Gmina Łąck w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Łąck - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Gmina Łąck to gmina wiejska. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu płockiego. Gmina Łąck ma 5 423 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 4,9% ludności powiatu. Gmina stanowi 5,2% powierzchni powiatu.
  • 5 423 Liczba mieszkańców
  • 94,0 km² Powierzchnia
  • 57 osób/km² Gęstość zaludnienia
  • (+48) 24 Numer kierunkowy
  • WPL Tablice rejestracyjne
  • Zbigniew Białecki Wójt gminy
Gmina Łąck na mapie
Identyfikatory
  • 19.611252.4657 Współrzędne GPS
  • TERYT (TERC) 1419072
Herb gminy Łąck
Gmina Łąck herb
Flaga gminy Łąck
Gmina Łąck flaga

Gmina Łąck - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
09-520Poczta Łąck koło Gostynina, ul. Kolejowa 2

Gmina Łąck - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Łąck)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Łąck
(24) 384-14-00
(24) 384-14-15
ul. Gostynińska 2
09-520 Łąck
ZUS Oddział w Płocku
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Al. Stanisława Jachowicza 1
09-402 Płock

Gmina Łąck - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

  • Demografia w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Gmina Łąck ma 5 423 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 11,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,9 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

    Mieszkańcy gminy Łąck zawarli w 2017 roku 35 małżeństw, co odpowiada 6,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
    28,4% mieszkańców gminy Łąck jest stanu wolnego, 58,0% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,3% to wdowy/wdowcy.

    Gmina Łąck ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -5. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,93 na 1000 mieszkańców gminy Łąck. W 2017 roku urodziło się 47 dzieci, w tym 46,8% dziewczynek i 53,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 403 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,95 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

    W 2016 roku 38,0% zgonów w gminie Łąck spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,5% zgonów w gminie Łąck były nowotwory, a 5,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Łąck przypada 8.76 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

    W 2017 roku zarejestrowano 84 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 55 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Łąck 29. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

