Gmina Filipów w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Gmina Filipów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Filipów to gmina wiejska. Należy do województwa podlaskiego, powiatu suwalskiego. Gmina Filipów ma 4 212 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 11,7% ludności powiatu. Gmina stanowi 11,5% powierzchni powiatu.
 • 4 212 Liczba mieszkańców
 • 150,8 km² Powierzchnia
 • 29 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 87 Numer kierunkowy
 • BSU Tablice rejestracyjne
 • Tomasz Rogowski Wójt gminy
Gmina Filipów na mapie
Identyfikatory
 • 22.620854.1804 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2012022
Herb gminy Filipów
Gmina Filipów herb
Flaga gminy Filipów
Gmina Filipów flaga

Gmina Filipów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
16-424Poczta Filipów, ul. 1 Maja 1

Gmina Filipów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Filipów)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Filipów
(87) 569-60-81 22 kom. 505176269
(87) 569-60-81
ul. Garbaska 2
16-424 Filipów
ZUS Inspektorat w Suwałkach (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. 1 Maja 33
16-400 Suwałki

Gmina Filipów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Gmina Filipów ma 4 212 mieszkańców, z czego 49,1% stanowią kobiety, a 50,9% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 8,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,8 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Filipów zawarli w 2020 roku 18 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  31,8% mieszkańców gminy Filipów jest stanu wolnego, 54,7% żyje w małżeństwie, 2,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Filipów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -43. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,11 na 1000 mieszkańców gminy Filipów. W 2020 roku urodziło się 25 dzieci, w tym 68,0% dziewczynek i 32,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 516 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,74 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 41,2% zgonów w gminie Filipów spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,0% zgonów w gminie Filipów były nowotwory, a 8,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Filipów przypada 15.98 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 20 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 45 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Filipów -25. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  60,9% mieszkańców gminy Filipów jest w wieku produkcyjnym, 18,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 212 Liczba mieszkańców
 • 2 066 Kobiety
 • 2 146 Mężczyźni
 • 49,1%
  50,9%
 • 96 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 96 kobiet)
 • 104 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 104 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Filipów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Filipów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Filipów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,8 lat
  Województwo
  42,3 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 42,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Filipów, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Filipów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Filipów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Filipów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,8% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  31,7%
  Województwo
  29,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,3% Kobiety
  (Panny)
 • 38,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,7%
  woj. podlaskie
  54,9%
  Polska
  55,8%
 • 55,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,4%
  woj. podlaskie
  9,8%
  Polska
  9,6%
 • 16,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,5%
  Podlaskie
  4,6%
  Cały kraj
  5,0%
 • 2,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,6% Nieustalone
 • Gmina
  1,7%
  Podlaskie
  1,2%
  Cały kraj
  0,8%
 • 1,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Filipów w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • gm. Filipów
  4,2
  woj. podlaskie
  3,8
  Cały kraj
  3,8
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,1
  Województwo
  1,2
  Polska
  1,3
 • 18 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Filipów w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -43 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -16 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -27 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,11 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -10,1
  woj. podlaskie
  -3,5
  Polska
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Filipów w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Filipów w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Filipów w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Filipów w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 25 Urodzenia żywe
 • 17 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 68,0%
  32,0%
 • 5,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,9
  Województwo
  9,0
  Kraj
  9,3
 • 40,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  40,6
  Województwo
  39,2
  Polska
  39,9
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 96 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96
 • 75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 11
 • 3 516 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 383 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 662 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 516 g
  Województwo
  3 446 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 51 Waga 4000g - 4499g
 • 51
 • 112 Waga 3500g - 3999g
 • 112
 • 112 Waga 3000g - 3499g
 • 112
 • 33 Waga 2500g - 2999g
 • 33
 • 8 Waga 2000g - 2499g
 • 8
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1,34 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,34
  Podlaskie
  1,31
  Kraj
  1,38
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,70
  woj. podlaskie
  0,63
  Cały kraj
  0,67
 • 0,74 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Filipów
  0,74
  Województwo
  0,72
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Filipów w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 68 Zgony
 • 33 Kobiety
  (Zgony)
 • 35 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,5%
  51,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  16,0
  Województwo
  12,4
  Kraj
  12,5
 • 135,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  135,6
  Podlaskie
  138,5
  Cały kraj
  134,3
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  3,4
  Kraj
  3,6
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,2
  woj. podlaskie
  3,2
  Kraj
  3,4
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie suwalskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Filipów
  41,2%
  woj. podlaskie
  41,7%
  Cała Polska
  39,4%
 • 26,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Filipów
  26,0%
  Województwo
  24,3%
  Cała Polska
  26,5%
 • 8,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Filipów
  8,5%
  Podlaskie
  8,1%
  Polska
  6,6%
 • 11,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  11,3
  Cały kraj
  9,9
 • 70,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  70,0
  Cały kraj
  70,4
 • 249,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Filipów
  249,4
  Województwo
  257,9
  Kraj
  283,2
 • 252,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  252,7
  Polska
  261,3
 • 395,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 464,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 328,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Filipów
  395,1
  Podlaskie
  442,2
  Cały kraj
  421,0
 • 40,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 21,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 56,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Filipów
  40,0
  Podlaskie
  42,5
  Cały kraj
  69,5
 • 22,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  22,9
  woj. podlaskie
  28,0
  Cała Polska
  35,1
 • 11,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Filipów
  11,5
  woj. podlaskie
  8,8
  Kraj
  7,9
 • 1,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Filipów
  1,2%
  woj. podlaskie
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 20 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 7 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 45 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -23 Saldo migracji
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -25 Saldo migracji wewnętrznych
 • -15 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Filipów w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Filipów, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Filipów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Filipów oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,66 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Filipów to 1 518 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 360 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Filipów to 6,43 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Filipów to 151,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 90,97% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 83,99% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 81,16% mieszkań posiada łazienkę, 67,85% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu suwalskiego.

