Gmina Siennica Różana w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Siennica Różana - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Siennica Różana to gmina wiejska. Należy do województwa lubelskiego, powiatu krasnostawskiego. Gmina Siennica Różana ma 4 074 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 6,3% ludności powiatu. Gmina stanowi 9,5% powierzchni powiatu.
 • 4 074 Liczba mieszkańców
 • 98,4 km² Powierzchnia
 • 43 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 82 Numer kierunkowy
 • LKS Tablice rejestracyjne
 • Leszek Waldemar Proskura Wójt gminy
Gmina Siennica Różana na mapie
Identyfikatory
 • 23.340151.0005 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 0606102
Herb gminy Siennica Różana
Gmina Siennica Różana herb

Gmina Siennica Różana - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
22-304Poczta Siennica Różana

Gmina Siennica Różana - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Siennica Różana)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Siennica Różana
(82) 575-92-81
(82) 575-99-00
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana
ZUS Biuro Terenowe w Krasnymstawie (podlega pod: ZUS Oddział w Biłgoraju)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. PCK 13
22-300 Krasnystaw

Gmina Siennica Różana - Wsie należące do gminy

Gmina Siennica Różana - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Siennica Różana ma 4 074 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 8,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Siennica Różana zawarli w 2021 roku 16 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,7% mieszkańców gminy Siennica Różana jest stanu wolnego, 55,4% żyje w małżeństwie, 3,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,8% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Siennica Różana ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -47. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -11,44 na 1000 mieszkańców gminy Siennica Różana. W 2021 roku urodziło się 30 dzieci, w tym 53,3% dziewczynek i 46,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 357 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,35 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 46,7% zgonów w gminie Siennica Różana spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 14,9% zgonów w gminie Siennica Różana były nowotwory, a 2,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Siennica Różana przypada 18.73 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 41 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 38 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Siennica Różana 3. W tym samym roku 7 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 7.

  60,2% mieszkańców gminy Siennica Różana jest w wieku produkcyjnym, 16,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 074 Liczba mieszkańców
 • 2 079 Kobiety
 • 1 995 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Siennica Różana w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Siennica Różana w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Siennica Różana w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,7 lat
  Województwo
  42,6 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 44,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Siennica Różana, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Siennica Różana, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Siennica Różana, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Siennica Różana, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Siennica Różana
  27,7%
  Lubelskie
  28,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 21,0% Kobiety
  (Panny)
 • 34,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,4% Żonaci/Zamężne
 • gm. Siennica Różana
  55,4%
  woj. lubelskie
  56,4%
  Kraj
  55,8%
 • 53,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,8% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  12,8%
  Województwo
  10,4%
  Kraj
  9,6%
 • 21,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  3,7%
  Lubelskie
  3,9%
  Kraj
  5,0%
 • 3,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Gmina Siennica Różana
  0,4%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Siennica Różana w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina Siennica Różana
  3,9
  woj. lubelskie
  4,3
  Cała Polska
  4,4
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina Siennica Różana
  1,4
  Lubelskie
  1,5
  Polska
  1,6
 • 16 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Siennica Różana w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -47 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -29 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -18 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -11,44 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -11,4
  woj. lubelskie
  -6,7
  Cała Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Siennica Różana w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Siennica Różana w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Siennica Różana w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Siennica Różana w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 30 Urodzenia żywe
 • 16 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 14 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,3%
  46,7%
 • 7,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,3
  woj. lubelskie
  8,0
  Cała Polska
  8,7
 • 31,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Siennica Różana
  31,1
  Lubelskie
  35,0
  Kraj
  37,5
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 65 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 65
 • 59 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 59
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 357 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 291 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 421 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Siennica Różana
  3 357 g
  Województwo
  3 345 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 39 Waga 4000g - 4499g
 • 39
 • 130 Waga 3500g - 3999g
 • 130
 • 150 Waga 3000g - 3499g
 • 150
 • 66 Waga 2500g - 2999g
 • 66
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,08 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Siennica Różana
  1,08
  woj. lubelskie
  1,20
  Cały kraj
  1,32
 • 0,53 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,53
  Województwo
  0,58
  Kraj
  0,64
 • 0,35 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,35
  Województwo
  0,54
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Siennica Różana w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 77 Zgony
 • 45 Kobiety
  (Zgony)
 • 32 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 58,4%
  41,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 18,7 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Siennica Różana
  18,7
  woj. lubelskie
  14,7
  Cała Polska
  13,6
 • 281,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Siennica Różana
  281,8
  Lubelskie
  184,0
  Cały kraj
  156,7
 • 2,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,4
  Województwo
  4,6
  Polska
  3,9
 • 4,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  4,5
  Województwo
  3,7
  Kraj
  3,6
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  1,7
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krasnostawskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Siennica Różana
  46,7%
  Lubelskie
  42,2%
  Kraj
  34,8%
 • 14,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Siennica Różana
  14,9%
  woj. lubelskie
  17,4%
  Polska
  19,6%
 • 2,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  2,5%
  Lubelskie
  3,8%
  Cała Polska
  5,4%
 • 250 Zgony spowodowane COVID-19
 • 12,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  12,8
  Polska
  13,3
 • 89,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  89,0
  Kraj
  74,4
 • 289,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  289,3
  Województwo
  259,7
  Cały kraj
  268,1
 • 234,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  234,9
  Kraj
  246,5
 • 903,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 929,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 877,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  903,9
  Województwo
  630,6
  Cały kraj
  475,8
 • 113,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 39,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 182,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Siennica Różana
  113,1
  Województwo
  80,0
  Polska
  70,6
 • 41,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  41,7
  Lubelskie
  29,1
  Polska
  32,6
 • 3,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Siennica Różana
  3,2
  Województwo
  7,9
  Kraj
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  0,2%
  Lubelskie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 38 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 10 Saldo migracji
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 3 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Siennica Różana w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Siennica Różana, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Siennica Różana - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Siennica Różana oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,72 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Siennica Różana to 1 585 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 385 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Siennica Różana to 5,43 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Siennica Różana to 114,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 89,84% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 70,47% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 67,13% mieszkań posiada łazienkę, 56,59% korzysta z centralnego ogrzewania, a 34,95% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krasnostawskiego.

