Gmina Goszczyn w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Goszczyn - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Goszczyn to gmina wiejska. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu grójeckiego. Gmina Goszczyn ma 2 839 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 2,9% ludności powiatu. Gmina stanowi 4,5% powierzchni powiatu.
 • 2 839 Liczba mieszkańców
 • 57,5 km² Powierzchnia
 • 50 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 48 Numer kierunkowy
 • WGR Tablice rejestracyjne
 • Waldemar Kopczyński Wójt gminy
Gmina Goszczyn na mapie
Identyfikatory
 • 20.852151.7304 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1406042
Herb gminy Goszczyn
Gmina Goszczyn herb

Gmina Goszczyn - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-610Poczta Goszczyn

Gmina Goszczyn - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Goszczyn)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Goszczyn
(48) 663-22-60
(48) 663-22-47
ul. Bądkowska 2
05-610 Goszczyn
ZUS Inspektorat w Grójcu (podlega pod: ZUS Oddział w Radomiu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. J. Matejki 10
05-600 Grójec

Gmina Goszczyn - Wsie należące do gminy

Gmina Goszczyn - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Goszczyn ma 2 839 mieszkańców, z czego 47,6% stanowią kobiety, a 52,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 4,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,2 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Goszczyn zawarli w 2022 roku 8 małżeństw, co odpowiada 2,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  26,3% mieszkańców gminy Goszczyn jest stanu wolnego, 58,1% żyje w małżeństwie, 5,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Goszczyn ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -12. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,19 na 1000 mieszkańców gminy Goszczyn. W 2022 roku urodziło się 22 dzieci, w tym 45,5% dziewczynek i 54,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 360 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,72 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 33,8% zgonów w gminie Goszczyn spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,4% zgonów w gminie Goszczyn były nowotwory, a 3,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Goszczyn przypada 11.86 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 27 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 25 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Goszczyn 2. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  57,6% mieszkańców gminy Goszczyn jest w wieku produkcyjnym, 21,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 839 Liczba mieszkańców
 • 1 352 Kobiety
 • 1 487 Mężczyźni
 • 47,6%
  52,4%
 • 91 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 91 kobiet)
 • 110 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 110 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Goszczyn w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Goszczyn w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Goszczyn w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Goszczyn
  40,2 lat
  Mazowieckie
  41,6 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 42,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Goszczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Goszczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Goszczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Goszczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,3% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Goszczyn
  26,0%
  woj. mazowieckie
  30,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 20,9% Kobiety
  (Panny)
 • 31,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,1% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  58,0%
  Województwo
  53,7%
  Polska
  54,0%
 • 56,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  9,5%
  Województwo
  8,1%
  Polska
  8,5%
 • 15,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,9%
  Województwo
  7,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 6,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Gmina
  0,6%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Goszczyn w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • gm. Goszczyn
  2,8
  woj. mazowieckie
  4,3
  Cała Polska
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina
  1,4
  Mazowieckie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 8 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Goszczyn w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -12 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -9 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,19 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Goszczyn
  -4,2
  Województwo
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Goszczyn w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Goszczyn w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Goszczyn w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Goszczyn w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 22 Urodzenia żywe
 • 10 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 12 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,5%
  54,5%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,7
  Mazowieckie
  9,1
  Kraj
  8,1
 • 40,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Goszczyn
  40,6
  Województwo
  38,1
  Cały kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44
 • 111 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 111
 • 98 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 98
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 360 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 305 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 409 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Goszczyn
  3 360 g
  woj. mazowieckie
  3 386 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 61 Waga 4000g - 4499g
 • 61
 • 286 Waga 3500g - 3999g
 • 286
 • 348 Waga 3000g - 3499g
 • 348
 • 123 Waga 2500g - 2999g
 • 123
 • 28 Waga 2000g - 2499g
 • 28
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,52 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Goszczyn
  1,52
  Mazowieckie
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Goszczyn
  0,72
  Mazowieckie
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,72 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,72
  woj. mazowieckie
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Goszczyn w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 34 Zgony
 • 13 Kobiety
  (Zgony)
 • 21 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 38,2%
  61,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,9 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Goszczyn
  11,9
  woj. mazowieckie
  11,4
  Kraj
  11,9
 • 138,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Goszczyn
  138,8
  Województwo
  124,6
  Polska
  147,0
 • 4,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Goszczyn
  4,6
  Mazowieckie
  3,1
  Polska
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,4
  woj. mazowieckie
  2,8
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie grójeckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Goszczyn
  33,8%
  Mazowieckie
  28,7%
  Polska
  36,0%
 • 21,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Goszczyn
  21,4%
  Mazowieckie
  23,5%
  Cały kraj
  23,6%
 • 3,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  3,7%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cała Polska
  6,7%
 • 62 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  16,6
  Polska
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  59,3
  Cały kraj
  70,6
 • 265,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  265,4
  woj. mazowieckie
  266,8
  Cała Polska
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  240,9
  Polska
  253,9
 • 420,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 413,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 427,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  420,1
  Mazowieckie
  326,2
  Cały kraj
  426,2
 • 63,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 114,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Goszczyn
  63,4
  Województwo
  46,3
  Cały kraj
  62,9
 • 34,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  34,3
  Mazowieckie
  33,8
  Cały kraj
  33,8
 • 4,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Goszczyn
  4,0
  Województwo
  6,3
  Cały kraj
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Goszczyn
  0,4%
  woj. mazowieckie
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 27 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 25 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Saldo migracji
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 2 Saldo migracji wewnętrznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Goszczyn w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Goszczyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Goszczyn - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Goszczyn oddano do użytku 9 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,15 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Goszczyn to 992 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 347 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Goszczyn to 6,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Goszczyn to 230,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 85,28% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 81,96% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 79,54% mieszkań posiada łazienkę, 72,28% korzysta z centralnego ogrzewania, a 59,27% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu grójeckiego.

