Gmina Dobromierz w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, regon, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja)

Gmina Dobromierz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Gmina Dobromierz to gmina wiejska. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu świdnickiego. Gmina Dobromierz ma 5 301 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 3,3% ludności powiatu. Gmina stanowi 11,6% powierzchni powiatu.
  • 5 301 Liczba mieszkańców
  • 85,9 km² Powierzchnia
  • 62 osób/km² Gęstość zaludnienia
  • (+48) 74 Numer kierunkowy
  • DSW Tablice rejestracyjne
  • Jerzy Tadeusz Ulbin Wójt gminy
Gmina Dobromierz na mapie
Identyfikatory
  • 16.241250.9118 Współrzędne GPS
  • TERYT (TERC) 0219032
Herb gminy Dobromierz
Gmina Dobromierz herb

Gmina Dobromierz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
58-170Poczta Dobromierz, Pl. Wolności 24
58-173Poczta Strzegom D514

Gmina Dobromierz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Dobromierz)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Dobromierz
(74) 858-62-17
(74) 858-64-60
Plac Wolności 24
58-170 Dobromierz
ZUS Inspektorat w Świdnicy (podlega pod: ZUS Oddział w Wałbrzychu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Saperów 29
58-100 Świdnica

Gmina Dobromierz - Wsie należące do gminy

Gmina Dobromierz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

  • Demografia w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Gmina Dobromierz ma 5 301 mieszkańców, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 4,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,6 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

    Mieszkańcy gminy Dobromierz zawarli w 2017 roku 29 małżeństw, co odpowiada 5,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
    29,5% mieszkańców gminy Dobromierz jest stanu wolnego, 53,7% żyje w małżeństwie, 6,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

    Gmina Dobromierz ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 7. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,32 na 1000 mieszkańców gminy Dobromierz. W 2017 roku urodziło się 52 dzieci, w tym 48,1% dziewczynek i 51,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 364 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,84 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

    W 2016 roku 44,8% zgonów w gminie Dobromierz spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,1% zgonów w gminie Dobromierz były nowotwory, a 4,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Dobromierz przypada 10.73 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

    W 2017 roku zarejestrowano 39 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 67 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Dobromierz -28. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

