Gmina Łubianka w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Łubianka - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Łubianka to gmina wiejska. Należy do województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu toruńskiego. Gmina Łubianka ma 7 438 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 7,1% ludności powiatu. Gmina stanowi 6,9% powierzchni powiatu.
 • 7 438 Liczba mieszkańców
 • 84,5 km² Powierzchnia
 • 81 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 56 Numer kierunkowy
 • CTR Tablice rejestracyjne
 • Jerzy Zająkała Wójt gminy
Gmina Łubianka na mapie
Identyfikatory
 • 18.500353.1398 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 0415052
Herb gminy Łubianka
Gmina Łubianka herb

Gmina Łubianka - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
87-152Poczta Łubianka

Gmina Łubianka - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Łubianka)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Łubianka
(56) 678-82-17 46
(56) 678-82-19
Al. Jana Pawła II 8
87-152 Łubianka
ZUS Oddział w Toruniu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Mickiewicza 33/39 oraz ul. Mickiewicza 10/16
87-100 Toruń

Gmina Łubianka - Wsie należące do gminy

Gmina Łubianka - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Gmina Łubianka ma 7 438 mieszkańców, z czego 50,0% stanowią kobiety, a 50,0% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców wzrosła o 33,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 37,3 lat i jest znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Łubianka zawarli w 2019 roku 35 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  29,0% mieszkańców gminy Łubianka jest stanu wolnego, 59,7% żyje w małżeństwie, 3,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,5% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Łubianka ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 27. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 3,76 na 1000 mieszkańców gminy Łubianka. W 2019 roku urodziło się 82 dzieci, w tym 46,3% dziewczynek i 53,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 441 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,97 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 32,5% zgonów w gminie Łubianka spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 30,9% zgonów w gminie Łubianka były nowotwory, a 7,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Łubianka przypada 7.65 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 209 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 73 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Łubianka 136. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  62,8% mieszkańców gminy Łubianka jest w wieku produkcyjnym, 22,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 14,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Łubianka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 7 438 Liczba mieszkańców
 • 3 716 Kobiety
 • 3 722 Mężczyźni
 • 50,0%
  50,0%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Łubianka w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Łubianka w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Łubianka w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Łubianka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 37,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  37,3 lat
  woj. kujawsko-pomorskie
  42,0 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 38,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 36,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Łubianka, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Łubianka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Łubianka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Łubianka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Łubianka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,0%
  woj. kujawsko-pomorskie
  29,2%
  Kraj
  28,8%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,7% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  59,7%
  Województwo
  56,3%
  Polska
  55,8%
 • 58,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,5% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  7,6%
  woj. kujawsko-pomorskie
  9,4%
  Kraj
  9,6%
 • 12,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Łubianka
  3,6%
  Kujawsko-pomorskie
  4,9%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Gmina Łubianka
  0,2%
  Kujawsko-pomorskie
  0,3%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Łubianka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Łubianka w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • gm. Łubianka
  4,9
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,6
  Kraj
  4,8
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Gmina Łubianka
  1,9
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,8
  Cała Polska
  1,7
 • 35 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Łubianka w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Łubianka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 27 Przyrost naturalny w roku 2019
 • 11 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 16 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 3,76 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,8
  Kujawsko-pomorskie
  -1,3
  Kraj
  -0,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Łubianka w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Łubianka w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Łubianka w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Łubianka w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 82 Urodzenia żywe
 • 38 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 44 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,3%
  53,7%
 • 11,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,4
  woj. kujawsko-pomorskie
  9,3
  Cała Polska
  9,8
 • 37,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  37,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  37,4
  Polska
  39,9
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 79 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 441 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 368 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 510 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Łubianka
  3 441 g
  Kujawsko-pomorskie
  3 411 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 22 Waga 4500g - 4999g
 • 22
 • 130 Waga 4000g - 4499g
 • 130
 • 339 Waga 3500g - 3999g
 • 339
 • 345 Waga 3000g - 3499g
 • 345
 • 142 Waga 2500g - 2999g
 • 142
 • 29 Waga 2000g - 2499g
 • 29
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Łubianka
  1,32
  Kujawsko-pomorskie
  1,31
  Polska
  1,38
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Łubianka
  0,65
  Kujawsko-pomorskie
  0,64
  Cała Polska
  0,67
 • 0,97 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Łubianka
  0,97
  Województwo
  0,71
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Łubianka w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 55 Zgony
 • 27 Kobiety
  (Zgony)
 • 28 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,1%
  50,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 7,7 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Łubianka
  7,7
  woj. kujawsko-pomorskie
  10,7
  Cały kraj
  10,7
 • 78,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  78,7
  Województwo
  114,2
  Polska
  109,3
 • 2,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Łubianka
  2,5
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,9
  Cała Polska
  3,8
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  2,9
  Województwo
  3,2
  Kraj
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,8
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie toruńskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Łubianka
  32,5%
  Kujawsko-pomorskie
  35,2%
  Cały kraj
  39,4%
 • 30,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Łubianka
  30,9%
  Kujawsko-pomorskie
  29,1%
  Cała Polska
  26,5%
 • 7,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Łubianka
  7,4%
  woj. kujawsko-pomorskie
  6,9%
  Polska
  6,6%
 • 16,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. kujawsko-pomorskie
  16,5
  Polska
  9,9
 • 68,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  68,4
  Kraj
  70,4
 • 273,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  273,1
  woj. kujawsko-pomorskie
  309,5
  Cała Polska
  283,2
 • 277,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. kujawsko-pomorskie
  277,4
  Cała Polska
  261,3
 • 287,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 283,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 290,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  287,1
  woj. kujawsko-pomorskie
  374,4
  Cała Polska
  421,0
 • 55,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 86,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Łubianka
  55,4
  Województwo
  60,6
  Polska
  69,5
 • 23,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  23,8
  Województwo
  42,0
  Polska
  35,1
 • 7,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Łubianka
  7,3
  Kujawsko-pomorskie
  8,2
  Polska
  7,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Łubianka
  0,9%
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,8%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 209 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 108 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 101 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 73 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 42 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 139 Saldo migracji
 • 68 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 71 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 136 Saldo migracji wewnętrznych
 • 66 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 70 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Łubianka w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Łubianka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 18,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 12,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Łubianka, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łubianka - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Łubianka oddano do użytku 64 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 8,60 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Łubianka to 2 002 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 275 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  92,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 7,8% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Łubianka to 5,36 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Łubianka to 133,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,40% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,10% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,36% mieszkań posiada łazienkę, 89,31% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu toruńskiego.

