Gmina Rejowiec w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja)

Gmina Rejowiec - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Rejowiec to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa lubelskiego, powiatu chełmskiego. Gmina Rejowiec ma 6 446 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 8,2% ludności powiatu. Gmina stanowi 5,6% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Rejowiec.
 • 6 446 Liczba mieszkańców
 • 106,3 km² Powierzchnia
 • 61 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 82 Numer kierunkowy
 • LCH Tablice rejestracyjne
 • Tadeusz Górski Burmistrz gminy
Gmina Rejowiec na mapie
Identyfikatory
 • 23.310151.1062 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 0603153
Herb gminy Rejowiec
Gmina Rejowiec herb

Gmina Rejowiec - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
22-363Poczta Zawadówka

Gmina Rejowiec - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Gmina Rejowiec ma 6 446 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2006-2017 liczba mieszkańców zmalała o 3,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Rejowiec zawarli w 2017 roku 29 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  30,4% mieszkańców gminy Rejowiec jest stanu wolnego, 53,8% żyje w małżeństwie, 3,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Rejowiec ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -36. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,56 na 1000 mieszkańców gminy Rejowiec. W 2017 roku urodziło się 61 dzieci, w tym 47,5% dziewczynek i 52,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 336 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,72 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 51,3% zgonów w gminie Rejowiec spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,5% zgonów w gminie Rejowiec były nowotwory, a 4,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Rejowiec przypada 10.05 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa lubelskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 52 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 78 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Rejowiec -26. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  62,6% mieszkańców gminy Rejowiec jest w wieku produkcyjnym, 16,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 446 Liczba mieszkańców
 • 3 274 Kobiety
 • 3 172 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Rejowiec w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Rejowiec w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Rejowiec w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Rejowiec
  41,5 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Rejowiec, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Rejowiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Rejowiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Rejowiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,4% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  30,5%
  woj. lubelskie
  28,7%
  Cała Polska
  28,8%
 • 22,9% Kobiety
  (Panny)
 • 38,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,8% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Rejowiec
  53,8%
  woj. lubelskie
  56,4%
  Polska
  55,8%
 • 53,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,1% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  12,0%
  Województwo
  10,4%
  Cała Polska
  9,6%
 • 20,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  3,4%
  Województwo
  3,9%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Rejowiec w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • gm. Rejowiec
  4,5
  Lubelskie
  5,0
  Polska
  5,0
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Gmina
  1,5
  Lubelskie
  1,6
  Kraj
  1,7
 • 29 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Rejowiec w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -36 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -23 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -13 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,56 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -5,6
  woj. lubelskie
  -1,2
  Kraj
  -0,0
 • -1,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Rejowiec w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Rejowiec w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Rejowiec w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Rejowiec w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61 Urodzenia żywe
 • 29 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 32 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,5%
  52,5%
 • 9,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Rejowiec
  9,4
  Lubelskie
  9,8
  Polska
  10,5
 • 38,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Rejowiec
  38,4
  Województwo
  42,0
  Polska
  44,2
 • 15.1 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15.1
 • 53.09 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53.09
 • 71.38 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 71.38
 • 74.2 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74.2
 • 32.86 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32.86
 • 8.53 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8.53
 • 3 336 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 242 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 423 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Rejowiec
  3 336 g
  Lubelskie
  3 372 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 5000g i więcej
 • 4
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 55 Waga 4000g - 4499g
 • 55
 • 227 Waga 3500g - 3999g
 • 227
 • 247 Waga 3000g - 3499g
 • 247
 • 120 Waga 2500g - 2999g
 • 120
 • 33 Waga 2000g - 2499g
 • 33
 • 18 Waga 1500g - 1999g
 • 18
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,27 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Rejowiec
  1,27
  woj. lubelskie
  1,37
  Kraj
  1,45
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,61
  woj. lubelskie
  0,67
  Cały kraj
  0,71
 • 0,72 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,72
  woj. lubelskie
  0,89
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w gminie Rejowiec w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 66 Zgony
