Gmina Lipiany w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Lipiany - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Lipiany to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu pyrzyckiego. Gmina Lipiany ma 5 745 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 14,3% ludności powiatu. Gmina stanowi 13,1% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Lipiany.
 • 5 745 Liczba mieszkańców
 • 94,9 km² Powierzchnia
 • 63 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZPY Tablice rejestracyjne
 • Bartłomiej Królikowski Burmistrz gminy
Gmina Lipiany na mapie
Identyfikatory
 • 14.970053.0301 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 3212033
Herb gminy Lipiany
Gmina Lipiany herb
Flaga gminy Lipiany
Gmina Lipiany flaga

Gmina Lipiany - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
74-240Poczta Lipiany, ul. Jedności Narodowej 31

Gmina Lipiany - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Lipiany)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Lipianach
(91) 564-10-69
(91) 564-13-85
Plac Wolności 1
74-240 Lipiany
ZUS Inspektorat w Pyrzycach (podlega pod: ZUS Oddział w Szczecinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sportowa 1
74-200 Pyrzyce

Gmina Lipiany - Wsie należące do gminy

Gmina Lipiany - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Lipiany ma 5 745 mieszkańców, z czego 49,8% stanowią kobiety, a 50,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 5,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Lipiany zawarli w 2020 roku 15 małżeństw, co odpowiada 2,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  30,4% mieszkańców gminy Lipiany jest stanu wolnego, 54,3% żyje w małżeństwie, 3,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Lipiany ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -30. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,16 na 1000 mieszkańców gminy Lipiany. W 2020 roku urodziło się 43 dzieci, w tym 46,5% dziewczynek i 53,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 324 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,64 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 47,9% zgonów w gminie Lipiany spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,5% zgonów w gminie Lipiany były nowotwory, a 3,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Lipiany przypada 12.57 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 71 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 101 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Lipiany -30. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  59,6% mieszkańców gminy Lipiany jest w wieku produkcyjnym, 16,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Lipiany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 745 Liczba mieszkańców
 • 2 861 Kobiety
 • 2 884 Mężczyźni
 • 49,8%
  50,2%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Lipiany w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Lipiany w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Lipiany w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Lipiany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Lipiany
  42,4 lat
  Województwo
  42,7 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 44,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Lipiany, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Lipiany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Lipiany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Lipiany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Lipiany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,4% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Lipiany
  30,4%
  Zachodniopomorskie
  28,5%
  Polska
  28,8%
 • 23,5% Kobiety
  (Panny)
 • 37,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,3% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  54,3%
  Województwo
  53,1%
  Cały kraj
  55,8%
 • 54,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  9,5%
  woj. zachodniopomorskie
  9,0%
  Cały kraj
  9,6%
 • 16,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Lipiany
  3,9%
  woj. zachodniopomorskie
  6,7%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,8% Nieustalone
 • gm. Lipiany
  1,8%
  woj. zachodniopomorskie
  2,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Lipiany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Lipiany w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • gm. Lipiany
  2,6
  Zachodniopomorskie
  3,6
  Kraj
  3,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Gmina
  1,2
  Województwo
  1,4
  Polska
  1,3
 • 15 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Lipiany w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Lipiany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -30 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -14 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -16 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,16 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,2
  woj. zachodniopomorskie
  -4,3
  Cała Polska
  -3,2
 • -5,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Lipiany w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Lipiany w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Lipiany w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Lipiany w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43 Urodzenia żywe
 • 20 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 23 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,5%
  53,5%
 • 7,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Lipiany
  7,4
  Województwo
  8,1
  Kraj
  9,3
 • 32,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  32,9
  Województwo
  35,3
  Kraj
  39,9
 • 15 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15
 • 50 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50
 • 71 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 71
 • 63 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 63
 • 22 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 22
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 324 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 289 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 355 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 324 g
  Zachodniopomorskie
  3 351 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 25 Waga 4000g - 4499g
 • 25
 • 87 Waga 3500g - 3999g
 • 87
 • 113 Waga 3000g - 3499g
 • 113
 • 46 Waga 2500g - 2999g
 • 46
 • 8 Waga 2000g - 2499g
 • 8
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,13 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,13
  Województwo
  1,25
  Cała Polska
  1,38
 • 0,53 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,53
  Województwo
  0,61
  Cała Polska
  0,67
 • 0,64 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,64
  Województwo
  0,65
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Lipiany w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 73 Zgony
 • 34 Kobiety
  (Zgony)
 • 39 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,6%
  53,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,6 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  12,6
  Województwo
  12,4
  Cała Polska
  12,5
 • 155,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Lipiany
  155,7
  woj. zachodniopomorskie
  153,2
  Polska
  134,3
 • 6,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  6,9
  Województwo
  3,8
  Kraj
  3,6
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Lipiany
  3,3
  woj. zachodniopomorskie
  3,7
  Kraj
  3,4
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  1,3
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie pyrzyckim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Lipiany
  47,9%
  woj. zachodniopomorskie
  43,8%
  Cała Polska
  39,4%
 • 27,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Lipiany
  27,5%
  Zachodniopomorskie
  27,2%
  Cały kraj
  26,5%
 • 3,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  3,9%
  Zachodniopomorskie
  6,7%
  Polska
  6,6%
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,8
  Cała Polska
  9,9
 • 77,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  77,3
  Cały kraj
  70,4
 • 336,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Lipiany
  336,9
  Województwo
  296,3
  Kraj
  283,2
 • 278,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  278,6
  Cała Polska
  261,3
 • 587,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 623,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 552,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  587,6
  Zachodniopomorskie
  476,7
  Cała Polska
  421,0
 • 91,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 152,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  91,6
  woj. zachodniopomorskie
  85,5
  Kraj
  69,5
 • 35,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  35,5
  woj. zachodniopomorskie
  35,5
  Cały kraj
  35,1
 • 25,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  25,3
  Województwo
  9,4
  Kraj
  7,9
 • 2,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Lipiany
  2,3%
  Województwo
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 71 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 33 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 38 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 101 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 54 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 47 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -29 Saldo migracji
 • -21 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -30 Saldo migracji wewnętrznych
 • -21 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Lipiany w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Lipiany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Lipiany, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Lipiany - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Lipiany oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,04 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Lipiany to 2 131 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 368 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Lipiany to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Lipiany to 127,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,36% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,96% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,79% mieszkań posiada łazienkę, 72,41% korzysta z centralnego ogrzewania, a 17,27% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pyrzyckiego.

