Gmina Izbica w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Izbica - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Izbica to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa lubelskiego, powiatu krasnostawskiego. Gmina Izbica ma 7 936 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 12,2% ludności powiatu. Gmina stanowi 13,4% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Izbica.
 • 7 936 Liczba mieszkańców
 • 138,3 km² Powierzchnia
 • 60 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 84 Numer kierunkowy
 • LKS Tablice rejestracyjne
 • Jerzy Lewczuk Wójt gminy
Gmina Izbica na mapie
Identyfikatory
 • 23.182950.9014 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 0606043
Herb gminy Izbica
Gmina Izbica herb

Gmina Izbica - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
22-375Poczta Izbica nad Wieprzem
22-376Poczta Filia UP Izbica nad Wieprzem

Gmina Izbica - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Izbica)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Izbica
(84) 618-30-34
(84) 618-30-49
ul. Gminna 4
22-375 Izbica

Gmina Izbica - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Izbica ma 7 936 mieszkańców, z czego 49,8% stanowią kobiety, a 50,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 14,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Izbica zawarli w 2021 roku 24 małżeństw, co odpowiada 3,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,8% mieszkańców gminy Izbica jest stanu wolnego, 55,5% żyje w małżeństwie, 3,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,7% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Izbica ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -94. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -11,76 na 1000 mieszkańców gminy Izbica. W 2021 roku urodziło się 53 dzieci, w tym 43,4% dziewczynek i 56,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 357 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,35 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 46,7% zgonów w gminie Izbica spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 14,9% zgonów w gminie Izbica były nowotwory, a 2,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Izbica przypada 18.39 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 81 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 67 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Izbica 14. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,5% mieszkańców gminy Izbica jest w wieku produkcyjnym, 16,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Izbica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 936 Liczba mieszkańców
 • 3 953 Kobiety
 • 3 983 Mężczyźni
 • 49,8%
  50,2%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Izbica w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Izbica w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Izbica w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Izbica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Izbica
  43,3 lat
  Lubelskie
  42,6 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 45,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Izbica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Izbica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Izbica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Izbica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Izbica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Izbica
  27,7%
  Województwo
  28,7%
  Kraj
  28,8%
 • 21,0% Kobiety
  (Panny)
 • 34,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,5% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Izbica
  55,4%
  Lubelskie
  56,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 53,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,7% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  12,8%
  woj. lubelskie
  10,4%
  Cały kraj
  9,6%
 • 21,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,7%
  Lubelskie
  3,9%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Gmina Izbica
  0,4%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Izbica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Izbica w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina Izbica
  3,0
  woj. lubelskie
  4,3
  Cała Polska
  4,4
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Izbica
  1,4
  woj. lubelskie
  1,5
  Polska
  1,6
 • 24 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Izbica w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Izbica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -94 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -53 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -41 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -11,76 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -11,8
  Województwo
  -6,7
  Cały kraj
  -4,9
 • -9,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -13,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Izbica w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Izbica w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Izbica w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Izbica w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 53 Urodzenia żywe
 • 23 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 30 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 43,4%
  56,6%
 • 6,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Izbica
  6,6
  Województwo
  8,0
  Cały kraj
  8,7
 • 31,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Izbica
  31,1
  Województwo
  35,0
  Kraj
  37,5
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 65 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 65
 • 59 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 59
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 357 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 291 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 421 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 357 g
  Lubelskie
  3 345 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 39 Waga 4000g - 4499g
 • 39
 • 130 Waga 3500g - 3999g
 • 130
 • 150 Waga 3000g - 3499g
 • 150
 • 66 Waga 2500g - 2999g
 • 66
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,08 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Izbica
  1,08
  woj. lubelskie
  1,20
  Polska
  1,32
 • 0,53 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,53
  woj. lubelskie
  0,58
  Cała Polska
  0,64
 • 0,35 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Izbica
  0,35
  woj. lubelskie
  0,54
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Izbica w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 147 Zgony
 • 76 Kobiety
  (Zgony)
 • 71 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,7%
  48,3%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 18,4 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  18,4
  woj. lubelskie
  14,7
  Kraj
  13,6
 • 281,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Izbica
  281,8
  Lubelskie
  184,0
  Polska
  156,7
 • 2,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,4
  Województwo
  4,6
  Cała Polska
  3,9
 • 4,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Izbica
  4,5
  Województwo
  3,7
  Polska
  3,6
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,7
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krasnostawskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  46,7%
  Lubelskie
  42,2%
  Cała Polska
  34,8%
 • 14,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Izbica
  14,9%
  Województwo
  17,4%
  Kraj
  19,6%
 • 2,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Izbica
  2,5%
  woj. lubelskie
  3,8%
  Polska
  5,4%
 • 250 Zgony spowodowane COVID-19
 • 12,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  12,8
  Cały kraj
  13,3
 • 89,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  89,0
  Polska
  74,4
 • 289,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  289,3
  Województwo
  259,7
  Kraj
  268,1
 • 234,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  234,9
  Cała Polska
  246,5
 • 903,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 929,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 877,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  903,9
  Lubelskie
  630,6
  Cały kraj
  475,8
 • 113,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 39,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 182,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Izbica
  113,1
  Województwo
  80,0
  Cała Polska
  70,6
 • 41,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  41,7
  Lubelskie
  29,1
  Polska
  32,6
 • 3,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Izbica
  3,2
  woj. lubelskie
  7,9
  Cała Polska
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Izbica
  0,2%
  Województwo
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 81 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 43 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 38 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 67 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 36 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 14 Saldo migracji
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 14 Saldo migracji wewnętrznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Izbica w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Izbica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Izbica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Izbica - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Izbica oddano do użytku 11 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,39 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Izbica to 2 988 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 372 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Izbica to 5,64 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Izbica to 122,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 80,09% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 66,50% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 61,91% mieszkań posiada łazienkę, 52,28% korzysta z centralnego ogrzewania, a 11,65% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krasnostawskiego.

