Gmina Borkowice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, regon, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja)

Gmina Borkowice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Borkowice to gmina wiejska. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu przysuskiego. Gmina Borkowice ma 4 261 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 10,0% ludności powiatu. Gmina stanowi 10,7% powierzchni powiatu.
 • 4 261 Liczba mieszkańców
 • 85,8 km² Powierzchnia
 • 50 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 48 Numer kierunkowy
 • WPY Tablice rejestracyjne
 • Robert Sylwester Fidos Wójt gminy
Gmina Borkowice na mapie
Identyfikatory
 • 20.694351.3036 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1423012
Herb gminy Borkowice
Gmina Borkowice herb

Gmina Borkowice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-411Poczta Rusinów
26-422Poczta Borkowice koło Końskich

Gmina Borkowice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Borkowice)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Borkowice
(48) 675-79-10 115
(48) 675-79-10
ul. ks Jana Wiśniewskiego 42
26-422 Borkowice
ZUS Inspektorat w Przysusze (podlega pod: ZUS Oddział w Radomiu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Radomska 30
26-400 Przysucha

Gmina Borkowice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Gmina Borkowice ma 4 261 mieszkańców, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 10,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Borkowice zawarli w 2019 roku 20 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  30,3% mieszkańców gminy Borkowice jest stanu wolnego, 55,6% żyje w małżeństwie, 1,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,4% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Borkowice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -32. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,44 na 1000 mieszkańców gminy Borkowice. W 2019 roku urodziło się 39 dzieci, w tym 51,3% dziewczynek i 48,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 374 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,67 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 49,2% zgonów w gminie Borkowice spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,1% zgonów w gminie Borkowice były nowotwory, a 4,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Borkowice przypada 16.5 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 50 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 52 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Borkowice -2. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,8% mieszkańców gminy Borkowice jest w wieku produkcyjnym, 17,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 261 Liczba mieszkańców
 • 2 138 Kobiety
 • 2 123 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Borkowice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Borkowice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Borkowice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 42,1 latŚredni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,1 lat
  woj. mazowieckie
  41,5 lat
  Kraj
  41,9 lat
 • 43,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Borkowice, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Borkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Borkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Borkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,3% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  30,4%
  woj. mazowieckie
  28,4%
  Kraj
  28,8%
 • 22,3% Kobiety
  (Panny)
 • 38,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,6%Żonaci/Zamężne
 • gm. Borkowice
  55,6%
  Województwo
  55,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 55,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,4% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Borkowice
  11,3%
  woj. mazowieckie
  9,9%
  Cały kraj
  9,6%
 • 19,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  1,8%
  Województwo
  5,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 2,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • gm. Borkowice
  0,9%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,8%
 • 1,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Borkowice w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  4,6
  Mazowieckie
  4,9
  Polska
  4,8
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Gmina Borkowice
  1,1
  woj. mazowieckie
  1,7
  Kraj
  1,7
 • 20 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Borkowice w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -32 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -19 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -13 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,44 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -7,4
  Województwo
  0,4
  Cały kraj
  -0,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Borkowice w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Borkowice w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Borkowice w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Borkowice w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 39 Urodzenia żywe
 • 20 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 19 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,3%
  48,7%
 • 9,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  9,1
  woj. mazowieckie
  11,0
  Cała Polska
  9,8
 • 42,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Borkowice
  42,3
  woj. mazowieckie
  46,5
  Polska
  41,8
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 92 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 92
 • 48 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 48
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 374 gŚrednia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 256 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 471 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Borkowice
  3 374 g
  woj. mazowieckie
  3 399 g
  Cała Polska
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 42 Waga 4000g - 4499g
 • 42
 • 127 Waga 3500g - 3999g
 • 127
 • 140 Waga 3000g - 3499g
 • 140
 • 61 Waga 2500g - 2999g
 • 61
 • 6 Waga 2000g - 2499g
 • 6
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,39 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,39
  Mazowieckie
  1,57
  Cały kraj
  1,42
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,63
  Mazowieckie
  0,76
  Polska
  0,69
