Gmina Kraszewice w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Kraszewice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Kraszewice to gmina wiejska. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu ostrzeszowskiego. Gmina Kraszewice ma 3 640 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 6,6% ludności powiatu. Gmina stanowi 9,7% powierzchni powiatu.
 • 3 640 Liczba mieszkańców
 • 74,9 km² Powierzchnia
 • 48 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 62 Numer kierunkowy
 • POT Tablice rejestracyjne
 • Konrad Robert Kuświk Wójt gminy
Gmina Kraszewice na mapie
Identyfikatory
 • 18.220251.5183 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 3018052
Herb gminy Kraszewice
Gmina Kraszewice herb

Gmina Kraszewice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
63-522Poczta Kraszewice

Gmina Kraszewice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Kraszewice)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Kraszewice
(62) 731-20-38 33
(62) 731-25-50
ul. Wieluńska 53
63-522 Kraszewice
ZUS Biuro Terenowe w Ostrzeszowie (podlega pod: ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Przemysłowa 7
63-500 Ostrzeszów

Gmina Kraszewice - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Kraszewice

Gmina Kraszewice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Kraszewice ma 3 640 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 0,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,7 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Kraszewice zawarli w 2021 roku 17 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,4% mieszkańców gminy Kraszewice jest stanu wolnego, 57,3% żyje w małżeństwie, 5,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Kraszewice ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 4. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,10 na 1000 mieszkańców gminy Kraszewice. W 2021 roku urodziło się 47 dzieci, w tym 51,1% dziewczynek i 48,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 381 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,76 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 36,5% zgonów w gminie Kraszewice spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,7% zgonów w gminie Kraszewice były nowotwory, a 7,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Kraszewice przypada 11.83 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 32 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 27 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Kraszewice 5. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  59,8% mieszkańców gminy Kraszewice jest w wieku produkcyjnym, 20,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Kraszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 640 Liczba mieszkańców
 • 1 843 Kobiety
 • 1 797 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Kraszewice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Kraszewice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Kraszewice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Kraszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Kraszewice
  39,7 lat
  woj. wielkopolskie
  41,1 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 41,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Kraszewice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Kraszewice
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Kraszewice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Kraszewice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Kraszewice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • gm. Kraszewice
  28,4%
  woj. wielkopolskie
  29,8%
  Polska
  29,1%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,3%
  Województwo
  54,7%
  Kraj
  54,0%
 • 56,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  8,5%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 14,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,7%
  woj. wielkopolskie
  7,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 6,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Gmina
  0,0%
  Województwo
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Kraszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Kraszewice w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina Kraszewice
  4,7
  Wielkopolskie
  4,6
  Cała Polska
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Kraszewice
  1,3
  woj. wielkopolskie
  1,6
  Kraj
  1,6
 • 17 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Kraszewice w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Kraszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 Przyrost naturalny w roku 2021
 • 5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,10 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Kraszewice
  1,1
  Województwo
  -2,8
  Kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Kraszewice w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Kraszewice w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Kraszewice w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Kraszewice w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 47 Urodzenia żywe
 • 24 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 23 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,1%
  48,9%
 • 12,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Kraszewice
  12,9
  Województwo
  9,6
  Kraj
  8,7
 • 41,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Kraszewice
  41,7
  woj. wielkopolskie
  40,8
  Cała Polska
  37,5
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 103 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 103
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 381 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 263 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 489 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Kraszewice
  3 381 g
  Województwo
  3 402 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 41 Waga 4000g - 4499g
 • 41
 • 172 Waga 3500g - 3999g
 • 172
 • 219 Waga 3000g - 3499g
 • 219
 • 76 Waga 2500g - 2999g
 • 76
 • 13 Waga 2000g - 2499g
 • 13
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,41 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,41
  woj. wielkopolskie
  1,45
  Cała Polska
  1,32
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,68
  woj. wielkopolskie
  0,71
  Polska
  0,64
 • 0,76 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Kraszewice
  0,76
  woj. wielkopolskie
  0,78
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Kraszewice w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43 Zgony
 • 19 Kobiety
  (Zgony)
 • 24 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,2%
  55,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,8 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Kraszewice
  11,8
  woj. wielkopolskie
  12,3
  Cały kraj
  13,6
 • 130,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  130,9
  Wielkopolskie
  128,6
  Kraj
  156,7
 • 1,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  1,9
  Wielkopolskie
  3,8
  Kraj
  3,9
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Kraszewice
  3,7
  woj. wielkopolskie
  3,3
  Polska
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ostrzeszowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Kraszewice
  36,5%
  Województwo
  27,5%
  Cały kraj
  34,8%
 • 19,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Kraszewice
  19,7%
  Województwo
  21,2%
  Kraj
  19,6%
 • 7,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  7,3%
  Wielkopolskie
  5,4%
  Polska
  5,4%
 • 78 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,6
  Kraj
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  60,0
  Kraj
  74,4
 • 251,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Kraszewice
  251,0
  woj. wielkopolskie
  261,2
  Cała Polska
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  242,8
  Cała Polska
  246,5
 • 463,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 485,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 442,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  463,8
  Województwo
  338,7
  Cały kraj
  475,8
 • 81,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 133,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Kraszewice
  81,1
  woj. wielkopolskie
  49,4
  Kraj
  70,6
 • 50,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  50,3
  Wielkopolskie
  35,6
  Kraj
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Kraszewice
  0,0
  Województwo
  6,8
  Kraj
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  0,0%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 32 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 27 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 5 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Kraszewice w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Kraszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Kraszewice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Kraszewice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Kraszewice oddano do użytku 14 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,85 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Kraszewice to 1 066 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 293 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Kraszewice to 5,64 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Kraszewice to 136,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,59% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 86,30% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 84,24% mieszkań posiada łazienkę, 69,89% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ostrzeszowskiego.

