Gmina Dominowo w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, regon, kody pocztowe, zarobki, wynagrodzenie, bezrobocie, wypadki drogowe)

Gmina Dominowo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Dominowo to gmina wiejska. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu średzkiego. Gmina Dominowo ma 3 267 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 5,7% ludności powiatu. Gmina stanowi 12,7% powierzchni powiatu.
 • 3 267 Liczba mieszkańców
 • 79,4 km² Powierzchnia
 • 38 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 61 Numer kierunkowy
 • PSR Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Pauter Wójt gminy
Gmina Dominowo na mapie
Identyfikatory
 • 17.373752.2877 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 3025012
Herb gminy Dominowo
Gmina Dominowo herb

Gmina Dominowo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
63-014Poczta Murzynowo Kościelne agencja pocztowa UP Środa Wiel

Gmina Dominowo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Dominowo)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Dominowo
(61) 285-92-13
(61) 623-15-33
ul. Centralna 7
63-012 Dominowo
ZUS Inspektorat w Środzie Wielkopolskiej (podlega pod: ZUS II Oddział w Poznaniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Szpitalna 1
63-000 Środa Wielkopolska

Gmina Dominowo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Dominowo ma 3 267 mieszkańców, z czego 49,9% stanowią kobiety, a 50,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 13,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 37,5 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Dominowo zawarli w 2021 roku 22 małżeństw, co odpowiada 6,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,9% mieszkańców gminy Dominowo jest stanu wolnego, 56,7% żyje w małżeństwie, 5,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Dominowo ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 13. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 4,00 na 1000 mieszkańców gminy Dominowo. W 2021 roku urodziło się 40 dzieci, w tym 40,0% dziewczynek i 60,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 417 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,98 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 26,7% zgonów w gminie Dominowo spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,3% zgonów w gminie Dominowo były nowotwory, a 6,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Dominowo przypada 8.31 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 115 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 40 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Dominowo 75. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  60,2% mieszkańców gminy Dominowo jest w wieku produkcyjnym, 22,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Dominowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 267 Liczba mieszkańców
 • 1 629 Kobiety
 • 1 638 Mężczyźni
 • 49,9%
  50,1%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Dominowo w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Dominowo w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Dominowo w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Dominowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 37,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Dominowo
  37,5 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 38,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 36,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Dominowo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Dominowo
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Dominowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Dominowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Dominowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Dominowo
  28,9%
  woj. wielkopolskie
  29,8%
  Polska
  29,1%
 • 24,1% Kobiety
  (Panny)
 • 33,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,7% Żonaci/Zamężne
 • gm. Dominowo
  56,7%
  Województwo
  54,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 55,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  8,5%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Dominowo
  6,0%
  Wielkopolskie
  7,0%
  Polska
  7,6%
 • 6,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Gmina Dominowo
  0,0%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Dominowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Dominowo w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  6,8
  woj. wielkopolskie
  4,6
  Cała Polska
  4,4
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Dominowo
  1,4
  Województwo
  1,6
  Cała Polska
  1,6
 • 22 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Dominowo w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Dominowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 16 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 4,00 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Dominowo
  4,0
  Wielkopolskie
  -2,8
  Cała Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Dominowo w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Dominowo w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Dominowo w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Dominowo w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40 Urodzenia żywe
 • 16 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 24 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 40,0%
  60,0%
 • 12,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  12,3
  Wielkopolskie
  9,6
  Cały kraj
  8,7
 • 49,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  49,7
  Wielkopolskie
  40,8
  Polska
  37,5
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 64 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 64
 • 130 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 130
 • 92 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 92
 • 44 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 44
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 417 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 352 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 479 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 417 g
  woj. wielkopolskie
  3 402 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 72 Waga 4000g - 4499g
 • 72
 • 230 Waga 3500g - 3999g
 • 230
 • 263 Waga 3000g - 3499g
 • 263
 • 83 Waga 2500g - 2999g
 • 83
 • 16 Waga 2000g - 2499g
 • 16
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,72 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Dominowo
  1,72
  woj. wielkopolskie
  1,45
  Kraj
  1,32
 • 0,83 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Dominowo
  0,83
  woj. wielkopolskie
  0,71
  Cały kraj
  0,64
 • 0,98 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,98
  Wielkopolskie
  0,78
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Dominowo w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 27 Zgony
 • 19 Kobiety
  (Zgony)
 • 8 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 70,4%
  29,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,3 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Dominowo
  8,3
  Województwo
  12,3
  Cała Polska
  13,6
 • 102,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  102,2
  Województwo
  128,6
  Cały kraj
  156,7
 • 2,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,9
  woj. wielkopolskie
  3,8
  Polska
  3,9
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Dominowo
  3,0
  Wielkopolskie
  3,3
  Cała Polska
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie średzkim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  26,7%
  Wielkopolskie
  27,5%
  Cała Polska
  34,8%
 • 23,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Dominowo
  23,3%
  woj. wielkopolskie
  21,2%
  Kraj
  19,6%
 • 6,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Dominowo
  6,5%
  Wielkopolskie
  5,4%
  Polska
  5,4%
 • 112 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  8,6
  Kraj
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  60,0
  Cała Polska
  74,4
 • 277,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Dominowo
  277,2
  Wielkopolskie
  261,2
  Cały kraj
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  242,8
  Kraj
  246,5
 • 317,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 344,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 290,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  317,6
  Wielkopolskie
  338,7
  Cały kraj
  475,8
 • 51,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 24,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 78,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Dominowo
  51,9
  Województwo
  49,4
  Polska
  70,6
 • 39,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Dominowo
  39,7
  Województwo
  35,6
  Kraj
  32,6
 • 16,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Dominowo
  16,5
  woj. wielkopolskie
  6,8
  Cała Polska
  6,9
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  1,4%
  woj. wielkopolskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 115 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 55 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 60 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 40 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 23 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 76 Saldo migracji
 • 33 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 43 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 75 Saldo migracji wewnętrznych
 • 32 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 43 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Dominowo w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Dominowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Dominowo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dominowo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Dominowo oddano do użytku 62 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 18,98 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Dominowo to 985 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 310 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  87,1% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 12,9% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Dominowo to 4,29 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Dominowo to 72,10 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,38% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,31% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,57% mieszkań posiada łazienkę, 80,00% korzysta z centralnego ogrzewania, a 2,74% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu średzkiego.

