Gmina Białośliwie w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Białośliwie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Białośliwie to gmina wiejska. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu pilskiego. Gmina Białośliwie ma 4 780 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 3,5% ludności powiatu. Gmina stanowi 6,0% powierzchni powiatu.
 • 4 780 Liczba mieszkańców
 • 75,6 km² Powierzchnia
 • 65 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 67 Numer kierunkowy
 • PP Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Jan Rutkowski Wójt gminy
Gmina Białośliwie na mapie
Identyfikatory
 • 17.134853.1282 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 3019022
Herb gminy Białośliwie
Gmina Białośliwie herb

Gmina Białośliwie - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
89-340Poczta Białośliwie

Gmina Białośliwie - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Białośliwie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Białośliwie
(67) 287-50-13
(67) 287-57-91
ul.Kordeckiego 1
89-340 Białośliwie

Gmina Białośliwie - Wsie należące do gminy

Gmina Białośliwie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Białośliwie ma 4 780 mieszkańców, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 1,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,5 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Białośliwie zawarli w 2021 roku 16 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  29,9% mieszkańców gminy Białośliwie jest stanu wolnego, 52,8% żyje w małżeństwie, 8,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Białośliwie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -8. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,66 na 1000 mieszkańców gminy Białośliwie. W 2021 roku urodziło się 43 dzieci, w tym 53,5% dziewczynek i 46,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 415 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,60 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 32,7% zgonów w gminie Białośliwie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w gminie Białośliwie były nowotwory, a 4,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Białośliwie przypada 10.61 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 31 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 60 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Białośliwie -29. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  61,7% mieszkańców gminy Białośliwie jest w wieku produkcyjnym, 19,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Białośliwie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 780 Liczba mieszkańców
 • 2 401 Kobiety
 • 2 379 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Białośliwie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Białośliwie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Białośliwie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Białośliwie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Białośliwie
  39,5 lat
  woj. wielkopolskie
  41,1 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 40,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Białośliwie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Białośliwie
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Białośliwie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Białośliwie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Białośliwie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,9% Kawalerowie/Panny
 • gm. Białośliwie
  29,7%
  woj. wielkopolskie
  29,8%
  Polska
  29,1%
 • 24,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,8% Żonaci/Zamężne
 • gm. Białośliwie
  52,8%
  Województwo
  54,7%
  Polska
  54,0%
 • 52,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  8,3%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 13,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Białośliwie
  8,3%
  Wielkopolskie
  7,0%
  Kraj
  7,6%
 • 9,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • Gmina Białośliwie
  0,9%
  Województwo
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Białośliwie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Białośliwie w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  3,3
  woj. wielkopolskie
  4,6
  Cała Polska
  4,4
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina
  1,7
  Wielkopolskie
  1,6
  Cała Polska
  1,6
 • 16 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Białośliwie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Białośliwie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -8 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,66 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -1,7
  Województwo
  -2,8
  Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Białośliwie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Białośliwie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Białośliwie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Białośliwie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43 Urodzenia żywe
 • 23 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 20 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,5%
  46,5%
 • 9,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  9,0
  woj. wielkopolskie
  9,6
  Cała Polska
  8,7
 • 33,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Białośliwie
  33,2
  Wielkopolskie
  40,8
  Polska
  37,5
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 81 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 81
 • 70 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 415 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 383 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 448 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Białośliwie
  3 415 g
  Województwo
  3 402 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 109 Waga 4000g - 4499g
 • 109
 • 356 Waga 3500g - 3999g
 • 356
 • 380 Waga 3000g - 3499g
 • 380
 • 129 Waga 2500g - 2999g
 • 129
 • 38 Waga 2000g - 2499g
 • 38
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,21 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,21
  woj. wielkopolskie
  1,45
  Cały kraj
  1,32
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Białośliwie
  0,61
  Wielkopolskie
  0,71
  Cała Polska
  0,64
 • 0,60 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,60
  woj. wielkopolskie
  0,78
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Białośliwie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 51 Zgony
 • 25 Kobiety
  (Zgony)
 • 26 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,0%
  51,0%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 10,6 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Białośliwie
  10,6
  woj. wielkopolskie
  12,3
  Polska
  13,6
 • 167,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Białośliwie
  167,0
  Województwo
  128,6
  Polska
  156,7
 • 5,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  5,7
  Województwo
  3,8
  Cała Polska
  3,9
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Białośliwie
  3,8
  Wielkopolskie
  3,3
  Polska
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie pilskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  32,7%
  woj. wielkopolskie
  27,5%
  Kraj
  34,8%
 • 20,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  20,2%
  Wielkopolskie
  21,2%
  Cała Polska
  19,6%
 • 4,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,2%
  Województwo
  5,4%
  Polska
  5,4%
 • 313 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  8,6
  Cały kraj
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  60,0
  Cała Polska
  74,4
 • 265,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  265,8
  woj. wielkopolskie
  261,2
  Cała Polska
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  242,8
  Cała Polska
  246,5
 • 430,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 441,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 419,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Białośliwie
  430,5
  Województwo
  338,7
  Cały kraj
  475,8
 • 66,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 41,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 91,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  66,5
  Województwo
  49,4
  Cały kraj
  70,6
 • 31,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  31,0
  Województwo
  35,6
  Kraj
  32,6
 • 11,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Białośliwie
  11,8
  woj. wielkopolskie
  6,8
  Cały kraj
  6,9
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  1,0%
  woj. wielkopolskie
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 31 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 60 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 32 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -28 Saldo migracji
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -29 Saldo migracji wewnętrznych
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Białośliwie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Białośliwie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Białośliwie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Białośliwie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Białośliwie oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,67 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Białośliwie to 1 408 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 293 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Białośliwie to 5,88 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Białośliwie to 149,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,66% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,68% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,22% mieszkań posiada łazienkę, 79,55% korzysta z centralnego ogrzewania, a 16,62% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pilskiego.

