Gmina Książ Wielki w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Książ Wielki - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Książ Wielki to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa małopolskiego, powiatu miechowskiego. Gmina Książ Wielki ma 4 857 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 9,8% ludności powiatu. Gmina stanowi 20,4% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Książ Wielki.
 • 4 857 Liczba mieszkańców
 • 137,9 km² Powierzchnia
 • 35 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • KMI Tablice rejestracyjne
 • Marek Józef Szopa Wójt gminy
Gmina Książ Wielki na mapie
Identyfikatory
 • 20.172850.4433 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1208043
Herb gminy Książ Wielki
Gmina Książ Wielki herb

Gmina Książ Wielki - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-210Poczta Oddział UP Miechów
32-210Skrytki Pocztowe Poczta Oddział UP Miechów

Gmina Książ Wielki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Książ Wielki)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Książ Wielki
(41) 383-80-02
(41) 383-80-02
ul. Warszawska 17
32-210 Książ Wielki

Gmina Książ Wielki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Książ Wielki ma 4 857 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 14,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,7 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Książ Wielki zawarli w 2022 roku 18 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,3% mieszkańców gminy Książ Wielki jest stanu wolnego, 57,1% żyje w małżeństwie, 4,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,6% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Książ Wielki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -60. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -12,19 na 1000 mieszkańców gminy Książ Wielki. W 2022 roku urodziło się 28 dzieci, w tym 64,3% dziewczynek i 35,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 350 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,49 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 42,3% zgonów w gminie Książ Wielki spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,7% zgonów w gminie Książ Wielki były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Książ Wielki przypada 17.88 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 34 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 51 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Książ Wielki -17. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  54,0% mieszkańców gminy Książ Wielki jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Książ Wielki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 857 Liczba mieszkańców
 • 2 491 Kobiety
 • 2 366 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Książ Wielki w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Książ Wielki w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Książ Wielki w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Książ Wielki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  43,7 lat
  woj. małopolskie
  41,2 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 45,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Książ Wielki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Książ Wielki
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Książ Wielki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Książ Wielki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Książ Wielki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,3% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Książ Wielki
  27,3%
  Małopolskie
  30,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 20,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,1%
  woj. małopolskie
  56,1%
  Cała Polska
  54,0%
 • 56,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,6% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Książ Wielki
  10,6%
  Małopolskie
  7,7%
  Cały kraj
  8,5%
 • 17,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Książ Wielki
  4,9%
  Małopolskie
  5,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • gm. Książ Wielki
  0,0%
  Województwo
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Książ Wielki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Książ Wielki w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • gm. Książ Wielki
  3,7
  Województwo
  4,5
  Polska
  4,1
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  0,9
  Województwo
  1,2
  Cała Polska
  1,6
 • 18 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Książ Wielki w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Książ Wielki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -60 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -21 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -39 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -12,19 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -12,2
  Województwo
  -1,4
  Kraj
  -3,8
 • -7,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -7,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Książ Wielki w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Książ Wielki w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Książ Wielki w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Książ Wielki w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 28 Urodzenia żywe
 • 18 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 64,3%
  35,7%
 • 5,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  5,7
  Województwo
  9,1
  Kraj
  8,1
 • 33,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  33,0
  Małopolskie
  38,0
  Cała Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 110 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 110
 • 70 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 350 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 275 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 435 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Książ Wielki
  3 350 g
  woj. małopolskie
  3 313 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 17 Waga 4000g - 4499g
 • 17
 • 107 Waga 3500g - 3999g
 • 107
 • 154 Waga 3000g - 3499g
 • 154
 • 41 Waga 2500g - 2999g
 • 41
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,22
  Małopolskie
  1,29
  Cała Polska
  1,26
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,65
  woj. małopolskie
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,49 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,49
  woj. małopolskie
  0,86
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Książ Wielki w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 88 Zgony
 • 39 Kobiety
  (Zgony)
 • 49 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,3%
  55,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 17,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  17,9
  Województwo
  10,5
  Kraj
  11,9
 • 206,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  206,0
  Województwo
  115,7
  Cała Polska
  147,0
 • 3,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  3,0
  Województwo
  2,8
  Kraj
  3,8
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Książ Wielki
  3,5
  woj. małopolskie
  2,5
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie miechowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  42,3%
  Województwo
  41,2%
  Cały kraj
  36,0%
 • 24,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Książ Wielki
  24,7%
  Małopolskie
  25,4%
  Kraj
  23,6%
 • 6,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  6,0%
  Małopolskie
  5,3%
  Cały kraj
  6,7%
 • 60 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  17,4
  Polska
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  69,8
  Cała Polska
  70,6
 • 358,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  358,2
  Województwo
  266,5
  Kraj
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  248,5
  Kraj
  253,9
 • 612,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 591,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 634,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  612,6
  Województwo
  431,8
  Polska
  426,2
 • 108,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 55,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 132,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  108,8
  woj. małopolskie
  61,4
  Cały kraj
  62,9
 • 45,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  45,8
  Małopolskie
  34,0
  Kraj
  33,8
 • 8,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Książ Wielki
  8,3
  Małopolskie
  6,1
  Cała Polska
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  Małopolskie
  0,6%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 34 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 51 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 26 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -17 Saldo migracji
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -17 Saldo migracji wewnętrznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Książ Wielki w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Książ Wielki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 61,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 63,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 23,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Książ Wielki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Książ Wielki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Książ Wielki oddano do użytku 10 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,05 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Książ Wielki to 1 988 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 408 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Książ Wielki to 5,90 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Książ Wielki to 127,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,23% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 83,75% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 77,62% mieszkań posiada łazienkę, 67,96% korzysta z centralnego ogrzewania, a 7,14% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu miechowskiego.

