Gmina Cisek w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Cisek - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Cisek to gmina wiejska. Należy do województwa opolskiego, powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Gmina Cisek ma 5 478 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 5,7% ludności powiatu. Gmina stanowi 11,4% powierzchni powiatu.
 • 5 478 Liczba mieszkańców
 • 71,1 km² Powierzchnia
 • 80 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OK Tablice rejestracyjne
 • Rajmund Jan Frischko Wójt gminy
Gmina Cisek na mapie
Identyfikatory
 • 18.193950.2567 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1603032
Herb gminy Cisek
Gmina Cisek herb

Gmina Cisek - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
47-253Poczta Cisek, ul. Planetorza 57

Gmina Cisek - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Cisek)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Cisek
(77) 487-11-59
(77) 487-11-40
ul. Planetorza 52
47-253 Cisek
ZUS Inspektorat w Kędzierzynie-Koźlu (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
al. Jana Pawła II 26
47-220 Kędzierzyn-Koźle

Gmina Cisek - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Cisek ma 5 478 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 21,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Cisek zawarli w 2021 roku 22 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  26,0% mieszkańców gminy Cisek jest stanu wolnego, 53,9% żyje w małżeństwie, 8,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Cisek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -38. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,90 na 1000 mieszkańców gminy Cisek. W 2021 roku urodziło się 46 dzieci, w tym 47,8% dziewczynek i 52,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 328 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,47 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 33,5% zgonów w gminie Cisek spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,8% zgonów w gminie Cisek były nowotwory, a 4,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Cisek przypada 15.25 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 41 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 46 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Cisek -5. W tym samym roku 7 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 23 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -16.

  62,0% mieszkańców gminy Cisek jest w wieku produkcyjnym, 16,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 478 Liczba mieszkańców
 • 2 827 Kobiety
 • 2 651 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Cisek w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Cisek w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Cisek w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Cisek
  43,0 lat
  woj. opolskie
  43,7 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Cisek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Cisek
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Cisek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Cisek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Cisek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  25,9%
  Opolskie
  27,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 30,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,9% Żonaci/Zamężne
 • gm. Cisek
  53,9%
  Opolskie
  54,6%
  Cała Polska
  54,0%
 • 52,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,5%
  Opolskie
  8,8%
  Polska
  8,5%
 • 15,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Cisek
  8,4%
  woj. opolskie
  7,5%
  Polska
  7,6%
 • 9,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,2% Nieustalone
 • Tutaj
  2,2%
  Województwo
  1,3%
  Polska
  0,7%
 • 1,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Cisek w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina
  4,0
  woj. opolskie
  4,0
  Cała Polska
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina Cisek
  1,3
  Opolskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 22 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Cisek w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -38 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -15 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -23 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,90 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,9
  woj. opolskie
  -6,1
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Cisek w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Cisek w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Cisek w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Cisek w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 46 Urodzenia żywe
 • 22 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 24 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,8%
  52,2%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Cisek
  8,4
  Opolskie
  7,5
  Polska
  8,7
 • 29,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Cisek
  29,7
  Województwo
  32,9
  Polska
  37,5
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 79 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 79
 • 54 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 54
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 328 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 270 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 380 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Cisek
  3 328 g
  woj. opolskie
  3 356 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 48 Waga 4000g - 4499g
 • 48
 • 180 Waga 3500g - 3999g
 • 180
 • 235 Waga 3000g - 3499g
 • 235
 • 110 Waga 2500g - 2999g
 • 110
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,06 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,06
  woj. opolskie
  1,17
  Cały kraj
  1,32
 • 0,50 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Cisek
  0,50
  Województwo
  0,57
  Kraj
  0,64
 • 0,47 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Cisek
  0,47
  woj. opolskie
  0,55
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Cisek w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 84 Zgony
 • 37 Kobiety
  (Zgony)
 • 47 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,0%
  56,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,3 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Cisek
  15,3
  Opolskie
  13,6
  Cały kraj
  13,6
 • 213,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Cisek
  213,4
  Województwo
  181,0
  Cały kraj
  156,7
 • 3,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,3
  Województwo
  4,0
  Cały kraj
  3,9
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,7
  Opolskie
  3,6
  Cała Polska
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  33,5%
  woj. opolskie
  36,7%
  Cały kraj
  34,8%
 • 20,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Cisek
  20,8%
  Opolskie
  20,4%
  Kraj
  19,6%
 • 4,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Cisek
  4,8%
  Województwo
  4,8%
  Cała Polska
  5,4%
 • 255 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  26,5
  Polska
  13,3
 • 79,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  79,0
  Kraj
  74,4
 • 305,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Cisek
  305,0
  woj. opolskie
  282,4
  Kraj
  268,1
 • 254,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  254,5
  Kraj
  246,5
 • 492,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 513,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 470,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Cisek
  492,9
  woj. opolskie
  508,0
  Cała Polska
  475,8
 • 83,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 39,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 126,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Cisek
  83,2
  Województwo
  75,7
  Polska
  70,6
 • 17,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Cisek
  17,3
  woj. opolskie
  37,4
  Cała Polska
  32,6
 • 4,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,3
  woj. opolskie
  8,9
  Cały kraj
  6,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Cisek
  0,3%
  woj. opolskie
  0,7%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 46 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 25 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Wymeldowania za granicę
 • 17 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -21 Saldo migracji
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -5 Saldo migracji wewnętrznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -16 Saldo migracji zagranicznych
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Cisek w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Cisek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Cisek - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Cisek oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,10 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Cisek to 1 949 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 351 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Cisek to 4,17 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Cisek to 95,00 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,54% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,23% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 86,76% mieszkań posiada łazienkę, 77,17% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,51% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

