Gmina Dydnia w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Gmina Dydnia - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Dydnia to gmina wiejska. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu brzozowskiego. Gmina Dydnia ma 7 544 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 11,4% ludności powiatu. Gmina stanowi 24,2% powierzchni powiatu.
 • 7 544 Liczba mieszkańców
 • 130,3 km² Powierzchnia
 • 58 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 13 Numer kierunkowy
 • RBR Tablice rejestracyjne
 • Alicja Anna Pocałuń Wójt gminy
Gmina Dydnia na mapie
Identyfikatory
 • 22.145749.6804 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1802032
Herb gminy Dydnia
Gmina Dydnia herb
Flaga gminy Dydnia
Gmina Dydnia flaga

Gmina Dydnia - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
36-204Poczta Dydnia
36-205Poczta Witryłów

Gmina Dydnia - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Dydnia)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Dydnia
(13) 430-30-02
(13) 430-31-94
Dydnia 224
36-204 Dydnia
ZUS Inspektorat w Brzozowie (podlega pod: ZUS Oddział w Jaśle)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Witosa 11
36-200 Brzozów

Gmina Dydnia - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Dydnia ma 7 544 mieszkańców, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 9,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Dydnia zawarli w 2022 roku 38 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  30,1% mieszkańców gminy Dydnia jest stanu wolnego, 58,7% żyje w małżeństwie, 2,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Dydnia ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -30. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,97 na 1000 mieszkańców gminy Dydnia. W 2022 roku urodziło się 58 dzieci, w tym 62,1% dziewczynek i 37,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 266 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,79 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 41,5% zgonów w gminie Dydnia spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,5% zgonów w gminie Dydnia były nowotwory, a 5,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Dydnia przypada 11.64 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 21 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 76 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Dydnia -55. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  61,6% mieszkańców gminy Dydnia jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Dydnia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 7 544 Liczba mieszkańców
 • 3 777 Kobiety
 • 3 767 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Dydnia w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Dydnia w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Dydnia w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Dydnia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Dydnia
  40,9 lat
  woj. podkarpackie
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 42,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Dydnia, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Dydnia
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Dydnia,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Dydnia,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Dydnia,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,1% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  30,0%
  Województwo
  29,4%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,8% Kobiety
  (Panny)
 • 35,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,7% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  58,7%
  Podkarpackie
  57,0%
  Polska
  54,0%
 • 58,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  8,2%
  Województwo
  8,0%
  Kraj
  8,5%
 • 13,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  2,8%
  woj. podkarpackie
  5,0%
  Kraj
  7,6%
 • 2,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • gm. Dydnia
  0,4%
  Podkarpackie
  0,6%
  Kraj
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Dydnia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Dydnia w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  5,0
  Województwo
  4,0
  Cała Polska
  4,1
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina
  1,0
  Podkarpackie
  1,2
  Polska
  1,6
 • 38 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Dydnia w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Dydnia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -30 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -15 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -15 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,97 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -4,0
  Podkarpackie
  -2,5
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Dydnia w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Dydnia w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Dydnia w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Dydnia w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58 Urodzenia żywe
 • 36 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 22 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 62,1%
  37,9%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,7
  Podkarpackie
  8,1
  Cały kraj
  8,1
 • 37,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  37,2
  Podkarpackie
  35,1
  Cały kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 96 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 42 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 42
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 266 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 192 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 329 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Dydnia
  3 266 g
  Województwo
  3 312 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 26 Waga 4000g - 4499g
 • 26
 • 152 Waga 3500g - 3999g
 • 152
 • 237 Waga 3000g - 3499g
 • 237
 • 89 Waga 2500g - 2999g
 • 89
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,32
  Województwo
  1,25
  Cały kraj
  1,26
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Dydnia
  0,60
  Województwo
  0,60
  Cały kraj
  0,61
 • 0,79 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Dydnia
  0,79
  Województwo
  0,77
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Dydnia w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 88 Zgony
 • 51 Kobiety
  (Zgony)
 • 37 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 58,0%
  42,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,6 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  11,6
  woj. podkarpackie
  10,5
  Kraj
  11,9
 • 125,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Dydnia
  125,9
  Województwo
  130,5
  Kraj
  147,0
 • 1,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  1,8
  Województwo
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,0
  Województwo
  2,6
  Kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie brzozowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  41,5%
  woj. podkarpackie
  44,0%
  Cały kraj
  36,0%
 • 25,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  25,5%
  woj. podkarpackie
  21,3%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  5,8%
  woj. podkarpackie
  6,4%
  Polska
  6,7%
 • 46 Zgony spowodowane COVID-19
 • 18,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  18,0
  Cały kraj
  15,8
 • 68,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  68,8
  Kraj
  70,6
 • 274,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  274,4
  Województwo
  224,0
  Cały kraj
  280,1
 • 198,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  198,8
  Polska
  253,9
 • 445,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 477,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 412,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Dydnia
  445,3
  Województwo
  463,9
  Polska
  426,2
 • 60,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 19,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 89,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  60,8
  woj. podkarpackie
  72,9
  Polska
  62,9
 • 12,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Dydnia
  12,4
  woj. podkarpackie
  25,5
  Cała Polska
  33,8
 • 12,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  12,4
  Podkarpackie
  4,8
  Polska
  7,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Dydnia
  1,1%
  woj. podkarpackie
  0,5%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 76 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 39 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -51 Saldo migracji
 • -27 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -24 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -55 Saldo migracji wewnętrznych
 • -29 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -26 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Dydnia w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Dydnia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Dydnia, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dydnia - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Dydnia oddano do użytku 16 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,12 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Dydnia to 2 210 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 292 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Dydnia to 5,38 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Dydnia to 135,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,12% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,14% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 84,39% mieszkań posiada łazienkę, 73,53% korzysta z centralnego ogrzewania, a 71,81% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu brzozowskiego.