  Powiat krasnostawski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 585 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 384,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Siennica Różana
  384,90
  Lubelskie
  378,90
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 86,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  86,40 m2
  Lubelskie
  77,70 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 33,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Siennica Różana
  33,20 m2
  Województwo
  29,40 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,00 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Siennica Różana
  4,00
  woj. lubelskie
  3,86
  Polska
  3,82
 • 2,60 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,60
  Lubelskie
  2,64
  Cała Polska
  2,55
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,65
  woj. lubelskie
  0,68
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,72 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Siennica Różana
  1,72
  Województwo
  4,37
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 38 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,43 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Siennica Różana
  5,43
  woj. lubelskie
  4,25
  Cały kraj
  3,90
 • 9,33 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Siennica Różana
  9,33
  Województwo
  18,55
  Kraj
  24,07
 • 799 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 114,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Siennica Różana
  114,1 m2
  Województwo
  98,1 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  0,20 m2
  Lubelskie
  0,43 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 89,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  89,84%
  woj. lubelskie
  91,91%
  Cały kraj
  96,97%
 • 70,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  70,47%
  Województwo
  85,47%
  Kraj
  94,01%
 • 67,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  67,13%
  woj. lubelskie
  83,02%
  Cała Polska
  91,78%
 • 56,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Siennica Różana
  56,59%
  woj. lubelskie
  76,30%
  Kraj
  83,08%
 • 34,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Siennica Różana
  34,95%
  Województwo
  46,14%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Siennica Różana - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Siennica Różana na 1000 mieszkańców pracuje 91osób . 52,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Siennica Różana wynosiło w 2021 roku 13,0% (15,2% wśród kobiet i 11,1% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Siennica Różana wynosiło 4 843,32 PLN, co odpowiada 80.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Siennica Różana 244 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 75 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -169.