  Powiat toruński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Łubianka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 2 002 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 274,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Łubianka
  274,50
  Województwo
  366,60
  Polska
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 102,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  102,10 m2
  woj. kujawsko-pomorskie
  70,60 m2
  Cała Polska
  74,40 m2
 • 28,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Łubianka
  28,00 m2
  woj. kujawsko-pomorskie
  25,90 m2
  Polska
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 4,60 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Łubianka
  4,60
  Kujawsko-pomorskie
  3,78
  Cała Polska
  3,82
 • 3,64 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Łubianka
  3,64
  Kujawsko-pomorskie
  2,73
  Polska
  2,59
 • 0,79 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,79
  Województwo
  0,72
  Polska
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Łubianka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 64 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 8,60 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Łubianka
  8,60
  Kujawsko-pomorskie
  4,70
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 343 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,36 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,36
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,05
  Cały kraj
  3,77
 • 46,11 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  46,11
  Kujawsko-pomorskie
  19,02
  Polska
  21,77
 • 8 511 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 133,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Łubianka
  133,0 m2
  woj. kujawsko-pomorskie
  92,0 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 1,14 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  1,14 m2
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,43 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Łubianka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 98,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,40%
  Kujawsko-pomorskie
  98,18%
  Kraj
  96,93%
 • 95,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  95,10%
  Kujawsko-pomorskie
  95,34%
  Polska
  93,92%
 • 92,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  92,36%
  Kujawsko-pomorskie
  92,11%
  Cała Polska
  91,66%
 • 89,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  89,31%
  woj. kujawsko-pomorskie
  82,58%
  Kraj
  82,84%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,00%
  Kujawsko-pomorskie
  48,51%
  Polska
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Gmina Łubianka - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W gminie Łubianka na 1000 mieszkańców pracuje 97osób . 45,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Łubianka wynosiło w 2020 roku 8,0% (10,5% wśród kobiet i 5,8% wśród mężczyzn).

