Gmina Jerzmanowice-Przeginia w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja)

Gmina Jerzmanowice-Przeginia - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia to gmina wiejska. Należy do województwa małopolskiego, powiatu krakowskiego. Gmina Jerzmanowice-Przeginia ma 10 917 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 4,0% ludności powiatu. Gmina stanowi 5,5% powierzchni powiatu.
 • 10 917 Liczba mieszkańców
 • 68,1 km² Powierzchnia
 • 160 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 12 Numer kierunkowy
 • KRA Tablice rejestracyjne
 • Adam Henryk Piaśnik Wójt gminy
Gmina Jerzmanowice-Przeginia na mapie
Identyfikatory
 • 19.688750.2376 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1206042
Herb gminy Jerzmanowice-Przeginia
Gmina Jerzmanowice-Przeginia herb

Gmina Jerzmanowice-Przeginia - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-048Poczta Jerzmanowice
32-049Poczta Filia UP Jerzmanowice
32-049Skrytki Pocztowe Poczta Filia UP Jerzmanowice

Gmina Jerzmanowice-Przeginia - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Jerzmanowice-Przeginia)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
(12) 389-52-47
(12) 389-55-21
Jerzmanowice 372B
32-048 Jerzmanowice
ZUS Oddział w Krakowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Pędzichów 27
31-080 Kraków

Gmina Jerzmanowice-Przeginia - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Jerzmanowice-Przeginia