    63,7% mieszkańców gminy Łąck jest w wieku produkcyjnym, 18,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
  • Liczba i płeć mieszkańców gminy Łąck
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 5 423 Liczba mieszkańców
  • 2 798 Kobiety
  • 2 625 Mężczyźni
  • 51,6%
    48,4%
  • 107 Współczynnik feminizacji
    (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
  • 94 Współczynnik maskulinizacji
    (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
  • Wykres - Populacja w gminie Łąck w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek kobiet w gminie Łąck w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Łąck w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wiek mieszkańców gminy Łąck
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 39,9 lat Średni wiek mieszkańców
  • Tutaj
    39,9 lat
    woj. mazowieckie
    41,2 lat
    Polska
    41,4 lat
  • 41,0 lat Kobiety
    (średni wiek)
  • 38,6 lat Mężczyźni
    (średni wiek)
  • Wykres - Piramida wieku - Gmina Łąck, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Stan cywilny mieszkańców gminy Łąck
    (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Stan cywilny - Gmina Łąck, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Łąck, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Łąck, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 28,4% Kawalerowie/Panny
  • Gmina
    28,5%
    Mazowieckie
    28,4%
    Cała Polska
    28,8%
  • 22,5% Kobiety
    (Panny)
  • 34,6% Mężczyźni
    (Kawalerowie)
  • 58,0% Żonaci/Zamężne
  • Gmina Łąck
    58,1%
    Mazowieckie
    55,4%
    Cały kraj
    55,8%
  • 56,8% Kobiety
    (Zamężne)
  • 59,3% Mężczyźni
    (Żonaci)
  • 10,3% Wdowcy/Wdowy
  • Gmina
    10,3%
    Mazowieckie
    9,9%
    Kraj
    9,6%
  • 17,2% Kobiety
    (Wdowy)
  • 3,1% Mężczyźni
    (Wdowcy)
  • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
  • Tutaj
    2,9%
    woj. mazowieckie
    5,8%
    Polska
    5,0%
  • 3,1% Kobiety
    (Rozwiedzione)
  • 2,7% Mężczyźni
    (Rozwiedzeni)
  • 0,3% Nieustalone
  • Gmina
    0,3%
    woj. mazowieckie
    0,5%
    Polska
    0,8%
  • 0,3% Kobiety
    (Nieustalone)
  • 0,3% Mężczyźni
    (Nieustalone)
  • Małżeństwa i rozwody w gminie Łąck
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Łąck w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 6,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
  • Gmina Łąck
    6,5
    Mazowieckie
    5,1
    Cały kraj
    5,0
  • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
  • Gmina
    1,3
    Województwo
    1,7
    Kraj
    1,7
  • 35 Małżeństwa zawarte w roku 2017
  • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Łąck w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przyrost naturalny w gminie Łąck
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • -5 Przyrost naturalny w roku 2017
  • -6 Kobiety
    (Przyrost naturalny)
  • 1 Mężczyźni
    (Przyrost naturalny)
  • -0,93 Przyrost naturalny na 1000 ludności
  • Tutaj
    -0,9
    woj. mazowieckie
    0,9
    Cały kraj
    -0,0
  • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Łąck w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Łąck w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Łąck w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Statystyki urodzeń w gminie Łąck w roku 2017
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 47 Urodzenia żywe
  • 22 Dziewczynki
    (Urodzenia żywe)
  • 25 Chłopcy
    (Urodzenia żywe)
  • 46,8%
    53,2%
  • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
  • Gmina
    8,7
    woj. mazowieckie
    11,5
    Kraj
    10,5
  • 42,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
  • Tutaj
    42,1
    woj. mazowieckie
    48,2
    Polska
    44,2
  • 13.5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
  • 13.5
  • 55.23 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
  • 55.23
  • 101.25 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
  • 101.25
  • 84.69 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
  • 84.69
  • 28.36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
  • 28.36
  • 4.85 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
  • 4.85
  • 0.52 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
  • 0.52
  • 3 403 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
  • 3 338 g Dziewczynki
    (Średnia waga noworodków)
  • 3 467 g Chłopcy
    (Średnia waga noworodków)
  • gm. Łąck
    3 403 g
    Mazowieckie
    3 405 g
    Cały kraj
    3 376 g
  • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
  • 3 Waga 5000g i więcej
  • 3
  • 26 Waga 4500g - 4999g
  • 26
  • 107 Waga 4000g - 4499g
  • 107
  • 374 Waga 3500g - 3999g
  • 374
  • 407 Waga 3000g - 3499g
  • 407
  • 152 Waga 2500g - 2999g
  • 152
  • 34 Waga 2000g - 2499g
  • 34
  • 14 Waga 1500g - 1999g
  • 14
  • 7 Waga 1000g - 1499g
  • 7
  • 8 Waga 600g - 999g
  • 8
  • 1 Waga poniżej 600g
  • 1
  • 1,44 Współczynnik dzietności ogólnej
    (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
  • Gmina Łąck
    1,44
    Województwo
    1,57
    Cała Polska
    1,45
  • 0,71 Współczynnik reprodukcji brutto
    (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
  • Gmina
    0,71
    Województwo
    0,76
    Cały kraj
    0,71
  • 0,95 Współczynnik dynamiki demograficznej
    (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
  • Gmina
    0,95
    woj. mazowieckie
    1,08
    Polska
    1,00
  • Statystyki zgonów w gminie Łąck w roku 2016
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 47 Zgony
  • 19 Kobiety
    (Zgony)
  • 28 Mężczyźni
    (Zgony)
  • 40,4%
    59,6%
  • 0 Zgony niemowląt
  • 0 Dziewczynki
    (Zgony niemowląt)
  • 0 Chłopcy
    (Zgony niemowląt)
  • 8,8 Zgony na 1000 ludności
  • gm. Łąck
    8,8
    woj. mazowieckie
    10,2
    Cała Polska
    10,1
  • 110,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
  • Gmina Łąck
    110,6
    Województwo
    92,1
    Polska
    101,5
  • 1,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
  • gm. Łąck
    1,9
    woj. mazowieckie
    3,3
    Cała Polska
    4,0
  • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
  • Tutaj
    3,3
    Województwo
    3,1
    Polska
    3,2
  • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
  • woj. mazowieckie
    1,4
    Kraj
    1,4
  • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie płockim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 38,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
  • Gmina Łąck
    38,9%
    woj. mazowieckie
    45,4%
    Polska
    45,7%
  • 26,0% Zgony spowodowane nowotworami
  • Gmina Łąck
    26,0%
    Województwo
    26,7%
    Polska
    26,7%
  • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
  • Tutaj
    6,1%
    Mazowieckie
    8,5%
    Cała Polska
    6,1%
  • 1,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
  • Mazowieckie
    1,3
    Cała Polska
    5,9
  • 74,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
  • Województwo
    74,2
    Kraj
    74,3
  • 284,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
  • Gmina
    284,3
    woj. mazowieckie
    275,0
    Polska
    274,3
  • 264,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
  • woj. mazowieckie
    264,5
    Cała Polska
    261,6
  • 424,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
  • 479,2 Kobiety
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 369,5 Mężczyźni
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Tutaj
    424,7
    woj. mazowieckie
    467,3
    Cały kraj
    469,0
  • 69,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
  • 26,0 Kobiety
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 110,2 Mężczyźni
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Gmina
    69,3
    Województwo
    92,2
    Cały kraj
    87,7
  • 16,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
  • gm. Łąck
    16,1
    Województwo
    35,2
    Cały kraj
    31,8
  • 5,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
  • Gmina Łąck
    5,4
    Województwo
    7,6
    Kraj
    8,0
  • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
  • Gmina
    0,5%
    woj. mazowieckie
    0,8%
    Polska
    0,8%
  • Migracje ludności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 84 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
  • 45 Kobiety
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 39 Mężczyźni
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 0 Zameldowania z zagranicy
  • 0 Kobiety
    (zameldowania z zagranicy)
  • 0 Mężczyźni
    (zameldowania z zagranicy)
  • 55 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
  • 27 Kobiety
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 28 Mężczyźni
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 0 Wymeldowania za granicę
  • 0 Kobiety
    (wymeldowania za granicę)
  • 0 Mężczyźni
    (wymeldowania za granicę)
  • 29 Saldo migracji
  • 18 Kobiety
    (saldo migracji)
  • 11 Mężczyźni
    (saldo migracji)
  • 29 Saldo migracji wewnętrznych
  • 18 Kobiety
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 11 Mężczyźni
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 0 Saldo migracji zagranicznych
  • 0 Kobiety
    (saldo migracji zagranicznych)
  • 0 Mężczyźni
    (saldo migracji zagranicznych)
  • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Łąck w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biologiczne grupy wieku w gminie Łąck
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 15,0% Ludność w wieku 0-14 lat
  • 15,3% Kobiety
    (w wieku 0-14 lat)
  • 14,6% Mężczyźni
    (w wieku 0-14 lat)
  • 70,3% Ludność w wieku 15-64 lat
  • 67,2% Kobiety
    (w wieku 15-64 lat)
  • 73,6% Mężczyźni
    (w wieku 15-64 lat)
  • 14,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
  • 17,4% Kobiety
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • 11,8% Mężczyźni
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Łąck, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łąck - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

  • Nieruchomości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W 2017 roku w gminie Łąck oddano do użytku 24 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,43 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Łąck to 1 762 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 327 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

    Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Łąck to 4,83 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Łąck to 131,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

    Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,87% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,88% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 86,15% mieszkań posiada łazienkę, 81,44% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.

