Gmina Białowieża w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Gmina Białowieża - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Białowieża to gmina wiejska. Należy do województwa podlaskiego, powiatu hajnowskiego. Gmina Białowieża ma 2 077 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 4,7% ludności powiatu. Gmina stanowi 12,5% powierzchni powiatu.
 • 2 077 Liczba mieszkańców
 • 203,1 km² Powierzchnia
 • 10 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BHA Tablice rejestracyjne
 • Albert Waldemar Litwinowicz Wójt gminy
Gmina Białowieża na mapie
Identyfikatory
 • 23.779852.6966 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2005022
Herb gminy Białowieża
Gmina Białowieża herb
Flaga gminy Białowieża
Gmina Białowieża flaga

Gmina Białowieża - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
17-230Poczta Białowieża, ul. Parkowa 2

Gmina Białowieża - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Białowieża)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Białowieża
(85) 681-24-87
(85) 681-24-87
ul. Sportowa 1
17-230 Białowieża
ZUS Inspektorat w Hajnówce (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Armii Krajowej 16
17-200 Hajnówka

Gmina Białowieża - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Białowieża

Gmina Białowieża - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Gmina Białowieża ma 2 077 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 23,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 47,6 lat i jest znacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz znacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Białowieża zawarli w 2022 roku 6 małżeństw, co odpowiada 2,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  24,5% mieszkańców gminy Białowieża jest stanu wolnego, 51,3% żyje w małżeństwie, 9,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,9% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Białowieża ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -46. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -22,16 na 1000 mieszkańców gminy Białowieża. W 2022 roku urodziło się 9 dzieci, w tym 55,6% dziewczynek i 44,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 415 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,29 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 38,6% zgonów w gminie Białowieża spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 15,3% zgonów w gminie Białowieża były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Białowieża przypada 26.49 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 32 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 18 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Białowieża 14. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  55,5% mieszkańców gminy Białowieża jest w wieku produkcyjnym, 13,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 30,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Białowieża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 077 Liczba mieszkańców
 • 1 051 Kobiety
 • 1 026 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Białowieża w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Białowieża w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Białowieża w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Białowieża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 47,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  47,6 lat
  Województwo
  42,3 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 49,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 45,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Białowieża, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Białowieża
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Białowieża,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Białowieża,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Białowieża,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,5% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  24,5%
  Województwo
  28,6%
  Kraj
  29,1%
 • 18,3% Kobiety
  (Panny)
 • 31,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,3% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  51,3%
  Podlaskie
  54,2%
  Kraj
  54,0%
 • 49,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,9% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Białowieża
  13,0%
  Województwo
  9,0%
  Kraj
  8,5%
 • 21,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 4,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  9,3%
  Województwo
  7,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 9,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,9% Nieustalone
 • Gmina Białowieża
  2,0%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,7%
 • 1,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Białowieża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Białowieża w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • gm. Białowieża
  2,9
  woj. podlaskie
  4,0
  Cała Polska
  4,1
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina
  1,3
  Podlaskie
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 6 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Białowieża w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Białowieża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -46 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -24 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -22 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -22,16 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -22,2
  woj. podlaskie
  -3,8
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Białowieża w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Białowieża w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Białowieża w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Białowieża w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 Urodzenia żywe
 • 5 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 4 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 55,6%
  44,4%
 • 4,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  4,3
  Podlaskie
  8,0
  Polska
  8,1
 • 28,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  28,6
  Podlaskie
  35,9
  Kraj
  35,1
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 27 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 27
 • 87 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 87
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 17 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 17
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 415 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 355 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 476 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Białowieża
  3 415 g
  Podlaskie
  3 431 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 29 Waga 4000g - 4499g
 • 29
 • 74 Waga 3500g - 3999g
 • 74
 • 73 Waga 3000g - 3499g
 • 73
 • 24 Waga 2500g - 2999g
 • 24
 • 9 Waga 2000g - 2499g
 • 9
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,11 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Białowieża
  1,11
  woj. podlaskie
  1,27
  Polska
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,56
  Podlaskie
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,29 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,29
  Podlaskie
  0,68
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Białowieża w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 55 Zgony
 • 29 Kobiety
  (Zgony)
 • 26 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,7%
  47,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 26,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  26,5
  Województwo
  11,8
  Kraj
  11,9
 • 340,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Białowieża
  340,5
  Podlaskie
  147,1
  Kraj
  147,0
 • 4,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Białowieża
  4,7
  Województwo
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 4,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,7
  Województwo
  3,0
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie hajnowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  38,6%
  Podlaskie
  35,6%
  Polska
  34,8%
 • 15,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  15,3%
  Województwo
  17,0%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Białowieża
  5,5%
  Podlaskie
  5,5%
  Polska
  5,4%
 • 179 Zgony spowodowane COVID-19
 • 10,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  10,8
  Cała Polska
  13,3
 • 76,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  76,2
  Polska
  74,4
 • 340,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  340,0
  woj. podlaskie
  245,9
  Cały kraj
  268,1
 • 234,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  234,4
  Cała Polska
  246,5
 • 861,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 946,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 770,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  861,0
  Podlaskie
  515,8
  Cała Polska
  475,8
 • 119,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 48,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 187,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  119,9
  woj. podlaskie
  60,8
  Cała Polska
  70,6
 • 52,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  52,8
  woj. podlaskie
  33,1
  Cały kraj
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  8,6
  Cała Polska
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 32 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 18 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 16 Saldo migracji
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 14 Saldo migracji wewnętrznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Białowieża w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Białowieża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 9,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 10,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 26,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 30,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 22,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Białowieża, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Białowieża - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Białowieża oddano do użytku 16 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 7,70 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Białowieża to 1 187 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 572 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  50,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 50,0% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Białowieża to 4,94 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Białowieża to 110,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,24% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,01% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 84,63% mieszkań posiada łazienkę, 58,41% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,85% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu hajnowskiego.

