Gmina Otyń w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Otyń - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Otyń to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa lubuskiego, powiatu nowosolskiego. Gmina Otyń ma 7 132 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 8,2% ludności powiatu. Gmina stanowi 11,9% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Otyń.
 • 7 132 Liczba mieszkańców
 • 91,7 km² Powierzchnia
 • 75 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 68 Numer kierunkowy
 • FNW Tablice rejestracyjne
Gmina Otyń na mapie
Identyfikatory
 • 15.710151.8473 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 0804073
Herb gminy Otyń
Gmina Otyń herb
Flaga gminy Otyń
Gmina Otyń flaga

Gmina Otyń - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
67-106Poczta Otyń

Gmina Otyń - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Otyń)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Otyń
(68) 355-94-00
(68) 355-94-01
Rynek 1
67-106 Otyń

Gmina Otyń - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Otyń

Gmina Otyń - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Otyń ma 7 132 mieszkańców, z czego 49,2% stanowią kobiety, a 50,8% mężczyźni. W latach 2018-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 2,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,6 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Otyń zawarli w 2021 roku 18 małżeństw, co odpowiada 2,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  29,2% mieszkańców gminy Otyń jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Otyń ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -20. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,82 na 1000 mieszkańców gminy Otyń. W 2021 roku urodziło się 57 dzieci, w tym 56,1% dziewczynek i 43,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 404 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,54 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 44,7% zgonów w gminie Otyń spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,7% zgonów w gminie Otyń były nowotwory, a 1,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Otyń przypada 10.84 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 189 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 107 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Otyń 82. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  62,4% mieszkańców gminy Otyń jest w wieku produkcyjnym, 19,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Otyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 132 Liczba mieszkańców
 • 3 511 Kobiety
 • 3 621 Mężczyźni
 • 49,2%
  50,8%
 • 97 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 97 kobiet)
 • 103 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 103 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Otyń w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Otyń w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Otyń w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Otyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Otyń
  39,6 lat
  Województwo
  42,2 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 41,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Otyń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Otyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Otyń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Otyń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Otyń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,2% Kawalerowie/Panny
 • gm. Otyń
  29,0%
  woj. lubuskie
  30,0%
  Kraj
  28,8%
 • 24,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,0% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  54,0%
  Lubuskie
  53,6%
  Kraj
  55,8%
 • 52,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,7%
  Lubuskie
  9,1%
  Polska
  9,6%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,4%
  Województwo
  6,0%
  Polska
  5,0%
 • 6,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,0% Nieustalone
 • Gmina
  2,0%
  Województwo
  1,3%
  Kraj
  0,8%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Otyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Otyń w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  2,5
  Lubuskie
  4,1
  Cały kraj
  4,4
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina Otyń
  1,4
  Lubuskie
  1,6
  Kraj
  1,6
 • 18 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Otyń w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Otyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -20 Przyrost naturalny w roku 2021
 • 1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -21 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,82 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -2,8
  Lubuskie
  -5,9
  Polska
  -4,9
 • -7,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Otyń w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Otyń w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Otyń w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Otyń w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 57 Urodzenia żywe
 • 32 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 25 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 56,1%
  43,9%
 • 8,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,0
  Województwo
  7,9
  Kraj
  8,7
 • 33,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  33,2
  Lubuskie
  34,1
  Kraj
  37,5
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 47 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47
 • 83 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 83
 • 58 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 58
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 404 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 350 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 472 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Otyń
  3 404 g
  woj. lubuskie
  3 348 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 60 Waga 4000g - 4499g
 • 60
 • 230 Waga 3500g - 3999g
 • 230
 • 237 Waga 3000g - 3499g
 • 237
 • 82 Waga 2500g - 2999g
 • 82
 • 24 Waga 2000g - 2499g
 • 24
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,18 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,18
  Województwo
  1,23
  Polska
  1,32
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Otyń
  0,65
  Województwo
  0,61
  Kraj
  0,64
 • 0,54 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Otyń
  0,54
  Województwo
  0,57
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Otyń w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 77 Zgony
 • 31 Kobiety
  (Zgony)
 • 46 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 40,3%
  59,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,8
  Lubuskie
  13,8
  Cały kraj
  13,6
 • 185,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  185,6
  Województwo
  174,5
  Polska
  156,7
 • 3,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,1
  Lubuskie
  3,2
  Cały kraj
  3,9
 • 4,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Otyń
  4,2
  Województwo
  4,1
  Cały kraj
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nowosolskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Otyń
  44,7%
  Lubuskie
  44,8%
  Cała Polska
  34,8%
 • 20,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Otyń
  20,7%
  Lubuskie
  17,7%
  Polska
  19,6%
 • 1,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Otyń
  1,9%
  Lubuskie
  3,7%
  Cała Polska
  5,4%
 • 211 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  17,2
  Cały kraj
  13,3
 • 87,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubuskie
  87,4
  Cała Polska
  74,4
 • 298,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Otyń
  298,1
  Lubuskie
  247,2
  Cały kraj
  268,1
 • 228,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Lubuskie
  228,2
  Kraj
  246,5
 • 644,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 670,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 617,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  644,3
  Lubuskie
  626,8
  Cała Polska
  475,8
 • 128,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 66,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 188,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Otyń
  128,4
  Województwo
  138,3
  Polska
  70,6
 • 16,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  16,4
  Lubuskie
  28,1
  Polska
  32,6
 • 9,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  9,4
  Lubuskie
  6,7
  Polska
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Otyń
  0,7%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 189 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 97 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 92 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 107 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 63 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 44 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 83 Saldo migracji
 • 34 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 49 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 82 Saldo migracji wewnętrznych
 • 34 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 48 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Otyń w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Otyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Otyń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Otyń - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Otyń oddano do użytku 42 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,89 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Otyń to 2 217 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 313 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Otyń to 5,43 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Otyń to 122,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,71% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,96% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,12% mieszkań posiada łazienkę, 79,07% korzysta z centralnego ogrzewania, a 61,25% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nowosolskiego.

