Gmina Błażowa w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja, tabele)

Gmina Błażowa - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Błażowa to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu rzeszowskiego. Gmina Błażowa ma 10 826 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 6,4% ludności powiatu. Gmina stanowi 9,7% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Błażowa.
 • 10 826 Liczba mieszkańców
 • 112,6 km² Powierzchnia
 • 96 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 17 Numer kierunkowy
 • RZE Tablice rejestracyjne
 • Jerzy Kocój Burmistrz gminy
Gmina Błażowa na mapie
Identyfikatory
 • 22.095949.8623 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1816023
Herb gminy Błażowa
Gmina Błażowa herb

Gmina Błażowa - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
36-030Poczta Błażowa Rzeszowska
36-030Skrytki Pocztowe Poczta Błażowa Rzeszowska
36-032Poczta Kąkolówka agencja pocztowa UP Błażowa Rzeszowska
36-034Poczta Futoma agencja pocztowa UP Błażowa Rzeszowska

Gmina Błażowa - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Błażowa)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Błażowej
(17) 229-71-19
(17) 229-70-77
Pl. Jana Pawła II 1
36-030 Błażowa
ZUS Oddział w Rzeszowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Al. Piłsudskiego 12
35-075 Rzeszów

Gmina Błażowa - Wsie należące do gminy

Gmina Błażowa - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Gmina Błażowa ma 10 826 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 0,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Błażowa zawarli w 2016 roku 81 małżeństw, co odpowiada 7,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  31,1% mieszkańców gminy Błażowa jest stanu wolnego, 58,0% żyje w małżeństwie, 1,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Błażowa ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -5. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,5 na 1000 mieszkańców gminy Błażowa. W 2016 roku urodziło się 97 dzieci, w tym 55,7% dziewczynek i 44,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 357 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,26 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 49,3% zgonów w gminie Błażowa spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,9% zgonów w gminie Błażowa były nowotwory, a 4,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Błażowa przypada 9.44 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 119 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 104 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Błażowa 15. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  62,4% mieszkańców gminy Błażowa jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Błażowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 10 826 Liczba mieszkańców
 • 5 451 Kobiety
 • 5 375 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Błażowa w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Błażowa w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Błażowa w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Błażowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 40,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Błażowa
  40,2 lat
  woj. podkarpackie
  40,4 lat
  Kraj
  41,2 lat
 • 42,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Błażowa, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Błażowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Błażowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Błażowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Błażowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,1% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Błażowa
  31,1%
  Podkarpackie
  30,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 25,9% Kobiety
  (Panny)
 • 36,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,0% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  58,0%
  Województwo
  57,1%
  Cała Polska
  55,8%
 • 57,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,7%
  Podkarpackie
  8,7%
  Kraj
  9,6%
 • 14,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  1,6%
  woj. podkarpackie
  2,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 1,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Gmina
  0,5%
  woj. podkarpackie
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Błażowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Błażowa w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  7,5
  woj. podkarpackie
  5,2
  Cała Polska
  5,0
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • gm. Błażowa
  0,9
  woj. podkarpackie
  1,2
  Cały kraj
  1,7
 • 81 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Błażowa w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Błażowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -5 Przyrost naturalny w roku 2016
 • 3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -8 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,5 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -0,5
  Województwo
  0,5
  Polska
  -0,2
 • 3,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Błażowa w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Błażowa w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Błażowa w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Błażowa w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97 Urodzenia żywe
 • 54 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 43 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 55,7%
  44,3%
 • 9,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Błażowa
  9,0
  Województwo
  9,5
  Kraj
  10,0
 • 42,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  42,2
  Podkarpackie
  38,9
  Cały kraj
  41,7
 • 8.31 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8.31
 • 43.02 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43.02
 • 98.51 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98.51
