Gmina Dubienka w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki)

Gmina Dubienka - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Dubienka to gmina wiejska. Należy do województwa lubelskiego, powiatu chełmskiego. Gmina Dubienka ma 2 428 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 3,1% ludności powiatu. Gmina stanowi 5,1% powierzchni powiatu.
 • 2 428 Liczba mieszkańców
 • 96,1 km² Powierzchnia
 • 26 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 82 Numer kierunkowy
 • LCH Tablice rejestracyjne
 • Krystyna Aleksandra Deniusz - Rosiak Wójt gminy
Gmina Dubienka na mapie
Identyfikatory
 • 23.848151.0356 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 0603052
Herb gminy Dubienka
Gmina Dubienka herb

Gmina Dubienka - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
22-130Poczta Siedliszcze nad Wieprzem
22-145Poczta Dubienka

Gmina Dubienka - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Dubienka)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Dubienka
(82) 566-80-02
(82) 566-80-02
ul. 3 Maja 6
22-145 Dubienka
ZUS Inspektorat w Chełmie (podlega pod: ZUS Oddział w Biłgoraju)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.30, Wt: 7.00-15.30, Śr: 7.00-15.30, Cz: 7.00-15.30, Pt: 7.00-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. I Armii Wojska Polskiego 8
22-100 Chełm

