Gmina Rościszewo w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Rościszewo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Gmina Rościszewo to gmina wiejska. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu sierpeckiego. Gmina Rościszewo ma 4 098 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 7,8% ludności powiatu. Gmina stanowi 13,5% powierzchni powiatu.
  • 4 098 Liczba mieszkańców
  • 114,8 km² Powierzchnia
  • 37 osób/km² Gęstość zaludnienia
  • (+48) 24 Numer kierunkowy
  • WSE Tablice rejestracyjne
  • Jan Sugajski Wójt gminy
Gmina Rościszewo na mapie
Identyfikatory
  • 19.775652.8984 Współrzędne GPS
  • TERYT (TERC) 1427042
Herb gminy Rościszewo
Gmina Rościszewo herb

Gmina Rościszewo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
09-204Poczta Rościszewo, ul. Jana Pawła II 30

Gmina Rościszewo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Rościszewo)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Rościszewo
(24) 276-40-76
(24) 276-42-01
ul. Armii Krajowej 1
09-204 Rościszewo
ZUS Inspektorat w Sierpcu (podlega pod: ZUS Oddział w Płocku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. gen. L. Okulickiego 8
09-200 Sierpc

Gmina Rościszewo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

  • Demografia w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Gmina Rościszewo ma 4 098 mieszkańców, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 5,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,0 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

    Mieszkańcy gminy Rościszewo zawarli w 2019 roku 23 małżeństw, co odpowiada 5,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
    29,0% mieszkańców gminy Rościszewo jest stanu wolnego, 56,6% żyje w małżeństwie, 3,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,6% to wdowy/wdowcy.

    Gmina Rościszewo ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 5. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,21 na 1000 mieszkańców gminy Rościszewo. W 2019 roku urodziło się 47 dzieci, w tym 48,9% dziewczynek i 51,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 345 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,61 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

    W 2019 roku 39,7% zgonów w gminie Rościszewo spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,2% zgonów w gminie Rościszewo były nowotwory, a 4,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Rościszewo przypada 10.14 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

    W 2019 roku zarejestrowano 38 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 54 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Rościszewo -16. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

