Gmina Odrzywół w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, regon, kody pocztowe, zarobki, wynagrodzenie, bezrobocie, wypadki drogowe)

Gmina Odrzywół - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Odrzywół to gmina wiejska. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu przysuskiego. Gmina Odrzywół ma 3 650 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 8,6% ludności powiatu. Gmina stanowi 12,4% powierzchni powiatu.
 • 3 650 Liczba mieszkańców
 • 99,1 km² Powierzchnia
 • 40 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 48 Numer kierunkowy
 • WPY Tablice rejestracyjne
 • Marian Kmieciak Wójt gminy
Gmina Odrzywół na mapie
Identyfikatory
 • 20.555951.5191 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1423042
Herb gminy Odrzywół
Gmina Odrzywół herb

Gmina Odrzywół - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-425Poczta Odrzywół

Gmina Odrzywół - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Odrzywół)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Odrzywół
(48) 671-60-57
(48) 671-63-50
ul. Warszawska 53
26-425 Odrzywół
ZUS Inspektorat w Przysusze (podlega pod: ZUS Oddział w Radomiu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Radomska 30
26-400 Przysucha

Gmina Odrzywół - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Odrzywół ma 3 650 mieszkańców, z czego 48,8% stanowią kobiety, a 51,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 14,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Odrzywół zawarli w 2021 roku 15 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,4% mieszkańców gminy Odrzywół jest stanu wolnego, 56,5% żyje w małżeństwie, 3,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,3% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Odrzywół ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -32. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,73 na 1000 mieszkańców gminy Odrzywół. W 2021 roku urodziło się 31 dzieci, w tym 51,6% dziewczynek i 48,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 374 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,52 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 40,5% zgonów w gminie Odrzywół spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 14,2% zgonów w gminie Odrzywół były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Odrzywół przypada 17.19 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 20 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 50 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Odrzywół -30. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,7% mieszkańców gminy Odrzywół jest w wieku produkcyjnym, 17,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 650 Liczba mieszkańców
 • 1 780 Kobiety
 • 1 870 Mężczyźni
 • 48,8%
  51,2%
 • 95 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 95 kobiet)
 • 105 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 105 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Odrzywół w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Odrzywół w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Odrzywół w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  42,1 lat
  woj. mazowieckie
  41,7 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Odrzywół, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Odrzywół,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Odrzywół,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Odrzywół,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • gm. Odrzywół
  28,2%
  woj. mazowieckie
  30,0%
  Kraj
  29,1%
 • 21,9% Kobiety
  (Panny)
 • 34,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,5% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Odrzywół
  56,5%
  Województwo
  53,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,3% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Odrzywół
  10,6%
  Mazowieckie
  8,1%
  Cała Polska
  8,5%
 • 17,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Odrzywół
  3,5%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Polska
  7,6%
 • 3,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,1% Nieustalone
 • Gmina Odrzywół
  1,2%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,7%
 • 1,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Odrzywół w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,1
  Mazowieckie
  4,6
  Cała Polska
  4,4
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Odrzywół
  1,2
  woj. mazowieckie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 15 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Odrzywół w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -32 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -20 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,73 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Odrzywół
  -8,7
  Mazowieckie
  -3,6
  Kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Odrzywół w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Odrzywół w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Odrzywół w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Odrzywół w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 31 Urodzenia żywe
 • 16 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,6%
  48,4%
 • 8,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Odrzywół
  8,5
  Województwo
  10,0
  Polska
  8,7
 • 37,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  37,6
  woj. mazowieckie
  42,2
  Cały kraj
  37,5
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 40 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40
 • 92 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 92
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 374 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 273 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 474 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Odrzywół
  3 374 g
  Województwo
  3 396 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 37 Waga 4000g - 4499g
 • 37
 • 110 Waga 3500g - 3999g
 • 110
 • 111 Waga 3000g - 3499g
 • 111
 • 60 Waga 2500g - 2999g
 • 60
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Odrzywół
  1,25
  woj. mazowieckie
  1,49
  Cała Polska
  1,32
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Odrzywół
  0,61
  Mazowieckie
  0,73
  Cała Polska
  0,64
 • 0,52 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Odrzywół
  0,52
  Mazowieckie
  0,73
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Odrzywół w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63 Zgony
 • 28 Kobiety
  (Zgony)
 • 35 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,4%
  55,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 17,2 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Odrzywół
  17,2
  Mazowieckie
  13,6
  Polska
  13,6
 • 193,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  193,6
  woj. mazowieckie
  136,2
  Polska
  156,7
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Odrzywół
  0,0
  Województwo
  3,4
  Cały kraj
  3,9
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,3
  Mazowieckie
  3,4
  Cały kraj
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,2
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie przysuskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Odrzywół
  40,5%
  Mazowieckie
  30,5%
  Polska
  34,8%
 • 14,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Odrzywół
  14,2%
  Mazowieckie
  18,6%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,1%
  woj. mazowieckie
  6,4%
  Cały kraj
  5,4%
 • 109 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  13,8
  Polska
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,5
  Kraj
  74,4
 • 237,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Odrzywół
  237,5
  Mazowieckie
  248,2
  Polska
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  228,1
  Polska
  246,5
 • 677,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 771,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 581,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Odrzywół
  677,2
  woj. mazowieckie
  407,0
  Kraj
  475,8
 • 84,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 139,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  84,8
  Województwo
  50,0
  Kraj
  70,6
 • 25,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  25,0
  Mazowieckie
  31,1
  Cała Polska
  32,6
 • 10,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Odrzywół
  10,0
  Województwo
  6,7
  Polska
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Odrzywół
  0,6%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 50 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 26 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -30 Saldo migracji
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -16 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -30 Saldo migracji wewnętrznych
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -16 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Odrzywół w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Odrzywół, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Odrzywół - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Odrzywół oddano do użytku 12 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,29 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Odrzywół to 1 576 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 427 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Odrzywół to 5,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Odrzywół to 113,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 87,18% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 69,23% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 63,64% mieszkań posiada łazienkę, 52,22% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu przysuskiego.