  Powiat hajnowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Białowieża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 187 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 571,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Białowieża
  571,50
  Podlaskie
  411,70
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 81,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Białowieża
  81,30 m2
  Województwo
  78,20 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 46,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  46,50 m2
  Podlaskie
  32,20 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,07 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  4,07
  Województwo
  4,04
  Kraj
  3,83
 • 1,75 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Białowieża
  1,75
  Podlaskie
  2,43
  Cała Polska
  2,42
 • 0,43 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,43
  woj. podlaskie
  0,60
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Białowieża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 16 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 7,70 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  7,70
  woj. podlaskie
  5,72
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 79 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,94 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Białowieża
  4,94
  Podlaskie
  4,14
  Polska
  3,89
 • 38,04 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Białowieża
  38,04
  Województwo
  23,68
  Polska
  24,56
 • 1 763 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 110,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Białowieża
  110,2 m2
  Podlaskie
  98,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,85 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  0,85 m2
  woj. podlaskie
  0,56 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Białowieża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 96,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Białowieża
  96,24%
  woj. podlaskie
  97,50%
  Cały kraj
  97,71%
 • 90,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  90,01%
  woj. podlaskie
  92,17%
  Cała Polska
  95,10%
 • 84,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Białowieża
  84,63%
  Województwo
  90,58%
  Kraj
  93,66%
 • 58,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Białowieża
  58,41%
  woj. podlaskie
  83,39%
  Cała Polska
  85,62%
 • 0,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  0,85%
  woj. podlaskie
  33,33%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Gmina Białowieża - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W gminie Białowieża na 1000 mieszkańców pracuje 315osób .

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Białowieża wynosiło w 2022 roku 8,1% (8,1% wśród kobiet i 8,1% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Białowieża wynosiło 6 773,76 PLN, co odpowiada 101.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Białowieża 38 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 126 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 88.

