Gmina Reńska Wieś w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Gmina Reńska Wieś - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Reńska Wieś to gmina wiejska. Należy do województwa opolskiego, powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Gmina Reńska Wieś ma 8 275 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 8,6% ludności powiatu. Gmina stanowi 15,7% powierzchni powiatu.
 • 8 275 Liczba mieszkańców
 • 98,1 km² Powierzchnia
 • 84 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OK Tablice rejestracyjne
 • Tomasz Hubert Kandziora Wójt gminy
Gmina Reńska Wieś na mapie
Identyfikatory
 • 18.090250.3373 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1603062
Herb gminy Reńska Wieś
Gmina Reńska Wieś herb

Gmina Reńska Wieś - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
47-208Poczta Reńska Wieś, ul. Kozielska 1
47-214Poczta Kędzierzyn-Koźle 001, ul. Krapkowicka 28

Gmina Reńska Wieś - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Reńska Wieś)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Reńska Wieś
(77) 405-32-11
(77) 405-32-10
ul. Pawłowicka 1
47-208 Reńska Wieś
ZUS Inspektorat w Kędzierzynie-Koźlu (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
al. Jana Pawła II 26
47-220 Kędzierzyn-Koźle

Gmina Reńska Wieś - Wsie należące do gminy

Gmina Reńska Wieś - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Reńska Wieś ma 8 275 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 5,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Reńska Wieś zawarli w 2021 roku 47 małżeństw, co odpowiada 5,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  26,0% mieszkańców gminy Reńska Wieś jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 8,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Reńska Wieś ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -39. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,70 na 1000 mieszkańców gminy Reńska Wieś. W 2021 roku urodziło się 59 dzieci, w tym 49,2% dziewczynek i 50,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 328 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,47 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 33,5% zgonów w gminie Reńska Wieś spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,8% zgonów w gminie Reńska Wieś były nowotwory, a 4,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Reńska Wieś przypada 11.81 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 119 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 59 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Reńska Wieś 60. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 37 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -33.