  63,1% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Siennica Różana pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 13,3% w przemyśle i budownictwie, a 5,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 91 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Siennica Różana
  91,0
  Województwo
  193,0
  Cała Polska
  257,0
 • 13,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 15,2% Kobiety
 • 11,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  13,0%
  Lubelskie
  7,2%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Siennica Różana w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Siennica Różana w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Siennica Różana w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 843 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Siennica Różana
  4 843 PLN
  Województwo
  5 319 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Siennica Różana w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 244 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 75 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -169 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,31 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 63,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 62,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 64,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 13,3% Przemysł i budownictwo
 • 6,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 20,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 6,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,9% Pozostałe
 • 24,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Siennica Różana w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 370 Pracujący ogółem
 • 193 Kobiety
 • 177 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Siennica Różana w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,2% W wieku produkcyjnym
 • 54,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Siennica Różana, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  66,2
  Województwo
  68,4
  Cały kraj
  69,0
 • 39,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  39,4
  Lubelskie
  38,9
  Kraj
  38,2
 • 147,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Siennica Różana
  147,6
  Województwo
  131,6
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Siennica Różana - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Siennica Różana w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 245 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 206 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 21 nowych podmiotów, a 8 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (31) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (9) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (30) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (8) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Siennica Różana najwięcej (5) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (236) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,7% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,7% (58) podmiotów, a 72,7% (178) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Siennica Różana najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.7%) oraz Budownictwo (20.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 245 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 58 Przemysł i budownictwo
 • 178 Pozostała działalność
 • 21 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Siennica Różana w 2021 roku
 • 8 Podmioty wyrejestrowane w gminie Siennica Różana w 2021 roku
 • 206 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 236 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 236
 • 5 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 5
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 245 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 245
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 4 Spółki handlowe ogółem
 • 4
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 5 Spółki cywilne ogółem
 • 5
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 206 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 55 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 55
 • 43 Budownictwo
 • 43
 • 24 Transport i gospodarka magazynowa
 • 24
 • 16 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 16
 • 11 Przetwórstwo przemysłowe
 • 11
 • 11 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 11
 • 10 Informacja i komunikacja
 • 10
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 6 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 6
 • 6 Pozostała działalność
 • 6
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Siennica Różana - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Siennica Różana stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 61 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,93 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Siennica Różana wynosi 80,20% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Siennica Różana najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,48 (wykrywalność 79%) oraz przeciwko mieniu - 5,44 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,41 (99%), o charakterze gospodarczym - 3,04 (61%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,53 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Siennica Różana.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Siennica Różana, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 61 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 61
 • 35 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 35
 • 13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 13
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 22 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 22
 • 14,93 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Siennica Różana
  14,93
  Województwo
  15,97
  Kraj
  21,51
 • 8,48 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,48
  Województwo
  9,04
  Kraj
  12,82
 • 3,04 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,04
  Województwo
  4,10
  Polska
  5,89
 • 2,41 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Siennica Różana
  2,41
  woj. lubelskie
  1,93
  Cała Polska
  1,85
 • 0,53 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Siennica Różana
  0,53
  Województwo
  0,33
  Kraj
  0,35
 • 5,44 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  5,44
  Lubelskie
  6,92
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Siennica Różana, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Siennica Różana
  80%
  woj. lubelskie
  80%
  Cała Polska
  71%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  80%
  Lubelskie
  78%
  Kraj
  64%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  62%
  Lubelskie
  72%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. lubelskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Siennica Różana
  97%
  woj. lubelskie
  95%
  Cała Polska
  89%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  57%
  woj. lubelskie
  66%
  Cała Polska
  53%

Gmina Siennica Różana - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Siennica Różana wyniosła w 2021 roku 21,5 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Siennica Różana - 20.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (18.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,9 mln złotych, czyli 27,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Siennica Różana wyniosła w 2021 roku 26,9 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 32.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (32%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.6%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (11.5%). W budżecie gminy Siennica Różana wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 513 złotych na mieszkańca (7,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 32,1 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w gminie Siennica Różana według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Siennica Różana według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Siennica Różana, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Siennica Różana według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  10,5 mln

  2,5 tys(100%)

  14,0 mln

  3,3 tys(100%)

  12,6 mln

  3,0 tys(100%)

  15,7 mln

  3,8 tys(100%)

  16,7 mln

  4,0 tys(100%)

  19,6 mln

  4,7 tys(100%)

  19,2 mln

  4,7 tys(100%)

  21,5 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,4 mln

  804(32.6%)

  3,6 mln

  857(25.8%)

  3,4 mln

  812(27.1%)

  3,5 mln

  842(22.4%)

  3,6 mln

  879(21.7%)

  4,1 mln

  990(20.8%)

  4,2 mln

  1,0 tys(22.1%)