  Powiat miechowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Książ Wielki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 988 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 407,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  407,50
  Województwo
  385,20
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 85,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Książ Wielki
  85,20 m2
  Małopolskie
  80,60 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 34,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  34,70 m2
  woj. małopolskie
  31,00 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,99 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Książ Wielki
  3,99
  Małopolskie
  3,98
  Cały kraj
  3,83
 • 2,45 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Książ Wielki
  2,45
  Województwo
  2,60
  Cała Polska
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Książ Wielki
  0,62
  Małopolskie
  0,65
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Książ Wielki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 10 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,05 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  2,05
  Małopolskie
  6,96
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 59 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,90 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Książ Wielki
  5,90
  Województwo
  4,04
  Polska
  3,89
 • 12,09 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Książ Wielki
  12,09
  woj. małopolskie
  28,13
  Kraj
  24,56
 • 1 272 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 127,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  127,2 m2
  Małopolskie
  97,5 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,26 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Książ Wielki
  0,26 m2
  Małopolskie
  0,68 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Książ Wielki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Książ Wielki
  96,23%
  Małopolskie
  97,78%
  Polska
  97,75%
 • 83,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  83,75%
  woj. małopolskie
  96,13%
  Polska
  95,18%
 • 77,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  77,62%
  Małopolskie
  95,21%
  Cała Polska
  93,75%
 • 67,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Książ Wielki
  67,96%
  Małopolskie
  86,21%
  Cały kraj
  85,83%
 • 7,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  7,14%
  Województwo
  67,24%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Książ Wielki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Książ Wielki na 1000 mieszkańców pracuje 110osób . 47,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Książ Wielki wynosiło w 2023 roku 5,2% (5,2% wśród kobiet i 5,2% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Książ Wielki wynosiło 5 415,22 PLN, co odpowiada 80.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Książ Wielki 304 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 82 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -222.