  20,2% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Białowieża pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,6% w przemyśle i budownictwie, a 13,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Białowieża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 315 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  315,0
  Województwo
  380,0
  Polska
  402,0
 • 8,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 8,1% Kobiety
 • 8,1% Mężczyźni
 • gm. Białowieża
  8,1%
  woj. podlaskie
  7,3%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Białowieża w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Białowieża w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Białowieża w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Białowieża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 774 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Białowieża
  6 774 PLN
  woj. podlaskie
  6 013 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Białowieża w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Białowieża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 38 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 126 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 88 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 3,32 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Białowieża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,6% Przemysł i budownictwo
 • 18,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,6% Pozostałe
 • 44,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Białowieża w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 55,5% W wieku produkcyjnym
 • 49,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 30,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 38,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 22,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Białowieża, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 80,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  80,1
  Województwo
  66,2
  Polska
  69,0
 • 55,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  55,3
  Województwo
  37,0
  Cały kraj
  38,2
 • 222,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Białowieża
  222,2
  Podlaskie
  126,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 53,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 58,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 50,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 46,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 41,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 49,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Białowieża - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W gminie Białowieża w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 236 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 163 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 9 nowych podmiotów, a 4 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (23) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (8) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (58) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (3) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Białowieża najwięcej (8) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (220) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,7% (11) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 11,0% (26) podmiotów, a 84,3% (199) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Białowieża najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (32.5%) oraz Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (14.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 236 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 26 Przemysł i budownictwo
 • 199 Pozostała działalność
 • 9 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Białowieża w 2022 roku
 • 4 Podmioty wyrejestrowane w gminie Białowieża w 2022 roku
 • 163 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 220 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 220
 • 11 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 11
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 236 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 236
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 Spółki handlowe ogółem
 • 10
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 8  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 8
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 4 Spółki cywilne ogółem
 • 4
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 163 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 53 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 53
 • 24 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 24
 • 15 Budownictwo
 • 15
 • 14 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 14
 • 10 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 10
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 8 Przetwórstwo przemysłowe
 • 8
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 7 Informacja i komunikacja
 • 7
 • 5 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 5
 • 3 Transport i gospodarka magazynowa
 • 3
 • 3 Pozostała działalność
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Białowieża - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Białowieża stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 45 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,38 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Białowieża wynosi 86,90% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Białowieża najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,98 (wykrywalność 86%) oraz przeciwko mieniu - 4,73 (wykrywalność 63%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,58 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,76 (57%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,43 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Białowieża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Białowieża.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Białowieża, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 45
 • 31 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 31
 • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 4
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 10 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 10
 • 21,38 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  21,38
  Podlaskie
  19,92
  Cały kraj
  22,81
 • 14,98 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Białowieża
  14,98
  Województwo
  8,92
  Cały kraj
  12,98
 • 1,76 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,76
  Podlaskie
  7,89
  Kraj
  6,99
 • 3,58 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  3,58
  Podlaskie
  2,21
  Cały kraj
  1,82
 • 0,43 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,43
  Województwo
  0,46
  Cały kraj
  0,35
 • 4,73 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Białowieża
  4,73
  woj. podlaskie
  6,92
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Białowieża, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Białowieża
  87%
  Podlaskie
  81%
  Cała Polska
  71%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  87%
  Podlaskie
  74%
  Polska
  63%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  58%
  woj. podlaskie
  82%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Podlaskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  88%
  woj. podlaskie
  92%
  Kraj
  88%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Białowieża
  63%
  woj. podlaskie
  53%
  Polska
  51%

Gmina Białowieża - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Białowieża wyniosła w 2022 roku 17,1 mln złotych, co daje 8,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 27.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Białowieża - 20.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (19.1%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (11.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,6 mln złotych, czyli 21,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Białowieża wyniosła w 2022 roku 17,3 mln złotych, co daje 8,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 18.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (44.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (13%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.9%). W budżecie gminy Białowieża wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 2,1 tys złotych na mieszkańca (25,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 18,8 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w gminie Białowieża według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Białowieża według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Białowieża, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Białowieża według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  10,4 mln

  4,6 tys(100%)

  8,0 mln

  3,6 tys(100%)

  11,3 mln

  5,2 tys(100%)

  9,8 mln

  4,4 tys(100%)

  13,7 mln

  6,3 tys(100%)

  13,2 mln

  6,3 tys(100%)

  13,2 mln

  6,5 tys(100%)

  17,1 mln

  8,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,6 mln

  1,1 tys(24.8%)

  2,5 mln

  1,1 tys(30.9%)

  2,6 mln

  1,2 tys(23.1%)

  3,0 mln

  1,3 tys(30.1%)

  3,2 mln

  1,5 tys(23.6%)

  3,2 mln

  1,5 tys(24.4%)

  3,1 mln

  1,4 tys(23.4%)

  3,6 mln

  1,7 tys(20.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,7 mln

  736(16.1%)

  1,5 mln

  699(19.2%)

