Gmina Bodzechów w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Gmina Bodzechów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Gmina Bodzechów to gmina wiejska. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu ostrowieckiego. Gmina Bodzechów ma 12 710 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 11,3% ludności powiatu. Gmina stanowi 19,8% powierzchni powiatu.
  • 12 710 Liczba mieszkańców
  • 122,2 km² Powierzchnia
  • 105 osób/km² Gęstość zaludnienia
  • (+48) 41 Numer kierunkowy
  • TOS Tablice rejestracyjne
  • Jerzy Jan Murzyn Wójt gminy
Gmina Bodzechów na mapie
Identyfikatory
  • 21.445550.9081 Współrzędne GPS
  • TERYT (TERC) 2607032
Herb gminy Bodzechów
Gmina Bodzechów herb

Gmina Bodzechów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
27-420Poczta Bodzechów

Gmina Bodzechów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Bodzechów)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Bodzechów
(41) 265-38-38 236
(41) 265-54-40
ul. Reja 10
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ZUS Inspektorat w Ostrowcu Świetokrzyskim (podlega pod: ZUS Oddział w Kielcach)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-15.15, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Rosłońskiego 4
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Gmina Bodzechów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

  • Demografia w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • Gmina Bodzechów ma 12 710 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 5,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

    Mieszkańcy gminy Bodzechów zawarli w 2022 roku 52 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
    26,1% mieszkańców gminy Bodzechów jest stanu wolnego, 54,7% żyje w małżeństwie, 9,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

    Gmina Bodzechów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -131. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,28 na 1000 mieszkańców gminy Bodzechów. W 2022 roku urodziło się 62 dzieci, w tym 54,8% dziewczynek i 45,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 294 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,36 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

    W 2022 roku 37,5% zgonów w gminie Bodzechów spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,3% zgonów w gminie Bodzechów były nowotwory, a 5,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Bodzechów przypada 15.15 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

    W 2022 roku zarejestrowano 236 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 112 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Bodzechów 124. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 5.

    58,7% mieszkańców gminy Bodzechów jest w wieku produkcyjnym, 15,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
  • Liczba i płeć mieszkańców gminy Bodzechów
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • 12 710 Liczba mieszkańców
  • 6 478 Kobiety
  • 6 232 Mężczyźni
  • 51,0%
    49,0%
  • 104 Współczynnik feminizacji
    (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
  • 96 Współczynnik maskulinizacji
    (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
  • Wykres - Populacja w gminie Bodzechów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek kobiet w gminie Bodzechów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Bodzechów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wiek mieszkańców gminy Bodzechów
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 44,0 lat Średni wiek mieszkańców
  • Tutaj
    44,0 lat
    Województwo
    43,5 lat
    Cały kraj
    42,1 lat
  • 46,0 lat Kobiety
    (średni wiek)
  • 41,9 lat Mężczyźni
    (średni wiek)
  • Wykres - Piramida wieku - Gmina Bodzechów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Stan cywilny mieszkańców gminy Bodzechów
    (Źródło: GUS, 31.III.2021)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Stan cywilny - Gmina Bodzechów,
    (Źródło: GUS, 31.III.2021)

    Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Bodzechów,
    (Źródło: GUS, 31.III.2021)

    Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Bodzechów,
    (Źródło: GUS, 31.III.2021)
  • 26,1% Kawalerowie/Panny
  • Tutaj
    25,9%
    Województwo
    27,5%
    Cała Polska
    29,1%
  • 20,1% Kobiety
    (Panny)
  • 32,4% Mężczyźni
    (Kawalerowie)
  • 54,7% Żonaci/Zamężne
  • Gmina
    54,6%
    świętokrzyskie
    55,8%
    Polska
    54,0%
  • 53,7% Kobiety
    (Zamężne)
  • 55,7% Mężczyźni
    (Żonaci)
  • 9,8% Wdowcy/Wdowy
  • Tutaj
    9,9%
    świętokrzyskie
    9,7%
    Cały kraj
    8,5%
  • 15,9% Kobiety
    (Wdowy)
  • 3,3% Mężczyźni
    (Wdowcy)
  • 9,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
  • Gmina Bodzechów
    9,2%
    woj. świętokrzyskie
    6,8%
    Cały kraj
    7,6%
  • 10,0% Kobiety
    (Rozwiedzione)
  • 8,1% Mężczyźni
    (Rozwiedzeni)
  • 0,3% Nieustalone
  • Gmina Bodzechów
    0,3%
    woj. świętokrzyskie
    0,3%
    Cała Polska
    0,7%
  • 0,2% Kobiety
    (Nieustalone)
  • 0,5% Mężczyźni
    (Nieustalone)
  • Małżeństwa i rozwody w gminie Bodzechów
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Bodzechów w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
  • gm. Bodzechów
    4,1
    woj. świętokrzyskie
    3,7
    Kraj
    4,1
  • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
  • Gmina Bodzechów
    1,6
    świętokrzyskie
    1,3
    Kraj
    1,6
  • 52 Małżeństwa zawarte w roku 2022
  • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Bodzechów w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przyrost naturalny w gminie Bodzechów
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • -131 Przyrost naturalny w roku 2022
  • -64 Kobiety
    (Przyrost naturalny)
  • -67 Mężczyźni
    (Przyrost naturalny)
  • -10,28 Przyrost naturalny na 1000 ludności
  • Gmina Bodzechów
    -10,3
    Województwo
    -6,5
    Polska
    -3,8
  • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Bodzechów w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Bodzechów w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Bodzechów w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Statystyki urodzeń w gminie Bodzechów w roku 2022
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • 62 Urodzenia żywe
  • 34 Dziewczynki
    (Urodzenia żywe)
  • 28 Chłopcy
    (Urodzenia żywe)
  • 54,8%
    45,2%
  • 4,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
  • Gmina Bodzechów
    4,9
    Województwo
    6,9
    Polska
    8,1
  • 27,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
  • Gmina Bodzechów
    27,0
    Województwo
    31,9
    Kraj
    35,1
  • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
  • 5
  • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
  • 32
  • 83 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
  • 83
  • 66 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
  • 66
  • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
  • 25
  • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
  • 6
  • 3 294 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
  • 3 239 g Dziewczynki
    (Średnia waga noworodków)
  • 3 351 g Chłopcy
    (Średnia waga noworodków)
  • gm. Bodzechów
    3 294 g
    Województwo
    3 328 g
    Cała Polska
    3 355 g
  • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
  • 1 Waga 5000g i więcej
  • 1
  • 5 Waga 4500g - 4999g
  • 5
  • 39 Waga 4000g - 4499g
  • 39
  • 160 Waga 3500g - 3999g
  • 160
  • 226 Waga 3000g - 3499g
  • 226
  • 97 Waga 2500g - 2999g
  • 97
  • 23 Waga 2000g - 2499g
  • 23
  • 11 Waga 1500g - 1999g
  • 11
  • 4 Waga 1000g - 1499g
  • 4
  • 2 Waga 600g - 999g
  • 2
  • 1 Waga poniżej 600g
  • 1
  • 1,09 Współczynnik dzietności ogólnej
    (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
  • Gmina
    1,09
    świętokrzyskie
    1,19
    Cały kraj
    1,26
  • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
    (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
  • gm. Bodzechów
    0,56
    świętokrzyskie
    0,59
    Polska
    0,61
  • 0,36 Współczynnik dynamiki demograficznej
    (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
  • Gmina
    0,36
    świętokrzyskie
    0,52
    Polska
    0,68
  • Statystyki zgonów w gminie Bodzechów w roku 2022
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 193 Zgony
  • 98 Kobiety
    (Zgony)
  • 95 Mężczyźni
    (Zgony)
  • 50,8%
    49,2%
  • 0 Zgony niemowląt
  • 0 Dziewczynki
    (Zgony niemowląt)
  • 0 Chłopcy
    (Zgony niemowląt)
  • 15,2 Zgony na 1000 ludności
  • Gmina Bodzechów
    15,2
    Województwo
    13,4
    Kraj
    11,9
  • 274,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
  • Gmina Bodzechów
    274,1
    woj. świętokrzyskie
    193,5
    Polska
    147,0
  • 7,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
  • Gmina Bodzechów
    7,1
    woj. świętokrzyskie
    3,7
    Polska
    3,8
  • 4,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
  • Gmina Bodzechów
    4,7
    woj. świętokrzyskie
    3,6
    Kraj
    3,1
  • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
  • woj. świętokrzyskie
    1,5
    Polska
    1,2
  • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ostrowieckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 37,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
  • gm. Bodzechów
    37,5%
    Województwo
    38,8%
    Polska
    36,0%
  • 22,3% Zgony spowodowane nowotworami
  • Tutaj
    22,3%
    świętokrzyskie
    23,4%
    Polska
    23,6%
  • 5,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
  • Tutaj
    5,7%
    świętokrzyskie
    4,8%
    Kraj
    6,7%
  • 129 Zgony spowodowane COVID-19
  • 17,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
  • Województwo
    17,5
    Cała Polska
    15,8
  • 83,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
  • woj. świętokrzyskie
    83,1
    Kraj
    70,6
  • 340,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
  • gm. Bodzechów
    340,8
    świętokrzyskie
    312,9
    Kraj
    280,1
  • 284,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
  • świętokrzyskie
    284,7
    Kraj
    253,9
  • 571,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
  • 610,7 Kobiety
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 528,7 Mężczyźni
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Tutaj
    571,5
    woj. świętokrzyskie
    517,8
    Kraj
    426,2
  • 78,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
  • 26,0 Kobiety
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 120,0 Mężczyźni
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Gmina Bodzechów
    78,9
    woj. świętokrzyskie
    63,9
    Polska
    62,9
  • 24,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
  • Gmina
    24,4
    Województwo
    34,3
    Cały kraj
    33,8
  • 15,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
  • gm. Bodzechów
    15,0
    woj. świętokrzyskie
    8,6
    Cały kraj
    7,0
  • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
  • Gmina Bodzechów
    1,1%
    woj. świętokrzyskie
    0,7%
    Kraj
    0,6%
  • Migracje ludności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 236 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
  • 117 Kobiety
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 119 Mężczyźni
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 5 Zameldowania z zagranicy
  • 3 Kobiety
    (zameldowania z zagranicy)
  • 2 Mężczyźni
    (zameldowania z zagranicy)
  • 112 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
  • 58 Kobiety
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 54 Mężczyźni
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 0 Wymeldowania za granicę
  • 0 Kobiety
    (wymeldowania za granicę)
  • 0 Mężczyźni
    (wymeldowania za granicę)
  • 129 Saldo migracji
  • 62 Kobiety
    (saldo migracji)
  • 67 Mężczyźni
    (saldo migracji)
  • 124 Saldo migracji wewnętrznych
  • 59 Kobiety
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 65 Mężczyźni
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 5 Saldo migracji zagranicznych
  • 3 Kobiety
    (saldo migracji zagranicznych)
  • 2 Mężczyźni
    (saldo migracji zagranicznych)
  • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Bodzechów w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biologiczne grupy wieku w gminie Bodzechów
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • 12,8% Ludność w wieku 0-14 lat
  • 12,0% Kobiety
    (w wieku 0-14 lat)
  • 13,7% Mężczyźni
    (w wieku 0-14 lat)
  • 65,8% Ludność w wieku 15-64 lat
  • 63,2% Kobiety
    (w wieku 15-64 lat)
  • 68,5% Mężczyźni
    (w wieku 15-64 lat)
  • 21,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
  • 24,8% Kobiety
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • 17,8% Mężczyźni
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Bodzechów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Bodzechów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

  • Nieruchomości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • W 2022 roku w gminie Bodzechów oddano do użytku 44 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,45 nowych lokali. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Bodzechów to 4 498 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 352 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

    Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Bodzechów to 4,84 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Bodzechów to 135,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

    Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,86% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 86,53% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,93% mieszkań posiada łazienkę, 71,99% korzysta z centralnego ogrzewania, a 41,44% z gazu sieciowego.    Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ostrowieckiego.

