Gmina Szerzyny w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Szerzyny - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Szerzyny to gmina wiejska. Należy do województwa małopolskiego, powiatu tarnowskiego. Gmina Szerzyny ma 7 469 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 3,7% ludności powiatu. Gmina stanowi 5,8% powierzchni powiatu.
 • 7 469 Liczba mieszkańców
 • 82,0 km² Powierzchnia
 • 92 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 14 Numer kierunkowy
 • KTA Tablice rejestracyjne
 • Grzegorz Gotfryd Wójt gminy
Gmina Szerzyny na mapie
Identyfikatory
 • 21.245349.8090 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1216162
Herb gminy Szerzyny
Gmina Szerzyny herb

Gmina Szerzyny - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
38-245Poczta Filia UP Szerzyny
38-246Poczta Szerzyny
38-247Poczta Filia UP Szerzyny

Gmina Szerzyny - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Szerzyny)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Szerzyny
(14) 651-73-00
(14) 651-79-01
Szerzyny 521
38-246 Szerzyny
ZUS Oddział w Tarnowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kościuszki 32
33-100 Tarnów

Gmina Szerzyny - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Szerzyny

Gmina Szerzyny - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Szerzyny ma 7 469 mieszkańców, z czego 49,7% stanowią kobiety, a 50,3% mężczyźni. W latach 2003-2023 liczba mieszkańców zmalała o 10,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Szerzyny zawarli w 2022 roku 34 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  30,0% mieszkańców gminy Szerzyny jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 3,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,7% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Szerzyny ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -31. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,11 na 1000 mieszkańców gminy Szerzyny. W 2022 roku urodziło się 60 dzieci, w tym 51,7% dziewczynek i 48,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 263 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,84 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 39,1% zgonów w gminie Szerzyny spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,5% zgonów w gminie Szerzyny były nowotwory, a 4,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Szerzyny przypada 12.08 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 28 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 59 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Szerzyny -31. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 7 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  59,6% mieszkańców gminy Szerzyny jest w wieku produkcyjnym, 19,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 7 469 Liczba mieszkańców
 • 3 711 Kobiety
 • 3 758 Mężczyźni
 • 49,7%
  50,3%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Szerzyny w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Szerzyny w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Szerzyny w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,7 lat
  Województwo
  41,2 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 42,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Szerzyny, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Szerzyny,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Szerzyny,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Szerzyny,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,0%
  Małopolskie
  30,2%
  Polska
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 35,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,4% Żonaci/Zamężne
 • gm. Szerzyny
  58,4%
  Małopolskie
  56,1%
  Polska
  54,0%
 • 58,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,7% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Szerzyny
  7,8%
  Województwo
  7,7%
  Kraj
  8,5%
 • 13,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  3,7%
  woj. małopolskie
  5,7%
  Polska
  7,6%
 • 3,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Gmina Szerzyny
  0,1%
  woj. małopolskie
  0,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Szerzyny w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina
  4,5
  Małopolskie
  4,5
  Cały kraj
  4,1
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina Szerzyny
  0,9
  woj. małopolskie
  1,2
  Polska
  1,6
 • 34 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Szerzyny w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -31 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -21 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,11 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -4,1
  Województwo
  -1,4
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Szerzyny w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Szerzyny w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Szerzyny w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Szerzyny w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60 Urodzenia żywe
 • 31 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 29 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,7%
  48,3%
 • 8,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Szerzyny
  8,0
  Małopolskie
  9,1
  Cały kraj
  8,1
 • 36,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Szerzyny
  36,6
  woj. małopolskie
  38,0
  Kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 102 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 263 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 219 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 306 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 263 g
  woj. małopolskie
  3 313 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 90 Waga 4000g - 4499g
 • 90
 • 446 Waga 3500g - 3999g
 • 446
 • 733 Waga 3000g - 3499g
 • 733
 • 301 Waga 2500g - 2999g
 • 301
 • 79 Waga 2000g - 2499g
 • 79
 • 21 Waga 1500g - 1999g
 • 21
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 6 Waga poniżej 600g
 • 6
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,31
  Małopolskie
  1,29
  Kraj
  1,26
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,64
  woj. małopolskie
  0,63
  Polska
  0,61
 • 0,84 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,84
  Województwo
  0,86
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Szerzyny w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 91 Zgony
 • 41 Kobiety
  (Zgony)
 • 50 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,1%
  54,9%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 12,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,1
  woj. małopolskie
  10,5
  Cała Polska
  11,9
 • 119,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  119,4
  Województwo
  115,7
  Polska
  147,0
 • 4,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  4,7
  Małopolskie
  2,8
  Polska
  3,8
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,5
  Województwo
  2,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tarnowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  39,1%
  Województwo
  41,2%
  Polska
  36,0%
 • 22,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Szerzyny
  22,5%
  woj. małopolskie
  25,4%
  Polska
  23,6%
 • 4,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Szerzyny
  4,6%
  Województwo
  5,3%
  Cała Polska
  6,7%
 • 165 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  17,4
  Cały kraj
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  69,8
  Cały kraj
  70,6
 • 229,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Szerzyny
  229,1
  Województwo
  266,5
  Cała Polska
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  248,5
  Cały kraj
  253,9
 • 398,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 425,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 369,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Szerzyny
  398,0
  Województwo
  431,8
  Polska
  426,2
 • 60,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 122,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Szerzyny
  60,8
  woj. małopolskie
  61,4
  Cała Polska
  62,9
 • 21,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  21,1
  woj. małopolskie
  34,0
  Cała Polska
  33,8
 • 5,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Szerzyny
  5,0
  woj. małopolskie
  6,1
  Cały kraj
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Szerzyny
  0,5%
  woj. małopolskie
  0,6%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 28 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 59 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 37 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -33 Saldo migracji
 • -26 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -31 Saldo migracji wewnętrznych
 • -24 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Szerzyny w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Szerzyny, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Szerzyny - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Szerzyny oddano do użytku 18 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,39 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Szerzyny to 2 177 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 289 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Szerzyny to 5,56 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Szerzyny to 160,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,57% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 86,27% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,10% mieszkań posiada łazienkę, 81,26% korzysta z centralnego ogrzewania, a 88,61% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tarnowskiego.

