Gmina Grudusk w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Grudusk - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Grudusk to gmina wiejska. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu ciechanowskiego. Gmina Grudusk ma 3 535 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 3,9% ludności powiatu. Gmina stanowi 9,1% powierzchni powiatu.
 • 3 535 Liczba mieszkańców
 • 96,8 km² Powierzchnia
 • 38 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 23 Numer kierunkowy
 • WCI Tablice rejestracyjne
 • Marek Piotrowicz Wójt gminy
Gmina Grudusk na mapie
Identyfikatory
 • 20.624853.0587 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1402052
Herb gminy Grudusk
Gmina Grudusk herb

Gmina Grudusk - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
06-460Poczta Grudusk, ul. Ciechanowska 54

Gmina Grudusk - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Grudusk)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Grudusk
(23) 671-50-12
(23) 671-50-12
ul. Ciechanowska 54
06-460 Grudusk
ZUS Inspektorat w Ciechanowie (podlega pod: ZUS Oddział w Płocku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Rzeczkowska 8
06-400 Ciechanów

Gmina Grudusk - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Gmina Grudusk ma 3 535 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 10,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Grudusk zawarli w 2019 roku 15 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,1% mieszkańców gminy Grudusk jest stanu wolnego, 57,4% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Grudusk ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -5. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,39 na 1000 mieszkańców gminy Grudusk. W 2019 roku urodziło się 38 dzieci, w tym 52,6% dziewczynek i 47,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 415 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,67 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 30,6% zgonów w gminie Grudusk spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,5% zgonów w gminie Grudusk były nowotwory, a 7,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Grudusk przypada 11.93 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 41 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 62 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Grudusk -21. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,0% mieszkańców gminy Grudusk jest w wieku produkcyjnym, 17,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Grudusk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 535 Liczba mieszkańców
 • 1 806 Kobiety
 • 1 729 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Grudusk w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Grudusk w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Grudusk w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Grudusk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  41,6 lat
  woj. mazowieckie
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 42,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Grudusk, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Grudusk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Grudusk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Grudusk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Grudusk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,1% Kawalerowie/Panny
 • gm. Grudusk
  28,0%
  Województwo
  28,4%
  Kraj
  28,8%
 • 22,2% Kobiety
  (Panny)
 • 34,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,4% Żonaci/Zamężne
 • gm. Grudusk
  57,4%
  woj. mazowieckie
  55,4%
  Kraj
  55,8%
 • 55,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  10,1%
  Mazowieckie
  9,9%
  Cała Polska
  9,6%
 • 16,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Grudusk
  4,3%
  Mazowieckie
  5,8%
  Polska
  5,0%
 • 4,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Gmina
  0,2%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Grudusk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Grudusk w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Gmina
  4,2
  Mazowieckie
  4,9
  Kraj
  4,8
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • gm. Grudusk
  1,6
  Mazowieckie
  1,7
  Cały kraj
  1,7
 • 15 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Grudusk w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Grudusk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -5 Przyrost naturalny w roku 2019
 • 1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,39 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -1,4
  Mazowieckie
  0,4
  Cały kraj
  -0,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Grudusk w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Grudusk w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Grudusk w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Grudusk w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 38 Urodzenia żywe
 • 20 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 18 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,6%
  47,4%
 • 10,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,5
  woj. mazowieckie
  11,0
  Cały kraj
  9,8
 • 42,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  42,0
  woj. mazowieckie
  44,3
  Cały kraj
  39,9
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 109 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 109
 • 86 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 86
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 415 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 373 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 460 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 415 g
  woj. mazowieckie
  3 410 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 89 Waga 4000g - 4499g
 • 89
 • 288 Waga 3500g - 3999g
 • 288
 • 296 Waga 3000g - 3499g
 • 296
 • 103 Waga 2500g - 2999g
 • 103
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,40 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Grudusk
  1,40
  woj. mazowieckie
  1,53
  Polska
  1,38
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,73
  Województwo
  0,75
  Kraj
  0,67
 • 0,67 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,67
  woj. mazowieckie
  0,84
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Grudusk w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 43 Zgony
 • 19 Kobiety
  (Zgony)
 • 24 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,2%
  55,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,9
  Mazowieckie
  10,7
  Polska
  10,7
 • 112,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Grudusk
  112,2
  woj. mazowieckie
  96,8
  Cały kraj
  109,3
 • 2,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Grudusk
  2,2
  Województwo
  3,2
  Cały kraj
  3,8
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,3
  Mazowieckie
  3,0
  Polska
  3,1
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,2
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ciechanowskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  30,6%
  woj. mazowieckie
  32,6%
  Polska
  39,4%
 • 26,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Grudusk
  26,5%
  Województwo
  26,0%
  Kraj
  26,5%
 • 7,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Grudusk
  7,3%
  Województwo
  7,9%
  Kraj
  6,6%
 • 5,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  5,9
  Cała Polska
  9,9
 • 62,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  62,4
  Cała Polska
  70,4
 • 297,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Grudusk
  297,3
  Województwo
  277,2
  Cała Polska
  283,2
 • 254,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  254,6
  Kraj
  261,3
 • 343,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 345,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 341,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  343,2
  woj. mazowieckie
  347,0
  Cała Polska
  421,0
 • 83,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 43,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 121,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Grudusk
  83,3
  Mazowieckie
  54,5
  Cała Polska
  69,5
 • 39,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Grudusk
  39,6
  Województwo
  36,3
  Kraj
  35,1
 • 4,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Grudusk
  4,4
  Mazowieckie
  7,7
  Polska
  7,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Grudusk
  0,4%
  woj. mazowieckie
  0,8%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 41 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 24 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 62 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 31 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -21 Saldo migracji
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -21 Saldo migracji wewnętrznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Grudusk w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Grudusk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Grudusk, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Grudusk - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Grudusk oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,13 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Grudusk to 1 127 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 314 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Grudusk to 5,75 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Grudusk to 191,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,14% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 83,23% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 76,66% mieszkań posiada łazienkę, 74,00% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ciechanowskiego.