    Powiat ostrowiecki - ceny transakcyjne mieszkań
  • Zasoby mieszkaniowe w gminie Bodzechów
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 4 498 Liczba nieruchomości w 2022 roku
  • 352,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
  • gm. Bodzechów
    352,20
    świętokrzyskie
    389,40
    Polska
    412,40
  • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 89,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
  • Gmina Bodzechów
    89,60 m2
    świętokrzyskie
    77,60 m2
    Polska
    75,30 m2
  • 31,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
  • Tutaj
    31,60 m2
    Województwo
    30,20 m2
    Kraj
    31,10 m2
  • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 4,26 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
  • Tutaj
    4,26
    woj. świętokrzyskie
    3,91
    Kraj
    3,83
  • 2,84 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
  • Gmina Bodzechów
    2,84
    świętokrzyskie
    2,57
    Kraj
    2,42
  • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
  • gm. Bodzechów
    0,67
    świętokrzyskie
    0,66
    Kraj
    0,63
  • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Bodzechów
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
  • 44 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
  • 3,45 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
    (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
  • gm. Bodzechów
    3,45
    świętokrzyskie
    3,74
    Kraj
    6,31
  • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 213 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
  • 4,84 Przeciętna liczba izb w lokalu
    (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
  • Gmina Bodzechów
    4,84
    woj. świętokrzyskie
    4,75
    Polska
    3,89
  • 16,68 Liczba izb na 1000 ludności
    (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
  • gm. Bodzechów
    16,68
    woj. świętokrzyskie
    17,76
    Polska
    24,56
  • 5 940 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
  • 135,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
    (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
  • gm. Bodzechów
    135,0 m2
    Województwo
    109,9 m2
    Cała Polska
    92,3 m2
  • 0,47 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
    (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
  • Gmina Bodzechów
    0,47 m2
    woj. świętokrzyskie
    0,41 m2
    Kraj
    0,58 m2
  • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Bodzechów
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 94,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
  • Gmina Bodzechów
    94,86%
    Województwo
    95,94%
    Cały kraj
    97,75%
  • 86,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
  • Tutaj
    86,53%
    świętokrzyskie
    90,70%
    Polska
    95,18%
  • 83,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
  • gm. Bodzechów
    83,93%
    świętokrzyskie
    88,22%
    Polska
    93,75%
  • 71,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
  • Gmina Bodzechów
    71,99%
    świętokrzyskie
    82,88%
    Kraj
    85,83%
  • 41,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
  • Gmina Bodzechów
    41,44%
    Województwo
    46,61%
    Kraj
    58,48%
  • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Bodzechów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

  • Rynek pracy w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • W gminie Bodzechów na 1000 mieszkańców pracuje 63osób . 47,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,5% mężczyźni.

    Bezrobocie rejestrowane w gminie Bodzechów wynosiło w 2023 roku 10,3% (10,3% wśród kobiet i 10,3% wśród mężczyzn).

    W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Bodzechów wynosiło 5 388,69 PLN, co odpowiada 80.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

    Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Bodzechów 1 180 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 311 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -869.

    12,0% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Bodzechów pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,4% w przemyśle i budownictwie, a 18,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
  • Bezrobocie rejestrowane w gminie Bodzechów
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • 63 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
  • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
  • Gmina Bodzechów
    63,0
    Województwo
    200,0
    Cała Polska
    259,0
  • 11,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
  • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
  • 14,2% Kobiety
  • 9,3% Mężczyźni
  • Tutaj
    10,3%
    świętokrzyskie
    7,8%
    Cała Polska
    5,1%
  • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Bodzechów w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Bodzechów w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Bodzechów w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Bodzechów
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 4 912 PLN Wynagrodzenie brutto
  • gm. Bodzechów
    5 389 PLN
    woj. świętokrzyskie
    5 783 PLN
    Cała Polska
    6 706 PLN
  • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Bodzechów w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dojazdy do pracy w gminie Bodzechów
    (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

  • 1 180 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
    (Poza gminę zamieszkania)
  • 311 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
    (Z innej gminy)
  • -869 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
  • 0,26 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
  • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Bodzechów
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

    (Dane powiatowe)
  • 100,0% Pracujący ogółem
  • 100,0% Kobiety
    (ogółem)
  • 100,0% Mężczyźni
    (ogółem)
  • 12,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 10,7% Kobiety
    (sektor rolniczy)
  • 13,3% Mężczyźni
    (sektor rolniczy)
  • 34,4% Przemysł i budownictwo
  • 19,3% Kobiety
    (sektor przemysłowy)
  • 49,5% Mężczyźni
    (sektor przemysłowy)
  • 18,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
  • 20,7% Kobiety
    (sektor usługowy)
  • 15,9% Mężczyźni
    (sektor usługowy)
  • 2,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
  • 2,9% Kobiety
    (sektor finansowy)
  • 3,0% Mężczyźni
    (sektor finansowy)
  • 32,4% Pozostałe
  • 46,5% Kobiety
    (pozostałe)
  • 18,2% Mężczyźni
    (pozostałe)
  • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Bodzechów w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Pracujący według płci w gminie Bodzechów
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 802 Pracujący ogółem
  • 381 Kobiety
  • 421 Mężczyźni
  • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Bodzechów w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Produkcyjne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • 15,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
  • 14,7% Kobiety
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 17,2% Mężczyźni
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 58,7% W wieku produkcyjnym
  • 52,6% Kobiety
    (18-59 lat)
  • 65,0% Mężczyźni
    (18-64 lata)
  • 25,4% W wieku poprodukcyjnym
  • 32,7% Kobiety
    (59+ lat)
  • 17,8% Mężczyźni
    (64+ lata)
  • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Bodzechów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wskaźniki obciążenia demograficznego
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 70,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Gmina Bodzechów
    70,4
    świętokrzyskie
    69,3
    Polska
    69,0
  • 43,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Gmina Bodzechów
    43,2
    Województwo
    41,5
    Kraj
    38,2
  • 159,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
  • Gmina Bodzechów
    159,2
    woj. świętokrzyskie
    149,5
    Polska
    124,2
  • Mobilne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • 58,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
  • 60,4% Kobiety
    (w wieku mobilnym)
  • 56,2% Mężczyźni
    (w wieku mobilnym)
  • 41,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
  • 39,6% Kobiety
    (45-59 lat)
  • 43,8% Mężczyźni
    (45-64 lata)

Gmina Bodzechów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

  • Rejestr REGON w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • W gminie Bodzechów w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 182 podmioty gospodarki narodowej, z czego 1 040 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 77 nowych podmiotów, a 62 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (134) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (73) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (110) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (43) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

    Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Bodzechów najwięcej (46) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 162) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

    1,4% (17) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,4% (336) podmiotów, a 70,1% (829) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

    Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Bodzechów najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.4%) oraz Budownictwo (17.7%).

