Gmina Cisek w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, regon, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja)

Gmina Cisek - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Cisek to gmina wiejska. Należy do województwa opolskiego, powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Gmina Cisek ma 5 679 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 5,9% ludności powiatu. Gmina stanowi 11,4% powierzchni powiatu.
 • 5 679 Liczba mieszkańców
 • 71,1 km² Powierzchnia
 • 80 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OK Tablice rejestracyjne
 • Rajmund Jan Frischko Wójt gminy
Gmina Cisek na mapie
Identyfikatory
 • 18.193950.2567 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1603032
Herb gminy Cisek
Gmina Cisek herb

Gmina Cisek - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
47-253Poczta Cisek, ul. Planetorza 57

Gmina Cisek - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Cisek)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Cisek
(77) 487-11-59
(77) 487-11-40
ul. Planetorza 52
47-253 Cisek
ZUS Inspektorat w Kędzierzynie-Koźlu (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
al. Jana Pawła II 26
47-220 Kędzierzyn-Koźle

Gmina Cisek - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Gmina Cisek ma 5 679 mieszkańców, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 18,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Cisek zawarli w 2017 roku 25 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  26,0% mieszkańców gminy Cisek jest stanu wolnego, 54,6% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Cisek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -10. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,75 na 1000 mieszkańców gminy Cisek. W 2017 roku urodziło się 68 dzieci, w tym 51,5% dziewczynek i 48,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 359 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,80 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 45,2% zgonów w gminie Cisek spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,6% zgonów w gminie Cisek były nowotwory, a 7,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Cisek przypada 11.16 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 54 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 49 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Cisek 5. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 16 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -15.