    63,2% mieszkańców gminy Rościszewo jest w wieku produkcyjnym, 18,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
  • Liczba i płeć mieszkańców gminy Rościszewo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 4 098 Liczba mieszkańców
  • 2 055 Kobiety
  • 2 043 Mężczyźni
  • 50,1%
    49,9%
  • 101 Współczynnik feminizacji
    (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
  • 99 Współczynnik maskulinizacji
    (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
  • Wykres - Populacja w gminie Rościszewo w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek kobiet w gminie Rościszewo w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Rościszewo w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wiek mieszkańców gminy Rościszewo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 40,0 lat Średni wiek mieszkańców
  • Gmina Rościszewo
    40,0 lat
    Mazowieckie
    41,6 lat
    Polska
    42,0 lat
  • 41,3 lat Kobiety
    (średni wiek)
  • 38,7 lat Mężczyźni
    (średni wiek)
  • Wykres - Piramida wieku - Gmina Rościszewo, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Stan cywilny mieszkańców gminy Rościszewo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Stan cywilny - Gmina Rościszewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Rościszewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Rościszewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 29,0% Kawalerowie/Panny
  • Tutaj
    28,9%
    woj. mazowieckie
    28,4%
    Cały kraj
    28,8%
  • 22,8% Kobiety
    (Panny)
  • 35,3% Mężczyźni
    (Kawalerowie)
  • 56,6% Żonaci/Zamężne
  • Gmina
    56,6%
    Województwo
    55,4%
    Polska
    55,8%
  • 55,1% Kobiety
    (Zamężne)
  • 58,1% Mężczyźni
    (Żonaci)
  • 10,6% Wdowcy/Wdowy
  • gm. Rościszewo
    10,8%
    Mazowieckie
    9,9%
    Cały kraj
    9,6%
  • 18,0% Kobiety
    (Wdowy)
  • 3,2% Mężczyźni
    (Wdowcy)
  • 3,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
  • Gmina Rościszewo
    3,6%
    woj. mazowieckie
    5,8%
    Cały kraj
    5,0%
  • 4,0% Kobiety
    (Rozwiedzione)
  • 3,2% Mężczyźni
    (Rozwiedzeni)
  • 0,1% Nieustalone
  • gm. Rościszewo
    0,1%
    Mazowieckie
    0,5%
    Cała Polska
    0,8%
  • 0,1% Kobiety
    (Nieustalone)
  • 0,1% Mężczyźni
    (Nieustalone)
  • Małżeństwa i rozwody w gminie Rościszewo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Rościszewo w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 5,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
  • Gmina
    5,6
    woj. mazowieckie
    4,9
    Cała Polska
    4,8
  • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
  • Tutaj
    1,8
    Mazowieckie
    1,7
    Polska
    1,7
  • 23 Małżeństwa zawarte w roku 2019
  • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Rościszewo w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przyrost naturalny w gminie Rościszewo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 5 Przyrost naturalny w roku 2019
  • 6 Kobiety
    (Przyrost naturalny)
  • -1 Mężczyźni
    (Przyrost naturalny)
  • 1,21 Przyrost naturalny na 1000 ludności
  • Gmina
    1,2
    Mazowieckie
    0,4
    Cała Polska
    -0,9
  • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Rościszewo w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Rościszewo w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Rościszewo w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Statystyki urodzeń w gminie Rościszewo w roku 2019
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 47 Urodzenia żywe
  • 23 Dziewczynki
    (Urodzenia żywe)
  • 24 Chłopcy
    (Urodzenia żywe)
  • 48,9%
    51,1%
  • 11,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
  • Gmina Rościszewo
    11,4
    Mazowieckie
    11,0
    Cała Polska
    9,8
  • 37,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
  • Gmina Rościszewo
    37,0
    Mazowieckie
    44,3
    Kraj
    39,9
  • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
  • 5
  • 52 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
  • 52
  • 74 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
  • 74
  • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
  • 74
  • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
  • 33
  • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
  • 9
  • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
  • 1
  • 3 345 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
  • 3 244 g Dziewczynki
    (Średnia waga noworodków)
  • 3 452 g Chłopcy
    (Średnia waga noworodków)
  • Gmina Rościszewo
    3 345 g
    Województwo
    3 410 g
    Polska
    3 379 g
  • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
  • 9 Waga 4500g - 4999g
  • 9
  • 30 Waga 4000g - 4499g
  • 30
  • 141 Waga 3500g - 3999g
  • 141
  • 161 Waga 3000g - 3499g
  • 161
  • 69 Waga 2500g - 2999g
  • 69
  • 23 Waga 2000g - 2499g
  • 23
  • 4 Waga 1500g - 1999g
  • 4
  • 1 Waga 600g - 999g
  • 1
  • 2 Waga poniżej 600g
  • 2
  • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
    (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
  • Gmina Rościszewo
    1,24
    Województwo
    1,53
    Cały kraj
    1,38
  • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
    (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
  • gm. Rościszewo
    0,64
    Województwo
    0,75
    Polska
    0,67
  • 0,61 Współczynnik dynamiki demograficznej
    (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
  • Gmina Rościszewo
    0,61
    woj. mazowieckie
    0,84
    Cały kraj
    0,74
  • Statystyki zgonów w gminie Rościszewo w roku 2019
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 42 Zgony
  • 17 Kobiety
    (Zgony)
  • 25 Mężczyźni
    (Zgony)
  • 40,5%
    59,5%
  • 0 Zgony niemowląt
  • 0 Dziewczynki
    (Zgony niemowląt)
  • 0 Chłopcy
    (Zgony niemowląt)
  • 10,1 Zgony na 1000 ludności
  • Gmina
    10,1
    Województwo
    10,7
    Cały kraj
    10,7
  • 115,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
  • Tutaj
    115,7
    Województwo
    96,8
    Polska
    109,3
  • 2,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
  • Gmina
    2,0
    woj. mazowieckie
    3,2
    Polska
    3,8
  • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
  • Tutaj
    3,9
    Województwo
    3,0
    Cała Polska
    3,1
  • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
  • Mazowieckie
    1,2
    Cała Polska
    1,2
  • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie sierpeckim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 39,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
  • Tutaj
    39,7%
    Mazowieckie
    32,6%
    Polska
    39,4%
  • 29,2% Zgony spowodowane nowotworami
  • Tutaj
    29,2%
    Województwo
    26,0%
    Polska
    26,5%
  • 4,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
  • Tutaj
    4,1%
    Mazowieckie
    7,9%
    Polska
    6,6%
  • 5,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
  • Mazowieckie
    5,9
    Kraj
    9,9
  • 62,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
  • woj. mazowieckie
    62,4
    Cała Polska
    70,4
  • 326,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
  • Gmina Rościszewo
    326,4
    woj. mazowieckie
    277,2
    Cały kraj
    283,2
  • 254,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
  • Mazowieckie
    254,6
    Polska
    261,3
  • 443,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
  • 518,7 Kobiety
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 366,3 Mężczyźni
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Gmina
    443,6
    Mazowieckie
    347,0
    Polska
    421,0
  • 68,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
  • 23,6 Kobiety
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 111,9 Mężczyźni
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Gmina
    68,9
    Mazowieckie
    54,5
    Polska
    69,5
  • 30,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
  • Gmina
    30,3
    Województwo
    36,3
    Kraj
    35,1
  • 7,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
  • Gmina Rościszewo
    7,6
    Mazowieckie
    7,7
    Cały kraj
    7,9
  • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
  • Gmina Rościszewo
    0,7%
    Województwo
    0,8%
    Kraj
    0,8%
  • Migracje ludności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 38 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
  • 17 Kobiety
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 21 Mężczyźni
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 1 Zameldowania z zagranicy
  • 0 Kobiety
    (zameldowania z zagranicy)
  • 1 Mężczyźni
    (zameldowania z zagranicy)
  • 54 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
  • 32 Kobiety
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 22 Mężczyźni
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 0 Wymeldowania za granicę
  • 0 Kobiety
    (wymeldowania za granicę)
  • 0 Mężczyźni
    (wymeldowania za granicę)
  • -15 Saldo migracji
  • -15 Kobiety
    (saldo migracji)
  • 0 Mężczyźni
    (saldo migracji)
  • -16 Saldo migracji wewnętrznych
  • -15 Kobiety
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • -1 Mężczyźni
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 1 Saldo migracji zagranicznych
  • 0 Kobiety
    (saldo migracji zagranicznych)
  • 1 Mężczyźni
    (saldo migracji zagranicznych)
  • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Rościszewo w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biologiczne grupy wieku w gminie Rościszewo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 15,6% Ludność w wieku 0-14 lat
  • 15,7% Kobiety
    (w wieku 0-14 lat)
  • 15,5% Mężczyźni
    (w wieku 0-14 lat)
  • 68,7% Ludność w wieku 15-64 lat
  • 65,2% Kobiety
    (w wieku 15-64 lat)
  • 72,2% Mężczyźni
    (w wieku 15-64 lat)
  • 15,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
  • 19,1% Kobiety
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • 12,3% Mężczyźni
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Rościszewo, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Rościszewo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

  • Nieruchomości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • W 2020 roku w gminie Rościszewo oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,95 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Rościszewo to 1 119 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 270 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

    Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Rościszewo to 5,13 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Rościszewo to 134,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

    Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 86,77% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 80,16% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 75,78% mieszkań posiada łazienkę, 63,90% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.    Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu sierpeckiego.