  Powiat przysuski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 576 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 426,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Odrzywół
  426,50
  woj. mazowieckie
  440,20
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 76,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Odrzywół
  76,30 m2
  woj. mazowieckie
  72,60 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 32,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  32,50 m2
  Mazowieckie
  32,00 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,65 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Odrzywół
  3,65
  Mazowieckie
  3,61
  Cały kraj
  3,82
 • 2,34 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,34
  Mazowieckie
  2,27
  Cały kraj
  2,55
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,64
  Mazowieckie
  0,63
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 12 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,29 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Odrzywół
  3,29
  Mazowieckie
  8,19
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 68 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  5,67
  Mazowieckie
  3,74
  Cały kraj
  3,90
 • 18,63 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Odrzywół
  18,63
  Województwo
  30,65
  Polska
  24,07
 • 1 366 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 113,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  113,8 m2
  woj. mazowieckie
  91,2 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,37 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Odrzywół
  0,37 m2
  woj. mazowieckie
  0,75 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 87,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Odrzywół
  87,18%
  Mazowieckie
  96,09%
  Cała Polska
  96,97%
 • 69,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Odrzywół
  69,23%
  Województwo
  93,90%
  Kraj
  94,01%
 • 63,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  63,64%
  woj. mazowieckie
  92,00%
  Kraj
  91,78%
 • 52,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Odrzywół
  52,22%
  woj. mazowieckie
  87,29%
  Cały kraj
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Odrzywół
  0,00%
  woj. mazowieckie
  58,44%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Odrzywół - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Odrzywół na 1000 mieszkańców pracuje 80osób . 63,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 36,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Odrzywół wynosiło w 2021 roku 12,3% (12,0% wśród kobiet i 12,5% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Odrzywół wynosiło 5 190,17 PLN, co odpowiada 86.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Odrzywół 177 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 45 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -132.

