Gmina Wińsko w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Wińsko - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Wińsko to gmina wiejska. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu wołowskiego. Gmina Wińsko ma 8 178 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 17,3% ludności powiatu. Gmina stanowi 37,0% powierzchni powiatu.
 • 8 178 Liczba mieszkańców
 • 249,5 km² Powierzchnia
 • 34 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 71 Numer kierunkowy
 • DWL Tablice rejestracyjne
 • Jolanta Krysowata-Zielnica Wójt gminy
Gmina Wińsko na mapie
Identyfikatory
 • 16.607751.4548 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 0222022
Herb gminy Wińsko
Gmina Wińsko herb

Gmina Wińsko - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
56-150Poczta Krzelów
56-160Poczta Wińsko

Gmina Wińsko - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Wińsko)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Wińsko
(71) 380-42-00
(71) 389-83-66
pl. Wolności 2
56-160 Wińsko
ZUS Biuro Terenowe w Wołowie (podlega pod: ZUS Oddział we Wrocławiu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Al. Niepodległości 9
56-100 Wołów

Gmina Wińsko - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Wińsko ma 8 178 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 7,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Wińsko zawarli w 2020 roku 29 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,7% mieszkańców gminy Wińsko jest stanu wolnego, 54,2% żyje w małżeństwie, 5,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Wińsko ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -55. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,67 na 1000 mieszkańców gminy Wińsko. W 2020 roku urodziło się 63 dzieci, w tym 47,6% dziewczynek i 52,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 420 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 36,4% zgonów w gminie Wińsko spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,9% zgonów w gminie Wińsko były nowotwory, a 9,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Wińsko przypada 14.32 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 79 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 108 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Wińsko -29. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  61,6% mieszkańców gminy Wińsko jest w wieku produkcyjnym, 17,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Wińsko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 178 Liczba mieszkańców
 • 4 155 Kobiety
 • 4 023 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Wińsko w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Wińsko w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Wińsko w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Wińsko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,5 lat
  Dolnośląskie
  42,8 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 42,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Wińsko, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Wińsko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Wińsko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Wińsko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Wińsko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Wińsko
  28,6%
  Dolnośląskie
  29,8%
  Kraj
  28,8%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 34,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,2% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Wińsko
  54,1%
  Województwo
  53,4%
  Kraj
  55,8%
 • 53,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  9,8%
  Dolnośląskie
  9,7%
  Polska
  9,6%
 • 16,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,5%
  Dolnośląskie
  6,6%
  Cały kraj
  5,0%
 • 5,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,9% Nieustalone
 • Tutaj
  1,9%
  Dolnośląskie
  0,5%
  Polska
  0,8%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Wińsko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Wińsko w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  3,5
  Dolnośląskie
  3,7
  Cały kraj
  3,8
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,7
  woj. dolnośląskie
  1,7
  Polska
  1,3
 • 29 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Wińsko w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Wińsko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -55 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -24 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -31 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,67 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,7
  Dolnośląskie
  -4,1
  Cała Polska
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Wińsko w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Wińsko w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Wińsko w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Wińsko w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63 Urodzenia żywe
 • 30 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 33 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,6%
  52,4%
 • 7,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Wińsko
  7,6
  woj. dolnośląskie
  8,9
  Polska
  9,3
 • 36,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Wińsko
  36,7
  Dolnośląskie
  38,3
  Polska
  39,9
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 86 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 86
 • 72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 420 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 320 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 513 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 420 g
  Województwo
  3 354 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 36 Waga 4000g - 4499g
 • 36
 • 121 Waga 3500g - 3999g
 • 121
 • 157 Waga 3000g - 3499g
 • 157
 • 56 Waga 2500g - 2999g
 • 56
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,25
  Województwo
  1,33
  Cały kraj
  1,38
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,60
  Dolnośląskie
  0,66
  Cały kraj
  0,67
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,65
  woj. dolnośląskie
  0,68
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Wińsko w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 118 Zgony
 • 54 Kobiety
  (Zgony)
 • 64 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,8%
  54,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,3 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Wińsko
  14,3
  Dolnośląskie
  13,0
  Kraj
  12,5
 • 154,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Wińsko
  154,5
  Województwo
  146,2
  Cała Polska
  134,3
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  Dolnośląskie
  3,5
  Polska
  3,6
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Wińsko
  3,4
  Dolnośląskie
  3,6
  Polska
  3,4
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  1,3
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wołowskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Wińsko
  36,4%
  woj. dolnośląskie
  38,5%
  Polska
  39,4%
 • 28,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  28,9%
  Dolnośląskie
  27,5%
  Cały kraj
  26,5%
 • 9,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  9,3%
  Województwo
  7,3%
  Polska
  6,6%
 • 14,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  14,8
  Cały kraj
  9,9
 • 74,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  74,5
  Kraj
  70,4
 • 336,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Wińsko
  336,8
  Dolnośląskie
  310,8
  Cały kraj
  283,2
 • 288,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  288,4
  Polska
  261,3
 • 424,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 463,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 383,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  424,2
  Dolnośląskie
  434,1
  Cały kraj
  421,0
 • 88,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 42,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 132,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Wińsko
  88,1
  woj. dolnośląskie
  90,6
  Cały kraj
  69,5
 • 45,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Wińsko
  45,9
  Województwo
  38,3
  Polska
  35,1
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  0,0
  woj. dolnośląskie
  9,1
  Cały kraj
  7,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  0,0%
  Województwo
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 79 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 41 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 38 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 108 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 62 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 46 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -25 Saldo migracji
 • -19 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -29 Saldo migracji wewnętrznych
 • -21 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Wińsko w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Wińsko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Wińsko, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wińsko - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Wińsko oddano do użytku 11 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,34 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Wińsko to 2 847 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 347 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Wińsko to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Wińsko to 142,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,05% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 85,91% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 81,35% mieszkań posiada łazienkę, 69,90% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,25% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wołowskiego.