  Powiat brzozowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Dydnia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 210 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 292,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Dydnia
  292,40
  woj. podkarpackie
  342,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 84,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  84,90 m2
  Województwo
  84,50 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 24,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Dydnia
  24,80 m2
  woj. podkarpackie
  29,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,38 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  4,38
  Województwo
  4,24
  Kraj
  3,83
 • 3,42 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Dydnia
  3,42
  Województwo
  2,92
  Cały kraj
  2,42
 • 0,78 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,78
  woj. podkarpackie
  0,69
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Dydnia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 16 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,12 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Dydnia
  2,12
  Województwo
  5,39
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 86 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,38 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,38
  Podkarpackie
  4,42
  Polska
  3,89
 • 11,38 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  11,38
  Podkarpackie
  23,86
  Cały kraj
  24,56
 • 2 170 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 135,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  135,6 m2
  Podkarpackie
  105,7 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,29 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,29 m2
  woj. podkarpackie
  0,57 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Dydnia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 94,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Dydnia
  94,12%
  woj. podkarpackie
  97,52%
  Cały kraj
  97,75%
 • 89,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Dydnia
  89,14%
  woj. podkarpackie
  94,28%
  Cała Polska
  95,18%
 • 84,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Dydnia
  84,39%
  Województwo
  92,88%
  Kraj
  93,75%
 • 73,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Dydnia
  73,53%
  Podkarpackie
  84,55%
  Polska
  85,83%
 • 71,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Dydnia
  71,81%
  woj. podkarpackie
  78,45%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Dydnia - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Dydnia na 1000 mieszkańców pracuje 104osób . 53,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Dydnia wynosiło w 2023 roku 20,8% (20,8% wśród kobiet i 20,8% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Dydnia wynosiło 5 049,05 PLN, co odpowiada 75.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dydnia 759 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 196 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -563.