  Powiat kędzierzyńsko-kozielski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 949 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 351,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  351,00
  woj. opolskie
  370,90
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 116,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Cisek
  116,60 m2
  Województwo
  81,40 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 40,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Cisek
  40,90 m2
  Opolskie
  30,20 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 5,53 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  5,53
  Województwo
  4,19
  Polska
  3,82
 • 2,85 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Cisek
  2,85
  Województwo
  2,70
  Polska
  2,55
 • 0,52 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Cisek
  0,52
  woj. opolskie
  0,64
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,10 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Cisek
  1,10
  Opolskie
  3,52
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 25 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,17 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Cisek
  4,17
  Województwo
  4,26
  Polska
  3,90
 • 4,56 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  4,56
  Opolskie
  14,97
  Polska
  24,07
 • 570 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 95,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  95,0 m2
  woj. opolskie
  105,4 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,10 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Cisek
  0,10 m2
  Województwo
  0,37 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 93,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Cisek
  93,54%
  Opolskie
  98,31%
  Kraj
  96,97%
 • 93,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  93,23%
  woj. opolskie
  97,06%
  Polska
  94,01%
 • 86,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  86,76%
  woj. opolskie
  93,71%
  Polska
  91,78%
 • 77,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  77,17%
  Opolskie
  82,73%
  Kraj
  83,08%
 • 0,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,51%
  Opolskie
  48,46%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Cisek - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Cisek na 1000 mieszkańców pracuje 126osób . 54,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Cisek wynosiło w 2021 roku 5,8% (7,7% wśród kobiet i 4,1% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Cisek wynosiło 6 015,26 PLN, co odpowiada 100.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Cisek 444 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 178 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -266.