  Powiat pilski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Białośliwie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 408 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 292,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  292,80
  Województwo
  363,90
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 90,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  90,10 m2
  woj. wielkopolskie
  81,80 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 26,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Białośliwie
  26,40 m2
  Wielkopolskie
  29,80 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,53 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Białośliwie
  4,53
  Wielkopolskie
  4,05
  Polska
  3,82
 • 3,42 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  3,42
  Wielkopolskie
  2,75
  Cały kraj
  2,55
 • 0,75 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Białośliwie
  0,75
  Wielkopolskie
  0,68
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Białośliwie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,67 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Białośliwie
  1,67
  Województwo
  7,77
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 47 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,88 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  5,88
  Województwo
  3,97
  Polska
  3,90
 • 9,83 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  9,83
  Wielkopolskie
  30,80
  Polska
  24,07
 • 1 196 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 149,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  149,5 m2
  Wielkopolskie
  90,9 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Białośliwie
  0,25 m2
  Wielkopolskie
  0,71 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Białośliwie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Białośliwie
  96,66%
  Wielkopolskie
  98,60%
  Cała Polska
  96,97%
 • 92,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  92,68%
  Województwo
  96,32%
  Cały kraj
  94,01%
 • 87,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Białośliwie
  87,22%
  woj. wielkopolskie
  94,21%
  Kraj
  91,78%
 • 79,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  79,55%
  Wielkopolskie
  84,41%
  Cały kraj
  83,08%
 • 16,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  16,62%
  woj. wielkopolskie
  56,21%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Białośliwie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Białośliwie na 1000 mieszkańców pracuje 109osób . 48,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Białośliwie wynosiło w 2021 roku 5,8% (8,0% wśród kobiet i 3,9% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Białośliwie wynosiło 5 371,98 PLN, co odpowiada 89.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Białośliwie 271 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 113 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -158.

