Gmina Siennica Różana w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Siennica Różana - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Siennica Różana to gmina wiejska. Należy do województwa lubelskiego, powiatu krasnostawskiego. Gmina Siennica Różana ma 4 118 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 6,3% ludności powiatu. Gmina stanowi 9,5% powierzchni powiatu.
 • 4 118 Liczba mieszkańców
 • 98,4 km² Powierzchnia
 • 43 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 82 Numer kierunkowy
 • LKS Tablice rejestracyjne
 • Leszek Waldemar Proskura Wójt gminy
Gmina Siennica Różana na mapie
Identyfikatory
 • 23.340151.0005 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 0606102
Herb gminy Siennica Różana
Gmina Siennica Różana herb

Gmina Siennica Różana - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
22-304Poczta Siennica Różana

Gmina Siennica Różana - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Siennica Różana)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Siennica Różana
(82) 575-92-81
(82) 575-99-00
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana
ZUS Biuro Terenowe w Krasnymstawie (podlega pod: ZUS Oddział w Biłgoraju)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. PCK 13
22-300 Krasnystaw

Gmina Siennica Różana - Wsie należące do gminy

Gmina Siennica Różana - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Gmina Siennica Różana ma 4 118 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 7,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Siennica Różana zawarli w 2019 roku 18 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,7% mieszkańców gminy Siennica Różana jest stanu wolnego, 55,4% żyje w małżeństwie, 3,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,8% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Siennica Różana ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -35. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,46 na 1000 mieszkańców gminy Siennica Różana. W 2019 roku urodziło się 35 dzieci, w tym 60,0% dziewczynek i 40,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 380 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,44 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 46,3% zgonów w gminie Siennica Różana spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,1% zgonów w gminie Siennica Różana były nowotwory, a 4,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Siennica Różana przypada 16.92 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 54 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 46 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Siennica Różana 8. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  60,5% mieszkańców gminy Siennica Różana jest w wieku produkcyjnym, 16,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 118 Liczba mieszkańców
 • 2 102 Kobiety
 • 2 016 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Siennica Różana w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Siennica Różana w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Siennica Różana w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  42,6 lat
  Województwo
  42,4 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 44,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Siennica Różana, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Siennica Różana, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Siennica Różana, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Siennica Różana, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  27,7%
  Lubelskie
  28,7%
  Kraj
  28,8%
 • 21,0% Kobiety
  (Panny)
 • 34,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,4% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Siennica Różana
  55,4%
  Województwo
  56,4%
  Polska
  55,8%
 • 53,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,8% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Siennica Różana
  12,8%
  woj. lubelskie
  10,4%
  Cała Polska
  9,6%
 • 21,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Siennica Różana
  3,7%
  Lubelskie
  3,9%
  Polska
  5,0%
 • 3,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Tutaj
  0,4%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Siennica Różana w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  4,4
  woj. lubelskie
  4,7
  Cała Polska
  4,8
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • gm. Siennica Różana
  1,4
  Lubelskie
  1,6
  Kraj
  1,7
 • 18 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Siennica Różana w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -35 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -26 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,46 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Siennica Różana
  -8,5
  Województwo
  -1,8
  Kraj
  -0,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Siennica Różana w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Siennica Różana w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Siennica Różana w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Siennica Różana w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 35 Urodzenia żywe
 • 21 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 14 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 60,0%
  40,0%
 • 8,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Siennica Różana
  8,5
  woj. lubelskie
  9,1
  Cały kraj
  9,8
 • 31,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  31,7
  Województwo
  37,5
  Kraj
  39,9
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 66 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 66
 • 69 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 69
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 380 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 316 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 441 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 380 g
  Województwo
  3 363 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 53 Waga 4000g - 4499g
 • 53
 • 128 Waga 3500g - 3999g
 • 128
 • 159 Waga 3000g - 3499g
 • 159
 • 50 Waga 2500g - 2999g
 • 50
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,08 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Siennica Różana
  1,08
  woj. lubelskie
  1,27
  Cała Polska
  1,38
 • 0,52 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Siennica Różana
  0,52
  Lubelskie
  0,61
  Cały kraj
  0,67
 • 0,44 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,44
  Województwo
  0,66
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Siennica Różana w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 70 Zgony
 • 30 Kobiety
  (Zgony)
 • 40 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,9%
  57,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,9 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  16,9
  Województwo
  10,9
  Kraj
  10,7
 • 196,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  196,3
  Lubelskie
  119,3
  Polska
  109,3
 • 8,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Siennica Różana
  8,8
  woj. lubelskie
  4,5
  Polska
  3,8
 • 4,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  4,3
  Lubelskie
  3,1
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krasnostawskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Siennica Różana
  46,3%
  Lubelskie
  43,4%
  Cały kraj
  39,4%
 • 19,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Siennica Różana
  19,1%
  Województwo
  22,8%
  Cały kraj
  26,5%
 • 4,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,1%
  Województwo
  4,0%
  Kraj
  6,6%
 • 0,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  0,8
  Cała Polska
  9,9
 • 72,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  72,1
  Kraj
  70,4
 • 269,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  269,1
  Lubelskie
  248,7
  Cały kraj
  283,2
 • 234,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  234,6
  Polska
  261,3
 • 651,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 696,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 604,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Siennica Różana
  651,4
  Województwo
  472,5
  Kraj
  421,0
 • 129,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 53,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 202,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  129,9
  Lubelskie
  80,8
  Polska
  69,5
 • 21,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Siennica Różana
  21,5
  Lubelskie
  27,6
  Polska
  35,1
 • 3,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  3,1
  Lubelskie
  6,2
  Cały kraj
  7,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Siennica Różana
  0,2%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 54 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 28 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 46 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 28 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 10 Saldo migracji
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 10 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 8 Saldo migracji wewnętrznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Siennica Różana w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 12,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Siennica Różana, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Siennica Różana - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Siennica Różana oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,46 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Siennica Różana to 1 581 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 385 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Siennica Różana to 4,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Siennica Różana to 104,80 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 89,75% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 70,34% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 66,98% mieszkań posiada łazienkę, 56,42% korzysta z centralnego ogrzewania, a 34,03% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krasnostawskiego.