Gmina Jerzmanowice-Przeginia - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia ma 10 917 mieszkańców, z czego 50,3% stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 5,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Jerzmanowice-Przeginia zawarli w 2016 roku 55 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,0% mieszkańców gminy Jerzmanowice-Przeginia jest stanu wolnego, 60,1% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Jerzmanowice-Przeginia ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 1. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,1 na 1000 mieszkańców gminy Jerzmanowice-Przeginia. W 2016 roku urodziło się 107 dzieci, w tym 41,1% dziewczynek i 58,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 341 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,16 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 50,4% zgonów w gminie Jerzmanowice-Przeginia spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,5% zgonów w gminie Jerzmanowice-Przeginia były nowotwory, a 3,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Jerzmanowice-Przeginia przypada 9.77 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 93 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 56 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Jerzmanowice-Przeginia 37. W tym samym roku 7 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  62,1% mieszkańców gminy Jerzmanowice-Przeginia jest w wieku produkcyjnym, 18,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 10 917 Liczba mieszkańców
 • 5 489 Kobiety
 • 5 428 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Jerzmanowice-Przeginia w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Jerzmanowice-Przeginia w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Jerzmanowice-Przeginia w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  40,1 lat
  woj. małopolskie
  40,5 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 41,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Jerzmanowice-Przeginia, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Jerzmanowice-Przeginia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Jerzmanowice-Przeginia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Jerzmanowice-Przeginia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  27,9%
  Województwo
  30,6%
  Kraj
  28,8%
 • 23,3% Kobiety
  (Panny)
 • 32,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  60,1%
  Małopolskie
  56,8%
  Cały kraj
  55,8%
 • 58,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  8,9%
  woj. małopolskie
  8,9%
  Cała Polska
  9,6%
 • 14,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  2,9%
  woj. małopolskie
  3,4%
  Kraj
  5,0%
 • 3,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  0,2%
  Województwo
  0,4%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Jerzmanowice-Przeginia w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  5,1
  Małopolskie
  5,3
  Cały kraj
  5,0
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  1,4
  woj. małopolskie
  1,4
  Cała Polska
  1,7
 • 55 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Jerzmanowice-Przeginia w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 10 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,1 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  0,1
  Województwo
  1,7
  Cały kraj
  -0,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Jerzmanowice-Przeginia w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Jerzmanowice-Przeginia w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Jerzmanowice-Przeginia w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Jerzmanowice-Przeginia w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 107 Urodzenia żywe
 • 44 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 63 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 41,1%
  58,9%
 • 9,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,9
  woj. małopolskie
  10,8
  Cały kraj
  10,0
 • 41,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  41,8
  woj. małopolskie
  43,8
  Cała Polska
  41,7
 • 6.76 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6.76
 • 39.25 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39.25
 • 96.96 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96.96
 • 92.42 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 92.42
 • 35.3 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35.3
 • 6.55 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.55
 • 0.12 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.12
 • 3 341 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 290 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 391 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  3 341 g
  woj. małopolskie
  3 324 g
  Cała Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 22 Waga 4500g - 4999g
 • 22
 • 219 Waga 4000g - 4499g
 • 219
 • 857 Waga 3500g - 3999g
 • 857
 • 1 122 Waga 3000g - 3499g
 • 1 122
 • 420 Waga 2500g - 2999g
 • 420
 • 108 Waga 2000g - 2499g
 • 108
 • 33 Waga 1500g - 1999g
 • 33
 • 16 Waga 1000g - 1499g
 • 16
 • 12 Waga 600g - 999g
 • 12
 • 1,38 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,38
  Województwo
  1,40
  Kraj
  1,36
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  0,68
  woj. małopolskie
  0,68
  Cała Polska
  0,66
 • 1,16 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  1,16
  woj. małopolskie
  1,18
  Cała Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w gminie Jerzmanowice-Przeginia w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 106 Zgony
 • 53 Kobiety
  (Zgony)
 • 53 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,8 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  9,8
  Województwo
  9,1
  Cały kraj
  10,1
 • 86,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  86,2
  woj. małopolskie
  84,5
  Polska
  101,5
 • 3,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,9
  Małopolskie
  3,4
  Cały kraj
  4,0
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,5
  woj. małopolskie
  2,5
  Cała Polska
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krakowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 54,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  54,6%
  Małopolskie
  50,2%
  Cała Polska
  45,7%
 • 27,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  27,2%
  Małopolskie
  28,1%
  Kraj
  26,7%
 • 3,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  3,1%
  Województwo
  4,6%
  Cały kraj
  6,1%
 • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  5,3
  Polska
  5,9
 • 72,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  72,9
  Kraj
  74,3
 • 256,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  256,1
  Małopolskie
  261,6
  Cała Polska
  274,3
 • 248,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  248,4
  Cała Polska
  261,6
 • 513,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 546,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 479,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  513,6
  woj. małopolskie
  467,3
  Cała Polska
  469,0
 • 82,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 130,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  82,4
  woj. małopolskie
  72,0
  Polska
  87,7
 • 32,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  32,0
  Małopolskie
  31,1
  Polska
  31,8
 • 9,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  9,5
  Małopolskie
  7,3
  Cała Polska
  8,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  1,0%
  Województwo
  0,8%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 93 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 36 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 57 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 56 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 28 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 38 Saldo migracji
 • 9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 29 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 37 Saldo migracji wewnętrznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 29 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Jerzmanowice-Przeginia w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Jerzmanowice-Przeginia, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jerzmanowice-Przeginia - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Jerzmanowice-Przeginia oddano do użytku 32 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,93 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Jerzmanowice-Przeginia to 5,94 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Jerzmanowice-Przeginia to 167,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 32 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,93 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  2,93
  Województwo
  5,89
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 36 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 190 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,94 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  5,94
  Województwo
  3,92
  Polska
  3,91
 • 17,40 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  17,40
  Małopolskie
  23,09
  Polska
  18,14
 • 5 365 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 167,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  167,7 m2
  Małopolskie
  93,4 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,49 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  0,49 m2
  Małopolskie
  0,55 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jerzmanowice-Przeginia - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W gminie Jerzmanowice-Przeginia na 1000 mieszkańców pracuje 68 osób . 54,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Jerzmanowice-Przeginia wynosiło w 2016 roku 6,0% (5,8% wśród kobiet i 6,1% wśród mężczyzn).

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Jerzmanowice-Przeginia wynosi 4 509,18 PLN, co odpowiada 105.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Jerzmanowice-Przeginia 1 192 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 102 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 090.