  Powiat wołowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Wińsko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 847 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 346,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Wińsko
  346,70
  Dolnośląskie
  424,80
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 84,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  84,20 m2
  Województwo
  72,80 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 29,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Wińsko
  29,20 m2
  Dolnośląskie
  30,90 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,23 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,23
  woj. dolnośląskie
  3,81
  Cały kraj
  3,82
 • 2,88 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Wińsko
  2,88
  Dolnośląskie
  2,35
  Kraj
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,68
  woj. dolnośląskie
  0,62
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Wińsko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 11 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,34 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Wińsko
  1,34
  Dolnośląskie
  7,56
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 55 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Wińsko
  5,00
  woj. dolnośląskie
  3,50
  Cała Polska
  3,77
 • 6,70 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  6,70
  Dolnośląskie
  26,44
  Kraj
  21,77
 • 1 568 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 142,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Wińsko
  142,5 m2
  Województwo
  81,3 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,19 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Wińsko
  0,19 m2
  Dolnośląskie
  0,61 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Wińsko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 95,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Wińsko
  95,05%
  Województwo
  98,69%
  Cała Polska
  96,97%
 • 85,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Wińsko
  85,91%
  Województwo
  95,19%
  Polska
  94,01%
 • 81,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  81,35%
  Dolnośląskie
  93,09%
  Cała Polska
  91,78%
 • 69,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Wińsko
  69,90%
  Dolnośląskie
  82,55%
  Kraj
  83,08%
 • 0,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Wińsko
  0,25%
  Dolnośląskie
  66,02%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Wińsko - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Wińsko na 1000 mieszkańców pracuje 64osób . 60,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 39,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Wińsko wynosiło w 2020 roku 14,2% (16,6% wśród kobiet i 12,2% wśród mężczyzn).

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Wińsko wynosiło 5 907,36 PLN, co odpowiada 107.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Wińsko 972 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 100 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -872.