  4,4 mln

  1,1 tys(20.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  415,3 tys

  97,7(4%)

  389,8 tys

  92,1(2.8%)

  500,1 tys

  119(4%)

  684,6 tys

  164(4.4%)

  706,4 tys

  171(4.2%)

  971,4 tys

  236(5%)

  2,3 mln

  552(11.8%)

  3,9 mln

  962(18.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,7 mln

  405(16.4%)

  1,7 mln

  408(12.3%)

  1,8 mln

  432(14.4%)

  1,8 mln

  434(11.5%)

  1,9 mln

  452(11.2%)

  2,3 mln

  549(11.5%)

  2,1 mln

  505(10.8%)

  2,1 mln

  527(10%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  851,1 tys

  200(8.1%)

  540,0 tys

  128(3.8%)

  1,4 mln

  322(10.7%)

  2,3 mln

  549(14.6%)

  1,5 mln

  357(8.8%)

  409,7 tys

  99,7(2.1%)

  2,0 mln

  475(10.2%)

  1,3 mln

  325(6.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  879,3 tys

  207(8.4%)

  901,8 tys

  213(6.4%)

  478,9 tys

  114(3.8%)

  1,5 mln

  357(9.5%)

  2,1 mln

  519(12.8%)

  1,7 mln

  405(8.5%)

  537,5 tys

  131(2.8%)

  1,2 mln

  299(5.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  592,6 tys

  139(5.6%)

  4,4 mln

  1,0 tys(31.6%)

  672,6 tys

  160(5.3%)

  730,5 tys

  175(4.6%)

  686,3 tys

  166(4.1%)

  2,9 mln

  702(14.7%)

  1,2 mln

  284(6.1%)

  1,1 mln

  277(5.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  54,0 tys

  12,7(0.5%)

  62,9 tys

  14,9(0.4%)

  92,5 tys

  22,0(0.7%)

  101,2 tys

  24,2(0.6%)

  1,1 mln

  274(6.8%)

  1,2 mln

  282(5.9%)

  437,0 tys

  106(2.3%)

  830,8 tys

  204(3.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,9 mln

  442(17.9%)

  1,7 mln

  405(12.2%)

  3,7 mln

  873(29.1%)

  805,9 tys

  193(5.1%)

  570,3 tys

  138(3.4%)

  605,8 tys

  147(3.1%)

  559,7 tys

  136(2.9%)

  622,7 tys

  153(2.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  174,8 tys

  41,1(1.7%)

  197,5 tys

  46,6(1.4%)

  253,2 tys

  60,2(2%)

  220,1 tys

  52,6(1.4%)

  218,7 tys

  52,8(1.3%)

  223,8 tys

  54,5(1.1%)

  248,7 tys

  60,4(1.3%)

  279,6 tys

  68,6(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200,0 tys

  49,1(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  147,5 tys

  34,7(1.4%)

  102,1 tys

  24,1(0.7%)

  99,7 tys

  23,7(0.8%)

  82,1 tys

  19,6(0.5%)

  226,0 tys

  54,6(1.4%)

  636,5 tys

  155(3.2%)

  220,0 tys

  53,4(1.1%)

  117,2 tys

  28,8(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  196,2 tys

  46,2(1.9%)

  150,3 tys

  35,5(1.1%)

  168,4 tys

  40,0(1.3%)

  188,1 tys

  45,0(1.2%)

  138,2 tys

  33,4(0.8%)

  125,8 tys

  30,6(0.6%)

  109,7 tys

  26,6(0.6%)

  99,2 tys

  24,3(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  35,1 tys

  8,3(0.3%)

  36,1 tys

  8,5(0.3%)

  37,5 tys

  8,9(0.3%)

  38,4 tys

  9,2(0.2%)

  108,5 tys

  26,2(0.6%)

  70,8 tys

  17,2(0.4%)

  86,2 tys

  20,9(0.4%)

  79,5 tys

  19,5(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  43,7 tys

  10,3(0.4%)

  33,1 tys

  7,8(0.2%)

  32,5 tys

  7,7(0.3%)

  23,8 tys

  5,7(0.2%)

  29,7 tys

  7,2(0.2%)

  39,1 tys

  9,5(0.2%)

  33,9 tys

  8,2(0.2%)

