Gmina Odrzywół w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, regon, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, tabele)

Gmina Odrzywół - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Odrzywół to gmina wiejska. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu przysuskiego. Gmina Odrzywół ma 3 752 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 8,8% ludności powiatu. Gmina stanowi 12,4% powierzchni powiatu.
 • 3 752 Liczba mieszkańców
 • 99,1 km² Powierzchnia
 • 40 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 48 Numer kierunkowy
 • WPY Tablice rejestracyjne
 • Marian Kmieciak Wójt gminy
Gmina Odrzywół na mapie
Identyfikatory
 • 20.555951.5191 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1423042
Herb gminy Odrzywół
Gmina Odrzywół herb

Gmina Odrzywół - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-425Poczta Odrzywół

Gmina Odrzywół - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Odrzywół)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Odrzywół
(48) 671-60-57
(48) 671-63-50
ul. Warszawska 53
26-425 Odrzywół
ZUS Inspektorat w Przysusze (podlega pod: ZUS Oddział w Radomiu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Radomska 30
26-400 Przysucha

Gmina Odrzywół - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Gmina Odrzywół ma 3 752 mieszkańców, z czego 48,7% stanowią kobiety, a 51,3% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 11,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Odrzywół zawarli w 2019 roku 25 małżeństw, co odpowiada 6,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  30,7% mieszkańców gminy Odrzywół jest stanu wolnego, 55,6% żyje w małżeństwie, 1,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,9% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Odrzywół ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -39. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,24 na 1000 mieszkańców gminy Odrzywół. W 2019 roku urodziło się 32 dzieci, w tym 62,5% dziewczynek i 37,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 374 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,67 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 49,2% zgonów w gminie Odrzywół spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,1% zgonów w gminie Odrzywół były nowotwory, a 4,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Odrzywół przypada 18.64 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 22 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 45 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Odrzywół -23. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,2% mieszkańców gminy Odrzywół jest w wieku produkcyjnym, 17,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 3 752 Liczba mieszkańców
 • 1 827 Kobiety
 • 1 925 Mężczyźni
 • 48,7%
  51,3%
 • 95 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 95 kobiet)
 • 105 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 105 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Odrzywół w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Odrzywół w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Odrzywół w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 41,7 latŚredni wiek mieszkańców
 • Gmina
  41,7 lat
  woj. mazowieckie
  41,5 lat
  Kraj
  41,9 lat
 • 43,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Odrzywół, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Odrzywół, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Odrzywół, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Odrzywół, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,7% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  30,4%
  Województwo
  28,4%
  Kraj
  28,8%
 • 22,3% Kobiety
  (Panny)
 • 38,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,6%Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  55,6%
  woj. mazowieckie
  55,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 55,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,9% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Odrzywół
  11,3%
  woj. mazowieckie
  9,9%
  Kraj
  9,6%
 • 19,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Odrzywół
  1,8%
  Województwo
  5,8%
  Cała Polska
  5,0%
 • 2,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • gm. Odrzywół
  0,9%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,8%
 • 1,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Odrzywół w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • gm. Odrzywół
  6,6
  woj. mazowieckie
  4,9
  Polska
  4,8
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Gmina Odrzywół
  1,1
  Województwo
  1,7
  Polska
  1,7
 • 25 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Odrzywół w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -39 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -11 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -28 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,24 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -10,2
  Mazowieckie
  0,4
  Cała Polska
  -0,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Odrzywół w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Odrzywół w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Odrzywół w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Odrzywół w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 32 Urodzenia żywe
 • 20 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 12 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 62,5%
  37,5%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Odrzywół
  8,4
  woj. mazowieckie
  11,0
  Cały kraj
  9,8
 • 42,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Odrzywół
  42,3
  Mazowieckie
  46,5
  Kraj
  41,8
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 92 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 92
 • 48 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 48
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 374 gŚrednia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 256 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 471 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Odrzywół
  3 374 g
  Województwo
  3 399 g
  Polska
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 42 Waga 4000g - 4499g
 • 42
 • 127 Waga 3500g - 3999g
 • 127
 • 140 Waga 3000g - 3499g
 • 140
 • 61 Waga 2500g - 2999g
 • 61
 • 6 Waga 2000g - 2499g
 • 6
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,39 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,39
  woj. mazowieckie