    64,3% mieszkańców gminy Dobromierz jest w wieku produkcyjnym, 17,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
  • Liczba i płeć mieszkańców gminy Dobromierz
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 5 301 Liczba mieszkańców
  • 2 660 Kobiety
  • 2 641 Mężczyźni
  • 50,2%
    49,8%
  • 101 Współczynnik feminizacji
    (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
  • 99 Współczynnik maskulinizacji
    (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
  • Wykres - Populacja w gminie Dobromierz w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek kobiet w gminie Dobromierz w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Dobromierz w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wiek mieszkańców gminy Dobromierz
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 40,6 lat Średni wiek mieszkańców
  • Tutaj
    40,6 lat
    woj. dolnośląskie
    42,2 lat
    Kraj
    41,4 lat
  • 41,9 lat Kobiety
    (średni wiek)
  • 39,3 lat Mężczyźni
    (średni wiek)
  • Wykres - Piramida wieku - Gmina Dobromierz, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Stan cywilny mieszkańców gminy Dobromierz
    (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Stan cywilny - Gmina Dobromierz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Dobromierz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Dobromierz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 29,5% Kawalerowie/Panny
  • gm. Dobromierz
    29,4%
    Województwo
    29,8%
    Cały kraj
    28,8%
  • 24,2% Kobiety
    (Panny)
  • 35,0% Mężczyźni
    (Kawalerowie)
  • 53,7% Żonaci/Zamężne
  • Tutaj
    53,7%
    Województwo
    53,4%
    Cały kraj
    55,8%
  • 51,5% Kobiety
    (Zamężne)
  • 56,1% Mężczyźni
    (Żonaci)
  • 10,0% Wdowcy/Wdowy
  • gm. Dobromierz
    10,2%
    Województwo
    9,7%
    Cały kraj
    9,6%
  • 16,6% Kobiety
    (Wdowy)
  • 3,1% Mężczyźni
    (Wdowcy)
  • 6,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
  • gm. Dobromierz
    6,6%
    Dolnośląskie
    6,6%
    Polska
    5,0%
  • 7,5% Kobiety
    (Rozwiedzione)
  • 5,6% Mężczyźni
    (Rozwiedzeni)
  • 0,1% Nieustalone
  • gm. Dobromierz
    0,1%
    Województwo
    0,5%
    Kraj
    0,8%
  • 0,1% Kobiety
    (Nieustalone)
  • 0,1% Mężczyźni
    (Nieustalone)
  • Małżeństwa i rozwody w gminie Dobromierz
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Dobromierz w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 5,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
  • Tutaj
    5,5
    Województwo
    4,8
    Cała Polska
    5,0
  • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
  • Tutaj
    1,8
    woj. dolnośląskie
    2,0
    Cały kraj
    1,7
  • 29 Małżeństwa zawarte w roku 2017
  • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Dobromierz w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przyrost naturalny w gminie Dobromierz
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 7 Przyrost naturalny w roku 2017
  • 3 Kobiety
    (Przyrost naturalny)
  • 4 Mężczyźni
    (Przyrost naturalny)
  • 1,32 Przyrost naturalny na 1000 ludności
  • Tutaj
    1,3
    woj. dolnośląskie
    -1,3
    Kraj
    -0,0
  • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Dobromierz w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Dobromierz w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Dobromierz w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Statystyki urodzeń w gminie Dobromierz w roku 2017
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 52 Urodzenia żywe
  • 25 Dziewczynki
    (Urodzenia żywe)
  • 27 Chłopcy
    (Urodzenia żywe)
  • 48,1%
    51,9%
  • 9,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
  • Tutaj
    9,8
    Dolnośląskie
    9,8
    Polska
    10,5
  • 40,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
  • Gmina Dobromierz
    40,8
    woj. dolnośląskie
    41,7
    Kraj
    44,2
  • 17.24 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
  • 17.24
  • 56.43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
  • 56.43
  • 91.69 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
  • 91.69
  • 75.04 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
  • 75.04
  • 29.75 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
  • 29.75
  • 5.04 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
  • 5.04
  • 0.41 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
  • 0.41
  • 3 364 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
  • 3 303 g Dziewczynki
    (Średnia waga noworodków)
  • 3 422 g Chłopcy
    (Średnia waga noworodków)
  • Gmina Dobromierz
    3 364 g
    Województwo
    3 348 g
    Polska
    3 376 g
  • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
  • 4 Waga 5000g i więcej
  • 4
  • 16 Waga 4500g - 4999g
  • 16
  • 133 Waga 4000g - 4499g
  • 133
  • 453 Waga 3500g - 3999g
  • 453
  • 567 Waga 3000g - 3499g
  • 567
  • 228 Waga 2500g - 2999g
  • 228
  • 51 Waga 2000g - 2499g
  • 51
  • 20 Waga 1500g - 1999g
  • 20
  • 11 Waga 1000g - 1499g
  • 11
  • 2 Waga 600g - 999g
  • 2
  • 1,37 Współczynnik dzietności ogólnej
    (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
  • Gmina
    1,37
    Dolnośląskie
    1,36
    Cała Polska
    1,45
  • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
    (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
  • Gmina
    0,66
    woj. dolnośląskie
    0,67
    Polska
    0,71
  • 0,84 Współczynnik dynamiki demograficznej
    (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
  • Gmina Dobromierz
    0,84
    woj. dolnośląskie
    0,89
    Cały kraj
    1,00
  • Statystyki zgonów w gminie Dobromierz w roku 2016
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 57 Zgony
  • 35 Kobiety
    (Zgony)
  • 22 Mężczyźni
    (Zgony)
  • 61,4%
    38,6%
  • 0 Zgony niemowląt
  • 0 Dziewczynki
    (Zgony niemowląt)
  • 0 Chłopcy
    (Zgony niemowląt)
  • 10,7 Zgony na 1000 ludności
  • Gmina Dobromierz
    10,7
    Dolnośląskie
    10,5
    Cała Polska
    10,1
  • 124,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
  • Gmina
    124,0
    woj. dolnośląskie
    111,3
    Polska
    101,5
  • 4,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
  • Gmina
    4,3
    woj. dolnośląskie
    3,8
    Kraj
    4,0
  • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
  • Gmina
    3,7
    woj. dolnośląskie
    3,5
    Cała Polska
    3,2
  • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
  • woj. dolnośląskie
    1,6
    Kraj
    1,4
  • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie świdnickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 46,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
  • gm. Dobromierz
    46,9%
    woj. dolnośląskie
    45,1%
    Cała Polska
    45,7%
  • 27,8% Zgony spowodowane nowotworami
  • Tutaj
    27,8%
    Województwo
    27,4%
    Kraj
    26,7%
  • 5,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
  • gm. Dobromierz
    5,4%
    Województwo
    6,3%
    Cała Polska
    6,1%
  • 8,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
  • woj. dolnośląskie
    8,5
    Polska
    5,9
  • 78,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
  • woj. dolnośląskie
    78,7
    Polska
    74,3
  • 303,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
  • gm. Dobromierz
    303,2
    Województwo
    297,3
    Cały kraj
    274,3
  • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
  • Województwo
    281,7
    Kraj
    261,6
  • 511,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
  • 514,9 Kobiety
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 507,8 Mężczyźni
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Gmina Dobromierz
    511,4
    Dolnośląskie
    489,6
    Cała Polska
    469,0
  • 126,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
  • 56,7 Kobiety
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 194,6 Mężczyźni
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Gmina
    126,1
    Dolnośląskie
    97,3
    Cała Polska
    87,7
  • 36,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
  • Tutaj
    36,3
    Województwo
    32,6
    Cały kraj
    31,8
  • 10,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
  • Gmina Dobromierz
    10,9
    Województwo
    8,9
    Cały kraj
    8,0
  • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
  • Gmina
    1,1%
    Województwo
    0,9%
    Cały kraj
    0,8%
  • Migracje ludności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 39 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
  • 24 Kobiety
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 15 Mężczyźni
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 2 Zameldowania z zagranicy
  • 1 Kobiety
    (zameldowania z zagranicy)
  • 1 Mężczyźni
    (zameldowania z zagranicy)
  • 67 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
  • 39 Kobiety
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 28 Mężczyźni
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 0 Wymeldowania za granicę
  • 0 Kobiety
    (wymeldowania za granicę)
  • 0 Mężczyźni
    (wymeldowania za granicę)
  • -26 Saldo migracji
  • -14 Kobiety
    (saldo migracji)
  • -12 Mężczyźni
    (saldo migracji)
  • -28 Saldo migracji wewnętrznych
  • -15 Kobiety
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • -13 Mężczyźni
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 2 Saldo migracji zagranicznych
  • 1 Kobiety
    (saldo migracji zagranicznych)
  • 1 Mężczyźni
    (saldo migracji zagranicznych)
  • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Dobromierz w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biologiczne grupy wieku w gminie Dobromierz
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 14,2% Ludność w wieku 0-14 lat
  • 13,7% Kobiety
    (w wieku 0-14 lat)
  • 14,8% Mężczyźni
    (w wieku 0-14 lat)
  • 70,9% Ludność w wieku 15-64 lat
  • 68,7% Kobiety
    (w wieku 15-64 lat)
  • 73,2% Mężczyźni
    (w wieku 15-64 lat)
  • 14,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
  • 17,6% Kobiety
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • 12,1% Mężczyźni
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Dobromierz, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dobromierz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

  • Nieruchomości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W 2017 roku w gminie Dobromierz oddano do użytku 11 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,08 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Dobromierz to 1 763 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 331 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

    Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Dobromierz to 4,64 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Dobromierz to 144,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

    Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,85% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 83,10% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 79,75% mieszkań posiada łazienkę, 68,29% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,17% z gazu sieciowego.

