Gmina Krzeszowice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja, tabele)

Gmina Krzeszowice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Krzeszowice to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa małopolskiego, powiatu krakowskiego. Gmina Krzeszowice ma 32 291 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 11,8% ludności powiatu. Gmina stanowi 11,3% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Krzeszowice.
 • 32 291 Liczba mieszkańców
 • 139,0 km² Powierzchnia
 • 232 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 12 Numer kierunkowy
 • KRA Tablice rejestracyjne
 • Wacław Gregorczyk Burmistrz gminy
Gmina Krzeszowice na mapie
Identyfikatory
 • 19.632350.1419 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1206063
Herb gminy Krzeszowice
Gmina Krzeszowice herb

Gmina Krzeszowice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-065Poczta Krzeszowice 001, ul. Daszyńskiego 9
32-065Skrytki Pocztowe Poczta Krzeszowice 001, ul. Daszyńskiego 9
32-067Poczta Tenczynek

Gmina Krzeszowice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Krzeszowice)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Krzeszowicach
(12) 252-08-00
(12) 252-08-02
ul. Grunwaldzka 4
32-065 Krzeszowice
ZUS Oddział w Krakowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Pędzichów 27
31-080 Kraków

Gmina Krzeszowice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Gmina Krzeszowice ma 32 291 mieszkańców, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 2,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Krzeszowice zawarli w 2016 roku 156 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,9% mieszkańców gminy Krzeszowice jest stanu wolnego, 60,0% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Krzeszowice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -57. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,8 na 1000 mieszkańców gminy Krzeszowice. W 2016 roku urodziło się 279 dzieci, w tym 49,8% dziewczynek i 50,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 341 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,16 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 50,4% zgonów w gminie Krzeszowice spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,5% zgonów w gminie Krzeszowice były nowotwory, a 3,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Krzeszowice przypada 10.38 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 247 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 246 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Krzeszowice 1. W tym samym roku 10 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 13 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -3.

