Gmina Promna w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Gmina Promna - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Promna to gmina wiejska. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu białobrzeskiego. Gmina Promna ma 5 497 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 16,4% ludności powiatu. Gmina stanowi 18,8% powierzchni powiatu.
 • 5 497 Liczba mieszkańców
 • 120,3 km² Powierzchnia
 • 46 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 48 Numer kierunkowy
 • WBR Tablice rejestracyjne
 • Wojciech Nowak Wójt gminy
Gmina Promna na mapie
Identyfikatory
 • 20.934251.6985 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1401022
Herb gminy Promna
Gmina Promna herb

Gmina Promna - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-803Poczta Promna

Gmina Promna - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Promna)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Promna
(48) 613-36-28
(48) 613-36-28
Promna-Kolonia 5
26-803 Promna

Gmina Promna - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Promna ma 5 497 mieszkańców, z czego 48,7% stanowią kobiety, a 51,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 3,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,1 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Promna zawarli w 2021 roku 36 małżeństw, co odpowiada 6,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,7% mieszkańców gminy Promna jest stanu wolnego, 58,5% żyje w małżeństwie, 4,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Promna ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -11. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,99 na 1000 mieszkańców gminy Promna. W 2021 roku urodziło się 63 dzieci, w tym 47,6% dziewczynek i 52,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 437 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,73 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 30,0% zgonów w gminie Promna spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 14,2% zgonów w gminie Promna były nowotwory, a 6,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Promna przypada 13.36 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 53 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 56 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Promna -3. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,5% mieszkańców gminy Promna jest w wieku produkcyjnym, 20,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 497 Liczba mieszkańców
 • 2 679 Kobiety
 • 2 818 Mężczyźni
 • 48,7%
  51,3%
 • 95 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 95 kobiet)
 • 105 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 105 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Promna w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Promna w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Promna w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  40,1 lat
  Województwo
  41,7 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 41,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Promna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Promna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Promna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Promna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Promna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • gm. Promna
  27,6%
  woj. mazowieckie
  30,0%
  Polska
  29,1%
 • 21,3% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,5%
  Mazowieckie
  53,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 58,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,2%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,8%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Gmina Promna
  0,0%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Promna w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina Promna
  6,5
  Mazowieckie
  4,6
  Cała Polska
  4,4
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina
  1,2
  Województwo
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 36 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Promna w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -11 Przyrost naturalny w roku 2021
 • 1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -12 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,99 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Promna
  -2,0
  Województwo
  -3,6
  Kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Promna w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Promna w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Promna w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Promna w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63 Urodzenia żywe
 • 30 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 33 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,6%
  52,4%
 • 11,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Promna
  11,4
  Mazowieckie
  10,0
  Cała Polska
  8,7
 • 40,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  40,9
  woj. mazowieckie
  42,2
  Polska
  37,5
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44
 • 97 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97
 • 82 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82
 • 39 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 437 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 343 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 529 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Promna
  3 437 g
  woj. mazowieckie
  3 396 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 32 Waga 4000g - 4499g
 • 32
 • 115 Waga 3500g - 3999g
 • 115
 • 95 Waga 3000g - 3499g
 • 95
 • 50 Waga 2500g - 2999g
 • 50
 • 4 Waga 2000g - 2499g
 • 4
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,36 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Promna
  1,36
  Mazowieckie
  1,49
  Polska
  1,32
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Promna
  0,68
  Mazowieckie
  0,73
  Kraj
  0,64
 • 0,73 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Promna
  0,73
  woj. mazowieckie
  0,73
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Promna w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 74 Zgony
 • 29 Kobiety
  (Zgony)
 • 45 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 39,2%
  60,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,4 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,4
  Mazowieckie
  13,6
  Cała Polska
  13,6
 • 136,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  136,5
  Mazowieckie
  136,2
  Polska
  156,7
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  Mazowieckie
  3,4
  Cała Polska
  3,9
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Promna
  3,5
  Mazowieckie
  3,4
  Polska
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie białobrzeskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Promna
  30,0%
  Mazowieckie
  30,5%
  Polska
  34,8%
 • 14,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Promna
  14,2%
  woj. mazowieckie
  18,6%
  Cały kraj
  19,6%
 • 6,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  6,6%
  Województwo
  6,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 75 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,8
  Polska
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,5
  Kraj
  74,4
 • 182,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  182,7
  woj. mazowieckie
  248,2
  Cały kraj
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  228,1
  Cały kraj
  246,5
 • 386,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 404,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 369,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Promna
  386,7
  Województwo
  407,0
  Cały kraj
  475,8
 • 40,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 56,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Promna
  40,3
  woj. mazowieckie
  50,0
  Cała Polska
  70,6
 • 12,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  12,3
  Mazowieckie
  31,1
  Kraj
  32,6
 • 6,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Promna
  6,1
  woj. mazowieckie
  6,7
  Kraj
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Promna
  0,5%
  Województwo
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 53 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 56 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 26 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -3 Saldo migracji
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -3 Saldo migracji wewnętrznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Promna w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Promna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Promna - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Promna oddano do użytku 16 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,91 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Promna to 2 211 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 399 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Promna to 6,63 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Promna to 164,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 80,01% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 75,94% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 69,70% mieszkań posiada łazienkę, 54,09% korzysta z centralnego ogrzewania, a 39,94% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białobrzeskiego.