  15,1% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Cisek pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,9% w przemyśle i budownictwie, a 20,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 126 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Cisek
  126,0
  Opolskie
  224,0
  Cała Polska
  257,0
 • 5,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 7,7% Kobiety
 • 4,1% Mężczyźni
 • Gmina
  5,8%
  Opolskie
  6,0%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Cisek w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Cisek w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Cisek w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 015 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Cisek
  6 015 PLN
  Opolskie
  5 493 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Cisek w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 444 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 178 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -266 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,40 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 15,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,9% Przemysł i budownictwo
 • 19,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,4% Pozostałe
 • 42,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Cisek w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 690 Pracujący ogółem
 • 377 Kobiety
 • 313 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Cisek w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,0% W wieku produkcyjnym
 • 56,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Cisek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  61,3
  Opolskie
  66,0
  Polska
  69,0
 • 35,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Cisek
  35,1
  woj. opolskie
  39,3
  Cała Polska
  38,2
 • 133,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Cisek
  133,8
  Województwo
  147,3
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 57,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 53,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 46,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Cisek - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Cisek w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 382 podmioty gospodarki narodowej, z czego 303 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 20 nowych podmiotów, a 9 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (37) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (15) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (27) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (8) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Cisek najwięcej (17) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (365) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,5% (17) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,7% (121) podmiotów, a 63,9% (244) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Cisek najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (24.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 382 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 17 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 121 Przemysł i budownictwo
 • 244 Pozostała działalność
 • 20 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Cisek w 2021 roku
 • 9 Podmioty wyrejestrowane w gminie Cisek w 2021 roku
 • 303 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 365 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 365
 • 16 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 16
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 382 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 382
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 25 Spółki handlowe ogółem
 • 25
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 17  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 17
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 13 Spółki cywilne ogółem
 • 13
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 303 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 73 Budownictwo
 • 73
 • 67 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 67
 • 37 Przetwórstwo przemysłowe
 • 37
 • 28 Transport i gospodarka magazynowa
 • 28
 • 21 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 21
 • 16 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 16
 • 15 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 15
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13
 • 12 Pozostała działalność
 • 12
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Cisek - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Cisek stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 84 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,26 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Cisek wynosi 74,70% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Cisek najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,64 (wykrywalność 67%) oraz o charakterze gospodarczym - 6,13 (wykrywalność 72%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 6,78 (53%), drogowe - 1,70 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Cisek.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Cisek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 84
 • 37 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 37
 • 34 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 34
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 37 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 37
 • 15,26 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Cisek
  15,26
  Opolskie
  17,77
  Polska
  21,51
 • 6,64 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Cisek
  6,64
  woj. opolskie
  10,23
  Kraj
  12,82
 • 6,13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  6,13
  woj. opolskie
  4,94
  Cała Polska
  5,89
 • 1,70 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,70
  Opolskie
  1,77
  Cały kraj
  1,85
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,32
  Województwo
  0,35
  Polska
  0,35
 • 6,78 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Cisek
  6,78
  Opolskie
  8,68
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Cisek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Cisek
  75%
  Opolskie
  70%
  Cała Polska
  71%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Cisek
  68%
  Województwo
  65%
  Cały kraj
  64%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Cisek
  73%
  woj. opolskie
  66%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Cisek
  100%
  Opolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  97%
  Województwo
  91%
  Polska
  89%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Cisek
  54%
  Województwo
  49%
  Kraj
  53%

Gmina Cisek - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Cisek wyniosła w 2021 roku 25,6 mln złotych, co daje 4,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Cisek - 40% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (10.7%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,1 mln złotych, czyli 4,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Cisek wyniosła w 2021 roku 28,9 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (41.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.7%) oraz z Dział 801 - Oświata i wychowanie (2.2%). W budżecie gminy Cisek wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 656 złotych na mieszkańca (12,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,8 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w gminie Cisek według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Cisek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Cisek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Cisek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,8 mln

  3,2 tys(100%)

  16,4 mln

  2,8 tys(100%)

  17,4 mln

  3,0 tys(100%)

  19,7 mln

  3,5 tys(100%)

  21,0 mln

  3,7 tys(100%)

  25,3 mln

  4,5 tys(100%)

  23,3 mln

  4,2 tys(100%)

  25,6 mln

  4,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,1 mln

  1,2 tys(37.8%)

  7,0 mln

  1,2 tys(42.9%)

  7,1 mln

  1,2 tys(40.7%)

  7,4 mln

  1,3 tys(37.6%)

  7,8 mln

  1,4 tys(37.1%)

  8,2 mln

  1,5 tys(32.5%)

  9,0 mln

  1,6 tys(38.7%)

  10,2 mln

  1,9 tys(40%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,9 mln

  336(10.4%)

  2,1 mln

  365(12.8%)

  2,2 mln

  385(12.7%)

  2,5 mln

  433(12.5%)

  2,6 mln

  458(12.3%)

  2,8 mln

  493(10.9%)

  2,6 mln

  474(11.3%)

  2,7 mln

  501(10.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,1 mln

  359(11.1%)

  2,2 mln

  377(13.2%)

  4,4 mln

  764(25.1%)

  2,4 mln

  420(12.1%)

  1,2 mln

  210(5.6%)

