Gmina Chłopice w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Gmina Chłopice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Chłopice to gmina wiejska. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu jarosławskiego. Gmina Chłopice ma 5 473 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 4,5% ludności powiatu. Gmina stanowi 4,8% powierzchni powiatu.
 • 5 473 Liczba mieszkańców
 • 49,2 km² Powierzchnia
 • 114 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 16 Numer kierunkowy
 • RJA Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Robert Homa Wójt gminy
Gmina Chłopice na mapie
Identyfikatory
 • 22.715749.9412 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1804032
Herb gminy Chłopice
Gmina Chłopice herb

Gmina Chłopice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
37-554Poczta Filia UP Chłopice
37-561Poczta Chłopice

Gmina Chłopice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Chłopice)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Chłopice
(16) 624-00-00
(16) 622-24-60
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
ZUS Inspektorat w Jarosławiu (podlega pod: ZUS Oddział w Rzeszowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Słowackiego 21
37-500 Jarosław

Gmina Chłopice - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Chłopice

Gmina Chłopice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Chłopice ma 5 473 mieszkańców, z czego 49,6% stanowią kobiety, a 50,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 2,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Chłopice zawarli w 2021 roku 24 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  30,2% mieszkańców gminy Chłopice jest stanu wolnego, 56,4% żyje w małżeństwie, 5,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,8% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Chłopice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -23. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,19 na 1000 mieszkańców gminy Chłopice. W 2021 roku urodziło się 45 dzieci, w tym 64,4% dziewczynek i 35,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 350 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,63 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 38,4% zgonów w gminie Chłopice spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,5% zgonów w gminie Chłopice były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Chłopice przypada 12.39 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 31 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 63 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Chłopice -32. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,2% mieszkańców gminy Chłopice jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Chłopice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 473 Liczba mieszkańców
 • 2 714 Kobiety
 • 2 759 Mężczyźni
 • 49,6%
  50,4%
 • 98 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 98 kobiet)
 • 102 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 102 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Chłopice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Chłopice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Chłopice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Chłopice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Chłopice
  41,1 lat
  woj. podkarpackie
  41,6 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 42,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Chłopice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Chłopice
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Chłopice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Chłopice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Chłopice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,2% Kawalerowie/Panny
 • gm. Chłopice
  30,0%
  Podkarpackie
  29,4%
  Polska
  29,1%
 • 25,0% Kobiety
  (Panny)
 • 35,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,4% Żonaci/Zamężne
 • gm. Chłopice
  56,4%
  Podkarpackie
  57,0%
  Cała Polska
  54,0%
 • 56,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,8% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Chłopice
  8,1%
  woj. podkarpackie
  8,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,2%
  Podkarpackie
  5,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  Podkarpackie
  0,6%
  Polska
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Chłopice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Chłopice w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina
  4,4
  Podkarpackie
  4,4
  Polska
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,3
  Województwo
  1,2
  Cała Polska
  1,6
 • 24 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Chłopice w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Chłopice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -23 Przyrost naturalny w roku 2021
 • 0 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -23 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,19 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -4,2
  Podkarpackie
  -4,1
  Kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Chłopice w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Chłopice w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Chłopice w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Chłopice w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45 Urodzenia żywe
 • 29 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 16 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 64,4%
  35,6%
 • 8,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  8,2
  Województwo
  8,5
  Cała Polska
  8,7
 • 33,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  33,1
  Województwo
  35,9
  Kraj
  37,5
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 80 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80
 • 71 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 350 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 258 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 440 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Chłopice
  3 350 g
  Podkarpackie
  3 325 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 86 Waga 4000g - 4499g
 • 86
 • 272 Waga 3500g - 3999g
 • 272
 • 364 Waga 3000g - 3499g
 • 364
 • 150 Waga 2500g - 2999g
 • 150
 • 36 Waga 2000g - 2499g
 • 36
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,13 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,13
  Podkarpackie
  1,22
  Polska
  1,32
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,56
  woj. podkarpackie
  0,59
  Polska
  0,64
 • 0,63 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Chłopice
  0,63
  Województwo
  0,68
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Chłopice w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68 Zgony
 • 29 Kobiety
  (Zgony)
 • 39 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,6%
  57,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,4 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Chłopice
  12,4
  Województwo
  12,5
  Polska
  13,6
 • 158,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Chłopice
  158,5
  Podkarpackie
  147,8
  Kraj
  156,7
 • 4,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Chłopice
  4,3
  Województwo
  4,1
  Kraj
  3,9
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Chłopice
  2,8
  Podkarpackie
  3,1
  Cały kraj
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie jarosławskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  38,4%
  Podkarpackie
  33,5%
  Cała Polska
  34,8%
 • 17,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Chłopice
  17,5%
  Podkarpackie
  18,0%
  Cała Polska
  19,6%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,3%
  Województwo
  6,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 307 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  14,6
  Cały kraj
  13,3
 • 65,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  65,3
  Cała Polska
  74,4
 • 220,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  220,7
  Województwo
  228,6
  Cały kraj
  268,1
 • 205,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  205,4
  Kraj
  246,5
 • 484,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 511,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 457,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  484,9
  woj. podkarpackie
  424,1
  Polska
  475,8
 • 51,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 79,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  51,8
  Podkarpackie
  51,4
  Cała Polska
  70,6
 • 20,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Chłopice
  20,0
  Województwo
  27,6
  Cała Polska
  32,6
 • 8,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  8,3
  Województwo
  5,8
  Kraj
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  Województwo
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 31 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 63 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 32 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -32 Saldo migracji
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -32 Saldo migracji wewnętrznych
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Chłopice w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Chłopice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Chłopice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Chłopice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Chłopice oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,73 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Chłopice to 1 396 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 253 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Chłopice to 4,75 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Chłopice to 136,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 90,69% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,32% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,53% mieszkań posiada łazienkę, 67,26% korzysta z centralnego ogrzewania, a 65,54% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu jarosławskiego.