  44,4% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Książ Wielki pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 8,4% w przemyśle i budownictwie, a 20,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Książ Wielki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 110 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  110,0
  woj. małopolskie
  254,0
  Kraj
  259,0
 • 5,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 5,6% Kobiety
 • 5,8% Mężczyźni
 • gm. Książ Wielki
  5,2%
  Województwo
  4,2%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Książ Wielki w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Książ Wielki w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Książ Wielki w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Książ Wielki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 907 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  5 415 PLN
  Małopolskie
  6 825 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Książ Wielki w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Książ Wielki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 304 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 82 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -222 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,27 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Książ Wielki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 44,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 38,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 50,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 8,4% Przemysł i budownictwo
 • 3,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 13,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 24,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,4% Pozostałe
 • 41,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Książ Wielki w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Książ Wielki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 547 Pracujący ogółem
 • 258 Kobiety
 • 289 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Książ Wielki w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 54,0% W wieku produkcyjnym
 • 47,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 60,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 20,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Książ Wielki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 85,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Książ Wielki
  85,2
  Małopolskie
  67,1
  Polska
  69,0
 • 51,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  51,1
  Małopolskie
  35,0
  Cała Polska
  38,2
 • 149,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Książ Wielki
  149,8
  Małopolskie
  109,4
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Książ Wielki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Książ Wielki w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 443 podmioty gospodarki narodowej, z czego 348 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 32 nowe podmioty, a 19 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (39) podmiotów zarejestrowano w roku 2021, a najmniej (18) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (38) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (8) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Książ Wielki najwięcej (19) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (428) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,2% (14) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,4% (126) podmiotów, a 68,4% (303) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Książ Wielki najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (27.6%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 443 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 126 Przemysł i budownictwo
 • 303 Pozostała działalność
 • 32 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Książ Wielki w 2023 roku
 • 19 Podmioty wyrejestrowane w gminie Książ Wielki w 2023 roku
 • 348 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 428 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 428
 • 12 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 12
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 443 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 443
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 15 Spółki handlowe ogółem
 • 15
 • 13  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 13
 • 19 Spółki cywilne ogółem
 • 19
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 348 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 96 Budownictwo
 • 96
 • 83 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 83
 • 43 Transport i gospodarka magazynowa
 • 43
 • 18 Przetwórstwo przemysłowe
 • 18
 • 16 Pozostała działalność
 • 16
 • 16 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 16
 • 16 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 16
 • 14 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 14
 • 13 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 13
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Książ Wielki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Książ Wielki stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 78 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,86 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Książ Wielki wynosi 70,70% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Książ Wielki najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,98 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 9,64 (wykrywalność 64%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,72 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,18 (39%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,19 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Książ Wielki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Książ Wielki.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Książ Wielki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 78
 • 54 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 54
 • 11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 11
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 47 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 47
 • 15,86 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Książ Wielki
  15,86
  Małopolskie
  21,90
  Kraj
  22,81
 • 10,98 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,98
  woj. małopolskie
  12,25
  Kraj
  12,98
 • 2,18 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Książ Wielki
  2,18
  woj. małopolskie
  6,74
  Cały kraj
  6,99
 • 1,72 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Książ Wielki
  1,72
  woj. małopolskie
  1,39
  Cała Polska
  1,82
 • 0,19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,19
  Województwo
  0,26
  Kraj
  0,35
 • 9,64 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Książ Wielki
  9,64
  Województwo
  10,41
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Książ Wielki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Książ Wielki
  71%
  Małopolskie
  75%
  Cała Polska
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Książ Wielki
  71%
  Województwo
  71%
  Kraj
  63%
 • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Książ Wielki
  39%
  woj. małopolskie
  72%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Książ Wielki
  99%
  Małopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  89%
  Małopolskie
  82%
  Polska
  88%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Książ Wielki
  64%
  Województwo
  56%
  Cała Polska
  51%

Gmina Książ Wielki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Książ Wielki wyniosła w 2022 roku 36,8 mln złotych, co daje 7,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 21.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Książ Wielki - 21.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (14.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,7 mln złotych, czyli 18,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Książ Wielki wyniosła w 2022 roku 37,9 mln złotych, co daje 7,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (35.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.8%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.8%). W budżecie gminy Książ Wielki wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (14,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,3 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Książ Wielki według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Książ Wielki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Książ Wielki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Książ Wielki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,0 mln