  27,7% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Jerzmanowice-Przeginia pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,1% w przemyśle i budownictwie, a 24,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 68 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  68,0
  woj. małopolskie
  231,0
  Cały kraj
  240,0
 • 6,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 5,8% Kobiety
 • 6,1% Mężczyźni
 • Gmina
  6,0%
  Województwo
  6,6%
  Cała Polska
  8,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Jerzmanowice-Przeginia w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Jerzmanowice-Przeginia w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Jerzmanowice-Przeginia w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 4 509 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  4 509 PLN
  Małopolskie
  4 078 PLN
  Cały kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Jerzmanowice-Przeginia w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 192 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 102 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 090 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,09 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 27,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 29,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 25,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,1% Przemysł i budownictwo
 • 18,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 24,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 26,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,4% Pozostałe
 • 27,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Jerzmanowice-Przeginia w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 742 Pracujący ogółem
 • 402 Kobiety
 • 340 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Jerzmanowice-Przeginia w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,1% W wieku produkcyjnym
 • 57,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Jerzmanowice-Przeginia, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 60,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  60,9
  woj. małopolskie
  62,6
  Cała Polska
  63,4
 • 30,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  30,7
  woj. małopolskie
  31,8
  Cały kraj
  34,0
 • 101,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  101,7
  Województwo
  103,2
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Jerzmanowice-Przeginia - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Jerzmanowice-Przeginia stwierdzono szacunkowo 154 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,15 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Jerzmanowice-Przeginia wynosi 77,00% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Jerzmanowice-Przeginia najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,84 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 6,53 (wykrywalność 60%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,71 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,88 (77%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,31 (81%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Jerzmanowice-Przeginia.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Jerzmanowice-Przeginia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 154 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 154
 • 107 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 107
 • 20 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 20
 • 19 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 19
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 71 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 71
 • 14,15 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  14,15
  woj. małopolskie
  24,34
  Cała Polska
  19,62
 • 9,84 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  9,84
  Małopolskie
  12,99
  Kraj
  12,07
 • 1,88 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  1,88
  woj. małopolskie
  9,11
  Kraj
  4,94
 • 1,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  1,71
  Województwo
  1,46
  Cała Polska
  1,78
 • 0,31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  0,31
  woj. małopolskie
  0,40
  Polska
  0,49
 • 6,53 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  6,53
  Województwo
  9,56
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Jerzmanowice-Przeginia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  77%
  woj. małopolskie
  79%
  Kraj
  72%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  72%
  Województwo
  67%
  Kraj
  60%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  78%
  woj. małopolskie
  93%
  Cały kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  99%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  81%
  Małopolskie
  83%
  Polska
  84%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  61%
  Małopolskie
  58%
  Cały kraj
  52%

Gmina Jerzmanowice-Przeginia - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia wyniosła w 2016 roku 36,6 mln złotych, co daje 3,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 37.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia - 35.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (28.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,5 mln złotych, czyli 12,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia wyniosła w 2016 roku 38,0 mln złotych, co daje 3,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 21.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (38.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.1%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (25.3%). W budżecie gminy Jerzmanowice-Przeginia wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 634 złotych na mieszkańca (18,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,1 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Jerzmanowice-Przeginia według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Jerzmanowice-Przeginia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,5 mln

  2,3 tys(100%)

  31,7 mln

  3,0 tys(100%)

  28,3 mln

  2,7 tys(100%)

  27,0 mln

  2,5 tys(100%)

  26,2 mln

  2,5 tys(100%)

  26,0 mln

  2,4 tys(100%)

  26,6 mln

  2,5 tys(100%)

  36,6 mln

  3,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,5 mln

  1,2 tys(51.1%)

  11,6 mln

  1,1 tys(36.7%)

  12,0 mln

  1,1 tys(42.5%)

  12,6 mln

  1,2 tys(46.7%)

  12,1 mln

  1,1 tys(46.2%)

  12,1 mln

  1,1 tys(46.6%)

  12,7 mln

  1,2 tys(47.7%)

  12,9 mln

  1,2 tys(35.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  296(12.9%)

  3,5 mln

  325(10.9%)

  4,3 mln

  405(15.3%)

  3,6 mln

  337(13.4%)

  3,6 mln

  339(13.9%)

  3,8 mln

  351(14.6%)

  4,1 mln

  377(15.3%)

  10,5 mln

  967(28.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  208(9.1%)

  2,1 mln

  195(6.6%)

  2,5 mln

  237(8.9%)

  2,6 mln

  241(9.5%)

  2,6 mln

  238(9.7%)

  2,7 mln

  248(10.3%)

  2,9 mln

  271(11%)

  3,1 mln

  284(8.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  65,0 tys

  6,1(0.3%)

  65,0 tys

  6,1(0.2%)

  174,7 tys

  16,4(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,3(0%)

  34,9 tys

  3,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 mln

  227(6.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  781,7 tys

  73,4(3.2%)

  780,2 tys

  73,1(2.5%)

  838,3 tys

  78,7(3%)

  793,4 tys

  74,3(2.9%)

  1,9 mln

  174(7.1%)