  Powiat jarosławski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Chłopice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 396 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 252,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  252,70
  Województwo
  324,10
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 106,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Chłopice
  106,00 m2
  Podkarpackie
  82,40 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 26,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  26,80 m2
  woj. podkarpackie
  26,70 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,48 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  4,48
  woj. podkarpackie
  4,11
  Polska
  3,82
 • 3,96 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  3,96
  woj. podkarpackie
  3,09
  Cała Polska
  2,55
 • 0,88 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,88
  woj. podkarpackie
  0,75
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Chłopice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 0,73 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Chłopice
  0,73
  Podkarpackie
  4,69
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 19 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,75 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Chłopice
  4,75
  Podkarpackie
  4,60
  Polska
  3,90
 • 3,47 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Chłopice
  3,47
  Województwo
  21,59
  Cały kraj
  24,07
 • 546 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 136,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Chłopice
  136,5 m2
  woj. podkarpackie
  110,5 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,10 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Chłopice
  0,10 m2
  woj. podkarpackie
  0,52 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Chłopice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 90,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  90,69%
  Województwo
  94,86%
  Polska
  96,97%
 • 87,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Chłopice
  87,32%
  Województwo
  92,04%
  Cały kraj
  94,01%
 • 85,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Chłopice
  85,53%
  Województwo
  89,99%
  Polska
  91,78%
 • 67,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Chłopice
  67,26%
  woj. podkarpackie
  78,75%
  Cały kraj
  83,08%
 • 65,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Chłopice
  65,54%
  woj. podkarpackie
  75,14%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Chłopice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Chłopice na 1000 mieszkańców pracuje 50osób . 54,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Chłopice wynosiło w 2021 roku 9,3% (10,8% wśród kobiet i 8,0% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Chłopice wynosiło 4 926,98 PLN, co odpowiada 82.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Chłopice 506 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 69 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -437.