  Powiat krasnostawski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 581 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 384,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Siennica Różana
  384,70
  woj. lubelskie
  373,60
  Polska
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 86,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  86,30 m2
  Lubelskie
  77,50 m2
  Cała Polska
  74,40 m2
 • 33,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  33,20 m2
  woj. lubelskie
  29,00 m2
  Cały kraj
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 4,00 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Siennica Różana
  4,00
  Województwo
  3,86
  Cała Polska
  3,82
 • 2,60 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Siennica Różana
  2,60
  woj. lubelskie
  2,68
  Cały kraj
  2,59
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Siennica Różana
  0,65
  Województwo
  0,69
  Kraj
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,46 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Siennica Różana
  1,46
  Województwo
  4,03
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 28 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  4,67
  Lubelskie
  4,18
  Cały kraj
  3,77
 • 6,80 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  6,80
  woj. lubelskie
  16,85
  Cały kraj
  21,77
 • 629 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 104,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  104,8 m2
  Województwo
  96,3 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,15 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  0,15 m2
  woj. lubelskie
  0,39 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 89,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Siennica Różana
  89,75%
  woj. lubelskie
  91,84%
  Kraj
  96,93%
 • 70,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Siennica Różana
  70,34%
  Województwo
  85,35%
  Cały kraj
  93,92%
 • 66,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Siennica Różana
  66,98%
  Województwo
  82,88%
  Cała Polska
  91,66%
 • 56,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  56,42%
  Lubelskie
  76,10%
  Cały kraj
  82,84%
 • 34,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Siennica Różana
  34,03%
  Województwo
  44,41%
  Cała Polska
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Gmina Siennica Różana - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W gminie Siennica Różana na 1000 mieszkańców pracuje 88osób . 54,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Siennica Różana wynosiło w 2020 roku 12,5% (13,7% wśród kobiet i 11,4% wśród mężczyzn).