  Powiat tarnowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 177 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 289,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  289,30
  Małopolskie
  385,20
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2003-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 88,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Szerzyny
  88,20 m2
  woj. małopolskie
  80,60 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 25,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  25,50 m2
  Małopolskie
  31,00 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2003-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,36 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  4,36
  woj. małopolskie
  3,98
  Polska
  3,83
 • 3,46 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Szerzyny
  3,46
  Małopolskie
  2,60
  Polska
  2,42
 • 0,79 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,79
  Małopolskie
  0,65
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2003-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 18 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,39 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  2,39
  woj. małopolskie
  6,96
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2003-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 100 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,56 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,56
  Województwo
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 13,29 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Szerzyny
  13,29
  woj. małopolskie
  28,13
  Kraj
  24,56
 • 2 892 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 160,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Szerzyny
  160,7 m2
  Województwo
  97,5 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,38 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Szerzyny
  0,38 m2
  Małopolskie
  0,68 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2003-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Szerzyny
  97,57%
  Małopolskie
  97,78%
  Polska
  97,75%
 • 86,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  86,27%
  woj. małopolskie
  96,13%
  Cały kraj
  95,18%
 • 83,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  83,10%
  Małopolskie
  95,21%
  Polska
  93,75%
 • 81,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  81,26%
  Małopolskie
  86,21%
  Cała Polska
  85,83%
 • 88,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  88,61%
  Małopolskie
  67,24%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2003-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Szerzyny - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Szerzyny na 1000 mieszkańców pracuje 71osób . 57,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Szerzyny wynosiło w 2023 roku 6,7% (6,7% wśród kobiet i 6,7% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Szerzyny wynosiło 5 010,43 PLN, co odpowiada 74.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Szerzyny 587 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 42 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -545.

