tys

  59,6(1.4%)

  452,5 tys

  71,0(1.7%)

  636,3 tys

  101(2.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  125,9 tys

  19,1(0.8%)

  112,2 tys

  17,0(0.6%)

  139,8 tys

  21,2(0.8%)

  114,6 tys

  17,6(0.5%)

  109,0 tys

  16,9(0.5%)

  175,8 tys

  27,4(0.7%)

  143,8 tys

  22,6(0.5%)

  482,7 tys

  76,7(1.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  294,1 tys

  44,6(1.8%)

  456,9 tys

  69,1(2.3%)

  370,6 tys

  56,2(2.1%)

  1,0 mln

  159(4.5%)

  414,7 tys

  64,3(1.7%)

  459,4 tys

  71,6(1.7%)

  472,6 tys

  74,2(1.8%)

  454,7 tys

  72,2(1.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  305,5 tys

  46,3(1.8%)

  294,2 tys

  44,5(1.5%)

  279,6 tys

  42,4(1.6%)

  269,8 tys

  41,5(1.2%)

  245,6 tys

  38,1(1%)

  231,5 tys

  36,1(0.9%)

  222,0 tys

  34,8(0.8%)

  303,0 tys

  48,1(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  56,5 tys

  8,6(0.3%)

  1,1 mln

  167(5.6%)

  239,5 tys

  36,3(1.4%)

  72,2 tys

  11,1(0.3%)

  241,0 tys

  37,4(1%)

  492,2 tys

  76,7(1.8%)

  83,7 tys

  13,1(0.3%)

  166,7 tys

  26,5(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  330,7 tys

  50,1(2%)

  225,5 tys

  34,1(1.1%)

  174,9 tys

  26,5(1%)

  144,8 tys

  22,2(0.6%)

  132,6 tys

  20,6(0.6%)

  119,2 tys

  18,6(0.4%)

  143,1 tys

  22,5(0.5%)

  77,9 tys

  12,4(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,2 tys

  0,2(0%)

  57,1 tys

  8,6(0.3%)

  71,2 tys

  10,8(0.4%)

  5,7 tys

  0,9(0%)

  4,0 tys

  0,6(0%)

  76,0 tys

  11,8(0.3%)

  69,2 tys

  10,9(0.3%)

  64,6 tys

  10,3(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  94,4 tys

  14,3(0.6%)

  85,0 tys

  12,9(0.4%)

  118,8 tys

  18,0(0.7%)

  124,2 tys

  19,1(0.5%)

  182,8 tys

  28,4(0.8%)

  38,6 tys

  6,0(0.1%)

  223,7 tys

  35,1(0.8%)

  33,0 tys

  5,2(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  26,5 tys

  4,0(0.2%)

  26,1 tys

  4,0(0.1%)

  40,3 tys

  6,1(0.2%)

  45,9 tys

  7,0(0.2%)

  46,9 tys

  7,3(0.2%)

  51,8 tys

  8,1(0.2%)

  52,7 tys

  8,3(0.2%)

  19,6 tys

  3,1(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  18,9 tys

  2,9(0.1%)

  16,8 tys

  2,5(0.1%)

  16,6 tys

  2,6(0.1%)

  20,0 tys

  3,1(0.1%)

  22,7 tys

  3,5(0.1%)

  25,4 tys

  4,0(0.1%)

  18,8 tys

  3,0(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  146,9 tys

  22,2(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  96,2 tys

  14,9(0.4%)

  307,0 tys

  47,8(1.1%)

  41,5 tys

  6,5(0.2%)

  1,6 tys

  0,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  19,7 tys

  3,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,7 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  900

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,3 tys

  4,2(0.1%)

  15,2 tys

  2,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  206,9 tys

  31,4(1.2%)

  52,5 tys

  7,9(0.3%)

  48,2 tys

  7,3(0.3%)

  44,5 tys

  6,8(0.2%)

  44,2 tys

  6,9(0.2%)