  1,2 mln

  215(4.7%)

  1,2 mln

  220(5.2%)

  1,3 mln

  234(5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,0 mln

  347(10.7%)

  1,1 mln

  193(6.8%)

  401,6 tys

  70,4(2.3%)

  225,5 tys

  39,7(1.1%)

  547,3 tys

  97,3(2.6%)

  611,6 tys

  109(2.4%)

  775,7 tys

  140(3.3%)

  848,5 tys

  155(3.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  378,8 tys

  65,4(2%)

  440,1 tys

  76,5(2.7%)

  464,3 tys

  81,3(2.7%)

  461,9 tys

  81,3(2.3%)

  454,4 tys

  80,7(2.2%)

  499,3 tys

  89,3(2%)

  460,4 tys

  82,9(2%)

  679,4 tys

  124(2.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,8 mln

  480(14.8%)

  1,3 mln

  234(8.2%)

  584,3 tys

  102(3.4%)

  542,4 tys

  95,5(2.7%)

  512,0 tys

  91,0(2.4%)

  4,8 mln

  867(19.1%)

  549,4 tys

  98,9(2.4%)

  666,1 tys

  122(2.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  454,1 tys

  78,4(2.4%)

  508,6 tys

  88,5(3.1%)

  850,6 tys

  149(4.9%)

  465,9 tys

  82,0(2.4%)

  514,5 tys

  91,4(2.4%)

  620,0 tys

  111(2.4%)

  659,9 tys

  119(2.8%)

  643,2 tys

  117(2.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  403,2 tys

  69,6(2.1%)

  142,6 tys

  24,8(0.9%)

  165,5 tys

  29,0(1%)

  480,0 tys

  84,5(2.4%)

  230,8 tys

  41,0(1.1%)

  257,5 tys

  46,0(1%)

  261,7 tys

  47,1(1.1%)

  621,6 tys

  113(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  866,0 tys

  150(4.6%)

  728,3 tys

  127(4.4%)

  475,0 tys

  83,2(2.7%)

  572,5 tys

  101(2.9%)

  1,1 mln

  195(5.2%)

  505,0 tys

  90,3(2%)

  642,7 tys

  116(2.8%)

  607,3 tys

  111(2.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  270,9 tys

  46,8(1.4%)

  262,1 tys

  45,6(1.6%)

  292,0 tys

  51,2(1.7%)

  292,0 tys

  51,4(1.5%)

  292,0 tys

  51,9(1.4%)

  292,0 tys

  52,2(1.2%)

  377,7 tys

  68,0(1.6%)

  377,8 tys

  69,0(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  132,2 tys

  22,8(0.7%)

  132,0 tys

  23,0(0.8%)

  170,3 tys

  29,8(1%)

  171,8 tys

  30,2(0.9%)

  236,5 tys

  42,0(1.1%)

  227,7 tys

  40,7(0.9%)

  227,2 tys

  40,9(1%)

  179,1 tys

  32,7(0.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  46,8 tys

  8,1(0.2%)

  58,4 tys

  10,2(0.4%)

  28,4 tys

  5,0(0.2%)

  27,8 tys

  4,9(0.1%)

  23,4 tys

  4,2(0.1%)

  26,3 tys

  4,7(0.1%)

  24,3 tys

  4,4(0.1%)

  117,9 tys

  21,5(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  70,0 tys

  12,1(0.4%)

  73,3 tys

  12,7(0.4%)

  65,4 tys

  11,5(0.4%)

  57,8 tys

  10,2(0.3%)

  65,3 tys

  11,6(0.3%)

  65,1 tys

  11,6(0.3%)

  61,9 tys

  11,1(0.3%)

  86,5 tys

  15,8(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  63,1 tys

  10,9(0.3%)

  66,4 tys

  11,6(0.4%)

  67,4 tys

  11,8(0.4%)

  70,7 tys

  12,5(0.4%)

  71,1 tys

  12,6(0.3%)

  63,2 tys

  11,3(0.2%)

  57,5 tys

  10,4(0.2%)

  59,7 tys

  10,9(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  144,2 tys

  24,9(0.8%)

  172,2 tys

  29,9(1.1%)

  109,7 tys

  19,2(0.6%)