    Powiat sierpecki - ceny transakcyjne mieszkań
  • Zasoby mieszkaniowe w gminie Rościszewo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 1 119 Liczba nieruchomości w 2020 roku
  • 270,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
  • Gmina
    270,40
    Województwo
    432,30
    Polska
    385,90
  • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
  • 90,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
  • Gmina Rościszewo
    90,20 m2
    Mazowieckie
    72,40 m2
    Cała Polska
    74,40 m2
  • 24,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
  • Tutaj
    24,40 m2
    Mazowieckie
    31,30 m2
    Cała Polska
    28,70 m2
  • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
  • 4,51 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
  • Gmina Rościszewo
    4,51
    woj. mazowieckie
    3,62
    Cały kraj
    3,82
  • 3,70 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
  • Tutaj
    3,70
    Mazowieckie
    2,31
    Cały kraj
    2,59
  • 0,82 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
  • gm. Rościszewo
    0,82
    woj. mazowieckie
    0,64
    Kraj
    0,68
  • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
  • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Rościszewo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
  • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
  • 1,95 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
    (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
  • Gmina Rościszewo
    1,95
    woj. mazowieckie
    8,60
    Cały kraj
    5,77
  • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • 41 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
  • 5,13 Przeciętna liczba izb w lokalu
    (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
  • Gmina Rościszewo
    5,13
    woj. mazowieckie
    3,50
    Kraj
    3,77
  • 10,00 Liczba izb na 1000 ludności
    (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
  • gm. Rościszewo
    10,00
    woj. mazowieckie
    30,10
    Cały kraj
    21,77
  • 1 073 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
  • 134,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
    (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
  • gm. Rościszewo
    134,1 m2
    Województwo
    83,9 m2
    Polska
    88,7 m2
  • 0,26 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
    (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
  • Gmina
    0,26 m2
    woj. mazowieckie
    0,72 m2
    Kraj
    0,51 m2
  • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Rościszewo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 86,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
  • Tutaj
    86,77%
    woj. mazowieckie
    96,01%
    Kraj
    96,93%
  • 80,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
  • Gmina
    80,16%
    Mazowieckie
    93,78%
    Cały kraj
    93,92%
  • 75,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
  • Tutaj
    75,78%
    woj. mazowieckie
    91,84%
    Cała Polska
    91,66%
  • 63,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
  • Gmina
    63,90%
    Mazowieckie
    87,04%
    Cały kraj
    82,84%
  • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
  • gm. Rościszewo
    0,00%
    Mazowieckie
    57,29%
    Cały kraj
    56,01%
  • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Gmina Rościszewo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

  • Rynek pracy w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • W gminie Rościszewo na 1000 mieszkańców pracuje 32osób . 75,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 24,8% mężczyźni.

    Bezrobocie rejestrowane w gminie Rościszewo wynosiło w 2020 roku 16,7% (21,4% wśród kobiet i 12,8% wśród mężczyzn).

    W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Rościszewo wynosiło 4 163,16 PLN, co odpowiada 80.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

    Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Rościszewo 177 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 33 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -144.

    40,6% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Rościszewo pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 20,6% w przemyśle i budownictwie, a 12,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
  • Bezrobocie rejestrowane w gminie Rościszewo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 32 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
  • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
  • Gmina
    32,0
    Mazowieckie
    316,0
    Polska
    255,0
  • 15,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
  • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
  • 20,2% Kobiety
  • 11,4% Mężczyźni
  • Gmina
    16,7%
    woj. mazowieckie
    5,2%
    Polska
    6,2%
  • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Rościszewo w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Rościszewo w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Rościszewo w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Rościszewo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 4 163 PLN Wynagrodzenie brutto
  • Gmina Rościszewo
    4 163 PLN
    Mazowieckie
    6 248 PLN
    Kraj
    5 182 PLN
  • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Rościszewo w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dojazdy do pracy w gminie Rościszewo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

  • 177 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
    (Poza gminę zamieszkania)
  • 33 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
    (Z innej gminy)
  • -144 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
  • 0,19 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
  • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Rościszewo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

