Gmina Tomice w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Gmina Tomice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Tomice to gmina wiejska. Należy do województwa małopolskiego, powiatu wadowickiego. Gmina Tomice ma 8 242 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 5,2% ludności powiatu. Gmina stanowi 6,4% powierzchni powiatu.
 • 8 242 Liczba mieszkańców
 • 41,5 km² Powierzchnia
 • 193 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 33 Numer kierunkowy
 • KWA Tablice rejestracyjne
 • Witold Włodzimierz Grabowski Wójt gminy
Gmina Tomice na mapie
Identyfikatory
 • 19.472449.9010 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1218082
Herb gminy Tomice
Gmina Tomice herb
Flaga gminy Tomice
Gmina Tomice flaga

Gmina Tomice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
34-103Poczta Witanowice

Gmina Tomice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Tomice)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Tomice
(33) 823-35-98
(33) 823-35-98
Wadowicka 51
34-100 Tomice
ZUS Inspektorat w Wadowicach (podlega pod: ZUS Oddział w Chrzanowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Teatralna 3
34-100 Wadowice

Gmina Tomice - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Tomice

Gmina Tomice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Tomice ma 8 242 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 17,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,1 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Tomice zawarli w 2021 roku 38 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,4% mieszkańców gminy Tomice jest stanu wolnego, 58,3% żyje w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Tomice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -9. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,09 na 1000 mieszkańców gminy Tomice. W 2021 roku urodziło się 86 dzieci, w tym 46,5% dziewczynek i 53,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 362 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,73 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 43,0% zgonów w gminie Tomice spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,3% zgonów w gminie Tomice były nowotwory, a 4,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Tomice przypada 11.5 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 110 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 87 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Tomice 23. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  60,9% mieszkańców gminy Tomice jest w wieku produkcyjnym, 22,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Tomice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 242 Liczba mieszkańców
 • 4 212 Kobiety
 • 4 030 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Tomice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Tomice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Tomice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Tomice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Tomice
  38,1 lat
  woj. małopolskie
  41,2 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 39,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Tomice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Tomice
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Tomice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Tomice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Tomice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,4%
  woj. małopolskie
  30,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,3% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,3% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Tomice
  58,4%
  Małopolskie
  56,1%
  Cała Polska
  54,0%
 • 57,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Tomice
  8,6%
  woj. małopolskie
  7,7%
  Polska
  8,5%
 • 14,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Tomice
  4,7%
  woj. małopolskie
  5,7%
  Kraj
  7,6%
 • 5,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • gm. Tomice
  0,0%
  Małopolskie
  0,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Tomice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Tomice w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Tomice
  4,6
  Województwo
  4,9
  Polska
  4,4
 • 0,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina Tomice
  0,6
  Małopolskie
  1,3
  Polska
  1,6
 • 38 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Tomice w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Tomice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -9 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -8 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,09 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Tomice
  -1,1
  woj. małopolskie
  -2,2
  Kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Tomice w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Tomice w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Tomice w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Tomice w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 86 Urodzenia żywe
 • 40 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 46 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,5%
  53,5%
 • 10,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Tomice
  10,4
  woj. małopolskie
  9,8
  Polska
  8,7
 • 40,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Tomice
  40,6
  Małopolskie
  41,1
  Cała Polska
  37,5
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 97 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97
 • 86 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 86
 • 38 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 38
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 362 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 325 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 399 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Tomice
  3 362 g
  woj. małopolskie
  3 319 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 132 Waga 4000g - 4499g
 • 132
 • 482 Waga 3500g - 3999g
 • 482
 • 578 Waga 3000g - 3499g
 • 578
 • 213 Waga 2500g - 2999g
 • 213
 • 74 Waga 2000g - 2499g
 • 74
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,40 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Tomice
  1,40
  woj. małopolskie
  1,39
  Polska
  1,32
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,70
  woj. małopolskie
  0,68
  Polska
  0,64
 • 0,73 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,73
  Województwo
  0,82
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Tomice w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 95 Zgony
 • 48 Kobiety
  (Zgony)
 • 47 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,5%
  49,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,5 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  11,5
  Województwo
  12,0
  Cały kraj
  13,6
 • 136,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  136,4
  Małopolskie
  122,4
  Cała Polska
  156,7
 • 5,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Tomice
  5,3
  woj. małopolskie
  3,0
  Cała Polska
  3,9
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Tomice
  3,4
  Województwo
  2,9
  Polska
  3,6
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wadowickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Tomice
  43,0%
  woj. małopolskie
  38,1%
  Cały kraj
  34,8%
 • 20,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  20,3%
  Województwo
  21,2%
  Cały kraj
  19,6%
 • 4,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,3%
  Województwo
  5,0%
  Kraj
  5,4%
 • 373 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,8
  Kraj
  13,3
 • 70,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  70,4
  Kraj
  74,4
 • 265,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  265,1
  woj. małopolskie
  251,3
  Cały kraj
  268,1
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  231,7
  Polska
  246,5
 • 560,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 577,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 542,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  560,4
  Małopolskie
  452,3
  Cała Polska
  475,8
 • 97,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 38,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 154,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  97,5
  Małopolskie
  60,9
  Cała Polska
  70,6
 • 34,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  34,7
  Małopolskie
  31,1
  Polska
  32,6
 • 3,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  3,7
  Województwo
  6,6
  Polska
  6,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Tomice
  0,3%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 110 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 57 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 53 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 87 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 42 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 45 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 26 Saldo migracji
 • 17 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 23 Saldo migracji wewnętrznych
 • 15 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Tomice w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Tomice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Tomice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Tomice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Tomice oddano do użytku 57 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,92 nowych lokali. Jest to wartość większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Tomice to 2 259 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 275 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  80,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 19,3% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Tomice to 5,37 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Tomice to 130,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,19% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,68% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,51% mieszkań posiada łazienkę, 88,09% korzysta z centralnego ogrzewania, a 61,71% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wadowickiego.