  Powiat białobrzeski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 211 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 399,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Promna
  399,10
  woj. mazowieckie
  440,20
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 86,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Promna
  86,30 m2
  Województwo
  72,60 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 34,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Promna
  34,40 m2
  woj. mazowieckie
  32,00 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,73 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,73
  Województwo
  3,61
  Kraj
  3,82
 • 2,51 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  2,51
  woj. mazowieckie
  2,27
  Cały kraj
  2,55
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Promna
  0,67
  Województwo
  0,63
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 16 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,91 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  2,91
  Mazowieckie
  8,19
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 106 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 6,63 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  6,63
  Mazowieckie
  3,74
  Cały kraj
  3,90
 • 19,28 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  19,28
  Mazowieckie
  30,65
  Polska
  24,07
 • 2 626 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 164,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  164,1 m2
  Mazowieckie
  91,2 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,48 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Promna
  0,48 m2
  Województwo
  0,75 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 80,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  80,01%
  woj. mazowieckie
  96,09%
  Cały kraj
  96,97%
 • 75,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  75,94%
  Województwo
  93,90%
  Kraj
  94,01%
 • 69,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Promna
  69,70%
  woj. mazowieckie
  92,00%
  Kraj
  91,78%
 • 54,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Promna
  54,09%
  Mazowieckie
  87,29%
  Cały kraj
  83,08%
 • 39,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  39,94%
  woj. mazowieckie
  58,44%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Promna - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Promna na 1000 mieszkańców pracuje 121osób . 48,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Promna wynosiło w 2021 roku 6,0% (5,4% wśród kobiet i 6,4% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Promna wynosiło 4 968,13 PLN, co odpowiada 82.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Promna 239 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 270 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 31.