  Powiat pyrzycki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Lipiany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 131 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 367,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  367,80
  Województwo
  401,10
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 64,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  64,10 m2
  Województwo
  70,90 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 23,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Lipiany
  23,60 m2
  Województwo
  28,40 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,70 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Lipiany
  3,70
  Województwo
  3,82
  Cała Polska
  3,82
 • 2,72 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Lipiany
  2,72
  woj. zachodniopomorskie
  2,49
  Polska
  2,55
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,73
  woj. zachodniopomorskie
  0,65
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Lipiany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,04 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Lipiany
  1,04
  woj. zachodniopomorskie
  5,33
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 36 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Lipiany
  6,00
  Województwo
  3,38
  Cały kraj
  3,77
 • 6,21 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  6,21
  Zachodniopomorskie
  18,03
  Cała Polska
  21,77
 • 767 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 127,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  127,8 m2
  Województwo
  77,9 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,13 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,13 m2
  Zachodniopomorskie
  0,41 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Lipiany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  98,36%
  Województwo
  99,24%
  Polska
  96,97%
 • 95,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  95,96%
  woj. zachodniopomorskie
  97,31%
  Polska
  94,01%
 • 91,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Lipiany
  91,79%
  Zachodniopomorskie
  95,33%
  Kraj
  91,78%
 • 72,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  72,41%
  Zachodniopomorskie
  86,83%
  Polska
  83,08%
 • 17,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Lipiany
  17,27%
  woj. zachodniopomorskie
  63,98%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Lipiany - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Lipiany na 1000 mieszkańców pracuje 105osób . 53,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Lipiany wynosiło w 2020 roku 19,6% (23,3% wśród kobiet i 16,7% wśród mężczyzn).

