Gmina Wierzbica w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, regon, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja)

Gmina Wierzbica - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Gmina Wierzbica to gmina wiejska. Należy do województwa lubelskiego, powiatu chełmskiego. Gmina Wierzbica ma 5 136 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 6,5% ludności powiatu. Gmina stanowi 7,7% powierzchni powiatu.
  • 5 136 Liczba mieszkańców
  • 145,8 km² Powierzchnia
  • 36 osób/km² Gęstość zaludnienia
  • (+48) 82 Numer kierunkowy
  • LCH Tablice rejestracyjne
  • Zdzisława Bożena Deniszczuk Wójt gminy
Gmina Wierzbica na mapie
Identyfikatory
  • 23.299551.2742 Współrzędne GPS
  • TERYT (TERC) 0603122
Herb gminy Wierzbica
Gmina Wierzbica herb

Gmina Wierzbica - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
22-150Poczta Wierzbica koło Chełma

Gmina Wierzbica - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Wierzbica)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Wierzbica
(82) 569-32-66 22
(82) 569-32-22
ul. Włodawska 1
22-150 Wierzbica
ZUS Inspektorat w Chełmie (podlega pod: ZUS Oddział w Biłgoraju)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.30, Wt: 7.00-15.30, Śr: 7.00-15.30, Cz: 7.00-15.30, Pt: 7.00-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. I Armii Wojska Polskiego 8
22-100 Chełm

Gmina Wierzbica - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

  • Demografia w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Gmina Wierzbica ma 5 136 mieszkańców, z czego 49,8% stanowią kobiety, a 50,2% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 6,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,9 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

    Mieszkańcy gminy Wierzbica zawarli w 2017 roku 58 małżeństw, co odpowiada 11,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
    30,6% mieszkańców gminy Wierzbica jest stanu wolnego, 53,8% żyje w małżeństwie, 3,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,9% to wdowy/wdowcy.

    Gmina Wierzbica ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -9. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,74 na 1000 mieszkańców gminy Wierzbica. W 2017 roku urodziło się 50 dzieci, w tym 44,0% dziewczynek i 56,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 336 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,72 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

    W 2016 roku 51,3% zgonów w gminie Wierzbica spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,5% zgonów w gminie Wierzbica były nowotwory, a 4,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Wierzbica przypada 10.52 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

    W 2017 roku zarejestrowano 28 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 83 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Wierzbica -55. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 4 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

