Gmina Świdnica w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, regon, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja)

Gmina Świdnica - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Gmina Świdnica to gmina wiejska. Należy do województwa lubuskiego, powiatu zielonogórskiego. Gmina Świdnica ma 6 573 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 8,7% ludności powiatu. Gmina stanowi 11,9% powierzchni powiatu.
  • 6 573 Liczba mieszkańców
  • 160,9 km² Powierzchnia
  • 41 osób/km² Gęstość zaludnienia
  • (+48) 68 Numer kierunkowy
  • FZI Tablice rejestracyjne
  • Adam Konstanty Jaskulski Wójt gminy
Gmina Świdnica na mapie
Identyfikatory
  • 15.389951.8875 Współrzędne GPS
  • TERYT (TERC) 0809072
Herb gminy Świdnica
Gmina Świdnica herb

Gmina Świdnica - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
66-008Poczta Świdnica koło Zielonej Góry

Gmina Świdnica - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Świdnica)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Świdnica
(68) 327-31-15
(68) 327-31-27
ul. Długa 38
66-008 Świdnica
ZUS Oddział w Zielonej Górze
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kupiecka 65
65-426 Zielona Góra

Gmina Świdnica - Wsie należące do gminy

Gmina Świdnica - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

  • Demografia w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Gmina Świdnica ma 6 573 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 21,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,6 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

    Mieszkańcy gminy Świdnica zawarli w 2017 roku 33 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
    30,2% mieszkańców gminy Świdnica jest stanu wolnego, 55,8% żyje w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

    Gmina Świdnica ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -10. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,53 na 1000 mieszkańców gminy Świdnica. W 2017 roku urodziło się 57 dzieci, w tym 52,6% dziewczynek i 47,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 408 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,10 i jest większy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

    W 2016 roku 40,5% zgonów w gminie Świdnica spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,3% zgonów w gminie Świdnica były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Świdnica przypada 9.4 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa lubuskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

    W 2017 roku zarejestrowano 117 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 78 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Świdnica 39. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

