Gmina Promna w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Promna - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Promna to gmina wiejska. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu białobrzeskiego. Gmina Promna ma 5 555 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 16,6% ludności powiatu. Gmina stanowi 18,8% powierzchni powiatu.
 • 5 555 Liczba mieszkańców
 • 120,3 km² Powierzchnia
 • 46 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 48 Numer kierunkowy
 • WBR Tablice rejestracyjne
 • Wojciech Nowak Wójt gminy
Gmina Promna na mapie
Identyfikatory
 • 20.934251.6985 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1401022
Herb gminy Promna
Gmina Promna herb

Gmina Promna - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-803Poczta Promna

Gmina Promna - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Promna)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Promna
(48) 613-36-28
(48) 613-36-28
Promna-Kolonia 5
26-803 Promna

Gmina Promna - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Gmina Promna ma 5 555 mieszkańców, z czego 48,6% stanowią kobiety, a 51,4% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 2,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,9 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Promna zawarli w 2019 roku 21 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  29,2% mieszkańców gminy Promna jest stanu wolnego, 58,2% żyje w małżeństwie, 2,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Promna ma zerowy przyrost naturalny wynoszący 0. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,00 na 1000 mieszkańców gminy Promna. W 2019 roku urodziło się 71 dzieci, w tym 53,5% dziewczynek i 46,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 395 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,03 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 39,0% zgonów w gminie Promna spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,4% zgonów w gminie Promna były nowotwory, a 6,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Promna przypada 12.74 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 24 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 59 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Promna -35. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,9% mieszkańców gminy Promna jest w wieku produkcyjnym, 20,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 5 555 Liczba mieszkańców
 • 2 701 Kobiety
 • 2 854 Mężczyźni
 • 48,6%
  51,4%
 • 95 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 95 kobiet)
 • 106 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 106 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Promna w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Promna w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Promna w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 39,9 latŚredni wiek mieszkańców
 • Gmina
  39,9 lat
  Województwo
  41,5 lat
  Kraj
  41,9 lat
 • 41,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Promna, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Promna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Promna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Promna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,2% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Promna
  29,1%
  woj. mazowieckie
  28,4%
  Cała Polska
  28,8%
 • 21,7% Kobiety
  (Panny)
 • 36,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,2%Żonaci/Zamężne
 • Gmina Promna
  58,2%
  woj. mazowieckie
  55,4%
  Cała Polska
  55,8%
 • 58,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  10,1%
  Województwo
  9,9%
  Cały kraj
  9,6%
 • 17,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Promna
  2,3%
  woj. mazowieckie
  5,8%
  Polska
  5,0%
 • 2,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Promna w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  3,8
  woj. mazowieckie
  4,9
  Cała Polska
  4,8
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  1,5
  woj. mazowieckie
  1,7
  Cały kraj
  1,7
 • 21 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Promna w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 0 Przyrost naturalny w roku 2019
 • 6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,00 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Promna
  0,0
  Województwo
  0,4
  Cały kraj
  -0,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Promna w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Promna w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Promna w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Promna w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 71 Urodzenia żywe
 • 38 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 33 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,5%
  46,5%
 • 12,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Promna
  12,7
  Mazowieckie
  11,0
  Cała Polska
  9,8
 • 52,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  52,1
  Województwo
  46,5
  Kraj
  41,8
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 57 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 57
 • 121 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 121
 • 101 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 101
 • 48 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 48
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 395 gŚrednia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 305 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 489 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Promna
  3 395 g
  Województwo
  3 399 g
  Kraj
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 41 Waga 4000g - 4499g
 • 41
 • 123 Waga 3500g - 3999g
 • 123
 • 158 Waga 3000g - 3499g
 • 158
 • 47 Waga 2500g - 2999g
 • 47
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,72 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Promna
  1,72
  Mazowieckie
  1,57
  Cała Polska
  1,42
 • 0,88 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,88
  woj. mazowieckie
  0,76
  Polska
  0,69
 • 1,03 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Promna
