Gmina Prochowice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja, tabele)

Gmina Prochowice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Prochowice to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu legnickiego. Gmina Prochowice ma 7 486 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 13,6% ludności powiatu. Gmina stanowi 13,8% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Prochowice.
 • 7 486 Liczba mieszkańców
 • 102,5 km² Powierzchnia
 • 73 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 76 Numer kierunkowy
 • DLE Tablice rejestracyjne
 • Alicja Sielicka Burmistrz gminy
Gmina Prochowice na mapie
Identyfikatory
 • 16.365351.2730 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 0209073
Herb gminy Prochowice
Gmina Prochowice herb
Flaga gminy Prochowice
Gmina Prochowice flaga

Gmina Prochowice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
59-230Poczta Prochowice

Gmina Prochowice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Prochowice)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miasta i Gminy Prochowice
(76) 858-43-42 24
(76) 888-45-81
Rynek 1
59-230 Prochowice
ZUS Oddział w Legnicy
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wł. Grabskiego 26
59-220 Legnica

Gmina Prochowice - Wsie należące do gminy

Gmina Prochowice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Gmina Prochowice ma 7 486 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 0,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,0 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Prochowice zawarli w 2016 roku 32 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  29,5% mieszkańców gminy Prochowice jest stanu wolnego, 55,7% żyje w małżeństwie, 5,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Prochowice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -21. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,8 na 1000 mieszkańców gminy Prochowice. W 2016 roku urodziło się 53 dzieci, w tym 49,1% dziewczynek i 50,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 277 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,89 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 47,0% zgonów w gminie Prochowice spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,8% zgonów w gminie Prochowice były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Prochowice przypada 9.88 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 85 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 59 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Prochowice 26. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,3% mieszkańców gminy Prochowice jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 7 486 Liczba mieszkańców
 • 3 804 Kobiety
 • 3 682 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Prochowice w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Prochowice w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Prochowice w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 40,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Prochowice
  40,0 lat
  woj. dolnośląskie
  42,0 lat
  Polska
  41,2 lat
 • 41,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Prochowice, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Prochowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Prochowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Prochowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,5% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Prochowice
  29,4%
  Województwo
  29,8%
  Polska
  28,8%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 34,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,7% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Prochowice
  55,6%
  woj. dolnośląskie
  53,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 54,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Prochowice
  9,7%
  Dolnośląskie
  9,7%
  Polska
  9,6%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  5,1%
  Dolnośląskie
  6,6%
  Kraj
  5,0%
 • 5,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • gm. Prochowice
  0,2%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Prochowice w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  4,3
  Dolnośląskie
  4,8
  Polska
  5,0
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Gmina Prochowice
  1,5
  woj. dolnośląskie
  1,7
  Cały kraj
  1,7
 • 32 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Prochowice w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -21 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -17 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,8 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -2,8
  Dolnośląskie
  -1,1
  Cały kraj
  -0,2
 • -1,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Prochowice w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Prochowice w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Prochowice w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Prochowice w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 53 Urodzenia żywe
 • 26 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 27 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,1%
  50,9%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  7,1
  Województwo
  9,5
  Cały kraj
  10,0
 • 40,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  40,3
  Województwo
  40,1
  Polska
  41,7
 • 16.12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 16.12
 • 54.67 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 54.67
 • 91.91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91.91
 • 66.75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 66.75
 • 29.4 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29.4
 • 7.75 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.75
 • 0.61 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.61
 • 3 277 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 216 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 328 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 277 g
  Województwo
  3 339 g
  Cała Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 41 Waga 4000g - 4499g
 • 41
 • 128 Waga 3500g - 3999g
 • 128
 • 210 Waga 3000g - 3499g
 • 210
 • 108 Waga 2500g - 2999g
 • 108
 • 24 Waga 2000g - 2499g
 • 24
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,33 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,33
  Dolnośląskie
  1,29
  Polska
  1,36
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Prochowice
  0,61
  Województwo
  0,62
  Cały kraj
  0,66
 • 0,89 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,89
  woj. dolnośląskie
  0,90
  Kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w gminie Prochowice w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 74 Zgony
 • 30 Kobiety
  (Zgony)
 • 44 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 40,5%
  59,5%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 9,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,9
  woj. dolnośląskie
  10,5
  Kraj
  10,1
 • 112,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  112,2
  Województwo
  111,3
  Kraj
  101,5
 • 1,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Prochowice
  1,9
  woj. dolnośląskie
  3,8
  Cała Polska
  4,0
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Prochowice
  3,9
  woj. dolnośląskie
  3,5
  Cały kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  1,6
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie legnickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  49,2%
  Województwo
  45,1%
  Polska
  45,7%
 • 23,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  23,8%
  Województwo
  27,4%
  Kraj
  26,7%
 • 4,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,4%
  Dolnośląskie
  6,3%
  Cały kraj
  6,1%
 • 8,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  8,5
  Polska
  5,9
 • 78,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  78,7
  Cała Polska
  74,3
 • 245,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Prochowice
  245,4
  Dolnośląskie
  297,3
  Cały kraj
  274,3
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  281,7
  Kraj
  261,6
 • 507,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 548,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 463,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  507,1
  Dolnośląskie
  489,6
  Kraj
  469,0
 • 107,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 60,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 153,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Prochowice
  107,7
  woj. dolnośląskie
  97,3
  Kraj
  87,7
 • 7,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,1
  Województwo
  32,6
  Polska
  31,8
 • 3,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Prochowice
  3,6
  Województwo
  8,9
  Kraj
  8,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Prochowice
  0,4%
  Województwo
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 85 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 46 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 39 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 59 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 35 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 26 Saldo migracji
 • 11 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 15 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 26 Saldo migracji wewnętrznych
 • 11 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 15 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Prochowice w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 69,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Prochowice, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Prochowice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w gminie Prochowice oddano do użytku 18 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,40 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Prochowice to 5,61 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w gminie Prochowice to 157,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 18 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 2,40 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  2,40
  Dolnośląskie
  5,68
  Cały kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1997-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 18 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 101 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,61 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Gmina
  5,61
  Województwo
  3,55
  Polska
  3,96
 • 13,49 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  13,49
  Dolnośląskie
  20,19
  Cały kraj
  16,85
 • 2 830 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 157,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Gmina Prochowice
  157,2 m2
  Województwo
  81,1 m2
  Cały kraj
  94,5 m2
 • 0,38 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  0,38 m2
  woj. dolnośląskie
  0,46 m2
  Kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1997-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Prochowice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W gminie Prochowice na 1000 mieszkańców pracuje 117 osób . 52,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Prochowice wynosiło w 2016 roku 10,4% (12,7% wśród kobiet i 8,4% wśród mężczyzn).