 • 39 Kobiety
  (Zgony)
 • 27 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 59,1%
  40,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,1 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Rejowiec
  10,1
  woj. lubelskie
  10,4
  Cały kraj
  10,1
 • 138,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Rejowiec
  138,6
  woj. lubelskie
  113,3
  Cała Polska
  101,5
 • 1,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  1,5
  Województwo
  3,5
  Cała Polska
  4,0
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,8
  woj. lubelskie
  3,0
  Cały kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie chełmskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  50,7%
  Województwo
  47,6%
  Cały kraj
  45,7%
 • 20,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Rejowiec
  20,1%
  woj. lubelskie
  23,8%
  Cały kraj
  26,7%
 • 4,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  4,0%
  Województwo
  5,5%
  Polska
  6,1%
 • 4,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  4,0
  Cały kraj
  5,9
 • 76,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  76,0
  Cały kraj
  74,3
 • 249,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  249,5
  woj. lubelskie
  253,5
  Cała Polska
  274,3
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  239,1
  Cały kraj
  261,6
 • 630,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 698,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 560,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Rejowiec
  630,1
  Lubelskie
  506,7
  Polska
  469,0
 • 84,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 132,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Rejowiec
  84,4
  Lubelskie
  80,2
  Cała Polska
  87,7
 • 24,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  24,8
  woj. lubelskie
  25,0
  Polska
  31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  Lubelskie
  6,2
  Polska
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  0,0%
  Lubelskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 52 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 24 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 78 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 44 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 34 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -25 Saldo migracji
 • -20 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -26 Saldo migracji wewnętrznych
 • -20 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Rejowiec w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Rejowiec, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Rejowiec - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Rejowiec oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,47 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Rejowiec to 2 584 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 397 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Rejowiec to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Rejowiec to 134,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 87,85% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 70,47% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 67,11% mieszkań posiada łazienkę, 58,55% korzysta z centralnego ogrzewania, a 13,51% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 584 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 397,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Rejowiec
  397,00
  Województwo
  359,90
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2006-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 63,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Rejowiec
  63,60 m2
  woj. lubelskie
  77,10 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 25,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Rejowiec
  25,30 m2
  Województwo
  27,70 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2006-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,34 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Rejowiec
  3,34
  Województwo
  3,85
  Polska
  3,82
 • 2,52 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  2,52
  woj. lubelskie
  2,78
  Cała Polska
  2,69
 • 0,75 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Rejowiec
  0,75
  Lubelskie
  0,72
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2006-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,47 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  0,47
  woj. lubelskie
  3,46
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2006-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 8 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 18 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Rejowiec
  6,00
  woj. lubelskie
  4,27
  Polska
  3,91
 • 2,79 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  2,79
  Województwo
  14,79
  Polska
  18,14
 • 404 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 134,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  134,7 m2
  Lubelskie
  96,9 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,06 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Rejowiec
  0,06 m2
  Lubelskie
  0,34 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2006-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 87,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Rejowiec
  87,85%
  Lubelskie
  91,60%
  Cała Polska
  96,79%
 • 70,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  70,47%
  Województwo
  84,92%
  Cała Polska
  93,66%
 • 67,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  67,11%
  Województwo
  82,38%
  Kraj
  91,31%
 • 58,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  58,55%
  Województwo
  75,41%
  Cała Polska
  82,12%
 • 13,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  13,51%
  Lubelskie
  42,93%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2006-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gmina Rejowiec - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Rejowiec na 1000 mieszkańców pracuje 44 osób . 53,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Rejowiec wynosiło w 2017 roku 17,5% (21,7% wśród kobiet i 13,9% wśród mężczyzn).