  • Zasoby mieszkaniowe w gminie Łąck
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 1 762 Liczba nieruchomości w 2017 roku
  • 327,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
  • gm. Łąck
    327,30
    Mazowieckie
    415,20
    Kraj
    371,30
  • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 87,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
  • gm. Łąck
    87,50 m2
    Mazowieckie
    72,00 m2
    Kraj
    73,80 m2
  • 28,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
  • Tutaj
    28,70 m2
    woj. mazowieckie
    29,90 m2
    Kraj
    27,40 m2
  • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 4,18 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
  • Gmina
    4,18
    Województwo
    3,63
    Cała Polska
    3,82
  • 3,06 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
  • gm. Łąck
    3,06
    Województwo
    2,41
    Polska
    2,69
  • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
  • gm. Łąck
    0,73
    Województwo
    0,66
    Cały kraj
    0,70
  • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Łąck
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
  • 24 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
  • 4,43 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
    (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
  • Gmina
    4,43
    Województwo
    6,92
    Cały kraj
    4,64
  • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
  • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
  • 28 Użytek własny
  • 0 Sprzedaż lub wynajem
  • 100,0%
    0,0%
  • 116 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
  • 4,83 Przeciętna liczba izb w lokalu
    (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
  • Gmina Łąck
    4,83
    woj. mazowieckie
    3,55
    Kraj
    3,91
  • 21,39 Liczba izb na 1000 ludności
    (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
  • gm. Łąck
    21,39
    woj. mazowieckie
    24,57
    Polska
    18,14
  • 3 160 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
  • 131,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
    (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
  • gm. Łąck
    131,7 m2
    woj. mazowieckie
    84,7 m2
    Kraj
    92,7 m2
  • 0,58 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
    (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
  • Tutaj
    0,58 m2
    woj. mazowieckie
    0,59 m2
    Cały kraj
    0,43 m2
  • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
  • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Łąck
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 93,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
  • Gmina
    93,87%
    woj. mazowieckie
    95,77%
    Polska
    96,79%
  • 88,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
  • Gmina Łąck
    88,88%
    woj. mazowieckie
    93,42%
    Kraj
    93,66%
  • 86,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
  • Tutaj
    86,15%
    Mazowieckie
    91,38%
    Cały kraj
    91,31%
  • 81,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
  • Tutaj
    81,44%
    Mazowieckie
    86,29%
    Cały kraj
    82,12%
  • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
  • Mazowieckie
    57,68%
    Kraj
    55,50%
  • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gmina Łąck - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

  • Rynek pracy w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W gminie Łąck na 1000 mieszkańców pracuje 113 osób . 48,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,2% mężczyźni.

    Bezrobocie rejestrowane w gminie Łąck wynosiło w 2017 roku 17,5% (21,4% wśród kobiet i 14,1% wśród mężczyzn).

    W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Łąck wynosiło 3 506,28 PLN, co odpowiada 77.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

    Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Łąck 379 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 275 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -104.

    55,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Łąck pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 15,8% w przemyśle i budownictwie, a 11,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
  • Bezrobocie rejestrowane w gminie Łąck
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 113 Pracujący na 1000 ludności
  • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
  • Tutaj
    113,0
    Województwo
    305,0
    Cały kraj
    247,0
  • 17,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
  • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
  • 21,4% Kobiety
  • 14,1% Mężczyźni
  • Gmina
    17,5%
    Województwo
    5,6%
    Kraj
    6,6%
  • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Łąck w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Łąck w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Łąck w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Łąck
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 3 506 PLN Wynagrodzenie brutto
  • Tutaj
    3 506 PLN
    Mazowieckie
    5 524 PLN
    Polska
    4 528 PLN
  • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Łąck w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dojazdy do pracy w gminie Łąck
    (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

  • 379 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
    (Poza gminę zamieszkania)
  • 275 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
    (Z innej gminy)
  • -104 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
  • 0,73 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
  • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Łąck
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

    (Dane powiatowe)
  • 100,0% Pracujący ogółem
  • 100,0% Kobiety
    (ogółem)
  • 100,0% Mężczyźni
    (ogółem)
  • 55,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 53,8% Kobiety
    (sektor rolniczy)
  • 56,7% Mężczyźni
    (sektor rolniczy)
  • 15,8% Przemysł i budownictwo
  • 9,9% Kobiety
    (sektor przemysłowy)
  • 21,6% Mężczyźni
    (sektor przemysłowy)
  • 11,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
  • 9,5% Kobiety
    (sektor usługowy)
  • 14,0% Mężczyźni
    (sektor usługowy)
  • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
  • 1,5% Kobiety
    (sektor finansowy)
  • 0,3% Mężczyźni
    (sektor finansowy)
  • 16,3% Pozostałe
  • 25,4% Kobiety
    (pozostałe)
  • 7,3% Mężczyźni
    (pozostałe)
  • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Łąck w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Pracujący według płci w gminie Łąck
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 615 Pracujący ogółem
  • 300 Kobiety
  • 315 Mężczyźni
  • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Łąck w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Produkcyjne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 18,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
  • 18,6% Kobiety
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 17,4% Mężczyźni
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 63,7% W wieku produkcyjnym
  • 57,0% Kobiety
    (18-59 lat)
  • 70,8% Mężczyźni
    (18-64 lata)
  • 18,3% W wieku poprodukcyjnym
  • 24,3% Kobiety
    (59+ lat)
  • 11,8% Mężczyźni
    (64+ lata)
  • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Łąck, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wskaźniki obciążenia demograficznego
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 57,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Gmina
    57,0
    woj. mazowieckie
    66,4
    Polska
    63,4
  • 28,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Gmina Łąck
    28,7
    woj. mazowieckie
    35,0
    Cała Polska
    34,0
  • 101,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
  • Tutaj
    101,3
    Mazowieckie
    111,2
    Kraj
    115,5
  • Mobilne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 62,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
  • 64,4% Kobiety
    (w wieku mobilnym)
  • 61,1% Mężczyźni
    (w wieku mobilnym)
  • 37,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
  • 35,6% Kobiety
    (45-59 lat)
  • 38,9% Mężczyźni
    (45-64 lata)