  Powiat krasnostawski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Izbica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 988 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 372,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Izbica
  372,20
  Województwo
  378,90
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 83,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Izbica
  83,10 m2
  Lubelskie
  77,70 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 30,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  30,90 m2
  Województwo
  29,40 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,78 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  3,78
  Województwo
  3,86
  Cały kraj
  3,82
 • 2,69 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Izbica
  2,69
  woj. lubelskie
  2,64
  Cały kraj
  2,55
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Izbica
  0,71
  Województwo
  0,68
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Izbica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 11 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,39 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  1,39
  Województwo
  4,37
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 62 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,64 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  5,64
  Lubelskie
  4,25
  Polska
  3,90
 • 7,81 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Izbica
  7,81
  Lubelskie
  18,55
  Cała Polska
  24,07
 • 1 348 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 122,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  122,5 m2
  Województwo
  98,1 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,17 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  0,17 m2
  woj. lubelskie
  0,43 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Izbica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 80,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  80,09%
  woj. lubelskie
  91,91%
  Cała Polska
  96,97%
 • 66,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Izbica
  66,50%
  Województwo
  85,47%
  Cała Polska
  94,01%
 • 61,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  61,91%
  Lubelskie
  83,02%
  Cały kraj
  91,78%
 • 52,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  52,28%
  Województwo
  76,30%
  Kraj
  83,08%
 • 11,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  11,65%
  Województwo
  46,14%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Izbica - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Izbica na 1000 mieszkańców pracuje 60osób . 55,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Izbica wynosiło w 2021 roku 15,7% (15,7% wśród kobiet i 15,7% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Izbica wynosiło 4 843,32 PLN, co odpowiada 80.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Izbica 581 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 84 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -497.

