Gmina Cisek w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Cisek - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Cisek to gmina wiejska. Należy do województwa opolskiego, powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Gmina Cisek ma 5 343 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 5,6% ludności powiatu. Gmina stanowi 11,4% powierzchni powiatu.
 • 5 343 Liczba mieszkańców
 • 71,1 km² Powierzchnia
 • 75 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OK Tablice rejestracyjne
 • Rajmund Jan Frischko Wójt gminy
Gmina Cisek na mapie
Identyfikatory
 • 18.193950.2567 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1603032
Herb gminy Cisek
Gmina Cisek herb

Gmina Cisek - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
47-253Poczta Cisek, ul. Planetorza 57

Gmina Cisek - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Cisek)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Cisek
(77) 487-11-59
(77) 487-11-40
ul. Planetorza 52
47-253 Cisek
ZUS Inspektorat w Kędzierzynie-Koźlu (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
al. Jana Pawła II 26
47-220 Kędzierzyn-Koźle

Gmina Cisek - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Cisek ma 5 343 mieszkańców, z czego 52,0% stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 23,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Cisek zawarli w 2022 roku 21 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  26,0% mieszkańców gminy Cisek jest stanu wolnego, 53,9% żyje w małżeństwie, 8,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Cisek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -41. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,66 na 1000 mieszkańców gminy Cisek. W 2022 roku urodziło się 42 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 344 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,48 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 37,1% zgonów w gminie Cisek spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,5% zgonów w gminie Cisek były nowotwory, a 5,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Cisek przypada 15.51 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 39 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 41 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Cisek -2. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 27 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -26.

  61,2% mieszkańców gminy Cisek jest w wieku produkcyjnym, 17,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 343 Liczba mieszkańców
 • 2 778 Kobiety
 • 2 565 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Cisek w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Cisek w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Cisek w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Cisek
  42,7 lat
  Opolskie
  43,3 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 43,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Cisek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Cisek
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Cisek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Cisek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Cisek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  25,9%
  Opolskie
  27,8%
  Polska
  29,1%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 30,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,9% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Cisek
  53,9%
  woj. opolskie
  54,6%
  Polska
  54,0%
 • 52,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,5%
  Województwo
  8,8%
  Polska
  8,5%
 • 15,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  8,4%
  woj. opolskie
  7,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 9,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,2% Nieustalone
 • Gmina Cisek
  2,2%
  Opolskie
  1,3%
  Cała Polska
  0,7%
 • 1,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Cisek w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,9
  woj. opolskie
  3,7
  Cały kraj
  4,1
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • gm. Cisek
  1,9
  Opolskie
  1,5
  Polska
  1,6
 • 21 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Cisek w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -41 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -19 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -22 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,66 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Cisek
  -7,7
  Województwo
  -5,2
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Cisek w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Cisek w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Cisek w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Cisek w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 42 Urodzenia żywe
 • 21 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 21 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 7,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Cisek
  7,9
  woj. opolskie
  7,2
  Cały kraj
  8,1
 • 29,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  29,5
  woj. opolskie
  32,0
  Cały kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38
 • 80 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80
 • 69 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 69
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 344 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 273 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 406 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Cisek
  3 344 g
  Województwo
  3 355 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 45 Waga 4000g - 4499g
 • 45
 • 155 Waga 3500g - 3999g
 • 155
 • 258 Waga 3000g - 3499g
 • 258
 • 72 Waga 2500g - 2999g
 • 72
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,12 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Cisek
  1,12
  woj. opolskie
  1,20
  Cała Polska
  1,26
 • 0,52 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Cisek
  0,52
  Opolskie
  0,57
  Cały kraj
  0,61
 • 0,48 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Cisek
  0,48
  Województwo
  0,58
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Cisek w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 83 Zgony
 • 40 Kobiety
  (Zgony)
 • 43 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,2%
  51,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  15,5
  Województwo
  12,4
  Cały kraj
  11,9
 • 206,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  206,7
  Opolskie
  173,0
  Cała Polska
  147,0
 • 3,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Cisek
  3,5
  Opolskie
  2,4
  Cały kraj
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Cisek
  3,8
  Województwo
  3,3
  Kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Cisek
  37,1%
  Województwo
  35,2%
  Cała Polska
  36,0%
 • 24,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  24,5%
  Opolskie
  24,2%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Cisek
  5,3%
  woj. opolskie
  6,0%
  Cała Polska
  6,7%
 • 107 Zgony spowodowane COVID-19
 • 29,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  29,4
  Kraj
  15,8
 • 73,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  73,8
  Polska
  70,6
 • 329,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  329,3
  woj. opolskie
  300,6
  Polska
  280,1
 • 273,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  273,1
  Polska
  253,9
 • 498,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 488,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 509,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Cisek
  498,6
  woj. opolskie
  437,7
  Cała Polska
  426,2
 • 86,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 40,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 114,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  86,5
  woj. opolskie
  60,6
  Cały kraj
  62,9
 • 50,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Cisek
  50,6
  woj. opolskie
  34,0
  Kraj
  33,8
 • 6,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,6
  woj. opolskie
  8,4
  Cały kraj
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Cisek
  0,5%
  Województwo
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 39 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 41 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 23 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Wymeldowania za granicę
 • 15 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -28 Saldo migracji
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -2 Saldo migracji wewnętrznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -26 Saldo migracji zagranicznych
 • -15 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Cisek w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Cisek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Cisek - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Cisek oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,31 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Cisek to 1 877 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 351 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Cisek to 5,71 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Cisek to 143,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,60% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,86% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,15% mieszkań posiada łazienkę, 79,44% korzysta z centralnego ogrzewania, a 1,60% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