  62,2% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Promna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 11,2% w przemyśle i budownictwie, a 10,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 121 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Promna
  121,0
  woj. mazowieckie
  323,0
  Kraj
  257,0
 • 6,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 5,4% Kobiety
 • 6,4% Mężczyźni
 • Gmina Promna
  6,0%
  Mazowieckie
  4,6%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Promna w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Promna w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Promna w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 968 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Promna
  4 968 PLN
  Mazowieckie
  7 108 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Promna w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 239 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 270 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 31 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,13 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 62,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 60,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 64,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 11,2% Przemysł i budownictwo
 • 6,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 15,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 15,3% Pozostałe
 • 22,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Promna w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 666 Pracujący ogółem
 • 320 Kobiety
 • 346 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Promna w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,5% W wieku produkcyjnym
 • 53,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Promna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  68,2
  Województwo
  71,5
  Polska
  69,0
 • 34,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Promna
  34,2
  Mazowieckie
  38,1
  Cały kraj
  38,2
 • 100,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  100,7
  Mazowieckie
  113,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Promna - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Promna w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 470 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 329 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 28 nowych podmiotów, a 11 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (64) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (25) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (98) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (11) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Promna najwięcej (55) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (449) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  9,4% (44) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,5% (115) podmiotów, a 66,2% (311) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Promna najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.4%) oraz Budownictwo (18.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 470 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 44 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 115 Przemysł i budownictwo
 • 311 Pozostała działalność
 • 28 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Promna w 2021 roku
 • 11 Podmioty wyrejestrowane w gminie Promna w 2021 roku
 • 329 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 449 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 449
 • 19 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 19
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 470 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 470
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 66 Spółki handlowe ogółem
 • 66
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 55  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 55
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 32 Spółki cywilne ogółem
 • 32
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 329 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 100 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 100
 • 62 Budownictwo
 • 62
 • 29 Przetwórstwo przemysłowe
 • 29
 • 25 Pozostała działalność
 • 25
 • 23 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 23
 • 22 Transport i gospodarka magazynowa
 • 22
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16
 • 15 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 15
 • 10 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 10
 • 8 Informacja i komunikacja
 • 8
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Promna - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Promna stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 68 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,25 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Promna wynosi 73,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Promna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,61 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 5,24 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,23 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,75 (57%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,33 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Promna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Promna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 68
 • 42 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 42
 • 10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 10
 • 12 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 12
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 29 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 29
 • 12,25 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Promna
  12,25
  Mazowieckie
  22,31
  Kraj
  21,51
 • 7,61 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  7,61
  woj. mazowieckie
  14,38
  Polska
  12,82
 • 1,75 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,75
  Województwo
  5,32
  Cały kraj
  5,89
 • 2,23 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,23
  Województwo
  1,84
  Kraj
  1,85
 • 0,33 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Promna
  0,33
  Mazowieckie
  0,30
  Polska
  0,35
 • 5,24 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  5,24
  Mazowieckie
  11,83
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Promna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  74%
  woj. mazowieckie
  64%
  Cały kraj
  71%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Promna
  68%
  woj. mazowieckie
  55%
  Polska
  64%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  58%
  woj. mazowieckie
  71%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Promna
  100%
  Mazowieckie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  100%
  woj. mazowieckie
  86%
  Polska
  89%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  51%
  Województwo
  41%
  Kraj
  53%

Gmina Promna - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Promna wyniosła w 2021 roku 29,4 mln złotych, co daje 5,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Promna - 35.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (10.7%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (7.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,8 mln złotych, czyli 13,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Promna wyniosła w 2021 roku 36,8 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 21.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (47.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.3%) oraz z Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (3.9%). W budżecie gminy Promna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 603 złotych na mieszkańca (9,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 22,9 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w gminie Promna według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Promna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Promna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Promna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,8 mln

  2,8 tys(100%)

  15,1 mln

  2,7 tys(100%)

  18,4 mln

  3,3 tys(100%)

  21,4 mln

  3,8 tys(100%)

  26,4 mln

  4,7 tys(100%)

  24,8 mln

  4,5 tys(100%)

  27,1 mln

  4,9 tys(100%)

  29,4 mln

  5,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,8 mln

  1,0 tys(36.9%)

  5,5 mln

  983(36.3%)

  5,9 mln

  1,1 tys(32%)

  6,3 mln

  1,1 tys(29.6%)

  9,4 mln

  1,7 tys(35.6%)

  8,4 mln

  1,5 tys(33.9%)

  8,9 mln

  1,6 tys(32.8%)