  Powiat nowosolski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Otyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 217 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 313,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Otyń
  313,20
  woj. lubuskie
  383,20
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 99,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  99,20 m2
  Województwo
  74,10 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 31,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  31,10 m2
  Lubuskie
  28,40 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,70 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Otyń
  4,70
  woj. lubuskie
  3,97
  Kraj
  3,82
 • 3,19 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Otyń
  3,19
  woj. lubuskie
  2,61
  Kraj
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,68
  woj. lubuskie
  0,66
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Otyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 42 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 5,89 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Otyń
  5,89
  woj. lubuskie
  5,08
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 228 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,43 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Otyń
  5,43
  Województwo
  3,96
  Polska
  3,90
 • 31,97 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Otyń
  31,97
  woj. lubuskie
  20,14
  Kraj
  24,07
 • 5 151 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 122,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Otyń
  122,6 m2
  Lubuskie
  88,6 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,72 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,72 m2
  woj. lubuskie
  0,45 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Otyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 95,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  95,71%
  Województwo
  98,47%
  Kraj
  96,97%
 • 93,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Otyń
  93,96%
  Województwo
  96,09%
  Cały kraj
  94,01%
 • 90,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Otyń
  90,12%
  Województwo
  93,60%
  Polska
  91,78%
 • 79,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Otyń
  79,07%
  woj. lubuskie
  82,29%
  Kraj
  83,08%
 • 61,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Otyń
  61,25%
  Województwo
  58,74%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Otyń - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Otyń na 1000 mieszkańców pracuje 65osób . 60,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 39,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Otyń wynosiło w 2021 roku 4,4% (5,7% wśród kobiet i 3,2% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Otyń wynosiło 5 132,85 PLN, co odpowiada 85.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Otyń 674 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 301 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -373.