Gmina Dubienka - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Gmina Dubienka ma 2 428 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 12,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Dubienka zawarli w 2017 roku 6 małżeństw, co odpowiada 2,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  30,6% mieszkańców gminy Dubienka jest stanu wolnego, 53,8% żyje w małżeństwie, 3,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,9% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Dubienka ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -18. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,32 na 1000 mieszkańców gminy Dubienka. W 2017 roku urodziło się 20 dzieci, w tym 65,0% dziewczynek i 35,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 336 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,72 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 51,3% zgonów w gminie Dubienka spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,5% zgonów w gminie Dubienka były nowotwory, a 4,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Dubienka przypada 15.72 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 29 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 36 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Dubienka -7. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  59,7% mieszkańców gminy Dubienka jest w wieku produkcyjnym, 18,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 428 Liczba mieszkańców
 • 1 243 Kobiety
 • 1 185 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Dubienka w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Dubienka w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Dubienka w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Dubienka
  41,8 lat
  Lubelskie
  41,6 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Dubienka, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Dubienka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Dubienka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Dubienka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,6% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  30,5%
  woj. lubelskie
  28,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 22,9% Kobiety
  (Panny)
 • 38,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  53,8%
  Lubelskie
  56,4%
  Kraj
  55,8%
 • 53,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,9% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  12,0%
  Województwo
  10,4%
  Cały kraj
  9,6%
 • 20,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  3,4%
  Lubelskie
  3,9%
  Polska
  5,0%
 • 3,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Gmina Dubienka
  0,3%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Dubienka w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  2,4
  Województwo
  5,0
  Cała Polska
  5,0
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Gmina Dubienka
  1,5
  woj. lubelskie
  1,6
  Polska
  1,7
 • 6 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Dubienka w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -18 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -9 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,32 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -7,3
  Lubelskie
  -1,2
  Kraj
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Dubienka w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Dubienka w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Dubienka w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Dubienka w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 20 Urodzenia żywe
 • 13 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 7 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 65,0%
  35,0%
 • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,1
  Lubelskie
  9,8
  Kraj
  10,5
 • 38,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  38,4
  woj. lubelskie
  42,0
  Kraj
  44,2
 • 15.1 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15.1
 • 53.09 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53.09
 • 71.38 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 71.38
 • 74.2 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74.2
 • 32.86 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32.86
 • 8.53 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8.53
 • 3 336 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 242 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 423 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 336 g
  Województwo
  3 372 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 5000g i więcej
 • 4
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 55 Waga 4000g - 4499g
 • 55
 • 227 Waga 3500g - 3999g
 • 227
 • 247 Waga 3000g - 3499g
 • 247
 • 120 Waga 2500g - 2999g
 • 120
 • 33 Waga 2000g - 2499g
 • 33
 • 18 Waga 1500g - 1999g
 • 18
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,27 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Dubienka
  1,27
  woj. lubelskie
  1,37
  Polska
  1,45
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,61
  Lubelskie
  0,67
  Kraj
  0,71
 • 0,72 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,72
  Lubelskie
  0,89
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w gminie Dubienka w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 39 Zgony
 • 22 Kobiety
  (Zgony)
 • 17 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 56,4%
  43,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,7 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Dubienka
  15,7
  Lubelskie
  10,4
  Cały kraj
  10,1
 • 138,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Dubienka
  138,6
  Lubelskie
  113,3
  Cała Polska
  101,5
 • 1,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,5
  Lubelskie
  3,5
  Cały kraj
  4,0
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Dubienka
  3,8
  Lubelskie
  3,0
  Cała Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie chełmskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  50,7%
  Województwo
  47,6%
  Cały kraj
  45,7%
 • 20,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,1%
  Lubelskie
  23,8%
  Cała Polska
  26,7%
 • 4,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Dubienka
  4,0%
  Lubelskie
  5,5%
  Cały kraj
  6,1%
 • 4,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  4,0
  Cała Polska
  5,9
 • 76,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  76,0
  Cała Polska
  74,3
 • 249,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  249,5
  Lubelskie
  253,5
  Polska
  274,3
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  239,1
  Cały kraj
  261,6
 • 630,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 698,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 560,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Dubienka
  630,1
  Województwo
  506,7
  Kraj
  469,0
 • 84,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 132,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Dubienka
  84,4
  Lubelskie
  80,2
  Kraj
  87,7
 • 24,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Dubienka
  24,8
  Województwo
  25,0
  Polska
  31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  0,0
  Województwo
  6,2
  Polska
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Dubienka
  0,0%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 29 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 36 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -9 Saldo migracji
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -7 Saldo migracji wewnętrznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Dubienka w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Dubienka, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dubienka - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Dubienka oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,65 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Dubienka to 1 134 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 461 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Dubienka to 5,75 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Dubienka to 121,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 74,43% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 54,50% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 48,85% mieszkań posiada łazienkę, 36,51% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,09% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 134 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 460,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Dubienka
  460,80
  woj. lubelskie
  359,90
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 66,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Dubienka
  66,70 m2
  woj. lubelskie
  77,10 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 30,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Dubienka
  30,70 m2
  Lubelskie
  27,70 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,36 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,36
  Lubelskie
  3,85
  Cały kraj
  3,82
 • 2,17 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Dubienka
  2,17
  woj. lubelskie
  2,78
  Cała Polska
  2,69
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Dubienka
  0,65
  Lubelskie
  0,72
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,65 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  1,65
  Województwo
  3,46
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 1 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 23 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,75 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  5,75
  Lubelskie
  4,27
  Kraj
  3,91
 • 9,47 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  9,47
  Województwo
  14,79
  Polska
  18,14
 • 486 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 121,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  121,5 m2
  woj. lubelskie
  96,9 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Dubienka
  0,20 m2
  Lubelskie
  0,34 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 74,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  74,43%
  Lubelskie
  91,60%
  Kraj
  96,79%
 • 54,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Dubienka
  54,50%
  Lubelskie
  84,92%
  Cała Polska
  93,66%
 • 48,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  48,85%
  woj. lubelskie
  82,38%
  Cały kraj
  91,31%
 • 36,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Dubienka
  36,51%
  woj. lubelskie
  75,41%
  Cała Polska
  82,12%
 • 0,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Dubienka
  0,09%
  Województwo
  42,93%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gmina Dubienka - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Dubienka na 1000 mieszkańców pracuje 58 osób . 66,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 33,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Dubienka wynosiło w 2017 roku 15,1% (18,1% wśród kobiet i 12,7% wśród mężczyzn).