  • Zasoby mieszkaniowe w gminie Dobromierz
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 1 763 Liczba nieruchomości w 2017 roku
  • 331,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
  • gm. Dobromierz
    331,20
    Województwo
    396,90
    Cała Polska
    371,30
  • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 79,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
  • Gmina
    79,70 m2
    woj. dolnośląskie
    72,40 m2
    Cała Polska
    73,80 m2
  • 26,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
  • Tutaj
    26,40 m2
    Województwo
    28,70 m2
    Cały kraj
    27,40 m2
  • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 4,02 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
  • Gmina Dobromierz
    4,02
    Województwo
    3,84
    Cała Polska
    3,82
  • 3,02 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
  • Gmina
    3,02
    Dolnośląskie
    2,52
    Cały kraj
    2,69
  • 0,75 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
  • Gmina Dobromierz
    0,75
    woj. dolnośląskie
    0,66
    Cała Polska
    0,70
  • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Dobromierz
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
  • 11 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
  • 2,08 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
    (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
  • Tutaj
    2,08
    Województwo
    5,88
    Polska
    4,64
  • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
  • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
  • 10 Użytek własny
  • 0 Sprzedaż lub wynajem
  • 100,0%
    0,0%
  • 51 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
  • 4,64 Przeciętna liczba izb w lokalu
    (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
  • Tutaj
    4,64
    woj. dolnośląskie
    3,48
    Kraj
    3,91
  • 9,62 Liczba izb na 1000 ludności
    (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
  • gm. Dobromierz
    9,62
    woj. dolnośląskie
    20,49
    Polska
    18,14
  • 1 594 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
  • 144,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
    (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
  • gm. Dobromierz
    144,9 m2
    Dolnośląskie
    81,8 m2
    Kraj
    92,7 m2
  • 0,30 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
    (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
  • Gmina
    0,30 m2
    Dolnośląskie
    0,48 m2
    Cała Polska
    0,43 m2
  • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
  • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Dobromierz
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 92,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
  • Tutaj
    92,85%
    Dolnośląskie
    98,59%
    Cała Polska
    96,79%
  • 83,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
  • Gmina Dobromierz
    83,10%
    Województwo
    94,82%
    Cała Polska
    93,66%
  • 79,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
  • Gmina Dobromierz
    79,75%
    Województwo
    92,57%
    Cały kraj
    91,31%
  • 68,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
  • gm. Dobromierz
    68,29%
    Dolnośląskie
    81,32%
    Kraj
    82,12%
  • 0,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
  • gm. Dobromierz
    0,17%
    woj. dolnośląskie
    64,85%
    Kraj
    55,50%
  • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gmina Dobromierz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

  • Rynek pracy w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W gminie Dobromierz na 1000 mieszkańców pracuje 85 osób . 34,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 65,6% mężczyźni.

    Bezrobocie rejestrowane w gminie Dobromierz wynosiło w 2017 roku 14,4% (18,7% wśród kobiet i 10,8% wśród mężczyzn).

    W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Dobromierz wynosiło 4 141,32 PLN, co odpowiada 91.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

    Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dobromierz 458 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 282 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -176.

    11,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dobromierz pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 48,4% w przemyśle i budownictwie, a 13,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
  • Bezrobocie rejestrowane w gminie Dobromierz
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 85 Pracujący na 1000 ludności
  • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
  • Tutaj
    85,0
    Dolnośląskie
    268,0
    Cały kraj
    247,0
  • 14,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
  • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
  • 18,7% Kobiety
  • 10,8% Mężczyźni
  • Gmina
    14,4%
    Województwo
    5,7%
    Kraj
    6,6%
  • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Dobromierz w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Dobromierz w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Dobromierz w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Dobromierz
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 4 141 PLN Wynagrodzenie brutto
  • Tutaj
    4 141 PLN
    woj. dolnośląskie
    4 655 PLN
    Kraj
    4 528 PLN
  • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Dobromierz w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dojazdy do pracy w gminie Dobromierz
    (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

  • 458 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
    (Poza gminę zamieszkania)
  • 282 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
    (Z innej gminy)
  • -176 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
  • 0,62 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
  • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Dobromierz
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