Gmina Łąck - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

  • Rejestr REGON w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W gminie Łąck w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 478 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 372 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 57 nowych podmiotów, a 37 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (61) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (31) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (49) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (25) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

    Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Łąck najwięcej (25) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (454) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

    3,8% (18) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,7% (137) podmiotów, a 67,6% (323) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

    Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Łąck najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.4%) oraz Budownictwo (20.7%).

  • Stan rejestru
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 478 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
  • 18 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 137 Przemysł i budownictwo
  • 323 Pozostała działalność
  • 57 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Łąck w 2017 roku
  • 37 Podmioty wyrejestrowane w gminie Łąck w 2017 roku
  • 372 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Podmioty według klas wielkości
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 454 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
  • 454
  • 22 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
  • 22
  • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
  • 2
  • 478 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
  • 478
  • Podmioty według form prawnych
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 6 Spółdzielnie ogółem
  • 6
  • 31 Spółki handlowe ogółem
  • 31
  • 7  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
  • 7
  • 25  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
  • 25
  • 7    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
  • 7
  • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
  • 1
  • 22 Spółki cywilne ogółem
  • 22
  • Rodzaj przeważającej działalności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 372 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • 87 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
  • 87
  • 77 Budownictwo
  • 77
  • 37 Przetwórstwo przemysłowe
  • 37
  • 32 Transport i gospodarka magazynowa
  • 32
  • 29 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  • 29
  • 23 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • 23
  • 16 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
  • 16
  • 15 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
  • 15
  • 14 Pozostała działalność
  • 14
  • 11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
  • 11
  • 10 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
  • 10
  • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 9
  • 4 Informacja i komunikacja
  • 4
  • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
  • 3
  • 3 Edukacja
  • 3
  • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
  • 2
  • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łąck - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

  • Poziom przestępczości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W 2017 roku w gminie Łąck stwierdzono szacunkowo 47 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,72 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Łąck wynosi 73,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

    W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Łąck najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 4,59 (wykrywalność 56%) oraz przeciwko mieniu - 3,25 (wykrywalność 41%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,09 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,50 (84%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,36 (87%).
  • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Łąck
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Łąck.
  • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Łąck, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 47 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
  • 47
  • 25 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
  • 25
  • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
  • 8
  • 11 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
  • 11
  • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
  • 2
  • 18 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
  • 18
  • 8,72 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
  • Gmina
    8,72
    Mazowieckie
    19,35
    Cała Polska
    19,62
  • 4,59 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
  • Gmina
    4,59
    Województwo
    13,22
    Cały kraj
    12,07
  • 1,50 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
  • Gmina
    1,50
    Województwo
    3,63
    Cała Polska
    4,94
  • 2,09 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    2,09
    Mazowieckie
    1,78
    Kraj
    1,78
  • 0,36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    0,36
    Mazowieckie
    0,40
    Cała Polska
    0,49
  • 3,25 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
  • Gmina
    3,25
    woj. mazowieckie
    10,51
    Kraj
    9,70
  • Wskaźniki wykrywalności sprawców
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Łąck, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
  • gm. Łąck
    74%
    woj. mazowieckie
    60%
    Cały kraj
    72%
  • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
  • Gmina
    56%
    Województwo
    49%
    Cały kraj
    60%
  • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
  • Gmina Łąck
    84%
    Województwo
    74%
    Polska
    88%
  • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
  • gm. Łąck
    100%
    Mazowieckie
    98%
    Cały kraj
    99%
  • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
  • Gmina Łąck
    88%
    Województwo
    84%
    Cały kraj
    84%
  • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
  • Gmina Łąck
    41%
    Mazowieckie
    37%
    Kraj
    52%

Gmina Łąck - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

  • Finanse publiczne w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Suma wydatków z budżetu gminy Łąck wyniosła w 2016 roku 18,7 mln złotych, co daje 3,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Łąck - 34.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (26.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,2 mln złotych, czyli 6,3% wydatków ogółem.