  64,6% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Odrzywół pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 10,6% w przemyśle i budownictwie, a 5,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 80 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Odrzywół
  80,0
  Województwo
  323,0
  Polska
  257,0
 • 12,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 12,0% Kobiety
 • 12,5% Mężczyźni
 • Gmina Odrzywół
  12,3%
  Mazowieckie
  4,6%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Odrzywół w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Odrzywół w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Odrzywół w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 190 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Odrzywół
  5 190 PLN
  Mazowieckie
  7 108 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Odrzywół w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 177 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 45 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -132 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,25 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 64,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 60,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 69,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 10,6% Przemysł i budownictwo
 • 7,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 14,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 5,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,4% Pozostałe
 • 25,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Odrzywół w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 293 Pracujący ogółem
 • 186 Kobiety
 • 107 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Odrzywół w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,7% W wieku produkcyjnym
 • 53,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Odrzywół, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Odrzywół
  64,6
  Województwo
  71,5
  Polska
  69,0
 • 36,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Odrzywół
  36,2
  Województwo
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 127,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  127,5
  woj. mazowieckie
  113,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Odrzywół - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Odrzywół w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 298 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 227 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 15 nowych podmiotów, a 17 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (38) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (15) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (135) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (12) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Odrzywół najwięcej (11) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (288) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,6% (97) podmiotów, a 66,4% (198) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Odrzywół najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (39.6%) oraz Budownictwo (26.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 298 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 97 Przemysł i budownictwo
 • 198 Pozostała działalność
 • 15 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Odrzywół w 2021 roku
 • 17 Podmioty wyrejestrowane w gminie Odrzywół w 2021 roku
 • 227 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 288 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 288
 • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 298 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 298
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 11 Spółki handlowe ogółem
 • 11
 • 9  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 9
 • 11 Spółki cywilne ogółem
 • 11
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 227 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 90 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 90
 • 60 Budownictwo
 • 60
 • 23 Przetwórstwo przemysłowe
 • 23
 • 14 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 14
 • 6 Transport i gospodarka magazynowa
 • 6
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 6 Pozostała działalność
 • 6
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 4 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Odrzywół - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Odrzywół stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 50 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,66 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Odrzywół wynosi 74,30% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Odrzywół najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,53 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 5,77 (wykrywalność 65%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,10 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,34 (54%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,10 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Odrzywół.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Odrzywół, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 50
 • 35 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 35
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 21 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 21
 • 13,66 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  13,66
  woj. mazowieckie
  22,31
  Cały kraj
  21,51
 • 9,53 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Odrzywół
  9,53
  woj. mazowieckie
  14,38
  Cały kraj
  12,82
 • 1,34 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,34
  Mazowieckie
  5,32
  Kraj
  5,89
 • 2,10 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,10
  Województwo
  1,84
  Cały kraj
  1,85
 • 0,10 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,10
  woj. mazowieckie
  0,30
  Polska
  0,35
 • 5,77 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Odrzywół
  5,77
  Województwo
  11,83
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Odrzywół, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  74%
  Mazowieckie
  64%
  Cały kraj
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  70%
  Mazowieckie
  55%
  Polska
  64%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Odrzywół
  55%
  Województwo
  71%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  100%
  Mazowieckie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Odrzywół
  100%
  Mazowieckie
  86%
  Cała Polska
  89%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  65%
  Mazowieckie
  41%
  Kraj
  53%

Gmina Odrzywół - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Odrzywół wyniosła w 2021 roku 18,0 mln złotych, co daje 4,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 3.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Odrzywół - 25.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (16.5%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,4 mln złotych, czyli 7,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Odrzywół wyniosła w 2021 roku 21,2 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 16.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (41%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (8%). W budżecie gminy Odrzywół wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 610 złotych na mieszkańca (10,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 0,5 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Odrzywół według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Odrzywół według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Odrzywół, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Odrzywół według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  12,6 mln

  3,2 tys(100%)

  12,5 mln

  3,2 tys(100%)

  13,6 mln

  3,5 tys(100%)

