Gmina Filipów w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Gmina Filipów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Filipów to gmina wiejska. Należy do województwa podlaskiego, powiatu suwalskiego. Gmina Filipów ma 4 050 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 11,3% ludności powiatu. Gmina stanowi 11,5% powierzchni powiatu.
 • 4 050 Liczba mieszkańców
 • 150,8 km² Powierzchnia
 • 27 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 87 Numer kierunkowy
 • BSU Tablice rejestracyjne
 • Tomasz Rogowski Wójt gminy
Gmina Filipów na mapie
Identyfikatory
 • 22.620854.1804 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2012022
Herb gminy Filipów
Gmina Filipów herb
Flaga gminy Filipów
Gmina Filipów flaga

Gmina Filipów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
16-424Poczta Filipów, ul. 1 Maja 1

Gmina Filipów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Filipów)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Filipów
(87) 569-60-81 22 kom. 505176269
(87) 569-60-81
ul. Garbaska 2
16-424 Filipów
ZUS Inspektorat w Suwałkach (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. 1 Maja 33
16-400 Suwałki

Gmina Filipów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Filipów ma 4 050 mieszkańców, z czego 49,0% stanowią kobiety, a 51,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 11,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,0 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Filipów zawarli w 2022 roku 16 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  30,6% mieszkańców gminy Filipów jest stanu wolnego, 54,8% żyje w małżeństwie, 4,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Filipów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -11. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,71 na 1000 mieszkańców gminy Filipów. W 2022 roku urodziło się 35 dzieci, w tym 42,9% dziewczynek i 57,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 459 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,72 i jest większy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 45,0% zgonów w gminie Filipów spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,0% zgonów w gminie Filipów były nowotwory, a 5,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Filipów przypada 11.34 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 50 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 48 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Filipów 2. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,0% mieszkańców gminy Filipów jest w wieku produkcyjnym, 19,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 050 Liczba mieszkańców
 • 1 986 Kobiety
 • 2 064 Mężczyźni
 • 49,0%
  51,0%
 • 96 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 96 kobiet)
 • 104 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 104 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Filipów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Filipów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Filipów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,0 lat
  Województwo
  42,3 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 42,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Filipów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Filipów
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Filipów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Filipów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Filipów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,6% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  30,7%
  Województwo
  28,6%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 37,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,8%
  woj. podlaskie
  54,2%
  Polska
  54,0%
 • 56,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,0%
  woj. podlaskie
  9,0%
  Polska
  8,5%
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,8%
  Podlaskie
  7,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 4,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Gmina
  0,7%
  Podlaskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Filipów w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • gm. Filipów
  3,9
  woj. podlaskie
  4,0
  Cały kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,4
  Województwo
  1,4
  Polska
  1,6
 • 16 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Filipów w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -11 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,71 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,7
  woj. podlaskie
  -3,8
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Filipów w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Filipów w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Filipów w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Filipów w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 35 Urodzenia żywe
 • 15 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 20 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 42,9%
  57,1%
 • 8,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,6
  Województwo
  8,0
  Kraj
  8,1
 • 36,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,7
  Województwo
  35,9
  Polska
  35,1
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 109 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 109
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 459 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 423 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 492 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 459 g
  Województwo
  3 431 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 38 Waga 4000g - 4499g
 • 38
 • 84 Waga 3500g - 3999g
 • 84
 • 103 Waga 3000g - 3499g
 • 103
 • 28 Waga 2500g - 2999g
 • 28
 • 7 Waga 2000g - 2499g
 • 7
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,33 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,33
  Podlaskie
  1,27
  Kraj
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,63
  woj. podlaskie
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,72 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Filipów
  0,72
  Województwo
  0,68
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Filipów w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 46 Zgony
 • 20 Kobiety
  (Zgony)
 • 26 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,5%
  56,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,3
  Województwo
  11,8
  Kraj
  11,9
 • 138,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  138,5
  Podlaskie
  147,1
  Cały kraj
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  3,9
  Kraj
  3,8
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,3
  woj. podlaskie
  3,0
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie suwalskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Filipów
  45,0%
  woj. podlaskie
  45,0%
  Cała Polska
  36,0%
 • 23,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Filipów
  23,0%
  Województwo
  21,9%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Filipów
  5,3%
  Podlaskie
  7,2%
  Polska
  6,7%
 • 21 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  14,6
  Cały kraj
  15,8
 • 78,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  78,6
  Cały kraj
  70,6
 • 250,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Filipów
  250,3
  Województwo
  257,1
  Kraj
  280,1
 • 232,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  232,8
  Polska
  253,9
 • 489,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 559,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 421,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Filipów
  489,2
  Podlaskie
  529,3
  Cały kraj
  426,2
 • 58,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 82,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Filipów
  58,9
  Podlaskie
  52,4
  Cały kraj
  62,9
 • 29,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  29,5
  woj. podlaskie
  31,3
  Cała Polska
  33,8
 • 11,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Filipów
  11,8
  woj. podlaskie
  8,0
  Kraj
  7,0
 • 1,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Filipów
  1,2%
  woj. podlaskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 50 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 29 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 48 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Saldo migracji
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 2 Saldo migracji wewnętrznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Filipów w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Filipów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Filipów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Filipów oddano do użytku 16 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,94 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Filipów to 1 482 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 365 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Filipów to 5,25 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Filipów to 137,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,14% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,39% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 86,71% mieszkań posiada łazienkę, 78,74% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,27% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu suwalskiego.