  40,9% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Chłopice pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,4% w przemyśle i budownictwie, a 10,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Chłopice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 50 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  50,0
  woj. podkarpackie
  221,0
  Kraj
  257,0
 • 9,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 10,8% Kobiety
 • 8,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  9,3%
  woj. podkarpackie
  8,2%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Chłopice w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Chłopice w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Chłopice w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Chłopice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 927 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Chłopice
  4 927 PLN
  Województwo
  5 172 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Chłopice w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Chłopice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 506 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 69 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -437 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,14 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Chłopice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 40,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 40,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 41,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,4% Przemysł i budownictwo
 • 16,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 33,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,6% Pozostałe
 • 30,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Chłopice w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Chłopice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 273 Pracujący ogółem
 • 150 Kobiety
 • 123 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Chłopice w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,2% W wieku produkcyjnym
 • 56,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Chłopice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  60,9
  woj. podkarpackie
  64,6
  Cała Polska
  69,0
 • 33,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  33,5
  Podkarpackie
  34,8
  Polska
  38,2
 • 122,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Chłopice
  122,4
  woj. podkarpackie
  116,6
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Chłopice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Chłopice w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 256 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 202 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 25 nowych podmiotów, a 12 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (32) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (10) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (19) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (6) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Chłopice najwięcej (4) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (242) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,5% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 33,2% (85) podmiotów, a 63,3% (162) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Chłopice najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (28.2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 256 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 85 Przemysł i budownictwo
 • 162 Pozostała działalność
 • 25 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Chłopice w 2021 roku
 • 12 Podmioty wyrejestrowane w gminie Chłopice w 2021 roku
 • 202 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 242 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 242
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 256 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 256
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 4 Spółki handlowe ogółem
 • 4
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 4  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 4
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 2 Spółki cywilne ogółem
 • 2
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 202 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 57 Budownictwo
 • 57
 • 39 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 39
 • 33 Transport i gospodarka magazynowa
 • 33
 • 22 Przetwórstwo przemysłowe
 • 22
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 9
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 5 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 5
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 4 Pozostała działalność
 • 4
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Chłopice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Chłopice stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 52 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,53 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Chłopice wynosi 77,20% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Chłopice najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,28 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 3,94 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,50 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,30 (64%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,31 (89%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Chłopice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Chłopice.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Chłopice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 52
 • 29 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 29
 • 13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 13
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 22 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 22
 • 9,53 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  9,53
  Województwo
  13,75
  Cała Polska
  21,51
 • 5,28 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Chłopice
  5,28
  woj. podkarpackie
  6,80
  Cały kraj
  12,82
 • 2,30 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,30
  Województwo
  4,84
  Cała Polska
  5,89
 • 1,50 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,50
  Podkarpackie
  1,58
  Cała Polska
  1,85
 • 0,31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Chłopice
  0,31
  Podkarpackie
  0,29
  Kraj
  0,35
 • 3,94 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  3,94
  Województwo
  7,04
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Chłopice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Chłopice
  77%
  Województwo
  75%
  Kraj
  71%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Chłopice
  75%
  woj. podkarpackie
  71%
  Cały kraj
  64%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Chłopice
  65%
  Województwo
  72%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. podkarpackie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Chłopice
  89%
  Podkarpackie
  91%
  Cały kraj
  89%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  54%
  woj. podkarpackie
  61%
  Polska
  53%

Gmina Chłopice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Chłopice wyniosła w 2021 roku 26,2 mln złotych, co daje 4,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 10.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Chłopice - 32% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,3 mln złotych, czyli 5,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Chłopice wyniosła w 2021 roku 30,9 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 1.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (34.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.8%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.8%). W budżecie gminy Chłopice wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 467 złotych na mieszkańca (8,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił -0,1 złotych na mieszkańca (-0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Chłopice według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Chłopice według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Chłopice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Chłopice według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,0 mln

  3,0 tys(100%)

  18,7 mln

  3,3 tys(100%)

  19,1 mln

  3,4 tys(100%)

  21,1 mln

  3,8 tys(100%)

  21,9 mln

  4,0 tys(100%)

  22,8 mln

  4,1 tys(100%)

  29,2 mln

  5,3 tys(100%)

  26,2 mln

  4,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,5 mln

  1,2 tys(38.6%)

  7,2 mln

  1,3 tys(38.4%)

  7,4 mln

  1,3 tys(39%)

  7,6 mln

  1,4 tys(36.1%)

  7,2 mln

  1,3 tys(32.8%)

  7,4 mln

  1,3 tys(32.5%)