  63,5% mieszkańców gminy Reńska Wieś jest w wieku produkcyjnym, 16,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Reńska Wieś
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 275 Liczba mieszkańców
 • 4 255 Kobiety
 • 4 020 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Reńska Wieś w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Reńska Wieś w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Reńska Wieś w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Reńska Wieś
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Reńska Wieś
  42,4 lat
  Opolskie
  43,7 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 43,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Reńska Wieś, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Reńska Wieś
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Reńska Wieś,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Reńska Wieś,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Reńska Wieś,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,0% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Reńska Wieś
  25,9%
  woj. opolskie
  27,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 30,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,0% Żonaci/Zamężne
 • gm. Reńska Wieś
  53,9%
  woj. opolskie
  54,6%
  Cały kraj
  54,0%
 • 52,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  9,5%
  Województwo
  8,8%
  Cały kraj
  8,5%
 • 15,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,4%
  Województwo
  7,5%
  Polska
  7,6%
 • 9,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,2% Nieustalone
 • Gmina
  2,2%
  woj. opolskie
  1,3%
  Cała Polska
  0,7%
 • 2,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Reńska Wieś
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Reńska Wieś w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina Reńska Wieś
  5,7
  Opolskie
  4,0
  Cała Polska
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,3
  woj. opolskie
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 47 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Reńska Wieś w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Reńska Wieś
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -39 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -20 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -19 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,70 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Reńska Wieś
  -4,7
  woj. opolskie
  -6,1
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Reńska Wieś w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Reńska Wieś w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Reńska Wieś w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Reńska Wieś w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59 Urodzenia żywe
 • 29 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 30 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,2%
  50,8%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  7,1
  woj. opolskie
  7,5
  Kraj
  8,7
 • 29,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Reńska Wieś
  29,7
  woj. opolskie
  32,9
  Cały kraj
  37,5
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 79 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 79
 • 54 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 54
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 328 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 270 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 380 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 328 g
  Opolskie
  3 356 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 48 Waga 4000g - 4499g
 • 48
 • 180 Waga 3500g - 3999g
 • 180
 • 235 Waga 3000g - 3499g
 • 235
 • 110 Waga 2500g - 2999g
 • 110
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,06 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,06
  Opolskie
  1,17
  Kraj
  1,32
 • 0,50 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Reńska Wieś
  0,50
  Województwo
  0,57
  Polska
  0,64
 • 0,47 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Reńska Wieś
  0,47
  Opolskie
  0,55
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Reńska Wieś w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98 Zgony
 • 49 Kobiety
  (Zgony)
 • 49 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,8 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Reńska Wieś
  11,8
  woj. opolskie
  13,6
  Cały kraj
  13,6
 • 213,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  213,4
  woj. opolskie
  181,0
  Kraj
  156,7
 • 3,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Reńska Wieś
  3,3
  Opolskie
  4,0
  Cała Polska
  3,9
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Reńska Wieś
  3,7
  Opolskie
  3,6
  Polska
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  33,5%
  woj. opolskie
  36,7%
  Polska
  34,8%
 • 20,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Reńska Wieś
  20,8%
  woj. opolskie
  20,4%
  Cały kraj
  19,6%
 • 4,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,8%
  Województwo
  4,8%
  Kraj
  5,4%
 • 255 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  26,5
  Cała Polska
  13,3
 • 79,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  79,0
  Cały kraj
  74,4
 • 305,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  305,0
  woj. opolskie
  282,4
  Cały kraj
  268,1
 • 254,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  254,5
  Kraj
  246,5
 • 492,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 513,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 470,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Reńska Wieś
  492,9
  Opolskie
  508,0
  Polska
  475,8
 • 83,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 39,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 126,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  83,2
  Województwo
  75,7
  Cały kraj
  70,6
 • 17,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Reńska Wieś
  17,3
  Opolskie
  37,4
  Cała Polska
  32,6
 • 4,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Reńska Wieś
  4,3
  Województwo
  8,9
  Kraj
  6,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Reńska Wieś
  0,3%
  Opolskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 119 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 58 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 61 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 59 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 33 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Wymeldowania za granicę
 • 24 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 13 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 27 Saldo migracji
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 26 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 60 Saldo migracji wewnętrznych
 • 25 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 35 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -33 Saldo migracji zagranicznych
 • -24 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Reńska Wieś w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Reńska Wieś
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Reńska Wieś, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Reńska Wieś - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Reńska Wieś oddano do użytku 17 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,05 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Reńska Wieś to 2 680 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 323 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Reńska Wieś to 4,65 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Reńska Wieś to 128,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,81% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,32% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,34% mieszkań posiada łazienkę, 80,78% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,34% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

  Powiat kędzierzyńsko-kozielski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Reńska Wieś
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 680 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 322,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Reńska Wieś
  322,90
  woj. opolskie
  370,90
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 112,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  112,90 m2
  woj. opolskie
  81,40 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 36,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Reńska Wieś
  36,50 m2
  woj. opolskie
  30,20 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 5,42 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  5,42
  woj. opolskie
  4,19
  Cała Polska
  3,82
 • 3,10 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Reńska Wieś
  3,10
  Województwo
  2,70
  Cały kraj
  2,55
 • 0,57 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,57
  Opolskie
  0,64
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Reńska Wieś
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 17 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,05 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Reńska Wieś
  2,05
  Opolskie
  3,52
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 79 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,65 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Reńska Wieś
  4,65
  Województwo
  4,26
  Polska
  3,90
 • 9,55 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Reńska Wieś
  9,55
  woj. opolskie
  14,97
  Cała Polska
  24,07
 • 2 182 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 128,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Reńska Wieś
  128,4 m2
  Opolskie
  105,4 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,26 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,26 m2
  woj. opolskie
  0,37 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Reńska Wieś
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Reńska Wieś
  98,81%
  woj. opolskie
  98,31%
  Cała Polska
  96,97%
 • 98,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Reńska Wieś
  98,32%
  Województwo
  97,06%
  Cały kraj
  94,01%
 • 91,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Reńska Wieś
  91,34%
  Opolskie
  93,71%
  Polska
  91,78%
 • 80,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  80,78%
  Opolskie
  82,73%
  Kraj
  83,08%
 • 0,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,34%
  Opolskie
  48,46%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Reńska Wieś - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Reńska Wieś na 1000 mieszkańców pracuje 125osób . 38,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 61,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Reńska Wieś wynosiło w 2021 roku 6,7% (8,8% wśród kobiet i 4,9% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Reńska Wieś wynosiło 6 015,26 PLN, co odpowiada 100.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Reńska Wieś 548 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 220 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -328.