  2,3 mln

  210(8.7%)

  1,8 mln

  166(6.8%)

  1,9 mln

  178(5.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,1 mln

  199(8.7%)

  3,8 mln

  354(11.9%)

  3,6 mln

  340(12.8%)

  3,6 mln

  335(13.3%)

  1,8 mln

  168(6.9%)

  1,3 mln

  118(4.9%)

  1,3 mln

  116(4.7%)

  1,5 mln

  142(4.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  979,3 tys

  92,0(4%)

  6,6 mln

  619(20.8%)

  683,4 tys

  64,2(2.4%)

  306,2 tys

  28,7(1.1%)

  158,0 tys

  14,7(0.6%)

  531,8 tys

  49,2(2%)

  666,6 tys

  61,5(2.5%)

  1,1 mln

  102(3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  401,8 tys

  37,7(1.6%)

  557,3 tys

  52,2(1.8%)

  434,7 tys

  40,8(1.5%)

  319,7 tys

  29,9(1.2%)

  695,0 tys

  64,7(2.7%)

  303,8 tys

  28,1(1.2%)

  426,0 tys

  39,3(1.6%)

  843,5 tys

  77,6(2.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  578,3 tys

  54,3(2.4%)

  342,7 tys

  32,1(1.1%)

  595,7 tys

  55,9(2.1%)

  389,4 tys

  36,4(1.4%)

  851,4 tys

  79,3(3.2%)

  650,3 tys

  60,2(2.5%)

  1,4 mln

  134(5.4%)

  700,5 tys

  64,4(1.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  654,1 tys

  61,5(2.7%)

  558,8 tys

  52,4(1.8%)

  667,9 tys

  62,7(2.4%)

  662,2 tys

  62,0(2.5%)

  555,6 tys

  51,7(2.1%)

  572,2 tys

  52,9(2.2%)

  568,2 tys

  52,4(2.1%)

  698,7 tys

  64,2(1.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  90,0 tys

  8,5(0.4%)

  95,1 tys

  8,9(0.3%)

  439,2 tys

  41,2(1.6%)

  1,1 mln

  105(4.2%)

  971,7 tys

  90,4(3.7%)

  100,0 tys

  9,3(0.4%)

  157,8 tys

  14,6(0.6%)

  285,3 tys

  26,2(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  267,0 tys

  25,1(1.1%)

  281,8 tys

  26,4(0.9%)

  274,0 tys

  25,7(1%)

  251,0 tys

  23,5(0.9%)

  196,0 tys

  18,2(0.7%)

  244,6 tys

  22,6(0.9%)

  227,9 tys

  21,0(0.9%)

  243,0 tys

  22,3(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  91,0 tys

  8,5(0.4%)

  146,3 tys

  13,7(0.5%)

  283,4 tys

  26,6(1%)

  127,7 tys

  12,0(0.5%)

  203,8 tys

  19,0(0.8%)

  159,3 tys

  14,7(0.6%)

  104,7 tys

  9,7(0.4%)

  145,5 tys

  13,4(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  195,5 tys

  18,4(0.8%)

  229,5 tys

  21,5(0.7%)

  567,8 tys

  53,3(2%)

  455,7 tys

  42,7(1.7%)

  347,9 tys

  32,4(1.3%)

  199,3 tys

  18,4(0.8%)

  72,5 tys

  6,7(0.3%)

  42,2 tys

  3,9(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  13,5 tys

  1,3(0.1%)

  33,2 tys

  3,1(0.1%)

  36,9 tys

  3,5(0.1%)

  64,5 tys

  6,0(0.2%)

  25,2 tys

  2,3(0.1%)

  54,6 tys

  5,0(0.2%)

  29,4 tys

  2,7(0.1%)

  22,1 tys

  2,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  42,5 tys

  4,0(0.2%)

  68,1 tys

  6,4(0.2%)

  21,5 tys

  2,0(0.1%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  90,8 tys

  8,4(0.3%)

  76,1 tys

  7,0(0.3%)

  8,7 tys

  0,8(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  911

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  999

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  10,1 tys

  0,9(0%)

  4,9 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  198

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  770

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  720

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  860

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  281,8 tys

  26,5(1.2%)

  852,1 tys

  79,9(2.7%)

  729,6 tys

  68,5(2.6%)

  113,7 tys

  10,6(0.4%)

  208,6 tys

  19,4(0.8%)