    (Dane powiatowe)
  • 100,0% Pracujący ogółem
  • 100,0% Kobiety
    (ogółem)
  • 100,0% Mężczyźni
    (ogółem)
  • 11,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 11,2% Kobiety
    (sektor rolniczy)
  • 11,4% Mężczyźni
    (sektor rolniczy)
  • 48,4% Przemysł i budownictwo
  • 33,6% Kobiety
    (sektor przemysłowy)
  • 62,3% Mężczyźni
    (sektor przemysłowy)
  • 13,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
  • 14,2% Kobiety
    (sektor usługowy)
  • 11,8% Mężczyźni
    (sektor usługowy)
  • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
  • 2,7% Kobiety
    (sektor finansowy)
  • 0,9% Mężczyźni
    (sektor finansowy)
  • 25,5% Pozostałe
  • 38,3% Kobiety
    (pozostałe)
  • 13,6% Mężczyźni
    (pozostałe)
  • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Dobromierz w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Pracujący według płci w gminie Dobromierz
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 453 Pracujący ogółem
  • 156 Kobiety
  • 297 Mężczyźni
  • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Dobromierz w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Produkcyjne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 17,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
  • 16,6% Kobiety
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 18,1% Mężczyźni
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 64,3% W wieku produkcyjnym
  • 58,9% Kobiety
    (18-59 lat)
  • 69,8% Mężczyźni
    (18-64 lata)
  • 18,3% W wieku poprodukcyjnym
  • 24,5% Kobiety
    (59+ lat)
  • 12,1% Mężczyźni
    (64+ lata)
  • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Dobromierz, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wskaźniki obciążenia demograficznego
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 55,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Gmina
    55,5
    woj. dolnośląskie
    63,4
    Cała Polska
    63,4
  • 28,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Gmina Dobromierz
    28,5
    Dolnośląskie
    35,8
    Cała Polska
    34,0
  • 105,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
  • Gmina Dobromierz
    105,5
    Dolnośląskie
    129,6
    Cały kraj
    115,5
  • Mobilne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 61,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
  • 65,5% Kobiety
    (w wieku mobilnym)
  • 58,3% Mężczyźni
    (w wieku mobilnym)
  • 38,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
  • 34,5% Kobiety
    (45-59 lat)
  • 41,7% Mężczyźni
    (45-64 lata)

Gmina Dobromierz - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

  • Rejestr REGON w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W gminie Dobromierz w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 421 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 295 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 35 nowych podmiotów, a 28 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (47) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (32) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (56) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (27) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

    Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Dobromierz najwięcej (30) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (399) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

    3,3% (14) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 35,2% (148) podmiotów, a 61,5% (259) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

    Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Dobromierz najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.8%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (19.3%).

  • Stan rejestru
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 421 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
  • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 148 Przemysł i budownictwo
  • 259 Pozostała działalność
  • 35 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Dobromierz w 2017 roku
  • 28 Podmioty wyrejestrowane w gminie Dobromierz w 2017 roku
  • 295 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Podmioty według klas wielkości
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 399 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
  • 399
  • 20 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
  • 20
  • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
  • 2
  • 421 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
  • 421
  • Podmioty według form prawnych
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 3 Spółdzielnie ogółem
  • 3
  • 34 Spółki handlowe ogółem
  • 34
  • 10  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
  • 10
  • 30  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
  • 30
  • 10    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
  • 10
  • 28 Spółki cywilne ogółem
  • 28
  • Rodzaj przeważającej działalności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 295 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • 82 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
  • 82
  • 57 Przetwórstwo przemysłowe
  • 57
  • 56 Budownictwo
  • 56
  • 30 Transport i gospodarka magazynowa
  • 30
  • 20 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  • 20
  • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 11
  • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
  • 8
  • 8 Pozostała działalność
  • 8
  • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
  • 5
  • 5 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • 5
  • 4 Edukacja
  • 4
  • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
  • 3
  • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
  • 2
  • 2 Informacja i komunikacja
  • 2
  • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
  • 1
  • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
  • 1
  • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dobromierz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

  • Poziom przestępczości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W 2017 roku w gminie Dobromierz stwierdzono szacunkowo 104 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,61 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

    Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Dobromierz wynosi 73,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

    W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Dobromierz najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,45 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 8,40 (wykrywalność 49%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,27 (75%), drogowe - 1,95 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,55 (89%).
  • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Dobromierz
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Dobromierz.
  • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Dobromierz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 104 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
  • 104
  • 71 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
  • 71
  • 17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
  • 17
  • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
  • 10
  • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
  • 3
  • 45 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
  • 45
  • 19,61 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
  • Gmina
    19,61
    woj. dolnośląskie
    25,10
    Polska
    19,62
  • 13,45 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
  • Gmina
    13,45
    woj. dolnośląskie
    17,91
    Kraj
    12,07
  • 3,27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    3,27
    woj. dolnośląskie
    4,00
    Kraj
    4,94
  • 1,95 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
  • gm. Dobromierz
    1,95
    woj. dolnośląskie
    2,10
    Cała Polska
    1,78
  • 0,55 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
  • Gmina Dobromierz
    0,55
    woj. dolnośląskie
    0,49
    Cała Polska
    0,49
  • 8,40 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
  • Gmina
    8,40
    Dolnośląskie
    14,49
    Polska
    9,70
  • Wskaźniki wykrywalności sprawców
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Dobromierz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
  • Gmina Dobromierz
    74%
    Województwo
    64%
    Cała Polska
    72%
  • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
  • Gmina
    69%
    Województwo
    55%
    Cały kraj
    60%
  • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
  • Gmina Dobromierz
    75%
    Województwo
    81%
    Kraj
    88%
  • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
  • Tutaj
    99%
    Dolnośląskie
    98%
    Polska
    99%
  • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
  • Gmina Dobromierz
    90%
    Województwo
    83%
    Cały kraj
    84%
  • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
  • Tutaj
    49%
    woj. dolnośląskie
    45%
    Cała Polska
    52%

Gmina Dobromierz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

  • Finanse publiczne w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Suma wydatków z budżetu gminy Dobromierz wyniosła w 2016 roku 20,5 mln złotych, co daje 3,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Dobromierz - 30.6% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (27%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (15.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,4 mln złotych, czyli 6,6% wydatków ogółem.

