Gmina Witnica w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Witnica - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Gmina Witnica to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa lubuskiego, powiatu gorzowskiego. Gmina Witnica ma 12 957 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 18,2% ludności powiatu. Gmina stanowi 23,0% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Witnica.
  • 12 957 Liczba mieszkańców
  • 278,7 km² Powierzchnia
  • 47 osób/km² Gęstość zaludnienia
  • (+48) 95 Numer kierunkowy
  • FGW Tablice rejestracyjne
  • Dariusz Jaworski Burmistrz gminy
Gmina Witnica na mapie
Identyfikatory
  • 14.897752.6731 Współrzędne GPS
  • TERYT (TERC) 0801073
Herb gminy Witnica
Gmina Witnica herb
Flaga gminy Witnica
Gmina Witnica flaga

Gmina Witnica - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
66-460Poczta Witnica

Gmina Witnica - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Witnica)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miasta i Gminy Witnica
(95) 721-64-40
(95) 751-52-18
ul. KRN 6
66-460 Witnica
ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sikorskiego 42
66-400 Gorzów Wielkopolski

Gmina Witnica - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

  • Demografia w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Gmina Witnica ma 12 957 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 0,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,4 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

    Mieszkańcy gminy Witnica zawarli w 2017 roku 65 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
    30,6% mieszkańców gminy Witnica jest stanu wolnego, 55,1% żyje w małżeństwie, 5,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

    Gmina Witnica ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -7. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,54 na 1000 mieszkańców gminy Witnica. W 2017 roku urodziło się 136 dzieci, w tym 48,5% dziewczynek i 51,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 309 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,09 i jest większy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

    W 2016 roku 37,7% zgonów w gminie Witnica spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,5% zgonów w gminie Witnica były nowotwory, a 3,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Witnica przypada 9.45 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa lubuskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

    W 2016 roku zarejestrowano 108 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 186 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Witnica -78. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

