Gmina Borkowice w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Borkowice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Borkowice to gmina wiejska. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu przysuskiego. Gmina Borkowice ma 4 149 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 9,8% ludności powiatu. Gmina stanowi 10,7% powierzchni powiatu.
 • 4 149 Liczba mieszkańców
 • 85,8 km² Powierzchnia
 • 50 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 48 Numer kierunkowy
 • WPY Tablice rejestracyjne
 • Robert Sylwester Fidos Wójt gminy
Gmina Borkowice na mapie
Identyfikatory
 • 20.694351.3036 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1423012
Herb gminy Borkowice
Gmina Borkowice herb

Gmina Borkowice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-411Poczta Rusinów
26-422Poczta Borkowice koło Końskich

Gmina Borkowice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Borkowice)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Borkowice
(48) 675-79-10 115
(48) 675-79-10
ul. ks Jana Wiśniewskiego 42
26-422 Borkowice
ZUS Inspektorat w Przysusze (podlega pod: ZUS Oddział w Radomiu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Radomska 30
26-400 Przysucha

Gmina Borkowice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Borkowice ma 4 149 mieszkańców, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 12,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Borkowice zawarli w 2021 roku 15 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,2% mieszkańców gminy Borkowice jest stanu wolnego, 56,4% żyje w małżeństwie, 3,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,6% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Borkowice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -53. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -12,61 na 1000 mieszkańców gminy Borkowice. W 2021 roku urodziło się 28 dzieci, w tym 53,6% dziewczynek i 46,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 374 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,52 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 40,5% zgonów w gminie Borkowice spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 14,2% zgonów w gminie Borkowice były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Borkowice przypada 19.27 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 21 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 33 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Borkowice -12. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,9% mieszkańców gminy Borkowice jest w wieku produkcyjnym, 18,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 149 Liczba mieszkańców
 • 2 077 Kobiety
 • 2 072 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Borkowice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Borkowice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Borkowice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  42,2 lat
  Województwo
  41,7 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 43,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Borkowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Borkowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Borkowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Borkowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,2%
  Województwo
  30,0%
  Kraj
  29,1%
 • 21,9% Kobiety
  (Panny)
 • 34,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,4% Żonaci/Zamężne
 • gm. Borkowice
  56,5%
  Województwo
  53,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 56,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,6% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Borkowice
  10,6%
  Mazowieckie
  8,1%
  Polska
  8,5%
 • 17,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Borkowice
  3,5%
  Mazowieckie
  7,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 3,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,2% Nieustalone
 • Gmina
  1,2%
  Województwo
  0,5%
  Cała Polska
  0,7%
 • 1,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Borkowice w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina
  3,6
  woj. mazowieckie
  4,6
  Kraj
  4,4
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina
  1,2
  Mazowieckie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 15 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Borkowice w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -53 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -28 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -25 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -12,61 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Borkowice
  -12,6
  woj. mazowieckie
  -3,6
  Cała Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Borkowice w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Borkowice w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Borkowice w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Borkowice w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 28 Urodzenia żywe
 • 15 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 13 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,6%
  46,4%
 • 6,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Borkowice
  6,7
  Województwo
  10,0
  Cały kraj
  8,7
 • 37,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Borkowice
  37,6
  Mazowieckie
  42,2
  Polska
  37,5
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 40 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40
 • 92 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 92
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 374 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 273 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 474 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 374 g
  Mazowieckie
  3 396 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 37 Waga 4000g - 4499g
 • 37
 • 110 Waga 3500g - 3999g
 • 110
 • 111 Waga 3000g - 3499g
 • 111
 • 60 Waga 2500g - 2999g
 • 60
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Borkowice
  1,25
  Województwo
  1,49
  Polska
  1,32
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Borkowice
  0,61
  Województwo
  0,73
  Kraj
  0,64
 • 0,52 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,52
  woj. mazowieckie
  0,73
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Borkowice w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 81 Zgony
 • 43 Kobiety
  (Zgony)
 • 38 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 53,1%
  46,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 19,3 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  19,3
  woj. mazowieckie
  13,6
  Kraj
  13,6
 • 193,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Borkowice
  193,6
  Województwo
  136,2
  Cała Polska
  156,7
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  3,4
  Kraj
  3,9
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Borkowice
  3,3
  Mazowieckie
  3,4
  Kraj
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie przysuskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Borkowice
  40,5%
  Mazowieckie
  30,5%
  Kraj
  34,8%
 • 14,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  14,2%
  woj. mazowieckie
  18,6%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Borkowice
  5,1%
  Województwo
  6,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 109 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,8
  Cały kraj
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,5
  Cały kraj
  74,4
 • 237,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  237,5
  Województwo
  248,2
  Cała Polska
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  228,1
  Polska
  246,5
 • 677,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 771,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 581,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Borkowice
  677,2
  Województwo
  407,0
  Kraj
  475,8
 • 84,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 139,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  84,8
  Mazowieckie
  50,0
  Kraj
  70,6
 • 25,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  25,0
  Mazowieckie
  31,1
  Cała Polska
  32,6
 • 10,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  10,0
  woj. mazowieckie
  6,7
  Kraj
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Borkowice
  0,6%
  Mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 33 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -12 Saldo migracji
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -12 Saldo migracji wewnętrznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Borkowice w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Borkowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Borkowice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Borkowice oddano do użytku 16 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,86 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Borkowice to 1 719 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 406 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Borkowice to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Borkowice to 93,40 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 77,08% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 60,15% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 55,32% mieszkań posiada łazienkę, 51,66% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu przysuskiego.