  Powiat ostrzeszowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Kraszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 066 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 292,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Kraszewice
  292,90
  woj. wielkopolskie
  363,90
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 110,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Kraszewice
  110,60 m2
  woj. wielkopolskie
  81,80 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 32,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Kraszewice
  32,40 m2
  Województwo
  29,80 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 5,16 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Kraszewice
  5,16
  Wielkopolskie
  4,05
  Polska
  3,82
 • 3,41 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,41
  Województwo
  2,75
  Kraj
  2,55
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,66
  woj. wielkopolskie
  0,68
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Kraszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 14 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,85 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Kraszewice
  3,85
  woj. wielkopolskie
  7,77
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 79 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,64 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  5,64
  woj. wielkopolskie
  3,97
  Polska
  3,90
 • 21,70 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Kraszewice
  21,70
  Wielkopolskie
  30,80
  Polska
  24,07
 • 1 917 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 136,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  136,9 m2
  Województwo
  90,9 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,53 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  0,53 m2
  Wielkopolskie
  0,71 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Kraszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 92,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  92,59%
  woj. wielkopolskie
  98,60%
  Cała Polska
  96,97%
 • 86,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  86,30%
  Wielkopolskie
  96,32%
  Cała Polska
  94,01%
 • 84,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Kraszewice
  84,24%
  woj. wielkopolskie
  94,21%
  Polska
  91,78%
 • 69,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  69,89%
  woj. wielkopolskie
  84,41%
  Kraj
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Kraszewice
  0,00%
  Wielkopolskie
  56,21%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Kraszewice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Kraszewice na 1000 mieszkańców pracuje 171osób . 33,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 66,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Kraszewice wynosiło w 2021 roku 1,8% (2,1% wśród kobiet i 1,5% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Kraszewice wynosiło 4 936,59 PLN, co odpowiada 82.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Kraszewice 181 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 145 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -36.