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Łubianka wynosiło 4 027,12 PLN, co odpowiada 77.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Łubianka 410 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 130 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -280.

  30,5% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Łubianka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,1% w przemyśle i budownictwie, a 16,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Łubianka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Łubianka
  97,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  232,0
  Polska
  255,0
 • 6,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 9,5% Kobiety
 • 3,9% Mężczyźni
 • gm. Łubianka
  8,0%
  Województwo
  8,9%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Łubianka w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Łubianka w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Łubianka w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Łubianka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 027 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Łubianka
  4 027 PLN
  Kujawsko-pomorskie
  4 494 PLN
  Cały kraj
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Łubianka w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Łubianka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 410 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 130 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -280 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,32 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Łubianka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 30,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 29,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 31,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,1% Przemysł i budownictwo
 • 23,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 39,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,2% Pozostałe
 • 30,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Łubianka w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Łubianka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 711 Pracujący ogółem
 • 326 Kobiety
 • 385 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Łubianka w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 22,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 22,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,8% W wieku produkcyjnym
 • 58,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 14,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 19,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Łubianka, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 59,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Łubianka
  59,2
  woj. kujawsko-pomorskie
  67,0
  Cały kraj
  68,0
 • 23,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Łubianka
  23,6
  woj. kujawsko-pomorskie
  36,9
  Cała Polska
  37,5
 • 66,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  66,1
  Kujawsko-pomorskie
  122,6
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 64,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Łubianka - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Łubianka w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 749 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 612 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 68 nowych podmiotów, a 25 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (94) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (43) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (63) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (25) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Łubianka najwięcej (33) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (727) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,7% (35) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,0% (232) podmiotów, a 64,4% (482) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Łubianka najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (22.7%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 749 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 35 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 232 Przemysł i budownictwo
 • 482 Pozostała działalność
 • 68 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Łubianka w 2020 roku
 • 25 Podmioty wyrejestrowane w gminie Łubianka w 2020 roku
 • 612 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 727 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 727
 • 20 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 20
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 749 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 749
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 41 Spółki handlowe ogółem
 • 41
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 33  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 33
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 12 Spółki cywilne ogółem
 • 12
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 612 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 139 Budownictwo
 • 139
 • 118 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 118
 • 65 Przetwórstwo przemysłowe
 • 65
 • 53 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 53
 • 43 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 43
 • 35 Pozostała działalność
 • 35
 • 34 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 34
 • 27 Transport i gospodarka magazynowa
 • 27
 • 20 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 20
 • 19 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 19
 • 15 Informacja i komunikacja
 • 15
 • 13 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 13
 • 12 Edukacja
 • 12
 • 11 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 11
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łubianka - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Łubianka stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 105 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,22 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Łubianka wynosi 73,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Łubianka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,74 (wykrywalność 67%) oraz przeciwko mieniu - 5,69 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,16 (97%), o charakterze gospodarczym - 2,34 (63%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Łubianka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Łubianka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Łubianka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 105 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 105
 • 65 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 65
 • 17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 17
 • 16 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 16
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 42 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 42
 • 14,22 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,22
  woj. kujawsko-pomorskie
  17,96
  Cała Polska
  19,96
 • 8,74 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Łubianka
  8,74
  woj. kujawsko-pomorskie
  11,39
  Polska
  12,25
 • 2,34 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,34
  Kujawsko-pomorskie
  4,00
  Cały kraj
  5,17
 • 2,16 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Łubianka
  2,16
  Kujawsko-pomorskie
  1,69
  Cała Polska
  1,73
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Łubianka
  0,20
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,26
  Kraj
  0,37
 • 5,69 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,69
  woj. kujawsko-pomorskie
  8,84
  Cały kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Łubianka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  74%
  woj. kujawsko-pomorskie
  74%
  Kraj
  73%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Łubianka
  68%
  woj. kujawsko-pomorskie
  68%
  Kraj
  65%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Łubianka
  63%
  Województwo
  77%
  Polska
  82%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Łubianka
  97%
  woj. kujawsko-pomorskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Łubianka
  86%
  woj. kujawsko-pomorskie
  87%
  Polska
  87%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  46%
  Województwo
  57%
  Cała Polska
  54%