  28,5% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dydnia pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 21,3% w przemyśle i budownictwie, a 13,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Dydnia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 104 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Dydnia
  104,0
  Województwo
  224,0
  Kraj
  259,0
 • 23,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 27,3% Kobiety
 • 19,6% Mężczyźni
 • Gmina Dydnia
  20,8%
  Województwo
  8,6%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Dydnia w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Dydnia w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Dydnia w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Dydnia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 619 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  5 049 PLN
  woj. podkarpackie
  5 663 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Dydnia w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Dydnia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 759 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 196 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -563 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,26 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Dydnia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 28,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 32,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 21,3% Przemysł i budownictwo
 • 12,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 34,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 35,8% Pozostałe
 • 48,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Dydnia w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Dydnia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 789 Pracujący ogółem
 • 422 Kobiety
 • 367 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Dydnia w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,6% W wieku produkcyjnym
 • 56,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Dydnia, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  62,2
  woj. podkarpackie
  64,6
  Cały kraj
  69,0
 • 32,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  32,7
  Województwo
  34,8
  Kraj
  38,2
 • 110,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Dydnia
  110,5
  woj. podkarpackie
  116,6
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Dydnia - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Dydnia w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 518 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 419 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 44 nowe podmioty, a 25 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (60) podmiotów zarejestrowano w roku 2021, a najmniej (34) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (58) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (20) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Dydnia najwięcej (15) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (500) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,3% (12) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 38,6% (200) podmiotów, a 59,1% (306) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Dydnia najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (37.2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 518 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 200 Przemysł i budownictwo
 • 306 Pozostała działalność
 • 44 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Dydnia w 2023 roku
 • 25 Podmioty wyrejestrowane w gminie Dydnia w 2023 roku
 • 419 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 500 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 500
 • 18 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 18
 • 518 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 518
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 19 Spółki handlowe ogółem
 • 19
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 15  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 15
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 3 Spółki cywilne ogółem
 • 3
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 419 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 156 Budownictwo
 • 156
 • 82 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 82
 • 46 Transport i gospodarka magazynowa
 • 46
 • 35 Przetwórstwo przemysłowe
 • 35
 • 22 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 22
 • 18 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 18
 • 14 Pozostała działalność
 • 14
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11
 • 8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 8
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dydnia - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Dydnia stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 69 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,08 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Dydnia wynosi 70,00% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Dydnia najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 4,97 (wykrywalność 52%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,11 (wykrywalność 79%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,36 (46%), drogowe - 1,29 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Dydnia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Dydnia.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Dydnia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 69
 • 31 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 31
 • 25 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 25
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 38 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 38
 • 9,08 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  9,08
  Województwo
  12,93
  Polska
  22,81
 • 4,11 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  4,11
  Podkarpackie
  6,81
  Kraj
  12,98
 • 3,36 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Dydnia
  3,36
  Województwo
  3,93
  Polska
  6,99
 • 1,29 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,29
  woj. podkarpackie
  1,47
  Polska
  1,82
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Dydnia
  0,24
  Podkarpackie
  0,32
  Polska
  0,35
 • 4,97 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Dydnia
  4,97
  Województwo
  6,46
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Dydnia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Dydnia
  70%
  Podkarpackie
  68%
  Cała Polska
  71%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  80%
  Podkarpackie
  66%
  Kraj
  63%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  47%
  Województwo
  56%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Dydnia
  99%
  woj. podkarpackie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Dydnia
  100%
  woj. podkarpackie
  87%
  Kraj
  88%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  52%
  woj. podkarpackie
  48%
  Cała Polska
  51%

Gmina Dydnia - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Dydnia wyniosła w 2022 roku 54,4 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Dydnia - 36.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,8 mln złotych, czyli 19,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Dydnia wyniosła w 2022 roku 52,1 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.9%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (10.2%). W budżecie gminy Dydnia wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 819 złotych na mieszkańca (11,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,1 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Dydnia według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Dydnia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Dydnia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Dydnia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,4 mln

  3,0 tys(100%)

  30,6 mln

  3,8 tys(100%)

  32,6 mln

  4,1 tys(100%)

  44,6 mln

  5,6 tys(100%)