  31,1% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Szerzyny pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,2% w przemyśle i budownictwie, a 19,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 71 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Szerzyny
  71,0
  woj. małopolskie
  254,0
  Cały kraj
  259,0
 • 8,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 11,3% Kobiety
 • 6,5% Mężczyźni
 • Gmina
  6,7%
  Małopolskie
  4,2%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Szerzyny w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Szerzyny w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Szerzyny w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 517 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Szerzyny
  5 010 PLN
  Województwo
  6 825 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Szerzyny w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 587 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 42 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -545 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,07 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 31,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 31,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,2% Przemysł i budownictwo
 • 14,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,3% Pozostałe
 • 35,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Szerzyny w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 539 Pracujący ogółem
 • 310 Kobiety
 • 229 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Szerzyny w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,6% W wieku produkcyjnym
 • 54,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Szerzyny, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  67,8
  woj. małopolskie
  67,1
  Cała Polska
  69,0
 • 34,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  34,4
  Małopolskie
  35,0
  Polska
  38,2
 • 103,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  103,0
  woj. małopolskie
  109,4
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Szerzyny - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Szerzyny w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 503 podmioty gospodarki narodowej, z czego 439 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 46 nowych podmiotów, a 24 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (56) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (30) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (35) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (15) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Szerzyny najwięcej (6) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (486) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 53,1% (267) podmiotów, a 46,1% (232) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Szerzyny najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Przetwórstwo przemysłowe (35.8%) oraz Budownictwo (23.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 503 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 267 Przemysł i budownictwo
 • 232 Pozostała działalność
 • 46 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Szerzyny w 2023 roku
 • 24 Podmioty wyrejestrowane w gminie Szerzyny w 2023 roku
 • 439 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 486 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 486
 • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 17
 • 503 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 503
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 7 Spółki handlowe ogółem
 • 7
 • 6  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 6
 • 6 Spółki cywilne ogółem
 • 6
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 439 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 157 Przetwórstwo przemysłowe
 • 157
 • 103 Budownictwo
 • 103
 • 68 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 68
 • 31 Transport i gospodarka magazynowa
 • 31
 • 17 Pozostała działalność
 • 17
 • 14 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 14
 • 12 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 12
 • 12 Informacja i komunikacja
 • 12
 • 11 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 11
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Szerzyny - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Szerzyny stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 201 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 26,75 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Szerzyny wynosi 88,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Szerzyny najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 19,61 (wykrywalność 91%) oraz przeciwko mieniu - 8,10 (wykrywalność 68%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze kryminalnym - 4,33 (68%), drogowe - 1,66 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Szerzyny.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Szerzyny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 201 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 201
 • 33 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 33
 • 148 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 148
 • 12 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 12
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 61 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 61
 • 26,75 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Szerzyny
  26,75
  Województwo
  21,90
  Cały kraj
  22,81
 • 4,33 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  4,33
  woj. małopolskie
  12,25
  Polska
  12,98
 • 19,61 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Szerzyny
  19,61
  woj. małopolskie
  6,74
  Polska
  6,99
 • 1,66 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,66
  Małopolskie
  1,39
  Cały kraj
  1,82
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Szerzyny
  0,17
  Małopolskie
  0,26
  Cała Polska
  0,35
 • 8,10 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Szerzyny
  8,10
  woj. małopolskie
  10,41
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Szerzyny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  89%
  woj. małopolskie
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  69%
  woj. małopolskie
  71%
  Polska
  63%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Szerzyny
  92%
  Województwo
  72%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Szerzyny
  99%
  woj. małopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Szerzyny
  91%
  Małopolskie
  82%
  Kraj
  88%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Szerzyny
  68%
  Małopolskie
  56%
  Cały kraj
  51%