  Powiat wadowicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Tomice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 259 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 274,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Tomice
  274,70
  Województwo
  363,30
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 103,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Tomice
  103,90 m2
  Małopolskie
  79,00 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 28,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,50 m2
  Małopolskie
  28,70 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,64 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,64
  Województwo
  3,91
  Cała Polska
  3,82
 • 3,64 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Tomice
  3,64
  Małopolskie
  2,75
  Polska
  2,55
 • 0,78 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Tomice
  0,78
  Małopolskie
  0,70
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Tomice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 57 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 6,92 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Tomice
  6,92
  Województwo
  6,43
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 306 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,37 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  5,37
  Województwo
  4,02
  Cała Polska
  3,90
 • 37,13 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Tomice
  37,13
  Małopolskie
  25,89
  Kraj
  24,07
 • 7 437 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 130,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Tomice
  130,5 m2
  Małopolskie
  98,4 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,90 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  0,90 m2
  Województwo
  0,63 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Tomice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Tomice
  98,19%
  Województwo
  97,03%
  Cała Polska
  96,97%
 • 96,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Tomice
  96,68%
  Województwo
  95,28%
  Cały kraj
  94,01%
 • 94,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Tomice
  94,51%
  woj. małopolskie
  93,52%
  Cała Polska
  91,78%
 • 88,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Tomice
  88,09%
  Małopolskie
  83,12%
  Cała Polska
  83,08%
 • 61,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Tomice
  61,71%
  Województwo
  64,65%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Tomice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Tomice na 1000 mieszkańców pracuje 114osób . 50,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Tomice wynosiło w 2021 roku 4,0% (5,3% wśród kobiet i 2,8% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Tomice wynosiło 4 936,99 PLN, co odpowiada 82.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Tomice 1 340 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 452 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -888.