  13,9% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Otyń pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,7% w przemyśle i budownictwie, a 12,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Otyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Otyń
  65,0
  Województwo
  235,0
  Cały kraj
  257,0
 • 4,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 5,7% Kobiety
 • 3,2% Mężczyźni
 • Gmina Otyń
  4,4%
  woj. lubuskie
  4,9%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Otyń w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Otyń w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Otyń w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Otyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 133 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  5 133 PLN
  Województwo
  5 287 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Otyń w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Otyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 674 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 301 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -373 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,45 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Otyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 13,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,7% Przemysł i budownictwo
 • 27,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 59,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,1% Pozostałe
 • 42,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Otyń w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Otyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 466 Pracujący ogółem
 • 283 Kobiety
 • 183 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Otyń w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,4% W wieku produkcyjnym
 • 57,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Otyń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  60,2
  Województwo
  68,4
  Polska
  69,0
 • 28,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Otyń
  28,9
  woj. lubuskie
  38,0
  Cała Polska
  38,2
 • 92,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  92,3
  Województwo
  124,8
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Otyń - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Otyń w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 784 podmioty gospodarki narodowej, z czego 671 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 65 nowych podmiotów, a 35 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (96) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (59) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (67) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (33) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Otyń najwięcej (24) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (762) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,6% (36) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 34,4% (270) podmiotów, a 61,0% (478) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Otyń najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (27.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 784 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 36 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 270 Przemysł i budownictwo
 • 478 Pozostała działalność
 • 65 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Otyń w 2021 roku
 • 35 Podmioty wyrejestrowane w gminie Otyń w 2021 roku
 • 671 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 762 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 762
 • 18 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 18
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 784 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 784
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 21 Spółki handlowe ogółem
 • 21
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 13  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 13
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 24 Spółki cywilne ogółem
 • 24
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 671 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 181 Budownictwo
 • 181
 • 133 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 133
 • 69 Przetwórstwo przemysłowe
 • 69
 • 47 Transport i gospodarka magazynowa
 • 47
 • 35 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 35
 • 35 Pozostała działalność
 • 35
 • 35 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 35
 • 34 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 34
 • 33 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 33
 • 17 Informacja i komunikacja
 • 17
 • 17 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 17
 • 14 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 14
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 7 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 7
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Otyń - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Otyń stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 175 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 24,54 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Otyń wynosi 73,90% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Otyń najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 16,67 (wykrywalność 72%) oraz przeciwko mieniu - 9,96 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,54 (60%), drogowe - 2,10 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,53 (82%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Otyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Otyń.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Otyń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 175 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 175
 • 119 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 119
 • 32 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 32
 • 15 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 15
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 71 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 71
 • 24,54 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Otyń
  24,54
  woj. lubuskie
  27,15
  Cały kraj
  21,51
 • 16,67 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  16,67
  Lubuskie
  16,18
  Cała Polska
  12,82
 • 4,54 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  4,54
  Lubuskie
  7,26
  Kraj
  5,89
 • 2,10 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,10
  Lubuskie
  2,46
  Polska
  1,85
 • 0,53 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Otyń
  0,53
  Województwo
  0,52
  Polska
  0,35
 • 9,96 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Otyń
  9,96
  woj. lubuskie
  13,74
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Otyń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Otyń
  74%
  Lubuskie
  72%
  Polska
  71%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  73%
  Województwo
  66%
  Cały kraj
  64%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Otyń
  60%
  woj. lubuskie
  74%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  98%
  woj. lubuskie
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  82%
  Województwo
  84%
  Polska
  89%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Otyń
  49%
  Lubuskie
  54%
  Polska
  53%

Gmina Otyń - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Otyń wyniosła w 2021 roku 49,4 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 39.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Otyń - 27.4% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (20.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,2 mln złotych, czyli 28,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Otyń wyniosła w 2021 roku 49,5 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 23% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (25.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.1%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (15.7%). W budżecie gminy Otyń wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 864 złotych na mieszkańca (12,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,5 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Otyń według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Otyń według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Otyń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Otyń według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,4 mln