  7,4 mln

  1,3 tys(25.3%)

  8,4 mln

  1,5 tys(32%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  213(7%)

  3,5 mln

  615(18.5%)

  1,4 mln

  245(7.2%)

  1,7 mln

  308(8.1%)

  1,6 mln

  288(7.3%)

  1,7 mln

  300(7.3%)

  6,2 mln

  1,1 tys(21.1%)

  2,7 mln

  488(10.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,8 mln

  321(10.6%)

  1,7 mln

  308(9.3%)

  1,8 mln

  320(9.4%)

  1,9 mln

  346(9.1%)

  2,0 mln

  364(9.2%)

  1,9 mln

  345(8.4%)

  1,9 mln

  342(6.5%)

  2,2 mln

  403(8.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  476(15.7%)

  2,8 mln

  503(15.1%)

  6,0 mln

  1,1 tys(31.3%)

  834,2 tys

  150(4%)

  848,2 tys

  153(3.9%)

  1,0 mln

  186(4.5%)

  1,1 mln

  192(3.6%)

  1,1 mln

  199(4.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  659,0 tys

  117(3.9%)

  506,9 tys

  90,3(2.7%)

  366,0 tys

  65,4(1.9%)

  601,9 tys

  108(2.9%)

  1,6 mln

  285(7.2%)

  1,0 mln

  182(4.4%)

  1,1 mln

  208(3.9%)

  962,0 tys

  176(3.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,8 mln

  315(10.4%)

  1,4 mln

  249(7.5%)

  488,9 tys

  87,4(2.6%)

  400,8 tys

  72,1(1.9%)

  563,8 tys

  102(2.6%)

  512,4 tys

  92,6(2.2%)

  571,1 tys

  103(2%)

  495,5 tys

  90,5(1.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  457,6 tys

  81,6(2.7%)

  457,1 tys

  81,4(2.4%)

  489,2 tys

  87,4(2.6%)

  471,2 tys

  84,8(2.2%)

  500,6 tys

  90,4(2.3%)

  463,2 tys

  83,7(2%)

  707,3 tys

  128(2.4%)

  483,0 tys

  88,3(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  560,1 tys

  99,8(3.3%)

  248,6 tys

  44,3(1.3%)

  183,5 tys

  32,8(1%)

  193,8 tys

  34,9(0.9%)

  328,0 tys

  59,2(1.5%)

  499,1 tys

  90,2(2.2%)

  799,1 tys

  145(2.7%)

  416,5 tys

  76,1(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  290,7 tys

  51,8(1.7%)

  290,2 tys

  51,7(1.6%)

  297,3 tys

  53,1(1.6%)

  291,9 tys

  52,5(1.4%)

  321,4 tys

  58,0(1.5%)

  315,6 tys

  57,0(1.4%)

  317,3 tys

  57,4(1.1%)

  309,8 tys

  56,6(1.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  137,2 tys

  24,5(0.8%)

  138,9 tys

  24,7(0.7%)

  170,9 tys

  30,6(0.9%)

  270,7 tys

  48,7(1.3%)

  334,6 tys

  60,4(1.5%)

  265,4 tys

  47,9(1.2%)

  195,1 tys

  35,3(0.7%)

  259,0 tys

  47,3(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  151,9 tys

  27,1(0.9%)

  85,1 tys

  15,2(0.5%)

  86,2 tys

  15,4(0.5%)

  83,8 tys

  15,1(0.4%)

  65,4 tys

  11,8(0.3%)

  80,9 tys

  14,6(0.4%)

  89,2 tys

  16,1(0.3%)

  189,8 tys

  34,7(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  121,7 tys

  21,7(0.7%)

  90,6 tys

  16,1(0.5%)

  133,4 tys

  23,8(0.7%)

  94,7 tys

  17,0(0.4%)

  75,7 tys

  13,7(0.3%)

  341,0 tys

  61,6(1.5%)

  372,2 tys

  67,4(1.3%)

  116,3 tys

  21,2(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  171,6 tys

  30,6(1%)

  40,6 tys

  7,2(0.2%)

  103,7 tys

  18,5(0.5%)

  255,0 tys

  45,9(1.2%)