    64,2% mieszkańców gminy Witnica jest w wieku produkcyjnym, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
  • Liczba i płeć mieszkańców gminy Witnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 12 957 Liczba mieszkańców
  • 6 619 Kobiety
  • 6 338 Mężczyźni
  • 51,1%
    48,9%
  • 104 Współczynnik feminizacji
    (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
  • 96 Współczynnik maskulinizacji
    (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
  • Wykres - Populacja w gminie Witnica w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek kobiet w gminie Witnica w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Witnica w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wiek mieszkańców gminy Witnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 39,4 lat Średni wiek mieszkańców
  • Gmina
    39,4 lat
    woj. lubuskie
    41,1 lat
    Cała Polska
    41,4 lat
  • 40,7 lat Kobiety
    (średni wiek)
  • 38,0 lat Mężczyźni
    (średni wiek)
  • Wykres - Piramida wieku - Gmina Witnica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Stan cywilny mieszkańców gminy Witnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Stan cywilny - Gmina Witnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Witnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Witnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 30,6% Kawalerowie/Panny
  • Tutaj
    30,7%
    Województwo
    30,0%
    Kraj
    28,8%
  • 25,5% Kobiety
    (Panny)
  • 36,1% Mężczyźni
    (Kawalerowie)
  • 55,1% Żonaci/Zamężne
  • Tutaj
    55,1%
    woj. lubuskie
    53,6%
    Cała Polska
    55,8%
  • 54,2% Kobiety
    (Zamężne)
  • 56,1% Mężczyźni
    (Żonaci)
  • 8,2% Wdowcy/Wdowy
  • Gmina
    8,1%
    Lubuskie
    9,1%
    Cała Polska
    9,6%
  • 13,6% Kobiety
    (Wdowy)
  • 2,5% Mężczyźni
    (Wdowcy)
  • 5,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
  • Tutaj
    5,9%
    woj. lubuskie
    6,0%
    Kraj
    5,0%
  • 6,5% Kobiety
    (Rozwiedzione)
  • 5,2% Mężczyźni
    (Rozwiedzeni)
  • 0,1% Nieustalone
  • Tutaj
    0,2%
    Lubuskie
    1,3%
    Kraj
    0,8%
  • 0,2% Kobiety
    (Nieustalone)
  • 0,1% Mężczyźni
    (Nieustalone)
  • Małżeństwa i rozwody w gminie Witnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Witnica w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
  • Gmina Witnica
    5,0
    woj. lubuskie
    4,9
    Cały kraj
    5,0
  • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
  • Gmina Witnica
    1,4
    woj. lubuskie
    1,8
    Cała Polska
    1,7
  • 65 Małżeństwa zawarte w roku 2017
  • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Witnica w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przyrost naturalny w gminie Witnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • -7 Przyrost naturalny w roku 2017
  • -11 Kobiety
    (Przyrost naturalny)
  • 4 Mężczyźni
    (Przyrost naturalny)
  • -0,54 Przyrost naturalny na 1000 ludności
  • Gmina
    -0,5
    Lubuskie
    0,0
    Polska
    -0,0
  • -1,4 Miasto
    (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
  • 2,0 Wieś
    (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
  • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Witnica w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Witnica w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Witnica w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Statystyki urodzeń w gminie Witnica w roku 2017
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 136 Urodzenia żywe
  • 66 Dziewczynki
    (Urodzenia żywe)
  • 70 Chłopcy
    (Urodzenia żywe)
  • 48,5%
    51,5%
  • 10,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
  • Gmina
    10,5
    Lubuskie
    10,1
    Polska
    10,5
  • 40,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
  • Gmina Witnica
    40,2
    Lubuskie
    43,0
    Polska
    44,2
  • 14.97 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
  • 14.97
  • 48.64 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
  • 48.64
  • 94.06 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
  • 94.06
  • 73.67 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
  • 73.67
  • 33.47 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
  • 33.47
  • 7.42 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
  • 7.42
  • 3 309 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
  • 3 235 g Dziewczynki
    (Średnia waga noworodków)
  • 3 378 g Chłopcy
    (Średnia waga noworodków)
  • gm. Witnica
    3 309 g
    Lubuskie
    3 360 g
    Polska
    3 376 g
  • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
  • 2 Waga 5000g i więcej
  • 2
  • 11 Waga 4500g - 4999g
  • 11
  • 46 Waga 4000g - 4499g
  • 46
  • 191 Waga 3500g - 3999g
  • 191
  • 294 Waga 3000g - 3499g
  • 294
  • 99 Waga 2500g - 2999g
  • 99
  • 35 Waga 2000g - 2499g
  • 35
  • 16 Waga 1500g - 1999g
  • 16
  • 3 Waga 1000g - 1499g
  • 3
  • 3 Waga 600g - 999g
  • 3
  • 1,36 Współczynnik dzietności ogólnej
    (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
  • Tutaj
    1,36
    Województwo
    1,43
    Cały kraj
    1,45
  • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
    (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
  • Gmina
    0,66
    Lubuskie
    0,69
    Kraj
    0,71
  • 1,09 Współczynnik dynamiki demograficznej
    (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
  • gm. Witnica
    1,09
    woj. lubuskie
    1,00
    Kraj
    1,00
  • Statystyki zgonów w gminie Witnica w roku 2016
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 123 Zgony
  • 58 Kobiety
    (Zgony)
  • 65 Mężczyźni
    (Zgony)
  • 47,2%
    52,8%
  • 0 Zgony niemowląt
  • 0 Dziewczynki
    (Zgony niemowląt)
  • 0 Chłopcy
    (Zgony niemowląt)
  • 9,5 Zgony na 1000 ludności
  • Gmina
    9,5
    woj. lubuskie
    9,8
    Polska
    10,1
  • 94,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
  • gm. Witnica
    94,6
    Lubuskie
    102,3
    Cały kraj
    101,5
  • 3,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
  • Tutaj
    3,0
    woj. lubuskie
    5,9
    Cała Polska
    4,0
  • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
  • Gmina
    3,3
    woj. lubuskie
    3,5
    Cały kraj
    3,2
  • 2,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
  • Lubuskie
    2,2
    Cała Polska
    1,4
  • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gorzowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 37,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
  • Tutaj
    37,5%
    woj. lubuskie
    43,7%
    Cały kraj
    45,7%
  • 21,8% Zgony spowodowane nowotworami
  • gm. Witnica
    21,8%
    Województwo
    25,8%
    Polska
    26,7%
  • 4,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
  • Gmina Witnica
    4,0%
    Województwo
    3,8%
    Polska
    6,1%
  • 1,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
  • Lubuskie
    1,7
    Kraj
    5,9
  • 69,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
  • Lubuskie
    69,3
    Cała Polska
    74,3
  • 197,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
  • Tutaj
    197,5
    Lubuskie
    257,4
    Cały kraj
    274,3
  • 250,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
  • woj. lubuskie
    250,7
    Polska
    261,6
  • 339,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
  • 351,9 Kobiety
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 327,7 Mężczyźni
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • gm. Witnica
    339,9
    Województwo
    435,8
    Kraj
    469,0
  • 80,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
  • 22,9 Kobiety
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 135,5 Mężczyźni
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Gmina Witnica
    80,2
    Województwo
    110,0
    Polska
    87,7
  • 11,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
  • gm. Witnica
    11,2
    Województwo
    31,0
    Cały kraj
    31,8
  • 5,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
  • Gmina Witnica
    5,6
    Województwo
    8,8
    Kraj
    8,0
  • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
  • Gmina
    0,7%
    Lubuskie
    1,0%
    Polska
    0,8%
  • Migracje ludności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 108 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
  • 55 Kobiety
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 53 Mężczyźni
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 2 Zameldowania z zagranicy
  • 0 Kobiety
    (zameldowania z zagranicy)
  • 2 Mężczyźni
    (zameldowania z zagranicy)
  • 186 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
  • 99 Kobiety
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 87 Mężczyźni
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 3 Wymeldowania za granicę
  • 1 Kobiety
    (wymeldowania za granicę)
  • 2 Mężczyźni
    (wymeldowania za granicę)
  • -79 Saldo migracji
  • -45 Kobiety
    (saldo migracji)
  • -34 Mężczyźni
    (saldo migracji)
  • -78 Saldo migracji wewnętrznych
  • -44 Kobiety
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • -34 Mężczyźni
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • -1 Saldo migracji zagranicznych
  • -1 Kobiety
    (saldo migracji zagranicznych)
  • 0 Mężczyźni
    (saldo migracji zagranicznych)
  • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Witnica w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biologiczne grupy wieku w gminie Witnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 15,2% Ludność w wieku 0-14 lat
  • 14,8% Kobiety
    (w wieku 0-14 lat)
  • 15,6% Mężczyźni
    (w wieku 0-14 lat)
  • 71,1% Ludność w wieku 15-64 lat
  • 68,5% Kobiety
    (w wieku 15-64 lat)
  • 73,8% Mężczyźni
    (w wieku 15-64 lat)
  • 13,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
  • 16,7% Kobiety
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • 10,6% Mężczyźni
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Witnica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Witnica - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