Gmina Szerzyny - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Szerzyny wyniosła w 2022 roku 63,8 mln złotych, co daje 8,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 38.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Szerzyny - 29% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12.7%) oraz na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (10.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 19,3 mln złotych, czyli 30,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Szerzyny wyniosła w 2022 roku 61,5 mln złotych, co daje 8,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 28.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (35%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (13.5%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (12.1%). W budżecie gminy Szerzyny wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 798 złotych na mieszkańca (9,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,9 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Szerzyny według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Szerzyny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Szerzyny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Szerzyny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,7 mln

  3,2 tys(100%)

  31,5 mln

  3,9 tys(100%)

  37,3 mln

  4,7 tys(100%)

  42,6 mln

  5,4 tys(100%)

  38,9 mln

  4,9 tys(100%)

  44,2 mln

  5,7 tys(100%)

  46,5 mln

  6,1 tys(100%)

  63,8 mln

  8,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,0 mln

  1,2 tys(38.7%)

  10,5 mln

  1,3 tys(33.3%)

  10,3 mln

  1,3 tys(27.7%)

  10,2 mln

  1,3 tys(23.9%)

  11,1 mln

  1,4 tys(28.4%)

  15,0 mln

  1,9 tys(33.9%)

  15,6 mln

  2,0 tys(33.5%)

  18,5 mln

  2,5 tys(29%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,2 mln

  277(8.6%)

  2,7 mln

  335(8.4%)

  4,8 mln

  608(12.9%)

  5,9 mln

  744(13.9%)

  3,2 mln

  405(8.3%)

  2,8 mln

  356(6.4%)

  4,5 mln

  578(9.7%)

  8,1 mln

  1,1 tys(12.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  276,4 tys

  34,5(1.1%)

  544,0 tys

  68,4(1.7%)

  1,3 mln

  160(3.4%)

  726,7 tys

  91,1(1.7%)

  296,3 tys

  37,3(0.8%)

  145,2 tys

  18,4(0.3%)

  282,3 tys

  36,1(0.6%)

  7,0 mln

  926(10.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,5 mln

  311(9.7%)

  2,8 mln

  350(8.8%)

  3,6 mln

  451(9.6%)

  3,6 mln

  447(8.4%)

  3,6 mln

  447(9.1%)

  3,8 mln

  480(8.6%)

  3,9 mln

  505(8.5%)

  5,2 mln

  685(8.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,0 mln

  499(15.5%)

  9,6 mln

  1,2 tys(30.4%)

  1,4 mln

  172(3.7%)

  1,8 mln

  228(4.3%)

  1,6 mln

  200(4.1%)

  1,7 mln

  212(3.8%)

  1,9 mln

  237(4%)

  5,0 mln

  671(7.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  16,2 tys

  2,0(0.1%)

  16,0 tys

  2,0(0.1%)

  26,6 tys

  3,3(0.1%)

  25,1 tys

  3,2(0.1%)

  36,6 tys

  4,6(0.1%)

  183,0 tys

  23,2(0.4%)

  30,7 tys

  3,9(0.1%)

  4,2 mln

  557(6.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,9 mln

  483(15%)

  2,3 mln

  295(7.4%)

  3,3 mln

  417(8.9%)

  7,4 mln

  925(17.3%)

  2,1 mln

  261(5.3%)

  3,8 mln

  479(8.5%)

  4,5 mln

  571(9.6%)

  3,2 mln

  429(5.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  149,6 tys

  18,7(0.6%)

  792,8 tys

  99,7(2.5%)

  149,6 tys

  18,8(0.4%)

  353,6 tys

  44,3(0.8%)

  2,2 mln

  280(5.7%)

  1,3 mln

  164(2.9%)

  965,7 tys

  124(2.1%)