  10,3 mln

  1,9 tys(35.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,3 mln

  404(14.3%)

  2,0 mln

  360(13.3%)

  2,0 mln

  367(11.1%)

  2,1 mln

  366(9.6%)

  2,5 mln

  452(9.6%)

  2,3 mln

  414(9.3%)

  2,6 mln

  468(9.5%)

  3,1 mln

  570(10.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,4 mln

  422(15%)

  1,3 mln

  236(8.7%)

  1,8 mln

  329(9.9%)

  2,1 mln

  383(10%)

  2,8 mln

  498(10.6%)

  654,9 tys

  118(2.6%)

  605,1 tys

  109(2.2%)

  2,1 mln

  387(7.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  209(7.4%)

  552,0 tys

  99,2(3.7%)

  462,0 tys

  83,1(2.5%)

  463,9 tys

  82,8(2.2%)

  499,5 tys

  89,3(1.9%)

  1,3 mln

  225(5%)

  2,0 mln

  365(7.4%)

  1,6 mln

  289(5.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  320,8 tys

  57,4(2%)

  233,5 tys

  42,0(1.6%)

  324,7 tys

  58,4(1.8%)

  244,2 tys

  43,6(1.1%)

  251,4 tys

  44,9(1%)

  405,5 tys

  73,0(1.6%)

  670,6 tys

  121(2.5%)

  655,4 tys

  119(2.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  428(15.2%)

  2,4 mln

  427(15.8%)

  6,8 mln

  1,2 tys(36.8%)

  689,1 tys

  123(3.2%)

  685,5 tys

  123(2.6%)

  680,0 tys

  122(2.7%)

  672,8 tys

  121(2.5%)

  632,0 tys

  115(2.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  350,1 tys

  62,7(2.2%)

  568,5 tys

  102(3.8%)

  442,9 tys

  79,7(2.4%)

  1,0 mln

  181(4.7%)

  951,6 tys

  170(3.6%)

  611,7 tys

  110(2.5%)

  487,6 tys

  88,0(1.8%)

  388,5 tys

  70,7(1.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  465,1 tys

  83,6(3.1%)

  185,1 tys

  33,3(1%)

  220,0 tys

  39,3(1%)

  265,1 tys

  47,4(1%)

  310,0 tys

  55,8(1.2%)

  285,6 tys

  51,6(1.1%)

  312,5 tys

  56,9(1.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  223,4 tys

  40,0(1.4%)

  157,8 tys

  28,4(1%)

  128,3 tys

  23,1(0.7%)

  201,3 tys

  35,9(0.9%)

  147,8 tys

  26,4(0.6%)

  275,0 tys

  49,5(1.1%)

  267,3 tys

  48,3(1%)

  283,7 tys

  51,6(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  74,8 tys

  13,4(0.5%)

  625,8 tys

  113(4.2%)

  26,1 tys

  4,7(0.1%)

  317,4 tys

  56,7(1.5%)

  123,4 tys

  22,1(0.5%)

  148,1 tys

  26,7(0.6%)

  314,2 tys

  56,7(1.2%)

  282,3 tys

  51,4(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  468,1 tys

  83,8(3%)

  1,1 mln

  198(7.3%)

  193,5 tys

  34,8(1.1%)

  195,2 tys

  34,9(0.9%)

  181,1 tys

  32,4(0.7%)

  593,0 tys

  107(2.4%)

  225,6 tys

  40,7(0.8%)

  239,4 tys

  43,5(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  56,7 tys

  10,1(0.4%)

  46,6 tys

  8,4(0.3%)

  29,2 tys

  5,3(0.2%)

  18,5 tys

  3,3(0.1%)

  30,0 tys

  5,4(0.1%)

  119,8 tys

  21,6(0.5%)

  171,2 tys

  30,9(0.6%)

  184,8 tys

  33,6(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  82,4 tys

  14,7(0.5%)

