Gmina Jeziorany w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja, tabele)

Gmina Jeziorany - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Jeziorany to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu olsztyńskiego. Gmina Jeziorany ma 7 852 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 6,3% ludności powiatu. Gmina stanowi 7,5% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Jeziorany.
 • 7 852 Liczba mieszkańców
 • 211,5 km² Powierzchnia
 • 37 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NOL Tablice rejestracyjne
 • Leszek Boczkowski Burmistrz gminy
Gmina Jeziorany na mapie
Identyfikatory
 • 20.749953.9723 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2814063
Herb gminy Jeziorany
Gmina Jeziorany herb

Gmina Jeziorany - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
11-320Poczta Jeziorany, ul. Kajki 26

Gmina Jeziorany - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Jeziorany)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Jezioranach
(89) 539-27-41
(89) 539-27-60
Plac Zamkowy 4
11-320 Jeziorany
ZUS Oddział w Olsztynie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Pl. Konsulatu Polskiego 4
10-959 Olsztyn

Gmina Jeziorany - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Gmina Jeziorany ma 7 852 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 4,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Jeziorany zawarli w 2016 roku 34 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,7% mieszkańców gminy Jeziorany jest stanu wolnego, 54,1% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Jeziorany ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -17. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,2 na 1000 mieszkańców gminy Jeziorany. W 2016 roku urodziło się 62 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 418 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,14 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 43,5% zgonów w gminie Jeziorany spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,1% zgonów w gminie Jeziorany były nowotwory, a 8,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Jeziorany przypada 10 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 76 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 152 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Jeziorany -76. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 4 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -4.