  Powiat ciechanowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Grudusk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 127 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 314,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Grudusk
  314,30
  woj. mazowieckie
  432,30
  Cała Polska
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 88,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Grudusk
  88,40 m2
  Mazowieckie
  72,40 m2
  Kraj
  74,40 m2
 • 27,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Grudusk
  27,80 m2
  Mazowieckie
  31,30 m2
  Cały kraj
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 4,17 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Grudusk
  4,17
  woj. mazowieckie
  3,62
  Kraj
  3,82
 • 3,18 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Grudusk
  3,18
  Mazowieckie
  2,31
  Cały kraj
  2,59
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Grudusk
  0,76
  Mazowieckie
  0,64
  Kraj
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Grudusk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,13 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Grudusk
  1,13
  Mazowieckie
  8,60
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1997-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 23 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,75 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,75
  Województwo
  3,50
  Cały kraj
  3,77
 • 6,51 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Grudusk
  6,51
  Województwo
  30,10
  Cała Polska
  21,77
 • 766 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 191,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  191,5 m2
  Mazowieckie
  83,9 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,22 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  0,22 m2
  woj. mazowieckie
  0,72 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1997-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Grudusk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 98,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Grudusk
  98,14%
  Mazowieckie
  96,01%
  Cała Polska
  96,93%
 • 83,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  83,23%
  Mazowieckie
  93,78%
  Cały kraj
  93,92%
 • 76,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  76,66%
  woj. mazowieckie
  91,84%
  Polska
  91,66%
 • 74,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Grudusk
  74,00%
  Mazowieckie
  87,04%
  Cały kraj
  82,84%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Grudusk
  0,00%
  woj. mazowieckie
  57,29%
  Cały kraj
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Gmina Grudusk - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W gminie Grudusk na 1000 mieszkańców pracuje 62osób . 56,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Grudusk wynosiło w 2020 roku 8,6% (9,9% wśród kobiet i 7,6% wśród mężczyzn).

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Grudusk wynosiło 4 755,95 PLN, co odpowiada 91.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Grudusk 283 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 34 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -249.

