Gmina Borkowice w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Borkowice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Borkowice to gmina wiejska. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu przysuskiego. Gmina Borkowice ma 4 204 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 9,9% ludności powiatu. Gmina stanowi 10,7% powierzchni powiatu.
 • 4 204 Liczba mieszkańców
 • 85,8 km² Powierzchnia
 • 50 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 48 Numer kierunkowy
 • WPY Tablice rejestracyjne
 • Robert Sylwester Fidos Wójt gminy
Gmina Borkowice na mapie
Identyfikatory
 • 20.694351.3036 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1423012
Herb gminy Borkowice
Gmina Borkowice herb

Gmina Borkowice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-411Poczta Rusinów
26-422Poczta Borkowice koło Końskich

Gmina Borkowice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Borkowice)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Borkowice
(48) 675-79-10 115
(48) 675-79-10
ul. ks Jana Wiśniewskiego 42
26-422 Borkowice
ZUS Inspektorat w Przysusze (podlega pod: ZUS Oddział w Radomiu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Radomska 30
26-400 Przysucha

Gmina Borkowice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Borkowice ma 4 204 mieszkańców, z czego 50,0% stanowią kobiety, a 50,0% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 11,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Borkowice zawarli w 2020 roku 17 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  30,3% mieszkańców gminy Borkowice jest stanu wolnego, 55,6% żyje w małżeństwie, 1,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,4% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Borkowice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -17. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,99 na 1000 mieszkańców gminy Borkowice. W 2020 roku urodziło się 51 dzieci, w tym 58,8% dziewczynek i 41,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 459 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,62 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 45,8% zgonów w gminie Borkowice spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,5% zgonów w gminie Borkowice były nowotwory, a 5,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Borkowice przypada 15.97 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 19 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 35 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Borkowice -16. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  59,3% mieszkańców gminy Borkowice jest w wieku produkcyjnym, 18,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 204 Liczba mieszkańców
 • 2 103 Kobiety
 • 2 101 Mężczyźni
 • 50,0%
  50,0%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Borkowice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Borkowice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Borkowice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Borkowice
  42,0 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 43,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Borkowice, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Borkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Borkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Borkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,3% Kawalerowie/Panny
 • gm. Borkowice
  30,4%
  Mazowieckie
  28,4%
  Polska
  28,8%
 • 22,3% Kobiety
  (Panny)
 • 38,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,6% Żonaci/Zamężne
 • gm. Borkowice
  55,6%
  Mazowieckie
  55,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 55,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,4% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  11,3%
  Województwo
  9,9%
  Cała Polska
  9,6%
 • 19,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  1,8%
  woj. mazowieckie
  5,8%
  Kraj
  5,0%
 • 2,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • Gmina
  0,9%
  Mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,8%
 • 1,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Borkowice w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • gm. Borkowice
  4,0
  woj. mazowieckie
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Gmina Borkowice
  0,9
  Województwo
  1,5
  Cały kraj
  1,3
 • 17 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Borkowice w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -17 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,99 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Borkowice
  -4,0
  Mazowieckie
  -2,0
  Polska
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Borkowice w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Borkowice w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Borkowice w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Borkowice w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 51 Urodzenia żywe
 • 30 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 21 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 58,8%
  41,2%
 • 12,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,0
  Mazowieckie
  10,5
  Cała Polska
  9,3
 • 39,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Borkowice
  39,3
  Województwo
  44,3
  Polska
  39,9
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 42 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42
 • 98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 459 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 418 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 503 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Borkowice
  3 459 g
  Województwo
  3 410 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 57 Waga 4000g - 4499g
 • 57
 • 120 Waga 3500g - 3999g
 • 120
 • 114 Waga 3000g - 3499g
 • 114
 • 45 Waga 2500g - 2999g
 • 45
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,29
  woj. mazowieckie
  1,53
  Cały kraj
  1,38
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,67
  woj. mazowieckie
  0,75
  Kraj
  0,67
 • 0,62 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Borkowice
  0,62
  Województwo
  0,84
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Borkowice w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 68 Zgony
 • 40 Kobiety
  (Zgony)
 • 28 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 58,8%
  41,2%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 16,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  16,0
  Województwo
  12,4
  Kraj
  12,5
 • 161,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Borkowice
  161,1
  Mazowieckie
  119,0
  Kraj
  134,3
 • 5,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  5,6
  Województwo
  3,2
  Kraj
  3,6
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Borkowice
  3,3
  Mazowieckie
  3,2
  Cały kraj
  3,4
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,2
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie przysuskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Borkowice
  45,8%
  Województwo
  32,6%
  Cała Polska
  39,4%
 • 22,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,5%
  Województwo
  26,0%
  Cały kraj
  26,5%
 • 5,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,3%
  Województwo
  7,9%
  Cały kraj
  6,6%
 • 5,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  5,9
  Cała Polska
  9,9
 • 62,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  62,4
  Polska
  70,4
 • 316,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  316,4
  Mazowieckie
  277,2
  Cały kraj
  283,2
 • 254,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  254,6
  Kraj
  261,3
 • 644,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 752,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 535,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  644,8
  Mazowieckie
  347,0
  Cała Polska
  421,0
 • 108,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 49,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 162,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  108,2
  woj. mazowieckie
  54,5
  Kraj
  69,5
 • 28,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Borkowice
  28,6
  Mazowieckie
  36,3
  Polska
  35,1
 • 9,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Borkowice
  9,5
  Mazowieckie
  7,7
  Cały kraj
  7,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Borkowice
  0,7%
  Mazowieckie
  0,8%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 19 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 35 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -15 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -16 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Borkowice w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Borkowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Borkowice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Borkowice oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,89 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Borkowice to 1 719 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 406 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Borkowice to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Borkowice to 100,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 77,08% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 60,15% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 55,32% mieszkań posiada łazienkę, 51,66% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu przysuskiego.