  65,0% mieszkańców gminy Jeziorany jest w wieku produkcyjnym, 17,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 7 852 Liczba mieszkańców
 • 3 999 Kobiety
 • 3 853 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Jeziorany w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Jeziorany w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Jeziorany w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 39,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Jeziorany
  39,7 lat
  Województwo
  40,4 lat
  Polska
  41,2 lat
 • 41,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Jeziorany, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Jeziorany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Jeziorany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Jeziorany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Jeziorany
  28,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  28,7%
  Cała Polska
  28,8%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,1% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Jeziorany
  54,2%
  Warmińsko-mazurskie
  54,0%
  Cała Polska
  55,8%
 • 53,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  8,0%
  Województwo
  9,0%
  Polska
  9,6%
 • 13,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Jeziorany
  5,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,6%
  Kraj
  5,0%
 • 5,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,7% Nieustalone
 • Gmina
  3,7%
  Województwo
  2,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • 3,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Jeziorany w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  4,3
  Województwo
  4,7
  Cały kraj
  5,0
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Gmina
  1,6
  Województwo
  1,9
  Polska
  1,7
 • 34 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Jeziorany w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -17 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -8 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,2 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Jeziorany
  -2,2
  Województwo
  -0,4
  Kraj
  -0,2
 • -1,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 2,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Jeziorany w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Jeziorany w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Jeziorany w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Jeziorany w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 62 Urodzenia żywe
 • 31 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 31 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 7,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  7,9
  Województwo
  9,4
  Cała Polska
  10,0
 • 40,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Jeziorany
  40,4
  Warmińsko-mazurskie
  39,0
  Kraj
  41,7
 • 18.52 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 18.52
 • 50.97 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50.97
 • 83.13 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 83.13
 • 76.11 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76.11
 • 33.13 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33.13
 • 7.45 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.45
 • 0.25 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.25
 • 3 418 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 327 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 501 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 418 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 393 g
  Cały kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 5000g i więcej
 • 5
 • 19 Waga 4500g - 4999g
 • 19
 • 136 Waga 4000g - 4499g
 • 136
 • 413 Waga 3500g - 3999g
 • 413
 • 430 Waga 3000g - 3499g
 • 430
 • 162 Waga 2500g - 2999g
 • 162
 • 43 Waga 2000g - 2499g
 • 43
 • 16 Waga 1500g - 1999g
 • 16
 • 10 Waga 1000g - 1499g
 • 10
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,34 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,34
  Warmińsko-mazurskie
  1,28
  Cały kraj
  1,36
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Jeziorany
  0,65
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,63
  Polska
  0,66
 • 1,14 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,14
  Warmińsko-mazurskie
  0,95
  Cały kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w gminie Jeziorany w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 79 Zgony
 • 40 Kobiety
  (Zgony)
 • 39 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,6%
  49,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,0
  Warmińsko-mazurskie
  9,8
  Polska
  10,1
 • 87,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Jeziorany
  87,9
  Województwo
  104,7
  Kraj
  101,5
 • 3,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,0
  Cały kraj
  4,0
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,4
  Cały kraj
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,3
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie olsztyńskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  35,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  39,1%
  Kraj
  45,7%
 • 27,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Jeziorany
  27,6%
  Warmińsko-mazurskie
  29,0%
  Kraj
  26,7%
 • 8,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Jeziorany
  8,5%
  Województwo
  6,4%
  Polska
  6,1%
 • 17,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  17,0
  Cały kraj
  5,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  65,4
  Cała Polska
  74,3
 • 246,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Jeziorany
  246,7
  Województwo
  278,4
  Cała Polska
  274,3
 • 262,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  262,1
  Polska
  261,6
 • 318,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 314,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 323,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Jeziorany
  318,9
  Województwo
  375,6
  Kraj
  469,0
 • 62,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 96,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  62,6
  Województwo
  73,1
  Cała Polska
  87,7
 • 16,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Jeziorany
  16,1
  Województwo
  25,5
  Polska
  31,8
 • 9,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Jeziorany
  9,6
  Warmińsko-mazurskie
  9,1
  Cały kraj
  8,0
 • 1,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  1,3%
  Województwo
  1,0%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 76 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 45 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 152 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 84 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 68 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -80 Saldo migracji
 • -42 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -38 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -76 Saldo migracji wewnętrznych
 • -39 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -37 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Jeziorany w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 71,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 69,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Jeziorany, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jeziorany - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w gminie Jeziorany oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,02 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Jeziorany to 6,13 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w gminie Jeziorany to 190,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 1,02 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Gmina Jeziorany
  1,02
  Województwo
  3,18
  Cała Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 8 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 49 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 6,13 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • gm. Jeziorany
  6,13
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,91
  Kraj
  3,96
 • 6,24 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Gmina Jeziorany
  6,24
  Województwo
  12,45
  Cała Polska
  16,85
 • 1 527 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 190,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Gmina Jeziorany
  190,9 m2
  Warmińsko-mazurskie
  90,6 m2
  Kraj
  94,5 m2
 • 0,19 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  0,19 m2
  Warmińsko-mazurskie
  0,29 m2
  Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jeziorany - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W gminie Jeziorany na 1000 mieszkańców pracuje 80 osób . 68,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 31,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Jeziorany wynosiło w 2016 roku 22,8% (24,5% wśród kobiet i 21,3% wśród mężczyzn).

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Jeziorany wynosi 3 635,09 PLN, co odpowiada 84.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Jeziorany 571 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 316 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -255.