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Prochowice wynosi 3 579,41 PLN, co odpowiada 83.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Prochowice 745 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 290 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -455.

  29,0% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Prochowice pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,4% w przemyśle i budownictwie, a 11,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 117 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Prochowice
  117,0
  Województwo
  262,0
  Polska
  240,0
 • 10,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 12,7% Kobiety
 • 8,4% Mężczyźni
 • gm. Prochowice
  10,4%
  Dolnośląskie
  7,3%
  Polska
  8,3%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Prochowice w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Prochowice w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Prochowice w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 579 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Prochowice
  3 579 PLN
  woj. dolnośląskie
  4 386 PLN
  Cały kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Prochowice w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 745 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 290 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -455 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,39 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 29,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,4% Przemysł i budownictwo
 • 24,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,6% Pozostałe
 • 34,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Prochowice w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 879 Pracujący ogółem
 • 457 Kobiety
 • 422 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Prochowice w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,3% W wieku produkcyjnym
 • 57,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Prochowice, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 58,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  58,0
  Dolnośląskie
  61,3
  Cała Polska
  61,7
 • 28,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Prochowice
  28,9
  Dolnośląskie
  34,2
  Cały kraj
  32,7
 • 99,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Prochowice
  99,1
  woj. dolnośląskie
  126,3
  Cała Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 62,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Prochowice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w gminie Prochowice stwierdzono szacunkowo 284 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 37,96 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Prochowice wynosi 78,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Prochowice najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 20,48 (wykrywalność 98%) oraz o charakterze kryminalnym - 14,55 (wykrywalność 46%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 11,68 (33%), drogowe - 2,14 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,29 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Prochowice.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Prochowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 284 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 284
 • 109 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 109
 • 153 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 153
 • 16 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 16
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 87 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 87
 • 37,96 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Prochowice
  37,96
  woj. dolnośląskie
  25,73
  Kraj
  19,48
 • 14,55 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,55
  Dolnośląskie
  19,01
  Cała Polska
  12,76
 • 20,48 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Prochowice
  20,48
  Dolnośląskie
  3,66
  Cały kraj
  3,91
 • 2,14 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Prochowice
  2,14
  Dolnośląskie
  2,05
  Polska
  1,91
 • 0,29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,29
  Dolnośląskie
  0,50
  Polska
  0,47
 • 11,68 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Prochowice
  11,68
  woj. dolnośląskie
  15,40
  Cała Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Prochowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  78%
  Dolnośląskie
  61%
  Cała Polska
  67%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Prochowice
  46%
  Dolnośląskie
  52%
  Kraj
  55%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Prochowice
  98%
  Dolnośląskie
  78%
  Polska
  83%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Prochowice
  100%
  woj. dolnośląskie
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Prochowice
  94%
  woj. dolnośląskie
  81%
  Polska
  83%
 • 34% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  34%
  Dolnośląskie
  41%
  Kraj
  46%

