Gmina Promna w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Gmina Promna - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Promna to gmina wiejska. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu białobrzeskiego. Gmina Promna ma 5 537 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 16,5% ludności powiatu. Gmina stanowi 18,8% powierzchni powiatu.
 • 5 537 Liczba mieszkańców
 • 120,3 km² Powierzchnia
 • 46 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 48 Numer kierunkowy
 • WBR Tablice rejestracyjne
 • Wojciech Nowak Wójt gminy
Gmina Promna na mapie
Identyfikatory
 • 20.934251.6985 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1401022
Herb gminy Promna
Gmina Promna herb

Gmina Promna - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-803Poczta Promna

Gmina Promna - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Promna)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Promna
(48) 613-36-28
(48) 613-36-28
Promna-Kolonia 5
26-803 Promna

Gmina Promna - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Promna ma 5 537 mieszkańców, z czego 48,6% stanowią kobiety, a 51,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 2,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,0 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Promna zawarli w 2020 roku 28 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  29,2% mieszkańców gminy Promna jest stanu wolnego, 58,2% żyje w małżeństwie, 2,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Promna ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -22. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,98 na 1000 mieszkańców gminy Promna. W 2020 roku urodziło się 61 dzieci, w tym 37,7% dziewczynek i 62,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 428 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,87 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 35,4% zgonów w gminie Promna spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,4% zgonów w gminie Promna były nowotwory, a 6,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Promna przypada 15.01 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 30 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 45 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Promna -15. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  59,5% mieszkańców gminy Promna jest w wieku produkcyjnym, 20,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 537 Liczba mieszkańców
 • 2 692 Kobiety
 • 2 845 Mężczyźni
 • 48,6%
  51,4%
 • 95 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 95 kobiet)
 • 106 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 106 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Promna w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Promna w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Promna w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,0 lat
  Mazowieckie
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 41,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Promna, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Promna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Promna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Promna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,1%
  woj. mazowieckie
  28,4%
  Cała Polska
  28,8%
 • 21,7% Kobiety
  (Panny)
 • 36,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,2% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,2%
  woj. mazowieckie
  55,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 58,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Promna
  10,1%
  Województwo
  9,9%
  Cały kraj
  9,6%
 • 17,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Promna
  2,3%
  Mazowieckie
  5,8%
  Cała Polska
  5,0%
 • 2,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Gmina
  0,3%
  Województwo
  0,5%
  Kraj
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Promna w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Gmina Promna
  5,1
  Województwo
  3,9
  Kraj
  3,8
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Gmina Promna
  1,4
  Mazowieckie
  1,5
  Cała Polska
  1,3
 • 28 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Promna w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -22 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -16 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,98 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -4,0
  woj. mazowieckie
  -2,0
  Polska
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Promna w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Promna w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Promna w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Promna w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61 Urodzenia żywe
 • 23 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 38 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 37,7%
  62,3%
 • 11,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Promna
  11,0
  woj. mazowieckie
  10,5
  Cała Polska
  9,3
 • 48,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Promna
  48,4
  Mazowieckie
  44,3
  Polska
  39,9
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 129 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 129
 • 89 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 89
 • 38 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 38
 • 11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 11
 • 3 428 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 373 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 466 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Promna
  3 428 g
  Mazowieckie
  3 410 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 28 Waga 4000g - 4499g
 • 28
 • 135 Waga 3500g - 3999g
 • 135
 • 140 Waga 3000g - 3499g
 • 140
 • 39 Waga 2500g - 2999g
 • 39
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1,58 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Promna
  1,58
  woj. mazowieckie
  1,53
  Polska
  1,38
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,64
  Mazowieckie
  0,75
  Cała Polska
  0,67
 • 0,87 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,87
  Mazowieckie
  0,84
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Promna w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 83 Zgony
 • 39 Kobiety
  (Zgony)
 • 44 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,0%
  53,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  15,0
  Mazowieckie
  12,4
  Cała Polska
  12,5
 • 114,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Promna
  114,4
  Mazowieckie
  119,0
  Polska
  134,3
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Promna
  0,0
  Województwo
  3,2
  Kraj
  3,6
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Promna
  3,9
  Mazowieckie
  3,2
  Polska
  3,4
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie białobrzeskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  35,4%
  Województwo
  32,6%
  Cała Polska
  39,4%
 • 25,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  25,4%
  Mazowieckie
  26,0%
  Cały kraj
  26,5%
 • 6,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Promna
  6,9%
  woj. mazowieckie
  7,9%
  Cała Polska
  6,6%
 • 5,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  5,9
  Kraj
  9,9
 • 62,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  62,4
  Kraj
  70,4
 • 295,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  295,3
  Województwo
  277,2
  Polska
  283,2
 • 254,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  254,6
  Cała Polska
  261,3
 • 411,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 482,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 342,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  411,6
  Mazowieckie
  347,0
  Kraj
  421,0
 • 74,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 121,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Promna
  74,1
  woj. mazowieckie
  54,5
  Kraj
  69,5
 • 36,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Promna
  36,2
  Województwo
  36,3
  Cała Polska
  35,1
 • 12,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Promna
  12,1
  woj. mazowieckie
  7,7
  Polska
  7,9
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Promna
  1,1%
  Województwo
  0,8%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 30 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 45 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 28 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -13 Saldo migracji
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -15 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Promna w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Promna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Promna - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Promna oddano do użytku 17 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,07 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Promna to 2 211 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 399 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Promna to 5,35 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Promna to 132,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 80,01% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 75,94% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 69,70% mieszkań posiada łazienkę, 54,09% korzysta z centralnego ogrzewania, a 39,94% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białobrzeskiego.