  24,1% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Jeziorany pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,3% w przemyśle i budownictwie, a 12,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 80 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Jeziorany
  80,0
  Warmińsko-mazurskie
  196,0
  Cała Polska
  240,0
 • 22,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 24,5% Kobiety
 • 21,3% Mężczyźni
 • Gmina Jeziorany
  22,8%
  Województwo
  14,2%
  Polska
  8,3%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Jeziorany w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Jeziorany w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Jeziorany w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 635 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  3 635 PLN
  Województwo
  3 619 PLN
  Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Jeziorany w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 571 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 316 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -255 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,55 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 25,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,3% Przemysł i budownictwo
 • 22,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,1% Pozostałe
 • 38,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Jeziorany w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 631 Pracujący ogółem
 • 430 Kobiety
 • 201 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Jeziorany w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 65,0% W wieku produkcyjnym
 • 59,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 71,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Jeziorany, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 53,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Jeziorany
  53,7
  Warmińsko-mazurskie
  58,4
  Cała Polska
  61,7
 • 26,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Jeziorany
  26,4
  Warmińsko-mazurskie
  29,2
  Kraj
  32,7
 • 96,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Jeziorany
  96,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  100,2
  Cały kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 62,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Jeziorany - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w gminie Jeziorany stwierdzono szacunkowo 115 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,67 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Jeziorany wynosi 53,90% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Jeziorany najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,37 (wykrywalność 41%) oraz przeciwko mieniu - 8,15 (wykrywalność 27%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,12 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,52 (65%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,46 (75%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Jeziorany.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Jeziorany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 115 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 115
 • 81 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 81
 • 12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 12
 • 17 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 17
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 64 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 64
 • 14,67 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  14,67
  Warmińsko-mazurskie
  18,76
  Polska
  19,48
 • 10,37 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Jeziorany
  10,37
  woj. warmińsko-mazurskie
  12,58
  Polska
  12,76
 • 1,52 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,52
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,06
  Cała Polska
  3,91
 • 2,12 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,12
  Województwo
  2,24
  Kraj
  1,91
 • 0,46 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,46
  Województwo
  0,64
  Kraj
  0,47
 • 8,15 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Jeziorany
  8,15
  Województwo
  9,98
  Cała Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Jeziorany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  54%
  woj. warmińsko-mazurskie
  67%
  Cała Polska
  67%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  41%
  woj. warmińsko-mazurskie
  57%
  Kraj
  55%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Jeziorany
  66%
  Warmińsko-mazurskie
  79%
  Kraj
  83%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  75%
  Warmińsko-mazurskie
  84%
  Cała Polska
  83%
 • 27% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  27%
  Warmińsko-mazurskie
  48%
  Cały kraj
  46%

Gmina Jeziorany - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Jeziorany wyniosła w 2015 roku 25,4 mln złotych, co daje 3,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 6.5% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu gminy Jeziorany - 36.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (20.7%) oraz na Dział 926 - Kultura fizyczna i sport (12.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,3 mln złotych, czyli 9,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Jeziorany wyniosła w 2015 roku 26,6 mln złotych, co daje 3,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 5.2% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (37.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (14.3%). W budżecie gminy Jeziorany wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 332 złotych na mieszkańca (9,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,2 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w gminie Jeziorany według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Jeziorany według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Jeziorany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Jeziorany według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,9 mln

  2,9 tys(100%)

  24,1 mln

  3,0 tys(100%)

  24,8 mln

  3,1 tys(100%)

  23,4 mln

  2,9 tys(100%)

  27,1 mln

  3,4 tys(100%)

  25,7 mln

  3,2 tys(100%)

  27,1 mln

  3,4 tys(100%)

  25,4 mln

  3,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,0 mln

  987(33.5%)

  8,0 mln

  997(33%)

  8,8 mln

  1,1 tys(35.3%)

  8,4 mln

  1,0 tys(35.7%)

  10,1 mln

  1,3 tys(37.1%)

  8,6 mln

  1,1 tys(33.6%)

  8,8 mln

  1,1 tys(32.6%)

  9,3 mln

  1,2 tys(36.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  472(16%)

  4,0 mln

  497(16.5%)

  4,6 mln

  579(18.7%)

  4,8 mln

  597(20.5%)

  4,8 mln

  605(17.9%)

  5,0 mln

  625(19.4%)

  5,2 mln

  651(19.1%)

  5,3 mln

  662(20.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  159,3 tys

  19,7(0.7%)

  722,2 tys

  90,3(3%)

  679,0 tys

  85,0(2.7%)

  1,2 mln

  145(5%)

  2,2 mln

  272(8%)

  1,3 mln

  166(5.2%)

  3,1 mln

  387(11.4%)

  3,2 mln

  399(12.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,1 mln

  254(8.6%)

  2,1 mln

  259(8.6%)

  2,2 mln

  272(8.8%)

