Gmina Promna w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Gmina Promna - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Promna to gmina wiejska. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu białobrzeskiego. Gmina Promna ma 5 476 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 16,3% ludności powiatu. Gmina stanowi 18,8% powierzchni powiatu.
 • 5 476 Liczba mieszkańców
 • 120,3 km² Powierzchnia
 • 46 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 48 Numer kierunkowy
 • WBR Tablice rejestracyjne
 • Wojciech Nowak Wójt gminy
Gmina Promna na mapie
Identyfikatory
 • 20.934251.6985 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1401022
Herb gminy Promna
Gmina Promna herb

Gmina Promna - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-803Poczta Promna

Gmina Promna - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Promna)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Promna
(48) 613-36-28
(48) 613-36-28
Promna-Kolonia 5
26-803 Promna

Gmina Promna - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Gmina Promna ma 5 476 mieszkańców, z czego 49,3% stanowią kobiety, a 50,7% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 4,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Promna zawarli w 2022 roku 29 małżeństw, co odpowiada 5,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,6% mieszkańców gminy Promna jest stanu wolnego, 58,5% żyje w małżeństwie, 4,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Promna ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -17. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,10 na 1000 mieszkańców gminy Promna. W 2022 roku urodziło się 55 dzieci, w tym 45,5% dziewczynek i 54,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 365 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,82 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 30,0% zgonów w gminie Promna spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 14,2% zgonów w gminie Promna były nowotwory, a 6,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Promna przypada 13.12 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 63 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 72 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Promna -9. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  57,8% mieszkańców gminy Promna jest w wieku produkcyjnym, 20,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 476 Liczba mieszkańców
 • 2 699 Kobiety
 • 2 777 Mężczyźni
 • 49,3%
  50,7%
 • 97 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 97 kobiet)
 • 103 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 103 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Promna w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Promna w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Promna w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,5 lat
  Mazowieckie
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 41,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Promna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Promna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Promna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Promna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Promna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,6%
  woj. mazowieckie
  30,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 21,3% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,5%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 58,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Promna
  9,2%
  Województwo
  8,1%
  Cały kraj
  8,5%
 • 15,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Promna
  4,8%
  Mazowieckie
  7,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Gmina
  0,0%
  Województwo
  0,5%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Promna w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina Promna
  5,3
  Województwo
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina Promna
  1,2
  Mazowieckie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 29 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Promna w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -17 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -11 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,10 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -3,1
  woj. mazowieckie
  -2,2
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Promna w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Promna w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Promna w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Promna w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 55 Urodzenia żywe
 • 25 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 30 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,5%
  54,5%
 • 10,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Promna
  10,0
  woj. mazowieckie
  9,1
  Cała Polska
  8,1
 • 41,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Promna
  41,5
  Mazowieckie
  38,1
  Polska
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 118 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 118
 • 83 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83
 • 39 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 365 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 348 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 378 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Promna
  3 365 g
  Mazowieckie
  3 386 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 31 Waga 4000g - 4499g
 • 31
 • 92 Waga 3500g - 3999g
 • 92
 • 127 Waga 3000g - 3499g
 • 127
 • 34 Waga 2500g - 2999g
 • 34
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,48 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Promna
  1,48
  woj. mazowieckie
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,65
  Mazowieckie
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,82 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,82
  Mazowieckie
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Promna w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 72 Zgony
 • 36 Kobiety
  (Zgony)
 • 36 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,1
  Mazowieckie
  11,4
  Cała Polska
  11,9
 • 122,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Promna
  122,3
  Mazowieckie
  124,6
  Polska
  147,0
 • 3,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Promna
  3,3
  Województwo
  3,1
  Kraj
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Promna
  2,6
  Mazowieckie
  2,8
  Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie białobrzeskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  30,0%
  Województwo
  30,5%
  Cała Polska
  34,8%
 • 14,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  14,2%
  Mazowieckie
  18,6%
  Cały kraj
  19,6%
 • 6,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Promna
  6,6%
  woj. mazowieckie
  6,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 75 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,8
  Kraj
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,5
  Kraj
  74,4
 • 182,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  182,7
  Województwo
  248,2
  Polska
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  228,1
  Cała Polska
  246,5
 • 386,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 404,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 369,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  386,7
  Mazowieckie
  407,0
  Kraj
  475,8
 • 40,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 56,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Promna
  40,3
  woj. mazowieckie
  50,0
  Kraj
  70,6
 • 12,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Promna
  12,3
  Województwo
  31,1
  Cała Polska
  32,6
 • 6,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Promna
  6,1
  woj. mazowieckie
  6,7
  Polska
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Promna
  0,5%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 63 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 36 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 72 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 35 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -5 Saldo migracji
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -9 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Promna w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Promna, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Promna - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Promna oddano do użytku 13 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,37 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Promna to 2 077 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 379 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Promna to 5,23 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Promna to 151,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 84,78% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 82,70% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 77,53% mieszkań posiada łazienkę, 67,23% korzysta z centralnego ogrzewania, a 48,28% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białobrzeskiego.