  Powiat przysuski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 719 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 406,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Borkowice
  406,00
  Mazowieckie
  440,20
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 72,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Borkowice
  72,40 m2
  woj. mazowieckie
  72,60 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 29,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  29,40 m2
  woj. mazowieckie
  32,00 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,41 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,41
  Mazowieckie
  3,61
  Polska
  3,82
 • 2,46 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Borkowice
  2,46
  woj. mazowieckie
  2,27
  Polska
  2,55
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Borkowice
  0,72
  Mazowieckie
  0,63
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,89 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Borkowice
  1,89
  Mazowieckie
  8,60
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 40 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Borkowice
  5,00
  Mazowieckie
  3,50
  Kraj
  3,77
 • 9,45 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Borkowice
  9,45
  Mazowieckie
  30,10
  Cała Polska
  21,77
 • 807 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 100,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Borkowice
  100,9 m2
  woj. mazowieckie
  83,9 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,19 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Borkowice
  0,19 m2
  Województwo
  0,72 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 77,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  77,08%
  Mazowieckie
  96,09%
  Polska
  96,97%
 • 60,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  60,15%
  Mazowieckie
  93,90%
  Kraj
  94,01%
 • 55,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  55,32%
  woj. mazowieckie
  92,00%
  Cała Polska
  91,78%
 • 51,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Borkowice
  51,66%
  woj. mazowieckie
  87,29%
  Polska
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Borkowice
  0,00%
  Mazowieckie
  58,44%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Borkowice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Borkowice na 1000 mieszkańców pracuje 68osób . 68,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 31,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Borkowice wynosiło w 2020 roku 24,4% (26,8% wśród kobiet i 22,4% wśród mężczyzn).

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Borkowice wynosiło 4 653,63 PLN, co odpowiada 84.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Borkowice 266 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 156 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -110.