  1,03
  woj. mazowieckie
  1,03
  Cała Polska
  0,92
 • Statystyki zgonów w gminie Promna w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 71 Zgony
 • 32 Kobiety
  (Zgony)
 • 39 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,1%
  54,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,7 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Promna
  12,7
  Mazowieckie
  10,7
  Polska
  10,7
 • 97,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Promna
  97,0
  Mazowieckie
  96,8
  Kraj
  109,3
 • 5,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Promna
  5,0
  woj. mazowieckie
  3,2
  Polska
  3,8
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,7
  Mazowieckie
  3,0
  Cała Polska
  3,1
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie białobrzeskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Promna
  39,0%
  Województwo
  34,7%
  Polska
  40,5%
 • 21,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  21,4%
  Mazowieckie
  25,5%
  Polska
  26,4%
 • 6,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Promna
  6,2%
  Mazowieckie
  8,5%
  Cały kraj
  6,7%
 • 7,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  7,0
  Polska
  9,8
 • 65,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  65,6
  Polska
  72,2
 • 247,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Promna
  247,5
  Województwo
  278,2
  Cała Polska
  284,5
 • 257,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  257,4
  Cała Polska
  263,9
 • 450,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 452,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 448,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  450,3
  Mazowieckie
  378,0
  Cały kraj
  437,2
 • 108,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 36,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 174,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Promna
  108,8
  woj. mazowieckie
  58,3
  Cała Polska
  71,0
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  woj. mazowieckie
  36,3
  Cały kraj
  34,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Promna
  0,0
  Województwo
  7,5
  Cały kraj
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Promna
  0,0%
  woj. mazowieckie
  0,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 24 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 59 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 35 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -35 Saldo migracji
 • -20 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -35 Saldo migracji wewnętrznych
 • -20 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Promna w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Promna, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Promna - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w gminie Promna oddano do użytku 13 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,34 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Promna to 2 189 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 391 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Promna to 4,85 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w gminie Promna to 115,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 79,81% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 75,70% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 69,39% mieszkań posiada łazienkę, 53,63% korzysta z centralnego ogrzewania, a 38,28% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 2 189 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 391,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  391,30
  Mazowieckie
  426,20
  Kraj
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 86,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Promna
  86,00 m2
  woj. mazowieckie
  72,30 m2
  Kraj
  74,20 m2
 • 33,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Promna
  33,60 m2
  Województwo
  30,80 m2
  Cała Polska
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 3,72 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Promna
  3,72
  woj. mazowieckie
  3,62
  Polska
  3,82
 • 2,56 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Promna
  2,56
  Województwo
  2,35
  Cały kraj
  2,63
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Promna
  0,69
  woj. mazowieckie
  0,65
  Kraj
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 13 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 2,34 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  2,34
  Województwo
  7,96
  Kraj
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 63 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 4,85 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Gmina
  4,85
  woj. mazowieckie
  3,49
  Cały kraj
  3,78
 • 11,34 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Gmina Promna
  11,34
  Województwo
  27,78
  Cała Polska
  20,42
 • 1 496 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 115,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  115,1 m2
  Mazowieckie
  82,3 m2
  Polska
  88,6 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Gmina
  0,27 m2
  Mazowieckie
  0,65 m2
  Cały kraj
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 79,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  79,81%
  Mazowieckie
  95,93%
  Polska
  96,88%
 • 75,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  75,70%
  Mazowieckie
  93,66%
  Kraj
  93,83%
 • 69,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Promna
  69,39%
  Województwo
  91,69%
  Polska
  91,54%
 • 53,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  53,63%
  woj. mazowieckie
  86,80%
  Cały kraj
  82,60%
 • 38,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  38,28%
  Województwo
  56,98%
  Kraj
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Gmina Promna - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W gminie Promna na 1000 mieszkańców pracuje 102osób . 38,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 61,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Promna wynosiło w 2019 roku 5,7% (6,1% wśród kobiet i 5,5% wśród mężczyzn).