  16,7 mln

  4,3 tys(100%)

  21,0 mln

  5,5 tys(100%)

  18,7 mln

  4,9 tys(100%)

  18,9 mln

  5,1 tys(100%)

  18,0 mln

  4,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,5 mln

  1,1 tys(35.3%)

  4,2 mln

  1,1 tys(33.8%)

  4,0 mln

  1,0 tys(29.3%)

  5,3 mln

  1,4 tys(31.5%)

  5,3 mln

  1,4 tys(25.4%)

  4,7 mln

  1,3 tys(25.4%)

  4,3 mln

  1,2 tys(22.9%)

  4,5 mln

  1,2 tys(25.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  556(17.5%)

  2,3 mln

  580(18.3%)

  2,8 mln

  706(20.4%)

  2,7 mln

  694(16%)

  3,3 mln

  857(15.7%)

  3,1 mln

  839(16.8%)

  2,7 mln

  729(14.2%)

  3,0 mln

  815(16.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,5 mln

  381(12%)

  1,5 mln

  392(12.3%)

  4,2 mln

  1,1 tys(31.1%)

  1,3 mln

  326(7.5%)

  1,9 mln

  498(9.1%)

  2,2 mln

  579(11.6%)

  2,0 mln

  553(10.8%)

  2,3 mln

  631(12.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  731,6 tys

  184(5.8%)

  923,3 tys

  236(7.4%)

  765,3 tys

  195(5.6%)

  673,7 tys

  174(4%)

  793,5 tys

  207(3.8%)

  1,0 mln

  273(5.5%)

  1,1 mln

  305(5.9%)

  1,2 mln

  324(6.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  572,4 tys

  144(4.5%)

  1,1 mln

  290(9.1%)

  450,5 tys

  115(3.3%)

  1,2 mln

  311(7.2%)

  1,1 mln

  286(5.2%)

  705,9 tys

  188(3.8%)

  561,7 tys

  152(3%)

  1,1 mln

  288(5.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  124,9 tys

  31,4(1%)

  373,2 tys

  95,2(3%)

  168,6 tys

  42,9(1.2%)

  293,9 tys

  76,1(1.8%)

  217,7 tys

  56,7(1%)

  421,3 tys

  112(2.3%)

  884,9 tys

  239(4.7%)

  285,5 tys

  78,2(1.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  281(8.8%)

  716,1 tys

  183(5.7%)

  661,7 tys

  168(4.9%)

  446,0 tys

  115(2.7%)

  632,4 tys

  165(3%)

  612,6 tys

  163(3.3%)

  1,6 mln

  426(8.3%)

  204,6 tys

  56,1(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  92,7 tys

  23,3(0.7%)

  132,3 tys

  33,7(1.1%)

  111,9 tys

  28,5(0.8%)

  121,8 tys

  31,5(0.7%)

  267,9 tys

  69,7(1.3%)

  423,4 tys

  113(2.3%)

  208,7 tys

  56,5(1.1%)

  203,4 tys

  55,7(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  179,6 tys

  45,2(1.4%)

  195,6 tys

  49,9(1.6%)

  205,9 tys

  52,4(1.5%)

  167,2 tys

  43,3(1%)

  177,8 tys

  46,3(0.8%)

  221,8 tys

  59,1(1.2%)

  247,9 tys

  67,1(1.3%)

  175,2 tys

  48,0(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  266(8.4%)

  178,4 tys

  45,5(1.4%)

  105,8 tys

  26,9(0.8%)

  262,8 tys

  68,0(1.6%)

  2,7 mln

  705(12.9%)

  324,1 tys

  86,4(1.7%)

  143,4 tys

  38,8(0.8%)

  132,7 tys

  36,4(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  33,6 tys

  8,5(0.3%)

  73,7 tys

  18,8(0.6%)

  60,4 tys

  15,4(0.4%)

  123,1 tys

  31,9(0.7%)

  126,7 tys

  33,0(0.6%)

  70,9 tys

  18,9(0.4%)

  58,5 tys

  15,8(0.3%)