    Suma dochodów do budżetu gminy Dobromierz wyniosła w 2016 roku 24,0 mln złotych, co daje 4,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 24.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (39.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (22.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (22%). W budżecie gminy Dobromierz wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 441 złotych na mieszkańca (9,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,2 złotych na mieszkańca (0,2%).
  • Wydatki budżetu w gminie Dobromierz według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Dobromierz według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Dobromierz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wydatki budżetu gminy Dobromierz według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    16,9 mln

    3,1 tys(100%)

    17,7 mln

    3,3 tys(100%)

    22,2 mln

    4,1 tys(100%)

    18,4 mln

    3,4 tys(100%)

    18,8 mln

    3,5 tys(100%)

    17,8 mln

    3,4 tys(100%)

    19,0 mln

    3,6 tys(100%)

    20,5 mln

    3,9 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    2,7 mln

    504(16.1%)

    2,9 mln

    544(16.7%)

    3,0 mln

    555(13.6%)

    3,2 mln

    596(17.4%)

    3,5 mln

    648(18.3%)

    3,6 mln

    680(20.3%)

    3,4 mln

    646(18%)

    6,3 mln

    1,2 tys(30.6%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    3,7 mln

    683(21.8%)

    3,9 mln

    723(22.2%)

    4,6 mln

    839(20.6%)

    4,9 mln

    907(26.5%)

    5,1 mln

    953(27%)

    5,3 mln

    996(29.7%)

    5,7 mln

    1,1 tys(30.1%)

    5,5 mln

    1,0 tys(27%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    2,7 mln

    508(16.2%)

    2,6 mln

    473(14.5%)

    2,6 mln

    473(11.6%)

    3,1 mln

    575(16.8%)

    2,9 mln

    545(15.4%)

    3,3 mln

    621(18.6%)

    3,2 mln

    604(16.8%)

    3,2 mln

    604(15.7%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    4,0 mln

    749(23.9%)

    4,6 mln

    854(26.2%)

    3,4 mln

    626(15.3%)

    724,3 tys

    135(3.9%)

    1,3 mln

    249(7%)

    1,7 mln

    314(9.4%)

    1,6 mln

    311(8.7%)

    1,7 mln

    312(8.1%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    1,1 mln

    212(6.8%)

    844,4 tys

    156(4.8%)

    1,0 mln

    186(4.6%)

    1,4 mln

    268(7.8%)

    1,7 mln

    320(9%)

    675,3 tys

    127(3.8%)

    1,5 mln

    288(8%)

    803,9 tys

    151(3.9%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    342,6 tys

    63,4(2%)

    482,7 tys

    89,1(2.7%)

    4,6 mln

    847(20.7%)

    2,1 mln

    393(11.5%)

    1,8 mln

    345(9.8%)

    577,1 tys

    109(3.2%)

    988,7 tys

    187(5.2%)

    582,8 tys

    109(2.8%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    882,9 tys

    163(5.2%)

    733,7 tys

    135(4.2%)

    491,2 tys

    90,5(2.2%)

    474,8 tys

    88,2(2.6%)

    494,4 tys

    92,8(2.6%)

    1,0 mln

    195(5.8%)

    793,1 tys

    150(4.2%)

    578,4 tys

    109(2.8%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    117,6 tys

    21,8(0.7%)

    87,1 tys

    16,1(0.5%)

    79,1 tys

    14,6(0.4%)

    263,4 tys

    48,9(1.4%)

    100,7 tys

    18,9(0.5%)

    90,4 tys

    17,0(0.5%)

    111,3 tys

    21,0(0.6%)

    456,7 tys

    85,8(2.2%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    475,9 tys

    88,1(2.8%)

    248,4 tys

    45,8(1.4%)

    110,0 tys

    20,3(0.5%)

    976,9 tys

    182(5.3%)

    433,7 tys

    81,4(2.3%)

    322,3 tys

    60,7(1.8%)

    375,8 tys

    71,0(2%)

    398,8 tys

    74,9(1.9%)

    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

    [Dział 400]

    246,5 tys

    45,6(1.5%)

    249,0 tys

    45,9(1.4%)

    322,2 tys

    59,3(1.5%)

    179,7 tys

    33,4(1%)

    296,7 tys

    55,7(1.6%)

    270,3 tys

    50,9(1.5%)

    254,2 tys

    48,0(1.3%)

    292,0 tys

    54,9(1.4%)

    Obsługa długu publicznego

    [Dział 757]

    8,2 tys

    1,5(0%)

    299,1 tys

    55,2(1.7%)

    327,3 tys

    60,3(1.5%)

    420,5 tys

    78,1(2.3%)

    390,3 tys

    73,3(2.1%)

    299,2 tys

    56,3(1.7%)

    232,5 tys

    43,9(1.2%)

    208,9 tys

    39,3(1%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    143,2 tys

    26,5(0.8%)

    172,3 tys

    31,8(1%)

    185,4 tys

    34,1(0.8%)

    190,3 tys

    35,4(1%)

    234,3 tys

    44,0(1.2%)

    270,8 tys

    51,0(1.5%)

    244,7 tys

    46,2(1.3%)

    204,1 tys

    38,3(1%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    147,6 tys

    27,3(0.9%)

    288,3 tys

    53,2(1.6%)

    1,3 mln

    246(6%)

    215,4 tys

    40,0(1.2%)

    151,6 tys

    28,5(0.8%)

    145,2 tys

    27,3(0.8%)

    196,4 tys

    37,1(1%)

    152,5 tys

    28,6(0.7%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    79,7 tys

    14,8(0.5%)

    83,0 tys

    15,3(0.5%)

    93,2 tys

    17,2(0.4%)

    117,5 tys

    21,8(0.6%)

    111,0 tys

    20,8(0.6%)

    93,9 tys

    17,7(0.5%)

    135,6 tys

    25,6(0.7%)

    85,8 tys

    16,1(0.4%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    74,9 tys

    13,9(0.4%)

    25,2 tys

    4,7(0.1%)

    25,6 tys

    4,7(0.1%)

    82,5 tys

    15,3(0.4%)

    30,6 tys

    5,7(0.2%)

    62,2 tys

    11,7(0.3%)

    74,7 tys

    14,1(0.4%)

    36,7 tys

    6,9(0.2%)