  61,2% mieszkańców gminy Krzeszowice jest w wieku produkcyjnym, 17,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Krzeszowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 32 291 Liczba mieszkańców
 • 16 728 Kobiety
 • 15 563 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Krzeszowice w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Krzeszowice w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Krzeszowice w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Krzeszowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 41,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Krzeszowice
  41,7 lat
  Województwo
  40,3 lat
  Polska
  41,2 lat
 • 43,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Krzeszowice, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Krzeszowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Krzeszowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Krzeszowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Krzeszowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,9% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Krzeszowice
  27,9%
  woj. małopolskie
  30,6%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,3% Kobiety
  (Panny)
 • 32,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,0% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  60,1%
  woj. małopolskie
  56,8%
  Polska
  55,8%
 • 58,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,9%
  woj. małopolskie
  8,9%
  Polska
  9,6%
 • 14,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,9%
  Małopolskie
  3,4%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • gm. Krzeszowice
  0,2%
  Województwo
  0,4%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Krzeszowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Krzeszowice w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  4,8
  Małopolskie
  5,3
  Kraj
  5,0
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  1,4
  Małopolskie
  1,4
  Kraj
  1,7
 • 156 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Krzeszowice w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Krzeszowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -57 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -44 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,8 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -1,8
  woj. małopolskie
  1,7
  Kraj
  -0,2
 • 0,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Krzeszowice w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Krzeszowice w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Krzeszowice w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Krzeszowice w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 279 Urodzenia żywe
 • 139 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 140 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,8%
  50,2%
 • 8,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  8,6
  woj. małopolskie
  10,8
  Polska
  10,0
 • 41,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  41,8
  woj. małopolskie
  43,8
  Cały kraj
  41,7
 • 6.76 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6.76
 • 39.25 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39.25
 • 96.96 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96.96
 • 92.42 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 92.42
 • 35.3 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35.3
 • 6.55 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.55
 • 0.12 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.12
 • 3 341 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 290 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 391 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 341 g
  Małopolskie
  3 324 g
  Cały kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 22 Waga 4500g - 4999g
 • 22
 • 219 Waga 4000g - 4499g
 • 219
 • 857 Waga 3500g - 3999g
 • 857
 • 1 122 Waga 3000g - 3499g
 • 1 122
 • 420 Waga 2500g - 2999g
 • 420
 • 108 Waga 2000g - 2499g
 • 108
 • 33 Waga 1500g - 1999g
 • 33
 • 16 Waga 1000g - 1499g
 • 16
 • 12 Waga 600g - 999g
 • 12
 • 1,38 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Krzeszowice
  1,38
  woj. małopolskie
  1,40
  Polska
  1,36
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Krzeszowice
  0,68
  Województwo
  0,68
  Polska
  0,66
 • 1,16 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Krzeszowice
  1,16
  woj. małopolskie
  1,18
  Kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w gminie Krzeszowice w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 336 Zgony
 • 152 Kobiety
  (Zgony)
 • 184 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,2%
  54,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,4 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Krzeszowice
  10,4
  woj. małopolskie
  9,1
  Kraj
  10,1
 • 86,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  86,2
  Województwo
  84,5
  Cały kraj
  101,5
 • 3,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  3,9
  woj. małopolskie
  3,4
  Polska
  4,0
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Krzeszowice
  2,5
  Województwo
  2,5
  Cała Polska
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,2
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krakowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 54,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Krzeszowice
  54,6%
  Małopolskie
  50,2%
  Cały kraj
  45,7%
 • 27,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  27,2%
  woj. małopolskie
  28,1%
  Cały kraj
  26,7%
 • 3,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  3,1%
  Województwo
  4,6%
  Polska
  6,1%
 • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  5,3
  Cały kraj
  5,9
 • 72,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  72,9
  Cała Polska
  74,3
 • 256,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Krzeszowice
  256,1
  Małopolskie
  261,6
  Cały kraj
  274,3
 • 248,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  248,4
  Polska
  261,6
 • 513,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 546,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 479,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  513,6
  Małopolskie
  467,3
  Kraj
  469,0
 • 82,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 130,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  82,4
  Małopolskie
  72,0
  Polska
  87,7
 • 32,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Krzeszowice
  32,0
  Województwo
  31,1
  Polska
  31,8
 • 9,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Krzeszowice
  9,5
  woj. małopolskie
  7,3
  Polska
  8,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  1,0%
  Małopolskie
  0,8%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 247 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 125 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 122 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 246 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 133 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 113 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Wymeldowania za granicę
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -2 Saldo migracji
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 10 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 Saldo migracji wewnętrznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Saldo migracji zagranicznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Krzeszowice w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Krzeszowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Krzeszowice, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Krzeszowice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w gminie Krzeszowice oddano do użytku 54 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,67 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 92,6% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 7,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Krzeszowice to 5,76 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w gminie Krzeszowice to 159,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Krzeszowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 54 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 1,67 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Gmina Krzeszowice
  1,67
  woj. małopolskie
  5,14
  Cała Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 50 Użytek własny
 • 4 Sprzedaż lub wynajem
 • 92,6%
  7,4%
 • 311 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,76 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • gm. Krzeszowice
  5,76
  woj. małopolskie
  3,93
  Kraj
  3,96
 • 9,63 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Gmina
  9,63
  woj. małopolskie
  20,17
  Polska
  16,85
 • 8 623 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 159,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • gm. Krzeszowice
  159,7 m2
  Województwo
  95,3 m2
  Polska
  94,5 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Gmina
  0,27 m2
  Województwo
  0,49 m2
  Cała Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Krzeszowice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W gminie Krzeszowice na 1000 mieszkańców pracuje 146 osób . 51,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Krzeszowice wynosiło w 2016 roku 7,8% (8,6% wśród kobiet i 7,2% wśród mężczyzn).

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Krzeszowice wynosi 4 509,18 PLN, co odpowiada 105.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Krzeszowice 4 186 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 070 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 116.