 • 0,67 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Borkowice
  0,67
  Województwo
  1,03
  Kraj
  0,92
 • Statystyki zgonów w gminie Borkowice w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 71 Zgony
 • 39 Kobiety
  (Zgony)
 • 32 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 54,9%
  45,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,5 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  16,5
  woj. mazowieckie
  10,7
  Cały kraj
  10,7
 • 148,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Borkowice
  148,6
  Mazowieckie
  96,8
  Cały kraj
  109,3
 • 2,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Borkowice
  2,5
  Województwo
  3,2
  Cała Polska
  3,8
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,9
  woj. mazowieckie
  3,0
  Kraj
  3,1
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,2
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie przysuskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  49,2%
  woj. mazowieckie
  34,7%
  Cały kraj
  40,5%
 • 21,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  21,1%
  woj. mazowieckie
  25,5%
  Kraj
  26,4%
 • 4,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Borkowice
  4,7%
  woj. mazowieckie
  8,5%
  Cała Polska
  6,7%
 • 7,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  7,0
  Kraj
  9,8
 • 65,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  65,6
  Kraj
  72,2
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  281,1
  woj. mazowieckie
  278,2
  Cała Polska
  284,5
 • 257,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  257,4
  Cała Polska
  263,9
 • 655,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 772,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 536,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  655,1
  Województwo
  378,0
  Cały kraj
  437,2
 • 60,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 18,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 99,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  60,9
  Województwo
  58,3
  Cały kraj
  71,0
 • 14,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  14,2
  woj. mazowieckie
  36,3
  Cała Polska
  34,8
 • 4,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Borkowice
  4,7
  Mazowieckie
  7,5
  Cały kraj
  8,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Borkowice
  0,4%
  Województwo
  0,7%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 50 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 27 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 52 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 28 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -2 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -2 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Borkowice w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Borkowice, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Borkowice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w gminie Borkowice oddano do użytku 10 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,35 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Borkowice to 1 706 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 397 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Borkowice to 5,70 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w gminie Borkowice to 110,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 76,91% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 59,85% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 54,98% mieszkań posiada łazienkę, 51,29% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 706 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 396,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Borkowice
  396,60
  Województwo
  426,20
  Polska
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 72,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  72,10 m2
  woj. mazowieckie
  72,30 m2
  Kraj
  74,20 m2
 • 28,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Borkowice
  28,60 m2
  woj. mazowieckie
  30,80 m2
  Polska
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 3,40 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Borkowice
  3,40
  woj. mazowieckie
  3,62
  Polska
  3,82
 • 2,52 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,52
  Mazowieckie
  2,35
  Polska
  2,63
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,74
  Mazowieckie
  0,65
  Polska
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 10 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 2,35 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  2,35
  woj. mazowieckie
  7,96
  Kraj
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 57 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 5,70 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  5,70
  Województwo
  3,49
  Cała Polska
  3,78
 • 13,38 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Gmina Borkowice
  13,38
  Województwo
  27,78
  Kraj
  20,42
 • 1 100 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 110,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Gmina Borkowice
  110,0 m2
  Mazowieckie
  82,3 m2
  Cała Polska
  88,6 m2
 • 0,26 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Gmina Borkowice
  0,26 m2
  Mazowieckie
  0,65 m2
  Polska
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 76,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  76,91%
  Mazowieckie
  95,93%
  Polska
  96,88%
 • 59,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Borkowice
  59,85%
  Mazowieckie
  93,66%
  Polska
  93,83%
 • 54,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Borkowice
  54,98%
  Mazowieckie
  91,69%
  Polska
  91,54%
 • 51,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  51,29%
  Mazowieckie
  86,80%
  Kraj
  82,60%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Mazowieckie
  56,98%
  Kraj
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Gmina Borkowice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W gminie Borkowice na 1000 mieszkańców pracuje 56osób . 72,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 27,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Borkowice wynosiło w 2019 roku 25,1% (25,3% wśród kobiet i 24,9% wśród mężczyzn).

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Borkowice wynosiło 3 794,10 PLN, co odpowiada 78.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Borkowice 266 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 156 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -110.

