Gmina Biała w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Biała - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Biała to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa opolskiego, powiatu prudnickiego. Gmina Biała ma 10 647 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 19,0% ludności powiatu. Gmina stanowi 34,3% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Biała.
 • 10 647 Liczba mieszkańców
 • 196,3 km² Powierzchnia
 • 54 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OPR Tablice rejestracyjne
 • Edward Plicko Burmistrz gminy
Gmina Biała na mapie
Identyfikatory
 • 17.699750.3886 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1610013
Herb gminy Biała
Gmina Biała herb
Flaga gminy Biała
Gmina Biała flaga

Gmina Biała - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
48-210Poczta Biała Prudnicka, ul. Kołłątaja 2
48-210Skrytki Pocztowe Poczta Biała Prudnicka, ul. Kołłątaja 2
48-217Poczta Białą Prudnicka, ul. Gostomia 87
48-220Poczta Łącznik, ul. Fabryczna 4

Gmina Biała - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Biała)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Białej
(77) 438-85-51
(77) 438-76-79
Rynek 10
48-210 Biała
ZUS Inspektorat w Prudniku (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Powstańców Śląskich 7 a i b
48-200 Prudnik

Gmina Biała - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Gmina Biała ma 10 647 mieszkańców, z czego 52,3% stanowią kobiety, a 47,7% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 11,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Biała zawarli w 2017 roku 70 małżeństw, co odpowiada 6,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  29,8% mieszkańców gminy Biała jest stanu wolnego, 55,0% żyje w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,2% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Biała ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -62. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,80 na 1000 mieszkańców gminy Biała. W 2017 roku urodziło się 85 dzieci, w tym 58,8% dziewczynek i 41,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 359 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,70 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 49,5% zgonów w gminie Biała spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w gminie Biała były nowotwory, a 8,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Biała przypada 11.86 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 75 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 78 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Biała -3. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 9 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -5.