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Promna wynosiło 3 924,35 PLN, co odpowiada 81.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Promna 239 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 270 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 31.

  62,1% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Promna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 10,1% w przemyśle i budownictwie, a 10,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 102 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Promna
  102,0
  woj. mazowieckie
  309,0
  Kraj
  251,0
 • 6,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 6,1% Kobiety
 • 6,1% Mężczyźni
 • Gmina Promna
  5,7%
  Mazowieckie
  4,4%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Promna w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Promna w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Promna w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 924 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  3 924 PLN
  woj. mazowieckie
  5 889 PLN
  Cała Polska
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Promna w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 239 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 270 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 31 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,13 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 62,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 59,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 65,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 10,1% Przemysł i budownictwo
 • 7,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 13,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,7% Pozostałe
 • 24,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Promna w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 571 Pracujący ogółem
 • 220 Kobiety
 • 351 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Promna w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 20,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,9% W wieku produkcyjnym
 • 54,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Promna, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 67,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Promna
  67,1
  woj. mazowieckie
  69,6
  Kraj
  66,7
 • 33,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Promna
  33,2
  Mazowieckie
  37,0
  Cała Polska
  36,5
 • 98,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Promna
  98,2
  Mazowieckie
  113,6
  Kraj
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 62,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Promna - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W gminie Promna w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowane były 432 podmioty gospodarki narodowej, z czego 295 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 36 nowych podmiotów, a 23 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (64) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (25) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (98) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (16) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2016 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Promna najwięcej (52) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (414) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  9,5% (41) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,1% (104) podmiotów, a 66,4% (287) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Promna najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (34.6%) oraz Budownictwo (18.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 432 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 41 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 104 Przemysł i budownictwo
 • 287 Pozostała działalność
 • 36 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Promna w 2019 roku
 • 23 Podmioty wyrejestrowane w gminie Promna w 2019 roku
 • 295 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 414 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 414
 • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 17
 • 1Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 432 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 432
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 64 Spółki handlowe ogółem
 • 64
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 52  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 52
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 31 Spółki cywilne ogółem
 • 31
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 295 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 102 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 102
 • 53 Budownictwo
 • 53
 • 27 Przetwórstwo przemysłowe
 • 27
 • 21 Pozostała działalność
 • 21
 • 20 Transport i gospodarka magazynowa
 • 20
 • 18 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 18
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13
 • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 9
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Promna - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w gminie Promna stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 74 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,27 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Promna wynosi 78,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Promna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,74 (wykrywalność 73%) oraz przeciwko mieniu - 4,83 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,57 (97%), o charakterze gospodarczym - 1,40 (63%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,39 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Promna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Promna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 74
 • 49 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 49
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 14 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 14
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 27 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 27
 • 13,27 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,27
  Województwo
  21,24
  Polska
  20,75
 • 8,74 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Promna
  8,74
  Mazowieckie
  14,55
  Cały kraj
  13,21
 • 1,40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,40
  Mazowieckie
  4,17
  Cała Polska
  4,88
 • 2,57 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Promna
  2,57
  Mazowieckie
  1,84
  Kraj
  1,86
 • 0,39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,39
  woj. mazowieckie
  0,34
  Polska
  0,43
 • 4,83 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,83
  Województwo
  11,23
  Cały kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Promna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  78%
  Województwo
  63%
  Kraj
  73%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Promna
  74%
  Mazowieckie
  54%
  Polska
  65%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  64%
  Mazowieckie
  72%
  Polska
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  woj. mazowieckie
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Promna
  100%
  woj. mazowieckie
  83%
  Polska
  86%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  55%
  woj. mazowieckie
  40%
  Cała Polska
  53%

Gmina Promna - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Promna wyniosła w 2018 roku 26,4 mln złotych, co daje 4,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 22.4% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu gminy Promna - 35.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (10.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,7 mln złotych, czyli 14,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Promna wyniosła w 2018 roku 25,6 mln złotych, co daje 4,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.2% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (30%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (5.3%). W budżecie gminy Promna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 458 złotych na mieszkańca (10,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 10,5 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w gminie Promna według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Promna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Promna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Promna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,7 mln