  27,9% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Tomice pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,8% w przemyśle i budownictwie, a 14,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Tomice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 114 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Tomice
  114,0
  Województwo
  255,0
  Kraj
  257,0
 • 4,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 5,3% Kobiety
 • 2,8% Mężczyźni
 • Gmina
  4,0%
  Województwo
  4,5%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Tomice w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Tomice w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Tomice w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Tomice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 937 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  4 937 PLN
  Województwo
  6 047 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Tomice w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Tomice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 340 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 452 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -888 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,34 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Tomice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 27,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 27,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,8% Przemysł i budownictwo
 • 21,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,2% Pozostałe
 • 32,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Tomice w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Tomice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 942 Pracujący ogółem
 • 474 Kobiety
 • 468 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Tomice w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,9% W wieku produkcyjnym
 • 57,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 21,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Tomice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  64,1
  Małopolskie
  67,1
  Cały kraj
  69,0
 • 27,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  27,9
  Małopolskie
  35,0
  Cała Polska
  38,2
 • 76,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  76,8
  Małopolskie
  109,4
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Tomice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Tomice w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 946 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 788 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 50 nowych podmiotów, a 32 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (68) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (41) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (73) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (14) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Tomice najwięcej (39) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (927) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,3% (31) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 35,3% (334) podmiotów, a 61,4% (581) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Tomice najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.4%) oraz Budownictwo (23.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 946 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 31 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 334 Przemysł i budownictwo
 • 581 Pozostała działalność
 • 50 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Tomice w 2021 roku
 • 32 Podmioty wyrejestrowane w gminie Tomice w 2021 roku
 • 788 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 927 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 927
 • 16 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 16
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 946 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 946
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 33 Spółki handlowe ogółem
 • 33
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 25  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 25
 • 39 Spółki cywilne ogółem
 • 39
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 788 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 184 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 184
 • 183 Budownictwo
 • 183
 • 132 Przetwórstwo przemysłowe
 • 132
 • 60 Transport i gospodarka magazynowa
 • 60
 • 54 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 54
 • 27 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27
 • 27 Pozostała działalność
 • 27
 • 26 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 26
 • 24 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 24
 • 17 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 17
 • 15 Edukacja
 • 15
 • 15 Informacja i komunikacja
 • 15
 • 15 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 15
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Tomice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Tomice stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 104 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,59 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Tomice wynosi 72,50% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Tomice najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 6,93 (wykrywalność 61%) oraz o charakterze kryminalnym - 7,14 (wykrywalność 74%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,09 (61%), drogowe - 0,97 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Tomice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Tomice.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Tomice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 104 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 104
 • 59 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 59
 • 34 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 34
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 57 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 57
 • 12,59 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,59
  woj. małopolskie
  20,48
  Polska
  21,51
 • 7,14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  7,14
  Województwo
  10,79
  Cała Polska
  12,82
 • 4,09 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  4,09
  Województwo
  7,08
  Cała Polska
  5,89
 • 0,97 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Tomice
  0,97
  Województwo
  1,29
  Cała Polska
  1,85
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,28
  Małopolskie
  0,25
  Polska
  0,35
 • 6,93 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Tomice
  6,93
  Małopolskie
  9,25
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Tomice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Tomice
  73%
  Województwo
  76%
  Kraj
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  74%
  woj. małopolskie
  70%
  Cała Polska
  64%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Tomice
  61%
  Województwo
  76%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Tomice
  100%
  woj. małopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Tomice
  91%
  Małopolskie
  83%
  Cała Polska
  89%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  62%
  Województwo
  57%
  Kraj
  53%

Gmina Tomice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Tomice wyniosła w 2021 roku 45,5 mln złotych, co daje 5,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Tomice - 33.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.3%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (6.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,5 mln złotych, czyli 9,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Tomice wyniosła w 2021 roku 49,7 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 19.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.6%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4.1%). W budżecie gminy Tomice wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 877 złotych na mieszkańca (14,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 17,6 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w gminie Tomice według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Tomice według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Tomice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Tomice według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,9 mln

  2,8 tys(100%)

  21,7 mln

  2,7 tys(100%)

  26,4 mln

  3,3 tys(100%)

  30,6 mln

  3,8 tys(100%)

  35,7 mln

  4,4 tys(100%)

  37,9 mln

  4,6 tys(100%)

  39,1 mln

  4,8 tys(100%)

  45,5 mln

  5,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,4 mln

  1,3 tys(47.3%)

  11,2 mln

  1,4 tys(51.5%)

  11,5 mln

  1,4 tys(43.6%)

  11,8 mln

  1,5 tys(38.4%)

  12,5 mln

  1,5 tys(35%)

  13,4 mln

  1,6 tys(35.5%)

  13,6 mln

  1,6 tys(34.7%)

  15,1 mln

  1,8 tys(33.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,3 mln

  423(15.2%)

  2,0 mln

  251(9.2%)

  1,2 mln

  145(4.4%)

  1,6 mln

  196(5.2%)

  4,2 mln

  518(11.9%)

  2,0 mln

  247(5.3%)

  2,5 mln

  309(6.5%)

  3,3 mln

  405(7.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  959,6 tys

  122(4.4%)

  985,6 tys

  124(4.5%)