  Powiat białobrzeski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 211 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 399,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Promna
  399,10
  woj. mazowieckie
  440,20
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 86,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  86,30 m2
  Województwo
  72,60 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 34,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  34,40 m2
  woj. mazowieckie
  32,00 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,73 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Promna
  3,73
  Województwo
  3,61
  Cała Polska
  3,82
 • 2,51 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,51
  Mazowieckie
  2,27
  Polska
  2,55
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,67
  Mazowieckie
  0,63
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 17 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 3,07 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  3,07
  Mazowieckie
  8,60
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 91 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,35 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,35
  Mazowieckie
  3,50
  Kraj
  3,77
 • 16,43 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Promna
  16,43
  Województwo
  30,10
  Polska
  21,77
 • 2 245 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 132,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  132,1 m2
  woj. mazowieckie
  83,9 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,41 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  0,41 m2
  Województwo
  0,72 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 80,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Promna
  80,01%
  woj. mazowieckie
  96,09%
  Kraj
  96,97%
 • 75,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Promna
  75,94%
  Mazowieckie
  93,90%
  Cały kraj
  94,01%
 • 69,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  69,70%
  woj. mazowieckie
  92,00%
  Cała Polska
  91,78%
 • 54,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Promna
  54,09%
  woj. mazowieckie
  87,29%
  Kraj
  83,08%
 • 39,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Promna
  39,94%
  Mazowieckie
  58,44%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Promna - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Promna na 1000 mieszkańców pracuje 114osób . 41,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 58,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Promna wynosiło w 2020 roku 7,2% (7,2% wśród kobiet i 7,2% wśród mężczyzn).

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Promna wynosiło 4 410,45 PLN, co odpowiada 79.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Promna 239 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 270 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 31.

