Gmina Szerzyny w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Szerzyny - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Szerzyny to gmina wiejska. Należy do województwa małopolskiego, powiatu tarnowskiego. Gmina Szerzyny ma 7 811 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 3,9% ludności powiatu. Gmina stanowi 5,8% powierzchni powiatu.
 • 7 811 Liczba mieszkańców
 • 82,0 km² Powierzchnia
 • 97 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 14 Numer kierunkowy
 • KTA Tablice rejestracyjne
 • Grzegorz Gotfryd Wójt gminy
Gmina Szerzyny na mapie
Identyfikatory
 • 21.245349.8090 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1216162
Herb gminy Szerzyny
Gmina Szerzyny herb

Gmina Szerzyny - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
38-245Poczta Filia UP Szerzyny
38-246Poczta Szerzyny
38-247Poczta Filia UP Szerzyny

Gmina Szerzyny - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Szerzyny)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Szerzyny
(14) 651-73-00
(14) 651-79-01
Szerzyny 521
38-246 Szerzyny
ZUS Oddział w Tarnowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kościuszki 32
33-100 Tarnów

Gmina Szerzyny - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Szerzyny

Gmina Szerzyny - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Szerzyny ma 7 811 mieszkańców, z czego 49,6% stanowią kobiety, a 50,4% mężczyźni. W latach 2003-2021 liczba mieszkańców zmalała o 5,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Szerzyny zawarli w 2021 roku 36 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  30,0% mieszkańców gminy Szerzyny jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 3,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,7% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Szerzyny ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -22. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,80 na 1000 mieszkańców gminy Szerzyny. W 2021 roku urodziło się 73 dzieci, w tym 56,2% dziewczynek i 43,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 267 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,78 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 37,0% zgonów w gminie Szerzyny spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,3% zgonów w gminie Szerzyny były nowotwory, a 4,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Szerzyny przypada 12.1 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 36 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 74 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Szerzyny -38. W tym samym roku 7 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 9 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  60,6% mieszkańców gminy Szerzyny jest w wieku produkcyjnym, 19,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 811 Liczba mieszkańców
 • 3 876 Kobiety
 • 3 935 Mężczyźni
 • 49,6%
  50,4%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 102 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 102 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Szerzyny w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Szerzyny w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Szerzyny w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,4 lat
  Małopolskie
  41,2 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 41,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Szerzyny, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Szerzyny,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Szerzyny,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Szerzyny,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,0% Kawalerowie/Panny
 • gm. Szerzyny
  30,0%
  Małopolskie
  30,2%
  Kraj
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 35,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,4%
  Województwo
  56,1%
  Polska
  54,0%
 • 58,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,8%
  Małopolskie
  7,7%
  Polska
  8,5%
 • 13,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Szerzyny
  3,7%
  Małopolskie
  5,7%
  Polska
  7,6%
 • 3,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • gm. Szerzyny
  0,1%
  Województwo
  0,3%
  Kraj
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Szerzyny w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina
  4,6
  woj. małopolskie
  4,9
  Polska
  4,4
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina Szerzyny
  0,9
  woj. małopolskie
  1,3
  Polska
  1,6
 • 36 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Szerzyny w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -22 Przyrost naturalny w roku 2021
 • 1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -23 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,80 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -2,8
  Małopolskie
  -2,2
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Szerzyny w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Szerzyny w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Szerzyny w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Szerzyny w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73 Urodzenia żywe
 • 41 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 32 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 56,2%
  43,8%
 • 9,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Szerzyny
  9,3
  woj. małopolskie
  9,8
  Polska
  8,7
 • 36,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  36,7
  Województwo
  41,1
  Kraj
  37,5
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 30 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 30
 • 81 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 81
 • 87 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 87
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 267 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 223 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 311 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Szerzyny
  3 267 g
  Małopolskie
  3 319 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 109 Waga 4000g - 4499g
 • 109
 • 471 Waga 3500g - 3999g
 • 471
 • 740 Waga 3000g - 3499g
 • 740
 • 306 Waga 2500g - 2999g
 • 306
 • 91 Waga 2000g - 2499g
 • 91
 • 30 Waga 1500g - 1999g
 • 30
 • 14 Waga 1000g - 1499g
 • 14
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Szerzyny
  1,22
  woj. małopolskie
  1,39
  Kraj
  1,32
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,60
  woj. małopolskie
  0,68
  Cały kraj
  0,64
 • 0,78 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,78
  Małopolskie
  0,82
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Szerzyny w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 95 Zgony
 • 40 Kobiety
  (Zgony)
 • 55 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,1%
  57,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,1 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  12,1
  woj. małopolskie
  12,0
  Polska
  13,6
 • 128,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  128,1
  Województwo
  122,4
  Cała Polska
  156,7
 • 3,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,4
  woj. małopolskie
  3,0
  Cała Polska
  3,9
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  2,6
  Województwo
  2,9
  Polska
  3,6
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tarnowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Szerzyny
  37,0%
  Województwo
  38,1%
  Cały kraj
  34,8%
 • 19,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  19,3%
  woj. małopolskie
  21,2%
  Polska
  19,6%
 • 4,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  4,5%
  Województwo
  5,0%
  Polska
  5,4%
 • 376 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  8,8
  Kraj
  13,3
 • 70,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  70,4
  Kraj
  74,4
 • 221,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  221,4
  woj. małopolskie
  251,3
  Kraj
  268,1
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  231,7
  Cały kraj
  246,5
 • 424,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 472,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 375,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  424,2
  Małopolskie
  452,3
  Cała Polska
  475,8
 • 49,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 9,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 87,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  49,7
  woj. małopolskie
  60,9
  Cały kraj
  70,6
 • 29,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Szerzyny
  29,0
  Województwo
  31,1
  Polska
  32,6
 • 10,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Szerzyny
  10,0
  woj. małopolskie
  6,6
  Cała Polska
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  woj. małopolskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 36 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Zameldowania z zagranicy
 • 5 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 74 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 46 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -40 Saldo migracji
 • -26 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -38 Saldo migracji wewnętrznych
 • -26 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Szerzyny w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Szerzyny, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Szerzyny - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Szerzyny oddano do użytku 9 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,15 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Szerzyny to 2 192 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 278 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Szerzyny to 5,78 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Szerzyny to 145,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 86,63% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 82,39% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 78,51% mieszkań posiada łazienkę, 62,04% korzysta z centralnego ogrzewania, a 75,32% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tarnowskiego.