  15,1% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Reńska Wieś pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,9% w przemyśle i budownictwie, a 20,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Reńska Wieś
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 125 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Reńska Wieś
  125,0
  Opolskie
  224,0
  Cały kraj
  257,0
 • 6,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 8,8% Kobiety
 • 4,9% Mężczyźni
 • Gmina Reńska Wieś
  6,7%
  woj. opolskie
  6,0%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Reńska Wieś w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Reńska Wieś w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Reńska Wieś w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Reńska Wieś
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 015 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Reńska Wieś
  6 015 PLN
  Województwo
  5 493 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Reńska Wieś w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Reńska Wieś
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 548 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 220 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -328 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,40 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Reńska Wieś
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 15,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,9% Przemysł i budownictwo
 • 19,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,4% Pozostałe
 • 42,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Reńska Wieś w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Reńska Wieś
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 034 Pracujący ogółem
 • 394 Kobiety
 • 640 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Reńska Wieś w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,5% W wieku produkcyjnym
 • 58,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Reńska Wieś, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 57,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  57,4
  woj. opolskie
  66,0
  Cała Polska
  69,0
 • 32,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Reńska Wieś
  32,0
  woj. opolskie
  39,3
  Cały kraj
  38,2
 • 125,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Reńska Wieś
  125,5
  Opolskie
  147,3
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 57,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Reńska Wieś - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Reńska Wieś w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 733 podmioty gospodarki narodowej, z czego 597 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 44 nowe podmioty, a 32 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (56) podmiotów zarejestrowano w roku 2020, a najmniej (29) w roku 2018. W tym samym okresie najwięcej (49) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (19) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Reńska Wieś najwięcej (33) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (708) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,4% (25) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,9% (234) podmiotów, a 64,7% (474) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Reńska Wieś najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.6%) oraz Budownictwo (24.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 733 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 25 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 234 Przemysł i budownictwo
 • 474 Pozostała działalność
 • 44 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Reńska Wieś w 2021 roku
 • 32 Podmioty wyrejestrowane w gminie Reńska Wieś w 2021 roku
 • 597 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 708 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 708
 • 24 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 24
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 733 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 733
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 36 Spółki handlowe ogółem
 • 36
 • 7  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 23  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 23
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 33 Spółki cywilne ogółem
 • 33
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 597 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 147 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 147
 • 143 Budownictwo
 • 143
 • 60 Przetwórstwo przemysłowe
 • 60
 • 39 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 39
 • 37 Transport i gospodarka magazynowa
 • 37
 • 35 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 35
 • 33 Pozostała działalność
 • 33
 • 22 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22
 • 20 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 20
 • 19 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 19
 • 12 Edukacja
 • 12
 • 8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 8
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Reńska Wieś - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Reńska Wieś stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 127 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,26 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Reńska Wieś wynosi 74,70% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Reńska Wieś najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,64 (wykrywalność 67%) oraz o charakterze gospodarczym - 6,13 (wykrywalność 72%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 6,78 (53%), drogowe - 1,70 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Reńska Wieś
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Reńska Wieś.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Reńska Wieś, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 127 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 127
 • 55 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 55
 • 51 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 51
 • 14 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 14
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 57 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 57
 • 15,26 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,26
  woj. opolskie
  17,77
  Kraj
  21,51
 • 6,64 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  6,64
  Województwo
  10,23
  Cały kraj
  12,82
 • 6,13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Reńska Wieś
  6,13
  Opolskie
  4,94
  Polska
  5,89
 • 1,70 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Reńska Wieś
  1,70
  Województwo
  1,77
  Cały kraj
  1,85
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Reńska Wieś
  0,32
  woj. opolskie
  0,35
  Cała Polska
  0,35
 • 6,78 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,78
  woj. opolskie
  8,68
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Reńska Wieś, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  75%
  Opolskie
  70%
  Cała Polska
  71%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  68%
  Opolskie
  65%
  Kraj
  64%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  73%
  Województwo
  66%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Reńska Wieś
  100%
  woj. opolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  97%
  woj. opolskie
  91%
  Kraj
  89%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Reńska Wieś
  54%
  Opolskie
  49%
  Kraj
  53%