  1,57
  Cały kraj
  1,42
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Odrzywół
  0,63
  Województwo
  0,76
  Cały kraj
  0,69
 • 0,67 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Odrzywół
  0,67
  woj. mazowieckie
  1,03
  Cała Polska
  0,92
 • Statystyki zgonów w gminie Odrzywół w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 71 Zgony
 • 31 Kobiety
  (Zgony)
 • 40 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,7%
  56,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 18,6 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Odrzywół
  18,6
  Mazowieckie
  10,7
  Cała Polska
  10,7
 • 148,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Odrzywół
  148,6
  Mazowieckie
  96,8
  Cały kraj
  109,3
 • 2,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Odrzywół
  2,5
  Mazowieckie
  3,2
  Polska
  3,8
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,9
  woj. mazowieckie
  3,0
  Polska
  3,1
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie przysuskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  49,2%
  woj. mazowieckie
  34,7%
  Polska
  40,5%
 • 21,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  21,1%
  woj. mazowieckie
  25,5%
  Cała Polska
  26,4%
 • 4,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Odrzywół
  4,7%
  Mazowieckie
  8,5%
  Polska
  6,7%
 • 7,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  7,0
  Kraj
  9,8
 • 65,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,6
  Cały kraj
  72,2
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Odrzywół
  281,1
  Województwo
  278,2
  Kraj
  284,5
 • 257,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  257,4
  Cały kraj
  263,9
 • 655,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 772,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 536,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Odrzywół
  655,1
  woj. mazowieckie
  378,0
  Polska
  437,2
 • 60,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 18,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 99,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Odrzywół
  60,9
  Województwo
  58,3
  Polska
  71,0
 • 14,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Odrzywół
  14,2
  woj. mazowieckie
  36,3
  Kraj
  34,8
 • 4,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  4,7
  Województwo
  7,5
  Kraj
  8,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,4%
  Mazowieckie
  0,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 22 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 45 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 24 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -23 Saldo migracji
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -23 Saldo migracji wewnętrznych
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Odrzywół w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 12,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 74,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Odrzywół, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Odrzywół - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w gminie Odrzywół oddano do użytku 11 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,93 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Odrzywół to 1 563 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 407 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Odrzywół to 5,18 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w gminie Odrzywół to 110,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 87,08% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 68,97% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 63,34% mieszkań posiada łazienkę, 51,82% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,13% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 563 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 406,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Odrzywół
  406,80
  Województwo
  426,20
  Polska
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 76,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Odrzywół
  76,00 m2
  Mazowieckie
  72,30 m2
  Cała Polska
  74,20 m2
 • 30,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Odrzywół
  30,90 m2
  woj. mazowieckie
  30,80 m2
  Cały kraj
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 3,63 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Odrzywół
  3,63
  woj. mazowieckie
  3,62
  Cała Polska
  3,82
 • 2,46 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,46
  Mazowieckie
  2,35
  Cała Polska
  2,63
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Odrzywół
  0,68
  Mazowieckie
  0,65
  Cały kraj
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 11 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 2,93 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  2,93
  Mazowieckie
  7,96
  Cały kraj
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 57 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 5,18 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  5,18
  Mazowieckie
  3,49
  Cały kraj
  3,78
 • 15,19 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • gm. Odrzywół
  15,19
  Mazowieckie
  27,78
  Kraj
  20,42
 • 1 214 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 110,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  110,4 m2
  Mazowieckie
  82,3 m2
  Cały kraj
  88,6 m2
 • 0,32 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • gm. Odrzywół
  0,32 m2
  Województwo
  0,65 m2
  Polska
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 87,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  87,08%
  woj. mazowieckie
  95,93%
  Kraj
  96,88%
 • 68,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Odrzywół
  68,97%
  woj. mazowieckie
  93,66%
  Cała Polska
  93,83%
 • 63,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Odrzywół
  63,34%
  Mazowieckie
  91,69%
  Cała Polska
  91,54%
 • 51,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Odrzywół
  51,82%
  Województwo
  86,80%
  Kraj
  82,60%
 • 0,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,13%
  woj. mazowieckie
  56,98%
  Kraj
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Gmina Odrzywół - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W gminie Odrzywół na 1000 mieszkańców pracuje 72osób . 71,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 29,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Odrzywół wynosiło w 2019 roku 15,6% (15,9% wśród kobiet i 15,4% wśród mężczyzn).