 • 86.02 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 86.02
 • 35.5 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35.5
 • 7.11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.11
 • 0.54 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.54
 • 3 357 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 281 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 430 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Błażowa
  3 357 g
  woj. podkarpackie
  3 349 g
  Cały kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 159 Waga 4000g - 4499g
 • 159
 • 524 Waga 3500g - 3999g
 • 524
 • 715 Waga 3000g - 3499g
 • 715
 • 275 Waga 2500g - 2999g
 • 275
 • 54 Waga 2000g - 2499g
 • 54
 • 16 Waga 1500g - 1999g
 • 16
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,39 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,39
  Podkarpackie
  1,25
  Cały kraj
  1,36
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Błażowa
  0,68
  Podkarpackie
  0,61
  Cały kraj
  0,66
 • 1,26 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Błażowa
  1,26
  Podkarpackie
  1,06
  Kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w gminie Błażowa w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 102 Zgony
 • 51 Kobiety
  (Zgony)
 • 51 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,4 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  9,4
  Podkarpackie
  9,0
  Cała Polska
  10,1
 • 79,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  79,5
  Podkarpackie
  94,3
  Kraj
  101,5
 • 3,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  3,4
  Podkarpackie
  4,5
  Kraj
  4,0
 • 2,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  2,2
  woj. podkarpackie
  2,5
  Cały kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  1,6
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie rzeszowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 54,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Błażowa
  54,0%
  Województwo
  53,4%
  Kraj
  45,7%
 • 20,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,1%
  Podkarpackie
  23,5%
  Cała Polska
  26,7%
 • 5,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Błażowa
  5,8%
  Województwo
  4,2%
  Cały kraj
  6,1%
 • 0,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  0,0
  Polska
  5,9
 • 70,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  70,2
  Cały kraj
  74,3
 • 187,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  187,6
  Podkarpackie
  214,7
  Cały kraj
  274,3
 • 211,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  211,1
  Cały kraj
  261,6
 • 503,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 576,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 428,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Błażowa
  503,3
  Podkarpackie
  487,3
  Cały kraj
  469,0
 • 64,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 109,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  64,2
  Podkarpackie
  83,0
  Kraj
  87,7
 • 15,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  15,4
  Województwo
  24,2
  Cały kraj
  31,8
 • 3,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  3,6
  woj. podkarpackie
  5,3
  Cała Polska
  8,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  0,4%
  woj. podkarpackie
  0,6%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 119 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 64 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 55 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 104 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 60 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 44 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 18 Saldo migracji
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 12 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 15 Saldo migracji wewnętrznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Błażowa w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Błażowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Błażowa, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Błażowa - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w gminie Błażowa oddano do użytku 19 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,76 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Błażowa to 5,95 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w gminie Błażowa to 135,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Błażowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 19 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 1,76 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Gmina
  1,76
  Województwo
  3,70
  Cały kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 19 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 113 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,95 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  5,95
  Podkarpackie
  4,70
  Cała Polska
  3,96
 • 10,44 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  10,44
  Podkarpackie
  17,38
  Cały kraj
  16,85
 • 2 566 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 135,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • gm. Błażowa
  135,1 m2
  Województwo
  107,1 m2
  Cały kraj
  94,5 m2
 • 0,24 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Gmina Błażowa
  0,24 m2
  Województwo
  0,40 m2
  Kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Błażowa - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W gminie Błażowa na 1000 mieszkańców pracuje 71 osób . 68,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 31,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Błażowa wynosiło w 2016 roku 8,9% (9,4% wśród kobiet i 8,6% wśród mężczyzn).

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Błażowa wynosi 3 520,65 PLN, co odpowiada 82.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Błażowa 1 369 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 300 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 069.