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Dubienka wynosiło 3 410,65 PLN, co odpowiada 75.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dubienka 65 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 25 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -40.

  72,6% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dubienka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 6,5% w przemyśle i budownictwie, a 5,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 58 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Dubienka
  58,0
  woj. lubelskie
  183,0
  Polska
  247,0
 • 15,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 18,1% Kobiety
 • 12,7% Mężczyźni
 • Tutaj
  15,1%
  Województwo
  8,8%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Dubienka w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Dubienka w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Dubienka w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 411 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  3 411 PLN
  woj. lubelskie
  4 020 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Dubienka w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 65 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 25 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -40 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,38 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 72,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 69,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 75,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 6,5% Przemysł i budownictwo
 • 2,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 10,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 5,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 15,0% Pozostałe
 • 21,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Dubienka w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 142 Pracujący ogółem
 • 95 Kobiety
 • 47 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Dubienka w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 51,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Dubienka, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 67,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  67,6
  Lubelskie
  63,7
  Polska
  63,4
 • 37,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,3
  woj. lubelskie
  34,7
  Polska
  34,0
 • 123,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Dubienka
  123,0
  woj. lubelskie
  119,9
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Dubienka - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Dubienka w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 108 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 70 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 11 nowych podmiotów, a 6 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (19) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (5) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (14) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (3) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Dubienka najwięcej (3) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (102) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  9,3% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,5% (20) podmiotów, a 72,2% (78) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Dubienka najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (34.3%) oraz Budownictwo (20.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 108 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20 Przemysł i budownictwo
 • 78 Pozostała działalność
 • 11 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Dubienka w 2017 roku
 • 6 Podmioty wyrejestrowane w gminie Dubienka w 2017 roku
 • 70 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 102 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 102
 • 6 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 6
 • 108 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 108
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 4 Spółki handlowe ogółem
 • 4
 • 3  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3
 • 2 Spółki cywilne ogółem
 • 2
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 70 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 24 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 24
 • 14 Budownictwo
 • 14
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 5 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 5
 • 5 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 5
 • 3 Przetwórstwo przemysłowe
 • 3
 • 2 Pozostała działalność
 • 2
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • 1 Transport i gospodarka magazynowa
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dubienka - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Dubienka stwierdzono szacunkowo 32 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,04 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Dubienka wynosi 86,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Dubienka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,72 (wykrywalność 82%) oraz przeciwko mieniu - 2,86 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,73 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,04 (74%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,42 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Dubienka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Dubienka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 32
 • 16 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 16
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 7 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 7
 • 13,04 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Dubienka
  13,04
  Lubelskie
  14,59
  Polska
  19,62
 • 6,72 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Dubienka
  6,72
  woj. lubelskie
  8,79
  Cały kraj
  12,07
 • 2,04 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Dubienka
  2,04
  Województwo
  3,11
  Cała Polska
  4,94
 • 2,73 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,73
  Województwo
  1,92
  Kraj
  1,78
 • 0,42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Dubienka
  0,42
  Lubelskie
  0,49
  Kraj
  0,49
 • 2,86 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Dubienka
  2,86
  woj. lubelskie
  6,20
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Dubienka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  87%
  Województwo
  77%
  Polska
  72%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Dubienka
  82%
  Lubelskie
  69%
  Polska
  60%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Dubienka
  75%
  Województwo
  83%
  Cały kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  100%
  Lubelskie
  86%
  Polska
  84%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Dubienka
  58%
  Województwo
  61%
  Cała Polska
  52%

Gmina Dubienka - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Dubienka wyniosła w 2016 roku 7,5 mln złotych, co daje 3,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 13.3% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Dubienka - 42.4% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (26.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (15.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 77,6 tys złotych, czyli 1,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Dubienka wyniosła w 2016 roku 8,2 mln złotych, co daje 3,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 21.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 852 - Pomoc społeczna (36.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (31.6%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.6%). W budżecie gminy Dubienka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 278 złotych na mieszkańca (8,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 0,4 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Dubienka według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Dubienka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Dubienka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Dubienka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  6,2 mln