  40,3 mln

  5,1 tys(100%)

  44,2 mln

  5,7 tys(100%)

  47,9 mln

  6,3 tys(100%)

  54,4 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,5 mln

  1,4 tys(47.3%)

  11,7 mln

  1,5 tys(38.1%)

  11,7 mln

  1,5 tys(35.7%)

  12,5 mln

  1,6 tys(28.1%)

  13,4 mln

  1,7 tys(33.4%)

  13,3 mln

  1,7 tys(30.1%)

  15,4 mln

  2,0 tys(32.2%)

  19,9 mln

  2,6 tys(36.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,0 mln

  615(20.3%)

  10,3 mln

  1,3 tys(33.7%)

  2,2 mln

  280(6.9%)

  2,4 mln

  297(5.3%)

  2,4 mln

  308(6.1%)

  2,6 mln

  327(5.8%)

  4,2 mln

  544(8.9%)

  6,7 mln

  888(12.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  320(10.6%)

  3,0 mln

  372(9.7%)

  3,5 mln

  435(10.7%)

  3,6 mln

  454(8.1%)

  3,7 mln

  463(9.1%)

  4,2 mln

  528(9.4%)

  4,3 mln

  548(8.9%)

  5,5 mln

  733(10.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  169(5.6%)

  1,5 mln

  182(4.8%)

  1,4 mln

  172(4.2%)

  1,9 mln

  239(4.2%)

  1,2 mln

  156(3.1%)

  4,1 mln

  514(9.2%)

  2,4 mln

  309(5%)

  5,1 mln

  678(9.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,0 mln

  128(4.2%)

  981,7 tys

  123(3.2%)

  1,1 mln

  138(3.4%)

  10,6 mln

  1,3 tys(23.8%)

  3,8 mln

  478(9.4%)

  2,3 mln

  292(5.2%)

  3,5 mln

  448(7.3%)

  1,3 mln

  178(2.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  514,0 tys

  63,8(2.1%)

  535,9 tys

  66,9(1.8%)

  399,2 tys

  49,9(1.2%)

  463,5 tys

  58,4(1%)

  1,0 mln

  129(2.5%)

  1,1 mln

  136(2.4%)

  1,7 mln

  217(3.5%)

  1,3 mln

  177(2.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  144(4.8%)

  883,4 tys

  110(2.9%)

  872,7 tys

  109(2.7%)

  930,3 tys

  117(2.1%)

  860,0 tys

  109(2.1%)

  942,2 tys

  119(2.1%)

  1,2 mln

  148(2.4%)

  1,2 mln

  158(2.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  254,8 tys

  31,6(1%)

  383,0 tys

  47,8(1.3%)

  198,5 tys

  24,8(0.6%)

  779,5 tys

  98,2(1.7%)

  893,2 tys

  113(2.2%)

  697,0 tys

  88,4(1.6%)

  282,8 tys

  36,2(0.6%)

  1,2 mln

  153(2.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  200,2 tys

  24,9(0.8%)

  230,8 tys

  28,8(0.8%)

  238,8 tys

  29,9(0.7%)

  256,5 tys

  32,3(0.6%)

  278,0 tys

  35,1(0.7%)

  362,2 tys

  45,9(0.8%)

  294,5 tys

  37,7(0.6%)

  857,9 tys

  114(1.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  842,3 tys

  111(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  79,1 tys

  9,8(0.3%)

  562,7 tys

  70,2(1.8%)

  256,0 tys

  32,0(0.8%)

  248,5 tys

  31,3(0.6%)

  111,7 tys

  14,1(0.3%)

  85,0 tys

  10,8(0.2%)

  110,5 tys

  14,2(0.2%)

  127,0 tys

  16,8(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  229,6 tys

  28,5(0.9%)

  223,7 tys

  27,9(0.7%)

  196,8 tys

  24,6(0.6%)

  154,5 tys

  19,5(0.3%)

  209,1 tys

  26,4(0.5%)

  174,4 tys

  22,1(0.4%)