  2,2 mln

  280(9.6%)

  2,3 mln

  283(8.4%)

  2,4 mln

  303(9.4%)

  3,3 mln

  421(12.4%)

  2,7 mln

  339(10.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  253(8.6%)

  2,1 mln

  265(8.8%)

  814,6 tys

  102(3.3%)

  786,4 tys

  97,8(3.4%)

  4,1 mln

  509(15%)

  2,9 mln

  363(11.3%)

  2,6 mln

  323(9.5%)

  1,7 mln

  213(6.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  774,9 tys

  95,6(3.2%)

  731,0 tys

  91,4(3%)

  881,1 tys

  110(3.6%)

  977,3 tys

  122(4.2%)

  748,2 tys

  93,4(2.8%)

  818,0 tys

  102(3.2%)

  783,9 tys

  98,6(2.9%)

  871,1 tys

  110(3.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  80,1 tys

  9,9(0.3%)

  234,8 tys

  29,4(1%)

  343,4 tys

  43,0(1.4%)

  611,7 tys

  76,1(2.6%)

  857,4 tys

  107(3.2%)

  728,7 tys

  91,1(2.8%)

  570,2 tys

  71,7(2.1%)

  574,5 tys

  72,4(2.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,5 mln

  183(6.2%)

  1,4 mln

  174(5.8%)

  1,0 mln

  130(4.2%)

  548,3 tys

  68,2(2.3%)

  501,9 tys

  62,6(1.9%)

  1,2 mln

  150(4.7%)

  547,8 tys

  68,9(2%)

  569,6 tys

  71,7(2.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  569,2 tys

  70,2(2.4%)

  562,6 tys

  70,4(2.3%)

  573,3 tys

  71,8(2.3%)

  615,6 tys

  76,5(2.6%)

  579,7 tys

  72,3(2.1%)

  532,9 tys

  66,7(2.1%)

  492,2 tys

  61,9(1.8%)

  431,7 tys

  54,4(1.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,9 mln

  355(12%)

  3,3 mln

  418(13.8%)

  3,2 mln

  403(13%)

  2,6 mln

  319(10.9%)

  382,9 tys

  47,8(1.4%)

  518,0 tys

  64,8(2%)

  854,6 tys

  107(3.2%)

  325,2 tys

  41,0(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  307,3 tys

  37,9(1.3%)

  250,3 tys

  31,3(1%)

  707,4 tys

  88,5(2.9%)

  226,4 tys

  28,1(1%)

  255,8 tys

  31,9(0.9%)

  1,0 mln

  125(3.9%)

  278,1 tys

  35,0(1%)

  229,5 tys

  28,9(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  72,7 tys

  9,0(0.3%)

  74,3 tys

  9,3(0.3%)

  78,3 tys

  9,8(0.3%)

  87,3 tys

  10,9(0.4%)

  96,5 tys

  12,0(0.4%)

  96,3 tys

  12,0(0.4%)

  85,2 tys

  10,7(0.3%)

  91,0 tys

  11,5(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  178(6%)

  387,9 tys

  48,5(1.6%)

  587,8 tys

  73,6(2.4%)

  227,7 tys

  28,3(1%)

  86,2 tys

  10,8(0.3%)

  309,3 tys

  38,7(1.2%)

  158,8 tys

  20,0(0.6%)

  89,8 tys

  11,3(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,2 tys

  0,1(0%)

  17,8 tys

  2,2(0.1%)

  50,1 tys

  6,3(0.2%)

  21,3 tys

  2,7(0.1%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  83,0 tys

  10,4(0.3%)

  83,1 tys

  10,5(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  38,8 tys

  4,8(0.2%)

  54,0 tys

  6,7(0.2%)

  29,6 tys

  3,7(0.1%)

  30,7 tys

  3,8(0.1%)

  34,5 tys

  4,3(0.1%)

  31,6 tys

  4,0(0.1%)

  65,8 tys

  8,3(0.2%)

  50,8 tys

  6,4(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  691

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  112,6 tys

  13,9(0.5%)

