Gmina Inowłódz w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Inowłódz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Inowłódz to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa łódzkiego, powiatu tomaszowskiego. Gmina Inowłódz ma 3 665 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 3,1% ludności powiatu. Gmina stanowi 9,5% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Inowłódz.
 • 3 665 Liczba mieszkańców
 • 97,5 km² Powierzchnia
 • 38 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 44 Numer kierunkowy
 • ETM Tablice rejestracyjne
 • Bogdan Kącki Wójt gminy
Gmina Inowłódz na mapie
Identyfikatory
 • 20.223551.5270 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1016053
Herb gminy Inowłódz
Gmina Inowłódz herb

Gmina Inowłódz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
97-215Poczta Inowłódz

Gmina Inowłódz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Inowłódz)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Inowłódz
(44) 710-12-33
(44) 710-12-33
ul. Spalska 2
97-215 Inowłódz

Gmina Inowłódz - Wsie należące do gminy

Gmina Inowłódz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Inowłódz ma 3 665 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 5,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Inowłódz zawarli w 2022 roku 18 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  25,9% mieszkańców gminy Inowłódz jest stanu wolnego, 53,9% żyje w małżeństwie, 8,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,8% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Inowłódz ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -32. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,74 na 1000 mieszkańców gminy Inowłódz. W 2022 roku urodziło się 29 dzieci, w tym 44,8% dziewczynek i 55,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 368 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,53 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 32,4% zgonów w gminie Inowłódz spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,9% zgonów w gminie Inowłódz były nowotwory, a 8,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Inowłódz przypada 16.66 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 52 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 24 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Inowłódz 28. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  56,3% mieszkańców gminy Inowłódz jest w wieku produkcyjnym, 16,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Inowłódz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 665 Liczba mieszkańców
 • 1 890 Kobiety
 • 1 775 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Inowłódz w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Inowłódz w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Inowłódz w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Inowłódz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Inowłódz
  44,5 lat
  woj. łódzkie
  43,4 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 46,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Inowłódz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Inowłódz
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Inowłódz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Inowłódz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Inowłódz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  25,9%
  łódzkie
  27,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 20,8% Kobiety
  (Panny)
 • 31,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,9% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Inowłódz
  53,9%
  Województwo
  52,9%
  Cała Polska
  54,0%
 • 51,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,8% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,9%
  Województwo
  10,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 17,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Inowłódz
  8,3%
  woj. łódzkie
  8,6%
  Cały kraj
  7,6%
 • 9,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,0% Nieustalone
 • gm. Inowłódz
  1,0%
  woj. łódzkie
  1,4%
  Polska
  0,7%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Inowłódz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Inowłódz w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,9
  woj. łódzkie
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,7
  Województwo
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 18 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Inowłódz w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Inowłódz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -32 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -21 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,74 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Inowłódz
  -8,7
  Województwo
  -6,4
  Cała Polska
  -3,8
 • -7,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Inowłódz w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Inowłódz w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Inowłódz w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Inowłódz w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 29 Urodzenia żywe
 • 13 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 16 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,8%
  55,2%
 • 7,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  7,9
  Województwo
  7,6
  Cały kraj
  8,1
 • 33,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Inowłódz
  33,4
  Województwo
  34,6
  Cały kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 107 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 107
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 368 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 313 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 420 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 368 g
  woj. łódzkie
  3 354 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 72 Waga 4000g - 4499g
 • 72
 • 251 Waga 3500g - 3999g
 • 251
 • 306 Waga 3000g - 3499g
 • 306
 • 126 Waga 2500g - 2999g
 • 126
 • 34 Waga 2000g - 2499g
 • 34
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Inowłódz
  1,32
  łódzkie
  1,28
  Cały kraj
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,63
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,61
 • 0,53 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Inowłódz
  0,53
  łódzkie
  0,54
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Inowłódz w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61 Zgony
 • 34 Kobiety
  (Zgony)
 • 27 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 55,7%
  44,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,7 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Inowłódz
  16,7
  woj. łódzkie
  14,0
  Kraj
  11,9
 • 187,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Inowłódz
  187,7
  Województwo
  183,7
  Polska
  147,0
 • 1,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Inowłódz
  1,2
  Województwo
  4,0
  Cały kraj
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Inowłódz
  3,2
  woj. łódzkie
  3,7
  Cała Polska
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  1,4
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tomaszowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  32,4%
  łódzkie
  29,5%
  Cały kraj
  36,0%
 • 20,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  20,9%
  woj. łódzkie
  21,9%
  Cały kraj
  23,6%
 • 8,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Inowłódz
  8,8%
  łódzkie
  7,9%
  Polska
  6,7%
 • 119 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  11,0
  Kraj
  15,8
 • 71,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  71,8
  Cała Polska
  70,6
 • 283,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  283,5
  łódzkie
  306,0
  Cała Polska
  280,1
 • 274,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  274,1
  Kraj
  253,9
 • 439,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 491,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 381,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  439,1
  łódzkie
  412,1
  Kraj
  426,2
 • 52,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 115,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  52,1
  Województwo
  53,5
  Kraj
  62,9
 • 44,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  44,5
  woj. łódzkie
  38,6
  Cała Polska
  33,8
 • 3,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  3,4
  woj. łódzkie
  8,0
  Cała Polska
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,3%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 52 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 26 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 24 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 31 Saldo migracji
 • 16 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 15 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 28 Saldo migracji wewnętrznych
 • 13 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 15 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Inowłódz w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Inowłódz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 62,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 59,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 23,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Inowłódz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Inowłódz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Inowłódz oddano do użytku 12 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,28 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Inowłódz to 1 725 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 471 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Inowłódz to 5,58 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Inowłódz to 144,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,12% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 85,39% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 79,54% mieszkań posiada łazienkę, 69,45% korzysta z centralnego ogrzewania, a 10,20% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tomaszowskiego.