  61,5% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Promna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 9,8% w przemyśle i budownictwie, a 10,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 114 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Promna
  114,0
  Mazowieckie
  313,0
  Kraj
  252,0
 • 7,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 7,2% Kobiety
 • 7,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,2%
  Województwo
  5,2%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Promna w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Promna w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Promna w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 410 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Promna
  4 410 PLN
  Mazowieckie
  6 582 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Promna w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 239 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 270 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 31 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,13 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 61,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 58,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 64,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 9,8% Przemysł i budownictwo
 • 6,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 12,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,8% Pozostałe
 • 24,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Promna w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 629 Pracujący ogółem
 • 261 Kobiety
 • 368 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Promna w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,5% W wieku produkcyjnym
 • 54,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Promna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 68,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  68,0
  Mazowieckie
  70,7
  Cała Polska
  68,0
 • 33,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Promna
  33,8
  Mazowieckie
  37,7
  Kraj
  37,5
 • 98,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  98,5
  woj. mazowieckie
  114,0
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Promna - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Promna w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 451 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 315 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 35 nowych podmiotów, a 15 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (64) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (25) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (98) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (15) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Promna najwięcej (51) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (433) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  9,1% (41) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,8% (112) podmiotów, a 66,1% (298) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Promna najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.4%) oraz Budownictwo (18.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 451 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 41 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 112 Przemysł i budownictwo
 • 298 Pozostała działalność
 • 35 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Promna w 2020 roku
 • 15 Podmioty wyrejestrowane w gminie Promna w 2020 roku
 • 315 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 433 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 433
 • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 17
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 451 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 451
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 62 Spółki handlowe ogółem
 • 62
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 51  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 51
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 31 Spółki cywilne ogółem
 • 31
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 315 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 99 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 99
 • 59 Budownictwo
 • 59
 • 28 Przetwórstwo przemysłowe
 • 28
 • 21 Pozostała działalność
 • 21
 • 21 Transport i gospodarka magazynowa
 • 21
 • 21 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 21
 • 13 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 13
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13
 • 10 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 10
 • 7 Informacja i komunikacja
 • 7
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Promna - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Promna stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 75 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,56 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Promna wynosi 77,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Promna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,83 (wykrywalność 67%) oraz przeciwko mieniu - 4,86 (wykrywalność 49%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,57 (85%), drogowe - 1,74 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,15 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Promna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Promna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 75
 • 43 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 43
 • 20 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 20
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 27 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 27
 • 13,56 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,56
  Województwo
  20,31
  Cały kraj
  19,96
 • 7,83 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,83
  Województwo
  13,38
  Kraj
  12,25
 • 3,57 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Promna
  3,57
  Mazowieckie
  4,46
  Polska
  5,17
 • 1,74 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,74
  Mazowieckie
  1,80
  Polska
  1,73
 • 0,15 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,15
  woj. mazowieckie
  0,31
  Cały kraj
  0,37
 • 4,86 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Promna
  4,86
  woj. mazowieckie
  10,46
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Promna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  78%
  woj. mazowieckie
  65%
  Cała Polska
  73%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Promna
  68%
  Mazowieckie
  56%
  Cała Polska
  65%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  86%
  woj. mazowieckie
  73%
  Polska
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Promna
  100%
  Województwo
  85%
  Cały kraj
  87%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Promna
  49%
  Mazowieckie
  42%
  Cała Polska
  54%

Gmina Promna - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Promna wyniosła w 2020 roku 27,1 mln złotych, co daje 4,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10.1% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Promna - 32.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (9.5%) oraz na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (7.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,2 mln złotych, czyli 8,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Promna wyniosła w 2020 roku 30,3 mln złotych, co daje 5,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.9% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.7%) oraz z Dział 801 - Oświata i wychowanie (2.6%). W budżecie gminy Promna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 557 złotych na mieszkańca (10,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 30,4 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w gminie Promna według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Promna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Promna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Promna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,7 mln

  2,6 tys(100%)

  15,8 mln

  2,8 tys(100%)

  15,1 mln

  2,7 tys(100%)

  18,4 mln

  3,3 tys(100%)

  21,4 mln

  3,8 tys(100%)

  26,4 mln

  4,7 tys(100%)

  24,8 mln

  4,5 tys(100%)

  27,1 mln

  4,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,1 mln

  901(34.5%)

  5,8 mln

  1,0 tys(36.9%)

  5,5 mln

  983(36.3%)

  5,9 mln

  1,1 tys(32%)

  6,3 mln

  1,1 tys(29.6%)

  9,4 mln

  1,7 tys(35.6%)