  3,0 tys(100%)

  22,1 mln

  3,2 tys(100%)

  25,6 mln

  3,7 tys(100%)

  31,0 mln

  4,5 tys(100%)

  33,9 mln

  4,9 tys(100%)

  33,7 mln

  4,8 tys(100%)

  35,0 mln

  5,0 tys(100%)

  49,4 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  298,1 tys

  (1.5%)

  3,2 mln

  (14.3%)

  3,8 mln

  (14.7%)

  5,5 mln

  (17.9%)

  6,7 mln

  955(19.7%)

  6,2 mln

  890(18.5%)

  3,8 mln

  532(10.8%)

  13,5 mln

  1,9 tys(27.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,7 mln

  (42.9%)

  9,1 mln

  (40.9%)

  7,8 mln

  (30.5%)

  10,8 mln

  (34.9%)

  8,6 mln

  1,2 tys(25.5%)

  8,8 mln

  1,2 tys(26%)

  9,2 mln

  1,3 tys(26.3%)

  10,1 mln

  1,4 tys(20.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,5 mln

  (12.2%)

  2,6 mln

  (11.7%)

  2,5 mln

  (9.7%)

  2,7 mln

  (8.7%)

  2,8 mln

  403(8.3%)

  2,9 mln

  409(8.5%)

  3,5 mln

  498(10.1%)

  3,7 mln

  516(7.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  107,4 tys

  (0.5%)

  81,2 tys

  (0.4%)

  127,6 tys

  (0.5%)

  112,5 tys

  (0.4%)

  183,0 tys

  26,2(0.5%)

  112,2 tys

  16,0(0.3%)

  111,6 tys

  15,8(0.3%)

  3,2 mln

  450(6.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,1 mln

  (20.3%)

  4,1 mln

  (18.7%)

  8,3 mln

  (32.3%)

  1,2 mln

  (3.9%)

  1,3 mln

  190(3.9%)

  1,8 mln

  256(5.3%)

  2,1 mln

  294(6%)

  2,2 mln

  312(4.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,4 mln

  (7%)

  557,5 tys

  (2.5%)

  740,7 tys

  (2.9%)

  632,0 tys

  (2%)

  1,2 mln

  165(3.4%)

  865,6 tys

  123(2.6%)

  1,4 mln

  191(3.9%)

  1,6 mln

  223(3.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  508,0 tys

  (2.5%)

  734,7 tys

  (3.3%)

  651,3 tys

  (2.5%)

  695,5 tys

  (2.2%)

  928,3 tys

  133(2.7%)

  845,9 tys

  121(2.5%)

  925,8 tys

  131(2.6%)

  1,1 mln

  158(2.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  970,6 tys

  (4.8%)

  584,5 tys

  (2.6%)

  530,7 tys

  (2.1%)

  585,1 tys

  (1.9%)

  1,1 mln

  154(3.2%)

  743,0 tys

  106(2.2%)

  632,4 tys

  89,3(1.8%)

  682,4 tys

  95,7(1.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  109,7 tys

  (0.5%)

  124,5 tys

  (0.6%)

  118,7 tys

  (0.5%)

  113,4 tys

  (0.4%)

  130,5 tys

  18,7(0.4%)

  142,5 tys

  20,3(0.4%)

  187,5 tys

  26,5(0.5%)

  246,2 tys

  34,5(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  68,9 tys

  (0.3%)

  102,0 tys

  (0.5%)

  626,3 tys

  (2.5%)

  147,2 tys

  (0.5%)

  163,2 tys

  23,4(0.5%)

  132,2 tys

  18,9(0.4%)

  109,8 tys

  15,5(0.3%)

  134,4 tys

  18,8(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  124,8 tys

  (0.6%)

  253,4 tys

  (1.1%)

  105,2 tys

  (0.4%)

  87,7 tys

  (0.3%)

  110,7 tys

  15,9(0.3%)