  50,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Błażowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 21,5% w przemyśle i budownictwie, a 13,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Błażowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 71 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  71,0
  Podkarpackie
  207,0
  Kraj
  240,0
 • 8,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 9,4% Kobiety
 • 8,6% Mężczyźni
 • Gmina Błażowa
  8,9%
  Województwo
  11,6%
  Cały kraj
  8,3%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Błażowa w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Błażowa w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Błażowa w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Błażowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 521 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Błażowa
  3 521 PLN
  woj. podkarpackie
  3 654 PLN
  Kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Błażowa w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Błażowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 369 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 300 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 069 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,22 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Błażowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 50,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 55,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 46,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 21,5% Przemysł i budownictwo
 • 9,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 32,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,0% Pozostałe
 • 21,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Błażowa w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Błażowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 769 Pracujący ogółem
 • 525 Kobiety
 • 244 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Błażowa w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,4% W wieku produkcyjnym
 • 57,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Błażowa, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 60,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Błażowa
  60,2
  Województwo
  59,1
  Cała Polska
  61,7
 • 31,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  31,0
  woj. podkarpackie
  29,8
  Polska
  32,7
 • 106,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Błażowa
  106,6
  woj. podkarpackie
  102,1
  Kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 63,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Błażowa - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w gminie Błażowa stwierdzono szacunkowo 76 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 7,05 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Błażowa wynosi 63,30% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Błażowa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 3,36 (wykrywalność 34%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,34 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,60 (96%), o charakterze gospodarczym - 0,81 (52%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Błażowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Błażowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Błażowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 76
 • 47 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 47
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 17 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 17
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 36 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 36
 • 7,05 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Błażowa
  7,05
  Województwo
  11,02
  Cała Polska
  19,48
 • 4,34 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  4,34
  woj. podkarpackie
  6,84
  Cały kraj
  12,76
 • 0,81 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Błażowa
  0,81
  Województwo
  1,88
  Cały kraj
  3,91
 • 1,60 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,60
  woj. podkarpackie
  1,74
  Polska
  1,91
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Błażowa
  0,23
  Województwo
  0,39
  Cały kraj
  0,47
 • 3,36 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Błażowa
  3,36
  Województwo
  5,24
  Cały kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Błażowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  63%
  Województwo
  69%
  Cała Polska
  67%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Błażowa
  51%
  woj. podkarpackie
  59%
  Cały kraj
  55%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Błażowa
  53%
  woj. podkarpackie
  74%
  Kraj
  83%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Błażowa
  97%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  85%
  Województwo
  85%
  Cała Polska
  83%
 • 35% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Błażowa
  35%
  Podkarpackie
  47%
  Polska
  46%

Gmina Błażowa - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Błażowa wyniosła w 2015 roku 31,9 mln złotych, co daje 3,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.3% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu gminy Błażowa - 46.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (18.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,6 mln złotych, czyli 14,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Błażowa wyniosła w 2015 roku 33,0 mln złotych, co daje 3,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.7% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (50.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (13.5%). W budżecie gminy Błażowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 340 złotych na mieszkańca (11,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,3 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Błażowa według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Błażowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Błażowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Błażowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,8 mln

  2,4 tys(100%)

  27,6 mln

  2,6 tys(100%)

  34,7 mln

  3,2 tys(100%)

  32,9 mln

  3,1 tys(100%)

  29,5 mln

  2,7 tys(100%)

  28,5 mln

  2,6 tys(100%)

  28,8 mln

  2,7 tys(100%)

  31,9 mln

  3,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,6 mln

  1,2 tys(48.6%)

  13,1 mln

  1,2 tys(47.6%)

  16,0 mln

  1,5 tys(46.2%)

  13,9 mln

  1,3 tys(42.2%)

  13,3 mln

  1,2 tys(45.2%)

  13,5 mln

  1,2 tys(47.2%)

  14,1 mln

  1,3 tys(49.1%)

  14,9 mln

  1,4 tys(46.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  424(17.4%)

  4,5 mln

  422(16.2%)

  5,2 mln

  487(14.9%)

  5,3 mln

  489(16%)

  5,3 mln

  486(17.8%)

  5,5 mln

  506(19.2%)

  5,4 mln

  500(18.8%)

  5,8 mln

  539(18.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,8 mln

  170(7%)

  2,1 mln

  199(7.7%)

  2,1 mln

  202(6.2%)