  64,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Borkowice pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 10,2% w przemyśle i budownictwie, a 5,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 68 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  68,0
  woj. mazowieckie
  313,0
  Kraj
  252,0
 • 24,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 26,8% Kobiety
 • 22,4% Mężczyźni
 • Gmina Borkowice
  24,4%
  woj. mazowieckie
  5,2%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Borkowice w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Borkowice w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Borkowice w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 654 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  4 654 PLN
  Województwo
  6 582 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Borkowice w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 266 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 156 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -110 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,59 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 64,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 59,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 69,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 10,2% Przemysł i budownictwo
 • 7,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 13,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 5,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,7% Pozostałe
 • 26,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Borkowice w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 289 Pracujący ogółem
 • 197 Kobiety
 • 92 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Borkowice w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 53,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Borkowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 68,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Borkowice
  68,6
  woj. mazowieckie
  70,7
  Cały kraj
  68,0
 • 38,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Borkowice
  38,0
  woj. mazowieckie
  37,7
  Kraj
  37,5
 • 124,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Borkowice
  124,5
  Mazowieckie
  114,0
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Borkowice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Borkowice w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 317 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 258 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 29 nowych podmiotów, a 15 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (40) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (19) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (35) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (15) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Borkowice najwięcej (8) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (302) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,6% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 37,9% (120) podmiotów, a 60,6% (192) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Borkowice najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (31.4%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 317 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 120 Przemysł i budownictwo
 • 192 Pozostała działalność
 • 29 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Borkowice w 2020 roku
 • 15 Podmioty wyrejestrowane w gminie Borkowice w 2020 roku
 • 258 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 302 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 302
 • 14 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 14
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 317 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 317
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółki handlowe ogółem
 • 5
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 4  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 4
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 8 Spółki cywilne ogółem
 • 8
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 258 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 81 Budownictwo
 • 81
 • 65 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 65
 • 27 Przetwórstwo przemysłowe
 • 27
 • 25 Transport i gospodarka magazynowa
 • 25
 • 11 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 11
 • 9 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 9
 • 8 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 8
 • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 6
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 5 Pozostała działalność
 • 5
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Borkowice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Borkowice stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 43 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,20 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Borkowice wynosi 78,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Borkowice najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,38 (wykrywalność 72%) oraz przeciwko mieniu - 4,06 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,91 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,50 (75%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,07 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Borkowice.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Borkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 43
 • 27 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 27
 • 6 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 6
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 17 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 17
 • 10,20 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Borkowice
  10,20
  Mazowieckie
  20,31
  Polska
  19,96
 • 6,38 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,38
  Województwo
  13,38
  Kraj
  12,25
 • 1,50 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,50
  woj. mazowieckie
  4,46
  Kraj
  5,17
 • 1,91 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Borkowice
  1,91
  Mazowieckie
  1,80
  Kraj
  1,73
 • 0,07 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Borkowice
  0,07
  Mazowieckie
  0,31
  Kraj
  0,37
 • 4,06 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Borkowice
  4,06
  Mazowieckie
  10,46
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Borkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Borkowice
  78%
  woj. mazowieckie
  65%
  Polska
  73%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Borkowice
  72%
  woj. mazowieckie
  56%
  Polska
  65%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Borkowice
  76%
  Województwo
  73%
  Cała Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Borkowice
  99%
  woj. mazowieckie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Borkowice
  100%
  Województwo
  85%
  Cały kraj
  87%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  58%
  Mazowieckie
  42%
  Polska
  54%

Gmina Borkowice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Borkowice wyniosła w 2020 roku 20,8 mln złotych, co daje 4,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.2% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Borkowice - 34.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (10.6%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (5.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,0 mln złotych, czyli 9,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Borkowice wyniosła w 2020 roku 21,5 mln złotych, co daje 5,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.7% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (45.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14%) oraz z Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (2.5%). W budżecie gminy Borkowice wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 446 złotych na mieszkańca (8,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,1 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Borkowice według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Borkowice według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Borkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Borkowice według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  12,8 mln

  2,9 tys(100%)

  14,0 mln

  3,2 tys(100%)

  13,2 mln

  3,0 tys(100%)

  15,6 mln

  3,6 tys(100%)

  17,6 mln

  4,1 tys(100%)

  18,8 mln

  4,4 tys(100%)

  19,8 mln

  4,6 tys(100%)

  20,8 mln

  4,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,0 mln

  1,3 tys(47%)

  6,2 mln

  1,4 tys(44.5%)

  6,3 mln

  1,4 tys(47.7%)

  6,2 mln

  1,4 tys(39.5%)

  6,1 mln

  1,4 tys(34.8%)

  6,2 mln

  1,4 tys(33.2%)

  6,8 mln

  1,6 tys(34.5%)

  7,1 mln

  1,7 tys(34.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  354(12.4%)

  1,7 mln

  390(12.2%)

  1,6 mln

  373(12.3%)

  1,7 mln

  391(10.7%)

  1,9 mln

  439(10.7%)

  2,0 mln

  474(10.9%)

  2,2 mln

  512(11%)