  65,4% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Borkowice pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 9,5% w przemyśle i budownictwie, a 5,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 56 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  56,0
  Mazowieckie
  309,0
  Cały kraj
  251,0
 • 26,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 27,5% Kobiety
 • 25,8% Mężczyźni
 • Gmina Borkowice
  25,1%
  Mazowieckie
  4,4%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Borkowice w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Borkowice w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Borkowice w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 794 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Borkowice
  3 794 PLN
  woj. mazowieckie
  5 889 PLN
  Cały kraj
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Borkowice w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 266 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 156 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -110 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,59 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 65,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 60,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 70,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 9,5% Przemysł i budownictwo
 • 6,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 12,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 4,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,0% Pozostałe
 • 26,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Borkowice w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 243 Pracujący ogółem
 • 176 Kobiety
 • 67 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Borkowice w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 17,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,8% W wieku produkcyjnym
 • 53,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Borkowice, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 67,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  67,2
  woj. mazowieckie
  69,6
  Kraj
  66,7
 • 37,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Borkowice
  37,3
  Mazowieckie
  37,0
  Kraj
  36,5
 • 124,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Borkowice
  124,5
  woj. mazowieckie
  113,6
  Cały kraj
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 60,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Borkowice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W gminie Borkowice w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 307 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 250 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 36 nowych podmiotów, a 15 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (40) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (19) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (35) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (15) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Borkowice najwięcej (8) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (292) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,6% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 35,8% (110) podmiotów, a 62,5% (192) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Borkowice najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (29.6%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 307 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 110 Przemysł i budownictwo
 • 192 Pozostała działalność
 • 36 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Borkowice w 2019 roku
 • 15 Podmioty wyrejestrowane w gminie Borkowice w 2019 roku
 • 250 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 292 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 292
 • 14 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 14
 • 1Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 307 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 307
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółki handlowe ogółem
 • 5
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 4  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 4
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 8 Spółki cywilne ogółem
 • 8
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 250 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 74 Budownictwo
 • 74
 • 67 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 67
 • 25 Transport i gospodarka magazynowa
 • 25
 • 25 Przetwórstwo przemysłowe
 • 25
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 8 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 8
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 7 Pozostała działalność
 • 7
 • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 6
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Borkowice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w gminie Borkowice stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 74 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,28 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Borkowice wynosi 81,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Borkowice najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,20 (wykrywalność 78%) oraz przeciwko mieniu - 4,79 (wykrywalność 52%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,21 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,32 (80%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,58 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Borkowice.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Borkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 74
 • 52 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 52
 • 10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 10
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 21 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 21
 • 17,28 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Borkowice
  17,28
  Mazowieckie
  21,24
  Polska
  20,75
 • 12,20 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Borkowice
  12,20
  Mazowieckie
  14,55
  Cała Polska
  13,21
 • 2,32 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,32
  Województwo
  4,17
  Kraj
  4,88
 • 2,21 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,21
  Województwo
  1,84
  Polska
  1,86
 • 0,58 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Borkowice
  0,58
  woj. mazowieckie
  0,34
  Kraj
  0,43
 • 4,79 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Borkowice
  4,79
  Mazowieckie
  11,23
  Polska
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Borkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Borkowice
  81%
  Mazowieckie
  63%
  Cały kraj
  73%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  79%
  Mazowieckie
  54%
  Cały kraj
  65%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  80%
  Mazowieckie
  72%
  Polska
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Borkowice
  100%
  woj. mazowieckie
  98%
  Kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Borkowice
  96%
  woj. mazowieckie
  83%
  Kraj
  86%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Borkowice
  52%
  woj. mazowieckie
  40%
  Polska
  53%

Gmina Borkowice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Borkowice wyniosła w 2018 roku 18,8 mln złotych, co daje 4,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.2% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu gminy Borkowice - 33.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (10.9%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (8.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,8 mln złotych, czyli 14,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Borkowice wyniosła w 2018 roku 18,6 mln złotych, co daje 4,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.8% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (43.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.2%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (3.2%). W budżecie gminy Borkowice wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 399 złotych na mieszkańca (9,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,8 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Borkowice według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Borkowice według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Borkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Borkowice według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,4 mln

  3,2 tys(100%)

  14,0 mln

  3,1 tys(100%)

  12,8 mln

  2,9 tys(100%)

  14,0 mln

  3,2 tys(100%)

  13,2 mln

  3,0 tys(100%)

  15,6 mln

  3,6 tys(100%)

  17,6 mln

  4,1 tys(100%)

  18,8 mln

  4,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,2 mln

  1,2 tys(36.3%)

  5,8 mln

  1,3 tys(41.7%)