  57,5 tys

  15,8(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  76,5 tys

  19,3(0.6%)

  82,8 tys

  21,1(0.7%)

  73,2 tys

  18,6(0.5%)

  71,8 tys

  18,6(0.4%)

  67,9 tys

  17,7(0.3%)

  89,5 tys

  23,8(0.5%)

  57,7 tys

  15,6(0.3%)

  35,5 tys

  9,7(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  587

  0,2(0%)

  12,5 tys

  3,3(0.1%)

  9,9 tys

  2,7(0.1%)

  8,3 tys

  2,3(0%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  0,0

  0,0(0%)

  554,2 tys

  141(4.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,5 tys

  1,5(0%)

  4,7 tys

  1,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  48,1 tys

  12,1(0.4%)

  42,1 tys

  10,8(0.3%)

  4,3 tys

  1,1(0%)

  834

  0,2(0%)

  51,9 tys

  13,5(0.2%)

  40,8 tys

  10,9(0.2%)

  40,1 tys

  10,9(0.2%)

  815

  0,2(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  404,0 tys

  102(3.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  12,7 tys

  3,2(0.1%)

  33,1 tys

  8,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,0 tys

  9,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,4 tys

  13,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Odrzywół według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Odrzywół według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Odrzywół, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Odrzywół według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  12,2 mln

  3,0 tys(100%)

  12,1 mln

  3,1 tys(100%)

  14,5 mln

  3,7 tys(100%)

  16,1 mln

  4,1 tys(100%)

  19,4 mln

  5,1 tys(100%)

  18,2 mln

  4,8 tys(100%)

  25,0 mln

  6,7 tys(100%)

  21,2 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,7 mln

  1,7 tys(54.7%)

  6,4 mln

  1,6 tys(53%)

  6,8 mln

  1,7 tys(46.7%)

  6,7 mln

  1,7 tys(41.6%)

  6,8 mln

  1,8 tys(34.8%)

  7,0 mln

  1,9 tys(38.4%)

  12,5 mln

  3,4 tys(50%)

  8,7 mln

  2,4 tys(41%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  1,7 mln

  435(14.2%)

  1,9 mln

  487(15.7%)

  2,0 mln

  516(14%)

  2,2 mln

  561(13.4%)

  2,6 mln

  672(13.3%)

  2,8 mln

  751(15.5%)

  2,9 mln

  791(11.7%)

  3,3 mln

  906(15.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,4 mln

  347(11.3%)

  1,4 mln

  354(11.4%)

  4,0 mln

  1,0 tys(27.6%)

  968,8 tys

  251(6%)

  1,3 mln

  332(6.6%)

  1,7 mln

  445(9.2%)

  1,6 mln

  442(6.5%)

  1,7 mln

  462(8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  321,2 tys

  80,8(2.6%)

  468,4 tys

  120(3.9%)

  366,8 tys

  93,4(2.5%)

  346,6 tys

  89,7(2.1%)

  371,7 tys

  96,8(1.9%)

  496,2 tys

  132(2.7%)

  676,6 tys

  183(2.7%)

  771,0 tys

  211(3.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  73,3 tys

  18,4(0.6%)

  76,0 tys

  19,4(0.6%)

  57,6 tys

  14,7(0.4%)

  218,0 tys

  56,4(1.4%)

  119,4 tys

  31,1(0.6%)

  105,2 tys

  28,1(0.6%)

  360,0 tys

  97,4(1.4%)

  632,0 tys

  173(3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  395,5 tys

  99,6(3.3%)

  1,1 mln

  275(8.9%)

  468,2 tys

  119(3.2%)

  469,9 tys

  122(2.9%)

  510,9 tys

  133(2.6%)

  550,3 tys

  147(3%)

  551,4 tys

  149(2.2%)

  552,8 tys

  151(2.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  501,3 tys

  126(4.1%)

  300,6 tys

  76,7(2.5%)

  232,4 tys

  59,2(1.6%)

  543,9 tys

  141(3.4%)