    Suma dochodów do budżetu gminy Łąck wyniosła w 2016 roku 19,5 mln złotych, co daje 3,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (40.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.9%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (23.5%). W budżecie gminy Łąck wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 641 złotych na mieszkańca (17,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,3 złotych na mieszkańca (0,2%).
  • Wydatki budżetu w gminie Łąck według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Łąck według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Łąck, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wydatki budżetu gminy Łąck według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    12,9 mln

    2,6 tys(100%)

    16,5 mln

    3,2 tys(100%)

    14,6 mln

    2,8 tys(100%)

    16,7 mln

    3,2 tys(100%)

    20,1 mln

    3,8 tys(100%)

    21,6 mln

    4,0 tys(100%)

    16,3 mln

    3,0 tys(100%)

    18,7 mln

    3,5 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    5,1 mln

    1,0 tys(39.4%)

    5,3 mln

    1,0 tys(32%)

    5,7 mln

    1,1 tys(39.3%)

    6,2 mln

    1,2 tys(37.1%)

    6,0 mln

    1,1 tys(30%)

    6,3 mln

    1,2 tys(29.1%)

    6,2 mln

    1,2 tys(38.2%)

    6,5 mln

    1,2 tys(34.5%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    1,7 mln

    333(13.1%)

    1,9 mln

    373(11.5%)

    1,7 mln

    327(11.7%)

    1,8 mln

    347(11%)

    1,9 mln

    350(9.3%)

    2,0 mln

    370(9.2%)

    2,0 mln

    369(12.1%)

    4,9 mln

    913(26.3%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    1,6 mln

    323(12.7%)

    1,8 mln

    353(10.9%)

    1,8 mln

    350(12.6%)

    2,3 mln

    435(13.8%)

    2,1 mln

    394(10.4%)

    2,0 mln

    367(9.1%)

    2,2 mln

    404(13.3%)

    2,0 mln

    362(10.4%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    1,4 mln

    274(10.8%)

    2,6 mln

    520(16.1%)

    1,4 mln

    265(9.5%)

    1,4 mln

    262(8.3%)

    1,5 mln

    280(7.4%)

    1,6 mln

    303(7.5%)

    1,7 mln

    316(10.4%)

    1,6 mln

    300(8.6%)

    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

    [Dział 400]

    723,8 tys

    143(5.6%)

    881,6 tys

    173(5.4%)

    1,0 mln

    195(7%)

    1,1 mln

    200(6.3%)

    1,1 mln

    202(5.4%)

    1,1 mln

    207(5.1%)

    990,8 tys

    185(6.1%)

    1,0 mln

    187(5.4%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    282,0 tys

    55,9(2.2%)

    2,3 mln

    442(13.7%)

    700,3 tys

    134(4.8%)

    949,6 tys

    180(5.7%)

    694,8 tys

    131(3.5%)

    543,8 tys

    101(2.5%)

    828,1 tys

    154(5.1%)

    720,3 tys

    134(3.8%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    184,6 tys

    36,6(1.4%)

    257,8 tys

    50,6(1.6%)

    172,0 tys

    32,9(1.2%)

    254,1 tys

    48,0(1.5%)

    355,8 tys

    66,9(1.8%)

    431,8 tys

    80,6(2%)

    569,8 tys

    106(3.5%)

    481,2 tys

    89,4(2.6%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    325,2 tys

    64,4(2.5%)

    300,6 tys

    59,0(1.8%)

    346,0 tys

    66,1(2.4%)

    369,5 tys

    69,9(2.2%)

    380,5 tys

    71,5(1.9%)

    440,3 tys

    82,2(2%)

    376,8 tys

    70,2(2.3%)

    406,8 tys

    75,6(2.2%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    279,5 tys

    55,3(2.2%)

    345,2 tys

    67,8(2.1%)

    365,2 tys

    69,8(2.5%)

    905,4 tys

    171(5.4%)

    387,4 tys

    72,8(1.9%)

    412,4 tys

    77,0(1.9%)

    381,4 tys

    71,1(2.3%)

    396,6 tys

    73,7(2.1%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    417,5 tys

    82,7(3.2%)

    226,3 tys

    44,5(1.4%)

    255,4 tys

    48,8(1.8%)

    235,5 tys

    44,5(1.4%)

    5,0 mln

    937(24.8%)

    5,7 mln

    1,1 tys(26.2%)

    193,4 tys

    36,0(1.2%)

    224,6 tys

    41,7(1.2%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    227,7 tys

    45,1(1.8%)

    21,8 tys

    4,3(0.1%)

    482,1 tys

    92,1(3.3%)

    521,6 tys

    98,6(3.1%)

    270,2 tys

    50,8(1.3%)

    508,5 tys

    94,9(2.4%)

    376,1 tys

    70,1(2.3%)

    193,3 tys

    35,9(1%)

    Obsługa długu publicznego

    [Dział 757]

    129,9 tys

    25,7(1%)

    60,5 tys

    11,9(0.4%)

    121,3 tys

    23,2(0.8%)

    145,1 tys

    27,4(0.9%)

    136,4 tys

    25,6(0.7%)

    126,1 tys

    23,5(0.6%)

    131,1 tys

    24,4(0.8%)

    118,0 tys

    21,9(0.6%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    131,4 tys

    26,0(1%)

    120,7 tys

    23,7(0.7%)

    125,9 tys

    24,1(0.9%)

    114,9 tys

    21,7(0.7%)

    93,3 tys

    17,5(0.5%)

    90,2 tys

    16,8(0.4%)

    82,4 tys

    15,4(0.5%)

    84,1 tys

    15,6(0.4%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    103,2 tys

    20,4(0.8%)

    109,3 tys

    21,5(0.7%)

    64,6 tys

    12,4(0.4%)

    33,2 tys

    6,3(0.2%)

    95,7 tys

    18,0(0.5%)

    105,3 tys

    19,6(0.5%)

    122,8 tys

    22,9(0.8%)

    67,5 tys

    12,5(0.4%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    223,4 tys

    44,2(1.7%)

    115,3 tys

    22,7(0.7%)

    91,7 tys

    17,5(0.6%)

    376,5 tys

    71,2(2.3%)

    117,9 tys

    22,1(0.6%)

    95,8 tys

    17,9(0.4%)