  Powiat suwalski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 482 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 364,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  364,80
  woj. podlaskie
  411,70
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 87,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Filipów
  87,90 m2
  woj. podlaskie
  78,20 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 32,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  32,10 m2
  woj. podlaskie
  32,20 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,31 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  4,31
  woj. podlaskie
  4,04
  Polska
  3,83
 • 2,74 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Filipów
  2,74
  woj. podlaskie
  2,43
  Cały kraj
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,64
  woj. podlaskie
  0,60
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 16 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,94 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  3,94
  woj. podlaskie
  5,72
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 84 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Filipów
  5,25
  Podlaskie
  4,14
  Cały kraj
  3,89
 • 20,67 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Filipów
  20,67
  Województwo
  23,68
  Kraj
  24,56
 • 2 196 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 137,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  137,3 m2
  woj. podlaskie
  98,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,54 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  0,54 m2
  Podlaskie
  0,56 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 95,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  95,14%
  Województwo
  97,54%
  Cały kraj
  97,75%
 • 88,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  88,39%
  Podlaskie
  92,28%
  Polska
  95,18%
 • 86,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  86,71%
  Województwo
  90,71%
  Kraj
  93,75%
 • 78,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Filipów
  78,74%
  Województwo
  83,62%
  Cała Polska
  85,83%
 • 0,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Filipów
  0,27%
  Województwo
  33,39%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Filipów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Filipów na 1000 mieszkańców pracuje 57osób . 63,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 36,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Filipów wynosiło w 2023 roku 5,1% (5,1% wśród kobiet i 5,1% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Filipów wynosiło 5 323,60 PLN, co odpowiada 79.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Filipów 127 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 23 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -104.