Gmina Prochowice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Prochowice wyniosła w 2015 roku 23,8 mln złotych, co daje 3,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 7% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu gminy Prochowice - 36.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (16.1%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,8 mln złotych, czyli 7,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Prochowice wyniosła w 2015 roku 25,9 mln złotych, co daje 3,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.6% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (44.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.2%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (10.6%). W budżecie gminy Prochowice wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 539 złotych na mieszkańca (15,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 24,2 złotych na mieszkańca (0,7%).
 • Wydatki budżetu w gminie Prochowice według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Prochowice według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Prochowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Prochowice według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,3 mln

  2,4 tys(100%)

  18,4 mln

  2,4 tys(100%)

  26,7 mln

  3,6 tys(100%)

  20,5 mln

  2,7 tys(100%)

  24,1 mln

  3,2 tys(100%)

  22,8 mln

  3,0 tys(100%)

  25,6 mln

  3,4 tys(100%)

  23,8 mln

  3,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,6 mln

  742(30.8%)

  5,8 mln

  759(31.4%)

  10,7 mln

  1,4 tys(40%)

  7,3 mln

  974(35.9%)

  8,1 mln

  1,1 tys(33.7%)

  8,2 mln

  1,1 tys(36.1%)

  8,4 mln

  1,1 tys(32.7%)

  8,6 mln

  1,1 tys(36.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  446(18.6%)

  3,5 mln

  453(18.8%)

  3,6 mln

  473(13.6%)

  3,5 mln

  464(17.1%)

  3,6 mln

  472(14.7%)

  3,7 mln

  487(16.1%)

  3,7 mln

  494(14.5%)

  3,8 mln

  512(16.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,5 mln

  332(13.8%)

  1,7 mln

  227(9.4%)

  2,9 mln

  384(11%)

  2,5 mln

  333(12.3%)

  3,4 mln

  451(14.1%)

  2,6 mln

  347(11.5%)

  4,4 mln

  589(17.3%)

  3,2 mln

  432(13.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,3 mln

  302(12.6%)

  2,3 mln

  296(12.3%)

  2,4 mln

  315(9%)

  2,4 mln

  316(11.7%)

  2,4 mln

  322(10.1%)

  2,6 mln

  344(11.4%)

  2,7 mln

  354(10.4%)

  3,1 mln

  411(12.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  156(6.5%)

  917,5 tys

  120(5%)

  1,5 mln

  196(5.6%)

  1,3 mln

  179(6.6%)

  1,5 mln

  202(6.3%)

  2,0 mln

  269(8.9%)

  1,9 mln

  251(7.4%)

  1,6 mln

  214(6.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  815,1 tys

  107(4.4%)

  1,1 mln

  139(5.8%)

  2,0 mln

  266(7.6%)

  966,3 tys

  128(4.7%)

  789,0 tys

  105(3.3%)

  1,5 mln

  197(6.5%)

  1,0 mln

  138(4%)

  927,5 tys

  124(3.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  432,8 tys

  56,8(2.4%)

  1,9 mln

  252(10.4%)

  681,3 tys

  88,9(2.5%)

  849,9 tys

  113(4.2%)

  1,6 mln

  206(6.4%)