  Powiat kędzierzyńsko-kozielski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 877 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 350,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Cisek
  350,70
  Opolskie
  388,00
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 118,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  118,10 m2
  Województwo
  82,00 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 41,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Cisek
  41,40 m2
  Województwo
  31,80 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5,61 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Cisek
  5,61
  woj. opolskie
  4,18
  Cała Polska
  3,83
 • 2,85 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Cisek
  2,85
  Opolskie
  2,58
  Kraj
  2,42
 • 0,51 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Cisek
  0,51
  Województwo
  0,62
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,31 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  1,31
  Opolskie
  3,50
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 40 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,71 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,71
  woj. opolskie
  4,34
  Kraj
  3,89
 • 7,47 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Cisek
  7,47
  Województwo
  15,18
  Cała Polska
  24,56
 • 1 007 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 143,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Cisek
  143,9 m2
  Opolskie
  106,0 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,19 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,19 m2
  woj. opolskie
  0,37 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,60%
  woj. opolskie
  98,44%
  Polska
  97,75%
 • 96,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  96,86%
  Opolskie
  97,49%
  Kraj
  95,18%
 • 95,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  95,15%
  Opolskie
  95,94%
  Polska
  93,75%
 • 79,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Cisek
  79,44%
  Opolskie
  85,05%
  Cała Polska
  85,83%
 • 1,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  1,60%
  Opolskie
  50,68%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Cisek - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Cisek na 1000 mieszkańców pracuje 128osób . 54,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Cisek wynosiło w 2023 roku 7,3% (7,3% wśród kobiet i 7,3% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Cisek wynosiło 6 760,49 PLN, co odpowiada 100.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Cisek 444 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 178 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -266.