  2,4 tys(100%)

  6,8 mln

  2,7 tys(100%)

  6,9 mln

  2,8 tys(100%)

  7,3 mln

  2,9 tys(100%)

  8,9 mln

  3,6 tys(100%)

  7,5 mln

  3,0 tys(100%)

  6,6 mln

  2,7 tys(100%)

  7,5 mln

  3,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,2 mln

  467(19.3%)

  1,4 mln

  556(20.8%)

  1,5 mln

  593(21.4%)

  1,7 mln

  686(23.8%)

  1,8 mln

  707(20%)

  1,8 mln

  738(24.4%)

  1,9 mln

  746(28.3%)

  3,2 mln

  1,3 tys(42.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,9 mln

  727(30%)

  1,9 mln

  741(27.8%)

  2,0 mln

  812(29.3%)

  1,9 mln

  745(25.8%)

  2,1 mln

  813(22.9%)

  2,2 mln

  870(28.8%)

  2,1 mln

  843(31.9%)

  2,0 mln

  797(26.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,0 mln

  395(16.3%)

  1,2 mln

  472(17.7%)

  1,3 mln

  541(19.5%)

  1,2 mln

  471(16.3%)

  1,2 mln

  489(13.8%)

  1,3 mln

  511(16.9%)

  964,1 tys

  387(14.6%)

  1,2 mln

  468(15.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  450,0 tys

  175(7.2%)

  300,1 tys

  117(4.4%)

  181,5 tys

  72,7(2.6%)

  1,4 mln

  537(18.6%)

  2,4 mln

  936(26.4%)

  251,5 tys

  101(3.3%)

  234,7 tys

  94,1(3.6%)

  269,7 tys

  110(3.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  633,9 tys

  246(10.2%)

  1,1 mln

  420(15.7%)

  348,8 tys

  140(5%)

  326,3 tys

  129(4.5%)

  369,5 tys

  146(4.1%)

  380,2 tys

  153(5.1%)

  256,2 tys

  103(3.9%)

  254,7 tys

  104(3.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  97,3 tys

  37,8(1.6%)

  98,7 tys

  38,6(1.4%)

  195,2 tys

  78,2(2.8%)

  130,0 tys

  51,6(1.8%)

  165,9 tys

  65,7(1.9%)

  193,9 tys

  78,1(2.6%)

  190,0 tys

  76,2(2.9%)

  189,7 tys

  77,1(2.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  127,8 tys

  49,6(2%)

  131,6 tys

  51,5(1.9%)

  148,4 tys

  59,4(2.1%)

  168,6 tys

  66,9(2.3%)

  192,7 tys

  76,3(2.2%)

  189,1 tys

  76,2(2.5%)

  173,3 tys

  69,5(2.6%)

  149,4 tys

  60,7(2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  46,6 tys

  18,1(0.7%)

  72,6 tys

  28,4(1.1%)

  135,9 tys

  54,4(2%)

  161,1 tys

  63,9(2.2%)

  112,2 tys

  44,5(1.3%)

  167,2 tys

  67,4(2.2%)

  108,4 tys

  43,5(1.6%)

  96,7 tys

  39,3(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  90,1 tys

  35,0(1.4%)

  81,7 tys

  32,0(1.2%)

  83,1 tys

  33,3(1.2%)

  72,0 tys

  28,6(1%)

  84,8 tys

  33,6(0.9%)

  91,7 tys

  36,9(1.2%)

  71,0 tys

  28,5(1.1%)

  73,3 tys

  29,8(1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  317,1 tys

  123(5.1%)

  320,8 tys

  125(4.7%)

  673,7 tys

  270(9.7%)

  120,9 tys

  48,0(1.7%)

  230,7 tys

  91,4(2.6%)

  367,9 tys

  148(4.9%)

  57,5 tys

  23,0(0.9%)

  72,4 tys

  29,4(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  238,8 tys

  92,7(3.8%)

  60,0 tys

  23,5(0.9%)