  Powiat suwalski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 518 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 360,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  360,40
  woj. podlaskie
  397,50
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 85,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Filipów
  85,10 m2
  woj. podlaskie
  77,30 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 30,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,70 m2
  woj. podlaskie
  30,70 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,22 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  4,22
  woj. podlaskie
  4,02
  Polska
  3,82
 • 2,77 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Filipów
  2,77
  woj. podlaskie
  2,52
  Cały kraj
  2,55
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,66
  woj. podlaskie
  0,63
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,66 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  1,66
  woj. podlaskie
  5,48
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 45 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 6,43 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Filipów
  6,43
  Podlaskie
  4,00
  Cały kraj
  3,77
 • 10,68 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Filipów
  10,68
  Województwo
  21,92
  Kraj
  21,77
 • 1 059 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 151,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  151,3 m2
  woj. podlaskie
  96,5 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  0,25 m2
  Podlaskie
  0,53 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 90,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  90,97%
  Województwo
  93,45%
  Cały kraj
  96,97%
 • 83,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  83,99%
  Podlaskie
  89,18%
  Polska
  94,01%
 • 81,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  81,16%
  Województwo
  87,24%
  Kraj
  91,78%
 • 67,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Filipów
  67,85%
  Województwo
  79,62%
  Cała Polska
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Filipów
  0,00%
  Województwo
  32,87%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Filipów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Filipów na 1000 mieszkańców pracuje 50osób . 65,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 34,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Filipów wynosiło w 2020 roku 5,1% (6,0% wśród kobiet i 4,3% wśród mężczyzn).

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Filipów wynosiło 4 201,41 PLN, co odpowiada 76.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Filipów 127 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 23 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -104.