  28,6% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Krzeszowice pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,6% w przemyśle i budownictwie, a 25,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Krzeszowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 146 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Krzeszowice
  146,0
  woj. małopolskie
  231,0
  Cały kraj
  240,0
 • 7,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 8,6% Kobiety
 • 7,2% Mężczyźni
 • Gmina
  7,8%
  Małopolskie
  6,7%
  Cała Polska
  8,3%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Krzeszowice w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Krzeszowice w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Krzeszowice w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Krzeszowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 4 509 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Krzeszowice
  4 509 PLN
  woj. małopolskie
  4 078 PLN
  Kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Krzeszowice w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Krzeszowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 186 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 070 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 116 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,49 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Krzeszowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 28,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 30,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 27,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,6% Przemysł i budownictwo
 • 17,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 35,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 25,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 24,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 27,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,8% Pozostałe
 • 26,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Krzeszowice w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Krzeszowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 4 726 Pracujący ogółem
 • 2 441 Kobiety
 • 2 285 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Krzeszowice w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,2% W wieku produkcyjnym
 • 55,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Krzeszowice, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 63,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  63,3
  Województwo
  61,3
  Cały kraj
  61,7
 • 35,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  35,0
  Województwo
  30,8
  Cały kraj
  32,7
 • 123,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  123,5
  woj. małopolskie
  101,0
  Cała Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 61,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Krzeszowice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w gminie Krzeszowice stwierdzono szacunkowo 357 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,10 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Krzeszowice wynosi 65,20% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Krzeszowice najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,59 (wykrywalność 56%) oraz przeciwko mieniu - 5,53 (wykrywalność 40%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,80 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,14 (58%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,29 (82%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Krzeszowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Krzeszowice.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Krzeszowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 357 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 357
 • 244 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 244
 • 37 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 37
 • 58 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 58
 • 9 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 9
 • 178 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 178
 • 11,10 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Krzeszowice
  11,10
  woj. małopolskie
  21,50
  Polska
  19,48
 • 7,59 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Krzeszowice
  7,59
  Województwo
  13,15
  Cały kraj
  12,76
 • 1,14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,14
  Małopolskie
  5,84
  Cała Polska
  3,91
 • 1,80 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Krzeszowice
  1,80
  woj. małopolskie
  1,59
  Cała Polska
  1,91
 • 0,29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,29
  Województwo
  0,36
  Kraj
  0,47
 • 5,53 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,53
  Województwo
  9,33
  Kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Krzeszowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Krzeszowice
  65%
  woj. małopolskie
  73%
  Polska
  67%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  56%
  woj. małopolskie
  61%
  Cały kraj
  55%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  58%
  Małopolskie
  88%
  Polska
  83%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Małopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  83%
  woj. małopolskie
  78%
  Cała Polska
  83%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  41%
  Województwo
  49%
  Kraj
  46%

Gmina Krzeszowice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Krzeszowice wyniosła w 2015 roku 87,7 mln złotych, co daje 2,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.5% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu gminy Krzeszowice - 40.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16.5%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,2 mln złotych, czyli 12,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Krzeszowice wyniosła w 2015 roku 89,9 mln złotych, co daje 2,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.7% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (48.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26.3%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (8.5%). W budżecie gminy Krzeszowice wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 700 złotych na mieszkańca (25,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 17,5 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w gminie Krzeszowice według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Krzeszowice według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Krzeszowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Krzeszowice według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  66,5 mln

  2,1 tys(100%)

  73,5 mln

  2,3 tys(100%)

  85,7 mln

  2,7 tys(100%)

  85,3 mln

  2,6 tys(100%)

  80,7 mln

  2,5 tys(100%)

  77,0 mln

  2,4 tys(100%)

  81,8 mln

  2,5 tys(100%)

  87,7 mln

  2,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  31,1 mln

  977(46.7%)

  31,6 mln

  991(43%)

  31,9 mln

  996(37.2%)

  30,4 mln

  938(35.6%)

  31,8 mln

  979(39.4%)

  32,4 mln

  997(42.1%)

  34,0 mln

  1,0 tys(41.6%)

  35,9 mln

  1,1 tys(40.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,9 mln

  184(8.8%)

  6,0 mln

  188(8.2%)

  11,5 mln

  360(13.5%)

  13,3 mln

  411(15.6%)

  11,2 mln

  346(13.9%)

  8,4 mln

  257(10.9%)

  8,7 mln

  268(10.6%)

  14,5 mln

  448(16.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,0 mln

  252(12.1%)

  8,2 mln

  258(11.2%)

  9,2 mln

  288(10.8%)

  9,5 mln

  294(11.2%)

  10,3 mln

  316(12.7%)

  10,3 mln

  318(13.4%)

  10,9 mln

  337(13.4%)

  11,3 mln

  350(12.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,1 mln

  224(10.7%)

  7,3 mln

  227(9.9%)

  7,3 mln

  226(8.5%)

  7,5 mln

  233(8.8%)

  8,2 mln

  252(10.1%)

  8,0 mln

  246(10.4%)

  9,0 mln

  277(11%)

  9,0 mln

  279(10.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,6 mln

  114(5.5%)

  7,5 mln

  235(10.2%)

  10,1 mln

  315(11.8%)

  10,8 mln

  334(12.7%)

  7,7 mln

  236(9.5%)

  5,3 mln

  164(6.9%)

  5,0 mln

  155(6.2%)