  64,2 tys

  25,7(0.9%)

  55,2 tys

  21,9(0.8%)

  269,7 tys

  107(3%)

  480,9 tys

  194(6.4%)

  468,4 tys

  188(7.1%)

  36,6 tys

  14,9(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  25,3 tys

  9,8(0.4%)

  20,3 tys

  7,9(0.3%)

  25,2 tys

  10,1(0.4%)

  26,1 tys

  10,4(0.4%)

  24,8 tys

  9,8(0.3%)

  25,4 tys

  10,2(0.3%)

  23,6 tys

  9,5(0.4%)

  20,2 tys

  8,2(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  21,9 tys

  8,5(0.4%)

  13,9 tys

  5,4(0.2%)

  96,8 tys

  38,8(1.4%)

  19,2 tys

  7,6(0.3%)

  13,9 tys

  5,5(0.2%)

  13,0 tys

  5,2(0.2%)

  14,4 tys

  5,8(0.2%)

  14,6 tys

  5,9(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,9 tys

  3,1(0.1%)

  10,3 tys

  4,0(0.2%)

  20,7 tys

  8,3(0.3%)

  7,2 tys

  2,8(0.1%)

  16,9 tys

  6,7(0.2%)

  8,3 tys

  3,3(0.1%)

  15,0 tys

  6,0(0.2%)

  13,8 tys

  5,6(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  13,3 tys

  5,2(0.2%)

  29,2 tys

  11,4(0.4%)

  17,4 tys

  6,9(0.3%)

  25,8 tys

  10,2(0.4%)

  8,8 tys

  3,5(0.1%)

  21,5 tys

  8,6(0.3%)

  7,7 tys

  3,1(0.1%)

  8,1 tys

  3,3(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  488

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,7(0%)

  3,2 tys

  1,3(0%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  6,0 tys

  2,4(0.1%)

  3,4 tys

  1,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  7,4 tys

  2,9(0.1%)

  20,9 tys

  8,2(0.3%)

  8,3 tys

  3,3(0.1%)

  916

  0,4(0%)

  540

  0,2(0%)

  37,5 tys

  15,1(0.5%)

  29,7 tys

  11,9(0.5%)

  3,0 tys

  1,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  700

  0,3(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  1,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  34,8 tys

  13,5(0.6%)

  24,2 tys

  9,5(0.4%)

  40,9 tys

  16,4(0.6%)

  2,7 tys

  1,1(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  643

  0,3(0%)

  753

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  11,6 tys

  4,5(0.2%)

  28,9 tys

  11,3(0.4%)

  15,4 tys

  6,2(0.2%)

  3,2 tys

  1,3(0%)

  12,4 tys

  4,9(0.1%)

  14,8 tys

  6,0(0.2%)

  778

  0,3(0%)

  741

  0,3(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  17,9 tys

  7,0(0.3%)

  17,0 tys

  6,7(0.2%)

  17,4 tys

  7,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Dubienka według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Dubienka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Dubienka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Dubienka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  5,9 mln

  2,3 tys(100%)

  6,1 mln

  2,4 tys(100%)

  6,6 mln

  2,6 tys(100%)

  7,4 mln

  3,0 tys(100%)

  7,0 mln

  2,8 tys(100%)

  8,7 mln

  3,5 tys(100%)

  6,7 mln

  2,7 tys(100%)

  8,2 mln

  3,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,1 mln

  418(18.2%)

  1,2 mln

  487(20.4%)

  1,3 mln

  509(19.3%)

  1,5 mln

  595(20.3%)

  1,5 mln

  610(22.1%)

  1,6 mln

  641(18.3%)

  1,6 mln

  656(24.4%)

  3,0 mln

  1,2 tys(36.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  2,8 mln

  1,1 tys(47.6%)

  2,7 mln

  1,1 tys(44.4%)

  2,8 mln

  1,1 tys(43.2%)

  3,0 mln

  1,2 tys(41.3%)