  68,7% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Filipów pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 13,3% w przemyśle i budownictwie, a 6,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 50 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  50,0
  woj. podlaskie
  200,0
  Cała Polska
  252,0
 • 5,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 6,0% Kobiety
 • 4,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,1%
  Podlaskie
  7,8%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Filipów w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Filipów w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Filipów w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 201 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Filipów
  4 201 PLN
  Podlaskie
  4 930 PLN
  Kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Filipów w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 127 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 23 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -104 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,18 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 68,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 68,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 69,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 13,3% Przemysł i budownictwo
 • 8,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 17,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 6,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 5,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 10,7% Pozostałe
 • 17,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 4,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Filipów w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 210 Pracujący ogółem
 • 138 Kobiety
 • 72 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Filipów w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 18,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,9% W wieku produkcyjnym
 • 54,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Filipów, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 64,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Filipów
  64,3
  Województwo
  65,1
  Kraj
  68,0
 • 34,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Filipów
  34,2
  woj. podlaskie
  36,2
  Kraj
  37,5
 • 114,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  114,0
  Województwo
  125,5
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 63,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Filipów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Filipów w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 206 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 167 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 20 nowych podmiotów, a 10 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (25) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (11) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (23) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2010 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2018 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Filipów najwięcej (5) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (202) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,4% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 34,5% (71) podmiotów, a 62,1% (128) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Filipów najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (27.5%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 206 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 71 Przemysł i budownictwo
 • 128 Pozostała działalność
 • 20 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Filipów w 2020 roku
 • 10 Podmioty wyrejestrowane w gminie Filipów w 2020 roku
 • 167 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 202 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 202
 • 2 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 2
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 206 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 206
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 5 Spółki handlowe ogółem
 • 5
 • 5  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 5
 • 5 Spółki cywilne ogółem
 • 5
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 167 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 46 Budownictwo
 • 46
 • 42 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 42
 • 17 Transport i gospodarka magazynowa
 • 17
 • 14 Przetwórstwo przemysłowe
 • 14
 • 10 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 10
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 5 Pozostała działalność
 • 5
 • 5 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 5
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Filipów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Filipów stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 48 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,29 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Filipów wynosi 80,60% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Filipów najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,43 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 3,76 (wykrywalność 46%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,86 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,15 (87%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Filipów.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Filipów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 48
 • 27 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 27
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 12 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 12
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 16 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 16
 • 11,29 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Filipów
  11,29
  Podlaskie
  14,95
  Cała Polska
  19,96
 • 6,43 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  6,43
  woj. podlaskie
  9,01
  Polska
  12,25
 • 1,15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Filipów
  1,15
  Województwo
  2,99
  Polska
  5,17
 • 2,86 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,86
  woj. podlaskie
  2,20
  Cała Polska
  1,73
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Filipów
  0,20
  woj. podlaskie
  0,45
  Cały kraj
  0,37
 • 3,76 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  3,76
  Województwo
  6,26
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Filipów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  81%
  Województwo
  80%
  Polska
  73%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Filipów
  69%
  Podlaskie
  75%
  Polska
  65%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Filipów
  88%
  Podlaskie
  78%
  Polska
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  100%
  woj. podlaskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Filipów
  100%
  Podlaskie
  91%
  Kraj
  87%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Filipów
  46%
  Województwo
  61%
  Cały kraj
  54%

Gmina Filipów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Filipów wyniosła w 2020 roku 24,0 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4.9% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Filipów - 22.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,0 mln złotych, czyli 12,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Filipów wyniosła w 2020 roku 30,5 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 33.8% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (32.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14.5%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (11%). W budżecie gminy Filipów wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 415 złotych na mieszkańca (5,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,0 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Filipów według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Filipów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Filipów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Filipów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,1 mln

  6,0 tys(100%)

  16,1 mln

  3,6 tys(100%)

  13,4 mln

  3,0 tys(100%)

  16,6 mln

  3,8 tys(100%)

  17,1 mln

  3,9 tys(100%)

  20,8 mln

  4,8 tys(100%)

  23,3 mln

  5,4 tys(100%)

  24,0 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,5 mln

  995(16.5%)