  • Stan rejestru
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • 1 182 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
  • 17 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 336 Przemysł i budownictwo
  • 829 Pozostała działalność
  • 77 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Bodzechów w 2023 roku
  • 62 Podmioty wyrejestrowane w gminie Bodzechów w 2023 roku
  • 1 040 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Podmioty według klas wielkości
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 1 162 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
  • 1 162
  • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
  • 17
  • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
  • 3
  • 1 182 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
  • 1 182
  • Podmioty według form prawnych
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 1 Spółdzielnie ogółem
  • 1
  • 28 Spółki handlowe ogółem
  • 28
  • 6  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
  • 6
  • 25  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
  • 25
  • 6    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
  • 6
  • 46 Spółki cywilne ogółem
  • 46
  • Rodzaj przeważającej działalności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 1 040 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • 295 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
  • 295
  • 184 Budownictwo
  • 184
  • 106 Przetwórstwo przemysłowe
  • 106
  • 95 Transport i gospodarka magazynowa
  • 95
  • 86 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  • 86
  • 61 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • 61
  • 49 Pozostała działalność
  • 49
  • 39 Informacja i komunikacja
  • 39
  • 25 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
  • 25
  • 22 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
  • 22
  • 19 Edukacja
  • 19
  • 15 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
  • 15
  • 15 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
  • 15
  • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 14
  • 7 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
  • 7
  • 4 Górnictwo i wydobywanie
  • 4
  • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
  • 4
  • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Bodzechów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

  • Poziom przestępczości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • W 2022 roku w gminie Bodzechów stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 218 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,99 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Bodzechów wynosi 73,30% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

    W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Bodzechów najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,62 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 7,54 (wykrywalność 51%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,80 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,53 (64%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (100%).
  • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Bodzechów
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Bodzechów.
  • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Bodzechów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 218 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
  • 218
  • 162 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
  • 162
  • 20 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
  • 20
  • 23 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
  • 23
  • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
  • 4
  • 97 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
  • 97
  • 16,99 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
  • Gmina
    16,99
    woj. świętokrzyskie
    19,77
    Cała Polska
    22,81
  • 12,62 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
  • gm. Bodzechów
    12,62
    woj. świętokrzyskie
    10,85
    Cały kraj
    12,98
  • 1,53 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
  • Gmina
    1,53
    świętokrzyskie
    6,27
    Cały kraj
    6,99
  • 1,80 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    1,80
    Województwo
    1,83
    Cały kraj
    1,82
  • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
  • Gmina
    0,30
    świętokrzyskie
    0,36
    Kraj
    0,35
  • 7,54 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    7,54
    świętokrzyskie
    8,86
    Cała Polska
    11,37
  • Wskaźniki wykrywalności sprawców
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Bodzechów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
  • Gmina Bodzechów
    73%
    świętokrzyskie
    76%
    Cała Polska
    71%
  • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
  • Tutaj
    69%
    świętokrzyskie
    69%
    Cała Polska
    63%
  • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
  • Gmina
    65%
    Województwo
    78%
    Cała Polska
    75%
  • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
  • Gmina Bodzechów
    100%
    Województwo
    99%
    Cały kraj
    99%
  • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
  • Gmina Bodzechów
    100%
    Województwo
    87%
    Polska
    88%
  • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
  • Gmina Bodzechów
    52%
    Województwo
    59%
    Polska
    51%

Gmina Bodzechów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

  • Finanse publiczne w pigułcenull

  • Suma wydatków z budżetu gminy Bodzechów wyniosła w 2022 roku 85,9 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 20.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Bodzechów - 21.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.5%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,6 mln złotych, czyli 17,0% wydatków ogółem.

    Suma dochodów do budżetu gminy Bodzechów wyniosła w 2022 roku 84,9 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 15.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (23.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.6%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.8%). W budżecie gminy Bodzechów wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 929 złotych na mieszkańca (13,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,4 złotych na mieszkańca (0,1%).
  • Wydatki budżetu w gminie Bodzechów według działów klasyfikacji budżetowejnull

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Bodzechów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Bodzechów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wydatki budżetu gminy Bodzechów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    44,6 mln

    3,3 tys(100%)

    45,5 mln

    3,3 tys(100%)

    52,0 mln

    3,8 tys(100%)

    73,4 mln

    5,4 tys(100%)

    70,5 mln

    5,3 tys(100%)

    70,1 mln

    5,4 tys(100%)

    71,3 mln

    5,6 tys(100%)

    85,9 mln

    6,7 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    15,5 mln

    1,1 tys(34.7%)

    15,3 mln

    1,1 tys(33.6%)

    17,0 mln

    1,3 tys(32.6%)

    19,3 mln

    1,4 tys(26.3%)

    16,1 mln

    1,2 tys(22.8%)

    15,8 mln

    1,2 tys(22.5%)

    18,1 mln

    1,4 tys(25.4%)

    18,7 mln

    1,5 tys(21.8%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    6,3 mln

    463(14.1%)

    5,0 mln

    372(11.1%)

    5,6 mln

    413(10.7%)

    7,2 mln

    535(9.8%)

    6,6 mln

    497(9.4%)

    6,2 mln

    474(8.9%)

    8,2 mln

    625(11.5%)

    10,8 mln

    843(12.5%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    103,7 tys

    7,6(0.2%)

    4,9 tys

    0,4(0%)

    70,1 tys

    5,2(0.1%)

    57,4 tys

    4,3(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    10,0 mln

    787(11.7%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    3,3 mln

    245(7.5%)

    4,1 mln

    303(9%)

    4,4 mln

    325(8.5%)