    (Dane powiatowe)
  • 100,0% Pracujący ogółem
  • 100,0% Kobiety
    (ogółem)
  • 100,0% Mężczyźni
    (ogółem)
  • 40,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 36,7% Kobiety
    (sektor rolniczy)
  • 44,7% Mężczyźni
    (sektor rolniczy)
  • 20,6% Przemysł i budownictwo
  • 13,4% Kobiety
    (sektor przemysłowy)
  • 28,1% Mężczyźni
    (sektor przemysłowy)
  • 12,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
  • 11,5% Kobiety
    (sektor usługowy)
  • 13,9% Mężczyźni
    (sektor usługowy)
  • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
  • 2,3% Kobiety
    (sektor finansowy)
  • 1,9% Mężczyźni
    (sektor finansowy)
  • 24,0% Pozostałe
  • 36,1% Kobiety
    (pozostałe)
  • 11,4% Mężczyźni
    (pozostałe)
  • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Rościszewo w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Pracujący według płci w gminie Rościszewo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 133 Pracujący ogółem
  • 100 Kobiety
  • 33 Mężczyźni
  • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Rościszewo w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Produkcyjne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 18,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
  • 18,6% Kobiety
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 18,0% Mężczyźni
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 63,2% W wieku produkcyjnym
  • 56,7% Kobiety
    (18-59 lat)
  • 69,7% Mężczyźni
    (18-64 lata)
  • 18,5% W wieku poprodukcyjnym
  • 24,7% Kobiety
    (59+ lat)
  • 12,3% Mężczyźni
    (64+ lata)
  • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Rościszewo, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wskaźniki obciążenia demograficznego
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 58,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • gm. Rościszewo
    58,3
    Województwo
    70,7
    Kraj
    68,0
  • 29,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Tutaj
    29,4
    Województwo
    37,7
    Cała Polska
    37,5
  • 101,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
  • Tutaj
    101,3
    woj. mazowieckie
    114,0
    Polska
    122,8
  • Mobilne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 62,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
  • 65,3% Kobiety
    (w wieku mobilnym)
  • 60,5% Mężczyźni
    (w wieku mobilnym)
  • 37,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
  • 34,7% Kobiety
    (45-59 lat)
  • 39,5% Mężczyźni
    (45-64 lata)

Gmina Rościszewo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

  • Rejestr REGON w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • W gminie Rościszewo w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 221 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 186 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 30 nowych podmiotów, a 12 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (30) podmiotów zarejestrowano w roku 2020, a najmniej (12) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (22) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (8) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

    Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Rościszewo najwięcej (4) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (217) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

    11,3% (25) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 36,2% (80) podmiotów, a 52,5% (116) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

    Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Rościszewo najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (28.5%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18.8%).

  • Stan rejestru
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 221 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
  • 25 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 80 Przemysł i budownictwo
  • 116 Pozostała działalność
  • 30 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Rościszewo w 2020 roku
  • 12 Podmioty wyrejestrowane w gminie Rościszewo w 2020 roku
  • 186 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Podmioty według klas wielkości
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 217 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
  • 217
  • 4 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
  • 4
  • 221 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
  • 221
  • Podmioty według form prawnych
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 1 Spółdzielnie ogółem
  • 1
  • 4 Spółki handlowe ogółem
  • 4
  • 4  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
  • 4
  • 3 Spółki cywilne ogółem
  • 3
  • Rodzaj przeważającej działalności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 186 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • 53 Budownictwo
  • 53
  • 35 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
  • 35
  • 25 Przetwórstwo przemysłowe
  • 25
  • 22 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 22
  • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
  • 10
  • 9 Transport i gospodarka magazynowa
  • 9
  • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • 8
  • 7 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  • 7
  • 4 Pozostała działalność
  • 4
  • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
  • 3
  • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
  • 3
  • 2 Informacja i komunikacja
  • 2
  • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
  • 2
  • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
  • 1
  • 1 Górnictwo i wydobywanie
  • 1
  • 1 Edukacja
  • 1
  • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Rościszewo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

  • Poziom przestępczości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • W 2020 roku w gminie Rościszewo stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 119 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 28,83 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

    Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Rościszewo wynosi 92,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

    W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Rościszewo najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 14,71 (wykrywalność 94%) oraz o charakterze kryminalnym - 10,67 (wykrywalność 87%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 6,49 (75%), drogowe - 2,55 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (88%).
  • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Rościszewo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Rościszewo.
  • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Rościszewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 119 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
  • 119
  • 44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
  • 44
  • 61 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
  • 61
  • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
  • 10
  • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
  • 1
  • 27 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
  • 27
  • 28,83 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
  • gm. Rościszewo
    28,83
    woj. mazowieckie
    20,31
    Kraj
    19,96
  • 10,67 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
  • Gmina
    10,67
    Mazowieckie
    13,38
    Cała Polska
    12,25
  • 14,71 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
  • Gmina
    14,71
    Mazowieckie
    4,46
    Kraj
    5,17
  • 2,55 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
  • Gmina Rościszewo
    2,55
    Mazowieckie
    1,80
    Kraj
    1,73
  • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    0,17
    Województwo
    0,31
    Cały kraj
    0,37
  • 6,49 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    6,49
    Województwo
    10,46
    Cała Polska
    9,65
  • Wskaźniki wykrywalności sprawców
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Rościszewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
  • gm. Rościszewo
    93%
    Mazowieckie
    65%
    Polska
    73%
  • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
  • Tutaj
    88%
    woj. mazowieckie
    56%
    Kraj
    65%
  • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
  • Gmina Rościszewo
    95%
    woj. mazowieckie
    73%
    Kraj
    82%
  • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
  • gm. Rościszewo
    99%
    Mazowieckie
    99%
    Cały kraj
    99%
  • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
  • Tutaj
    89%
    Mazowieckie
    85%
    Kraj
    87%
  • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
  • gm. Rościszewo
    76%
    woj. mazowieckie
    42%
    Cały kraj
    54%

Gmina Rościszewo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

  • Finanse publiczne w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • Suma wydatków z budżetu gminy Rościszewo wyniosła w 2019 roku 21,0 mln złotych, co daje 5,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 11% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu gminy Rościszewo - 24.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (11%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,8 mln złotych, czyli 13,5% wydatków ogółem.