  Powiat grójecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 992 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 347,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Goszczyn
  347,00
  Mazowieckie
  450,60
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 94,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  94,30 m2
  Mazowieckie
  73,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 32,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Goszczyn
  32,70 m2
  Mazowieckie
  33,30 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,03 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Goszczyn
  4,03
  woj. mazowieckie
  3,65
  Kraj
  3,83
 • 2,88 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Goszczyn
  2,88
  Województwo
  2,22
  Kraj
  2,42
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,72
  woj. mazowieckie
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 9 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,15 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  3,15
  Mazowieckie
  7,83
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 60 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,67
  Mazowieckie
  3,70
  Kraj
  3,89
 • 20,99 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Goszczyn
  20,99
  Mazowieckie
  29,00
  Kraj
  24,56
 • 2 074 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 230,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Goszczyn
  230,4 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,73 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Goszczyn
  0,73 m2
  Mazowieckie
  0,70 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 85,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  85,28%
  Województwo
  97,23%
  Polska
  97,75%
 • 81,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  81,96%
  woj. mazowieckie
  95,03%
  Polska
  95,18%
 • 79,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  79,54%
  woj. mazowieckie
  93,83%
  Polska
  93,75%
 • 72,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Goszczyn
  72,28%
  woj. mazowieckie
  88,35%
  Cała Polska
  85,83%
 • 59,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  59,27%
  Województwo
  59,27%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Goszczyn - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Goszczyn na 1000 mieszkańców pracuje 86osób . 70,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 29,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Goszczyn wynosiło w 2023 roku 2,7% (2,7% wśród kobiet i 2,7% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Goszczyn wynosiło 6 247,81 PLN, co odpowiada 93.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Goszczyn 145 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 62 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -83.