  63,1% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Izbica pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 13,3% w przemyśle i budownictwie, a 5,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Izbica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  60,0
  Województwo
  193,0
  Polska
  257,0
 • 15,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 15,7% Kobiety
 • 15,7% Mężczyźni
 • gm. Izbica
  15,7%
  Województwo
  7,2%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Izbica w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Izbica w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Izbica w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Izbica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 843 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  4 843 PLN
  Województwo
  5 319 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Izbica w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Izbica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 581 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 84 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -497 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,14 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Izbica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 63,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 62,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 64,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 13,3% Przemysł i budownictwo
 • 6,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 20,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 6,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,9% Pozostałe
 • 24,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Izbica w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Izbica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 474 Pracujący ogółem
 • 265 Kobiety
 • 209 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Izbica w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,5% W wieku produkcyjnym
 • 53,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Izbica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  68,2
  Województwo
  68,4
  Cała Polska
  69,0
 • 40,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Izbica
  40,9
  woj. lubelskie
  38,9
  Polska
  38,2
 • 149,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  149,8
  woj. lubelskie
  131,6
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Izbica - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Izbica w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 448 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 358 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 35 nowych podmiotów, a 21 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (67) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (29) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (50) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (19) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2009 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Izbica najwięcej (11) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (432) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,4% (24) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,0% (130) podmiotów, a 65,6% (294) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Izbica najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (26.8%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 448 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 24 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 130 Przemysł i budownictwo
 • 294 Pozostała działalność
 • 35 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Izbica w 2021 roku
 • 21 Podmioty wyrejestrowane w gminie Izbica w 2021 roku
 • 358 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 432 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 432
 • 14 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 14
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 448 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 448
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 13 Spółki handlowe ogółem
 • 13
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 8  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 8
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 11 Spółki cywilne ogółem
 • 11
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 358 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 96 Budownictwo
 • 96
 • 93 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 93
 • 32 Transport i gospodarka magazynowa
 • 32
 • 25 Przetwórstwo przemysłowe
 • 25
 • 21 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21
 • 19 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 19
 • 14 Pozostała działalność
 • 14
 • 13 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 13
 • 12 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 12
 • 10 Informacja i komunikacja
 • 10
 • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 9
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Izbica - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Izbica stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 120 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,93 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Izbica wynosi 80,20% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Izbica najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,48 (wykrywalność 79%) oraz przeciwko mieniu - 5,44 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,41 (99%), o charakterze gospodarczym - 3,04 (61%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,53 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Izbica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Izbica.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Izbica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 120 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 120
 • 68 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 68
 • 24 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 24
 • 19 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 19
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 44 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 44
 • 14,93 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Izbica
  14,93
  Województwo
  15,97
  Cała Polska
  21,51
 • 8,48 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Izbica
  8,48
  woj. lubelskie
  9,04
  Polska
  12,82
 • 3,04 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Izbica
  3,04
  woj. lubelskie
  4,10
  Polska
  5,89
 • 2,41 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Izbica
  2,41
  woj. lubelskie
  1,93
  Polska
  1,85
 • 0,53 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Izbica
  0,53
  Lubelskie
  0,33
  Cały kraj
  0,35
 • 5,44 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Izbica
  5,44
  woj. lubelskie
  6,92
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Izbica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Izbica
  80%
  Lubelskie
  80%
  Cały kraj
  71%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  80%
  woj. lubelskie
  78%
  Kraj
  64%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  62%
  Województwo
  72%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Izbica
  99%
  woj. lubelskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  97%
  Województwo
  95%
  Cały kraj
  89%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Izbica
  57%
  Lubelskie
  66%
  Cały kraj
  53%

Gmina Izbica - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Izbica wyniosła w 2021 roku 39,6 mln złotych, co daje 4,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Izbica - 27.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (11.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,1 mln złotych, czyli 10,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Izbica wyniosła w 2021 roku 45,8 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 22.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (43.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14.8%) oraz z Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5.2%). W budżecie gminy Izbica wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 448 złotych na mieszkańca (7,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,8 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Izbica według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Izbica według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Izbica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Izbica według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,4 mln

  3,4 tys(100%)

  25,7 mln

  3,1 tys(100%)

  28,9 mln

  3,5 tys(100%)

  32,0 mln

  3,9 tys(100%)

  36,5 mln

  4,4 tys(100%)

  39,2 mln

  4,8 tys(100%)

  36,7 mln

  4,5 tys(100%)

  39,6 mln

  4,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,8 mln

  921(27.3%)

  8,2 mln

  982(32%)

  8,0 mln

  957(27.6%)