  • Nieruchomości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W 2017 roku w gminie Witnica oddano do użytku 21 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,62 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Witnica to 3 853 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 296 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

    Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Witnica to 5,81 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Witnica to 109,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

    Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,11% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,81% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,67% mieszkań posiada łazienkę, 70,39% korzysta z centralnego ogrzewania, a 45,91% z gazu sieciowego.

  • Zasoby mieszkaniowe w gminie Witnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 3 853 Liczba nieruchomości w 2017 roku
  • 296,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    296,40
    woj. lubuskie
    362,80
    Cały kraj
    371,30
  • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 82,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
  • Gmina
    82,80 m2
    woj. lubuskie
    73,50 m2
    Cały kraj
    73,80 m2
  • 24,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
  • Gmina Witnica
    24,50 m2
    Lubuskie
    26,70 m2
    Polska
    27,40 m2
  • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 4,41 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
  • gm. Witnica
    4,41
    Województwo
    3,97
    Cała Polska
    3,82
  • 3,37 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
  • Gmina Witnica
    3,37
    Województwo
    2,76
    Cała Polska
    2,69
  • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
  • Gmina Witnica
    0,76
    woj. lubuskie
    0,69
    Cały kraj
    0,70
  • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Witnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
  • 21 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
  • 1,62 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
    (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
  • Gmina
    1,62
    woj. lubuskie
    3,93
    Polska
    4,64
  • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
  • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
  • 26 Użytek własny
  • 0 Sprzedaż lub wynajem
  • 100,0%
    0,0%
  • 122 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
  • 5,81 Przeciętna liczba izb w lokalu
    (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
  • gm. Witnica
    5,81
    woj. lubuskie
    3,93
    Cały kraj
    3,91
  • 9,42 Liczba izb na 1000 ludności
    (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
  • gm. Witnica
    9,42
    Województwo
    15,46
    Polska
    18,14
  • 2 302 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
  • 109,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
    (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
  • Gmina Witnica
    109,6 m2
    Lubuskie
    89,6 m2
    Polska
    92,7 m2
  • 0,18 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
    (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
  • Gmina Witnica
    0,18 m2
    Lubuskie
    0,35 m2
    Cały kraj
    0,43 m2
  • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
  • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Witnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 94,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
  • gm. Witnica
    94,11%
    Województwo
    98,36%
    Polska
    96,79%
  • 88,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
  • Gmina Witnica
    88,81%
    Lubuskie
    95,87%
    Cały kraj
    93,66%
  • 85,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
  • Tutaj
    85,67%
    woj. lubuskie
    93,25%
    Cała Polska
    91,31%
  • 70,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
  • Tutaj
    70,39%
    woj. lubuskie
    81,46%
    Cała Polska
    82,12%
  • 45,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
  • Gmina Witnica
    45,91%
    Województwo
    55,16%
    Cała Polska
    55,50%
  • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gmina Witnica - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