  39,6% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Goszczyn pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,0% w przemyśle i budownictwie, a 12,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 86 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Goszczyn
  86,0
  Mazowieckie
  318,0
  Polska
  259,0
 • 1,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 2,7% Kobiety
 • 1,0% Mężczyźni
 • gm. Goszczyn
  2,7%
  woj. mazowieckie
  4,1%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Goszczyn w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Goszczyn w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Goszczyn w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 632 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  6 248 PLN
  Województwo
  7 913 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Goszczyn w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 145 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 62 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -83 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,43 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 39,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 36,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 42,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,0% Przemysł i budownictwo
 • 18,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 34,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,0% Pozostałe
 • 30,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Goszczyn w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 248 Pracujący ogółem
 • 174 Kobiety
 • 74 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Goszczyn w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 21,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,6% W wieku produkcyjnym
 • 52,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Goszczyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  73,6
  Województwo
  71,5
  Kraj
  69,0
 • 36,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Goszczyn
  36,0
  Województwo
  38,1
  Polska
  38,2
 • 95,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  95,7
  Mazowieckie
  113,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Goszczyn - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Goszczyn w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 213 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 169 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 9 nowych podmiotów, a 5 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (22) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (5) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (39) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Goszczyn najwięcej (9) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (207) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,7% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 17,4% (37) podmiotów, a 77,9% (166) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Goszczyn najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (42.0%) oraz Budownictwo (11.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 213 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 37 Przemysł i budownictwo
 • 166 Pozostała działalność
 • 9 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Goszczyn w 2023 roku
 • 5 Podmioty wyrejestrowane w gminie Goszczyn w 2023 roku
 • 169 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 207 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 207
 • 4 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 4
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 213 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 213
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 Spółki handlowe ogółem
 • 9
 • 9  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 9
 • 6 Spółki cywilne ogółem
 • 6
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 169 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 71 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 71
 • 19 Budownictwo
 • 19
 • 14 Transport i gospodarka magazynowa
 • 14
 • 13 Przetwórstwo przemysłowe
 • 13
 • 10 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 10
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 7 Informacja i komunikacja
 • 7
 • 5 Pozostała działalność
 • 5
 • 4 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 4
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Goszczyn - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Goszczyn stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 63 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,83 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Goszczyn wynosi 70,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Goszczyn najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,85 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 10,89 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,87 (56%), drogowe - 2,85 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,48 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Goszczyn.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Goszczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 63 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 63
 • 40 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 40
 • 11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 11
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 31 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 31
 • 21,83 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  21,83
  Mazowieckie
  23,30
  Cała Polska
  22,81
 • 13,85 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,85
  woj. mazowieckie
  14,84
  Cały kraj
  12,98
 • 3,87 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Goszczyn
  3,87
  Województwo
  5,93
  Cała Polska
  6,99
 • 2,85 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,85
  Mazowieckie
  1,76
  Cały kraj
  1,82
 • 0,48 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Goszczyn
  0,48
  Mazowieckie
  0,29
  Polska
  0,35
 • 10,89 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Goszczyn
  10,89
  Mazowieckie
  13,04
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Goszczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  71%
  Mazowieckie
  63%
  Cały kraj
  71%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  66%
  Mazowieckie
  55%
  Cała Polska
  63%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  57%
  woj. mazowieckie
  69%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Goszczyn
  100%
  woj. mazowieckie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Goszczyn
  96%
  woj. mazowieckie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Goszczyn
  56%
  Województwo
  42%
  Cały kraj
  51%

Gmina Goszczyn - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Goszczyn wyniosła w 2022 roku 22,5 mln złotych, co daje 7,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 24.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Goszczyn - 31.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (17.7%) oraz na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (13.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,4 mln złotych, czyli 19,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Goszczyn wyniosła w 2022 roku 22,0 mln złotych, co daje 7,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (38.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.3%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (9.2%). W budżecie gminy Goszczyn wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,5 tys złotych na mieszkańca (19,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,2 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Goszczyn według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Goszczyn według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Goszczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Goszczyn według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  9,2 mln

  3,1 tys(100%)

  11,2 mln

  3,8 tys(100%)

  13,1 mln

  4,4 tys(100%)

  17,1 mln

  5,8 tys(100%)

  15,5 mln

  5,2 tys(100%)

  16,7 mln

  5,7 tys(100%)

  18,1 mln

  6,3 tys(100%)

  22,5 mln

  7,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,2 mln

  1,4 tys(46.1%)

  4,6 mln

  1,5 tys(40.8%)