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Odrzywół wynosiło 3 794,10 PLN, co odpowiada 78.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Odrzywół 177 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 45 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -132.

  65,4% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Odrzywół pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 9,5% w przemyśle i budownictwie, a 5,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 72 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Odrzywół
  72,0
  woj. mazowieckie
  309,0
  Cały kraj
  251,0
 • 14,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 14,2% Kobiety
 • 14,2% Mężczyźni
 • gm. Odrzywół
  15,6%
  woj. mazowieckie
  4,4%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Odrzywół w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Odrzywół w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Odrzywół w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 794 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Odrzywół
  3 794 PLN
  Województwo
  5 889 PLN
  Polska
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Odrzywół w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 177 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 45 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -132 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,25 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 65,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 60,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 70,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 9,5% Przemysł i budownictwo
 • 6,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 12,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 4,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,0% Pozostałe
 • 26,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Odrzywół w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 276 Pracujący ogółem
 • 196 Kobiety
 • 80 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Odrzywół w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 17,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,2% W wieku produkcyjnym
 • 53,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Odrzywół, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 63,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Odrzywół
  63,4
  Mazowieckie
  69,6
  Kraj
  66,7
 • 34,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Odrzywół
  34,9
  Mazowieckie
  37,0
  Kraj
  36,5
 • 122,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Odrzywół
  122,6
  Województwo
  113,6
  Polska
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 60,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Odrzywół - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W gminie Odrzywół w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowane były 284 podmioty gospodarki narodowej, z czego 216 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 29 nowych podmiotów, a 14 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (38) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (20) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (135) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (14) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Odrzywół najwięcej (11) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (274) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,0% (91) podmiotów, a 66,5% (189) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Odrzywół najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (40.3%) oraz Budownictwo (25.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 284 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 91 Przemysł i budownictwo
 • 189 Pozostała działalność
 • 29 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Odrzywół w 2019 roku
 • 14 Podmioty wyrejestrowane w gminie Odrzywół w 2019 roku
 • 216 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 274 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 274
 • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9
 • 1Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 284 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 284
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 10 Spółki handlowe ogółem
 • 10
 • 8  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 8
 • 11 Spółki cywilne ogółem
 • 11
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 216 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 87 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 87
 • 54 Budownictwo
 • 54
 • 25 Przetwórstwo przemysłowe
 • 25
 • 9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 9
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 7 Transport i gospodarka magazynowa
 • 7
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 5 Pozostała działalność
 • 5
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 3 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 3
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Odrzywół - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w gminie Odrzywół stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 65 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,28 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Odrzywół wynosi 81,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Odrzywół najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,20 (wykrywalność 78%) oraz przeciwko mieniu - 4,79 (wykrywalność 52%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,21 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,32 (80%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,58 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Odrzywół.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Odrzywół, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 65
 • 46 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 46
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 18 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 18
 • 17,28 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Odrzywół
  17,28
  Województwo
  21,24
  Kraj
  20,75
 • 12,20 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,20
  woj. mazowieckie
  14,55
  Kraj
  13,21
 • 2,32 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,32
  woj. mazowieckie
  4,17
  Cały kraj
  4,88
 • 2,21 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Odrzywół
  2,21
  woj. mazowieckie
  1,84
  Cały kraj
  1,86
 • 0,58 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,58
  Mazowieckie
  0,34
  Kraj
  0,43
 • 4,79 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  4,79
  Województwo
  11,23
  Cały kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Odrzywół, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  81%
  woj. mazowieckie
  63%
  Polska
  73%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Odrzywół
  79%
  Województwo
  54%
  Cała Polska
  65%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  80%
  Mazowieckie
  72%
  Cały kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Mazowieckie
  98%
  Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Odrzywół
  96%
  Województwo
  83%
  Kraj
  86%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  52%
  Mazowieckie
  40%
  Kraj
  53%

Gmina Odrzywół - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Odrzywół wyniosła w 2018 roku 21,0 mln złotych, co daje 5,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 28.9% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu gminy Odrzywół - 25.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (15.7%) oraz na Dział 926 - Kultura fizyczna i sport (12.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,6 mln złotych, czyli 26,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Odrzywół wyniosła w 2018 roku 19,4 mln złotych, co daje 5,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 23.3% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (34.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (13.3%) oraz z Dział 926 - Kultura fizyczna i sport (7.6%). W budżecie gminy Odrzywół wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 486 złotych na mieszkańca (9,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,1 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Odrzywół według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Odrzywół według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Odrzywół, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Odrzywół według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  11,9 mln