  1,4 mln

  375(7.4%)

  543,7 tys

  145(3%)

  527,1 tys

  143(2.1%)

  355,2 tys

  97,3(1.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  88,3 tys

  22,2(0.7%)

  104,5 tys

  26,7(0.9%)

  463,1 tys

  118(3.2%)

  470,6 tys

  122(2.9%)

  280,3 tys

  73,0(1.4%)

  177,1 tys

  47,2(1%)

  390,1 tys

  106(1.6%)

  226,2 tys

  62,0(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  60,9 tys

  15,3(0.5%)

  35,8 tys

  9,1(0.3%)

  41,8 tys

  10,7(0.3%)

  42,1 tys

  10,9(0.3%)

  45,3 tys

  11,8(0.2%)

  41,0 tys

  10,9(0.2%)

  46,9 tys

  12,7(0.2%)

  89,7 tys

  24,6(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  19,8 tys

  5,0(0.2%)

  186,2 tys

  47,5(1.5%)

  9,3 tys

  2,4(0.1%)

  6,7 tys

  1,7(0%)

  93,8 tys

  24,4(0.5%)

  5,8 tys

  1,5(0%)

  502,0 tys

  136(2%)

  55,8 tys

  15,3(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  76,8 tys

  19,3(0.6%)

  59,9 tys

  15,3(0.5%)

  48,9 tys

  12,4(0.3%)

  41,1 tys

  10,6(0.3%)

  38,4 tys

  10,0(0.2%)

  48,2 tys

  12,9(0.3%)

  67,3 tys

  18,2(0.3%)

  40,7 tys

  11,2(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  531,7 tys

  134(4.4%)

  32,5 tys

  8,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 mln

  385(7.6%)

  78,3 tys

  20,9(0.4%)

  19,9 tys

  5,4(0.1%)

  29,8 tys

  8,2(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,6 tys

  4,6(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  85,0 tys

  22,1(0.4%)

  85,2 tys

  22,7(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,5 tys

  2,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,5 tys

  0,6(0%)

  2,2 tys

  0,6(0%)

  1,9 tys

  0,5(0%)

  2,8 tys

  0,7(0%)

  2,8 tys

  0,7(0%)

  3,2 tys

  0,9(0%)

  3,5 tys

  0,9(0%)

  3,6 tys

  1,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  48,1 tys

  12,1(0.4%)

  42,1 tys

  10,8(0.3%)

  4,3 tys

  1,1(0%)

  834

  0,2(0%)

  51,9 tys

  13,5(0.3%)

  40,8 tys

  10,9(0.2%)

  40,1 tys

  10,9(0.2%)

  815

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  286,9 tys

  72,2(2.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  25,5 tys

  6,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,9 tys

  4,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,4 tys

  13,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,5 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Odrzywół - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 902 mieszkańców gminy Odrzywół jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 434 kobiet oraz 468 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,5% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 20,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,8% mieszkańców gminy Odrzywół, gimnazjalnym 2,7%, natomiast 19,0% podstawowym ukończonym. 4,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy gminy Odrzywół mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Odrzywół największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,4%) oraz podstawowe ukończone (19,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,7%) oraz średnie zawodowe (22,7%).

  11,5% mieszkańców gminy Odrzywół w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (12,0% wśród dziewczynek i 11,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 697 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  W roku 2021 w gminie Odrzywół placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 224 uczniów (110 kobiet oraz 114 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Odrzywół placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 16 oddziałach uczyło się 296 uczniów (143 kobiety oraz 153 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 21,1% ludności (22,4% wśród dziewczynek i 19,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,2 uczniów.

  W gminie Odrzywół znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 9 oddziałach uczyło się 185 uczniów (78 kobiet oraz 107 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 39 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Odrzywół placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 88 uczniów (50 kobiet oraz 38 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 28 absolwentów.