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Siennica Różana wynosiło 4 096,88 PLN, co odpowiada 79.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Siennica Różana 244 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 75 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -169.

  62,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Siennica Różana pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 13,8% w przemyśle i budownictwie, a 5,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 88 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  88,0
  Województwo
  191,0
  Cały kraj
  255,0
 • 11,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 12,6% Kobiety
 • 10,3% Mężczyźni
 • Gmina
  12,5%
  Lubelskie
  8,2%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Siennica Różana w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Siennica Różana w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Siennica Różana w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 097 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Siennica Różana
  4 097 PLN
  Województwo
  4 565 PLN
  Polska
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Siennica Różana w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 244 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 75 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -169 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,31 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 62,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 61,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 63,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 13,8% Przemysł i budownictwo
 • 6,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 20,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 6,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,1% Pozostałe
 • 24,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Siennica Różana w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 363 Pracujący ogółem
 • 197 Kobiety
 • 166 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Siennica Różana w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 16,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,5% W wieku produkcyjnym
 • 54,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Siennica Różana, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 65,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Siennica Różana
  65,2
  Województwo
  67,6
  Kraj
  68,0
 • 38,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  38,9
  Województwo
  38,2
  Kraj
  37,5
 • 147,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  147,5
  Województwo
  129,5
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Siennica Różana - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Siennica Różana w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 236 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 197 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 17 nowych podmiotów, a 13 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (31) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (9) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (30) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (9) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2013 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Siennica Różana najwięcej (5) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (227) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,8% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,5% (53) podmiotów, a 73,7% (174) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Siennica Różana najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.9%) oraz Budownictwo (19.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 236 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 53 Przemysł i budownictwo
 • 174 Pozostała działalność
 • 17 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Siennica Różana w 2020 roku
 • 13 Podmioty wyrejestrowane w gminie Siennica Różana w 2020 roku
 • 197 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 227 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 227
 • 5 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 5
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 236 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 236
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 4 Spółki handlowe ogółem
 • 4
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 5 Spółki cywilne ogółem
 • 5
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 197 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 55 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 55
 • 38 Budownictwo
 • 38
 • 23 Transport i gospodarka magazynowa
 • 23
 • 16 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 16
 • 11 Przetwórstwo przemysłowe
 • 11
 • 9 Informacja i komunikacja
 • 9
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 7 Pozostała działalność
 • 7
 • 6 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 6
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Siennica Różana - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Siennica Różana stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 55 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,20 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Siennica Różana wynosi 85,40% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Siennica Różana najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,93 (wykrywalność 84%) oraz przeciwko mieniu - 3,91 (wykrywalność 69%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,03 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,43 (75%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Siennica Różana.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Siennica Różana, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 55 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 55
 • 33 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 33
 • 10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 10
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 16 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 16
 • 13,20 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Siennica Różana
  13,20
  woj. lubelskie
  13,81
  Cała Polska
  19,96
 • 7,93 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Siennica Różana
  7,93
  Województwo
  8,49
  Kraj
  12,25
 • 2,43 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,43
  Lubelskie
  2,78
  Cały kraj
  5,17
 • 2,03 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Siennica Różana
  2,03
  woj. lubelskie
  1,81
  Cała Polska
  1,73
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,38
  Lubelskie
  0,34
  Kraj
  0,37
 • 3,91 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  3,91
  Lubelskie
  5,14
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Siennica Różana, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  85%
  woj. lubelskie
  81%
  Cały kraj
  73%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Siennica Różana
  85%
  woj. lubelskie
  79%
  Cała Polska
  65%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  75%
  woj. lubelskie
  75%
  Cała Polska
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Lubelskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  96%
  Województwo
  94%
  Kraj
  87%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  70%
  woj. lubelskie
  65%
  Cały kraj
  54%