  167,5 tys

  21,5(0.3%)

  122,4 tys

  16,2(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  77,4 tys

  9,6(0.3%)

  75,2 tys

  9,4(0.2%)

  73,2 tys

  9,2(0.2%)

  74,6 tys

  9,4(0.2%)

  80,9 tys

  10,2(0.2%)

  52,7 tys

  6,7(0.1%)

  143,8 tys

  18,4(0.3%)

  115,1 tys

  15,2(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  47,4 tys

  5,9(0.2%)

  72,5 tys

  9,0(0.2%)

  54,2 tys

  6,8(0.2%)

  72,5 tys

  9,1(0.2%)

  40,9 tys

  5,2(0.1%)

  24,2 tys

  3,1(0.1%)

  57,5 tys

  7,4(0.1%)

  55,4 tys

  7,3(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  218,8 tys

  27,2(0.9%)

  168,8 tys

  21,1(0.6%)

  130,2 tys

  16,3(0.4%)

  103,2 tys

  13,0(0.2%)

  113,7 tys

  14,4(0.3%)

  72,4 tys

  9,2(0.2%)

  54,4 tys

  7,0(0.1%)

  46,9 tys

  6,2(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  6,7 tys

  0,8(0%)

  7,5 tys

  0,9(0%)

  6,5 tys

  0,8(0%)

  6,5 tys

  0,8(0%)

  7,5 tys

  0,9(0%)

  9,5 tys

  1,2(0%)

  46,5 tys

  6,0(0.1%)

  19,7 tys

  2,6(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  20,5 tys

  2,5(0.1%)

  38,6 tys

  4,8(0.1%)

  12,7 tys

  1,6(0%)

  99,0 tys

  12,5(0.2%)

  24,6 tys

  3,1(0.1%)

  70,4 tys

  8,9(0.2%)

  40,0 tys

  5,1(0.1%)

  16,3 tys

  2,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  112,0 tys

  13,9(0.5%)

  13,1 tys

  1,6(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  159,1 tys

  20,0(0.4%)

  112,1 tys

  14,2(0.3%)

  111,8 tys

  14,2(0.3%)

  5,0 tys

  0,6(0%)

  5,3 tys

  0,7(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,8 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  116,8 tys

  14,8(0.3%)

  2,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  145,8 tys

  18,4(0.4%)

  5,3 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Dydnia według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Dydnia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Dydnia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Dydnia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,7 mln

  3,3 tys(100%)

  32,6 mln

  4,1 tys(100%)

  34,4 mln

  4,3 tys(100%)

  41,5 mln

  5,2 tys(100%)

  41,2 mln

  5,2 tys(100%)

  49,0 mln

  6,3 tys(100%)

  52,3 mln

  6,8 tys(100%)

  52,1 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,8 mln

  1,8 tys(55.5%)

  16,0 mln

  2,0 tys(49.2%)

  15,1 mln

  1,9 tys(43.8%)

  15,7 mln

  2,0 tys(37.8%)

  17,2 mln

  2,2 tys(41.8%)

  22,2 mln

  2,8 tys(45.3%)

  24,6 mln

  3,2 tys(47.1%)

  18,8 mln

  2,5 tys(36.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,7 mln

  579(17.5%)

  4,9 mln

  613(15.1%)

  5,2 mln

  646(15%)

  5,7 mln

  722(13.8%)

  6,2 mln

  778(15%)

  6,3 mln

  795(12.8%)

  7,0 mln

  902(13.5%)

  9,4 mln

  1,2 tys(17.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,0 mln

  498(15%)

  9,4 mln

  1,2 tys(28.7%)

  1,2 mln

  146(3.4%)

  1,4 mln

  174(3.3%)

  1,4 mln

  183(3.5%)

  1,5 mln

  193(3.1%)

  2,4 mln

  306(4.6%)

  5,3 mln

  702(10.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  478,1 tys

  59,4(1.8%)

  20,0 tys

  2,5(0.1%)