  4,7 mln

  145(5.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,8 mln

  56,4(2.7%)

  2,5 mln

  79,3(3.4%)

  4,0 mln

  126(4.7%)

  3,1 mln

  94,8(3.6%)

  3,2 mln

  97,3(3.9%)

  3,9 mln

  121(5.1%)

  3,8 mln

  117(4.7%)

  3,7 mln

  116(4.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,4 mln

  43,0(2.1%)

  1,7 mln

  52,0(2.3%)

  1,2 mln

  37,8(1.4%)

  996,2 tys

  30,7(1.2%)

  1,0 mln

  31,8(1.3%)

  1,5 mln

  45,0(1.9%)

  1,5 mln

  47,1(1.9%)

  1,7 mln

  51,6(1.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,5 mln

  47,0(2.2%)

  1,3 mln

  40,7(1.8%)

  1,1 mln

  34,2(1.3%)

  1,2 mln

  35,5(1.3%)

  1,1 mln

  33,2(1.3%)

  1,2 mln

  36,2(1.5%)

  1,3 mln

  40,9(1.6%)

  1,5 mln

  47,6(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  986,3 tys

  31,0(1.5%)

  2,1 mln

  67,2(2.9%)

  5,4 mln

  169(6.3%)

  4,5 mln

  138(5.2%)

  1,9 mln

  57,6(2.3%)

  974,3 tys

  30,0(1.3%)

  2,1 mln

  63,7(2.5%)

  1,3 mln

  39,6(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  433,3 tys

  13,6(0.7%)

  738,4 tys

  23,2(1%)

  1,4 mln

  44,3(1.7%)

  1,9 mln

  58,7(2.2%)

  2,3 mln

  69,9(2.8%)

  1,7 mln

  53,4(2.3%)

  1,2 mln

  37,1(1.5%)

  1,0 mln

  30,9(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,0 mln

  63,1(3%)

  2,0 mln

  62,1(2.7%)

  750,5 tys

  23,4(0.9%)

  683,8 tys

  21,1(0.8%)

  402,0 tys

  12,4(0.5%)

  394,0 tys

  12,1(0.5%)

  1,7 mln

  52,7(2.1%)

  712,0 tys

  22,0(0.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  587,5 tys

  18,5(0.9%)

  648,3 tys

  20,3(0.9%)

  214,6 tys

  6,7(0.3%)

  290,3 tys

  9,0(0.3%)

  265,0 tys

  8,2(0.3%)

  163,2 tys

  5,0(0.2%)

  314,2 tys

  9,7(0.4%)

  607,0 tys

  18,7(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,7 mln

  52,2(2.5%)

  1,0 mln

  32,2(1.4%)

  821,9 tys

  25,6(1%)

  533,8 tys

  16,5(0.6%)

  590,0 tys

  18,2(0.7%)

  855,9 tys

  26,3(1.1%)

  501,6 tys

  15,5(0.6%)

  486,4 tys

  15,0(0.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,9 tys

  1,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  331,6 tys

  10,2(0.4%)

  Handel

  [Dział 500]

  99,3 tys

  3,1(0.1%)

  92,2 tys

  2,9(0.1%)

  73,9 tys

  2,3(0.1%)

  89,7 tys

  2,8(0.1%)

  138,0 tys

  4,2(0.2%)

  1,2 mln

  35,6(1.5%)

  818,5 tys

  25,2(1%)

  324,2 tys

  10,0(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  156,3 tys

  4,9(0.2%)

  126,5 tys

  4,0(0.2%)

  149,0 tys

  4,6(0.2%)

  185,5 tys

  5,7(0.2%)

  260,5 tys

  8,0(0.3%)

  141,1 tys

  4,3(0.2%)

  235,0 tys

  7,2(0.3%)

  255,8 tys

  7,9(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  5,1 tys

  0,2(0%)

  44,9 tys

  1,4(0.1%)

  132,5 tys

  4,1(0.2%)

  46,4 tys

  1,4(0.1%)

  4,9 tys

  0,2(0%)

  8,2 tys

  0,3(0%)

  238,1 tys

  7,3(0.3%)

  219,7 tys

  6,8(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  34,6 tys

  1,1(0.1%)

  29,3 tys

  0,9(0%)

  38,4 tys

  1,2(0%)

  2,9 tys

  0,1(0%)

  17,2 tys

  0,5(0%)

  41,7 tys

  1,3(0.1%)

  47,9 tys

  1,5(0.1%)