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Lipiany wynosiło 4 428,81 PLN, co odpowiada 80.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Lipiany 314 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 64 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -250.

  27,7% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Lipiany pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,3% w przemyśle i budownictwie, a 11,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Lipiany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 105 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  105,0
  woj. zachodniopomorskie
  215,0
  Kraj
  252,0
 • 19,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 23,3% Kobiety
 • 16,7% Mężczyźni
 • gm. Lipiany
  19,6%
  Zachodniopomorskie
  8,3%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Lipiany w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Lipiany w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Lipiany w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Lipiany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 429 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  4 429 PLN
  Zachodniopomorskie
  5 099 PLN
  Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Lipiany w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Lipiany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 314 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 64 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -250 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,20 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Lipiany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 27,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 35,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,3% Przemysł i budownictwo
 • 28,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,4% Pozostałe
 • 37,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Lipiany w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Lipiany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 609 Pracujący ogółem
 • 326 Kobiety
 • 283 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Lipiany w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,6% W wieku produkcyjnym
 • 53,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Lipiany, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 67,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  67,9
  Województwo
  67,9
  Cały kraj
  68,0
 • 39,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  39,7
  Województwo
  39,0
  Kraj
  37,5
 • 140,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Lipiany
  140,6
  Województwo
  134,9
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Lipiany - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Lipiany w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 646 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 435 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 73 nowe podmioty, a 30 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (90) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (42) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (96) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (30) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Lipiany najwięcej (28) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (627) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,0% (13) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 33,0% (213) podmiotów, a 65,0% (420) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Lipiany najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (31.7%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 646 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 213 Przemysł i budownictwo
 • 420 Pozostała działalność
 • 73 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Lipiany w 2020 roku
 • 30 Podmioty wyrejestrowane w gminie Lipiany w 2020 roku
 • 435 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 627 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 627
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 646 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 646
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 30 Spółki handlowe ogółem
 • 30
 • 10  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 28  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 28
 • 10    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 22 Spółki cywilne ogółem
 • 22
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 435 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 138 Budownictwo
 • 138
 • 86 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 86
 • 52 Przetwórstwo przemysłowe
 • 52
 • 28 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 28
 • 28 Pozostała działalność
 • 28
 • 26 Transport i gospodarka magazynowa
 • 26
 • 14 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 14
 • 13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 13
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12
 • 10 Informacja i komunikacja
 • 10
 • 9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 9
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Lipiany - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Lipiany stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 98 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,97 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Lipiany wynosi 84,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Lipiany najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,15 (wykrywalność 78%) oraz przeciwko mieniu - 4,69 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,04 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,17 (95%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,61 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Lipiany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Lipiany.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Lipiany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 98 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 98
 • 70 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 70
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 12 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 12
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 27 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 27
 • 16,97 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Lipiany
  16,97
  woj. zachodniopomorskie
  20,86
  Cała Polska
  19,96
 • 12,15 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Lipiany
  12,15
  Zachodniopomorskie
  14,72
  Cały kraj
  12,25
 • 1,17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Lipiany
  1,17
  Województwo
  3,04
  Kraj
  5,17
 • 2,04 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,04
  woj. zachodniopomorskie
  2,26
  Cały kraj
  1,73
 • 0,61 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Lipiany
  0,61
  Zachodniopomorskie
  0,52
  Polska
  0,37
 • 4,69 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Lipiany
  4,69
  Województwo
  10,11
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Lipiany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Lipiany
  84%
  Województwo
  73%
  Cały kraj
  73%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  79%
  Zachodniopomorskie
  65%
  Cały kraj
  65%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Lipiany
  96%
  Województwo
  89%
  Cały kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Lipiany
  100%
  Zachodniopomorskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Lipiany
  92%
  Zachodniopomorskie
  90%
  Polska
  87%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  54%
  woj. zachodniopomorskie
  53%
  Cała Polska
  54%