  • Rynek pracy w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • W gminie Witnica na 1000 mieszkańców pracuje 170 osób . 42,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 57,6% mężczyźni.

    Bezrobocie rejestrowane w gminie Witnica wynosiło w 2016 roku 13,9% (15,4% wśród kobiet i 12,5% wśród mężczyzn).

    Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Witnica wynosi 3 882,12 PLN, co odpowiada 90.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

    Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Witnica 368 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 325 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -43.

    26,2% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Witnica pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,3% w przemyśle i budownictwie, a 13,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
  • Bezrobocie rejestrowane w gminie Witnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 170 Pracujący na 1000 ludności
  • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
  • Gmina Witnica
    170,0
    woj. lubuskie
    224,0
    Cały kraj
    240,0
  • 13,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
  • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
  • 15,4% Kobiety
  • 12,5% Mężczyźni
  • Gmina
    13,9%
    woj. lubuskie
    8,6%
    Cała Polska
    8,2%
  • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Witnica w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Witnica w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Witnica w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Witnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 3 882 PLN Wynagrodzenie brutto
  • gm. Witnica
    3 882 PLN
    Lubuskie
    3 735 PLN
    Kraj
    4 291 PLN
  • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Witnica w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dojazdy do pracy w gminie Witnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

  • 368 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
    (Poza gminę zamieszkania)
  • 325 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
    (Z innej gminy)
  • -43 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
  • 0,88 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
  • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Witnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

    (Dane powiatowe)
  • 100,0% Pracujący ogółem
  • 100,0% Kobiety
    (ogółem)
  • 100,0% Mężczyźni
    (ogółem)
  • 26,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 26,1% Kobiety
    (sektor rolniczy)
  • 26,3% Mężczyźni
    (sektor rolniczy)
  • 43,3% Przemysł i budownictwo
  • 33,7% Kobiety
    (sektor przemysłowy)
  • 51,6% Mężczyźni
    (sektor przemysłowy)
  • 13,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
  • 12,8% Kobiety
    (sektor usługowy)
  • 13,6% Mężczyźni
    (sektor usługowy)
  • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
  • 2,2% Kobiety
    (sektor finansowy)
  • 0,6% Mężczyźni
    (sektor finansowy)
  • 16,0% Pozostałe
  • 25,2% Kobiety
    (pozostałe)
  • 8,0% Mężczyźni
    (pozostałe)
  • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Witnica w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Pracujący według płci w gminie Witnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 2 207 Pracujący ogółem
  • 935 Kobiety
  • 1 272 Mężczyźni
  • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Witnica w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Produkcyjne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 18,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
  • 18,2% Kobiety
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 19,0% Mężczyźni
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 64,2% W wieku produkcyjnym
  • 58,3% Kobiety
    (18-59 lat)
  • 70,3% Mężczyźni
    (18-64 lata)
  • 17,2% W wieku poprodukcyjnym
  • 23,5% Kobiety
    (59+ lat)
  • 10,6% Mężczyźni
    (64+ lata)
  • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Witnica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wskaźniki obciążenia demograficznego
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 55,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Gmina Witnica
    55,8
    woj. lubuskie
    62,1
    Kraj
    63,4
  • 26,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • gm. Witnica
    26,8
    woj. lubuskie
    32,8
    Cała Polska
    34,0
  • 92,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
  • Gmina Witnica
    92,6
    Lubuskie
    112,1
    Cała Polska
    115,5
  • Mobilne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 63,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
  • 66,5% Kobiety
    (w wieku mobilnym)
  • 60,3% Mężczyźni
    (w wieku mobilnym)
  • 36,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
  • 33,5% Kobiety
    (45-59 lat)
  • 39,7% Mężczyźni
    (45-64 lata)

Gmina Witnica - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

  • Rejestr REGON w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W gminie Witnica w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 116 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 862 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 116 nowych podmiotów, a 93 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (141) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (102) w roku 2010. W tym samym okresie najwięcej (116) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (64) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

    Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Witnica najwięcej (91) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 064) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

    4,1% (46) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 33,3% (372) podmiotów, a 62,5% (698) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

    Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Witnica najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.6%) oraz Budownictwo (18.9%).