    63,9% mieszkańców gminy Świdnica jest w wieku produkcyjnym, 19,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
  • Liczba i płeć mieszkańców gminy Świdnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 6 573 Liczba mieszkańców
  • 3 317 Kobiety
  • 3 256 Mężczyźni
  • 50,5%
    49,5%
  • 102 Współczynnik feminizacji
    (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
  • 98 Współczynnik maskulinizacji
    (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
  • Wykres - Populacja w gminie Świdnica w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek kobiet w gminie Świdnica w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Świdnica w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wiek mieszkańców gminy Świdnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 39,6 lat Średni wiek mieszkańców
  • Gmina Świdnica
    39,6 lat
    woj. lubuskie
    41,1 lat
    Kraj
    41,4 lat
  • 40,6 lat Kobiety
    (średni wiek)
  • 38,5 lat Mężczyźni
    (średni wiek)
  • Wykres - Piramida wieku - Gmina Świdnica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Stan cywilny mieszkańców gminy Świdnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Stan cywilny - Gmina Świdnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Świdnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Świdnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 30,2% Kawalerowie/Panny
  • gm. Świdnica
    30,2%
    woj. lubuskie
    30,0%
    Cały kraj
    28,8%
  • 25,5% Kobiety
    (Panny)
  • 35,1% Mężczyźni
    (Kawalerowie)
  • 55,8% Żonaci/Zamężne
  • Tutaj
    55,8%
    woj. lubuskie
    53,6%
    Kraj
    55,8%
  • 54,7% Kobiety
    (Zamężne)
  • 56,9% Mężczyźni
    (Żonaci)
  • 8,2% Wdowcy/Wdowy
  • Gmina Świdnica
    8,2%
    Lubuskie
    9,1%
    Kraj
    9,6%
  • 13,5% Kobiety
    (Wdowy)
  • 2,8% Mężczyźni
    (Wdowcy)
  • 4,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
  • Gmina Świdnica
    4,7%
    Lubuskie
    6,0%
    Cały kraj
    5,0%
  • 5,0% Kobiety
    (Rozwiedzione)
  • 4,2% Mężczyźni
    (Rozwiedzeni)
  • 1,1% Nieustalone
  • Tutaj
    1,1%
    woj. lubuskie
    1,3%
    Kraj
    0,8%
  • 1,2% Kobiety
    (Nieustalone)
  • 1,0% Mężczyźni
    (Nieustalone)
  • Małżeństwa i rozwody w gminie Świdnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Świdnica w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
  • gm. Świdnica
    5,1
    Województwo
    4,9
    Cały kraj
    5,0
  • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
  • Tutaj
    1,8
    Lubuskie
    1,8
    Cała Polska
    1,7
  • 33 Małżeństwa zawarte w roku 2017
  • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Świdnica w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przyrost naturalny w gminie Świdnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • -10 Przyrost naturalny w roku 2017
  • -2 Kobiety
    (Przyrost naturalny)
  • -8 Mężczyźni
    (Przyrost naturalny)
  • -1,53 Przyrost naturalny na 1000 ludności
  • Tutaj
    -1,5
    Województwo
    0,0
    Polska
    -0,0
  • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Świdnica w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Świdnica w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Świdnica w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Statystyki urodzeń w gminie Świdnica w roku 2017
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 57 Urodzenia żywe
  • 30 Dziewczynki
    (Urodzenia żywe)
  • 27 Chłopcy
    (Urodzenia żywe)
  • 52,6%
    47,4%
  • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
  • Tutaj
    8,7
    woj. lubuskie
    10,1
    Cała Polska
    10,5
  • 46,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
  • Tutaj
    46,0
    Województwo
    43,0
    Cała Polska
    44,2
  • 20.34 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
  • 20.34
  • 62.37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
  • 62.37
  • 99.6 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
  • 99.6
  • 85.97 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
  • 85.97
  • 30.15 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
  • 30.15
  • 6.75 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
  • 6.75
  • 3 408 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
  • 3 338 g Dziewczynki
    (Średnia waga noworodków)
  • 3 472 g Chłopcy
    (Średnia waga noworodków)
  • gm. Świdnica
    3 408 g
    Województwo
    3 360 g
    Polska
    3 376 g
  • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
  • 2 Waga 5000g i więcej
  • 2
  • 19 Waga 4500g - 4999g
  • 19
  • 87 Waga 4000g - 4499g
  • 87
  • 270 Waga 3500g - 3999g
  • 270
  • 302 Waga 3000g - 3499g
  • 302
  • 113 Waga 2500g - 2999g
  • 113
  • 19 Waga 2000g - 2499g
  • 19
  • 15 Waga 1500g - 1999g
  • 15
  • 9 Waga 1000g - 1499g
  • 9
  • 1 Waga 600g - 999g
  • 1
  • 1 Waga poniżej 600g
  • 1
  • 1,52 Współczynnik dzietności ogólnej
    (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
  • Gmina
    1,52
    Lubuskie
    1,43
    Kraj
    1,45
  • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
    (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
  • Tutaj
    0,72
    woj. lubuskie
    0,69
    Cała Polska
    0,71
  • 1,10 Współczynnik dynamiki demograficznej
    (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
  • Gmina
    1,10
    Lubuskie
    1,00
    Cały kraj
    1,00
  • Statystyki zgonów w gminie Świdnica w roku 2016
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 61 Zgony
  • 30 Kobiety
    (Zgony)
  • 31 Mężczyźni
    (Zgony)
  • 49,2%
    50,8%
  • 0 Zgony niemowląt
  • 0 Dziewczynki
    (Zgony niemowląt)
  • 0 Chłopcy
    (Zgony niemowląt)
  • 9,4 Zgony na 1000 ludności
  • gm. Świdnica
    9,4
    Lubuskie
    9,8
    Cały kraj
    10,1
  • 85,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
  • Gmina
    85,8
    Lubuskie
    102,3
    Polska
    101,5
  • 3,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
  • Gmina Świdnica
    3,8
    woj. lubuskie
    5,9
    Polska
    4,0
  • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
  • Tutaj
    3,4
    woj. lubuskie
    3,5
    Cała Polska
    3,2
  • 2,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
  • Lubuskie
    2,2
    Cały kraj
    1,4
  • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zielonogórskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 45,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
  • Gmina Świdnica
    45,1%
    Województwo
    43,7%
    Cały kraj
    45,7%
  • 28,4% Zgony spowodowane nowotworami
  • gm. Świdnica
    28,4%
    Lubuskie
    25,8%
    Cała Polska
    26,7%
  • 3,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
  • Gmina Świdnica
    3,2%
    Województwo
    3,8%
    Cała Polska
    6,1%
  • 1,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
  • Województwo
    1,7
    Kraj
    5,9
  • 69,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
  • woj. lubuskie
    69,3
    Polska
    74,3
  • 269,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
  • Gmina
    269,6
    Województwo
    257,4
    Cała Polska
    274,3
  • 250,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
  • Województwo
    250,7
    Polska
    261,6
  • 427,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
  • 442,7 Kobiety
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 412,3 Mężczyźni
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Gmina
    427,7
    Województwo
    435,8
    Cały kraj
    469,0
  • 125,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
  • 80,6 Kobiety
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 168,8 Mężczyźni
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • gm. Świdnica
    125,3
    Lubuskie
    110,0
    Cały kraj
    87,7
  • 36,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
  • Tutaj
    36,7
    woj. lubuskie
    31,0
    Polska
    31,8
  • 7,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
  • Gmina Świdnica
    7,9
    Lubuskie
    8,8
    Cała Polska
    8,0
  • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
  • gm. Świdnica
    0,9%
    Województwo
    1,0%
    Kraj
    0,8%
  • Migracje ludności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 117 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
  • 59 Kobiety
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 58 Mężczyźni
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 3 Zameldowania z zagranicy
  • 2 Kobiety
    (zameldowania z zagranicy)
  • 1 Mężczyźni
    (zameldowania z zagranicy)
  • 78 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
  • 44 Kobiety
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 34 Mężczyźni
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 1 Wymeldowania za granicę
  • 0 Kobiety
    (wymeldowania za granicę)
  • 1 Mężczyźni
    (wymeldowania za granicę)
  • 41 Saldo migracji
  • 17 Kobiety
    (saldo migracji)
  • 24 Mężczyźni
    (saldo migracji)
  • 39 Saldo migracji wewnętrznych
  • 15 Kobiety
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 24 Mężczyźni
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 2 Saldo migracji zagranicznych
  • 2 Kobiety
    (saldo migracji zagranicznych)
  • 0 Mężczyźni
    (saldo migracji zagranicznych)
  • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Świdnica w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biologiczne grupy wieku w gminie Świdnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 15,9% Ludność w wieku 0-14 lat
  • 15,3% Kobiety
    (w wieku 0-14 lat)
  • 16,4% Mężczyźni
    (w wieku 0-14 lat)
  • 70,9% Ludność w wieku 15-64 lat
  • 69,5% Kobiety
    (w wieku 15-64 lat)
  • 72,5% Mężczyźni
    (w wieku 15-64 lat)
  • 13,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
  • 15,2% Kobiety
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • 11,2% Mężczyźni
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Świdnica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Świdnica - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

  • Nieruchomości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W 2017 roku w gminie Świdnica oddano do użytku 41 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,24 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Świdnica to 2 044 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 314 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

    Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Świdnica to 5,05 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Świdnica to 145,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

    Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,29% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,55% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,61% mieszkań posiada łazienkę, 82,49% korzysta z centralnego ogrzewania, a 22,06% z gazu sieciowego.