  Powiat tarnowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 192 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 277,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Szerzyny
  277,90
  woj. małopolskie
  363,30
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2003-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 86,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Szerzyny
  86,70 m2
  woj. małopolskie
  79,00 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 24,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  24,10 m2
  Małopolskie
  28,70 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2003-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,29 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Szerzyny
  4,29
  woj. małopolskie
  3,91
  Cały kraj
  3,82
 • 3,60 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  3,60
  Małopolskie
  2,75
  Cała Polska
  2,55
 • 0,84 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,84
  woj. małopolskie
  0,70
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2003-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 9 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,15 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Szerzyny
  1,15
  Małopolskie
  6,43
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2003-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 52 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,78 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  5,78
  Małopolskie
  4,02
  Kraj
  3,90
 • 6,66 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  6,66
  woj. małopolskie
  25,89
  Cały kraj
  24,07
 • 1 308 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 145,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  145,3 m2
  Województwo
  98,4 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,17 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Szerzyny
  0,17 m2
  woj. małopolskie
  0,63 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2003-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 86,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Szerzyny
  86,63%
  Województwo
  97,03%
  Cała Polska
  96,97%
 • 82,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Szerzyny
  82,39%
  Małopolskie
  95,28%
  Cały kraj
  94,01%
 • 78,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Szerzyny
  78,51%
  Małopolskie
  93,52%
  Polska
  91,78%
 • 62,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  62,04%
  woj. małopolskie
  83,12%
  Cały kraj
  83,08%
 • 75,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  75,32%
  Małopolskie
  64,65%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2003-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Szerzyny - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Szerzyny na 1000 mieszkańców pracuje 69osób . 57,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Szerzyny wynosiło w 2021 roku 6,1% (8,0% wśród kobiet i 4,6% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Szerzyny wynosiło 4 516,68 PLN, co odpowiada 75.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Szerzyny 587 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 42 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -545.