  16,7% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Białośliwie pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,0% w przemyśle i budownictwie, a 20,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Białośliwie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 109 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Białośliwie
  109,0
  Wielkopolskie
  291,0
  Cała Polska
  257,0
 • 5,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 8,0% Kobiety
 • 3,9% Mężczyźni
 • gm. Białośliwie
  5,8%
  Wielkopolskie
  3,1%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Białośliwie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Białośliwie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Białośliwie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Białośliwie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 372 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Białośliwie
  5 372 PLN
  Wielkopolskie
  5 379 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Białośliwie w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Białośliwie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 271 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 113 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -158 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,42 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Białośliwie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 18,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,0% Przemysł i budownictwo
 • 24,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 23,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,1% Pozostałe
 • 40,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Białośliwie w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Białośliwie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 521 Pracujący ogółem
 • 251 Kobiety
 • 270 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Białośliwie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,7% W wieku produkcyjnym
 • 56,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Białośliwie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  62,0
  woj. wielkopolskie
  68,5
  Cała Polska
  69,0
 • 30,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Białośliwie
  30,0
  Województwo
  35,6
  Cała Polska
  38,2
 • 93,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Białośliwie
  93,4
  woj. wielkopolskie
  108,0
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Białośliwie - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Białośliwie w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 372 podmioty gospodarki narodowej, z czego 295 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 37 nowych podmiotów, a 8 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (47) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (24) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (48) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (8) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Białośliwie najwięcej (19) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (351) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,5% (13) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,9% (100) podmiotów, a 69,6% (259) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Białośliwie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.1%) oraz Budownictwo (17.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 372 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 100 Przemysł i budownictwo
 • 259 Pozostała działalność
 • 37 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Białośliwie w 2021 roku
 • 8 Podmioty wyrejestrowane w gminie Białośliwie w 2021 roku
 • 295 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 351 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 351
 • 19 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 19
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 371 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 371
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 20 Spółki handlowe ogółem
 • 20
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 19  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 19
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 13 Spółki cywilne ogółem
 • 13
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 295 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 83 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 83
 • 52 Budownictwo
 • 52
 • 33 Przetwórstwo przemysłowe
 • 33
 • 25 Pozostała działalność
 • 25
 • 23 Transport i gospodarka magazynowa
 • 23
 • 21 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 21
 • 16 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 16
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Białośliwie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Białośliwie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 94 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,51 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Białośliwie wynosi 80,30% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Białośliwie najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,23 (wykrywalność 81%) oraz przeciwko mieniu - 8,34 (wykrywalność 59%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,21 (68%), drogowe - 2,07 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Białośliwie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Białośliwie.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Białośliwie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 94 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 94
 • 54 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 54
 • 25 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 25
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 40 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 40
 • 19,51 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,51
  Wielkopolskie
  19,32
  Polska
  21,51
 • 11,23 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Białośliwie
  11,23
  Województwo
  12,48
  Kraj
  12,82
 • 5,21 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Białośliwie
  5,21
  woj. wielkopolskie
  4,46
  Polska
  5,89
 • 2,07 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Białośliwie
  2,07
  woj. wielkopolskie
  1,67
  Kraj
  1,85
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Białośliwie
  0,32
  Województwo
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 8,34 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Białośliwie
  8,34
  Województwo
  9,48
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Białośliwie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  80%
  woj. wielkopolskie
  73%
  Cały kraj
  71%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  81%
  woj. wielkopolskie
  67%
  Polska
  64%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Białośliwie
  69%
  Województwo
  77%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  100%
  Wielkopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Białośliwie
  100%
  Województwo
  94%
  Cały kraj
  89%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  60%
  Wielkopolskie
  55%
  Kraj
  53%

Gmina Białośliwie - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Białośliwie wyniosła w 2021 roku 25,0 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 0.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Białośliwie - 29% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (13.4%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,6 mln złotych, czyli 6,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Białośliwie wyniosła w 2021 roku 30,8 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 22.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (41.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.6%) oraz z Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (4.6%). W budżecie gminy Białośliwie wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 578 złotych na mieszkańca (9,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 29,7 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w gminie Białośliwie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Białośliwie według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Białośliwie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Białośliwie według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,8 mln

  3,2 tys(100%)

  14,5 mln

  2,9 tys(100%)