  9,0 mln

  1,1 tys(28.2%)

  12,6 mln

  1,5 tys(34.5%)

  10,0 mln

  1,2 tys(25.5%)

  10,3 mln

  1,3 tys(28%)

  11,0 mln

  1,4 tys(27.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  164(4.9%)

  692,1 tys

  82,7(2.7%)

  706,9 tys

  84,7(2.4%)

  797,8 tys

  96,5(2.5%)

  1,0 mln

  123(2.8%)

  1,0 mln

  127(2.6%)

  3,8 mln

  470(10.3%)

  4,5 mln

  562(11.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,2 mln

  379(11.2%)

  3,2 mln

  380(12.4%)

  3,0 mln

  361(10.4%)

  3,2 mln

  382(9.9%)

  3,9 mln

  469(10.6%)

  3,2 mln

  395(8.2%)

  3,3 mln

  406(8.9%)

  3,7 mln

  466(9.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,9 mln

  577(17.1%)

  1,5 mln

  177(5.8%)

  1,7 mln

  201(5.8%)

  1,9 mln

  234(6%)

  4,1 mln

  499(11.2%)

  5,6 mln

  694(14.4%)

  2,6 mln

  321(7%)

  2,8 mln

  349(7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,2 mln

  619(18.3%)

  5,4 mln

  647(21.1%)

  11,3 mln

  1,4 tys(39.1%)

  1,9 mln

  231(6%)

  2,0 mln

  249(5.6%)

  2,0 mln

  250(5.2%)

  2,3 mln

  282(6.2%)

  2,6 mln

  327(6.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,7 mln

  201(6%)

  1,4 mln

  167(5.4%)

  2,1 mln

  247(7.1%)

  2,0 mln

  238(6.2%)

  1,1 mln

  129(2.9%)

  1,7 mln

  214(4.4%)

  537,0 tys

  66,9(1.5%)

  670,1 tys

  84,4(1.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,4 mln

  172(5.1%)

  2,6 mln

  313(10.2%)

  541,3 tys

  64,8(1.9%)

  535,2 tys

  64,7(1.7%)

  704,5 tys

  85,7(1.9%)

  2,7 mln

  335(6.9%)

  664,1 tys

  82,7(1.8%)

  648,4 tys

  81,7(1.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  526,4 tys

  62,5(1.9%)

  488,0 tys

  58,3(1.9%)

  471,6 tys

  56,5(1.6%)

  453,6 tys

  54,8(1.4%)

  465,9 tys

  56,7(1.3%)

  558,3 tys

  68,7(1.4%)

  534,5 tys

  66,6(1.5%)

  580,6 tys

  73,2(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  6,9 tys

  0,8(0%)

  4,0 tys

  0,5(0%)

  54,7 tys

  6,6(0.2%)

  13,9 tys

  1,7(0%)

  50,9 tys

  6,2(0.1%)

  77,2 tys

  9,5(0.2%)

  17,5 tys

  2,2(0%)

  503,8 tys

  63,5(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  500,4 tys

  59,4(1.8%)

  482,4 tys

  57,6(1.9%)

  517,5 tys

  62,0(1.8%)

  491,2 tys

  59,4(1.5%)

  475,9 tys

  57,9(1.3%)

  519,2 tys

  63,9(1.3%)

  508,4 tys

  63,3(1.4%)

  346,7 tys

  43,7(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  262,2 tys

  31,1(0.9%)

  121,8 tys

  14,6(0.5%)

  228,9 tys

  27,4(0.8%)

  725,8 tys

  87,7(2.3%)

  269,3 tys

  32,8(0.7%)

  424,3 tys

  52,2(1.1%)

  177,1 tys

  22,1(0.5%)

  238,4 tys

  30,0(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  378,4 tys

  44,9(1.3%)

  1,3 mln

  153(5%)

  191,8 tys

  23,0(0.7%)

  1,1 mln

  130(3.4%)

  253,0 tys

  30,8(0.7%)

  701,4 tys

  86,3(1.8%)

  185,0 tys

  23,0(0.5%)

  206,7 tys

  26,0(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  98,7 tys

  11,7(0.3%)