  231,7 tys

  41,8(1.1%)

  47,0 tys

  8,5(0.2%)

  18,7 tys

  3,4(0.1%)

  35,8 tys

  6,5(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  195,6 tys

  34,9(1.2%)

  159,5 tys

  28,4(0.9%)

  145,2 tys

  26,0(0.8%)

  119,3 tys

  21,5(0.6%)

  99,3 tys

  17,9(0.5%)

  107,6 tys

  19,4(0.5%)

  53,6 tys

  9,7(0.2%)

  32,5 tys

  5,9(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  30,2 tys

  5,4(0.2%)

  27,0 tys

  4,8(0.1%)

  27,7 tys

  4,9(0.1%)

  26,2 tys

  4,7(0.1%)

  25,4 tys

  4,6(0.1%)

  19,9 tys

  3,6(0.1%)

  14,8 tys

  2,7(0.1%)

  32,0 tys

  5,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  65,0 tys

  11,6(0.4%)

  67,5 tys

  12,0(0.4%)

  7,4 tys

  1,3(0%)

  2,7 tys

  0,5(0%)

  96,5 tys

  17,4(0.4%)

  60,0 tys

  10,8(0.3%)

  57,1 tys

  10,3(0.2%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  128,6 tys

  22,9(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,2 tys

  6,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Chłopice według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Chłopice według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Chłopice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Chłopice według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,2 mln

  2,9 tys(100%)

  19,1 mln

  3,4 tys(100%)

  19,9 mln

  3,6 tys(100%)

  21,5 mln

  3,8 tys(100%)

  21,7 mln

  3,9 tys(100%)

  24,9 mln

  4,5 tys(100%)

  31,6 mln

  5,7 tys(100%)

  30,9 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,7 mln

  1,2 tys(41.1%)

  7,1 mln

  1,3 tys(37.2%)

  7,3 mln

  1,3 tys(36.5%)

  7,8 mln

  1,4 tys(36.3%)

  8,0 mln

  1,4 tys(36.9%)

  8,8 mln

  1,6 tys(35.2%)

  12,0 mln

  2,2 tys(38.1%)

  10,7 mln

  2,0 tys(34.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,0 mln

  715(24.8%)

  3,8 mln

  680(20%)

  4,0 mln

  708(19.9%)

  4,2 mln

  757(19.6%)

  4,5 mln

  807(20.6%)

  4,9 mln

  878(19.5%)

  4,8 mln

  874(15.3%)

  5,2 mln

  947(16.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  445,0 tys

  79,3(2.7%)

  2,5 mln

  450(13.2%)

  962,8 tys

  172(4.8%)

  925,6 tys

  167(4.3%)

  955,8 tys

  173(4.4%)

  969,4 tys

  175(3.9%)

  3,2 mln

  579(10.1%)

  2,4 mln

  438(7.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  406(14.1%)

  2,4 mln

  429(12.6%)

  5,5 mln

  992(27.9%)

  394,8 tys

  71,1(1.8%)

  399,7 tys

  72,2(1.8%)

  712,6 tys

  129(2.9%)

  742,5 tys

  134(2.4%)

  1,4 mln

  251(4.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  100,2 tys

  17,9(0.5%)

  770

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,3

  0,0(0%)

  479,7 tys

  86,7(1.9%)

  258,6 tys

  46,8(0.8%)

  717,4 tys

  131(2.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  636,4 tys

  113(3.9%)

  800,1 tys

  142(4.2%)

  1,0 mln

  180(5.1%)

  975,0 tys

  175(4.5%)

  357,1 tys

  64,5(1.6%)

  354,6 tys

  64,1(1.4%)

  408,1 tys

  73,9(1.3%)

  594,1 tys

  109(1.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  326,9 tys

  58,3(2%)

  358,0 tys

  63,8(1.9%)

  365,9 tys

  65,4(1.8%)

  362,5 tys

  65,2(1.7%)

  434,1 tys

  78,4(2%)

  401,6 tys

  72,6(1.6%)

  491,0 tys

  88,9(1.6%)

  509,9 tys

  93,2(1.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  263,3 tys

  46,9(1.6%)