  171,2 tys

  21,4(0.7%)

  146,6 tys

  18,3(0.6%)

  108,4 tys

  13,5(0.5%)

  129,9 tys

  16,2(0.5%)

  166,6 tys

  20,8(0.6%)

  170,0 tys

  21,4(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  60,8 tys

  7,5(0.3%)

  62,1 tys

  7,8(0.3%)

  66,2 tys

  8,3(0.3%)

  63,3 tys

  7,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Jeziorany według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Jeziorany według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Jeziorany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Jeziorany według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,2 mln

  2,5 tys(100%)

  19,9 mln

  2,5 tys(100%)

  21,0 mln

  2,6 tys(100%)

  22,4 mln

  2,8 tys(100%)

  24,9 mln

  3,1 tys(100%)

  26,0 mln

  3,3 tys(100%)

  28,0 mln

  3,5 tys(100%)

  26,6 mln

  3,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,9 mln

  1,1 tys(43.9%)

  9,7 mln

  1,2 tys(48.7%)

  9,5 mln

  1,2 tys(45.3%)

  10,0 mln

  1,2 tys(44.8%)

  10,5 mln

  1,3 tys(42.4%)

  10,4 mln

  1,3 tys(39.8%)

  9,2 mln

  1,2 tys(32.9%)

  10,0 mln

  1,3 tys(37.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,2 mln

  648(25.9%)

  4,4 mln

  545(21.9%)

  4,5 mln

  562(21.3%)

  5,3 mln

  655(23.5%)

  6,0 mln

  753(24.3%)

  6,6 mln

  832(25.5%)

  7,5 mln

  940(26.7%)

  7,4 mln

  936(28%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  382(15.3%)

  3,1 mln

  386(15.5%)

  3,6 mln

  453(17.2%)

  3,7 mln

  454(16.3%)

  3,6 mln

  452(14.6%)

  3,7 mln

  465(14.3%)

  3,8 mln

  475(13.5%)

  3,8 mln

  479(14.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  118

  0,0(0%)

  24,4 tys

  3,1(0.1%)

  391,8 tys

  48,7(1.8%)

  1,2 mln

  152(4.9%)

  738,8 tys

  92,4(2.8%)

  2,2 mln

  275(7.8%)

  2,2 mln

  274(8.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  844,0 tys

  104(4.2%)

  567,0 tys

  70,9(2.9%)

  105,7 tys

  13,2(0.5%)

  83,9 tys

  10,4(0.4%)

  81,8 tys

  10,2(0.3%)

  1,4 mln

  178(5.5%)

  1,4 mln

  174(4.9%)

  1,1 mln

  137(4.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  108,8 tys

  13,4(0.5%)

  113,7 tys

  14,2(0.6%)

  618,6 tys

  77,4(2.9%)

  387,3 tys

  48,2(1.7%)

  2,0 mln

  253(8.1%)

  852,2 tys

  107(3.3%)

  975,9 tys

  123(3.5%)

  796,6 tys

  100(3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  452,5 tys

  55,8(2.2%)

  1,1 mln

  144(5.8%)

  881,1 tys

  110(4.2%)

  716,8 tys

  89,1(3.2%)

  592,3 tys

  73,9(2.4%)

  723,9 tys

  90,5(2.8%)

  1,2 mln

  157(4.5%)

  640,5 tys

  80,7(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  690,1 tys

  85,1(3.4%)

  193,8 tys

  24,2(1%)

  669,7 tys

  83,8(3.2%)

  540,1 tys

  67,1(2.4%)

  225,5 tys

  28,1(0.9%)

  435,0 tys

  54,4(1.7%)

  360,9 tys

  45,4(1.3%)

  232,8 tys

  29,3(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  243,8 tys

  30,1(1.2%)

  143,7 tys

  18,0(0.7%)

  146,1 tys

  18,3(0.7%)

  170,6 tys

  21,2(0.8%)

  216,5 tys

  27,0(0.9%)

  210,1 tys

  26,3(0.8%)