    Informatyka

    [Dział 720]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    25,0 tys

    4,6(0.1%)

    270,5 tys

    50,8(1.4%)

    18,3 tys

    3,5(0.1%)

    24,1 tys

    4,5(0.1%)

    14,1 tys

    2,6(0.1%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    7,6 tys

    1,4(0%)

    23,4 tys

    4,3(0.1%)

    8,8 tys

    1,6(0%)

    947

    0,2(0%)

    943

    0,2(0%)

    49,7 tys

    9,4(0.3%)

    51,9 tys

    9,8(0.3%)

    5,9 tys

    1,1(0%)

    Obrona narodowa

    [Dział 752]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    200

    0,0(0%)

    200

    0,0(0%)

    200

    0,0(0%)

    200

    0,0(0%)

    200

    0,0(0%)

    200

    0,0(0%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Wydatki związane z poborem dochodów

    [Dział 756]

    42,9 tys

    7,9(0.3%)

    45,7 tys

    8,4(0.3%)

    36,9 tys

    6,8(0.2%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    1 000

    0,2(0%)

    11,0 tys

    2,0(0.1%)

    1 000

    0,2(0%)

    1 000

    0,2(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  • Dochody budżetu w gminie Dobromierz według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Dobromierz według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Dobromierz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dochody budżetu gminy Dobromierz według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    13,3 mln

    2,5 tys(100%)

    15,0 mln

    2,8 tys(100%)

    18,7 mln

    3,4 tys(100%)

    18,6 mln

    3,4 tys(100%)

    19,7 mln

    3,7 tys(100%)

    18,3 mln

    3,4 tys(100%)

    19,2 mln

    3,6 tys(100%)

    24,0 mln

    4,5 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
    Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

    [Dział 756]

    4,9 mln

    915(37.1%)

    4,8 mln

    878(31.7%)

    5,3 mln

    970(28.2%)

    6,3 mln

    1,2 tys(33.6%)

    6,0 mln

    1,1 tys(30.6%)

    6,4 mln

    1,2 tys(34.9%)

    6,7 mln

    1,3 tys(34.8%)

    9,4 mln

    1,8 tys(39.2%)

    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    4,7 mln

    869(35.3%)

    4,7 mln

    873(31.5%)

    4,4 mln

    808(23.5%)

    5,0 mln

    921(26.6%)

    4,8 mln

    899(24.3%)

    4,5 mln

    839(24.3%)

    5,1 mln

    955(26.3%)

    5,4 mln

    1,0 tys(22.5%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    2,0 mln

    379(15.4%)

    2,2 mln

    407(14.7%)

    2,2 mln

    404(11.7%)

    2,3 mln

    435(12.6%)

    2,5 mln

    467(12.6%)

    2,7 mln

    508(14.7%)

    2,4 mln

    452(12.5%)

    5,3 mln

    991(22%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    855

    0,2(0%)

    2,1 mln

    383(13.8%)

    4,3 mln

    797(23.2%)

    471,4 tys

    87,6(2.5%)

    443,0 tys

    83,2(2.2%)

    656,2 tys

    124(3.6%)

    661,1 tys

    125(3.4%)

    709,5 tys

    133(3%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    218,0 tys

    40,4(1.6%)

    106,8 tys

    19,7(0.7%)

    341,1 tys

    62,8(1.8%)

    1,3 mln

    236(6.8%)

    719,5 tys

    135(3.6%)

    1,1 mln

    213(6.2%)

    1,4 mln

    272(7.5%)

    704,4 tys

    132(2.9%)

    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

    [Dział 400]

    0,0

    0,0(0%)

    7,1 tys

    1,3(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    386,8 tys

    71,9(2.1%)

    629,7 tys

    118(3.2%)

    584,3 tys

    110(3.2%)

    595,2 tys

    112(3.1%)

    584,2 tys

    110(2.4%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    270,5 tys

    50,1(2%)

    308,8 tys

    57,0(2.1%)

    267,9 tys

    49,3(1.4%)

    2,3 mln

    419(12.1%)

    1,4 mln

    267(7.2%)

    479,0 tys

    90,2(2.6%)

    468,2 tys

    88,4(2.4%)

    576,9 tys

    108(2.4%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    54,4 tys

    10,1(0.4%)

    151,4 tys

    27,9(1%)

    328,8 tys

    60,6(1.8%)

    220,7 tys

    41,0(1.2%)

    109,2 tys

    20,5(0.6%)

    540,2 tys

    102(3%)

    665,5 tys

    126(3.5%)

    491,3 tys

    92,3(2%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    370,6 tys

    68,6(2.8%)

    205,8 tys

    38,0(1.4%)

    230,0 tys

    42,4(1.2%)

    163,8 tys

    30,4(0.9%)

    292,5 tys

    54,9(1.5%)

    720,5 tys

    136(3.9%)

    333,1 tys

    62,9(1.7%)

    368,5 tys

    69,2(1.5%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    134,1 tys

    24,8(1%)

    123,7 tys

    22,8(0.8%)

    157,6 tys

    29,0(0.8%)

    98,9 tys

    18,4(0.5%)

    1,4 mln

    260(7%)

    388,2 tys

    73,1(2.1%)

    403,8 tys

    76,3(2.1%)

    240,1 tys

    45,1(1%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    115,8 tys

    21,4(0.9%)

    124,1 tys

    22,9(0.8%)

    127,0 tys

    23,4(0.7%)

    132,4 tys

    24,6(0.7%)

    167,9 tys

    31,5(0.9%)

    193,6 tys

    36,5(1.1%)

    170,3 tys

    32,2(0.9%)

    140,1 tys

    26,3(0.6%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    1 000

    0,2(0%)

    1 000

    0,2(0%)