  7,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Cisek pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 41,9% w przemyśle i budownictwie, a 21,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 128 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Cisek
  128,0
  Opolskie
  229,0
  Polska
  259,0
 • 6,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 8,2% Kobiety
 • 4,3% Mężczyźni
 • Gmina
  7,3%
  Opolskie
  5,9%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Cisek w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Cisek w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Cisek w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 015 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Cisek
  6 760 PLN
  woj. opolskie
  6 134 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Cisek w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 444 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 178 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -266 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,40 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 7,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 7,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 41,9% Przemysł i budownictwo
 • 22,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 57,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,3% Pozostałe
 • 47,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Cisek w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 690 Pracujący ogółem
 • 377 Kobiety
 • 313 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Cisek w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,2% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Cisek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Cisek
  63,4
  Województwo
  66,0
  Kraj
  69,0
 • 35,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Cisek
  35,3
  Opolskie
  39,3
  Polska
  38,2
 • 125,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Cisek
  125,3
  woj. opolskie
  147,3
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 57,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 53,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 46,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Cisek - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Cisek w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 406 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 320 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 25 nowych podmiotów, a 13 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (37) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (15) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (27) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (8) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Cisek najwięcej (19) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (391) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,4% (18) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,3% (131) podmiotów, a 63,3% (257) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Cisek najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (25.9%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 406 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 18 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 131 Przemysł i budownictwo
 • 257 Pozostała działalność
 • 25 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Cisek w 2023 roku
 • 13 Podmioty wyrejestrowane w gminie Cisek w 2023 roku
 • 320 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 391 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 391
 • 15 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 15
 • 406 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 406
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 27 Spółki handlowe ogółem
 • 27
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 19  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 19
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 14 Spółki cywilne ogółem
 • 14
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 320 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 83 Budownictwo
 • 83
 • 70 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 70
 • 36 Przetwórstwo przemysłowe
 • 36
 • 31 Transport i gospodarka magazynowa
 • 31
 • 21 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 21
 • 16 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 16
 • 15 Pozostała działalność
 • 15
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14
 • 13 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 13
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Cisek - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Cisek stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 86 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,03 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Cisek wynosi 72,60% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Cisek najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 9,43 (wykrywalność 60%) oraz o charakterze kryminalnym - 7,40 (wykrywalność 67%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,08 (67%), drogowe - 1,61 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,35 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Cisek.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Cisek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 86 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 86
 • 40 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 40
 • 33 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 33
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 51 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 51
 • 16,03 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  16,03
  woj. opolskie
  17,34
  Cała Polska
  22,81
 • 7,40 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  7,40
  Opolskie
  10,21
  Cały kraj
  12,98
 • 6,08 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  6,08
  Województwo
  4,50
  Polska
  6,99
 • 1,61 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Cisek
  1,61
  Opolskie
  1,77
  Polska
  1,82
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Cisek
  0,35
  Opolskie
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 9,43 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Cisek
  9,43
  Województwo
  9,23
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Cisek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Cisek
  73%
  woj. opolskie
  69%
  Cała Polska
  71%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Cisek
  68%
  Opolskie
  65%
  Polska
  63%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  68%
  Województwo
  60%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Cisek
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Cisek
  97%
  woj. opolskie
  87%
  Polska
  88%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  61%
  Województwo
  50%
  Polska
  51%

Gmina Cisek - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Cisek wyniosła w 2022 roku 29,2 mln złotych, co daje 5,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Cisek - 37.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (14.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,6 mln złotych, czyli 5,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Cisek wyniosła w 2022 roku 30,7 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (34.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (31.1%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.9%). W budżecie gminy Cisek wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (20,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 19,0 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w gminie Cisek według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Cisek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Cisek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Cisek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,4 mln

  2,8 tys(100%)

  17,4 mln

  3,0 tys(100%)

  19,7 mln

  3,5 tys(100%)

  21,0 mln

  3,7 tys(100%)

  25,3 mln

  4,5 tys(100%)

  23,3 mln

  4,3 tys(100%)

  25,6 mln

  4,7 tys(100%)

  29,2 mln

  5,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,0 mln

  1,2 tys(42.9%)

  7,1 mln

  1,2 tys(40.7%)

  7,4 mln

  1,3 tys(37.6%)

  7,8 mln

  1,4 tys(37.1%)

  8,2 mln

  1,5 tys(32.5%)

  9,0 mln

  1,6 tys(38.7%)

  10,2 mln

  1,9 tys(40%)

  11,0 mln

  2,1 tys(37.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  58,4 tys

  10,2(0.4%)

  28,4 tys

  5,0(0.2%)

  27,8 tys

  4,9(0.1%)

  23,4 tys

  4,2(0.1%)

  26,3 tys

  4,7(0.1%)

  24,3 tys

  4,4(0.1%)

  117,9 tys

  21,5(0.5%)

  4,2 mln

  788(14.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,1 mln

  365(12.8%)

  2,2 mln

  385(12.7%)

  2,5 mln

  433(12.5%)

  2,6 mln

  458(12.3%)

  2,8 mln

  493(10.9%)

  2,6 mln

  474(11.3%)