  Powiat tomaszowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Inowłódz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 725 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 471,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Inowłódz
  471,20
  Województwo
  445,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 84,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Inowłódz
  84,30 m2
  woj. łódzkie
  71,80 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 39,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Inowłódz
  39,70 m2
  woj. łódzkie
  32,00 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,07 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Inowłódz
  4,07
  łódzkie
  3,68
  Kraj
  3,83
 • 2,12 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,12
  Województwo
  2,24
  Polska
  2,42
 • 0,52 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Inowłódz
  0,52
  woj. łódzkie
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Inowłódz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 12 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,28 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  3,28
  łódzkie
  5,58
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 67 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,58 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Inowłódz
  5,58
  łódzkie
  3,80
  Polska
  3,89
 • 18,30 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  18,30
  łódzkie
  21,24
  Cały kraj
  24,56
 • 1 735 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 144,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Inowłódz
  144,6 m2
  Województwo
  93,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,47 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Inowłódz
  0,47 m2
  woj. łódzkie
  0,52 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Inowłódz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  96,12%
  łódzkie
  96,76%
  Polska
  97,75%
 • 85,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Inowłódz
  85,39%
  woj. łódzkie
  92,46%
  Cały kraj
  95,18%
 • 79,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  79,54%
  łódzkie
  89,88%
  Kraj
  93,75%
 • 69,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Inowłódz
  69,45%
  łódzkie
  82,27%
  Polska
  85,83%
 • 10,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  10,20%
  Województwo
  46,52%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Inowłódz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Inowłódz na 1000 mieszkańców pracuje 172osób . 56,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Inowłódz wynosiło w 2023 roku 7,6% (7,6% wśród kobiet i 7,6% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Inowłódz wynosiło 5 478,29 PLN, co odpowiada 81.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Inowłódz 260 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 370 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 110.