  934,7 tys

  86,5(3.6%)

  46,2 tys

  4,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  52,5 tys

  4,9(0.2%)

  44,3 tys

  4,2(0.1%)

  50,0 tys

  4,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  98,0 tys

  9,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Jerzmanowice-Przeginia według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Jerzmanowice-Przeginia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,0 mln

  2,2 tys(100%)

  24,9 mln

  2,3 tys(100%)

  29,8 mln

  2,8 tys(100%)

  28,0 mln

  2,6 tys(100%)

  28,0 mln

  2,6 tys(100%)

  28,8 mln

  2,7 tys(100%)

  31,1 mln

  2,9 tys(100%)

  38,0 mln

  3,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,1 mln

  1,2 tys(56.9%)

  13,2 mln

  1,2 tys(53%)

  13,7 mln

  1,3 tys(46.1%)

  14,3 mln

  1,3 tys(50.9%)

  14,0 mln

  1,3 tys(50%)

  13,8 mln

  1,3 tys(48.1%)

  13,9 mln

  1,3 tys(44.6%)

  14,5 mln

  1,3 tys(38.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,3 mln

  501(23.2%)

  5,6 mln

  520(22.3%)

  6,4 mln

  599(21.4%)

  7,2 mln

  671(25.6%)

  7,5 mln

  700(26.8%)

  8,1 mln

  753(28.2%)

  9,3 mln

  854(29.8%)

  9,9 mln

  912(26.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  253(11.7%)

  2,8 mln

  263(11.3%)

  3,4 mln

  317(11.3%)

  2,9 mln

  275(10.5%)

  2,9 mln

  272(10.4%)

  3,1 mln

  283(10.6%)

  3,3 mln

  301(10.5%)

  9,6 mln

  885(25.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  12,4 tys

  1,2(0.1%)

  16,8 tys

  1,6(0.1%)

  18,8 tys

  1,8(0.1%)

  79,4 tys

  7,4(0.3%)

  621,4 tys

  57,8(2.2%)

  921,4 tys

  85,3(3.2%)

  971,8 tys

  89,6(3.1%)

  1,1 mln

  105(3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  466,8 tys

  43,9(2%)

  725,5 tys

  68,0(2.9%)

  622,4 tys

  58,4(2.1%)

  505,4 tys

  47,3(1.8%)

  586,7 tys

  54,6(2.1%)

  899,4 tys

  83,2(3.1%)

  1,1 mln

  97,5(3.4%)

  1,1 mln

  99,7(2.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  42,7 tys

  4,0(0.2%)

  159,0 tys

  14,9(0.6%)

  3,8 mln

  355(12.7%)

  107,2 tys

  10,0(0.4%)

  1,3 mln

  119(4.6%)

  72,3 tys

  6,7(0.3%)

  242,7 tys

  22,4(0.8%)

  529,3 tys

  48,7(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  279,4 tys

  26,2(1.2%)

  152,1 tys

  14,3(0.6%)

  164,1 tys

  15,4(0.6%)

  76,8 tys

  7,2(0.3%)

  132,2 tys

  12,3(0.5%)

  397,2 tys

  36,8(1.4%)

  1,3 mln

  118(4.1%)

  399,2 tys

  36,7(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  303,3 tys

  28,5(1.3%)

  180,3 tys

  16,9(0.7%)

  198,0 tys

  18,6(0.7%)

  276,0 tys

  25,8(1%)

  294,8 tys

  27,4(1.1%)

  446,3 tys

  41,3(1.5%)

  648,8 tys

  59,8(2.1%)

  333,6 tys

  30,7(0.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  279,2 tys

  25,7(0.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  57,0 tys

  5,4(0.2%)

  58,0 tys

  5,4(0.2%)

  59,0 tys

  5,5(0.2%)

  65,0 tys

  6,1(0.2%)

  67,0 tys

  6,2(0.2%)

  67,0 tys

  6,2(0.2%)

  67,0 tys

  6,2(0.2%)

  70,0 tys

  6,4(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  598

  0,1(0%)

  63,4 tys

  5,9(0.3%)

  40,3 tys

  3,8(0.1%)

  22,0 tys

  2,1(0.1%)

  42,8 tys

  4,0(0.2%)

  42,0 tys

  3,9(0.1%)

  49,6 tys

  4,6(0.2%)

  47,7 tys

  4,4(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,0 tys

  6,6(0.2%)