    62,8% mieszkańców gminy Wierzbica jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
  • Liczba i płeć mieszkańców gminy Wierzbica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 5 136 Liczba mieszkańców
  • 2 560 Kobiety
  • 2 576 Mężczyźni
  • 49,8%
    50,2%
  • 99 Współczynnik feminizacji
    (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
  • 101 Współczynnik maskulinizacji
    (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
  • Wykres - Populacja w gminie Wierzbica w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek kobiet w gminie Wierzbica w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Wierzbica w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wiek mieszkańców gminy Wierzbica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 39,9 lat Średni wiek mieszkańców
  • Tutaj
    39,9 lat
    Województwo
    41,6 lat
    Kraj
    41,4 lat
  • 41,8 lat Kobiety
    (średni wiek)
  • 38,1 lat Mężczyźni
    (średni wiek)
  • Wykres - Piramida wieku - Gmina Wierzbica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Stan cywilny mieszkańców gminy Wierzbica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Stan cywilny - Gmina Wierzbica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Wierzbica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Wierzbica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 30,6% Kawalerowie/Panny
  • gm. Wierzbica
    30,5%
    Lubelskie
    28,7%
    Polska
    28,8%
  • 22,9% Kobiety
    (Panny)
  • 38,4% Mężczyźni
    (Kawalerowie)
  • 53,8% Żonaci/Zamężne
  • Gmina Wierzbica
    53,8%
    Lubelskie
    56,4%
    Polska
    55,8%
  • 53,2% Kobiety
    (Zamężne)
  • 54,4% Mężczyźni
    (Żonaci)
  • 11,9% Wdowcy/Wdowy
  • Tutaj
    12,0%
    Lubelskie
    10,4%
    Cały kraj
    9,6%
  • 20,3% Kobiety
    (Wdowy)
  • 3,3% Mężczyźni
    (Wdowcy)
  • 3,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
  • gm. Wierzbica
    3,4%
    woj. lubelskie
    3,9%
    Cała Polska
    5,0%
  • 3,2% Kobiety
    (Rozwiedzione)
  • 3,5% Mężczyźni
    (Rozwiedzeni)
  • 0,3% Nieustalone
  • Gmina Wierzbica
    0,3%
    Lubelskie
    0,6%
    Cała Polska
    0,8%
  • 0,3% Kobiety
    (Nieustalone)
  • 0,3% Mężczyźni
    (Nieustalone)
  • Małżeństwa i rozwody w gminie Wierzbica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Wierzbica w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 11,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
  • Gmina Wierzbica
    11,2
    Województwo
    5,0
    Cały kraj
    5,0
  • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
  • gm. Wierzbica
    1,5
    Lubelskie
    1,6
    Cały kraj
    1,7
  • 58 Małżeństwa zawarte w roku 2017
  • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Wierzbica w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przyrost naturalny w gminie Wierzbica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • -9 Przyrost naturalny w roku 2017
  • -7 Kobiety
    (Przyrost naturalny)
  • -2 Mężczyźni
    (Przyrost naturalny)
  • -1,74 Przyrost naturalny na 1000 ludności
  • gm. Wierzbica
    -1,7
    Lubelskie
    -1,2
    Cały kraj
    -0,0
  • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Wierzbica w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Wierzbica w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Wierzbica w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Statystyki urodzeń w gminie Wierzbica w roku 2017
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 50 Urodzenia żywe
  • 22 Dziewczynki
    (Urodzenia żywe)
  • 28 Chłopcy
    (Urodzenia żywe)
  • 44,0%
    56,0%
  • 9,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
  • Tutaj
    9,7
    Województwo
    9,8
    Polska
    10,5
  • 38,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
  • Tutaj
    38,4
    Województwo
    42,0
    Cały kraj
    44,2
  • 15.1 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
  • 15.1
  • 53.09 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
  • 53.09
  • 71.38 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
  • 71.38
  • 74.2 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
  • 74.2
  • 32.86 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
  • 32.86
  • 8.53 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
  • 8.53
  • 3 336 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
  • 3 242 g Dziewczynki
    (Średnia waga noworodków)
  • 3 423 g Chłopcy
    (Średnia waga noworodków)
  • Gmina Wierzbica
    3 336 g
    woj. lubelskie
    3 372 g
    Cały kraj
    3 376 g
  • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
  • 4 Waga 5000g i więcej
  • 4
  • 9 Waga 4500g - 4999g
  • 9
  • 55 Waga 4000g - 4499g
  • 55
  • 227 Waga 3500g - 3999g
  • 227
  • 247 Waga 3000g - 3499g
  • 247
  • 120 Waga 2500g - 2999g
  • 120
  • 33 Waga 2000g - 2499g
  • 33
  • 18 Waga 1500g - 1999g
  • 18
  • 2 Waga 1000g - 1499g
  • 2
  • 2 Waga 600g - 999g
  • 2
  • 1,27 Współczynnik dzietności ogólnej
    (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
  • Gmina
    1,27
    Lubelskie
    1,37
    Cały kraj
    1,45
  • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
    (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
  • gm. Wierzbica
    0,61
    Województwo
    0,67
    Kraj
    0,71
  • 0,72 Współczynnik dynamiki demograficznej
    (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
  • Gmina
    0,72
    woj. lubelskie
    0,89
    Polska
    1,00
  • Statystyki zgonów w gminie Wierzbica w roku 2016
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 55 Zgony
  • 23 Kobiety
    (Zgony)
  • 32 Mężczyźni
    (Zgony)
  • 41,8%
    58,2%
  • 0 Zgony niemowląt
  • 0 Dziewczynki
    (Zgony niemowląt)
  • 0 Chłopcy
    (Zgony niemowląt)
  • 10,5 Zgony na 1000 ludności
  • Gmina Wierzbica
    10,5
    woj. lubelskie
    10,4
    Cały kraj
    10,1
  • 138,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
  • Gmina
    138,6
    Lubelskie
    113,3
    Polska
    101,5
  • 1,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
  • Gmina
    1,5
    Województwo
    3,5
    Cały kraj
    4,0
  • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
  • Gmina Wierzbica
    3,8
    Lubelskie
    3,0
    Cała Polska
    3,2
  • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
  • woj. lubelskie
    1,5
    Kraj
    1,4
  • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie chełmskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 50,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
  • Tutaj
    50,7%
    Województwo
    47,6%
    Kraj
    45,7%
  • 20,1% Zgony spowodowane nowotworami
  • Gmina
    20,1%
    Lubelskie
    23,8%
    Cała Polska
    26,7%
  • 4,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
  • gm. Wierzbica
    4,0%
    woj. lubelskie
    5,5%
    Cały kraj
    6,1%
  • 4,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
  • Województwo
    4,0
    Kraj
    5,9
  • 76,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
  • Województwo
    76,0
    Polska
    74,3
  • 249,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
  • Gmina
    249,5
    Lubelskie
    253,5
    Polska
    274,3
  • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
  • Województwo
    239,1
    Cała Polska
    261,6
  • 630,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
  • 698,2 Kobiety
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 560,0 Mężczyźni
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Gmina Wierzbica
    630,1
    Lubelskie
    506,7
    Kraj
    469,0
  • 84,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
  • 33,6 Kobiety
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 132,0 Mężczyźni
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Tutaj
    84,4
    woj. lubelskie
    80,2
    Cały kraj
    87,7
  • 24,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
  • Tutaj
    24,8
    Województwo
    25,0
    Cały kraj
    31,8
  • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
  • Tutaj
    0,0
    Lubelskie
    6,2
    Cała Polska
    8,0
  • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
  • Tutaj
    0,0%
    Województwo
    0,6%
    Polska
    0,8%
  • Migracje ludności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 28 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
  • 16 Kobiety
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 12 Mężczyźni
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 2 Zameldowania z zagranicy
  • 1 Kobiety
    (zameldowania z zagranicy)
  • 1 Mężczyźni
    (zameldowania z zagranicy)
  • 83 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
  • 33 Kobiety
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 50 Mężczyźni
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 4 Wymeldowania za granicę
  • 4 Kobiety
    (wymeldowania za granicę)
  • 0 Mężczyźni
    (wymeldowania za granicę)
  • -57 Saldo migracji
  • -20 Kobiety
    (saldo migracji)
  • -37 Mężczyźni
    (saldo migracji)
  • -55 Saldo migracji wewnętrznych
  • -17 Kobiety
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • -38 Mężczyźni
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • -2 Saldo migracji zagranicznych
  • -3 Kobiety
    (saldo migracji zagranicznych)
  • 1 Mężczyźni
    (saldo migracji zagranicznych)
  • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Wierzbica w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biologiczne grupy wieku w gminie Wierzbica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 15,1% Ludność w wieku 0-14 lat
  • 14,5% Kobiety
    (w wieku 0-14 lat)
  • 15,7% Mężczyźni
    (w wieku 0-14 lat)
  • 69,3% Ludność w wieku 15-64 lat
  • 66,6% Kobiety
    (w wieku 15-64 lat)
  • 72,1% Mężczyźni
    (w wieku 15-64 lat)
  • 15,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
  • 18,9% Kobiety
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • 12,2% Mężczyźni
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Wierzbica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wierzbica - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