  1,7 mln

  734(14.6%)

  1,9 mln

  858(19.2%)

  2,1 mln

  972(15.5%)

  2,1 mln

  974(15.7%)

  2,1 mln

  1,0 tys(16.3%)

  3,3 mln

  1,6 tys(19.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  52,4 tys

  23,1(0.5%)

  61,4 tys

  27,8(0.8%)

  2,5 mln

  1,1 tys(22.3%)

  543,3 tys

  247(5.5%)

  2,3 mln

  1,0 tys(16.6%)

  2,0 mln

  951(15.3%)

  1,0 mln

  477(7.8%)

  2,0 mln

  970(11.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,3 tys

  18,4(0.3%)

  53,7 tys

  25,2(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 mln

  815(9.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,5 mln

  652(14.2%)

  2,1 mln

  960(26.3%)

  935,7 tys

  415(8.3%)

  953,8 tys

  434(9.7%)

  982,1 tys

  448(7.2%)

  995,3 tys

  467(7.5%)

  1,1 mln

  504(8.2%)

  1,4 mln

  675(8.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  259,4 tys

  115(2.5%)

  358,0 tys

  162(4.4%)

  354,4 tys

  157(3.1%)

  396,7 tys

  180(4%)

  411,1 tys

  188(3%)

  523,9 tys

  246(4%)

  413,3 tys

  193(3.1%)

  1,4 mln

  653(7.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,1 mln

  940(20.5%)

  916,5 tys

  416(11.4%)

  1,2 mln

  512(10.2%)

  1,0 mln

  460(10.3%)

  2,0 mln

  934(14.9%)

  1,5 mln

  708(11.4%)

  2,2 mln

  1,0 tys(16.4%)

  1,3 mln

  647(7.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  99,3 tys

  43,9(1%)

  89,5 tys

  40,6(1.1%)

  146,9 tys

  65,2(1.3%)

  123,5 tys

  56,2(1.3%)

  114,2 tys

  52,1(0.8%)

  127,2 tys

  59,7(1%)

  78,7 tys

  36,6(0.6%)

  587,8 tys

  283(3.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  12,2 tys

  5,4(0.1%)

  36,4 tys

  16,5(0.5%)

  133,3 tys

  59,2(1.2%)

  75,9 tys

  34,5(0.8%)

  178,7 tys

  81,6(1.3%)

  209,9 tys

  98,6(1.6%)

  193,1 tys

  89,9(1.5%)

  187,3 tys

  90,2(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  112,8 tys

  49,8(1.1%)

  112,7 tys

  51,1(1.4%)

  104,2 tys

  46,3(0.9%)

  85,3 tys

  38,8(0.9%)

  81,5 tys

  37,2(0.6%)

  56,0 tys

  26,3(0.4%)

  49,6 tys

  23,1(0.4%)

  164,6 tys

  79,3(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  41,9 tys

  18,5(0.4%)

  53,8 tys

  24,4(0.7%)

  60,2 tys

  26,7(0.5%)

  77,9 tys

  35,4(0.8%)

  84,3 tys

  38,5(0.6%)

  151,0 tys

  70,9(1.1%)

  177,1 tys

  82,5(1.3%)

  133,8 tys

  64,4(0.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  27,8 tys

  12,3(0.3%)

  35,9 tys

  16,3(0.4%)

  152,7 tys

  67,8(1.3%)

  56,8 tys

  25,8(0.6%)

  30,5 tys

  13,9(0.2%)

  29,5 tys

  13,9(0.2%)

  22,2 tys

  10,3(0.2%)

  46,8 tys

  22,5(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  14,1 tys

  6,2(0.1%)

  109,9 tys

  49,8(1.4%)

  9,9 tys

  4,4(0.1%)

  40,5 tys

  18,4(0.4%)

  172,9 tys

  78,9(1.3%)

  16,2 tys

  7,6(0.1%)

  28,1 tys

  13,1(0.2%)

  32,9 tys

  15,8(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  1,6 mln

  708(15.5%)

  42,1 tys

  19,1(0.5%)

  40,4 tys

  18,0(0.4%)

  55,3 tys

  25,2(0.6%)

  81,5 tys

  37,2(0.6%)

  73,2 tys

  34,4(0.6%)