  63,6% mieszkańców gminy Biała jest w wieku produkcyjnym, 15,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 10 647 Liczba mieszkańców
 • 5 566 Kobiety
 • 5 081 Mężczyźni
 • 52,3%
  47,7%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Biała w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Biała w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Biała w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,1 lat
  woj. opolskie
  42,6 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 43,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Biała, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Biała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Biała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Biała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,8%
  woj. opolskie
  28,3%
  Kraj
  28,8%
 • 25,3% Kobiety
  (Panny)
 • 34,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,0% Żonaci/Zamężne
 • gm. Biała
  55,0%
  woj. opolskie
  54,8%
  Kraj
  55,8%
 • 52,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,2% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Biała
  10,2%
  Województwo
  9,4%
  Polska
  9,6%
 • 16,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Biała
  4,6%
  woj. opolskie
  4,7%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • gm. Biała
  0,3%
  woj. opolskie
  2,7%
  Polska
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Biała w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  6,6
  Województwo
  4,8
  Cała Polska
  5,0
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • gm. Biała
  1,3
  Opolskie
  1,6
  Kraj
  1,7
 • 70 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Biała w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -62 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -18 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -44 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,80 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -5,8
  Opolskie
  -1,8
  Polska
  -0,0
 • -4,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Biała w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Biała w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Biała w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Biała w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 85 Urodzenia żywe
 • 50 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 35 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 58,8%
  41,2%
 • 8,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Biała
  8,0
  Województwo
  9,2
  Polska
  10,5
 • 35,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Biała
  35,9
  Województwo
  38,7
  Polska
  44,2
 • 12.25 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12.25
 • 45.4 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45.4
 • 81.5 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 81.5
 • 60.06 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 60.06
 • 31.22 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31.22
 • 5.63 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.63
 • 1.07 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1.07
 • 3 359 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 342 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 376 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Biała
  3 359 g
  Województwo
  3 359 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 34 Waga 4000g - 4499g
 • 34
 • 163 Waga 3500g - 3999g
 • 163
 • 157 Waga 3000g - 3499g
 • 157
 • 75 Waga 2500g - 2999g
 • 75
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 1,18 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Biała
  1,18
  Województwo
  1,29
  Kraj
  1,45
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Biała
  0,60
  Opolskie
  0,63
  Polska
  0,71
 • 0,70 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Biała
  0,70
  woj. opolskie
  0,83
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w gminie Biała w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 127 Zgony
 • 59 Kobiety
  (Zgony)
 • 68 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,5%
  53,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,9
  Województwo
  10,1
  Polska
  10,1
 • 135,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  135,5
  woj. opolskie
  115,9
  Cały kraj
  101,5
 • 4,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Biała
  4,2
  woj. opolskie
  4,6
  Cała Polska
  4,0
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Biała
  3,0
  woj. opolskie
  3,1
  Cały kraj
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie prudnickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Biała
  52,7%
  Opolskie
  48,6%
  Polska
  45,7%
 • 24,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Biała
  24,4%
  woj. opolskie
  24,3%
  Polska
  26,7%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Biała
  5,0%
  Województwo
  7,5%
  Cały kraj
  6,1%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  0,2
  Cały kraj
  5,9
 • 76,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  76,4
  Cała Polska
  74,3
 • 296,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  296,1
  woj. opolskie
  254,2
  Cały kraj
  274,3
 • 239,3 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  239,3
  Cały kraj
  261,6
 • 640,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 676,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 600,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  640,0
  woj. opolskie
  509,7
  Cały kraj
  469,0
 • 117,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 59,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 173,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Biała
  117,0
  Opolskie
  98,8
  Cały kraj
  87,7
 • 34,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Biała
  34,2
  woj. opolskie
  36,1
  Kraj
  31,8
 • 10,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  10,2
  Województwo
  10,5
  Polska
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Biała
  0,9%
  Opolskie
  1,1%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 75 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 44 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 78 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 41 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -8 Saldo migracji
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -3 Saldo migracji wewnętrznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Biała w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Biała, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Biała - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Biała oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,19 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Biała to 3 462 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 324 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Biała to 7,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Biała to 180,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,23% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,25% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,13% mieszkań posiada łazienkę, 67,04% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,03% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 462 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 324,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Biała
  324,00
  woj. opolskie
  355,90
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 105,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  105,90 m2
  Województwo
  80,70 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 34,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  34,30 m2
  Województwo
  28,70 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 5,05 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Biała
  5,05
  Opolskie
  4,19
  Kraj
  3,82
 • 3,09 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  3,09
  woj. opolskie
  2,81
  Polska
  2,69
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Biała
  0,61
  woj. opolskie
  0,67
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,19 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Biała
  0,19
  Opolskie
  2,02
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 9 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 14 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 7,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Biała
  7,00
  Województwo
  4,59
  Polska
  3,91
 • 1,31 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Biała
  1,31
  Opolskie
  9,28
  Cała Polska
  18,14
 • 361 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 180,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  180,5 m2
  Opolskie
  115,2 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,03 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Biała
  0,03 m2
  Opolskie
  0,23 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 95,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Biała
  95,23%
  Województwo
  98,25%
  Polska
  96,79%
 • 94,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  94,25%
  Województwo
  96,96%
  Cała Polska
  93,66%
 • 88,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Biała
  88,13%
  Opolskie
  93,50%
  Cała Polska
  91,31%
 • 67,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  67,04%
  woj. opolskie
  82,22%
  Polska
  82,12%
 • 0,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  0,03%
  woj. opolskie
  46,51%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gmina Biała - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W gminie Biała na 1000 mieszkańców pracuje 86 osób . 59,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 40,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Biała wynosiło w 2016 roku 9,3% (10,3% wśród kobiet i 8,4% wśród mężczyzn).

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Biała wynosi 3 464,23 PLN, co odpowiada 80.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Biała 570 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 266 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -304.