  4,5 mln

  1,0 tys(28.2%)

  4,4 mln

  998(33%)

  4,4 mln

  991(26.3%)

  4,5 mln

  1,0 tys(26.2%)

  4,6 mln

  1,0 tys(21.9%)

  5,0 mln

  1,2 tys(21.4%)

  5,5 mln

  1,3 tys(22.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  275(4.6%)

  517,6 tys

  116(3.2%)

  1,1 mln

  250(8.3%)

  1,4 mln

  329(8.7%)

  550,8 tys

  126(3.2%)

  2,8 mln

  650(13.7%)

  1,4 mln

  331(6.1%)

  3,0 mln

  709(12.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,7 mln

  388(6.4%)

  1,8 mln

  408(11.3%)

  1,8 mln

  401(13.3%)

  1,9 mln

  423(11.2%)

  2,1 mln

  471(12.1%)

  2,6 mln

  592(12.4%)

  2,2 mln

  517(9.5%)

  2,3 mln

  546(9.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  713,0 tys

  158(2.6%)

  870,0 tys

  195(5.4%)

  1,2 mln

  275(9.1%)

  719,6 tys

  164(4.3%)

  823,6 tys

  188(4.8%)

  852,8 tys

  196(4.1%)

  894,8 tys

  208(3.8%)

  1,4 mln

  333(5.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  777(12.9%)

  3,5 mln

  776(21.4%)

  3,2 mln

  721(23.8%)

  6,4 mln

  1,5 tys(38.8%)

  1,1 mln

  247(6.3%)

  1,2 mln

  266(5.6%)

  1,1 mln

  266(4.9%)

  1,1 mln

  267(4.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  211,6 tys

  47,0(0.8%)

  88,9 tys

  20,0(0.6%)

  186,9 tys

  42,2(1.4%)

  92,6 tys

  21,0(0.6%)

  70,7 tys

  16,1(0.4%)

  121,2 tys

  27,8(0.6%)

  169,5 tys

  39,5(0.7%)

  1,1 mln

  250(4.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  13,6 mln

  3,0 tys(50.1%)

  2,9 mln

  650(18%)

  457,0 tys

  103(3.4%)

  669,6 tys

  152(4%)

  623,7 tys

  142(3.6%)

  606,1 tys

  139(2.9%)

  3,4 mln

  784(14.4%)

  849,6 tys

  202(3.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  958,6 tys

  213(3.5%)

  329,5 tys

  74,0(2%)

  345,7 tys

  78,1(2.6%)

  358,3 tys

  81,5(2.2%)

  420,3 tys

  95,8(2.5%)

  435,0 tys

  99,8(2.1%)

  469,6 tys

  109(2%)

  562,6 tys

  134(2.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  4,1 tys

  0,9(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  108,2 tys

  24,5(0.8%)

  284,4 tys

  64,7(1.7%)

  248,3 tys

  56,6(1.5%)

  275,6 tys

  63,2(1.3%)

  275,0 tys

  64,1(1.2%)

  323,6 tys

  76,8(1.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  310,2 tys

  68,9(1.1%)

  299,4 tys

  67,2(1.9%)

  246,8 tys

  55,8(1.8%)

  194,1 tys

  44,1(1.2%)

  125,4 tys

  28,6(0.7%)

  126,4 tys

  29,0(0.6%)

  142,4 tys

  33,2(0.6%)

  170,4 tys

  40,4(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  184,4 tys

  40,9(0.7%)

  99,5 tys

  22,3(0.6%)

  14,5 tys

  3,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,9 tys

  4,1(0.1%)

  90,9 tys

  20,8(0.4%)

  52,5 tys

  12,2(0.2%)

  149,6 tys

  35,5(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  57,1 tys

  12,7(0.2%)

  44,0 tys

  9,9(0.3%)

  46,6 tys

  10,5(0.3%)

  57,7 tys

  13,1(0.3%)

  78,4 tys

  17,9(0.5%)