  22,7% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Grudusk pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,6% w przemyśle i budownictwie, a 18,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Grudusk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 62 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Grudusk
  62,0
  Województwo
  316,0
  Cała Polska
  255,0
 • 7,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 9,2% Kobiety
 • 6,6% Mężczyźni
 • gm. Grudusk
  8,6%
  woj. mazowieckie
  5,2%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Grudusk w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Grudusk w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Grudusk w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Grudusk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 756 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Grudusk
  4 756 PLN
  woj. mazowieckie
  6 248 PLN
  Cały kraj
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Grudusk w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Grudusk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 283 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 34 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -249 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,12 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Grudusk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 25,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,6% Przemysł i budownictwo
 • 21,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 39,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,8% Pozostałe
 • 40,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Grudusk w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Grudusk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 224 Pracujący ogółem
 • 127 Kobiety
 • 97 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Grudusk w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,0% W wieku produkcyjnym
 • 53,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Grudusk, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 66,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  66,7
  Mazowieckie
  70,7
  Cała Polska
  68,0
 • 36,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  36,8
  Województwo
  37,7
  Cały kraj
  37,5
 • 123,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  123,4
  Mazowieckie
  114,0
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 60,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Grudusk - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Grudusk w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 259 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 206 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 25 nowych podmiotów, a 11 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (32) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (9) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (62) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (11) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Grudusk najwięcej (11) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (250) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  11,6% (30) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,3% (63) podmiotów, a 64,1% (166) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Grudusk najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.1%) oraz Budownictwo (17.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 259 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 30 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 63 Przemysł i budownictwo
 • 166 Pozostała działalność
 • 25 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Grudusk w 2020 roku
 • 11 Podmioty wyrejestrowane w gminie Grudusk w 2020 roku
 • 206 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 250 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 250
 • 8 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 259 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 259
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 2 Spółki handlowe ogółem
 • 2
 • 1  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 1
 • 11 Spółki cywilne ogółem
 • 11
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 206 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 60 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 60
 • 35 Budownictwo
 • 35
 • 28 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28
 • 19 Przetwórstwo przemysłowe
 • 19
 • 14 Transport i gospodarka magazynowa
 • 14
 • 10 Pozostała działalność
 • 10
 • 9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 9
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 6 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 6
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Grudusk - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Grudusk stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 78 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,94 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Grudusk wynosi 77,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Grudusk najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,23 (wykrywalność 66%) oraz o charakterze gospodarczym - 7,88 (wykrywalność 86%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 7,17 (44%), drogowe - 1,98 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Grudusk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Grudusk.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Grudusk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 78
 • 40 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 40
 • 28 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 28
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 25 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 25
 • 21,94 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  21,94
  Województwo
  20,31
  Kraj
  19,96
 • 11,23 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Grudusk
  11,23
  Mazowieckie
  13,38
  Kraj
  12,25
 • 7,88 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Grudusk
  7,88
  Województwo
  4,46
  Cała Polska
  5,17
 • 1,98 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,98
  woj. mazowieckie
  1,80
  Cała Polska
  1,73
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,38
  woj. mazowieckie
  0,31
  Cała Polska
  0,37
 • 7,17 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Grudusk
  7,17
  Mazowieckie
  10,46
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Grudusk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  78%
  Województwo
  65%
  Polska
  73%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  67%
  Województwo
  56%
  Polska
  65%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Grudusk
  86%
  Mazowieckie
  73%
  Cały kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Grudusk
  100%
  woj. mazowieckie
  99%
  Kraj
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  97%
  Mazowieckie
  85%
  Polska
  87%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  44%
  Mazowieckie
  42%
  Cały kraj
  54%

Gmina Grudusk - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Grudusk wyniosła w 2019 roku 16,5 mln złotych, co daje 4,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 3.5% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu gminy Grudusk - 30.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (12.2%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 371,0 tys złotych, czyli 2,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Grudusk wyniosła w 2019 roku 17,1 mln złotych, co daje 4,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 0.7% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (34.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.6%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5.4%). W budżecie gminy Grudusk wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 457 złotych na mieszkańca (9,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,7 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Grudusk według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Grudusk według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Grudusk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Grudusk według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,2 mln

  4,4 tys(100%)

  16,1 mln

  4,2 tys(100%)

  14,7 mln

  3,9 tys(100%)