  Powiat średzki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Dominowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 985 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 309,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  309,70
  woj. wielkopolskie
  363,90
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 95,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  95,20 m2
  Województwo
  81,80 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 29,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Dominowo
  29,50 m2
  woj. wielkopolskie
  29,80 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,34 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Dominowo
  4,34
  woj. wielkopolskie
  4,05
  Cały kraj
  3,82
 • 3,23 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Dominowo
  3,23
  Wielkopolskie
  2,75
  Polska
  2,55
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Dominowo
  0,74
  Wielkopolskie
  0,68
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Dominowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 62 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 18,98 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  18,98
  Wielkopolskie
  7,77
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 266 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,29 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  4,29
  Województwo
  3,97
  Cały kraj
  3,90
 • 81,42 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  81,42
  Województwo
  30,80
  Cały kraj
  24,07
 • 4 470 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 72,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  72,1 m2
  Wielkopolskie
  90,9 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 1,37 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  1,37 m2
  woj. wielkopolskie
  0,71 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Dominowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,38%
  woj. wielkopolskie
  98,60%
  Polska
  96,97%
 • 94,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  94,31%
  Województwo
  96,32%
  Kraj
  94,01%
 • 91,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  91,57%
  Województwo
  94,21%
  Cały kraj
  91,78%
 • 80,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  80,00%
  Wielkopolskie
  84,41%
  Cały kraj
  83,08%
 • 2,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Dominowo
  2,74%
  Województwo
  56,21%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Dominowo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Dominowo na 1000 mieszkańców pracuje 97osób . 45,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Dominowo wynosiło w 2021 roku 5,7% (8,6% wśród kobiet i 3,1% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Dominowo wynosiło 5 473,17 PLN, co odpowiada 91.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dominowo 320 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 46 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -274.