  2,2 mln

  523(10.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  732,8 tys

  165(5.7%)

  463,8 tys

  105(3.3%)

  354,8 tys

  81,9(2.7%)

  353,4 tys

  82,3(2.3%)

  1,7 mln

  390(9.5%)

  1,6 mln

  378(8.7%)

  1,2 mln

  281(6%)

  1,1 mln

  261(5.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  373,8 tys

  83,9(2.9%)

  382,7 tys

  86,9(2.7%)

  394,1 tys

  91,0(3%)

  397,1 tys

  92,5(2.5%)

  438,5 tys

  102(2.5%)

  888,7 tys

  207(4.7%)

  949,2 tys

  223(4.8%)

  853,9 tys

  202(4.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  537(18.8%)

  2,6 mln

  587(18.4%)

  2,5 mln

  575(18.9%)

  4,9 mln

  1,1 tys(31.3%)

  752,7 tys

  175(4.3%)

  723,9 tys

  168(3.9%)

  831,3 tys

  195(4.2%)

  834,5 tys

  197(4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  573,2 tys

  129(4.5%)

  707,7 tys

  161(5%)

  474,9 tys

  110(3.6%)

  978,9 tys

  228(6.3%)

  595,0 tys

  138(3.4%)

  546,7 tys

  127(2.9%)

  615,2 tys

  144(3.1%)

  816,2 tys

  193(3.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  150,1 tys

  33,7(1.2%)

  733,2 tys

  167(5.2%)

  301,4 tys

  69,6(2.3%)

  325,1 tys

  75,7(2.1%)

  434,4 tys

  101(2.5%)

  605,1 tys

  141(3.2%)

  480,0 tys

  113(2.4%)

  555,7 tys

  131(2.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  52,7 tys

  11,8(0.4%)

  177,3 tys

  40,3(1.3%)

  369,3 tys

  85,3(2.8%)

  115,5 tys

  26,9(0.7%)

  37,3 tys

  8,7(0.2%)

  83,7 tys

  19,5(0.4%)

  97,8 tys

  23,0(0.5%)

  359,6 tys

  84,9(1.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  130,4 tys

  29,3(1%)

  121,8 tys

  27,7(0.9%)

  205,2 tys

  47,4(1.6%)

  139,8 tys

  32,6(0.9%)

  176,0 tys

  40,9(1%)

  343,0 tys

  79,7(1.8%)

  255,3 tys

  59,9(1.3%)

  224,6 tys

  53,0(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  485,1 tys

  109(3.8%)

  617,8 tys

  140(4.4%)

  420,6 tys

  97,1(3.2%)

  348,6 tys

  81,2(2.2%)

  409,1 tys

  95,1(2.3%)

  374,0 tys

  86,9(2%)

  434,0 tys

  102(2.2%)

  219,4 tys

  51,8(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  190,5 tys

  42,8(1.5%)

  168,9 tys

  38,4(1.2%)

  141,2 tys

  32,6(1.1%)

  125,5 tys

  29,2(0.8%)

  116,1 tys

  27,0(0.7%)

  119,6 tys

  27,8(0.6%)

  135,9 tys

  31,9(0.7%)

  111,6 tys

  26,4(0.5%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  805

  0,2(0%)

  46,1 tys

  10,5(0.3%)

  52,1 tys

  12,0(0.4%)

  5,7 tys

  1,3(0%)

  924

  0,2(0%)

  60,0 tys

  14,0(0.3%)

  56,4 tys

  13,2(0.3%)

  52,8 tys

  12,5(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  33,5 tys

  7,5(0.3%)

  31,0 tys

  7,0(0.2%)

  35,6 tys

  8,2(0.3%)

  34,7 tys

  8,1(0.2%)

  34,4 tys

  8,0(0.2%)

  31,7 tys

  7,4(0.2%)

  37,2 tys

  8,7(0.2%)

  33,6 tys

  7,9(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  38,9 tys

  8,7(0.3%)

  37,4 tys

  8,5(0.3%)

  22,1 tys

  5,1(0.2%)

  22,8 tys

  5,3(0.1%)

  12,3 tys

  2,8(0.1%)

  16,2 tys

  3,8(0.1%)

  17,0 tys

  4,0(0.1%)

  20,7 tys

  4,9(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  9,1 tys

  2,0(0.1%)