  64,6% mieszkańców gminy Cisek jest w wieku produkcyjnym, 15,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 679 Liczba mieszkańców
 • 2 941 Kobiety
 • 2 738 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Cisek w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Cisek w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Cisek w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Cisek
  42,3 lat
  Opolskie
  42,6 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Cisek, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Cisek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Cisek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Cisek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,0% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  26,1%
  woj. opolskie
  28,3%
  Polska
  28,8%
 • 21,8% Kobiety
  (Panny)
 • 30,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,6% Żonaci/Zamężne
 • gm. Cisek
  54,6%
  woj. opolskie
  54,8%
  Cała Polska
  55,8%
 • 51,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  9,5%
  Województwo
  9,4%
  Polska
  9,6%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  5,6%
  Opolskie
  4,7%
  Polska
  5,0%
 • 6,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 4,3% Nieustalone
 • Gmina
  4,3%
  Województwo
  2,7%
  Polska
  0,8%
 • 4,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Cisek w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Gmina Cisek
  4,4
  Opolskie
  4,8
  Cała Polska
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Gmina Cisek
  1,8
  Województwo
  1,6
  Cały kraj
  1,7
 • 25 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Cisek w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -10 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,75 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Cisek
  -1,8
  Województwo
  -1,8
  Kraj
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Cisek w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Cisek w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Cisek w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Cisek w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 68 Urodzenia żywe
 • 35 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 33 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,5%
  48,5%
 • 11,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  11,9
  Opolskie
  9,2
  Polska
  10,5
 • 36,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  36,9
  Województwo
  38,7
  Cała Polska
  44,2
 • 12.6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12.6
 • 51.74 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51.74
 • 85.76 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 85.76
 • 61.41 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61.41
 • 34.75 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34.75
 • 4.62 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.62
 • 0.29 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.29
 • 3 359 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 305 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 414 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 359 g
  woj. opolskie
  3 359 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 79 Waga 4000g - 4499g
 • 79
 • 241 Waga 3500g - 3999g
 • 241
 • 326 Waga 3000g - 3499g
 • 326
 • 115 Waga 2500g - 2999g
 • 115
 • 34 Waga 2000g - 2499g
 • 34
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Cisek
  1,24
  Opolskie
  1,29
  Cała Polska
  1,45
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Cisek
  0,63
  woj. opolskie
  0,63
  Kraj
  0,71
 • 0,80 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,80
  woj. opolskie
  0,83
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w gminie Cisek w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 64 Zgony
 • 35 Kobiety
  (Zgony)
 • 29 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 54,7%
  45,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,2
  Opolskie
  10,1
  Cały kraj
  10,1
 • 131,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Cisek
  131,4
  Opolskie
  115,9
  Kraj
  101,5
 • 6,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  6,6
  woj. opolskie
  4,6
  Polska
  4,0
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,1
  woj. opolskie
  3,1
  Cały kraj
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  49,1%
  Województwo
  48,6%
  Cała Polska
  45,7%
 • 22,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Cisek
  22,0%
  woj. opolskie
  24,3%
  Polska
  26,7%
 • 6,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Cisek
  6,0%
  Województwo
  7,5%
  Kraj
  6,1%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  0,2
  Kraj
  5,9
 • 76,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  76,4
  Kraj
  74,3
 • 239,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Cisek
  239,6
  Województwo
  254,2
  Cała Polska
  274,3
 • 239,3 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  239,3
  Polska
  261,6
 • 535,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 531,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 539,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  535,2
  Opolskie
  509,7
  Kraj
  469,0
 • 93,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 68,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 117,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  93,1
  woj. opolskie
  98,8
  Kraj
  87,7
 • 22,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Cisek
  22,1
  Opolskie
  36,1
  Cała Polska
  31,8
 • 12,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  12,0
  Opolskie
  10,5
  Cała Polska
  8,0
 • 1,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Cisek
  1,2%
  Opolskie
  1,1%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 54 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 49 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 30 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Wymeldowania za granicę
 • 10 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -10 Saldo migracji
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 5 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -15 Saldo migracji zagranicznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Cisek w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Cisek, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Cisek - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Cisek oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,53 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Cisek to 1 947 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 341 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Cisek to 4,67 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Cisek to 162,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,27% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,91% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 86,29% mieszkań posiada łazienkę, 76,48% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 947 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 341,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  341,10
  Województwo
  355,90
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 116,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  116,00 m2
  Opolskie
  80,70 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 39,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Cisek
  39,60 m2
  Województwo
  28,70 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 5,53 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  5,53
  Opolskie
  4,19
  Cały kraj
  3,82
 • 2,93 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Cisek
  2,93
  Opolskie
  2,81
  Kraj
  2,69
 • 0,53 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,53
  woj. opolskie
  0,67
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,53 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Cisek
  0,53
  Opolskie
  2,02
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 4 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 14 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Cisek
  4,67
  Opolskie
  4,59
  Cała Polska
  3,91
 • 2,47 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  2,47
  woj. opolskie
  9,28
  Polska
  18,14
 • 486 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 162,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Cisek
  162,0 m2
  woj. opolskie
  115,2 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,09 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Cisek
  0,09 m2
  woj. opolskie
  0,23 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Cisek
  93,27%
  Województwo
  98,25%
  Kraj
  96,79%
 • 92,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Cisek
  92,91%
  woj. opolskie
  96,96%
  Cały kraj
  93,66%
 • 86,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  86,29%
  Opolskie
  93,50%
  Polska
  91,31%
 • 76,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Cisek
  76,48%
  Województwo
  82,22%
  Cała Polska
  82,12%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Opolskie
  46,51%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gmina Cisek - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Cisek na 1000 mieszkańców pracuje 104 osób . 54,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Cisek wynosiło w 2017 roku 6,7% (8,6% wśród kobiet i 5,0% wśród mężczyzn).

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Cisek wynosiło 4 811,98 PLN, co odpowiada 106.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Cisek 444 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 178 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -266.