  8,4 mln

  1,5 tys(33.9%)

  8,9 mln

  1,6 tys(32.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,9 mln

  345(13.2%)

  2,3 mln

  404(14.3%)

  2,0 mln

  360(13.3%)

  2,0 mln

  367(11.1%)

  2,1 mln

  366(9.6%)

  2,5 mln

  452(9.6%)

  2,3 mln

  414(9.3%)

  2,6 mln

  468(9.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,4 mln

  255(9.8%)

  1,2 mln

  209(7.4%)

  552,0 tys

  99,2(3.7%)

  462,0 tys

  83,1(2.5%)

  463,9 tys

  82,8(2.2%)

  499,5 tys

  89,3(1.9%)

  1,3 mln

  225(5%)

  2,0 mln

  365(7.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,2 mln

  391(15%)

  2,4 mln

  428(15.2%)

  2,4 mln

  427(15.8%)

  6,8 mln

  1,2 tys(36.8%)

  689,1 tys

  123(3.2%)

  685,5 tys

  123(2.6%)

  680,0 tys

  122(2.7%)

  672,8 tys

  121(2.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  500,8 tys

  89,1(3.4%)

  320,8 tys

  57,4(2%)

  233,5 tys

  42,0(1.6%)

  324,7 tys

  58,4(1.8%)

  244,2 tys

  43,6(1.1%)

  251,4 tys

  44,9(1%)

  405,5 tys

  73,0(1.6%)

  670,6 tys

  121(2.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  345(13.2%)

  2,4 mln

  422(15%)

  1,3 mln

  236(8.7%)

  1,8 mln

  329(9.9%)

  2,1 mln

  383(10%)

  2,8 mln

  498(10.6%)

  654,9 tys

  118(2.6%)

  605,1 tys

  109(2.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  119,2 tys

  21,2(0.8%)

  119,6 tys

  21,4(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  793,9 tys

  142(3%)

  690,2 tys

  124(2.8%)

  519,1 tys

  93,7(1.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  268,4 tys

  47,7(1.8%)

  350,1 tys

  62,7(2.2%)

  568,5 tys

  102(3.8%)

  442,9 tys

  79,7(2.4%)

  1,0 mln

  181(4.7%)

  951,6 tys

  170(3.6%)

  611,7 tys

  110(2.5%)

  487,6 tys

  88,0(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  75,7 tys

  13,5(0.5%)

  74,8 tys

  13,4(0.5%)

  625,8 tys

  113(4.2%)

  26,1 tys

  4,7(0.1%)

  317,4 tys

  56,7(1.5%)

  123,4 tys

  22,1(0.5%)

  148,1 tys

  26,7(0.6%)

  314,2 tys

  56,7(1.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  465,1 tys

  83,6(3.1%)

  185,1 tys

  33,3(1%)

  220,0 tys

  39,3(1%)

  265,1 tys

  47,4(1%)

  310,0 tys

  55,8(1.2%)

  285,6 tys

  51,6(1.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  405,7 tys

  72,2(2.8%)

  223,4 tys

  40,0(1.4%)

  157,8 tys

  28,4(1%)

  128,3 tys

  23,1(0.7%)

  201,3 tys

  35,9(0.9%)

  147,8 tys

  26,4(0.6%)

  275,0 tys

  49,5(1.1%)

  267,3 tys

  48,3(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  425,2 tys

  75,6(2.9%)

  468,1 tys

  83,8(3%)

  1,1 mln

  198(7.3%)

  193,5 tys

  34,8(1.1%)

  195,2 tys

  34,9(0.9%)

  181,1 tys

  32,4(0.7%)

  593,0 tys

  107(2.4%)

  225,6 tys

  40,7(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  60,7 tys

  10,8(0.4%)

  56,7 tys

  10,1(0.4%)

  46,6 tys

  8,4(0.3%)

  29,2 tys

  5,3(0.2%)

  18,5 tys

  3,3(0.1%)

  30,0 tys

  5,4(0.1%)

  119,8 tys

  21,6(0.5%)