  • Nieruchomości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W 2017 roku w gminie Wierzbica oddano do użytku 12 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,34 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Wierzbica to 1 710 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 328 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

    Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Wierzbica to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Wierzbica to 148,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

    Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 79,18% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 70,29% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 67,84% mieszkań posiada łazienkę, 57,19% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.

  • Zasoby mieszkaniowe w gminie Wierzbica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 1 710 Liczba nieruchomości w 2017 roku
  • 328,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
  • Gmina Wierzbica
    328,30
    Lubelskie
    359,90
    Kraj
    371,30
  • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 77,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
  • Gmina
    77,10 m2
    woj. lubelskie
    77,10 m2
    Kraj
    73,80 m2
  • 25,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
  • Gmina Wierzbica
    25,30 m2
    woj. lubelskie
    27,70 m2
    Polska
    27,40 m2
  • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 3,71 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
  • Tutaj
    3,71
    woj. lubelskie
    3,85
    Polska
    3,82
  • 3,05 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
  • Gmina Wierzbica
    3,05
    woj. lubelskie
    2,78
    Kraj
    2,69
  • 0,82 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
  • Gmina Wierzbica
    0,82
    Lubelskie
    0,72
    Cała Polska
    0,70
  • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Wierzbica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
  • 12 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
  • 2,34 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
    (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
  • Tutaj
    2,34
    Województwo
    3,46
    Polska
    4,64
  • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
  • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
  • 17 Użytek własny
  • 0 Sprzedaż lub wynajem
  • 100,0%
    0,0%
  • 60 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
  • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
    (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
  • Gmina Wierzbica
    5,00
    woj. lubelskie
    4,27
    Kraj
    3,91
  • 11,68 Liczba izb na 1000 ludności
    (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
  • gm. Wierzbica
    11,68
    Lubelskie
    14,79
    Kraj
    18,14
  • 1 783 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
  • 148,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
    (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
  • gm. Wierzbica
    148,6 m2
    woj. lubelskie
    96,9 m2
    Cały kraj
    92,7 m2
  • 0,35 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
    (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
  • Tutaj
    0,35 m2
    Województwo
    0,34 m2
    Cały kraj
    0,43 m2
  • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
  • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Wierzbica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 79,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
  • gm. Wierzbica
    79,18%
    Województwo
    91,60%
    Kraj
    96,79%
  • 70,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
  • Gmina Wierzbica
    70,29%
    woj. lubelskie
    84,92%
    Cały kraj
    93,66%
  • 67,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
  • Gmina Wierzbica
    67,84%
    woj. lubelskie
    82,38%
    Cały kraj
    91,31%
  • 57,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
  • Tutaj
    57,19%
    Województwo
    75,41%
    Kraj
    82,12%
  • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
  • Województwo
    42,93%
    Kraj
    55,50%
  • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gmina Wierzbica - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

  • Rynek pracy w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W gminie Wierzbica na 1000 mieszkańców pracuje 66 osób . 49,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,1% mężczyźni.

    Bezrobocie rejestrowane w gminie Wierzbica wynosiło w 2017 roku 13,6% (17,5% wśród kobiet i 10,4% wśród mężczyzn).

    W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Wierzbica wynosiło 3 410,65 PLN, co odpowiada 75.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

    Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Wierzbica 210 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 33 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -177.

    72,6% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Wierzbica pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 6,5% w przemyśle i budownictwie, a 5,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
  • Bezrobocie rejestrowane w gminie Wierzbica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 66 Pracujący na 1000 ludności
  • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
  • Gmina Wierzbica
    66,0
    woj. lubelskie
    183,0
    Cała Polska
    247,0
  • 13,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
  • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
  • 17,5% Kobiety
  • 10,4% Mężczyźni
  • gm. Wierzbica
    13,6%
    Województwo
    8,8%
    Polska
    6,6%
  • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Wierzbica w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Wierzbica w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Wierzbica w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Wierzbica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 3 411 PLN Wynagrodzenie brutto
  • Tutaj
    3 411 PLN
    Lubelskie
    4 020 PLN
    Kraj
    4 528 PLN
  • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Wierzbica w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dojazdy do pracy w gminie Wierzbica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

  • 210 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
    (Poza gminę zamieszkania)
  • 33 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
    (Z innej gminy)
  • -177 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
  • 0,16 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
  • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Wierzbica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