  320,0 tys

  30,0(1.1%)

  201,0 tys

  18,7(0.7%)

  7,6 tys

  0,7(0%)

  15,0 tys

  1,4(0%)

  31,4 tys

  2,9(0.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  371,3 tys

  34,9(1.6%)

  1,0 mln

  96,9(4.2%)

  628,0 tys

  59,0(2.1%)

  2,0 mln

  191(7.3%)

  238,5 tys

  22,2(0.9%)

  5,6 tys

  0,5(0%)

  167,1 tys

  15,4(0.5%)

  28,7 tys

  2,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  36,0 tys

  3,4(0.2%)

  22,8 tys

  2,1(0.1%)

  28,6 tys

  2,7(0.1%)

  24,9 tys

  2,3(0.1%)

  43,3 tys

  4,0(0.2%)

  42,3 tys

  3,9(0.1%)

  23,0 tys

  2,1(0.1%)

  15,2 tys

  1,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  991

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  580

  0,1(0%)

  640

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  3,8 tys

  0,4(0%)

  3,3 tys

  0,3(0%)

  11,9 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  19,9 tys

  1,9(0.1%)

  68,1 tys

  6,4(0.3%)

  21,5 tys

  2,0(0.1%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  90,8 tys

  8,4(0.3%)

  76,1 tys

  7,0(0.2%)

  8,7 tys

  0,8(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  284

  0,0(0%)

  210

  0,0(0%)

  210

  0,0(0%)

  420

  0,0(0%)

  140

  0,0(0%)

  280

  0,0(0%)

  490

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  198

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  770

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  720

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  860

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  282,6 tys

  26,6(1.2%)

  853,3 tys

  80,0(3.4%)

  686,8 tys

  64,5(2.3%)

  112,3 tys

  10,5(0.4%)

  76,0 tys

  7,1(0.3%)

  779,3 tys

  72,1(2.7%)

  107,7 tys

  9,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Jerzmanowice-Przeginia - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 677 mieszkańców gminy Jerzmanowice-Przeginia jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 277 kobiet oraz 1 400 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 10,6% średnie ogólnokształcące, a 18,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,8% mieszkańców gminy Jerzmanowice-Przeginia, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 19,1% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy gminy Jerzmanowice-Przeginia mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Jerzmanowice-Przeginia największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,9%) oraz zasadnicze zawodowe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,9%) oraz średnie zawodowe (20,3%).

  15,4% mieszkańców gminy Jerzmanowice-Przeginia w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,1% wśród dziewczynek i 16,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 844 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,85 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,9% ludności (27,6% wśród dziewczynek i 26,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 98,99.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,4% wśród dziewczyn i 12,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 89,94.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,6% mieszkańców (19,5% wśród dziewczyn i 17,8% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,9% mieszkańców gminy Jerzmanowice-Przeginia w wieku potencjalnej nauki (26,5% kobiet i 27,4% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  16,4%
  Małopolskie
  18,2%
  Polska
  17,9%
 • 18,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,0%
  Małopolskie
  33,0%
  Kraj
  33,3%
 • 32,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  2,0%
  Województwo
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  10,6%
  woj. małopolskie
  12,6%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  18,4%
  Województwo
  17,8%
  Kraj
  18,1%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  26,8%
  woj. małopolskie
  24,2%
  Kraj
  22,9%
 • 20,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  5,3%
  Małopolskie
  5,3%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  19,1%
  woj. małopolskie
  18,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 21,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  1,4%
  woj. małopolskie
  1,2%
  Kraj
  1,4%
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 844 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  844,0
  Małopolskie
  820,0
  Cała Polska
  811,0
 • 0,85 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  0,85
  Małopolskie
  0,99
  Kraj
  1,01
 •  
 • 21,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 21,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 5,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Jerzmanowice-Przeginia