Gmina Lipiany - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Lipiany wyniosła w 2020 roku 26,4 mln złotych, co daje 4,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.8% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Lipiany - 29.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (6.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,4 mln złotych, czyli 9,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Lipiany wyniosła w 2020 roku 27,3 mln złotych, co daje 4,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (35.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.3%) oraz z Dział 801 - Oświata i wychowanie (2.3%). W budżecie gminy Lipiany wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 504 złotych na mieszkańca (10,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 26,3 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w gminie Lipiany według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Lipiany według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Lipiany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Lipiany według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,5 mln

  2,7 tys(100%)

  16,0 mln

  2,6 tys(100%)

  15,5 mln

  2,6 tys(100%)

  18,7 mln

  3,1 tys(100%)

  20,7 mln

  3,5 tys(100%)

  20,5 mln

  3,5 tys(100%)

  22,8 mln

  3,9 tys(100%)

  26,4 mln

  4,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,9 mln

  965(35.7%)

  5,7 mln

  936(35.4%)

  5,9 mln

  978(38%)

  5,9 mln

  995(31.8%)

  6,1 mln

  1,0 tys(29.5%)

  6,5 mln

  1,1 tys(31.6%)

  7,6 mln

  1,3 tys(33.4%)

  7,8 mln

  1,4 tys(29.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,3 mln

  370(13.7%)

  2,0 mln

  323(12.2%)

  2,0 mln

  337(13.1%)

  2,1 mln

  353(11.3%)

  2,2 mln

  371(10.6%)

  2,6 mln

  438(12.6%)

  2,8 mln

  474(12.1%)

  2,9 mln

  500(11%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,0 mln

  494(18.3%)

  3,0 mln

  493(18.7%)

  3,1 mln

  520(20.2%)

  6,1 mln

  1,0 tys(32.6%)

  1,7 mln

  280(8%)

  1,7 mln

  284(8.1%)

  1,6 mln

  282(7.2%)

  1,7 mln

  295(6.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  706,7 tys

  116(4.3%)

  666,2 tys

  110(4.2%)

  665,5 tys

  111(4.3%)

  735,6 tys

  123(3.9%)

  755,4 tys

  127(3.6%)

  949,6 tys

  161(4.6%)

  804,1 tys

  138(3.5%)

  1,4 mln

  238(5.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  262,3 tys

  43,1(1.6%)

  170,2 tys

  28,1(1.1%)

  150,4 tys

  25,0(1%)

  603,9 tys

  101(3.2%)

  1,1 mln

  182(5.2%)

  229,1 tys

  38,8(1.1%)

  272,2 tys

  46,7(1.2%)

  1,2 mln

  214(4.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,4 mln

  236(8.7%)

  1,5 mln

  255(9.6%)

  1,2 mln

  206(8%)

  1,2 mln

  205(6.6%)

  1,2 mln

  205(5.9%)

  1,0 mln

  176(5.1%)

  1,1 mln

  181(4.6%)

  988,0 tys

  171(3.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  816,6 tys

  134(5%)

  923,8 tys

  153(5.8%)

  694,6 tys

  116(4.5%)

  699,3 tys

  117(3.7%)

  718,8 tys

  121(3.5%)

  755,9 tys

  128(3.7%)

  837,2 tys

  144(3.7%)

  923,2 tys

  159(3.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  332,5 tys

  54,6(2%)

  351,6 tys

  58,1(2.2%)

  394,6 tys

  65,7(2.6%)

  379,6 tys

  63,6(2%)

  397,5 tys

  67,0(1.9%)

  389,9 tys

  66,1(1.9%)