  15,4% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Cisek pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,2% w przemyśle i budownictwie, a 19,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 104 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  104,0
  Opolskie
  215,0
  Cała Polska
  247,0
 • 6,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 8,6% Kobiety
 • 5,0% Mężczyźni
 • Gmina Cisek
  6,7%
  woj. opolskie
  7,2%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Cisek w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Cisek w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Cisek w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 812 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Cisek
  4 812 PLN
  Opolskie
  4 145 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Cisek w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 444 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 178 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -266 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,40 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 15,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,2% Przemysł i budownictwo
 • 18,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,9% Pozostałe
 • 42,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Cisek w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 589 Pracujący ogółem
 • 323 Kobiety
 • 266 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Cisek w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,6% W wieku produkcyjnym
 • 59,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Cisek, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 54,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Cisek
  54,8
  Województwo
  59,7
  Cała Polska
  63,4
 • 30,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Cisek
  30,9
  Województwo
  34,2
  Polska
  34,0
 • 129,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Cisek
  129,6
  Opolskie
  134,5
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 57,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 53,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 46,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Cisek - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Cisek w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 330 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 253 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 19 nowych podmiotów, a 15 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (31) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (15) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (27) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (8) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Cisek najwięcej (16) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (310) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,8% (19) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,7% (98) podmiotów, a 64,5% (213) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Cisek najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.1%) oraz Budownictwo (19.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 330 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 19 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 98 Przemysł i budownictwo
 • 213 Pozostała działalność
 • 19 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Cisek w 2017 roku
 • 15 Podmioty wyrejestrowane w gminie Cisek w 2017 roku
 • 253 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 310 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 310
 • 19 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 19
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 330 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 330
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 24 Spółki handlowe ogółem
 • 24
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 16  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 16
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 12 Spółki cywilne ogółem
 • 12
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 253 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 61 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 61
 • 48 Budownictwo
 • 48
 • 37 Przetwórstwo przemysłowe
 • 37
 • 27 Transport i gospodarka magazynowa
 • 27
 • 16 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 16
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15
 • 11 Pozostała działalność
 • 11
 • 10 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 10
 • 10 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 10
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Cisek - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Cisek stwierdzono szacunkowo 78 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,76 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Cisek wynosi 69,70% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Cisek najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,86 (wykrywalność 59%) oraz przeciwko mieniu - 7,44 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,91 (82%), drogowe - 1,42 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,31 (76%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Cisek.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Cisek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 78
 • 51 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 51
 • 17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 17
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 42 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 42
 • 13,76 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Cisek
  13,76
  Opolskie
  19,95
  Kraj
  19,62
 • 8,86 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Cisek
  8,86
  woj. opolskie
  11,91
  Polska
  12,07
 • 2,91 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,91
  woj. opolskie
  5,35
  Kraj
  4,94
 • 1,42 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Cisek
  1,42
  Opolskie
  1,83
  Polska
  1,78
 • 0,31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,31
  Opolskie
  0,55
  Cała Polska
  0,49
 • 7,44 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Cisek
  7,44
  woj. opolskie
  8,84
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Cisek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Cisek
  70%
  Województwo
  74%
  Cała Polska
  72%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  60%
  Opolskie
  63%
  Kraj
  60%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Cisek
  83%
  Opolskie
  89%
  Polska
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Cisek
  98%
  woj. opolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  77%
  Województwo
  77%
  Kraj
  84%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Cisek
  54%
  Województwo
  52%
  Kraj
  52%

Gmina Cisek - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Cisek wyniosła w 2016 roku 17,4 mln złotych, co daje 3,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Cisek - 40.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (25.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 428,3 tys złotych, czyli 2,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Cisek wyniosła w 2016 roku 18,4 mln złotych, co daje 3,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 4.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (37.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (33.3%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (19.3%). W budżecie gminy Cisek wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 535 złotych na mieszkańca (16,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,0 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Cisek według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Cisek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Cisek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Cisek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  13,9 mln

  2,1 tys(100%)

  35,2 mln

  5,8 tys(100%)

  21,6 mln

  3,6 tys(100%)

  17,7 mln

  3,0 tys(100%)

  16,8 mln

  2,9 tys(100%)

  18,8 mln

  3,2 tys(100%)

  16,4 mln

  2,8 tys(100%)