  Powiat przysuski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 719 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 406,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Borkowice
  406,00
  Mazowieckie
  440,20
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 72,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Borkowice
  72,40 m2
  Mazowieckie
  72,60 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 29,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Borkowice
  29,40 m2
  Mazowieckie
  32,00 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,41 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Borkowice
  3,41
  woj. mazowieckie
  3,61
  Cały kraj
  3,82
 • 2,46 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  2,46
  woj. mazowieckie
  2,27
  Polska
  2,55
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,72
  Mazowieckie
  0,63
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 16 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,86 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Borkowice
  3,86
  woj. mazowieckie
  8,19
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 88 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Borkowice
  5,50
  Mazowieckie
  3,74
  Cały kraj
  3,90
 • 21,21 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Borkowice
  21,21
  Mazowieckie
  30,65
  Kraj
  24,07
 • 1 495 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 93,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Borkowice
  93,4 m2
  Mazowieckie
  91,2 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,36 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Borkowice
  0,36 m2
  Mazowieckie
  0,75 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 77,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Borkowice
  77,08%
  woj. mazowieckie
  96,09%
  Polska
  96,97%
 • 60,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Borkowice
  60,15%
  Województwo
  93,90%
  Polska
  94,01%
 • 55,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  55,32%
  Mazowieckie
  92,00%
  Polska
  91,78%
 • 51,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  51,66%
  Mazowieckie
  87,29%
  Kraj
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,00%
  woj. mazowieckie
  58,44%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Borkowice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Borkowice na 1000 mieszkańców pracuje 76osób . 64,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 35,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Borkowice wynosiło w 2021 roku 20,2% (21,5% wśród kobiet i 19,1% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Borkowice wynosiło 5 190,17 PLN, co odpowiada 86.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Borkowice 266 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 156 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -110.