  34,0% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Biała pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,1% w przemyśle i budownictwie, a 13,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 86 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  86,0
  Opolskie
  213,0
  Cały kraj
  240,0
 • 9,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 10,3% Kobiety
 • 8,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  9,3%
  Województwo
  9,0%
  Cały kraj
  8,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Biała w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Biała w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Biała w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 464 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  3 464 PLN
  Województwo
  3 927 PLN
  Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Biała w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 570 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 266 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -304 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,47 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 34,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 39,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,1% Przemysł i budownictwo
 • 16,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 29,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,3% Pozostałe
 • 39,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Biała w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 922 Pracujący ogółem
 • 545 Kobiety
 • 377 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Biała w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,6% W wieku produkcyjnym
 • 58,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Biała, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 57,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  57,3
  Opolskie
  59,7
  Polska
  63,4
 • 32,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Biała
  32,3
  woj. opolskie
  34,2
  Cała Polska
  34,0
 • 129,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  129,1
  Opolskie
  134,5
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 59,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Biała - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Biała w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 775 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 551 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 44 nowe podmioty, a 45 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (58) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (43) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (55) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (14) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Biała najwięcej (25) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (747) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  7,6% (59) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,7% (215) podmiotów, a 64,6% (501) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Biała najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.9%) oraz Budownictwo (25.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 775 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 59 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 215 Przemysł i budownictwo
 • 501 Pozostała działalność
 • 44 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Biała w 2017 roku
 • 45 Podmioty wyrejestrowane w gminie Biała w 2017 roku
 • 551 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 747 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 747
 • 24 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 24
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 775 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 775
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 Spółdzielnie ogółem
 • 7
 • 21 Spółki handlowe ogółem
 • 21
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 15  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 15
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 25 Spółki cywilne ogółem
 • 25
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 551 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 148 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 148
 • 138 Budownictwo
 • 138
 • 60 Przetwórstwo przemysłowe
 • 60
 • 48 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 48
 • 28 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 28
 • 27 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 27
 • 25 Transport i gospodarka magazynowa
 • 25
 • 19 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 19
 • 17 Pozostała działalność
 • 17
 • 16 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 16
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Biała - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Biała stwierdzono szacunkowo 181 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,99 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Biała wynosi 81,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Biała najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,44 (wykrywalność 78%) oraz przeciwko mieniu - 7,19 (wykrywalność 60%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,06 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,99 (79%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Biała.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Biała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 181 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 181
 • 133 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 133
 • 21 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 21
 • 22 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 22
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 77 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 77
 • 16,99 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Biała
  16,99
  Województwo
  19,95
  Kraj
  19,62
 • 12,44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,44
  Opolskie
  11,91
  Cały kraj
  12,07
 • 1,99 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Biała
  1,99
  Województwo
  5,35
  Polska
  4,94
 • 2,06 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,06
  woj. opolskie
  1,83
  Polska
  1,78
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,34
  Województwo
  0,55
  Kraj
  0,49
 • 7,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Biała
  7,19
  woj. opolskie
  8,84
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Biała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  82%
  Województwo
  74%
  Polska
  72%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  79%
  woj. opolskie
  63%
  Polska
  60%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  80%
  Województwo
  89%
  Cały kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  99%
  woj. opolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Biała
  100%
  Opolskie
  77%
  Cały kraj
  84%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Biała
  60%
  Województwo
  52%
  Cała Polska
  52%

Gmina Biała - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Biała wyniosła w 2016 roku 34,7 mln złotych, co daje 3,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Biała - 42.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (23.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,6 mln złotych, czyli 7,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Biała wyniosła w 2016 roku 38,4 mln złotych, co daje 3,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 18.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (40.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (16.8%). W budżecie gminy Biała wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 315 złotych na mieszkańca (8,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 19,8 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w gminie Biała według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Biała według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Biała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Biała według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,5 mln

  2,4 tys(100%)

  33,6 mln

  3,0 tys(100%)

  30,3 mln

  2,7 tys(100%)

  30,1 mln

  2,7 tys(100%)

  34,3 mln

  3,1 tys(100%)

  32,4 mln

  3,0 tys(100%)

  31,1 mln

  2,9 tys(100%)

  34,7 mln

  3,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,6 mln

  1,1 tys(45.7%)

  16,0 mln

  1,4 tys(47.7%)

  13,9 mln

  1,3 tys(45.7%)

  13,5 mln

  1,2 tys(44.9%)

  14,0 mln

  1,3 tys(41%)

  13,8 mln

  1,3 tys(42.6%)

  14,1 mln

  1,3 tys(45.3%)

  14,8 mln

  1,4 tys(42.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  272(11.2%)

  3,4 mln

  306(10.2%)

  3,5 mln

  317(11.5%)

  3,9 mln

  357(13%)