  63,4 tys

  29,5(0.5%)

  28,6 tys

  13,8(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  5,2 tys

  2,3(0%)

  5,2 tys

  2,3(0.1%)

  5,0 tys

  2,2(0%)

  5,0 tys

  2,3(0.1%)

  111,4 tys

  50,8(0.8%)

  14,1 tys

  6,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,6 tys

  11,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  84,2 tys

  37,2(0.8%)

  76,5 tys

  34,7(1%)

  64,4 tys

  28,6(0.6%)

  14,5 tys

  6,6(0.1%)

  7,4 tys

  3,4(0.1%)

  4,3 tys

  2,0(0%)

  2,0 tys

  0,9(0%)

  3,9 tys

  1,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  29,5 tys

  13,0(0.3%)

  5,2 tys

  2,4(0.1%)

  5,2 tys

  2,3(0%)

  54,3 tys

  24,7(0.6%)

  28,5 tys

  13,0(0.2%)

  26,4 tys

  12,4(0.2%)

  479

  0,2(0%)

  470

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,4 tys

  3,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  176,9 tys

  78,1(1.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,3 tys

  1,5(0%)

  277,5 tys

  126(2.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,5 tys

  22,8(0.4%)

  632,5 tys

  295(4.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Białowieża według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Białowieża według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Białowieża, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Białowieża według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  10,7 mln

  4,7 tys(100%)

  9,7 mln

  4,3 tys(100%)

  10,7 mln

  4,9 tys(100%)

  11,0 mln

  4,9 tys(100%)

  12,2 mln

  5,6 tys(100%)

  14,5 mln

  6,9 tys(100%)

  14,4 mln

  7,0 tys(100%)

  17,3 mln

  8,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,4 mln

  1,9 tys(41.2%)

  4,7 mln

  2,1 tys(48.3%)

  5,3 mln

  2,3 tys(49.5%)

  5,3 mln

  2,4 tys(47.8%)

  5,6 mln

  2,6 tys(46.2%)

  5,2 mln

  2,5 tys(36%)

  5,5 mln

  2,6 tys(38.6%)

  7,8 mln

  3,7 tys(44.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  2,4 mln

  1,1 tys(22.7%)

  2,2 mln

  989(22.4%)

  2,1 mln

  924(19.5%)

  1,9 mln

  860(17.2%)

  2,1 mln

  952(17.1%)

  4,5 mln

  2,1 tys(31.1%)

  2,7 mln

  1,3 tys(19.1%)

  2,3 mln

  1,1 tys(13%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,0 tys

  38,3(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 mln

  825(9.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,1 mln

  485(10.3%)

  1,7 mln

  783(17.8%)

  514,0 tys

  228(4.8%)

  515,6 tys

  234(4.7%)

  507,1 tys

  231(4.1%)

  534,7 tys

  251(3.7%)

  543,9 tys

  253(3.8%)

  822,8 tys

  396(4.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  578,8 tys

  256(5.4%)

  235,7 tys

  107(2.4%)

  180,9 tys

  80,3(1.7%)

  311,1 tys

  141(2.8%)

  678,2 tys

  310(5.5%)

  610,7 tys

  287(4.2%)

  699,1 tys

  326(4.9%)

  777,9 tys

  375(4.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  247,7 tys

  109(2.3%)

  228,5 tys

  104(2.4%)

  244,3 tys

  108(2.3%)

  300,5 tys

  137(2.7%)

  255,0 tys

  116(2.1%)

  252,9 tys

  119(1.7%)

  490,9 tys

  229(3.4%)

  698,6 tys

  336(4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  341,8 tys

  151(3.2%)

  224,6 tys

  102(2.3%)

  333,7 tys

  148(3.1%)

  576,6 tys

  262(5.2%)

  657,6 tys

  300(5.4%)

  287,3 tys

  135(2%)

  226,5 tys

  106(1.6%)

  509,5 tys

  245(3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  473(7.1%)

  500,6 tys

  241(2.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  262,2 tys

  123(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  300,0 tys

  144(1.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,6 tys

  2,9(0.1%)

  9,2 tys

  4,2(0.1%)

  476,5 tys

  211(4.5%)

  640,0 tys

  291(5.8%)

  406,9 tys

  186(3.3%)