  49,3 tys

  12,1(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  22,0 tys

  5,2(0.2%)

  9,5 tys

  2,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,1 tys

  16,5(0.4%)

  53,4 tys

  13,0(0.3%)

  70,2 tys

  17,1(0.4%)

  45,9 tys

  11,3(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  21,9 tys

  5,2(0.2%)

  7,7 tys

  1,8(0.1%)

  6,8 tys

  1,6(0.1%)

  9,0 tys

  2,2(0.1%)

  5,5 tys

  1,3(0%)

  10,3 tys

  2,5(0.1%)

  22,8 tys

  5,5(0.1%)

  19,9 tys

  4,9(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  540

  0,1(0%)

  46,8 tys

  11,0(0.3%)

  720

  0,2(0%)

  720

  0,2(0%)

  750

  0,2(0%)

  570

  0,1(0%)

  645

  0,2(0%)

  2,4 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  40,4 tys

  9,5(0.4%)

  49,9 tys

  11,8(0.4%)

  5,6 tys

  1,3(0%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  60,2 tys

  14,6(0.4%)

  46,7 tys

  11,4(0.2%)

  45,3 tys

  11,0(0.2%)

  900

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  154

  0,0(0%)

  222

  0,1(0%)

  214

  0,1(0%)

  189

  0,0(0%)

  190

  0,0(0%)

  215

  0,1(0%)

  251

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  900

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  700

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  5,9 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  99,8 tys

  23,9(0.6%)

  3,1 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  647

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Siennica Różana według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Siennica Różana według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Siennica Różana, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Siennica Różana według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  10,9 mln

  2,5 tys(100%)

  14,2 mln

  3,4 tys(100%)

  12,9 mln

  3,0 tys(100%)

  14,4 mln

  3,4 tys(100%)

  15,6 mln

  3,8 tys(100%)

  19,4 mln

  4,7 tys(100%)

  20,4 mln

  5,0 tys(100%)

  26,9 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,9 mln

  925(36.2%)

  4,3 mln

  1,0 tys(30%)

  4,3 mln

  1,0 tys(33.3%)

  4,5 mln

  1,1 tys(30.9%)

  5,3 mln

  1,3 tys(34.2%)

  5,8 mln

  1,4 tys(29.8%)

  6,6 mln

  1,6 tys(32.6%)

  8,6 mln

  2,1 tys(32%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,1 mln

  728(28.5%)

  3,3 mln

  771(22.9%)

  3,4 mln

  813(26.5%)

  3,7 mln

  873(25.3%)

  3,6 mln

  881(23.4%)

  4,0 mln

  976(20.7%)

  4,0 mln

  971(19.6%)

  4,5 mln

  1,1 tys(16.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  93,2 tys

  21,9(0.9%)

  90,3 tys

  21,3(0.6%)

  221,0 tys

  52,6(1.7%)

  74,3 tys

  17,8(0.5%)

  379,1 tys

  91,6(2.4%)

  343,0 tys

  83,5(1.8%)

  714,4 tys

  173(3.5%)

  3,1 mln

  761(11.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  173,8 tys

  42,0(1.1%)

  4,3 tys

  1,1(0%)

  1,3 mln

  314(6.4%)

  2,5 mln

  603(9.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  568,9 tys

  134(5.2%)

  894,4 tys

  211(6.3%)

  418,6 tys

  99,6(3.2%)

  634,4 tys

  152(4.4%)

  1,1 mln

  255(6.8%)

  1,6 mln

  391(8.3%)

  511,8 tys

  124(2.5%)

  1,4 mln

  343(5.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  812,1 tys

  191(7.5%)

  3,7 mln

  866(25.8%)

  483,2 tys

  115(3.7%)

  445,0 tys

  106(3.1%)

  425,4 tys

  103(2.7%)

  2,4 mln

  583(12.4%)

  653,8 tys

  159(3.2%)

  765,3 tys

  188(2.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  239,2 tys

  56,3(2.2%)

  252,3 tys

  59,6(1.8%)

  306,9 tys

  73,0(2.4%)

  262,7 tys

  62,8(1.8%)

  260,0 tys

  62,8(1.7%)

  284,0 tys

  69,1(1.5%)

  301,5 tys

  73,2(1.5%)

  300,7 tys

  73,8(1.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  259,5 tys

  63,7(1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,6 mln

  367(14.3%)