  16,2% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Inowłódz pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,5% w przemyśle i budownictwie, a 22,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Inowłódz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 172 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  172,0
  łódzkie
  258,0
  Polska
  259,0
 • 8,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 8,1% Kobiety
 • 8,7% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,6%
  woj. łódzkie
  5,4%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Inowłódz w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Inowłódz w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Inowłódz w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Inowłódz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 927 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Inowłódz
  5 478 PLN
  woj. łódzkie
  6 211 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Inowłódz w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Inowłódz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 260 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 370 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 110 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,42 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Inowłódz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 18,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,5% Przemysł i budownictwo
 • 27,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 25,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,1% Pozostałe
 • 37,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Inowłódz w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Inowłódz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 628 Pracujący ogółem
 • 353 Kobiety
 • 275 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Inowłódz w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,3% W wieku produkcyjnym
 • 49,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 35,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Inowłódz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 77,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  77,8
  woj. łódzkie
  72,7
  Cała Polska
  69,0
 • 48,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  48,6
  woj. łódzkie
  43,1
  Cała Polska
  38,2
 • 166,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Inowłódz
  166,4
  Województwo
  145,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 57,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Inowłódz - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Inowłódz w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 386 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 275 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 26 nowych podmiotów, a 26 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (44) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (13) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (38) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (12) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2016 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Inowłódz najwięcej (25) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (366) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,9% (15) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,0% (112) podmiotów, a 67,1% (259) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Inowłódz najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (22.2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 386 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 112 Przemysł i budownictwo
 • 259 Pozostała działalność
 • 26 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Inowłódz w 2023 roku
 • 26 Podmioty wyrejestrowane w gminie Inowłódz w 2023 roku
 • 275 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 366 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 366
 • 18 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 18
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 386 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 386
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 28 Spółki handlowe ogółem
 • 28
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 25  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 25
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 12 Spółki cywilne ogółem
 • 12
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 275 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 61 Budownictwo
 • 61
 • 44 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 44
 • 36 Przetwórstwo przemysłowe
 • 36
 • 27 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 27
 • 17 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 17
 • 17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 17
 • 14 Transport i gospodarka magazynowa
 • 14
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12
 • 10 Pozostała działalność
 • 10
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Inowłódz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Inowłódz stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 78 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,19 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Inowłódz wynosi 77,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Inowłódz najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,05 (wykrywalność 66%) oraz o charakterze gospodarczym - 9,16 (wykrywalność 81%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 8,11 (48%), drogowe - 2,49 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Inowłódz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Inowłódz.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Inowłódz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 78
 • 33 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 33
 • 34 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 34
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 30 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 30
 • 21,19 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  21,19
  Województwo
  19,38
  Cała Polska
  22,81
 • 9,05 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Inowłódz
  9,05
  Województwo
  11,45
  Cały kraj
  12,98
 • 9,16 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,16
  woj. łódzkie
  5,35
  Polska
  6,99
 • 2,49 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,49
  łódzkie
  1,94
  Kraj
  1,82
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Inowłódz
  0,37
  woj. łódzkie
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 8,11 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Inowłódz
  8,11
  łódzkie
  10,36
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Inowłódz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  77%
  łódzkie
  65%
  Polska
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  67%
  łódzkie
  57%
  Cały kraj
  63%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Inowłódz
  81%
  łódzkie
  67%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Inowłódz
  100%
  woj. łódzkie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  98%
  Województwo
  86%
  Kraj
  88%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Inowłódz
  48%
  łódzkie
  44%
  Polska
  51%

Gmina Inowłódz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Inowłódz wyniosła w 2022 roku 31,0 mln złotych, co daje 8,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Inowłódz - 24% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (13.1%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,1 mln złotych, czyli 9,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Inowłódz wyniosła w 2022 roku 33,4 mln złotych, co daje 9,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (34.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (15.1%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (12.5%). W budżecie gminy Inowłódz wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,6 tys złotych na mieszkańca (17,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,8 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Inowłódz według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Inowłódz według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Inowłódz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Inowłódz według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  19,1 mln

  5,0 tys(100%)

  17,6 mln

  4,6 tys(100%)

  19,0 mln

  5,0 tys(100%)

  21,6 mln

  5,7 tys(100%)

  31,2 mln

  8,1 tys(100%)

  29,2 mln

  7,9 tys(100%)

  27,7 mln

  7,5 tys(100%)

  31,0 mln

  8,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,6 mln

  1,2 tys(23.9%)

  6,3 mln

  1,6 tys(35.6%)

  4,8 mln

  1,3 tys(25.3%)

  5,1 mln

  1,3 tys(23.7%)

  6,1 mln

  1,6 tys(19.4%)

  5,2 mln

  1,4 tys(17.8%)

  7,6 mln

  2,0 tys(27.6%)

  7,5 mln

  2,0 tys(24%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  575(11.6%)

  2,7 mln

  700(15.2%)

  2,7 mln

  703(14.1%)

  2,9 mln

  747(13.3%)

  3,1 mln

  820(10.1%)

  3,2 mln

  845(11%)

  3,5 mln

  924(12.6%)

  4,1 mln

  1,1 tys(13.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,3 mln

  914(10.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,3 mln

  1,9 tys(38.3%)

  2,1 mln

  560(12.2%)

  2,4 mln

  632(12.7%)