  57,7% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Szerzyny pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 14,9% w przemyśle i budownictwie, a 12,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  69,0
  Małopolskie
  255,0
  Cała Polska
  257,0
 • 6,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 8,0% Kobiety
 • 4,6% Mężczyźni
 • Gmina
  6,1%
  Małopolskie
  4,5%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Szerzyny w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Szerzyny w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Szerzyny w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 517 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Szerzyny
  4 517 PLN
  woj. małopolskie
  6 047 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Szerzyny w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 587 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 42 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -545 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,07 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 57,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 59,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 55,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 14,9% Przemysł i budownictwo
 • 8,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 22,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,4% Pozostałe
 • 20,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Szerzyny w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 539 Pracujący ogółem
 • 310 Kobiety
 • 229 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Szerzyny w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,6% W wieku produkcyjnym
 • 55,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Szerzyny, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  65,1
  Małopolskie
  67,1
  Kraj
  69,0
 • 33,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Szerzyny
  33,1
  Województwo
  35,0
  Cały kraj
  38,2
 • 103,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  103,2
  woj. małopolskie
  109,4
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Szerzyny - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Szerzyny w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 474 podmioty gospodarki narodowej, z czego 413 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 41 nowych podmiotów, a 20 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (56) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (30) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (35) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (15) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Szerzyny najwięcej (7) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (458) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 53,6% (254) podmiotów, a 45,4% (215) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Szerzyny najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Przetwórstwo przemysłowe (36.1%) oraz Budownictwo (23.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 474 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 254 Przemysł i budownictwo
 • 215 Pozostała działalność
 • 41 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Szerzyny w 2021 roku
 • 20 Podmioty wyrejestrowane w gminie Szerzyny w 2021 roku
 • 413 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 458 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 458
 • 16 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 16
 • 474 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 474
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 5 Spółki handlowe ogółem
 • 5
 • 4  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 4
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 413 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 149 Przetwórstwo przemysłowe
 • 149
 • 98 Budownictwo
 • 98
 • 72 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 72
 • 28 Transport i gospodarka magazynowa
 • 28
 • 15 Pozostała działalność
 • 15
 • 11 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 11
 • 10 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 10
 • 9 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 9
 • 8 Informacja i komunikacja
 • 8
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Szerzyny - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Szerzyny stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 124 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,83 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Szerzyny wynosi 83,30% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Szerzyny najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 8,46 (wykrywalność 75%) oraz o charakterze gospodarczym - 8,02 (wykrywalność 85%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze kryminalnym - 5,28 (72%), drogowe - 1,22 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,14 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Szerzyny.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Szerzyny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 124 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 124
 • 41 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 41
 • 63 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 63
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 66 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 66
 • 15,83 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  15,83
  Małopolskie
  20,48
  Polska
  21,51
 • 5,28 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,28
  woj. małopolskie
  10,79
  Kraj
  12,82
 • 8,02 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Szerzyny
  8,02
  Województwo
  7,08
  Cały kraj
  5,89
 • 1,22 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,22
  woj. małopolskie
  1,29
  Polska
  1,85
 • 0,14 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Szerzyny
  0,14
  woj. małopolskie
  0,25
  Polska
  0,35
 • 8,46 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,46
  Małopolskie
  9,25
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Szerzyny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Szerzyny
  83%
  Małopolskie
  76%
  Cała Polska
  71%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Szerzyny
  73%
  woj. małopolskie
  70%
  Cała Polska
  64%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  86%
  woj. małopolskie
  76%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  99%
  woj. małopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Szerzyny
  93%
  Województwo
  83%
  Polska
  89%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Szerzyny
  75%
  woj. małopolskie
  57%
  Kraj
  53%

Gmina Szerzyny - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Szerzyny wyniosła w 2021 roku 46,5 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Szerzyny - 33.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (9.7%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,3 mln złotych, czyli 17,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Szerzyny wyniosła w 2021 roku 48,5 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (46%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (11.4%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5.2%). W budżecie gminy Szerzyny wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 452 złotych na mieszkańca (7,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 0,5 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Szerzyny według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Szerzyny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Szerzyny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Szerzyny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,6 mln

  2,8 tys(100%)

  25,7 mln

  3,2 tys(100%)

  31,5 mln

  3,9 tys(100%)

  37,3 mln

  4,7 tys(100%)

  42,6 mln

  5,4 tys(100%)

  38,9 mln

  4,9 tys(100%)

  44,2 mln

  5,6 tys(100%)

  46,5 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,9 mln

  1,2 tys(43.9%)

  10,0 mln

  1,2 tys(38.7%)

  10,5 mln

  1,3 tys(33.3%)

  10,3 mln

  1,3 tys(27.7%)

  10,2 mln

  1,3 tys(23.9%)

  11,1 mln

  1,4 tys(28.4%)