  36,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Kraszewice pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,6% w przemyśle i budownictwie, a 8,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Kraszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 171 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  171,0
  woj. wielkopolskie
  291,0
  Polska
  257,0
 • 1,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 2,1% Kobiety
 • 1,5% Mężczyźni
 • gm. Kraszewice
  1,8%
  Wielkopolskie
  3,1%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Kraszewice w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Kraszewice w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Kraszewice w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Kraszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 937 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Kraszewice
  4 937 PLN
  Wielkopolskie
  5 379 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Kraszewice w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Kraszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 181 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 145 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -36 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,80 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Kraszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 36,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 37,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 35,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,6% Przemysł i budownictwo
 • 24,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 8,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,2% Pozostałe
 • 26,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Kraszewice w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Kraszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 621 Pracujący ogółem
 • 207 Kobiety
 • 414 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Kraszewice w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,8% W wieku produkcyjnym
 • 55,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Kraszewice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Kraszewice
  67,1
  Wielkopolskie
  68,5
  Cały kraj
  69,0
 • 33,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  33,1
  Województwo
  35,6
  Cały kraj
  38,2
 • 97,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  97,3
  Województwo
  108,0
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Kraszewice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Kraszewice w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 354 podmioty gospodarki narodowej, z czego 283 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 33 nowe podmioty, a 10 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (40) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (20) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (27) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (10) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Kraszewice najwięcej (13) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (333) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,4% (12) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 46,6% (165) podmiotów, a 50,0% (177) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Kraszewice najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Przetwórstwo przemysłowe (34.6%) oraz Budownictwo (18.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 354 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 165 Przemysł i budownictwo
 • 177 Pozostała działalność
 • 33 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Kraszewice w 2021 roku
 • 10 Podmioty wyrejestrowane w gminie Kraszewice w 2021 roku
 • 283 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 333 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 333
 • 20 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 20
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 354 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 354
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 15 Spółki handlowe ogółem
 • 15
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 13  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 13
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 8 Spółki cywilne ogółem
 • 8
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 283 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 98 Przetwórstwo przemysłowe
 • 98
 • 53 Budownictwo
 • 53
 • 48 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 48
 • 17 Transport i gospodarka magazynowa
 • 17
 • 14 Pozostała działalność
 • 14
 • 12 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 12
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 7 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 7
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Kraszewice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Kraszewice stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 52 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,25 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Kraszewice wynosi 77,40% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Kraszewice najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,08 (wykrywalność 83%) oraz przeciwko mieniu - 4,44 (wykrywalność 41%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,57 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,72 (32%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,09 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Kraszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Kraszewice.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Kraszewice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 52
 • 29 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 29
 • 10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 10
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 16 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 16
 • 14,25 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Kraszewice
  14,25
  Województwo
  19,32
  Cała Polska
  21,51
 • 8,08 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Kraszewice
  8,08
  woj. wielkopolskie
  12,48
  Cały kraj
  12,82
 • 2,72 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,72
  Województwo
  4,46
  Cały kraj
  5,89
 • 2,57 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,57
  Województwo
  1,67
  Polska
  1,85
 • 0,09 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,09
  Województwo
  0,30
  Cała Polska
  0,35
 • 4,44 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  4,44
  woj. wielkopolskie
  9,48
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Kraszewice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  77%
  Województwo
  73%
  Polska
  71%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  84%
  Wielkopolskie
  67%
  Cała Polska
  64%
 • 32% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Kraszewice
  32%
  Województwo
  77%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Kraszewice
  100%
  Wielkopolskie
  94%
  Cały kraj
  89%
 • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  42%
  Województwo
  55%
  Polska
  53%

Gmina Kraszewice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Kraszewice wyniosła w 2021 roku 23,7 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 5.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Kraszewice - 35.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (8.9%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,6 mln złotych, czyli 11,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Kraszewice wyniosła w 2021 roku 26,6 mln złotych, co daje 7,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (27.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.9%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (7.9%). W budżecie gminy Kraszewice wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (13,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 21,3 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w gminie Kraszewice według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Kraszewice według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Kraszewice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Kraszewice według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  13,7 mln

  3,7 tys(100%)

  13,2 mln

  3,6 tys(100%)

  15,1 mln

  4,2 tys(100%)

  18,4 mln

  5,1 tys(100%)

  24,2 mln

  6,7 tys(100%)

  29,1 mln

  8,1 tys(100%)

  24,9 mln

  6,9 tys(100%)

  23,7 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,5 mln

  1,5 tys(40.3%)

  5,6 mln

  1,6 tys(42.9%)

  5,8 mln

  1,6 tys(38.4%)