  1,4 mln

  191(2.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  715,9 tys

  89,5(2.8%)

  812,3 tys

  102(2.6%)

  766,0 tys

  96,3(2.1%)

  927,4 tys

  116(2.2%)

  934,2 tys

  118(2.4%)

  828,4 tys

  105(1.9%)

  846,7 tys

  108(1.8%)

  1,0 mln

  139(1.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  102,3 tys

  12,8(0.4%)

  97,5 tys

  12,3(0.3%)

  166,6 tys

  20,9(0.4%)

  261,0 tys

  32,7(0.6%)

  401,1 tys

  50,5(1%)

  227,0 tys

  28,8(0.5%)

  189,1 tys

  24,2(0.4%)

  859,8 tys

  114(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  773,5 tys

  96,6(3%)

  361,4 tys

  45,4(1.1%)

  428,4 tys

  53,8(1.1%)

  368,0 tys

  46,1(0.9%)

  344,8 tys

  43,4(0.9%)

  570,9 tys

  72,4(1.3%)

  307,0 tys

  39,3(0.7%)

  694,2 tys

  92,3(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  485,9 tys

  60,7(1.9%)

  567,8 tys

  71,4(1.8%)

  787,1 tys

  98,9(2.1%)

  637,8 tys

  80,0(1.5%)

  1,2 mln

  154(3.1%)

  536,0 tys

  67,9(1.2%)

  766,3 tys

  98,1(1.6%)

  656,8 tys

  87,3(1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,0 tys

  4,1(0.1%)

  14,3 tys

  1,8(0%)

  287,2 tys

  38,2(0.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  7,5 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  86,0 tys

  10,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,9 tys

  4,7(0.1%)

  208,2 tys

  27,7(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  324,4 tys

  40,5(1.3%)

  274,2 tys

  34,5(0.9%)

  267,2 tys

  33,6(0.7%)

  332,7 tys

  41,7(0.8%)

  463,0 tys

  58,3(1.2%)

  426,2 tys

  54,0(1%)

  462,8 tys

  59,3(1%)

  168,0 tys

  22,3(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  89,9 tys

  11,2(0.3%)

  90,2 tys

  11,3(0.3%)

  90,2 tys

  11,3(0.2%)

  85,6 tys

  10,7(0.2%)

  85,2 tys

  10,7(0.2%)

  49,7 tys

  6,3(0.1%)

  125,0 tys

  16,0(0.3%)

  164,2 tys

  21,8(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  211,3 tys

  26,4(0.8%)

  70,7 tys

  8,9(0.2%)

  43,6 tys

  5,5(0.1%)

  11,5 tys

  1,4(0%)

  24,8 tys

  3,1(0.1%)

  67,4 tys

  8,5(0.2%)

  53,4 tys

  6,8(0.1%)

  118,0 tys

  15,7(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  53,3 tys

  6,7(0.2%)

  6,4 tys

  0,8(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  67,9 tys

  8,5(0.2%)

  58,6 tys

  7,4(0.2%)

  65,0 tys

  8,2(0.1%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,1 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,1(0%)

  420

  0,1(0%)

  350

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  739

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  740

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Szerzyny według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Szerzyny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Szerzyny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Szerzyny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,8 mln

  3,2 tys(100%)

  30,2 mln

  3,8 tys(100%)

  34,1 mln

  4,3 tys(100%)

  35,6 mln

  4,5 tys(100%)

  41,9 mln

  5,3 tys(100%)

  47,4 mln

  6,2 tys(100%)

  48,5 mln

  6,4 tys(100%)

  61,5 mln

  8,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,6 mln

  1,7 tys(52.6%)

  14,0 mln

  1,8 tys(46.2%)

  14,6 mln

  1,8 tys(42.8%)

  15,1 mln

  1,9 tys(42.3%)

  16,0 mln

  2,0 tys(38.2%)