  21,0% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dominowo pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,5% w przemyśle i budownictwie, a 19,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Dominowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 97 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Dominowo
  97,0
  Województwo
  291,0
  Cały kraj
  257,0
 • 5,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 8,6% Kobiety
 • 3,1% Mężczyźni
 • gm. Dominowo
  5,7%
  Wielkopolskie
  3,1%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Dominowo w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Dominowo w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Dominowo w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Dominowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 473 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 473 PLN
  Wielkopolskie
  5 379 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Dominowo w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Dominowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 320 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 46 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -274 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,14 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Dominowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,5% Przemysł i budownictwo
 • 26,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,2% Pozostałe
 • 31,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Dominowo w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Dominowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 317 Pracujący ogółem
 • 144 Kobiety
 • 173 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Dominowo w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 23,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,2% W wieku produkcyjnym
 • 56,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Dominowo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  66,0
  Województwo
  68,5
  Cały kraj
  69,0
 • 28,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  28,3
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Cały kraj
  38,2
 • 75,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Dominowo
  75,1
  woj. wielkopolskie
  108,0
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 70,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 63,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 33,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 29,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 36,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Dominowo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Dominowo w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 313 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 231 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 24 nowe podmioty, a 8 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (38) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (13) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (67) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (7) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2014 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Dominowo najwięcej (16) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (300) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  6,4% (20) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,2% (82) podmiotów, a 67,4% (211) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Dominowo najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (19.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 313 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 20 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 82 Przemysł i budownictwo
 • 211 Pozostała działalność
 • 24 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Dominowo w 2021 roku
 • 8 Podmioty wyrejestrowane w gminie Dominowo w 2021 roku
 • 231 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 300 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 300
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 313 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 313
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 19 Spółki handlowe ogółem
 • 19
 • 16  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 16
 • 9 Spółki cywilne ogółem
 • 9
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 231 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 44 Budownictwo
 • 44
 • 44 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 44
 • 29 Przetwórstwo przemysłowe
 • 29
 • 29 Transport i gospodarka magazynowa
 • 29
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15
 • 13 Pozostała działalność
 • 13
 • 10 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 10
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 9
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dominowo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Dominowo stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 84 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 25,91 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Dominowo wynosi 89,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Dominowo najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 18,09 (wykrywalność 89%) oraz przeciwko mieniu - 12,32 (wykrywalność 82%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,10 (85%), drogowe - 1,99 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,15 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Dominowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Dominowo.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Dominowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 84
 • 59 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 59
 • 17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 17
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 40 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 40
 • 25,91 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Dominowo
  25,91
  Wielkopolskie
  19,32
  Polska
  21,51
 • 18,09 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  18,09
  Wielkopolskie
  12,48
  Polska
  12,82
 • 5,10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Dominowo
  5,10
  woj. wielkopolskie
  4,46
  Polska
  5,89
 • 1,99 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Dominowo
  1,99
  Województwo
  1,67
  Polska
  1,85
 • 0,15 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,15
  woj. wielkopolskie
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 12,32 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  12,32
  Wielkopolskie
  9,48
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Dominowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  90%
  Województwo
  73%
  Polska
  71%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Dominowo
  90%
  Wielkopolskie
  67%
  Polska
  64%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  85%
  Województwo
  77%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Dominowo
  100%
  woj. wielkopolskie
  94%
  Kraj
  89%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Dominowo
  83%
  Województwo
  55%
  Cały kraj
  53%

Gmina Dominowo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Dominowo wyniosła w 2021 roku 19,3 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Dominowo - 29.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (10.2%) oraz na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (7.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 859,8 tys złotych, czyli 4,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Dominowo wyniosła w 2021 roku 19,4 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26.1%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5.8%). W budżecie gminy Dominowo wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 792 złotych na mieszkańca (13,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 0,7 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Dominowo według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Dominowo według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Dominowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Dominowo według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  11,2 mln

  3,7 tys(100%)

  9,4 mln

  3,1 tys(100%)

  11,8 mln

  3,9 tys(100%)

  15,9 mln

  5,3 tys(100%)

  17,3 mln

  5,8 tys(100%)

  15,3 mln

  5,0 tys(100%)