  1,4 mln

  333(9.9%)

  3,4 mln

  804(26.2%)

  304,3 tys

  72,8(2.1%)

  253,2 tys

  61,2(1.6%)

  237,7 tys

  57,8(1.2%)

  213,6 tys

  51,9(1%)

  215,0 tys

  52,8(0.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  113,1 tys

  26,6(1%)

  131,1 tys

  31,0(0.9%)

  137,6 tys

  32,7(1.1%)

  160,2 tys

  38,3(1.1%)

  136,7 tys

  33,0(0.9%)

  115,0 tys

  28,0(0.6%)

  232,3 tys

  56,4(1.1%)

  209,8 tys

  51,5(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  78,4 tys

  18,5(0.7%)

  47,2 tys

  11,1(0.3%)

  48,4 tys

  11,5(0.4%)

  53,1 tys

  12,7(0.4%)

  59,9 tys

  14,5(0.4%)

  77,2 tys

  18,8(0.4%)

  76,5 tys

  18,6(0.4%)

  91,6 tys

  22,5(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  30,5 tys

  7,2(0.3%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  5,4 tys

  1,3(0%)

  2,3 tys

  0,5(0%)

  29,2 tys

  7,0(0.2%)

  65,1 tys

  15,8(0.3%)

  138,6 tys

  33,7(0.7%)

  31,0 tys

  7,6(0.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  199,0 tys

  46,8(1.8%)

  90,0 tys

  21,3(0.6%)

  134,4 tys

  32,0(1%)

  727,6 tys

  174(5%)

  70,0 tys

  16,9(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  428,5 tys

  104(2.1%)

  30,0 tys

  7,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  107,0 tys

  25,2(1%)

  67,9 tys

  16,0(0.5%)

  61,5 tys

  14,6(0.5%)

  51,6 tys

  12,3(0.4%)

  55,0 tys

  13,3(0.4%)

  57,1 tys

  13,9(0.3%)

  38,5 tys

  9,4(0.2%)

  24,5 tys

  6,0(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  2,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 tys

  1,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  40,4 tys

  9,5(0.4%)

  49,9 tys

  11,8(0.4%)

  5,6 tys

  1,3(0%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  60,2 tys

  14,6(0.4%)

  46,7 tys

  11,4(0.2%)

  45,3 tys

  11,0(0.2%)

  900

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  900

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  700

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  621

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Siennica Różana - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 863 mieszkańców gminy Siennica Różana jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 422 kobiet oraz 441 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 9,1% średnie ogólnokształcące, a 20,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,6% mieszkańców gminy Siennica Różana, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 27,7% podstawowym ukończonym. 2,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubelskiego mieszkańcy gminy Siennica Różana mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Siennica Różana największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,7%) oraz średnie zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,7%) oraz podstawowe ukończone (25,6%).

  15,8% mieszkańców gminy Siennica Różana w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 15,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 641 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,84 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W roku 2021 w gminie Siennica Różana placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 236 uczniów (120 kobiet oraz 116 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Siennica Różana placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 18 oddziałach uczyło się 267 uczniów (137 kobiet oraz 130 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,1% ludności (23,9% wśród dziewczynek i 26,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,2 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,1% mieszkańców (15,6% wśród dziewczyn i 18,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,0% mieszkańców gminy Siennica Różana w wieku potencjalnej nauki (30,3% kobiet i 25,9% mężczyzn).