    (Dane powiatowe)
  • 100,0% Pracujący ogółem
  • 100,0% Kobiety
    (ogółem)
  • 100,0% Mężczyźni
    (ogółem)
  • 72,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 69,5% Kobiety
    (sektor rolniczy)
  • 75,8% Mężczyźni
    (sektor rolniczy)
  • 6,5% Przemysł i budownictwo
  • 2,7% Kobiety
    (sektor przemysłowy)
  • 10,7% Mężczyźni
    (sektor przemysłowy)
  • 5,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
  • 5,1% Kobiety
    (sektor usługowy)
  • 5,0% Mężczyźni
    (sektor usługowy)
  • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
  • 1,2% Kobiety
    (sektor finansowy)
  • 0,4% Mężczyźni
    (sektor finansowy)
  • 15,0% Pozostałe
  • 21,6% Kobiety
    (pozostałe)
  • 8,2% Mężczyźni
    (pozostałe)
  • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Wierzbica w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Pracujący według płci w gminie Wierzbica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 337 Pracujący ogółem
  • 168 Kobiety
  • 169 Mężczyźni
  • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Wierzbica w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Produkcyjne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
  • 17,3% Kobiety
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 19,4% Mężczyźni
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 62,8% W wieku produkcyjnym
  • 57,2% Kobiety
    (18-59 lat)
  • 68,4% Mężczyźni
    (18-64 lata)
  • 18,8% W wieku poprodukcyjnym
  • 25,5% Kobiety
    (59+ lat)
  • 12,2% Mężczyźni
    (64+ lata)
  • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Wierzbica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wskaźniki obciążenia demograficznego
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 59,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Tutaj
    59,2
    Województwo
    63,7
    Cały kraj
    63,4
  • 30,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Gmina Wierzbica
    30,0
    woj. lubelskie
    34,7
    Polska
    34,0
  • 102,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
  • Tutaj
    102,5
    Województwo
    119,9
    Cała Polska
    115,5
  • Mobilne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 63,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
  • 65,6% Kobiety
    (w wieku mobilnym)
  • 62,0% Mężczyźni
    (w wieku mobilnym)
  • 36,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
  • 34,4% Kobiety
    (45-59 lat)
  • 38,0% Mężczyźni
    (45-64 lata)

Gmina Wierzbica - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

  • Rejestr REGON w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W gminie Wierzbica w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 204 podmioty gospodarki narodowej, z czego 152 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 28 nowych podmiotów, a 28 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (40) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (17) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (29) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (13) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2009 roku.

    Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Wierzbica najwięcej (8) jest stanowiących spółdzielnie. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (197) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

    5,4% (11) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,0% (55) podmiotów, a 67,6% (138) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

    Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Wierzbica najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.6%) oraz Budownictwo (24.3%).

  • Stan rejestru
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 204 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
  • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 55 Przemysł i budownictwo
  • 138 Pozostała działalność
  • 28 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Wierzbica w 2017 roku
  • 28 Podmioty wyrejestrowane w gminie Wierzbica w 2017 roku
  • 152 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Podmioty według klas wielkości
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 197 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
  • 197
  • 6 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
  • 6
  • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
  • 1
  • 204 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
  • 204
  • Podmioty według form prawnych
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 8 Spółdzielnie ogółem
  • 8
  • 10 Spółki handlowe ogółem
  • 10
  • 6  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
  • 6
  • 4 Spółki cywilne ogółem
  • 4
  • Rodzaj przeważającej działalności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 152 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • 42 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
  • 42
  • 37 Budownictwo
  • 37
  • 16 Transport i gospodarka magazynowa
  • 16
  • 12 Przetwórstwo przemysłowe
  • 12
  • 10 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  • 10
  • 9 Pozostała działalność
  • 9
  • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 7
  • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
  • 7
  • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
  • 4
  • 3 Informacja i komunikacja
  • 3
  • 2 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • 2
  • 1 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
  • 1
  • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
  • 1
  • 1 Edukacja
  • 1
  • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wierzbica - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

  • Poziom przestępczości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W 2017 roku w gminie Wierzbica stwierdzono szacunkowo 67 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,04 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Wierzbica wynosi 86,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

    W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Wierzbica najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,72 (wykrywalność 82%) oraz przeciwko mieniu - 2,86 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,73 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,04 (74%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,42 (100%).
  • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Wierzbica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Wierzbica.
  • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Wierzbica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 67 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
  • 67
  • 35 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
  • 35
  • 11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
  • 11
  • 14 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
  • 14
  • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
  • 2
  • 15 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
  • 15
  • 13,04 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    13,04
    Lubelskie
    14,59
    Cała Polska
    19,62
  • 6,72 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
  • Gmina
    6,72
    Lubelskie
    8,79
    Kraj
    12,07
  • 2,04 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
  • gm. Wierzbica
    2,04
    woj. lubelskie
    3,11
    Kraj
    4,94
  • 2,73 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
  • gm. Wierzbica
    2,73
    woj. lubelskie
    1,92
    Cała Polska
    1,78
  • 0,42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    0,42
    woj. lubelskie
    0,49
    Kraj
    0,49
  • 2,86 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
  • Gmina
    2,86
    Województwo
    6,20
    Cała Polska
    9,70
  • Wskaźniki wykrywalności sprawców
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Wierzbica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
  • gm. Wierzbica
    87%
    Lubelskie
    77%
    Polska
    72%
  • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
  • Gmina
    82%
    Województwo
    69%
    Kraj
    60%
  • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
  • Gmina Wierzbica
    75%
    Lubelskie
    83%
    Polska
    88%
  • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
  • Gmina Wierzbica
    100%
    Województwo
    99%
    Cały kraj
    99%
  • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
  • gm. Wierzbica
    100%
    woj. lubelskie
    86%
    Cały kraj
    84%
  • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
  • Gmina
    58%
    Lubelskie
    61%
    Cały kraj
    52%

Gmina Wierzbica - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

  • Finanse publiczne w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Suma wydatków z budżetu gminy Wierzbica wyniosła w 2016 roku 20,0 mln złotych, co daje 3,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Wierzbica - 36.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (34.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 712,3 tys złotych, czyli 3,6% wydatków ogółem.