  2,9 tys(100%)

  11,1 mln

  2,7 tys(100%)

  12,0 mln

  3,0 tys(100%)

  12,6 mln

  3,2 tys(100%)

  12,5 mln

  3,2 tys(100%)

  13,6 mln

  3,5 tys(100%)

  16,7 mln

  4,3 tys(100%)

  21,0 mln

  5,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,9 mln

  968(32.9%)

  4,0 mln

  992(36.1%)

  3,9 mln

  982(32.8%)

  4,5 mln

  1,1 tys(35.3%)

  4,2 mln

  1,1 tys(33.8%)

  4,0 mln

  1,0 tys(29.3%)

  5,3 mln

  1,4 tys(31.5%)

  5,3 mln

  1,4 tys(25.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,9 mln

  478(16.2%)

  2,1 mln

  510(18.6%)

  2,1 mln

  528(17.6%)

  2,2 mln

  556(17.5%)

  2,3 mln

  580(18.3%)

  2,8 mln

  706(20.4%)

  2,7 mln

  694(16%)

  3,3 mln

  857(15.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  568,3 tys

  141(4.8%)

  81,5 tys

  20,2(0.7%)

  572,5 tys

  143(4.8%)

  1,1 mln

  266(8.4%)

  178,4 tys

  45,5(1.4%)

  105,8 tys

  26,9(0.8%)

  262,8 tys

  68,0(1.6%)

  2,7 mln

  705(12.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,5 mln

  381(12.9%)

  1,5 mln

  385(14%)

  1,5 mln

  383(12.8%)

  1,5 mln

  381(12%)

  1,5 mln

  392(12.3%)

  4,2 mln

  1,1 tys(31.1%)

  1,3 mln

  326(7.5%)

  1,9 mln

  498(9.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  413,6 tys

  102(3.5%)

  638,5 tys

  159(5.8%)

  1,5 mln

  368(12.3%)

  572,4 tys

  144(4.5%)

  1,1 mln

  290(9.1%)

  450,5 tys

  115(3.3%)

  1,2 mln

  311(7.2%)

  1,1 mln

  286(5.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  495(16.8%)

  842,6 tys

  209(7.6%)

  772,5 tys

  193(6.5%)

  731,6 tys

  184(5.8%)

  923,3 tys

  236(7.4%)

  765,3 tys

  195(5.6%)

  673,7 tys

  174(4%)

  793,5 tys

  207(3.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  592,3 tys

  147(5%)

  277,3 tys

  68,8(2.5%)

  580,7 tys

  145(4.9%)

  1,1 mln

  281(8.8%)

  716,1 tys

  183(5.7%)

  661,7 tys

  168(4.9%)

  446,0 tys

  115(2.7%)

  632,4 tys

  165(3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  97,2 tys

  24,1(0.8%)

  139,0 tys

  34,5(1.3%)

  149,2 tys

  37,3(1.2%)

  92,7 tys

  23,3(0.7%)

  132,3 tys

  33,7(1.1%)

  111,9 tys

  28,5(0.8%)

  121,8 tys

  31,5(0.7%)

  267,9 tys

  69,7(1.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  135,6 tys

  33,6(1.1%)

  747,2 tys

  185(6.8%)

  377,5 tys

  94,5(3.2%)

  124,9 tys

  31,4(1%)

  373,2 tys

  95,2(3%)

  168,6 tys

  42,9(1.2%)

  293,9 tys

  76,1(1.8%)

  217,7 tys

  56,7(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  168,3 tys

  41,7(1.4%)

  174,6 tys

  43,3(1.6%)

  196,8 tys

  49,3(1.6%)

  179,6 tys

  45,2(1.4%)

  195,6 tys

  49,9(1.6%)

  205,9 tys

  52,4(1.5%)

  167,2 tys

  43,3(1%)

  177,8 tys

  46,3(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  52,3 tys

  12,9(0.4%)

  46,6 tys

  11,6(0.4%)

  38,5 tys

  9,6(0.3%)

  33,6 tys

  8,5(0.3%)

  73,7 tys

  18,8(0.6%)

  60,4 tys

  15,4(0.4%)