  22,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Wińsko pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,8% w przemyśle i budownictwie, a 11,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Wińsko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 64 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  64,0
  Dolnośląskie
  277,0
  Cała Polska
  252,0
 • 14,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 16,6% Kobiety
 • 12,2% Mężczyźni
 • gm. Wińsko
  14,2%
  woj. dolnośląskie
  5,6%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Wińsko w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Wińsko w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Wińsko w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Wińsko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 907 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Wińsko
  5 907 PLN
  woj. dolnośląskie
  5 694 PLN
  Kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Wińsko w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Wińsko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 972 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 100 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -872 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,10 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Wińsko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,8% Przemysł i budownictwo
 • 20,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,4% Pozostałe
 • 44,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Wińsko w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Wińsko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 526 Pracujący ogółem
 • 317 Kobiety
 • 209 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Wińsko w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,6% W wieku produkcyjnym
 • 55,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Wińsko, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 62,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  62,3
  woj. dolnośląskie
  69,0
  Kraj
  68,0
 • 34,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Wińsko
  34,4
  woj. dolnośląskie
  39,9
  Kraj
  37,5
 • 123,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  123,1
  Dolnośląskie
  137,0
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Wińsko - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Wińsko w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 603 podmioty gospodarki narodowej, z czego 461 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 50 nowych podmiotów, a 27 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (76) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (48) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (60) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (27) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Wińsko najwięcej (22) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (586) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,8% (35) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,5% (178) podmiotów, a 64,7% (390) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Wińsko najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (28.9%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 603 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 35 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 178 Przemysł i budownictwo
 • 390 Pozostała działalność
 • 50 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Wińsko w 2020 roku
 • 27 Podmioty wyrejestrowane w gminie Wińsko w 2020 roku
 • 461 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 586 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 586
 • 14 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 14
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 603 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 603
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 21 Spółki handlowe ogółem
 • 21
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 21  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 21
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 22 Spółki cywilne ogółem
 • 22
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 461 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 133 Budownictwo
 • 133
 • 128 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 128
 • 30 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 30
 • 29 Transport i gospodarka magazynowa
 • 29
 • 28 Przetwórstwo przemysłowe
 • 28
 • 26 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 26
 • 18 Pozostała działalność
 • 18
 • 17 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 17
 • 12 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 12
 • 11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 11
 • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 9
 • 7 Informacja i komunikacja
 • 7
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wińsko - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Wińsko stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 120 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,57 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Wińsko wynosi 73,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Wińsko najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,87 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 6,36 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,20 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,48 (50%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,39 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Wińsko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Wińsko.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Wińsko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 120 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 120
 • 81 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 81
 • 12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 12
 • 18 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 18
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 52 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 52
 • 14,57 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  14,57
  Dolnośląskie
  25,81
  Polska
  19,96
 • 9,87 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Wińsko
  9,87
  Dolnośląskie
  18,28
  Kraj
  12,25
 • 1,48 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Wińsko
  1,48
  woj. dolnośląskie
  3,97
  Cała Polska
  5,17
 • 2,20 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,20
  woj. dolnośląskie
  2,13
  Polska
  1,73
 • 0,39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Wińsko
  0,39
  woj. dolnośląskie
  0,43
  Cały kraj
  0,37
 • 6,36 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Wińsko
  6,36
  woj. dolnośląskie
  14,62
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Wińsko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  73%
  Województwo
  66%
  Cała Polska
  73%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  70%
  Dolnośląskie
  59%
  Cała Polska
  65%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  51%
  Dolnośląskie
  68%
  Kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Wińsko
  100%
  Województwo
  97%
  Cały kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  94%
  woj. dolnośląskie
  85%
  Cała Polska
  87%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  48%
  woj. dolnośląskie
  46%
  Kraj
  54%

Gmina Wińsko - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Wińsko wyniosła w 2020 roku 57,4 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 27.1% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Wińsko - 24% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (21.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,9 mln złotych, czyli 31,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Wińsko wyniosła w 2020 roku 46,4 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 3.7% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (32.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.3%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (3.6%). W budżecie gminy Wińsko wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 687 złotych na mieszkańca (12,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,4 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Wińsko według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Wińsko według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Wińsko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Wińsko według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,5 mln

  2,5 tys(100%)

  23,0 mln

  2,7 tys(100%)

  24,5 mln

  2,9 tys(100%)

  30,5 mln

  3,6 tys(100%)

  34,6 mln

  4,1 tys(100%)

  37,9 mln

  4,5 tys(100%)

  45,6 mln

  5,5 tys(100%)

  57,4 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  339,1 tys

  39,7(1.6%)

  674,1 tys

  79,2(2.9%)

  1,3 mln

  152(5.2%)

  1,0 mln

  121(3.3%)

  1,4 mln

  166(4%)

  647,3 tys

  77,3(1.7%)

  2,3 mln

  281(5.1%)

  13,8 mln

  1,7 tys(24%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,8 mln

  1,0 tys(40.9%)

  8,4 mln

  992(36.7%)

  8,8 mln

  1,0 tys(36%)

  8,8 mln

  1,0 tys(28.9%)

  9,3 mln

  1,1 tys(26.9%)