  17,3 mln

  5,6 tys(100%)

  19,3 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,7 mln

  1,2 tys(33.1%)

  3,6 mln

  1,2 tys(38.1%)

  4,0 mln

  1,3 tys(33.7%)

  3,9 mln

  1,3 tys(24.5%)

  4,3 mln

  1,4 tys(25.1%)

  4,9 mln

  1,6 tys(32.3%)

  5,3 mln

  1,7 tys(30.5%)

  5,7 mln

  1,7 tys(29.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,2 mln

  406(10.9%)

  1,3 mln

  441(14%)

  1,4 mln

  471(12%)

  2,3 mln

  767(14.4%)

  2,2 mln

  741(12.9%)

  1,7 mln

  566(11.4%)

  1,7 mln

  521(9.6%)

  2,0 mln

  601(10.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  478,6 tys

  160(4.3%)

  494,3 tys

  165(5.2%)

  521,9 tys

  174(4.4%)

  539,7 tys

  181(3.4%)

  547,0 tys

  181(3.2%)

  750,8 tys

  244(4.9%)

  1,1 mln

  330(6.1%)

  1,5 mln

  468(7.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  663(17.7%)

  1,2 mln

  389(12.4%)

  1,0 mln

  339(8.6%)

  743,8 tys

  249(4.7%)

  1,0 mln

  336(5.9%)

  853,4 tys

  277(5.6%)

  1,5 mln

  476(8.7%)

  1,5 mln

  465(7.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  428(11.5%)

  745,7 tys

  248(7.9%)

  727,2 tys

  242(6.2%)

  2,9 mln

  957(18%)

  3,9 mln

  1,3 tys(22.7%)

  795,2 tys

  258(5.2%)

  957,3 tys

  301(5.5%)

  1,2 mln

  355(6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,4 mln

  460(12.3%)

  1,5 mln

  485(15.4%)

  3,4 mln

  1,1 tys(29.2%)

  867,6 tys

  291(5.5%)

  637,3 tys

  211(3.7%)

  629,9 tys

  205(4.1%)

  669,7 tys

  211(3.9%)

  742,8 tys

  227(3.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  321,3 tys

  107(2.9%)

  264,1 tys

  87,9(2.8%)

  284,2 tys

  94,7(2.4%)

  289,0 tys

  96,9(1.8%)

  431,8 tys

  143(2.5%)

  369,3 tys

  120(2.4%)

  314,0 tys

  98,7(1.8%)

  412,7 tys

  126(2.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  74,4 tys

  24,8(0.7%)

  62,4 tys

  20,8(0.7%)

  88,8 tys

  29,6(0.8%)

  253,2 tys

  84,9(1.6%)

  214,4 tys

  71,0(1.2%)

  239,1 tys

  77,7(1.6%)

  131,9 tys

  41,5(0.8%)

  353,1 tys

  108(1.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  61,2 tys

  20,4(0.5%)

  75,7 tys

  25,2(0.8%)

  77,8 tys

  25,9(0.7%)

  67,7 tys

  22,7(0.4%)

  69,1 tys

  22,9(0.4%)

  235,4 tys

  76,5(1.5%)

  84,2 tys

  26,5(0.5%)

  130,4 tys

  39,9(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  75,4 tys

  25,1(0.7%)

  63,4 tys

  21,1(0.7%)

  54,3 tys

  18,1(0.5%)

  48,4 tys

  16,2(0.3%)

  130,2 tys

  43,1(0.8%)

  150,3 tys

  48,8(1%)

  128,2 tys

  40,3(0.7%)

  98,4 tys

  30,1(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  69,9 tys

  23,3(0.6%)

  68,7 tys

  22,9(0.7%)

  68,2 tys

  22,7(0.6%)

  82,9 tys

  27,8(0.5%)

  66,2 tys

  21,9(0.4%)

  62,1 tys

  20,2(0.4%)

  48,7 tys

  15,3(0.3%)

  73,0 tys

  22,3(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  384,3 tys

  128(3.4%)

  16,0 tys

  5,3(0.2%)

  24,7 tys

  8,2(0.2%)