  Powiat białobrzeski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 077 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 379,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Promna
  379,30
  woj. mazowieckie
  450,60
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 89,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  89,00 m2
  Województwo
  73,90 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 33,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  33,80 m2
  woj. mazowieckie
  33,30 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,13 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Promna
  4,13
  Województwo
  3,65
  Cała Polska
  3,83
 • 2,64 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,64
  Mazowieckie
  2,22
  Polska
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,64
  Mazowieckie
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 13 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,37 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  2,37
  Mazowieckie
  7,83
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 68 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,23 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,23
  Mazowieckie
  3,70
  Kraj
  3,89
 • 12,42 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Promna
  12,42
  Województwo
  29,00
  Polska
  24,56
 • 1 971 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 151,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  151,6 m2
  woj. mazowieckie
  89,2 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,36 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  0,36 m2
  Województwo
  0,70 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 84,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Promna
  84,78%
  woj. mazowieckie
  97,17%
  Kraj
  97,71%
 • 82,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Promna
  82,70%
  Mazowieckie
  94,94%
  Cały kraj
  95,10%
 • 77,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  77,53%
  woj. mazowieckie
  93,71%
  Cała Polska
  93,66%
 • 67,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Promna
  67,23%
  woj. mazowieckie
  88,15%
  Kraj
  85,62%
 • 48,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Promna
  48,28%
  Mazowieckie
  59,35%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Gmina Promna - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W gminie Promna na 1000 mieszkańców pracuje 459osób .

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Promna wynosiło w 2022 roku 8,0% (8,0% wśród kobiet i 8,0% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Promna wynosiło 5 563,78 PLN, co odpowiada 83.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Promna 239 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 270 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 31.

  47,4% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Promna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 15,6% w przemyśle i budownictwie, a 14,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 459 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Promna
  459,0
  Mazowieckie
  442,0
  Kraj
  402,0
 • 8,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 8,0% Kobiety
 • 8,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  8,0%
  Województwo
  4,2%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Promna w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Promna w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Promna w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 564 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Promna
  5 564 PLN
  Mazowieckie
  7 913 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Promna w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 239 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 270 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 31 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,13 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 47,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 43,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 51,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 15,6% Przemysł i budownictwo
 • 9,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 21,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,0% Pozostałe
 • 32,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Promna w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,8% W wieku produkcyjnym
 • 52,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Promna, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 73,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  73,0
  Mazowieckie
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 37,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Promna
  37,4
  Mazowieckie
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 104,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  104,8
  woj. mazowieckie
  113,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Promna - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W gminie Promna w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 494 podmioty gospodarki narodowej, z czego 352 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 47 nowych podmiotów, a 25 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (64) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (25) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (98) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (11) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Promna najwięcej (55) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (473) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  9,7% (48) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,7% (122) podmiotów, a 65,6% (324) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Promna najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.7%) oraz Budownictwo (18.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 494 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 48 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 122 Przemysł i budownictwo
 • 324 Pozostała działalność
 • 47 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Promna w 2022 roku
 • 25 Podmioty wyrejestrowane w gminie Promna w 2022 roku
 • 352 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 473 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 473
 • 19 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 19
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 494 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 494
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 63 Spółki handlowe ogółem
 • 63
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 55  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 55
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 33 Spółki cywilne ogółem
 • 33
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 352 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 101 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 101
 • 66 Budownictwo
 • 66
 • 32 Przetwórstwo przemysłowe
 • 32
 • 24 Pozostała działalność
 • 24
 • 24 Transport i gospodarka magazynowa
 • 24
 • 22 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22
 • 21 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 21
 • 19 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 19
 • 10 Informacja i komunikacja
 • 10
 • 10 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 10
 • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 9
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Promna - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Promna stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 99 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,12 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Promna wynosi 78,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Promna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,80 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 10,32 (wykrywalność 70%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,66 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,99 (56%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Promna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Promna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 99 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 99
 • 70 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 70
 • 11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 11
 • 15 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 15
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 57 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 57
 • 18,12 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  18,12
  Województwo
  23,30
  Cały kraj
  22,81
 • 12,80 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,80
  Województwo
  14,84
  Kraj
  12,98
 • 1,99 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Promna
  1,99
  Mazowieckie
  5,93
  Polska
  6,99
 • 2,66 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,66
  Mazowieckie
  1,76
  Polska
  1,82
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,18
  woj. mazowieckie
  0,29
  Cały kraj
  0,35
 • 10,32 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Promna
  10,32
  woj. mazowieckie
  13,04
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Promna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  78%
  woj. mazowieckie
  63%
  Cała Polska
  71%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Promna
  77%
  Mazowieckie
  55%
  Cała Polska
  63%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  56%
  woj. mazowieckie
  69%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Promna
  100%
  Województwo
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Promna
  71%
  Mazowieckie
  42%
  Cała Polska
  51%