  10,5 mln

  1,3 tys(27.6%)

  12,3 mln

  1,5 tys(27.1%)

  12,4 mln

  1,5 tys(21.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,7 mln

  313(12.5%)

  2,8 mln

  326(12.1%)

  2,6 mln

  310(10.7%)

  3,0 mln

  354(9.7%)

  3,6 mln

  430(10.5%)

  3,3 mln

  398(8.8%)

  3,8 mln

  458(8.3%)

  4,2 mln

  510(7.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  180(7.2%)

  2,3 mln

  267(9.9%)

  2,2 mln

  266(9.1%)

  2,4 mln

  282(7.8%)

  2,2 mln

  258(6.3%)

  4,5 mln

  543(12%)

  2,8 mln

  332(6%)

  3,3 mln

  403(5.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,4 mln

  516(20.6%)

  4,6 mln

  543(20.1%)

  4,7 mln

  562(19.3%)

  8,9 mln

  1,1 tys(29.4%)

  3,8 mln

  451(11%)

  2,6 mln

  306(6.8%)

  3,2 mln

  392(7.1%)

  2,9 mln

  359(5.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  268,9 tys

  31,4(1.3%)

  188,9 tys

  22,2(0.8%)

  223,2 tys

  26,5(0.9%)

  386,2 tys

  46,1(1.3%)

  1,2 mln

  148(3.6%)

  2,1 mln

  255(5.6%)

  2,3 mln

  282(5.1%)

  2,0 mln

  245(3.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 mln

  250(6.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 mln

  239(3.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  127(5%)

  1,0 mln

  121(4.5%)

  937,3 tys

  111(3.8%)

  982,9 tys

  117(3.2%)

  1,1 mln

  132(3.2%)

  1,3 mln

  155(3.4%)

  4,3 mln

  522(9.5%)

  1,4 mln

  170(2.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  927,6 tys

  108(4.3%)

  1,2 mln

  138(5.1%)

  929,1 tys

  110(3.8%)

  844,9 tys

  101(2.8%)

  881,9 tys

  105(2.6%)

  1,3 mln

  153(3.4%)

  1,4 mln

  170(3.1%)

  1,2 mln

  146(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  164,5 tys

  19,2(0.8%)

  322,9 tys

  37,9(1.4%)

  1,6 mln

  189(6.5%)

  760,1 tys

  90,6(2.5%)

  513,7 tys

  61,1(1.5%)

  1,6 mln

  190(4.2%)

  543,3 tys

  65,7(1.2%)

  1,0 mln

  123(1.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  427,1 tys

  49,9(2%)

  488,5 tys

  57,4(2.1%)

  414,9 tys

  49,2(1.7%)

  429,0 tys

  51,2(1.4%)

  441,3 tys

  52,5(1.3%)

  355,3 tys

  42,4(0.9%)

  385,8 tys

  46,6(0.8%)

  344,6 tys

  42,0(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  369,9 tys

  43,2(1.7%)

  253,9 tys

  29,8(1.1%)

  172,7 tys

  20,5(0.7%)

  143,6 tys

  17,1(0.5%)

  123,7 tys

  14,7(0.4%)

  171,8 tys

  20,5(0.5%)

  277,8 tys

  33,6(0.6%)

  305,4 tys

  37,2(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  218,2 tys

  25,5(1%)

  475,8 tys

  55,9(2.1%)

  188,3 tys

  22,3(0.8%)

  184,0 tys

  21,9(0.6%)

  938,1 tys

  112(2.7%)

  233,9 tys

  27,9(0.6%)

  488,7 tys

  59,1(1.1%)

  296,8 tys

  36,1(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  69,8 tys

  8,2(0.3%)

  69,7 tys

  8,2(0.3%)

  69,7 tys

  8,3(0.3%)

  366,1 tys

  43,7(1.2%)

  64,6 tys

  7,7(0.2%)

  64,6 tys

  7,7(0.2%)

  68,1 tys

  8,2(0.1%)

  158,0 tys

  19,2(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  91,7 tys

  10,7(0.4%)

  89,4 tys

  10,5(0.4%)

  121,8 tys

  14,5(0.5%)

  126,5 tys

  15,1(0.4%)

  117,7 tys

  14,0(0.3%)

  223,6 tys

  26,7(0.6%)

  210,3 tys

  25,4(0.5%)