  51,8 tys

  17,4(0.3%)

  36,7 tys

  12,2(0.2%)

  24,1 tys

  7,8(0.2%)

  21,2 tys

  6,7(0.1%)

  22,4 tys

  6,9(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,0 tys

  8,0(0.2%)

  16,3 tys

  5,4(0.1%)

  19,8 tys

  6,6(0.1%)

  20,9 tys

  6,8(0.1%)

  17,3 tys

  5,4(0.1%)

  18,7 tys

  5,7(0.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  18,5 tys

  6,2(0.2%)

  24,7 tys

  8,2(0.3%)

  35,1 tys

  11,7(0.3%)

  11,3 tys

  3,8(0.1%)

  7,9 tys

  2,6(0%)

  16,5 tys

  5,3(0.1%)

  14,6 tys

  4,6(0.1%)

  13,9 tys

  4,2(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  9,2 tys

  3,1(0.1%)

  31,1 tys

  10,4(0.3%)

  9,0 tys

  3,0(0.1%)

  26,0 tys

  8,7(0.2%)

  10,5 tys

  3,5(0.1%)

  33,4 tys

  10,8(0.2%)

  19,7 tys

  6,2(0.1%)

  10,9 tys

  3,3(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  13,5 tys

  4,5(0.1%)

  4,4 tys

  1,5(0%)

  132,8 tys

  44,5(0.8%)

  4,4 tys

  1,4(0%)

  4,4 tys

  1,4(0%)

  4,4 tys

  1,4(0%)

  4,4 tys

  1,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  27,5 tys

  9,2(0.2%)

  27,7 tys

  9,2(0.3%)

  3,6 tys

  1,2(0%)

  700

  0,2(0%)

  44,9 tys

  14,9(0.3%)

  30,9 tys

  10,0(0.2%)

  36,4 tys

  11,4(0.2%)

  599

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  110,4 tys

  36,8(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,8 tys

  16,0(0.3%)

  21,5 tys

  7,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,8 tys

  10,3(0.3%)

  296,2 tys

  99,3(1.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Dominowo według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Dominowo według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Dominowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Dominowo według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  10,3 mln

  3,4 tys(100%)

  10,7 mln

  3,6 tys(100%)

  12,3 mln

  4,1 tys(100%)

  13,7 mln

  4,5 tys(100%)

  15,8 mln

  5,3 tys(100%)

  15,4 mln

  5,0 tys(100%)

  18,6 mln

  6,0 tys(100%)

  19,4 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,5 mln

  1,2 tys(33.9%)

  3,6 mln

  1,2 tys(33.3%)

  3,9 mln

  1,3 tys(32%)

  4,0 mln

  1,3 tys(29%)

  4,6 mln

  1,5 tys(29.1%)

  4,7 mln

  1,5 tys(30.3%)

  5,2 mln

  1,6 tys(27.9%)

  5,8 mln

  1,8 tys(29.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,4 mln

  1,1 tys(32.5%)

  3,4 mln

  1,1 tys(31.4%)

  3,5 mln

  1,2 tys(28.8%)

  3,5 mln

  1,2 tys(25.9%)

  3,7 mln

  1,2 tys(23.6%)

  4,2 mln

  1,4 tys(27.6%)

  5,5 mln

  1,7 tys(29.6%)

  5,1 mln

  1,6 tys(26.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  120,3 tys

  40,1(1.2%)

  1,5 mln

  492(13.8%)

  593,8 tys

  198(4.8%)

  383,1 tys

  128(2.8%)

  433,5 tys

  144(2.7%)

  526,6 tys

  171(3.4%)

  1,0 mln

  318(5.4%)

  1,1 mln

  344(5.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  459,3 tys

  153(4.4%)

  464,6 tys

  155(4.3%)

  492,1 tys

  164(4%)

  503,4 tys

  169(3.7%)

  503,7 tys

  167(3.2%)

  601,5 tys

  195(3.9%)

  598,4 tys

  188(3.2%)

  629,2 tys

  193(3.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  486,6 tys

  162(4.7%)

  189,1 tys

  63,0(1.8%)

  196,0 tys

  65,3(1.6%)