  104,0 tys

  14,8(0.3%)

  113,3 tys

  16,0(0.3%)

  134,3 tys

  18,8(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  196,9 tys

  (1%)

  196,0 tys

  (0.9%)

  150,0 tys

  (0.6%)

  133,3 tys

  (0.4%)

  119,1 tys

  17,1(0.4%)

  110,8 tys

  15,8(0.3%)

  116,2 tys

  16,4(0.3%)

  82,9 tys

  11,6(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  210,7 tys

  (1%)

  123,6 tys

  (0.6%)

  99,3 tys

  (0.4%)

  58,3 tys

  (0.2%)

  376,9 tys

  54,0(1.1%)

  495,6 tys

  70,7(1.5%)

  67,4 tys

  9,5(0.2%)

  80,9 tys

  11,3(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,4 tys

  7,0(0.1%)

  43,5 tys

  6,1(0.1%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  437,5 tys

  (2.1%)

  226,2 tys

  (1%)

  21,9 tys

  (0.1%)

  22,0 tys

  (0.1%)

  18,6 tys

  2,7(0.1%)

  18,4 tys

  2,6(0.1%)

  18,7 tys

  2,6(0.1%)

  18,3 tys

  2,6(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  213,0 tys

  (1%)

  127,4 tys

  (0.6%)

  78,6 tys

  (0.3%)

  66,3 tys

  (0.2%)

  41,8 tys

  6,0(0.1%)

  79,1 tys

  11,3(0.2%)

  29,1 tys

  4,1(0.1%)

  10,3 tys

  1,5(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  45,5 tys

  (0.2%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  27,6 tys

  (0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,4 tys

  2,0(0%)

  6,8 tys

  0,9(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  700

  (0%)

  800

  (0%)

  1,5 tys

  (0%)

  1,2 tys

  (0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  50,6 tys

  (0.2%)

  41,5 tys

  (0.2%)

  7,6 tys

  (0%)

  6,4 tys

  (0%)

  52,3 tys

  7,5(0.2%)

  48,2 tys

  6,9(0.1%)

  41,3 tys

  5,8(0.1%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  242,3 tys

  (1.2%)

  31,4 tys

  (0.1%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Otyń według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Otyń według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Otyń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Otyń według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,0 mln

  3,2 tys(100%)

  23,7 mln

  3,5 tys(100%)

  27,1 mln

  3,9 tys(100%)

  32,9 mln

  4,7 tys(100%)

  33,1 mln

  4,8 tys(100%)

  37,8 mln

  5,4 tys(100%)

  39,8 mln

  5,7 tys(100%)

  49,5 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,1 mln

  (41.5%)

  9,2 mln

  (38.9%)

  7,8 mln

  (28.9%)

  8,8 mln

  (26.7%)

  9,5 mln

  1,4 tys(28.7%)

  10,1 mln

  1,4 tys(26.6%)

  12,8 mln

  1,8 tys(32.3%)

  12,7 mln

  1,8 tys(25.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,6 mln

  (25.2%)

  6,3 mln

  (26.4%)

  6,4 mln

  (23.5%)

  7,3 mln

  (22.3%)

  7,7 mln

  1,1 tys(23.2%)

  9,2 mln

  1,3 tys(24.2%)

  8,9 mln

  1,3 tys(22.5%)

  9,9 mln

  1,4 tys(20.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  (0%)

  1,5 mln

  (6.3%)

  2,0 mln

  (7.4%)

  2,6 mln

  (8%)

  2,6 mln

  373(7.9%)

  4,3 mln

  612(11.4%)

  682,8 tys

  96,5(1.7%)

  7,8 mln

  1,1 tys(15.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  437,3 tys

  (2%)

  884,9 tys

  (3.7%)

  906,0 tys

  (3.3%)

  1,8 mln

  (5.4%)

  1,1 mln

  160(3.4%)

  918,8 tys

  131(2.4%)

  1,4 mln

  192(3.4%)