  5,3 tys

  1,2(0%)

  7,0 tys

  1,6(0.1%)

  29,3 tys

  6,8(0.2%)

  27,7 tys

  6,4(0.2%)

  33,0 tys

  7,7(0.2%)

  11,7 tys

  2,8(0.1%)

  11,0 tys

  2,6(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  379

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,9(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  480

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  21,4 tys

  4,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Borkowice według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Borkowice według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Borkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Borkowice według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  12,9 mln

  2,9 tys(100%)

  14,0 mln

  3,2 tys(100%)

  13,7 mln

  3,1 tys(100%)

  16,1 mln

  3,7 tys(100%)

  17,3 mln

  4,0 tys(100%)

  18,6 mln

  4,3 tys(100%)

  19,8 mln

  4,6 tys(100%)

  21,5 mln

  5,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,7 mln

  1,7 tys(59.3%)

  7,8 mln

  1,8 tys(55.5%)

  7,7 mln

  1,8 tys(56.2%)

  7,9 mln

  1,8 tys(48.8%)

  8,2 mln

  1,9 tys(47.2%)

  8,1 mln

  1,9 tys(43.6%)

  8,9 mln

  2,1 tys(44.7%)

  9,8 mln

  2,3 tys(45.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,0 mln

  445(15.4%)

  2,1 mln

  472(14.8%)

  2,1 mln

  492(15.6%)

  2,4 mln

  554(14.8%)

  2,5 mln

  573(14.2%)

  2,8 mln

  657(15.2%)

  3,0 mln

  714(15.3%)

  3,0 mln

  713(14%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  436,5 tys

  98,0(3.4%)

  537,2 tys

  122(3.8%)

  585,8 tys

  135(4.3%)

  435,6 tys

  101(2.7%)

  506,3 tys

  118(2.9%)

  471,5 tys

  110(2.5%)

  552,3 tys

  130(2.8%)

  544,9 tys

  129(2.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,1 mln

  474(16.3%)

  2,3 mln

  518(16.3%)

  2,2 mln

  508(16.1%)

  4,6 mln

  1,1 tys(28.4%)

  450,6 tys

  105(2.6%)

  414,2 tys

  96,3(2.2%)

  505,0 tys

  119(2.5%)

  511,4 tys

  121(2.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  67,7 tys

  15,2(0.5%)

  235,7 tys

  53,5(1.7%)

  230,8 tys

  53,3(1.7%)

  233,1 tys

  54,3(1.4%)

  253,5 tys

  58,9(1.5%)

  244,9 tys

  56,9(1.3%)

  294,4 tys

  69,1(1.5%)

  439,4 tys

  104(2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  122,3 tys

  27,5(0.9%)

  513,0 tys

  117(3.7%)

  357,9 tys

  82,6(2.6%)

  237,0 tys

  55,2(1.5%)

  278,8 tys

  64,8(1.6%)

  257,7 tys

  59,9(1.4%)

  337,1 tys

  79,1(1.7%)

  343,1 tys

  81,0(1.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  156,7 tys

  36,4(0.9%)

  598,9 tys

  139(3.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  219,2 tys

  51,8(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  97,3 tys

  21,8(0.8%)

  119,2 tys

  27,1(0.9%)

  108,6 tys

  25,1(0.8%)

  103,5 tys

  24,1(0.6%)

  63,5 tys

  14,8(0.4%)

  89,9 tys

  20,9(0.5%)

  155,2 tys

  36,4(0.8%)

  102,0 tys

  24,1(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  64,6 tys

  14,5(0.5%)

  73,6 tys

  16,7(0.5%)

  74,7 tys

  17,3(0.5%)

  68,4 tys

  15,9(0.4%)

  47,0 tys

  10,9(0.3%)

  48,4 tys

  11,2(0.3%)

  75,9 tys

  17,8(0.4%)

  98,6 tys

  23,3(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  114,2 tys

  25,6(0.9%)

  82,3 tys

  18,7(0.6%)

  60,5 tys

  14,0(0.4%)

  38,2 tys

  8,9(0.2%)

  39,3 tys

  9,1(0.2%)

  43,0 tys

  10,0(0.2%)

  55,4 tys

  13,0(0.3%)

  96,6 tys

  22,8(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  253,2 tys

  56,9(2%)