  6,0 mln

  1,3 tys(47%)

  6,2 mln

  1,4 tys(44.5%)

  6,3 mln

  1,4 tys(47.7%)

  6,2 mln

  1,4 tys(39.5%)

  6,1 mln

  1,4 tys(34.8%)

  6,2 mln

  1,4 tys(33.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,4 mln

  315(9.9%)

  1,6 mln

  366(11.7%)

  1,6 mln

  354(12.4%)

  1,7 mln

  390(12.2%)

  1,6 mln

  373(12.3%)

  1,7 mln

  391(10.7%)

  1,9 mln

  439(10.7%)

  2,0 mln

  474(10.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  389,3 tys

  85,8(2.7%)

  633,3 tys

  141(4.5%)

  732,8 tys

  165(5.7%)

  463,8 tys

  105(3.3%)

  354,8 tys

  81,9(2.7%)

  353,4 tys

  82,3(2.3%)

  1,7 mln

  390(9.5%)

  1,6 mln

  378(8.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  369,8 tys

  81,5(2.6%)

  364,4 tys

  81,2(2.6%)

  373,8 tys

  83,9(2.9%)

  382,7 tys

  86,9(2.7%)

  394,1 tys

  91,0(3%)

  397,1 tys

  92,5(2.5%)

  438,5 tys

  102(2.5%)

  888,7 tys

  207(4.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  507(16%)

  2,4 mln

  534(17.1%)

  2,4 mln

  537(18.8%)

  2,6 mln

  587(18.4%)

  2,5 mln

  575(18.9%)

  4,9 mln

  1,1 tys(31.3%)

  752,7 tys

  175(4.3%)

  723,9 tys

  168(3.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  142,3 tys

  31,4(1%)

  209,9 tys

  46,8(1.5%)

  150,1 tys

  33,7(1.2%)

  733,2 tys

  167(5.2%)

  301,4 tys

  69,6(2.3%)

  325,1 tys

  75,7(2.1%)

  434,4 tys

  101(2.5%)

  605,1 tys

  141(3.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,2 mln

  699(22%)

  539,2 tys

  120(3.8%)

  573,2 tys

  129(4.5%)

  707,7 tys

  161(5%)

  474,9 tys

  110(3.6%)

  978,9 tys

  228(6.3%)

  595,0 tys

  138(3.4%)

  546,7 tys

  127(2.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  402,1 tys

  88,6(2.8%)

  1,9 mln

  428(13.7%)

  485,1 tys

  109(3.8%)

  617,8 tys

  140(4.4%)

  420,6 tys

  97,1(3.2%)

  348,6 tys

  81,2(2.2%)

  409,1 tys

  95,1(2.3%)

  374,0 tys

  86,9(2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  546,4 tys

  120(3.8%)

  183,9 tys

  41,0(1.3%)

  130,4 tys

  29,3(1%)

  121,8 tys

  27,7(0.9%)

  205,2 tys

  47,4(1.6%)

  139,8 tys

  32,6(0.9%)

  176,0 tys

  40,9(1%)

  343,0 tys

  79,7(1.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  152,1 tys

  33,5(1.1%)

  160,4 tys

  35,7(1.1%)

  190,5 tys

  42,8(1.5%)

  168,9 tys

  38,4(1.2%)

  141,2 tys

  32,6(1.1%)

  125,5 tys

  29,2(0.8%)

  116,1 tys

  27,0(0.7%)

  119,6 tys

  27,8(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  54,8 tys

  12,1(0.4%)

  49,2 tys

  11,0(0.4%)

  52,7 tys

  11,8(0.4%)

  177,3 tys

  40,3(1.3%)

  369,3 tys

  85,3(2.8%)

  115,5 tys

  26,9(0.7%)

  37,3 tys

  8,7(0.2%)

  83,7 tys

  19,5(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  11,7 tys

  2,6(0.1%)

  806

  0,2(0%)

  805

  0,2(0%)

  46,1 tys

  10,5(0.3%)

  52,1 tys

  12,0(0.4%)

  5,7 tys

  1,3(0%)

  924

  0,2(0%)

  60,0 tys

  14,0(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  17,7 tys

  3,9(0.1%)

  10,5 tys

  2,3(0.1%)

  9,1 tys

  2,0(0.1%)