  21,7 mln

  2,7 tys(45.8%)

  22,3 mln

  2,9 tys(46%)

  21,6 mln

  2,9 tys(35%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,4 mln

  419(13%)

  3,6 mln

  451(11.9%)

  3,9 mln

  492(11.5%)

  4,4 mln

  552(12.4%)

  4,9 mln

  619(11.7%)

  5,0 mln

  630(10.5%)

  5,5 mln

  710(11.4%)

  8,3 mln

  1,1 tys(13.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  238,1 tys

  29,7(0.9%)

  157,6 tys

  19,8(0.5%)

  148,6 tys

  18,7(0.4%)

  286,5 tys

  35,9(0.8%)

  255,2 tys

  32,1(0.6%)

  174,9 tys

  22,2(0.4%)

  304,7 tys

  39,0(0.6%)

  7,5 mln

  990(12.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  679,5 tys

  84,9(2.6%)

  884,6 tys

  111(2.9%)

  1,6 mln

  200(4.7%)

  2,7 mln

  337(7.5%)

  2,0 mln

  257(4.9%)

  642,3 tys

  81,4(1.4%)

  2,0 mln

  256(4.1%)

  5,9 mln

  782(9.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  627,7 tys

  78,4(2.4%)

  635,0 tys

  79,8(2.1%)

  610,1 tys

  76,7(1.8%)

  668,8 tys

  83,9(1.9%)

  664,4 tys

  83,6(1.6%)

  1,7 mln

  215(3.6%)

  1,6 mln

  199(3.2%)

  3,8 mln

  511(6.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  401(12.4%)

  8,7 mln

  1,1 tys(28.7%)

  420,1 tys

  52,8(1.2%)

  707,4 tys

  88,7(2%)

  475,6 tys

  59,9(1.1%)

  562,9 tys

  71,4(1.2%)

  637,8 tys

  81,7(1.3%)

  2,9 mln

  390(4.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,1 mln

  388(12%)

  1,4 mln

  172(4.5%)

  2,2 mln

  277(6.5%)

  935,5 tys

  117(2.6%)

  4,6 mln

  574(10.9%)

  2,4 mln

  298(5%)

  2,5 mln

  324(5.2%)

  1,8 mln

  234(2.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  8,0 tys

  1,0(0%)

  304,6 tys

  38,3(1%)

  7,7 tys

  1,0(0%)

  211,6 tys

  26,5(0.6%)

  961,0 tys

  121(2.3%)

  1,1 mln

  140(2.3%)

  584,7 tys

  74,9(1.2%)

  659,8 tys

  87,7(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  372,5 tys

  46,5(1.4%)

  307,4 tys

  38,6(1%)

  305,1 tys

  38,3(0.9%)

  312,0 tys

  39,1(0.9%)

  416,3 tys

  52,4(1%)

  744,9 tys

  94,4(1.6%)

  616,5 tys

  78,9(1.3%)

  614,3 tys

  81,6(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  70,0 tys

  8,8(0.3%)

  99,5 tys

  12,5(0.3%)

  188,9 tys

  23,7(0.6%)

  125,8 tys

  15,8(0.4%)

  98,3 tys

  12,4(0.2%)

  96,9 tys

  12,3(0.2%)

  112,5 tys

  14,4(0.2%)

  596,9 tys

  79,3(1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,2 tys

  2,3(0%)

  100,5 tys

  12,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  495,3 tys

  65,8(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  173,3 tys

  21,7(0.7%)

  131,5 tys

  16,5(0.4%)

  118,0 tys

  14,8(0.3%)

  149,9 tys

  18,8(0.4%)

  188,9 tys

  23,8(0.5%)

  188,1 tys

  23,9(0.4%)

  176,6 tys

  22,6(0.4%)

  159,6 tys

  21,2(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  24,6 tys

  3,1(0.1%)

  8,0 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  1,0(0%)