  15,0 mln

  1,9 tys(33.9%)

  15,6 mln

  2,0 tys(33.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  167(6%)

  2,2 mln

  277(8.6%)

  2,7 mln

  335(8.4%)

  4,8 mln

  608(12.9%)

  5,9 mln

  744(13.9%)

  3,2 mln

  405(8.3%)

  2,8 mln

  356(6.4%)

  4,5 mln

  578(9.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,9 mln

  239(8.5%)

  3,9 mln

  483(15%)

  2,3 mln

  295(7.4%)

  3,3 mln

  417(8.9%)

  7,4 mln

  925(17.3%)

  2,1 mln

  261(5.3%)

  3,8 mln

  479(8.5%)

  4,5 mln

  571(9.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,1 mln

  258(9.2%)

  2,5 mln

  311(9.7%)

  2,8 mln

  350(8.8%)

  3,6 mln

  451(9.6%)

  3,6 mln

  447(8.4%)

  3,6 mln

  447(9.1%)

  3,8 mln

  480(8.6%)

  3,9 mln

  505(8.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,0 mln

  500(17.9%)

  4,0 mln

  499(15.5%)

  9,6 mln

  1,2 tys(30.4%)

  1,4 mln

  172(3.7%)

  1,8 mln

  228(4.3%)

  1,6 mln

  200(4.1%)

  1,7 mln

  212(3.8%)

  1,9 mln

  237(4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  248,6 tys

  30,9(1.1%)

  149,6 tys

  18,7(0.6%)

  792,8 tys

  99,7(2.5%)

  149,6 tys

  18,8(0.4%)

  353,6 tys

  44,3(0.8%)

  2,2 mln

  280(5.7%)

  1,3 mln

  164(2.9%)

  965,7 tys

  124(2.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  655,9 tys

  81,4(2.9%)

  715,9 tys

  89,5(2.8%)

  812,3 tys

  102(2.6%)

  766,0 tys

  96,3(2.1%)

  927,4 tys

  116(2.2%)

  934,2 tys

  118(2.4%)

  828,4 tys

  105(1.9%)

  846,7 tys

  108(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  635,6 tys

  78,9(2.8%)

  485,9 tys

  60,7(1.9%)

  567,8 tys

  71,4(1.8%)

  787,1 tys

  98,9(2.1%)

  637,8 tys

  80,0(1.5%)

  1,2 mln

  154(3.1%)

  536,0 tys

  67,9(1.2%)

  766,3 tys

  98,1(1.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  487,1 tys

  60,5(2.2%)

  324,4 tys

  40,5(1.3%)

  274,2 tys

  34,5(0.9%)

  267,2 tys

  33,6(0.7%)

  332,7 tys

  41,7(0.8%)

  463,0 tys

  58,3(1.2%)

  426,2 tys

  54,0(1%)

  462,8 tys

  59,3(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  231,7 tys

  28,8(1%)

  773,5 tys

  96,6(3%)

  361,4 tys

  45,4(1.1%)

  428,4 tys

  53,8(1.1%)

  368,0 tys

  46,1(0.9%)

  344,8 tys

  43,4(0.9%)

  570,9 tys

  72,4(1.3%)

  307,0 tys

  39,3(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  291,3 tys

  36,2(1.3%)

  276,4 tys

  34,5(1.1%)

  544,0 tys

  68,4(1.7%)

  1,3 mln

  160(3.4%)

  726,7 tys

  91,1(1.7%)

  296,3 tys

  37,3(0.8%)

  145,2 tys

  18,4(0.3%)

  282,3 tys

  36,1(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  173,5 tys

  21,5(0.8%)

  102,3 tys

  12,8(0.4%)

  97,5 tys

  12,3(0.3%)

  166,6 tys

  20,9(0.4%)

  261,0 tys

  32,7(0.6%)

  401,1 tys

  50,5(1%)

  227,0 tys

  28,8(0.5%)

  189,1 tys

  24,2(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  85,5 tys

  10,6(0.4%)

  89,9 tys

  11,2(0.3%)

  90,2 tys

  11,3(0.3%)

  90,2 tys

  11,3(0.2%)

  85,6 tys

  10,7(0.2%)

  85,2 tys

  10,7(0.2%)

  49,7 tys

  6,3(0.1%)

  125,0 tys

  16,0(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  373,4 tys

  46,3(1.7%)

  211,3 tys

  26,4(0.8%)

  70,7 tys

  8,9(0.2%)