    Suma dochodów do budżetu gminy Rościszewo wyniosła w 2019 roku 22,1 mln złotych, co daje 5,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.2% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (40.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (10.8%) oraz z Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (9.5%). W budżecie gminy Rościszewo wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 348 złotych na mieszkańca (6,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił -0,0 złotych na mieszkańca (-0,0%).
  • Wydatki budżetu w gminie Rościszewo według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Rościszewo według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Rościszewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wydatki budżetu gminy Rościszewo według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    14,9 mln

    3,5 tys(100%)

    15,5 mln

    3,6 tys(100%)

    15,9 mln

    3,8 tys(100%)

    17,0 mln

    4,0 tys(100%)

    16,1 mln

    3,8 tys(100%)

    19,2 mln

    4,6 tys(100%)

    23,3 mln

    5,6 tys(100%)

    21,0 mln

    5,1 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    4,8 mln

    1,1 tys(31.9%)

    5,6 mln

    1,3 tys(36.3%)

    4,4 mln

    1,0 tys(27.5%)

    4,4 mln

    1,0 tys(26%)

    4,3 mln

    1,0 tys(26.9%)

    4,3 mln

    1,0 tys(22.6%)

    4,3 mln

    1,0 tys(18.5%)

    5,2 mln

    1,3 tys(24.9%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    938,1 tys

    219(6.3%)

    1,1 mln

    260(7.2%)

    1,9 mln

    444(11.8%)

    1,1 mln

    268(6.7%)

    928,3 tys

    220(5.8%)

    2,3 mln

    548(11.9%)

    2,8 mln

    687(12.2%)

    2,3 mln

    559(11%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    1,8 mln

    412(11.8%)

    1,9 mln

    436(12%)

    1,9 mln

    441(11.7%)

    1,8 mln

    432(10.7%)

    1,9 mln

    442(11.6%)

    2,1 mln

    501(10.9%)

    2,2 mln

    537(9.5%)

    2,1 mln

    514(10.1%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    2,1 mln

    496(14.2%)

    1,3 mln

    294(8.1%)

    1,8 mln

    431(11.5%)

    3,3 mln

    792(19.6%)

    638,4 tys

    152(4%)

    1,5 mln

    351(7.6%)

    2,7 mln

    649(11.5%)

    1,5 mln

    355(7%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    3,0 mln

    709(20.4%)

    2,9 mln

    669(18.5%)

    2,8 mln

    670(17.9%)

    2,9 mln

    686(17%)

    6,0 mln

    1,4 tys(37.1%)

    1,1 mln

    254(5.5%)

    1,2 mln

    296(5.2%)

    970,2 tys

    234(4.6%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    428,3 tys

    99,9(2.9%)

    565,9 tys

    132(3.7%)

    690,0 tys

    162(4.3%)

    777,8 tys

    184(4.6%)

    615,3 tys

    146(3.8%)

    748,6 tys

    180(3.9%)

    2,2 mln

    542(9.6%)

    901,7 tys

    218(4.3%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    140,6 tys

    32,8(0.9%)

    876,6 tys

    205(5.7%)

    1,0 mln

    239(6.4%)

    1,4 mln

    320(7.9%)

    668,4 tys

    159(4.2%)

    301,1 tys

    72,2(1.6%)

    327,5 tys

    79,0(1.4%)

    442,3 tys

    107(2.1%)

    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

    [Dział 400]

    269,5 tys

    62,8(1.8%)

    293,7 tys

    68,7(1.9%)

    281,9 tys

    66,4(1.8%)

    269,8 tys

    63,9(1.6%)

    327,1 tys

    77,7(2%)

    333,8 tys

    80,1(1.7%)

    484,4 tys

    117(2.1%)

    401,0 tys

    96,9(1.9%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    578,2 tys

    135(3.9%)

    108,7 tys

    25,4(0.7%)

    205,5 tys

    48,4(1.3%)

    302,0 tys

    71,5(1.8%)

    110,5 tys

    26,2(0.7%)

    167,1 tys

    40,1(0.9%)

    510,1 tys

    123(2.2%)

    327,4 tys

    79,1(1.6%)

    Obsługa długu publicznego

    [Dział 757]

    310,6 tys

    72,4(2.1%)

    271,3 tys

    63,5(1.8%)

    234,6 tys

    55,2(1.5%)

    222,8 tys

    52,8(1.3%)

    216,1 tys

    51,3(1.3%)

    198,8 tys

    47,7(1%)

    200,9 tys

    48,5(0.9%)

    217,2 tys

    52,5(1%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    341,1 tys

    79,6(2.3%)

    336,1 tys

    78,6(2.2%)

    334,9 tys

    78,8(2.1%)

    279,2 tys

    66,1(1.6%)

    263,4 tys

    62,5(1.6%)

    221,4 tys

    53,1(1.2%)

    225,4 tys

    54,4(1%)

    210,0 tys

    50,7(1%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    62,8 tys

    14,6(0.4%)

    56,7 tys

    13,3(0.4%)

    53,1 tys

    12,5(0.3%)

    60,5 tys

    14,3(0.4%)

    64,7 tys

    15,4(0.4%)

    96,0 tys

    23,0(0.5%)

    74,4 tys

    18,0(0.3%)

    90,9 tys

    22,0(0.4%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    723

    0,2(0%)

    734

    0,2(0%)

    48,3 tys

    11,4(0.3%)

    47,4 tys

    11,2(0.3%)

    5,6 tys

    1,3(0%)

    930

    0,2(0%)

    57,0 tys

    13,8(0.2%)

    46,9 tys

    11,3(0.2%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    40,4 tys

    9,4(0.3%)