  677,0 tys

  155(3.3%)

  54,1 tys

  12,6(0.2%)

  55,9 tys

  13,3(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  6,3 tys

  1,4(0%)

  2,6 tys

  0,6(0%)

  103,3 tys

  23,3(0.8%)

  39,8 tys

  9,0(0.2%)

  943

  0,2(0%)

  11,7 tys

  2,7(0.1%)

  10,0 tys

  2,3(0%)

  45,0 tys

  10,7(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  81,0 tys

  18,0(0.3%)

  84,0 tys

  18,9(0.5%)

  79,3 tys

  17,9(0.6%)

  66,3 tys

  15,1(0.4%)

  49,5 tys

  11,3(0.3%)

  49,4 tys

  11,3(0.2%)

  65,1 tys

  15,2(0.3%)

  41,7 tys

  9,9(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  808

  0,2(0%)

  35,2 tys

  7,9(0.2%)

  32,5 tys

  7,3(0.2%)

  11,2 tys

  2,6(0.1%)

  933

  0,2(0%)

  60,7 tys

  13,9(0.3%)

  34,0 tys

  7,9(0.1%)

  35,2 tys

  8,4(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  226(6.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  5,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  311(5.7%)

  16,6 tys

  3,9(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  19,7 tys

  4,4(0.1%)

  24,9 tys

  5,6(0.2%)

  69,7 tys

  15,8(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  16,9 tys

  3,9(0.1%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  21,1 tys

  4,7(0.1%)

  15,8 tys

  3,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  2,5 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Filipów według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Filipów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Filipów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Filipów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,5 mln

  6,1 tys(100%)

  13,9 mln

  3,1 tys(100%)

  13,5 mln

  3,0 tys(100%)

  18,0 mln

  4,1 tys(100%)

  19,1 mln

  4,4 tys(100%)

  18,1 mln

  4,2 tys(100%)

  23,2 mln

  5,4 tys(100%)

  30,5 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,8 mln

  1,3 tys(21.2%)

  5,1 mln

  1,2 tys(37.1%)

  5,0 mln

  1,1 tys(37.3%)

  5,4 mln

  1,2 tys(30.3%)

  5,5 mln

  1,2 tys(28.8%)

  6,0 mln

  1,4 tys(33.2%)

  6,9 mln

  1,6 tys(29.9%)

  9,9 mln

  2,3 tys(32.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,6 mln

  801(13.1%)

  3,8 mln

  853(27.4%)

  3,9 mln

  872(28.6%)

  4,6 mln

  1,0 tys(25.6%)

  4,5 mln

  1,0 tys(23.5%)

  2,1 mln

  481(11.6%)

  4,1 mln

  952(17.6%)

  4,4 mln

  1,0 tys(14.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  40,0 tys

  8,9(0.1%)

  30,0 tys

  6,7(0.2%)

  264,4 tys

  59,8(2%)

  0,0

  0,0(0%)

  106,0 tys

  24,2(0.6%)

  858,5 tys

  197(4.7%)

  1,3 mln

  314(5.8%)

  3,4 mln

  796(11%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  13,9 mln

  3,1 tys(50.7%)

  388,3 tys

  87,2(2.8%)

  439,4 tys

  99,3(3.3%)

  550,2 tys

  125(3.1%)

  587,2 tys

  134(3.1%)

  579,9 tys

  133(3.2%)

  1,2 mln

  275(5.1%)

  1,6 mln

  387(5.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  61,6 tys

  13,7(0.2%)

  67,2 tys

  15,1(0.5%)

  600,0 tys

  136(4.4%)

  592,4 tys

  135(3.3%)

  684,8 tys

  156(3.6%)

  686,2 tys

  157(3.8%)

  756,4 tys

  176(3.3%)

  1,0 mln

  240(3.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  68,9 tys

  15,3(0.3%)

  453,7 tys

  102(3.3%)

  160,8 tys

  36,4(1.2%)

  164,8 tys

  37,5(0.9%)