  92,8 tys

  11,1(0.4%)

  91,6 tys

  11,0(0.3%)

  108,6 tys

  13,1(0.3%)

  101,2 tys

  12,3(0.3%)

  117,2 tys

  14,4(0.3%)

  79,7 tys

  9,9(0.2%)

  131,5 tys

  16,6(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  14,3 tys

  1,7(0.1%)

  20,1 tys

  2,4(0.1%)

  19,9 tys

  2,4(0.1%)

  19,3 tys

  2,3(0.1%)

  20,4 tys

  2,5(0.1%)

  16,8 tys

  2,1(0%)

  31,9 tys

  4,0(0.1%)

  29,9 tys

  3,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  71,6 tys

  8,5(0.3%)

  93,4 tys

  11,2(0.4%)

  13,2 tys

  1,6(0%)

  6,7 tys

  0,8(0%)

  96,4 tys

  11,7(0.3%)

  92,7 tys

  11,4(0.2%)

  83,1 tys

  10,3(0.2%)

  5,3 tys

  0,7(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  131,7 tys

  15,6(0.5%)

  4,2 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  55,2 tys

  6,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  700

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  808,1 tys

  95,9(2.8%)

  120,0 tys

  14,3(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  79,5 tys

  9,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Izbica według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Izbica według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Izbica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Izbica według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,0 mln

  3,1 tys(100%)

  24,3 mln

  2,9 tys(100%)

  31,5 mln

  3,8 tys(100%)

  32,1 mln

  3,9 tys(100%)

  33,8 mln

  4,1 tys(100%)

  37,5 mln

  4,6 tys(100%)

  37,8 mln

  4,7 tys(100%)

  45,8 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,9 mln

  1,3 tys(42%)

  11,1 mln

  1,3 tys(45.6%)

  11,6 mln

  1,4 tys(36.9%)

  12,3 mln

  1,5 tys(38.4%)

  13,0 mln

  1,6 tys(38.4%)

  14,1 mln

  1,7 tys(37.5%)

  15,4 mln

  1,9 tys(40.6%)

  19,9 mln

  2,5 tys(43.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,3 mln

  513(16.7%)

  4,5 mln

  537(18.5%)

  4,8 mln

  572(15.2%)

  5,5 mln

  670(17.3%)

  5,6 mln

  676(16.4%)

  6,0 mln

  738(16%)

  6,1 mln

  760(16.1%)

  6,8 mln

  856(14.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  337,7 tys

  40,1(1.3%)

  30,0 tys

  3,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,3 tys

  1,9(0%)

  781,3 tys

  97,3(2.1%)

  2,4 mln

  302(5.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,8 mln

  564(18.3%)

  4,5 mln

  536(18.5%)

  10,1 mln

  1,2 tys(32%)

  1,5 mln

  177(4.6%)

  1,5 mln

  179(4.4%)

  1,5 mln

  185(4%)

  1,6 mln

  206(4.4%)

  1,8 mln

  230(4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,0 mln

  361(11.7%)

  574,3 tys

  68,6(2.4%)

  538,8 tys

  64,6(1.7%)

  496,6 tys

  60,0(1.5%)

  2,8 mln

  343(8.3%)

  2,7 mln

  331(7.2%)

  811,0 tys

  101(2.1%)

  974,1 tys

  123(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  354,5 tys

  42,1(1.4%)

  405,4 tys

  48,4(1.7%)

  350,0 tys

  41,9(1.1%)

  813,6 tys

  98,4(2.5%)

  643,5 tys

  78,3(1.9%)

  407,9 tys

  50,2(1.1%)

  464,3 tys

  57,8(1.2%)

  814,9 tys

  103(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  679,3 tys

  80,6(2.6%)

  1,9 mln

  232(8%)

  488,5 tys

  58,5(1.6%)

  497,2 tys

  60,1(1.5%)

  504,4 tys

  61,4(1.5%)

  1,6 mln

  200(4.3%)

  637,3 tys

  79,4(1.7%)

  622,5 tys

  78,4(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  72,1 tys

  8,6(0.3%)