    4,7 mln

    350(6.4%)

    4,9 mln

    371(7%)

    5,1 mln

    391(7.3%)

    5,7 mln

    438(8.1%)

    9,6 mln

    751(11.2%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    2,4 mln

    177(5.4%)

    2,2 mln

    165(4.9%)

    2,5 mln

    188(4.9%)

    2,6 mln

    194(3.6%)

    2,9 mln

    219(4.1%)

    2,4 mln

    186(3.5%)

    3,8 mln

    289(5.3%)

    7,7 mln

    605(9%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    7,7 mln

    568(17.3%)

    14,4 mln

    1,1 tys(31.7%)

    2,0 mln

    147(3.8%)

    2,5 mln

    183(3.4%)

    3,2 mln

    241(4.6%)

    3,6 mln

    275(5.2%)

    3,6 mln

    278(5.1%)

    4,9 mln

    385(5.7%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    5,1 mln

    373(11.4%)

    797,7 tys

    58,9(1.8%)

    2,3 mln

    172(4.5%)

    18,4 mln

    1,4 tys(25.1%)

    14,1 mln

    1,1 tys(20%)

    13,0 mln

    988(18.6%)

    6,1 mln

    463(8.5%)

    4,1 mln

    321(4.8%)

    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

    [Dział 400]

    1,1 mln

    82,9(2.5%)

    1,3 mln

    94,1(2.8%)

    1,2 mln

    90,6(2.4%)

    1,4 mln

    105(1.9%)

    1,6 mln

    117(2.2%)

    1,9 mln

    144(2.7%)

    1,8 mln

    140(2.6%)

    2,2 mln

    174(2.6%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    1,1 mln

    80,1(2.4%)

    632,3 tys

    46,7(1.4%)

    892,0 tys

    66,0(1.7%)

    1,4 mln

    104(1.9%)

    1,2 mln

    87,3(1.7%)

    968,2 tys

    73,5(1.4%)

    875,0 tys

    66,7(1.2%)

    1,2 mln

    91,2(1.4%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    374,6 tys

    27,6(0.8%)

    298,8 tys

    22,1(0.7%)

    411,7 tys

    30,5(0.8%)

    471,2 tys

    35,0(0.6%)

    2,5 mln

    191(3.6%)

    841,5 tys

    63,9(1.2%)

    2,1 mln

    163(3%)

    1,0 mln

    78,4(1.2%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    178,0 tys

    13,1(0.4%)

    250,7 tys

    18,5(0.6%)

    607,6 tys

    44,9(1.2%)

    433,3 tys

    32,2(0.6%)

    288,3 tys

    21,6(0.4%)

    217,1 tys

    16,5(0.3%)

    678,8 tys

    51,7(1%)

    644,3 tys

    50,4(0.7%)

    Obsługa długu publicznego

    [Dział 757]

    254,9 tys

    18,7(0.6%)

    190,9 tys

    14,1(0.4%)

    133,0 tys

    9,8(0.3%)

    160,6 tys

    11,9(0.2%)

    205,0 tys

    15,4(0.3%)

    171,9 tys

    13,0(0.2%)

    133,4 tys

    10,2(0.2%)

    325,3 tys

    25,5(0.4%)

    Informatyka

    [Dział 720]

    164,8 tys

    12,1(0.4%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    63,2 tys

    4,7(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    319,2 tys

    25,0(0.4%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    226,6 tys

    16,7(0.5%)

    220,4 tys

    16,3(0.5%)

    253,7 tys

    18,8(0.5%)

    218,7 tys

    16,2(0.3%)

    277,3 tys

    20,8(0.4%)

    188,0 tys

    14,3(0.3%)

    157,0 tys

    12,0(0.2%)

    306,7 tys

    24,0(0.4%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    111,0 tys

    8,2(0.2%)

    277,8 tys

    20,5(0.6%)

    193,3 tys

    14,3(0.4%)

    253,6 tys

    18,8(0.3%)

    272,1 tys

    20,4(0.4%)

    107,9 tys

    8,2(0.2%)

    117,9 tys

    9,0(0.2%)

    154,0 tys

    12,1(0.2%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    527,1 tys

    38,8(1.2%)

    400,9 tys

    29,6(0.9%)

    400,6 tys

    29,6(0.8%)

    400,2 tys

    29,7(0.5%)

    515,1 tys

    38,7(0.7%)

    531,7 tys

    40,3(0.8%)

    559,2 tys

    42,6(0.8%)

    104,5 tys

    8,2(0.1%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    121,9 tys

    9,0(0.3%)

    14,2 tys

    1,1(0%)

    2,8 tys

    0,2(0%)

    126,1 tys

    9,4(0.2%)

    127,2 tys

    9,5(0.2%)

    108,4 tys

    8,2(0.2%)

    2,8 tys

    0,2(0%)

    2,8 tys

    0,2(0%)

    Turystyka

    [Dział 630]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    3,3 tys

    0,2(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    0,0

    0,0(0%)

    18,9 tys

    1,4(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    23,2 tys

    1,7(0%)

    13,5 tys

    1,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  • Dochody budżetu w gminie Bodzechów według działów klasyfikacji budżetowejnull

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Bodzechów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Bodzechów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dochody budżetu gminy Bodzechów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    44,5 mln

    3,3 tys(100%)

    50,3 mln

    3,7 tys(100%)

    53,2 mln

    3,9 tys(100%)

    66,6 mln

    4,9 tys(100%)

    71,4 mln

    5,3 tys(100%)

    76,1 mln

    5,9 tys(100%)

    73,7 mln

    5,8 tys(100%)

    84,9 mln

    6,7 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    15,3 mln

    1,1 tys(34.4%)

    15,5 mln

    1,1 tys(30.9%)

    15,5 mln

    1,1 tys(29.2%)

    15,7 mln

    1,2 tys(23.5%)

    16,8 mln

    1,3 tys(23.6%)

    20,5 mln

    1,6 tys(26.9%)

    22,6 mln

    1,7 tys(30.7%)

    20,3 mln

    1,6 tys(23.9%)

    Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

    [Dział 756]

    12,1 mln

    891(27.3%)

    12,9 mln

    954(25.7%)