  43,6 tys

  5,5(0.1%)

  11,5 tys

  1,4(0%)

  24,8 tys

  3,1(0.1%)

  67,4 tys

  8,5(0.2%)

  53,4 tys

  6,8(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  7,5 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  86,0 tys

  10,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,9 tys

  4,7(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  13,3 tys

  1,7(0.1%)

  16,2 tys

  2,0(0.1%)

  16,0 tys

  2,0(0.1%)

  26,6 tys

  3,3(0.1%)

  25,1 tys

  3,2(0.1%)

  36,6 tys

  4,6(0.1%)

  183,0 tys

  23,2(0.4%)

  30,7 tys

  3,9(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,0 tys

  4,1(0.1%)

  14,3 tys

  1,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  45,3 tys

  5,6(0.2%)

  53,3 tys

  6,7(0.2%)

  6,4 tys

  0,8(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  67,9 tys

  8,5(0.2%)

  58,6 tys

  7,4(0.2%)

  65,0 tys

  8,2(0.1%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,1(0%)

  420

  0,1(0%)

  350

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  740

  0,1(0%)

  739

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  740

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  42,9 tys

  5,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,1 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Szerzyny według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Szerzyny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Szerzyny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Szerzyny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,9 mln

  3,2 tys(100%)

  25,8 mln

  3,2 tys(100%)

  30,2 mln

  3,8 tys(100%)

  34,1 mln

  4,3 tys(100%)

  35,6 mln

  4,5 tys(100%)

  41,9 mln

  5,3 tys(100%)

  47,4 mln

  6,0 tys(100%)

  48,5 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,5 mln

  1,7 tys(52.1%)

  13,6 mln

  1,7 tys(52.6%)

  14,0 mln

  1,8 tys(46.2%)

  14,6 mln

  1,8 tys(42.8%)

  15,1 mln

  1,9 tys(42.3%)

  16,0 mln

  2,0 tys(38.2%)

  21,7 mln

  2,7 tys(45.8%)

  22,3 mln

  2,9 tys(46%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,0 mln

  371(11.6%)

  3,4 mln

  419(13%)

  3,6 mln

  451(11.9%)

  3,9 mln

  492(11.5%)

  4,4 mln

  552(12.4%)

  4,9 mln

  619(11.7%)

  5,0 mln

  630(10.5%)

  5,5 mln

  710(11.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,1 mln

  387(12%)

  3,1 mln

  388(12%)

  1,4 mln

  172(4.5%)

  2,2 mln

  277(6.5%)

  935,5 tys

  117(2.6%)

  4,6 mln

  574(10.9%)

  2,4 mln

  298(5%)

  2,5 mln

  324(5.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  355,8 tys

  44,2(1.4%)

  679,5 tys

  84,9(2.6%)

  884,6 tys

  111(2.9%)

  1,6 mln

  200(4.7%)

  2,7 mln

  337(7.5%)

  2,0 mln

  257(4.9%)

  642,3 tys

  81,4(1.4%)

  2,0 mln

  256(4.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  142(4.4%)

  627,7 tys

  78,4(2.4%)

  635,0 tys

  79,8(2.1%)

  610,1 tys

  76,7(1.8%)

  668,8 tys

  83,9(1.9%)

  664,4 tys

  83,6(1.6%)

  1,7 mln

  215(3.6%)

  1,6 mln

  199(3.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  407(12.7%)

  3,2 mln

  401(12.4%)

  8,7 mln

  1,1 tys(28.7%)

  420,1 tys

  52,8(1.2%)

  707,4 tys

  88,7(2%)

  475,6 tys

  59,9(1.1%)

  562,9 tys

  71,4(1.2%)

  637,8 tys

  81,7(1.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  327,6 tys

  40,7(1.3%)

  372,5 tys

  46,5(1.4%)

  307,4 tys

  38,6(1%)

  305,1 tys

  38,3(0.9%)

  312,0 tys

  39,1(0.9%)

  416,3 tys

  52,4(1%)

  744,9 tys

  94,4(1.6%)

  616,5 tys

  78,9(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  505,2 tys

  62,7(2%)

  8,0 tys

  1,0(0%)

  304,6 tys

  38,3(1%)

  7,7 tys

  1,0(0%)

  211,6 tys

  26,5(0.6%)

  961,0 tys

  121(2.3%)

  1,1 mln

  140(2.3%)