  2,7 mln

  501(10.7%)

  3,5 mln

  650(11.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,2 mln

  377(13.2%)

  4,4 mln

  764(25.1%)

  2,4 mln

  420(12.1%)

  1,2 mln

  210(5.6%)

  1,2 mln

  215(4.7%)

  1,2 mln

  220(5.2%)

  1,3 mln

  234(5%)

  1,6 mln

  300(5.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  728,3 tys

  127(4.4%)

  475,0 tys

  83,2(2.7%)

  572,5 tys

  101(2.9%)

  1,1 mln

  195(5.2%)

  505,0 tys

  90,3(2%)

  642,7 tys

  116(2.8%)

  607,3 tys

  111(2.4%)

  1,5 mln

  281(5.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  234(8.2%)

  584,3 tys

  102(3.4%)

  542,4 tys

  95,5(2.7%)

  512,0 tys

  91,0(2.4%)

  4,8 mln

  867(19.1%)

  549,4 tys

  98,9(2.4%)

  666,1 tys

  122(2.6%)

  895,9 tys

  167(3.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  508,6 tys

  88,5(3.1%)

  850,6 tys

  149(4.9%)

  465,9 tys

  82,0(2.4%)

  514,5 tys

  91,4(2.4%)

  620,0 tys

  111(2.4%)

  659,9 tys

  119(2.8%)

  643,2 tys

  117(2.5%)

  748,9 tys

  140(2.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  440,1 tys

  76,5(2.7%)

  464,3 tys

  81,3(2.7%)

  461,9 tys

  81,3(2.3%)

  454,4 tys

  80,7(2.2%)

  499,3 tys

  89,3(2%)

  460,4 tys

  82,9(2%)

  679,4 tys

  124(2.7%)

  674,3 tys

  126(2.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  193(6.8%)

  401,6 tys

  70,4(2.3%)

  225,5 tys

  39,7(1.1%)

  547,3 tys

  97,3(2.6%)

  611,6 tys

  109(2.4%)

  775,7 tys

  140(3.3%)

  848,5 tys

  155(3.3%)

  599,0 tys

  112(2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  262,1 tys

  45,6(1.6%)

  292,0 tys

  51,2(1.7%)

  292,0 tys

  51,4(1.5%)

  292,0 tys

  51,9(1.4%)

  292,0 tys

  52,2(1.2%)

  377,7 tys

  68,0(1.6%)

  377,8 tys

  69,0(1.5%)

  381,3 tys

  71,3(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  142,6 tys

  24,8(0.9%)

  165,5 tys

  29,0(1%)

  480,0 tys

  84,5(2.4%)

  230,8 tys

  41,0(1.1%)

  257,5 tys

  46,0(1%)

  261,7 tys

  47,1(1.1%)

  621,6 tys

  113(2.4%)

  280,7 tys

  52,4(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  132,0 tys

  23,0(0.8%)

  170,3 tys

  29,8(1%)

  171,8 tys

  30,2(0.9%)

  236,5 tys

  42,0(1.1%)

  227,7 tys

  40,7(0.9%)

  227,2 tys

  40,9(1%)

  179,1 tys

  32,7(0.7%)

  198,4 tys

  37,1(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  66,4 tys

  11,6(0.4%)

  67,4 tys

  11,8(0.4%)

  70,7 tys

  12,5(0.4%)

  71,1 tys

  12,6(0.3%)

  63,2 tys

  11,3(0.2%)

  57,5 tys

  10,4(0.2%)

  59,7 tys

  10,9(0.2%)

  91,0 tys

  17,0(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  73,3 tys

  12,7(0.4%)

  65,4 tys

  11,5(0.4%)

  57,8 tys

  10,2(0.3%)

  65,3 tys

  11,6(0.3%)

  65,1 tys

  11,6(0.3%)

  61,9 tys

  11,1(0.3%)

  86,5 tys

  15,8(0.3%)

  67,3 tys

  12,6(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  172,2 tys

  29,9(1.1%)

  109,7 tys

  19,2(0.6%)

  82,2 tys

  14,5(0.4%)

  64,6 tys

  11,5(0.3%)

  73,2 tys

  13,1(0.3%)