  3,3 tys(100%)

  19,8 mln

  3,8 tys(100%)

  20,5 mln

  4,0 tys(100%)

  26,7 mln

  5,2 tys(100%)

  27,2 mln

  5,3 tys(100%)

  32,5 mln

  6,5 tys(100%)

  30,7 mln

  6,2 tys(100%)

  36,8 mln

  7,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,2 mln

  1,2 tys(36.6%)

  6,4 mln

  1,2 tys(32.5%)

  6,3 mln

  1,2 tys(30.5%)

  6,3 mln

  1,2 tys(23.7%)

  7,1 mln

  1,4 tys(26.1%)

  7,0 mln

  1,4 tys(21.4%)

  7,7 mln

  1,5 tys(25.1%)

  8,1 mln

  1,6 tys(21.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  209(6.4%)

  1,2 mln

  235(6.1%)

  1,1 mln

  220(5.5%)

  3,2 mln

  627(12%)

  1,2 mln

  244(4.6%)

  2,4 mln

  472(7.3%)

  4,9 mln

  977(15.9%)

  5,9 mln

  1,2 tys(16%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  678,4 tys

  130(4%)

  490,2 tys

  95,0(2.5%)

  491,1 tys

  95,3(2.4%)

  885,0 tys

  173(3.3%)

  781,8 tys

  154(2.9%)

  947,2 tys

  188(2.9%)

  1,1 mln

  223(3.6%)

  5,4 mln

  1,1 tys(14.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,0 mln

  392(12%)

  2,5 mln

  491(12.8%)

  2,4 mln

  474(11.9%)

  2,4 mln

  478(9.2%)

  2,9 mln

  572(10.7%)

  2,9 mln

  577(8.9%)

  3,3 mln

  662(10.8%)

  4,9 mln

  995(13.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,1 mln

  411(12.6%)

  1,7 mln

  337(8.8%)

  1,4 mln

  272(6.8%)

  3,2 mln

  633(12.1%)

  1,6 mln

  322(6%)

  3,8 mln

  758(11.7%)

  929,9 tys

  186(3%)

  2,4 mln

  487(6.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  687,1 tys

  132(4%)

  856,0 tys

  166(4.3%)

  978,2 tys

  190(4.8%)

  902,7 tys

  176(3.4%)

  862,2 tys

  170(3.2%)

  880,9 tys

  175(2.7%)

  1,2 mln

  244(4%)

  2,0 mln

  419(5.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  445(13.6%)

  5,1 mln

  987(25.8%)

  791,5 tys

  154(3.9%)

  905,3 tys

  177(3.4%)

  1,0 mln

  206(3.9%)

  1,1 mln

  228(3.5%)

  1,5 mln

  305(5%)

  2,0 mln

  413(5.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  205,9 tys

  39,5(1.2%)

  169,1 tys

  32,8(0.9%)

  172,6 tys

  33,5(0.8%)

  185,7 tys

  36,3(0.7%)

  294,9 tys

  58,1(1.1%)

  325,3 tys

  64,7(1%)

  158,9 tys

  31,8(0.5%)

  505,1 tys

  104(1.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  173,7 tys

  33,3(1%)

  141,6 tys

  27,4(0.7%)

  187,5 tys

  36,4(0.9%)

  155,4 tys

  30,4(0.6%)

  1,6 mln

  316(5.9%)

  232,0 tys

  46,1(0.7%)

  323,2 tys

  64,7(1.1%)

  417,6 tys

  85,6(1.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  67,9 tys

  13,0(0.4%)

  61,2 tys

  11,9(0.3%)

  223,1 tys

  43,3(1.1%)

  62,9 tys

  12,3(0.2%)

  63,0 tys

  12,4(0.2%)

  47,9 tys

  9,5(0.1%)

  160,6 tys

  32,1(0.5%)