  251,9 tys

  44,9(1.3%)

  272,7 tys

  48,7(1.4%)

  277,1 tys

  49,9(1.3%)

  306,2 tys

  55,3(1.4%)

  374,0 tys

  67,6(1.5%)

  386,5 tys

  70,0(1.2%)

  381,5 tys

  69,7(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  58,8 tys

  10,5(0.4%)

  56,7 tys

  10,1(0.3%)

  107,0 tys

  19,1(0.5%)

  83,8 tys

  15,1(0.4%)

  99,8 tys

  18,0(0.5%)

  349,3 tys

  63,1(1.4%)

  199,6 tys

  36,1(0.6%)

  221,7 tys

  40,5(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  827,9 tys

  148(5.1%)

  1,3 mln

  223(6.6%)

  200,0 tys

  35,7(1%)

  108,5 tys

  19,5(0.5%)

  217,2 tys

  39,2(1%)

  200,0 tys

  36,1(0.8%)

  215,2 tys

  39,0(0.7%)

  201,4 tys

  36,8(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  304,8 tys

  54,3(1.9%)

  258,3 tys

  46,0(1.4%)

  120,4 tys

  21,5(0.6%)

  89,4 tys

  16,1(0.4%)

  256,9 tys

  46,4(1.2%)

  132,7 tys

  24,0(0.5%)

  129,3 tys

  23,4(0.4%)

  103,1 tys

  18,8(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  28,0 tys

  5,0(0.2%)

  16,6 tys

  3,0(0.1%)

  7,0 tys

  1,3(0%)

  300

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  233,8 tys

  42,2(0.9%)

  263,8 tys

  47,8(0.8%)

  36,2 tys

  6,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  102,8 tys

  18,3(0.6%)

  68,0 tys

  12,1(0.4%)

  61,7 tys

  11,0(0.3%)

  55,5 tys

  10,0(0.3%)

  39,6 tys

  7,1(0.2%)

  34,4 tys

  6,2(0.1%)

  31,0 tys

  5,6(0.1%)

  29,6 tys

  5,4(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,2 tys

  2,2(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  129,2 tys

  23,0(0.8%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,7 tys

  0,5(0%)

  3,2 tys

  0,6(0%)

  23,5 tys

  4,2(0.1%)

  3,2 tys

  0,6(0%)

  4,2 tys

  0,8(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  65,0 tys

  11,6(0.4%)

  67,5 tys

  12,0(0.4%)

  7,4 tys

  1,3(0%)

  2,7 tys

  0,5(0%)

  96,5 tys

  17,4(0.4%)

  60,0 tys

  10,8(0.2%)

  57,1 tys

  10,3(0.2%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  153

  0,0(0%)

  30,7

  0,0(0%)

  93,8

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  2,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  58,3 tys

  10,4(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  8,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Chłopice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 215 mieszkańców gminy Chłopice jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 571 kobiet oraz 644 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 23,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,6% mieszkańców gminy Chłopice, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 14,3% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy gminy Chłopice mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Chłopice największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,3%) oraz średnie zawodowe (21,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,7%) oraz średnie zawodowe (25,1%).

  W roku 2021 w gminie Chłopice mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 40 dzieci (19 dziewczynek oraz 21 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Chłopice mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 48 dzieci (26 dziewczynek oraz 22 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc.

  15,5% mieszkańców gminy Chłopice w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 14,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 650 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 3,44 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 36 oddziałach uczyło się 389 uczniów (201 kobiet oraz 188 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Chłopice placówkę miało 6 szkół podstawowych, w których w 33 oddziałach uczyło się 401 uczniów (177 kobiet oraz 224 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,2% ludności (28,7% wśród dziewczynek i 23,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 10,8 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,3% mieszkańców (17,2% wśród dziewczyn i 19,3% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,3% mieszkańców gminy Chłopice w wieku potencjalnej nauki (24,7% kobiet i 29,7% mężczyzn).