  52,2% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Filipów pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 21,1% w przemyśle i budownictwie, a 10,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 57 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  57,0
  woj. podlaskie
  209,0
  Cała Polska
  259,0
 • 7,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 6,5% Kobiety
 • 7,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,1%
  Podlaskie
  7,0%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Filipów w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Filipów w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Filipów w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 724 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Filipów
  5 324 PLN
  Podlaskie
  6 013 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Filipów w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 127 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 23 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -104 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,18 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 52,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 47,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 55,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 21,1% Przemysł i budownictwo
 • 14,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 26,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 15,7% Pozostałe
 • 27,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Filipów w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 229 Pracujący ogółem
 • 145 Kobiety
 • 84 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Filipów w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,0% W wieku produkcyjnym
 • 53,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Filipów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Filipów
  69,5
  Województwo
  66,2
  Kraj
  69,0
 • 36,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Filipów
  36,3
  woj. podlaskie
  37,0
  Kraj
  38,2
 • 109,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  109,6
  Województwo
  126,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Filipów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Filipów w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 239 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 198 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 39 nowych podmiotów, a 16 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (39) podmiotów zarejestrowano w roku 2023, a najmniej (11) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (23) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2010 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2018 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Filipów najwięcej (6) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (234) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,5% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 36,8% (88) podmiotów, a 60,7% (145) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Filipów najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (33.8%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 239 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 88 Przemysł i budownictwo
 • 145 Pozostała działalność
 • 39 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Filipów w 2023 roku
 • 16 Podmioty wyrejestrowane w gminie Filipów w 2023 roku
 • 198 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 234 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 234
 • 2 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 2
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 239 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 239
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 6 Spółki handlowe ogółem
 • 6
 • 6  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 6
 • 5 Spółki cywilne ogółem
 • 5
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 198 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 67 Budownictwo
 • 67
 • 42 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 42
 • 15 Transport i gospodarka magazynowa
 • 15
 • 13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 13
 • 11 Przetwórstwo przemysłowe
 • 11
 • 11 Pozostała działalność
 • 11
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 6 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 6
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Filipów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Filipów stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 51 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,49 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Filipów wynosi 80,80% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Filipów najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,30 (wykrywalność 65%) oraz przeciwko mieniu - 3,40 (wykrywalność 38%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,85 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,07 (94%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (75%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Filipów.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Filipów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 51 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 51
 • 26 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 26
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 12 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 12
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 14 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 14
 • 12,49 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Filipów
  12,49
  Podlaskie
  19,92
  Cała Polska
  22,81
 • 6,30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  6,30
  woj. podlaskie
  8,92
  Polska
  12,98
 • 2,07 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Filipów
  2,07
  Województwo
  7,89
  Polska
  6,99
 • 2,85 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,85
  woj. podlaskie
  2,21
  Cała Polska
  1,82
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Filipów
  0,23
  woj. podlaskie
  0,46
  Cały kraj
  0,35
 • 3,40 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  3,40
  Województwo
  6,92
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Filipów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  81%
  Województwo
  81%
  Polska
  71%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Filipów
  65%
  Podlaskie
  74%
  Polska
  63%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Filipów
  94%
  Podlaskie
  82%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  99%
  woj. podlaskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Filipów
  75%
  Podlaskie
  92%
  Kraj
  88%
 • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Filipów
  39%
  Województwo
  53%
  Cały kraj
  51%

Gmina Filipów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Filipów wyniosła w 2022 roku 33,4 mln złotych, co daje 8,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Filipów - 20.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (20.3%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,4 mln złotych, czyli 22,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Filipów wyniosła w 2022 roku 34,8 mln złotych, co daje 8,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 21.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (22.6%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.9%). W budżecie gminy Filipów wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (13,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,3 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Filipów według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Filipów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Filipów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Filipów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  13,4 mln

  3,0 tys(100%)

  16,6 mln

  3,8 tys(100%)

  17,1 mln

  3,9 tys(100%)

  20,8 mln

  4,8 tys(100%)

  23,3 mln

  5,4 tys(100%)

  24,0 mln

  5,8 tys(100%)

  30,2 mln

  7,4 tys(100%)

  33,4 mln

  8,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,4 mln

  998(33%)

  4,4 mln

  991(26.3%)

  4,5 mln

  1,0 tys(26.2%)

  4,6 mln

  1,0 tys(21.9%)

  5,0 mln

  1,2 tys(21.4%)

  5,5 mln

  1,3 tys(22.7%)

  6,0 mln

  1,4 tys(19.8%)

  6,9 mln

  1,7 tys(20.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  250(8.3%)

  1,4 mln

  329(8.7%)

  550,8 tys

  126(3.2%)

  2,8 mln

  650(13.7%)

  1,4 mln

  331(6.1%)

  3,0 mln

  709(12.4%)

  7,8 mln

  1,9 tys(25.9%)

  6,8 mln

  1,7 tys(20.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  69,7 tys

  15,8(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  16,9 tys

  3,9(0.1%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,3 mln

  818(9.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,8 mln

  401(13.3%)

  1,9 mln

  423(11.2%)

  2,1 mln

  471(12.1%)

  2,6 mln

  592(12.4%)

  2,2 mln

  517(9.5%)

  2,3 mln

  546(9.6%)

  2,4 mln

  583(8%)

  3,3 mln

  801(9.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  275(9.1%)

  719,6 tys

  164(4.3%)

  823,6 tys

  188(4.8%)

  852,8 tys

  196(4.1%)

  894,8 tys

  208(3.8%)

  1,4 mln

  333(5.8%)

  2,4 mln

  587(8.1%)

  2,3 mln

  567(6.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  721(23.8%)

  6,4 mln

  1,5 tys(38.8%)

  1,1 mln

  247(6.3%)

  1,2 mln

  266(5.6%)

  1,1 mln

  266(4.9%)

  1,1 mln

  267(4.7%)

  1,3 mln

  314(4.3%)