    Suma dochodów do budżetu gminy Wierzbica wyniosła w 2016 roku 21,3 mln złotych, co daje 4,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 19.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (39.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (29%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.2%). W budżecie gminy Wierzbica wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 335 złotych na mieszkańca (8,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 0,5 złotych na mieszkańca (0,0%).
  • Wydatki budżetu w gminie Wierzbica według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Wierzbica według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Wierzbica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wydatki budżetu gminy Wierzbica według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    14,9 mln

    2,8 tys(100%)

    18,6 mln

    3,4 tys(100%)

    18,6 mln

    3,4 tys(100%)

    16,9 mln

    3,1 tys(100%)

    20,2 mln

    3,8 tys(100%)

    19,0 mln

    3,6 tys(100%)

    18,2 mln

    3,5 tys(100%)

    20,0 mln

    3,8 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    5,6 mln

    1,1 tys(37.6%)

    6,2 mln

    1,2 tys(33.2%)

    6,9 mln

    1,3 tys(37%)

    7,3 mln

    1,4 tys(43.2%)

    7,1 mln

    1,3 tys(35.2%)

    7,3 mln

    1,4 tys(38.4%)

    7,7 mln

    1,5 tys(42.1%)

    7,3 mln

    1,4 tys(36.5%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    3,1 mln

    587(21%)

    3,2 mln

    608(17.2%)

    3,3 mln

    609(17.8%)

    3,6 mln

    664(21.2%)

    3,6 mln

    679(18%)

    4,0 mln

    761(21.3%)

    3,8 mln

    716(20.6%)

    6,9 mln

    1,3 tys(34.4%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    1,4 mln

    255(9.1%)

    1,4 mln

    261(7.4%)

    1,8 mln

    323(9.4%)

    1,7 mln

    312(10%)

    1,8 mln

    329(8.7%)

    1,7 mln

    327(9.1%)

    1,9 mln

    370(10.6%)

    1,8 mln

    345(9%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    498,1 tys

    93,7(3.3%)

    690,5 tys

    131(3.7%)

    513,7 tys

    94,6(2.8%)

    511,1 tys

    94,9(3%)

    592,5 tys

    111(2.9%)

    655,9 tys

    123(3.4%)

    710,1 tys

    135(3.9%)

    805,9 tys

    155(4%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    572,8 tys

    108(3.9%)

    861,7 tys

    163(4.6%)

    2,0 mln

    360(10.5%)

    497,9 tys

    92,4(3%)

    853,3 tys

    160(4.2%)

    2,0 mln

    376(10.5%)

    592,7 tys

    113(3.2%)

    768,9 tys

    148(3.8%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    2,2 mln

    419(15%)

    3,9 mln

    749(21.2%)

    2,6 mln

    488(14.2%)

    735,5 tys

    137(4.4%)

    4,3 mln

    798(21.1%)

    616,4 tys

    116(3.2%)

    1,0 mln

    196(5.7%)

    723,9 tys

    139(3.6%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    455,5 tys

    85,7(3.1%)

    500,4 tys

    94,9(2.7%)

    541,9 tys

    99,8(2.9%)

    661,7 tys

    123(3.9%)

    900,0 tys

    168(4.5%)

    1,4 mln

    272(7.6%)

    666,2 tys

    127(3.7%)

    576,1 tys

    111(2.9%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    219,9 tys

    41,4(1.5%)

    1,1 mln

    204(5.8%)

    186,6 tys

    34,4(1%)

    906,1 tys

    168(5.4%)

    228,6 tys

    42,8(1.1%)

    213,4 tys

    40,1(1.1%)

    917,1 tys

    175(5%)

    257,8 tys

    49,5(1.3%)

    Obsługa długu publicznego

    [Dział 757]

    145,9 tys

    27,5(1%)

    143,0 tys

    27,1(0.8%)

    158,7 tys

    29,2(0.9%)

    335,7 tys

    62,3(2%)

    221,3 tys

    41,4(1.1%)

    253,6 tys

    47,7(1.3%)

    219,7 tys

    41,9(1.2%)

    202,8 tys

    38,9(1%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    187,0 tys

    35,2(1.3%)

    217,4 tys

    41,2(1.2%)

    188,1 tys

    34,7(1%)

    204,5 tys

    38,0(1.2%)

    265,3 tys

    49,6(1.3%)

    246,8 tys

    46,4(1.3%)

    201,8 tys

    38,4(1.1%)

    196,6 tys

    37,8(1%)

    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

    [Dział 400]

    119,6 tys

    22,5(0.8%)

    111,5 tys

    21,1(0.6%)

    152,0 tys

    28,0(0.8%)

    177,5 tys

    32,9(1.1%)

    150,8 tys

    28,2(0.7%)

    215,8 tys

    40,6(1.1%)

    217,5 tys

    41,4(1.2%)

    192,8 tys

    37,0(1%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    148,7 tys

    28,0(1%)