  554,5 tys

  69,3(1.6%)

  685,8 tys

  86,4(1.7%)

  9,4 tys

  1,2(0%)

  1,5 mln

  186(3%)

  115,7 tys

  14,8(0.2%)

  2,3 mln

  302(4.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  422,8 tys

  52,5(1.6%)

  385,4 tys

  48,1(1.2%)

  666,1 tys

  83,3(1.9%)

  592,6 tys

  74,7(1.4%)

  563,6 tys

  71,2(1.4%)

  561,6 tys

  71,2(1.1%)

  1,3 mln

  171(2.6%)

  1,4 mln

  189(2.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  557,6 tys

  69,2(2.1%)

  554,2 tys

  69,2(1.7%)

  497,8 tys

  62,3(1.4%)

  5,5 mln

  694(13.3%)

  2,8 mln

  353(6.8%)

  1,5 mln

  194(3.1%)

  1,6 mln

  204(3%)

  1,4 mln

  188(2.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  155(2.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  74,2 tys

  9,2(0.3%)

  83,4 tys

  10,4(0.3%)

  90,1 tys

  11,3(0.3%)

  103,8 tys

  13,1(0.3%)

  92,2 tys

  11,6(0.2%)

  267,6 tys

  33,9(0.5%)

  139,5 tys

  17,9(0.3%)

  780,1 tys

  103(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  562,9 tys

  69,9(2.1%)

  391,5 tys

  48,9(1.2%)

  242,1 tys

  30,3(0.7%)

  297,7 tys

  37,5(0.7%)

  277,6 tys

  35,1(0.7%)

  380,9 tys

  48,3(0.8%)

  354,5 tys

  45,4(0.7%)

  639,5 tys

  84,6(1.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  183,8 tys

  22,8(0.7%)

  209,0 tys

  26,1(0.6%)

  219,0 tys

  27,4(0.6%)

  238,9 tys

  30,1(0.6%)

  260,4 tys

  32,9(0.6%)

  310,6 tys

  39,4(0.6%)

  276,4 tys

  35,4(0.5%)

  384,7 tys

  50,9(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  32,5 tys

  4,0(0.1%)

  73,1 tys

  9,1(0.2%)

  38,0 tys

  4,8(0.1%)

  546,8 tys

  68,9(1.3%)

  142,3 tys

  18,0(0.3%)

  275,8 tys

  35,0(0.6%)

  10,4 tys

  1,3(0%)

  315,7 tys

  41,8(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  347,3 tys

  43,1(1.3%)

  121,7 tys

  15,2(0.4%)

  288,6 tys

  36,1(0.8%)

  280,4 tys

  35,3(0.7%)

  121,3 tys

  15,3(0.3%)

  70,8 tys

  9,0(0.1%)

  185,2 tys

  23,7(0.4%)

  293,3 tys

  38,8(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  185,7 tys

  23,1(0.7%)

  174,6 tys

  21,8(0.5%)

  157,4 tys

  19,7(0.5%)

  120,5 tys

  15,2(0.3%)

  167,3 tys

  21,1(0.4%)

  139,5 tys

  17,7(0.3%)

  134,0 tys

  17,2(0.3%)

  96,9 tys

  12,8(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  220,0 tys

  27,3(0.8%)

  56,7 tys

  7,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  110,0 tys

  13,9(0.2%)

  150,0 tys

  19,2(0.3%)

  42,9 tys

  5,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  900

  0,1(0%)

  190,0 tys

  23,7(0.6%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  112,0 tys

  13,9(0.4%)

  13,1 tys

  1,6(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  159,1 tys

  20,0(0.4%)

  112,1 tys

  14,2(0.3%)

  111,8 tys

  14,2(0.2%)

  5,0 tys

  0,6(0%)

  5,3 tys

  0,7(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,8(0%)

  6,5 tys

  0,8(0%)

  7,4

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  950

  0,1(0%)

  780

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  290

  0,0(0%)

  33,8 tys

  4,3(0.1%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  20,4 tys

  2,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  102,5 tys

  13,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  15,5 tys

  1,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  149,5 tys

  18,9(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Dydnia - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 895 mieszkańców gminy Dydnia jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 928 kobiet oraz 967 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 8,1% średnie ogólnokształcące, a 22,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,5% mieszkańców gminy Dydnia, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 17,0% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy gminy Dydnia mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Dydnia największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,0%) oraz średnie zawodowe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,1%) oraz średnie zawodowe (25,2%).