  2,9 tys(100%)

  14,1 mln

  2,5 tys(100%)

  14,7 mln

  2,6 tys(100%)

  15,8 mln

  2,8 tys(100%)

  15,1 mln

  2,7 tys(100%)

  18,4 mln

  3,3 tys(100%)

  21,4 mln

  3,8 tys(100%)

  26,4 mln

  4,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,3 mln

  943(31.9%)

  5,5 mln

  971(38.8%)

  5,1 mln

  901(34.5%)

  5,8 mln

  1,0 tys(36.9%)

  5,5 mln

  983(36.3%)

  5,9 mln

  1,1 tys(32%)

  6,3 mln

  1,1 tys(29.6%)

  9,4 mln

  1,7 tys(35.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,2 mln

  926(31.3%)

  1,4 mln

  248(9.9%)

  1,9 mln

  345(13.2%)

  2,4 mln

  422(15%)

  1,3 mln

  236(8.7%)

  1,8 mln

  329(9.9%)

  2,1 mln

  383(10%)

  2,8 mln

  498(10.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,0 mln

  349(11.8%)

  1,9 mln

  341(13.6%)

  1,9 mln

  345(13.2%)

  2,3 mln

  404(14.3%)

  2,0 mln

  360(13.3%)

  2,0 mln

  367(11.1%)

  2,1 mln

  366(9.6%)

  2,5 mln

  452(9.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  394,7 tys

  69,7(2.4%)

  321,7 tys

  57,0(2.3%)

  268,4 tys

  47,7(1.8%)

  350,1 tys

  62,7(2.2%)

  568,5 tys

  102(3.8%)

  442,9 tys

  79,7(2.4%)

  1,0 mln

  181(4.7%)

  951,6 tys

  170(3.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  96,1 tys

  17,0(0.6%)

  118,5 tys

  21,0(0.8%)

  119,2 tys

  21,2(0.8%)

  119,6 tys

  21,4(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  793,9 tys

  142(3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,1 mln

  365(12.3%)

  2,0 mln

  363(14.5%)

  2,2 mln

  391(15%)

  2,4 mln

  428(15.2%)

  2,4 mln

  427(15.8%)

  6,8 mln

  1,2 tys(36.8%)

  689,1 tys

  123(3.2%)

  685,5 tys

  123(2.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  449,4 tys

  79,4(2.7%)

  484,7 tys

  85,8(3.4%)

  1,4 mln

  255(9.8%)

  1,2 mln

  209(7.4%)

  552,0 tys

  99,2(3.7%)

  462,0 tys

  83,1(2.5%)

  463,9 tys

  82,8(2.2%)

  499,5 tys

  89,3(1.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  465,1 tys

  83,6(3.1%)

  185,1 tys

  33,3(1%)

  220,0 tys

  39,3(1%)

  265,1 tys

  47,4(1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  394,1 tys

  69,6(2.4%)

  352,2 tys

  62,4(2.5%)

  500,8 tys

  89,1(3.4%)

  320,8 tys

  57,4(2%)

  233,5 tys

  42,0(1.6%)

  324,7 tys

  58,4(1.8%)

  244,2 tys

  43,6(1.1%)

  251,4 tys

  44,9(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  237,3 tys

  41,9(1.4%)

  862,8 tys

  153(6.1%)

  425,2 tys

  75,6(2.9%)

  468,1 tys

  83,8(3%)

  1,1 mln

  198(7.3%)

  193,5 tys

  34,8(1.1%)

  195,2 tys

  34,9(0.9%)

  181,1 tys

  32,4(0.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  105,0 tys

  18,5(0.6%)

  65,0 tys

  11,5(0.5%)

  405,7 tys

  72,2(2.8%)

  223,4 tys

  40,0(1.4%)

  157,8 tys

  28,4(1%)

  128,3 tys

  23,1(0.7%)