  19,1 tys

  2,3(0.1%)

  46,8 tys

  5,6(0.1%)

  329,9 tys

  39,9(1%)

  40,2 tys

  4,9(0.1%)

  43,9 tys

  5,4(0.1%)

  42,8 tys

  5,3(0.1%)

  509,5 tys

  64,2(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  116,7 tys

  13,9(0.4%)

  98,8 tys

  11,8(0.4%)

  118,0 tys

  14,1(0.4%)

  130,3 tys

  15,8(0.4%)

  92,1 tys

  11,2(0.3%)

  98,3 tys

  12,1(0.3%)

  125,9 tys

  15,7(0.3%)

  324,8 tys

  40,9(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  219,4 tys

  26,0(0.8%)

  199,5 tys

  23,8(0.8%)

  207,3 tys

  24,8(0.7%)

  178,3 tys

  21,6(0.6%)

  156,6 tys

  19,0(0.5%)

  149,3 tys

  18,4(0.4%)

  117,0 tys

  14,6(0.3%)

  84,3 tys

  10,6(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  897,8 tys

  107(3.5%)

  226,7 tys

  27,1(0.9%)

  77,0 tys

  9,2(0.2%)

  273,7 tys

  33,1(0.9%)

  45,0 tys

  5,5(0.1%)

  60,5 tys

  7,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,0 tys

  8,8(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,6 tys

  4,7(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,6 tys

  0,6(0%)

  50,0 tys

  6,1(0.1%)

  170,0 tys

  20,9(0.5%)

  8,2 tys

  1,0(0%)

  10,4 tys

  1,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  71,6 tys

  8,5(0.3%)

  93,4 tys

  11,2(0.4%)

  13,2 tys

  1,6(0%)

  6,7 tys

  0,8(0%)

  96,4 tys

  11,7(0.3%)

  92,7 tys

  11,4(0.2%)

  83,1 tys

  10,3(0.2%)

  5,3 tys

  0,7(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  300,0 tys

  35,8(1.2%)

  3,2 mln

  380(10.1%)

  410,8 tys

  49,7(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  288,1 tys

  35,5(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  135,7 tys

  16,1(0.5%)

  209

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  700

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  72,4 tys

  8,6(0.3%)

  7,1 tys

  0,9(0%)

  664

  0,1(0%)

  835

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  312,3 tys

  37,3(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Izbica - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 710 mieszkańców gminy Izbica jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 776 kobiet oraz 934 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 9,1% średnie ogólnokształcące, a 20,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,6% mieszkańców gminy Izbica, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 27,7% podstawowym ukończonym. 2,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubelskiego mieszkańcy gminy Izbica mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Izbica największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,7%) oraz średnie zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,7%) oraz podstawowe ukończone (25,6%).

  W roku 2021 w gminie Izbica mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 137 dzieci (61 dziewczynek oraz 76 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Izbica mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 100 dzieci (44 dziewczynki oraz 56 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  15,8% mieszkańców gminy Izbica w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 15,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 747 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,01 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 6 szkół podstawowych, w których w 43 oddziałach uczyło się 511 uczniów (226 kobiet oraz 285 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Izbica placówkę miało 6 szkół podstawowych, w których w 38 oddziałach uczyło się 511 uczniów (245 kobiet oraz 266 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,2% ludności (26,3% wśród dziewczynek i 26,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 11,9 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,7% mieszkańców (18,0% wśród dziewczyn i 19,3% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,0% mieszkańców gminy Izbica w wieku potencjalnej nauki (26,9% kobiet i 25,2% mężczyzn).