  208,6 tys

  26,2(0.7%)

  170,9 tys

  21,5(0.6%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,2 tys

  0,1(0%)

  17,8 tys

  2,2(0.1%)

  50,1 tys

  6,3(0.2%)

  21,3 tys

  2,7(0.1%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  83,0 tys

  10,4(0.3%)

  83,1 tys

  10,5(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  97,3 tys

  12,0(0.5%)

  84,0 tys

  10,5(0.4%)

  96,8 tys

  12,1(0.5%)

  96,7 tys

  12,0(0.4%)

  69,0 tys

  8,6(0.3%)

  89,0 tys

  11,1(0.3%)

  760,5 tys

  95,6(2.7%)

  75,6 tys

  9,5(0.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  151,8 tys

  18,7(0.8%)

  427,0 tys

  53,4(2.1%)

  450,5 tys

  56,4(2.1%)

  878,3 tys

  109(3.9%)

  55,9 tys

  7,0(0.2%)

  57,4 tys

  7,2(0.2%)

  59,1 tys

  7,4(0.2%)

  54,9 tys

  6,9(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  59,3 tys

  7,3(0.3%)

  9,2 tys

  1,2(0%)

  9,3 tys

  1,2(0%)

  9,2 tys

  1,1(0%)

  9,2 tys

  1,2(0%)

  65,8 tys

  8,2(0.3%)

  9,2 tys

  1,2(0%)

  11,6 tys

  1,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  7,0 tys

  0,9(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  3,8 tys

  0,5(0%)

  4,1 tys

  0,5(0%)

  8,0 tys

  1,0(0%)

  8,2 tys

  1,0(0%)

  6,7 tys

  0,8(0%)

  6,2 tys

  0,8(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  51,7 tys

  6,4(0.3%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  3,4 tys

  0,4(0%)

  2,9 tys

  0,4(0%)

  3,5 tys

  0,4(0%)

  3,4 tys

  0,4(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  3,9 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  691

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  76,4 tys

  9,4(0.4%)

  231

  0,0(0%)

  279

  0,0(0%)

  210

  0,0(0%)

  360

  0,0(0%)

  127

  0,0(0%)

  162

  0,0(0%)

  377

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  218,1 tys

  26,9(1.1%)

  41,7 tys

  5,2(0.2%)

  132,1 tys

  16,5(0.6%)

  102,0 tys

  12,7(0.5%)

  116,7 tys

  14,6(0.5%)

  151,6 tys

  19,0(0.6%)

  149,7 tys

  18,8(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  14,0 tys

  1,7(0.1%)

  93,0

  0,0(0%)

  200,1 tys

  25,1(1%)

  18,7 tys

  2,3(0.1%)

  26,7 tys

  3,3(0.1%)

  547,5 tys

  68,5(2.1%)

  88,5 tys

  11,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Jeziorany - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 1 988 mieszkańców gminy Jeziorany jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 939 kobiet oraz 1 049 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,5% mieszkańców gminy Jeziorany, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 25,0% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy gminy Jeziorany mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Jeziorany największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,8%) oraz wyższe (18,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,8%) oraz podstawowe ukończone (24,1%).

  15,0% mieszkańców gminy Jeziorany w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 13,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 519 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,73 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,5% ludności (26,0% wśród dziewczynek i 27,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 74,59.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,0% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 91,76.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,4% mieszkańców (15,8% wśród dziewczyn i 15,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 0 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,7% mieszkańców gminy Jeziorany w wieku potencjalnej nauki (30,7% kobiet i 30,8% mężczyzn).