    78,8 tys

    14,7(0.5%)

    58,1 tys

    10,8(0.3%)

    Turystyka

    [Dział 630]

    16,8 tys

    3,3(0.1%)

    58,7 tys

    11,5(0.4%)

    104,5 tys

    20,0(0.7%)

    16,8 tys

    3,2(0.1%)

    18,2 tys

    3,4(0.1%)

    143,2 tys

    26,7(0.7%)

    16,4 tys

    3,1(0.1%)

    12,3 tys

    2,3(0.1%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    7,4 tys

    1,5(0.1%)

    30,1 tys

    5,9(0.2%)

    10,8 tys

    2,1(0.1%)

    872

    0,2(0%)

    905

    0,2(0%)

    54,9 tys

    10,2(0.3%)

    58,0 tys

    10,8(0.4%)

    4,7 tys

    0,9(0%)

    Obrona narodowa

    [Dział 752]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    500

    0,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    400

    0,1(0%)

    Wymiar sprawiedliwości

    [Dział 755]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    371

    0,1(0%)

    Przetwórstwo przemysłowe

    [Dział 150]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    5,7 tys

    1,1(0%)

    188

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    4,5 tys

    0,8(0%)

    6,5 tys

    1,2(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    0,0

    0,0(0%)

    39,1 tys

    7,7(0.2%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Ogrody botaniczne i zoologiczne

    [Dział 925]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    5,1 tys

    1,0(0%)

    25,3 tys

    4,7(0.2%)

    0,0

    0,0(0%)

    Wydatki związane z poborem dochodów

    [Dział 756]

    50,4 tys

    10,0(0.4%)

    49,3 tys

    9,7(0.3%)

    45,3 tys

    8,7(0.3%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  • Dochody budżetu w gminie Łąck według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Łąck według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Łąck, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dochody budżetu gminy Łąck według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    13,6 mln

    2,7 tys(100%)

    15,0 mln

    2,9 tys(100%)

    15,3 mln

    2,9 tys(100%)

    15,5 mln

    3,0 tys(100%)

    19,6 mln

    3,7 tys(100%)

    20,3 mln

    3,8 tys(100%)

    17,0 mln

    3,2 tys(100%)

    19,5 mln

    3,6 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
    Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

    [Dział 756]

    5,8 mln

    1,2 tys(42.9%)

    6,4 mln

    1,3 tys(42.7%)

    6,0 mln

    1,1 tys(39.2%)

    6,6 mln

    1,3 tys(42.6%)

    7,0 mln

    1,3 tys(35.6%)

    7,3 mln

    1,4 tys(36.1%)

    7,7 mln

    1,4 tys(45.4%)

    7,9 mln

    1,5 tys(40.5%)

    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    4,5 mln

    892(33%)

    4,8 mln

    938(31.8%)

    4,7 mln

    895(30.5%)

    4,9 mln

    920(31.3%)

    4,9 mln

    912(24.7%)

    4,9 mln

    911(24%)

    4,8 mln

    888(28%)

    4,7 mln

    867(23.9%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    1,5 mln

    299(11.1%)

    1,6 mln

    312(10.6%)

    1,5 mln

    279(9.5%)

    1,6 mln

    295(10%)

    1,6 mln

    295(8%)

    1,6 mln

    295(7.8%)

    1,7 mln

    309(9.7%)

    4,6 mln

    850(23.5%)

    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

    [Dział 400]

    450,6 tys

    89,2(3.3%)

    454,4 tys

    89,3(3%)

    511,3 tys

    97,7(3.3%)

    550,1 tys

    104(3.5%)

    560,8 tys

    105(2.9%)

    636,0 tys

    119(3.1%)

    763,5 tys

    142(4.5%)

    680,2 tys

    126(3.5%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    369,2 tys

    73,1(2.7%)

    309,6 tys

    60,8(2.1%)

    246,7 tys

    47,2(1.6%)

    404,4 tys

    76,5(2.6%)

    745,8 tys

    140(3.8%)

    572,4 tys

    107(2.8%)

    599,7 tys

    112(3.5%)

    566,8 tys

    105(2.9%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    155,9 tys

    30,9(1.1%)

    276,8 tys

    54,4(1.8%)

    960,8 tys

    184(6.3%)

    287,9 tys

    54,4(1.9%)

    397,3 tys

    74,7(2%)

    462,4 tys

    86,3(2.3%)

    528,2 tys

    98,5(3.1%)

    466,3 tys

    86,6(2.4%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    164,5 tys

    32,6(1.2%)

    156,8 tys

    30,8(1%)

    121,1 tys

    23,2(0.8%)

    148,5 tys

    28,1(1%)

    121,3 tys

    22,8(0.6%)

    184,1 tys

    34,4(0.9%)

    151,0 tys

    28,2(0.9%)

    191,7 tys

    35,6(1%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    75,5 tys

    14,9(0.6%)

    79,8 tys

    15,7(0.5%)

    80,7 tys

    15,4(0.5%)

    232,0 tys

    43,9(1.5%)

    3,3 mln

    622(16.9%)

    4,0 mln

    741(19.5%)

    125,6 tys

    23,4(0.7%)

    125,9 tys

    23,4(0.6%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    213,4 tys

    42,3(1.6%)

    191,8 tys

    37,7(1.3%)

    236,2 tys

    45,1(1.5%)

    188,7 tys

    35,7(1.2%)

    487,1 tys

    91,5(2.5%)

    147,6 tys

    27,5(0.7%)

    142,9 tys

    26,6(0.8%)

    116,3 tys

    21,6(0.6%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    122,3 tys

    24,2(0.9%)