  146,4 tys

  33,4(0.8%)

  125,8 tys

  28,9(0.7%)

  394,2 tys

  91,8(1.7%)

  774,9 tys

  184(2.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  14,2 tys

  3,1(0.1%)

  8,8 tys

  2,0(0.1%)

  127,1 tys

  28,7(0.9%)

  385,7 tys

  87,7(2.1%)

  416,6 tys

  95,0(2.2%)

  449,0 tys

  103(2.5%)

  481,4 tys

  112(2.1%)

  515,4 tys

  122(1.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  644(10.5%)

  2,8 mln

  629(20.2%)

  2,6 mln

  592(19.4%)

  5,8 mln

  1,3 tys(32.3%)

  453,2 tys

  103(2.4%)

  446,4 tys

  102(2.5%)

  445,1 tys

  104(1.9%)

  442,3 tys

  105(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,2 tys

  1,4(0%)

  9,1 tys

  2,0(0.1%)

  10,4 tys

  2,3(0.1%)

  29,2 tys

  6,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  1,8(0%)

  33,0 tys

  7,7(0.1%)

  429,7 tys

  102(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  242,3 tys

  53,8(0.9%)

  149,8 tys

  33,6(1.1%)

  148,5 tys

  33,6(1.1%)

  167,4 tys

  38,1(0.9%)

  115,2 tys

  26,3(0.6%)

  412,9 tys

  94,7(2.3%)

  176,1 tys

  41,0(0.8%)

  396,3 tys

  94,1(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  85,2 tys

  18,9(0.3%)

  108,0 tys

  24,2(0.8%)

  101,8 tys

  23,0(0.8%)

  127,6 tys

  29,0(0.7%)

  125,8 tys

  28,7(0.7%)

  112,4 tys

  25,8(0.6%)

  119,6 tys

  27,9(0.5%)

  160,7 tys

  38,2(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  76,0 tys

  18,0(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  148,8 tys

  33,0(0.5%)

  130,3 tys

  29,3(0.9%)

  110,9 tys

  25,1(0.8%)

  106,0 tys

  24,1(0.6%)

  95,0 tys

  21,7(0.5%)

  92,7 tys

  21,3(0.5%)

  83,4 tys

  19,4(0.4%)

  65,7 tys

  15,6(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  808

  0,2(0%)

  35,2 tys

  7,9(0.3%)

  32,5 tys

  7,3(0.2%)

  11,2 tys

  2,6(0.1%)

  933

  0,2(0%)

  60,7 tys

  13,9(0.3%)

  34,0 tys

  7,9(0.1%)

  35,2 tys

  8,4(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  658,6 tys

  148(4.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  250,0 tys

  58,2(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  513,3 tys

  114(1.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  341,6 tys

  79,6(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  38,5 tys

  8,6(0.1%)

  75,8 tys

  17,0(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,3 tys

  3,0(0.1%)

  5,4 tys

  1,2(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Filipów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 061 mieszkańców gminy Filipów jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 506 kobiet oraz 555 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,7% wykształcenie policealne, 7,3% średnie ogólnokształcące, a 16,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 18,7% mieszkańców gminy Filipów, gimnazjalnym 7,6%, natomiast 33,1% podstawowym ukończonym. 4,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy gminy Filipów mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Filipów największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (33,4%) oraz średnie zawodowe (15,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (32,8%) oraz zasadnicze zawodowe (24,2%).

  15,8% mieszkańców gminy Filipów w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,2% wśród dziewczynek i 15,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 492 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 5,04 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W roku 2018 w gminie Filipów placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 330 uczniów (150 kobiet oraz 180 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Filipów placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 17 oddziałach uczyło się 327 uczniów (163 kobiety oraz 164 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,9% ludności (24,5% wśród dziewczynek i 27,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 84,83.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,1% mieszkańców (15,6% wśród dziewczyn i 14,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,5% mieszkańców gminy Filipów w wieku potencjalnej nauki (30,2% kobiet i 26,8% mężczyzn).