  1,4 mln

  372(6.6%)

  11,1 mln

  2,9 tys(35.5%)

  6,4 mln

  1,7 tys(21.8%)

  3,3 mln

  881(12%)

  3,1 mln

  854(10.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  280,4 tys

  72,6(1.5%)

  170,1 tys

  44,4(1%)

  143,9 tys

  37,7(0.8%)

  452,6 tys

  118(2.1%)

  72,2 tys

  18,9(0.2%)

  234,7 tys

  61,5(0.8%)

  3,2 mln

  836(11.4%)

  3,1 mln

  837(9.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,1 mln

  535(10.8%)

  4,0 mln

  1,1 tys(22.9%)

  848,5 tys

  222(4.5%)

  890,6 tys

  233(4.1%)

  961,3 tys

  251(3.1%)

  981,5 tys

  257(3.4%)

  1,3 mln

  336(4.6%)

  2,3 mln

  632(7.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  520,8 tys

  135(2.7%)

  578,8 tys

  151(3.3%)

  760,4 tys

  199(4%)

  846,9 tys

  221(3.9%)

  1,7 mln

  454(5.6%)

  873,1 tys

  229(3%)

  886,0 tys

  234(3.2%)

  1,1 mln

  304(3.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  813,0 tys

  211(4.3%)

  717,1 tys

  187(4.1%)

  2,3 mln

  593(11.9%)

  3,8 mln

  1,0 tys(17.8%)

  1,3 mln

  352(4.3%)

  3,6 mln

  930(12.2%)

  679,4 tys

  180(2.5%)

  998,1 tys

  273(3.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  205,5 tys

  53,2(1.1%)

  153,7 tys

  40,2(0.9%)

  168,9 tys

  44,2(0.9%)

  165,0 tys

  43,1(0.8%)

  228,3 tys

  59,7(0.7%)

  244,8 tys

  64,1(0.8%)

  174,0 tys

  46,0(0.6%)

  858,5 tys

  235(2.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  292,2 tys

  75,7(1.5%)

  330,1 tys

  86,2(1.9%)

  543,6 tys

  142(2.9%)

  1,4 mln

  370(6.6%)

  1,4 mln

  366(4.5%)

  1,1 mln

  286(3.7%)

  895,0 tys

  237(3.2%)

  727,9 tys

  199(2.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  395,4 tys

  102(2.1%)

  45,9 tys

  12,0(0.3%)

  94,6 tys

  24,8(0.5%)

  169,1 tys

  44,2(0.8%)

  313,1 tys

  81,8(1%)

  1,8 mln

  459(6%)

  646,3 tys

  171(2.3%)

  227,0 tys

  62,0(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  139,9 tys

  36,2(0.7%)

  230,2 tys

  60,1(1.3%)

  239,5 tys

  62,7(1.3%)

  313,5 tys

  81,9(1.5%)

  192,0 tys

  50,2(0.6%)

  383,7 tys

  100(1.3%)

  229,8 tys

  60,8(0.8%)

  197,0 tys

  53,8(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  116,8 tys

  30,2(0.6%)

  119,8 tys

  31,3(0.7%)

  96,2 tys

  25,2(0.5%)

  117,6 tys

  30,7(0.5%)

  120,5 tys

  31,5(0.4%)

  83,7 tys

  21,9(0.3%)

  116,2 tys

  30,7(0.4%)

  125,6 tys

  34,3(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  53,0 tys

  13,7(0.3%)

  61,8 tys

  16,1(0.4%)

  64,9 tys

  17,0(0.3%)

  59,9 tys

  15,7(0.3%)

  80,6 tys

  21,1(0.3%)

  71,4 tys

  18,7(0.2%)

  73,0 tys

  19,3(0.3%)

  76,8 tys

  21,0(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  59,7 tys

  15,5(0.3%)

  52,0 tys

  13,6(0.3%)

  61,9 tys

  16,2(0.3%)

  99,2 tys

  25,9(0.5%)

  88,4 tys

  23,1(0.3%)

  107,1 tys

  28,0(0.4%)

  52,2 tys

  13,8(0.2%)

  73,9 tys

  20,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  19,1 tys

  4,9(0.1%)

  16,9 tys

  4,4(0.1%)

  17,5 tys

  4,6(0.1%)

  13,7 tys

  3,6(0.1%)

  8,1 tys

  2,1(0%)

  4,5 tys

  1,2(0%)