Gmina Siennica Różana - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Siennica Różana wyniosła w 2019 roku 19,6 mln złotych, co daje 4,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 17.3% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu gminy Siennica Różana - 20.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,7 mln złotych, czyli 28,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Siennica Różana wyniosła w 2019 roku 19,4 mln złotych, co daje 4,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 24.8% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (29.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.7%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.4%). W budżecie gminy Siennica Różana wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 451 złotych na mieszkańca (9,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 22,0 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w gminie Siennica Różana według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Siennica Różana według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Siennica Różana, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Siennica Różana według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  10,7 mln

  2,5 tys(100%)

  10,8 mln

  2,6 tys(100%)

  10,5 mln

  2,5 tys(100%)

  14,0 mln

  3,3 tys(100%)

  12,6 mln

  3,0 tys(100%)

  15,7 mln

  3,8 tys(100%)

  16,7 mln

  4,0 tys(100%)

  19,6 mln

  4,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,6 mln

  852(33.6%)

  3,3 mln

  770(30.4%)

  3,4 mln

  804(32.6%)

  3,6 mln

  857(25.8%)

  3,4 mln

  812(27.1%)

  3,5 mln

  842(22.4%)

  3,6 mln

  879(21.7%)

  4,1 mln

  990(20.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  531,1 tys

  126(5%)

  555,7 tys

  130(5.1%)

  592,6 tys

  139(5.6%)

  4,4 mln

  1,0 tys(31.6%)

  672,6 tys

  160(5.3%)

  730,5 tys

  175(4.6%)

  686,3 tys

  166(4.1%)

  2,9 mln

  702(14.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,7 mln

  413(16.3%)

  2,7 mln

  634(25%)

  1,7 mln

  405(16.4%)

  1,7 mln

  408(12.3%)

  1,8 mln

  432(14.4%)

  1,8 mln

  434(11.5%)

  1,9 mln

  452(11.2%)

  2,3 mln

  549(11.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,0 mln

  246(9.7%)

  599,9 tys

  140(5.5%)

  879,3 tys

  207(8.4%)

  901,8 tys

  213(6.4%)

  478,9 tys

  114(3.8%)

  1,5 mln

  357(9.5%)

  2,1 mln

  519(12.8%)

  1,7 mln

  405(8.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  65,7 tys

  15,6(0.6%)

  101,4 tys

  23,7(0.9%)

  54,0 tys

  12,7(0.5%)

  62,9 tys

  14,9(0.4%)

  92,5 tys

  22,0(0.7%)

  101,2 tys

  24,2(0.6%)

  1,1 mln

  274(6.8%)

  1,2 mln

  282(5.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  375,2 tys

  89,2(3.5%)

  348,8 tys

  81,5(3.2%)

  415,3 tys

  97,7(4%)

  389,8 tys

  92,1(2.8%)

  500,1 tys

  119(4%)

  684,6 tys

  164(4.4%)

  706,4 tys

  171(4.2%)

  971,4 tys

  236(5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  313,9 tys

  74,6(2.9%)

  99,9 tys

  23,3(0.9%)

  147,5 tys

  34,7(1.4%)

  102,1 tys

  24,1(0.7%)

  99,7 tys

  23,7(0.8%)

  82,1 tys

  19,6(0.5%)

  226,0 tys

  54,6(1.4%)

  636,5 tys

  155(3.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,8 mln

  435(17.1%)

  1,8 mln

  431(17%)

  1,9 mln

  442(17.9%)

  1,7 mln

  405(12.2%)

  3,7 mln

  873(29.1%)

  805,9 tys

  193(5.1%)