 • 20,1% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  20,1%
  woj. podkarpackie
  22,6%
  Kraj
  25,2%
 • 24,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Chłopice
  35,6%
  Podkarpackie
  36,1%
  Cały kraj
  35,2%
 • 36,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Gmina Chłopice
  2,3%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,3%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  10,2%
  woj. podkarpackie
  11,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  23,1%
  Podkarpackie
  21,9%
  Polska
  20,0%
 • 21,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Chłopice
  23,6%
  Podkarpackie
  22,5%
  Cały kraj
  21,2%
 • 18,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Chłopice
  3,2%
  woj. podkarpackie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  14,3%
  woj. podkarpackie
  12,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,2%
  Podkarpackie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Chłopice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 650 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  650,0
  woj. podkarpackie
  894,0
  Polska
  896,0
 • 3,44 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina
  3,44
  Podkarpackie
  0,95
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 2 Oddziały
 • 7 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 50 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Chłopice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40 Dzieci
 • 19 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 21 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,5%
  52,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 9 3 lata
 • 9
 • 11 4 lata
 • 11
 • 8 5 lata
 • 8
 • 11 6 lat
 • 11
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 5 3 lata
 • 5
 • 4 4 lata
 • 4
 • 5 5 lata
 • 5
 • 4 6 lat
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 7 4 lata
 • 7
 • 3 5 lata
 • 3
 • 7 6 lat
 • 7
 • 100 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 6,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Chłopice(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Chłopice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Łowcach
  Publiczne
  16 624-00-40
  ul. brak 110
  37-554 Zamiechów
  245-
 • Szkoły podstawowe w gminie Chłopice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Chłopice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 36 Oddziały
 • 389 Uczniowie
 • 201 Kobiety
  (uczniowie)
 • 188 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,7%
  48,3%
 • 56 Uczniowie w 1 klasie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 26 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 10,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  10,8
  Podkarpackie
  15,1
  Kraj
  16,7
 •  
 • 45,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 37,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Chłopice(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Chłopice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Chłopicach
  Publiczna
  16 622-24-93
  Chłopice 191
  37-561 Chłopice
  1012215
  Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Łowcach (Wincenty Witos)
  Publiczna
  16 622-28-46
  16 622-21-96
  ul. brak 159
  37-554 Łowce
  682-
  Szkoła Podstawowa im. prof. Stefana Myczkowskiego w Jankowicach (Stefan Myczkowski)
  Publiczna
  16 624-00-35
  16 624-00-36
  Jankowice 37
  37-561 Jankowice
  76910
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dobkowicach (Jan Paweł II)
  Publiczna
  16 622-24-92
  16 622-24-92
  Dobkowice 182
  37-554 Dobkowice
  7669
  Szkoła Podstawowa im. Stefanii Lanoszanki w Zamiechowie (Stefania Lanoszanka)
  Publiczna
  16 622-25-08
  16 622-25-08
  ul. brak 110
  37-554 Zamiechów
  734-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Chłopice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 23,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Chłopice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Chłopice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Chłopice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Chłopice - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Chłopice

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Chłopice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Chłopice: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 13 (uczestnicy: 330)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 250)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 80)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 52)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 12)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 10)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Chłopice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Chłopice działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 9 148 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 5 739 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w gminie Chłopice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Chłopice działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 136 członków. Zarejestrowano 115 ćwiczących (mężczyźni: 115, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 33, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Chłopice w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Chłopice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Chłopice i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 18 wypadków drogowych w gminie Chłopice odnotowano 10 ofiar śmiertelnych oraz 59 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 328,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 182,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Chłopice znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu jarosławskiego.

  Powiat jarosławski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Chłopice
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 18 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 10 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 59 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 9 Lekko ranni
 • 50 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Chłopice w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 328,89 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Gmina Chłopice
  328,9
  Województwo
  941,4
  Kraj
  1 035,8
 • 182,72 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Gmina Chłopice
  182,7
  Podkarpackie
  86,0
  Cały kraj
  98,5
 • 1 078,02 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  1 078,0
  woj. podkarpackie
  1 147,1
  Polska
  1 251,4
 • 55,56 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  55,6
  woj. podkarpackie
  9,1
  Cała Polska
  9,5
 • 327,78 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • gm. Chłopice
  327,8
  Podkarpackie
  121,9
  Polska
  120,8