  5,1 mln

  1,7 tys(39.3%)

  5,3 mln

  1,8 tys(30.9%)

  5,8 mln

  1,9 tys(37.2%)

  6,2 mln

  2,1 tys(37.1%)

  6,6 mln

  2,3 tys(36.6%)

  7,0 mln

  2,5 tys(31.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,3 mln

  441(14.3%)

  3,6 mln

  1,2 tys(32.6%)

  475,0 tys

  160(3.6%)

  488,1 tys

  164(2.9%)

  682,8 tys

  230(4.4%)

  508,5 tys

  173(3%)

  602,0 tys

  206(3.3%)

  4,0 mln

  1,4 tys(17.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  680,3 tys

  228(7.4%)

  270,3 tys

  90,3(2.4%)

  264,2 tys

  88,8(2%)

  2,6 mln

  866(15%)

  339,5 tys

  114(2.2%)

  345,4 tys

  117(2.1%)

  327,4 tys

  112(1.8%)

  3,1 mln

  1,1 tys(13.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,5 mln

  517(16.8%)

  1,6 mln

  525(14.1%)

  1,8 mln

  601(13.6%)

  1,9 mln

  656(11.4%)

  2,1 mln

  715(13.7%)

  2,1 mln

  725(12.8%)

  2,4 mln

  821(13.3%)

  2,8 mln

  971(12.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  534,6 tys

  179(5.8%)

  333,2 tys

  111(3%)

  490,7 tys

  165(3.7%)

  1,9 mln

  641(11.1%)

  1,2 mln

  401(7.7%)

  929,3 tys

  316(5.6%)

  1,6 mln

  558(9%)

  904,9 tys

  317(4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  256,9 tys

  86,1(2.8%)

  238,0 tys

  79,6(2.1%)

  220,1 tys

  74,0(1.7%)

  220,6 tys

  74,3(1.3%)

  279,4 tys

  94,0(1.8%)

  535,0 tys

  182(3.2%)

  320,5 tys

  110(1.8%)

  411,2 tys

  144(1.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  370,5 tys

  130(1.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  28,0 tys

  9,4(0.3%)

  28,2 tys

  9,4(0.3%)

  31,2 tys

  10,5(0.2%)

  30,0 tys

  10,1(0.2%)

  35,9 tys

  12,1(0.2%)

  52,6 tys

  17,9(0.3%)

  81,0 tys

  27,7(0.4%)

  361,9 tys

  127(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  77,4 tys

  26,0(0.8%)

  95,5 tys

  31,9(0.9%)

  136,3 tys

  45,8(1%)

  183,3 tys

  61,7(1.1%)

  109,2 tys

  36,8(0.7%)

  427,5 tys

  145(2.6%)

  162,7 tys

  55,6(0.9%)

  273,0 tys

  95,5(1.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  90,5 tys

  30,3(1%)

  91,2 tys

  30,5(0.8%)

  95,1 tys

  32,0(0.7%)

  158,2 tys

  53,3(0.9%)

  191,4 tys

  64,4(1.2%)

  176,3 tys

  59,9(1.1%)

  206,8 tys

  70,7(1.1%)

  193,9 tys

  67,8(0.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  106,1 tys

  35,6(1.2%)

  83,9 tys

  28,1(0.8%)

  104,1 tys

  35,0(0.8%)

  79,4 tys

  26,7(0.5%)

  93,5 tys

  31,5(0.6%)

  88,1 tys

  30,0(0.5%)

  106,9 tys

  36,6(0.6%)

  84,2 tys

  29,5(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  48,5 tys

  16,3(0.5%)

  41,6 tys

  13,9(0.4%)

  37,3 tys

  12,5(0.3%)

  41,7 tys

  14,0(0.2%)

  44,2 tys

  14,9(0.3%)

  38,1 tys

  12,9(0.2%)

  28,8 tys

  9,8(0.2%)

  66,7 tys

  23,3(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  18,9 tys

  6,3(0.2%)

  14,4 tys

  4,8(0.1%)

  219,1 tys

  73,6(1.7%)

  12,0 tys

  4,0(0.1%)