  3,8 mln

  530(7.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  505,0 tys

  (2.3%)

  629,5 tys

  (2.7%)

  762,7 tys

  (2.8%)

  748,5 tys

  (2.3%)

  920,1 tys

  132(2.8%)

  944,6 tys

  135(2.5%)

  858,3 tys

  121(2.2%)

  957,9 tys

  134(1.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,6 mln

  (16.1%)

  3,5 mln

  (14.7%)

  7,6 mln

  (28%)

  583,7 tys

  (1.8%)

  583,6 tys

  83,6(1.8%)

  923,7 tys

  132(2.4%)

  1,7 mln

  237(4.2%)

  859,8 tys

  121(1.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  (6.3%)

  646,6 tys

  (2.7%)

  657,5 tys

  (2.4%)

  2,4 mln

  (7.2%)

  1,0 mln

  144(3%)

  543,4 tys

  77,5(1.4%)

  472,5 tys

  66,7(1.2%)

  584,5 tys

  82,0(1.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  956,4 tys

  (4.3%)

  563,0 tys

  (2.4%)

  232,4 tys

  (0.9%)

  278,9 tys

  (0.8%)

  227,2 tys

  32,6(0.7%)

  249,4 tys

  35,6(0.7%)

  195,8 tys

  27,7(0.5%)

  222,9 tys

  31,3(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  49,9 tys

  (0.2%)

  88,7 tys

  (0.4%)

  174,7 tys

  (0.6%)

  159,3 tys

  (0.5%)

  156,7 tys

  22,5(0.5%)

  190,5 tys

  27,2(0.5%)

  260,3 tys

  36,8(0.7%)

  160,8 tys

  22,5(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  95,4 tys

  (0.4%)

  130,0 tys

  (0.5%)

  60,5 tys

  (0.2%)

  80,6 tys

  (0.2%)

  112,9 tys

  16,2(0.3%)

  82,0 tys

  11,7(0.2%)

  188,6 tys

  26,6(0.5%)

  86,9 tys

  12,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  148,5 tys

  (0.7%)

  146,0 tys

  (0.6%)

  108,1 tys

  (0.4%)

  89,3 tys

  (0.3%)

  96,2 tys

  13,8(0.3%)

  86,8 tys

  12,4(0.2%)

  80,9 tys

  11,4(0.2%)

  47,8 tys

  6,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  9,2 tys

  (0%)

  6,4 tys

  (0%)

  344,6 tys

  (1.3%)

  20,1 tys

  (0.1%)

  24,1 tys

  3,5(0.1%)

  77,1 tys

  11,0(0.2%)

  69,8 tys

  9,9(0.2%)

  42,3 tys

  5,9(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  (0%)

  7,6 tys

  (0%)

  0,0

  (0%)

  47,5 tys

  (0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  252

  0,0(0%)

  42,0 tys

  5,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  6,6 tys

  (0%)

  6,5 tys

  (0%)

  26,1 tys

  (0.1%)

  20,4 tys

  (0.1%)

  15,6 tys

  2,2(0%)

  179,2 tys

  25,6(0.5%)

  7,7 tys

  1,1(0%)

  6,8 tys

  1,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,8(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  61,0 tys

  (0.3%)

  83,6 tys

  (0.4%)

  24,3 tys

  (0.1%)

  3,5 tys

  (0%)

  5,0 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  855

  0,1(0%)

  4,3 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  700

  (0%)

  800

  (0%)

  1,5 tys

  (0%)

  1,2 tys

  (0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  50,6 tys

  (0.2%)

  41,5 tys

  (0.2%)

  7,6 tys

  (0%)

  6,4 tys

  (0%)

  52,3 tys

  7,5(0.2%)

  48,2 tys

  6,9(0.1%)

  41,3 tys

  5,8(0.1%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  80,5 tys

  (0.4%)

  9,8 tys

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  8,3 tys

  (0%)

  5,9 tys

  (0%)

  13,2 tys

  (0%)

  0,0

  (0%)

  125,2 tys

  17,9(0.4%)

  193,0 tys

  27,5(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  8,4 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Otyń - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 776 mieszkańców gminy Otyń jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 833 kobiet oraz 943 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 10,7% średnie ogólnokształcące, a 20,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,7% mieszkańców gminy Otyń, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 20,5% podstawowym ukończonym. 2,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubuskiego mieszkańcy gminy Otyń mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Otyń największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,7%) oraz średnie zawodowe (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,6%) oraz średnie zawodowe (21,1%).