  584,7 tys

  74,9(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  183,4 tys

  22,8(0.7%)

  238,1 tys

  29,7(0.9%)

  157,6 tys

  19,8(0.5%)

  148,6 tys

  18,7(0.4%)

  286,5 tys

  35,9(0.8%)

  255,2 tys

  32,1(0.6%)

  174,9 tys

  22,2(0.4%)

  304,7 tys

  39,0(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  287,1 tys

  35,6(1.1%)

  173,3 tys

  21,7(0.7%)

  131,5 tys

  16,5(0.4%)

  118,0 tys

  14,8(0.3%)

  149,9 tys

  18,8(0.4%)

  188,9 tys

  23,8(0.5%)

  188,1 tys

  23,9(0.4%)

  176,6 tys

  22,6(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  58,7 tys

  7,3(0.2%)

  70,0 tys

  8,8(0.3%)

  99,5 tys

  12,5(0.3%)

  188,9 tys

  23,7(0.6%)

  125,8 tys

  15,8(0.4%)

  98,3 tys

  12,4(0.2%)

  96,9 tys

  12,3(0.2%)

  112,5 tys

  14,4(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  289

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,8 tys

  3,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,0 tys

  4,1(0.1%)

  14,3 tys

  1,8(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,3 tys

  0,9(0%)

  52,8 tys

  6,6(0.2%)

  32,7 tys

  4,1(0.1%)

  60,5 tys

  7,6(0.2%)

  42,6 tys

  5,3(0.1%)

  9,2 tys

  1,2(0%)

  227,7 tys

  28,9(0.5%)

  5,0 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  45,3 tys

  5,6(0.2%)

  53,3 tys

  6,7(0.2%)

  6,4 tys

  0,8(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  67,9 tys

  8,5(0.2%)

  58,6 tys

  7,4(0.1%)

  65,0 tys

  8,2(0.1%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,1(0%)

  420

  0,1(0%)

  350

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,2 tys

  2,3(0%)

  100,5 tys

  12,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  37,4 tys

  4,6(0.1%)

  24,6 tys

  3,1(0.1%)

  8,0 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  1,0(0%)

  28,0 tys

  3,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  65,0 tys

  8,1(0.3%)

  272,3 tys

  34,0(1.1%)

  54,9 tys

  6,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Szerzyny - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 912 mieszkańców gminy Szerzyny jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 901 kobiet oraz 1 011 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 20,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,5% mieszkańców gminy Szerzyny, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 13,2% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy gminy Szerzyny mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Szerzyny największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,0%) oraz wyższe (21,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (38,2%) oraz średnie zawodowe (22,5%).

  W roku 2021 w gminie Szerzyny mieściły się 3 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 173 dzieci (75 dziewczynek oraz 98 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Szerzyny mieściły się 2 przedszkola, w których do 4 oddziałów uczęszczało 95 dzieci (41 dziewczynek oraz 54 chłopców). Dostępne były 74 miejsca.

  16,4% mieszkańców gminy Szerzyny w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 704 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,44 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 40 oddziałach uczyło się 691 uczniów (321 kobiet oraz 370 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Szerzyny placówkę miało 6 szkół podstawowych, w których w 36 oddziałach uczyło się 610 uczniów (298 kobiet oraz 312 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,6% ludności (29,9% wśród dziewczynek i 29,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,3 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,1% mieszkańców (15,4% wśród dziewczyn i 16,7% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,7% mieszkańców gminy Szerzyny w wieku potencjalnej nauki (25,2% kobiet i 24,2% mężczyzn).