    1 000

    0,2(0%)

    45,3 tys

    8,4(0.2%)

    1 000

    0,2(0%)

    1 000

    0,2(0%)

    1,5 tys

    0,3(0%)

    66,0 tys

    12,4(0.3%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    5,9 tys

    1,1(0%)

    5,7 tys

    1,0(0%)

    4,7 tys

    0,9(0%)

    7,3 tys

    1,3(0%)

    10,8 tys

    2,0(0.1%)

    9,7 tys

    1,8(0.1%)

    8,3 tys

    1,6(0%)

    10,0 tys

    1,9(0%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    442,9 tys

    82,0(3.3%)

    147,6 tys

    27,2(1%)

    181,5 tys

    33,4(1%)

    1,5 tys

    0,3(0%)

    926,7 tys

    174(4.7%)

    3,6 tys

    0,7(0%)

    264,9 tys

    50,0(1.4%)

    6,1 tys

    1,1(0%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    7,6 tys

    1,4(0.1%)

    23,4 tys

    4,3(0.2%)

    8,8 tys

    1,6(0%)

    947

    0,2(0%)

    943

    0,2(0%)

    49,7 tys

    9,4(0.3%)

    51,9 tys

    9,8(0.3%)

    5,9 tys

    1,1(0%)

    Informatyka

    [Dział 720]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    293,4 tys

    55,1(1.5%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    2,3 tys

    0,4(0%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    0,0

    0,0(0%)

    43,3 tys

    8,0(0.3%)

    841,9 tys

    155(4.5%)

    33,5 tys

    6,2(0.2%)

    4,4 tys

    0,8(0%)

    3,5 tys

    0,7(0%)

    3,3 tys

    0,6(0%)

    651

    0,1(0%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    0,0

    0,0(0%)

    400

    0,1(0%)

    400

    0,1(0%)

    400

    0,1(0%)

    400

    0,1(0%)

    400

    0,1(0%)

    400

    0,1(0%)

    400

    0,1(0%)

    Obrona narodowa

    [Dział 752]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    200

    0,0(0%)

    200

    0,0(0%)

    200

    0,0(0%)

    200

    0,0(0%)

    200

    0,0(0%)

    200

    0,0(0%)

    Leśnictwo

    [Dział 020]

    4,0 tys

    0,7(0%)

    2,4 tys

    0,4(0%)

    2,6 tys

    0,5(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Dobromierz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

  • Edukacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 1 209 mieszkańców gminy Dobromierz jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 585 kobiet oraz 624 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 10,6% średnie ogólnokształcące, a 21,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,0% mieszkańców gminy Dobromierz, gimnazjalnym 4,8%, natomiast 19,4% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

    W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy gminy Dobromierz mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Dobromierz największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,3%) oraz średnie zawodowe (20,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,3%) oraz średnie zawodowe (22,0%).

    17,3% mieszkańców gminy Dobromierz w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,0% wśród dziewczynek i 15,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 679 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 2,33 dzieci w wieku przedszkolnym.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,0% ludności (26,2% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,24.

    Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,1% wśród dziewczyn i 13,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 91,03.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,9% mieszkańców (16,6% wśród dziewczyn i 19,1% wśród chłopaków).

    W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,7% mieszkańców gminy Dobromierz w wieku potencjalnej nauki (27,2% kobiet i 24,4% mężczyzn).

  • 14,5% Wykształcenie wyższe
  • Tutaj
    14,5%
    Dolnośląskie
    17,9%
    Kraj
    17,9%
  • 16,5% Kobiety
    (wyższe)
  • 12,2% Mężczyźni
    (wyższe)
  • 34,8% Wykształcenie średnie i policealne
  • Gmina Dobromierz
    34,8%
    Województwo
    35,0%
    Kraj
    33,3%
  • 37,4% Kobiety
    (średnie i policealne)
  • 32,0% Mężczyźni
    (średnie i policealne)
  • 3,2% Wykształcenie policealne
  • Gmina Dobromierz
    3,2%
    Województwo
    3,1%
    Kraj
    2,7%
  • 4,2% Kobiety
    (policealne)
  • 2,1% Mężczyźni
    (policealne)
  • 10,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • gm. Dobromierz
    10,6%
    Województwo
    12,9%
    Cały kraj
    12,4%
  • 13,1% Kobiety
    (średnie ogólnokształcące)
  • 7,9% Mężczyźni
    (średnie ogólnokształcące)
  • 21,0% Wykształcenie średnie zawodowe
  • Gmina Dobromierz
    21,0%
    Województwo
    18,9%
    Cała Polska
    18,1%
  • 20,2% Kobiety
    (średnie zawodowe)
  • 22,0% Mężczyźni
    (średnie zawodowe)
  • 25,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
  • Gmina Dobromierz
    25,0%
    woj. dolnośląskie
    22,8%
    Kraj
    22,9%
  • 18,4% Kobiety
    (zasadnicze zawodowe)
  • 32,3% Mężczyźni
    (zasadnicze zawodowe)
  • 4,8% Wykształcenie gimnazjalne
  • gm. Dobromierz
    4,8%
    Województwo
    4,7%
    Kraj
    5,2%
  • 4,5% Kobiety
    (gimnazjalne)
  • 5,2% Mężczyźni
    (gimnazjalne)
  • 19,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
  • Tutaj
    19,4%
    Dolnośląskie
    18,1%
    Kraj
    19,3%
  • 21,3% Kobiety
    (podstawowe ukończone)
  • 17,4% Mężczyźni
    (podstawowe ukończone)
  • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
  • Gmina Dobromierz
    1,4%
    Dolnośląskie
    1,4%
    Kraj
    1,4%
  • 1,8% Kobiety
    (podstawowe nieukończone)
  • 1,0% Mężczyźni
    (podstawowe nieukończone)
  • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Dobromierz
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 679 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
  • gm. Dobromierz
    679,0
    Dolnośląskie
    819,0
    Cała Polska
    811,0
  • 2,33 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  • gm. Dobromierz
    2,33
    Dolnośląskie
    0,97
    Cała Polska
    1,01
  •  
  • 4,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
  • 4,2 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,0 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
  • 3,1 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,0 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Dobromierz