  570,3 tys

  138(3.4%)

  605,8 tys

  147(3.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  626,0 tys

  149(5.9%)

  783,8 tys

  183(7.2%)

  851,1 tys

  200(8.1%)

  540,0 tys

  128(3.8%)

  1,4 mln

  322(10.7%)

  2,3 mln

  549(14.6%)

  1,5 mln

  357(8.8%)

  409,7 tys

  99,7(2.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  185,7 tys

  44,1(1.7%)

  169,3 tys

  39,5(1.6%)

  174,8 tys

  41,1(1.7%)

  197,5 tys

  46,6(1.4%)

  253,2 tys

  60,2(2%)

  220,1 tys

  52,6(1.4%)

  218,7 tys

  52,8(1.3%)

  223,8 tys

  54,5(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  203,7 tys

  48,4(1.9%)

  191,2 tys

  44,6(1.8%)

  196,2 tys

  46,2(1.9%)

  150,3 tys

  35,5(1.1%)

  168,4 tys

  40,0(1.3%)

  188,1 tys

  45,0(1.2%)

  138,2 tys

  33,4(0.8%)

  125,8 tys

  30,6(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  60,2 tys

  14,3(0.6%)

  39,8 tys

  9,3(0.4%)

  35,1 tys

  8,3(0.3%)

  36,1 tys

  8,5(0.3%)

  37,5 tys

  8,9(0.3%)

  38,4 tys

  9,2(0.2%)

  108,5 tys

  26,2(0.6%)

  70,8 tys

  17,2(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  71,1 tys

  16,9(0.7%)

  43,8 tys

  10,2(0.4%)

  22,0 tys

  5,2(0.2%)

  9,5 tys

  2,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,1 tys

  16,5(0.4%)

  53,4 tys

  13,0(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,0 tys

  0,2(0%)

  744

  0,2(0%)

  40,4 tys

  9,5(0.4%)

  49,9 tys

  11,8(0.4%)

  5,6 tys

  1,3(0%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  60,2 tys

  14,6(0.4%)

  46,7 tys

  11,4(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  29,0 tys

  6,9(0.3%)

  28,2 tys

  6,6(0.3%)

  43,7 tys

  10,3(0.4%)

  33,1 tys

  7,8(0.2%)

  32,5 tys

  7,7(0.3%)

  23,8 tys

  5,7(0.2%)

  29,7 tys

  7,2(0.2%)

  39,1 tys

  9,5(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  13,2 tys

  3,1(0.1%)

  10,8 tys

  2,5(0.1%)

  21,9 tys

  5,2(0.2%)

  7,7 tys

  1,8(0.1%)

  6,8 tys

  1,6(0.1%)

  9,0 tys

  2,2(0.1%)

  5,5 tys

  1,3(0%)

  10,3 tys

  2,5(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  2,1 tys

  0,5(0%)

  660

  0,2(0%)

  540

  0,1(0%)

  46,8 tys

  11,0(0.3%)

  720

  0,2(0%)

  720

  0,2(0%)

  750

  0,2(0%)

  570

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  154

  0,0(0%)

  222

  0,1(0%)

  214

  0,1(0%)

  189

  0,0(0%)

  190

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  900

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  700

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,7 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,9 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  99,8 tys

  23,9(0.6%)

  3,1 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  647

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Siennica Różana według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Siennica Różana według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Siennica Różana, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Siennica Różana według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  11,6 mln

  2,7 tys(100%)

  11,1 mln

  2,6 tys(100%)

  10,9 mln

  2,5 tys(100%)

  14,2 mln

  3,4 tys(100%)

  12,9 mln

  3,0 tys(100%)

  14,4 mln

  3,4 tys(100%)

  15,6 mln

  3,8 tys(100%)

  19,4 mln

  4,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,7 mln

  1,1 tys(40.3%)

  4,9 mln

  1,1 tys(43.9%)