  250,0 tys

  56,8(1.8%)

  190,0 tys

  43,9(1.4%)

  158,9 tys

  37,0(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  117,1 tys

  27,2(0.6%)

  177,5 tys

  41,7(0.9%)

  70,0 tys

  16,5(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  805

  0,2(0%)

  46,1 tys

  10,5(0.3%)

  52,1 tys

  12,0(0.4%)

  5,7 tys

  1,3(0%)

  924

  0,2(0%)

  56,1 tys

  13,0(0.3%)

  51,0 tys

  12,0(0.3%)

  52,8 tys

  12,5(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  300

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,9(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  14,8 tys

  3,4(0.1%)

  113,1 tys

  26,3(0.6%)

  25,9 tys

  6,1(0.1%)

  20,0 tys

  4,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  161,0 tys

  37,4(0.9%)

  20,0 tys

  4,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  480

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  3,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  14,4 tys

  3,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Borkowice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 956 mieszkańców gminy Borkowice jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 447 kobiet oraz 509 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,7% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 14,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,0% mieszkańców gminy Borkowice, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 27,7% podstawowym ukończonym. 5,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy gminy Borkowice mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Borkowice największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,8%) oraz zasadnicze zawodowe (17,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,9%) oraz podstawowe ukończone (27,7%).

  W roku 2018 w gminie Borkowice mieściły się 3 przedszkola, w których do 5 oddziałów uczęszczało 98 dzieci (49 dziewczynek oraz 49 chłopców). Dostępnych było 110 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Borkowice mieściły się 2 przedszkola, w których do 2 oddziałów uczęszczało 43 dzieci (26 dziewczynek oraz 17 chłopców). Dostępne były 52 miejsca.

  16,1% mieszkańców gminy Borkowice w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,9% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 649 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,19 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 28 oddziałach uczyło się 310 uczniów (154 kobiety oraz 156 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Borkowice placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 22 oddziałach uczyło się 287 uczniów (127 kobiet oraz 160 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,8% ludności (22,8% wśród dziewczynek i 30,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 11,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,98.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,5% mieszkańców (22,4% wśród dziewczyn i 16,9% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,6% mieszkańców gminy Borkowice w wieku potencjalnej nauki (23,9% kobiet i 25,1% mężczyzn).