  17,4 mln

  3,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,6 mln

  849(40%)

  6,5 mln

  1 000(18.5%)

  6,6 mln

  1,1 tys(30.7%)

  8,4 mln

  1,4 tys(47.4%)

  8,6 mln

  1,5 tys(51.1%)

  7,1 mln

  1,2 tys(37.8%)

  7,0 mln

  1,2 tys(42.9%)

  7,1 mln

  1,2 tys(40.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,5 mln

  224(10.5%)

  15,9 mln

  2,4 tys(45.2%)

  3,7 mln

  627(17.3%)

  2,0 mln

  342(11.5%)

  2,0 mln

  346(12%)

  2,1 mln

  359(11.1%)

  2,2 mln

  377(13.2%)

  4,4 mln

  764(25.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,5 mln

  231(10.9%)

  1,6 mln

  245(4.5%)

  1,7 mln

  289(8%)

  1,8 mln

  307(10.3%)

  1,9 mln

  328(11.4%)

  1,9 mln

  336(10.4%)

  2,1 mln

  365(12.8%)

  2,2 mln

  385(12.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  447,8 tys

  68,4(3.2%)

  1,6 mln

  249(4.6%)

  729,3 tys

  122(3.4%)

  464,0 tys

  78,4(2.6%)

  482,6 tys

  82,8(2.9%)

  454,1 tys

  78,4(2.4%)

  508,6 tys

  88,5(3.1%)

  850,6 tys

  149(4.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  470,8 tys

  71,9(3.4%)

  611,7 tys

  93,8(1.7%)

  3,3 mln

  546(15.1%)

  697,0 tys

  118(3.9%)

  465,2 tys

  79,8(2.8%)

  2,8 mln

  480(14.8%)

  1,3 mln

  234(8.2%)

  584,3 tys

  102(3.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  192(9%)

  3,7 mln

  566(10.5%)

  1,4 mln

  231(6.4%)

  1,3 mln

  215(7.2%)

  1,1 mln

  188(6.5%)

  866,0 tys

  150(4.6%)

  728,3 tys

  127(4.4%)

  475,0 tys

  83,2(2.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  345,4 tys

  52,8(2.5%)

  670,0 tys

  103(1.9%)

  290,0 tys

  48,5(1.3%)

  416,2 tys

  70,3(2.4%)

  480,9 tys

  82,5(2.9%)

  378,8 tys

  65,4(2%)

  440,1 tys

  76,5(2.7%)

  464,3 tys

  81,3(2.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,2 mln

  335(15.8%)

  2,2 mln

  330(6.1%)

  1,2 mln

  208(5.8%)

  1,7 mln

  282(9.4%)

  917,8 tys

  157(5.5%)

  2,0 mln

  347(10.7%)

  1,1 mln

  193(6.8%)

  401,6 tys

  70,4(2.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  369,6 tys

  56,7(1%)

  191,5 tys

  32,1(0.9%)

  248,1 tys

  41,9(1.4%)

  250,9 tys

  43,0(1.5%)

  270,9 tys

  46,8(1.4%)

  262,1 tys

  45,6(1.6%)

  292,0 tys

  51,2(1.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  173,7 tys

  26,5(1.3%)

  158,0 tys

  24,2(0.4%)

  1,9 mln

  316(8.7%)

  159,6 tys

  26,9(0.9%)

  145,4 tys

  24,9(0.9%)

  132,2 tys

  22,8(0.7%)

  132,0 tys

  23,0(0.8%)

  170,3 tys

  29,8(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  159,0 tys

  24,3(1.1%)

  460,6 tys

  70,6(1.3%)

  136,1 tys

  22,8(0.6%)

  165,8 tys

  28,0(0.9%)

  135,2 tys

  23,2(0.8%)

  403,2 tys

  69,6(2.1%)

  142,6 tys

  24,8(0.9%)

  165,5 tys

  29,0(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  40,8 tys

  6,2(0.3%)

  49,9 tys

  7,7(0.1%)

  151,8 tys

  25,4(0.7%)