  17,7 mln

  3,6 tys(100%)

  20,1 mln

  4,1 tys(100%)

  23,4 mln

  4,8 tys(100%)

  31,8 mln

  6,6 tys(100%)

  25,2 mln

  5,2 tys(100%)

  25,0 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,9 mln

  1,2 tys(37.5%)

  6,1 mln

  1,2 tys(41.9%)

  6,1 mln

  1,2 tys(34.5%)

  6,5 mln

  1,3 tys(32.4%)

  6,7 mln

  1,4 tys(28.6%)

  7,3 mln

  1,5 tys(22.9%)

  6,8 mln

  1,4 tys(27%)

  7,2 mln

  1,5 tys(29%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,5 mln

  513(16.1%)

  2,8 mln

  564(19.2%)

  2,5 mln

  512(14.3%)

  2,4 mln

  491(11.9%)

  2,7 mln

  544(11.3%)

  2,7 mln

  549(8.4%)

  2,5 mln

  519(9.9%)

  3,3 mln

  700(13.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  658,2 tys

  133(4.2%)

  622,8 tys

  126(4.3%)

  701,3 tys

  142(4%)

  894,0 tys

  183(4.4%)

  2,3 mln

  478(10%)

  10,0 mln

  2,1 tys(31.4%)

  1,3 mln

  274(5.2%)

  1,8 mln

  382(7.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  719,3 tys

  145(4.6%)

  721,4 tys

  146(5%)

  713,8 tys

  145(4%)

  959,9 tys

  196(4.8%)

  924,4 tys

  189(3.9%)

  1,1 mln

  216(3.3%)

  1,1 mln

  228(4.3%)

  1,6 mln

  324(6.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  603,8 tys

  122(3.8%)

  462,8 tys

  93,5(3.2%)

  592,5 tys

  120(3.3%)

  728,0 tys

  149(3.6%)

  1,1 mln

  220(4.6%)

  687,8 tys

  142(2.2%)

  873,6 tys

  182(3.5%)

  958,0 tys

  200(3.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  999,5 tys

  202(6.3%)

  645,6 tys

  130(4.4%)

  689,7 tys

  140(3.9%)

  1,3 mln

  270(6.6%)

  1,9 mln

  385(8%)

  953,1 tys

  196(3%)

  2,8 mln

  576(11%)

  948,3 tys

  198(3.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  468(14.7%)

  2,4 mln

  480(16.3%)

  5,6 mln

  1,1 tys(31.5%)

  748,3 tys

  153(3.7%)

  818,4 tys

  168(3.5%)

  731,2 tys

  151(2.3%)

  795,2 tys

  165(3.2%)

  750,5 tys

  157(3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  171,2 tys

  34,5(1.1%)

  216,4 tys

  43,7(1.5%)

  316,7 tys

  64,2(1.8%)

  241,6 tys

  49,4(1.2%)

  248,4 tys

  50,9(1.1%)

  358,8 tys

  73,9(1.1%)

  193,4 tys

  40,2(0.8%)

  214,1 tys

  44,8(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  253,4 tys

  51,1(1.6%)

  180,0 tys

  36,4(1.2%)

  154,9 tys

  31,4(0.9%)

  114,8 tys

  23,5(0.6%)

  99,2 tys

  20,3(0.4%)

  133,6 tys

  27,5(0.4%)

  211,3 tys

  43,9(0.8%)

  202,2 tys

  42,3(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  816,1 tys

  165(5.2%)

  90,1 tys

  18,2(0.6%)

  81,7 tys

  16,6(0.5%)

  138,0 tys

  28,2(0.7%)

  86,6 tys

  17,7(0.4%)

  143,1 tys

  29,5(0.4%)

  172,8 tys

  35,9(0.7%)

  159,8 tys

  33,4(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  550,5 tys

  111(3.5%)

  147,1 tys

  29,7(1%)

  70,4 tys

  14,3(0.4%)

  120,9 tys

  24,7(0.6%)

  90,9 tys

  18,6(0.4%)