  624,2 tys

  83,0(2.7%)

  1,6 mln

  213(6.3%)

  569,0 tys

  76,1(2.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,0 mln

  133(5.5%)

  321,3 tys

  42,2(1.7%)

  781,5 tys

  102(2.9%)

  314,7 tys

  41,7(1.5%)

  308,2 tys

  40,9(1.3%)

  325,7 tys

  43,3(1.4%)

  373,1 tys

  49,8(1.5%)

  400,3 tys

  53,5(1.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  37,6 tys

  4,9(0.2%)

  703,5 tys

  91,8(2.6%)

  33,9 tys

  4,5(0.2%)

  33,4 tys

  4,4(0.1%)

  25,1 tys

  3,3(0.1%)

  77,9 tys

  10,4(0.3%)

  342,9 tys

  45,9(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  255,8 tys

  33,6(1.4%)

  279,3 tys

  36,7(1.5%)

  395,4 tys

  51,6(1.5%)

  273,6 tys

  36,3(1.3%)

  1,5 mln

  201(6.3%)

  284,6 tys

  37,9(1.3%)

  270,5 tys

  36,1(1.1%)

  293,3 tys

  39,2(1.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  226,2 tys

  29,7(1.2%)

  125,1 tys

  16,4(0.7%)

  186,3 tys

  24,3(0.7%)

  163,7 tys

  21,7(0.8%)

  140,5 tys

  18,6(0.6%)

  139,2 tys

  18,5(0.6%)

  141,8 tys

  18,9(0.6%)

  228,0 tys

  30,5(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  214,5 tys

  28,2(1.2%)

  120,3 tys

  15,8(0.7%)

  174,7 tys

  22,8(0.7%)

  179,8 tys

  23,8(0.9%)

  186,1 tys

  24,7(0.8%)

  225,4 tys

  30,0(1%)

  230,5 tys

  30,7(0.9%)

  224,1 tys

  30,0(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  221,7 tys

  29,1(1.2%)

  266,2 tys

  35,0(1.4%)

  362,7 tys

  47,3(1.4%)

  357,9 tys

  47,4(1.7%)

  403,8 tys

  53,6(1.7%)

  333,0 tys

  44,3(1.5%)

  277,6 tys

  37,0(1.1%)

  212,7 tys

  28,4(0.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  22,8 tys

  3,0(0.1%)

  78,9 tys

  10,4(0.4%)

  123,0 tys

  16,1(0.5%)

  166,5 tys

  22,1(0.8%)

  164,0 tys

  21,8(0.7%)

  213,9 tys

  28,4(0.9%)

  189,1 tys

  25,2(0.7%)

  180,0 tys

  24,1(0.8%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,1 tys

  0,1(0%)

  14,1 tys

  1,9(0.1%)

  40,1 tys

  5,2(0.1%)

  19,7 tys

  2,6(0.1%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  50,3 tys

  6,7(0.2%)

  57,0 tys

  7,6(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,5(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  290,7 tys

  38,8(1.1%)

  3,6 tys

  0,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  5,0 tys

  0,7(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  5,0 tys

  0,7(0%)

  4,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,3(0%)

  3,8 tys

  0,5(0%)

  3,6 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  20,7 tys

  2,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,5 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,6 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,2 tys

  1,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  29,8 tys

  3,9(0.2%)

  34,7 tys

  4,6(0.2%)

  37,6 tys

  4,9(0.1%)

  37,7 tys

  5,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Prochowice według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Prochowice według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Prochowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Prochowice według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,8 mln

  2,3 tys(100%)

  18,3 mln

  2,4 tys(100%)

  23,9 mln

  3,2 tys(100%)

  21,0 mln

  2,8 tys(100%)

  23,8 mln

  3,2 tys(100%)

  22,8 mln

  3,0 tys(100%)

  25,4 mln

  3,4 tys(100%)

  25,9 mln

  3,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,3 mln

  955(40.9%)

  8,2 mln

  1,1 tys(44.7%)

  8,7 mln

  1,1 tys(36.3%)

  9,1 mln

  1,2 tys(43.6%)

  9,8 mln

  1,3 tys(41.1%)

  10,4 mln

  1,4 tys(45.6%)

  12,0 mln

  1,6 tys(47.3%)

  11,6 mln

  1,6 tys(44.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,1 mln

  667(28.6%)