  W gminie Odrzywół znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 6 oddziałach uczyło się 59 uczniów (21 kobiet oraz 38 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 22,9% mieszkańców (21,2% wśród dziewczyn i 24,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,6 uczniów. 9,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,7% mieszkańców gminy Odrzywół w wieku potencjalnej nauki (30,2% kobiet i 25,4% mężczyzn).

 • 16,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,6%
  Mazowieckie
  33,5%
  Kraj
  25,2%
 • 21,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Odrzywół
  32,6%
  Mazowieckie
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 32,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,5%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  10,9%
  Województwo
  13,0%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  20,2%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Cały kraj
  20,0%
 • 17,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Odrzywół
  24,8%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Polska
  21,2%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,7%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Odrzywół
  19,0%
  Mazowieckie
  10,7%
  Cały kraj
  12,3%
 • 19,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Odrzywół
  4,2%
  Mazowieckie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 4,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 697 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  697,0
  Województwo
  937,0
  Polska
  896,0
 •  
 • Szkoły podstawowe w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Odrzywół) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 224 Uczniowie
 • 110 Kobiety
  (uczniowie)
 • 114 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,1%
  50,9%
 • 23 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 5 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  17,2
  Województwo
  17,3
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 21,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 18,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Odrzywół(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Odrzywół aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Boheterów Westerplatte w Odrzywole (Bohaterów Westerplatte)
  Publiczna
  48 671-60-49
  ul. Warszawska 51
  26-425 Odrzywół
  1425127
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślakowicach
  Publiczna
  48 674-27-28
  ul. Myślakowice 1
  26-425 Myślakowice
  3237
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Odrzywół) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 185 Uczniowie
 • 78 Kobiety
  (uczniowie)
 • 107 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,2%
  57,8%
 • 70 Uczniowie w 1 klasie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 36 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Absolwenci
 • 18 Kobiety
  (absolwenci)
 • 21 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Gmina Odrzywół
  20,6
  Województwo
  26,4
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 16,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 12,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Odrzywół) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 6 Oddziały
 • 59 Uczniowie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,6%
  64,4%
 • 19 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 9,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  9,8
  Województwo
  17,7
  Cała Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Odrzywół(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Odrzywół aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnoksztalcące w Lipinach
  Publiczne
  48 671-60-19
  48 671-62-91
  Lipiny 40
  26-425 Lipiny
  6150-
  Technikum w Lipinach
  Publiczne
  Lipiny 40
  26-425 Lipiny
  353-
  Zasadnicza Szkoła Specjalna w Kolonii Ossa
  Publiczna
  48 671-60-11
  48 671-60-11
  ul. Kolonia Ossa 40
  26-425 Kolonia Ossa
  236-
  Zasadnicza Szkola Zawodowa w Lipinach
  Publiczna
  Lipiny 40
  26-425 Lipiny
  111-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 11,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 11,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 22,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Odrzywół, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Odrzywół, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Odrzywół, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Odrzywół - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Biblioteki publiczne w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Odrzywół działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 189 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 12 749 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Odrzywół działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 113 członków. Zarejestrowano 107 ćwiczących (mężczyźni: 97, kobiety: 10, chłopcy do lat 18: 91, dziewczęta do lat 18: 10). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Odrzywół w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Odrzywół - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Odrzywół i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w gminie Odrzywół odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 54,8 wypadków (nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Odrzywół znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu przysuskiego.

  Powiat przysuski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Odrzywół
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 2 Ranni
  (rok 2021)
 • 0 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Odrzywół w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 54,79 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • gm. Odrzywół
  54,8
  woj. mazowieckie
  56,9
  Kraj
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  0,0
  Województwo
  6,9
  Polska
  5,9
 • 54,79 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  54,8
  Mazowieckie
  65,7
  Cała Polska
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  0,0
  woj. mazowieckie
  12,2
  Cała Polska
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina Odrzywół
  100,0
  Województwo
  115,4
  Cała Polska
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Odrzywół w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 60,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina Odrzywół
  60,5 km
  woj. mazowieckie
  762,1 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 1,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina
  1,6 km
  woj. mazowieckie
  5,0 km
  Polska
  4,9 km