Gmina Reńska Wieś - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Reńska Wieś wyniosła w 2021 roku 41,8 mln złotych, co daje 5,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Reńska Wieś - 38.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (11.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,8 mln złotych, czyli 18,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Reńska Wieś wyniosła w 2021 roku 45,4 mln złotych, co daje 5,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (29.8%) oraz z Dział 630 - Turystyka (5.5%). W budżecie gminy Reńska Wieś wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 873 złotych na mieszkańca (15,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,8 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w gminie Reńska Wieś według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Reńska Wieś według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Reńska Wieś, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Reńska Wieś według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,4 mln

  3,8 tys(100%)

  21,1 mln

  2,6 tys(100%)

  26,5 mln

  3,2 tys(100%)

  25,5 mln

  3,1 tys(100%)

  31,1 mln

  3,8 tys(100%)

  35,6 mln

  4,3 tys(100%)

  41,6 mln

  5,0 tys(100%)

  41,8 mln

  5,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,8 mln

  1,3 tys(34.5%)

  10,6 mln

  1,3 tys(50.1%)

  10,6 mln

  1,3 tys(39.8%)

  10,6 mln

  1,3 tys(41.6%)

  11,4 mln

  1,4 tys(36.7%)

  14,4 mln

  1,7 tys(40.5%)

  13,1 mln

  1,6 tys(31.6%)

  16,0 mln

  1,9 tys(38.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,8 mln

  951(24.9%)

  1,9 mln

  228(8.9%)

  3,3 mln

  403(12.5%)

  1,5 mln

  179(5.8%)

  1,5 mln

  177(4.7%)

  4,7 mln

  570(13.3%)

  2,7 mln

  325(6.5%)

  4,8 mln

  575(11.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,4 mln

  288(7.5%)

  2,4 mln

  296(11.6%)

  2,7 mln

  323(10%)

  2,9 mln

  357(11.5%)

  3,5 mln

  430(11.4%)

  3,7 mln

  452(10.5%)

  3,3 mln

  399(8%)

  3,3 mln

  398(7.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  370,0 tys

  44,9(1.2%)

  496,9 tys

  60,2(2.4%)

  505,7 tys

  61,3(1.9%)

  536,2 tys

  65,2(2.1%)

  688,9 tys

  83,4(2.2%)

  767,7 tys

  92,6(2.2%)

  731,0 tys

  88,1(1.8%)

  2,2 mln

  264(5.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,2 mln

  268(7%)

  2,2 mln

  270(10.5%)

  4,8 mln

  581(18.1%)

  1,1 mln

  130(4.2%)

  1,4 mln

  166(4.4%)

  1,3 mln

  161(3.8%)

  1,2 mln

  150(3%)

  1,3 mln

  157(3.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,7 mln

  207(5.4%)

  865,3 tys

  105(4.1%)

  672,5 tys

  81,5(2.5%)

  319,7 tys

  38,9(1.3%)

  881,4 tys

  107(2.8%)

  776,6 tys

  93,6(2.2%)

  255,3 tys

  30,8(0.6%)

  1,3 mln

  153(3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,6 mln

  192(5%)

  521,5 tys

  63,2(2.5%)

  548,2 tys

  66,4(2.1%)

  816,6 tys

  99,2(3.2%)

  583,4 tys

  70,7(1.9%)

  845,9 tys

  102(2.4%)

  1,2 mln

  150(3%)

  1,2 mln

  142(2.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,3 mln

  399(10.5%)

  910,0 tys

  110(4.3%)