  87,3 tys

  18,0(0.3%)

  474,6 tys

  98,7(1.9%)

  111,1 tys

  23,2(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  62,9 tys

  12,7(0.4%)

  68,1 tys

  13,8(0.5%)

  68,8 tys

  14,0(0.4%)

  78,4 tys

  16,0(0.4%)

  73,3 tys

  15,0(0.3%)

  72,9 tys

  15,0(0.2%)

  75,3 tys

  15,7(0.3%)

  102,9 tys

  21,5(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  28,2 tys

  5,7(0.2%)

  11,8 tys

  2,4(0.1%)

  23,1 tys

  4,7(0.1%)

  11,2 tys

  2,3(0.1%)

  37,5 tys

  7,7(0.2%)

  28,4 tys

  5,9(0.1%)

  51,5 tys

  10,7(0.2%)

  35,4 tys

  7,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  76,3 tys

  15,4(0.5%)

  65,3 tys

  13,2(0.4%)

  65,0 tys

  13,2(0.4%)

  65,0 tys

  13,3(0.3%)

  65,8 tys

  13,5(0.3%)

  65,3 tys

  13,5(0.2%)

  35,2 tys

  7,3(0.1%)

  32,5 tys

  6,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  53,8 tys

  10,9(0.3%)

  45,2 tys

  9,1(0.3%)

  5,7 tys

  1,2(0%)

  974

  0,2(0%)

  59,3 tys

  12,2(0.3%)

  48,3 tys

  10,0(0.2%)

  46,8 tys

  9,7(0.2%)

  990

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  586,8 tys

  120(2.5%)

  882,9 tys

  182(2.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,0 tys

  0,4(0%)

  3,3 tys

  0,7(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Białośliwie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Białośliwie według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Białośliwie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Białośliwie według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,3 mln

  3,3 tys(100%)

  15,5 mln

  3,1 tys(100%)

  18,9 mln

  3,8 tys(100%)

  20,9 mln

  4,2 tys(100%)

  22,7 mln

  4,7 tys(100%)

  26,8 mln

  5,5 tys(100%)

  25,3 mln

  5,2 tys(100%)

  30,8 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,6 mln

  1,5 tys(46.8%)

  6,4 mln

  1,3 tys(41.1%)

  6,9 mln

  1,4 tys(36.2%)

  7,2 mln

  1,5 tys(34.3%)

  7,3 mln

  1,5 tys(32.1%)

  7,6 mln

  1,6 tys(28.4%)

  8,2 mln

  1,7 tys(32.6%)

  12,8 mln

  2,7 tys(41.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,2 mln

  842(25.7%)

  4,2 mln

  852(27.3%)

  4,5 mln

  909(23.7%)

  4,9 mln

  1,0 tys(23.7%)

  5,4 mln

  1,1 tys(23.6%)

  5,7 mln

  1,2 tys(21.1%)

  5,6 mln

  1,2 tys(22%)

  6,0 mln

  1,3 tys(19.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  215(6.6%)

  822,4 tys

  166(5.3%)

  883,3 tys

  179(4.7%)

  901,5 tys

  184(4.3%)

  1,0 mln

  212(4.5%)

  1,3 mln

  273(4.9%)

  1,2 mln

  255(4.8%)

  1,4 mln

  297(4.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  132,5 tys

  26,7(0.8%)

  136,6 tys

  27,6(0.9%)

  102,5 tys

  20,8(0.5%)

  157,4 tys

  32,2(0.8%)

  205,2 tys

  42,1(0.9%)

  1,5 mln

  303(5.5%)

  141,8 tys

  29,5(0.6%)

  888,3 tys

  186(2.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  373,7 tys

  75,4(2.3%)

  773,5 tys

  156(5%)

  488,9 tys

  99,2(2.6%)

  561,0 tys

  115(2.7%)

  608,9 tys

  125(2.7%)

  1,6 mln

  332(6%)

  905,4 tys

  188(3.6%)

  856,3 tys

  179(2.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  521,7 tys

  105(3.2%)