  82,2 tys

  14,5(0.4%)

  64,6 tys

  11,5(0.3%)

  73,2 tys

  13,1(0.3%)

  63,6 tys

  11,5(0.3%)

  42,2 tys

  7,7(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  8,3 tys

  1,4(0%)

  10,6 tys

  1,8(0.1%)

  31,2 tys

  5,5(0.2%)

  55,1 tys

  9,7(0.3%)

  14,9 tys

  2,6(0.1%)

  13,1 tys

  2,3(0.1%)

  32,5 tys

  5,8(0.1%)

  41,1 tys

  7,5(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  34,5 tys

  6,0(0.2%)

  37,3 tys

  6,5(0.2%)

  7,6 tys

  1,3(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  49,9 tys

  8,9(0.2%)

  41,7 tys

  7,5(0.2%)

  35,7 tys

  6,4(0.2%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,7 tys

  4,2(0.1%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  1,2 mln

  208(5.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  823

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  800

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  700

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  400

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  4,0 tys

  0,7(0%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  324

  0,1(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  348

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Cisek według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Cisek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Cisek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Cisek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,8 mln

  2,7 tys(100%)

  19,4 mln

  3,4 tys(100%)

  18,4 mln

  3,2 tys(100%)

  20,1 mln

  3,5 tys(100%)

  21,2 mln

  3,8 tys(100%)

  24,0 mln

  4,3 tys(100%)

  27,0 mln

  4,8 tys(100%)

  28,9 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,7 mln

  1,2 tys(42.7%)

  6,8 mln

  1,2 tys(35.3%)

  6,9 mln

  1,2 tys(37.7%)

  7,0 mln

  1,2 tys(34.6%)

  8,0 mln

  1,4 tys(37.7%)

  8,6 mln

  1,5 tys(35.7%)

  9,0 mln

  1,6 tys(33.5%)

  12,0 mln

  2,2 tys(41.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,4 mln

  935(34.3%)

  6,2 mln

  1,1 tys(31.9%)

  6,1 mln

  1,1 tys(33.3%)

  6,2 mln

  1,1 tys(30.9%)

  7,1 mln

  1,3 tys(33.4%)

  7,4 mln

  1,3 tys(31%)

  7,5 mln

  1,3 tys(27.7%)

  7,4 mln

  1,4 tys(25.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  412,7 tys

  71,3(2.6%)

  499,9 tys

  86,9(2.6%)

  451,1 tys

  79,0(2.4%)

  493,3 tys

  86,9(2.5%)

  475,1 tys

  84,4(2.2%)

  448,8 tys

  80,2(1.9%)

  1,2 mln

  215(4.4%)

  641,9 tys

  117(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  393,4 tys

  67,9(2.5%)

  601,6 tys

  105(3.1%)

  285,8 tys

  50,1(1.6%)

  277,6 tys

  48,9(1.4%)

  443,0 tys

  78,7(2.1%)

  385,7 tys

  69,0(1.6%)

  216,6 tys

  39,0(0.8%)

  640,1 tys

  117(2.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  781,7 tys

  135(5%)

  429,4 tys

  74,7(2.2%)

  804,9 tys

  141(4.4%)

  432,7 tys

  76,2(2.1%)

  444,2 tys

  78,9(2.1%)

  597,8 tys

  107(2.5%)

  588,8 tys

  106(2.2%)

  608,3 tys

  111(2.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  55,5 tys

  9,6(0.4%)

  1,9 mln

  326(9.7%)

  13,1 tys

  2,3(0.1%)

  21,8 tys

  3,8(0.1%)

  83,2 tys

  14,8(0.4%)

  46,5 tys

  8,3(0.2%)

  1,6 mln

  287(5.9%)

  347,6 tys

  63,5(1.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  56,5 tys

  9,7(0.4%)

  68,8 tys

  12,0(0.4%)

  70,4 tys

  12,3(0.4%)

  71,4 tys

  12,6(0.4%)

  69,3 tys

  12,3(0.3%)

  68,4 tys

  12,2(0.3%)

  65,5 tys

  11,8(0.2%)

  330,9 tys

  60,4(1.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,4 mln

  236(8.7%)

  1,4 mln

  238(7%)

  3,6 mln

  623(19.3%)