  201,3 tys

  35,9(0.9%)

  147,8 tys

  26,4(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  170,0 tys

  30,0(1%)

  758,8 tys

  134(5.4%)

  75,7 tys

  13,5(0.5%)

  74,8 tys

  13,4(0.5%)

  625,8 tys

  113(4.2%)

  26,1 tys

  4,7(0.1%)

  317,4 tys

  56,7(1.5%)

  123,4 tys

  22,1(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  93,2 tys

  16,5(0.6%)

  145,0 tys

  25,7(1%)

  192,4 tys

  34,2(1.3%)

  82,4 tys

  14,7(0.5%)

  86,4 tys

  15,5(0.6%)

  59,6 tys

  10,7(0.3%)

  53,9 tys

  9,6(0.3%)

  57,6 tys

  10,3(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  10,9 tys

  1,9(0.1%)

  2,7 tys

  0,5(0%)

  984

  0,2(0%)

  36,0 tys

  6,5(0.2%)

  39,5 tys

  7,1(0.3%)

  4,9 tys

  0,9(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  50,7 tys

  9,1(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  31,6 tys

  5,6(0.2%)

  48,3 tys

  8,5(0.3%)

  60,7 tys

  10,8(0.4%)

  56,7 tys

  10,1(0.4%)

  46,6 tys

  8,4(0.3%)

  29,2 tys

  5,3(0.2%)

  18,5 tys

  3,3(0.1%)

  30,0 tys

  5,4(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  43,4 tys

  7,7(0.3%)

  122,6 tys

  21,7(0.9%)

  60,0 tys

  10,7(0.4%)

  33,9 tys

  6,1(0.2%)

  16,0 tys

  2,9(0.1%)

  8,7 tys

  1,6(0%)

  17,4 tys

  3,1(0.1%)

  13,1 tys

  2,3(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  75,6 tys

  13,4(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  5,8 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,7(0%)

  9,8 tys

  1,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Promna według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Promna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Promna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Promna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,3 mln

  2,7 tys(100%)

  15,2 mln

  2,7 tys(100%)

  15,0 mln

  2,7 tys(100%)

  16,1 mln

  2,9 tys(100%)

  16,1 mln

  2,9 tys(100%)

  19,8 mln

  3,6 tys(100%)

  22,5 mln

  4,0 tys(100%)

  25,6 mln

  4,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,5 mln

  1,1 tys(42.1%)

  6,7 mln

  1,2 tys(44.3%)

  6,5 mln

  1,1 tys(43.1%)

  6,1 mln

  1,1 tys(38%)

  6,3 mln

  1,1 tys(38.9%)

  6,3 mln

  1,1 tys(31.9%)

  7,0 mln

  1,2 tys(31.1%)

  7,7 mln

  1,4 tys(30%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,8 mln

  675(24.9%)

  4,4 mln

  778(28.8%)

  4,8 mln

  857(32.1%)

  5,1 mln

  917(31.8%)

  4,9 mln

  887(30.6%)

  5,2 mln

  940(26.4%)

  5,3 mln

  955(23.8%)

  5,6 mln

  1,0 tys(22%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  314(11.6%)

  457,3 tys

  81,0(3%)

  344,4 tys

  61,3(2.3%)

  335,8 tys

  60,1(2.1%)

  287,1 tys

  51,6(1.8%)

  175,0 tys

  31,5(0.9%)

  4,5 tys

  0,8(0%)

  1,3 mln

  241(5.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  86,0 tys

  15,2(0.6%)

  106,0 tys

  18,8(0.7%)

  108,7 tys

  19,3(0.7%)

  105,1 tys

  18,8(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  692,9 tys

  124(2.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  336,4 tys

  59,4(2.2%)

  425,8 tys

  75,4(2.8%)

  867,9 tys

  154(5.8%)

  1,4 mln

  254(8.8%)

  801,2 tys

  144(5%)

  817,0 tys

  147(4.1%)

  591,5 tys

  106(2.6%)