  319,8 tys

  65,6(0.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  388,8 tys

  74,6(2.3%)

  395,0 tys

  76,5(2%)

  448,5 tys

  87,0(2.2%)

  415,1 tys

  81,1(1.6%)

  437,4 tys

  86,2(1.6%)

  520,4 tys

  103(1.6%)

  603,4 tys

  121(2%)

  277,3 tys

  56,8(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  501,3 tys

  96,2(2.9%)

  341,2 tys

  66,1(1.7%)

  373,1 tys

  72,4(1.8%)

  393,3 tys

  76,8(1.5%)

  382,8 tys

  75,5(1.4%)

  253,1 tys

  50,3(0.8%)

  272,9 tys

  54,6(0.9%)

  253,3 tys

  51,9(0.7%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  88,4 tys

  17,0(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  150,9 tys

  30,9(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  116,9 tys

  22,4(0.7%)

  121,3 tys

  23,5(0.6%)

  286,9 tys

  55,7(1.4%)

  2,0 mln

  386(7.4%)

  2,6 mln

  522(9.8%)

  4,8 mln

  949(14.7%)

  1,3 mln

  268(4.4%)

  117,6 tys

  24,1(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  20,2 tys

  3,9(0.1%)

  21,9 tys

  4,2(0.1%)

  31,4 tys

  6,1(0.2%)

  30,7 tys

  6,0(0.1%)

  50,2 tys

  9,9(0.2%)

  59,1 tys

  11,8(0.2%)

  73,6 tys

  14,7(0.2%)

  98,0 tys

  20,1(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  56,0 tys

  10,8(0.3%)

  56,5 tys

  11,0(0.3%)

  81,7 tys

  15,9(0.4%)

  461,2 tys

  90,1(1.7%)

  63,4 tys

  12,5(0.2%)

  55,8 tys

  11,1(0.2%)

  151,1 tys

  30,2(0.5%)

  76,6 tys

  15,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  113,6 tys

  21,8(0.7%)

  101,3 tys

  19,6(0.5%)

  72,6 tys

  14,1(0.4%)

  67,4 tys

  13,2(0.3%)

  93,1 tys

  18,4(0.3%)

  85,2 tys

  16,9(0.3%)

  110,5 tys

  22,1(0.4%)

  49,3 tys

  10,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  103,3 tys

  19,8(0.6%)

  14,5 tys

  2,8(0.1%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  101,8 tys

  19,9(0.4%)

  100,1 tys

  19,7(0.4%)

  92,4 tys

  18,4(0.3%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  860

  0,2(0%)

  170

  0,0(0%)

  920

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,6(0%)

  470

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Książ Wielki według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Książ Wielki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Książ Wielki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Książ Wielki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,6 mln

  3,6 tys(100%)

  20,5 mln

  4,0 tys(100%)

  20,6 mln

  4,0 tys(100%)

  24,0 mln

  4,7 tys(100%)

  24,8 mln

  4,9 tys(100%)

  34,4 mln

  6,9 tys(100%)

  33,8 mln

  6,8 tys(100%)

  37,9 mln

  7,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,8 mln

  1,3 tys(36.7%)

  7,1 mln

  1,4 tys(34.6%)

  7,2 mln

  1,4 tys(34.9%)

  7,4 mln

  1,4 tys(30.8%)

  8,3 mln

  1,6 tys(33.4%)

  9,8 mln

  1,9 tys(28.4%)

  12,0 mln

  2,4 tys(35.6%)

  13,4 mln

  2,7 tys(35.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,3 mln

  816(22.9%)

  4,6 mln

  894(22.5%)

  4,8 mln

  931(23.3%)

  5,0 mln

  985(21%)

  5,7 mln

  1,1 tys(23.1%)

  5,6 mln

  1,1 tys(16.2%)

  6,2 mln

  1,2 tys(18.4%)

  9,0 mln

  1,8 tys(23.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  386(10.8%)

  678,7 tys

  132(3.3%)