  138,7 tys

  16,9(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  5,1 tys

  0,6(0%)

  74,5 tys

  8,7(0.3%)

  67,5 tys

  8,0(0.3%)

  12,9 tys

  1,5(0%)

  22,5 tys

  2,7(0.1%)

  72,5 tys

  8,7(0.2%)

  68,3 tys

  8,3(0.1%)

  61,9 tys

  7,5(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  86,6 tys

  10,1(0.4%)

  29,6 tys

  3,5(0.1%)

  98,7 tys

  11,7(0.4%)

  30,4 tys

  3,6(0.1%)

  10,3 tys

  1,2(0%)

  33,3 tys

  4,0(0.1%)

  24,9 tys

  3,0(0.1%)

  33,9 tys

  4,1(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,7 tys

  1,2(0%)

  289,3 tys

  34,6(0.8%)

  7,0 tys

  0,8(0%)

  5,0 tys

  0,6(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Wińsko według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Wińsko według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Wińsko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Wińsko według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,6 mln

  2,6 tys(100%)

  23,9 mln

  2,8 tys(100%)

  25,6 mln

  3,0 tys(100%)

  31,6 mln

  3,8 tys(100%)

  34,3 mln

  4,1 tys(100%)

  37,6 mln

  4,5 tys(100%)

  48,5 mln

  5,8 tys(100%)

  46,4 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,9 mln

  1,2 tys(44%)

  9,5 mln

  1,1 tys(39.5%)

  9,7 mln

  1,2 tys(37.9%)

  9,9 mln

  1,2 tys(31.3%)

  10,3 mln

  1,2 tys(30.1%)

  11,0 mln

  1,3 tys(29.3%)

  12,2 mln

  1,5 tys(25.2%)

  15,2 mln

  1,8 tys(32.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,3 mln

  851(32.2%)

  8,3 mln

  970(34.5%)

  7,7 mln

  914(30%)

  8,1 mln

  961(25.5%)

  8,2 mln

  971(23.8%)

  8,7 mln

  1,0 tys(23.2%)

  9,5 mln

  1,1 tys(19.6%)

  9,9 mln

  1,2 tys(21.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  381(14.4%)

  3,5 mln

  408(14.5%)

  3,5 mln

  411(13.5%)

  7,6 mln

  908(24.1%)

  2,2 mln

  258(6.3%)

  1,1 mln

  129(2.9%)

  1,5 mln

  177(3%)

  1,7 mln

  205(3.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 mln

  232(6.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 mln

  190(3.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  12,3 tys

  1,4(0.1%)

  19,6 tys

  2,3(0.1%)

  1,3 mln

  153(5%)

  1,4 mln

  168(4.5%)

  1,1 mln

  131(3.2%)

  2,1 mln

  251(5.6%)

  1,2 mln

  148(2.5%)

  1,5 mln

  185(3.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  592,9 tys

  69,3(2.6%)

  783,8 tys

  92,1(3.3%)

  1,3 mln

  157(5.2%)

  939,6 tys

  112(3%)

  750,7 tys

  89,3(2.2%)

  1,9 mln

  225(5%)

  793,8 tys

  95,9(1.6%)

  1,2 mln

  144(2.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  627,5 tys

  73,4(2.8%)

  719,9 tys

  84,6(3%)

  763,3 tys

  90,6(3%)

  822,7 tys

  98,1(2.6%)

  1,2 mln

  146(3.6%)

  844,7 tys

  101(2.2%)

  1,2 mln

  150(2.6%)

  1,1 mln

  134(2.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  100,9 tys

  11,8(0.4%)

  219,8 tys

  25,8(0.9%)

  592,6 tys

  70,3(2.3%)

  187,3 tys

  22,3(0.6%)

  366,7 tys

  43,6(1.1%)

  105,0 tys

  12,5(0.3%)

  8,0 mln

  971(16.6%)

  975,5 tys

  119(2.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,5 tys

  0,4(0%)

  4,4 tys

  0,5(0%)

  4,4 tys

  0,5(0%)

  871

  0,1(0%)

  425,0 tys

  50,5(1.2%)

  1,2 mln

  140(3.1%)

  978,7 tys

  118(2%)

  804,4 tys

  98,0(1.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  383,8 tys

  44,9(1.7%)

  335,4 tys

  39,4(1.4%)

  333,7 tys

  39,6(1.3%)