  1,7 mln

  212(6.6%)

  1,4 mln

  173(5.6%)

  4,3 mln

  519(13.8%)

  810,8 tys

  97,7(2.3%)

  1,4 mln

  167(3.3%)

  1,0 mln

  125(2.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  552,2 tys

  67,0(1.8%)

  628,8 tys

  76,2(3%)

  810,7 tys

  98,3(3.1%)

  566,6 tys

  68,9(2.2%)

  712,6 tys

  86,3(2.3%)

  690,9 tys

  83,3(1.9%)

  932,6 tys

  112(2.2%)

  858,6 tys

  104(2.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  284,5 tys

  34,5(0.9%)

  235,2 tys

  28,5(1.1%)

  214,6 tys

  26,0(0.8%)

  432,5 tys

  52,6(1.7%)

  717,9 tys

  87,0(2.3%)

  243,5 tys

  29,4(0.7%)

  339,9 tys

  41,0(0.8%)

  413,8 tys

  50,0(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  155,7 tys

  18,9(0.5%)

  147,1 tys

  17,8(0.7%)

  134,8 tys

  16,3(0.5%)

  162,1 tys

  19,7(0.6%)

  161,3 tys

  19,5(0.5%)

  181,9 tys

  21,9(0.5%)

  215,3 tys

  25,9(0.5%)

  227,8 tys

  27,5(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  65,6 tys

  7,9(0.2%)

  53,6 tys

  6,5(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  98,2 tys

  11,9(0.3%)

  43,3 tys

  5,2(0.2%)

  474,2 tys

  57,5(1.8%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  214,6 tys

  25,9(0.6%)

  7,0 mln

  847(16.9%)

  21,0 tys

  2,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  43,8 tys

  5,3(0.1%)

  43,5 tys

  5,3(0.2%)

  45,3 tys

  5,5(0.2%)

  42,9 tys

  5,2(0.2%)

  34,8 tys

  4,2(0.1%)

  21,7 tys

  2,6(0.1%)

  19,6 tys

  2,4(0%)

  13,2 tys

  1,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,3 tys

  0,3(0%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  2,8 tys

  0,3(0%)

  2,8 tys

  0,3(0%)

  2,9 tys

  0,4(0%)

  2,9 tys

  0,3(0%)

  2,9 tys

  0,4(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  51,3 tys

  6,2(0.2%)

  60,0 tys

  7,3(0.3%)

  7,4 tys

  0,9(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  66,8 tys

  8,1(0.2%)

  61,0 tys

  7,3(0.2%)

  51,8 tys

  6,2(0.1%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  800

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  899

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  500

  0,1(0%)

  400

  0,0(0%)

  600

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,2 tys

  0,6(0%)

  13,3 tys

  1,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,4 tys

  8,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  11,5 tys

  1,4(0%)

  24,2 tys

  2,9(0.1%)

  17,2 tys

  2,1(0.1%)

  8,4 tys

  1,0(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Reńska Wieś według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Reńska Wieś według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Reńska Wieś, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Reńska Wieś według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,6 mln

  3,3 tys(100%)

  23,4 mln

  2,8 tys(100%)

  27,6 mln

  3,4 tys(100%)

  27,4 mln

  3,3 tys(100%)

  30,5 mln

  3,7 tys(100%)

  35,5 mln

  4,3 tys(100%)

  43,4 mln

  5,2 tys(100%)

  45,4 mln

  5,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,5 mln

  1,0 tys(30.8%)

  8,8 mln

  1,1 tys(37.7%)

  9,5 mln

  1,1 tys(34.3%)

  9,9 mln

  1,2 tys(36.1%)

  10,6 mln

  1,3 tys(34.9%)

  12,0 mln

  1,4 tys(33.8%)

  12,2 mln

  1,5 tys(28.1%)

  13,6 mln

  1,6 tys(30%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,1 mln

  1,1 tys(32.8%)

  9,3 mln

  1,1 tys(40%)

  9,9 mln

  1,2 tys(35.8%)

  9,7 mln

  1,2 tys(35.3%)

  10,0 mln

  1,2 tys(32.9%)