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dobromierz aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Punkt Przedszkolny Dobromierz
    Niepubliczny
    71 782-09-92
    71 782-09-91
    ul. Podgórna 2
    58-170 Dobromierz
    ---
    Punkt Przedszkolny Roztoka I
    Niepubliczny
    71 782-08-91
    71 782-08-91
    ul. 3 Maja 61
    58-173 Roztoka
    ---
    Punkt Przedszkolny Roztoka II
    Niepubliczny
    71 782-08-92
    71 782-09-91
    ul. 3 Maja 61
    58-173 Roztoka
    ---
  • Szkoły podstawowe w gminie Dobromierz
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 96,24 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
  • Gmina Dobromierz
    96,24
    woj. dolnośląskie
    96,05
    Cała Polska
    96,62
  • 89,03 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
  • Gmina
    89,03
    woj. dolnośląskie
    91,14
    Cały kraj
    92,53
  • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Dobromierz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Dobromierz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
  • Gmina
    15,0
    Dolnośląskie
    19,0
    Polska
    18,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
  • 15 Szkoły podstawowe ogółem
  • 15
  • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
  • 15
  • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 15
  •  
  • 28,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 25,7 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 3,3 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista szkół podstawowych w gminie Dobromierz

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dobromierz aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Szkoła Podstawowa i oddział przedszkolny (Henryk Sienkiewicz)
    Publiczna
    74 850-91-93
    74 850-91-93
    ul. Jana Pawła II 7/9
    58-173 Roztoka
    9180-
    Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gniewkowie (Janusz Korczak)
    Publiczna
    74 850-62-93
    74 850-63-60
    Gniewków 3
    58-173 Gniewków
    711614
    Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dobromierzu (Jan Brzechwa)
    Publiczna
    74 858-62-39
    74 858-62-39
    ul. Podgórna 2
    58-170 Dobromierz
    79017
  • Szkoły gimnazjalne w gminie Dobromierz
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 91,03 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
  • Gmina Dobromierz
    91,03
    Dolnośląskie
    98,13
    Polska
    100,01
  • 88,97 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
  • Gmina Dobromierz
    88,97
    woj. dolnośląskie
    88,95
    Polska
    91,76
  • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Dobromierz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Dobromierz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
  • Gmina Dobromierz
    22,0
    Dolnośląskie
    21,0
    Cała Polska
    21,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
  • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
  • 22
  • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
  • 22
  • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 22
  •  
  • 10,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 8,0 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 2,3 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Dobromierz

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dobromierz aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Gimnazjum (Henryk Sienkiewicz)
    Publiczne
    74 850-91-93
    74 850-91-93
    ul. Jana Pawła II 7/9
    58-173 Roztoka
    6120-
  • Edukacyjne grupy wieku w gminie Dobromierz
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

    (Dane powiatowe)
  • 17,3% Populacja w wieku 3-6 lat
  • 19,0% Kobiety
    (w wieku 3-6 lat)
  • 15,7% Mężczyźni
    (w wieku 3-6 lat)
  • 27,0% Populacja w wieku 7-12 lat
  • 26,2% Kobiety
    (w wieku 7-12 lat)
  • 27,7% Mężczyźni
    (w wieku 7-12 lat)
  • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
  • 11,1% Kobiety
    (w wieku 13-15 lat)
  • 13,1% Mężczyźni
    (w wieku 13-15 lat)
  • 17,9% Populacja w wieku 16-18 lat
  • 16,6% Kobiety
    (w wieku 16-18 lat)
  • 19,1% Mężczyźni
    (w wieku 16-18 lat)
  • 25,7% Populacja w wieku 19-24 lat
  • 27,2% Kobiety
    (w wieku 19-24 lat)
  • 24,4% Mężczyźni
    (w wieku 19-24 lat)
  • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Dobromierz, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Dobromierz, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Dobromierz, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dobromierz - Kultura i rekreacja(atrakcje)

  • Domy i ośrodki kultury w gminie Dobromierz
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w gminie Dobromierz: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Dobromierz 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 70 standardowych miejsc dla widzów.    Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
    • imprezy ogółem: 51 (uczestnicy: 7 022)
    • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 230)
    • koncerty: 1 (uczestnicy: 300)
    • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 23 (uczestnicy: 1 914)
    • konkursy: 7 (uczestnicy: 272)
    • interdyscyplinarne: 5 (uczestnicy: 1 706)
    • inne: 14 (uczestnicy: 2 600)


    Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
    • ogółem: 5 (członkowie: 115)
    • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 60)
    • muzyczne: 1 (członkowie: 5)
    • inne: 3 (członkowie: 50)


    Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
    • plastyczne: 1
    • muzyczne: 1


    Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
    • ogółem: 2 (członkowie: 23)
    • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 23)


  • Biblioteki publiczne w gminie Dobromierz
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w gminie Dobromierz działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 27 472 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

    Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 35 461 wolumenów.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 17
    • dostępne dla czytelników: 13
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 13
    • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 3
    • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 3
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
    • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3


  • Kluby sportowe w gminie Dobromierz
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w gminie Dobromierz działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 170 członków. Zarejestrowano 203 ćwiczących (mężczyźni: 186, kobiety: 17, chłopcy do lat 18: 76, dziewczęta do lat 18: 3). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (7), instruktora sportowego (4).

    Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Dobromierz w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)