  548,9 tys

  68,5(2.1%)

  1,1 mln

  134(3.5%)

  1,6 mln

  195(4.5%)

  1,7 mln

  213(4.6%)

  1,6 mln

  189(4%)

  3,0 mln

  361(6.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  207(7.4%)

  1,8 mln

  231(8.4%)

  1,8 mln

  226(6.9%)

  2,4 mln

  299(7.9%)

  2,5 mln

  300(6.9%)

  2,6 mln

  323(7%)

  2,7 mln

  323(6.8%)

  2,9 mln

  350(6.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  138,0 tys

  17,5(0.6%)

  195,3 tys

  24,6(0.9%)

  184,5 tys

  23,0(0.7%)

  168,2 tys

  20,8(0.5%)

  406,6 tys

  49,8(1.1%)

  486,8 tys

  59,6(1.3%)

  170,4 tys

  20,7(0.4%)

  1,7 mln

  202(3.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  420(15.1%)

  3,2 mln

  406(14.8%)

  8,7 mln

  1,1 tys(33%)

  934,7 tys

  116(3.1%)

  1,1 mln

  136(3.1%)

  1,2 mln

  152(3.3%)

  1,2 mln

  151(3.2%)

  1,4 mln

  174(3.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  433,8 tys

  55,0(2%)

  453,2 tys

  57,1(2.1%)

  480,8 tys

  60,0(1.8%)

  572,4 tys

  70,8(1.9%)

  695,2 tys

  85,1(1.9%)

  785,1 tys

  96,1(2.1%)

  699,7 tys

  85,1(1.8%)

  748,2 tys

  90,8(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  319,0 tys

  40,4(1.5%)

  543,4 tys

  68,5(2.5%)

  383,6 tys

  47,9(1.5%)

  361,6 tys

  44,7(1.2%)

  546,1 tys

  66,8(1.5%)

  698,4 tys

  85,4(1.8%)

  356,2 tys

  43,3(0.9%)

  565,8 tys

  68,7(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  457,3 tys

  58,0(2.1%)

  446,3 tys

  56,3(2.1%)

  435,9 tys

  54,4(1.7%)

  473,9 tys

  58,6(1.5%)

  504,3 tys

  61,7(1.4%)

  517,6 tys

  63,3(1.4%)

  413,1 tys

  50,2(1.1%)

  442,5 tys

  53,7(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  34,5 tys

  4,4(0.2%)

  35,7 tys

  4,5(0.2%)

  301,0 tys

  37,6(1.1%)

  315,3 tys

  39,0(1%)

  275,8 tys

  33,8(0.8%)

  285,2 tys

  34,9(0.8%)

  331,4 tys

  40,3(0.8%)

  349,7 tys

  42,4(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  216,9 tys

  27,5(1%)

  165,6 tys

  20,9(0.8%)

  267,4 tys

  33,4(1%)

  304,4 tys

  37,7(1%)

  304,5 tys

  37,3(0.9%)

  264,9 tys

  32,4(0.7%)

  291,2 tys

  35,4(0.7%)

  318,5 tys

  38,6(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  144,3 tys

  18,3(0.7%)

  193,2 tys

  24,4(0.9%)

  234,3 tys

  29,3(0.9%)

  203,4 tys

  25,2(0.7%)

  197,0 tys

  24,1(0.6%)

  727,2 tys

  89,0(1.9%)

  179,6 tys

  21,8(0.5%)

  316,4 tys

  38,4(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  266,8 tys

  33,8(1.2%)

  221,1 tys

  27,9(1%)

  193,2 tys

  24,1(0.7%)

  152,2 tys

  18,8(0.5%)

  231,2 tys

  28,3(0.6%)

  259,0 tys

  31,7(0.7%)

  207,5 tys

  25,2(0.5%)

  138,8 tys

  16,8(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  79,9 tys

  10,1(0.4%)

  95,0 tys

  12,0(0.4%)

  91,2 tys

  11,4(0.3%)

  87,1 tys

  10,8(0.3%)

  87,6 tys

  10,7(0.2%)

  99,1 tys

  12,1(0.3%)

  70,5 tys

  8,6(0.2%)

  88,1 tys

  10,7(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  39,0 tys

  4,9(0.2%)

  92,5 tys

  11,7(0.4%)

  74,6 tys

  9,3(0.3%)

  43,9 tys

  5,4(0.1%)