  3,9 mln

  925(36.2%)

  4,3 mln

  1,0 tys(30%)

  4,3 mln

  1,0 tys(33.3%)

  4,5 mln

  1,1 tys(30.9%)

  5,3 mln

  1,3 tys(34.2%)

  5,8 mln

  1,4 tys(29.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,8 mln

  671(24.4%)

  2,9 mln

  686(26.6%)

  3,1 mln

  728(28.5%)

  3,3 mln

  771(22.9%)

  3,4 mln

  813(26.5%)

  3,7 mln

  873(25.3%)

  3,6 mln

  881(23.4%)

  4,0 mln

  976(20.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  496,2 tys

  118(4.3%)

  279,4 tys

  65,2(2.5%)

  812,1 tys

  191(7.5%)

  3,7 mln

  866(25.8%)

  483,2 tys

  115(3.7%)

  445,0 tys

  106(3.1%)

  425,4 tys

  103(2.7%)

  2,4 mln

  583(12.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  843,9 tys

  201(7.3%)

  554,9 tys

  130(5%)

  568,9 tys

  134(5.2%)

  894,4 tys

  211(6.3%)

  418,6 tys

  99,6(3.2%)

  634,4 tys

  152(4.4%)

  1,1 mln

  255(6.8%)

  1,6 mln

  391(8.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  66,7 tys

  15,9(0.6%)

  91,1 tys

  21,3(0.8%)

  93,2 tys

  21,9(0.9%)

  90,3 tys

  21,3(0.6%)

  221,0 tys

  52,6(1.7%)

  74,3 tys

  17,8(0.5%)

  379,1 tys

  91,6(2.4%)

  343,0 tys

  83,5(1.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  237,5 tys

  56,5(2.1%)

  239,3 tys

  55,9(2.2%)

  239,2 tys

  56,3(2.2%)

  252,3 tys

  59,6(1.8%)

  306,9 tys

  73,0(2.4%)

  262,7 tys

  62,8(1.8%)

  260,0 tys

  62,8(1.7%)

  284,0 tys

  69,1(1.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,6 mln

  378(13.7%)

  1,6 mln

  365(14.1%)

  1,6 mln

  367(14.3%)

  1,4 mln

  333(9.9%)

  3,4 mln

  804(26.2%)

  304,3 tys

  72,8(2.1%)

  253,2 tys

  61,2(1.6%)

  237,7 tys

  57,8(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  472,3 tys

  112(4.1%)

  230,6 tys

  53,8(2.1%)

  113,1 tys

  26,6(1%)

  131,1 tys

  31,0(0.9%)

  137,6 tys

  32,7(1.1%)

  160,2 tys

  38,3(1.1%)

  136,7 tys

  33,0(0.9%)

  115,0 tys

  28,0(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  78,1 tys

  18,6(0.7%)

  77,9 tys

  18,2(0.7%)

  78,4 tys

  18,5(0.7%)

  47,2 tys

  11,1(0.3%)

  48,4 tys

  11,5(0.4%)

  53,1 tys

  12,7(0.4%)

  59,9 tys

  14,5(0.4%)

  77,2 tys

  18,8(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  37,2 tys

  8,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,5 tys

  7,2(0.3%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  5,4 tys

  1,3(0%)

  2,3 tys

  0,5(0%)

  29,2 tys

  7,0(0.2%)

  65,1 tys

  15,8(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  85,8 tys

  20,4(0.7%)

  113,4 tys

  26,5(1%)

  107,0 tys

  25,2(1%)

  67,9 tys

  16,0(0.5%)

  61,5 tys

  14,6(0.5%)

  51,6 tys

  12,3(0.4%)

  55,0 tys

  13,3(0.4%)

  57,1 tys

  13,9(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,0 tys

  0,2(0%)

  744

  0,2(0%)

  40,4 tys

  9,5(0.4%)

  49,9 tys

  11,8(0.4%)