  197,4 tys

  33,3(1.1%)

  135,4 tys

  23,2(0.8%)

  144,2 tys

  24,9(0.8%)

  172,2 tys

  29,9(1.1%)

  109,7 tys

  19,2(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  92,1 tys

  14,1(0.7%)

  579,7 tys

  88,9(1.6%)

  88,7 tys

  14,9(0.4%)

  64,7 tys

  10,9(0.4%)

  59,5 tys

  10,2(0.4%)

  63,1 tys

  10,9(0.3%)

  66,4 tys

  11,6(0.4%)

  67,4 tys

  11,8(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  98,0 tys

  15,0(0.7%)

  223,9 tys

  34,3(0.6%)

  58,7 tys

  9,8(0.3%)

  59,5 tys

  10,0(0.3%)

  57,4 tys

  9,9(0.3%)

  70,0 tys

  12,1(0.4%)

  73,3 tys

  12,7(0.4%)

  65,4 tys

  11,5(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  20,3 tys

  3,1(0.1%)

  21,1 tys

  3,2(0.1%)

  14,5 tys

  2,4(0.1%)

  14,3 tys

  2,4(0.1%)

  10,0 tys

  1,7(0.1%)

  8,3 tys

  1,4(0%)

  10,6 tys

  1,8(0.1%)

  31,2 tys

  5,5(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  479,0 tys

  73,5(1.4%)

  18,0 tys

  3,0(0.1%)

  19,2 tys

  3,2(0.1%)

  23,2 tys

  4,0(0.1%)

  46,8 tys

  8,1(0.2%)

  58,4 tys

  10,2(0.4%)

  28,4 tys

  5,0(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,7 tys

  4,2(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  9,6 tys

  1,5(0.1%)

  32,3 tys

  5,0(0.1%)

  11,1 tys

  1,9(0.1%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  34,5 tys

  6,0(0.2%)

  37,3 tys

  6,5(0.2%)

  7,6 tys

  1,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  800

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  6,0 tys

  0,9(0%)

  5,0 tys

  0,8(0%)

  7,2 tys

  1,2(0%)

  7,4 tys

  1,3(0%)

  6,7 tys

  1,1(0%)

  4,0 tys

  0,7(0%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  39,1 tys

  6,0(0.3%)

  39,9 tys

  6,1(0.1%)

  25,9 tys

  4,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Cisek według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Cisek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Cisek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Cisek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,3 mln

  2,2 tys(100%)

  32,3 mln

  5,3 tys(100%)

  19,0 mln

  3,2 tys(100%)

  19,6 mln

  3,3 tys(100%)

  16,3 mln

  2,8 tys(100%)

  15,8 mln

  2,7 tys(100%)

  19,4 mln

  3,4 tys(100%)

  18,4 mln

  3,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,3 mln

  1,1 tys(51.4%)

  7,5 mln

  1,2 tys(23.3%)

  7,4 mln

  1,2 tys(39%)

  7,6 mln

  1,3 tys(38.9%)

  7,2 mln

  1,2 tys(43.9%)

  6,7 mln

  1,2 tys(42.7%)

  6,8 mln

  1,2 tys(35.3%)

  6,9 mln

  1,2 tys(37.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,1 mln

  624(28.6%)

  3,9 mln

  601(12.1%)

  4,4 mln

  740(23.3%)

  5,1 mln

  859(26%)

  5,3 mln

  910(32.6%)

  5,4 mln

  935(34.3%)

  6,2 mln

  1,1 tys(31.9%)

  6,1 mln

  1,1 tys(33.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,1 mln

  162(7.4%)

  15,5 mln

  2,4 tys(47.9%)

  3,1 mln

  525(16.5%)

  1,4 mln

  232(7%)

  1,3 mln

  224(8%)

  1,4 mln

  236(8.7%)

  1,4 mln

  238(7%)

  3,6 mln

  623(19.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  907,7 tys

  139(6.4%)

  1,5 mln

  236(4.8%)