  W roku 2022 w gminie Dydnia mieściły się 2 przedszkola, w których do 6 oddziałów uczęszczało 150 dzieci (76 dziewczynek oraz 74 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Dydnia mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 55 dzieci (30 dziewczynek oraz 25 chłopców). Dostępnych było 55 miejsc.

  17,0% mieszkańców gminy Dydnia w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 16,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 648 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,53 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 8 szkół podstawowych, w których w 46 oddziałach uczyło się 526 uczniów (246 kobiet oraz 280 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Dydnia placówkę miało 12 szkół podstawowych, w których w 41 oddziałach uczyło się 603 uczniów (308 kobiet oraz 295 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 23,9% ludności (23,4% wśród dziewczynek i 24,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 11,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,94.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,8% mieszkańców (18,6% wśród dziewczyn i 19,0% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,0% mieszkańców gminy Dydnia w wieku potencjalnej nauki (27,7% kobiet i 24,4% mężczyzn).

 • 17,4% Wykształcenie wyższe
 • gm. Dydnia
  17,4%
  Podkarpackie
  22,6%
  Cała Polska
  25,2%
 • 22,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Dydnia
  33,5%
  woj. podkarpackie
  36,1%
  Polska
  35,2%
 • 34,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,7%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Dydnia
  8,1%
  woj. podkarpackie
  11,0%
  Cały kraj
  11,9%
 • 10,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  22,6%
  Województwo
  21,9%
  Kraj
  20,0%
 • 20,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Dydnia
  25,5%
  Województwo
  22,5%
  Polska
  21,2%
 • 18,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Dydnia
  3,3%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  17,0%
  Podkarpackie
  12,7%
  Cały kraj
  12,3%
 • 19,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  3,3%
  Podkarpackie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Dydnia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 648 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  648,0
  Podkarpackie
  896,0
  Polska
  927,0
 • 1,53 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina Dydnia
  1,53
  woj. podkarpackie
  0,95
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 7 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 8 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Dydnia) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 150 Dzieci
 • 76 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 74 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,7%
  49,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 27 3 lata
 • 27
 • 42 4 lata
 • 42
 • 57 5 lata
 • 57
 • 22 6 lat
 • 22
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 13 3 lata
 • 13
 • 26 4 lata
 • 26
 • 30 5 lata
 • 30
 • 6 6 lat
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 14 3 lata
 • 14
 • 16 4 lata
 • 16
 • 27 5 lata
 • 27
 • 16 6 lat
 • 16
 • 80 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 9,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 7,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Dydnia(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dydnia aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Gminne (-)
  Publiczne
  Niebocko -
  36-207 Niebocko
  365-
  Samorzadowe Przedszkole w Dydni
  Publiczne
  13 430-32-53
  Dydnia 212
  36-204 Dydnia
  2444
 • Szkoły podstawowe w gminie Dydnia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Dydnia) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 46 Oddziały
 • 526 Uczniowie
 • 246 Kobiety
  (uczniowie)
 • 280 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,8%
  53,2%
 • 64 Uczniowie w 1 klasie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 88 Absolwenci
 • 39 Kobiety
  (absolwenci)
 • 49 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 11,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  11,4
  woj. podkarpackie
  15,1
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 57,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 41,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 86,94 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  86,94
  woj. podkarpackie
  90,63
  Cały kraj
  95,96
 • 86,45 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Dydnia
  86,45
  Województwo
  89,99
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Dydnia) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Dydnia) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Dydnia(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dydnia aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Zespole Szkół w Dydni (Święta Królowa Jadwiga)
  Publiczna
  13 430-35-30
  13 430-35-30
  Dydnia 221
  36-204 Dydnia
  10175-
  Szkoła Podstawowa (Władysław Jagiełło)
  Publiczna
  13 439-58-30
  Niebocko -
  36-207 Niebocko
  7131-
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II (Jan Paweł II)
  Publiczna
  13 430-34-12
  ul. Jabłonka 19
  36-204 Jabłonka
  78611
  Szkoła Podstawowa w Końskiem (Ks. Abp Ignacy Tokarczuk)
  Publiczna
  13 430-31-08
  13 430-31-08
  ul. nie dotyczy 35
  36-204 Końskie
  551-
  SZKOŁA PODSTAWOWA W GRABÓWCE
  Publiczna
  13 439-50-24
  ul. GRABÓWKA 65A
  36-207 Grabówka
  54513
  Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  13 430-32-20
  13 430-32-20
  ul. brak 132
  36-204 Wydrna
  44010
  Szkoła Podstawowa w Witryłowie
  Publiczna
  13 430-31-29
  Witryłów 34
  36-204 Witryłów
  2174
  Szloła Podsytawowa w Obarzymie
  Publiczna
  13 430-30-30
  Obarzym 36A
  36-204 Obarzym
  4154
  Szkoła Podstawowa w Niewistce
  Publiczna
  13 430-31-50
  Niewistka 34
  36-204 Niewistka
  2113
  Szkoła Podstawowa w Temaeszowie
  Publiczna
  13 430-31-34
  Temeszów 33
  36-204 Temeszów
  2105
  SzkołaPodstawowa w Krzywem
  Publiczna
  13 430-30-16
  Krzywe
  36-204 Krzywe
  285
  Szkoła Podstawowa w Krzemiennej
  Publiczna
  13 430-30-06
  Krzemienna
  36-204 Krzemienna
  -74
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Dydnia(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dydnia aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Muzyczna I stopnia w Dydni
  Publiczna
  60 229-82-94
  Dydnia 221
  36-204 Dydnia
  -15322
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Dydnia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 23,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Dydnia, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Dydnia, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Dydnia, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dydnia - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Dydnia