  33,6 tys

  1,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  29,8 tys

  0,9(0%)

  9,9 tys

  0,3(0%)

  9,8 tys

  0,3(0%)

  10,0 tys

  0,3(0%)

  10,0 tys

  0,3(0%)

  10,0 tys

  0,3(0%)

  10,0 tys

  0,3(0%)

  10,0 tys

  0,3(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  70,3 tys

  2,2(0.1%)

  98,4 tys

  3,1(0.1%)

  235,4 tys

  7,3(0.3%)

  186,9 tys

  5,8(0.2%)

  425,7 tys

  13,1(0.5%)

  414,0 tys

  12,7(0.5%)

  298,0 tys

  9,2(0.4%)

  5,0 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,3 tys

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  770

  0,0(0%)

  900

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  355

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,1(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  419,3 tys

  13,1(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  90,6 tys

  2,8(0.1%)

  91,3 tys

  2,9(0.1%)

  85,5 tys

  2,7(0.1%)

  99,6 tys

  3,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Krzeszowice według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Krzeszowice według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Krzeszowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Krzeszowice według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  61,4 mln

  1,9 tys(100%)

  61,2 mln

  1,9 tys(100%)

  76,4 mln

  2,4 tys(100%)

  81,2 mln

  2,5 tys(100%)

  80,0 mln

  2,5 tys(100%)

  79,0 mln

  2,4 tys(100%)

  84,4 mln

  2,6 tys(100%)

  89,9 mln

  2,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  31,2 mln

  980(50.8%)

  30,9 mln

  968(50.5%)

  32,1 mln

  1,0 tys(42%)

  34,3 mln

  1,1 tys(42.3%)

  35,9 mln

  1,1 tys(44.9%)

  37,6 mln

  1,2 tys(47.6%)

  41,9 mln

  1,3 tys(49.6%)

  43,5 mln

  1,3 tys(48.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  17,0 mln

  535(27.8%)

  19,0 mln

  596(31.1%)

  19,5 mln

  608(25.5%)

  19,9 mln

  613(24.5%)

  20,9 mln

  643(26.1%)

  21,4 mln

  660(27.1%)

  22,0 mln

  677(26%)

  23,6 mln

  730(26.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,5 mln

  203(10.5%)

  6,2 mln

  196(10.2%)

  6,8 mln

  212(8.9%)

  6,8 mln

  209(8.3%)

  7,2 mln

  222(9%)

  7,1 mln

  219(9%)

  7,4 mln

  228(8.8%)

  7,7 mln

  236(8.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  294,7 tys

  9,3(0.5%)

  122,4 tys

  3,8(0.2%)

  1,9 mln

  60,6(2.5%)

  9,9 mln

  305(12.2%)

  2,6 mln

  81,4(3.3%)

  3,7 mln

  115(4.7%)

  3,5 mln

  108(4.1%)

  6,2 mln

  193(7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  968,5 tys

  30,4(1.6%)

  1,0 mln

  31,6(1.6%)

  4,6 mln

  144(6.1%)

  1,3 mln

  40,3(1.6%)

  4,5 mln

  138(5.6%)

  1,5 mln

  44,8(1.8%)

  2,6 mln

  81,5(3.1%)

  2,8 mln

  85,2(3.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  53,2(2.8%)

  684,9 tys

  21,5(1.1%)

  5,1 mln

  158(6.6%)

  5,3 mln

  164(6.6%)

  3,5 mln

  109(4.4%)

  3,0 mln

  90,9(3.7%)

  2,5 mln

  76,3(2.9%)

  1,6 mln

  49,1(1.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  50,7 tys

  1,6(0.1%)

  196,0 tys

  6,1(0.3%)

  601,8 tys

  18,8(0.8%)

  307,8 tys

  9,5(0.4%)

  811,3 tys

  25,0(1%)

  1,3 mln

  38,8(1.6%)

  828,3 tys

  25,5(1%)

  1,2 mln

  36,5(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  382,0 tys

  12,0(0.6%)

  426,6 tys

  13,4(0.7%)

  381,9 tys

  11,9(0.5%)

  429,4 tys

  13,2(0.5%)

  1,2 mln

  38,2(1.5%)

  514,8 tys

  15,8(0.7%)

  1,3 mln

  38,7(1.5%)

  817,3 tys

  25,2(0.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  423,4 tys

  13,3(0.7%)

  1,4 mln

  44,8(2.3%)

  3,3 mln

  103(4.3%)