  63,6 tys

  11,5(0.3%)

  42,2 tys

  7,7(0.2%)

  53,4 tys

  10,0(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  10,6 tys

  1,8(0.1%)

  31,2 tys

  5,5(0.2%)

  55,1 tys

  9,7(0.3%)

  14,9 tys

  2,6(0.1%)

  13,1 tys

  2,3(0.1%)

  32,5 tys

  5,8(0.1%)

  41,1 tys

  7,5(0.2%)

  21,6 tys

  4,0(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  23,7 tys

  4,2(0.1%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  1,2 mln

  208(5.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  823

  0,2(0%)

  16,0 tys

  3,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  37,3 tys

  6,5(0.2%)

  7,6 tys

  1,3(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  49,9 tys

  8,9(0.2%)

  41,7 tys

  7,5(0.2%)

  35,7 tys

  6,4(0.2%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,1(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  700

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  400

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,3 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  324

  0,1(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  348

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Cisek według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Cisek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Cisek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Cisek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  19,4 mln

  3,4 tys(100%)

  18,4 mln

  3,2 tys(100%)

  20,1 mln

  3,5 tys(100%)

  21,2 mln

  3,8 tys(100%)

  24,0 mln

  4,3 tys(100%)

  27,0 mln

  4,9 tys(100%)

  28,9 mln

  5,3 tys(100%)

  30,7 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,2 mln

  1,1 tys(31.9%)

  6,1 mln

  1,1 tys(33.3%)

  6,2 mln

  1,1 tys(30.9%)

  7,1 mln

  1,3 tys(33.4%)

  7,4 mln

  1,3 tys(31%)

  7,5 mln

  1,3 tys(27.7%)

  7,4 mln

  1,4 tys(25.7%)

  10,5 mln

  2,0 tys(34.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,8 mln

  1,2 tys(35.3%)

  6,9 mln

  1,2 tys(37.7%)

  7,0 mln

  1,2 tys(34.6%)

  8,0 mln

  1,4 tys(37.7%)

  8,6 mln

  1,5 tys(35.7%)

  9,0 mln

  1,6 tys(33.5%)

  12,0 mln

  2,2 tys(41.6%)

  9,5 mln

  1,8 tys(31.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  51,5 tys

  9,0(0.3%)

  16,6 tys

  2,9(0.1%)

  16,7 tys

  2,9(0.1%)

  14,0 tys

  2,5(0.1%)

  15,8 tys

  2,8(0.1%)

  16,7 tys

  3,0(0.1%)

  107,6 tys

  19,6(0.4%)

  4,2 mln

  794(13.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  429,4 tys

  74,7(2.2%)

  804,9 tys

  141(4.4%)

  432,7 tys

  76,2(2.1%)

  444,2 tys

  78,9(2.1%)

  597,8 tys

  107(2.5%)

  588,8 tys

  106(2.2%)

  608,3 tys

  111(2.1%)

  679,6 tys

  127(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  499,9 tys

  86,9(2.6%)

  451,1 tys

  79,0(2.4%)

  493,3 tys

  86,9(2.5%)

  475,1 tys

  84,4(2.2%)

  448,8 tys

  80,2(1.9%)

  1,2 mln

  215(4.4%)

  641,9 tys

  117(2.2%)

  650,0 tys

  121(2.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,4 mln

  238(7%)

  3,6 mln

  623(19.3%)

  1,6 mln

  275(7.8%)

  384,6 tys

  68,4(1.8%)

  357,7 tys

  64,0(1.5%)

  294,5 tys

  53,0(1.1%)

  288,6 tys

  52,7(1%)

  554,3 tys

  104(1.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,9 mln

  326(9.7%)

  13,1 tys

  2,3(0.1%)

  21,8 tys

  3,8(0.1%)

  83,2 tys

  14,8(0.4%)

  46,5 tys

  8,3(0.2%)

  1,6 mln

  287(5.9%)

  347,6 tys

  63,5(1.2%)

  383,3 tys

  71,6(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  70,0 tys

  12,2(0.4%)

  60,7 tys

  10,6(0.3%)

  70,6 tys

  12,4(0.4%)

  56,4 tys

  10,0(0.3%)