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • kwatery agroturystyczne: 1 (całoroczne: 0)


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Dydnia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Dydnia: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Dydnia 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 180 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 24 (uczestnicy: 4 460)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 250)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 19 (uczestnicy: 4 000)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 60)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 62)
  • teatralne: 1 (członkowie: 30)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 9)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 6)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 9)
  • taneczne: 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w gminie Dydnia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Dydnia działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 1 000 zwiedzających, co daje 1 322 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Dydnia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Dydnia działało 8 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 40 967 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 8 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 45 866 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 28
  • dostępne dla czytelników: 28
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 28
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 5
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 8
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w gminie Dydnia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Dydnia działało 7 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 310 członków. Zarejestrowano 297 ćwiczących (mężczyźni: 253, kobiety: 44, chłopcy do lat 18: 122, dziewczęta do lat 18: 44). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (7).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Dydnia w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dydnia - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Dydnia i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 29 wypadków drogowych w gminie Dydnia odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 34 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 383,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 39,7 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Dydnia znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu brzozowskiego.

  Powiat brzozowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Dydnia
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 29 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 34 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 12 Lekko ranni
 • 22 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Dydnia w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 383,75 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Gmina Dydnia
  383,8
  Podkarpackie
  1 006,8
  Cały kraj
  1 100,9
 • 39,70 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  39,7
  woj. podkarpackie
  91,5
  Polska
  104,4
 • 449,91 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • gm. Dydnia
  449,9
  Podkarpackie
  1 225,3
  Cały kraj
  1 327,3
 • 10,34 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  10,3
  Województwo
  9,1
  Cała Polska
  9,5
 • 117,24 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Gmina
  117,2
  Podkarpackie
  121,7
  Kraj
  120,6