  • Zasoby mieszkaniowe w gminie Świdnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 2 044 Liczba nieruchomości w 2017 roku
  • 313,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
  • Gmina
    313,50
    Województwo
    362,80
    Polska
    371,30
  • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 108,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
  • Gmina
    108,60 m2
    Lubuskie
    73,50 m2
    Cały kraj
    73,80 m2
  • 34,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
  • Tutaj
    34,00 m2
    Lubuskie
    26,70 m2
    Kraj
    27,40 m2
  • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 4,83 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
  • gm. Świdnica
    4,83
    Województwo
    3,97
    Kraj
    3,82
  • 3,19 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
  • gm. Świdnica
    3,19
    Województwo
    2,76
    Cały kraj
    2,69
  • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
  • Gmina
    0,66
    woj. lubuskie
    0,69
    Cała Polska
    0,70
  • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Świdnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
  • 41 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
  • 6,24 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
    (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
  • Gmina
    6,24
    Województwo
    3,93
    Kraj
    4,64
  • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
  • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
  • 36 Użytek własny
  • 0 Sprzedaż lub wynajem
  • 100,0%
    0,0%
  • 207 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
  • 5,05 Przeciętna liczba izb w lokalu
    (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
  • Gmina
    5,05
    woj. lubuskie
    3,93
    Cały kraj
    3,91
  • 31,49 Liczba izb na 1000 ludności
    (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
  • Tutaj
    31,49
    Lubuskie
    15,46
    Cała Polska
    18,14
  • 5 969 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
  • 145,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
    (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
  • Gmina
    145,6 m2
    Lubuskie
    89,6 m2
    Cała Polska
    92,7 m2
  • 0,91 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
    (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
  • gm. Świdnica
    0,91 m2
    woj. lubuskie
    0,35 m2
    Cały kraj
    0,43 m2
  • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
  • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Świdnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 98,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
  • Tutaj
    98,29%
    Lubuskie
    98,36%
    Cały kraj
    96,79%
  • 95,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
  • Tutaj
    95,55%
    woj. lubuskie
    95,87%
    Kraj
    93,66%
  • 90,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
  • gm. Świdnica
    90,61%
    woj. lubuskie
    93,25%
    Kraj
    91,31%
  • 82,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
  • gm. Świdnica
    82,49%
    Lubuskie
    81,46%
    Cała Polska
    82,12%
  • 22,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
  • Gmina Świdnica
    22,06%
    woj. lubuskie
    55,16%
    Polska
    55,50%
  • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gmina Świdnica - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

  • Rynek pracy w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W gminie Świdnica na 1000 mieszkańców pracuje 120 osób . 46,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,4% mężczyźni.

    Bezrobocie rejestrowane w gminie Świdnica wynosiło w 2017 roku 5,9% (7,0% wśród kobiet i 4,9% wśród mężczyzn).

    W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Świdnica wynosiło 4 067,93 PLN, co odpowiada 89.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

    Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Świdnica 715 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 365 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -350.

    22,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Świdnica pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,3% w przemyśle i budownictwie, a 17,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
  • Bezrobocie rejestrowane w gminie Świdnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 120 Pracujący na 1000 ludności
  • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
  • Gmina
    120,0
    woj. lubuskie
    229,0
    Cały kraj
    247,0
  • 5,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
  • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
  • 7,0% Kobiety
  • 4,9% Mężczyźni
  • gm. Świdnica
    5,9%
    Województwo
    6,6%
    Polska
    6,6%
  • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Świdnica w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Świdnica w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Świdnica w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Świdnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 4 068 PLN Wynagrodzenie brutto
  • Gmina Świdnica
    4 068 PLN
    woj. lubuskie
    3 951 PLN
    Cała Polska
    4 528 PLN
  • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Świdnica w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dojazdy do pracy w gminie Świdnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

  • 715 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
    (Poza gminę zamieszkania)
  • 365 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
    (Z innej gminy)
  • -350 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
  • 0,51 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
  • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Świdnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

    (Dane powiatowe)
  • 100,0% Pracujący ogółem
  • 100,0% Kobiety
    (ogółem)
  • 100,0% Mężczyźni
    (ogółem)
  • 22,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 23,5% Kobiety
    (sektor rolniczy)
  • 22,2% Mężczyźni
    (sektor rolniczy)
  • 36,3% Przemysł i budownictwo
  • 25,9% Kobiety
    (sektor przemysłowy)
  • 45,4% Mężczyźni
    (sektor przemysłowy)
  • 17,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
  • 14,4% Kobiety
    (sektor usługowy)
  • 20,1% Mężczyźni
    (sektor usługowy)
  • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
  • 1,3% Kobiety
    (sektor finansowy)
  • 0,4% Mężczyźni
    (sektor finansowy)
  • 22,7% Pozostałe
  • 34,8% Kobiety
    (pozostałe)
  • 11,9% Mężczyźni
    (pozostałe)
  • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Świdnica w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Pracujący według płci w gminie Świdnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 786 Pracujący ogółem
  • 366 Kobiety
  • 420 Mężczyźni
  • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Świdnica w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Produkcyjne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 19,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
  • 18,3% Kobiety
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 19,7% Mężczyźni
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 63,9% W wieku produkcyjnym
  • 58,9% Kobiety
    (18-59 lat)
  • 69,1% Mężczyźni
    (18-64 lata)
  • 17,0% W wieku poprodukcyjnym
  • 22,8% Kobiety
    (59+ lat)
  • 11,2% Mężczyźni
    (64+ lata)
  • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Świdnica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wskaźniki obciążenia demograficznego
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 56,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Tutaj
    56,4
    woj. lubuskie
    62,1
    Polska
    63,4
  • 26,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Tutaj
    26,6
    woj. lubuskie
    32,8
    Polska
    34,0
  • 89,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
  • gm. Świdnica
    89,6
    woj. lubuskie
    112,1
    Cała Polska
    115,5
  • Mobilne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
  • 65,1% Kobiety
    (w wieku mobilnym)
  • 58,6% Mężczyźni
    (w wieku mobilnym)
  • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
  • 34,9% Kobiety
    (45-59 lat)
  • 41,4% Mężczyźni
    (45-64 lata)