  11,5 mln

  1,4 tys(32.4%)

  13,5 mln

  1,6 tys(31.2%)

  13,6 mln

  1,6 tys(29.8%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  3,0(0.1%)

  200,0 tys

  24,2(0.7%)

  929

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  115,4 tys

  13,9(0.3%)

  1,5 mln

  181(3.5%)

  2,5 mln

  302(5.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,9 mln

  716(21.4%)

  944,3 tys

  114(4%)

  1,7 mln

  206(6.1%)

  197,9 tys

  24,0(0.7%)

  9,9 tys

  1,2(0%)

  1,0 mln

  122(2.9%)

  3,1 mln

  370(7.1%)

  2,1 mln

  258(4.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  607,9 tys

  73,8(2.2%)

  621,5 tys

  75,3(2.7%)

  544,5 tys

  66,0(2%)

  739,3 tys

  89,8(2.7%)

  767,4 tys

  92,9(2.5%)

  792,3 tys

  95,5(2.2%)

  1,2 mln

  142(2.7%)

  1,3 mln

  161(2.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  425,9 tys

  51,7(1.5%)

  294,1 tys

  35,7(1.3%)

  435,2 tys

  52,7(1.6%)

  491,5 tys

  59,7(1.8%)

  286,3 tys

  34,7(0.9%)

  1,5 mln

  186(4.3%)

  1,2 mln

  149(2.8%)

  987,6 tys

  119(2.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  671,6 tys

  81,5(2.4%)

  481,2 tys

  58,3(2.1%)

  688,7 tys

  83,5(2.5%)

  522,2 tys

  63,5(1.9%)

  773,2 tys

  93,6(2.5%)

  764,4 tys

  92,2(2.2%)

  953,8 tys

  115(2.2%)

  650,0 tys

  78,5(1.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,3 tys

  0,4(0%)

  25,0 tys

  3,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  17,8 tys

  2,1(0%)

  540,1 tys

  65,3(1.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,6 mln

  197(5.9%)

  1,6 mln

  193(6.8%)

  4,2 mln

  504(15.1%)

  380,4 tys

  46,2(1.4%)

  578,7 tys

  70,1(1.9%)

  452,6 tys

  54,6(1.3%)

  444,7 tys

  53,6(1%)

  394,4 tys

  47,7(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  461,0 tys

  55,9(1.7%)

  103,7 tys

  12,6(0.4%)

  207,0 tys

  25,1(0.7%)

  6,3 tys

  0,8(0%)

  646

  0,1(0%)

  169,1 tys

  20,4(0.5%)

  5,0 tys

  0,6(0%)

  297,6 tys

  36,0(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  167,5 tys

  20,3(0.6%)

  234,3 tys

  28,4(1%)

  190,9 tys

  23,1(0.7%)

  210,1 tys

  25,5(0.8%)

  235,6 tys

  28,5(0.8%)

  215,4 tys

  26,0(0.6%)

  172,2 tys

  20,7(0.4%)

  215,4 tys

  26,0(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  33,5 tys

  4,1(0.1%)

  716,8 tys

  86,9(3.1%)

  34,5 tys

  4,2(0.1%)

  23,4 tys

  2,8(0.1%)

  1,9 mln

  228(6.2%)

  44,1 tys

  5,3(0.1%)

  57,1 tys

  6,9(0.1%)

  152,5 tys

  18,4(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  48,6 tys

  5,9(0.2%)

  48,5 tys

  5,9(0.2%)

  54,1 tys

  6,6(0.2%)

  56,2 tys

  6,8(0.2%)

  56,1 tys

  6,8(0.2%)

  59,5 tys

  7,2(0.2%)

  56,7 tys

  6,8(0.1%)

  72,9 tys

  8,8(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  78,9 tys

  9,5(0.2%)

  15,9 tys

  1,9(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  36,4 tys

  4,4(0.1%)

  35,8 tys

  4,3(0.2%)

  36,4 tys

  4,4(0.1%)

  34,3 tys

  4,2(0.1%)

  27,8 tys

  3,4(0.1%)