  54,7 tys

  6,7(0.2%)

  161,6 tys

  19,8(0.4%)

  102,6 tys

  12,5(0.3%)

  64,0 tys

  7,8(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,3 tys

  1,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  38,8 tys

  4,9(0.2%)

  67,0 tys

  8,4(0.3%)

  9,9 tys

  1,2(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  53,9 tys

  6,6(0.2%)

  61,2 tys

  7,5(0.2%)

  39,1 tys

  4,8(0.1%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  35,4

  0,0(0%)

  860

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  920

  0,1(0%)

  350

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  400

  0,0(0%)

  600

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  138,1 tys

  17,5(0.6%)

  4,6 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,7 tys

  1,7(0%)

  11,8 tys

  1,4(0%)

  18,7 tys

  2,3(0%)

  5,4 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Tomice według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Tomice według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Tomice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Tomice według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,3 mln

  2,7 tys(100%)

  23,4 mln

  3,0 tys(100%)

  27,3 mln

  3,4 tys(100%)

  30,8 mln

  3,8 tys(100%)

  33,3 mln

  4,1 tys(100%)

  39,2 mln

  4,8 tys(100%)

  41,3 mln

  5,0 tys(100%)

  49,7 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,8 mln

  1,2 tys(45.9%)

  9,8 mln

  1,2 tys(41.8%)

  9,8 mln

  1,2 tys(35.8%)

  10,5 mln

  1,3 tys(34.3%)

  11,3 mln

  1,4 tys(33.7%)

  12,3 mln

  1,5 tys(31.4%)

  13,1 mln

  1,6 tys(31.7%)

  17,9 mln

  2,2 tys(36.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,9 mln

  753(27.9%)

  6,2 mln

  776(26.3%)

  7,0 mln

  878(25.7%)

  7,5 mln

  926(24.3%)

  8,5 mln

  1,0 tys(25.5%)

  9,4 mln

  1,2 tys(24%)

  9,6 mln

  1,2 tys(23.1%)

  11,3 mln

  1,4 tys(22.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  647,6 tys

  82,1(3%)

  2,8 mln

  356(12.1%)

  587,1 tys

  73,3(2.1%)

  731,3 tys

  90,4(2.4%)

  1,2 mln

  151(3.7%)

  2,2 mln

  267(5.6%)

  1,7 mln

  210(4.2%)

  2,0 mln

  246(4.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,5 mln

  195(7.2%)

  1,3 mln

  168(5.7%)

  1,1 mln

  132(3.9%)

  1,1 mln

  139(3.6%)

  1,1 mln

  132(3.2%)

  1,5 mln

  186(3.9%)

  1,1 mln

  136(2.7%)

  1,6 mln

  190(3.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  28,1 tys

  3,5(0.1%)

  27,0 tys

  3,4(0.1%)

  46,0 tys

  5,7(0.1%)

  21,6 tys

  2,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  129(2.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  50,0 tys

  6,3(0.2%)

  50,0 tys

  6,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  218,6 tys

  26,7(0.6%)

  211,1 tys

  25,7(0.5%)

  354,6 tys

  43,0(0.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  343(12.7%)

  2,6 mln

  333(11.3%)

  8,1 mln

  1,0 tys(29.6%)

  344,6 tys

  42,6(1.1%)

  305,9 tys

  37,4(0.9%)

  364,3 tys

  44,6(0.9%)

  362,2 tys

  44,1(0.9%)

  345,3 tys

  41,9(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  125,7 tys

  15,9(0.6%)

  118,5 tys

  14,9(0.5%)

  154,1 tys

  19,2(0.6%)

  158,3 tys

  19,6(0.5%)

  149,9 tys

  18,3(0.4%)

  186,8 tys

  22,9(0.5%)

  178,9 tys

  21,8(0.4%)

  190,3 tys

  23,1(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  84,2 tys

  10,7(0.4%)

  90,3 tys

  11,4(0.4%)

  133,1 tys

  16,6(0.5%)

  123,8 tys

  15,3(0.4%)

  227,1 tys

  27,8(0.7%)

  141,5 tys

  17,3(0.4%)

  172,0 tys

  20,9(0.4%)

  168,5 tys

  20,4(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  17,2 tys

  2,2(0.1%)

  121,9 tys

  15,4(0.5%)

  278,9 tys

  34,8(1%)