  15,4 mln

  4,1 tys(100%)

  14,7 mln

  3,9 tys(100%)

  15,7 mln

  4,3 tys(100%)

  17,2 mln

  4,7 tys(100%)

  16,5 mln

  4,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,6 mln

  1,2 tys(26.8%)

  4,1 mln

  1,1 tys(25.3%)

  4,2 mln

  1,1 tys(28.9%)

  4,2 mln

  1,1 tys(27.2%)

  4,8 mln

  1,3 tys(32.8%)

  4,5 mln

  1,2 tys(28.6%)

  5,3 mln

  1,5 tys(30.5%)

  5,1 mln

  1,4 tys(30.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,7 mln

  441(9.9%)

  1,5 mln

  405(9.6%)

  1,7 mln

  446(11.5%)

  1,7 mln

  466(11.3%)

  1,8 mln

  502(12.6%)

  2,5 mln

  693(16.1%)

  2,1 mln

  586(12.3%)

  2,0 mln

  560(12.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  917,5 tys

  238(5.3%)

  1,0 mln

  267(6.3%)

  1,3 mln

  331(8.5%)

  1,1 mln

  306(7.4%)

  1,2 mln

  323(8.1%)

  1,4 mln

  388(9%)

  1,3 mln

  366(7.7%)

  1,3 mln

  349(7.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  623,3 tys

  162(3.6%)

  635,4 tys

  166(3.9%)

  2,8 mln

  735(19%)

  4,3 mln

  1,1 tys(27.7%)

  749,3 tys

  204(5.1%)

  736,9 tys

  201(4.7%)

  736,6 tys

  203(4.3%)

  927,2 tys

  259(5.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,0 mln

  521(11.7%)

  1,9 mln

  495(11.7%)

  2,0 mln

  515(13.3%)

  1,9 mln

  500(12.2%)

  4,4 mln

  1,2 tys(30.1%)

  631,8 tys

  173(4%)

  901,6 tys

  249(5.2%)

  806,1 tys

  225(4.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  626,9 tys

  162(3.6%)

  1,3 mln

  330(7.8%)

  1,6 mln

  409(10.6%)

  955,7 tys

  255(6.2%)

  470,9 tys

  128(3.2%)

  381,0 tys

  104(2.4%)

  403,3 tys

  111(2.3%)

  424,2 tys

  118(2.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,6 mln

  1,5 tys(32.6%)

  4,6 mln

  1,2 tys(28.4%)

  250,7 tys

  66,1(1.7%)

  490,5 tys

  131(3.2%)

  455,2 tys

  124(3.1%)

  500,7 tys

  137(3.2%)

  132,7 tys

  36,6(0.8%)

  359,4 tys

  100(2.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  501,2 tys

  130(2.9%)

  412,6 tys

  108(2.6%)

  358,2 tys

  94,4(2.4%)

  281,7 tys

  75,2(1.8%)

  244,0 tys

  66,4(1.7%)

  248,7 tys

  68,0(1.6%)

  238,2 tys

  65,7(1.4%)

  221,7 tys

  61,8(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  158,7 tys

  41,1(0.9%)

  214,5 tys

  56,1(1.3%)

  139,3 tys

  36,7(0.9%)

  130,0 tys

  34,7(0.8%)

  213,3 tys

  58,0(1.5%)

  217,3 tys

  59,4(1.4%)

  1,3 mln

  348(7.3%)

  213,4 tys

  59,5(1.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  191,2 tys

  49,6(1.1%)

  183,8 tys

  48,1(1.1%)

  146,2 tys

  38,5(1%)

  93,3 tys

  24,9(0.6%)

  98,4 tys

  26,8(0.7%)

  103,1 tys

  28,2(0.7%)

  112,7 tys

  31,1(0.7%)

  136,7 tys

  38,1(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  79,0 tys

  20,5(0.5%)

  93,0 tys

  24,3(0.6%)

  71,1 tys

  18,7(0.5%)

  86,5 tys

  23,1(0.6%)

  118,0 tys

  32,1(0.8%)

  147,6 tys

  40,3(0.9%)

  200,4 tys

  55,3(1.2%)