Gmina Świdnica - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

  • Rejestr REGON w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W gminie Świdnica w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 793 podmioty gospodarki narodowej, z czego 607 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 69 nowych podmiotów, a 65 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (86) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (63) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (65) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (28) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

    Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Świdnica najwięcej (50) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (767) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

    3,9% (31) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,6% (187) podmiotów, a 72,5% (575) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

    Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Świdnica najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.1%) oraz Budownictwo (17.0%).

  • Stan rejestru
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 793 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
  • 31 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 187 Przemysł i budownictwo
  • 575 Pozostała działalność
  • 69 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Świdnica w 2017 roku
  • 65 Podmioty wyrejestrowane w gminie Świdnica w 2017 roku
  • 607 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Podmioty według klas wielkości
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 767 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
  • 767
  • 25 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
  • 25
  • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
  • 1
  • 793 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
  • 793
  • Podmioty według form prawnych
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 6 Spółdzielnie ogółem
  • 6
  • 70 Spółki handlowe ogółem
  • 70
  • 9  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
  • 9
  • 1  Spółki handlowe - akcyjne
  • 1
  • 50  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
  • 50
  • 9    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
  • 9
  • 32 Spółki cywilne ogółem
  • 32
  • Rodzaj przeważającej działalności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 607 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • 128 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
  • 128
  • 103 Budownictwo
  • 103
  • 67 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  • 67
  • 62 Transport i gospodarka magazynowa
  • 62
  • 50 Przetwórstwo przemysłowe
  • 50
  • 47 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • 47
  • 23 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
  • 23
  • 22 Pozostała działalność
  • 22
  • 20 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
  • 20
  • 17 Informacja i komunikacja
  • 17
  • 14 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
  • 14
  • 13 Edukacja
  • 13
  • 13 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
  • 13
  • 13 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
  • 13
  • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 12
  • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
  • 2
  • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
  • 1
  • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Świdnica - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

  • Poziom przestępczości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W 2017 roku w gminie Świdnica stwierdzono szacunkowo 110 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,85 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Świdnica wynosi 70,90% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

    W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Świdnica najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,14 (wykrywalność 61%) oraz przeciwko mieniu - 7,35 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,88 (82%), drogowe - 1,87 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,50 (86%).
  • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Świdnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Świdnica.
  • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Świdnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 110 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
  • 110
  • 73 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
  • 73
  • 19 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
  • 19
  • 12 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
  • 12
  • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
  • 3
  • 48 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
  • 48
  • 16,85 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    16,85
    Lubuskie
    23,00
    Cały kraj
    19,62
  • 11,14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    11,14
    woj. lubuskie
    14,51
    Kraj
    12,07
  • 2,88 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    2,88
    Lubuskie
    5,52
    Cała Polska
    4,94
  • 1,87 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
  • Gmina Świdnica
    1,87
    Województwo
    2,02
    Cały kraj
    1,78
  • 0,50 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
  • gm. Świdnica
    0,50
    woj. lubuskie
    0,62
    Cały kraj
    0,49
  • 7,35 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
  • gm. Świdnica
    7,35
    woj. lubuskie
    9,84
    Polska
    9,70
  • Wskaźniki wykrywalności sprawców
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Świdnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
  • Gmina
    71%
    woj. lubuskie
    74%
    Polska
    72%
  • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
  • Gmina Świdnica
    61%
    Województwo
    63%
    Cała Polska
    60%
  • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
  • Tutaj
    83%
    woj. lubuskie
    89%
    Cały kraj
    88%
  • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
  • gm. Świdnica
    97%
    woj. lubuskie
    98%
    Polska
    99%
  • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
  • gm. Świdnica
    87%
    woj. lubuskie
    84%
    Cała Polska
    84%
  • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
  • Gmina Świdnica
    46%
    woj. lubuskie
    49%
    Polska
    52%

Gmina Świdnica - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

  • Finanse publiczne w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Suma wydatków z budżetu gminy Świdnica wyniosła w 2016 roku 24,5 mln złotych, co daje 3,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 0.3% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Świdnica - 29.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (28.3%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (15.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,1 mln złotych, czyli 4,6% wydatków ogółem.