  4,0 mln

  372(11.8%)

  4,1 mln

  379(12.6%)

  4,2 mln

  394(13.6%)

  8,0 mln

  748(23.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,5 mln

  307(12.6%)

  2,9 mln

  257(8.6%)

  2,7 mln

  249(9%)

  3,1 mln

  283(10.3%)

  3,1 mln

  290(9.2%)

  3,2 mln

  295(9.8%)

  3,3 mln

  306(10.5%)

  3,2 mln

  298(9.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  121(5%)

  1,8 mln

  164(5.5%)

  1,1 mln

  104(3.8%)

  1,3 mln

  115(4.2%)

  3,1 mln

  283(8.9%)

  2,1 mln

  191(6.4%)

  2,2 mln

  202(7%)

  1,9 mln

  182(5.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  96,6(4%)

  1,1 mln

  94,6(3.2%)

  1,1 mln

  100(3.6%)

  1,2 mln

  110(4%)

  1,2 mln

  115(3.6%)

  1,3 mln

  119(4%)

  1,3 mln

  123(4.2%)

  1,5 mln

  136(4.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,0 mln

  91,9(3.8%)

  1,0 mln

  89,5(3%)

  1,4 mln

  127(4.6%)

  1,6 mln

  148(5.4%)

  1,4 mln

  129(4.1%)

  1,6 mln

  144(4.8%)

  1,4 mln

  127(4.4%)

  1,4 mln

  134(4.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,2 mln

  196(8.1%)

  2,4 mln

  216(7.2%)

  1,8 mln

  163(5.9%)

  2,1 mln

  188(6.8%)

  1,7 mln

  158(5%)

  2,2 mln

  204(6.8%)

  1,3 mln

  121(4.2%)

  1,3 mln

  118(3.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  114(4.7%)

  3,0 mln

  265(8.9%)

  3,1 mln

  282(10.2%)

  1,4 mln

  130(4.7%)

  2,0 mln

  184(5.8%)

  1,7 mln

  160(5.3%)

  1,5 mln

  142(4.9%)

  1,0 mln

  96,3(3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  296,7 tys

  26,2(1.1%)

  311,7 tys

  27,7(0.9%)

  306,6 tys

  27,9(1%)

  291,4 tys

  26,6(1%)

  363,3 tys

  33,6(1.1%)

  359,0 tys

  33,3(1.1%)

  329,2 tys

  30,7(1.1%)

  322,9 tys

  30,2(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  185,1 tys

  16,3(0.7%)

  334,5 tys

  29,8(1%)

  293,1 tys

  26,6(1%)

  253,9 tys

  23,1(0.8%)

  340,6 tys

  31,5(1%)

  371,1 tys

  34,4(1.1%)

  295,4 tys

  27,6(0.9%)

  314,8 tys

  29,5(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  195,2 tys

  17,2(0.7%)

  426,7 tys

  38,0(1.3%)

  241,4 tys

  21,9(0.8%)

  640,3 tys

  58,4(2.1%)

  2,4 mln

  221(7%)

  653,5 tys

  60,5(2%)

  318,0 tys

  29,7(1%)

  280,5 tys

  26,3(0.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  339,1 tys

  29,9(1.2%)

  327,8 tys

  29,2(1%)

  126,4 tys

  11,5(0.4%)

  298,9 tys

  27,2(1%)

  178,4 tys

  16,5(0.5%)

  467,3 tys

  43,3(1.4%)

  321,1 tys

  30,0(1%)

  271,2 tys

  25,4(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  184,5 tys

  16,3(0.7%)

  210,0 tys

  18,7(0.6%)

  163,7 tys

  14,9(0.5%)

  167,2 tys

  15,2(0.6%)

  155,0 tys

  14,3(0.5%)

  184,1 tys

  17,1(0.6%)

  212,6 tys

  19,8(0.7%)

  175,9 tys

  16,5(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  48,0 tys

  4,2(0.2%)

  82,0 tys

  7,3(0.2%)

  271,3 tys

  24,7(0.9%)

  327,3 tys

  29,8(1.1%)

  214,6 tys

  19,8(0.6%)

  244,7 tys

  22,7(0.8%)

  179,2 tys

  16,7(0.6%)