    13,7 mln

    1,0 tys(25.8%)

    14,7 mln

    1,1 tys(22.1%)

    16,2 mln

    1,2 tys(22.7%)

    15,4 mln

    1,2 tys(20.3%)

    17,2 mln

    1,3 tys(23.3%)

    18,4 mln

    1,4 tys(21.6%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    82,1 tys

    6,0(0.2%)

    0,0

    0,0(0%)

    15,8 tys

    1,2(0%)

    14,2 tys

    1,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    10,0 mln

    787(11.8%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    2,7 mln

    195(6%)

    2,2 mln

    163(4.4%)

    3,0 mln

    222(5.6%)

    3,3 mln

    245(5%)

    2,2 mln

    168(3.1%)

    2,8 mln

    214(3.7%)

    3,6 mln

    275(4.9%)

    5,5 mln

    430(6.5%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    831,1 tys

    61,1(1.9%)

    168,6 tys

    12,5(0.3%)

    381,3 tys

    28,2(0.7%)

    747,5 tys

    55,5(1.1%)

    1,0 mln

    75,5(1.4%)

    434,2 tys

    33,0(0.6%)

    447,1 tys

    34,1(0.6%)

    4,9 mln

    385(5.8%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    6,9 mln

    506(15.5%)

    13,6 mln

    1,0 tys(27%)

    1,2 mln

    86,8(2.2%)

    1,3 mln

    97,6(2%)

    2,2 mln

    167(3.1%)

    2,2 mln

    166(2.9%)

    2,2 mln

    165(2.9%)

    3,2 mln

    254(3.8%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    2,9 mln

    210(6.4%)

    3,0 mln

    223(6%)

    2,4 mln

    180(4.6%)

    13,3 mln

    986(19.9%)

    10,8 mln

    813(15.2%)

    12,7 mln

    965(16.7%)

    2,7 mln

    204(3.6%)

    2,8 mln

    218(3.3%)

    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

    [Dział 400]

    1,3 mln

    98,3(3%)

    1,4 mln

    101(2.7%)

    1,3 mln

    99,7(2.5%)

    1,5 mln

    113(2.3%)

    1,5 mln

    110(2%)

    1,5 mln

    115(2%)

    1,6 mln

    122(2.2%)

    2,7 mln

    211(3.2%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    1,2 mln

    85,9(2.6%)

    1,0 mln

    77,0(2.1%)

    1,2 mln

    86,1(2.2%)

    1,3 mln

    98,3(2%)

    3,5 mln

    259(4.8%)

    1,3 mln

    101(1.7%)

    1,4 mln

    106(1.9%)

    1,3 mln

    104(1.6%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    248,0 tys

    18,2(0.6%)

    279,1 tys

    20,6(0.6%)

    222,2 tys

    16,4(0.4%)

    405,6 tys

    30,1(0.6%)

    311,6 tys

    23,4(0.4%)

    258,9 tys

    19,6(0.3%)

    2,8 mln

    213(3.8%)

    1,3 mln

    98,5(1.5%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    266,2 tys

    19,6(0.6%)

    125,8 tys

    9,3(0.2%)

    146,3 tys

    10,8(0.3%)

    660,9 tys

    49,1(1%)

    1,1 mln

    80,8(1.5%)

    86,7 tys

    6,6(0.1%)

    112,7 tys

    8,6(0.2%)

    434,5 tys

    34,0(0.5%)

    Informatyka

    [Dział 720]

    137,9 tys

    10,1(0.3%)

    112

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    50,6 tys

    3,8(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    395,3 tys

    31,0(0.5%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    253,3 tys

    18,6(0.6%)

    2,6 tys

    0,2(0%)

    6,0 tys

    0,4(0%)

    814

    0,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    90,0

    0,0(0%)

    7,7 tys

    0,6(0%)

    85,5 tys

    6,7(0.1%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    195,6 tys

    14,4(0.4%)

    95,2 tys

    7,0(0.2%)

    44,0 tys

    3,3(0.1%)

    34,9 tys

    2,6(0.1%)

    71,3 tys

    5,4(0.1%)

    82,3 tys

    6,2(0.1%)

    65,4 tys

    5,0(0.1%)

    75,6 tys

    5,9(0.1%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    199,9 tys

    14,8(0.4%)

    0,0

    0,0(0%)

    25,7 tys

    1,9(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    9,0 tys

    0,7(0%)

    Leśnictwo

    [Dział 020]

    2,1 tys

    0,2(0%)

    2,0 tys

    0,1(0%)

    1,5 tys

    0,1(0%)

    1,9 tys

    0,1(0%)

    2,1 tys

    0,2(0%)

    2,6 tys

    0,2(0%)

    2,6 tys

    0,2(0%)

    4,4 tys

    0,3(0%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    3,1 tys

    0,2(0%)

    1,1 tys

    0,1(0%)

    14,3 tys

    1,1(0%)

    910

    0,1(0%)

    1,7 tys

    0,1(0%)

    2,5 tys

    0,2(0%)

    38,4 tys

    2,9(0.1%)

    3,4 tys

    0,3(0%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    121,9 tys

    9,0(0.3%)

    14,2 tys

    1,1(0%)

    2,8 tys

    0,2(0%)

    126,1 tys

    9,4(0.2%)

    127,2 tys

    9,5(0.2%)

    108,4 tys

    8,2(0.1%)

    2,8 tys

    0,2(0%)

    2,8 tys

    0,2(0%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    49,9 tys

    3,7(0.1%)

    53,4 tys

    4,0(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    6,9 tys

    0,5(0%)

    7,0 tys

    0,5(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Bodzechów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

  • Edukacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 2 782 mieszkańców gminy Bodzechów jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 314 kobiet oraz 1 469 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 4,0% wykształcenie policealne, 11,9% średnie ogólnokształcące, a 21,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,9% mieszkańców gminy Bodzechów, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 13,0% podstawowym ukończonym. 2,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

    W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy gminy Bodzechów mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Bodzechów największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,3%) oraz zasadnicze zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,0%) oraz średnie zawodowe (24,6%).