  13,0 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Rejowiec według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Rejowiec według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Rejowiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Rejowiec według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,5 mln

  2,8 tys(100%)

  18,8 mln

  2,9 tys(100%)

  19,1 mln

  2,9 tys(100%)

  24,2 mln

  3,7 tys(100%)

  24,1 mln

  3,7 tys(100%)

  25,2 mln

  3,9 tys(100%)

  30,8 mln

  4,8 tys(100%)

  31,2 mln

  4,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,2 mln

  1,1 tys(38.7%)

  6,8 mln

  1,0 tys(36.3%)

  7,4 mln

  1,1 tys(38.8%)

  8,1 mln

  1,3 tys(33.6%)

  8,2 mln

  1,3 tys(34.3%)

  8,9 mln

  1,4 tys(35.4%)

  10,3 mln

  1,6 tys(33.3%)

  11,5 mln

  1,8 tys(36.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,4 mln

  816(29.1%)

  5,3 mln

  808(28.4%)

  5,6 mln

  855(29.6%)

  5,8 mln

  885(23.8%)

  5,1 mln

  788(21.1%)

  5,5 mln

  855(21.8%)

  5,9 mln

  919(19%)

  5,8 mln

  925(18.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  407,6 tys

  61,8(2.2%)

  654,3 tys

  99,0(3.5%)

  667,4 tys

  101(3.5%)

  699,6 tys

  108(2.9%)

  709,9 tys

  110(2.9%)

  679,7 tys

  106(2.7%)

  3,1 mln

  493(10.2%)

  2,3 mln

  362(7.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  80,6 tys

  12,2(0.4%)

  212,2 tys

  32,1(1.1%)

  249,3 tys

  37,8(1.3%)

  265,4 tys

  40,8(1.1%)

  225,9 tys

  35,1(0.9%)

  344,3 tys

  53,6(1.4%)

  251,9 tys

  39,5(0.8%)

  1,1 mln

  173(3.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  507(18.1%)

  3,3 mln

  498(17.5%)

  3,3 mln

  500(17.3%)

  6,9 mln

  1,1 tys(28.3%)

  609,6 tys

  94,6(2.5%)

  571,8 tys

  89,1(2.3%)

  565,5 tys

  88,7(1.8%)

  579,2 tys

  92,0(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  282,2 tys

  42,8(1.5%)

  319,5 tys

  48,3(1.7%)

  435,8 tys

  66,1(2.3%)

  349,3 tys

  53,7(1.4%)

  353,2 tys

  54,8(1.5%)

  368,7 tys

  57,4(1.5%)

  420,7 tys

  66,0(1.4%)

  442,6 tys

  70,3(1.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  407,4 tys

  61,8(2.2%)

  393,1 tys

  59,5(2.1%)

  424,6 tys

  64,4(2.2%)

  433,5 tys

  66,6(1.8%)

  431,8 tys

  67,0(1.8%)

  412,5 tys

  64,3(1.6%)

  417,7 tys

  65,5(1.4%)

  426,1 tys

  67,7(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  108,4 tys

  16,4(0.6%)

  105,7 tys

  16,0(0.6%)

  254,0 tys

  38,5(1.3%)

  84,9 tys

  13,0(0.4%)

  119,1 tys

  18,5(0.5%)

  88,0 tys

  13,7(0.3%)

  115,4 tys

  18,1(0.4%)

  230,7 tys

  36,7(0.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  550,3 tys

  83,4(3%)

  558,9 tys

  84,6(3%)

  50,0 tys

  7,6(0.3%)

  565,4 tys

  86,9(2.3%)

  305,5 tys

  47,4(1.3%)

  401,8 tys

  62,6(1.6%)

  321,1 tys

  50,4(1%)

  139,9 tys

  22,2(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  124,5 tys

  18,9(0.7%)

  136,3 tys

  20,6(0.7%)

  157,2 tys

  23,8(0.8%)

  315,4 tys

  48,5(1.3%)

  454,7 tys

  70,5(1.9%)