  86,4 tys

  15,5(0.6%)

  59,6 tys

  10,7(0.3%)

  53,9 tys

  9,6(0.3%)

  57,6 tys

  10,3(0.2%)

  51,4 tys

  9,3(0.2%)

  32,6 tys

  5,9(0.1%)

  91,2 tys

  16,6(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  33,9 tys

  6,1(0.2%)

  16,0 tys

  2,9(0.1%)

  8,7 tys

  1,6(0%)

  17,4 tys

  3,1(0.1%)

  13,1 tys

  2,3(0%)

  10,9 tys

  2,0(0%)

  6,3 tys

  1,1(0%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  36,0 tys

  6,5(0.2%)

  39,5 tys

  7,1(0.3%)

  4,9 tys

  0,9(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  50,7 tys

  9,1(0.2%)

  44,6 tys

  8,0(0.2%)

  43,0 tys

  7,8(0.2%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  119,6 tys

  21,4(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  793,9 tys

  142(3%)

  690,2 tys

  124(2.8%)

  519,1 tys

  93,7(1.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  3,9 tys

  0,7(0%)

  9,8 tys

  1,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Promna według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Promna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Promna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Promna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,1 mln

  2,9 tys(100%)

  16,1 mln

  2,9 tys(100%)

  19,8 mln

  3,6 tys(100%)

  22,5 mln

  4,0 tys(100%)

  25,6 mln

  4,6 tys(100%)

  27,0 mln

  4,9 tys(100%)

  30,3 mln

  5,5 tys(100%)

  36,8 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,1 mln

  1,1 tys(38%)

  6,3 mln

  1,1 tys(38.9%)

  6,3 mln

  1,1 tys(31.9%)

  7,0 mln

  1,2 tys(31.1%)

  7,7 mln

  1,4 tys(30%)

  9,6 mln

  1,7 tys(35.4%)

  11,1 mln

  2,0 tys(36.6%)

  17,3 mln

  3,2 tys(47.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,1 mln

  917(31.8%)

  4,9 mln

  887(30.6%)

  5,2 mln

  940(26.4%)

  5,3 mln

  955(23.8%)

  5,6 mln

  1,0 tys(22%)

  6,3 mln

  1,1 tys(23.1%)

  6,9 mln

  1,2 tys(22.7%)

  7,1 mln

  1,3 tys(19.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,4 mln

  254(8.8%)

  801,2 tys

  144(5%)

  817,0 tys

  147(4.1%)

  591,5 tys

  106(2.6%)

  568,0 tys

  102(2.2%)

  701,7 tys

  126(2.6%)

  553,2 tys

  99,8(1.8%)

  1,4 mln

  262(3.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  414,3 tys

  74,1(2.6%)

  416,0 tys

  74,8(2.6%)

  326,1 tys

  58,7(1.6%)

  945,3 tys

  169(4.2%)

  504,3 tys

  90,1(2%)

  579,5 tys

  104(2.1%)

  782,4 tys

  141(2.6%)

  616,2 tys

  112(1.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  327,2 tys

  58,8(2%)

  268,4 tys

  48,3(1.4%)

  252,6 tys

  45,1(1.1%)

  292,9 tys

  52,4(1.1%)

  333,3 tys

  60,0(1.2%)

  284,1 tys

  51,3(0.9%)

  274,4 tys

  49,9(0.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,0 mln

  360(12.5%)

  1,9 mln

  351(12.1%)

  6,4 mln

  1,1 tys(32.2%)

  285,6 tys

  51,0(1.3%)

  262,6 tys

  46,9(1%)

  254,7 tys

  45,8(0.9%)

  253,4 tys

  45,7(0.8%)

  234,3 tys

  42,6(0.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  335,8 tys

  60,1(2.1%)

  287,1 tys

  51,6(1.8%)

  175,0 tys

  31,5(0.9%)

  4,5 tys

  0,8(0%)