  87,0 tys

  24,2(0.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  59,6 tys

  15,4(0.3%)

  93,2 tys

  24,4(0.6%)

  87,2 tys

  23,0(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,7 tys

  13,5(0.3%)

  58,3 tys

  16,3(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  26,2 tys

  6,8(0.2%)

  25,8 tys

  6,7(0.2%)

  22,7 tys

  6,0(0.2%)

  22,4 tys

  6,0(0.1%)

  26,8 tys

  7,3(0.2%)

  24,1 tys

  6,6(0.2%)

  30,0 tys

  8,3(0.2%)

  34,8 tys

  9,7(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  672

  0,2(0%)

  2,5 tys

  0,7(0%)

  30,2 tys

  8,0(0.2%)

  28,8 tys

  7,7(0.2%)

  3,2 tys

  0,9(0%)

  769

  0,2(0%)

  43,4 tys

  12,0(0.3%)

  33,8 tys

  9,4(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  4,9 tys

  1,3(0%)

  11,2 tys

  2,9(0.1%)

  3,7 tys

  1,0(0%)

  5,6 tys

  1,5(0%)

  6,2 tys

  1,7(0%)

  4,6 tys

  1,3(0%)

  53,5 tys

  14,8(0.3%)

  31,3 tys

  8,7(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  31,0 tys

  8,0(0.2%)

  28,4 tys

  7,4(0.2%)

  31,5 tys

  8,3(0.2%)

  32,3 tys

  8,6(0.2%)

  29,9 tys

  8,1(0.2%)

  27,0 tys

  7,4(0.2%)

  24,0 tys

  6,6(0.1%)

  29,2 tys

  8,1(0.2%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  44,1 tys

  11,4(0.3%)

  47,8 tys

  12,5(0.3%)

  49,9 tys

  13,2(0.3%)

  49,6 tys

  13,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  5,7 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  1,1(0%)

  9,7 tys

  2,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Grudusk według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Grudusk według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Grudusk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Grudusk według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,6 mln

  4,5 tys(100%)

  16,2 mln

  4,2 tys(100%)

  13,8 mln

  3,6 tys(100%)

  15,9 mln

  4,2 tys(100%)

  14,5 mln

  3,9 tys(100%)

  15,8 mln

  4,3 tys(100%)

  17,4 mln

  4,8 tys(100%)

  17,1 mln

  4,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,3 mln

  1,4 tys(30.2%)

  5,3 mln

  1,4 tys(32.7%)

  5,1 mln

  1,3 tys(36.5%)

  5,3 mln

  1,4 tys(33.4%)

  5,0 mln

  1,4 tys(34.6%)

  5,2 mln

  1,4 tys(33%)

  5,6 mln

  1,5 tys(32%)

  5,9 mln

  1,6 tys(34.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,0 mln

  766(16.8%)

  3,3 mln

  862(20.4%)

  3,5 mln

  923(25.3%)

  3,1 mln

  832(19.6%)

  3,2 mln

  871(22%)

  3,3 mln

  907(21%)

  3,8 mln

  1,1 tys(21.9%)

  3,7 mln

  1,0 tys(21.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  535,0 tys

  139(3%)

  489,9 tys

  128(3%)

  395,5 tys

  104(2.9%)

  825,4 tys

  220(5.2%)

  769,3 tys

  209(5.3%)

  1,0 mln

  275(6.4%)

  775,3 tys

  214(4.5%)

  932,0 tys

  260(5.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  528,7 tys

  137(3%)

  572,2 tys

  150(3.5%)

  1,7 mln

  459(12.6%)

  3,4 mln

  905(21.3%)

  651,7 tys

  177(4.5%)

  650,3 tys

  178(4.1%)

  657,8 tys

  182(3.8%)

  868,3 tys

  242(5.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,6 mln

  420(9.2%)

  1,5 mln

  402(9.5%)

  1,5 mln

  408(11.2%)

  1,5 mln

  393(9.3%)

  3,9 mln

  1,1 tys(26.9%)

  315,9 tys

  86,3(2%)

  477,8 tys

  132(2.7%)

  361,9 tys

  101(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  616,9 tys

  160(3.5%)