  736,7 tys

  149(4.8%)

  475,1 tys

  96,4(2.5%)

  533,5 tys

  109(2.6%)

  986,8 tys

  202(4.3%)

  848,6 tys

  175(3.2%)

  462,7 tys

  96,2(1.8%)

  628,9 tys

  132(2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,0 mln

  395(12%)

  2,1 mln

  418(13.4%)

  5,3 mln

  1,1 tys(28%)

  445,2 tys

  91,0(2.1%)

  442,0 tys

  90,6(1.9%)

  342,1 tys

  70,5(1.3%)

  442,5 tys

  92,0(1.8%)

  255,0 tys

  53,3(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  133,3 tys

  26,9(0.8%)

  159,5 tys

  32,2(1%)

  152,0 tys

  30,8(0.8%)

  260,0 tys

  53,2(1.2%)

  199,9 tys

  41,0(0.9%)

  168,3 tys

  34,7(0.6%)

  174,1 tys

  36,2(0.7%)

  173,0 tys

  36,2(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  97,7 tys

  19,7(0.6%)

  7,8 tys

  1,6(0.1%)

  14,9 tys

  3,0(0.1%)

  31,6 tys

  6,5(0.2%)

  24,0 tys

  4,9(0.1%)

  239,6 tys

  49,4(0.9%)

  6,4 tys

  1,3(0%)

  96,2 tys

  20,1(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  78,2 tys

  15,8(0.5%)

  76,7 tys

  15,5(0.5%)

  69,5 tys

  14,1(0.4%)

  46,5 tys

  9,5(0.2%)

  79,3 tys

  16,3(0.3%)

  68,3 tys

  14,1(0.3%)

  295,3 tys

  61,4(1.2%)

  73,3 tys

  15,3(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  698,0 tys

  143(3.1%)

  768,9 tys

  158(2.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,5 tys

  12,7(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  205

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,8 tys

  6,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  55,0 tys

  11,1(0.3%)

  48,9 tys

  9,9(0.3%)

  48,0 tys

  9,7(0.3%)

  48,0 tys

  9,8(0.2%)

  48,3 tys

  9,9(0.2%)

  47,5 tys

  9,8(0.2%)

  27,9 tys

  5,8(0.1%)

  23,2 tys

  4,8(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,0 tys

  11,0(0.3%)

  37,7 tys

  7,7(0.2%)

  6,8 tys

  1,4(0%)

  80,6 tys

  16,6(0.3%)

  6,9 tys

  1,4(0%)

  7,8 tys

  1,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  53,8 tys

  10,9(0.3%)

  45,2 tys

  9,1(0.3%)

  5,7 tys

  1,2(0%)

  974

  0,2(0%)

  59,3 tys

  12,2(0.3%)

  48,3 tys

  10,0(0.2%)

  46,8 tys

  9,7(0.2%)

  990

  0,2(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  376

  0,1(0%)

  396

  0,1(0%)

  396

  0,1(0%)

  396

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  8,5 tys

  1,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  617

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  6,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Białośliwie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 253 mieszkańców gminy Białośliwie jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 616 kobiet oraz 637 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 22,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,9% mieszkańców gminy Białośliwie, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 12,5% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy gminy Białośliwie mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Białośliwie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,0%) oraz średnie zawodowe (21,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,0%) oraz średnie zawodowe (24,7%).

  W roku 2021 w gminie Białośliwie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 152 dzieci (79 dziewczynek oraz 73 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Białośliwie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 110 dzieci (56 dziewczynek oraz 54 chłopców). Dostępnych było 75 miejsc.

  15,6% mieszkańców gminy Białośliwie w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,9% wśród dziewczynek i 14,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 735 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,85 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 20 oddziałach uczyło się 431 uczniów (216 kobiet oraz 215 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Białośliwie placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 21 oddziałach uczyło się 362 uczniów (170 kobiet oraz 192 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,7% ludności (30,2% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,6 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,3% mieszkańców (14,8% wśród dziewczyn i 15,9% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,7% mieszkańców gminy Białośliwie w wieku potencjalnej nauki (24,0% kobiet i 25,3% mężczyzn).