  2,2 mln

  543(6.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  457,0 tys

  103(3.4%)

  669,6 tys

  152(4%)

  623,7 tys

  142(3.6%)

  606,1 tys

  139(2.9%)

  3,4 mln

  784(14.4%)

  849,6 tys

  202(3.5%)

  1,5 mln

  371(5.1%)

  1,8 mln

  452(5.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  345,7 tys

  78,1(2.6%)

  358,3 tys

  81,5(2.2%)

  420,3 tys

  95,8(2.5%)

  435,0 tys

  99,8(2.1%)

  469,6 tys

  109(2%)

  562,6 tys

  134(2.3%)

  547,1 tys

  131(1.8%)

  712,4 tys

  175(2.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  108,2 tys

  24,5(0.8%)

  284,4 tys

  64,7(1.7%)

  248,3 tys

  56,6(1.5%)

  275,6 tys

  63,2(1.3%)

  275,0 tys

  64,1(1.2%)

  323,6 tys

  76,8(1.3%)

  337,7 tys

  81,0(1.1%)

  356,2 tys

  87,7(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  186,9 tys

  42,2(1.4%)

  92,6 tys

  21,0(0.6%)

  70,7 tys

  16,1(0.4%)

  121,2 tys

  27,8(0.6%)

  169,5 tys

  39,5(0.7%)

  1,1 mln

  250(4.4%)

  107,8 tys

  25,9(0.4%)

  188,9 tys

  46,5(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  46,6 tys

  10,5(0.3%)

  57,7 tys

  13,1(0.3%)

  78,4 tys

  17,9(0.5%)

  677,0 tys

  155(3.3%)

  54,1 tys

  12,6(0.2%)

  55,9 tys

  13,3(0.2%)

  116,1 tys

  27,8(0.4%)

  105,3 tys

  25,9(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  14,5 tys

  3,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,9 tys

  4,1(0.1%)

  90,9 tys

  20,8(0.4%)

  52,5 tys

  12,2(0.2%)

  149,6 tys

  35,5(0.6%)

  53,4 tys

  12,8(0.2%)

  99,5 tys

  24,5(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  246,8 tys

  55,8(1.8%)

  194,1 tys

  44,1(1.2%)

  125,4 tys

  28,6(0.7%)

  126,4 tys

  29,0(0.6%)

  142,4 tys

  33,2(0.6%)

  170,4 tys

  40,4(0.7%)

  179,9 tys

  43,1(0.6%)

  62,1 tys

  15,3(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  79,3 tys

  17,9(0.6%)

  66,3 tys

  15,1(0.4%)

  49,5 tys

  11,3(0.3%)

  49,4 tys

  11,3(0.2%)

  65,1 tys

  15,2(0.3%)

  41,7 tys

  9,9(0.2%)

  23,0 tys

  5,5(0.1%)

  49,3 tys

  12,1(0.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  103,3 tys

  23,3(0.8%)

  39,8 tys

  9,0(0.2%)

  943

  0,2(0%)

  11,7 tys

  2,7(0.1%)

  10,0 tys

  2,3(0%)

  45,0 tys

  10,7(0.2%)

  27,9 tys

  6,7(0.1%)

  25,3 tys

  6,2(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  5,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  311(5.7%)

  16,6 tys

  3,9(0.1%)

  3,0 tys

  0,7(0%)

  3,0 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  32,5 tys

  7,3(0.2%)

  11,2 tys

  2,6(0.1%)

  933

  0,2(0%)

  60,7 tys

  13,9(0.3%)

  34,0 tys

  7,9(0.1%)

  35,2 tys

  8,4(0.1%)

  928

  0,2(0%)

  923

  0,2(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Filipów według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Filipów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Filipów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Filipów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  13,5 mln

  3,0 tys(100%)

  18,0 mln

  4,1 tys(100%)

  19,1 mln

  4,4 tys(100%)

  18,1 mln

  4,2 tys(100%)

  23,2 mln

  5,4 tys(100%)

  30,5 mln

  7,4 tys(100%)

  28,7 mln

  7,0 tys(100%)

  34,8 mln

  8,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,9 mln

  872(28.6%)

  4,6 mln

  1,0 tys(25.6%)

  4,5 mln

  1,0 tys(23.5%)

  2,1 mln

  481(11.6%)

  4,1 mln

  952(17.6%)

  4,4 mln

  1,0 tys(14.5%)