  5,3 tys

  1,2(0%)

  7,0 tys

  1,6(0.1%)

  29,3 tys

  6,8(0.2%)

  27,7 tys

  6,4(0.2%)

  33,0 tys

  7,7(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  30,4 tys

  6,7(0.2%)

  27,4 tys

  6,1(0.2%)

  33,5 tys

  7,5(0.3%)

  31,0 tys

  7,0(0.2%)

  35,6 tys

  8,2(0.3%)

  34,7 tys

  8,1(0.2%)

  34,4 tys

  8,0(0.2%)

  31,7 tys

  7,4(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  15,1 tys

  3,3(0.1%)

  38,9 tys

  8,7(0.3%)

  38,9 tys

  8,7(0.3%)

  37,4 tys

  8,5(0.3%)

  22,1 tys

  5,1(0.2%)

  22,8 tys

  5,3(0.1%)

  12,3 tys

  2,8(0.1%)

  16,2 tys

  3,8(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  379

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  119,5 tys

  26,3(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  22,4 tys

  4,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  480

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,4 tys

  4,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Borkowice według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Borkowice według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Borkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Borkowice według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  12,0 mln

  2,6 tys(100%)

  15,4 mln

  3,4 tys(100%)

  12,9 mln

  2,9 tys(100%)

  14,0 mln

  3,2 tys(100%)

  13,7 mln

  3,1 tys(100%)

  16,1 mln

  3,7 tys(100%)

  17,3 mln

  4,0 tys(100%)

  18,6 mln

  4,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,0 mln

  1,5 tys(58.2%)

  7,5 mln

  1,7 tys(49.1%)

  7,7 mln

  1,7 tys(59.3%)

  7,8 mln

  1,8 tys(55.5%)

  7,7 mln

  1,8 tys(56.2%)

  7,9 mln

  1,8 tys(48.8%)

  8,2 mln

  1,9 tys(47.2%)

  8,1 mln

  1,9 tys(43.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  1,6 mln

  348(13.2%)

  1,8 mln

  391(11.4%)

  2,0 mln

  445(15.4%)

  2,1 mln

  472(14.8%)

  2,1 mln

  492(15.6%)

  2,4 mln

  554(14.8%)

  2,5 mln

  573(14.2%)

  2,8 mln

  657(15.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  156,7 tys

  36,4(0.9%)

  598,9 tys

  139(3.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  352,7 tys

  77,7(2.9%)

  2,1 mln

  473(13.8%)

  436,5 tys

  98,0(3.4%)

  537,2 tys

  122(3.8%)

  585,8 tys

  135(4.3%)

  435,6 tys

  101(2.7%)

  506,3 tys

  118(2.9%)

  471,5 tys

  110(2.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,0 mln

  451(17%)

  2,1 mln

  475(13.9%)

  2,1 mln

  474(16.3%)

  2,3 mln

  518(16.3%)

  2,2 mln

  508(16.1%)

  4,6 mln

  1,1 tys(28.4%)

  450,6 tys

  105(2.6%)

  414,2 tys

  96,3(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  42,6 tys

  9,4(0.4%)

  256,6 tys

  57,2(1.7%)

  122,3 tys

  27,5(0.9%)

  513,0 tys

  117(3.7%)

  357,9 tys

  82,6(2.6%)

  237,0 tys

  55,2(1.5%)

  278,8 tys

  64,8(1.6%)

  257,7 tys

  59,9(1.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  262,8 tys

  57,9(2.2%)

  81,4 tys

  18,1(0.5%)

  67,7 tys

  15,2(0.5%)

  235,7 tys

  53,5(1.7%)

  230,8 tys

  53,3(1.7%)

  233,1 tys

  54,3(1.4%)

  253,5 tys

  58,9(1.5%)

  244,9 tys

  56,9(1.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  161,0 tys

  37,4(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  15,4 tys

  3,4(0.1%)

  1,1 mln

  241(7%)

  253,2 tys

  56,9(2%)

  250,0 tys

  56,8(1.8%)

  190,0 tys

  43,9(1.4%)

  158,9 tys

  37,0(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  117,1 tys

  27,2(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  274,9 tys

  60,6(2.3%)

  43,2 tys

  9,6(0.3%)

  300

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,9(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  14,8 tys