  17,3 tys

  2,1(0%)

  15,6 tys

  1,9(0%)

  10,6 tys

  1,3(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  33,0 tys

  4,0(0.1%)

  8,2 tys

  1,0(0%)

  121,2 tys

  14,7(0.4%)

  6,5 tys

  0,8(0%)

  10,1 tys

  1,2(0%)

  10,9 tys

  1,3(0%)

  9,4 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  51,3 tys

  6,2(0.2%)

  60,0 tys

  7,3(0.3%)

  7,4 tys

  0,9(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  66,8 tys

  8,1(0.2%)

  61,0 tys

  7,3(0.2%)

  51,8 tys

  6,2(0.1%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  800

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  899

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  500

  0,1(0%)

  400

  0,0(0%)

  600

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,4 tys

  0,3(0%)

  19,0 tys

  2,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,5 tys

  8,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Reńska Wieś - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 719 mieszkańców gminy Reńska Wieś jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 827 kobiet oraz 892 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 21,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,7% mieszkańców gminy Reńska Wieś, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 12,3% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy gminy Reńska Wieś mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Reńska Wieś największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,6%) oraz zasadnicze zawodowe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,0%) oraz średnie zawodowe (23,9%).

  W roku 2021 w gminie Reńska Wieś mieściło się 5 przedszkoli, w których do 16 oddziałów uczęszczało 296 dzieci (138 dziewczynek oraz 158 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Reńska Wieś mieściły się 4 przedszkola, w których do 7 oddziałów uczęszczało 106 dzieci (55 dziewczynek oraz 51 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc.

  18,6% mieszkańców gminy Reńska Wieś w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,7% wśród dziewczynek i 18,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 885 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,81 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 39 oddziałach uczyło się 535 uczniów (280 kobiet oraz 255 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Reńska Wieś placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 29 oddziałach uczyło się 462 uczniów (200 kobiet oraz 262 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,9% ludności (27,2% wśród dziewczynek i 24,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,7 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,9% mieszkańców (18,5% wśród dziewczyn i 15,5% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,7% mieszkańców gminy Reńska Wieś w wieku potencjalnej nauki (23,6% kobiet i 27,6% mężczyzn).