  1,9 mln

  59,3(2.4%)

  1,8 mln

  55,7(2.3%)

  634,4 tys

  19,5(0.8%)

  358,6 tys

  11,0(0.4%)

  602,9 tys

  18,6(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  395,9 tys

  12,4(0.6%)

  461,6 tys

  14,5(0.8%)

  459,5 tys

  14,3(0.6%)

  479,0 tys

  14,8(0.6%)

  536,7 tys

  16,5(0.7%)

  578,4 tys

  17,8(0.7%)

  606,8 tys

  18,7(0.7%)

  587,1 tys

  18,1(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,3 mln

  41,4(2.1%)

  133,6 tys

  4,2(0.2%)

  234,8 tys

  7,3(0.3%)

  654

  0,0(0%)

  215,6 tys

  6,6(0.3%)

  281

  0,0(0%)

  31,9 tys

  1,0(0%)

  574,7 tys

  17,7(0.6%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  5,1 tys

  0,2(0%)

  44,9 tys

  1,4(0.1%)

  132,5 tys

  4,1(0.2%)

  46,4 tys

  1,4(0.1%)

  4,9 tys

  0,2(0%)

  8,2 tys

  0,3(0%)

  238,1 tys

  7,3(0.3%)

  219,7 tys

  6,8(0.2%)

  Handel

  [Dział 500]

  90,4 tys

  2,8(0.1%)

  89,5 tys

  2,8(0.1%)

  84,1 tys

  2,6(0.1%)

  99,9 tys

  3,1(0.1%)

  141,3 tys

  4,4(0.2%)

  854,1 tys

  26,3(1.1%)

  323,2 tys

  10,0(0.4%)

  214,2 tys

  6,6(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  592,4 tys

  18,6(1%)

  60,3 tys

  1,9(0.1%)

  37,6 tys

  1,2(0%)

  62,5 tys

  1,9(0.1%)

  136,1 tys

  4,2(0.2%)

  64,2 tys

  2,0(0.1%)

  490,1 tys

  15,1(0.6%)

  113,4 tys

  3,5(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  24,5 tys

  0,8(0%)

  21,3 tys

  0,7(0%)

  127,9 tys

  4,0(0.2%)

  32,5 tys

  1,0(0%)

  90,2 tys

  2,8(0.1%)

  215,5 tys

  6,6(0.3%)

  130,9 tys

  4,0(0.2%)

  105,7 tys

  3,3(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  59,1 tys

  1,9(0.1%)

  5,7 tys

  0,2(0%)

  352,5 tys

  11,0(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,3(0%)

  53,5 tys

  1,6(0.1%)

  31,3 tys

  1,0(0%)

  35,3 tys

  1,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,4 tys

  0,4(0%)

  7,0

  0,0(0%)

  12,6 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  327,7 tys

  10,3(0.5%)

  153,8 tys

  4,8(0.3%)

  264,6 tys

  8,3(0.3%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,1(0%)

  11,9 tys

  0,4(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,3 tys

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  770

  0,0(0%)

  900

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  355

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  4,2 tys

  0,1(0%)

  2,9 tys

  0,1(0%)

  20,9 tys

  0,7(0%)

  15,8 tys

  0,5(0%)

  19,3 tys

  0,6(0%)

  13,4 tys

  0,4(0%)

  15,4 tys

  0,5(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  64,3 tys

  2,0(0.1%)

  92,4 tys

  2,9(0.2%)

  229,8 tys

  7,2(0.3%)

  279,7 tys

  8,6(0.3%)

  333,0 tys

  10,3(0.4%)

  433,4 tys

  13,3(0.5%)

  260,0 tys

  8,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  122,6 tys

  3,8(0.2%)

  180,0 tys

  5,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Krzeszowice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 7 212 mieszkańców gminy Krzeszowice jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 3 588 kobiet oraz 3 624 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 10,6% średnie ogólnokształcące, a 18,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,8% mieszkańców gminy Krzeszowice, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 19,1% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy gminy Krzeszowice mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Krzeszowice największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,9%) oraz zasadnicze zawodowe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,9%) oraz średnie zawodowe (20,3%).