  7,5 mln

  2,1 tys(40.8%)

  8,9 mln

  2,5 tys(36.8%)

  10,6 mln

  2,9 tys(36.5%)

  7,4 mln

  2,0 tys(29.8%)

  8,4 mln

  2,3 tys(35.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  428(11.4%)

  1,6 mln

  446(12.3%)

  1,7 mln

  485(11.6%)

  2,0 mln

  551(10.8%)

  1,9 mln

  525(7.8%)

  2,1 mln

  580(7.2%)

  2,2 mln

  601(8.8%)

  2,1 mln

  578(8.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  500,8 tys

  137(3.7%)

  770,0 tys

  212(5.9%)

  934,0 tys

  259(6.2%)

  788,6 tys

  218(4.3%)

  1,3 mln

  349(5.2%)

  4,0 mln

  1,1 tys(13.7%)

  1,9 mln

  534(7.8%)

  1,9 mln

  532(8.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  323(8.6%)

  640,7 tys

  177(4.9%)

  270,9 tys

  75,2(1.8%)

  362,1 tys

  100(2%)

  505,3 tys

  140(2.1%)

  345,0 tys

  95,3(1.2%)

  337,8 tys

  92,8(1.4%)

  1,1 mln

  307(4.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  385(10.3%)

  942,3 tys

  260(7.2%)

  633,4 tys

  176(4.2%)

  949,3 tys

  263(5.2%)

  3,2 mln

  891(13.3%)

  3,4 mln

  940(11.7%)

  3,9 mln

  1,1 tys(15.6%)

  1,0 mln

  288(4.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,2 mln

  602(16.1%)

  2,2 mln

  604(16.6%)

  4,7 mln

  1,3 tys(31.1%)

  617,0 tys

  171(3.4%)

  642,6 tys

  178(2.7%)

  1,0 mln

  289(3.6%)

  882,1 tys

  242(3.5%)

  918,9 tys

  252(3.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  148,1 tys

  40,7(1.1%)

  196,6 tys

  54,2(1.5%)

  160,3 tys

  44,5(1.1%)

  342,7 tys

  94,9(1.9%)

  184,7 tys

  51,2(0.8%)

  356,8 tys

  98,5(1.2%)

  654,8 tys

  180(2.6%)

  571,3 tys

  157(2.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  341,2 tys

  93,7(2.5%)

  468,6 tys

  129(3.6%)

  337,2 tys

  93,5(2.2%)

  350,3 tys

  97,0(1.9%)

  455,1 tys

  126(1.9%)

  462,2 tys

  128(1.6%)

  484,8 tys

  133(1.9%)

  438,6 tys

  121(1.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  149,9 tys

  41,2(1.1%)

  260,0 tys

  71,7(2%)

  132,7 tys

  36,8(0.9%)

  118,3 tys

  32,8(0.6%)

  638,3 tys

  177(2.6%)

  203,4 tys

  56,2(0.7%)

  155,6 tys

  42,7(0.6%)

  189,3 tys

  52,0(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  172,9 tys

  47,4(1.3%)

  124,3 tys

  34,3(0.9%)

  110,7 tys

  30,7(0.7%)

  144,8 tys

  40,1(0.8%)

  113,6 tys

  31,5(0.5%)

  142,1 tys

  39,2(0.5%)

  158,6 tys

  43,6(0.6%)

  158,3 tys

  43,5(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  254,1 tys

  69,7(1.9%)

  115,5 tys

  31,8(0.9%)

  136,9 tys

  38,0(0.9%)

  77,9 tys

  21,6(0.4%)

  98,3 tys

  27,2(0.4%)

  65,5 tys

  18,1(0.2%)

  71,7 tys

  19,7(0.3%)

  132,8 tys

  36,5(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  59,9 tys

  16,4(0.4%)

  56,5 tys

  15,6(0.4%)

  54,8 tys

  15,2(0.4%)

  57,3 tys

  15,9(0.3%)

  77,8 tys

  21,6(0.3%)

  84,3 tys

  23,3(0.3%)

  54,1 tys

  14,9(0.2%)