  64,6% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Borkowice pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 10,6% w przemyśle i budownictwie, a 5,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 76 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Borkowice
  76,0
  woj. mazowieckie
  323,0
  Polska
  257,0
 • 20,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 21,5% Kobiety
 • 19,1% Mężczyźni
 • gm. Borkowice
  20,2%
  Mazowieckie
  4,6%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Borkowice w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Borkowice w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Borkowice w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 190 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 190 PLN
  woj. mazowieckie
  7 108 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Borkowice w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 266 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 156 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -110 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,59 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 64,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 60,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 69,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 10,6% Przemysł i budownictwo
 • 7,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 14,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 5,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,4% Pozostałe
 • 25,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Borkowice w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 316 Pracujący ogółem
 • 204 Kobiety
 • 112 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Borkowice w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,9% W wieku produkcyjnym
 • 53,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Borkowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Borkowice
  69,9
  woj. mazowieckie
  71,5
  Polska
  69,0
 • 39,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  39,3
  Województwo
  38,1
  Cały kraj
  38,2
 • 128,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Borkowice
  128,5
  woj. mazowieckie
  113,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Borkowice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Borkowice w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 326 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 265 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 28 nowych podmiotów, a 16 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (40) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (19) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (35) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (15) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Borkowice najwięcej (8) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (311) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 39,0% (127) podmiotów, a 59,2% (193) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Borkowice najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (32.8%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 326 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 127 Przemysł i budownictwo
 • 193 Pozostała działalność
 • 28 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Borkowice w 2021 roku
 • 16 Podmioty wyrejestrowane w gminie Borkowice w 2021 roku
 • 265 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 311 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 311
 • 14 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 14
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 326 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 326
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 Spółki handlowe ogółem
 • 7
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 5  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 5
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 8 Spółki cywilne ogółem
 • 8
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 265 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 87 Budownictwo
 • 87
 • 64 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 64
 • 27 Transport i gospodarka magazynowa
 • 27
 • 27 Przetwórstwo przemysłowe
 • 27
 • 12 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 12
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 6
 • 6 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 6
 • 4 Pozostała działalność
 • 4
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Borkowice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Borkowice stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 57 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,66 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Borkowice wynosi 74,30% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Borkowice najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,53 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 5,77 (wykrywalność 65%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,10 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,34 (54%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,10 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Borkowice.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Borkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 57 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 57
 • 40 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 40
 • 6 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 6
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 24 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 24
 • 13,66 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Borkowice
  13,66
  woj. mazowieckie
  22,31
  Kraj
  21,51
 • 9,53 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Borkowice
  9,53
  Mazowieckie
  14,38
  Polska
  12,82
 • 1,34 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Borkowice
  1,34
  Mazowieckie
  5,32
  Polska
  5,89
 • 2,10 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,10
  Województwo
  1,84
  Kraj
  1,85
 • 0,10 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,10
  woj. mazowieckie
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 5,77 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Borkowice
  5,77
  Mazowieckie
  11,83
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Borkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Borkowice
  74%
  Mazowieckie
  64%
  Kraj
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Borkowice
  70%
  Mazowieckie
  55%
  Kraj
  64%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Borkowice
  55%
  woj. mazowieckie
  71%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Borkowice
  100%
  woj. mazowieckie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Borkowice
  100%
  Województwo
  86%
  Cała Polska
  89%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Borkowice
  65%
  woj. mazowieckie
  41%
  Kraj
  53%

Gmina Borkowice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Borkowice wyniosła w 2021 roku 28,1 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 36.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Borkowice - 28% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (23.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,4 mln złotych, czyli 8,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Borkowice wyniosła w 2021 roku 30,8 mln złotych, co daje 7,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 44.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (39.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (20.3%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (10.9%). W budżecie gminy Borkowice wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 501 złotych na mieszkańca (6,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,8 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Borkowice według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Borkowice według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Borkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Borkowice według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,0 mln

  3,2 tys(100%)

  13,2 mln

  3,0 tys(100%)

  15,6 mln

  3,6 tys(100%)

  17,6 mln

  4,1 tys(100%)

  18,8 mln

  4,4 tys(100%)

  19,8 mln

  4,6 tys(100%)

  20,8 mln

  4,9 tys(100%)

  28,1 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,2 mln

  1,4 tys(44.5%)

  6,3 mln

  1,4 tys(47.7%)

  6,2 mln

  1,4 tys(39.5%)

  6,1 mln

  1,4 tys(34.8%)

  6,2 mln

  1,4 tys(33.2%)

  6,8 mln

  1,6 tys(34.5%)

  7,1 mln

  1,7 tys(34.2%)

  7,9 mln

  1,9 tys(28%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  707,7 tys

  161(5%)

  474,9 tys

  110(3.6%)

  978,9 tys

  228(6.3%)

  595,0 tys

  138(3.4%)

  546,7 tys

  127(2.9%)

  615,2 tys

  144(3.1%)

  816,2 tys

  193(3.9%)