  10,0 tys

  2,7(0%)

  15,0 tys

  4,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  40,2 tys

  10,4(0.2%)

  9,0 tys

  2,4(0.1%)

  2,5 tys

  0,7(0%)

  54,6 tys

  14,3(0.3%)

  39,6 tys

  10,4(0.1%)

  39,1 tys

  10,2(0.1%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  6,3 tys

  1,7(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Inowłódz według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Inowłódz według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Inowłódz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Inowłódz według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,9 mln

  4,6 tys(100%)

  17,2 mln

  4,5 tys(100%)

  19,9 mln

  5,2 tys(100%)

  20,2 mln

  5,3 tys(100%)

  23,9 mln

  6,2 tys(100%)

  28,9 mln

  7,8 tys(100%)

  29,2 mln

  8,0 tys(100%)

  33,4 mln

  9,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,2 mln

  1,6 tys(34.4%)

  6,2 mln

  1,6 tys(36.4%)

  7,1 mln

  1,9 tys(35.6%)

  7,6 mln

  2,0 tys(37.6%)

  8,0 mln

  2,1 tys(33.5%)

  8,0 mln

  2,1 tys(27.7%)

  9,9 mln

  2,6 tys(34%)

  11,5 mln

  3,1 tys(34.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,2 mln

  836(18%)

  4,5 mln

  1,2 tys(26.1%)

  3,5 mln

  917(17.6%)

  3,8 mln

  982(18.6%)

  4,0 mln

  1,0 tys(16.6%)

  5,4 mln

  1,4 tys(18.8%)

  7,4 mln

  2,0 tys(25.5%)

  5,0 mln

  1,4 tys(15.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  219,4 tys

  56,8(1.2%)

  354,2 tys

  92,5(2.1%)

  431,7 tys

  113(2.2%)

  227,4 tys

  59,4(1.1%)

  307,6 tys

  80,4(1.3%)

  249,2 tys

  65,3(0.9%)

  1,3 mln

  336(4.4%)

  4,2 mln

  1,1 tys(12.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,5 tys

  2,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 tys

  1,1(0%)

  3,4 mln

  922(10.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  396(8.5%)

  859,0 tys

  224(5%)

  1,5 mln

  400(7.7%)

  720,2 tys

  188(3.6%)

  4,1 mln

  1,1 tys(17.2%)

  5,3 mln

  1,4 tys(18.2%)

  1,8 mln

  463(6%)

  1,9 mln

  522(5.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,6 mln

  407(8.8%)

  3,5 mln

  916(20.4%)

  357,3 tys

  93,6(1.8%)

  342,3 tys

  89,4(1.7%)

  316,5 tys

  82,8(1.3%)

  358,3 tys

  93,8(1.2%)

  573,6 tys

  152(2%)

  1,5 mln

  422(4.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  170,9 tys

  44,3(1%)

  994,1 tys

  260(5.8%)

  382,2 tys

  100(1.9%)

  165,5 tys

  43,2(0.8%)

  658,8 tys

  172(2.8%)

  234,0 tys

  61,3(0.8%)

  1,1 mln

  281(3.6%)

  1,2 mln

  322(3.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  72,6 tys

  18,8(0.4%)

  362,0 tys

  94,6(2.1%)

  539,6 tys

  141(2.7%)

  1,4 mln

  369(7%)

  1,7 mln

  439(7%)

  713,4 tys

  187(2.5%)

  786,6 tys

  208(2.7%)

  805,9 tys

  220(2.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  96,7 tys

  25,0(0.5%)

  47,1 tys

  12,3(0.3%)

  115,5 tys

  30,2(0.6%)

  125,7 tys

  32,8(0.6%)

  48,3 tys

  12,6(0.2%)

  172,9 tys

  45,3(0.6%)

  203,4 tys

  53,8(0.7%)

  327,9 tys

  89,6(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  119,5 tys

  31,0(0.7%)

  121,3 tys

  31,7(0.7%)

  114,3 tys

  29,9(0.6%)

  118,4 tys

  30,9(0.6%)

  129,7 tys

  33,9(0.5%)

  115,6 tys

  30,3(0.4%)

  114,7 tys

  30,3(0.4%)

  123,6 tys

  33,7(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  1,3(0%)

  73,4 tys

  19,2(0.4%)

  27,2 tys

  7,1(0.1%)