  126,3 tys

  34,7(0.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,3 tys

  13,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,4 tys

  16,3(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  73,6 tys

  20,2(0.5%)

  61,4 tys

  16,9(0.5%)

  42,9 tys

  11,9(0.3%)

  34,2 tys

  9,5(0.2%)

  42,2 tys

  11,7(0.2%)

  67,5 tys

  18,6(0.2%)

  68,2 tys

  18,7(0.3%)

  59,1 tys

  16,2(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  26,7 tys

  7,3(0.2%)

  24,9 tys

  6,9(0.2%)

  11,6 tys

  3,2(0.1%)

  12,1 tys

  3,4(0.1%)

  36,1 tys

  10,0(0.1%)

  108,9 tys

  30,1(0.4%)

  73,1 tys

  20,1(0.3%)

  47,9 tys

  13,2(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  68,7 tys

  18,9(0.5%)

  11,4 tys

  3,1(0.1%)

  21,3 tys

  5,9(0.1%)

  22,7 tys

  6,3(0.1%)

  20,7 tys

  5,7(0.1%)

  16,9 tys

  4,7(0.1%)

  15,5 tys

  4,3(0.1%)

  19,3 tys

  5,3(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  27,0 tys

  7,4(0.2%)

  34,9 tys

  9,6(0.3%)

  3,6 tys

  1,0(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  40,5 tys

  11,2(0.2%)

  36,3 tys

  10,0(0.1%)

  30,4 tys

  8,4(0.1%)

  737

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,3 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Kraszewice według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Kraszewice według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Kraszewice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Kraszewice według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  12,4 mln

  3,4 tys(100%)

  14,1 mln

  3,9 tys(100%)

  16,0 mln

  4,4 tys(100%)

  17,6 mln

  4,9 tys(100%)

  22,2 mln

  6,1 tys(100%)

  26,1 mln

  7,2 tys(100%)

  25,2 mln

  6,9 tys(100%)

  26,6 mln

  7,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,3 mln

  1,4 tys(42.4%)

  5,4 mln

  1,5 tys(38.1%)

  5,7 mln

  1,6 tys(35.5%)

  5,4 mln

  1,5 tys(31%)

  5,9 mln

  1,6 tys(26.6%)

  5,8 mln

  1,6 tys(22.3%)

  7,4 mln

  2,0 tys(29.5%)

  7,3 mln

  2,0 tys(27.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,3 mln

  899(26.4%)

  3,7 mln

  1,0 tys(26.5%)

  4,0 mln

  1,1 tys(25%)

  4,7 mln

  1,3 tys(26.7%)

  5,0 mln

  1,4 tys(22.6%)

  6,1 mln

  1,7 tys(23.4%)

  6,8 mln

  1,9 tys(26.8%)

  6,9 mln

  1,9 tys(25.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  274,0 tys

  75,2(2.2%)

  686,7 tys

  189(4.9%)

  214,6 tys

  59,5(1.3%)

  208,6 tys

  57,8(1.2%)

  1,1 mln

  312(5.1%)

  1,7 mln

  462(6.4%)

  1,3 mln

  364(5.3%)

  2,1 mln

  579(7.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  388,4 tys

  107(3.1%)

  389,7 tys

  107(2.8%)

  363,4 tys

  101(2.3%)

  432,6 tys

  120(2.5%)

  2,3 mln

  629(10.2%)

  1,3 mln

  360(5%)

  723,6 tys

  199(2.9%)

  1,1 mln

  291(4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  367,3 tys

  101(3%)

  434,1 tys

  120(3.1%)

  499,1 tys

  138(3.1%)

  515,4 tys

  143(2.9%)

  850,4 tys

  236(3.8%)

  3,4 mln

  950(13.2%)

  1,1 mln

  304(4.4%)

  1,0 mln

  280(3.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  359,8 tys

  98,8(2.9%)

  406,2 tys

  112(2.9%)

  404,7 tys

  112(2.5%)

  431,8 tys

  120(2.5%)

  475,7 tys

  132(2.1%)

  486,6 tys

  134(1.9%)

  487,5 tys

  134(1.9%)

  458,4 tys

  126(1.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  257,2 tys

  70,6(2.1%)