  28,0 tys

  3,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  131,0 tys

  17,4(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  52,8 tys

  6,6(0.2%)

  32,7 tys

  4,1(0.1%)

  60,5 tys

  7,6(0.2%)

  42,6 tys

  5,3(0.1%)

  9,2 tys

  1,2(0%)

  227,7 tys

  28,9(0.5%)

  5,0 tys

  0,6(0%)

  129,5 tys

  17,2(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  272,3 tys

  34,0(1.1%)

  54,9 tys

  6,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,0 tys

  8,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  53,3 tys

  6,7(0.2%)

  6,4 tys

  0,8(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  67,9 tys

  8,5(0.2%)

  58,6 tys

  7,4(0.1%)

  65,0 tys

  8,2(0.1%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  289

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,8 tys

  3,0(0%)

  610

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,1(0%)

  420

  0,1(0%)

  350

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,0 tys

  4,1(0.1%)

  14,3 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Szerzyny - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 960 mieszkańców gminy Szerzyny jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 920 kobiet oraz 1 040 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 20,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,5% mieszkańców gminy Szerzyny, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 13,2% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy gminy Szerzyny mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Szerzyny największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,0%) oraz wyższe (21,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (38,2%) oraz średnie zawodowe (22,5%).

  W roku 2022 w gminie Szerzyny mieściły się 3 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 168 dzieci (81 dziewczynek oraz 87 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Szerzyny mieściły się 2 przedszkola, w których do 4 oddziałów uczęszczało 95 dzieci (41 dziewczynek oraz 54 chłopców). Dostępne były 74 miejsca.

  15,4% mieszkańców gminy Szerzyny w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,1% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 726 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,44 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 40 oddziałach uczyło się 633 uczniów (298 kobiet oraz 335 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Szerzyny placówkę miało 6 szkół podstawowych, w których w 36 oddziałach uczyło się 610 uczniów (298 kobiet oraz 312 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,4% ludności (29,1% wśród dziewczynek i 29,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,66.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,3% mieszkańców (18,7% wśród dziewczyn i 18,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,4% mieszkańców gminy Szerzyny w wieku potencjalnej nauki (23,9% kobiet i 22,9% mężczyzn).