  3,2 mln

  1,3 tys(45.4%)

  3,1 mln

  1,2 tys(35.6%)

  2,0 mln

  813(30.2%)

  2,6 mln

  1,1 tys(31.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  1,2 mln

  473(20.6%)

  1,2 mln

  459(19.2%)

  1,3 mln

  536(20.4%)

  1,5 mln

  603(20.6%)

  1,6 mln

  652(23.6%)

  2,0 mln

  796(22.7%)

  2,0 mln

  804(29.9%)

  1,8 mln

  750(22.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  446,9 tys

  174(7.6%)

  471,7 tys

  185(7.7%)

  349,6 tys

  140(5.3%)

  982,6 tys

  390(13.3%)

  191,4 tys

  75,8(2.7%)

  1,5 mln

  602(17.2%)

  236,1 tys

  94,7(3.5%)

  280,5 tys

  114(3.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 tys

  0,4(0%)

  805

  0,3(0%)

  16,7 tys

  6,7(0.3%)

  18,2 tys

  7,2(0.2%)

  70,1 tys

  27,8(1%)

  127,8 tys

  51,5(1.5%)

  109,4 tys

  43,9(1.6%)

  115,3 tys

  46,8(1.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  60,3 tys

  23,4(1%)

  9,4 tys

  3,7(0.2%)

  25,3 tys

  10,1(0.4%)

  7,1 tys

  2,8(0.1%)

  28,4 tys

  11,3(0.4%)

  90,7 tys

  36,5(1%)

  380,9 tys

  153(5.7%)

  101,1 tys

  41,1(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  106,1 tys

  41,2(1.8%)

  87,2 tys

  34,1(1.4%)

  92,1 tys

  36,9(1.4%)

  95,7 tys

  38,0(1.3%)

  104,4 tys

  41,4(1.5%)

  94,4 tys

  38,0(1.1%)

  97,1 tys

  38,9(1.4%)

  87,1 tys

  35,4(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  61,2 tys

  23,8(1%)

  57,4 tys

  22,5(0.9%)

  49,4 tys

  19,8(0.8%)

  87,9 tys

  34,9(1.2%)

  73,7 tys

  29,2(1.1%)

  61,9 tys

  24,9(0.7%)

  88,8 tys

  35,6(1.3%)

  71,3 tys

  29,0(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  62,3 tys

  24,2(1.1%)

  76,8 tys

  30,1(1.3%)

  78,0 tys

  31,3(1.2%)

  117,6 tys

  46,7(1.6%)

  124,1 tys

  49,2(1.8%)

  64,2 tys

  25,9(0.7%)

  58,0 tys

  23,3(0.9%)

  66,4 tys

  27,0(0.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  40,3 tys

  15,7(0.7%)

  50,0 tys

  19,6(0.8%)

  63,8 tys

  25,6(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,8(0%)

  20,0 tys

  8,1(0.2%)

  33,6 tys

  13,5(0.5%)

  59,5 tys

  24,2(0.7%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  2,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  6,1 tys

  2,4(0.1%)

  200,9 tys

  78,6(3.3%)

  414,0 tys

  166(6.3%)

  3,3 tys

  1,3(0%)

  23,8 tys

  9,4(0.3%)

  32,2 tys

  13,0(0.4%)

  2,6 tys

  1,0(0%)

  4,9 tys

  2,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  7,4 tys

  2,9(0.1%)

  20,9 tys

  8,2(0.3%)

  8,3 tys

  3,3(0.1%)

  916

  0,4(0%)

  540

  0,2(0%)

  37,5 tys

  15,1(0.4%)

  29,7 tys

  11,9(0.4%)

  3,0 tys

  1,2(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,8 tys

  0,7(0%)

  6,3 tys

  2,5(0.1%)

  200

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  1,1(0%)

  800

  0,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  748

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  500

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,2 tys

  10,1(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  369

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  700

  0,3(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  445

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  694

  0,3(0%)

  200

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  400

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,0 tys

  0,4(0%)

  331

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Dubienka - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 588 mieszkańców gminy Dubienka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 293 kobiet oraz 295 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,6% wykształcenie policealne, 8,8% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,8% mieszkańców gminy Dubienka, gimnazjalnym 6,7%, natomiast 30,7% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubelskiego mieszkańcy gminy Dubienka mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Dubienka największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (31,8%) oraz zasadnicze zawodowe (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,7%) oraz podstawowe ukończone (29,5%).