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Rejowiec wynosiło 3 410,65 PLN, co odpowiada 75.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Rejowiec 271 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 170 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -101.

  72,6% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Rejowiec pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 6,5% w przemyśle i budownictwie, a 5,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 44 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  44,0
  Lubelskie
  183,0
  Polska
  247,0
 • 17,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 21,7% Kobiety
 • 13,9% Mężczyźni
 • Gmina
  17,5%
  Lubelskie
  8,8%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Rejowiec w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Rejowiec w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Rejowiec w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 411 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  3 411 PLN
  Województwo
  4 020 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Rejowiec w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 271 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 170 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -101 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,63 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 72,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 69,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 75,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 6,5% Przemysł i budownictwo
 • 2,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 10,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 5,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 15,0% Pozostałe
 • 21,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Rejowiec w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 282 Pracujący ogółem
 • 151 Kobiety
 • 131 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Rejowiec w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,6% W wieku produkcyjnym
 • 55,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Rejowiec, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 59,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Rejowiec
  59,9
  Lubelskie
  63,7
  Kraj
  63,4
 • 33,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Rejowiec
  33,0
  woj. lubelskie
  34,7
  Cała Polska
  34,0
 • 123,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  123,1
  Województwo
  119,9
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Rejowiec - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Rejowiec w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 296 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 232 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 47 nowych podmiotów, a 27 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (47) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (47) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (27) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (27) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2017 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Rejowiec najwięcej (7) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (278) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,7% (11) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,7% (76) podmiotów, a 70,6% (209) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Rejowiec najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (24.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 296 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 76 Przemysł i budownictwo
 • 209 Pozostała działalność
 • 47 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Rejowiec w 2017 roku
 • 27 Podmioty wyrejestrowane w gminie Rejowiec w 2017 roku
 • 232 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 278 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 278
 • 18 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 18
 • 296 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 296
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 7 Spółki handlowe ogółem
 • 7
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 7  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 7
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 5 Spółki cywilne ogółem
 • 5
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 232 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 56 Budownictwo
 • 56
 • 55 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 55
 • 26 Transport i gospodarka magazynowa
 • 26
 • 17 Przetwórstwo przemysłowe
 • 17
 • 16 Pozostała działalność
 • 16
 • 15 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 15
 • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 9
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Rejowiec - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Rejowiec stwierdzono szacunkowo 84 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,04 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Rejowiec wynosi 86,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Rejowiec najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,72 (wykrywalność 82%) oraz przeciwko mieniu - 2,86 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,73 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,04 (74%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,42 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Rejowiec.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Rejowiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 84
 • 43 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 43
 • 13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 13
 • 18 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 18
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 18 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 18
 • 13,04 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Rejowiec
  13,04
  woj. lubelskie
  14,59
  Polska
  19,62
 • 6,72 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  6,72
  Lubelskie
  8,79
  Kraj
  12,07
 • 2,04 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,04
  Województwo
  3,11
  Polska
  4,94
 • 2,73 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,73
  woj. lubelskie
  1,92
  Cały kraj
  1,78
 • 0,42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,42
  woj. lubelskie
  0,49
  Cała Polska
  0,49
 • 2,86 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Rejowiec
  2,86
  woj. lubelskie
  6,20
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Rejowiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Rejowiec
  87%
  Województwo
  77%
  Kraj
  72%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Rejowiec
  82%
  Lubelskie
  69%
  Cała Polska
  60%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Rejowiec
  75%
  Województwo
  83%
  Cały kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  100%
  woj. lubelskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Rejowiec
  100%
  Lubelskie
  86%
  Cały kraj
  84%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Rejowiec
  58%
  woj. lubelskie
  61%
  Cała Polska
  52%

Gmina Rejowiec - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Rejowiec wyniosła w 2016 roku 22,8 mln złotych, co daje 3,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 29% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Rejowiec - 33.9% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (23.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,3 mln złotych, czyli 18,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Rejowiec wyniosła w 2016 roku 24,2 mln złotych, co daje 3,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 27.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (28.3%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.8%). W budżecie gminy Rejowiec wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 319 złotych na mieszkańca (8,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,4 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Rejowiec według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Rejowiec według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Rejowiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Rejowiec według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,1 mln

  2,3 tys(100%)

  18,2 mln

  2,7 tys(100%)

  17,3 mln

  2,6 tys(100%)

  18,3 mln

  2,8 tys(100%)

  16,7 mln

  2,5 tys(100%)

  19,6 mln

  3,0 tys(100%)

  17,7 mln

  2,7 tys(100%)

  22,8 mln

  3,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  506(21.6%)

  3,5 mln

  549(19.5%)

  3,7 mln

  552(21.3%)

  3,8 mln

  575(20.9%)

  4,0 mln

  600(23.7%)

  4,0 mln

  602(20.3%)

  4,0 mln

  611(22.8%)

  7,7 mln

  1,2 tys(33.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,0 mln

  923(39.3%)