  925,8 tys

  255(6.6%)

  247,0 tys

  68,5(1.5%)

  284,1 tys

  78,7(1.6%)

  289,8 tys

  80,3(1.3%)

  372,8 tys

  103(1.4%)

  362,3 tys

  99,5(1.4%)

  422,0 tys

  116(1.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  305,3 tys

  83,9(1.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,9 mln

  531(15.6%)

  1,8 mln

  509(13.1%)

  4,3 mln

  1,2 tys(26.9%)

  243,1 tys

  67,3(1.4%)

  206,5 tys

  57,2(0.9%)

  465,0 tys

  128(1.8%)

  301,8 tys

  82,9(1.2%)

  283,4 tys

  77,9(1.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  71,0 tys

  19,5(0.6%)

  26,0 tys

  7,2(0.2%)

  29,5 tys

  8,2(0.2%)

  37,5 tys

  10,4(0.2%)

  33,8 tys

  9,4(0.2%)

  35,7 tys

  9,9(0.1%)

  27,7 tys

  7,6(0.1%)

  256,4 tys

  70,4(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  79,1 tys

  21,7(0.6%)

  84,3 tys

  23,2(0.6%)

  180,7 tys

  50,1(1.1%)

  215,4 tys

  59,6(1.2%)

  77,2 tys

  21,4(0.3%)

  198,5 tys

  54,8(0.8%)

  130,4 tys

  35,8(0.5%)

  221,0 tys

  60,7(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  53,2 tys

  14,6(0.4%)

  56,3 tys

  15,5(0.4%)

  42,2 tys

  11,7(0.3%)

  41,9 tys

  11,6(0.2%)

  56,2 tys

  15,6(0.3%)

  118,7 tys

  32,8(0.5%)

  169,3 tys

  46,5(0.7%)

  82,9 tys

  22,8(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  65,8 tys

  18,1(0.5%)

  48,5 tys

  13,4(0.3%)

  31,8 tys

  8,8(0.2%)

  24,3 tys

  6,7(0.1%)

  32,3 tys

  9,0(0.1%)

  54,0 tys

  14,9(0.2%)

  52,1 tys

  14,3(0.2%)

  47,1 tys

  12,9(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,8 tys

  0,8(0%)

  447

  0,1(0%)

  4,1 tys

  1,1(0%)

  2,6 tys

  0,7(0%)

  2,6 tys

  0,7(0%)

  3,1 tys

  0,9(0%)

  3,4 tys

  0,9(0%)

  3,4 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  26,3 tys

  7,2(0.2%)

  34,9 tys

  9,6(0.2%)

  3,6 tys

  1,0(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  40,5 tys

  11,2(0.2%)

  36,3 tys

  10,0(0.1%)

  30,4 tys

  8,4(0.1%)

  737

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  17,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  407

  0,1(0%)

  407

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  16,2 tys

  4,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  20,5 tys

  5,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  756

  0,2(0%)

  52,8 tys

  14,6(0.2%)

  6,7 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Kraszewice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 910 mieszkańców gminy Kraszewice jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 420 kobiet oraz 490 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 7,8% średnie ogólnokształcące, a 24,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,6% mieszkańców gminy Kraszewice, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 12,5% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy gminy Kraszewice mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Kraszewice największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (24,0%) oraz zasadnicze zawodowe (22,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,4%) oraz średnie zawodowe (24,8%).

  W roku 2021 w gminie Kraszewice mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 125 dzieci (66 dziewczynek oraz 59 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Kraszewice mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 84 dzieci (50 dziewczynek oraz 34 chłopców). Dostępnych było 95 miejsc.

  16,6% mieszkańców gminy Kraszewice w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,9% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 878 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,86 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 25 oddziałach uczyło się 352 uczniów (156 kobiet oraz 196 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Kraszewice placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 21 oddziałach uczyło się 288 uczniów (132 kobiety oraz 156 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,8% ludności (26,9% wśród dziewczynek i 32,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,1 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,5% mieszkańców (17,4% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,1% mieszkańców gminy Kraszewice w wieku potencjalnej nauki (24,0% kobiet i 24,1% mężczyzn).