  239,0 tys

  80,1(1.8%)

  264,0 tys

  87,4(1.7%)

  228,1 tys

  74,1(1.5%)

  448,3 tys

  141(2.4%)

  511,7 tys

  157(2.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  255,5 tys

  85,2(2.5%)

  147,4 tys

  49,1(1.4%)

  112,9 tys

  37,6(0.9%)

  101,0 tys

  33,9(0.7%)

  161,6 tys

  53,5(1%)

  240,2 tys

  78,0(1.6%)

  210,3 tys

  66,1(1.1%)

  437,7 tys

  134(2.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  968,7 tys

  323(9.4%)

  1,0 mln

  335(9.4%)

  3,0 mln

  1,0 tys(24.7%)

  413,1 tys

  138(3%)

  182,2 tys

  60,3(1.2%)

  147,7 tys

  48,0(1%)

  145,7 tys

  45,8(0.8%)

  138,6 tys

  42,4(0.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  484,0 tys

  162(4.7%)

  300,8 tys

  100(2.8%)

  267,8 tys

  89,2(2.2%)

  685,5 tys

  230(5%)

  2,1 mln

  711(13.6%)

  221,1 tys

  71,8(1.4%)

  73,8 tys

  23,2(0.4%)

  136,1 tys

  41,7(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  47,3 tys

  15,8(0.5%)

  40,9 tys

  13,6(0.4%)

  28,1 tys

  9,4(0.2%)

  32,3 tys

  10,8(0.2%)

  67,4 tys

  22,3(0.4%)

  69,6 tys

  22,6(0.5%)

  48,2 tys

  15,1(0.3%)

  66,8 tys

  20,4(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9

  0,0(0%)

  2,7

  0,0(0%)

  1,2

  0,0(0%)

  35,7 tys

  10,9(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,9 tys

  0,6(0%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  41,8 tys

  13,9(0.3%)

  32,5 tys

  10,9(0.2%)

  11,5 tys

  3,8(0.1%)

  23,7 tys

  7,7(0.2%)

  8,3 tys

  2,6(0%)

  15,1 tys

  4,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  54,7 tys

  18,3(0.5%)

  47,9 tys

  16,0(0.4%)

  46,2 tys

  15,4(0.4%)

  44,0 tys

  14,7(0.3%)

  37,8 tys

  12,5(0.2%)

  27,6 tys

  9,0(0.2%)

  22,6 tys

  7,1(0.1%)

  12,8 tys

  3,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  27,5 tys

  9,2(0.3%)

  27,7 tys

  9,2(0.3%)

  3,6 tys

  1,2(0%)

  700

  0,2(0%)

  44,9 tys

  14,9(0.3%)

  30,9 tys

  10,0(0.2%)

  36,4 tys

  11,4(0.2%)

  599

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  19,0 tys

  6,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  654

  0,2(0%)

  0,3

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  253

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  465,6 tys

  155(4.5%)

  50,0 tys

  16,6(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,3 tys

  3,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  98,8 tys

  33,0(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,1 tys

  14,8(0.3%)

  21,5 tys

  7,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  190,0 tys

  63,7(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  6,5 tys

  2,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,1 tys

  26,5(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  5,7 tys

  1,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  137,5 tys

  46,1(1%)

  29,1 tys

  9,6(0.2%)

  20,4 tys

  6,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Dominowo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 856 mieszkańców gminy Dominowo jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 420 kobiet oraz 436 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 19,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,9% mieszkańców gminy Dominowo, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 13,2% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy gminy Dominowo mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Dominowo największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,3%) oraz zasadnicze zawodowe (21,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,2%) oraz średnie zawodowe (21,1%).

  16,7% mieszkańców gminy Dominowo w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,5% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 765 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  W roku 2021 w gminie Dominowo placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 21 oddziałach uczyło się 285 uczniów (140 kobiet oraz 145 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Dominowo placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 12 oddziałach uczyło się 188 uczniów (93 kobiety oraz 95 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,4% ludności (31,2% wśród dziewczynek i 31,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,6 uczniów.