  123,1 tys

  31,9(0.7%)

  126,7 tys

  33,0(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  226,4 tys

  56,1(1.9%)

  187,9 tys

  46,6(1.7%)

  134,2 tys

  33,6(1.1%)

  76,5 tys

  19,3(0.6%)

  82,8 tys

  21,1(0.7%)

  73,2 tys

  18,6(0.5%)

  71,8 tys

  18,6(0.4%)

  67,9 tys

  17,7(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  11,1 tys

  2,7(0.1%)

  713

  0,2(0%)

  715

  0,2(0%)

  48,1 tys

  12,1(0.4%)

  42,1 tys

  10,8(0.3%)

  4,3 tys

  1,1(0%)

  834

  0,2(0%)

  51,9 tys

  13,5(0.2%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  55,9 tys

  13,8(0.5%)

  204,9 tys

  50,9(1.9%)

  17,5 tys

  4,4(0.1%)

  12,7 tys

  3,2(0.1%)

  33,1 tys

  8,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,0 tys

  9,6(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  587

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  120,6 tys

  29,9(1%)

  111,2 tys

  27,6(1%)

  79,7 tys

  20,0(0.7%)

  404,0 tys

  102(3.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  69,8 tys

  17,3(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  0,0

  0,0(0%)

  11,6 tys

  2,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  554,2 tys

  141(4.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Odrzywół według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Odrzywół według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Odrzywół, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Odrzywół według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  11,9 mln

  2,9 tys(100%)

  11,5 mln

  2,9 tys(100%)

  12,5 mln

  3,1 tys(100%)

  12,2 mln

  3,0 tys(100%)

  12,1 mln

  3,1 tys(100%)

  14,5 mln

  3,7 tys(100%)

  16,1 mln

  4,1 tys(100%)

  19,4 mln

  5,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,6 mln

  1,6 tys(55.5%)

  6,5 mln

  1,6 tys(56.5%)

  6,6 mln

  1,7 tys(52.9%)

  6,7 mln

  1,7 tys(54.7%)

  6,4 mln

  1,6 tys(53%)

  6,8 mln

  1,7 tys(46.7%)

  6,7 mln

  1,7 tys(41.6%)

  6,8 mln

  1,8 tys(34.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  1,4 mln

  359(12.2%)

  1,5 mln

  378(13.2%)

  1,8 mln

  444(14.2%)

  1,7 mln

  435(14.2%)

  1,9 mln

  487(15.7%)

  2,0 mln

  516(14%)

  2,2 mln

  561(13.4%)

  2,6 mln

  672(13.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  17,1 tys

  4,2(0.1%)

  273,9 tys

  68,0(2.4%)

  178,6 tys

  44,7(1.4%)

  531,7 tys

  134(4.4%)

  32,5 tys

  8,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 mln

  385(7.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  415,8 tys

  103(3.5%)

  161,2 tys

  40,0(1.4%)

  201,3 tys

  50,4(1.6%)

  501,3 tys

  126(4.1%)

  300,6 tys

  76,7(2.5%)

  232,4 tys

  59,2(1.6%)

  543,9 tys

  141(3.4%)

  1,4 mln

  375(7.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,4 mln

  350(11.9%)

  1,4 mln

  352(12.3%)

  1,4 mln

  351(11.2%)

  1,4 mln

  347(11.3%)

  1,4 mln

  354(11.4%)

  4,0 mln

  1,0 tys(27.6%)

  968,8 tys

  251(6%)

  1,3 mln

  332(6.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  729,1 tys

  181(6.1%)

  487,8 tys

  121(4.2%)

  1,3 mln

  335(10.7%)

  395,5 tys

  99,6(3.3%)

  1,1 mln

  275(8.9%)

  468,2 tys

  119(3.2%)

  469,9 tys

  122(2.9%)

  510,9 tys

  133(2.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  576,1 tys

  143(4.8%)

  576,7 tys

  143(5%)

  239,0 tys

  59,8(1.9%)

  321,2 tys

  80,8(2.6%)

  468,4 tys

  120(3.9%)

  366,8 tys

  93,4(2.5%)

  346,6 tys

  89,7(2.1%)

  371,7 tys

  96,8(1.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  245,7 tys

  60,9(2.1%)

  70,9 tys

  17,6(0.6%)

  93,8 tys

  23,5(0.7%)