  2,1 mln

  191(6.3%)

  2,1 mln

  191(7%)

  2,3 mln

  208(7.9%)

  2,3 mln

  216(8.1%)

  2,5 mln

  227(7.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,6 mln

  242(9.9%)

  3,3 mln

  309(11.9%)

  4,4 mln

  413(12.6%)

  2,9 mln

  269(8.8%)

  1,9 mln

  174(6.4%)

  2,1 mln

  190(7.2%)

  1,9 mln

  176(6.6%)

  2,0 mln

  188(6.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  830,3 tys

  78,5(3.2%)

  474,9 tys

  44,7(1.7%)

  592,7 tys

  55,9(1.7%)

  667,3 tys

  61,9(2%)

  651,0 tys

  60,1(2.2%)

  901,9 tys

  83,3(3.2%)

  1,1 mln

  100(3.8%)

  1,3 mln

  123(4.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  8,0 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  117(4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  785,4 tys

  74,2(3%)

  695,4 tys

  65,5(2.5%)

  2,1 mln

  197(6%)

  1,1 mln

  100(3.3%)

  771,0 tys

  71,2(2.6%)

  884,2 tys

  81,6(3.1%)

  909,3 tys

  84,0(3.2%)

  1,2 mln

  114(3.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,6 mln

  153(6.3%)

  370,5 tys

  34,9(1.3%)

  91,2 tys

  8,6(0.3%)

  417,0 tys

  38,7(1.3%)

  110,1 tys

  10,2(0.4%)

  124,1 tys

  11,5(0.4%)

  131,5 tys

  12,1(0.5%)

  745,4 tys

  68,9(2.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  464,0 tys

  43,8(1.3%)

  400,5 tys

  37,1(1.2%)

  371,7 tys

  34,3(1.3%)

  630,2 tys

  58,2(2.2%)

  558,8 tys

  51,6(1.9%)

  568,8 tys

  52,6(1.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  551,7 tys

  52,1(2.1%)

  703,8 tys

  66,3(2.6%)

  965,9 tys

  91,1(2.8%)

  934,5 tys

  86,6(2.8%)

  740,6 tys

  68,4(2.5%)

  302,8 tys

  27,9(1.1%)

  401,8 tys

  37,1(1.4%)

  407,7 tys

  37,7(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  228,9 tys

  21,6(0.9%)

  235,4 tys

  22,2(0.9%)

  368,6 tys

  34,8(1.1%)

  531,8 tys

  49,3(1.6%)

  693,7 tys

  64,1(2.4%)

  506,2 tys

  46,7(1.8%)

  404,9 tys

  37,4(1.4%)

  296,5 tys

  27,4(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  78,7 tys

  7,4(0.3%)

  103,3 tys

  9,7(0.4%)

  394,6 tys

  37,2(1.1%)

  258,5 tys

  24,0(0.8%)

  268,9 tys

  24,8(0.9%)

  259,5 tys

  24,0(0.9%)

  293,4 tys

  27,1(1%)

  293,7 tys

  27,2(0.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 mln

  142(5.5%)

  1,6 mln

  146(4.5%)

  4,1 mln

  378(12.4%)

  3,0 mln

  281(10.3%)

  781,5 tys

  72,1(2.7%)

  454,3 tys

  41,9(1.6%)

  124,8 tys

  11,5(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  149,8 tys

  14,2(0.6%)

  202,6 tys

  19,1(0.7%)

  171,8 tys

  16,2(0.5%)

  141,5 tys

  13,1(0.4%)

  134,0 tys

  12,4(0.5%)

  148,1 tys

  13,7(0.5%)

  288,1 tys

  26,6(1%)

  122,6 tys

  11,3(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  63,4 tys

  6,0(0.2%)

  60,3 tys

  5,7(0.2%)

  60,3 tys

  5,7(0.2%)

  75,5 tys

  7,0(0.2%)

  88,3 tys

  8,2(0.3%)

  111,9 tys

  10,3(0.4%)