 • 19,4% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Reńska Wieś
  19,4%
  woj. opolskie
  21,2%
  Kraj
  25,2%
 • 22,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Reńska Wieś
  35,5%
  Opolskie
  34,9%
  Cała Polska
  35,2%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • gm. Reńska Wieś
  2,9%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Reńska Wieś
  10,9%
  woj. opolskie
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,7%
  woj. opolskie
  20,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Reńska Wieś
  26,7%
  Województwo
  25,7%
  Polska
  21,2%
 • 20,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Reńska Wieś
  12,3%
  woj. opolskie
  12,3%
  Kraj
  12,3%
 • 14,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Reńska Wieś
  3,0%
  woj. opolskie
  3,0%
  Polska
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Reńska Wieś
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 885 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  885,0
  Opolskie
  919,0
  Cały kraj
  896,0
 • 0,81 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,81
  Województwo
  0,79
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 5Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 16 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 277 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Reńska Wieś) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 296 Dzieci
 • 138 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 158 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,6%
  53,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 54 3 lata
 • 54
 • 85 4 lata
 • 85
 • 68 5 lata
 • 68
 • 74 6 lat
 • 74
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 26 3 lata
 • 26
 • 43 4 lata
 • 43
 • 33 5 lata
 • 33
 • 31 6 lat
 • 31
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 28 3 lata
 • 28
 • 42 4 lata
 • 42
 • 35 5 lata
 • 35
 • 43 6 lat
 • 43
 •  
 • 23,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 23,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Reńska Wieś(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Reńska Wieś aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Reńskiej Wsi
  Publiczne
  77 482-01-50
  77 482-01-50
  ul. Raciborska 27
  47-208 Reńska Wieś
  377-
  Przedszkole Publiczne w Mechnicy
  Publiczne
  77 482-84-30
  77 482-84-30
  ul. Młyńska 40
  47-214 Mechnica
  1255
  Przedszkole Publiczne w Pokrzywnicy
  Publiczne
  77 482-01-47
  77 482-01-47
  ul. SZKOLNA 14A
  47-208 Pokrzywnica
  116-
  Publiczne Przedszkole w Większycach
  Publiczne
  77 482-01-58
  77 482-01-58
  ul. Szkolna 4
  47-208 Większyce
  115-
 • Szkoły podstawowe w gminie Reńska Wieś
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Reńska Wieś) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 39 Oddziały
 • 535 Uczniowie
 • 280 Kobiety
  (uczniowie)
 • 255 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,3%
  47,7%
 • 66 Uczniowie w 1 klasie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 68 Absolwenci
 • 32 Kobiety
  (absolwenci)
 • 36 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Reńska Wieś
  13,7
  Opolskie
  15,7
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 58,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 48,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Reńska Wieś(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Reńska Wieś aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Długomiłowicach
  Publiczna
  77 482-06-13
  77 482-06-13
  ul. PARKOWA 8
  47-208 Długomiłowice
  8145-
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywnicy
  Publiczna
  77 482-01-47
  77 482-01-47
  ul. SZKOLNA 14A
  47-208 Pokrzywnica
  781-
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Większycach
  Publiczna
  77 482-01-58
  77 482-01-58
  ul. Szkolna 4
  47-208 Większyce
  779-
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Reńskiej Wsi
  Publiczna
  77 482-01-50
  77 482-01-50
  ul. Raciborska 27
  47-208 Reńska Wieś
  559-
  Społeczna Skoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Mechnicy (ks. Jan Twardowski)
  Niepubliczna
  77 428-15-80
  77 482-55-69
  ul. kwiatowa 4
  47-214 Mechnica
  ---
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Reńska Wieś(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Reńska Wieś aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  77 482-31-51
  77 482-31-51
  ul. Harcerska 81
  47-214 Komorno
  487-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  77 482-31-51
  77 482-31-51
  ul. Harcerska 81
  47-214 Komorno
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Reńska Wieś
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 18,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Reńska Wieś, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Reńska Wieś, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Reńska Wieś, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Reńska Wieś - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Reńska Wieś

 • Według danych GUS z 2021 roku w gminie Reńska Wieś znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 40)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Reńska Wieś
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Reńska Wieś: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Reńska Wieś 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 32 (uczestnicy: 2 360)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 20)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 600)
  • koncerty: 6 (uczestnicy: 700)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 120)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 400)
  • konkursy: 9 (uczestnicy: 300)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 6 (uczestnicy: 120)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 35)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 15)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 111)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 21)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 10)
  • taneczne: 4 (członkowie: 80)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Reńska Wieś
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Reńska Wieś działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 23 644 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 38 466 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2


 • Kluby sportowe w gminie Reńska Wieś
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Reńska Wieś działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 261 członków. Zarejestrowano 211 ćwiczących (mężczyźni: 211, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 72, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (4) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Reńska Wieś w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Reńska Wieś - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Reńska Wieś i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 6 wypadków drogowych w gminie Reńska Wieś odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 5 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 72,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 24,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Reńska Wieś znajdowało się 12 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

  Powiat kędzierzyńsko-kozielski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Reńska Wieś
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 6 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 5 Ranni
  (rok 2021)
 • 4 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Reńska Wieś w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 72,51 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • gm. Reńska Wieś
  72,5
  woj. opolskie
  55,4
  Kraj
  59,9
 • 24,17 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  24,2
  Województwo
  8,4
  Kraj
  5,9
 • 60,42 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  60,4
  Opolskie
  61,2
  Kraj
  69,4
 • 33,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina Reńska Wieś
  33,3
  Województwo
  15,1
  Polska
  9,8
 • 83,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina Reńska Wieś
  83,3
  woj. opolskie
  110,4
  Cała Polska
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 12 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Reńska Wieś w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 253,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina Reńska Wieś
  1 253,4 km
  Opolskie
  618,7 km
  Polska
  591,9 km
 • 14,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  14,9 km
  woj. opolskie
  6,0 km
  Cała Polska
  4,9 km