  • Stan rejestru
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 1 116 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
  • 46 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 372 Przemysł i budownictwo
  • 698 Pozostała działalność
  • 116 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Witnica w 2017 roku
  • 93 Podmioty wyrejestrowane w gminie Witnica w 2017 roku
  • 862 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Podmioty według klas wielkości
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 1 064 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
  • 1 064
  • 42 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
  • 42
  • 10 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
  • 10
  • 1 116 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
  • 1 116
  • Podmioty według form prawnych
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 1 Spółdzielnie ogółem
  • 1
  • 101 Spółki handlowe ogółem
  • 101
  • 41  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
  • 41
  • 2  Spółki handlowe - akcyjne
  • 2
  • 91  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
  • 91
  • 41    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
  • 41
  • 34 Spółki cywilne ogółem
  • 34
  • Rodzaj przeważającej działalności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 862 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • 212 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
  • 212
  • 163 Budownictwo
  • 163
  • 145 Przetwórstwo przemysłowe
  • 145
  • 58 Transport i gospodarka magazynowa
  • 58
  • 49 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • 49
  • 41 Pozostała działalność
  • 41
  • 39 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  • 39
  • 36 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 36
  • 31 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
  • 31
  • 23 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
  • 23
  • 19 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
  • 19
  • 14 Edukacja
  • 14
  • 14 Informacja i komunikacja
  • 14
  • 8 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
  • 8
  • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
  • 6
  • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
  • 4
  • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Witnica - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

  • Poziom przestępczości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W 2017 roku w gminie Witnica stwierdzono szacunkowo 195 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,10 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Witnica wynosi 70,00% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

    W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Witnica najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,94 (wykrywalność 62%) oraz przeciwko mieniu - 6,32 (wykrywalność 37%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,94 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,33 (67%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,43 (83%).
  • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Witnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Witnica.
  • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Witnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 195 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
  • 195
  • 141 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
  • 141
  • 17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
  • 17
  • 25 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
  • 25
  • 6 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
  • 6
  • 82 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
  • 82
  • 15,10 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
  • gm. Witnica
    15,10
    woj. lubuskie
    23,00
    Polska
    19,62
  • 10,94 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
  • Gmina
    10,94
    Województwo
    14,51
    Cała Polska
    12,07
  • 1,33 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
  • Gmina Witnica
    1,33
    woj. lubuskie
    5,52
    Kraj
    4,94
  • 1,94 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
  • Gmina Witnica
    1,94
    woj. lubuskie
    2,02
    Kraj
    1,78
  • 0,43 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
  • Gmina
    0,43
    Województwo
    0,62
    Cały kraj
    0,49
  • 6,32 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    6,32
    woj. lubuskie
    9,84
    Kraj
    9,70
  • Wskaźniki wykrywalności sprawców
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Witnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
  • Gmina Witnica
    70%
    Województwo
    74%
    Kraj
    72%
  • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
  • Gmina Witnica
    63%
    woj. lubuskie
    63%
    Cały kraj
    60%
  • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
  • Tutaj
    68%
    woj. lubuskie
    89%
    Polska
    88%
  • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
  • Tutaj
    100%
    woj. lubuskie
    98%
    Cały kraj
    99%
  • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
  • Tutaj
    84%
    Lubuskie
    84%
    Polska
    84%
  • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
  • Tutaj
    38%
    woj. lubuskie
    49%
    Cały kraj
    52%

Gmina Witnica - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

  • Finanse publiczne w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Suma wydatków z budżetu gminy Witnica wyniosła w 2016 roku 49,2 mln złotych, co daje 3,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Witnica - 35.3% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (31.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,0 mln złotych, czyli 6,1% wydatków ogółem.