  555,1 tys

  261(3.8%)

  426,2 tys

  199(3%)

  272,2 tys

  131(1.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  46,1 tys

  20,4(0.4%)

  40,0 tys

  18,1(0.4%)

  109,0 tys

  48,4(1%)

  71,1 tys

  32,4(0.6%)

  53,7 tys

  24,5(0.4%)

  86,5 tys

  40,6(0.6%)

  48,1 tys

  22,4(0.3%)

  231,0 tys

  111(1.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  29,2 tys

  12,9(0.3%)

  38,3 tys

  17,4(0.4%)

  26,6 tys

  11,8(0.2%)

  47,8 tys

  21,8(0.4%)

  73,3 tys

  33,5(0.6%)

  74,4 tys

  34,9(0.5%)

  61,2 tys

  28,5(0.4%)

  99,2 tys

  47,7(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  5,9 tys

  2,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,3 tys

  23,6(0.3%)

  78,5 tys

  36,6(0.5%)

  55,0 tys

  26,5(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  53,6

  0,0(0%)

  54,6 tys

  24,2(0.5%)

  80,3 tys

  36,5(0.7%)

  1,6 tys

  0,7(0%)

  15,1 tys

  7,1(0.1%)

  5,0 tys

  2,3(0%)

  34,2 tys

  16,5(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  112,4 tys

  49,6(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,4 tys

  4,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  475,0 tys

  221(3.3%)

  25,0 tys

  12,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  23,5 tys

  10,4(0.2%)

  16,9 tys

  7,6(0.2%)

  11,8 tys

  5,2(0.1%)

  9,6 tys

  4,4(0.1%)

  5,8 tys

  2,6(0%)

  3,5 tys

  1,6(0%)

  1,6 tys

  0,7(0%)

  3,1 tys

  1,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,3 tys

  0,6(0%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  260

  0,1(0%)

  260

  0,1(0%)

  275

  0,1(0%)

  176

  0,1(0%)

  291

  0,1(0%)

  585

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  29,5 tys

  13,0(0.3%)

  5,2 tys

  2,4(0.1%)

  5,2 tys

  2,3(0%)

  53,9 tys

  24,5(0.5%)

  28,5 tys

  13,0(0.2%)

  26,4 tys

  12,4(0.2%)

  479

  0,2(0%)

  470

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,0 tys

  24,7(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  1,3 mln

  588(12.5%)

  316,3 tys

  143(3.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,5 tys

  9,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Białowieża - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 348 mieszkańców gminy Białowieża jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 175 kobiet oraz 173 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 11,9% średnie ogólnokształcące, a 22,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 18,1% mieszkańców gminy Białowieża, gimnazjalnym 2,4%, natomiast 17,5% podstawowym ukończonym. 4,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy gminy Białowieża mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Białowieża największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,2%) oraz średnie zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (26,3%) oraz zasadnicze zawodowe (24,4%).

  W roku 2021 w gminie Białowieża mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 41 dzieci (21 dziewczynek oraz 20 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Białowieża mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 50 dzieci (27 dziewczynek oraz 23 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc.

  13,0% mieszkańców gminy Białowieża w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (12,8% wśród dziewczynek i 13,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 917 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,64 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 8 oddziałach uczyło się 91 uczniów (43 kobiety oraz 48 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Białowieża placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 7 oddziałach uczyło się 127 uczniów (65 kobiet oraz 62 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 22,5% ludności (21,5% wśród dziewczynek i 23,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 11,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 77,78.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,6% mieszkańców (18,0% wśród dziewczyn i 15,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,7% mieszkańców gminy Białowieża w wieku potencjalnej nauki (27,9% kobiet i 13,3% mężczyzn).