  4,8 mln

  1,1 tys(16.7%)

  8,2 mln

  2,0 tys(23.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,0 mln

  1,1 tys(37.3%)

  5,4 mln

  1,2 tys(30.3%)

  5,5 mln

  1,2 tys(28.8%)

  6,0 mln

  1,4 tys(33.2%)

  6,9 mln

  1,6 tys(29.9%)

  9,9 mln

  2,3 tys(32.4%)

  9,5 mln

  2,3 tys(33.3%)

  7,9 mln

  1,9 tys(22.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,3 tys

  3,0(0.1%)

  5,4 tys

  1,2(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 mln

  852(9.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  600,0 tys

  136(4.4%)

  592,4 tys

  135(3.3%)

  684,8 tys

  156(3.6%)

  686,2 tys

  157(3.8%)

  756,4 tys

  176(3.3%)

  1,0 mln

  240(3.3%)

  1,4 mln

  335(4.9%)

  2,4 mln

  585(6.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  264,4 tys

  59,8(2%)

  0,0

  0,0(0%)

  106,0 tys

  24,2(0.6%)

  858,5 tys

  197(4.7%)

  1,3 mln

  314(5.8%)

  3,4 mln

  796(11%)

  2,6 mln

  623(9.1%)

  1,9 mln

  464(5.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  439,4 tys

  99,3(3.3%)

  550,2 tys

  125(3.1%)

  587,2 tys

  134(3.1%)

  579,9 tys

  133(3.2%)

  1,2 mln

  275(5.1%)

  1,6 mln

  387(5.3%)

  892,1 tys

  214(3.1%)

  1,6 mln

  396(4.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  592(19.4%)

  5,8 mln

  1,3 tys(32.3%)

  453,2 tys

  103(2.4%)

  446,4 tys

  102(2.5%)

  445,1 tys

  104(1.9%)

  442,3 tys

  105(1.5%)

  497,7 tys

  119(1.7%)

  1,2 mln

  283(3.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  341,6 tys

  79,6(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  132,7 tys

  31,8(0.5%)

  1,0 mln

  251(2.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  160,8 tys

  36,4(1.2%)

  164,8 tys

  37,5(0.9%)

  146,4 tys

  33,4(0.8%)

  125,8 tys

  28,9(0.7%)

  394,2 tys

  91,8(1.7%)

  774,9 tys

  184(2.5%)

  418,8 tys

  100(1.5%)

  797,3 tys

  196(2.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  148,5 tys

  33,6(1.1%)

  167,4 tys

  38,1(0.9%)

  115,2 tys

  26,3(0.6%)

  412,9 tys

  94,7(2.3%)

  176,1 tys

  41,0(0.8%)

  396,3 tys

  94,1(1.3%)

  158,6 tys

  38,0(0.6%)

  607,9 tys

  150(1.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  127,1 tys

  28,7(0.9%)

  385,7 tys

  87,7(2.1%)

  416,6 tys

  95,0(2.2%)

  449,0 tys

  103(2.5%)

  481,4 tys

  112(2.1%)

  515,4 tys

  122(1.7%)

  525,7 tys

  126(1.8%)

  518,1 tys

  128(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  10,4 tys

  2,3(0.1%)

  29,2 tys

  6,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  1,8(0%)

  33,0 tys

  7,7(0.1%)

  429,7 tys

  102(1.4%)

  409,5 tys

  98,2(1.4%)

  144,2 tys

  35,5(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  101,8 tys

  23,0(0.8%)

  127,6 tys

  29,0(0.7%)

  125,8 tys

  28,7(0.7%)

  112,4 tys

  25,8(0.6%)

  119,6 tys

  27,9(0.5%)

  160,7 tys

  38,2(0.5%)

  123,8 tys

  29,7(0.4%)

  138,0 tys

  34,0(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  110,9 tys

  25,1(0.8%)

  106,0 tys

  24,1(0.6%)

  95,0 tys

  21,7(0.5%)

  92,7 tys

  21,3(0.5%)

  83,4 tys

  19,4(0.4%)

  65,7 tys

  15,6(0.2%)

  62,5 tys

  15,0(0.2%)

  53,5 tys

  13,2(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,6 tys

  4,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  32,5 tys

  7,3(0.2%)

  11,2 tys

  2,6(0.1%)

  933

  0,2(0%)

  60,7 tys

  13,9(0.3%)

  34,0 tys

  7,9(0.1%)

  35,2 tys

  8,4(0.1%)

  928

  0,2(0%)

  923

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  250,0 tys

  58,2(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  76,0 tys

  18,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Filipów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 046 mieszkańców gminy Filipów jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 498 kobiet oraz 547 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,8% wykształcenie policealne, 8,5% średnie ogólnokształcące, a 22,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,1% mieszkańców gminy Filipów, gimnazjalnym 3,9%, natomiast 22,7% podstawowym ukończonym. 4,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy gminy Filipów mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Filipów największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,0%) oraz wyższe (21,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,3%) oraz średnie zawodowe (24,3%).