    56,4 tys

    13,2(0.4%)

    45,6 tys

    10,7(0.3%)

    37,5 tys

    8,9(0.2%)

    56,8 tys

    13,5(0.4%)

    45,6 tys

    10,9(0.2%)

    35,4 tys

    8,5(0.2%)

    35,7 tys

    8,6(0.2%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    23,8 tys

    5,6(0.1%)

    33,2 tys

    7,9(0.2%)

    0,0

    0,0(0%)

    587

    0,1(0%)

    17,8 tys

    4,3(0.1%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    12,7 tys

    3,0(0.1%)

    21,6 tys

    5,1(0.1%)

    7,5 tys

    1,8(0%)

    16,9 tys

    4,0(0.1%)

    1,4 tys

    0,3(0%)

    515

    0,1(0%)

    7,0 tys

    1,7(0%)

    11,0 tys

    2,7(0.1%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    114,2 tys

    26,6(0.8%)

    174,9 tys

    40,9(1.1%)

    202,7 tys

    47,7(1.3%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Wydatki związane z poborem dochodów

    [Dział 756]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Obrona narodowa

    [Dział 752]

    0,0

    0,0(0%)

    500

    0,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    400

    0,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Przetwórstwo przemysłowe

    [Dział 150]

    40,8

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    4,1 tys

    1,0(0%)

    8,0 tys

    1,9(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  • Dochody budżetu w gminie Rościszewo według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Rościszewo według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Rościszewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dochody budżetu gminy Rościszewo według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    14,7 mln

    3,4 tys(100%)

    15,7 mln

    3,7 tys(100%)

    14,7 mln

    3,5 tys(100%)

    16,0 mln

    3,8 tys(100%)

    18,3 mln

    4,3 tys(100%)

    18,8 mln

    4,5 tys(100%)

    20,7 mln

    5,0 tys(100%)

    22,1 mln

    5,3 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    7,0 mln

    1,6 tys(47.9%)

    7,5 mln

    1,8 tys(47.8%)

    7,3 mln

    1,7 tys(49.6%)

    7,4 mln

    1,8 tys(46.3%)

    7,7 mln

    1,8 tys(42.4%)

    7,9 mln

    1,9 tys(42%)

    8,2 mln

    2,0 tys(39.7%)

    9,0 mln

    2,2 tys(40.8%)

    Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

    [Dział 756]

    1,5 mln

    354(10.3%)

    1,8 mln

    424(11.5%)

    1,7 mln

    407(11.8%)

    1,8 mln

    426(11.2%)

    1,9 mln

    447(10.3%)

    1,9 mln

    454(10.1%)

    2,1 mln

    503(10.1%)

    2,4 mln

    578(10.8%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    1,4 mln

    316(9.2%)

    1,6 mln

    380(10.3%)

    1,3 mln

    300(8.7%)

    2,6 mln

    612(16.1%)

    830,0 tys

    197(4.5%)

    662,6 tys

    159(3.5%)

    1,1 mln

    269(5.4%)

    2,1 mln

    506(9.5%)

    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

    [Dział 400]

    407,4 tys

    95,0(2.8%)

    430,9 tys

    101(2.7%)

    473,4 tys

    111(3.2%)

    519,4 tys

    123(3.2%)

    497,5 tys

    118(2.7%)

    474,1 tys

    114(2.5%)

    520,8 tys

    126(2.5%)

    668,7 tys

    162(3%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    48,0 tys

    11,2(0.3%)

    79,8 tys

    18,7(0.5%)

    278,8 tys

    65,6(1.9%)

    460,9 tys

    109(2.9%)

    378,8 tys

    90,0(2.1%)

    488,9 tys

    117(2.6%)

    1,6 mln

    378(7.6%)

    555,7 tys

    134(2.5%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    2,5 mln

    593(17.3%)

    2,4 mln

    553(15%)

    2,4 mln

    561(16.2%)

    2,4 mln

    569(15%)

    5,4 mln

    1,3 tys(29.7%)

    503,3 tys

    121(2.7%)

    509,0 tys

    123(2.5%)

    434,4 tys

    105(2%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    527,8 tys

    123(3.6%)

    945,8 tys

    221(6%)

    332,0 tys

    78,1(2.3%)

    158,4 tys

    37,5(1%)

    138,8 tys

    33,0(0.8%)

    146,2 tys

    35,1(0.8%)

    132,8 tys

    32,0(0.6%)

    285,1 tys

    68,9(1.3%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    273,6 tys

    63,8(1.9%)

    270,8 tys

    63,3(1.7%)

    268,7 tys

    63,3(1.8%)

    220,4 tys

    52,2(1.4%)

    206,2 tys

    49,0(1.1%)

    167,4 tys

    40,2(0.9%)

    194,7 tys

    47,0(0.9%)

    190,3 tys

    46,0(0.9%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    74,6 tys

    17,4(0.5%)

    255,4 tys

    59,7(1.6%)

    97,5 tys

    23,0(0.7%)

    215,2 tys

    51,0(1.3%)

    904,1 tys

    215(5%)

    653,1 tys

    157(3.5%)

    231,3 tys

    55,8(1.1%)

    81,3 tys

    19,7(0.4%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    0,0

    0,0(0%)

    151,6 tys

    35,5(1%)

    196,3 tys

    46,2(1.3%)

    0,0

    0,0(0%)

    70,3 tys

    16,7(0.4%)

    17,9 tys

    4,3(0.1%)

    19,4 tys

    4,7(0.1%)