  6,2 mln

  960(34%)

  5,9 mln

  887(34.2%)

  6,1 mln

  916(33.3%)

  4,9 mln

  750(29.7%)

  5,2 mln

  785(26.4%)

  5,5 mln

  829(30.9%)

  5,4 mln

  827(23.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,4 mln

  376(16%)

  2,6 mln

  405(14.4%)

  2,4 mln

  359(13.9%)

  1,8 mln

  272(9.9%)

  2,2 mln

  333(13.2%)

  2,2 mln

  337(11.3%)

  2,1 mln

  325(12.1%)

  2,8 mln

  427(12.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  549,6 tys

  85,2(3.6%)

  772,5 tys

  120(4.3%)

  505,8 tys

  75,9(2.9%)

  1,6 mln

  241(8.8%)

  2,3 mln

  347(13.7%)

  3,5 mln

  530(17.8%)

  2,2 mln

  331(12.3%)

  2,5 mln

  391(11.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  270,5 tys

  41,9(1.8%)

  2,4 mln

  372(13.2%)

  1,8 mln

  264(10.2%)

  1,5 mln

  231(8.4%)

  294,1 tys

  44,6(1.8%)

  456,9 tys

  69,1(2.3%)

  370,6 tys

  56,2(2.1%)

  1,0 mln

  159(4.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  370,9 tys

  57,5(2.4%)

  519,6 tys

  80,6(2.9%)

  481,2 tys

  72,3(2.8%)

  462,7 tys

  69,5(2.5%)

  505,7 tys

  76,7(3%)

  594,3 tys

  89,9(3%)

  656,6 tys

  99,5(3.7%)

  1,0 mln

  159(4.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  502,4 tys

  77,9(3.3%)

  562,8 tys

  87,4(3.1%)

  790,2 tys

  119(4.6%)

  747,2 tys

  112(4.1%)

  870,3 tys

  132(5.2%)

  1,1 mln

  163(5.5%)

  1,2 mln

  182(6.8%)

  1,0 mln

  154(4.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  489,7 tys

  75,9(3.2%)

  321,8 tys

  50,0(1.8%)

  299,7 tys

  45,0(1.7%)

  438,8 tys

  65,9(2.4%)

  465,3 tys

  70,5(2.8%)

  479,1 tys

  72,5(2.4%)

  520,8 tys

  79,0(2.9%)

  412,8 tys

  63,4(1.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  484,8 tys

  75,1(3.2%)

  466,1 tys

  72,3(2.6%)

  504,0 tys

  75,7(2.9%)

  441,4 tys

  66,3(2.4%)

  305,5 tys

  46,3(1.8%)

  294,2 tys

  44,5(1.5%)

  279,6 tys

  42,4(1.6%)

  269,8 tys

  41,5(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  400,6 tys

  62,1(2.6%)

  363,7 tys

  56,5(2%)

  381,5 tys

  57,3(2.2%)

  463,3 tys

  69,6(2.5%)

  330,7 tys

  50,1(2%)

  225,5 tys

  34,1(1.1%)

  174,9 tys

  26,5(1%)

  144,8 tys

  22,2(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  104,0 tys

  16,1(0.7%)

  40,1 tys

  6,2(0.2%)

  40,2 tys

  6,0(0.2%)

  45,3 tys

  6,8(0.2%)

  94,4 tys

  14,3(0.6%)

  85,0 tys

  12,9(0.4%)

  118,8 tys

  18,0(0.7%)

  124,2 tys

  19,1(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  118,0 tys

  18,3(0.8%)

  108,4 tys

  16,8(0.6%)

  105,1 tys

  15,8(0.6%)

  100,9 tys

  15,2(0.6%)

  125,9 tys

  19,1(0.8%)

  112,2 tys

  17,0(0.6%)

  139,8 tys

  21,2(0.8%)

  114,6 tys

  17,6(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  62,4 tys

  9,7(0.4%)

  65,9 tys

  10,2(0.4%)

  53,7 tys

  8,1(0.3%)

  435,5 tys

  65,4(2.4%)

  56,5 tys

  8,6(0.3%)

  1,1 mln

  167(5.6%)

  239,5 tys

  36,3(1.4%)