  18,3% mieszkańców gminy Filipów w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,2% wśród dziewczynek i 17,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 634 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 5,04 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W roku 2022 w gminie Filipów placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 293 uczniów (136 kobiet oraz 157 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Filipów placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 17 oddziałach uczyło się 327 uczniów (163 kobiety oraz 164 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,6% ludności (23,7% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 79,84.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,8% mieszkańców (18,8% wśród dziewczyn i 16,9% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,8% mieszkańców gminy Filipów w wieku potencjalnej nauki (23,9% kobiet i 23,7% mężczyzn).

 • 17,0% Wykształcenie wyższe
 • gm. Filipów
  17,0%
  Podlaskie
  24,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 21,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Filipów
  32,6%
  woj. podlaskie
  36,5%
  Kraj
  35,2%
 • 33,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,8% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  1,8%
  Podlaskie
  3,6%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Filipów
  8,5%
  Podlaskie
  11,8%
  Cała Polska
  11,9%
 • 10,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  22,3%
  woj. podlaskie
  21,1%
  Polska
  20,0%
 • 19,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Filipów
  19,1%
  Województwo
  17,1%
  Kraj
  21,2%
 • 13,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,9%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  22,7%
  woj. podlaskie
  15,3%
  Kraj
  12,3%
 • 23,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  4,6%
  woj. podlaskie
  3,6%
  Cała Polska
  3,1%
 • 5,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 634 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  634,0
  Województwo
  915,0
  Kraj
  927,0
 • 5,04 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • gm. Filipów
  5,04
  Województwo
  0,98
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 25 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Gmina Filipów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24 Dzieci
 • 14 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 10 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 58,3%
  41,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 16 4 lata
 • 16
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • 9 4 lata
 • 9
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 7 4 lata
 • 7
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Filipów(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Filipów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Filipowie
  Publiczny
  87 569-60-29
  87 569-60-02
  ul. Marii Konopnickiej 6
  16-424 Filipów
  1201
 • Szkoły podstawowe w gminie Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Filipów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 293 Uczniowie
 • 136 Kobiety
  (uczniowie)
 • 157 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,4%
  53,6%
 • 34 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 63 Absolwenci
 • 30 Kobiety
  (absolwenci)
 • 33 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Filipów
  18,3
  Podlaskie
  16,1
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 23,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 19,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 79,84 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Filipów
  79,84
  Podlaskie
  92,82
  Polska
  95,96
 • 79,56 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Filipów
  79,56
  Województwo
  91,85
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Filipów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Filipów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Filipów(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Filipów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Filipowie (Jan Paweł II)
  Publiczna
  ul. Marii Konopnickiej 6
  16-424 Filipów
  16316-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Filipów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Filipów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Filipów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Filipów - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Filipów

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • kwatery agroturystyczne: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Filipów: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Filipów 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 110 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 14 (uczestnicy: 1 965)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 60)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 400)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 200)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 1 000)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 180)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 25)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 112)
  • teatralne: 1 (członkowie: 14)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 10)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 24)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 28)
  • taneczne: 2 (członkowie: 36)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Filipów działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 971 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 21 090 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


Gmina Filipów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Filipów i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w gminie Filipów odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 24,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Filipów znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu suwalskiego.

  Powiat suwalski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Filipów
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 2 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Filipów w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 24,61 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina Filipów
  24,6
  Województwo
  29,1
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • gm. Filipów
  0,0
  Województwo
  6,0
  Cały kraj
  5,0
 • 49,22 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina
  49,2
  Podlaskie
  31,5
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina
  0,0
  Województwo
  20,7
  Kraj
  8,9
 • 200,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • gm. Filipów
  200,0
  Podlaskie
  108,1
  Kraj
  116,0