    Suma dochodów do budżetu gminy Świdnica wyniosła w 2016 roku 28,1 mln złotych, co daje 4,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (41.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (21%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.7%). W budżecie gminy Świdnica wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 916 złotych na mieszkańca (21,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,0 złotych na mieszkańca (0,2%).
  • Wydatki budżetu w gminie Świdnica według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Świdnica według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Świdnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wydatki budżetu gminy Świdnica według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    20,5 mln

    3,3 tys(100%)

    23,5 mln

    3,8 tys(100%)

    20,4 mln

    3,3 tys(100%)

    22,0 mln

    3,5 tys(100%)

    20,4 mln

    3,2 tys(100%)

    23,2 mln

    3,6 tys(100%)

    24,5 mln

    3,8 tys(100%)

    24,5 mln

    3,8 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    9,4 mln

    1,5 tys(46.1%)

    8,1 mln

    1,3 tys(34.3%)

    6,1 mln

    989(29.9%)

    6,2 mln

    981(28.1%)

    6,7 mln

    1,1 tys(32.8%)

    7,5 mln

    1,2 tys(32.1%)

    6,9 mln

    1,1 tys(28.3%)

    7,3 mln

    1,1 tys(29.7%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    2,3 mln

    368(11.2%)

    2,6 mln

    416(11.1%)

    2,6 mln

    420(12.7%)

    3,0 mln

    483(13.8%)

    3,0 mln

    471(14.6%)

    3,1 mln

    486(13.5%)

    3,3 mln

    516(13.6%)

    6,9 mln

    1,1 tys(28.3%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    2,2 mln

    361(10.9%)

    6,2 mln

    990(26.4%)

    4,2 mln

    681(20.6%)

    6,9 mln

    1,1 tys(31.5%)

    2,8 mln

    439(13.6%)

    5,2 mln

    804(22.3%)

    5,5 mln

    853(22.5%)

    3,8 mln

    581(15.4%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    1,9 mln

    308(9.3%)

    2,1 mln

    331(8.8%)

    2,9 mln

    462(14%)

    2,9 mln

    452(12.9%)

    3,0 mln

    477(14.8%)

    3,3 mln

    505(14%)

    3,3 mln

    505(13.3%)

    2,9 mln

    444(11.8%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    556,7 tys

    89,7(2.7%)

    721,3 tys

    115(3.1%)

    1,4 mln

    234(7.1%)

    637,3 tys

    101(2.9%)

    704,6 tys

    111(3.5%)

    978,0 tys

    152(4.2%)

    987,2 tys

    153(4%)

    967,7 tys

    148(3.9%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    389,3 tys

    62,7(1.9%)

    1,0 mln

    164(4.4%)

    902,1 tys

    146(4.4%)

    526,2 tys

    83,4(2.4%)

    575,8 tys

    91,0(2.8%)

    813,8 tys

    126(3.5%)

    771,7 tys

    119(3.1%)

    768,6 tys

    118(3.1%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    1,8 mln

    284(8.6%)

    1,3 mln

    212(5.6%)

    487,7 tys

    78,8(2.4%)

    391,0 tys

    62,0(1.8%)

    2,0 mln

    317(9.9%)

    643,8 tys

    99,9(2.8%)

    2,0 mln

    316(8.3%)

    482,5 tys

    74,0(2%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    336,0 tys

    54,1(1.6%)

    231,9 tys

    37,0(1%)

    195,9 tys

    31,7(1%)

    217,9 tys

    34,5(1%)

    203,2 tys

    32,1(1%)

    430,8 tys

    66,9(1.9%)

    641,4 tys

    99,2(2.6%)

    402,2 tys

    61,7(1.6%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    218,5 tys

    35,2(1.1%)

    214,8 tys

    34,3(0.9%)

    235,8 tys

    38,1(1.2%)

    220,4 tys

    34,9(1%)

    241,0 tys

    38,1(1.2%)

    254,7 tys

    39,5(1.1%)

    267,8 tys

    41,4(1.1%)

    281,5 tys

    43,2(1.1%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    325,3 tys

    52,4(1.6%)

    315,7 tys

    50,4(1.3%)

    311,1 tys

    50,3(1.5%)

    221,6 tys

    35,1(1%)

    279,7 tys

    44,2(1.4%)

    233,5 tys

    36,2(1%)

    205,2 tys

    31,7(0.8%)

    234,8 tys

    36,0(1%)

    Obsługa długu publicznego

    [Dział 757]

    138,1 tys

    22,2(0.7%)

    181,4 tys

    28,9(0.8%)

    227,0 tys

    36,7(1.1%)

    366,4 tys

    58,1(1.7%)

    321,1 tys

    50,7(1.6%)

    220,8 tys

    34,3(1%)

    165,8 tys

    25,6(0.7%)

    167,0 tys

    25,6(0.7%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    581,3 tys

    93,7(2.8%)

    107,4 tys

    17,1(0.5%)

    492,8 tys

    79,6(2.4%)

    176,5 tys

    28,0(0.8%)

    149,1 tys

    23,6(0.7%)

    152,7 tys

    23,7(0.7%)

    166,6 tys

    25,8(0.7%)

    164,6 tys

    25,3(0.7%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    151,0 tys

    24,3(0.7%)

    146,4 tys

    23,3(0.6%)

    100,3 tys

    16,2(0.5%)

    107,2 tys

    17,0(0.5%)

    108,3 tys

    17,1(0.5%)

    104,7 tys

    16,2(0.5%)

    104,7 tys

    16,2(0.4%)

    91,4 tys

    14,0(0.4%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    34,9 tys

    5,6(0.2%)

    37,3 tys

    6,0(0.2%)

    39,2 tys

    6,3(0.2%)

    35,1 tys

    5,6(0.2%)

    50,7 tys

    8,0(0.2%)

    98,1 tys

    15,2(0.4%)

    46,6 tys

    7,2(0.2%)

    52,8 tys

    8,1(0.2%)

    Turystyka

    [Dział 630]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    10,3 tys

    1,6(0%)

    6,6 tys

    1,0(0%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    7,6 tys

    1,2(0%)

    22,5 tys

    3,6(0.1%)

    8,6 tys

    1,4(0%)

    1,0 tys

    0,2(0%)

    1,0 tys

    0,2(0%)

    38,3 tys

    5,9(0.2%)