  46,2 tys

  15,6(0.3%)

  46,3 tys

  15,7(0.3%)

  20,1 tys

  6,9(0.1%)

  30,3 tys

  10,6(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  106,3 tys

  35,6(1.2%)

  103,6 tys

  34,6(0.9%)

  106,8 tys

  35,9(0.8%)

  103,1 tys

  34,7(0.6%)

  119,8 tys

  40,3(0.8%)

  116,4 tys

  39,5(0.7%)

  196,9 tys

  67,3(1.1%)

  23,3 tys

  8,2(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  64,0 tys

  21,5(0.7%)

  55,8 tys

  18,6(0.5%)

  53,7 tys

  18,0(0.4%)

  18,2 tys

  6,1(0.1%)

  20,1 tys

  6,8(0.1%)

  17,5 tys

  6,0(0.1%)

  36,0 tys

  12,3(0.2%)

  19,6 tys

  6,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  48,0 tys

  16,1(0.5%)

  40,7 tys

  13,6(0.4%)

  50,4 tys

  16,9(0.4%)

  48,1 tys

  16,2(0.3%)

  47,2 tys

  15,9(0.3%)

  15,0 tys

  5,1(0.1%)

  10,0 tys

  3,4(0.1%)

  10,0 tys

  3,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  31,3 tys

  10,5(0.3%)

  3,4 tys

  1,2(0%)

  597

  0,2(0%)

  58,5 tys

  19,7(0.3%)

  36,3 tys

  12,2(0.2%)

  29,4 tys

  10,0(0.2%)

  608

  0,2(0%)

  603

  0,2(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  8,6 tys

  2,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Goszczyn według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Goszczyn według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Goszczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Goszczyn według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  9,8 mln

  3,3 tys(100%)

  12,3 mln

  4,1 tys(100%)

  13,5 mln

  4,5 tys(100%)

  15,3 mln

  5,2 tys(100%)

  16,3 mln

  5,5 tys(100%)

  17,3 mln

  5,9 tys(100%)

  21,0 mln

  7,3 tys(100%)

  22,0 mln

  7,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,8 mln

  1,6 tys(49.5%)

  5,3 mln

  1,8 tys(43.6%)

  5,6 mln

  1,9 tys(41.3%)

  6,0 mln

  2,0 tys(39.5%)

  6,6 mln

  2,2 tys(40.6%)

  7,1 mln

  2,4 tys(41.2%)

  9,5 mln

  3,3 tys(45.5%)

  8,4 mln

  2,9 tys(38.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,6 mln

  868(26.5%)

  2,7 mln

  904(22%)

  2,8 mln

  941(20.8%)

  3,0 mln

  1,0 tys(19.8%)

  3,2 mln

  1,1 tys(19.8%)

  3,5 mln

  1,2 tys(20%)

  3,7 mln

  1,3 tys(17.9%)

  6,7 mln

  2,3 tys(30.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,0 mln

  341(10.4%)

  3,3 mln

  1,1 tys(27.1%)

  145,5 tys

  48,9(1.1%)

  141,1 tys

  47,5(0.9%)

  295,7 tys

  99,5(1.8%)

  146,3 tys

  49,7(0.8%)

  135,0 tys

  46,1(0.6%)

  2,0 mln

  706(9.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  295,6 tys

  99,1(3%)

  301,2 tys

  101(2.5%)

  457,5 tys

  154(3.4%)

  535,6 tys

  180(3.5%)

  411,6 tys

  139(2.5%)

  500,5 tys

  170(2.9%)

  637,3 tys

  218(3%)

  781,6 tys

  273(3.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  222,6 tys

  74,6(2.3%)

  255,4 tys

  85,4(2.1%)

  247,6 tys

  83,2(1.8%)

  256,5 tys

  86,4(1.7%)

  317,9 tys

  107(1.9%)

  329,9 tys

  112(1.9%)

  312,8 tys

  107(1.5%)

  359,3 tys

  126(1.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  239,3 tys

  83,7(1.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  70,0 tys

  23,5(0.7%)

  73,9 tys

  24,7(0.6%)