    63,8 tys

    15,4(0.3%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    425,8 tys

    99,3(2.9%)

    65,5 tys

    15,3(0.4%)

    55,2 tys

    13,0(0.4%)

    55,2 tys

    13,1(0.3%)

    126,8 tys

    30,1(0.7%)

    64,1 tys

    15,4(0.3%)

    51,1 tys

    12,3(0.2%)

    50,7 tys

    12,2(0.2%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    66,3 tys

    15,5(0.5%)

    50,2 tys

    11,7(0.3%)

    50,5 tys

    11,9(0.3%)

    41,3 tys

    9,8(0.3%)

    48,7 tys

    11,6(0.3%)

    54,5 tys

    13,1(0.3%)

    53,6 tys

    12,9(0.3%)

    50,3 tys

    12,2(0.2%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    723

    0,2(0%)

    734

    0,2(0%)

    48,3 tys

    11,4(0.3%)

    47,4 tys

    11,2(0.3%)

    5,6 tys

    1,3(0%)

    930

    0,2(0%)

    57,0 tys

    13,8(0.3%)

    46,9 tys

    11,3(0.2%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    300,3 tys

    70,0(2%)

    300

    0,1(0%)

    21,5 tys

    5,1(0.1%)

    102,3 tys

    24,2(0.6%)

    0,0

    0,0(0%)

    5,1 tys

    1,2(0%)

    83,3 tys

    20,1(0.4%)

    32,0 tys

    7,7(0.1%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    2,5 tys

    0,6(0%)

    2,5 tys

    0,6(0%)

    200

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    3,0 tys

    0,7(0%)

    10,0 tys

    2,4(0%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    108,4 tys

    25,3(0.7%)

    156,2 tys

    36,5(1%)

    182,6 tys

    43,0(1.2%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Obrona narodowa

    [Dział 752]

    0,0

    0,0(0%)

    500

    0,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    400

    0,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Rościszewo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

  • Edukacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • 1 010 mieszkańców gminy Rościszewo jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 495 kobiet oraz 515 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 17,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,4% mieszkańców gminy Rościszewo, gimnazjalnym 6,6%, natomiast 27,4% podstawowym ukończonym. 2,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

    W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy gminy Rościszewo mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Rościszewo największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,1%) oraz zasadnicze zawodowe (17,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,2%) oraz podstawowe ukończone (25,6%).

    15,6% mieszkańców gminy Rościszewo w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (13,7% wśród dziewczynek i 17,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 488 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,00 dzieci w wieku przedszkolnym.

    W roku 2018 w gminie Rościszewo placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 19 oddziałach uczyło się 284 uczniów (149 kobiet oraz 135 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Rościszewo placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 18 oddziałach uczyło się 297 uczniów (126 kobiet oraz 171 mężczyzn).

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,6% ludności (28,7% wśród dziewczynek i 24,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 83,53.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,9% mieszkańców (19,0% wśród dziewczyn i 16,9% wśród chłopaków).

    W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,3% mieszkańców gminy Rościszewo w wieku potencjalnej nauki (25,9% kobiet i 30,7% mężczyzn).