  171,2 tys

  30,9(0.6%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  984

  0,2(0%)

  36,0 tys

  6,5(0.2%)

  39,5 tys

  7,1(0.3%)

  4,9 tys

  0,9(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  50,7 tys

  9,1(0.2%)

  44,6 tys

  8,0(0.2%)

  43,0 tys

  7,8(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  192,4 tys

  34,2(1.3%)

  82,4 tys

  14,7(0.5%)

  86,4 tys

  15,5(0.6%)

  59,6 tys

  10,7(0.3%)

  53,9 tys

  9,6(0.3%)

  57,6 tys

  10,3(0.2%)

  51,4 tys

  9,3(0.2%)

  32,6 tys

  5,9(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  60,0 tys

  10,7(0.4%)

  33,9 tys

  6,1(0.2%)

  16,0 tys

  2,9(0.1%)

  8,7 tys

  1,6(0%)

  17,4 tys

  3,1(0.1%)

  13,1 tys

  2,3(0%)

  10,9 tys

  2,0(0%)

  6,3 tys

  1,1(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,7(0%)

  9,8 tys

  1,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Promna według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Promna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Promna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Promna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,0 mln

  2,7 tys(100%)

  16,1 mln

  2,9 tys(100%)

  16,1 mln

  2,9 tys(100%)

  19,8 mln

  3,6 tys(100%)

  22,5 mln

  4,0 tys(100%)

  25,6 mln

  4,6 tys(100%)

  27,0 mln

  4,9 tys(100%)

  30,3 mln

  5,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,5 mln

  1,1 tys(43.1%)

  6,1 mln

  1,1 tys(38%)

  6,3 mln

  1,1 tys(38.9%)

  6,3 mln

  1,1 tys(31.9%)

  7,0 mln

  1,2 tys(31.1%)

  7,7 mln

  1,4 tys(30%)

  9,6 mln

  1,7 tys(35.4%)

  11,1 mln

  2,0 tys(36.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,8 mln

  857(32.1%)

  5,1 mln

  917(31.8%)

  4,9 mln

  887(30.6%)

  5,2 mln

  940(26.4%)

  5,3 mln

  955(23.8%)

  5,6 mln

  1,0 tys(22%)

  6,3 mln

  1,1 tys(23.1%)

  6,9 mln

  1,2 tys(22.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  282,9 tys

  50,3(1.9%)

  414,3 tys

  74,1(2.6%)

  416,0 tys

  74,8(2.6%)

  326,1 tys

  58,7(1.6%)

  945,3 tys

  169(4.2%)

  504,3 tys

  90,1(2%)

  579,5 tys

  104(2.1%)

  782,4 tys

  141(2.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  867,9 tys

  154(5.8%)

  1,4 mln

  254(8.8%)

  801,2 tys

  144(5%)

  817,0 tys

  147(4.1%)

  591,5 tys

  106(2.6%)

  568,0 tys

  102(2.2%)

  701,7 tys

  126(2.6%)

  553,2 tys

  99,8(1.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  327,2 tys

  58,8(2%)

  268,4 tys

  48,3(1.4%)

  252,6 tys

  45,1(1.1%)

  292,9 tys

  52,4(1.1%)

  333,3 tys

  60,0(1.2%)

  284,1 tys

  51,3(0.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  108,7 tys

  19,3(0.7%)

  105,1 tys

  18,8(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  692,9 tys

  124(2.7%)

  476,4 tys

  85,8(1.8%)

  275,5 tys

  49,7(0.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,8 mln

  327(12.2%)

  2,0 mln

  360(12.5%)

  1,9 mln

  351(12.1%)

  6,4 mln

  1,1 tys(32.2%)

  285,6 tys

  51,0(1.3%)

  262,6 tys

  46,9(1%)

  254,7 tys

  45,8(0.9%)

  253,4 tys

  45,7(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  125,5 tys

  22,3(0.8%)

  269,8 tys

  48,3(1.7%)

  276,8 tys

  49,8(1.7%)