  22,6 tys

  2,8(0.1%)

  18,0 tys

  2,2(0.1%)

  318,5 tys

  39,0(0.8%)

  17,6 tys

  2,1(0%)

  50,0 tys

  6,1(0.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  125,7 tys

  15,9(0.6%)

  17,2 tys

  2,2(0.1%)

  45,0 tys

  5,6(0.2%)

  37,7 tys

  4,7(0.1%)

  10,8 tys

  1,3(0%)

  9,6 tys

  1,2(0%)

  21,2 tys

  2,6(0.1%)

  42,5 tys

  5,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  116,2 tys

  14,7(0.5%)

  87,4 tys

  11,0(0.4%)

  85,8 tys

  10,7(0.3%)

  71,5 tys

  8,8(0.2%)

  50,3 tys

  6,2(0.2%)

  46,2 tys

  5,7(0.1%)

  38,0 tys

  4,6(0.1%)

  30,6 tys

  3,7(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  27,4 tys

  3,5(0.1%)

  61,9 tys

  7,8(0.3%)

  47,0 tys

  5,9(0.2%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  14,2 tys

  1,7(0%)

  83,7 tys

  10,2(0.2%)

  500

  0,1(0%)

  3,1 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  38,8 tys

  4,9(0.2%)

  67,0 tys

  8,4(0.3%)

  9,9 tys

  1,2(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  53,9 tys

  6,6(0.2%)

  61,2 tys

  7,5(0.2%)

  39,1 tys

  4,8(0.1%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  767

  0,1(0%)

  678

  0,1(0%)

  594

  0,1(0%)

  579

  0,1(0%)

  580

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  646

  0,1(0%)

  647

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  895

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  920

  0,1(0%)

  350

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  400

  0,0(0%)

  600

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  384

  0,0(0%)

  77,0

  0,0(0%)

  306

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  612

  0,1(0%)

  408

  0,0(0%)

  685

  0,1(0%)

  125

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  122,8 tys

  15,6(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,7 tys

  2,2(0.1%)

  67,0 tys

  8,2(0.2%)

  14,6 tys

  1,8(0%)

  5,4 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  1,5(0.1%)

  22,0 tys

  2,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Tomice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 252 mieszkańców gminy Tomice jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 150 kobiet oraz 1 102 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 9,5% średnie ogólnokształcące, a 21,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,1% mieszkańców gminy Tomice, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 12,0% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy gminy Tomice mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Tomice największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,4%) oraz wyższe (21,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,9%) oraz średnie zawodowe (22,6%).

  W roku 2021 w gminie Tomice mieściły się 2 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 228 dzieci (121 dziewczynek oraz 107 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Tomice mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 71 dzieci (31 dziewczynek oraz 40 chłopców). Dostępnych było 75 miejsc.

  18,5% mieszkańców gminy Tomice w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 18,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 848 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,43 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 38 oddziałach uczyło się 766 uczniów (387 kobiet oraz 379 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Tomice placówkę miało 6 szkół podstawowych, w których w 30 oddziałach uczyło się 550 uczniów (277 kobiet oraz 273 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,4% ludności (29,7% wśród dziewczynek i 29,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,2 uczniów.

  W gminie Tomice znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 79 uczniów (3 kobiety oraz 76 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,7% mieszkańców (17,2% wśród dziewczyn i 16,2% wśród chłopaków). 26,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,1% mieszkańców gminy Tomice w wieku potencjalnej nauki (22,2% kobiet i 22,1% mężczyzn).