    85,7 tys

    16,8(0.6%)

    135,1 tys

    25,8(0.9%)

    70,3 tys

    13,3(0.5%)

    75,4 tys

    14,2(0.4%)

    73,0 tys

    13,6(0.4%)

    73,9 tys

    13,8(0.4%)

    81,3 tys

    15,1(0.4%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    69,3 tys

    13,7(0.5%)

    278,5 tys

    54,7(1.9%)

    851,6 tys

    163(5.6%)

    219,3 tys

    41,5(1.4%)

    163,6 tys

    30,8(0.8%)

    392,8 tys

    73,3(1.9%)

    81,4 tys

    15,2(0.5%)

    71,9 tys

    13,3(0.4%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    40,0 tys

    7,9(0.3%)

    280,0 tys

    55,0(1.9%)

    0,0

    0,0(0%)

    339,8 tys

    64,3(2.2%)

    319,0 tys

    60,0(1.6%)

    0,0

    0,0(0%)

    303,5 tys

    56,6(1.8%)

    40,6 tys

    7,5(0.2%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    7,4 tys

    1,5(0.1%)

    30,1 tys

    5,9(0.2%)

    10,8 tys

    2,1(0.1%)

    872

    0,2(0%)

    905

    0,2(0%)

    54,9 tys

    10,2(0.3%)

    58,0 tys

    10,8(0.3%)

    4,7 tys

    0,9(0%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    106,5 tys

    21,1(0.8%)

    46,3 tys

    9,1(0.3%)

    9,2 tys

    1,8(0.1%)

    1,2 tys

    0,2(0%)

    500

    0,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    360

    0,1(0%)

    3,4 tys

    0,6(0%)

    Przetwórstwo przemysłowe

    [Dział 150]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    712

    0,1(0%)

    Obrona narodowa

    [Dział 752]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    500

    0,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    400

    0,1(0%)

    Wymiar sprawiedliwości

    [Dział 755]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    371

    0,1(0%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    0,0

    0,0(0%)

    34,7 tys

    6,8(0.2%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    0,0

    0,0(0%)

    3,7 tys

    0,7(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    24,1 tys

    4,6(0.2%)

    100,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    25,1 tys

    4,7(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    2,0 tys

    0,4(0%)

    42,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    180

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Turystyka

    [Dział 630]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    21,9 tys

    4,2(0.1%)

    25,0 tys

    4,7(0.2%)

    22,6 tys

    4,3(0.1%)

    46,5 tys

    8,7(0.2%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Łąck - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

  • Edukacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 1 301 mieszkańców gminy Łąck jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 663 kobiet oraz 638 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 13,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,9% mieszkańców gminy Łąck, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 27,9% podstawowym ukończonym. 2,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

    W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy gminy Łąck mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Łąck największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,5%) oraz podstawowe ukończone (26,3%).

    16,1% mieszkańców gminy Łąck w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,2% wśród dziewczynek i 17,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 692 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,81 dzieci w wieku przedszkolnym.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,7% ludności (30,0% wśród dziewczynek i 25,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,14.

    Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,8% wśród dziewczyn i 11,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 79,19.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,8% mieszkańców (17,6% wśród dziewczyn i 18,0% wśród chłopaków).

    W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,7% mieszkańców gminy Łąck w wieku potencjalnej nauki (25,3% kobiet i 28,2% mężczyzn).

  • 10,7% Wykształcenie wyższe
  • Tutaj
    10,7%
    woj. mazowieckie
    24,4%
    Cały kraj
    17,9%
  • 12,9% Kobiety
    (wyższe)
  • 8,4% Mężczyźni
    (wyższe)
  • 26,5% Wykształcenie średnie i policealne
  • gm. Łąck
    26,5%
    Województwo
    34,8%
    Cała Polska
    33,3%
  • 28,9% Kobiety
    (średnie i policealne)
  • 24,0% Mężczyźni
    (średnie i policealne)
  • 2,1% Wykształcenie policealne
  • gm. Łąck
    2,1%
    Województwo
    3,0%
    Polska
    2,7%
  • 3,0% Kobiety
    (policealne)
  • 1,1% Mężczyźni
    (policealne)
  • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • Gmina Łąck
    10,9%
    Województwo
    14,4%
    Cała Polska
    12,4%
  • 13,8% Kobiety
    (średnie ogólnokształcące)
  • 7,9% Mężczyźni
    (średnie ogólnokształcące)
  • 13,5% Wykształcenie średnie zawodowe
  • gm. Łąck
    13,5%
    Mazowieckie
    17,4%
    Polska
    18,1%
  • 12,0% Kobiety
    (średnie zawodowe)
  • 15,0% Mężczyźni
    (średnie zawodowe)
  • 25,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
  • gm. Łąck
    25,9%
    woj. mazowieckie
    17,3%
    Cały kraj
    22,9%
  • 19,5% Kobiety
    (zasadnicze zawodowe)
  • 32,5% Mężczyźni
    (zasadnicze zawodowe)
  • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
  • Gmina Łąck
    6,5%
    Województwo
    4,7%
    Cały kraj
    5,2%
  • 6,0% Kobiety
    (gimnazjalne)
  • 6,9% Mężczyźni
    (gimnazjalne)
  • 27,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
  • Gmina
    27,9%
    woj. mazowieckie
    17,4%
    Kraj
    19,3%
  • 29,5% Kobiety
    (podstawowe ukończone)
  • 26,3% Mężczyźni
    (podstawowe ukończone)
  • 2,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
  • Tutaj
    2,5%
    woj. mazowieckie
    1,4%
    Kraj
    1,4%
  • 3,2% Kobiety
    (podstawowe nieukończone)
  • 1,8% Mężczyźni
    (podstawowe nieukończone)
  • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Łąck
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 692 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
  • Gmina Łąck
    692,0
    woj. mazowieckie
    880,0
    Cała Polska
    811,0
  • 0,81 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  • gm. Łąck
    0,81
    Województwo
    0,95
    Cały kraj
    1,01
  •  
  • 11,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
  • 11,3 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,0 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Łąck