  18,6% mieszkańców gminy Krzeszowice w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 19,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 855 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,00 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,7% ludności (27,7% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,22.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,3% wśród dziewczyn i 11,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 90,97.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,8% mieszkańców (17,9% wśród dziewczyn i 15,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 28 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,9% mieszkańców gminy Krzeszowice w wieku potencjalnej nauki (24,7% kobiet i 25,1% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Krzeszowice
  16,4%
  woj. małopolskie
  18,2%
  Cała Polska
  17,9%
 • 18,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 18,4% W miastach
  (wyższe)
 • 15,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 31,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  31,0%
  Województwo
  33,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 32,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 36,1% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 30,0% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  2,0%
  Województwo
  2,6%
  Kraj
  2,7%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,5% W miastach
  (policealne)
 • 1,6% Na wsi
  (policealne)
 • 10,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Krzeszowice
  10,6%
  woj. małopolskie
  12,6%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,9% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  18,4%
  woj. małopolskie
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,7% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 18,6% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  26,8%
  Małopolskie
  24,2%
  Cały kraj
  22,9%
 • 20,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,3% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,3% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Krzeszowice
  5,3%
  Małopolskie
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 4,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,4% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 19,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Krzeszowice
  19,1%
  Małopolskie
  18,1%
  Kraj
  19,3%
 • 21,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 19,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Krzeszowice
  1,4%
  woj. małopolskie
  1,2%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,5% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Krzeszowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 855 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  855,0
  Województwo
  841,0
  Cała Polska
  842,0
 • 1,00 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • gm. Krzeszowice
  1,00
  Województwo
  1,11
  Cała Polska
  1,12
 •  
 • 65,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 65,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 10,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Krzeszowice

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Krzeszowice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe
  Publiczne
  12 357-12-05
  ul. Batalionów Chłopskich 9
  32-065 Krzeszowice
  1225722
  Przedszkole Samorządowe w Tenczynku
  Publiczne
  12 282-17-17
  12 282-17-17
  ul. Wł.Reymonta 3
  32-067 Tenczynek
  921615
  Przedszkole Samorządowe w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej
  Publiczne
  12 282-02-08
  12 282-02-08
  ul. Szkolna 2
  32-065 Wola Filipowska
  5114-
  NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "KRAINA BAJEK"
  Niepubliczny
  12 282-20-02
  Rudno 48A
  32-067 Rudno
  ---
  Zielone Przedszkole
  Niepubliczny
  12 282-00-31
  ul. ul. Krakowska 36
  32-065 Nawojowa Góra
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Małych Tygrysków
  Niepubliczne
  60 345-24-26
  ul. ŻBICKA 7
  32-065 Krzeszowice
  ---
  NIepubliczne Przedszkole TUPTUSIE
  Niepubliczne
  12 257-91-50
  12 257-91-50
  ul. Żbicka 91
  32-065 Krzeszowice
  ---
  Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach (Św. Andrzej)
  Niepubliczne
  12 282-01-43
  12 282-07-08
  ul. Nowa Wieś 59
  32-065 Krzeszowice
  ---
  Zielone Przedszkole-niepubliczne przedszkole
  Niepubliczne
  50 770-00-00
  ul. Krakowska 36
  32-065 Nawojowa Góra
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Krzeszowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 86,22 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  86,22
  woj. małopolskie
  88,87
  Polska
  90,94
 • 86,09 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  86,09
  Województwo
  88,42
  Cała Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Krzeszowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Krzeszowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Krzeszowice
  17,0
  Województwo
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 •  
 • 153,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 135,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Krzeszowice