  72,2 tys

  11,1(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  28,0 tys

  4,3(0.2%)

  35,6 tys

  5,5(0.2%)

  25,0 tys

  3,8(0.1%)

  26,0 tys

  3,9(0.1%)

  26,5 tys

  4,0(0.2%)

  26,1 tys

  4,0(0.1%)

  40,3 tys

  6,1(0.2%)

  45,9 tys

  7,0(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  107,6 tys

  16,2(0.6%)

  259,4 tys

  39,0(1.4%)

  206,9 tys

  31,4(1.2%)

  52,5 tys

  7,9(0.3%)

  48,2 tys

  7,3(0.3%)

  44,5 tys

  6,8(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  41,2 tys

  6,4(0.3%)

  8,0 tys

  1,2(0%)

  20,8 tys

  3,1(0.1%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  900

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,3 tys

  4,2(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,9 tys

  2,9(0.1%)

  16,8 tys

  2,5(0.1%)

  16,6 tys

  2,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  17,9 tys

  2,8(0.1%)

  50,0 tys

  7,8(0.3%)

  18,9 tys

  2,8(0.1%)

  4,8 tys

  0,7(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  57,1 tys

  8,6(0.3%)

  71,2 tys

  10,8(0.4%)

  5,7 tys

  0,9(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  79,6 tys

  12,4(0.4%)

  136,1 tys

  20,4(0.8%)

  5,3 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  146,9 tys

  22,2(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,7 tys

  3,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  700

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  500

  0,1(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  52,2 tys

  8,1(0.3%)

  50,2 tys

  7,8(0.3%)

  52,3 tys

  7,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Rejowiec według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Rejowiec według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Rejowiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Rejowiec według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,9 mln

  2,5 tys(100%)

  16,0 mln

  2,4 tys(100%)

  18,2 mln

  2,7 tys(100%)

  18,7 mln

  2,8 tys(100%)

  18,5 mln

  2,8 tys(100%)

  18,8 mln

  2,9 tys(100%)

  19,1 mln

  2,9 tys(100%)

  24,2 mln

  3,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,1 mln

  1,1 tys(44.8%)

  6,5 mln

  1,0 tys(41%)

  6,2 mln

  926(33.8%)

  7,1 mln

  1,1 tys(38.1%)

  7,2 mln

  1,1 tys(38.7%)

  6,8 mln

  1,0 tys(36.3%)

  7,4 mln

  1,1 tys(38.8%)

  8,1 mln

  1,3 tys(33.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,8 mln

  438(17.8%)

  3,0 mln

  464(18.7%)

  3,0 mln

  453(16.5%)

  3,2 mln

  485(17.2%)

  3,3 mln

  507(18.1%)

  3,3 mln

  498(17.5%)

  3,3 mln

  500(17.3%)

  6,9 mln

  1,1 tys(28.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,5 mln

  700(28.4%)

  4,5 mln

  693(28%)

  4,8 mln

  720(26.3%)

  5,3 mln

  794(28.2%)

  5,4 mln

  816(29.1%)

  5,3 mln

  808(28.4%)

  5,6 mln

  855(29.6%)

  5,8 mln

  885(23.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  137,3 tys

  21,3(0.9%)

  172,7 tys

  26,8(1.1%)

  320,2 tys

  48,1(1.8%)

  240,5 tys

  36,1(1.3%)

  407,6 tys

  61,8(2.2%)

  654,3 tys

  99,0(3.5%)

  667,4 tys

  101(3.5%)

  699,6 tys

  108(2.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  243,4 tys

  36,9(1.3%)

  517,8 tys

  78,4(2.8%)

  187,5 tys

  28,4(1%)

  577,1 tys

  88,7(2.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  38,8 tys

  6,0(0.2%)

  201,0 tys

  31,2(1.3%)

  66,8 tys

  10,0(0.4%)

  284,7 tys

  42,8(1.5%)

  550,3 tys

  83,4(3%)

  558,9 tys

  84,6(3%)

  50,0 tys

  7,6(0.3%)

  565,4 tys

  86,9(2.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  363,6 tys

  56,3(2.3%)

  394,6 tys

  61,2(2.5%)

  368,3 tys

  55,3(2%)