Gmina Łubianka - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Łubianka wyniosła w 2019 roku 47,8 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.5% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu gminy Łubianka - 29.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (12%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (10.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,5 mln złotych, czyli 28,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Łubianka wyniosła w 2019 roku 43,3 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 23.3% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (23.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.6%) oraz z Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (10.8%). W budżecie gminy Łubianka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 635 złotych na mieszkańca (10,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,8 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Łubianka według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Łubianka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Łubianka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Łubianka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,2 mln

  3,9 tys(100%)

  22,1 mln

  3,4 tys(100%)

  27,1 mln

  4,1 tys(100%)

  23,0 mln

  3,4 tys(100%)

  27,9 mln

  4,1 tys(100%)

  35,5 mln

  5,1 tys(100%)

  44,5 mln

  6,3 tys(100%)

  47,8 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,4 mln

  1,3 tys(33.3%)

  8,9 mln

  1,3 tys(40.3%)

  9,0 mln

  1,4 tys(33.4%)

  9,6 mln

  1,4 tys(41.6%)

  9,0 mln

  1,3 tys(32.2%)

  9,9 mln

  1,4 tys(27.9%)

  15,0 mln

  2,1 tys(33.8%)

  14,2 mln

  1,9 tys(29.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,9 mln

  288(7.4%)

  1,0 mln

  154(4.6%)

  2,8 mln

  415(10.2%)

  501,0 tys

  73,9(2.2%)

  1,9 mln

  281(6.9%)

  2,8 mln

  405(8%)

  2,8 mln

  396(6.3%)

  5,7 mln

  784(12%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  954,7 tys

  147(3.8%)

  2,1 mln

  314(9.4%)

  2,3 mln

  343(8.5%)

  1,9 mln

  286(8.4%)

  2,3 mln

  330(8.1%)

  3,0 mln

  433(8.5%)

  5,3 mln

  742(11.9%)

  5,0 mln

  684(10.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,1 mln

  329(8.5%)

  2,3 mln

  342(10.2%)

  2,3 mln

  342(8.4%)

  2,7 mln

  397(11.7%)

  2,8 mln

  411(10.1%)

  3,1 mln

  442(8.7%)

  3,5 mln

  491(7.9%)

  3,9 mln

  530(8.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,9 mln

  911(23.5%)

  1,8 mln

  269(8%)

  3,1 mln

  459(11.4%)

  1,7 mln

  245(7.2%)

  1,2 mln

  176(4.3%)

  2,2 mln

  311(6.1%)

  1,6 mln

  226(3.6%)

  3,1 mln

  424(6.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  407(10.5%)

  2,8 mln

  419(12.6%)

  2,7 mln

  397(9.8%)

  3,0 mln

  436(12.8%)

  7,6 mln

  1,1 tys(27.3%)

  1,8 mln

  251(5%)

  1,7 mln

  244(3.9%)

  1,7 mln

  235(3.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  747,1 tys

  115(3%)

  900,7 tys

  136(4.1%)

  1,7 mln

  258(6.4%)

  863,0 tys

  127(3.8%)

  967,3 tys

  141(3.5%)

  1,7 mln

  236(4.7%)

  3,2 mln

  453(7.3%)

  1,0 mln

  143(2.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  813,5 tys

  125(3.2%)

  558,8 tys

  84,5(2.5%)

  486,0 tys

  72,6(1.8%)

  417,9 tys

  61,7(1.8%)

  391,6 tys

  57,1(1.4%)

  357,9 tys

  51,1(1%)

  480,5 tys

  67,4(1.1%)

  790,1 tys

  108(1.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  267,6 tys

  41,2(1.1%)