  193,0 tys

  34,7(1%)

  145,0 tys

  25,9(0.6%)

  168,6 tys

  30,1(0.7%)

  166,9 tys

  30,0(0.6%)

  199,6 tys

  36,0(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  90,1 tys

  16,0(0.6%)

  50,0 tys

  9,0(0.3%)

  209,5 tys

  37,7(1.3%)

  50,0 tys

  9,0(0.3%)

  103,5 tys

  18,5(0.5%)

  550,0 tys

  98,3(2.1%)

  166,9 tys

  30,0(0.6%)

  186,3 tys

  33,6(0.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  344,4 tys

  61,3(2.3%)

  335,8 tys

  60,1(2.1%)

  287,1 tys

  51,6(1.8%)

  175,0 tys

  31,5(0.9%)

  4,5 tys

  0,8(0%)

  1,3 mln

  241(5.3%)

  8,0 tys

  1,4(0%)

  126,0 tys

  22,7(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  100,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  368,9 tys

  66,3(2.3%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  5,3 tys

  0,9(0%)

  30,9 tys

  5,6(0.1%)

  92,5 tys

  16,7(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  43,7 tys

  7,8(0.3%)

  36,9 tys

  6,6(0.2%)

  26,0 tys

  4,7(0.2%)

  12,7 tys

  2,3(0.1%)

  11,6 tys

  2,1(0.1%)

  22,0 tys

  3,9(0.1%)

  43,8 tys

  7,9(0.2%)

  89,2 tys

  16,1(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,8 tys

  0,9(0%)

  6,3 tys

  1,1(0%)

  5,9 tys

  1,1(0%)

  9,9 tys

  1,8(0%)

  4,6 tys

  0,8(0%)

  5,5 tys

  1,0(0%)

  11,7 tys

  2,1(0%)

  51,8 tys

  9,4(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  984

  0,2(0%)

  36,0 tys

  6,5(0.2%)

  39,5 tys

  7,1(0.2%)

  4,9 tys

  0,9(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  50,7 tys

  9,1(0.2%)

  44,6 tys

  8,0(0.2%)

  43,0 tys

  7,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  10,4 tys

  1,8(0.1%)

  178,7 tys

  32,0(1.1%)

  62,1 tys

  11,2(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,8(0%)

  29,3 tys

  5,2(0.1%)

  55,8 tys

  10,0(0.2%)

  40,0 tys

  7,2(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  299

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  138,2 tys

  24,8(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  379,4 tys

  67,7(1.7%)

  214,1 tys

  38,3(0.8%)

  65,5 tys

  11,8(0.2%)

  20,0 tys

  3,6(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  655

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Promna - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 371 mieszkańców gminy Promna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 647 kobiet oraz 724 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,6% wykształcenie policealne, 11,5% średnie ogólnokształcące, a 12,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,3% mieszkańców gminy Promna, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 29,1% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy gminy Promna mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Promna największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,0%) oraz zasadnicze zawodowe (20,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,2%) oraz podstawowe ukończone (29,1%).

  W roku 2018 w gminie Promna mieściły się 2 przedszkola, w których do 6 oddziałów uczęszczało 136 dzieci (68 dziewczynek oraz 68 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Promna mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 57 dzieci (21 dziewczynek oraz 36 chłopców). Dostępnych było 60 miejsc.

  17,7% mieszkańców gminy Promna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,7% wśród dziewczynek i 16,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 626 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,21 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 26 oddziałach uczyło się 361 uczniów (163 kobiety oraz 198 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Promna placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 24 oddziałach uczyło się 326 uczniów (144 kobiety oraz 182 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,9% ludności (26,3% wśród dziewczynek i 27,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 72,06.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,1% mieszkańców (17,8% wśród dziewczyn i 18,4% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,4% mieszkańców gminy Promna w wieku potencjalnej nauki (23,3% kobiet i 25,4% mężczyzn).