 • 17,1% Wykształcenie wyższe
 • gm. Tomice
  17,1%
  woj. małopolskie
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 21,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Tomice
  33,5%
  Małopolskie
  34,2%
  Kraj
  35,2%
 • 35,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  2,7%
  Małopolskie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Tomice
  9,5%
  Województwo
  11,2%
  Polska
  11,9%
 • 11,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Tomice
  21,2%
  Małopolskie
  19,7%
  Kraj
  20,0%
 • 19,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Tomice
  31,1%
  Małopolskie
  22,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 24,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Tomice
  3,1%
  Województwo
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Tomice
  12,0%
  Województwo
  11,0%
  Cała Polska
  12,3%
 • 13,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,3%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Tomice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 848 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  848,0
  woj. małopolskie
  901,0
  Polska
  896,0
 • 1,43 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina
  1,43
  Województwo
  0,88
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 6 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 200 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Tomice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 228 Dzieci
 • 121 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 107 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,1%
  46,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 55 3 lata
 • 55
 • 61 4 lata
 • 61
 • 59 5 lata
 • 59
 • 47 6 lat
 • 47
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 32 3 lata
 • 32
 • 37 4 lata
 • 37
 • 24 5 lata
 • 24
 • 25 6 lat
 • 25
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 23 3 lata
 • 23
 • 24 4 lata
 • 24
 • 35 5 lata
 • 35
 • 22 6 lat
 • 22
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 140 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 15,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 15,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 7,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Tomice(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Tomice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Tomicach
  Publiczne
  33 823-40-96
  33 823-40-96
  ul. Floriańska 16
  34-100 Tomice
  5122-
 • Szkoły podstawowe w gminie Tomice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Tomice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 38 Oddziały
 • 766 Uczniowie
 • 387 Kobiety
  (uczniowie)
 • 379 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,5%
  49,5%
 • 92 Uczniowie w 1 klasie
 • 49 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 85 Absolwenci
 • 30 Kobiety
  (absolwenci)
 • 55 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,2
  woj. małopolskie
  16,5
  Polska
  16,7
 •  
 • 52,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 43,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Tomice(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Tomice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach (Jan Kochanowski)
  Publiczna
  33 879-49-22
  33 879-47-15
  ul. Jana Pawła II 107
  34-103 Witanowice
  1118919
  Szkoła Podstawowa w Woźnikach
  Publiczna
  33 879-45-23
  33 879-48-00
  ul. Wadowicka 133
  34-103 Woźniki
  1018221
  Szkoła Podstawowa w Tomicach (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  33 823-40-96
  33 823-40-96
  ul. Floriańska 16
  34-100 Tomice
  9171-
  Szkoła Podstawowa (Żwirko i Wigura)
  Publiczna
  33 873-96-23
  33 873-96-23
  ul. Dębowa 49
  34-100 Radocza
  713917
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Tomice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Tomice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 26,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Gmina Tomice
  26,3
  Małopolskie
  20,9
  Cała Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Tomice(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Tomice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  ul. Dworska 8
  34-100 Radocza
  12277-
  Zasadnicza szkoła zawodowa
  Publiczna
  ul. Dworska 8
  34-100 Radocza
  5113-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych
  Publiczna
  ul. Dworska 8
  34-100 Radocza
  ---
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  ul. Dworska 8
  34-100 Radocza
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
  Publiczne
  ul. Dworska 8
  34-100 Radocza
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Tomice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 18,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Tomice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Tomice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Tomice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Tomice - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Tomice

 • Według danych GUS z 2021 roku w gminie Tomice znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 7, liczba miejsc: 150)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Tomice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Tomice: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Tomice 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 110 (uczestnicy: 4 447)
  • seanse filmowe: 6 (uczestnicy: 130)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 120)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 170)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 664)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 22 (uczestnicy: 463)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 26 (uczestnicy: 888)
  • konkursy: 16 (uczestnicy: 741)
  • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 298)
  • warsztaty: 18 (uczestnicy: 193)
  • inne: 6 (uczestnicy: 780)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 198)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 15)
  • taneczne: 2 (członkowie: 21)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 80)
  • inne: 8 (członkowie: 82)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 109)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 6)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 10)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 93)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Tomice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Tomice działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 38 237 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 41 120 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Tomice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Tomice działało 9 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 363 członków. Zarejestrowano 332 ćwiczących (mężczyźni: 252, kobiety: 80, chłopcy do lat 18: 153, dziewczęta do lat 18: 69). Aktywnych było 26 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (15).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Tomice w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Tomice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Tomice i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w gminie Tomice odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 5 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 48,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Tomice znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wadowickiego.

  Powiat wadowicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Tomice
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 5 Ranni
  (rok 2021)
 • 3 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Tomice w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 48,53 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • gm. Tomice
  48,5
  Województwo
  65,7
  Kraj
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  0,0
  woj. małopolskie
  4,2
  Cały kraj
  5,9
 • 60,66 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  60,7
  woj. małopolskie
  76,0
  Kraj
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina
  0,0
  Małopolskie
  6,4
  Kraj
  9,8
 • 125,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • gm. Tomice
  125,0
  Województwo
  115,7
  Kraj
  115,8