  398,6 tys

  59,9(2.1%)

  407,4 tys

  61,8(2.2%)

  393,1 tys

  59,5(2.1%)

  424,6 tys

  64,4(2.2%)

  433,5 tys

  66,6(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  222,0 tys

  34,4(1.4%)

  287,3 tys

  44,6(1.8%)

  2,8 mln

  427(15.6%)

  1,4 mln

  216(7.7%)

  282,2 tys

  42,8(1.5%)

  319,5 tys

  48,3(1.7%)

  435,8 tys

  66,1(2.3%)

  349,3 tys

  53,7(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  82,2 tys

  12,7(0.5%)

  91,3 tys

  14,2(0.6%)

  68,6 tys

  10,3(0.4%)

  211,1 tys

  31,7(1.1%)

  124,5 tys

  18,9(0.7%)

  136,3 tys

  20,6(0.7%)

  157,2 tys

  23,8(0.8%)

  315,4 tys

  48,5(1.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  201,9 tys

  31,3(1.3%)

  92,3 tys

  14,3(0.6%)

  31,7 tys

  4,8(0.2%)

  14,6 tys

  2,2(0.1%)

  80,6 tys

  12,2(0.4%)

  212,2 tys

  32,1(1.1%)

  249,3 tys

  37,8(1.3%)

  265,4 tys

  40,8(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  240,8 tys

  37,3(1.5%)

  213,1 tys

  33,1(1.3%)

  178,7 tys

  26,8(1%)

  169,7 tys

  25,5(0.9%)

  188,3 tys

  28,6(1%)

  176,2 tys

  26,7(0.9%)

  161,5 tys

  24,5(0.8%)

  155,0 tys

  23,8(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  118,4 tys

  18,3(0.7%)

  378,5 tys

  58,8(2.4%)

  132,7 tys

  19,9(0.7%)

  101,0 tys

  15,2(0.5%)

  108,4 tys

  16,4(0.6%)

  105,7 tys

  16,0(0.6%)

  254,0 tys

  38,5(1.3%)

  84,9 tys

  13,0(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  17,9 tys

  2,8(0.1%)

  50,0 tys

  7,8(0.3%)

  18,9 tys

  2,8(0.1%)

  4,8 tys

  0,7(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  57,1 tys

  8,6(0.3%)

  71,2 tys

  10,8(0.4%)

  5,7 tys

  0,9(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,4 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,0 tys

  6,2(0.2%)

  75,0 tys

  11,4(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  79,6 tys

  12,4(0.5%)

  136,1 tys

  20,4(0.7%)

  5,3 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  138,0 tys

  20,9(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  700

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  500

  0,1(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,6 tys

  12,7(0.5%)

  217,1 tys

  32,6(1.2%)

  214,6 tys

  32,5(1.2%)

  12,9 tys

  2,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  900

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Rejowiec - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 503 mieszkańców gminy Rejowiec jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 726 kobiet oraz 777 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,6% wykształcenie policealne, 8,8% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,8% mieszkańców gminy Rejowiec, gimnazjalnym 6,7%, natomiast 30,7% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubelskiego mieszkańcy gminy Rejowiec mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Rejowiec największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (31,8%) oraz zasadnicze zawodowe (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,7%) oraz podstawowe ukończone (29,5%).

  14,9% mieszkańców gminy Rejowiec w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 13,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 468 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 3,20 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,6% ludności (24,2% wśród dziewczynek i 28,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 84,67.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,9% wśród dziewczyn i 11,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 28 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 86,98.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,6% mieszkańców (18,0% wśród dziewczyn i 15,3% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,5% mieszkańców gminy Rejowiec w wieku potencjalnej nauki (28,4% kobiet i 30,5% mężczyzn).