  15,3% mieszkańców gminy Dubienka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,3% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 209 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,00 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,7% ludności (29,4% wśród dziewczynek i 22,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 82,52.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 10,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (9,2% wśród dziewczyn i 11,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 80,00.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 25,3% mieszkańców (24,6% wśród dziewczyn i 26,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,5% mieszkańców gminy Dubienka w wieku potencjalnej nauki (22,5% kobiet i 24,4% mężczyzn).

 • 9,2% Wykształcenie wyższe
 • gm. Dubienka
  9,2%
  Lubelskie
  17,0%
  Kraj
  17,9%
 • 11,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 26,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Dubienka
  26,3%
  Lubelskie
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 27,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,6%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 2,5% Kobiety
  (policealne)
 • 0,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Dubienka
  8,8%
  woj. lubelskie
  11,7%
  Kraj
  12,4%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,0%
  Lubelskie
  18,4%
  Polska
  18,1%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Dubienka
  23,8%
  Lubelskie
  20,3%
  Kraj
  22,9%
 • 17,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Dubienka
  6,7%
  Województwo
  5,6%
  Kraj
  5,2%
 • 6,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 30,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  30,7%
  Województwo
  22,1%
  Kraj
  19,3%
 • 31,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 29,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Dubienka
  3,3%
  woj. lubelskie
  2,0%
  Cała Polska
  1,4%
 • 4,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 209 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  209,0
  Województwo
  792,0
  Cała Polska
  811,0
 • 0,00 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • gm. Dubienka
  0,00
  woj. lubelskie
  1,13
  Polska
  1,01
 •  
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 82,52 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  82,52
  Lubelskie
  94,47
  Kraj
  96,62
 • 78,32 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  78,32
  Województwo
  91,77
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Dubienka) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Dubienka) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  17,0
  Lubelskie
  16,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 •  
 • 9,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 8,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Dubienka

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dubienka aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Dubience (Bohaterów Artylerii I Armii Wojska Polskiego)
  Publiczna
  82 566-80-15
  82 566-80-15
  ul. 3 Maja 4
  22-145 Dubienka
  9145-
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 80,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina Dubienka
  80,00
  Województwo
  98,27
  Polska
  100,01
 • 70,77 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina Dubienka
  70,77
  woj. lubelskie
  92,40
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Dubienka) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Dubienka) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • gm. Dubienka
  17,0
  Województwo
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 17 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 •  
 • 5,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 4,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Dubienka

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dubienka aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Gimnazjum w Dubience (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczne
  82 566-80-15
  82 566-80-15
  ul. 3 Maja 4
  22-145 Dubienka
  359-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w gminie Dubienka w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  27,0
  Lubelskie
  26,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 27 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 27
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 6,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 4,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w gminie Dubienka

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dubienka aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące (27 Wołyńska Dywizja Armii Krajowej)
  Publiczne
  82 566-80-65
  82 566-84-15
  ul. 3 MAJA 4
  22-145 Dubienka
  360-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 15,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 22,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 10,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 9,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 25,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 24,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Dubienka, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Dubienka, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Dubienka, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dubienka - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Dubienka

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki kolonijne: 1 (całoroczne: 0)


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w gminie Dubienka: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 78 (uczestnicy: 2 060)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 40)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 1 650)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 30)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 50)
  • konkursy: 70 (uczestnicy: 290)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 73)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 20)
  • koło gospodyń wiejskich: 4 (członkowie: 53)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 32)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 12)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Dubienka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Dubienka działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 10 015 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 11 259 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3