  429,4 tys

  73,6(1.9%)

  378,2 tys

  65,3(1.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  314,7 tys

  51,7(1.9%)

  309,4 tys

  51,1(1.9%)

  283,0 tys

  47,1(1.8%)

  267,4 tys

  44,8(1.4%)

  278,8 tys

  47,0(1.3%)

  267,4 tys

  45,3(1.3%)

  300,4 tys

  51,5(1.3%)

  301,0 tys

  51,9(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  278,5 tys

  45,7(1.7%)

  317,6 tys

  52,5(2%)

  319,9 tys

  53,2(2.1%)

  137,6 tys

  23,1(0.7%)

  111,2 tys

  18,7(0.5%)

  92,7 tys

  15,7(0.5%)

  84,1 tys

  14,4(0.4%)

  218,3 tys

  37,7(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  185,2 tys

  30,4(1.1%)

  191,4 tys

  31,6(1.2%)

  173,2 tys

  28,8(1.1%)

  82,8 tys

  13,9(0.4%)

  59,3 tys

  10,0(0.3%)

  94,4 tys

  16,0(0.5%)

  78,9 tys

  13,5(0.3%)

  135,4 tys

  23,4(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  86,3 tys

  14,2(0.5%)

  100,9 tys

  16,7(0.6%)

  91,6 tys

  15,2(0.6%)

  68,6 tys

  11,5(0.4%)

  96,3 tys

  16,2(0.5%)

  88,9 tys

  15,1(0.4%)

  112,6 tys

  19,3(0.5%)

  119,5 tys

  20,6(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  59,8 tys

  9,8(0.4%)

  81,5 tys

  13,5(0.5%)

  96,2 tys

  16,0(0.6%)

  71,4 tys

  12,0(0.4%)

  104,5 tys

  17,6(0.5%)

  80,6 tys

  13,7(0.4%)

  91,6 tys

  15,7(0.4%)

  114,9 tys

  19,8(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  339,3 tys

  55,7(2.1%)

  306,5 tys

  50,6(1.9%)

  237,6 tys

  39,5(1.5%)

  215,0 tys

  36,0(1.2%)

  208,3 tys

  35,1(1%)

  178,8 tys

  30,3(0.9%)

  147,7 tys

  25,3(0.6%)

  88,5 tys

  15,3(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,1 tys

  0,2(0%)

  47,7 tys

  7,9(0.3%)

  38,1 tys

  6,3(0.2%)

  5,0 tys

  0,8(0%)

  3,1 tys

  0,5(0%)

  47,0 tys

  8,0(0.2%)

  46,6 tys

  8,0(0.2%)

  42,5 tys

  7,3(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  363,7 tys

  59,7(2.2%)

  196,8 tys

  32,5(1.2%)

  24,5 tys

  4,1(0.2%)

  30,1 tys

  5,1(0.2%)

  29,9 tys

  5,0(0.1%)

  24,2 tys

  4,1(0.1%)

  19,4 tys

  3,3(0.1%)

  30,3 tys

  5,2(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  73,5 tys

  12,1(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,2 tys

  2,8(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  580

  0,1(0%)

  589

  0,1(0%)

  586

  0,1(0%)

  605

  0,1(0%)

  589

  0,1(0%)

  596

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  126,1 tys

  20,7(0.8%)

  101,6 tys

  16,8(0.6%)

  21,5 tys

  3,6(0.1%)

  18,9 tys

  3,2(0.1%)

  18,3 tys

  3,1(0.1%)

  18,1 tys

  3,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Lipiany według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Lipiany według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Lipiany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Lipiany według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,2 mln

  2,8 tys(100%)

  16,1 mln

  2,6 tys(100%)

  16,4 mln

  2,7 tys(100%)

  19,1 mln

  3,2 tys(100%)

  20,7 mln

  3,5 tys(100%)

  22,4 mln

  3,8 tys(100%)

  24,3 mln

  4,2 tys(100%)