  281,5 tys

  42,6(1.3%)

  315,9 tys

  47,2(1.2%)

  374,1 tys

  55,2(1.6%)

  386,7 tys

  56,4(1.4%)

  454,2 tys

  64,8(1.3%)

  426,8 tys

  59,8(1%)

  478,1 tys

  65,6(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  223,2 tys

  34,4(0.9%)

  285,9 tys

  43,2(1.3%)

  910,6 tys

  136(3.4%)

  330,3 tys

  48,8(1.4%)

  302,3 tys

  44,1(1.1%)

  980,6 tys

  140(2.8%)

  401,9 tys

  56,3(0.9%)

  392,9 tys

  53,9(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  113,2 tys

  17,4(0.4%)

  139,6 tys

  21,1(0.6%)

  207,2 tys

  31,0(0.8%)

  233,8 tys

  34,5(1%)

  209,2 tys

  30,5(0.8%)

  274,0 tys

  39,1(0.8%)

  182,7 tys

  25,6(0.4%)

  334,8 tys

  45,9(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  253,7 tys

  39,1(1%)

  464,5 tys

  70,3(2.1%)

  498,2 tys

  74,5(1.8%)

  676,6 tys

  99,9(2.9%)

  564,1 tys

  82,3(2%)

  246,5 tys

  35,2(0.7%)

  811,2 tys

  114(1.8%)

  209,8 tys

  28,8(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  203,5 tys

  31,3(0.8%)

  89,4 tys

  13,5(0.4%)

  88,3 tys

  13,2(0.3%)

  78,3 tys

  11,6(0.3%)

  145,1 tys

  21,2(0.5%)

  92,1 tys

  13,1(0.3%)

  192,9 tys

  27,0(0.4%)

  84,4 tys

  11,6(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  51,5 tys

  7,9(0.2%)

  59,5 tys

  9,0(0.3%)

  43,4 tys

  6,5(0.2%)

  38,7 tys

  5,7(0.2%)

  44,0 tys

  6,4(0.2%)

  103,5 tys

  14,8(0.3%)

  35,5 tys

  5,0(0.1%)

  73,3 tys

  10,0(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  2,8 tys

  0,4(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  44,6 tys

  6,7(0.2%)

  44,4 tys

  6,5(0.2%)

  9,6 tys

  1,4(0%)

  3,2 tys

  0,5(0%)

  64,8 tys

  9,1(0.1%)

  54,9 tys

  7,5(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  150,9 tys

  23,2(0.6%)

  139,9 tys

  21,2(0.6%)

  191,3 tys

  28,6(0.7%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  42,5 tys

  6,2(0.2%)

  51,4 tys

  7,3(0.1%)

  35,7 tys

  5,0(0.1%)

  31,2 tys

  4,3(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,8 tys

  3,4(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,6 tys

  1,0(0%)

  6,3 tys

  1,0(0%)

  8,0 tys

  1,2(0%)

  7,2 tys

  1,1(0%)

  7,0 tys

  1,0(0%)

  7,5 tys

  1,1(0%)

  7,3 tys

  1,0(0%)

  6,2 tys

  0,8(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  457,5 tys

  70,4(1.8%)

  339,5 tys

  51,4(1.5%)

  434,8 tys

  65,0(1.6%)

  617,8 tys

  91,2(2.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  7,7 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  3,3 tys

  0,5(0%)

  3,9 tys

  0,6(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  -
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Łubianka według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Łubianka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Łubianka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Łubianka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,3 mln

  3,8 tys(100%)

  22,5 mln

  3,4 tys(100%)

  24,4 mln

  3,7 tys(100%)

  23,3 mln

  3,5 tys(100%)

  28,8 mln

  4,2 tys(100%)

  32,0 mln

  4,6 tys(100%)

  34,5 mln

  4,9 tys(100%)

  43,3 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,5 mln

  1,5 tys(38.9%)

  9,4 mln

  1,4 tys(41.8%)

  9,4 mln

  1,4 tys(38.6%)

  8,4 mln

  1,2 tys(36.1%)

  9,0 mln

  1,3 tys(31.3%)