 • 9,2% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Rejowiec
  9,2%
  Lubelskie
  17,0%
  Cały kraj
  17,9%
 • 11,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 14,0% W miastach
  (wyższe)
 • 8,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 26,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  26,3%
  woj. lubelskie
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 27,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 33,7% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 25,9% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,6% Wykształcenie policealne
 • Gmina Rejowiec
  1,6%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 2,5% Kobiety
  (policealne)
 • 0,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,6% W miastach
  (policealne)
 • 1,6% Na wsi
  (policealne)
 • 8,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Rejowiec
  8,8%
  Województwo
  11,7%
  Kraj
  12,4%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Rejowiec
  16,0%
  Województwo
  18,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 16,6% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Rejowiec
  23,8%
  Województwo
  20,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 17,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,9% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,8% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Rejowiec
  6,7%
  woj. lubelskie
  5,6%
  Polska
  5,2%
 • 6,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 30,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Rejowiec
  30,7%
  woj. lubelskie
  22,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 31,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 29,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 22,1% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 31,2% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Rejowiec
  3,3%
  Lubelskie
  2,0%
  Polska
  1,4%
 • 4,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,7% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 468 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  468,0
  woj. lubelskie
  792,0
  Cały kraj
  811,0
 • 3,20 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina
  3,20
  Lubelskie
  1,13
  Kraj
  1,01
 •  
 • 6,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Rejowiec

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Rejowiec aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole w Rejowcu
  Publiczne
  82 568-86-89
  ul. Fabryczna 6
  22-360 Rejowiec
  3677
 • Szkoły podstawowe w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 84,67 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Rejowiec
  84,67
  Województwo
  94,47
  Cała Polska
  96,62
 • 81,41 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  81,41
  Województwo
  91,77
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Rejowiec) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Rejowiec) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  20,0
  woj. lubelskie
  16,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 • 23,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 17,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Rejowiec

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Rejowiec aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu (Mikołaj Rej)
  Publiczna
  82 568-86-12
  ul. Zwierzyńskiego 8A
  22-360 Rejowiec
  1637329
  Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rejowcu-Szkoła Podstawowa Specjalna
  Niepubliczna
  82 568-80-59
  82 568-86-30
  ul. Przemysłowa 4
  22-360 Rejowiec
  ---
  Szkoła Podstawowa im. 4 Brygady Pancernej Wojska Polskiego w Zawadówce (4 Brygada Pancerna Wojska Polskiego)
  Niepubliczna
  Zawadówka 45
  22-360 Zawadówka
  ---
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 86,98 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina
  86,98
  Lubelskie
  98,27
  Kraj
  100,01
 • 82,29 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  82,29
  woj. lubelskie
  92,40
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Rejowiec) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Rejowiec) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • gm. Rejowiec
  28,0
  woj. lubelskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 28 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 28
 • 28 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 28
 • 28 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 28
 •  
 • 14,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 9,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Rejowiec

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Rejowiec aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Rejowcu (Jan Henryk Dąbrowski)
  Publiczne
  82 568-86-78
  ul. Zwierzyńskiego 8D
  22-360 Rejowiec
  716124
  Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rejowcu-Gimnazjum Specjalne
  Niepubliczne
  82 568-80-59
  82 568-86-30
  ul. Przemysłowa 4
  22-360 Rejowiec
  ---
 • Szkoły ponadgimnazjalne w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w gminie Rejowiec w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w gminie Rejowiec

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Rejowiec aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Publicznych im. M. Reja w Rejowcu (Mikołaj Rej)
  Publiczne
  82 568-80-59
  82 568-86-30
  ul. Przemysłowa 4
  22-360 Rejowiec
  112-
  Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rejowcu-Liceum Ogólnokształcące Specjalne
  Niepubliczne
  82 568-80-59
  82 568-86-30
  ul. Przemysłowa 4
  22-360 Rejowiec
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 14,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Rejowiec, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Rejowiec, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Rejowiec, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Rejowiec - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Rejowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w gminie Rejowiec: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W gminie Rejowiec 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 175 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 23 (uczestnicy: 2 800)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 800)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 125)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 225)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 800)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 150)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 155)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 20)
  • koło gospodyń wiejskich: 9 (członkowie: 135)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 41)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 24)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 5)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 12)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 84)
  • teatralne: 3 (członkowie: 25)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 38)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 16)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 5)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Rejowiec - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Rejowiec i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w gminie Rejowiec znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chełmskiego.

  Powiat chełmski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Rejowiec w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 37,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  37,6 km
  Województwo
  271,8 km
  Kraj
  388,2 km
 • 0,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  0,6 km
  Województwo
  3,2 km
  Polska
  3,2 km