  353,1 tys

  42,1(1.1%)

  448,6 tys

  53,3(1.3%)

  1,4 mln

  170(3.8%)

  818,5 tys

  98,9(1.7%)

  791,3 tys

  96,4(1.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  114,7 tys

  13,4(0.5%)

  132,6 tys

  15,6(0.6%)

  159,6 tys

  18,9(0.6%)

  226,2 tys

  27,0(0.7%)

  388,1 tys

  46,1(1.1%)

  688,3 tys

  82,2(1.8%)

  243,7 tys

  29,4(0.5%)

  205,1 tys

  25,0(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  63,7 tys

  7,5(0.3%)

  157,2 tys

  18,5(0.7%)

  63,0 tys

  7,5(0.2%)

  6,5 tys

  0,8(0%)

  70,2 tys

  8,4(0.2%)

  19,7 tys

  2,4(0.1%)

  1,6 mln

  197(3.4%)

  71,3 tys

  8,7(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  5,1 tys

  0,6(0%)

  74,5 tys

  8,7(0.3%)

  67,5 tys

  8,0(0.3%)

  12,9 tys

  1,5(0%)

  6,7 tys

  0,8(0%)

  72,5 tys

  8,7(0.2%)

  68,3 tys

  8,3(0.1%)

  61,9 tys

  7,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  187,2 tys

  21,9(0.8%)

  172,7 tys

  20,3(0.7%)

  149,0 tys

  17,7(0.6%)

  146,3 tys

  17,5(0.5%)

  122,5 tys

  14,6(0.4%)

  95,2 tys

  11,4(0.3%)

  74,1 tys

  9,0(0.2%)

  52,7 tys

  6,4(0.1%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  8,0 tys

  0,9(0%)

  100,0 tys

  11,7(0.4%)

  2,7 tys

  0,3(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  371,1 tys

  44,1(1.1%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  845

  0,1(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  7,5 tys

  0,9(0%)

  700

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,4(0%)

  700

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  24,0 tys

  2,9(0%)

  700

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  713

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  95,8 tys

  11,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  183,3 tys

  22,2(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Wińsko - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 874 mieszkańców gminy Wińsko jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 958 kobiet oraz 916 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 12,9% średnie ogólnokształcące, a 18,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,7% mieszkańców gminy Wińsko, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 20,7% podstawowym ukończonym. 1,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy gminy Wińsko mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Wińsko największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,8%) oraz zasadnicze zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,4%) oraz średnie zawodowe (19,3%).

  W roku 2018 w gminie Wińsko mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 116 dzieci (59 dziewczynek oraz 57 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Wińsko mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 89 dzieci (45 dziewczynek oraz 44 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  16,0% mieszkańców gminy Wińsko w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,1% wśród dziewczynek i 15,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 659 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,53 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 37 oddziałach uczyło się 534 uczniów (273 kobiety oraz 261 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Wińsko placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 35 oddziałach uczyło się 509 uczniów (247 kobiet oraz 262 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,5% ludności (30,2% wśród dziewczynek i 26,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 78,18.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,3% mieszkańców (16,9% wśród dziewczyn i 15,7% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,6% mieszkańców gminy Wińsko w wieku potencjalnej nauki (24,8% kobiet i 28,5% mężczyzn).