    39,8 tys

    6,2(0.2%)

    5,0 tys

    0,8(0%)

    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    450

    0,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    2,2 tys

    0,3(0%)

    Obrona narodowa

    [Dział 752]

    0,0

    0,0(0%)

    600

    0,1(0%)

    500

    0,1(0%)

    149

    0,0(0%)

    533

    0,1(0%)

    445

    0,1(0%)

    199

    0,0(0%)

    410

    0,1(0%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    0,0

    0,0(0%)

    142,7 tys

    22,8(0.6%)

    113,8 tys

    18,4(0.6%)

    94,3 tys

    14,9(0.4%)

    262,5 tys

    41,5(1.3%)

    247,0 tys

    38,3(1.1%)

    24,6 tys

    3,8(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    Wydatki związane z poborem dochodów

    [Dział 756]

    97,8 tys

    15,8(0.5%)

    93,9 tys

    15,0(0.4%)

    101,0 tys

    16,3(0.5%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  • Dochody budżetu w gminie Świdnica według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Świdnica według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Świdnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dochody budżetu gminy Świdnica według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    20,7 mln

    3,4 tys(100%)

    21,0 mln

    3,4 tys(100%)

    19,5 mln

    3,2 tys(100%)

    20,5 mln

    3,3 tys(100%)

    22,7 mln

    3,6 tys(100%)

    23,6 mln

    3,7 tys(100%)

    25,6 mln

    4,0 tys(100%)

    28,1 mln

    4,3 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
    Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

    [Dział 756]

    8,8 mln

    1,4 tys(42.5%)

    7,5 mln

    1,2 tys(35.7%)

    8,2 mln

    1,3 tys(42.1%)

    8,9 mln

    1,4 tys(43.4%)

    10,0 mln

    1,6 tys(44.2%)

    10,8 mln

    1,7 tys(45.7%)

    11,4 mln

    1,8 tys(44.7%)

    11,5 mln

    1,8 tys(41.1%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    1,8 mln

    297(8.9%)

    2,1 mln

    343(10.2%)

    2,1 mln

    339(10.7%)

    2,5 mln

    404(12.4%)

    2,4 mln

    379(10.6%)

    2,5 mln

    381(10.4%)

    2,5 mln

    384(9.7%)

    5,9 mln

    904(21%)

    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    3,8 mln

    618(18.5%)

    3,8 mln

    604(18%)

    4,1 mln

    671(21.3%)

    4,5 mln

    718(22.1%)

    4,7 mln

    748(20.9%)

    5,2 mln

    799(21.8%)

    5,3 mln

    823(20.8%)

    5,5 mln

    849(19.7%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    276,1 tys

    44,5(1.3%)

    3,4 mln

    548(16.4%)

    2,2 mln

    356(11.3%)

    2,7 mln

    427(13.1%)

    2,3 mln

    369(10.3%)

    3,0 mln

    460(12.6%)

    2,7 mln

    415(10.5%)

    2,0 mln

    309(7.2%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    330,0 tys

    53,2(1.6%)

    809,9 tys

    129(3.9%)

    1,4 mln

    223(7.1%)

    364,7 tys

    57,8(1.8%)

    828,7 tys

    131(3.6%)

    316,5 tys

    49,1(1.3%)

    1,1 mln

    177(4.5%)

    1,6 mln

    247(5.7%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    428,6 tys

    69,1(2.1%)

    529,5 tys

    84,4(2.5%)

    638,1 tys

    103(3.3%)

    616,6 tys

    97,8(3%)

    681,1 tys

    108(3%)

    673,1 tys

    104(2.9%)

    899,7 tys

    139(3.5%)

    859,5 tys

    132(3.1%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    4,0 mln

    643(19.3%)

    2,2 mln

    347(10.4%)

    197,8 tys

    32,0(1%)

    210,7 tys

    33,4(1%)

    245,4 tys

    38,8(1.1%)

    728,3 tys

    113(3.1%)

    371,9 tys

    57,5(1.5%)

    443,7 tys

    68,1(1.6%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    62,7 tys

    10,1(0.3%)

    141,1 tys

    22,5(0.7%)

    131,0 tys

    21,2(0.7%)

    63,4 tys

    10,1(0.3%)

    203,3 tys

    32,1(0.9%)

    194,9 tys

    30,2(0.8%)

    226,8 tys

    35,1(0.9%)

    79,8 tys

    12,2(0.3%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    57,7 tys

    9,3(0.3%)

    53,4 tys

    8,5(0.3%)

    55,9 tys

    9,0(0.3%)

    48,1 tys

    7,6(0.2%)

    58,7 tys

    9,3(0.3%)

    63,9 tys

    9,9(0.3%)

    67,3 tys

    10,4(0.3%)

    63,5 tys

    9,7(0.2%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    7,4 tys

    1,2(0%)

    7,4 tys

    1,2(0%)

    9,1 tys

    1,5(0%)

    6,2 tys

    1,0(0%)

    10,4 tys

    1,6(0%)

    9,9 tys

    1,5(0%)

    77,7 tys

    12,0(0.3%)

    17,0 tys

    2,6(0.1%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    7,6 tys

    1,2(0%)

    22,5 tys

    3,6(0.1%)

    8,6 tys

    1,4(0%)

    1,0 tys

    0,2(0%)

    1,0 tys

    0,2(0%)

    38,3 tys

    5,9(0.2%)

    39,8 tys

    6,2(0.2%)

    5,0 tys

    0,8(0%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    0,0

    0,0(0%)

    92,3 tys

    14,7(0.4%)

    258,8 tys

    41,8(1.3%)

    226,0 tys

    35,8(1.1%)

    21,7 tys

    3,4(0.1%)