  181,5 tys

  28,3(0.7%)

  317,5 tys

  49,8(1%)

  117,6 tys

  18,7(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  188,3 tys

  28,6(1%)

  176,2 tys

  26,7(0.9%)

  161,5 tys

  24,5(0.8%)

  155,0 tys

  23,8(0.6%)

  122,7 tys

  19,0(0.5%)

  103,2 tys

  16,1(0.4%)

  88,1 tys

  13,8(0.3%)

  73,6 tys

  11,7(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,2 tys

  0,2(0%)

  57,1 tys

  8,6(0.3%)

  71,2 tys

  10,8(0.4%)

  5,7 tys

  0,9(0%)

  4,0 tys

  0,6(0%)

  76,0 tys

  11,8(0.3%)

  69,2 tys

  10,9(0.2%)

  64,6 tys

  10,3(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  243,4 tys

  36,9(1.3%)

  517,8 tys

  78,4(2.8%)

  187,5 tys

  28,4(1%)

  577,1 tys

  88,7(2.4%)

  -69 300,0

  -10,8(-0.3%)

  183,8 tys

  28,6(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  138,0 tys

  20,9(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  229,7 tys

  35,6(1%)

  208,7 tys

  32,5(0.8%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  41,0 tys

  6,2(0.2%)

  75,0 tys

  11,4(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  109,4 tys

  17,0(0.4%)

  1,3 mln

  208(4.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  214,6 tys

  32,5(1.2%)

  12,9 tys

  2,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  24,5 tys

  3,8(0.1%)

  0,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  900

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Rejowiec - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 385 mieszkańców gminy Rejowiec jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 691 kobiet oraz 694 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,6% wykształcenie policealne, 8,8% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,8% mieszkańców gminy Rejowiec, gimnazjalnym 6,7%, natomiast 30,7% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubelskiego mieszkańcy gminy Rejowiec mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Rejowiec największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (31,8%) oraz zasadnicze zawodowe (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,7%) oraz podstawowe ukończone (29,5%).

  W roku 2018 w gminie Rejowiec mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 94 dzieci (49 dziewczynek oraz 45 chłopców). Dostępnych było 95 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Rejowiec mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 54 dzieci (28 dziewczynek oraz 26 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc.

  14,1% mieszkańców gminy Rejowiec w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,2% wśród dziewczynek i 13,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 550 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,68 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 25 oddziałach uczyło się 431 uczniów (197 kobiet oraz 234 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Rejowiec placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 25 oddziałach uczyło się 391 uczniów (195 kobiet oraz 196 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (26,2% wśród dziewczynek i 30,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 81,78.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,4% mieszkańców (19,2% wśród dziewczyn i 17,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,8% mieszkańców gminy Rejowiec w wieku potencjalnej nauki (26,8% kobiet i 24,9% mężczyzn).