  6,7 mln

  1,6 tys(23.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,7 mln

  390(12.2%)

  1,6 mln

  373(12.3%)

  1,7 mln

  391(10.7%)

  1,9 mln

  439(10.7%)

  2,0 mln

  474(10.9%)

  2,2 mln

  512(11%)

  2,2 mln

  523(10.6%)

  2,6 mln

  624(9.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  121,8 tys

  27,7(0.9%)

  205,2 tys

  47,4(1.6%)

  139,8 tys

  32,6(0.9%)

  176,0 tys

  40,9(1%)

  343,0 tys

  79,7(1.8%)

  255,3 tys

  59,9(1.3%)

  224,6 tys

  53,0(1.1%)

  1,3 mln

  319(4.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  382,7 tys

  86,9(2.7%)

  394,1 tys

  91,0(3%)

  397,1 tys

  92,5(2.5%)

  438,5 tys

  102(2.5%)

  888,7 tys

  207(4.7%)

  949,2 tys

  223(4.8%)

  853,9 tys

  202(4.1%)

  951,2 tys

  229(3.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  463,8 tys

  105(3.3%)

  354,8 tys

  81,9(2.7%)

  353,4 tys

  82,3(2.3%)

  1,7 mln

  390(9.5%)

  1,6 mln

  378(8.7%)

  1,2 mln

  281(6%)

  1,1 mln

  261(5.3%)

  762,1 tys

  184(2.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  587(18.4%)

  2,5 mln

  575(18.9%)

  4,9 mln

  1,1 tys(31.3%)

  752,7 tys

  175(4.3%)

  723,9 tys

  168(3.9%)

  831,3 tys

  195(4.2%)

  834,5 tys

  197(4%)

  713,5 tys

  172(2.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  733,2 tys

  167(5.2%)

  301,4 tys

  69,6(2.3%)

  325,1 tys

  75,7(2.1%)

  434,4 tys

  101(2.5%)

  605,1 tys

  141(3.2%)

  480,0 tys

  113(2.4%)

  555,7 tys

  131(2.7%)

  581,2 tys

  140(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  177,3 tys

  40,3(1.3%)

  369,3 tys

  85,3(2.8%)

  115,5 tys

  26,9(0.7%)

  37,3 tys

  8,7(0.2%)

  83,7 tys

  19,5(0.4%)

  97,8 tys

  23,0(0.5%)

  359,6 tys

  84,9(1.7%)

  217,5 tys

  52,4(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  168,9 tys

  38,4(1.2%)

  141,2 tys

  32,6(1.1%)

  125,5 tys

  29,2(0.8%)

  116,1 tys

  27,0(0.7%)

  119,6 tys

  27,8(0.6%)

  135,9 tys

  31,9(0.7%)

  111,6 tys

  26,4(0.5%)

  100,6 tys

  24,2(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  617,8 tys

  140(4.4%)

  420,6 tys

  97,1(3.2%)

  348,6 tys

  81,2(2.2%)

  409,1 tys

  95,1(2.3%)

  374,0 tys

  86,9(2%)

  434,0 tys

  102(2.2%)

  219,4 tys

  51,8(1.1%)

  99,0 tys

  23,9(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  31,0 tys

  7,0(0.2%)

  35,6 tys

  8,2(0.3%)

  34,7 tys

  8,1(0.2%)

  34,4 tys

  8,0(0.2%)

  31,7 tys

  7,4(0.2%)

  37,2 tys

  8,7(0.2%)

  33,6 tys

  7,9(0.2%)

  73,5 tys

  17,7(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  5,3 tys

  1,2(0%)

  7,0 tys

  1,6(0.1%)

  29,3 tys

  6,8(0.2%)

  27,7 tys

  6,4(0.2%)

  33,0 tys

  7,7(0.2%)

  11,7 tys

  2,8(0.1%)

  11,0 tys

  2,6(0.1%)

  13,1 tys

  3,2(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  37,4 tys

  8,5(0.3%)

  22,1 tys

  5,1(0.2%)

  22,8 tys

  5,3(0.1%)

  12,3 tys

  2,8(0.1%)