  27,3 mln

  4,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,8 mln

  1,1 tys(39.4%)

  6,4 mln

  1,1 tys(39.7%)

  6,7 mln

  1,1 tys(40.7%)

  6,9 mln

  1,2 tys(36.4%)

  6,8 mln

  1,2 tys(33%)

  7,7 mln

  1,3 tys(34.5%)

  8,2 mln

  1,4 tys(33.8%)

  9,6 mln

  1,7 tys(35.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,4 mln

  882(31.2%)

  5,4 mln

  894(33.7%)

  5,8 mln

  959(35.2%)

  5,6 mln

  936(29.3%)

  6,0 mln

  1,0 tys(28.8%)

  6,3 mln

  1,1 tys(28.2%)

  6,8 mln

  1,2 tys(27.9%)

  7,2 mln

  1,2 tys(26.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  312,0 tys

  51,2(1.8%)

  375,8 tys

  62,1(2.3%)

  479,9 tys

  79,9(2.9%)

  414,6 tys

  69,5(2.2%)

  383,1 tys

  64,6(1.8%)

  341,1 tys

  57,8(1.5%)

  832,2 tys

  143(3.4%)

  626,8 tys

  108(2.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,2 mln

  359(12.7%)

  2,1 mln

  351(13.2%)

  2,2 mln

  359(13.2%)

  5,1 mln

  848(26.5%)

  627,0 tys

  106(3%)

  932,5 tys

  158(4.2%)

  493,8 tys

  84,7(2%)

  554,5 tys

  95,7(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  381,0 tys

  62,5(2.2%)

  403,9 tys

  66,7(2.5%)

  431,3 tys

  71,8(2.6%)

  305,2 tys

  51,1(1.6%)

  415,0 tys

  69,9(2%)

  439,8 tys

  74,5(2%)

  394,0 tys

  67,6(1.6%)

  423,0 tys

  73,0(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  305,1 tys

  50,1(1.8%)

  327,5 tys

  54,1(2%)

  336,9 tys

  56,1(2.1%)

  357,0 tys

  59,8(1.9%)

  346,7 tys

  58,4(1.7%)

  371,7 tys

  63,0(1.7%)

  411,7 tys

  70,6(1.7%)

  368,1 tys

  63,5(1.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  579,9 tys

  95,2(3.4%)

  120,3 tys

  19,9(0.7%)

  52,4 tys

  8,7(0.3%)

  104,1 tys

  17,4(0.5%)

  61,7 tys

  10,4(0.3%)

  73,8 tys

  12,5(0.3%)

  69,4 tys

  11,9(0.3%)

  182,3 tys

  31,5(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  399,8 tys

  65,6(2.3%)

  107,3 tys

  17,7(0.7%)

  49,0 tys

  8,2(0.3%)

  71,7 tys

  12,0(0.4%)

  94,3 tys

  15,9(0.5%)

  127,5 tys

  21,6(0.6%)

  90,0 tys

  15,4(0.4%)

  122,4 tys

  21,1(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  96,3 tys

  15,8(0.6%)

  85,8 tys

  14,2(0.5%)

  67,7 tys

  11,3(0.4%)

  62,1 tys

  10,4(0.3%)

  74,0 tys

  12,5(0.4%)

  60,1 tys

  10,2(0.3%)

  83,7 tys

  14,4(0.3%)

  71,3 tys

  12,3(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  114,0 tys

  18,7(0.7%)

  74,7 tys

  12,3(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,0 tys

  11,7(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  75,1 tys

  12,3(0.4%)

  230,8 tys

  38,1(1.4%)

  68,1 tys

  11,3(0.4%)

  82,3 tys

  13,8(0.4%)

  60,6 tys

  10,2(0.3%)

  68,3 tys

  11,6(0.3%)

  68,8 tys

  11,8(0.3%)

  58,2 tys

  10,0(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  187,1 tys

  30,7(1.1%)

  227,9 tys

  37,7(1.4%)