    Suma dochodów do budżetu gminy Witnica wyniosła w 2016 roku 56,3 mln złotych, co daje 4,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 28.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (26.2%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.1%). W budżecie gminy Witnica wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 542 złotych na mieszkańca (12,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 24,1 złotych na mieszkańca (0,6%).
  • Wydatki budżetu w gminie Witnica według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Witnica według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Witnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wydatki budżetu gminy Witnica według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    34,7 mln

    2,7 tys(100%)

    61,4 mln

    4,7 tys(100%)

    55,9 mln

    4,3 tys(100%)

    38,2 mln

    2,9 tys(100%)

    37,1 mln

    2,8 tys(100%)

    40,3 mln

    3,1 tys(100%)

    42,9 mln

    3,3 tys(100%)

    49,2 mln

    3,8 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    7,5 mln

    571(21.5%)

    8,2 mln

    629(13.4%)

    8,7 mln

    668(15.6%)

    9,0 mln

    689(23.6%)

    9,2 mln

    702(24.8%)

    9,4 mln

    715(23.2%)

    9,4 mln

    720(21.9%)

    17,3 mln

    1,3 tys(35.3%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    10,7 mln

    818(30.8%)

    18,3 mln

    1,4 tys(29.8%)

    12,3 mln

    942(22%)

    12,8 mln

    981(33.6%)

    13,0 mln

    990(34.9%)

    12,6 mln

    963(31.2%)

    14,4 mln

    1,1 tys(33.5%)

    15,5 mln

    1,2 tys(31.5%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    3,5 mln

    269(10.1%)

    3,5 mln

    265(5.6%)

    3,8 mln

    290(6.8%)

    3,5 mln

    269(9.2%)

    3,5 mln

    268(9.5%)

    3,9 mln

    294(9.5%)

    4,3 mln

    327(10%)

    4,6 mln

    355(9.4%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    4,1 mln

    313(11.8%)

    15,7 mln

    1,2 tys(25.5%)

    11,3 mln

    868(20.3%)

    1,9 mln

    147(5.1%)

    3,6 mln

    272(9.6%)

    4,0 mln

    303(9.8%)

    3,9 mln

    299(9.1%)

    3,6 mln

    275(7.3%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    5,2 mln

    395(14.9%)

    6,8 mln

    525(11.1%)

    1,8 mln

    140(3.3%)

    1,2 mln

    90,3(3.1%)

    1,2 mln

    89,1(3.1%)

    1,8 mln

    140(4.5%)

    4,2 mln

    324(9.9%)

    2,7 mln

    209(5.5%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    1,5 mln

    112(4.2%)

    1,5 mln

    116(2.5%)

    1,5 mln

    117(2.7%)

    1,6 mln

    120(4.1%)

    1,4 mln

    105(3.7%)

    1,7 mln

    128(4.1%)

    1,6 mln

    119(3.6%)

    1,5 mln

    116(3.1%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    226,8 tys

    17,3(0.7%)

    296,7 tys

    22,7(0.5%)

    554,7 tys

    42,5(1%)

    706,0 tys

    53,9(1.8%)

    597,9 tys

    45,7(1.6%)

    3,6 mln

    276(9%)

    1,9 mln

    149(4.5%)

    1,4 mln

    107(2.8%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    555,1 tys

    42,5(1.6%)

    1,3 mln

    100(2.1%)

    2,4 mln

    182(4.3%)

    1,3 mln

    98,0(3.4%)

    728,7 tys

    55,6(2%)

    774,1 tys

    59,1(1.9%)

    512,2 tys

    39,2(1.2%)

    605,2 tys

    46,6(1.2%)

    Obsługa długu publicznego

    [Dział 757]

    283,4 tys

    21,7(0.8%)

    635,5 tys

    48,7(1%)

    1,8 mln

    135(3.1%)

    1,9 mln

    145(5%)

    1,2 mln

    93,3(3.3%)

    876,2 tys

    66,9(2.2%)

    651,4 tys

    49,9(1.5%)

    488,3 tys

    37,6(1%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    247,3 tys

    18,9(0.7%)

    3,1 mln

    238(5%)

    9,7 mln

    745(17.4%)

    2,9 mln

    221(7.6%)

    1,4 mln

    105(3.7%)

    471,2 tys

    36,0(1.2%)

    969,5 tys

    74,2(2.3%)

    376,3 tys

    29,0(0.8%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    261,6 tys

    20,0(0.8%)

    291,7 tys

    22,4(0.5%)

    255,6 tys

    19,6(0.5%)