 • 16,1% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  16,1%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 20,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Kraszewice
  34,6%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Polska
  35,2%
 • 37,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Gmina Kraszewice
  2,2%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 7,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  7,8%
  Województwo
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 10,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 24,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Kraszewice
  24,6%
  woj. wielkopolskie
  19,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 24,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  30,6%
  Wielkopolskie
  25,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 22,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  2,9%
  Wielkopolskie
  3,1%
  Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Kraszewice
  12,5%
  Wielkopolskie
  11,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 14,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Kraszewice
  3,3%
  Województwo
  3,2%
  Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Kraszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 878 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Kraszewice
  878,0
  Województwo
  910,0
  Cały kraj
  896,0
 • 0,86 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • gm. Kraszewice
  0,86
  Województwo
  0,83
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Kraszewice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 125 Dzieci
 • 66 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 59 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,8%
  47,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 25 3 lata
 • 25
 • 33 4 lata
 • 33
 • 39 5 lata
 • 39
 • 28 6 lat
 • 28
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 23 4 lata
 • 23
 • 18 5 lata
 • 18
 • 14 6 lat
 • 14
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 10 4 lata
 • 10
 • 21 5 lata
 • 21
 • 14 6 lat
 • 14
 • 17 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 8,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Kraszewice(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Kraszewice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Pzredszkole w Kraszewicach
  Publiczne
  62 731-21-80
  ul. Wieluńska 64
  63-522 Kraszewice
  511011
  Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
  Niepubliczny
  62 731-21-60
  62 731-21-60
  ul. Głuszyna 34
  63-522 Głuszyna
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Kraszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Kraszewice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 25 Oddziały
 • 352 Uczniowie
 • 156 Kobiety
  (uczniowie)
 • 196 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,3%
  55,7%
 • 48 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 29 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Kraszewice
  14,1
  woj. wielkopolskie
  17,0
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 29,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 24,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Kraszewice(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Kraszewice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Mariana Falskiego w Kraszewicach (Marian Falski)
  Publiczna
  62 731-20-13
  62 731-20-13
  ul. pl. Wolności 1
  63-522 Kraszewice
  917322
  Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Grabowskiej (im.Kardynała Karola Wojtyły)
  Publiczna
  62 731-28-81
  62 731-28-81
  ul. Kuźnica Grabowska 106
  63-522 Kuźnica Grabowska
  89616
  Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
  Publiczna
  62 731-21-60
  Głuszyna 34
  63-522 Głuszyna
  51812
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Kraszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 32,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Kraszewice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Kraszewice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Kraszewice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Kraszewice - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Biblioteki publiczne w gminie Kraszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Kraszewice działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 25 466 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 23 098 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w gminie Kraszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Kraszewice działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 190 członków. Zarejestrowano 184 ćwiczących (mężczyźni: 145, kobiety: 39, chłopcy do lat 18: 97, dziewczęta do lat 18: 39). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Kraszewice w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Kraszewice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Kraszewice i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 29 wypadków drogowych w gminie Kraszewice odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 33 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 796,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 109,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Kraszewice znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ostrzeszowskiego.

  Powiat ostrzeszowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Kraszewice
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 29 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 33 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 17 Lekko ranni
 • 16 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Kraszewice w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 796,70 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • gm. Kraszewice
  796,7
  woj. wielkopolskie
  960,3
  Kraj
  1 035,8
 • 109,89 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  109,9
  woj. wielkopolskie
  97,3
  Cały kraj
  98,5
 • 906,59 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Gmina Kraszewice
  906,6
  woj. wielkopolskie
  1 130,3
  Polska
  1 251,4
 • 13,79 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  13,8
  Województwo
  10,1
  Cała Polska
  9,5
 • 113,79 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Gmina Kraszewice
  113,8
  Wielkopolskie
  117,7
  Kraj
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Kraszewice w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 93,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina
  93,4 km
  woj. wielkopolskie
  784,1 km
  Polska
  591,9 km
 • 1,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina Kraszewice
  1,9 km
  woj. wielkopolskie
  6,7 km
  Cała Polska
  4,9 km