  • 11,2% Wykształcenie wyższe
  • Gmina Rościszewo
    11,2%
    Mazowieckie
    24,4%
    Polska
    17,9%
  • 13,7% Kobiety
    (wyższe)
  • 8,5% Mężczyźni
    (wyższe)
  • 29,5% Wykształcenie średnie i policealne
  • gm. Rościszewo
    29,5%
    woj. mazowieckie
    34,8%
    Polska
    33,3%
  • 31,9% Kobiety
    (średnie i policealne)
  • 27,0% Mężczyźni
    (średnie i policealne)
  • 2,1% Wykształcenie policealne
  • Tutaj
    2,1%
    woj. mazowieckie
    3,0%
    Cały kraj
    2,7%
  • 2,9% Kobiety
    (policealne)
  • 1,3% Mężczyźni
    (policealne)
  • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • Tutaj
    9,6%
    woj. mazowieckie
    14,4%
    Kraj
    12,4%
  • 12,2% Kobiety
    (średnie ogólnokształcące)
  • 6,9% Mężczyźni
    (średnie ogólnokształcące)
  • 17,7% Wykształcenie średnie zawodowe
  • Gmina
    17,7%
    woj. mazowieckie
    17,4%
    Cała Polska
    18,1%
  • 16,7% Kobiety
    (średnie zawodowe)
  • 18,7% Mężczyźni
    (średnie zawodowe)
  • 23,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
  • Tutaj
    23,4%
    woj. mazowieckie
    17,3%
    Kraj
    22,9%
  • 17,0% Kobiety
    (zasadnicze zawodowe)
  • 30,2% Mężczyźni
    (zasadnicze zawodowe)
  • 6,6% Wykształcenie gimnazjalne
  • gm. Rościszewo
    6,6%
    Mazowieckie
    4,7%
    Cały kraj
    5,2%
  • 5,8% Kobiety
    (gimnazjalne)
  • 7,4% Mężczyźni
    (gimnazjalne)
  • 27,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
  • gm. Rościszewo
    27,4%
    woj. mazowieckie
    17,4%
    Cały kraj
    19,3%
  • 29,1% Kobiety
    (podstawowe ukończone)
  • 25,6% Mężczyźni
    (podstawowe ukończone)
  • 2,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
  • Tutaj
    2,0%
    Województwo
    1,4%
    Cała Polska
    1,4%
  • 2,5% Kobiety
    (podstawowe nieukończone)
  • 1,5% Mężczyźni
    (podstawowe nieukończone)
  • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Rościszewo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • 488 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
  • Gmina Rościszewo
    488,0
    Mazowieckie
    935,0
    Polska
    873,0
  • 0,00 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  • Tutaj
    0,00
    Mazowieckie
    0,84
    Polska
    0,89
  •  
  •  
  • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Rościszewo(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Rościszewo aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Zespół Wychowania Przedszkolnego Nasze Przedszkole
    Publiczne
    ul. Reymonta 4
    09-204 Rościszewo
    2463
    Punkt Przedszkolny Nasze Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Łukomiu
    Publiczny
    24 276-79-08
    24 276-79-08
    Łukomie 53a
    09-204 Łukomie
    1151
  • Szkoły podstawowe w gminie Rościszewo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Rościszewo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
  • 19 Oddziały
  • 284 Uczniowie
  • 149 Kobiety
    (uczniowie)
  • 135 Mężczyźni
    (uczniowie)
  • 52,5%
    47,5%
  • 25 Uczniowie w 1 klasie
  • 12 Kobiety
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 13 Mężczyźni
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 29 Absolwenci 2016
  • 11 Kobiety
    (absolwenci 2016)
  • 18 Mężczyźni
    (absolwenci 2016)
  •  
  • 14,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
  • Gmina
    14,9
    Mazowieckie
    17,6
    Kraj
    17,3
  •  
  • 26,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 22,2 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 4,5 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • 343 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • 284 angielski
  • 59 niemiecki
  • 21 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • 21 niemiecki
  •  
  • 83,53 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
  • Tutaj
    83,53
    Województwo
    98,96
    Cały kraj
    95,46
  • 82,94 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
  • gm. Rościszewo
    82,94
    woj. mazowieckie
    97,33
    Cały kraj
    93,85
  • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Rościszewo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Rościszewo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  •  
  • Lista szkół podstawowych w gminie Rościszewo(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Rościszewo aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Zespół Szkół Samorządowych Szkoła Podstawowa w Rościszewie
    Publiczna
    24 276-40-24
    24 276-43-60
    ul. Reymonta 4
    09-204 Rościszewo
    11190-
    Szkoła Podstawowa w Łukomiu (Tadeusz Kościuszko)
    Publiczna
    24 276-79-08
    24 276-79-08
    Łukomie 53A
    09-204 Łukomie
    78814
  • Edukacyjne grupy wieku w gminie Rościszewo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

    (Dane powiatowe)
  • 15,6% Populacja w wieku 3-6 lat
  • 13,7% Kobiety
    (w wieku 3-6 lat)
  • 17,5% Mężczyźni
    (w wieku 3-6 lat)
  • 26,6% Populacja w wieku 7-12 lat
  • 28,7% Kobiety
    (w wieku 7-12 lat)
  • 24,7% Mężczyźni
    (w wieku 7-12 lat)
  • 11,5% Populacja w wieku 13-15 lat
  • 12,7% Kobiety
    (w wieku 13-15 lat)
  • 10,3% Mężczyźni
    (w wieku 13-15 lat)
  • 17,9% Populacja w wieku 16-18 lat
  • 19,0% Kobiety
    (w wieku 16-18 lat)
  • 16,9% Mężczyźni
    (w wieku 16-18 lat)
  • 28,3% Populacja w wieku 19-24 lat
  • 25,9% Kobiety
    (w wieku 19-24 lat)
  • 30,7% Mężczyźni
    (w wieku 19-24 lat)
  • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Rościszewo, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Rościszewo, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Rościszewo, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Rościszewo - Kultura i rekreacja(atrakcje)

  • Biblioteki publiczne w gminie Rościszewo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Według danych z 2020 w gminie Rościszewo działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 17 410 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

    Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 23 951 wolumenów.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 16
    • dostępne dla czytelników: 13
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 13
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
    • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
    • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


  • Kluby sportowe w gminie Rościszewo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w gminie Rościszewo działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 92 członków. Zarejestrowano 92 ćwiczących (mężczyźni: 82, kobiety: 10, chłopcy do lat 18: 63, dziewczęta do lat 18: 10). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), inne osoby (2).

    Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Rościszewo w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Rościszewo - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Rościszewo i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

  • Transport i komunikacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • Według danych z 2020 roku w wyniku 6 wypadków drogowych w gminie Rościszewo odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 146,4 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

    W 2019 roku w gminie Rościszewo znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

    Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu sierpeckiego.

    Powiat sierpecki - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w gminie Rościszewo
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 6 Wypadki drogowe
    (rok 2020)
  • 0 Ofiary śmiertelne
    (rok 2020)
  • 7 Ranni
    (rok 2020)
  • 2 Lekko ranni
  • 5 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w gminie Rościszewo w latach 2010 - 2020,
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
  • 146,41 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
    (rok 2020)
  • Gmina
    146,4
    Województwo
    54,6
    Cały kraj
    61,5
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
    (rok 2020)
  • gm. Rościszewo
    0,0
    Mazowieckie
    7,7
    Kraj
    6,5
  • 170,82 Ranni na 100 tys. ludności
    (rok 2020)
  • gm. Rościszewo
    170,8
    Województwo
    60,7
    Cała Polska
    69,2
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
    (rok 2020)
  • Gmina
    0,0
    Mazowieckie
    14,2
    Polska
    10,6
  • 116,67 Ranni na 100 wypadków
    (rok 2020)
  • Gmina
    116,7
    Mazowieckie
    111,3
    Cały kraj
    112,4