  3,4(0.1%)

  113,1 tys

  26,3(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  179,4 tys

  39,5(1.5%)

  181,9 tys

  40,5(1.2%)

  97,3 tys

  21,8(0.8%)

  119,2 tys

  27,1(0.9%)

  108,6 tys

  25,1(0.8%)

  103,5 tys

  24,1(0.6%)

  63,5 tys

  14,8(0.4%)

  89,9 tys

  20,9(0.5%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  11,7 tys

  2,6(0.1%)

  806

  0,2(0%)

  805

  0,2(0%)

  46,1 tys

  10,5(0.3%)

  52,1 tys

  12,0(0.4%)

  5,7 tys

  1,3(0%)

  924

  0,2(0%)

  56,1 tys

  13,0(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  70,5 tys

  15,5(0.6%)

  90,5 tys

  20,2(0.6%)

  64,6 tys

  14,5(0.5%)

  73,6 tys

  16,7(0.5%)

  74,7 tys

  17,3(0.5%)

  68,4 tys

  15,9(0.4%)

  47,0 tys

  10,9(0.3%)

  48,4 tys

  11,2(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  75,2 tys

  16,6(0.6%)

  77,2 tys

  17,2(0.5%)

  114,2 tys

  25,6(0.9%)

  82,3 tys

  18,7(0.6%)

  60,5 tys

  14,0(0.4%)

  38,2 tys

  8,9(0.2%)

  39,3 tys

  9,1(0.2%)

  43,0 tys

  10,0(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  106,6 tys

  23,5(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  480

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  4,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  3,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,4 tys

  3,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Borkowice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 958 mieszkańców gminy Borkowice jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 442 kobiet oraz 516 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,7% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 14,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,0% mieszkańców gminy Borkowice, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 27,7% podstawowym ukończonym. 5,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy gminy Borkowice mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Borkowice największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,8%) oraz zasadnicze zawodowe (17,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,9%) oraz podstawowe ukończone (27,7%).

  W roku 2018 w gminie Borkowice mieściły się 3 przedszkola, w których do 5 oddziałów uczęszczało 98 dzieci (49 dziewczynek oraz 49 chłopców). Dostępnych było 110 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Borkowice mieściły się 2 przedszkola, w których do 2 oddziałów uczęszczało 43 dzieci (26 dziewczynek oraz 17 chłopców). Dostępne były 52 miejsca.

  18,1% mieszkańców gminy Borkowice w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,8% wśród dziewczynek i 20,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 649 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,19 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 28 oddziałach uczyło się 310 uczniów (154 kobiety oraz 156 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Borkowice placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 22 oddziałach uczyło się 287 uczniów (127 kobiet oraz 160 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,3% ludności (25,8% wśród dziewczynek i 26,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 11,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,98.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,6% mieszkańców (21,5% wśród dziewczyn i 19,8% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,1% mieszkańców gminy Borkowice w wieku potencjalnej nauki (22,6% kobiet i 23,4% mężczyzn).