  16,2 tys

  3,8(0.1%)

  17,0 tys

  4,0(0.1%)

  20,7 tys

  4,9(0.1%)

  6,8 tys

  1,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  46,1 tys

  10,5(0.3%)

  52,1 tys

  12,0(0.4%)

  5,7 tys

  1,3(0%)

  924

  0,2(0%)

  60,0 tys

  14,0(0.3%)

  56,4 tys

  13,2(0.3%)

  52,8 tys

  12,5(0.3%)

  924

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  379

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Borkowice według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Borkowice według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Borkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Borkowice według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,0 mln

  3,2 tys(100%)

  13,7 mln

  3,1 tys(100%)

  16,1 mln

  3,7 tys(100%)

  17,3 mln

  4,0 tys(100%)

  18,6 mln

  4,3 tys(100%)

  19,8 mln

  4,6 tys(100%)

  21,5 mln

  5,1 tys(100%)

  30,8 mln

  7,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,8 mln

  1,8 tys(55.5%)

  7,7 mln

  1,8 tys(56.2%)

  7,9 mln

  1,8 tys(48.8%)

  8,2 mln

  1,9 tys(47.2%)

  8,1 mln

  1,9 tys(43.6%)

  8,9 mln

  2,1 tys(44.7%)

  9,8 mln

  2,3 tys(45.3%)

  12,1 mln

  2,9 tys(39.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  235,7 tys

  53,5(1.7%)

  230,8 tys

  53,3(1.7%)

  233,1 tys

  54,3(1.4%)

  253,5 tys

  58,9(1.5%)

  244,9 tys

  56,9(1.3%)

  294,4 tys

  69,1(1.5%)

  439,4 tys

  104(2%)

  6,3 mln

  1,5 tys(20.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,1 mln

  472(14.8%)

  2,1 mln

  492(15.6%)

  2,4 mln

  554(14.8%)

  2,5 mln

  573(14.2%)

  2,8 mln

  657(15.2%)

  3,0 mln

  714(15.3%)

  3,0 mln

  713(14%)

  3,3 mln

  806(10.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,9(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  14,8 tys

  3,4(0.1%)

  113,1 tys

  26,3(0.6%)

  25,9 tys

  6,1(0.1%)

  20,0 tys

  4,7(0.1%)

  539,8 tys

  130(1.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  536,7 tys

  129(1.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  513,0 tys

  117(3.7%)

  357,9 tys

  82,6(2.6%)

  237,0 tys

  55,2(1.5%)

  278,8 tys

  64,8(1.6%)

  257,7 tys

  59,9(1.4%)

  337,1 tys

  79,1(1.7%)

  343,1 tys

  81,0(1.6%)

  478,7 tys

  115(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  537,2 tys

  122(3.8%)

  585,8 tys

  135(4.3%)

  435,6 tys

  101(2.7%)

  506,3 tys

  118(2.9%)

  471,5 tys

  110(2.5%)

  552,3 tys

  130(2.8%)

  544,9 tys

  129(2.5%)

  444,8 tys

  107(1.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  518(16.3%)

  2,2 mln

  508(16.1%)

  4,6 mln

  1,1 tys(28.4%)

  450,6 tys

  105(2.6%)

  414,2 tys

  96,3(2.2%)

  505,0 tys

  119(2.5%)

  511,4 tys

  121(2.4%)

  376,7 tys

  90,8(1.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  161,0 tys

  37,4(0.9%)

  20,0 tys

  4,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  250,2 tys

  60,3(0.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  156,7 tys

  36,4(0.9%)

  598,9 tys

  139(3.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  219,2 tys

  51,8(1%)

  118,5 tys

  28,6(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  73,6 tys

  16,7(0.5%)

  74,7 tys

  17,3(0.5%)

  68,4 tys

  15,9(0.4%)

  47,0 tys

  10,9(0.3%)

  48,4 tys

  11,2(0.3%)

  75,9 tys

  17,8(0.4%)

  98,6 tys

  23,3(0.5%)

  95,1 tys

  22,9(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  119,2 tys

  27,1(0.9%)

  108,6 tys

  25,1(0.8%)