  512,7 tys

  99,5(2.5%)

  1,6 mln

  310(6.6%)

  622,7 tys

  123(2.5%)

  1,4 mln

  271(4%)

  2,5 mln

  492(7.3%)

  4,9 mln

  997(12.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  225,5 tys

  43,3(1.2%)

  278,5 tys

  54,0(1.4%)

  326,9 tys

  63,5(1.6%)

  1,0 mln

  196(4.2%)

  340,0 tys

  67,0(1.4%)

  6,6 mln

  1,3 tys(19.1%)

  374,6 tys

  75,0(1.1%)

  1,4 mln

  284(3.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  631,3 tys

  121(3.4%)

  486,2 tys

  94,2(2.4%)

  495,6 tys

  96,2(2.4%)

  822,3 tys

  161(3.4%)

  745,8 tys

  147(3%)

  923,1 tys

  184(2.7%)

  1,1 mln

  223(3.3%)

  1,1 mln

  231(3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,7 mln

  317(8.9%)

  4,5 mln

  873(22%)

  255,7 tys

  49,6(1.2%)

  281,7 tys

  55,0(1.2%)

  307,2 tys

  60,6(1.2%)

  345,7 tys

  68,7(1%)

  548,6 tys

  110(1.6%)

  998,8 tys

  205(2.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  560,5 tys

  108(3%)

  669,1 tys

  130(3.3%)

  697,9 tys

  135(3.4%)

  703,5 tys

  137(2.9%)

  720,5 tys

  142(2.9%)

  746,6 tys

  148(2.2%)

  881,6 tys

  176(2.6%)

  975,6 tys

  200(2.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  532,7 tys

  102(2.9%)

  561,2 tys

  109(2.7%)

  532,4 tys

  103(2.6%)

  582,7 tys

  114(2.4%)

  613,7 tys

  121(2.5%)

  596,2 tys

  119(1.7%)

  623,7 tys

  125(1.8%)

  622,5 tys

  128(1.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  496,7 tys

  95,3(2.7%)

  496,8 tys

  96,3(2.4%)

  484,3 tys

  94,0(2.4%)

  449,4 tys

  87,8(1.9%)

  452,3 tys

  89,2(1.8%)

  705,7 tys

  140(2.1%)

  706,8 tys

  141(2.1%)

  551,4 tys

  113(1.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  203(5.7%)

  842,5 tys

  163(4.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  675,8 tys

  132(2.8%)

  923,5 tys

  182(3.7%)

  514,9 tys

  102(1.5%)

  251,3 tys

  50,3(0.7%)

  461,8 tys

  94,7(1.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  420

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  170

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  217(3.2%)

  255,6 tys

  52,4(0.7%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  88,4 tys

  17,0(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  150,9 tys

  30,9(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  67,9 tys

  13,0(0.4%)

  144,3 tys

  28,0(0.7%)

  85,2 tys

  16,5(0.4%)

  109,9 tys

  21,5(0.5%)

  104,8 tys

  20,7(0.4%)

  195,2 tys

  38,8(0.6%)

  169,4 tys

  33,9(0.5%)

  133,5 tys

  27,4(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  25,0 tys

  4,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  570,0 tys

  114(1.7%)

  79,8 tys

  16,3(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  17,9 tys

  3,4(0.1%)

  12,4 tys

  2,4(0.1%)

  10,3 tys

  2,0(0.1%)

  16,4 tys

  3,2(0.1%)

  16,5 tys

  3,3(0.1%)

  18,7 tys

  3,7(0.1%)

  33,6 tys

  6,7(0.1%)

  45,0 tys

  9,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,8 tys

  0,4(0%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  2,8 tys

  0,5(0%)

  3,1 tys

  0,6(0%)

  3,1 tys

  0,6(0%)

  3,1 tys

  0,6(0%)

  3,5 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  103,3 tys

  19,8(0.6%)

  14,5 tys

  2,8(0.1%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  101,8 tys

  19,9(0.4%)