    24,0 tys

    3,7(0.1%)

    4,0 tys

    0,6(0%)

    2,7 tys

    0,4(0%)

    Obrona narodowa

    [Dział 752]

    0,0

    0,0(0%)

    600

    0,1(0%)

    500

    0,1(0%)

    149

    0,0(0%)

    533

    0,1(0%)

    445

    0,1(0%)

    199

    0,0(0%)

    410

    0,1(0%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    191,9 tys

    30,9(0.9%)

    118,6 tys

    18,9(0.6%)

    45,0 tys

    7,3(0.2%)

    10,9 tys

    1,7(0.1%)

    1,3 tys

    0,2(0%)

    1,1 tys

    0,2(0%)

    1,1 tys

    0,2(0%)

    400

    0,1(0%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    200,0 tys

    32,2(1%)

    0,0

    0,0(0%)

    5,7 tys

    0,9(0%)

    186,8 tys

    29,6(0.9%)

    2,3 tys

    0,4(0%)

    7,0 tys

    1,1(0%)

    3,1 tys

    0,5(0%)

    179

    0,0(0%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    0,0

    0,0(0%)

    127,7 tys

    20,4(0.6%)

    102,6 tys

    16,6(0.5%)

    85,6 tys

    13,6(0.4%)

    314,9 tys

    49,7(1.4%)

    173,4 tys

    26,9(0.7%)

    22,3 tys

    3,4(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    40,0 tys

    6,4(0.2%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    20,5 tys

    3,3(0.1%)

    19,6 tys

    3,1(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Leśnictwo

    [Dział 020]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    19,4 tys

    3,1(0.1%)

    4,2 tys

    0,6(0%)

    1,2 tys

    0,2(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    637,6 tys

    103(3.1%)

    46,1 tys

    7,3(0.2%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    786,1 tys

    124(3.5%)

    0,0

    0,0(0%)

    788,0 tys

    122(3.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Świdnica - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

  • Edukacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 1 610 mieszkańców gminy Świdnica jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 799 kobiet oraz 811 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 17,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,0% mieszkańców gminy Świdnica, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 18,7% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

    W porównaniu do całego województwa lubuskiego mieszkańcy gminy Świdnica mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Świdnica największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (20,6%) oraz zasadnicze zawodowe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,0%) oraz średnie zawodowe (17,6%).

    13,7% mieszkańców gminy Świdnica w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,1% wśród dziewczynek i 13,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 768 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 3,10 dzieci w wieku przedszkolnym.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,6% ludności (29,4% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 71,03.

    Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 13,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,3% wśród dziewczyn i 16,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 59,71.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,2% mieszkańców (17,1% wśród dziewczyn i 17,3% wśród chłopaków).

    W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,6% mieszkańców gminy Świdnica w wieku potencjalnej nauki (28,0% kobiet i 25,3% mężczyzn).

  • 14,6% Wykształcenie wyższe
  • Gmina
    14,6%
    woj. lubuskie
    15,3%
    Cały kraj
    17,9%
  • 16,7% Kobiety
    (wyższe)
  • 12,4% Mężczyźni
    (wyższe)
  • 30,8% Wykształcenie średnie i policealne
  • Tutaj
    30,8%
    Lubuskie
    33,5%
    Cały kraj
    33,3%
  • 34,7% Kobiety
    (średnie i policealne)
  • 26,8% Mężczyźni
    (średnie i policealne)
  • 2,3% Wykształcenie policealne
  • Tutaj
    2,3%
    Województwo
    2,7%
    Cały kraj
    2,7%
  • 3,6% Kobiety
    (policealne)
  • 1,0% Mężczyźni
    (policealne)
  • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • Gmina
    11,3%
    woj. lubuskie
    12,1%
    Cały kraj
    12,4%
  • 14,2% Kobiety
    (średnie ogólnokształcące)
  • 8,2% Mężczyźni
    (średnie ogólnokształcące)
  • 17,2% Wykształcenie średnie zawodowe
  • Gmina
    17,2%
    woj. lubuskie
    18,7%
    Cały kraj
    18,1%
  • 16,9% Kobiety
    (średnie zawodowe)
  • 17,6% Mężczyźni
    (średnie zawodowe)
  • 28,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
  • Tutaj
    28,0%
    Województwo
    25,2%
    Cała Polska
    22,9%
  • 20,1% Kobiety
    (zasadnicze zawodowe)
  • 36,0% Mężczyźni
    (zasadnicze zawodowe)
  • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
  • Gmina Świdnica
    6,0%
    woj. lubuskie
    5,4%
    Kraj
    5,2%
  • 5,5% Kobiety
    (gimnazjalne)
  • 6,6% Mężczyźni
    (gimnazjalne)
  • 18,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
  • Gmina
    18,7%
    woj. lubuskie
    18,9%
    Polska
    19,3%
  • 20,6% Kobiety
    (podstawowe ukończone)
  • 16,8% Mężczyźni
    (podstawowe ukończone)
  • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
  • Tutaj
    1,9%
    Województwo
    1,7%
    Cały kraj
    1,4%
  • 2,4% Kobiety
    (podstawowe nieukończone)
  • 1,3% Mężczyźni
    (podstawowe nieukończone)
  • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Świdnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 768 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
  • Tutaj
    768,0
    Województwo
    787,0
    Polska
    811,0
  • 3,10 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  • gm. Świdnica
    3,10
    woj. lubuskie
    1,01
    Kraj
    1,01
  •  
  • 4,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
  • 4,3 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,1 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Świdnica