  9,6 mln

  1,4 tys(30%)

  9,6 mln

  1,3 tys(27.9%)

  10,2 mln

  1,4 tys(23.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,0 mln

  928(24.8%)

  6,9 mln

  1,0 tys(30.5%)

  7,4 mln

  1,1 tys(30.4%)

  7,3 mln

  1,1 tys(31.2%)

  7,7 mln

  1,1 tys(26.7%)

  8,7 mln

  1,2 tys(27.2%)

  9,1 mln

  1,3 tys(26.4%)

  9,8 mln

  1,3 tys(22.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  634,0 tys

  97,6(2.6%)

  1,1 mln

  173(5.1%)

  1,8 mln

  272(7.5%)

  1,3 mln

  187(5.4%)

  1,9 mln

  275(6.6%)

  2,1 mln

  304(6.7%)

  2,1 mln

  300(6.2%)

  4,7 mln

  644(10.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,6 mln

  709(19%)

  634,6 tys

  96,0(2.8%)

  965,4 tys

  144(4%)

  1,1 mln

  157(4.6%)

  703,8 tys

  103(2.4%)

  880,2 tys

  126(2.8%)

  819,6 tys

  115(2.4%)

  2,2 mln

  304(5.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  487,5 tys

  73,8(2.2%)

  689,8 tys

  103(2.8%)

  302,1 tys

  44,6(1.3%)

  515,6 tys

  75,2(1.8%)

  381,2 tys

  54,4(1.2%)

  632,8 tys

  88,7(1.8%)

  2,0 mln

  273(4.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  45,0 tys

  6,9(0.2%)

  93,0 tys

  14,1(0.4%)

  274,1 tys

  41,0(1.1%)

  535,7 tys

  79,1(2.3%)

  710,2 tys

  104(2.5%)

  421,3 tys

  60,1(1.3%)

  1,5 mln

  214(4.4%)

  1,5 mln

  206(3.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  353(9.4%)

  2,4 mln

  364(10.7%)

  2,3 mln

  345(9.5%)

  2,5 mln

  364(10.6%)

  7,1 mln

  1,0 tys(24.6%)

  899,3 tys

  128(2.8%)

  1,1 mln

  154(3.2%)

  1,1 mln

  148(2.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  220,8 tys

  34,0(0.9%)

  407,3 tys

  61,6(1.8%)

  159,1 tys

  23,8(0.7%)

  305,4 tys

  45,1(1.3%)

  908,8 tys

  133(3.2%)

  287,6 tys

  41,0(0.9%)

  284,7 tys

  39,9(0.8%)

  513,4 tys

  70,4(1.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  77,9 tys

  12,0(0.3%)

  24,9 tys

  3,8(0.1%)

  127,9 tys

  19,1(0.5%)

  494,4 tys

  73,0(2.1%)

  89,3 tys

  13,0(0.3%)

  63,5 tys

  9,1(0.2%)

  418,8 tys

  58,7(1.2%)

  432,8 tys

  59,3(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  60,5 tys

  8,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  98,9 tys

  13,6(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  80,4 tys

  12,4(0.3%)

  99,3 tys

  15,0(0.4%)

  92,1 tys

  13,8(0.4%)

  101,4 tys

  15,0(0.4%)

  93,4 tys

  13,6(0.3%)

  81,2 tys

  11,6(0.3%)

  105,9 tys

  14,8(0.3%)

  78,4 tys

  10,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  100,6 tys

  15,5(0.4%)

  117,8 tys

  17,8(0.5%)

  116,9 tys

  17,5(0.5%)

  104,7 tys

  15,4(0.4%)

  95,8 tys

  14,0(0.3%)

  84,6 tys

  12,1(0.3%)

  90,0 tys

  12,6(0.3%)

  70,8 tys

  9,7(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  2,8 tys

  0,4(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  44,6 tys

  6,7(0.2%)

  44,4 tys

  6,5(0.2%)

  9,6 tys

  1,4(0%)

  3,2 tys

  0,5(0%)

  59,6 tys

  8,4(0.2%)