  568,0 tys

  102(2.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  694,0 tys

  123(4.6%)

  90,1 tys

  16,0(0.6%)

  50,0 tys

  9,0(0.3%)

  209,5 tys

  37,7(1.3%)

  50,0 tys

  9,0(0.3%)

  103,5 tys

  18,5(0.5%)

  550,0 tys

  98,3(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  379,5 tys

  67,0(2.5%)

  356,5 tys

  63,1(2.3%)

  282,9 tys

  50,3(1.9%)

  414,3 tys

  74,1(2.6%)

  416,0 tys

  74,8(2.6%)

  326,1 tys

  58,7(1.6%)

  945,3 tys

  169(4.2%)

  504,3 tys

  90,1(2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  327,2 tys

  58,8(2%)

  268,4 tys

  48,3(1.4%)

  252,6 tys

  45,1(1.1%)

  292,9 tys

  52,4(1.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,8 mln

  317(11.7%)

  1,8 mln

  310(11.5%)

  1,8 mln

  327(12.2%)

  2,0 mln

  360(12.5%)

  1,9 mln

  351(12.1%)

  6,4 mln

  1,1 tys(32.2%)

  285,6 tys

  51,0(1.3%)

  262,6 tys

  46,9(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  342,8 tys

  60,5(2.2%)

  60,2 tys

  10,7(0.4%)

  299

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  138,2 tys

  24,8(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  379,4 tys

  67,7(1.7%)

  214,1 tys

  38,3(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  150,0 tys

  26,5(1%)

  161,9 tys

  28,7(1.1%)

  125,5 tys

  22,3(0.8%)

  269,8 tys

  48,3(1.7%)

  276,8 tys

  49,8(1.7%)

  193,0 tys

  34,7(1%)

  145,0 tys

  25,9(0.6%)

  168,6 tys

  30,1(0.7%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  10,9 tys

  1,9(0.1%)

  2,7 tys

  0,5(0%)

  984

  0,2(0%)

  36,0 tys

  6,5(0.2%)

  39,5 tys

  7,1(0.2%)

  4,9 tys

  0,9(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  50,7 tys

  9,1(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  4,4 tys

  0,8(0%)

  10,4 tys

  1,8(0.1%)

  178,7 tys

  32,0(1.1%)

  62,1 tys

  11,2(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,8(0%)

  29,3 tys

  5,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  27,2 tys

  4,8(0.2%)

  30,8 tys

  5,5(0.2%)

  43,7 tys

  7,8(0.3%)

  36,9 tys

  6,6(0.2%)

  26,0 tys

  4,7(0.2%)

  12,7 tys

  2,3(0.1%)

  11,6 tys

  2,1(0.1%)

  22,0 tys

  3,9(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,1 tys

  0,7(0%)

  5,9 tys

  1,1(0%)

  4,8 tys

  0,9(0%)

  6,3 tys

  1,1(0%)

  5,9 tys

  1,1(0%)

  9,9 tys

  1,8(0%)

  4,6 tys

  0,8(0%)

  5,5 tys

  1,0(0%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  138,6 tys

  24,5(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  368,9 tys

  66,3(2.3%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  5,3 tys

  0,9(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  27,0 tys

  4,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  655

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Promna - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 364 mieszkańców gminy Promna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 641 kobiet oraz 723 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,6% wykształcenie policealne, 11,5% średnie ogólnokształcące, a 12,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,3% mieszkańców gminy Promna, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 29,1% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy gminy Promna mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Promna największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,0%) oraz zasadnicze zawodowe (20,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,2%) oraz podstawowe ukończone (29,1%).

  W roku 2018 w gminie Promna mieściły się 2 przedszkola, w których do 6 oddziałów uczęszczało 136 dzieci (68 dziewczynek oraz 68 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Promna mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 57 dzieci (21 dziewczynek oraz 36 chłopców). Dostępnych było 60 miejsc.