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Krzeszowice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczna
  12 282-00-61
  12 282-00-61
  ul. Szkolna 7
  32-065 Krzeszowice
  2762650
  Szkoła Podstawowa (Władysław Jagiełło)
  Publiczna
  12 282-17-16
  ul. Szkolna 6
  32-067 Tenczynek
  11248-
  Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej
  Publiczna
  12 282-02-08
  12 282-02-08
  ul. Szkolna 2
  32-065 Wola Filipowska
  10190-
  Szkoła Podstawowa (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  12 283-60-64
  12 258-65-80
  Zalas 533
  32-067 Zalas
  8159-
  Szkoła Podstawowa w Filipowicach (Stanisław Wyspiański)
  Publiczna
  12 283-70-15
  12 283-70-15
  Filipowice
  32-065 Filipowice
  812816
  Szkoła Podstawowa im. Jana Łachuta (Jan Łachut)
  Publiczna
  12 283-50-21
  12 283-50-21
  ul. brak 47
  32-065 Ostrężnica
  811717
  Szkoła Podstawowa w Nawojowej Górze (Marszałek Józef Piłsudski)
  Publiczna
  12 282-07-54
  12 282-07-54
  ul. Szkolna 1
  32-065 Nawojowa Góra
  711413
  Szkoła Podstawowa (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  12 283-50-83
  12 283-50-83
  Nowa Góra 331
  32-065 Nowa Góra
  7103-
  Szkoła Podstawowa w Sance (im.Jana Brzechwy)
  Publiczna
  12 283-60-61
  12 283-60-61
  Sanka 266
  32-067 Sanka
  79212
  Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Paczółtowicach (Janusz Korczak)
  Publiczna
  12 282-91-15
  12 282-91-15
  Paczółtowice 2
  32-065 Paczółtowice
  67111
  Szkoła Podstawowa w Miękini (Krystyny i Andrzeja Potockich)
  Publiczna
  12 282-16-55
  12 282-16-55
  Miękinia 180
  32-065 Miękinia
  66616
  Szkoła Podstawowa im. mjr Józefa Ryłko (mjr Józef Ryłko)
  Publiczna
  12 282-14-69
  12 282-14-69
  Czerna 274
  32-065 Czerna
  66316
  PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
  Publiczna
  12 282-20-02
  Rudno 48
  32-067 Rudno
  52010
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Krzeszowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 90,97 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • gm. Krzeszowice
  90,97
  Małopolskie
  97,29
  Kraj
  98,90
 • 87,63 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  87,63
  Małopolskie
  93,62
  Cała Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Krzeszowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Krzeszowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Gmina
  21,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 • 70,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 53,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Krzeszowice

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Krzeszowice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Gimnazjum (Adam Mickiewicz)
  Publiczne
  12 257-92-40
  12 257-92-58
  ul. Długa 22
  32-065 Krzeszowice
  1635146
  Publiczne Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej
  Publiczne
  12 282-02-08
  12 282-02-08
  ul. Szkolna 2
  32-065 Wola Filipowska
  6132-
  Gimnazjum (Brak)
  Publiczne
  12 283-50-83
  12 283-50-83
  Nowa Góra 331
  32-065 Nowa Góra
  6122-
  Gimnazjum (Władysław Jagiełło)
  Publiczne
  ul. Szkolna 6
  32-067 Tenczynek
  6118-
  Gimnazjum w Zalasiu (-)
  Publiczne
  12 283-60-64
  12 258-65-80
  Zalas 533
  32-067 Zalas
  6113-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w gminie Krzeszowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w gminie Krzeszowice w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Gmina Krzeszowice
  2,0
  woj. małopolskie
  4,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 30 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 30
 • 13 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 13
 • 14,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 12,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Gmina Krzeszowice
  28,0
  Małopolskie
  23,0
  Polska
  23,0
 • 28 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 28
 • 28 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 28
 • 22,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 15,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w gminie Krzeszowice

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Krzeszowice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  12 282-05-40
  12 282-22-11
  ul. Krakowska 15
  32-065 Krzeszowice
  11284-
  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia (Zygmunt Noskowski)
  Publiczna
  12 282-08-25
  12 282-08-25
  ul. OGRODOWA 7
  32-065 Krzeszowice
  -20226
  Liceum Ogólnokształcące (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczne
  12 282-03-46
  12 282-03-46
  ul. Ogrodowa 3
  32-065 Krzeszowice
  720227
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  12 282-05-40
  12 282-22-11
  ul. Krakowska 15
  32-065 Krzeszowice
  5129-
  Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych
  Publiczne
  12 282-05-40
  12 282-22-11
  ul. Krakowska 15
  32-065 Krzeszowice
  271-
  Szkoła Policealna Zaoczna
  Publiczna
  12 282-05-40
  12 282-22-11
  ul. Krakowska 15
  32-065 Krzeszowice
  ---
  Szkoła Główna Służb Społecznych Kolegium Królewskie w Krzeszowicach
  Niepubliczna
  12 633-26-06
  ul. ul. Szkolna 7
  32-065 Krzeszowice
  ---
  Kolegium Królewskie - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krzeszowicach
  Niepubliczne
  12 633-26-06
  ul. ul. Szkolna 7
  32-065 Krzeszowice
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, zaoczne
  Niepubliczne
  60 621-21-33
  ul. Długa 22
  32-065 Krzeszowice
  ---
  Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne mgr Stefana Kwietniowskiego
  Niepubliczne
  12 276-50-91
  12 276-50-91
  ul. Szkolna 7
  32-065 Krzeszowice
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Krzeszowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 18,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Krzeszowice, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Krzeszowice, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Krzeszowice, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)