  54,9 tys

  7,5(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,8 tys

  2,8(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  100,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  410

  0,1(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  20,4 tys

  2,9(0.1%)

  435

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  107,4 tys

  15,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  137,5 tys

  21,2(0.6%)

  122,2 tys

  18,5(0.5%)

  171,7 tys

  25,7(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  177

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  620,8 tys

  95,6(2.6%)

  688,7 tys

  104(3.1%)

  799,0 tys

  119(3.3%)

  881,2 tys

  130(3.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  -
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Łubianka - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 2 049 mieszkańców gminy Łubianka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 987 kobiet oraz 1 062 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 9,0% średnie ogólnokształcące, a 17,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,5% mieszkańców gminy Łubianka, gimnazjalnym 6,4%, natomiast 22,7% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa kujawsko-pomorskiego mieszkańcy gminy Łubianka mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Łubianka największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,7%) oraz zasadnicze zawodowe (23,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,6%) oraz podstawowe ukończone (19,5%).

  W roku 2018 w gminie Łubianka mieściły się 2 przedszkola, w których do 4 oddziałów uczęszczało 67 dzieci (37 dziewczynek oraz 30 chłopców). Dostępnych było 90 miejsc.

  18,7% mieszkańców gminy Łubianka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,6% wśród dziewczynek i 19,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 523 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 2,24 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 44 oddziałach uczyło się 662 uczniów (327 kobiet oraz 335 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Łubianka placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 31 oddziałach uczyło się 498 uczniów (228 kobiet oraz 270 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (29,7% wśród dziewczynek i 26,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 85,86.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,3% mieszkańców (16,4% wśród dziewczyn i 18,2% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,0% mieszkańców gminy Łubianka w wieku potencjalnej nauki (21,2% kobiet i 22,8% mężczyzn).