  100,1 tys

  19,7(0.4%)

  92,4 tys

  18,4(0.3%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  192,0 tys

  37,5(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  860

  0,2(0%)

  170

  0,0(0%)

  920

  0,2(0%)

  2,4 tys

  0,5(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  400

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  54,8 tys

  10,5(0.3%)

  84,7 tys

  16,4(0.4%)

  77,8 tys

  15,1(0.4%)

  91,8 tys

  17,9(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Książ Wielki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 114 mieszkańców gminy Książ Wielki jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 560 kobiet oraz 553 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 8,8% średnie ogólnokształcące, a 27,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców gminy Książ Wielki, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 14,1% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy gminy Książ Wielki mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Książ Wielki największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (24,6%) oraz wyższe (22,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (30,1%) oraz zasadnicze zawodowe (28,5%).

  W roku 2022 w gminie Książ Wielki mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 105 dzieci (52 dziewczynki oraz 53 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Książ Wielki mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 45 dzieci (26 dziewczynek oraz 19 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc.

  20,9% mieszkańców gminy Książ Wielki w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,1% wśród dziewczynek i 21,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 831 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,05 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 25 oddziałach uczyło się 396 uczniów (208 kobiet oraz 188 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Książ Wielki placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 21 oddziałach uczyło się 352 uczniów (165 kobiet oraz 187 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (28,0% wśród dziewczynek i 26,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 97,78.

  W gminie Książ Wielki znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 29 uczniów (19 kobiet oraz 10 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 7 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Książ Wielki placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 1 oddziale uczyło się 12 uczniów (10 kobiet oraz 2 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W gminie Książ Wielki znajduje się 1 Technikum, w którym w 4 oddziałach uczyło się 30 uczniów (8 kobiet oraz 22 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Książ Wielki placówkę miały 3 Technika, w których w 10 oddziałach uczyło się 187 uczniów (56 kobiet oraz 131 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 15 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,1% mieszkańców (18,7% wśród dziewczyn i 15,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 7,3 uczniów. 7,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,2% mieszkańców gminy Książ Wielki w wieku potencjalnej nauki (18,7% kobiet i 23,7% mężczyzn).