    97,2 tys

    18,4(0.5%)

    112,6 tys

    20,7(0.6%)

    122,6 tys

    22,7(0.7%)

    104,0 tys

    19,5(0.5%)

    120,2 tys

    22,6(0.6%)

    109,8 tys

    20,9(0.6%)

    93,2 tys

    17,9(0.5%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    79,8 tys

    15,0(0.5%)

    63,0 tys

    12,0(0.3%)

    59,9 tys

    11,0(0.3%)

    69,2 tys

    12,8(0.4%)

    59,5 tys

    11,1(0.3%)

    55,9 tys

    10,5(0.3%)

    62,4 tys

    11,9(0.3%)

    67,9 tys

    13,0(0.3%)

    Informatyka

    [Dział 720]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    5,7 tys

    1,0(0%)

    6,0 tys

    1,1(0%)

    2,8 tys

    0,5(0%)

    1,6 tys

    0,3(0%)

    10,0 tys

    1,9(0.1%)

    56,2 tys

    10,8(0.3%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    30,5 tys

    5,7(0.2%)

    32,5 tys

    6,2(0.2%)

    27,5 tys

    5,1(0.1%)

    30,8 tys

    5,7(0.2%)

    29,7 tys

    5,5(0.1%)

    30,6 tys

    5,8(0.2%)

    28,4 tys

    5,4(0.2%)

    29,0 tys

    5,6(0.1%)

    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    18,9 tys

    3,6(0.1%)

    20,4 tys

    3,9(0.1%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    29,6 tys

    5,6(0.2%)

    14,0 tys

    2,7(0.1%)

    13,1 tys

    2,4(0.1%)

    43,7 tys

    8,1(0.3%)

    10,1 tys

    1,9(0.1%)

    7,7 tys

    1,4(0%)

    12,0 tys

    2,3(0.1%)

    9,8 tys

    1,9(0%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    18,0 tys

    3,4(0.1%)

    45,9 tys

    8,7(0.2%)

    17,9 tys

    3,3(0.1%)

    1,2 tys

    0,2(0%)

    972

    0,2(0%)

    70,7 tys

    13,3(0.4%)

    67,9 tys

    12,9(0.4%)

    5,8 tys

    1,1(0%)

    Obrona narodowa

    [Dział 752]

    700

    0,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    700

    0,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Wydatki związane z poborem dochodów

    [Dział 756]

    69,7 tys

    13,1(0.5%)

    60,3 tys

    11,4(0.3%)

    71,8 tys

    13,2(0.4%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  • Dochody budżetu w gminie Wierzbica według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Wierzbica według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Wierzbica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dochody budżetu gminy Wierzbica według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    15,1 mln

    2,9 tys(100%)

    15,8 mln

    2,9 tys(100%)

    17,6 mln

    3,2 tys(100%)

    19,2 mln

    3,5 tys(100%)

    17,7 mln

    3,3 tys(100%)

    20,0 mln

    3,8 tys(100%)

    18,0 mln

    3,4 tys(100%)

    21,3 mln

    4,1 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    7,6 mln

    1,4 tys(49.9%)

    7,5 mln

    1,4 tys(47.4%)

    7,6 mln

    1,4 tys(43.3%)

    8,3 mln

    1,5 tys(43.5%)

    8,4 mln

    1,6 tys(47.4%)

    7,9 mln

    1,5 tys(39.2%)

    8,0 mln

    1,5 tys(44.8%)

    8,4 mln

    1,6 tys(39.2%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    2,7 mln

    512(18%)

    2,8 mln

    530(17.7%)

    2,8 mln

    525(16.2%)

    3,0 mln

    564(15.8%)

    3,1 mln

    572(17.2%)

    3,4 mln

    637(16.9%)

    3,1 mln

    583(17.1%)

    6,2 mln

    1,2 tys(29%)

    Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

    [Dział 756]

    2,1 mln

    391(13.8%)

    2,2 mln

    417(13.9%)

    2,5 mln

    455(14.1%)

    3,2 mln

    593(16.7%)

    3,3 mln

    609(18.3%)

    3,6 mln

    673(17.8%)

    3,7 mln

    711(20.8%)

    3,9 mln

    743(18.2%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    116,0 tys

    21,8(0.8%)

    287,0 tys

    54,4(1.8%)

    164,0 tys

    30,2(0.9%)

    236,0 tys

    43,8(1.2%)

    350,7 tys

    65,6(2%)

    588,7 tys

    111(2.9%)

    606,0 tys

    115(3.4%)

    817,5 tys

    157(3.8%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    592,5 tys

    111(3.9%)

    1,1 mln

    215(7.2%)

    2,8 mln

    517(16%)

    2,3 mln

    419(11.8%)

    752,4 tys

    141(4.2%)

    1,7 mln

    320(8.5%)

    652,4 tys

    124(3.6%)

    669,0 tys

    128(3.1%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    202,1 tys

    38,0(1.3%)

    279,0 tys

    52,9(1.8%)

    498,5 tys

    91,8(2.8%)

    302,6 tys

    56,2(1.6%)

    435,9 tys

    81,6(2.5%)

    414,2 tys

    77,9(2.1%)

    740,2 tys

    141(4.1%)

    458,7 tys

    88,1(2.2%)

    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

    [Dział 400]

    136,5 tys

    25,7(0.9%)

    162,4 tys

    30,8(1%)

    187,1 tys

    34,5(1.1%)

    259,0 tys

    48,1(1.3%)