  5,6 tys

  1,3(0%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  60,2 tys

  14,6(0.4%)

  46,7 tys

  11,4(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  14,2 tys

  3,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  173,8 tys

  42,0(1.1%)

  4,3 tys

  1,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  900

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  700

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  156,3 tys

  37,2(1.4%)

  110,0 tys

  25,7(1%)

  199,0 tys

  46,8(1.8%)

  90,0 tys

  21,3(0.6%)

  134,4 tys

  32,0(1%)

  727,6 tys

  174(5%)

  70,0 tys

  16,9(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  621

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Siennica Różana - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 896 mieszkańców gminy Siennica Różana jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 426 kobiet oraz 470 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 9,1% średnie ogólnokształcące, a 20,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,6% mieszkańców gminy Siennica Różana, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 27,7% podstawowym ukończonym. 2,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubelskiego mieszkańcy gminy Siennica Różana mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Siennica Różana największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,7%) oraz średnie zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,7%) oraz podstawowe ukończone (25,6%).

  13,7% mieszkańców gminy Siennica Różana w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,3% wśród dziewczynek i 13,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 631 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,84 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W roku 2018 w gminie Siennica Różana placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 223 uczniów (106 kobiet oraz 117 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Siennica Różana placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 18 oddziałach uczyło się 267 uczniów (137 kobiet oraz 130 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,2% ludności (23,9% wśród dziewczynek i 26,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 82,29.

  W gminie Siennica Różana znajduje się 1 Technikum, w którym w 6 oddziałach uczyło się 117 uczniów (36 kobiet oraz 81 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 42 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Siennica Różana placówkę miała 1 Technikum, w którym w 10 oddziałach uczyło się 152 uczniów (54 kobiety oraz 98 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 75 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,9% mieszkańców (18,5% wśród dziewczyn i 23,0% wśród chłopaków). 19,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,5% mieszkańców gminy Siennica Różana w wieku potencjalnej nauki (30,8% kobiet i 24,5% mężczyzn).