 • 11,9% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Izbica
  11,9%
  Województwo
  17,0%
  Polska
  17,9%
 • 13,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Izbica
  33,0%
  Województwo
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 34,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  3,4%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 4,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,1%
  Województwo
  11,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 11,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  20,5%
  Lubelskie
  18,4%
  Cały kraj
  18,1%
 • 18,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Izbica
  19,6%
  Lubelskie
  20,3%
  Kraj
  22,9%
 • 14,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Izbica
  5,5%
  woj. lubelskie
  5,6%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 27,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Izbica
  27,7%
  Lubelskie
  22,1%
  Kraj
  19,3%
 • 29,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 25,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Izbica
  2,2%
  Lubelskie
  2,0%
  Kraj
  1,4%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Izbica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 747 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Izbica
  747,0
  woj. lubelskie
  881,0
  Polska
  896,0
 • 1,01 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina
  1,01
  Lubelskie
  1,01
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 205 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Izbica) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 137 Dzieci
 • 61 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 76 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,5%
  55,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 28 3 lata
 • 28
 • 34 4 lata
 • 34
 • 32 5 lata
 • 32
 • 39 6 lat
 • 39
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 12 3 lata
 • 12
 • 18 4 lata
 • 18
 • 13 5 lata
 • 13
 • 18 6 lat
 • 18
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 16 3 lata
 • 16
 • 16 4 lata
 • 16
 • 19 5 lata
 • 19
 • 21 6 lat
 • 21
 • 74 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 10,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Izbica(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Izbica aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowe Przedszkole w Izbicy
  Publiczne
  84 618-30-18
  ul. Klinkierniana 1
  22-375 Izbica
  1122621
 • Szkoły podstawowe w gminie Izbica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Izbica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 43 Oddziały
 • 511 Uczniowie
 • 226 Kobiety
  (uczniowie)
 • 285 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,2%
  55,8%
 • 47 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 67 Absolwenci
 • 37 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 11,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Izbica
  11,9
  Województwo
  15,2
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 62,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 51,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Izbica(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Izbica aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Izbicy (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  84 618-30-92
  84 618-30-20
  ul. Szkolna 13
  22-375 Izbica
  6117-
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II-Papieża w Orłowie Drewnianym (Jan Paweł II-Papież)
  Publiczna
  84 618-34-20
  84 618-34-20
  Orłów Drewniany 60a
  22-375 Orłów Drewniany
  696-
  Szkoła Podstawowa w Tarnogórze Kolonii
  Publiczna
  84 618-30-85
  Tarnogóra-Kolonia 72
  22-375 Tarnogóra-Kolonia
  67213
  Szkoła Podstawowa w Tarzymiechach
  Publiczna
  84 618-31-74
  Tarzymiechy Pierwsze 72
  22-375 Tarzymiechy Pierwsze
  66511
  Szkoła Podstawowa w Wirkowicach
  Publiczna
  84 618-31-75
  84 618-31-75
  Wirkowice Pierwsze 20
  22-375 Wirkowice Pierwsze
  65912
  Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  84 618-30-56
  ul. Krakowskie Przedmieście 74
  22-375 Tarnogóra
  6499
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Izbica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Izbica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Izbica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Izbica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Izbica - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Izbica

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Izbica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Izbica: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 47 (uczestnicy: 2 340)
  • seanse filmowe: 14 (uczestnicy: 512)
  • wystawy: 11 (uczestnicy: 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 990)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 200)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 75)
  • konkursy: 10 (uczestnicy: 243)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 120)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 68)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 10)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 5)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 15)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 38)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 72)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 30)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 2)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 40)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Izbica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Izbica działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 27 801 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 41 073 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 21
  • dostępne dla czytelników: 9
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1


 • Kluby sportowe w gminie Izbica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Izbica działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 100 członków. Zarejestrowano 113 ćwiczących (mężczyźni: 104, kobiety: 9, chłopcy do lat 18: 94, dziewczęta do lat 18: 9). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Izbica w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Izbica - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Izbica i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w gminie Izbica odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 37,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Izbica znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krasnostawskiego.

  Powiat krasnostawski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Izbica
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 3 Ranni
  (rok 2021)
 • 3 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Izbica w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 37,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina Izbica
  37,8
  Lubelskie
  43,0
  Kraj
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina Izbica
  0,0
  Województwo
  6,5
  Cała Polska
  5,9
 • 37,80 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • gm. Izbica
  37,8
  woj. lubelskie
  46,5
  Cała Polska
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina
  0,0
  Lubelskie
  15,1
  Kraj
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina Izbica
  100,0
  Lubelskie
  108,3
  Cały kraj
  115,8