Gmina Promna - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Promna wyniosła w 2022 roku 38,4 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 31.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Promna - 31.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (15.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,7 mln złotych, czyli 17,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Promna wyniosła w 2022 roku 38,5 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (32.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.9%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (12.8%). W budżecie gminy Promna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (15,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 32,0 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w gminie Promna według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Promna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Promna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Promna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,1 mln

  2,7 tys(100%)

  18,4 mln

  3,3 tys(100%)

  21,4 mln

  3,8 tys(100%)

  26,4 mln

  4,7 tys(100%)

  24,8 mln

  4,5 tys(100%)

  27,1 mln

  4,9 tys(100%)

  29,4 mln

  5,3 tys(100%)

  38,4 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,5 mln

  983(36.3%)

  5,9 mln

  1,1 tys(32%)

  6,3 mln

  1,1 tys(29.6%)

  9,4 mln

  1,7 tys(35.6%)

  8,4 mln

  1,5 tys(33.9%)

  8,9 mln

  1,6 tys(32.8%)

  10,3 mln

  1,9 tys(35.1%)

  12,2 mln

  2,2 tys(31.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  427(15.8%)

  6,8 mln

  1,2 tys(36.8%)

  689,1 tys

  123(3.2%)

  685,5 tys

  123(2.6%)

  680,0 tys

  122(2.7%)

  672,8 tys

  121(2.5%)

  632,0 tys

  115(2.2%)

  6,0 mln

  1,1 tys(15.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,0 mln

  360(13.3%)

  2,0 mln

  367(11.1%)

  2,1 mln

  366(9.6%)

  2,5 mln

  452(9.6%)

  2,3 mln

  414(9.3%)

  2,6 mln

  468(9.5%)

  3,1 mln

  570(10.7%)

  3,7 mln

  680(9.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  236(8.7%)

  1,8 mln

  329(9.9%)

  2,1 mln

  383(10%)

  2,8 mln

  498(10.6%)

  654,9 tys

  118(2.6%)

  605,1 tys

  109(2.2%)

  2,1 mln

  387(7.2%)

  3,5 mln

  643(9.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  568,5 tys

  102(3.8%)

  442,9 tys

  79,7(2.4%)

  1,0 mln

  181(4.7%)

  951,6 tys

  170(3.6%)

  611,7 tys

  110(2.5%)

  487,6 tys

  88,0(1.8%)

  388,5 tys

  70,7(1.3%)

  3,3 mln

  600(8.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  198(7.3%)

  193,5 tys

  34,8(1.1%)

  195,2 tys

  34,9(0.9%)

  181,1 tys

  32,4(0.7%)

  593,0 tys

  107(2.4%)

  225,6 tys

  40,7(0.8%)

  239,4 tys

  43,5(0.8%)

  1,8 mln

  329(4.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  233,5 tys

  42,0(1.6%)

  324,7 tys

  58,4(1.8%)

  244,2 tys

  43,6(1.1%)

  251,4 tys

  44,9(1%)

  405,5 tys

  73,0(1.6%)

  670,6 tys

  121(2.5%)

  655,4 tys

  119(2.2%)

  895,9 tys

  164(2.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  552,0 tys

  99,2(3.7%)

  462,0 tys

  83,1(2.5%)

  463,9 tys

  82,8(2.2%)

  499,5 tys

  89,3(1.9%)

  1,3 mln

  225(5%)