  1,3 mln

  241(5.3%)

  8,0 tys

  1,4(0%)

  126,0 tys

  22,7(0.4%)

  140,7 tys

  25,6(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  0,0

  0,0(0%)

  368,9 tys

  66,3(2.3%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  5,3 tys

  0,9(0%)

  30,9 tys

  5,6(0.1%)

  92,5 tys

  16,7(0.3%)

  97,7 tys

  17,8(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  269,8 tys

  48,3(1.7%)

  276,8 tys

  49,8(1.7%)

  193,0 tys

  34,7(1%)

  145,0 tys

  25,9(0.6%)

  168,6 tys

  30,1(0.7%)

  166,9 tys

  30,0(0.6%)

  199,6 tys

  36,0(0.7%)

  88,7 tys

  16,1(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,3 tys

  1,1(0%)

  5,9 tys

  1,1(0%)

  9,9 tys

  1,8(0%)

  4,6 tys

  0,8(0%)

  5,5 tys

  1,0(0%)

  11,7 tys

  2,1(0%)

  51,8 tys

  9,4(0.2%)

  86,6 tys

  15,8(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  36,9 tys

  6,6(0.2%)

  26,0 tys

  4,7(0.2%)

  12,7 tys

  2,3(0.1%)

  11,6 tys

  2,1(0.1%)

  22,0 tys

  3,9(0.1%)

  43,8 tys

  7,9(0.2%)

  89,2 tys

  16,1(0.3%)

  73,9 tys

  13,4(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  138,2 tys

  24,8(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  379,4 tys

  67,7(1.7%)

  214,1 tys

  38,3(0.8%)

  65,5 tys

  11,8(0.2%)

  20,0 tys

  3,6(0.1%)

  48,7 tys

  8,9(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  655

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,7 tys

  6,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  50,0 tys

  9,0(0.3%)

  209,5 tys

  37,7(1.3%)

  50,0 tys

  9,0(0.3%)

  103,5 tys

  18,5(0.5%)

  550,0 tys

  98,3(2.1%)

  166,9 tys

  30,0(0.6%)

  186,3 tys

  33,6(0.6%)

  29,4 tys

  5,3(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  178,7 tys

  32,0(1.1%)

  62,1 tys

  11,2(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,8(0%)

  29,3 tys

  5,2(0.1%)

  55,8 tys

  10,0(0.2%)

  40,0 tys

  7,2(0.1%)

  20,9 tys

  3,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  36,0 tys

  6,5(0.2%)

  39,5 tys

  7,1(0.2%)

  4,9 tys

  0,9(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  50,7 tys

  9,1(0.2%)

  44,6 tys

  8,0(0.2%)

  43,0 tys

  7,8(0.1%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  105,1 tys

  18,8(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  692,9 tys

  124(2.7%)

  476,4 tys

  85,8(1.8%)

  275,5 tys

  49,7(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Promna - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 379 mieszkańców gminy Promna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 655 kobiet oraz 724 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,5% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 18,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,6% mieszkańców gminy Promna, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 19,8% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy gminy Promna mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Promna największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (21,3%) oraz podstawowe ukończone (20,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,6%) oraz podstawowe ukończone (18,7%).

  W roku 2021 w gminie Promna mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 108 dzieci (45 dziewczynek oraz 63 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Promna mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 57 dzieci (21 dziewczynek oraz 36 chłopców). Dostępnych było 60 miejsc.

  18,9% mieszkańców gminy Promna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,7% wśród dziewczynek i 18,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 640 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,21 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 33 oddziałach uczyło się 397 uczniów (180 kobiet oraz 217 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Promna placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 24 oddziałach uczyło się 326 uczniów (144 kobiety oraz 182 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,3% ludności (26,4% wśród dziewczynek i 26,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 12,0 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,4% mieszkańców (17,3% wśród dziewczyn i 17,5% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,4% mieszkańców gminy Promna w wieku potencjalnej nauki (23,4% kobiet i 25,4% mężczyzn).