    338,3 tys

    63,3(1.9%)

    343,2 tys

    64,6(1.7%)

    386,5 tys

    73,6(2.2%)

    371,7 tys

    71,4(1.7%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    1,3 mln

    251(8.8%)

    352,0 tys

    66,8(2.2%)

    289,3 tys

    53,3(1.6%)

    297,1 tys

    55,1(1.5%)

    321,7 tys

    60,2(1.8%)

    790,0 tys

    149(3.9%)

    242,5 tys

    46,2(1.4%)

    248,1 tys

    47,6(1.2%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    183,3 tys

    34,5(1.2%)

    178,4 tys

    33,8(1.1%)

    154,9 tys

    28,5(0.9%)

    167,3 tys

    31,1(0.9%)

    218,4 tys

    40,9(1.2%)

    202,0 tys

    38,0(1%)

    163,0 tys

    31,0(0.9%)

    157,6 tys

    30,3(0.7%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    77,4 tys

    14,6(0.5%)

    92,2 tys

    17,5(0.6%)

    118,8 tys

    21,9(0.7%)

    93,0 tys

    17,3(0.5%)

    209,3 tys

    39,2(1.2%)

    81,1 tys

    15,3(0.4%)

    66,6 tys

    12,7(0.4%)

    82,4 tys

    15,8(0.4%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    98,9 tys

    18,6(0.7%)

    401,3 tys

    76,1(2.5%)

    373,1 tys

    68,7(2.1%)

    563,0 tys

    104(2.9%)

    378,7 tys

    70,9(2.1%)

    904,7 tys

    170(4.5%)

    60,8 tys

    11,6(0.3%)

    52,8 tys

    10,1(0.2%)

    Informatyka

    [Dział 720]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    1,1 tys

    0,2(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    10,0 tys

    1,9(0%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    12,2 tys

    2,3(0.1%)

    5,5 tys

    1,0(0%)

    8,2 tys

    1,5(0%)

    5,9 tys

    1,1(0%)

    11,4 tys

    2,1(0.1%)

    19,5 tys

    3,7(0.1%)

    10,8 tys

    2,1(0.1%)

    7,5 tys

    1,4(0%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    0,0

    0,0(0%)

    387,6 tys

    73,5(2.5%)

    25,3 tys

    4,7(0.1%)

    429,2 tys

    79,7(2.2%)

    8,9 tys

    1,7(0.1%)

    106,0 tys

    19,9(0.5%)

    125,8 tys

    24,0(0.7%)

    7,4 tys

    1,4(0%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    6,5 tys

    1,2(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    6,0 tys

    1,2(0%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    18,0 tys

    3,4(0.1%)

    45,9 tys

    8,7(0.3%)

    17,9 tys

    3,3(0.1%)

    1,2 tys

    0,2(0%)

    972

    0,2(0%)

    70,7 tys

    13,3(0.4%)

    67,9 tys

    12,9(0.4%)

    5,8 tys

    1,1(0%)

    Obrona narodowa

    [Dział 752]

    700

    0,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    700

    0,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Wierzbica - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

  • Edukacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 1 329 mieszkańców gminy Wierzbica jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 643 kobiet oraz 686 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,6% wykształcenie policealne, 8,8% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,8% mieszkańców gminy Wierzbica, gimnazjalnym 6,7%, natomiast 30,7% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

    W porównaniu do całego województwa lubelskiego mieszkańcy gminy Wierzbica mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Wierzbica największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (31,8%) oraz zasadnicze zawodowe (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,7%) oraz podstawowe ukończone (29,5%).

    15,7% mieszkańców gminy Wierzbica w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,0% wśród dziewczynek i 15,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 474 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 2,50 dzieci w wieku przedszkolnym.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,4% ludności (25,8% wśród dziewczynek i 27,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,71.

    Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,7% wśród dziewczyn i 10,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 91,67.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,3% mieszkańców (16,0% wśród dziewczyn i 16,6% wśród chłopaków).

    W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,6% mieszkańców gminy Wierzbica w wieku potencjalnej nauki (30,5% kobiet i 30,8% mężczyzn).