  2,0 mln

  365(7.4%)

  1,6 mln

  289(5.4%)

  706,2 tys

  129(1.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  157,8 tys

  28,4(1%)

  128,3 tys

  23,1(0.7%)

  201,3 tys

  35,9(0.9%)

  147,8 tys

  26,4(0.6%)

  275,0 tys

  49,5(1.1%)

  267,3 tys

  48,3(1%)

  283,7 tys

  51,6(1%)

  325,4 tys

  59,4(0.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  465,1 tys

  83,6(3.1%)

  185,1 tys

  33,3(1%)

  220,0 tys

  39,3(1%)

  265,1 tys

  47,4(1%)

  310,0 tys

  55,8(1.2%)

  285,6 tys

  51,6(1.1%)

  312,5 tys

  56,9(1.1%)

  278,7 tys

  50,9(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  625,8 tys

  113(4.2%)

  26,1 tys

  4,7(0.1%)

  317,4 tys

  56,7(1.5%)

  123,4 tys

  22,1(0.5%)

  148,1 tys

  26,7(0.6%)

  314,2 tys

  56,7(1.2%)

  282,3 tys

  51,4(1%)

  164,3 tys

  30,0(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  46,6 tys

  8,4(0.3%)

  29,2 tys

  5,3(0.2%)

  18,5 tys

  3,3(0.1%)

  30,0 tys

  5,4(0.1%)

  119,8 tys

  21,6(0.5%)

  171,2 tys

  30,9(0.6%)

  184,8 tys

  33,6(0.6%)

  99,1 tys

  18,1(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  793,9 tys

  142(3%)

  690,2 tys

  124(2.8%)

  519,1 tys

  93,7(1.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  96,7 tys

  17,7(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  86,4 tys

  15,5(0.6%)

  59,6 tys

  10,7(0.3%)

  53,9 tys

  9,6(0.3%)

  57,6 tys

  10,3(0.2%)

  51,4 tys

  9,3(0.2%)

  32,6 tys

  5,9(0.1%)

  91,2 tys

  16,6(0.3%)

  81,9 tys

  15,0(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,6 tys

  5,0(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  16,0 tys

  2,9(0.1%)

  8,7 tys

  1,6(0%)

  17,4 tys

  3,1(0.1%)

  13,1 tys

  2,3(0%)

  10,9 tys

  2,0(0%)

  6,3 tys

  1,1(0%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  2,6 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  39,5 tys

  7,1(0.3%)

  4,9 tys

  0,9(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  50,7 tys

  9,1(0.2%)

  44,6 tys

  8,0(0.2%)

  43,0 tys

  7,8(0.2%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  9,8 tys

  1,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Promna według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Promna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Promna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Promna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,1 mln

  2,9 tys(100%)

  19,8 mln

  3,6 tys(100%)

  22,5 mln

  4,0 tys(100%)

  25,6 mln

  4,6 tys(100%)

  27,0 mln

  4,9 tys(100%)

  30,3 mln

  5,5 tys(100%)

  36,8 mln

  6,7 tys(100%)

  38,5 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,3 mln

  1,1 tys(38.9%)

  6,3 mln

  1,1 tys(31.9%)

  7,0 mln

  1,2 tys(31.1%)

  7,7 mln

  1,4 tys(30%)

  9,6 mln

  1,7 tys(35.4%)

  11,1 mln

  2,0 tys(36.6%)

  17,3 mln

  3,2 tys(47.2%)

  12,4 mln

  2,3 tys(32.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,9 mln

  887(30.6%)

  5,2 mln

  940(26.4%)

  5,3 mln

  955(23.8%)

  5,6 mln

  1,0 tys(22%)

  6,3 mln

  1,1 tys(23.1%)

  6,9 mln

  1,2 tys(22.7%)

  7,1 mln

  1,3 tys(19.3%)

  9,9 mln

  1,8 tys(25.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,9 mln

  351(12.1%)

  6,4 mln

  1,1 tys(32.2%)

  285,6 tys

  51,0(1.3%)

  262,6 tys

  46,9(1%)

  254,7 tys

  45,8(0.9%)

  253,4 tys

  45,7(0.8%)

  234,3 tys

  42,6(0.6%)

  4,9 mln

  902(12.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  138,2 tys

  24,8(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  379,4 tys

  67,7(1.7%)

  214,1 tys

  38,3(0.8%)

  65,5 tys

  11,8(0.2%)