  88,3 tys

  22,2(0.7%)

  104,5 tys

  26,7(0.9%)

  463,1 tys

  118(3.2%)

  470,6 tys

  122(2.9%)

  280,3 tys

  73,0(1.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  178,0 tys

  44,1(1.5%)

  70,3 tys

  17,4(0.6%)

  57,3 tys

  14,3(0.5%)

  73,3 tys

  18,4(0.6%)

  76,0 tys

  19,4(0.6%)

  57,6 tys

  14,7(0.4%)

  218,0 tys

  56,4(1.4%)

  119,4 tys

  31,1(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  896

  0,2(0%)

  21,6 tys

  5,4(0.2%)

  399,4 tys

  99,9(3.2%)

  19,8 tys

  5,0(0.2%)

  186,2 tys

  47,5(1.5%)

  9,3 tys

  2,4(0.1%)

  6,7 tys

  1,7(0%)

  93,8 tys

  24,4(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  18,0 tys

  4,5(0.2%)

  5,5 tys

  1,4(0%)

  300

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  85,0 tys

  22,1(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  11,1 tys

  2,7(0.1%)

  713

  0,2(0%)

  715

  0,2(0%)

  48,1 tys

  12,1(0.4%)

  42,1 tys

  10,8(0.3%)

  4,3 tys

  1,1(0%)

  834

  0,2(0%)

  51,9 tys

  13,5(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  11,7 tys

  2,9(0.1%)

  78,9 tys

  19,6(0.7%)

  37,0 tys

  9,3(0.3%)

  60,9 tys

  15,3(0.5%)

  35,8 tys

  9,1(0.3%)

  41,8 tys

  10,7(0.3%)

  42,1 tys

  10,9(0.3%)

  45,3 tys

  11,8(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  65,0 tys

  16,1(0.5%)

  62,4 tys

  15,5(0.5%)

  84,8 tys

  21,2(0.7%)

  76,8 tys

  19,3(0.6%)

  59,9 tys

  15,3(0.5%)

  48,9 tys

  12,4(0.3%)

  41,1 tys

  10,6(0.3%)

  38,4 tys

  10,0(0.2%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  55,9 tys

  13,8(0.5%)

  198,3 tys

  49,2(1.7%)

  14,0 tys

  3,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,5 tys

  6,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,9 tys

  4,9(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,3 tys

  0,3(0%)

  2,6 tys

  0,7(0%)

  2,7 tys

  0,7(0%)

  2,5 tys

  0,6(0%)

  2,2 tys

  0,6(0%)

  1,9 tys

  0,5(0%)

  2,8 tys

  0,7(0%)

  2,8 tys

  0,7(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  112,2 tys

  27,8(0.9%)

  55,6 tys

  13,8(0.5%)

  69,8 tys

  17,5(0.6%)

  286,9 tys

  72,2(2.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Odrzywół - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 944 mieszkańców gminy Odrzywół jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 468 kobiet oraz 476 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,7% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 14,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,0% mieszkańców gminy Odrzywół, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 27,7% podstawowym ukończonym. 5,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy gminy Odrzywół mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Odrzywół największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,8%) oraz zasadnicze zawodowe (17,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,9%) oraz podstawowe ukończone (27,7%).

  12,1% mieszkańców gminy Odrzywół w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (13,5% wśród dziewczynek i 10,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 450 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,00 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W roku 2018 w gminie Odrzywół placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 16 oddziałach uczyło się 265 uczniów (129 kobiet oraz 136 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Odrzywół placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 16 oddziałach uczyło się 296 uczniów (143 kobiety oraz 153 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 19,8% ludności (17,1% wśród dziewczynek i 22,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 100,76.

  W gminie Odrzywół znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 140 uczniów (57 kobiet oraz 83 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 32 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Odrzywół placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 88 uczniów (50 kobiet oraz 38 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 28 absolwentów.

  W gminie Odrzywół znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 34 uczniów (23 kobiety oraz 11 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 28,8% mieszkańców (25,6% wśród dziewczyn i 31,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,3 uczniów. 11,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,6% mieszkańców gminy Odrzywół w wieku potencjalnej nauki (29,1% kobiet i 22,3% mężczyzn).