  140,0 tys

  13,1(0.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  85,4 tys

  7,6(0.3%)

  165,4 tys

  15,0(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  39,0 tys

  3,6(0.1%)

  46,6 tys

  4,4(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  57,3 tys

  5,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,4 tys

  1,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  37,0 tys

  3,3(0.1%)

  111,3 tys

  9,9(0.3%)

  51,2 tys

  4,7(0.2%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  162,6 tys

  15,1(0.5%)

  159,2 tys

  14,8(0.5%)

  15,2 tys

  1,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,1(0%)

  500

  0,0(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  36,0 tys

  3,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  60,3 tys

  5,3(0.2%)

  45,4 tys

  4,0(0.1%)

  68,4 tys

  6,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Biała według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Biała według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Biała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Biała według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,1 mln

  2,4 tys(100%)

  29,8 mln

  2,7 tys(100%)

  29,4 mln

  2,7 tys(100%)

  31,8 mln

  2,9 tys(100%)

  32,8 mln

  3,0 tys(100%)

  31,8 mln

  2,9 tys(100%)

  32,5 mln

  3,0 tys(100%)

  38,4 mln

  3,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,5 mln

  1,3 tys(53.4%)

  15,1 mln

  1,3 tys(50.8%)

  15,0 mln

  1,4 tys(51.1%)

  16,1 mln

  1,5 tys(50.6%)

  16,0 mln

  1,5 tys(48.7%)

  15,0 mln

  1,4 tys(47%)

  15,1 mln

  1,4 tys(46.4%)

  15,7 mln

  1,5 tys(40.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,6 mln

  586(24.5%)

  5,8 mln

  521(19.6%)

  6,8 mln

  614(23%)

  8,4 mln

  766(26.4%)

  9,4 mln

  871(28.8%)

  10,5 mln

  970(32.9%)

  9,7 mln

  904(29.8%)

  10,2 mln

  957(26.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,0 mln

  180(7.5%)

  2,3 mln

  209(7.9%)

  2,3 mln

  211(7.9%)

  2,5 mln

  229(7.9%)

  2,5 mln

  231(7.6%)

  2,5 mln

  232(7.9%)

  2,7 mln

  248(8.2%)

  6,4 mln

  603(16.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  623,0 tys

  55,0(2.3%)

  1,8 mln

  158(6%)

  833,6 tys

  75,8(2.8%)

  750,2 tys

  68,4(2.4%)

  680,2 tys

  62,8(2.1%)

  852,1 tys

  79,0(2.7%)

  863,9 tys

  80,6(2.7%)

  1,2 mln

  113(3.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  145(6.1%)

  1,4 mln

  125(4.7%)

  1,5 mln

  137(5.1%)

  1,5 mln

  138(4.8%)

  1,5 mln

  137(4.5%)

  1,2 mln

  107(3.6%)

  1,3 mln

  118(3.9%)

  1,2 mln

  111(3.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  899,4 tys

  79,4(3.3%)

  885,2 tys

  78,8(3%)

  924,3 tys

  84,0(3.1%)

  989,3 tys

  90,2(3.1%)

  1,0 mln

  93,8(3.1%)

  1,1 mln

  97,6(3.3%)

  1,1 mln

  99,1(3.3%)

  1,1 mln

  105(2.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  592

  0,1(0%)

  54,3 tys

  4,8(0.2%)

  38,6 tys

  3,5(0.1%)

  654,9 tys

  59,7(2.1%)

  79,5 tys

  7,3(0.2%)

  98,9 tys

  9,2(0.3%)

  1,1 mln

  99,5(3.3%)

  1,1 mln

  102(2.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  225,0 tys

  19,9(0.8%)

  827,9 tys

  73,7(2.8%)

  347,1 tys

  31,6(1.2%)

  244,4 tys

  22,3(0.8%)

  228,3 tys

  21,1(0.7%)

  146,2 tys

  13,5(0.5%)

  141,5 tys

  13,2(0.4%)

  961,6 tys

  90,0(2.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  158,4 tys

  14,0(0.6%)

  162,0 tys

  14,4(0.5%)

  163,3 tys

  14,8(0.6%)

  170,6 tys

  15,6(0.5%)