    W roku 2022 w gminie Bodzechów mieściło się 5 przedszkoli, w których do 14 oddziałów uczęszczało 237 dzieci (117 dziewczynek oraz 120 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Bodzechów mieściły się 2 przedszkola, w których do 6 oddziałów uczęszczało 126 dzieci (65 dziewczynek oraz 61 chłopców). Dostępne były 93 miejsca.

    15,0% mieszkańców gminy Bodzechów w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,7% wśród dziewczynek i 15,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 560 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,12 dzieci w wieku przedszkolnym.

    Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 52 oddziałach uczyło się 757 uczniów (355 kobiet oraz 402 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Bodzechów placówkę miało 6 szkół podstawowych, w których w 47 oddziałach uczyło się 798 uczniów (361 kobiet oraz 437 mężczyzn).

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 77,72.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,7% mieszkańców (19,6% wśród dziewczyn i 17,8% wśród chłopaków).

    W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,9% mieszkańców gminy Bodzechów w wieku potencjalnej nauki (24,7% kobiet i 25,0% mężczyzn).

  • 20,4% Wykształcenie wyższe
  • gm. Bodzechów
    20,4%
    Województwo
    23,2%
    Polska
    25,2%
  • 24,3% Kobiety
    (wyższe)
  • 16,1% Mężczyźni
    (wyższe)
  • 37,0% Wykształcenie średnie i policealne
  • Tutaj
    37,0%
    Województwo
    35,3%
    Kraj
    35,2%
  • 38,4% Kobiety
    (średnie i policealne)
  • 35,5% Mężczyźni
    (średnie i policealne)
  • 4,0% Wykształcenie policealne
  • Gmina
    4,0%
    woj. świętokrzyskie
    3,0%
    Cały kraj
    3,3%
  • 5,5% Kobiety
    (policealne)
  • 2,2% Mężczyźni
    (policealne)
  • 11,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • Gmina
    11,9%
    świętokrzyskie
    10,9%
    Polska
    11,9%
  • 14,8% Kobiety
    (średnie ogólnokształcące)
  • 8,7% Mężczyźni
    (średnie ogólnokształcące)
  • 21,1% Wykształcenie średnie zawodowe
  • gm. Bodzechów
    21,1%
    świętokrzyskie
    21,5%
    Cała Polska
    20,0%
  • 18,1% Kobiety
    (średnie zawodowe)
  • 24,6% Mężczyźni
    (średnie zawodowe)
  • 23,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
  • Gmina
    23,9%
    świętokrzyskie
    21,7%
    Polska
    21,2%
  • 18,5% Kobiety
    (zasadnicze zawodowe)
  • 30,0% Mężczyźni
    (zasadnicze zawodowe)
  • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
  • Tutaj
    2,8%
    Województwo
    2,7%
    Cała Polska
    3,0%
  • 2,2% Kobiety
    (gimnazjalne)
  • 3,5% Mężczyźni
    (gimnazjalne)
  • 13,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
  • gm. Bodzechów
    13,0%
    Województwo
    14,1%
    Polska
    12,3%
  • 13,9% Kobiety
    (podstawowe ukończone)
  • 11,9% Mężczyźni
    (podstawowe ukończone)
  • 2,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
  • Tutaj
    2,8%
    woj. świętokrzyskie
    3,0%
    Polska
    3,1%
  • 2,6% Kobiety
    (podstawowe nieukończone)
  • 3,0% Mężczyźni
    (podstawowe nieukończone)
  • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Bodzechów
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 560 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
  • gm. Bodzechów
    560,0
    Województwo
    893,0
    Cała Polska
    927,0
  • 1,12 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
    (rok 2018)
  • Gmina
    1,12
    świętokrzyskie
    0,99
    Cała Polska
    0,89
  •  
  • 5Przedszkola
  • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
  • 0 Przedszkola specjalne
  • 14 Oddziały
  • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
  • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
  • 276 Miejsca
    (rok 2018)
  • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
    (rok 2018)
  • Wykres - Przedszkola (Gmina Bodzechów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 237 Dzieci
  • 117 Dziewczynki
    (Dzieci)
  • 120 Chłopcy
    (Dzieci)
  • 49,4%
    50,6%
  • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
  • 8 2 lata i mniej
  • 8
  • 38 3 lata
  • 38
  • 68 4 lata
  • 68
  • 66 5 lata
  • 66
  • 54 6 lat
  • 54
  • 3 7 lat i więcej
  • 3
  • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
  • 2 2 lata i mniej
  • 2
  • 22 3 lata
  • 22
  • 33 4 lata
  • 33
  • 39 5 lata
  • 39
  • 20 6 lat
  • 20
  • 1 7 lat i więcej
  • 1
  • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
  • 6 2 lata i mniej
  • 6
  • 16 3 lata
  • 16
  • 35 4 lata
  • 35
  • 27 5 lata
  • 27
  • 34 6 lat
  • 34
  • 2 7 lat i więcej
  • 2
  • 39 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
  •  
  • 12,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
  • 12,0 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,0 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 3,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
  • 3,2 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,1 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Bodzechów(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Bodzechów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Publiczne Przedszkole w Szewnie (nie ma)
    Publiczne
    41 265-60-70
    41 265-60-70
    ul. Langiewicza 3
    27-400 Szewna
    494-
    Publiczne Przedszkole w Sarnówku
    Publiczne
    41 262-09-89
    41 262-09-80
    Sarnówek Duży 11
    27-400 Sarnówek Duży
    232-
    Publiczne Przedszkole w Szwarszowicach
    Publiczne
    41 334-16-77
    41 248-41-90
    Szwarszowice 20a
    27-400 Szwarszowice
    1236
    Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia na ścieżkach nauki"
    Niepubliczne
    41 265-36-49
    41 265-36-49
    ul. Szkolna 12
    27-420 Bodzechów
    ---
    Niepubliczne Przedszkole przy parafii św. Mikołaja w Szewnie
    Niepubliczne
    41 265-18-78
    ul. Pl. ks. M. Popiela 6
    27-400 Szewna
    ---
  • Szkoły podstawowe w gminie Bodzechów
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Bodzechów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 5Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
  • 52 Oddziały
  • 757 Uczniowie
  • 355 Kobiety
    (uczniowie)
  • 402 Mężczyźni
    (uczniowie)
  • 46,9%
    53,1%
  • 91 Uczniowie w 1 klasie
  • 42 Kobiety
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 49 Mężczyźni
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 151 Absolwenci
  • 82 Kobiety
    (absolwenci)
  • 69 Mężczyźni
    (absolwenci)
  •  
  • 14,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
  • Gmina Bodzechów
    14,6
    świętokrzyskie
    14,8
    Cała Polska
    17,0
  •  
  • 71,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 63,0 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 8,3 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • 77,72 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
  • Gmina
    77,72
    Województwo
    90,62
    Cały kraj
    95,96
  • 76,80 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
  • Gmina Bodzechów
    76,80
    woj. świętokrzyskie
    89,66
    Kraj
    94,72
  • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Bodzechów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Bodzechów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  •  
  • Lista szkół podstawowych w gminie Bodzechów(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Bodzechów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Publiczna Szkoła Podstawowa w Szewnie (nie ma)
    Publiczna
    41 265-60-70
    41 265-60-70
    ul. Langiewicza 3
    27-400 Szewna
    14306-
    Publiczna Szkoła Podstawowa im.Walentego Stefańskiego w Bodzechowie (Walenty Stefański)
    Publiczna
    41 265-36-49
    41 265-36-49
    ul. Szkolna 12
    27-420 Bodzechów
    1222523
    Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowie (Jan Brzechwa)
    Publiczna
    41 260-07-34
    41 200-93-37
    ul. Spacerowa 2
    27-400 Chmielów
    812215
    Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w Sarnówku (Jan Paweł II)
    Publiczna
    41 262-09-89
    41 262-09-89
    Sarnówek Duży 11
    27-400 Sarnówek Duży
    678-
    Publiczna Szkoła Podstawowa im.I Brygady Armii Ludowej Ziemi Kieleckiej w Szwarszowicach (I Brygada Armii Ludowej Ziemi Kieleckiej)
    Publiczna
    41 334-16-77
    41 248-41-90
    Szwarszowice 20a
    27-400 Szwarszowice
    66611
    Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłkowie
    Publiczna
    41 265-42-54
    41 265-42-54
    ul. Szkolna 13
    27-400 Miłków
    75412
  • Edukacyjne grupy wieku w gminie Bodzechów
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