  65,0 tys

  11,6(0.3%)

  199,3 tys

  35,9(0.7%)

  101,2 tys

  18,5(0.4%)

  297,3 tys

  55,5(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  601,6 tys

  105(3.1%)

  285,8 tys

  50,1(1.6%)

  277,6 tys

  48,9(1.4%)

  443,0 tys

  78,7(2.1%)

  385,7 tys

  69,0(1.6%)

  216,6 tys

  39,0(0.8%)

  640,1 tys

  117(2.2%)

  244,2 tys

  45,6(0.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  227(6.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,0

  0,0(0%)

  3,4

  0,0(0%)

  50,7

  0,0(0%)

  21,0 tys

  3,8(0.1%)

  88,5 tys

  16,2(0.3%)

  122,1 tys

  22,8(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  7,1 tys

  1,2(0%)

  13,7 tys

  2,4(0.1%)

  13,7 tys

  2,4(0.1%)

  14,9 tys

  2,6(0.1%)

  15,1 tys

  2,7(0.1%)

  27,3 tys

  4,9(0.1%)

  17,6 tys

  3,2(0.1%)

  72,2 tys

  13,5(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  68,8 tys

  12,0(0.4%)

  70,4 tys

  12,3(0.4%)

  71,4 tys

  12,6(0.4%)

  69,3 tys

  12,3(0.3%)

  68,4 tys

  12,2(0.3%)

  65,5 tys

  11,8(0.2%)

  330,9 tys

  60,4(1.1%)

  70,0 tys

  13,1(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  50,9 tys

  8,9(0.3%)

  54,0 tys

  9,5(0.3%)

  59,9 tys

  10,5(0.3%)

  40,0 tys

  7,1(0.2%)

  33,3 tys

  6,0(0.1%)

  30,4 tys

  5,5(0.1%)

  25,9 tys

  4,7(0.1%)

  27,2 tys

  5,1(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,6 tys

  0,6(0%)

  6,1 tys

  1,1(0%)

  6,8 tys

  1,2(0%)

  6,6 tys

  1,2(0%)

  7,7 tys

  1,4(0%)

  15,9 tys

  2,9(0.1%)

  20,0 tys

  3,7(0.1%)

  3,0 tys

  0,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  427

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  3,5 tys

  0,6(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  640

  0,1(0%)

  216

  0,0(0%)

  520

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  37,3 tys

  6,5(0.2%)

  7,6 tys

  1,3(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  49,9 tys

  8,9(0.2%)

  41,7 tys

  7,5(0.2%)

  35,7 tys

  6,4(0.1%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,1(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  700

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  400

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  929

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  922,2 tys

  165(3.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  15,4 tys

  2,7(0.1%)

  17,7 tys

  3,1(0.1%)

  13,4 tys

  2,4(0.1%)

  25,1 tys

  4,5(0.1%)

  15,7 tys

  2,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Cisek - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 164 mieszkańców gminy Cisek jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 595 kobiet oraz 570 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 21,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,7% mieszkańców gminy Cisek, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 12,3% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy gminy Cisek mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Cisek największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,6%) oraz zasadnicze zawodowe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,0%) oraz średnie zawodowe (23,9%).

  W roku 2022 w gminie Cisek mieściły się 2 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 188 dzieci (94 dziewczynki oraz 94 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Cisek mieściły się 2 przedszkola, w których do 6 oddziałów uczęszczało 130 dzieci (66 dziewczynek oraz 64 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc.

  19,0% mieszkańców gminy Cisek w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,2% wśród dziewczynek i 17,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 825 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,82 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 29 oddziałach uczyło się 354 uczniów (189 kobiet oraz 165 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Cisek placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 21 oddziałach uczyło się 310 uczniów (144 kobiety oraz 166 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,7% ludności (29,3% wśród dziewczynek i 25,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 12,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 82,33.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,1% mieszkańców (14,6% wśród dziewczyn i 15,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,9% mieszkańców gminy Cisek w wieku potencjalnej nauki (22,9% kobiet i 27,0% mężczyzn).