 • 10,1% Wykształcenie wyższe
 • gm. Borkowice
  10,1%
  Mazowieckie
  24,4%
  Polska
  17,9%
 • 12,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Borkowice
  27,5%
  Mazowieckie
  34,8%
  Kraj
  33,3%
 • 28,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,7% Wykształcenie policealne
 • Gmina Borkowice
  1,7%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  2,7%
 • 2,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Borkowice
  11,2%
  Województwo
  14,4%
  Cała Polska
  12,4%
 • 13,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  14,6%
  Mazowieckie
  17,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Borkowice
  23,0%
  woj. mazowieckie
  17,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 17,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Borkowice
  6,3%
  Mazowieckie
  4,7%
  Polska
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 27,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Borkowice
  27,7%
  Województwo
  17,4%
  Kraj
  19,3%
 • 27,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 27,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 5,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Borkowice
  5,3%
  woj. mazowieckie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 7,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 649 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  649,0
  woj. mazowieckie
  935,0
  Cała Polska
  873,0
 • 1,19 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • gm. Borkowice
  1,19
  woj. mazowieckie
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 110 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Borkowice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 98 Dzieci
 • 49 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 49 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 19 3 lata
 • 19
 • 29 4 lata
 • 29
 • 31 5 lata
 • 31
 • 17 6 lat
 • 17
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 13 3 lata
 • 13
 • 17 4 lata
 • 17
 • 11 5 lata
 • 11
 • 6 6 lat
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 12 4 lata
 • 12
 • 20 5 lata
 • 20
 • 11 6 lat
 • 11
 • 18 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 7,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Borkowice(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Borkowice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe
  Publiczne
  48 673-78-03
  Ninków 23
  26-422 Ninków
  2454
  Przedszkole Samorządowe w Rzucowie
  Publiczne
  48 673-79-15
  48 673-78-46
  ul. Szkolna 33
  26-422 Rzuców
  111-
  Przedszkole Niepublicze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarekw Borkowicach
  Niepubliczne
  48 675-70-57
  ul. Słoneczna 3
  26-422 Borkowice
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Borkowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 277 Uczniowie
 • 137 Kobiety
  (uczniowie)
 • 140 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,5%
  50,5%
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Absolwenci 2016
 • 21 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 11 Oddziały
 • 33 Uczniowie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,5%
  48,5%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Absolwenci 2016
 • 2 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 11,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  11,1
  Mazowieckie
  17,6
  Cały kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 11,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 11,1
 • 11,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 11,1
 • 16,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,3
 • 3,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,0
 •  
 • 24,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 19,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 50 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 30 angielski
 • 20 niemiecki
 •  
 • 95,98 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  95,98
  Województwo
  98,96
  Cały kraj
  95,46
 • 89,16 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  89,16
  Mazowieckie
  97,33
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Borkowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Borkowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Borkowice(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Borkowice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Łąckiego w Borkowicach (Janusz Łącki)
  Publiczna
  48 675-70-20
  48 675-70-20
  ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 8
  26-422 Borkowice
  7135-
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzucowie
  Publiczna
  48 673-79-15
  48 673-78-46
  ul. Szkolna 33
  26-422 Rzuców
  6100-
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Łąckiego w Borkowicach Filia w Ruszkowicach (Janusz Łącki)
  Publiczna
  48 675-53-07
  ul. Szkolna 4
  26-422 Ruszkowice
  212-
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Borkowicach
  Niepubliczna
  48 675-70-31
  48 383-33-61
  ul. Platanowa 1
  26-422 Borkowice
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły policealne (Gmina Borkowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 3 Oddziały
 • 117 Uczniowie
 • 93 Kobiety
  (uczniowie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 79,5%
  20,5%
 •  
 • 39,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  39,0
  Mazowieckie
  21,1
  Cała Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 39,0 Szkoły policealne ogółem
 • 39,0
 • 39,0 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 39,0
 •  
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Borkowice(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Borkowice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach (Oskar Kolberg)
  Publiczna
  48 675-70-20
  48 675-70-20
  ul. Szkolna 4
  26-422 Ruszkowice
  -96-
  Technikum w Borkowicach
  Publiczne
  48 675-79-28
  48 675-79-28
  ul. Platanowa 1
  26-422 Borkowice
  437-
  Niepubliczna Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy w Borkowicach
  Niepubliczna
  48 675-70-31
  48 383-33-61
  ul. Platanowa 1
  26-422 Borkowice
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Borkowicach
  Publiczna
  48 675-79-28
  48 675-79-28
  ul. Platanowa 1
  26-422 Borkowice
  ---
  Liceum Ogólnokształcące w Borkowicach
  Publiczne
  48 675-79-28
  48 675-79-28
  ul. Platanowa 1
  26-422 Borkowice
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 22,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Borkowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Borkowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Borkowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Borkowice - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Borkowice: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W gminie Borkowice 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 70 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 5 (uczestnicy: 229)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 80)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 80)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 40)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 29)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 195)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 100)
  • koło gospodyń wiejskich: 3 (członkowie: 85)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • komputerowe: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 60)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 25)
  • taneczne: 2 (członkowie: 28)
  • inne: 1 (członkowie: 7)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Borkowice działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 15 164 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 12 802 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 11
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 11
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w gminie Borkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Borkowice działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 15 członków. Zarejestrowano 15 ćwiczących (mężczyźni: 10, kobiety: 5, chłopcy do lat 18: 10, dziewczęta do lat 18: 5). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Borkowice w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Borkowice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Borkowice i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w gminie Borkowice odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 5 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 94,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w gminie Borkowice znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu przysuskiego.

  Powiat przysuski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Borkowice
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 5 Ranni
  (rok 2020)
 • 0 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Borkowice w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 94,47 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina Borkowice
  94,5
  Mazowieckie
  54,6
  Cała Polska
  61,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  0,0
  Mazowieckie
  7,7
  Cała Polska
  6,5
 • 118,09 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina
  118,1
  Województwo
  60,7
  Cała Polska
  69,2
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina Borkowice
  0,0
  Województwo
  14,2
  Cały kraj
  10,6
 • 125,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina Borkowice
  125,0
  Województwo
  111,3
  Polska
  112,4