  1,6 mln

  275(7.8%)

  384,6 tys

  68,4(1.8%)

  357,7 tys

  64,0(1.5%)

  294,5 tys

  53,0(1.1%)

  288,6 tys

  52,7(1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  38,4 tys

  6,6(0.2%)

  51,5 tys

  9,0(0.3%)

  16,6 tys

  2,9(0.1%)

  16,7 tys

  2,9(0.1%)

  14,0 tys

  2,5(0.1%)

  15,8 tys

  2,8(0.1%)

  16,7 tys

  3,0(0.1%)

  107,6 tys

  19,6(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  55,9 tys

  9,7(0.4%)

  70,0 tys

  12,2(0.4%)

  60,7 tys

  10,6(0.3%)

  70,6 tys

  12,4(0.4%)

  56,4 tys

  10,0(0.3%)

  65,0 tys

  11,6(0.3%)

  199,3 tys

  35,9(0.7%)

  101,2 tys

  18,5(0.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  206,7 tys

  35,7(1.3%)

  1,3 mln

  227(6.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,0

  0,0(0%)

  3,4

  0,0(0%)

  50,7

  0,0(0%)

  21,0 tys

  3,8(0.1%)

  88,5 tys

  16,2(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  51,8 tys

  9,0(0.3%)

  50,9 tys

  8,9(0.3%)

  54,0 tys

  9,5(0.3%)

  59,9 tys

  10,5(0.3%)

  40,0 tys

  7,1(0.2%)

  33,3 tys

  6,0(0.1%)

  30,4 tys

  5,5(0.1%)

  25,9 tys

  4,7(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  163,1 tys

  28,2(1%)

  3,6 tys

  0,6(0%)

  6,1 tys

  1,1(0%)

  6,8 tys

  1,2(0%)

  6,6 tys

  1,2(0%)

  7,7 tys

  1,4(0%)

  15,9 tys

  2,9(0.1%)

  20,0 tys

  3,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  7,0 tys

  1,2(0%)

  7,1 tys

  1,2(0%)

  13,7 tys

  2,4(0.1%)

  13,7 tys

  2,4(0.1%)

  14,9 tys

  2,6(0.1%)

  15,1 tys

  2,7(0.1%)

  27,3 tys

  4,9(0.1%)

  17,6 tys

  3,2(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  34,5 tys

  6,0(0.2%)

  37,3 tys

  6,5(0.2%)

  7,6 tys

  1,3(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  49,9 tys

  8,9(0.2%)

  41,7 tys

  7,5(0.2%)

  35,7 tys

  6,4(0.1%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  5,6 tys

  1,0(0%)

  427

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  3,5 tys

  0,6(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  640

  0,1(0%)

  216

  0,0(0%)

  520

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  800

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  700

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  400

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  929

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  922,2 tys

  165(3.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,4 tys

  2,7(0.1%)

  17,7 tys

  3,1(0.1%)

  13,4 tys

  2,4(0.1%)

  25,1 tys

  4,5(0.1%)

  15,7 tys

  2,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Cisek - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 113 mieszkańców gminy Cisek jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 559 kobiet oraz 554 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 21,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,7% mieszkańców gminy Cisek, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 12,3% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy gminy Cisek mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Cisek największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,6%) oraz zasadnicze zawodowe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,0%) oraz średnie zawodowe (23,9%).

  W roku 2021 w gminie Cisek mieściły się 2 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 184 dzieci (93 dziewczynki oraz 91 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Cisek mieściły się 2 przedszkola, w których do 6 oddziałów uczęszczało 130 dzieci (66 dziewczynek oraz 64 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc.

  19,4% mieszkańców gminy Cisek w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,9% wśród dziewczynek i 19,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 829 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,82 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 28 oddziałach uczyło się 377 uczniów (200 kobiet oraz 177 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Cisek placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 21 oddziałach uczyło się 310 uczniów (144 kobiety oraz 166 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,7% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 25,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,5 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,6% mieszkańców (14,1% wśród dziewczyn i 15,2% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,9% mieszkańców gminy Cisek w wieku potencjalnej nauki (25,0% kobiet i 26,7% mężczyzn).