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Łąck aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Samorządowe Przedszkole w Łącku
    Publiczne
    24 384-14-24
    ul. Kolejowa 5
    09-520 Łąck
    512110
    Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"
    Niepubliczne
    24 384-14-17
    Zaździerz 33
    09-520 Zaździerz
    ---
  • Szkoły podstawowe w gminie Łąck
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 86,14 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
  • Gmina
    86,14
    Mazowieckie
    100,57
    Cały kraj
    96,62
  • 84,66 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
  • Gmina Łąck
    84,66
    Mazowieckie
    95,87
    Polska
    92,53
  • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Łąck) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Łąck) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
  • Tutaj
    18,0
    woj. mazowieckie
    18,0
    Cały kraj
    18,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
  • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
  • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
  • 18
  • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 18
  •  
  • 21,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 19,2 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 2,3 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista szkół podstawowych w gminie Łąck

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Łąck aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku (ppor. Emilia Gierczak)
    Publiczna
    24 384-14-20
    24 384-14-20
    ul. Kolejowa 1
    09-520 Łąck
    1528833
  • Szkoły gimnazjalne w gminie Łąck
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 79,19 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
  • Gmina
    79,19
    Mazowieckie
    105,11
    Cały kraj
    100,01
  • 72,48 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
  • Gmina
    72,48
    woj. mazowieckie
    95,78
    Kraj
    91,76
  • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Łąck) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Łąck) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
  • gm. Łąck
    20,0
    Mazowieckie
    21,0
    Cały kraj
    21,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
  • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
  • 20
  • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
  • 20
  • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 20
  •  
  • 11,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 9,6 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 2,1 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Łąck

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Łąck aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Gimnazjum im. prof. Jerzego Kondrackiego w Łącku (prof. Jerzy Kondracki)
    Publiczne
    24 384-14-25
    24 384-14-20
    ul. Kolejowa 1/1
    09-520 Łąck
    814919
  • Edukacyjne grupy wieku w gminie Łąck
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

    (Dane powiatowe)
  • 16,1% Populacja w wieku 3-6 lat
  • 15,2% Kobiety
    (w wieku 3-6 lat)
  • 17,1% Mężczyźni
    (w wieku 3-6 lat)
  • 27,7% Populacja w wieku 7-12 lat
  • 30,0% Kobiety
    (w wieku 7-12 lat)
  • 25,2% Mężczyźni
    (w wieku 7-12 lat)
  • 11,6% Populacja w wieku 13-15 lat
  • 11,8% Kobiety
    (w wieku 13-15 lat)
  • 11,4% Mężczyźni
    (w wieku 13-15 lat)
  • 17,8% Populacja w wieku 16-18 lat
  • 17,6% Kobiety
    (w wieku 16-18 lat)
  • 18,0% Mężczyźni
    (w wieku 16-18 lat)
  • 26,7% Populacja w wieku 19-24 lat
  • 25,3% Kobiety
    (w wieku 19-24 lat)
  • 28,2% Mężczyźni
    (w wieku 19-24 lat)
  • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Łąck, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Łąck, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Łąck, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łąck - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

  • Baza noclegowa w gminie Łąck

  • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
    • inne obiekty hotelowe: 1
    • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
    • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 1)
    • pokoje gościnne: 1


  • Domy i ośrodki kultury w gminie Łąck
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w gminie Łąck: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W gminie Łąck 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.    Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
    • imprezy ogółem: 50 (uczestnicy: 1 420)
    • wystawy: 1 (uczestnicy: 250)
    • koncerty: 1 (uczestnicy: 200)
    • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 500)
    • warsztaty: 43 (uczestnicy: 470)


    Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
    • ogółem: 2 (członkowie: 43)
    • koło gospodyń wiejskich: 2 (członkowie: 43)


    Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
    • plastyczne: 2
    • muzyczne: 2
    • komputerowe: 1
    • sale baletowe/taneczne: 2


    Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
    • ogółem: 2 (członkowie: 75)
    • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 50)
    • taneczne: 1 (członkowie: 25)


    Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biblioteki publiczne w gminie Łąck
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w gminie Łąck działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 15 551 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

    Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 15 337 wolumenów.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
    • dostępne dla czytelników: 6
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
    • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
    • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
    • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
    • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


  • Kluby sportowe w gminie Łąck
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w gminie Łąck działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 101 członków. Zarejestrowano 87 ćwiczących (mężczyźni: 53, kobiety: 34, chłopcy do lat 18: 53, dziewczęta do lat 18: 33). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (4).

    Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Łąck w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łąck - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Łąck i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

  • Transport i komunikacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)  • W 2017 roku w gminie Łąck znajdowało się 20 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

    Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu płockiego.

    Powiat płocki - dane o wypadkach i pojazdach
  • Transport niepubliczny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 20 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 0 km  Będących pod zarządem gminy
  • 12 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 8 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Łąck w latach 2013 - 2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
  • 2 096,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Gmina
    2 096,0 km
    Mazowieckie
    439,0 km
    Polska
    388,2 km
  • 36,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • gm. Łąck
    36,3 km
    Województwo
    2,9 km
    Polska
    3,2 km