 • 11,9% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,9%
  Lubelskie
  17,0%
  Cały kraj
  17,9%
 • 13,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,0%
  Województwo
  33,2%
  Kraj
  33,3%
 • 34,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  3,4%
  woj. lubelskie
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 4,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Siennica Różana
  9,1%
  Województwo
  11,7%
  Kraj
  12,4%
 • 11,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,5%
  Województwo
  18,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 18,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  19,6%
  woj. lubelskie
  20,3%
  Polska
  22,9%
 • 14,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Siennica Różana
  5,5%
  Województwo
  5,6%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 27,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Siennica Różana
  27,7%
  Lubelskie
  22,1%
  Polska
  19,3%
 • 29,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 25,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,2%
  woj. lubelskie
  2,0%
  Cały kraj
  1,4%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 641 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  641,0
  Lubelskie
  881,0
  Cała Polska
  896,0
 • 0,84 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina Siennica Różana
  0,84
  Lubelskie
  1,01
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Punkty przedszkolne
 • 4 Oddziały
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Gmina Siennica Różana) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 92 Dzieci
 • 48 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 44 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,2%
  47,8%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 16 3 lata
 • 16
 • 25 4 lata
 • 25
 • 25 5 lata
 • 25
 • 24 6 lat
 • 24
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 13 3 lata
 • 13
 • 10 4 lata
 • 10
 • 12 5 lata
 • 12
 • 11 6 lat
 • 11
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 15 4 lata
 • 15
 • 13 5 lata
 • 13
 • 13 6 lat
 • 13
 •  
 • 5,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Siennica Różana(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Siennica Różana aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Punkt Przedszkolny w Zespole Szkół w Siennicy Różanej
  Publiczne
  82 575-92-14
  82 575-92-14
  Siennica Różana 257
  22-304 Siennica Różana
  370-
 • Szkoły podstawowe w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Siennica Różana) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 236 Uczniowie
 • 120 Kobiety
  (uczniowie)
 • 116 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,8%
  49,2%
 • 22 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,2
  Lubelskie
  15,2
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 19,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 17,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Siennica Różana(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Siennica Różana aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. "Synów Pułku" w Siennicy Różanej
  Publiczna
  82 575-92-14
  82 575-92-14
  Siennica Różana 257
  22-304 Siennica Różana
  9199-
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Siennica Różana(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Siennica Różana aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Siennicy Różanej (August Cieszkowski)
  Publiczne
  82 575-92-87
  82 575-94-24
  ul. Siennica Różana 266 a
  22-304 Siennica Różana
  11199-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Siennicy Różanej (August Cieszkowski)
  Publiczna
  82 575-92-87
  82 575-94-24
  ul. Siennica Różana 266A
  22-304 Siennica Różana
  ---
  Szkoła Policealna w Siennicy Różanej (August Cieszkowski)
  Publiczna
  82 575-92-87
  82 575-92-87
  ul. Siennica Różana 266A
  22-304 Siennica Różana
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Siennica Różana, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Siennica Różana, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Siennica Różana, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Siennica Różana - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Siennica Różana: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Siennica Różana 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 45 (uczestnicy: 3 165)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 15)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 600)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 800)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 8 (uczestnicy: 209)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 641)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 70)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 92)
  • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 130)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 68)
  • inne: 4 (uczestnicy: 40)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 18 (członkowie: 245)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 11)
  • taneczne: 1 (członkowie: 8)
  • literackie: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 100)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 12 (członkowie: 110)
  • inne: 1 (członkowie: 6)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 69)
  • teatralne: 1 (członkowie: 16)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 5)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 26)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 10)
  • inne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Siennica Różana działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 8 010 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 16 701 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1


 • Kluby sportowe w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Siennica Różana działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 64 członków. Zarejestrowano 59 ćwiczących (mężczyźni: 44, kobiety: 15, chłopcy do lat 18: 20, dziewczęta do lat 18: 15). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Siennica Różana w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Siennica Różana - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Siennica Różana i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 32 wypadków drogowych w gminie Siennica Różana odnotowano 9 ofiar śmiertelnych oraz 34 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 785,5 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 220,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Siennica Różana znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krasnostawskiego.

  Powiat krasnostawski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Siennica Różana
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 32 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 9 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 34 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 20 Lekko ranni
 • 14 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Siennica Różana w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 785,47 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Gmina
  785,5
  woj. lubelskie
  774,4
  Kraj
  1 035,8
 • 220,91 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Gmina
  220,9
  Lubelskie
  113,5
  Cały kraj
  98,5
 • 834,56 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  834,6
  Lubelskie
  898,7
  Polska
  1 251,4
 • 28,13 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • gm. Siennica Różana
  28,1
  woj. lubelskie
  14,7
  Cała Polska
  9,5
 • 106,25 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • gm. Siennica Różana
  106,3
  Województwo
  116,1
  Cały kraj
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Siennica Różana w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 172,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina Siennica Różana
  172,8 km
  Lubelskie
  437,6 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 4,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina Siennica Różana
  4,2 km
  woj. lubelskie
  5,3 km
  Cała Polska
  4,9 km