 • 18,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  18,4%
  Małopolskie
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 22,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 39,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  39,0%
  Małopolskie
  34,2%
  Kraj
  35,2%
 • 39,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 38,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  3,0%
  Małopolskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Książ Wielki
  8,8%
  Województwo
  11,2%
  Cała Polska
  11,9%
 • 10,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 27,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Książ Wielki
  27,2%
  Małopolskie
  19,7%
  Cała Polska
  20,0%
 • 24,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 30,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Książ Wielki
  22,4%
  Małopolskie
  22,6%
  Polska
  21,2%
 • 16,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  2,8%
  Województwo
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Książ Wielki
  14,1%
  woj. małopolskie
  11,0%
  Cały kraj
  12,3%
 • 15,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  3,3%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Książ Wielki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 831 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  831,0
  Małopolskie
  929,0
  Polska
  927,0
 • 1,05 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina Książ Wielki
  1,05
  Województwo
  0,88
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Książ Wielki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 105 Dzieci
 • 52 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 53 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,5%
  50,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 24 3 lata
 • 24
 • 22 4 lata
 • 22
 • 24 5 lata
 • 24
 • 31 6 lat
 • 31
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 10 3 lata
 • 10
 • 10 4 lata
 • 10
 • 14 5 lata
 • 14
 • 17 6 lat
 • 17
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 12 4 lata
 • 12
 • 10 5 lata
 • 10
 • 14 6 lat
 • 14
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 42 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 50 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Gmina Książ Wielki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49 Dzieci
 • 16 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 33 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 32,7%
  67,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 14 3 lata
 • 14
 • 26 4 lata
 • 26
 • 8 5 lata
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 7 4 lata
 • 7
 • 3 5 lata
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 8 3 lata
 • 8
 • 19 4 lata
 • 19
 • 5 5 lata
 • 5
 •  
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Książ Wielki(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Książ Wielki aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole
  Publiczne
  41 383-80-11
  ul. Mikołaja Reja 4
  32-210 Książ Wielki
  379-
  Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"
  Niepubliczny
  79 410-51-00
  17 852-48-23
  Antolka 13
  32-210 Antolka
  ---
  Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"
  Niepubliczny
  79 410-51-00
  17 852-48-23
  Książ Mały 59
  32-210 Książ Mały
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Książ Wielki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Książ Wielki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 25 Oddziały
 • 396 Uczniowie
 • 208 Kobiety
  (uczniowie)
 • 188 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,5%
  47,5%
 • 58 Uczniowie w 1 klasie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 75 Absolwenci
 • 38 Kobiety
  (absolwenci)
 • 37 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  15,8
  Małopolskie
  16,7
  Kraj
  17,0
 •  
 • 38,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 35,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 97,78 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Książ Wielki
  97,78
  Województwo
  95,57
  Cały kraj
  95,96
 • 97,28 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  97,28
  woj. małopolskie
  94,75
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Książ Wielki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Książ Wielki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Książ Wielki(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Książ Wielki aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (ppł. Julian Malinowski)
  Publiczna
  41 383-80-11
  ul. Mikołaja Reja 4
  32-210 Książ Wielki
  7165-
  Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie w Antolce (Maria Skłodowska - Curie)
  Publiczna
  41 383-85-10
  41 383-85-10
  Antolka 13
  32-210 Antolka
  713516
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II (Jan Paweł II)
  Publiczna
  Książ Mały 59
  32-210 Książ Mały
  78714
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Książ Wielki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Książ Wielki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 29 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,5%
  34,5%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 7,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • gm. Książ Wielki
  7,3
  woj. małopolskie
  26,8
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 4,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 3,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Gmina Książ Wielki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 30 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 26,7%
  73,3%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 7,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Gmina
  7,5
  Województwo
  26,1
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 4,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Książ Wielki(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Książ Wielki aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  41 383-80-10
  41 383-80-10
  ul. Witosa 10
  32-210 Książ Wielki
  353-
  Technikum
  Publiczne
  41 383-80-10
  41 383-80-10
  ul. Witosa 10
  32-210 Książ Wielki
  235-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  41 383-80-10
  41 383-80-10
  ul. Witosa 10
  32-210 Książ Wielki
  120-
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  41 383-16-59
  41 383-16-59
  ul. WITOSA 10
  32-210 Książ Wielki
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Książ Wielki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 20,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Książ Wielki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Książ Wielki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Książ Wielki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Książ Wielki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Książ Wielki

 • Według danych GUS z 2022 roku w gminie Książ Wielki znajdował się 1 hotel (kategorii ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 100)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


 • Biblioteki publiczne w gminie Książ Wielki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Książ Wielki działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 20 627 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 14 142 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 11
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 11
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w gminie Książ Wielki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Książ Wielki działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 205 członków. Zarejestrowano 195 ćwiczących (mężczyźni: 133, kobiety: 62, chłopcy do lat 18: 108, dziewczęta do lat 18: 52). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Książ Wielki w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Książ Wielki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Książ Wielki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 9 wypadków drogowych w gminie Książ Wielki odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 10 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 184,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Książ Wielki znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 10 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 10 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu miechowskiego.

  Powiat miechowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Książ Wielki
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 9 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 10 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Książ Wielki w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 184,46 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina
  184,5
  Małopolskie
  64,9
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina
  0,0
  Małopolskie
  3,0
  Cały kraj
  5,0
 • 204,96 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  205,0
  Województwo
  76,3
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • gm. Książ Wielki
  0,0
  woj. małopolskie
  4,6
  Cała Polska
  8,9
 • 111,11 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  111,1
  Małopolskie
  117,5
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 Liczba licencji na taksówki
 • 10 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami