Gmina Magnuszew w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Magnuszew - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Magnuszew to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu kozienickiego. Gmina Magnuszew ma 6 421 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 10,5% ludności powiatu. Gmina stanowi 15,4% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Magnuszew.
 • 6 421 Liczba mieszkańców
 • 140,9 km² Powierzchnia
 • 46 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 48 Numer kierunkowy
 • WKZ Tablice rejestracyjne
 • Marek Drapała Wójt gminy
Gmina Magnuszew na mapie
Identyfikatory
 • 21.356851.7957 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1407063
Herb gminy Magnuszew
Gmina Magnuszew herb

Gmina Magnuszew - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-910Poczta Magnuszew

Gmina Magnuszew - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Magnuszew)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Magnuszew
(48) 621-70-25
(48) 621-71-05
ul. Saperów 24
26-910 Magnuszew

Gmina Magnuszew - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Magnuszew ma 6 421 mieszkańców, z czego 49,7% stanowią kobiety, a 50,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 3,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Magnuszew zawarli w 2022 roku 38 małżeństw, co odpowiada 5,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,8% mieszkańców gminy Magnuszew jest stanu wolnego, 56,8% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Magnuszew ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -32. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,97 na 1000 mieszkańców gminy Magnuszew. W 2022 roku urodziło się 51 dzieci, w tym 49,0% dziewczynek i 51,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 336 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 32,5% zgonów w gminie Magnuszew spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,7% zgonów w gminie Magnuszew były nowotwory, a 5,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Magnuszew przypada 12.88 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 52 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 79 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Magnuszew -27. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,5% mieszkańców gminy Magnuszew jest w wieku produkcyjnym, 20,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Magnuszew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 421 Liczba mieszkańców
 • 3 192 Kobiety
 • 3 229 Mężczyźni
 • 49,7%
  50,3%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Magnuszew w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Magnuszew w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Magnuszew w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Magnuszew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  40,5 lat
  Mazowieckie
  41,6 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 41,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Magnuszew, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Magnuszew
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Magnuszew,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Magnuszew,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Magnuszew,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • gm. Magnuszew
  27,7%
  woj. mazowieckie
  30,0%
  Polska
  29,1%
 • 21,3% Kobiety
  (Panny)
 • 34,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,8%
  Mazowieckie
  53,7%
  Kraj
  54,0%
 • 56,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  9,5%
  Województwo
  8,1%
  Kraj
  8,5%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  5,7%
  Mazowieckie
  7,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 5,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • gm. Magnuszew
  0,4%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Magnuszew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Magnuszew w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  5,9
  Mazowieckie
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina Magnuszew
  1,3
  Mazowieckie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 38 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Magnuszew w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Magnuszew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -32 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -17 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -15 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,97 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Magnuszew
  -5,0
  Mazowieckie
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • -7,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Magnuszew w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Magnuszew w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Magnuszew w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Magnuszew w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 51 Urodzenia żywe
 • 25 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 26 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,0%
  51,0%
 • 7,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Magnuszew
  7,9
  Mazowieckie
  9,1
  Cały kraj
  8,1
 • 33,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  33,2
  Mazowieckie
  38,1
  Cały kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 86 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 86
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 3 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 336 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 284 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 388 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 336 g
  Mazowieckie
  3 386 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 33 Waga 4000g - 4499g
 • 33
 • 111 Waga 3500g - 3999g
 • 111
 • 176 Waga 3000g - 3499g
 • 176
 • 57 Waga 2500g - 2999g
 • 57
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,22
  Mazowieckie
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Magnuszew
  0,61
  Mazowieckie
  0,65
  Kraj
  0,61
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,57
  Mazowieckie
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Magnuszew w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 83 Zgony
 • 42 Kobiety
  (Zgony)
 • 41 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,6%
  49,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,9 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  12,9
  Mazowieckie
  11,4
  Cały kraj
  11,9
 • 176,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  176,5
  woj. mazowieckie
  124,6
  Polska
  147,0
 • 2,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Magnuszew
  2,5
  Województwo
  3,1
  Polska
  3,8
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Magnuszew
  3,5
  Mazowieckie
  2,8
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kozienickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  32,5%
  Województwo
  28,7%
  Kraj
  36,0%
 • 22,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  22,7%
  woj. mazowieckie
  23,5%
  Cały kraj
  23,6%
 • 5,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,6%
  Województwo
  7,7%
  Polska
  6,7%
 • 50 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  16,6
  Kraj
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  59,3
  Cały kraj
  70,6
 • 280,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  280,8
  woj. mazowieckie
  266,8
  Cały kraj
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  240,9
  Cała Polska
  253,9
 • 402,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 413,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 390,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Magnuszew
  402,2
  Mazowieckie
  326,2
  Cały kraj
  426,2
 • 65,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 18,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 112,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  65,9
  Województwo
  46,3
  Kraj
  62,9
 • 34,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Magnuszew
  34,2
  Mazowieckie
  33,8
  Cała Polska
  33,8
 • 6,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Magnuszew
  6,8
  woj. mazowieckie
  6,3
  Kraj
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  0,6%
  woj. mazowieckie
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 52 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 79 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 45 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 34 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -27 Saldo migracji
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -27 Saldo migracji wewnętrznych
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Magnuszew w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Magnuszew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Magnuszew, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Magnuszew - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Magnuszew oddano do użytku 24 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,74 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Magnuszew to 2 105 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 328 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Magnuszew to 5,54 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Magnuszew to 142,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 89,74% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,70% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,46% mieszkań posiada łazienkę, 71,50% korzysta z centralnego ogrzewania, a 1,19% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kozienickiego.

  Powiat kozienicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Magnuszew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 105 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 327,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Magnuszew
  327,70
  woj. mazowieckie
  450,60
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 99,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Magnuszew
  99,10 m2
  Województwo
  73,90 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 32,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  32,50 m2
  Mazowieckie
  33,30 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,32 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,32
  woj. mazowieckie
  3,65
  Cały kraj
  3,83
 • 3,05 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Magnuszew
  3,05
  Mazowieckie
  2,22
  Cała Polska
  2,42
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Magnuszew
  0,71
  Województwo
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Magnuszew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 24 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,74 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Magnuszew
  3,74
  Mazowieckie
  7,83
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 133 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,54 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  5,54
  woj. mazowieckie
  3,70
  Cały kraj
  3,89
 • 20,70 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  20,70
  woj. mazowieckie
  29,00
  Cały kraj
  24,56
 • 3 411 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 142,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Magnuszew
  142,1 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,53 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  0,53 m2
  woj. mazowieckie
  0,70 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Magnuszew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 89,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  89,74%
  Województwo
  97,23%
  Polska
  97,75%
 • 87,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  87,70%
  Mazowieckie
  95,03%
  Polska
  95,18%
 • 85,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Magnuszew
  85,46%
  Województwo
  93,83%
  Cały kraj
  93,75%
 • 71,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  71,50%
  Mazowieckie
  88,35%
  Kraj
  85,83%
 • 1,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Magnuszew
  1,19%
  woj. mazowieckie
  59,27%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Magnuszew - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Magnuszew na 1000 mieszkańców pracuje 82osób . 61,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 38,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Magnuszew wynosiło w 2023 roku 9,9% (9,9% wśród kobiet i 9,9% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Magnuszew wynosiło 7 274,27 PLN, co odpowiada 108.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Magnuszew 362 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 39 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -323.

  28,0% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Magnuszew pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,6% w przemyśle i budownictwie, a 7,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Magnuszew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 82 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Magnuszew
  82,0
  Mazowieckie
  318,0
  Kraj
  259,0
 • 10,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 11,1% Kobiety
 • 9,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  9,9%
  woj. mazowieckie
  4,1%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Magnuszew w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Magnuszew w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Magnuszew w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Magnuszew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 517 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Magnuszew
  7 274 PLN
  Województwo
  7 913 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Magnuszew w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Magnuszew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 362 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 39 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -323 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,11 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Magnuszew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 28,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 28,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,6% Przemysł i budownictwo
 • 16,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,4% Pozostałe
 • 44,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Magnuszew w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Magnuszew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 530 Pracujący ogółem
 • 327 Kobiety
 • 203 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Magnuszew w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,5% W wieku produkcyjnym
 • 52,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Magnuszew, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  70,9
  woj. mazowieckie
  71,5
  Polska
  69,0
 • 36,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  36,2
  woj. mazowieckie
  38,1
  Cały kraj
  38,2
 • 104,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Magnuszew
  104,2
  woj. mazowieckie
  113,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Magnuszew - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Magnuszew w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 532 podmioty gospodarki narodowej, z czego 432 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 47 nowych podmiotów, a 23 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (66) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (22) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (61) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (14) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Magnuszew najwięcej (30) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (508) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,4% (167) podmiotów, a 67,5% (359) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Magnuszew najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.7%) oraz Budownictwo (22.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 532 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 167 Przemysł i budownictwo
 • 359 Pozostała działalność
 • 47 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Magnuszew w 2023 roku
 • 23 Podmioty wyrejestrowane w gminie Magnuszew w 2023 roku
 • 432 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 508 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 508
 • 23 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 23
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 532 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 532
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 33 Spółki handlowe ogółem
 • 33
 • 30  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 30
 • 12 Spółki cywilne ogółem
 • 12
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 432 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 98 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 98
 • 95 Budownictwo
 • 95
 • 52 Przetwórstwo przemysłowe
 • 52
 • 45 Transport i gospodarka magazynowa
 • 45
 • 37 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 37
 • 29 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 29
 • 17 Pozostała działalność
 • 17
 • 12 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 12
 • 12 Informacja i komunikacja
 • 12
 • 11 Edukacja
 • 11
 • 10 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 10
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Magnuszew - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Magnuszew stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 89 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,89 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Magnuszew wynosi 66,80% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Magnuszew najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,40 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 6,52 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,33 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,32 (25%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Magnuszew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Magnuszew.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Magnuszew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 89
 • 61 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 61
 • 15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 15
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 42 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 42
 • 13,89 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Magnuszew
  13,89
  woj. mazowieckie
  23,30
  Kraj
  22,81
 • 9,40 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Magnuszew
  9,40
  woj. mazowieckie
  14,84
  Cały kraj
  12,98
 • 2,32 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,32
  Mazowieckie
  5,93
  Cały kraj
  6,99
 • 1,33 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,33
  woj. mazowieckie
  1,76
  Kraj
  1,82
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Magnuszew
  0,28
  Mazowieckie
  0,29
  Polska
  0,35
 • 6,52 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Magnuszew
  6,52
  Mazowieckie
  13,04
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Magnuszew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Magnuszew
  67%
  Województwo
  63%
  Kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Magnuszew
  71%
  woj. mazowieckie
  55%
  Polska
  63%
 • 26% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Magnuszew
  26%
  woj. mazowieckie
  69%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Magnuszew
  94%
  Województwo
  87%
  Kraj
  88%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Magnuszew
  44%
  Województwo
  42%
  Cały kraj
  51%

Gmina Magnuszew - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Magnuszew wyniosła w 2022 roku 45,3 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 17.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Magnuszew - 32.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (18%) oraz na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (9.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,8 mln złotych, czyli 12,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Magnuszew wyniosła w 2022 roku 45,4 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (29.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.1%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (16.2%). W budżecie gminy Magnuszew wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (14,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,2 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Magnuszew według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Magnuszew według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Magnuszew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Magnuszew według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,0 mln

  3,8 tys(100%)

  27,9 mln

  4,1 tys(100%)

  30,1 mln

  4,4 tys(100%)

  33,4 mln

  4,9 tys(100%)

  32,6 mln

  4,8 tys(100%)

  39,6 mln

  6,1 tys(100%)

  38,8 mln

  6,0 tys(100%)

  45,3 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,7 mln

  1,3 tys(33.5%)

  8,9 mln

  1,3 tys(32%)

  9,5 mln

  1,4 tys(31.4%)

  10,6 mln

  1,6 tys(31.7%)

  11,3 mln

  1,7 tys(34.7%)

  12,7 mln

  1,9 tys(32.1%)

  13,8 mln

  2,1 tys(35.7%)

  14,6 mln

  2,3 tys(32.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,0 mln

  582(15.2%)

  9,2 mln

  1,3 tys(32.8%)

  1,3 mln

  192(4.3%)

  1,3 mln

  191(3.9%)

  1,3 mln

  198(4.1%)

  1,2 mln

  173(2.9%)

  1,3 mln

  196(3.4%)

  8,2 mln

  1,3 tys(18%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  155(4%)

  540,3 tys

  79,5(1.9%)

  432,6 tys

  63,9(1.4%)

  439,9 tys

  65,0(1.3%)

  544,9 tys

  80,8(1.7%)

  2,6 mln

  393(6.7%)

  2,7 mln

  407(7%)

  4,3 mln

  672(9.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,7 mln

  390(10.2%)

  2,5 mln

  366(8.9%)

  2,5 mln

  366(8.2%)

  2,7 mln

  404(8.2%)

  2,8 mln

  410(8.5%)

  2,8 mln

  414(7%)

  2,7 mln

  410(7.1%)

  3,9 mln

  613(8.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  257(6.7%)

  1,6 mln

  237(5.8%)

  2,0 mln

  298(6.7%)

  2,5 mln

  373(7.6%)

  2,8 mln

  413(8.5%)

  3,8 mln

  567(9.6%)

  3,2 mln

  483(8.3%)

  2,4 mln

  369(5.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  196(5.1%)

  2,3 mln

  336(8.2%)

  2,5 mln

  375(8.4%)

  1,9 mln

  276(5.6%)

  1,8 mln

  270(5.6%)

  1,5 mln

  224(3.8%)

  1,6 mln

  246(4.2%)

  1,1 mln

  171(2.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  907,6 tys

  141(2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  241,5 tys

  35,5(0.9%)

  259,4 tys

  38,2(0.9%)

  1,1 mln

  159(3.6%)

  394,2 tys

  58,3(1.2%)

  385,4 tys

  57,2(1.2%)

  650,5 tys

  97,0(1.6%)

  433,9 tys

  64,9(1.1%)

  677,3 tys

  105(1.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  934,4 tys

  137(3.6%)

  419,3 tys

  61,7(1.5%)

  462,1 tys

  68,3(1.5%)

  879,8 tys

  130(2.6%)

  465,2 tys

  69,0(1.4%)

  588,9 tys

  87,8(1.5%)

  647,9 tys

  96,9(1.7%)

  616,7 tys

  96,0(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  22,7 tys

  3,3(0.1%)

  31,0 tys

  4,6(0.1%)

  31,5 tys

  4,7(0.1%)

  359,6 tys

  53,2(1.1%)

  67,0 tys

  9,9(0.2%)

  277,7 tys

  41,4(0.7%)

  122,9 tys

  18,4(0.3%)

  600,4 tys

  93,5(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  55,7 tys

  8,2(0.2%)

  123,8 tys

  18,2(0.4%)

  102,1 tys

  15,1(0.3%)

  2,1 mln

  312(6.3%)

  48,6 tys

  7,2(0.1%)

  72,3 tys

  10,8(0.2%)

  44,3 tys

  6,6(0.1%)

  356,5 tys

  55,5(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  73,4 tys

  10,8(0.3%)

  7,6 tys

  1,1(0%)

  128,4 tys

  19,0(0.4%)

  90,7 tys

  13,4(0.3%)

  10,8 tys

  1,6(0%)

  58,4 tys

  8,7(0.1%)

  119,4 tys

  17,9(0.3%)

  201,2 tys

  31,3(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  53,6 tys

  7,9(0.2%)

  40,7 tys

  6,0(0.1%)

  35,1 tys

  5,2(0.1%)

  29,4 tys

  4,4(0.1%)

  19,0 tys

  2,8(0.1%)

  42,4 tys

  6,3(0.1%)

  46,8 tys

  7,0(0.1%)

  113,9 tys

  17,7(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  359,3 tys

  52,9(1.4%)

  288,0 tys

  42,4(1%)

  231,5 tys

  34,2(0.8%)

  208,9 tys

  30,9(0.6%)

  254,0 tys

  37,7(0.8%)

  144,8 tys

  21,6(0.4%)

  87,2 tys

  13,0(0.2%)

  71,4 tys

  11,1(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  29,9 tys

  4,4(0.1%)

  26,0 tys

  3,8(0.1%)

  36,3 tys

  5,4(0.1%)

  28,1 tys

  4,2(0.1%)

  49,3 tys

  7,3(0.2%)

  30,4 tys

  4,5(0.1%)

  47,5 tys

  7,1(0.1%)

  36,1 tys

  5,6(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  96,1 tys

  14,1(0.4%)

  9,6 tys

  1,4(0%)

  4,0 tys

  0,6(0%)

  124,2 tys

  18,4(0.4%)

  85,3 tys

  12,7(0.3%)

  101,7 tys

  15,2(0.3%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,3 mln

  627(16.4%)

  1,1 mln

  161(3.9%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  3,9 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2

  0,0(0%)

  7,9 tys

  1,2(0%)

  0,9

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  20,2 tys

  3,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  405,6 tys

  59,7(1.6%)

  592,4 tys

  87,1(2.1%)

  196,2 tys

  29,0(0.7%)

  198,7 tys

  29,4(0.6%)

  262,8 tys

  39,0(0.8%)

  200,0 tys

  29,8(0.5%)

  226,6 tys

  33,9(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Magnuszew według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Magnuszew według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Magnuszew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Magnuszew według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,5 mln

  3,6 tys(100%)

  28,7 mln

  4,2 tys(100%)

  32,6 mln

  4,8 tys(100%)

  31,9 mln

  4,7 tys(100%)

  37,2 mln

  5,5 tys(100%)

  38,4 mln

  5,9 tys(100%)

  43,4 mln

  6,7 tys(100%)

  45,4 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,7 mln

  1,6 tys(43.9%)

  10,5 mln

  1,6 tys(36.8%)

  11,0 mln

  1,6 tys(33.9%)

  11,0 mln

  1,6 tys(34.5%)

  12,1 mln

  1,8 tys(32.6%)

  13,1 mln

  2,0 tys(34.1%)

  16,3 mln

  2,4 tys(37.5%)

  13,5 mln

  2,1 tys(29.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,1 mln

  746(20.7%)

  6,1 mln

  891(21.1%)

  6,4 mln

  948(19.7%)

  7,1 mln

  1,0 tys(22.1%)

  7,9 mln

  1,2 tys(21.3%)

  7,8 mln

  1,2 tys(20.3%)

  8,6 mln

  1,3 tys(19.8%)

  11,0 mln

  1,7 tys(24.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,6 mln

  523(14.5%)

  8,8 mln

  1,3 tys(30.6%)

  821,7 tys

  121(2.5%)

  742,3 tys

  110(2.3%)

  658,1 tys

  97,6(1.8%)

  532,0 tys

  79,3(1.4%)

  514,9 tys

  77,0(1.2%)

  7,3 mln

  1,1 tys(16.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  771,5 tys

  114(3.2%)

  844,2 tys

  124(2.9%)

  818,6 tys

  121(2.5%)

  1,3 mln

  192(4.1%)

  1,3 mln

  193(3.5%)

  1,6 mln

  233(4.1%)

  1,8 mln

  271(4.2%)

  1,6 mln

  251(3.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,7 mln

  251(7%)

  610,1 tys

  89,7(2.1%)

  450,1 tys

  66,5(1.4%)

  438,7 tys

  64,9(1.4%)

  524,8 tys

  77,8(1.4%)

  530,4 tys

  79,1(1.4%)

  1,9 mln

  289(4.5%)

  1,3 mln

  199(2.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  545,3 tys

  80,2(2.2%)

  678,7 tys

  99,8(2.4%)

  748,7 tys

  111(2.3%)

  659,2 tys

  97,5(2.1%)

  1,7 mln

  253(4.6%)

  752,1 tys

  112(2%)

  1,3 mln

  198(3.1%)

  1,2 mln

  189(2.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  984,0 tys

  153(2.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  489,5 tys

  72,0(2%)

  407,8 tys

  60,0(1.4%)

  377,8 tys

  55,8(1.2%)

  368,8 tys

  54,5(1.2%)

  357,6 tys

  53,0(1%)

  458,0 tys

  68,3(1.2%)

  172,8 tys

  25,9(0.4%)

  620,7 tys

  96,6(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  150,0 tys

  22,2(0.4%)

  95,0 tys

  14,2(0.2%)

  105,0 tys

  15,7(0.2%)

  363,3 tys

  56,5(0.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  240,9 tys

  35,4(1%)

  20,0 tys

  2,9(0.1%)

  1,2 mln

  172(3.6%)

  100,0 tys

  14,8(0.3%)

  109,7 tys

  16,3(0.3%)

  535,7 tys

  79,9(1.4%)

  170,0 tys

  25,4(0.4%)

  162,2 tys

  25,2(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  8,9 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  647,9 tys

  95,7(2%)

  44,0 tys

  6,5(0.1%)

  41,8 tys

  6,2(0.1%)

  130,0 tys

  19,4(0.3%)

  43,0 tys

  6,4(0.1%)

  153,9 tys

  24,0(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  99,0 tys

  14,6(0.4%)

  81,8 tys

  12,0(0.3%)

  89,0 tys

  13,2(0.3%)

  102,9 tys

  15,2(0.3%)

  1,1 mln

  165(3%)

  116,0 tys

  17,3(0.3%)

  127,5 tys

  19,1(0.3%)

  131,0 tys

  20,4(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  272,4 tys

  40,1(1.1%)

  215,4 tys

  31,7(0.8%)

  166,8 tys

  24,6(0.5%)

  158,3 tys

  23,4(0.5%)

  186,4 tys

  27,7(0.5%)

  116,9 tys

  17,4(0.3%)

  56,6 tys

  8,5(0.1%)

  47,5 tys

  7,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  639,5 tys

  94,1(2.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,5 tys

  4,6(0.1%)

  10,0 tys

  1,5(0%)

  300,8 tys

  44,6(0.8%)

  50,0 tys

  7,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  4,7(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  96,1 tys

  14,1(0.4%)

  9,6 tys

  1,4(0%)

  4,0 tys

  0,6(0%)

  124,2 tys

  18,4(0.4%)

  85,3 tys

  12,6(0.2%)

  91,5 tys

  13,6(0.2%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  224,4 tys

  33,0(0.9%)

  446,5 tys

  65,7(1.6%)

  223,4 tys

  33,0(0.7%)

  242,7 tys

  35,9(0.8%)

  245,2 tys

  36,4(0.7%)

  230,5 tys

  34,4(0.6%)

  244,4 tys

  36,6(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  526,5 tys

  78,8(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,5 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  19,1 tys

  2,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  773

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Magnuszew - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 678 mieszkańców gminy Magnuszew jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 789 kobiet oraz 890 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 21,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,6% mieszkańców gminy Magnuszew, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 15,3% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy gminy Magnuszew mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Magnuszew największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,1%) oraz zasadnicze zawodowe (19,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,5%) oraz średnie zawodowe (24,2%).

  W roku 2022 w gminie Magnuszew mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 101 dzieci (50 dziewczynek oraz 51 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Magnuszew mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 68 dzieci (29 dziewczynek oraz 39 chłopców). Dostępnych było 25 miejsc.

  17,3% mieszkańców gminy Magnuszew w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 17,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 922 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,81 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 46 oddziałach uczyło się 571 uczniów (263 kobiety oraz 308 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Magnuszew placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 30 oddziałach uczyło się 496 uczniów (224 kobiety oraz 272 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,8% ludności (31,0% wśród dziewczynek i 28,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 12,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,76.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,4% mieszkańców (15,8% wśród dziewczyn i 17,0% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,4% mieszkańców gminy Magnuszew w wieku potencjalnej nauki (22,6% kobiet i 24,1% mężczyzn).

 • 19,7% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  19,7%
  Mazowieckie
  33,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 24,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,4%
  Województwo
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 34,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  2,1%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 2,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Magnuszew
  10,8%
  Województwo
  13,0%
  Kraj
  11,9%
 • 13,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,5%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  24,6%
  Mazowieckie
  15,3%
  Polska
  21,2%
 • 19,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Magnuszew
  2,9%
  Województwo
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Magnuszew
  15,3%
  Mazowieckie
  10,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 16,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,1%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Magnuszew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 922 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Magnuszew
  922,0
  woj. mazowieckie
  970,0
  Kraj
  927,0
 • 1,81 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • gm. Magnuszew
  1,81
  Województwo
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 5 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 9 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Magnuszew) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 101 Dzieci
 • 50 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 51 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,5%
  50,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 35 3 lata
 • 35
 • 28 4 lata
 • 28
 • 38 5 lata
 • 38
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 17 3 lata
 • 17
 • 15 4 lata
 • 15
 • 18 5 lata
 • 18
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 18 3 lata
 • 18
 • 13 4 lata
 • 13
 • 20 5 lata
 • 20
 • 177 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 5,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 4,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 11,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Magnuszew(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Magnuszew aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowe Przedszkole w Magnuszewie
  Publiczne
  48 621-70-34
  48 621-70-34
  ul. Bohaterów września 10
  26-910 Magnuszew
  250-
 • Szkoły podstawowe w gminie Magnuszew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Magnuszew) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 46 Oddziały
 • 571 Uczniowie
 • 263 Kobiety
  (uczniowie)
 • 308 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,1%
  53,9%
 • 57 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 97 Absolwenci
 • 46 Kobiety
  (absolwenci)
 • 51 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 12,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Magnuszew
  12,4
  woj. mazowieckie
  17,8
  Polska
  17,0
 •  
 • 62,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 51,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 93,76 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  93,76
  woj. mazowieckie
  99,83
  Kraj
  95,96
 • 93,10 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  93,10
  Województwo
  98,60
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Magnuszew) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Magnuszew) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Magnuszew(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Magnuszew aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Magnuszewie (im.Hetmana Jana Zamoyskiego)
  Publiczna
  48 621-70-34
  48 621-70-34
  ul. Bohaterów września 10
  26-910 Magnuszew
  16341-
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozniszewie (Stefan Czarniecki)
  Publiczna
  48 621-90-05
  48 621-90-05
  ul. Rozniszew 0
  26-910 Rozniszew
  812413
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielewie (Jan Paweł II)
  Publiczna
  48 621-94-51
  48 621-94-51
  ul. Chmielew 20a
  26-910 Chmielew
  77510
  Publiczna Szkoła Podstawowa im mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" w Przydworzycach (mjr.H.Dobrzański " Hubal")
  Publiczna
  48 623-73-10
  48 623-73-10
  Przydworzyce 37
  26-910 Przydworzyce
  7479
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Magnuszew(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Magnuszew aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Magnuszew
  Publiczna
  48 621-70-34
  48 621-70-34
  ul. Bohaterów Września 10
  26-910 Magnuszew
  146-
  Liceum Ogólnokształcące w Magnuszewie
  Publiczne
  48 621-70-34
  48 621-70-34
  ul. Bohaterów września 10
  26-910 Magnuszew
  116-
  Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Magnuszewie
  Publiczne
  48 621-70-34
  48 621-70-34
  ul. Bohaterów Września 10
  26-910 Magnuszew
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Magnuszew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Magnuszew, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Magnuszew, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Magnuszew, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Magnuszew - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Magnuszew

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • kwatery agroturystyczne: 1


 • Biblioteki publiczne w gminie Magnuszew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Magnuszew działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 178 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 12 272 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 21
  • dostępne dla czytelników: 14
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 14
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w gminie Magnuszew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Magnuszew działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 15 członków. Zarejestrowano 50 ćwiczących (mężczyźni: 50, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 25, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Magnuszew w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Magnuszew - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Magnuszew i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 6 wypadków drogowych w gminie Magnuszew odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 5 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 93,4 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 31,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Magnuszew znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kozienickiego.

  Powiat kozienicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Magnuszew
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 6 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 5 Ranni
  (rok 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Magnuszew w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 93,40 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  93,4
  Mazowieckie
  52,6
  Cała Polska
  56,5
 • 31,13 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina Magnuszew
  31,1
  Mazowieckie
  5,2
  Cała Polska
  5,0
 • 77,83 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina
  77,8
  Mazowieckie
  61,7
  Polska
  65,5
 • 33,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • gm. Magnuszew
  33,3
  Województwo
  10,0
  Kraj
  8,9
 • 83,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  83,3
  Województwo
  117,3
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Magnuszew w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 56,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  56,8 km
  Województwo
  796,1 km
  Polska
  633,6 km
 • 1,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina
  1,3 km
  Województwo
  5,1 km
  Cała Polska
  5,3 km