  103,5 tys

  24,1(0.6%)

  63,5 tys

  14,8(0.4%)

  89,9 tys

  20,9(0.5%)

  155,2 tys

  36,4(0.8%)

  102,0 tys

  24,1(0.5%)

  88,5 tys

  21,3(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  82,3 tys

  18,7(0.6%)

  60,5 tys

  14,0(0.4%)

  38,2 tys

  8,9(0.2%)

  39,3 tys

  9,1(0.2%)

  43,0 tys

  10,0(0.2%)

  55,4 tys

  13,0(0.3%)

  96,6 tys

  22,8(0.4%)

  85,2 tys

  20,5(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  46,1 tys

  10,5(0.3%)

  52,1 tys

  12,0(0.4%)

  5,7 tys

  1,3(0%)

  924

  0,2(0%)

  56,1 tys

  13,0(0.3%)

  51,0 tys

  12,0(0.3%)

  52,8 tys

  12,5(0.2%)

  924

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  250,0 tys

  56,8(1.8%)

  190,0 tys

  43,9(1.4%)

  158,9 tys

  37,0(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  117,1 tys

  27,2(0.6%)

  177,5 tys

  41,7(0.9%)

  70,0 tys

  16,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  3,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  14,4 tys

  3,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Borkowice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 933 mieszkańców gminy Borkowice jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 433 kobiet oraz 500 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,5% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 20,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,8% mieszkańców gminy Borkowice, gimnazjalnym 2,7%, natomiast 19,0% podstawowym ukończonym. 4,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy gminy Borkowice mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Borkowice największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,4%) oraz podstawowe ukończone (19,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,7%) oraz średnie zawodowe (22,7%).

  W roku 2021 w gminie Borkowice mieściły się 3 przedszkola, w których do 4 oddziałów uczęszczało 96 dzieci (54 dziewczynki oraz 42 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Borkowice mieściły się 2 przedszkola, w których do 2 oddziałów uczęszczało 43 dzieci (26 dziewczynek oraz 17 chłopców). Dostępne były 52 miejsca.

  15,4% mieszkańców gminy Borkowice w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,7% wśród dziewczynek i 15,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 706 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,19 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 24 oddziałach uczyło się 315 uczniów (143 kobiety oraz 172 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Borkowice placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 22 oddziałach uczyło się 287 uczniów (127 kobiet oraz 160 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,4% ludności (25,4% wśród dziewczynek i 31,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,1 uczniów.

  W gminie Borkowice znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 1 oddziale uczyło się 1 uczniów (0 kobiet oraz 1 mężczyzna).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,5% mieszkańców (20,6% wśród dziewczyn i 16,8% wśród chłopaków). 1,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,8% mieszkańców gminy Borkowice w wieku potencjalnej nauki (24,2% kobiet i 23,4% mężczyzn).