  20,0 tys

  3,6(0.1%)

  48,7 tys

  8,9(0.1%)

  2,7 mln

  502(7.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  801,2 tys

  144(5%)

  817,0 tys

  147(4.1%)

  591,5 tys

  106(2.6%)

  568,0 tys

  102(2.2%)

  701,7 tys

  126(2.6%)

  553,2 tys

  99,8(1.8%)

  1,4 mln

  262(3.9%)

  1,3 mln

  229(3.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  416,0 tys

  74,8(2.6%)

  326,1 tys

  58,7(1.6%)

  945,3 tys

  169(4.2%)

  504,3 tys

  90,1(2%)

  579,5 tys

  104(2.1%)

  782,4 tys

  141(2.6%)

  616,2 tys

  112(1.7%)

  879,3 tys

  161(2.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,9 tys

  1,1(0%)

  9,9 tys

  1,8(0%)

  4,6 tys

  0,8(0%)

  5,5 tys

  1,0(0%)

  11,7 tys

  2,1(0%)

  51,8 tys

  9,4(0.2%)

  86,6 tys

  15,8(0.2%)

  324,3 tys

  59,2(0.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  327,2 tys

  58,8(2%)

  268,4 tys

  48,3(1.4%)

  252,6 tys

  45,1(1.1%)

  292,9 tys

  52,4(1.1%)

  333,3 tys

  60,0(1.2%)

  284,1 tys

  51,3(0.9%)

  274,4 tys

  49,9(0.7%)

  274,9 tys

  50,2(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  276,8 tys

  49,8(1.7%)

  193,0 tys

  34,7(1%)

  145,0 tys

  25,9(0.6%)

  168,6 tys

  30,1(0.7%)

  166,9 tys

  30,0(0.6%)

  199,6 tys

  36,0(0.7%)

  88,7 tys

  16,1(0.2%)

  243,5 tys

  44,5(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  368,9 tys

  66,3(2.3%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  5,3 tys

  0,9(0%)

  30,9 tys

  5,6(0.1%)

  92,5 tys

  16,7(0.3%)

  97,7 tys

  17,8(0.3%)

  113,2 tys

  20,7(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  692,9 tys

  124(2.7%)

  476,4 tys

  85,8(1.8%)

  275,5 tys

  49,7(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  98,0 tys

  17,9(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  26,0 tys

  4,7(0.2%)

  12,7 tys

  2,3(0.1%)

  11,6 tys

  2,1(0.1%)

  22,0 tys

  3,9(0.1%)

  43,8 tys

  7,9(0.2%)

  89,2 tys

  16,1(0.3%)

  73,9 tys

  13,4(0.2%)

  66,7 tys

  12,2(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  62,1 tys

  11,2(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,8(0%)

  29,3 tys

  5,2(0.1%)

  55,8 tys

  10,0(0.2%)

  40,0 tys

  7,2(0.1%)

  20,9 tys

  3,8(0.1%)

  31,4 tys

  5,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  209,5 tys

  37,7(1.3%)

  50,0 tys

  9,0(0.3%)

  103,5 tys

  18,5(0.5%)

  550,0 tys

  98,3(2.1%)

  166,9 tys

  30,0(0.6%)

  186,3 tys

  33,6(0.6%)

  29,4 tys

  5,3(0.1%)

  27,9 tys

  5,1(0.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  287,1 tys

  51,6(1.8%)

  175,0 tys

  31,5(0.9%)

  4,5 tys

  0,8(0%)

  1,3 mln

  241(5.3%)

  8,0 tys

  1,4(0%)

  126,0 tys

  22,7(0.4%)

  140,7 tys

  25,6(0.4%)

  10,4 tys

  1,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  39,5 tys

  7,1(0.2%)

  4,9 tys

  0,9(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  50,7 tys

  9,1(0.2%)

  44,6 tys

  8,0(0.2%)

  43,0 tys

  7,8(0.1%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  655

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,7 tys

  6,9(0.1%)

  200

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Promna - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 395 mieszkańców gminy Promna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 658 kobiet oraz 737 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,5% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 18,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,6% mieszkańców gminy Promna, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 19,8% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy gminy Promna mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Promna największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (21,3%) oraz podstawowe ukończone (20,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,6%) oraz podstawowe ukończone (18,7%).

  W roku 2021 w gminie Promna mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 108 dzieci (45 dziewczynek oraz 63 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Promna mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 57 dzieci (21 dziewczynek oraz 36 chłopców). Dostępnych było 60 miejsc.