 • 16,8% Wykształcenie wyższe
 • gm. Szerzyny
  16,8%
  woj. małopolskie
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 21,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,1%
  Małopolskie
  34,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 35,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • gm. Szerzyny
  2,6%
  Małopolskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Szerzyny
  10,0%
  Małopolskie
  11,2%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  20,6%
  Województwo
  19,7%
  Cały kraj
  20,0%
 • 18,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  30,5%
  Małopolskie
  22,6%
  Kraj
  21,2%
 • 23,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 38,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Szerzyny
  3,0%
  woj. małopolskie
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Szerzyny
  13,2%
  Małopolskie
  11,0%
  Kraj
  12,3%
 • 14,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Szerzyny
  3,4%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 726 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  726,0
  woj. małopolskie
  929,0
  Cały kraj
  927,0
 • 1,44 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,44
  Województwo
  0,88
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 176 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Szerzyny) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 168 Dzieci
 • 81 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 87 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,2%
  51,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 37 3 lata
 • 37
 • 45 4 lata
 • 45
 • 45 5 lata
 • 45
 • 38 6 lat
 • 38
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 18 3 lata
 • 18
 • 22 4 lata
 • 22
 • 23 5 lata
 • 23
 • 16 6 lat
 • 16
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 19 3 lata
 • 19
 • 23 4 lata
 • 23
 • 22 5 lata
 • 22
 • 22 6 lat
 • 22
 • 67 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 8,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 5,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Szerzyny(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Szerzyny aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Olpinach
  Publiczne
  14 651-92-03
  Ołpiny 89
  38-247 Ołpiny
  4868
  Publiczne Przedszkole w Szerzynach
  Publiczne
  14 651-74-48
  ul. nie ma 295
  38-246 Szerzyny
  2396
 • Szkoły podstawowe w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Szerzyny) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 40 Oddziały
 • 633 Uczniowie
 • 298 Kobiety
  (uczniowie)
 • 335 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,1%
  52,9%
 • 61 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 113 Absolwenci
 • 42 Kobiety
  (absolwenci)
 • 71 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Szerzyny
  15,8
  Małopolskie
  16,7
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 62,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 45,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 88,66 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Szerzyny
  88,66
  Małopolskie
  95,57
  Cały kraj
  95,96
 • 88,38 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Szerzyny
  88,38
  Województwo
  94,75
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Szerzyny) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Szerzyny) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Szerzyny(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Szerzyny aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Ks. Kardynał Stefan Wyszyński)
  Publiczna
  14 651-74-00
  14 651-74-00
  Szerzyny 544
  38-246 Szerzyny
  9171-
  Szkoła Podstawowa im. Bł. Karoliny Kózki w Czermnej
  Publiczna
  14 652-81-28
  14 652-81-28
  Czermna 115
  38-245 Czermna
  9165-
  Szkoła Podstawowa im. ks. prał. Jana Ślęzaka w Ołpinach (Ks. prał. Jan Ślęzak)
  Publiczna
  14 651-92-02
  14 651-92-02
  Ołpiny 451
  38-247 Ołpiny
  6145-
  Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Żurowej (Święta Królowa Jadwiga)
  Publiczna
  14 651-83-22
  ul. mała wieś 193
  38-247 Żurowa
  79116
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II (Jan Paweł II)
  Publiczna
  14 651-75-30
  14 651-75-30
  Swoszowa 170
  38-246 Swoszowa
  75611
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 15,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Szerzyny, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Szerzyny, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Szerzyny, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Szerzyny - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Szerzyny: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Szerzyny 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 515 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 175 (uczestnicy: 5 879)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 470)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 200)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 780)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 14 (uczestnicy: 369)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 33 (uczestnicy: 1 134)
  • konkursy: 16 (uczestnicy: 959)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 600)
  • warsztaty: 86 (uczestnicy: 1 147)
  • inne: 8 (uczestnicy: 220)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 90)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 46)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 2)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 42)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 3
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 17 (członkowie: 210)
  • teatralne: 5 (członkowie: 52)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 60)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 26)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 40)
  • taneczne: 2 (członkowie: 32)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Szerzyny działało 1 muzeum lub oddział .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Szerzyny działało 5 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 53 350 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 44 318 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 14
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5


 • Kluby sportowe w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Szerzyny działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 137 członków. Zarejestrowano 122 ćwiczących (mężczyźni: 122, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 58, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Szerzyny w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Szerzyny - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Szerzyny i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 21 wypadków drogowych w gminie Szerzyny odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 18 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 279,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 66,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Szerzyny znajdowało się 6 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tarnowskiego.

  Powiat tarnowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Szerzyny
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 21 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 18 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 7 Lekko ranni
 • 11 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Szerzyny w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 279,07 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • gm. Szerzyny
  279,1
  woj. małopolskie
  1 301,5
  Cały kraj
  1 100,9
 • 66,45 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Gmina
  66,4
  Małopolskie
  76,8
  Cała Polska
  104,4
 • 239,20 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Gmina
  239,2
  Województwo
  1 571,6
  Cały kraj
  1 327,3
 • 23,81 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • gm. Szerzyny
  23,8
  Województwo
  5,9
  Polska
  9,5
 • 85,71 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Gmina Szerzyny
  85,7
  Małopolskie
  120,8
  Kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Szerzyny w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 695,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina Szerzyny
  695,1 km
  woj. małopolskie
  599,5 km
  Kraj
  633,6 km
 • 7,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina Szerzyny
  7,6 km
  Małopolskie
  2,7 km
  Cały kraj
  5,3 km