 • 16,6% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Borkowice
  16,6%
  Województwo
  33,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 21,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,6%
  Mazowieckie
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 32,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,5% Wykształcenie policealne
 • gm. Borkowice
  1,5%
  Mazowieckie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Borkowice
  10,9%
  Mazowieckie
  13,0%
  Kraj
  11,9%
 • 12,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Borkowice
  20,2%
  Województwo
  18,2%
  Kraj
  20,0%
 • 17,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Borkowice
  24,8%
  Województwo
  15,3%
  Cała Polska
  21,2%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,7%
  Mazowieckie
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Borkowice
  19,0%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 19,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Borkowice
  4,2%
  Mazowieckie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 4,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 706 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Borkowice
  706,0
  Województwo
  937,0
  Kraj
  896,0
 • 1,19 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina Borkowice
  1,19
  woj. mazowieckie
  0,84
  Polska
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 110 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Borkowice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 96 Dzieci
 • 54 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 42 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 56,3%
  43,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 24 3 lata
 • 24
 • 27 4 lata
 • 27
 • 25 5 lata
 • 25
 • 18 6 lat
 • 18
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 15 3 lata
 • 15
 • 16 4 lata
 • 16
 • 13 5 lata
 • 13
 • 9 6 lat
 • 9
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 11 4 lata
 • 11
 • 12 5 lata
 • 12
 • 9 6 lat
 • 9
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 16 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 6,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Borkowice(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Borkowice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe
  Publiczne
  48 673-78-03
  Ninków 23
  26-422 Ninków
  2454
  Przedszkole Samorządowe w Rzucowie
  Publiczne
  48 673-79-15
  48 673-78-46
  ul. Szkolna 33
  26-422 Rzuców
  111-
  Przedszkole Niepublicze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarekw Borkowicach
  Niepubliczne
  48 675-70-57
  ul. Słoneczna 3
  26-422 Borkowice
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Borkowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 287 Uczniowie
 • 132 Kobiety
  (uczniowie)
 • 155 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,0%
  54,0%
 • 34 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8 Oddziały
 • 28 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,3%
  60,7%
 • 15 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  13,1
  woj. mazowieckie
  17,3
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13,1
 • 13,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13,1
 • 17,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,9
 • 3,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,5
 •  
 • 26,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 20,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Borkowice(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Borkowice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Łąckiego w Borkowicach (Janusz Łącki)
  Publiczna
  48 675-70-20
  48 675-70-20
  ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 8
  26-422 Borkowice
  7135-
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzucowie
  Publiczna
  48 673-79-15
  48 673-78-46
  ul. Szkolna 33
  26-422 Rzuców
  6100-
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Łąckiego w Borkowicach Filia w Ruszkowicach (Janusz Łącki)
  Publiczna
  48 675-53-07
  ul. Szkolna 4
  26-422 Ruszkowice
  212-
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Borkowicach
  Niepubliczna
  48 675-70-31
  48 383-33-61
  ul. Platanowa 1
  26-422 Borkowice
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Borkowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 1 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • gm. Borkowice
  1,0
  woj. mazowieckie
  17,7
  Cały kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Borkowice(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Borkowice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach (Oskar Kolberg)
  Publiczna
  48 675-70-20
  48 675-70-20
  ul. Szkolna 4
  26-422 Ruszkowice
  -96-
  Technikum w Borkowicach
  Publiczne
  48 675-79-28
  48 675-79-28
  ul. Platanowa 1
  26-422 Borkowice
  437-
  Niepubliczna Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy w Borkowicach
  Niepubliczna
  48 675-70-31
  48 383-33-61
  ul. Platanowa 1
  26-422 Borkowice
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Borkowicach
  Publiczna
  48 675-79-28
  48 675-79-28
  ul. Platanowa 1
  26-422 Borkowice
  ---
  Liceum Ogólnokształcące w Borkowicach
  Publiczne
  48 675-79-28
  48 675-79-28
  ul. Platanowa 1
  26-422 Borkowice
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Borkowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Borkowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Borkowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Borkowice - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Borkowice: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Borkowice 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 70 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 7 (uczestnicy: 256)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 40)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 76)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 100)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 40)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 102)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 80)
  • inne: 1 (członkowie: 22)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • komputerowe: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 41)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 12)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 11)
  • taneczne: 2 (członkowie: 12)
  • inne: 1 (członkowie: 6)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Borkowice działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 16 120 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 12 802 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 18
  • dostępne dla czytelników: 15
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 15
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Borkowice działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 15 członków. Zarejestrowano 15 ćwiczących (mężczyźni: 10, kobiety: 5, chłopcy do lat 18: 10, dziewczęta do lat 18: 5). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Borkowice w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Borkowice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Borkowice i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w gminie Borkowice odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 5 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 120,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 72,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Borkowice znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu przysuskiego.

  Powiat przysuski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Borkowice
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 5 Ranni
  (rok 2021)
 • 0 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Borkowice w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 120,51 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  120,5
  Mazowieckie
  56,9
  Cały kraj
  59,9
 • 72,31 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  72,3
  Województwo
  6,9
  Cały kraj
  5,9
 • 120,51 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  120,5
  Mazowieckie
  65,7
  Kraj
  69,4
 • 60,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  60,0
  Mazowieckie
  12,2
  Cała Polska
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina Borkowice
  100,0
  Mazowieckie
  115,4
  Cała Polska
  115,8