  172,2 tys

  15,9(0.5%)

  175,5 tys

  16,3(0.6%)

  171,5 tys

  16,0(0.5%)

  174,5 tys

  16,3(0.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  65,0 tys

  5,7(0.2%)

  844,2 tys

  75,1(2.8%)

  1,0 mln

  94,5(3.5%)

  36,2 tys

  3,3(0.1%)

  674,7 tys

  62,3(2.1%)

  72,3 tys

  6,7(0.2%)

  100,1 tys

  9,3(0.3%)

  169,5 tys

  15,9(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  181,4 tys

  16,0(0.7%)

  236,2 tys

  21,0(0.8%)

  45,9 tys

  4,2(0.2%)

  102,6 tys

  9,4(0.3%)

  32,1 tys

  3,0(0.1%)

  115,9 tys

  10,7(0.4%)

  110,1 tys

  10,3(0.3%)

  89,5 tys

  8,4(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,1(0%)

  28,9 tys

  2,6(0.1%)

  18,8 tys

  1,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,9 tys

  2,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  67,9 tys

  6,0(0.3%)

  55,4 tys

  4,9(0.2%)

  56,8 tys

  5,2(0.2%)

  48,6 tys

  4,4(0.2%)

  57,0 tys

  5,3(0.2%)

  48,7 tys

  4,5(0.2%)

  37,2 tys

  3,5(0.1%)

  20,3 tys

  1,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  37,0 tys

  3,3(0.1%)

  111,3 tys

  9,9(0.4%)

  51,2 tys

  4,7(0.2%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  162,6 tys

  15,1(0.5%)

  159,2 tys

  14,8(0.5%)

  15,2 tys

  1,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  4,9 tys

  0,4(0%)

  3,0 tys

  0,3(0%)

  3,3 tys

  0,3(0%)

  6,6 tys

  0,6(0%)

  7,8 tys

  0,7(0%)

  7,1 tys

  0,7(0%)

  8,7 tys

  0,8(0%)

  7,6 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,1(0%)

  500

  0,0(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  98,0 tys

  8,9(0.3%)

  7,4 tys

  0,7(0%)

  219,0 tys

  20,2(0.7%)

  3,6 tys

  0,3(0%)

  65,6 tys

  6,1(0.2%)

  402

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  81,5 tys

  7,3(0.3%)

  151,7 tys

  13,8(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  15,3 tys

  1,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  260,6 tys

  23,8(0.8%)

  221,3 tys

  20,4(0.7%)

  25,7 tys

  2,4(0.1%)

  34,7 tys

  3,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Biała - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 241 mieszkańców gminy Biała jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 121 kobiet oraz 1 120 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 10,3% średnie ogólnokształcące, a 17,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,3% mieszkańców gminy Biała, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy gminy Biała mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Biała największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,3%) oraz zasadnicze zawodowe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,6%) oraz podstawowe ukończone (18,6%).

  16,4% mieszkańców gminy Biała w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 885 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,73 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,4% ludności (24,4% wśród dziewczynek i 26,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 99,46.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,6% wśród dziewczyn i 11,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 91,61.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,8% mieszkańców (16,9% wśród dziewczyn i 18,8% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,7% mieszkańców gminy Biała w wieku potencjalnej nauki (28,5% kobiet i 26,9% mężczyzn).

 • 12,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,2%
  Opolskie
  15,1%
  Kraj
  17,9%
 • 14,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 15,3% W miastach
  (wyższe)
 • 8,7% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Biała
  30,2%
  woj. opolskie
  31,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 33,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 34,8% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,9% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  2,8%
  Opolskie
  2,5%
  Cała Polska
  2,7%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,5% W miastach
  (policealne)
 • 2,0% Na wsi
  (policealne)
 • 10,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,3%
  woj. opolskie
  11,4%
  Kraj
  12,4%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,1%
  woj. opolskie
  17,8%
  Cały kraj
  18,1%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,7% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,2% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 28,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Biała
  28,3%
  woj. opolskie
  26,6%
  Polska
  22,9%
 • 20,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,0% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,2% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Biała
  5,4%
  Opolskie
  5,1%
  Polska
  5,2%
 • 4,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,9% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  22,1%
  woj. opolskie
  19,9%
  Kraj
  19,3%
 • 25,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 19,0% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 25,7% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  1,8%
  woj. opolskie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 885 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  885,0
  Opolskie
  875,0
  Cała Polska
  811,0
 • 0,73 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina Biała
  0,73
  woj. opolskie
  0,85
  Kraj
  1,01
 •  
 • 20,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 19,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Biała