 • 15,3% Wykształcenie wyższe
 • gm. Promna
  15,3%
  Województwo
  33,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 19,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Promna
  30,2%
  Mazowieckie
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 31,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,5%
  Mazowieckie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 2,2% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Promna
  10,1%
  Mazowieckie
  13,0%
  Kraj
  11,9%
 • 11,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Promna
  18,7%
  Województwo
  18,2%
  Cały kraj
  20,0%
 • 17,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Promna
  27,6%
  Województwo
  15,3%
  Kraj
  21,2%
 • 21,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,4%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Promna
  19,8%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Cały kraj
  12,3%
 • 20,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  3,7%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 640 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Promna
  640,0
  woj. mazowieckie
  937,0
  Cały kraj
  896,0
 • 1,21 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • gm. Promna
  1,21
  Mazowieckie
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Promna) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 108 Dzieci
 • 45 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 63 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 41,7%
  58,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 24 3 lata
 • 24
 • 40 4 lata
 • 40
 • 25 5 lata
 • 25
 • 19 6 lat
 • 19
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 17 4 lata
 • 17
 • 8 5 lata
 • 8
 • 9 6 lat
 • 9
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 23 4 lata
 • 23
 • 17 5 lata
 • 17
 • 10 6 lat
 • 10
 • 66 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 7,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Promna(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Promna aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Przybyszewie
  Publiczne
  48 615-21-59
  48 615-21-59
  ul. Wł. Rosłońca 5
  26-803 Przybyszew
  371-
 • Szkoły podstawowe w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Promna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 26 Oddziały
 • 380 Uczniowie
 • 173 Kobiety
  (uczniowie)
 • 207 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,5%
  54,5%
 • 51 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7 Oddziały
 • 17 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,2%
  58,8%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 12,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Promna
  12,0
  Województwo
  17,3
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 12,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 12,0
 • 12,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 12,0
 • 14,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14,6
 • 2,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,4
 •  
 • 33,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 30,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Promna(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Promna aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybyszewie (Władysław Rosłoniec)
  Publiczna
  48 615-21-59
  48 615-21-59
  ul. Wł. Rosłońca 5
  26-803 Przybyszew
  6115-
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Promnie (Tadeusz Kierzkowski)
  Publiczna
  48 615-10-06
  48 615-10-06
  ul. siedziba Promna-Kolonia 17
  26-803 Promna
  711210
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Olkowicach ("Maria Konopnicka")
  Publiczna
  48 615-30-22
  48 615-30-22
  ul. Olkowice 23
  26-803 Olkowice
  710413
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 18,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Promna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Promna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Promna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Promna - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Promna

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


 • Biblioteki publiczne w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Promna działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 17 467 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 18 598 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2


 • Kluby sportowe w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Promna działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 70 członków. Zarejestrowano 70 ćwiczących (mężczyźni: 40, kobiety: 30, chłopcy do lat 18: 40, dziewczęta do lat 18: 30). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Promna w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Promna - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Promna i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 8 wypadków drogowych w gminie Promna odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 13 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 145,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 18,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Promna znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białobrzeskiego.

  Powiat białobrzeski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Promna
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 8 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 13 Ranni
  (rok 2021)
 • 1 Lekko ranni
 • 12 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Promna w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 145,53 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  145,5
  Mazowieckie
  56,9
  Kraj
  59,9
 • 18,19 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  18,2
  woj. mazowieckie
  6,9
  Cała Polska
  5,9
 • 236,49 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  236,5
  Mazowieckie
  65,7
  Polska
  69,4
 • 12,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina
  12,5
  Mazowieckie
  12,2
  Cała Polska
  9,8
 • 162,50 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina Promna
  162,5
  woj. mazowieckie
  115,4
  Cały kraj
  115,8