  W roku 2021 w gminie Otyń mieściły się 2 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 186 dzieci (89 dziewczynek oraz 97 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Otyń mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 82 dzieci (40 dziewczynek oraz 42 chłopców). Dostępnych było 110 miejsc.

  15,8% mieszkańców gminy Otyń w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,6% wśród dziewczynek i 16,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 652 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,92 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 31 oddziałach uczyło się 598 uczniów (268 kobiet oraz 330 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Otyń placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 25 oddziałach uczyło się 452 uczniów (219 kobiet oraz 233 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,4% ludności (27,7% wśród dziewczynek i 29,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,3 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,8% mieszkańców (17,6% wśród dziewczyn i 16,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,4% mieszkańców gminy Otyń w wieku potencjalnej nauki (25,2% kobiet i 21,7% mężczyzn).

 • 11,8% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Otyń
  11,8%
  woj. lubuskie
  15,3%
  Kraj
  17,9%
 • 13,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  33,6%
  Lubuskie
  33,5%
  Cała Polska
  33,3%
 • 37,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,7%
  woj. lubuskie
  2,7%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Otyń
  10,7%
  Województwo
  12,1%
  Cała Polska
  12,4%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,2%
  Lubuskie
  18,7%
  Kraj
  18,1%
 • 19,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  26,7%
  woj. lubuskie
  25,2%
  Kraj
  22,9%
 • 19,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Otyń
  5,5%
  woj. lubuskie
  5,4%
  Kraj
  5,2%
 • 4,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  20,5%
  Województwo
  18,9%
  Polska
  19,3%
 • 22,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Otyń
  2,0%
  Lubuskie
  1,7%
  Kraj
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Otyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 652 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Otyń
  652,0
  Lubuskie
  883,0
  Cały kraj
  896,0
 • 0,92 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • gm. Otyń
  0,92
  Województwo
  0,89
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 225 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Otyń) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 186 Dzieci
 • 89 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 97 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,8%
  52,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 32 3 lata
 • 32
 • 47 4 lata
 • 47
 • 48 5 lata
 • 48
 • 59 6 lat
 • 59
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 26 4 lata
 • 26
 • 21 5 lata
 • 21
 • 28 6 lat
 • 28
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 18 3 lata
 • 18
 • 21 4 lata
 • 21
 • 27 5 lata
 • 27
 • 31 6 lat
 • 31
 • 12 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 13,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 13,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Otyń(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Otyń aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety
  Publiczne
  68 355-02-93
  ul. Moniuszki 12
  67-106 Otyń
  41007
  Prywatny Punkt Przedszkolny "Smyki" (0)
  Niepubliczny
  60 669-47-58
  ul. 0 44b
  67-106 Ługi
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Otyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Otyń) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 31 Oddziały
 • 598 Uczniowie
 • 268 Kobiety
  (uczniowie)
 • 330 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,8%
  55,2%
 • 69 Uczniowie w 1 klasie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 55 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 31 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  19,3
  Województwo
  17,1
  Kraj
  16,7
 •  
 • 41,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 35,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Otyń(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Otyń aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Otyniu (Stefan Żeromski)
  Publiczna
  68 355-02-26
  68 355-09-96
  ul. Żeromskiego 3
  67-106 Otyń
  19391-
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedoradzu
  Publiczna
  68 388-12-93
  68 388-12-93
  ul. Marii Markiewiczowej 7
  67-106 Niedoradz
  8112-
  Szkoła Filialna w Bobrownikach
  Publiczna
  68 355-08-53
  ul. Szkolna 3
  67-106 Bobrowniki
  319-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Otyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Otyń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Otyń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Otyń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Otyń - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Otyń