    (Dane powiatowe)
  • 15,0% Populacja w wieku 3-6 lat
  • 14,7% Kobiety
    (w wieku 3-6 lat)
  • 15,2% Mężczyźni
    (w wieku 3-6 lat)
  • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
  • 26,6% Kobiety
    (w wieku 7-12 lat)
  • 27,7% Mężczyźni
    (w wieku 7-12 lat)
  • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
  • 14,4% Kobiety
    (w wieku 13-15 lat)
  • 14,2% Mężczyźni
    (w wieku 13-15 lat)
  • 18,7% Populacja w wieku 16-18 lat
  • 19,6% Kobiety
    (w wieku 16-18 lat)
  • 17,8% Mężczyźni
    (w wieku 16-18 lat)
  • 24,9% Populacja w wieku 19-24 lat
  • 24,7% Kobiety
    (w wieku 19-24 lat)
  • 25,0% Mężczyźni
    (w wieku 19-24 lat)
  • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Bodzechów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Bodzechów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Bodzechów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Bodzechów - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

  • Baza noclegowa w gminie Bodzechów

  • Według danych GUS z 2022 roku w gminie Bodzechów znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

    Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
    • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1


    Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
    • pochylnia wjazdowa: 1
    • drzwi automatycznie otwierane: 1


    Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
    • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 210)
    • z nagłośnieniem: 1
    • z projektorem multimedialnym: 1
    • z ekranem: 1
    • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
    • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
    • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  • Muzea w gminie Bodzechów
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 w gminie Bodzechów działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 39 065 zwiedzających, co daje 30 668 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

    Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biblioteki publiczne w gminie Bodzechów
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 w gminie Bodzechów działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 58 489 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

    Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 44 230 wolumenów.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
    • dostępne dla czytelników: 8
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
    • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2


  • Kluby sportowe w gminie Bodzechów
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w gminie Bodzechów działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 162 członków. Zarejestrowano 151 ćwiczących (mężczyźni: 111, kobiety: 40, chłopcy do lat 18: 111, dziewczęta do lat 18: 40). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (1).

    Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Bodzechów w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Bodzechów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Bodzechów i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

  • Transport i komunikacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w gminie Bodzechów odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 54,8 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 7,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

    W 2022 roku w gminie Bodzechów znajdowało się 7 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

    Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ostrowieckiego.

    Powiat ostrowiecki - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w gminie Bodzechów
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 7 Wypadki drogowe
    (rok 2022)
  • 1 Ofiary śmiertelne
    (rok 2022)
  • 8 Ranni
    (rok 2022)
  • 1 Lekko ranni
  • 7 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w gminie Bodzechów w latach 2010 - 2022,
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
  • 54,81 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
    (rok 2022)
  • gm. Bodzechów
    54,8
    świętokrzyskie
    55,1
    Cała Polska
    56,5
  • 7,83 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
    (rok 2022)
  • Gmina
    7,8
    woj. świętokrzyskie
    5,7
    Cały kraj
    5,0
  • 62,64 Ranni na 100 tys. ludności
    (rok 2022)
  • Gmina Bodzechów
    62,6
    świętokrzyskie
    64,6
    Polska
    65,5
  • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
    (rok 2022)
  • Gmina Bodzechów
    14,3
    Województwo
    10,3
    Cała Polska
    8,9
  • 114,29 Ranni na 100 wypadków
    (rok 2022)
  • Gmina Bodzechów
    114,3
    świętokrzyskie
    117,3
    Polska
    116,0
  • Transport niepubliczny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 7 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 0 km  Będących pod zarządem gminy
  • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 7 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Bodzechów w latach 2013 - 2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 548,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Tutaj
    548,5 km
    woj. świętokrzyskie
    382,3 km
    Cała Polska
    633,6 km
  • 5,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • Tutaj
    5,3 km
    Województwo
    3,8 km
    Cała Polska
    5,3 km