 • 11,9% Wykształcenie wyższe
 • gm. Siennica Różana
  11,9%
  Województwo
  17,0%
  Kraj
  17,9%
 • 13,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,0%
  Województwo
  33,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 34,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  3,4%
  woj. lubelskie
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 4,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Siennica Różana
  9,1%
  Województwo
  11,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 11,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Siennica Różana
  20,5%
  Lubelskie
  18,4%
  Polska
  18,1%
 • 18,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  19,6%
  woj. lubelskie
  20,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 14,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  5,5%
  Lubelskie
  5,6%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 27,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Siennica Różana
  27,7%
  Lubelskie
  22,1%
  Polska
  19,3%
 • 29,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 25,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,2%
  Lubelskie
  2,0%
  Cały kraj
  1,4%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 631 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  631,0
  woj. lubelskie
  844,0
  Kraj
  873,0
 • 0,84 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina
  0,84
  Lubelskie
  1,01
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Punkty przedszkolne
 • 3 Oddziały
 • 100 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Gmina Siennica Różana) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56 Dzieci
 • 33 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 23 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 58,9%
  41,1%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 12 3 lata
 • 12
 • 15 4 lata
 • 15
 • 26 5 lata
 • 26
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 8 3 lata
 • 8
 • 8 4 lata
 • 8
 • 16 5 lata
 • 16
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 4 3 lata
 • 4
 • 7 4 lata
 • 7
 • 10 5 lata
 • 10
 •  
 • 6,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Siennica Różana(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Siennica Różana aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Punkt Przedszkolny w Zespole Szkół w Siennicy Różanej
  Publiczne
  82 575-92-14
  82 575-92-14
  Siennica Różana 257
  22-304 Siennica Różana
  370-
 • Szkoły podstawowe w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Siennica Różana) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 223 Uczniowie
 • 106 Kobiety
  (uczniowie)
 • 117 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,5%
  52,5%
 • 26 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Absolwenci 2016
 • 12 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 18,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,6
  Lubelskie
  15,8
  Polska
  17,3
 •  
 • 20,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 16,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 223 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 223 angielski
 • 83 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 76 niemiecki
 • 7 inny
 •  
 • 82,29 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Siennica Różana
  82,29
  woj. lubelskie
  93,78
  Cała Polska
  95,46
 • 81,18 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Siennica Różana
  81,18
  Województwo
  92,63
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Siennica Różana) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Siennica Różana) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Siennica Różana(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Siennica Różana aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. "Synów Pułku" w Siennicy Różanej
  Publiczna
  82 575-92-14
  82 575-92-14
  Siennica Różana 257
  22-304 Siennica Różana
  9199-
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Technika (Gmina Siennica Różana) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 117 Uczniowie
 • 36 Kobiety
  (uczniowie)
 • 81 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,8%
  69,2%
 • 31 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Absolwenci
 • 14 Kobiety
  (absolwenci)
 • 28 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Gmina Siennica Różana
  19,5
  Lubelskie
  22,1
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 15,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 8,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 133 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 133 angielski
 • 116 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 116 niemiecki
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Siennica Różana(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Siennica Różana aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Siennicy Różanej (August Cieszkowski)
  Publiczne
  82 575-92-87
  82 575-94-24
  ul. Siennica Różana 266 a
  22-304 Siennica Różana
  11199-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Siennicy Różanej (August Cieszkowski)
  Publiczna
  82 575-92-87
  82 575-94-24
  ul. Siennica Różana 266A
  22-304 Siennica Różana
  ---
  Szkoła Policealna w Siennicy Różanej (August Cieszkowski)
  Publiczna
  82 575-92-87
  82 575-92-87
  ul. Siennica Różana 266A
  22-304 Siennica Różana
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 13,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Siennica Różana, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Siennica Różana, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Siennica Różana, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Siennica Różana - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Siennica Różana: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W gminie Siennica Różana 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 37 (uczestnicy: 1 755)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 200)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 590)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 190)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 140)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 100)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 25)
  • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 330)
  • warsztaty: 9 (uczestnicy: 120)
  • inne: 5 (uczestnicy: 60)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 18 (członkowie: 258)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 12)
  • taneczne: 1 (członkowie: 14)
  • literackie: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 100)
  • koło gospodyń wiejskich: 12 (członkowie: 115)
  • inne: 1 (członkowie: 7)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 89)
  • teatralne: 1 (członkowie: 20)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 5)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 27)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 11)
  • taneczne: 1 (członkowie: 14)
  • inne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Siennica Różana działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 7 557 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 16 701 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1


 • Kluby sportowe w gminie Siennica Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Siennica Różana działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 64 członków. Zarejestrowano 59 ćwiczących (mężczyźni: 44, kobiety: 15, chłopcy do lat 18: 20, dziewczęta do lat 18: 15). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Siennica Różana w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Siennica Różana - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Siennica Różana i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w gminie Siennica Różana odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 24,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2019 roku w gminie Siennica Różana znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krasnostawskiego.

  Powiat krasnostawski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Siennica Różana
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 1 Ranni
  (rok 2020)
 • 1 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Siennica Różana w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 24,28 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina Siennica Różana
  24,3
  woj. lubelskie
  44,4
  Cała Polska
  61,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  7,4
  Cały kraj
  6,5
 • 24,28 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  24,3
  Lubelskie
  45,2
  Polska
  69,2
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  16,8
  Polska
  10,6
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina
  100,0
  woj. lubelskie
  101,7
  Cały kraj
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Siennica Różana w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 172,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina
  172,8 km
  woj. lubelskie
  363,2 km
  Kraj
  496,9 km
 • 4,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina
  4,1 km
  woj. lubelskie
  4,3 km
  Polska
  4,1 km