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Świdnica aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Prymuski
    Niepubliczny
    68 320-20-33
    ul. Długa 3
    66-008 Świdnica
    ---
    Tajemnicza wyspa skarbów
    Niepubliczny
    ul. DŁUGA 3
    66-008 Świdnica
    ---
  • Szkoły podstawowe w gminie Świdnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 71,03 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
  • gm. Świdnica
    71,03
    Województwo
    94,41
    Kraj
    96,62
  • 65,88 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
  • Tutaj
    65,88
    woj. lubuskie
    90,76
    Polska
    92,53
  • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Świdnica) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Świdnica) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
  • gm. Świdnica
    17,0
    woj. lubuskie
    18,0
    Cały kraj
    18,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
  • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
  • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
  • 17
  • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 17
  •  
  • 27,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 22,0 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 5,7 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista szkół podstawowych w gminie Świdnica

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Świdnica aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIDNICY (JANA PAWŁA II)
    Publiczna
    68 327-32-13
    68 327-35-33
    ul. OGRODOWA 36
    66-008 Świdnica
    13229-
    Publiczna Szkoła Podstawowa w Słonem
    Publiczna
    68 327-31-36
    68 327-31-36
    ul. Szkolna 1
    66-008 Słone
    813617
    SZKOŁA PODSTAWOWA - FILIA W KOŹLI (JANA PAWŁA II)
    Publiczna
    68 327-31-10
    ul. BRAK 117
    66-008 Koźla
    454-
  • Szkoły gimnazjalne w gminie Świdnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 59,71 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
  • gm. Świdnica
    59,71
    woj. lubuskie
    98,04
    Polska
    100,01
  • 57,28 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
  • Tutaj
    57,28
    woj. lubuskie
    88,98
    Cały kraj
    91,76
  • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Świdnica) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Świdnica) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
  • Gmina
    21,0
    Województwo
    21,0
    Polska
    21,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
  • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
  • 21
  • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
  • 21
  • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 21
  •  
  • 11,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 9,0 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 2,2 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Świdnica

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Świdnica aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    GIMNAZJUM W ŚWIDNICY (JANA PAWŁA II)
    Publiczne
    68 327-32-13
    68 327-35-33
    ul. OGRODOWA 36
    66-008 Świdnica
    6114-
  • Edukacyjne grupy wieku w gminie Świdnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

    (Dane powiatowe)
  • 13,7% Populacja w wieku 3-6 lat
  • 14,1% Kobiety
    (w wieku 3-6 lat)
  • 13,2% Mężczyźni
    (w wieku 3-6 lat)
  • 28,6% Populacja w wieku 7-12 lat
  • 29,4% Kobiety
    (w wieku 7-12 lat)
  • 27,7% Mężczyźni
    (w wieku 7-12 lat)
  • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
  • 11,3% Kobiety
    (w wieku 13-15 lat)
  • 16,5% Mężczyźni
    (w wieku 13-15 lat)
  • 17,2% Populacja w wieku 16-18 lat
  • 17,1% Kobiety
    (w wieku 16-18 lat)
  • 17,3% Mężczyźni
    (w wieku 16-18 lat)
  • 26,6% Populacja w wieku 19-24 lat
  • 28,0% Kobiety
    (w wieku 19-24 lat)
  • 25,3% Mężczyźni
    (w wieku 19-24 lat)
  • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Świdnica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Świdnica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Świdnica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Świdnica - Kultura i rekreacja(atrakcje)

  • Domy i ośrodki kultury w gminie Świdnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w gminie Świdnica: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 2 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W gminie Świdnica 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.    Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
    • imprezy ogółem: 32 (uczestnicy: 2 530)
    • seanse filmowe: 6 (uczestnicy: 400)
    • wystawy: 2 (uczestnicy: 100)
    • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 500)
    • koncerty: 7 (uczestnicy: 1 000)
    • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 200)
    • konkursy: 2 (uczestnicy: 100)
    • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 100)
    • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 30)
    • warsztaty: 8 (uczestnicy: 100)


    Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
    • ogółem: 11 (członkowie: 148)
    • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 35)
    • taneczne: 2 (członkowie: 25)
    • muzyczne: 1 (członkowie: 25)
    • literackie: 3 (członkowie: 25)
    • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 30)
    • inne: 1 (członkowie: 8)


    Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
    • plastyczne: 1
    • ceramiczne: 1
    • sale baletowe/taneczne: 1


    Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
    • ogółem: 3 (członkowie: 50)
    • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 25)
    • taneczne: 2 (członkowie: 25)


    Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Muzea w gminie Świdnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Według danych z 2017 w gminie Świdnica działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 26 322 zwiedzających, co daje 40 365 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

    Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biblioteki publiczne w gminie Świdnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w gminie Świdnica działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 15 730 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

    Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 18 161 wolumenów.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
    • dostępne dla czytelników: 2
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
    • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
    • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
    • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
    • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


  • Kluby sportowe w gminie Świdnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w gminie Świdnica działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 128 członków. Zarejestrowano 124 ćwiczących (mężczyźni: 108, kobiety: 16, chłopcy do lat 18: 56, dziewczęta do lat 18: 8). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (4) oraz inne osoby (2).

    Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Świdnica w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Świdnica - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Świdnica i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

  • Transport i komunikacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)  • W 2017 roku w gminie Świdnica znajdowało się 7 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

    Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zielonogórskiego.

    Powiat zielonogórski - dane o wypadkach i pojazdach
  • Transport niepubliczny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 7 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 7 km  Będących pod zarządem gminy
  • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Świdnica w latach 2013 - 2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
  • 410,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Tutaj
    410,2 km
    woj. lubuskie
    412,3 km
    Cała Polska
    388,2 km
  • 10,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • gm. Świdnica
    10,0 km
    Województwo
    5,7 km
    Cały kraj
    3,2 km