 • 10,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  10,3%
  Mazowieckie
  24,4%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 25,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Promna
  25,1%
  Mazowieckie
  34,8%
  Kraj
  33,3%
 • 27,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 22,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,6% Wykształcenie policealne
 • gm. Promna
  1,6%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  2,7%
 • 2,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Promna
  11,5%
  Województwo
  14,4%
  Kraj
  12,4%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  12,0%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Polska
  18,1%
 • 11,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Promna
  26,3%
  woj. mazowieckie
  17,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 20,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  6,0%
  woj. mazowieckie
  4,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 29,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Promna
  29,1%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Cały kraj
  19,3%
 • 29,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 29,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Promna
  3,1%
  Mazowieckie
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 4,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 626 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Promna
  626,0
  Województwo
  935,0
  Cała Polska
  873,0
 • 1,21 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina
  1,21
  Mazowieckie
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Promna) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 136 Dzieci
 • 68 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 68 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 27 3 lata
 • 27
 • 42 4 lata
 • 42
 • 35 5 lata
 • 35
 • 27 6 lat
 • 27
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 14 3 lata
 • 14
 • 19 4 lata
 • 19
 • 23 5 lata
 • 23
 • 10 6 lat
 • 10
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 13 3 lata
 • 13
 • 23 4 lata
 • 23
 • 12 5 lata
 • 12
 • 17 6 lat
 • 17
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 40 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 9,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Promna(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Promna aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Przybyszewie
  Publiczne
  48 615-21-59
  48 615-21-59
  ul. Wł. Rosłońca 5
  26-803 Przybyszew
  371-
 • Szkoły podstawowe w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Promna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 24 Oddziały
 • 354 Uczniowie
 • 161 Kobiety
  (uczniowie)
 • 193 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,5%
  54,5%
 • 35 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Absolwenci 2016
 • 19 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2 Oddziały
 • 7 Uczniowie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,6%
  71,4%
 •  
 • 13,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  13,9
  woj. mazowieckie
  17,6
  Cała Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13,9
 • 13,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13,9
 • 14,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14,8
 • 3,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,5
 •  
 • 30,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 28,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 28 inny
 •  
 • 72,06 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  72,06
  Mazowieckie
  98,96
  Polska
  95,46
 • 71,66 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  71,66
  Mazowieckie
  97,33
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Promna) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Promna) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Promna(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Promna aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybyszewie (Władysław Rosłoniec)
  Publiczna
  48 615-21-59
  48 615-21-59
  ul. Wł. Rosłońca 5
  26-803 Przybyszew
  6115-
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Promnie (Tadeusz Kierzkowski)
  Publiczna
  48 615-10-06
  48 615-10-06
  ul. siedziba Promna-Kolonia 17
  26-803 Promna
  711210
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Olkowicach ("Maria Konopnicka")
  Publiczna
  48 615-30-22
  48 615-30-22
  ul. Olkowice 23
  26-803 Olkowice
  710413
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 17,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Promna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Promna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Promna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Promna - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Promna

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


 • Biblioteki publiczne w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Promna działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 16 874 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 18 598 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2


 • Kluby sportowe w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Promna działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 70 członków. Zarejestrowano 70 ćwiczących (mężczyźni: 40, kobiety: 30, chłopcy do lat 18: 40, dziewczęta do lat 18: 30). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Promna w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Promna - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Promna i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w gminie Promna odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 5 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 126,4 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 54,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w gminie Promna znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białobrzeskiego.

  Powiat białobrzeski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Promna
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 5 Ranni
  (rok 2020)
 • 1 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Promna w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 126,35 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina Promna
  126,4
  woj. mazowieckie
  54,6
  Cały kraj
  61,5
 • 54,15 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina
  54,2
  Województwo
  7,7
  Kraj
  6,5
 • 90,25 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina
  90,3
  woj. mazowieckie
  60,7
  Kraj
  69,2
 • 42,86 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina Promna
  42,9
  Województwo
  14,2
  Cały kraj
  10,6
 • 71,43 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina Promna
  71,4
  Mazowieckie
  111,3
  Kraj
  112,4