  180,9 tys

  47,3(1.1%)

  279,5 tys

  73,7(2%)

  335,2 tys

  89,4(2.1%)

  607,0 tys

  165(4.2%)

  356,8 tys

  97,5(2.3%)

  292,9 tys

  80,8(1.7%)

  266,7 tys

  74,4(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  144,4 tys

  37,4(0.8%)

  213,1 tys

  55,7(1.3%)

  301,0 tys

  79,3(2.2%)

  303,8 tys

  81,1(1.9%)

  209,5 tys

  57,0(1.4%)

  225,0 tys

  61,5(1.4%)

  109,0 tys

  30,1(0.6%)

  155,3 tys

  43,3(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  172,1 tys

  44,6(1%)

  37,8 tys

  9,9(0.2%)

  159,2 tys

  42,0(1.2%)

  112,4 tys

  30,0(0.7%)

  94,6 tys

  25,7(0.7%)

  521,8 tys

  143(3.3%)

  129,5 tys

  35,7(0.7%)

  80,1 tys

  22,3(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  27,5 tys

  7,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 tys

  1,6(0%)

  22,3 tys

  6,0(0.1%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  5,4 tys

  1,5(0%)

  788,7 tys

  218(4.5%)

  42,0 tys

  11,7(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  672

  0,2(0%)

  2,5 tys

  0,7(0%)

  30,2 tys

  8,0(0.2%)

  28,8 tys

  7,7(0.2%)

  3,2 tys

  0,9(0%)

  769

  0,2(0%)

  43,4 tys

  12,0(0.2%)

  33,8 tys

  9,4(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  44,6 tys

  11,6(0.3%)

  45,0 tys

  11,8(0.3%)

  50,4 tys

  13,3(0.4%)

  25,7 tys

  6,9(0.2%)

  27,8 tys

  7,6(0.2%)

  26,9 tys

  7,3(0.2%)

  29,8 tys

  8,2(0.2%)

  31,0 tys

  8,6(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  6,6 tys

  1,7(0%)

  12,0 tys

  3,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,3 tys

  4,0(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  95,7 tys

  24,8(0.5%)

  212,9 tys

  55,7(1.3%)

  87,2 tys

  23,0(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  92,3 tys

  25,5(0.5%)

  14,0 tys

  3,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  25,0 tys

  6,5(0.1%)

  318,2 tys

  83,2(2%)

  667,7 tys

  176(4.8%)

  451,6 tys

  121(2.8%)

  600

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  2,8(0.1%)

  8,8 tys

  2,5(0.1%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,0 tys

  7,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,5 mln

  1,4 tys(31.2%)

  4,0 mln

  1,0 tys(24.6%)

  16,7 tys

  4,4(0.1%)

  500,0 tys

  133(3.1%)

  27,2 tys

  7,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  312,0 tys

  86,1(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,0 tys

  9,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Grudusk - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 816 mieszkańców gminy Grudusk jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 409 kobiet oraz 407 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 13,8% średnie ogólnokształcące, a 16,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,6% mieszkańców gminy Grudusk, gimnazjalnym 5,7%, natomiast 22,0% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy gminy Grudusk mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Grudusk największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,7%) oraz wyższe (18,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,2%) oraz podstawowe ukończone (21,3%).

  W roku 2018 w gminie Grudusk mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 49 dzieci (24 dziewczynki oraz 25 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc.

  13,8% mieszkańców gminy Grudusk w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,2% wśród dziewczynek i 13,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 612 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 2,06 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 19 oddziałach uczyło się 294 uczniów (158 kobiet oraz 136 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Grudusk placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 18 oddziałach uczyło się 276 uczniów (133 kobiety oraz 143 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,9% ludności (32,3% wśród dziewczynek i 27,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,46.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,5% mieszkańców (16,6% wśród dziewczyn i 16,5% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,1% mieszkańców gminy Grudusk w wieku potencjalnej nauki (25,9% kobiet i 28,3% mężczyzn).