 • 19,6% Wykształcenie wyższe
 • gm. Białowieża
  19,6%
  woj. podlaskie
  24,5%
  Polska
  25,2%
 • 22,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  38,3%
  woj. podlaskie
  36,5%
  Cała Polska
  35,2%
 • 39,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,6%
  Podlaskie
  3,6%
  Kraj
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,9%
  Województwo
  11,8%
  Cały kraj
  11,9%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Białowieża
  22,8%
  Województwo
  21,1%
  Kraj
  20,0%
 • 19,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  18,1%
  woj. podlaskie
  17,1%
  Cały kraj
  21,2%
 • 12,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Białowieża
  2,4%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,0%
 • 1,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  17,5%
  woj. podlaskie
  15,3%
  Polska
  12,3%
 • 19,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Białowieża
  4,2%
  Województwo
  3,6%
  Cała Polska
  3,1%
 • 5,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Białowieża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 917 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  917,0
  woj. podlaskie
  867,0
  Kraj
  883,0
 • 0,64 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • gm. Białowieża
  0,64
  woj. podlaskie
  0,98
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 2 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 50 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Białowieża) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41 Dzieci
 • 21 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 20 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,2%
  48,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 13 4 lata
 • 13
 • 14 5 lata
 • 14
 • 8 6 lat
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 7 4 lata
 • 7
 • 6 5 lata
 • 6
 • 4 6 lat
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 6 4 lata
 • 6
 • 8 5 lata
 • 8
 • 4 6 lat
 • 4
 •  
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Białowieża(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Białowieża aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Białowieży
  Publiczne
  85 681-23-97
  85 681-23-97
  ul. Sportowa 10
  17-230 Białowieża
  238-
 • Szkoły podstawowe w gminie Białowieża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Białowieża) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 91 Uczniowie
 • 43 Kobiety
  (uczniowie)
 • 48 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,3%
  52,7%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 11,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Białowieża
  11,4
  Województwo
  16,0
  Polska
  16,7
 •  
 • 10,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 8,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 77,78 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Białowieża
  77,78
  woj. podlaskie
  93,34
  Polska
  95,71
 • 77,78 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Białowieża
  77,78
  woj. podlaskie
  92,41
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Białowieża) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Białowieża) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Białowieża(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Białowieża aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Białowieży
  Publiczna
  85 681-23-97
  85 681-23-97
  ul. Waszkiewicza 2
  17-230 Białowieża
  696-
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Białowieża(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Białowieża aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Leśne w Białowieży
  Publiczne
  85 681-24-04
  85 681-24-04
  ul. Park Dyrekcyjny 1A
  17-230 Białowieża
  719137
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Białowieża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 13,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 22,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 21,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 23,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 34,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Białowieża, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Białowieża, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Białowieża, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Białowieża - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Białowieża

 • Według danych GUS z 2022 roku w gminie Białowieża znajdowały się 2 hotele (1 ★★★★, 1 ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 8 (całoroczne: 7)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 8, liczba miejsc: 810)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Białowieża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Białowieża: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Białowieża 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 144 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 96 (uczestnicy: 6 001)
  • seanse filmowe: 22 (uczestnicy: 966)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 11 (uczestnicy: 1 950)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 860)
  • inne: 52 (uczestnicy: 2 125)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 48)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 48)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 51)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 36)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Białowieża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Białowieża działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 17 370 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 18 244 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Biblioteki naukowe w gminie Białowieża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Białowieża działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 44 105 wolumenów w tym ziobry specjalne: 14 044. Odnotowano 62 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 23 867 wolumenów. Odnotowano 48 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Białowieża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Białowieża działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 28 członków. Zarejestrowano 28 ćwiczących (mężczyźni: 28, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 28, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (1), inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Białowieża w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Białowieża - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Białowieża i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 11 wypadków drogowych w gminie Białowieża odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 11 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 529,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 96,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Białowieża znajdował się 1 km ścieżki rowerowej, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu hajnowskiego.

  Powiat hajnowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Białowieża
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 11 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 11 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 6 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Białowieża w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 529,61 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Gmina
  529,6
  woj. podlaskie
  733,0
  Cała Polska
  1 100,9
 • 96,29 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • gm. Białowieża
  96,3
  Podlaskie
  129,1
  Kraj
  104,4
 • 529,61 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Gmina
  529,6
  Województwo
  870,2
  Cała Polska
  1 327,3
 • 18,18 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Gmina Białowieża
  18,2
  Podlaskie
  17,6
  Polska
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Gmina
  100,0
  Podlaskie
  118,7
  Kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Białowieża w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 49,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina Białowieża
  49,2 km
  Województwo
  409,4 km
  Kraj
  624,0 km
 • 4,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  4,8 km
  woj. podlaskie
  7,2 km
  Cała Polska
  5,2 km