  • 9,2% Wykształcenie wyższe
  • Gmina Wierzbica
    9,2%
    Województwo
    17,0%
    Cały kraj
    17,9%
  • 11,3% Kobiety
    (wyższe)
  • 7,1% Mężczyźni
    (wyższe)
  • 26,3% Wykształcenie średnie i policealne
  • Gmina Wierzbica
    26,3%
    Lubelskie
    33,2%
    Cała Polska
    33,3%
  • 27,9% Kobiety
    (średnie i policealne)
  • 24,8% Mężczyźni
    (średnie i policealne)
  • 1,6% Wykształcenie policealne
  • Gmina
    1,6%
    Województwo
    3,1%
    Kraj
    2,7%
  • 2,5% Kobiety
    (policealne)
  • 0,7% Mężczyźni
    (policealne)
  • 8,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • gm. Wierzbica
    8,8%
    Województwo
    11,7%
    Cały kraj
    12,4%
  • 11,6% Kobiety
    (średnie ogólnokształcące)
  • 5,9% Mężczyźni
    (średnie ogólnokształcące)
  • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
  • gm. Wierzbica
    16,0%
    Województwo
    18,4%
    Polska
    18,1%
  • 13,8% Kobiety
    (średnie zawodowe)
  • 18,2% Mężczyźni
    (średnie zawodowe)
  • 23,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
  • Gmina Wierzbica
    23,8%
    Województwo
    20,3%
    Polska
    22,9%
  • 17,9% Kobiety
    (zasadnicze zawodowe)
  • 29,7% Mężczyźni
    (zasadnicze zawodowe)
  • 6,7% Wykształcenie gimnazjalne
  • gm. Wierzbica
    6,7%
    Województwo
    5,6%
    Cała Polska
    5,2%
  • 6,5% Kobiety
    (gimnazjalne)
  • 6,9% Mężczyźni
    (gimnazjalne)
  • 30,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
  • gm. Wierzbica
    30,7%
    woj. lubelskie
    22,1%
    Cała Polska
    19,3%
  • 31,8% Kobiety
    (podstawowe ukończone)
  • 29,5% Mężczyźni
    (podstawowe ukończone)
  • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
  • Gmina
    3,3%
    Województwo
    2,0%
    Polska
    1,4%
  • 4,6% Kobiety
    (podstawowe nieukończone)
  • 2,0% Mężczyźni
    (podstawowe nieukończone)
  • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Wierzbica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 474 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
  • Tutaj
    474,0
    Lubelskie
    792,0
    Cały kraj
    811,0
  • 2,50 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  • Gmina Wierzbica
    2,50
    Lubelskie
    1,13
    Kraj
    1,01
  •  
  • 3,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
  • 3,5 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,0 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 5,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
  • 5,2 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,6 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Wierzbica

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Wierzbica aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Gminne Przedszkole w Wierzbicy
    Publiczne
    82 569-32-20
    ul. Lubelska 11
    22-150 Wierzbica-Osiedle
    3607
  • Szkoły podstawowe w gminie Wierzbica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 93,71 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
  • Gmina Wierzbica
    93,71
    Województwo
    94,47
    Cały kraj
    96,62
  • 88,92 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
  • gm. Wierzbica
    88,92
    Województwo
    91,77
    Kraj
    92,53
  • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Wierzbica) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Wierzbica) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
  • Gmina
    15,0
    Województwo
    16,0
    Polska
    18,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
  • 15 Szkoły podstawowe ogółem
  • 15
  • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
  • 15
  • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 15
  •  
  • 32,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 28,2 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 4,2 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista szkół podstawowych w gminie Wierzbica

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Wierzbica aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Szkoła Podstawowa w Wierzbicy
    Publiczna
    82 569-32-33
    82 569-34-35
    ul. Pogodna 8
    22-150 Wierzbica-Osiedle
    16328-
    Szkoła Podstawowa w Święcicy (0)
    Publiczna
    82 569-32-59
    82 569-32-59
    ul. 0 58
    22-150 Święcica
    75412
    Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Szkoła Filialna w Wólce Tarnowskiej
    Publiczna
    82 569-32-59
    ul. Wólka Tarnowska 61
    22-150 Wólka Tarnowska
    226-
  • Szkoły gimnazjalne w gminie Wierzbica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 91,67 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
  • Tutaj
    91,67
    Województwo
    98,27
    Kraj
    100,01
  • 86,90 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
  • Gmina Wierzbica
    86,90
    woj. lubelskie
    92,40
    Cała Polska
    91,76
  • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Wierzbica) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Wierzbica) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
  • Tutaj
    19,0
    Lubelskie
    21,0
    Cała Polska
    21,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
  • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
  • 19
  • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
  • 19
  • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 19
  •  
  • 16,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 11,3 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 4,9 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Wierzbica

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Wierzbica aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Gimnazjum w Wierzbicy
    Publiczne
    82 569-32-33
    82 569-34-35
    ul. Pogodna 8
    22-150 Wierzbica-Osiedle
    7163-
  • Edukacyjne grupy wieku w gminie Wierzbica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

    (Dane powiatowe)
  • 15,7% Populacja w wieku 3-6 lat
  • 16,0% Kobiety
    (w wieku 3-6 lat)
  • 15,3% Mężczyźni
    (w wieku 3-6 lat)
  • 26,4% Populacja w wieku 7-12 lat
  • 25,8% Kobiety
    (w wieku 7-12 lat)
  • 27,0% Mężczyźni
    (w wieku 7-12 lat)
  • 11,0% Populacja w wieku 13-15 lat
  • 11,7% Kobiety
    (w wieku 13-15 lat)
  • 10,3% Mężczyźni
    (w wieku 13-15 lat)
  • 16,3% Populacja w wieku 16-18 lat
  • 16,0% Kobiety
    (w wieku 16-18 lat)
  • 16,6% Mężczyźni
    (w wieku 16-18 lat)
  • 30,6% Populacja w wieku 19-24 lat
  • 30,5% Kobiety
    (w wieku 19-24 lat)
  • 30,8% Mężczyźni
    (w wieku 19-24 lat)
  • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Wierzbica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Wierzbica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Wierzbica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wierzbica - Kultura i rekreacja(atrakcje)

  • Biblioteki publiczne w gminie Wierzbica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w gminie Wierzbica działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 23 123 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 11 pracowników.

    Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 30 040 wolumenów.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 42
    • dostępne dla czytelników: 40
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 37
    • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4


  • Kluby sportowe w gminie Wierzbica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w gminie Wierzbica działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 100 członków. Zarejestrowano 88 ćwiczących (mężczyźni: 81, kobiety: 7, chłopcy do lat 18: 56, dziewczęta do lat 18: 7). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (1).

    Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Wierzbica w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)