 • 13,4% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  13,4%
  Województwo
  17,9%
  Cała Polska
  17,9%
 • 15,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Wińsko
  34,6%
  woj. dolnośląskie
  35,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 36,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,4%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 4,7% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Wińsko
  12,9%
  Dolnośląskie
  12,9%
  Cała Polska
  12,4%
 • 14,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,2%
  Dolnośląskie
  18,9%
  Cała Polska
  18,1%
 • 17,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Wińsko
  24,7%
  Dolnośląskie
  22,8%
  Cała Polska
  22,9%
 • 18,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Wińsko
  5,3%
  Dolnośląskie
  4,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  20,7%
  woj. dolnośląskie
  18,1%
  Polska
  19,3%
 • 22,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  1,3%
  Dolnośląskie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Wińsko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 659 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Wińsko
  659,0
  Dolnośląskie
  887,0
  Polska
  873,0
 • 1,53 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,53
  woj. dolnośląskie
  0,85
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 6 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Wińsko) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 116 Dzieci
 • 59 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 57 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,9%
  49,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 17 3 lata
 • 17
 • 30 4 lata
 • 30
 • 37 5 lata
 • 37
 • 31 6 lat
 • 31
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 16 4 lata
 • 16
 • 15 5 lata
 • 15
 • 18 6 lat
 • 18
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 14 4 lata
 • 14
 • 22 5 lata
 • 22
 • 13 6 lat
 • 13
 • 99 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 7,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 8,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Wińsko(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Wińsko aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Państwowe Przedszkole w Wińsku
  Publiczne
  71 389-80-29
  71 389-88-50
  ul. Nowa 2
  56-160 Wińsko
  5121-
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole Biedroneczki"
  Niepubliczny
  Orzeszków 9
  56-160 Orzeszków
  ---
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole Mikołajek"
  Niepubliczny
  Krzelów 125
  56-160 Krzelów
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Fundacji "Elementarz" w Głębowicach
  Niepubliczne
  71 389-04-96
  71 389-04-96
  Głębowice 10
  56-160 Głębowice
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Wińsko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Wińsko) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 37 Oddziały
 • 534 Uczniowie
 • 273 Kobiety
  (uczniowie)
 • 261 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,1%
  48,9%
 • 71 Uczniowie w 1 klasie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 59 Absolwenci 2016
 • 29 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 14,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Wińsko
  14,4
  woj. dolnośląskie
  18,4
  Cała Polska
  17,3
 •  
 • 46,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 40,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 215 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 215 angielski
 •  
 • 78,18 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Wińsko
  78,18
  Województwo
  94,88
  Cały kraj
  95,46
 • 77,16 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Wińsko
  77,16
  Województwo
  92,92
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Wińsko) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Wińsko) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Wińsko(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Wińsko aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Wińsku
  Publiczna
  71 389-80-29
  71 389-88-50
  ul. Nowa 2
  56-160 Wińsko
  12236-
  Szkoła Podstawowa (im. Świętego Mikołaja z Miry)
  Publiczna
  71 389-91-19
  71 389-91-19
  Krzelów 125
  56-160 Krzelów
  710114
  Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie (Jan Markiewicz)
  Publiczna
  71 389-61-94
  71 389-61-94
  Orzeszków 9
  56-160 Orzeszków
  78212
  Publiczna Skoła Podstawowa Fundacji "Elementarz" im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach (Jan Adam de Garnier)
  Publiczna
  71 389-04-96
  71 389-04-96
  Głębowice 10
  56-160 Głębowice
  7438
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Wińsko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Wińsko, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Wińsko, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Wińsko, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wińsko - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Wińsko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Wińsko: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W gminie Wińsko 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 350 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 36 (uczestnicy: 905)
  • seanse filmowe: 7 (uczestnicy: 75)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 300)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 100)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 18 (uczestnicy: 180)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 102)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 20)
  • taneczne: 1 (członkowie: 12)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 23)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 20)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 20)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 69)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 10)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 25)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 10)
  • taneczne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Wińsko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Wińsko działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 20 629 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 45 795 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3


 • Kluby sportowe w gminie Wińsko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Wińsko działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 183 członków. Zarejestrowano 152 ćwiczących (mężczyźni: 147, kobiety: 5, chłopcy do lat 18: 91, dziewczęta do lat 18: 5). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Wińsko w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wińsko - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Wińsko i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w gminie Wińsko odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 36,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 12,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w gminie Wińsko znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wołowskiego.

  Powiat wołowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Wińsko
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 2 Ranni
  (rok 2020)
 • 0 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Wińsko w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 36,53 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  36,5
  Dolnośląskie
  54,6
  Kraj
  61,5
 • 12,18 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina Wińsko
  12,2
  Województwo
  5,7
  Polska
  6,5
 • 24,35 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • gm. Wińsko
  24,4
  woj. dolnośląskie
  62,0
  Cały kraj
  69,2
 • 33,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • gm. Wińsko
  33,3
  Dolnośląskie
  10,5
  Kraj
  10,6
 • 66,67 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina Wińsko
  66,7
  woj. dolnośląskie
  113,7
  Cała Polska
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Wińsko w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 108,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina Wińsko
  108,2 km
  Dolnośląskie
  561,1 km
  Cała Polska
  551,8 km
 • 3,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  3,3 km
  Dolnośląskie
  3,9 km
  Cały kraj
  4,5 km