 • 9,2% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Rejowiec
  9,2%
  Województwo
  17,0%
  Polska
  17,9%
 • 11,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 26,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Rejowiec
  26,3%
  Województwo
  33,2%
  Kraj
  33,3%
 • 27,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,6% Wykształcenie policealne
 • gm. Rejowiec
  1,6%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,5% Kobiety
  (policealne)
 • 0,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Rejowiec
  8,8%
  Województwo
  11,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Rejowiec
  16,0%
  woj. lubelskie
  18,4%
  Polska
  18,1%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Rejowiec
  23,8%
  woj. lubelskie
  20,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 17,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Rejowiec
  6,7%
  Lubelskie
  5,6%
  Polska
  5,2%
 • 6,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 30,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  30,7%
  woj. lubelskie
  22,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 31,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 29,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  3,3%
  Lubelskie
  2,0%
  Kraj
  1,4%
 • 4,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 550 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Rejowiec
  550,0
  Województwo
  844,0
  Cała Polska
  873,0
 • 1,68 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,68
  Województwo
  1,01
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 95 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Rejowiec) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 94 Dzieci
 • 49 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 45 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,1%
  47,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 17 3 lata
 • 17
 • 15 4 lata
 • 15
 • 36 5 lata
 • 36
 • 25 6 lat
 • 25
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 6 4 lata
 • 6
 • 21 5 lata
 • 21
 • 14 6 lat
 • 14
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 9 4 lata
 • 9
 • 15 5 lata
 • 15
 • 11 6 lat
 • 11
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 25 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 8,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Rejowiec(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Rejowiec aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole w Rejowcu
  Publiczne
  82 568-86-89
  ul. Fabryczna 6
  22-360 Rejowiec
  3677
 • Szkoły podstawowe w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Rejowiec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 25 Oddziały
 • 431 Uczniowie
 • 197 Kobiety
  (uczniowie)
 • 234 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,7%
  54,3%
 • 49 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 62 Absolwenci 2016
 • 27 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 17,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  17,2
  woj. lubelskie
  15,8
  Polska
  17,3
 •  
 • 35,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 24,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 81,78 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  81,78
  Lubelskie
  93,78
  Kraj
  95,46
 • 81,02 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  81,02
  woj. lubelskie
  92,63
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Rejowiec) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Rejowiec) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Rejowiec(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Rejowiec aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu (Mikołaj Rej)
  Publiczna
  82 568-86-12
  ul. Zwierzyńskiego 8A
  22-360 Rejowiec
  1637329
  Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rejowcu-Szkoła Podstawowa Specjalna
  Niepubliczna
  82 568-80-59
  82 568-86-30
  ul. Przemysłowa 4
  22-360 Rejowiec
  ---
  Szkoła Podstawowa im. 4 Brygady Pancernej Wojska Polskiego w Zawadówce (4 Brygada Pancerna Wojska Polskiego)
  Niepubliczna
  Zawadówka 45
  22-360 Zawadówka
  ---
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Rejowiec(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Rejowiec aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Publicznych im. M. Reja w Rejowcu (Mikołaj Rej)
  Publiczne
  82 568-80-59
  82 568-86-30
  ul. Przemysłowa 4
  22-360 Rejowiec
  112-
  Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rejowcu-Liceum Ogólnokształcące Specjalne
  Niepubliczne
  82 568-80-59
  82 568-86-30
  ul. Przemysłowa 4
  22-360 Rejowiec
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 14,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Rejowiec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Rejowiec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Rejowiec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Rejowiec - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Rejowiec

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Rejowiec: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W gminie Rejowiec 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 21 (uczestnicy: 4 500)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 2 000)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 2 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 10)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 200)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 50)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 40)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 110)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 12)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 66)
  • koło gospodyń wiejskich: 4 (członkowie: 32)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 10)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 10)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 124)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 66)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 25)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 33)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Rejowiec działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 11 465 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 17 133 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4


 • Kluby sportowe w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Rejowiec działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 97 członków. Zarejestrowano 97 ćwiczących (mężczyźni: 92, kobiety: 5, chłopcy do lat 18: 68, dziewczęta do lat 18: 5). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Rejowiec w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Rejowiec - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Rejowiec i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w gminie Rejowiec odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 63,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w gminie Rejowiec znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chełmskiego.

  Powiat chełmski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Rejowiec
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 6 Ranni
  (rok 2020)
 • 0 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Rejowiec w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 63,54 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • gm. Rejowiec
  63,5
  woj. lubelskie
  44,4
  Polska
  61,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  7,4
  Kraj
  6,5
 • 95,31 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  95,3
  Województwo
  45,2
  Polska
  69,2
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina
  0,0
  Województwo
  16,8
  Cała Polska
  10,6
 • 150,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  150,0
  woj. lubelskie
  101,7
  Cała Polska
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Rejowiec w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 37,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina Rejowiec
  37,6 km
  Lubelskie
  410,4 km
  Cały kraj
  551,8 km
 • 0,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  0,6 km
  Lubelskie
  4,9 km
  Polska
  4,5 km