  661,6 tys

  111(3.5%)

  556,9 tys

  94,0(2.8%)

  738,2 tys

  127(4.5%)

  781,7 tys

  135(5%)

  429,4 tys

  74,7(2.2%)

  804,9 tys

  141(4.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  223,2 tys

  34,1(1.6%)

  472,9 tys

  72,5(1.5%)

  161,4 tys

  27,0(0.8%)

  1,6 mln

  267(8.1%)

  1,3 mln

  225(8%)

  412,7 tys

  71,3(2.6%)

  499,9 tys

  86,9(2.6%)

  451,1 tys

  79,0(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  178,9 tys

  27,3(1.3%)

  444,6 tys

  68,2(1.4%)

  877,6 tys

  147(4.6%)

  787,0 tys

  133(4%)

  251,0 tys

  43,1(1.5%)

  393,4 tys

  67,9(2.5%)

  601,6 tys

  105(3.1%)

  285,8 tys

  50,1(1.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  65,5 tys

  10,0(0.5%)

  154,1 tys

  23,6(0.5%)

  59,1 tys

  9,9(0.3%)

  60,0 tys

  10,1(0.3%)

  55,7 tys

  9,6(0.3%)

  56,5 tys

  9,7(0.4%)

  68,8 tys

  12,0(0.4%)

  70,4 tys

  12,3(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  79,7 tys

  12,2(0.6%)

  93,7 tys

  14,4(0.3%)

  106,2 tys

  17,8(0.6%)

  71,2 tys

  12,0(0.4%)

  71,0 tys

  12,2(0.4%)

  55,9 tys

  9,7(0.4%)

  70,0 tys

  12,2(0.4%)

  60,7 tys

  10,6(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  45,1 tys

  6,9(0.3%)

  526,3 tys

  80,7(1.6%)

  26,0 tys

  4,3(0.1%)

  34,9 tys

  5,9(0.2%)

  48,8 tys

  8,4(0.3%)

  51,8 tys

  9,0(0.3%)

  50,9 tys

  8,9(0.3%)

  54,0 tys

  9,5(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  479,0 tys

  73,5(1.5%)

  10,8 tys

  1,8(0.1%)

  10,1 tys

  1,7(0.1%)

  13,9 tys

  2,4(0.1%)

  38,4 tys

  6,6(0.2%)

  51,5 tys

  9,0(0.3%)

  16,6 tys

  2,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  18,5 tys

  2,8(0.1%)

  833,0 tys

  139(4.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,4 tys

  2,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  193,5 tys

  32,4(1%)

  2,9 tys

  0,5(0%)

  6,2 tys

  1,1(0%)

  7,0 tys

  1,2(0%)

  7,1 tys

  1,2(0%)

  13,7 tys

  2,4(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  810

  0,1(0%)

  37,1 tys

  5,7(0.1%)

  8,7 tys

  1,5(0%)

  1,4 mln

  245(7.4%)

  20,8 tys

  3,6(0.1%)

  55,5 tys

  9,6(0.4%)

  1,9 mln

  326(9.7%)

  13,1 tys

  2,3(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  9,6 tys

  1,5(0.1%)

  32,3 tys

  5,0(0.1%)

  11,1 tys

  1,9(0.1%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  34,5 tys

  6,0(0.2%)

  37,3 tys

  6,5(0.2%)

  7,6 tys

  1,3(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  838

  0,1(0%)

  217,4 tys

  33,3(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  163,1 tys

  28,2(1%)

  3,6 tys

  0,6(0%)

  6,1 tys

  1,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  691

  0,1(0%)

  5,6 tys

  1,0(0%)

  427

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  800

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  279,4 tys

  42,7(2%)

  1,4 mln

  210(4.2%)

  1,1 mln

  183(5.7%)

  945,2 tys

  160(4.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  206,7 tys

  35,7(1.3%)

  1,3 mln

  227(6.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Cisek - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 157 mieszkańców gminy Cisek jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 585 kobiet oraz 572 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 19,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,1% mieszkańców gminy Cisek, gimnazjalnym 5,2%, natomiast 20,0% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy gminy Cisek mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Cisek największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,8%) oraz zasadnicze zawodowe (20,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,5%) oraz średnie zawodowe (20,4%).