 • Według danych GUS z 2021 roku w gminie Otyń znajdowało się 0 hoteli, 1 motel (kategorii ★★) oraz 1 pensjonat (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):


   • Domy i ośrodki kultury w gminie Otyń
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

   • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Otyń: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Otyń 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 40 standardowych miejsc dla widzów.    Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
    • imprezy ogółem: 41 (uczestnicy: 4 161)
    • wystawy: 9 (uczestnicy: 310)
    • koncerty: 18 (uczestnicy: 2 850)
    • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 30)
    • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 500)
    • konkursy: 3 (uczestnicy: 320)
    • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 55)
    • warsztaty: 5 (uczestnicy: 96)


    Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
    • ogółem: 10 (członkowie: 92)
    • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 44)
    • taneczne: 3 (członkowie: 35)
    • muzyczne: 3 (członkowie: 13)


    Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
    • ogółem: 2 (absolwenci: 142)
    • plastyczne: 2 (absolwenci: 142)


    Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
    • plastyczne: 1
    • muzyczne: 1
    • komputerowe: 1
    • ceramiczne: 1
    • sale baletowe/taneczne: 1


    Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
    • ogółem: 8 (członkowie: 68)
    • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 13)
    • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 20)
    • taneczne: 3 (członkowie: 35)


    Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   • Biblioteki publiczne w gminie Otyń
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

   • Według danych z 2021 w gminie Otyń działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 16 361 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

    Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 23 239 wolumenów.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
    • dostępne dla czytelników: 5
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5


   • Kluby sportowe w gminie Otyń
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

   • Według danych z 2016 w gminie Otyń działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 138 członków. Zarejestrowano 120 ćwiczących (mężczyźni: 98, kobiety: 22, chłopcy do lat 18: 61, dziewczęta do lat 18: 19). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (4) oraz inne osoby (3).

    Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Otyń w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

   Gmina Otyń - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Otyń i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

   • Transport i komunikacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

   • Według danych z 2021 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w gminie Otyń odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 28,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

    W 2021 roku w gminie Otyń znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

    Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nowosolskiego.

    Powiat nowosolski - dane o pojazdach
   • Wypadki drogowe w gminie Otyń
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

   • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
   • 2 Wypadki drogowe
    (rok 2021)
   • 0 Ofiary śmiertelne
    (rok 2021)
   • 3 Ranni
    (rok 2021)
   • 3 Lekko ranni
   • 0 Ciężko ranni
   • Wypadki drogowe w gminie Otyń w latach 2010 - 2021,
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
   • 28,17 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
    (rok 2021)
   • Tutaj
    28,2
    Województwo
    54,0
    Cała Polska
    59,9
   • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
    (rok 2021)
   • gm. Otyń
    0,0
    woj. lubuskie
    7,1
    Kraj
    5,9
   • 42,25 Ranni na 100 tys. ludności
    (rok 2021)
   • gm. Otyń
    42,2
    Lubuskie
    64,9
    Kraj
    69,4
   • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
    (rok 2021)
   • Gmina
    0,0
    woj. lubuskie
    13,1
    Cała Polska
    9,8
   • 150,00 Ranni na 100 wypadków
    (rok 2021)
   • Tutaj
    150,0
    Lubuskie
    120,0
    Cały kraj
    115,8
   • Transport niepubliczny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

   • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
   • 3 km  Będących pod zarządem gminy
   • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
   • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
   • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Otyń w latach 2013 - 2021,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
   • 359,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
   • Gmina
    359,9 km
    woj. lubuskie
    532,0 km
    Cały kraj
    591,9 km
   • 4,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
   • gm. Otyń
    4,6 km
    Lubuskie
    7,5 km
    Cały kraj
    4,9 km