  131,4 tys

  12,1(0.5%)

  103,0 tys

  9,5(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  72,4 tys

  6,8(0.3%)

  104,9 tys

  9,9(0.4%)

  96,1 tys

  9,1(0.3%)

  135,6 tys

  12,6(0.4%)

  65,5 tys

  6,1(0.2%)

  53,1 tys

  4,9(0.2%)

  67,4 tys

  6,2(0.2%)

  100,1 tys

  9,3(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,5 tys

  0,1(0%)

  21,8 tys

  2,1(0.1%)

  79,3 tys

  7,5(0.2%)

  26,2 tys

  2,4(0.1%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  94,2 tys

  8,7(0.3%)

  92,5 tys

  8,6(0.3%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  844

  0,1(0%)

  994

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  932

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  45,1 tys

  4,3(0.2%)

  67,3 tys

  6,3(0.2%)

  45,3 tys

  4,3(0.1%)

  44,0 tys

  4,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  736

  0,1(0%)

  488,2 tys

  45,1(1.7%)

  172,5 tys

  15,9(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,6 tys

  3,1(0.1%)

  60,1 tys

  5,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Błażowa według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Błażowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Błażowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Błażowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,9 mln

  2,2 tys(100%)

  26,0 mln

  2,5 tys(100%)

  33,2 mln

  3,1 tys(100%)

  32,3 mln

  3,0 tys(100%)

  28,1 mln

  2,6 tys(100%)

  29,5 mln

  2,7 tys(100%)

  29,9 mln

  2,8 tys(100%)

  33,0 mln

  3,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,3 mln

  1,2 tys(53.5%)

  14,4 mln

  1,4 tys(55.5%)

  14,5 mln

  1,4 tys(43.6%)

  14,7 mln

  1,4 tys(45.6%)

  14,2 mln

  1,3 tys(50.5%)

  15,0 mln

  1,4 tys(50.9%)

  15,7 mln

  1,5 tys(52.7%)

  16,7 mln

  1,5 tys(50.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,4 mln

  414(19.1%)

  3,9 mln

  364(14.9%)

  4,0 mln

  378(12.1%)

  5,0 mln

  465(15.5%)

  5,4 mln

  502(19.4%)

  6,1 mln

  567(20.8%)

  7,0 mln

  646(23.4%)

  6,9 mln

  639(21%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,0 mln

  377(17.4%)

  3,8 mln

  357(14.6%)

  4,4 mln

  413(13.2%)

  4,3 mln

  400(13.4%)

  4,2 mln

  390(15%)

  4,4 mln

  402(14.8%)

  4,1 mln

  382(13.8%)

  4,4 mln

  411(13.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  107(3.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  992,5 tys

  93,8(4.3%)

  620,8 tys

  58,5(2.4%)

  5,0 mln

  469(15%)

  1,1 mln

  106(3.5%)

  622,4 tys

  57,5(2.2%)

  854,5 tys

  78,9(2.9%)

  1,1 mln

  97,7(3.5%)

  1,1 mln

  97,1(3.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  151,8 tys

  14,3(0.7%)

  246,1 tys

  23,2(0.9%)

  120,8 tys

  11,4(0.4%)

  406,4 tys

  37,7(1.3%)

  459,1 tys

  42,4(1.6%)

  365,1 tys

  33,7(1.2%)

  417,1 tys

  38,5(1.4%)

  849,6 tys

  78,5(2.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  22,4 tys

  2,1(0.1%)

  8,2 tys

  0,8(0%)

  10,2 tys

  0,9(0%)

  47,7 tys

  4,4(0.2%)

  22,9 tys

  2,1(0.1%)

  578,4 tys

  53,5(1.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  330,0 tys

  31,2(1.4%)

  807,2 tys

  76,0(3.1%)

  1,5 mln

  144(4.6%)

  1,2 mln

  116(3.9%)

  477,7 tys

  44,1(1.7%)

  390,0 tys

  36,0(1.3%)