  5,3 mln

  701(29.1%)

  5,7 mln

  750(24.1%)

  5,6 mln

  743(26.7%)

  5,8 mln

  775(24.5%)

  6,0 mln

  803(26.4%)

  6,1 mln

  808(23.8%)

  6,3 mln

  838(24.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  359(15.4%)

  2,8 mln

  363(15.1%)

  2,9 mln

  376(12.1%)

  2,7 mln

  359(12.9%)

  2,8 mln

  366(11.6%)

  2,8 mln

  375(12.3%)

  2,8 mln

  375(11%)

  2,8 mln

  369(10.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  427,2 tys

  56,1(2.4%)

  128,3 tys

  16,8(0.7%)

  460,9 tys

  60,2(1.9%)

  260,3 tys

  34,5(1.2%)

  1,3 mln

  171(5.4%)

  811,9 tys

  108(3.6%)

  1,1 mln

  147(4.3%)

  2,0 mln

  265(7.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  156(6.7%)

  1,2 mln

  158(6.6%)

  2,9 mln

  384(12.3%)

  1,6 mln

  209(7.5%)

  1,0 mln

  134(4.2%)

  1,4 mln

  181(6%)

  1,4 mln

  181(5.3%)

  928,3 tys

  124(3.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  107,1 tys

  14,1(0.6%)

  109,6 tys

  14,4(0.6%)

  133,1 tys

  17,4(0.6%)

  132,9 tys

  17,6(0.6%)

  109,5 tys

  14,5(0.5%)

  373,7 tys

  49,7(1.6%)

  88,6 tys

  11,8(0.3%)

  668,5 tys

  89,4(2.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  72,3 tys

  9,5(0.4%)

  36,7 tys

  4,8(0.2%)

  2,0 mln

  255(8.2%)

  819,6 tys

  109(3.9%)

  494,0 tys

  65,6(2.1%)

  415,2 tys

  55,2(1.8%)

  502,5 tys

  67,0(2%)

  419,0 tys

  56,0(1.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  71,3 tys

  9,4(0.4%)

  66,0 tys

  8,7(0.4%)

  69,6 tys

  9,1(0.3%)

  51,1 tys

  6,8(0.2%)

  1,2 mln

  163(5.2%)

  59,6 tys

  7,9(0.3%)

  438,0 tys

  58,4(1.7%)

  299,3 tys

  40,0(1.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  441,2 tys

  57,9(2.5%)

  270,7 tys

  35,5(1.5%)

  192,4 tys

  25,1(0.8%)

  427,3 tys

  56,6(2%)

  230,3 tys

  30,6(1%)

  251,0 tys

  33,4(1.1%)

  279,8 tys

  37,3(1.1%)

  277,8 tys

  37,2(1.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,2 tys

  3,4(0.1%)

  183,4 tys

  24,5(0.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  108,3 tys

  14,2(0.6%)

  102,0 tys

  13,4(0.6%)

  213,8 tys

  27,9(0.9%)

  42,2 tys

  5,6(0.2%)

  126,1 tys

  16,7(0.5%)

  101,4 tys

  13,5(0.4%)

  116,9 tys

  15,6(0.5%)

  134,5 tys

  18,0(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200,0 tys

  26,1(0.8%)

  2,8 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  110,1 tys

  14,7(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,1 tys

  6,0(0.2%)

  28,0 tys

  3,7(0.1%)

  107,2 tys

  14,2(0.5%)

  68,7 tys

  9,1(0.3%)

  58,8 tys

  7,8(0.2%)

  99,5 tys

  13,3(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  170,2 tys

  22,4(1%)

  80,8 tys

  10,6(0.4%)

  97,1 tys

  12,7(0.4%)

  95,8 tys

  12,7(0.5%)

  94,8 tys

  12,6(0.4%)

  128,6 tys

  17,1(0.6%)

  125,5 tys

  16,7(0.5%)

  86,6 tys

  11,6(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,1 tys

  0,1(0%)

  14,1 tys

  1,9(0.1%)

  40,1 tys

  5,2(0.2%)

  19,7 tys

  2,6(0.1%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  50,3 tys

  6,7(0.2%)

  57,0 tys

  7,6(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  60,0 tys

  7,9(0.3%)