  19,4% mieszkańców gminy Promna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,2% wśród dziewczynek i 19,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 625 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,21 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 33 oddziałach uczyło się 397 uczniów (180 kobiet oraz 217 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Promna placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 24 oddziałach uczyło się 326 uczniów (144 kobiety oraz 182 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,1% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 26,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 12,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 78,61.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,7% mieszkańców (18,3% wśród dziewczyn i 17,3% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,3% mieszkańców gminy Promna w wieku potencjalnej nauki (20,8% kobiet i 23,6% mężczyzn).

 • 15,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,3%
  Mazowieckie
  33,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 19,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Promna
  30,2%
  Mazowieckie
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 31,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,5% Wykształcenie policealne
 • gm. Promna
  1,5%
  Województwo
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 2,2% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Promna
  10,1%
  Województwo
  13,0%
  Kraj
  11,9%
 • 11,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,7%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Polska
  20,0%
 • 17,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Promna
  27,6%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Cały kraj
  21,2%
 • 21,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  3,4%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Promna
  19,8%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Cały kraj
  12,3%
 • 20,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Promna
  3,7%
  Mazowieckie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 625 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Promna
  625,0
  Województwo
  925,0
  Cała Polska
  883,0
 • 1,21 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina
  1,21
  Mazowieckie
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Promna) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 108 Dzieci
 • 45 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 63 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 41,7%
  58,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 24 3 lata
 • 24
 • 40 4 lata
 • 40
 • 25 5 lata
 • 25
 • 19 6 lat
 • 19
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 17 4 lata
 • 17
 • 8 5 lata
 • 8
 • 9 6 lat
 • 9
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 23 4 lata
 • 23
 • 17 5 lata
 • 17
 • 10 6 lat
 • 10
 • 66 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 7,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Promna(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Promna aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Przybyszewie
  Publiczne
  48 615-21-59
  48 615-21-59
  ul. Wł. Rosłońca 5
  26-803 Przybyszew
  371-
 • Szkoły podstawowe w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Promna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 26 Oddziały
 • 380 Uczniowie
 • 173 Kobiety
  (uczniowie)
 • 207 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,5%
  54,5%
 • 51 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7 Oddziały
 • 17 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,2%
  58,8%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 12,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  12,0
  woj. mazowieckie
  17,3
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 12,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 12,0
 • 12,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 12,0
 • 14,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14,6
 • 2,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,4
 •  
 • 33,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 30,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 78,61 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  78,61
  Mazowieckie
  98,13
  Polska
  95,71
 • 78,02 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  78,02
  Mazowieckie
  97,07
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Promna) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Promna) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Promna(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Promna aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybyszewie (Władysław Rosłoniec)
  Publiczna
  48 615-21-59
  48 615-21-59
  ul. Wł. Rosłońca 5
  26-803 Przybyszew
  6115-
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Promnie (Tadeusz Kierzkowski)
  Publiczna
  48 615-10-06
  48 615-10-06
  ul. siedziba Promna-Kolonia 17
  26-803 Promna
  711210
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Olkowicach ("Maria Konopnicka")
  Publiczna
  48 615-30-22
  48 615-30-22
  ul. Olkowice 23
  26-803 Olkowice
  710413
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 19,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Promna, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Promna, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Promna, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Promna - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Promna

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


 • Biblioteki publiczne w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Promna działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 17 827 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 18 598 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2


 • Kluby sportowe w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Promna działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 70 członków. Zarejestrowano 70 ćwiczących (mężczyźni: 40, kobiety: 30, chłopcy do lat 18: 40, dziewczęta do lat 18: 30). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Promna w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Promna - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Promna i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 9 wypadków drogowych w gminie Promna odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 10 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 164,4 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 18,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Promna znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białobrzeskiego.

  Powiat białobrzeski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Promna
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 9 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 10 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Promna w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 164,35 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina Promna
  164,4
  woj. mazowieckie
  52,6
  Cały kraj
  56,5
 • 18,26 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina
  18,3
  Województwo
  5,2
  Kraj
  5,0
 • 182,62 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina
  182,6
  woj. mazowieckie
  61,7
  Kraj
  65,5
 • 11,11 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina Promna
  11,1
  Województwo
  10,0
  Cały kraj
  8,9
 • 111,11 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina Promna
  111,1
  Mazowieckie
  117,3
  Kraj
  116,0