  180,5 tys

  30,0(1.1%)

  53,4 tys

  8,9(0.3%)

  8,2 tys

  1,4(0%)

  357

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,5 tys

  8,6(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,1 tys

  0,2(0%)

  47,7 tys

  7,9(0.3%)

  38,1 tys

  6,3(0.2%)

  5,0 tys

  0,8(0%)

  3,1 tys

  0,5(0%)

  47,0 tys

  8,0(0.2%)

  46,6 tys

  8,0(0.2%)

  42,5 tys

  7,3(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  28,1 tys

  4,6(0.2%)

  29,5 tys

  4,9(0.2%)

  28,1 tys

  4,7(0.2%)

  25,5 tys

  4,3(0.1%)

  21,1 tys

  3,6(0.1%)

  29,4 tys

  5,0(0.1%)

  39,8 tys

  6,8(0.2%)

  34,7 tys

  6,0(0.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  25,8 tys

  4,2(0.1%)

  16,7 tys

  2,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,6(0%)

  299,1 tys

  50,4(1.4%)

  417,1 tys

  70,7(1.9%)

  398,1 tys

  68,3(1.6%)

  9,3 tys

  1,6(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,8 tys

  0,8(0%)

  13,5 tys

  2,2(0.1%)

  45,7 tys

  7,6(0.3%)

  795

  0,1(0%)

  4,6 tys

  0,8(0%)

  31,9 tys

  5,4(0.1%)

  5,7 tys

  1,0(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  10,3

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  371,8 tys

  61,0(2.2%)

  97,5 tys

  16,1(0.6%)

  5,0 tys

  0,8(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Lipiany - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 258 mieszkańców gminy Lipiany jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 573 kobiet oraz 685 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,5% wykształcenie policealne, 13,3% średnie ogólnokształcące, a 14,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,8% mieszkańców gminy Lipiany, gimnazjalnym 5,7%, natomiast 27,2% podstawowym ukończonym. 2,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy gminy Lipiany mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Lipiany największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,9%) oraz średnie ogólnokształcące (16,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,6%) oraz podstawowe ukończone (24,5%).

  W roku 2018 w gminie Lipiany mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 111 dzieci (58 dziewczynek oraz 53 chłopców). Dostępnych było 120 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Lipiany mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 116 dzieci (48 dziewczynek oraz 68 chłopców). Dostępnych było 120 miejsc.

  16,2% mieszkańców gminy Lipiany w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,2% wśród dziewczynek i 14,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 632 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,43 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 21 oddziałach uczyło się 418 uczniów (187 kobiet oraz 231 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Lipiany placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 356 uczniów (158 kobiet oraz 198 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,0% ludności (27,7% wśród dziewczynek i 30,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 81,80.

  W gminie Lipiany znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 1 oddziale uczyło się 9 uczniów (8 kobiet oraz 1 mężczyzna). W 2018 zarejestrowano 11 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Lipiany placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 75 uczniów (37 kobiet oraz 38 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 34 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,4% mieszkańców (15,5% wśród dziewczyn i 15,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 9,0 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,1% mieszkańców gminy Lipiany w wieku potencjalnej nauki (25,3% kobiet i 26,7% mężczyzn).