 • 10,1% Wykształcenie wyższe
 • gm. Odrzywół
  10,1%
  Mazowieckie
  24,4%
  Cała Polska
  17,9%
 • 12,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  27,5%
  Mazowieckie
  34,8%
  Kraj
  33,3%
 • 28,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,7%
  Mazowieckie
  3,0%
  Kraj
  2,7%
 • 2,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Odrzywół
  11,2%
  Mazowieckie
  14,4%
  Polska
  12,4%
 • 13,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  14,6%
  Województwo
  17,4%
  Kraj
  18,1%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  23,0%
  Województwo
  17,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 17,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  6,3%
  woj. mazowieckie
  4,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 27,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Odrzywół
  27,7%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Polska
  19,3%
 • 27,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 27,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 5,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  5,3%
  woj. mazowieckie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 7,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 450 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Odrzywół
  450,0
  Mazowieckie
  935,0
  Cały kraj
  873,0
 • 0,00 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina Odrzywół
  0,00
  Mazowieckie
  0,84
  Polska
  0,89
 •  
 • Szkoły podstawowe w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Odrzywół) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 240 Uczniowie
 • 119 Kobiety
  (uczniowie)
 • 121 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,6%
  50,4%
 • 19 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Absolwenci 2016
 • 10 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2 Oddziały
 • 25 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,0%
  60,0%
 • 6 Absolwenci 2016
 • 2 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 16,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,6
  Województwo
  17,6
  Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,6
 • 16,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,6
 • 17,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,1
 • 12,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 12,5
 •  
 • 20,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 18,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 307 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 240 angielski
 • 67 niemiecki
 • 61 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 61 niemiecki
 • 25 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 25 angielski
 • 13 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 13 niemiecki
 •  
 • 100,76 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  100,76
  Województwo
  98,96
  Cały kraj
  95,46
 • 95,06 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Odrzywół
  95,06
  Województwo
  97,33
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Odrzywół) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Odrzywół) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Odrzywół(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Odrzywół aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Boheterów Westerplatte w Odrzywole (Bohaterów Westerplatte)
  Publiczna
  48 671-60-49
  ul. Warszawska 51
  26-425 Odrzywół
  1425127
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślakowicach
  Publiczna
  48 674-27-28
  ul. Myślakowice 1
  26-425 Myślakowice
  3237
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Odrzywół) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 140 Uczniowie
 • 57 Kobiety
  (uczniowie)
 • 83 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,7%
  59,3%
 • 55 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  23,3
  Województwo
  26,1
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 10,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 8,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Odrzywół) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 34 Uczniowie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,6%
  32,4%
 • 25 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 11,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • gm. Odrzywół
  11,3
  woj. mazowieckie
  18,4
  Kraj
  17,9
 •  
 • 6,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia specjalne dla młodzieży)
 • 4,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 280 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 140 niemiecki
 • 140 angielski
 • 35 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 35 angielski
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Odrzywół(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Odrzywół aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnoksztalcące w Lipinach
  Publiczne
  48 671-60-19
  48 671-62-91
  Lipiny 40
  26-425 Lipiny
  6150-
  Technikum w Lipinach
  Publiczne
  Lipiny 40
  26-425 Lipiny
  353-
  Zasadnicza Szkoła Specjalna w Kolonii Ossa
  Publiczna
  48 671-60-11
  48 671-60-11
  ul. Kolonia Ossa 40
  26-425 Kolonia Ossa
  236-
  Zasadnicza Szkola Zawodowa w Lipinach
  Publiczna
  Lipiny 40
  26-425 Lipiny
  111-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 12,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 10,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 22,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 28,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 25,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Odrzywół, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Odrzywół, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Odrzywół, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Odrzywół - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Biblioteki publiczne w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w gminie Odrzywół działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 13 538 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 12 749 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w gminie Odrzywół
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Odrzywół działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 113 członków. Zarejestrowano 107 ćwiczących (mężczyźni: 97, kobiety: 10, chłopcy do lat 18: 91, dziewczęta do lat 18: 10). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Odrzywół w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Odrzywół - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Odrzywół i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018) • W 2018 roku w gminie Odrzywół znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu przysuskiego.

  Powiat przysuski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 kmŚcieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Odrzywół w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 60,5 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina
  60,5 km
  Województwo
  561,2 km
  Polska
  444,7 km
 • 1,6 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina
  1,6 km
  Mazowieckie
  3,7 km
  Cała Polska
  3,6 km