  140,0 tys

  47,0(1%)

  698,0 tys

  235(4.6%)

  679,3 tys

  229(4.2%)

  220,0 tys

  74,8(1.3%)

  784,8 tys

  268(3.7%)

  223,9 tys

  78,3(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  183,3 tys

  61,4(1.9%)

  79,9 tys

  26,7(0.7%)

  67,1 tys

  22,6(0.5%)

  184,6 tys

  62,2(1.2%)

  90,5 tys

  30,5(0.6%)

  74,1 tys

  25,2(0.4%)

  74,5 tys

  25,5(0.4%)

  197,2 tys

  69,0(0.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  79,2 tys

  26,6(0.8%)

  44,0 tys

  14,7(0.4%)

  43,3 tys

  14,6(0.3%)

  48,4 tys

  16,3(0.3%)

  75,8 tys

  25,5(0.5%)

  79,7 tys

  27,1(0.5%)

  207,6 tys

  71,0(1%)

  191,1 tys

  66,8(0.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  88,8 tys

  29,8(0.9%)

  105,7 tys

  35,3(0.9%)

  109,5 tys

  36,8(0.8%)

  125,4 tys

  42,2(0.8%)

  146,9 tys

  49,4(0.9%)

  163,7 tys

  55,6(0.9%)

  173,5 tys

  59,3(0.8%)

  174,3 tys

  61,0(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  10,9 tys

  3,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  63,7 tys

  21,5(0.4%)

  14,9 tys

  5,0(0.1%)

  100,0 tys

  34,0(0.6%)

  51,5 tys

  17,6(0.2%)

  56,5 tys

  19,8(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  23,2 tys

  7,8(0.2%)

  22,8 tys

  7,6(0.2%)

  20,2 tys

  6,8(0.2%)

  180,3 tys

  60,7(1.2%)

  40,5 tys

  13,6(0.2%)

  21,1 tys

  7,2(0.1%)

  21,6 tys

  7,4(0.1%)

  26,5 tys

  9,3(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  270,9 tys

  90,8(2.8%)

  2,4 tys

  0,8(0%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  450

  0,2(0%)

  80,5 tys

  27,5(0.4%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  31,3 tys

  10,5(0.3%)

  3,4 tys

  1,2(0%)

  597

  0,2(0%)

  58,5 tys

  19,7(0.4%)

  36,3 tys

  12,2(0.2%)

  29,4 tys

  10,0(0.2%)

  608

  0,2(0%)

  603

  0,2(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  15,7 tys

  5,2(0.2%)

  5,2 tys

  1,7(0%)

  2,4 tys

  0,8(0%)

  648

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,3 tys

  9,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  56,6 tys

  19,0(0.3%)

  10,0 tys

  3,4(0.1%)

  9,6 tys

  3,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  45,0 tys

  15,1(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  3,0(0.1%)

  750

  0,3(0%)

  8,8 tys

  3,0(0.1%)

  21,2 tys

  7,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Goszczyn - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 778 mieszkańców gminy Goszczyn jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 343 kobiet oraz 435 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 12,0% średnie ogólnokształcące, a 22,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców gminy Goszczyn, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 14,6% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy gminy Goszczyn mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Goszczyn największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,0%) oraz średnie zawodowe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,7%) oraz średnie zawodowe (24,4%).

  W roku 2022 w gminie Goszczyn mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 81 dzieci (36 dziewczynek oraz 45 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  17,4% mieszkańców gminy Goszczyn w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 18,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 979 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,23 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 22 oddziałach uczyło się 327 uczniów (155 kobiet oraz 172 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Goszczyn placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 18 oddziałach uczyło się 261 uczniów (118 kobiet oraz 143 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,4% ludności (27,5% wśród dziewczynek i 29,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 110,47.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,6% mieszkańców (16,6% wśród dziewczyn i 18,5% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,4% mieszkańców gminy Goszczyn w wieku potencjalnej nauki (22,8% kobiet i 20,4% mężczyzn).