 • 11,0% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  11,0%
  Zachodniopomorskie
  17,6%
  Cały kraj
  17,9%
 • 13,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  29,7%
  Zachodniopomorskie
  33,2%
  Cały kraj
  33,3%
 • 32,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,5% Wykształcenie policealne
 • gm. Lipiany
  1,5%
  woj. zachodniopomorskie
  2,7%
  Polska
  2,7%
 • 2,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Lipiany
  13,3%
  Województwo
  13,3%
  Cały kraj
  12,4%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  14,9%
  Województwo
  17,3%
  Polska
  18,1%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Lipiany
  23,8%
  woj. zachodniopomorskie
  21,9%
  Cała Polska
  22,9%
 • 16,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Lipiany
  5,7%
  Województwo
  5,2%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 27,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  27,2%
  woj. zachodniopomorskie
  20,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 29,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Lipiany
  2,6%
  Zachodniopomorskie
  1,8%
  Cała Polska
  1,4%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Lipiany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 632 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  632,0
  Zachodniopomorskie
  842,0
  Cała Polska
  873,0
 • 1,43 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina Lipiany
  1,43
  Zachodniopomorskie
  0,97
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 120 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Lipiany) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 111 Dzieci
 • 58 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 53 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,3%
  47,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 27 3 lata
 • 27
 • 33 4 lata
 • 33
 • 47 5 lata
 • 47
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 17 3 lata
 • 17
 • 14 4 lata
 • 14
 • 25 5 lata
 • 25
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 10 3 lata
 • 10
 • 19 4 lata
 • 19
 • 22 5 lata
 • 22
 • 43 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 7,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Lipiany(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Lipiany aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka (Kubuś Puchatek)
  Publiczne
  91 564-13-78
  ul. Bema 19
  74-240 Lipiany
  51178
 • Szkoły podstawowe w gminie Lipiany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Lipiany) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 21 Oddziały
 • 418 Uczniowie
 • 187 Kobiety
  (uczniowie)
 • 231 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,7%
  55,3%
 • 60 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 41 Absolwenci 2016
 • 21 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 19,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Lipiany
  19,9
  Województwo
  17,8
  Cały kraj
  17,3
 •  
 • 33,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 24,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 81,80 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Lipiany
  81,80
  Zachodniopomorskie
  92,64
  Cała Polska
  95,46
 • 79,84 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  79,84
  woj. zachodniopomorskie
  90,19
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Lipiany) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Lipiany) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Lipiany(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Lipiany aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
  Publiczna
  91 564-12-70
  91 564-14-56
  ul. Kościuszki 1
  74-240 Lipiany
  16370-
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Lipiany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Lipiany) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 1 Oddziały
 • 9 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 88,9%
  11,1%
 • 11 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 9,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • gm. Lipiany
  9,0
  Zachodniopomorskie
  24,8
  Polska
  26,2
 •  
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 18 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 9 niemiecki
 • 9 angielski
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Lipiany(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Lipiany aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  91 564-12-70
  91 564-14-56
  ul. Kościuszki 1
  74-240 Lipiany
  346-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Lipiany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Lipiany, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Lipiany, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Lipiany, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Lipiany - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Lipiany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Lipiany: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W gminie Lipiany 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 23 (uczestnicy: 1 556)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 120)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 250)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 45)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 460)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 35)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 200)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 300)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 46)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 317)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 25)
  • taneczne: 2 (członkowie: 40)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 60)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 30)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 1 (członkowie: 16)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 120)
  • inne: 1 (członkowie: 16)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 116)
  • teatralne: 1 (członkowie: 16)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 30)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 30)
  • taneczne: 2 (członkowie: 40)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Lipiany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Lipiany działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 22 482 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 33 296 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w gminie Lipiany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Lipiany działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 158 członków. Zarejestrowano 148 ćwiczących (mężczyźni: 145, kobiety: 3, chłopcy do lat 18: 85, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Lipiany w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Lipiany - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Lipiany i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w gminie Lipiany odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 17,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w gminie Lipiany znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pyrzyckiego.

  Powiat pyrzycki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Lipiany
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 1 Ranni
  (rok 2020)
 • 0 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Lipiany w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 17,26 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina Lipiany
  17,3
  Zachodniopomorskie
  54,9
  Cała Polska
  61,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina
  0,0
  woj. zachodniopomorskie
  6,0
  Cały kraj
  6,5
 • 17,26 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  17,3
  Województwo
  60,0
  Kraj
  69,2
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • gm. Lipiany
  0,0
  Zachodniopomorskie
  10,9
  Polska
  10,6
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina
  100,0
  Województwo
  109,2
  Polska
  112,4