  1,0 mln

  272(3.6%)

  104,8 tys

  27,7(0.4%)

  89,5 tys

  24,4(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,5 mln

  1,2 tys(25.3%)

  76,5 tys

  20,0(0.4%)

  1,2 mln

  302(5.8%)

  1,1 mln

  293(5.6%)

  140,2 tys

  36,7(0.6%)

  464,0 tys

  121(1.6%)

  197,9 tys

  52,3(0.7%)

  82,4 tys

  22,5(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,2 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500,0 tys

  131(1.7%)

  239,8 tys

  63,4(0.8%)

  52,0 tys

  14,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  15,4 tys

  4,0(0.1%)

  13,5 tys

  3,5(0.1%)

  14,0 tys

  3,7(0.1%)

  10,9 tys

  2,9(0.1%)

  6,5 tys

  1,7(0%)

  3,6 tys

  0,9(0%)

  8,0 tys

  2,1(0%)

  12,0 tys

  3,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  40,2 tys

  10,4(0.2%)

  9,0 tys

  2,4(0.1%)

  2,5 tys

  0,7(0%)

  54,6 tys

  14,3(0.3%)

  39,6 tys

  10,4(0.2%)

  39,1 tys

  10,2(0.1%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  6,3 tys

  1,7(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,0 tys

  9,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  79,6 tys

  20,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  179,5 tys

  46,5(1%)

  85,8 tys

  22,4(0.5%)

  886,9 tys

  232(4.5%)

  729,4 tys

  190(3.6%)

  152,6 tys

  39,9(0.6%)

  1,3 mln

  342(4.5%)

  487,1 tys

  129(1.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,0 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,6 tys

  0,4(0%)

  11,6 tys

  3,0(0.1%)

  28,3 tys

  7,4(0.1%)

  18,0 tys

  4,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Inowłódz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 790 mieszkańców gminy Inowłódz jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 379 kobiet oraz 412 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 22,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,1% mieszkańców gminy Inowłódz, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 15,1% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy gminy Inowłódz mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Inowłódz największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,9%) oraz średnie zawodowe (19,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,0%) oraz średnie zawodowe (25,7%).

  W roku 2022 w gminie Inowłódz mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 29 dzieci (16 dziewczynek oraz 13 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  16,7% mieszkańców gminy Inowłódz w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 17,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 602 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,94 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 23 oddziałach uczyło się 250 uczniów (117 kobiet oraz 133 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Inowłódz placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 18 oddziałach uczyło się 234 uczniów (122 kobiety oraz 112 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,8% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 29,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 10,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 84,75.

  W gminie Inowłódz znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 58 uczniów (12 kobiet oraz 46 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 15 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Inowłódz placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 13 oddziałach uczyło się 109 uczniów (13 kobiet oraz 96 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 49 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,4% mieszkańców (20,7% wśród dziewczyn i 16,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 14,5 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,7% mieszkańców gminy Inowłódz w wieku potencjalnej nauki (24,2% kobiet i 23,2% mężczyzn).