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Biała aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Białej
  Publiczne
  77 438-71-43
  77 438-71-43
  ul. Tysiąclecia 16
  48-210 Biała
  10210-
  Publiczne Przedszkole w Łączniku
  Publiczne
  77 437-63-78
  77 437-12-92
  ul. Fabryczna 4b
  48-220 Łącznik
  582-
  Niepubliczne przedszkole "Stokrotka"
  Niepubliczne
  51 703-98-46
  Kolnowice 76
  48-210 Kolnowice
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,46 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  99,46
  Opolskie
  94,54
  Cały kraj
  96,62
 • 95,86 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  95,86
  Województwo
  90,79
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Biała) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Biała) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Biała
  15,0
  woj. opolskie
  16,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15
 •  
 • 55,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 46,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Biała

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Biała aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa im.Jarosława Iwaszkiewicza w Białej (Jarosław Iwaszkiewicz)
  Publiczna
  77 438-70-47
  77 438-70-47
  ul. Tysiąclecia 16
  48-210 Biała
  17323-
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Filipa Roboty w Łączniku (Filip Robota)
  Publiczna
  77 437-12-92
  77 437-12-92
  ul. Fabryczna 4a
  48-220 Łącznik
  7135-
  Szkoła Fililana w Pogórzu
  Publiczna
  77 437-54-24
  77 437-54-24
  ul. Pogórze 162
  48-220 Pogórze
  328-
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej Szkoła Filialna w Śmiczu (Jarosława Iwaszkiewicza)
  Publiczna
  77 437-60-50
  77 437-60-50
  Śmicz Śmicz 106
  48-210 Śmicz
  324-
  Publiczna Szkoła Podstawowa im.Jarosława Iwaszkiewicza w Białej Szkoła Filialna w Radostyni (Jarosław Iwaszkiewicz)
  Publiczna
  77 436-09-99
  77 436-09-99
  Radostynia 99
  48-210 Radostynia
  322-
  Publiczna Szkoła Podstawowa im.Jarosława Iwaszkiewicza w Białej Szkoła Filialna w Gostomi (Jarosław Iwaszkiewicz)
  Publiczna
  77 437-61-91
  77 437-61-91
  Gostomia 46 A
  48-217 Gostomia
  219-
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grabinie (Bernard Augustyn)
  Niepubliczna
  77 437-60-11
  Grabina 63
  48-210 Grabina
  ---
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,61 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina
  91,61
  Województwo
  96,73
  Polska
  100,01
 • 87,58 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina Biała
  87,58
  Województwo
  88,61
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Biała) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Biała) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  20,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 • 23,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 16,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Biała

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Biała aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Gimnazjum w Białej
  Publiczne
  77 438-78-00
  77 438-78-00
  ul. OSIEDLE TYSIĄCLECIA 16
  48-210 Biała
  918220
  Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łączniku (Jana Kochanowskiego)
  Publiczne
  77 437-63-25
  77 437-63-25
  ul. Świerczewskiego 79
  48-220 Łącznik
  379-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Biała, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Biała, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Biała, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Biała - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Biała

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w gminie Biała: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1).  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 42 (uczestnicy: 5 677)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 4 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 500)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 300)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 123)
  • pokazy teatralne: 12 (uczestnicy: 130)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 24)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 146)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 20)
  • taneczne: 4 (członkowie: 52)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 70)
  • teatralne: 1 (członkowie: 4)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 189)
  • teatralne: 1 (członkowie: 4)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 35)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 70)
  • taneczne: 4 (członkowie: 80)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Biała działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 28 991 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 27 484 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Biała działało 8 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 397 członków. Zarejestrowano 363 ćwiczących (mężczyźni: 347, kobiety: 16, chłopcy do lat 18: 193, dziewczęta do lat 18: 15). Aktywnych było 9 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (9), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (7).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Biała w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)