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jerzmanowice-Przeginia aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Jerzmanowicach
  Publiczne
  12 389-52-51
  Jerzmanowice 366
  32-048 Jerzmanowice
  375-
  Przedszkole Samorządowe w Przegini
  Publiczne
  12 389-80-25
  12 389-80-25
  Przeginia 403
  32-049 Przeginia
  375-
  Przedszkole Samorzadowe w Saspowie
  Publiczne
  12 389-50-25
  12 389-50-25
  Sąspów 32
  32-048 Sąspów
  228-
  Lokomotywa Niepubliczne Przedszkole w Czubrowicach
  Niepubliczne
  51 238-23-64
  Czubrowice 85
  32-049 Czubrowice
  ---
  Przedszkole Niepubliczne w Jerzmanowicach (Św. Jan Bosko)
  Niepubliczne
  12 389-55-42
  12 389-55-42
  ul. Jerzmanowice 382
  32-048 Jerzmanowice
  ---
  WANDA KORUBA NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "SKRZAT"
  Niepubliczne
  50 891-81-81
  Jerzmanowice 391a
  32-048 Jerzmanowice
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,99 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  98,99
  Województwo
  96,08
  Polska
  96,62
 • 95,40 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  95,40
  Małopolskie
  93,17
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Jerzmanowice-Przeginia) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Jerzmanowice-Przeginia) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,0
  Małopolskie
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 •  
 • 59,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 50,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Jerzmanowice-Przeginia

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jerzmanowice-Przeginia aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Jerzmanowicach (im.Świętej Królowej Jadwigi)
  Publiczna
  12 389-50-06
  12 389-50-06
  Jerzmanowice 366
  32-048 Jerzmanowice
  14252-
  Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Przegini (Król Jan III Sobieski)
  Publiczna
  12 389-80-25
  12 389-80-25
  Przeginia 403
  32-049 Przeginia
  9173-
  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Racławicach (im. Marii Konopnickiej)
  Publiczna
  12 258-60-50
  12 258-60-50
  Racławice 329
  32-049 Racławice
  814314
  Szkoła Podstawowa im.Komisji Edukacji Narodowej w Czubrowicach (im. Komisji Edukacji Narodowej)
  Publiczna
  12 389-80-45
  12 389-80-45
  Czubrowice 85
  32-049 Czubrowice
  68513
  Szkoła Podstawowa w Saspowie
  Publiczna
  12 389-50-25
  12 389-50-25
  Sąspów 32
  32-048 Sąspów
  555-
  Szkoła Filialna w Szklarach
  Publiczna
  12 389-50-31
  12 389-50-31
  Szklary 121
  32-048 Szklary
  321-
  Szkoła Podstawowa Fundacji "Elementarz" z Oddziałem Przedszkolnym w Gotkowicach
  Niepubliczna
  12 389-50-85
  12 389-50-85
  ul. Gotkowice 56
  32-048 Gotkowice
  ---
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 89,94 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  89,94
  Małopolskie
  98,59
  Kraj
  100,01
 • 87,43 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina
  87,43
  woj. małopolskie
  93,36
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Jerzmanowice-Przeginia) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Jerzmanowice-Przeginia) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  21,0
  Województwo
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 • 27,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 21,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Jerzmanowice-Przeginia

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jerzmanowice-Przeginia aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jerzmanowicach (im. Akademii Krakowskiej)
  Publiczne
  12 389-09-60
  12 389-09-60
  Jerzmanowice 366
  32-048 Jerzmanowice
  7178-
  Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Przegini (Papież Jan Paweł II)
  Publiczne
  12 389-80-14
  12 389-80-14
  Przeginia 403
  32-049 Przeginia
  7160-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 15,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Jerzmanowice-Przeginia, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Jerzmanowice-Przeginia, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Jerzmanowice-Przeginia, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jerzmanowice-Przeginia - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Jerzmanowice-Przeginia

 • Według danych GUS z 2017 roku w gminie Jerzmanowice-Przeginia znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 470)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w gminie Jerzmanowice-Przeginia: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 3 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 2).  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 68 (uczestnicy: 13 200)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 200)
  • koncerty: 38 (uczestnicy: 11 300)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 500)
  • konkursy: 15 (uczestnicy: 690)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 300)
  • inne: 1 (uczestnicy: 110)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 173)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 46)
  • koło gospodyń wiejskich: 8 (członkowie: 127)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 10)
  • tańca: 1 (absolwenci: 10)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 201)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 183)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 18)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Jerzmanowice-Przeginia działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 40 051 wolumenów oraz 10 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 38 767 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 22
  • dostępne dla czytelników: 14
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 14
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Kluby sportowe w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Jerzmanowice-Przeginia działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 210 członków. Zarejestrowano 210 ćwiczących (mężczyźni: 118, kobiety: 92, chłopcy do lat 18: 118, dziewczęta do lat 18: 92). Aktywnych było 12 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Jerzmanowice-Przeginia w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)