 • 15,8% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  15,8%
  Województwo
  24,4%
  Cała Polska
  17,9%
 • 18,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Grudusk
  32,6%
  Mazowieckie
  34,8%
  Kraj
  33,3%
 • 36,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  2,4%
  woj. mazowieckie
  3,0%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  13,8%
  woj. mazowieckie
  14,4%
  Kraj
  12,4%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Grudusk
  16,3%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 15,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,6%
  woj. mazowieckie
  17,3%
  Polska
  22,9%
 • 16,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Grudusk
  5,7%
  Województwo
  4,7%
  Kraj
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  22,0%
  Mazowieckie
  17,4%
  Cała Polska
  19,3%
 • 22,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  1,4%
  Województwo
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Grudusk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 612 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  612,0
  Województwo
  935,0
  Cały kraj
  873,0
 • 2,06 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  2,06
  woj. mazowieckie
  0,84
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 2 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 50 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Grudusk) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49 Dzieci
 • 24 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 25 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,0%
  51,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 16 4 lata
 • 16
 • 24 5 lata
 • 24
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 7 4 lata
 • 7
 • 13 5 lata
 • 13
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • 9 4 lata
 • 9
 • 11 5 lata
 • 11
 • 43 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Grudusk(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Grudusk aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Punkt przedszkolny
  Publiczne
  23 671-54-68
  ul. SZKOLNA 2
  06-460 Grudusk
  246-
 • Szkoły podstawowe w gminie Grudusk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Grudusk) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 294 Uczniowie
 • 158 Kobiety
  (uczniowie)
 • 136 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,7%
  46,3%
 • 46 Uczniowie w 1 klasie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 36 Absolwenci 2016
 • 19 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Grudusk
  15,5
  Mazowieckie
  17,6
  Cały kraj
  17,3
 •  
 • 28,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 24,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 373 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 294 angielski
 • 79 rosyjski
 •  
 • 90,46 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Grudusk
  90,46
  Województwo
  98,96
  Polska
  95,46
 • 90,46 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Grudusk
  90,46
  Województwo
  97,33
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Grudusk) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Grudusk) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Grudusk(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Grudusk aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Władysława Broniewskiego)
  Publiczna
  23 671-50-36
  23 671-50-36
  ul. Szkolna 2
  06-460 Grudusk
  13225-
  Szkoła Podstawowa w Humięcinie
  Publiczna
  23 671-54-60
  23 671-54-60
  ul. Humięcino 20
  06-460 Humięcino
  76212
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Grudusk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 13,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 32,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Grudusk, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Grudusk, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Grudusk, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Grudusk - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Grudusk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Grudusk: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W gminie Grudusk 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 12 (uczestnicy: 468)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 80)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 75)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 54)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 200)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 36)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 23)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 45)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 14)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 4)
  • teatralne: 1 (członkowie: 11)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 16)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 81)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 40)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 13)
  • taneczne: 2 (członkowie: 16)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Grudusk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Grudusk działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 11 489 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 23 509 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w gminie Grudusk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Grudusk działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 81 członków. Zarejestrowano 54 ćwiczących (mężczyźni: 54, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 54, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Grudusk w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Grudusk - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Grudusk i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z lat 2010 - 2020 w wyniku 25 wypadków drogowych w gminie Grudusk odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 22 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 707,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 169,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2019 roku w gminie Grudusk znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ciechanowskiego.

  Powiat ciechanowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Grudusk
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 25 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2020)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2020)
 • 22 Ranni
  (lata 2010 - 2020)
 • 12 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Grudusk w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 707,21 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Gmina
  707,2
  woj. mazowieckie
  861,0
  Kraj
  971,2
 • 169,73 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • gm. Grudusk
  169,7
  woj. mazowieckie
  107,4
  Polska
  92,2
 • 622,35 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Gmina Grudusk
  622,3
  woj. mazowieckie
  1 019,8
  Polska
  1 176,3
 • 24,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Tutaj
  24,0
  Mazowieckie
  12,5
  Polska
  9,5
 • 88,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Tutaj
  88,0
  Mazowieckie
  118,4
  Polska
  121,1
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Grudusk w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 206,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  206,7 km
  woj. mazowieckie
  658,7 km
  Kraj
  496,9 km
 • 5,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  5,6 km
  Województwo
  4,3 km
  Cała Polska
  4,1 km