 • 10,1% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  10,1%
  Mazowieckie
  24,4%
  Kraj
  17,9%
 • 12,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  27,5%
  Mazowieckie
  34,8%
  Kraj
  33,3%
 • 28,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,7% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  1,7%
  woj. mazowieckie
  3,0%
  Polska
  2,7%
 • 2,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Borkowice
  11,2%
  Mazowieckie
  14,4%
  Polska
  12,4%
 • 13,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  14,6%
  Województwo
  17,4%
  Cały kraj
  18,1%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Borkowice
  23,0%
  Mazowieckie
  17,3%
  Kraj
  22,9%
 • 17,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Borkowice
  6,3%
  Mazowieckie
  4,7%
  Polska
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 27,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Borkowice
  27,7%
  Mazowieckie
  17,4%
  Polska
  19,3%
 • 27,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 27,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 5,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  5,3%
  Mazowieckie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 7,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 649 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  649,0
  woj. mazowieckie
  935,0
  Cały kraj
  873,0
 • 1,19 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina Borkowice
  1,19
  Województwo
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 110 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Borkowice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 98 Dzieci
 • 49 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 49 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 19 3 lata
 • 19
 • 29 4 lata
 • 29
 • 31 5 lata
 • 31
 • 17 6 lat
 • 17
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 13 3 lata
 • 13
 • 17 4 lata
 • 17
 • 11 5 lata
 • 11
 • 6 6 lat
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 12 4 lata
 • 12
 • 20 5 lata
 • 20
 • 11 6 lat
 • 11
 • 18 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 7,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Borkowice(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Borkowice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe
  Publiczne
  48 673-78-03
  Ninków 23
  26-422 Ninków
  2454
  Przedszkole Samorządowe w Rzucowie
  Publiczne
  48 673-79-15
  48 673-78-46
  ul. Szkolna 33
  26-422 Rzuców
  111-
  Przedszkole Niepublicze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarekw Borkowicach
  Niepubliczne
  48 675-70-57
  ul. Słoneczna 3
  26-422 Borkowice
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Borkowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 277 Uczniowie
 • 137 Kobiety
  (uczniowie)
 • 140 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,5%
  50,5%
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Absolwenci 2016
 • 21 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 11 Oddziały
 • 33 Uczniowie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,5%
  48,5%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Absolwenci 2016
 • 2 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 11,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  11,1
  woj. mazowieckie
  17,6
  Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 11,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 11,1
 • 11,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 11,1
 • 16,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,3
 • 3,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,0
 •  
 • 24,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 19,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 336 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 277 angielski
 • 59 niemiecki
 • 50 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 30 angielski
 • 20 niemiecki
 •  
 • 95,98 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Borkowice
  95,98
  Mazowieckie
  98,96
  Polska
  95,46
 • 89,16 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  89,16
  woj. mazowieckie
  97,33
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Borkowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Borkowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Borkowice(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Borkowice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Łąckiego w Borkowicach (Janusz Łącki)
  Publiczna
  48 675-70-20
  48 675-70-20
  ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 8
  26-422 Borkowice
  7135-
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzucowie
  Publiczna
  48 673-79-15
  48 673-78-46
  ul. Szkolna 33
  26-422 Rzuców
  6100-
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Łąckiego w Borkowicach Filia w Ruszkowicach (Janusz Łącki)
  Publiczna
  48 675-53-07
  ul. Szkolna 4
  26-422 Ruszkowice
  212-
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Borkowicach
  Niepubliczna
  48 675-70-31
  48 383-33-61
  ul. Platanowa 1
  26-422 Borkowice
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły policealne (Gmina Borkowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 3 Oddziały
 • 117 Uczniowie
 • 93 Kobiety
  (uczniowie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 79,5%
  20,5%
 •  
 • 39,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Gmina
  39,0
  Mazowieckie
  21,1
  Cała Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 39,0 Szkoły policealne ogółem
 • 39,0
 • 39,0 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 39,0
 •  
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Borkowice(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Borkowice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach (Oskar Kolberg)
  Publiczna
  48 675-70-20
  48 675-70-20
  ul. Szkolna 4
  26-422 Ruszkowice
  -96-
  Technikum w Borkowicach
  Publiczne
  48 675-79-28
  48 675-79-28
  ul. Platanowa 1
  26-422 Borkowice
  437-
  Niepubliczna Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy w Borkowicach
  Niepubliczna
  48 675-70-31
  48 383-33-61
  ul. Platanowa 1
  26-422 Borkowice
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Borkowicach
  Publiczna
  48 675-79-28
  48 675-79-28
  ul. Platanowa 1
  26-422 Borkowice
  ---
  Liceum Ogólnokształcące w Borkowicach
  Publiczne
  48 675-79-28
  48 675-79-28
  ul. Platanowa 1
  26-422 Borkowice
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 18,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 10,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 21,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Borkowice, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Borkowice, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Borkowice, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Borkowice - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w gminie Borkowice: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W gminie Borkowice 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 70 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 18 (uczestnicy: 1 140)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 180)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 230)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 250)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 320)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 90)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 70)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 173)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 13)
  • taneczne: 2 (członkowie: 38)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 16)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 106)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 60)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 18)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 25)
  • taneczne: 1 (członkowie: 17)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w gminie Borkowice działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 14 245 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 12 802 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Borkowice działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 15 członków. Zarejestrowano 15 ćwiczących (mężczyźni: 10, kobiety: 5, chłopcy do lat 18: 10, dziewczęta do lat 18: 5). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Borkowice w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)