 • 19,4% Wykształcenie wyższe
 • gm. Cisek
  19,4%
  woj. opolskie
  21,2%
  Polska
  25,2%
 • 22,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  35,5%
  Województwo
  34,9%
  Polska
  35,2%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Gmina Cisek
  2,9%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Cisek
  10,9%
  woj. opolskie
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Cisek
  21,7%
  woj. opolskie
  20,9%
  Kraj
  20,0%
 • 19,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  26,7%
  woj. opolskie
  25,7%
  Cały kraj
  21,2%
 • 20,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Cisek
  12,3%
  woj. opolskie
  12,3%
  Polska
  12,3%
 • 14,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Cisek
  3,0%
  Opolskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 829 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  829,0
  woj. opolskie
  919,0
  Cały kraj
  896,0
 • 0,82 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,82
  Województwo
  0,79
  Kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 185 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Cisek) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 184 Dzieci
 • 93 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 91 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,5%
  49,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 41 3 lata
 • 41
 • 60 4 lata
 • 60
 • 35 5 lata
 • 35
 • 43 6 lat
 • 43
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 17 3 lata
 • 17
 • 33 4 lata
 • 33
 • 21 5 lata
 • 21
 • 20 6 lat
 • 20
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 24 3 lata
 • 24
 • 27 4 lata
 • 27
 • 14 5 lata
 • 14
 • 23 6 lat
 • 23
 •  
 • 13,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 13,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Cisek(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Cisek aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole w Cisku
  Publiczne
  77 487-11-33
  77 487-11-33
  ul. Harcerska 9
  47-253 Cisek
  49410
  Gminne Przedszkole
  Publiczne
  77 487-59-11
  77 487-59-11
  ul. Szkolna 8
  47-253 Łany
  3559
 • Szkoły podstawowe w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Cisek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 28 Oddziały
 • 377 Uczniowie
 • 200 Kobiety
  (uczniowie)
 • 177 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,1%
  46,9%
 • 51 Uczniowie w 1 klasie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  13,5
  Opolskie
  15,7
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 42,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 35,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Cisek(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Cisek aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
  Publiczna
  77 487-57-24
  77 487-57-24
  ul. Główna 98a
  47-253 Łany
  710115
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
  Publiczna
  77 487-11-68
  77 487-11-68
  ul. GŁÓWNA 51
  47-253 Landzmierz
  67919
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Roszowickim Lesie (im. Jana Pawła II)
  Publiczna
  77 487-11-60
  77 487-11-60
  ul. Szkolna 12
  47-253 Roszowicki Las
  67917
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 19,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Cisek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Cisek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Cisek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Cisek - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Cisek: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Cisek 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 38 (uczestnicy: 900)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 300)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 20 (uczestnicy: 170)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 30)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 200)
  • inne: 4 (uczestnicy: 200)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 27)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 5)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 12)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 13)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 13)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 57)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 25)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 10)
  • taneczne: 1 (członkowie: 15)
  • inne: 2 (członkowie: 7)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Cisek działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 14 135 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 28 934 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2


 • Kluby sportowe w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Cisek działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 189 członków. Zarejestrowano 168 ćwiczących (mężczyźni: 166, kobiety: 2, chłopcy do lat 18: 39, dziewczęta do lat 18: 2). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Cisek w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Cisek - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Cisek i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 13 wypadków drogowych w gminie Cisek odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 9 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 237,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 73,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Cisek znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

  Powiat kędzierzyńsko-kozielski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Cisek
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 13 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 9 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 4 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Cisek w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 237,31 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  237,3
  woj. opolskie
  877,5
  Kraj
  1 035,8
 • 73,02 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • gm. Cisek
  73,0
  woj. opolskie
  110,2
  Cała Polska
  98,5
 • 164,29 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Gmina Cisek
  164,3
  woj. opolskie
  1 023,6
  Cała Polska
  1 251,4
 • 30,77 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Gmina
  30,8
  Opolskie
  12,6
  Cały kraj
  9,5
 • 69,23 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  69,2
  woj. opolskie
  116,6
  Kraj
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Cisek w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 239,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  239,2 km
  Województwo
  618,7 km
  Polska
  591,9 km
 • 3,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • gm. Cisek
  3,1 km
  Województwo
  6,0 km
  Cała Polska
  4,9 km