 • 15,3% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Jeziorany
  15,3%
  Warmińsko-mazurskie
  15,1%
  Kraj
  17,9%
 • 18,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 15,5% W miastach
  (wyższe)
 • 15,1% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Jeziorany
  28,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  31,4%
  Cały kraj
  33,3%
 • 31,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,4% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 25,7% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • gm. Jeziorany
  2,1%
  Województwo
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,6% Na wsi
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Jeziorany
  10,8%
  Województwo
  11,8%
  Polska
  12,4%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  16,0%
  Województwo
  17,0%
  Cały kraj
  18,1%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,0% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,5% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  22,5%
  Województwo
  21,5%
  Cała Polska
  22,9%
 • 16,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,0% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,8% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Jeziorany
  6,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,4% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 25,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Jeziorany
  25,0%
  Warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 25,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 20,1% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 27,4% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Jeziorany
  2,1%
  Warmińsko-mazurskie
  2,2%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 519 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  519,0
  Warmińsko-mazurskie
  748,0
  Cała Polska
  842,0
 • 1,73 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina
  1,73
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,33
  Polska
  1,12
 •  
 • 7,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Jeziorany

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jeziorany aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne
  Publiczne
  87 718-11-50
  ul. Kajki 47
  11-320 Jeziorany
  2415
  Punkt Przedszkolny w Jezioranach Rdosnsna Kraina Dziecka
  Niepubliczny
  60 494-66-52
  ul. Kościuszki 24
  11-320 Jeziorany
  ---
  Przedszkole Niepubliczne "TĘCZOWY ZAKĄTEK"
  Niepubliczne
  50 602-42-39
  ul. Konopnickiej 2A
  11-320 Jeziorany
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Klub Maluszka
  Niepubliczne
  66 223-82-50
  ul. Mickiewicza 22
  11-320 Jeziorany
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 74,59 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Jeziorany
  74,59
  Warmińsko-mazurskie
  88,14
  Cała Polska
  90,94
 • 72,46 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  72,46
  Warmińsko-mazurskie
  86,91
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Jeziorany) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Jeziorany) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Jeziorany
  15,0
  Warmińsko-mazurskie
  18,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 33,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 29,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Jeziorany

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jeziorany aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego (Michał Lengowski)
  Publiczna
  89 718-11-63
  89 718-11-63
  ul. KONOPNICKIEJ 13
  11-320 Jeziorany
  14340-
  Szkoła Podstawowa w Radostowie
  Publiczna
  89 718-17-06
  89 718-17-06
  Radostowo 58
  11-320 Radostowo
  88414
  Szkoła Podstawowa we Franknowie
  Publiczna
  89 718-16-06
  89 718-26-42
  Franknowo 20
  11-320 Franknowo
  75713
  Szkoła Podstawowa w SOSW w Żardenikach
  Publiczna
  89 718-10-23
  89 534-10-43
  Żardeniki 34
  11-320 Żardeniki
  421-
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 91,76 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  91,76
  Województwo
  97,53
  Cały kraj
  98,90
 • 80,78 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina Jeziorany
  80,78
  woj. warmińsko-mazurskie
  88,28
  Cała Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Jeziorany) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Jeziorany) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Gmina
  20,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 24
 • 5 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 5
 •  
 • 14,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 10,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Jeziorany

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jeziorany aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum im. Seweryna Pieniężnego (Seweryn Pieniężny)
  Publiczne
  89 718-15-35
  89 718-15-35
  ul. KONOPNICKIEJ 13
  11-320 Jeziorany
  9217-
  SOSW w Żardenikach, Gimnazjum Specjalne dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Żardenikach
  Publiczne
  89 718-10-23
  89 534-10-43
  Żardeniki 34
  11-320 Żardeniki
  216-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w gminie Jeziorany w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 0 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Gmina
  0,0
  Województwo
  2,0
  Kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 10 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 10
 • 27 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 27
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 1,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w gminie Jeziorany

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jeziorany aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  89 718-10-69
  89 718-22-40
  ul. Mickiewicza 11
  11-320 Jeziorany
  356-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  89 718-10-69
  89 718-22-40
  ul. Mickiewicza 11
  11-320 Jeziorany
  224-
  SOSW w Żardenikach, Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym oraz dla Ucznió
  Publiczna
  89 718-10-23
  89 534-10-43
  Żardeniki 34
  11-320 Żardeniki
  213-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 15,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Jeziorany, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Jeziorany, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Jeziorany, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)