 • 19,4% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Cisek
  19,4%
  Województwo
  21,2%
  Kraj
  25,2%
 • 22,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Cisek
  35,5%
  woj. opolskie
  34,9%
  Cała Polska
  35,2%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • gm. Cisek
  2,9%
  woj. opolskie
  3,1%
  Kraj
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  10,9%
  woj. opolskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,7%
  Województwo
  20,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 19,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Cisek
  26,7%
  woj. opolskie
  25,7%
  Polska
  21,2%
 • 20,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Cisek
  3,0%
  Opolskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  12,3%
  woj. opolskie
  12,3%
  Cały kraj
  12,3%
 • 14,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,0%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 825 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  825,0
  Opolskie
  953,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,82 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,82
  woj. opolskie
  0,79
  Kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 185 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Cisek) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 188 Dzieci
 • 94 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 94 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 44 3 lata
 • 44
 • 46 4 lata
 • 46
 • 61 5 lata
 • 61
 • 37 6 lat
 • 37
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 21 3 lata
 • 21
 • 20 4 lata
 • 20
 • 31 5 lata
 • 31
 • 22 6 lat
 • 22
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 23 3 lata
 • 23
 • 26 4 lata
 • 26
 • 30 5 lata
 • 30
 • 15 6 lat
 • 15
 •  
 • 14,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 14,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Cisek(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Cisek aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole w Cisku
  Publiczne
  77 487-11-33
  77 487-11-33
  ul. Harcerska 9
  47-253 Cisek
  49410
  Gminne Przedszkole
  Publiczne
  77 487-59-11
  77 487-59-11
  ul. Szkolna 8
  47-253 Łany
  3559
 • Szkoły podstawowe w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Cisek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 29 Oddziały
 • 354 Uczniowie
 • 189 Kobiety
  (uczniowie)
 • 165 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,4%
  46,6%
 • 46 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 69 Absolwenci
 • 35 Kobiety
  (absolwenci)
 • 34 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 12,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Cisek
  12,2
  woj. opolskie
  15,9
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 42,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 36,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 82,33 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Cisek
  82,33
  woj. opolskie
  94,54
  Cała Polska
  95,96
 • 82,09 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  82,09
  Opolskie
  93,41
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Cisek) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Cisek) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Cisek(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Cisek aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
  Publiczna
  77 487-57-24
  77 487-57-24
  ul. Główna 98a
  47-253 Łany
  710115
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
  Publiczna
  77 487-11-68
  77 487-11-68
  ul. GŁÓWNA 51
  47-253 Landzmierz
  67919
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Roszowickim Lesie (im. Jana Pawła II)
  Publiczna
  77 487-11-60
  77 487-11-60
  ul. Szkolna 12
  47-253 Roszowicki Las
  67917
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Cisek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Cisek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Cisek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Cisek - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Cisek: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Cisek 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 37 (uczestnicy: 1 373)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 882)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 20 (uczestnicy: 201)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 60)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 40)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 90)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 26)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 5)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 11)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 5)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 5)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 64)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 32)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 6)
  • taneczne: 2 (członkowie: 26)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Cisek działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 13 661 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 28 934 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2


 • Kluby sportowe w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Cisek działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 189 członków. Zarejestrowano 168 ćwiczących (mężczyźni: 166, kobiety: 2, chłopcy do lat 18: 39, dziewczęta do lat 18: 2). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Cisek w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Cisek - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Cisek i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 13 wypadków drogowych w gminie Cisek odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 9 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 242,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 74,7 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Cisek znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

  Powiat kędzierzyńsko-kozielski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Cisek
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 13 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 9 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Cisek w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 242,90 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  242,9
  woj. opolskie
  949,1
  Kraj
  1 100,9
 • 74,74 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  74,7
  Województwo
  120,1
  Polska
  104,4
 • 168,16 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • gm. Cisek
  168,2
  Województwo
  1 107,3
  Cała Polska
  1 327,3
 • 30,77 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  30,8
  Województwo
  12,7
  Cały kraj
  9,5
 • 69,23 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  69,2
  woj. opolskie
  116,7
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Cisek w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 239,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  239,2 km
  Województwo
  681,6 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 3,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina Cisek
  3,2 km
  Województwo
  6,8 km
  Cały kraj
  5,3 km