 • 10,4% Wykształcenie wyższe
 • gm. Filipów
  10,4%
  Podlaskie
  17,5%
  Cały kraj
  17,9%
 • 12,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 25,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Filipów
  25,6%
  woj. podlaskie
  32,9%
  Kraj
  33,3%
 • 28,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 22,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,7% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  1,7%
  Podlaskie
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 2,6% Kobiety
  (policealne)
 • 0,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 7,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Filipów
  7,3%
  Podlaskie
  12,0%
  Cała Polska
  12,4%
 • 10,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 4,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  16,6%
  woj. podlaskie
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 15,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Filipów
  18,7%
  Województwo
  17,5%
  Kraj
  22,9%
 • 13,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 7,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  7,6%
  Województwo
  5,9%
  Kraj
  5,2%
 • 7,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 8,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 33,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  33,1%
  woj. podlaskie
  23,3%
  Kraj
  19,3%
 • 33,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 32,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  4,7%
  woj. podlaskie
  3,0%
  Cała Polska
  1,4%
 • 5,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 492 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  492,0
  Województwo
  855,0
  Kraj
  873,0
 • 5,04 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • gm. Filipów
  5,04
  Województwo
  0,98
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 25 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Gmina Filipów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24 Dzieci
 • 11 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 13 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,8%
  54,2%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 15 3 lata
 • 15
 • 9 4 lata
 • 9
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 3 4 lata
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 6 4 lata
 • 6
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Filipów(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Filipów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Filipowie
  Publiczny
  87 569-60-29
  87 569-60-02
  ul. Marii Konopnickiej 6
  16-424 Filipów
  1201
 • Szkoły podstawowe w gminie Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Filipów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 330 Uczniowie
 • 150 Kobiety
  (uczniowie)
 • 180 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,5%
  54,5%
 • 30 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Absolwenci 2016
 • 20 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 20,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Filipów
  20,6
  Podlaskie
  17,1
  Cała Polska
  17,3
 •  
 • 22,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 18,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 84,83 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Filipów
  84,83
  Podlaskie
  93,75
  Polska
  95,46
 • 83,80 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Filipów
  83,80
  Województwo
  92,55
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Filipów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Filipów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Filipów(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Filipów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Filipowie (Jan Paweł II)
  Publiczna
  ul. Marii Konopnickiej 6
  16-424 Filipów
  16316-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 15,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Filipów, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Filipów, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Filipów, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Filipów - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Filipów

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • kwatery agroturystyczne: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Filipów: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W gminie Filipów 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 110 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 4 (uczestnicy: 294)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 94)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 30)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 170)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 69)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 12)
  • taneczne: 1 (członkowie: 14)
  • teatralne: 1 (członkowie: 19)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 14)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 55)
  • teatralne: 1 (członkowie: 19)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 4)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 13)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 19)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Filipów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Filipów działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 18 385 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 21 090 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1


Gmina Filipów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Filipów i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z lat 2010 - 2020 w wyniku 28 wypadków drogowych w gminie Filipów odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 41 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 664,8 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 95,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla kraju).

  W 2020 roku w gminie Filipów znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu suwalskiego.

  Powiat suwalski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Filipów
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 28 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2020)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2020)
 • 41 Ranni
  (lata 2010 - 2020)
 • 27 Lekko ranni
 • 14 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Filipów w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 664,77 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Gmina Filipów
  664,8
  Województwo
  649,0
  Cała Polska
  971,2
 • 94,97 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • gm. Filipów
  95,0
  Województwo
  113,2
  Cały kraj
  92,2
 • 973,41 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Gmina
  973,4
  Podlaskie
  776,4
  Kraj
  1 176,3
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Gmina
  14,3
  Województwo
  17,4
  Kraj
  9,5
 • 146,43 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • gm. Filipów
  146,4
  Podlaskie
  119,6
  Kraj
  121,1