  W gminie Dominowo znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 40 uczniów (9 kobiet oraz 31 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 26 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Dominowo placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 52 uczniów (20 kobiet oraz 32 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,3% mieszkańców (13,8% wśród dziewczyn i 16,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,0 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,5% mieszkańców gminy Dominowo w wieku potencjalnej nauki (25,0% kobiet i 20,2% mężczyzn).

 • 19,9% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Dominowo
  19,9%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 24,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Dominowo
  31,6%
  Wielkopolskie
  33,7%
  Cały kraj
  35,2%
 • 32,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Gmina Dominowo
  2,5%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,6%
  Wielkopolskie
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 11,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,5%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Kraj
  20,0%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Dominowo
  28,9%
  Województwo
  25,0%
  Polska
  21,2%
 • 21,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Dominowo
  3,3%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  13,2%
  woj. wielkopolskie
  11,5%
  Polska
  12,3%
 • 15,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,1%
  Wielkopolskie
  3,2%
  Cały kraj
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Dominowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 765 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  765,0
  Województwo
  910,0
  Cały kraj
  896,0
 •  
 • Szkoły podstawowe w gminie Dominowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Dominowo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 21 Oddziały
 • 285 Uczniowie
 • 140 Kobiety
  (uczniowie)
 • 145 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,1%
  50,9%
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 36 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Dominowo
  13,6
  Województwo
  17,0
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 30,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 23,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Dominowo(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dominowo aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dominowie (Jan Paweł II)
  Publiczna
  61 285-92-23
  61 285-92-23
  ul. Centralna 3
  63-012 Dominowo
  920614
  Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Murzynowie Kościelnym (Stanisław Mikołajczyk)
  Publiczna
  61 285-18-78
  61 285-18-78
  ul. Murzynowo Kościelne 30
  63-014 Murzynowo Kościelne
  88814
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Dominowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Dominowo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 40 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 22,5%
  77,5%
 • 26 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Gmina Dominowo
  20,0
  Województwo
  26,2
  Kraj
  26,3
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Dominowo(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dominowo aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Uzupełniające "Szkoleniowiec"
  Niepubliczne
  61 285-92-23
  61 285-92-23
  ul. Centralna 3
  63-012 Dominowo
  ---
  Szkoła Policealna "Szkoleniowiec"
  Niepubliczna
  61 285-92-23
  61 285-92-23
  ul. Centralna 3
  63-012 Dominowo
  ---
  Trzyletnie liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Szkoleniowiec"
  Niepubliczne
  61 285-92-23
  61 285-92-23
  ul. Centralna 3
  63-012 Dominowo
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Dominowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Dominowo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Dominowo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Dominowo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dominowo - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Dominowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Dominowo: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Dominowo 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 50 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 20 (uczestnicy: 1 872)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 900)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 150)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 8 (uczestnicy: 700)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 2)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 60)
  • inne: 2 (uczestnicy: 60)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 64)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 13)
  • taneczne: 2 (członkowie: 18)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 21)
  • literackie: 2 (członkowie: 12)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 39)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 21)
  • taneczne: 3 (członkowie: 18)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w gminie Dominowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Dominowo działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 3 507 zwiedzających, co daje 10 794 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Dominowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Dominowo działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 635 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 17 017 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Dominowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Dominowo działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 110 członków. Zarejestrowano 131 ćwiczących (mężczyźni: 105, kobiety: 26, chłopcy do lat 18: 105, dziewczęta do lat 18: 26). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Dominowo w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dominowo - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Dominowo i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w gminie Dominowo odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 5 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 122,4 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Dominowo znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu średzkiego.

  Powiat średzki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Dominowo
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 5 Ranni
  (rok 2021)
 • 3 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Dominowo w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 122,44 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • gm. Dominowo
  122,4
  Województwo
  69,0
  Cały kraj
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • gm. Dominowo
  0,0
  Wielkopolskie
  6,6
  Kraj
  5,9
 • 153,05 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • gm. Dominowo
  153,0
  Województwo
  79,4
  Cały kraj
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  9,5
  Cała Polska
  9,8
 • 125,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina Dominowo
  125,0
  Województwo
  114,9
  Kraj
  115,8