 • 20,8% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Białośliwie
  20,8%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Kraj
  25,2%
 • 24,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Białośliwie
  36,7%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Polska
  35,2%
 • 38,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  3,1%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  10,8%
  Wielkopolskie
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,8%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 21,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,9%
  Województwo
  25,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 17,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  3,6%
  woj. wielkopolskie
  3,1%
  Kraj
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  12,5%
  woj. wielkopolskie
  11,5%
  Cała Polska
  12,3%
 • 14,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Białośliwie
  3,4%
  Województwo
  3,2%
  Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Białośliwie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 735 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  735,0
  woj. wielkopolskie
  910,0
  Cały kraj
  896,0
 • 0,85 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • gm. Białośliwie
  0,85
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 168 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Białośliwie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 152 Dzieci
 • 79 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 73 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,0%
  48,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 32 3 lata
 • 32
 • 37 4 lata
 • 37
 • 45 5 lata
 • 45
 • 35 6 lat
 • 35
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 18 3 lata
 • 18
 • 25 4 lata
 • 25
 • 20 5 lata
 • 20
 • 15 6 lat
 • 15
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 14 3 lata
 • 14
 • 12 4 lata
 • 12
 • 25 5 lata
 • 25
 • 20 6 lat
 • 20
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 9,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Białośliwie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Białośliwie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowe Przedszkole
  Publiczne
  67 287-50-25
  ul. Podgórna 45A
  89-340 Białośliwie
  713614
 • Szkoły podstawowe w gminie Białośliwie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Białośliwie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 431 Uczniowie
 • 216 Kobiety
  (uczniowie)
 • 215 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,1%
  49,9%
 • 43 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  21,6
  Województwo
  17,0
  Polska
  16,7
 •  
 • 31,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 24,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Białośliwie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Białośliwie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji w Białośliwiu (Wiktor Kaja)
  Publiczna
  67 287-50-19
  67 287-50-19
  ul. 4 Stycznia 8
  89-340 Białośliwie
  1534135
  Szkoła Filialna w Dębówku Nowym
  Publiczna
  67 287-61-23
  ul. Dębówko Nowe 40
  89-340 Dębówko Nowe
  433-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Białośliwie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Białośliwie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Białośliwie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Białośliwie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Białośliwie - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Białośliwie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Białośliwie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Białośliwie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 250 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 52 (uczestnicy: 1 300)
  • koncerty: 22 (uczestnicy: 1 000)
  • warsztaty: 30 (uczestnicy: 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 30)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 30)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 35)
  • teatralne: 1 (członkowie: 20)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Białośliwie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Białośliwie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 8 451 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 696 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1


 • Kluby sportowe w gminie Białośliwie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Białośliwie działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 146 członków. Zarejestrowano 146 ćwiczących (mężczyźni: 108, kobiety: 38, chłopcy do lat 18: 78, dziewczęta do lat 18: 38). Aktywnych było 7 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Białośliwie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Białośliwie - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Białośliwie i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w gminie Białośliwie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 83,7 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Białośliwie znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pilskiego.

  Powiat pilski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Białośliwie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 4 Ranni
  (rok 2021)
 • 1 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Białośliwie w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 83,68 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • gm. Białośliwie
  83,7
  Województwo
  69,0
  Polska
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina Białośliwie
  0,0
  Wielkopolskie
  6,6
  Kraj
  5,9
 • 83,68 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina Białośliwie
  83,7
  Wielkopolskie
  79,4
  Cały kraj
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • gm. Białośliwie
  0,0
  woj. wielkopolskie
  9,5
  Kraj
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • gm. Białośliwie
  100,0
  Wielkopolskie
  114,9
  Kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Białośliwie w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 119,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina
  119,1 km
  Wielkopolskie
  784,1 km
  Kraj
  591,9 km
 • 1,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina Białośliwie
  1,9 km
  Wielkopolskie
  6,7 km
  Cała Polska
  4,9 km