  25,0 tys

  3,3(0.1%)

  61,8 tys

  8,1(0.3%)

  34,9 tys

  4,6(0.2%)

  283,4 tys

  37,6(1.2%)

  569

  0,1(0%)

  395,2 tys

  52,7(1.6%)

  44,2 tys

  5,9(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  26,1 tys

  3,4(0.1%)

  3,1 tys

  0,4(0%)

  139,5 tys

  18,2(0.6%)

  21,0 tys

  2,8(0.1%)

  442,3 tys

  58,7(1.9%)

  4,9 tys

  0,7(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  11,7 tys

  1,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,4(0%)

  8,7 tys

  1,1(0%)

  511

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,7(0%)

  793

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,2 tys

  3,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Prochowice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 1 860 mieszkańców gminy Prochowice jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 890 kobiet oraz 970 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 7,8% średnie ogólnokształcące, a 20,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,4% mieszkańców gminy Prochowice, gimnazjalnym 6,1%, natomiast 23,2% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy gminy Prochowice mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Prochowice największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,2%) oraz zasadnicze zawodowe (20,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,8%) oraz średnie zawodowe (21,8%).

  16,9% mieszkańców gminy Prochowice w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,1% wśród dziewczynek i 18,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 723 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,29 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,0% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 25,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,53.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 13,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,3% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 73,82.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,1% mieszkańców (17,5% wśród dziewczyn i 14,7% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,7% mieszkańców gminy Prochowice w wieku potencjalnej nauki (27,5% kobiet i 27,8% mężczyzn).

 • 12,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,0%
  Dolnośląskie
  17,9%
  Polska
  17,9%
 • 14,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 14,2% W miastach
  (wyższe)
 • 10,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  30,6%
  woj. dolnośląskie
  35,0%
  Kraj
  33,3%
 • 32,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,1% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 28,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • gm. Prochowice
  2,4%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,2% W miastach
  (policealne)
 • 2,1% Na wsi
  (policealne)
 • 7,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Prochowice
  7,8%
  Dolnośląskie
  12,9%
  Cała Polska
  12,4%
 • 9,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,4%
  woj. dolnośląskie
  18,9%
  Kraj
  18,1%
 • 19,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 19,2% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  26,4%
  Województwo
  22,8%
  Kraj
  22,9%
 • 20,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,9% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,1% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,1%
  Dolnośląskie
  4,7%
  Kraj
  5,2%
 • 5,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,8% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 23,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Prochowice
  23,2%
  Dolnośląskie
  18,1%
  Polska
  19,3%
 • 25,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 18,8% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 25,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,8%
  woj. dolnośląskie
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 723 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  723,0
  Województwo
  848,0
  Polska
  842,0
 • 1,29 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina
  1,29
  Dolnośląskie
  1,07
  Cała Polska
  1,12
 •  
 • 15,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 15,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Prochowice

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Prochowice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejskie Przedszkole w prochowicach
  Publiczne
  76 858-45-41
  76 858-45-41
  ul. Kościuszki 1
  59-230 Prochowice
  920619
 • Szkoły podstawowe w gminie Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 89,53 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  89,53
  Dolnośląskie
  89,83
  Cała Polska
  90,94
 • 88,81 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  88,81
  Dolnośląskie
  88,87
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Prochowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Prochowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Prochowice
  19,0
  Województwo
  19,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 •  
 • 36,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 32,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Prochowice

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Prochowice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Prochowicach (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  76 858-44-64
  76 858-52-74
  ul. Młyńska 3
  59-230 Prochowice
  1839339
  Szkoła Podstawowa im.Księdza Jana Twardowskiego w Dabiu (Ksiądz Jan Twardowski)
  Publiczna
  76 858-43-22
  76 858-43-22
  Dąbie 5a
  59-230 Dąbie
  810117
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 73,82 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  73,82
  Dolnośląskie
  97,70
  Polska
  98,90
 • 72,10 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina
  72,10
  Województwo
  89,32
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Prochowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Prochowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Gmina Prochowice
  19,0
  Województwo
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 •  
 • 16,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 13,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Prochowice

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Prochowice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczne
  76 858-46-44
  76 858-46-44
  ul. T. Kościuszki 2
  59-230 Prochowice
  918124
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Prochowice, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Prochowice, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Prochowice, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)