 • 16,8% Wykształcenie wyższe
 • gm. Szerzyny
  16,8%
  Małopolskie
  26,3%
  Kraj
  25,2%
 • 21,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Szerzyny
  33,1%
  Małopolskie
  34,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • gm. Szerzyny
  2,6%
  woj. małopolskie
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,0%
  Małopolskie
  11,2%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Szerzyny
  20,6%
  Małopolskie
  19,7%
  Cały kraj
  20,0%
 • 18,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Szerzyny
  30,5%
  Małopolskie
  22,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 23,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 38,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  3,0%
  Województwo
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  13,2%
  Małopolskie
  11,0%
  Kraj
  12,3%
 • 14,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Szerzyny
  3,4%
  woj. małopolskie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 704 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Szerzyny
  704,0
  Małopolskie
  901,0
  Kraj
  896,0
 • 1,44 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina Szerzyny
  1,44
  Województwo
  0,88
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 176 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Szerzyny) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 173 Dzieci
 • 75 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 98 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 43,4%
  56,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 36 3 lata
 • 36
 • 50 4 lata
 • 50
 • 56 5 lata
 • 56
 • 24 6 lat
 • 24
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 15 3 lata
 • 15
 • 25 4 lata
 • 25
 • 23 5 lata
 • 23
 • 9 6 lat
 • 9
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 21 3 lata
 • 21
 • 25 4 lata
 • 25
 • 33 5 lata
 • 33
 • 15 6 lat
 • 15
 • 66 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 7,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 5,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Szerzyny(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Szerzyny aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Olpinach
  Publiczne
  14 651-92-03
  Ołpiny 89
  38-247 Ołpiny
  4868
  Publiczne Przedszkole w Szerzynach
  Publiczne
  14 651-74-48
  ul. nie ma 295
  38-246 Szerzyny
  2396
 • Szkoły podstawowe w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Szerzyny) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 40 Oddziały
 • 691 Uczniowie
 • 321 Kobiety
  (uczniowie)
 • 370 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,5%
  53,5%
 • 92 Uczniowie w 1 klasie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 55 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 67 Absolwenci
 • 31 Kobiety
  (absolwenci)
 • 36 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,3
  woj. małopolskie
  16,5
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 59,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 42,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Szerzyny(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Szerzyny aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Ks. Kardynał Stefan Wyszyński)
  Publiczna
  14 651-74-00
  14 651-74-00
  Szerzyny 544
  38-246 Szerzyny
  9171-
  Szkoła Podstawowa im. Bł. Karoliny Kózki w Czermnej
  Publiczna
  14 652-81-28
  14 652-81-28
  Czermna 115
  38-245 Czermna
  9165-
  Szkoła Podstawowa im. ks. prał. Jana Ślęzaka w Ołpinach (Ks. prał. Jan Ślęzak)
  Publiczna
  14 651-92-02
  14 651-92-02
  Ołpiny 451
  38-247 Ołpiny
  6145-
  Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Żurowej (Święta Królowa Jadwiga)
  Publiczna
  14 651-83-22
  ul. mała wieś 193
  38-247 Żurowa
  79116
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II (Jan Paweł II)
  Publiczna
  14 651-75-30
  14 651-75-30
  Swoszowa 170
  38-246 Swoszowa
  75611
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Szerzyny, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Szerzyny, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Szerzyny, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Szerzyny - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Szerzyny: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Szerzyny 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 430 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 201 (uczestnicy: 5 352)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 40)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 652)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 12 (uczestnicy: 340)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 48 (uczestnicy: 1 258)
  • konkursy: 14 (uczestnicy: 788)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 240)
  • warsztaty: 100 (uczestnicy: 1 210)
  • inne: 6 (uczestnicy: 124)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 100)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 36)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 64)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 6
  • muzyczne: 4
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 5
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 256)
  • teatralne: 4 (członkowie: 40)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 70)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 50)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 48)
  • taneczne: 2 (członkowie: 48)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Szerzyny działało 1 muzeum lub oddział .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Szerzyny działało 5 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 52 590 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 44 318 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5


 • Kluby sportowe w gminie Szerzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Szerzyny działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 137 członków. Zarejestrowano 122 ćwiczących (mężczyźni: 122, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 58, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Szerzyny w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Szerzyny - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Szerzyny i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 20 wypadków drogowych w gminie Szerzyny odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 15 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 256,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 64,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Szerzyny znajdowało się 6 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tarnowskiego.

  Powiat tarnowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Szerzyny
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 20 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 15 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 7 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Szerzyny w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 256,05 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  256,0
  Województwo
  1 244,3
  Cały kraj
  1 035,8
 • 64,01 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • gm. Szerzyny
  64,0
  Małopolskie
  74,3
  Cały kraj
  98,5
 • 192,04 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • gm. Szerzyny
  192,0
  Małopolskie
  1 504,6
  Cały kraj
  1 251,4
 • 25,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Gmina Szerzyny
  25,0
  Województwo
  6,0
  Cały kraj
  9,5
 • 75,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • gm. Szerzyny
  75,0
  woj. małopolskie
  120,9
  Cały kraj
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Szerzyny w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 695,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina
  695,1 km
  Małopolskie
  551,4 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 7,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina
  7,3 km
  Województwo
  2,5 km
  Cały kraj
  4,9 km