 • 11,7% Wykształcenie wyższe
 • gm. Łubianka
  11,7%
  Kujawsko-pomorskie
  14,8%
  Kraj
  17,9%
 • 13,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  28,3%
  Kujawsko-pomorskie
  31,0%
  Polska
  33,3%
 • 29,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • gm. Łubianka
  2,2%
  Województwo
  2,4%
  Polska
  2,7%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Łubianka
  9,0%
  Województwo
  11,5%
  Polska
  12,4%
 • 10,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Łubianka
  17,1%
  Województwo
  17,1%
  Polska
  18,1%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Łubianka
  29,5%
  Województwo
  26,5%
  Kraj
  22,9%
 • 23,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Łubianka
  6,4%
  Kujawsko-pomorskie
  5,5%
  Polska
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Łubianka
  22,7%
  woj. kujawsko-pomorskie
  20,9%
  Polska
  19,3%
 • 25,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,4%
  Województwo
  1,2%
  Polska
  1,4%
 • 1,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Łubianka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 523 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  523,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  792,0
  Cały kraj
  873,0
 • 2,24 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina Łubianka
  2,24
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,99
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 5 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 7 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 90 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Łubianka) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67 Dzieci
 • 37 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 30 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 55,2%
  44,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 23 3 lata
 • 23
 • 23 4 lata
 • 23
 • 15 5 lata
 • 15
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 15 3 lata
 • 15
 • 9 4 lata
 • 9
 • 10 5 lata
 • 10
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 8 3 lata
 • 8
 • 14 4 lata
 • 14
 • 5 5 lata
 • 5
 • 119 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 3,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 3,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 5,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 25 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Gmina Łubianka) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Dzieci
 • 4 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 11 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 26,7%
  73,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 4 3 lata
 • 4
 • 7 4 lata
 • 7
 • 3 5 lata
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 1 4 lata
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 6 4 lata
 • 6
 • 3 5 lata
 • 3
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Łubianka(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Łubianka aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Punkt Przedszkolny "Misiowa Akademia"
  Niepubliczny
  60 747-61-69
  ul. Toruńska 4
  87-152 Łubianka
  ---
  Punkt Przedszkolny "Promyczek" w Biskupicach
  Niepubliczny
  60 683-57-71
  ul. Kościelna 25
  87-152 Biskupice
  ---
  Punkt Przedszkony "Promyczek" w Pigży
  Niepubliczny
  60 683-57-71
  ul. Szkolna 14
  87-152 Pigża
  ---
  Niepubiczne Przedszkole "Promyczek"
  Niepubliczne
  60 683-57-71
  ul. Kościelna 25
  87-152 Biskupice
  ---
  Przedszkole Zamkolandia
  Niepubliczne
  51 056-75-14
  ul. Jagiellońska 10
  87-152 Zamek Bierzgłowski
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Łubianka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Łubianka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 44 Oddziały
 • 662 Uczniowie
 • 327 Kobiety
  (uczniowie)
 • 335 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,4%
  50,6%
 • 86 Uczniowie w 1 klasie
 • 36 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 64 Absolwenci 2016
 • 34 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Łubianka
  15,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  17,6
  Cały kraj
  17,3
 •  
 • 66,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 53,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 786 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 658 angielski
 • 128 niemiecki
 • 21 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 21 niemiecki
 •  
 • 85,86 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  85,86
  woj. kujawsko-pomorskie
  93,73
  Polska
  95,46
 • 84,31 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Łubianka
  84,31
  Kujawsko-pomorskie
  91,77
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Łubianka) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Łubianka) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Łubianka(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Łubianka aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży (prof. Wilhelmina Iwanowska)
  Publiczna
  56 674-08-28
  56 674-08-28
  ul. Szkolna 14
  87-152 Pigża
  1221718
  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka
  Publiczna
  56 674-80-30
  56 674-80-30
  ul. Chełmińska 1
  87-152 Łubianka
  11185-
  Szkoła Podstawowa w Warszewicach (Zawisza Czarny z Garbowa)
  Publiczna
  56 675-93-01
  ul. Zawiszy Czarnego 2
  87-152 Warszewice
  811921
  Szkoła Podstawowa im. ks. S. Kujota w Wybczu (ks. Stanisław Kujot)
  Publiczna
  56 678-86-90
  ul. Marii Konopnickiej 4
  87-152 Wybcz
  77212
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Łubianka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 18,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Łubianka, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Łubianka, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Łubianka, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łubianka - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Łubianka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Łubianka: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W gminie Łubianka 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 180 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 37 (uczestnicy: 2 364)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 50)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 450)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 120)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 150)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 30)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 24)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 10)
  • inne: 20 (uczestnicy: 1 530)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Łubianka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Łubianka działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 31 250 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 29 297 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Łubianka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Łubianka działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 158 członków. Zarejestrowano 282 ćwiczących (mężczyźni: 203, kobiety: 79, chłopcy do lat 18: 115, dziewczęta do lat 18: 78). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Łubianka w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łubianka - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Łubianka i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z lat 2010 - 2020 w wyniku 28 wypadków drogowych w gminie Łubianka odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 30 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 376,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 94,1 ofiar śmiertelnych (nieznacznie mniej od wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla kraju).

  W 2019 roku w gminie Łubianka znajdowały się 45 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu toruńskiego.

  Powiat toruński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Łubianka
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 28 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2020)
 • 7 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2020)
 • 30 Ranni
  (lata 2010 - 2020)
 • 28 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Łubianka w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 376,45 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • gm. Łubianka
  376,4
  Kujawsko-pomorskie
  586,0
  Kraj
  971,2
 • 94,11 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Tutaj
  94,1
  Województwo
  98,9
  Cała Polska
  92,2
 • 403,33 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Tutaj
  403,3
  Kujawsko-pomorskie
  650,1
  Cała Polska
  1 176,3
 • 25,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Tutaj
  25,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  16,9
  Cały kraj
  9,5
 • 107,14 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Gmina Łubianka
  107,1
  Województwo
  110,9
  Cała Polska
  121,1
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 45 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 22 km  Będących pod zarządem gminy
 • 14 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 9 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Łubianka w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 5 266,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina
  5 266,3 km
  Województwo
  625,4 km
  Kraj
  496,9 km
 • 61,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina Łubianka
  61,0 km
  Województwo
  5,4 km
  Polska
  4,1 km