 • 18,9% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Inowłódz
  18,9%
  łódzkie
  23,4%
  Cały kraj
  25,2%
 • 22,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Inowłódz
  36,6%
  Województwo
  36,4%
  Polska
  35,2%
 • 36,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • gm. Inowłódz
  2,7%
  Województwo
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Inowłódz
  11,2%
  Województwo
  12,9%
  Kraj
  11,9%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  22,7%
  Województwo
  20,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Inowłódz
  23,1%
  Województwo
  20,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Inowłódz
  2,9%
  łódzkie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  15,1%
  łódzkie
  14,2%
  Kraj
  12,3%
 • 16,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  3,3%
  łódzkie
  3,0%
  Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Inowłódz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 602 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Inowłódz
  602,0
  woj. łódzkie
  934,0
  Cała Polska
  927,0
 • 1,94 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina Inowłódz
  1,94
  Województwo
  0,90
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 2 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 50 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Inowłódz) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29 Dzieci
 • 16 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 13 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 55,2%
  44,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 10 3 lata
 • 10
 • 13 4 lata
 • 13
 • 4 5 lata
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 2 3 lata
 • 2
 • 10 4 lata
 • 10
 • 2 5 lata
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 3 4 lata
 • 3
 • 2 5 lata
 • 2
 • 66 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 5,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Inowłódz(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Inowłódz aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Inowłodzu
  Niepubliczne
  44 710-11-22
  44 710-11-22
  ul. Spalska 5
  97-215 Inowłódz
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Inowłódz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Inowłódz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 250 Uczniowie
 • 117 Kobiety
  (uczniowie)
 • 133 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,8%
  53,2%
 • 26 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 21 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 10,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  10,9
  łódzkie
  16,8
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 31,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 26,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 84,75 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  84,75
  woj. łódzkie
  97,10
  Cały kraj
  95,96
 • 84,75 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Inowłódz
  84,75
  woj. łódzkie
  95,87
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Inowłódz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Inowłódz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Inowłódz(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Inowłódz aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II (Jan Paweł II)
  Publiczna
  44 710-01-10
  44 710-01-10
  ul. brak 1
  97-215 Brzustów
  79413
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Inowłodzu (Julian Tuwim)
  Publiczna
  44 710-11-22
  44 710-11-22
  ul. Spalska 5
  97-215 Inowłódz
  78312
  Szkoła Podstawowa im. Ignacego Mościckiego w Królowej Woli (Ignacy Mościcki)
  Niepubliczna
  44 710-13-57
  44 710-13-57
  Królowa Wola 77
  97-215 Królowa Wola
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Inowłódz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Inowłódz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 58 Uczniowie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie)
 • 46 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 20,7%
  79,3%
 • 12 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • gm. Inowłódz
  14,5
  łódzkie
  26,6
  Kraj
  26,5
 •  
 • 13,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Inowłódz(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Inowłódz aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowłodzu
  Niepubliczne
  44 710-11-22
  44 710-11-22
  ul. SPALSKA 5
  97-215 Inowłódz
  ---
  Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportoweg Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Spale
  Niepubliczne
  44 710-15-82
  44 710-15-82
  ul. Mościckiego 6
  97-215 Spała
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Inowłódz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Inowłódz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Inowłódz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Inowłódz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Inowłódz - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Inowłódz

 • Według danych GUS z 2022 roku w gminie Inowłódz znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★★), 0 moteli oraz 2 pensjonaty (1 ★★★★, 1 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2
  • pokoje gościnne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 7
  • drzwi automatycznie otwierane: 5
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 9 (liczba sal: 34, liczba miejsc: 2 024)
  • z nagłośnieniem: 8
  • z projektorem multimedialnym: 9
  • z zestawem do wideokonferencji: 5
  • z obsługą techniczną: 6
  • z ekranem: 8
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 9
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 6
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 10


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Inowłódz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Inowłódz: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Inowłódz 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 170 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 82 (uczestnicy: 6 269)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 1 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 105)
  • koncerty: 10 (uczestnicy: 3 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 62)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 17 (uczestnicy: 348)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 132)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 170)
  • warsztaty: 29 (uczestnicy: 382)
  • inne: 5 (uczestnicy: 970)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 26)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 3)
  • taneczne: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 2)
  • inne: 1 (członkowie: 11)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 8)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 8)


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 81)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 15)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 47)
  • taneczne: 1 (członkowie: 7)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Inowłódz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Inowłódz działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 10 819 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 11 698 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w gminie Inowłódz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Inowłódz działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 90 członków. Zarejestrowano 90 ćwiczących (mężczyźni: 85, kobiety: 5, chłopcy do lat 18: 55, dziewczęta do lat 18: 5). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (3), inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Inowłódz w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Inowłódz - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Inowłódz i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 6 wypadków drogowych w gminie Inowłódz odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 5 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 163,9 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 54,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Inowłódz znajdowało się 9 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tomaszowskiego.

  Powiat tomaszowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Inowłódz
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 6 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 5 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Inowłódz w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 163,89 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  163,9
  Województwo
  92,9
  Kraj
  56,5
 • 54,63 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • gm. Inowłódz
  54,6
  woj. łódzkie
  6,9
  Cały kraj
  5,0
 • 136,57 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina Inowłódz
  136,6
  łódzkie
  110,7
  Cały kraj
  65,5
 • 33,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  33,3
  łódzkie
  7,4
  Kraj
  8,9
 • 83,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina
  83,3
  Województwo
  119,2
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 9 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Inowłódz w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 943,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  943,3 km
  Województwo
  624,9 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 25,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • gm. Inowłódz
  25,1 km
  Województwo
  4,8 km
  Cały kraj
  5,3 km