  420,0 tys

  38,8(1.4%)

  397,8 tys

  36,8(1.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  56,7 tys

  5,4(0.2%)

  113,9 tys

  10,7(0.4%)

  418,8 tys

  39,5(1.3%)

  812,3 tys

  75,3(2.5%)

  151,7 tys

  14,0(0.5%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  12,0 tys

  1,1(0%)

  191,0 tys

  17,7(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  413,3 tys

  39,1(1.8%)

  634,8 tys

  59,8(2.4%)

  850,4 tys

  80,2(2.6%)

  830,1 tys

  77,0(2.6%)

  591,6 tys

  54,6(2.1%)

  189,0 tys

  17,4(0.6%)

  235,3 tys

  21,7(0.8%)

  189,0 tys

  17,5(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  161,6 tys

  15,3(0.7%)

  66,9 tys

  6,3(0.3%)

  479,9 tys

  45,3(1.4%)

  603,9 tys

  56,0(1.9%)

  118,7 tys

  11,0(0.4%)

  140,9 tys

  13,0(0.5%)

  140,0 tys

  12,9(0.5%)

  142,2 tys

  13,1(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,5 tys

  0,1(0%)

  21,8 tys

  2,1(0.1%)

  79,3 tys

  7,5(0.2%)

  26,2 tys

  2,4(0.1%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  94,2 tys

  8,7(0.3%)

  92,5 tys

  8,6(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  104,6 tys

  9,9(0.5%)

  104,1 tys

  9,8(0.4%)

  131,4 tys

  12,4(0.4%)

  132,9 tys

  12,3(0.4%)

  121,0 tys

  11,2(0.4%)

  109,7 tys

  10,1(0.4%)

  99,3 tys

  9,2(0.3%)

  84,7 tys

  7,8(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  73,2 tys

  6,9(0.3%)

  1,3 mln

  119(4.9%)

  1,6 mln

  147(4.7%)

  3,0 mln

  280(9.4%)

  1,7 mln

  157(6%)

  1,5 mln

  137(5%)

  374,8 tys

  34,6(1.3%)

  79,6 tys

  7,4(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  406,6 tys

  37,5(1.4%)

  39,8 tys

  3,7(0.1%)

  58,3 tys

  5,4(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,1(0%)

  19,0 tys

  1,8(0.1%)

  19,7 tys

  1,9(0.1%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,6(0%)

  100,0 tys

  9,2(0.3%)

  12,0 tys

  1,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  154,8 tys

  14,6(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,9(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  139

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  236

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  844

  0,1(0%)

  994

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Błażowa - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 2 777 mieszkańców gminy Błażowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 308 kobiet oraz 1 469 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 17,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,2% mieszkańców gminy Błażowa, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 22,3% podstawowym ukończonym. 1,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy gminy Błażowa mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Błażowa największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,6%) oraz zasadnicze zawodowe (18,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,3%) oraz podstawowe ukończone (19,9%).

  16,9% mieszkańców gminy Błażowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,1% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 650 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 2,46 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,0% ludności (24,8% wśród dziewczynek i 25,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,28.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 10,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (10,5% wśród dziewczyn i 11,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 93,96.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,7% mieszkańców (17,7% wśród dziewczyn i 17,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,7% mieszkańców gminy Błażowa w wieku potencjalnej nauki (30,9% kobiet i 28,6% mężczyzn).