  16,7% mieszkańców gminy Cisek w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,3% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 801 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,88 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,8% ludności (24,4% wśród dziewczynek i 25,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,82.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 10,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (10,9% wśród dziewczyn i 10,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 79,86.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,8% mieszkańców (17,9% wśród dziewczyn i 21,7% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,9% mieszkańców gminy Cisek w wieku potencjalnej nauki (29,4% kobiet i 26,4% mężczyzn).

 • 14,2% Wykształcenie wyższe
 • gm. Cisek
  14,2%
  Opolskie
  15,1%
  Cała Polska
  17,9%
 • 15,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  31,3%
  Opolskie
  31,8%
  Polska
  33,3%
 • 34,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,3%
  woj. opolskie
  2,5%
  Kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  9,6%
  Opolskie
  11,4%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,3%
  Opolskie
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 18,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  28,1%
  woj. opolskie
  26,6%
  Polska
  22,9%
 • 20,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Cisek
  5,2%
  woj. opolskie
  5,1%
  Kraj
  5,2%
 • 4,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Cisek
  20,0%
  woj. opolskie
  19,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 23,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  1,2%
  Województwo
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 801 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  801,0
  Województwo
  875,0
  Kraj
  811,0
 • 0,88 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • gm. Cisek
  0,88
  Opolskie
  0,85
  Kraj
  1,01
 •  
 • 10,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Cisek

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Cisek aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole w Cisku
  Publiczne
  77 487-11-33
  77 487-11-33
  ul. Harcerska 9
  47-253 Cisek
  49410
  Gminne Przedszkole
  Publiczne
  77 487-59-11
  77 487-59-11
  ul. Szkolna 8
  47-253 Łany
  3559
 • Szkoły podstawowe w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,82 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Cisek
  91,82
  woj. opolskie
  94,54
  Cały kraj
  96,62
 • 89,96 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Cisek
  89,96
  Województwo
  90,79
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Cisek) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Cisek) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  16,0
  woj. opolskie
  16,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 •  
 • 27,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 23,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Cisek

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Cisek aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
  Publiczna
  77 487-57-24
  77 487-57-24
  ul. Główna 98a
  47-253 Łany
  710115
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
  Publiczna
  77 487-11-68
  77 487-11-68
  ul. GŁÓWNA 51
  47-253 Landzmierz
  67919
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Roszowickim Lesie (im. Jana Pawła II)
  Publiczna
  77 487-11-60
  77 487-11-60
  ul. Szkolna 12
  47-253 Roszowicki Las
  67917
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 79,86 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina Cisek
  79,86
  Województwo
  96,73
  Cały kraj
  100,01
 • 77,08 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina
  77,08
  woj. opolskie
  88,61
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Cisek) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Cisek) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Gmina
  19,0
  woj. opolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 •  
 • 11,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 9,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Cisek

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Cisek aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Gimnazjum im.Władysława Planetorza w Cisku (Władysław Planetorz)
  Publiczne
  77 487-11-55
  77 487-11-55
  ul. Planetorza 21
  47-253 Cisek
  713623
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 10,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 10,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 10,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Cisek, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Cisek, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Cisek, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Cisek - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w gminie Cisek: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W gminie Cisek 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 6 (uczestnicy: 1 025)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 300)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 700)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 25)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 28)
  • taneczne: 1 (członkowie: 10)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 18)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 42)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 24)
  • inne: 1 (członkowie: 18)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Cisek działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 24 380 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 28 934 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2


 • Kluby sportowe w gminie Cisek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Cisek działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 189 członków. Zarejestrowano 168 ćwiczących (mężczyźni: 166, kobiety: 2, chłopcy do lat 18: 39, dziewczęta do lat 18: 2). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Cisek w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)