  16,9% mieszkańców gminy Promna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,4% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 626 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,21 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 26 oddziałach uczyło się 361 uczniów (163 kobiety oraz 198 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Promna placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 24 oddziałach uczyło się 326 uczniów (144 kobiety oraz 182 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,7% ludności (25,7% wśród dziewczynek i 27,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 72,06.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,6% mieszkańców (19,5% wśród dziewczyn i 17,8% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,1% mieszkańców gminy Promna w wieku potencjalnej nauki (21,7% kobiet i 26,3% mężczyzn).

 • 10,3% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Promna
  10,3%
  Mazowieckie
  24,4%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 25,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  25,1%
  woj. mazowieckie
  34,8%
  Polska
  33,3%
 • 27,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 22,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,6% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  1,6%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  2,7%
 • 2,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Promna
  11,5%
  Województwo
  14,4%
  Cały kraj
  12,4%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Promna
  12,0%
  Mazowieckie
  17,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 11,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  26,3%
  Mazowieckie
  17,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 20,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Promna
  6,0%
  Mazowieckie
  4,7%
  Kraj
  5,2%
 • 5,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 29,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Promna
  29,1%
  Województwo
  17,4%
  Cały kraj
  19,3%
 • 29,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 29,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Promna
  3,1%
  Województwo
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 4,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 626 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  626,0
  woj. mazowieckie
  935,0
  Polska
  873,0
 • 1,21 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • gm. Promna
  1,21
  woj. mazowieckie
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Promna) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 136 Dzieci
 • 68 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 68 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 27 3 lata
 • 27
 • 42 4 lata
 • 42
 • 35 5 lata
 • 35
 • 27 6 lat
 • 27
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 14 3 lata
 • 14
 • 19 4 lata
 • 19
 • 23 5 lata
 • 23
 • 10 6 lat
 • 10
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 13 3 lata
 • 13
 • 23 4 lata
 • 23
 • 12 5 lata
 • 12
 • 17 6 lat
 • 17
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 40 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 9,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Promna(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Promna aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Przybyszewie
  Publiczne
  48 615-21-59
  48 615-21-59
  ul. Wł. Rosłońca 5
  26-803 Przybyszew
  371-
 • Szkoły podstawowe w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Promna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 24 Oddziały
 • 354 Uczniowie
 • 161 Kobiety
  (uczniowie)
 • 193 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,5%
  54,5%
 • 35 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Absolwenci 2016
 • 19 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2 Oddziały
 • 7 Uczniowie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,6%
  71,4%
 •  
 • 13,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  13,9
  woj. mazowieckie
  17,6
  Cała Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13,9
 • 13,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13,9
 • 14,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14,8
 • 3,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,5
 •  
 • 30,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 28,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 416 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 354 angielski
 • 62 rosyjski
 • 28 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 28 inny
 •  
 • 72,06 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Promna
  72,06
  woj. mazowieckie
  98,96
  Cały kraj
  95,46
 • 71,66 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Promna
  71,66
  Mazowieckie
  97,33
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Promna) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Promna) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Promna(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Promna aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybyszewie (Władysław Rosłoniec)
  Publiczna
  48 615-21-59
  48 615-21-59
  ul. Wł. Rosłońca 5
  26-803 Przybyszew
  6115-
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Promnie (Tadeusz Kierzkowski)
  Publiczna
  48 615-10-06
  48 615-10-06
  ul. siedziba Promna-Kolonia 17
  26-803 Promna
  711210
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Olkowicach ("Maria Konopnicka")
  Publiczna
  48 615-30-22
  48 615-30-22
  ul. Olkowice 23
  26-803 Olkowice
  710413
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Promna, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Promna, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Promna, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Promna - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Promna

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2019 roku):
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


 • Biblioteki publiczne w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w gminie Promna działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 16 848 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 18 598 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2


 • Kluby sportowe w gminie Promna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Promna działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 70 członków. Zarejestrowano 70 ćwiczących (mężczyźni: 40, kobiety: 30, chłopcy do lat 18: 40, dziewczęta do lat 18: 30). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Promna w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)