 • 13,8% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  13,8%
  Województwo
  15,7%
  Kraj
  17,9%
 • 16,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 21,4% W miastach
  (wyższe)
 • 12,3% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  30,8%
  Województwo
  32,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 32,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 34,4% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 30,0% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • gm. Błażowa
  2,3%
  Podkarpackie
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,9% W miastach
  (policealne)
 • 2,0% Na wsi
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Błażowa
  11,3%
  Podkarpackie
  11,5%
  Kraj
  12,4%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,7% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  17,2%
  woj. podkarpackie
  18,7%
  Kraj
  18,1%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Błażowa
  25,2%
  woj. podkarpackie
  23,5%
  Polska
  22,9%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,0% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,3%
  Podkarpackie
  6,0%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,0% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Błażowa
  22,3%
  woj. podkarpackie
  20,6%
  Cała Polska
  19,3%
 • 24,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,9% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 23,6% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Błażowa
  1,7%
  Województwo
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 2,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Błażowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 650 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Błażowa
  650,0
  Podkarpackie
  793,0
  Polska
  842,0
 • 2,46 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina
  2,46
  Podkarpackie
  1,25
  Polska
  1,12
 •  
 • 13,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 13,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 6,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Błażowa

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Błażowa aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne
  Publiczne
  17 229-70-03
  ul. Lutaka 14
  36-030 Błażowa
  719817
 • Szkoły podstawowe w gminie Błażowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 86,28 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  86,28
  Województwo
  86,66
  Polska
  90,94
 • 86,02 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Błażowa
  86,02
  Podkarpackie
  86,22
  Cała Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Błażowa) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Błażowa) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 13 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Błażowa
  13,0
  woj. podkarpackie
  16,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13
 • 13 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13
 • 13 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 13
 •  
 • 68,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 57,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Błażowa

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Błażowa aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Błażowej (Król Władysław Jagiełło)
  Publiczna
  17 229-70-15
  17 229-70-15
  ul. Armii Krajowej 11
  36-030 Błażowa
  12215-
  Szkoła Podstawowa w Nowym Borku (gen. bryg. Mieczysław Boruta - Spiechowicz)
  Publiczna
  17 229-82-35
  Nowy Borek 331
  36-030 Nowy Borek
  711119
  Szkoła Podstawowa w Błażowej Dolnej (Armia Krajowa)
  Publiczna
  17 229-70-33
  17 229-70-33
  Błażowa Dolna 196
  36-030 Błażowa Dolna
  89421
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Futomie (św. Jan Kanty)
  Publiczna
  17 229-74-46
  17 229-74-46
  ul. 0 168
  36-030 Futoma
  78424
  Szkoła Podstawowa (Kardynał Stefan Wyszyński)
  Publiczna
  17 229-02-12
  ul. brak 230
  36-030 Lecka
  66815
  Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Kąkolówce (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  17 229-77-74
  ul. 0 466
  36-030 Kąkolówka
  66717
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piątkowej (Jan Paweł II)
  Publiczna
  17 229-76-82
  Piątkowa 429
  36-030 Piątkowa
  54718
  Szkoła Podstawowa w Białce
  Publiczna
  17 229-77-82
  17 229-77-82
  Białka 175
  36-030 Białka
  44717
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Błażowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 93,96 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  93,96
  Podkarpackie
  95,37
  Cały kraj
  98,90
 • 91,84 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina Błażowa
  91,84
  Podkarpackie
  91,81
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Błażowa) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Błażowa) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Gmina
  22,0
  Województwo
  20,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 •  
 • 26,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 18,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Błażowa

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Błażowa aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum Publiczne im. Anny Jenke w Błażowej (Anna Jenke)
  Publiczne
  17 230-11-00
  17 230-11-00
  ul. Plac im. ks. Adolfa Kowala 1
  36-030 Błażowa
  14312-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w gminie Błażowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w gminie Błażowa w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Gmina Błażowa
  26,0
  Województwo
  4,0
  Cała Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 7,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w gminie Błażowa

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Błażowa aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Muzyczna I stopnia w Błażowej
  Publiczna
  17 229-70-63
  17 229-70-63
  ul. PL KS ADOLFA KOWALA 3
  36-030 Błażowa
  -10718
  Liceum Ogólnokształcące (Św. Jadwiga Królowa)
  Publiczne
  17 229-70-63
  17 229-70-63
  ul. Plac im. ks. Adolfa Kowala 3
  36-030 Błażowa
  375-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Błażowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 10,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 10,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Błażowa, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Błażowa, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Błażowa, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)