 • 19,9% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Goszczyn
  19,9%
  Mazowieckie
  33,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 24,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Goszczyn
  36,8%
  Mazowieckie
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 37,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Gmina Goszczyn
  2,6%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,0%
  woj. mazowieckie
  13,0%
  Cały kraj
  11,9%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  22,2%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Kraj
  20,0%
 • 20,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,4%
  Mazowieckie
  15,3%
  Polska
  21,2%
 • 17,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  3,0%
  Województwo
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Goszczyn
  14,6%
  Mazowieckie
  10,7%
  Kraj
  12,3%
 • 15,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Goszczyn
  3,3%
  Mazowieckie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 979 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  979,0
  Województwo
  970,0
  Polska
  927,0
 • 1,23 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina
  1,23
  Województwo
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 50 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Goszczyn) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81 Dzieci
 • 36 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 45 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,4%
  55,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 22 3 lata
 • 22
 • 23 4 lata
 • 23
 • 30 5 lata
 • 30
 • 6 6 lat
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 13 4 lata
 • 13
 • 12 5 lata
 • 12
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 10 4 lata
 • 10
 • 18 5 lata
 • 18
 • 4 6 lat
 • 4
 • 32 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 5,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 25 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Gmina Goszczyn) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Dzieci
 • 8 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 9 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,1%
  52,9%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 7 4 lata
 • 7
 • 4 5 lata
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 2 4 lata
 • 2
 • 4 5 lata
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 5 4 lata
 • 5
 •  
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Goszczyn(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Goszczyn aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Punkt Przedszkolny (0)
  Publiczny
  ul. 0 38
  05-610 Sielec
  1211
  Niepubliczne Przedszkole w Bądkowie
  Niepubliczne
  48 663-22-78
  ul. Bądków 68
  05-610 Bądków
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Goszczyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 327 Uczniowie
 • 155 Kobiety
  (uczniowie)
 • 172 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,4%
  52,6%
 • 39 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 61 Absolwenci
 • 25 Kobiety
  (absolwenci)
 • 36 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Goszczyn
  14,9
  Mazowieckie
  17,8
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 31,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 27,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 110,47 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  110,47
  woj. mazowieckie
  99,83
  Kraj
  95,96
 • 109,46 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Goszczyn
  109,46
  Województwo
  98,60
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Goszczyn) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Goszczyn) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Goszczyn(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Goszczyn aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  48 663-22-30
  48 663-22-30
  ul. ARMII KRAJOWEJ 2
  05-610 Goszczyn
  10219-
  Publiczna Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  48 663-50-79
  48 663-50-79
  ul. 0 38
  05-610 Sielec
  710413
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Bądkowie (Władysław Broniewski)
  Publiczna
  48 663-22-78
  ul. Bądków 68
  05-610 Bądków
  4419
  Filia nr 1 w Bądkowie
  Publiczna
  48 664-27-71
  Bądków 68
  05-610 Bądków
  318-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Goszczyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Goszczyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Goszczyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Goszczyn - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Biblioteki publiczne w gminie Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Goszczyn działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 21 743 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 17 450 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w gminie Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Goszczyn działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 48 członków. Zarejestrowano 48 ćwiczących (mężczyźni: 30, kobiety: 18, chłopcy do lat 18: 20, dziewczęta do lat 18: 15). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Goszczyn w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Goszczyn - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Goszczyn i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 6 wypadków drogowych w gminie Goszczyn odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 209,9 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 139,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Goszczyn znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu grójeckiego.

  Powiat grójecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Goszczyn
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 6 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 8 Ranni
  (rok 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Goszczyn w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 209,86 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina Goszczyn
  209,9
  woj. mazowieckie
  52,6
  Polska
  56,5
 • 139,91 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • gm. Goszczyn
  139,9
  Mazowieckie
  5,2
  Kraj
  5,0
 • 279,82 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina Goszczyn
  279,8
  Mazowieckie
  61,7
  Cała Polska
  65,5
 • 66,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina
  66,7
  woj. mazowieckie
  10,0
  Kraj
  8,9
 • 133,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina
  133,3
  woj. mazowieckie
  117,3
  Kraj
  116,0