    162,8 tys

    12,4(0.4%)

    196,7 tys

    15,0(0.5%)

    209,8 tys

    16,0(0.5%)

    272,8 tys

    20,9(0.6%)

    232,9 tys

    17,9(0.5%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    190,0 tys

    14,5(0.5%)

    197,8 tys

    15,2(0.3%)

    190,8 tys

    14,6(0.3%)

    217,8 tys

    16,6(0.6%)

    179,3 tys

    13,7(0.5%)

    197,2 tys

    15,1(0.5%)

    195,3 tys

    15,0(0.5%)

    223,0 tys

    17,2(0.5%)

    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    0,0

    0,0(0%)

    234,1 tys

    17,9(0.4%)

    255,1 tys

    19,5(0.5%)

    17,4 tys

    1,3(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    203,5 tys

    15,7(0.4%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    80,7 tys

    6,2(0.2%)

    156,7 tys

    12,0(0.3%)

    69,6 tys

    5,3(0.1%)

    74,8 tys

    5,7(0.2%)

    104,4 tys

    8,0(0.3%)

    259,7 tys

    19,8(0.6%)

    246,1 tys

    18,8(0.6%)

    188,1 tys

    14,5(0.4%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    283,4 tys

    21,7(0.8%)

    603,6 tys

    46,3(1%)

    658,7 tys

    50,4(1.2%)

    519,7 tys

    39,7(1.4%)

    455,0 tys

    34,7(1.2%)

    338,3 tys

    25,8(0.8%)

    236,6 tys

    18,1(0.6%)

    171,2 tys

    13,2(0.3%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    24,5 tys

    1,9(0.1%)

    66,8 tys

    5,1(0.1%)

    27,8 tys

    2,1(0%)

    2,2 tys

    0,2(0%)

    4,5 tys

    0,3(0%)

    106,9 tys

    8,2(0.3%)

    101,1 tys

    7,7(0.2%)

    32,8 tys

    2,5(0.1%)

    Turystyka

    [Dział 630]

    13,3 tys

    1,0(0%)

    52,2 tys

    4,0(0.1%)

    21,2 tys

    1,6(0%)

    7,0 tys

    0,5(0%)

    244,0 tys

    18,6(0.7%)

    12,5 tys

    1,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    7,0 tys

    0,5(0%)

    Obrona narodowa

    [Dział 752]

    0,0

    0,0(0%)

    600

    0,0(0%)

    550

    0,0(0%)

    500

    0,0(0%)

    1 000

    0,1(0%)

    600

    0,0(0%)

    500

    0,0(0%)

    672

    0,1(0%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    134,6 tys

    10,3(0.4%)

    452,3 tys

    34,7(0.7%)

    394,4 tys

    30,2(0.7%)

    380,6 tys

    29,1(1%)

    222,6 tys

    17,0(0.6%)

    205,7 tys

    15,7(0.5%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Wydatki związane z poborem dochodów

    [Dział 756]

    25,6 tys

    2,0(0.1%)

    35,6 tys

    2,7(0.1%)

    51,1 tys

    3,9(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  • Dochody budżetu w gminie Witnica według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Witnica według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Witnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dochody budżetu gminy Witnica według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    33,1 mln

    2,5 tys(100%)

    48,2 mln

    3,7 tys(100%)

    47,2 mln

    3,6 tys(100%)

    42,6 mln

    3,3 tys(100%)

    38,8 mln

    3,0 tys(100%)

    40,9 mln

    3,1 tys(100%)

    44,1 mln

    3,4 tys(100%)

    56,3 mln

    4,3 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
    Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

    [Dział 756]

    10,0 mln

    764(30.2%)

    10,2 mln

    778(21.1%)

    12,9 mln

    990(27.4%)

    13,6 mln

    1,0 tys(32%)

    14,6 mln

    1,1 tys(37.6%)

    16,4 mln

    1,3 tys(40.1%)

    16,3 mln

    1,3 tys(37%)

    17,0 mln

    1,3 tys(30.3%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    5,9 mln

    448(17.7%)

    6,6 mln

    505(13.7%)

    7,0 mln

    535(14.8%)

    7,3 mln

    559(17.2%)

    7,3 mln

    554(18.7%)

    7,2 mln

    553(17.7%)

    7,1 mln

    541(16%)

    14,7 mln

    1,1 tys(26.2%)

    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    11,1 mln

    851(33.6%)

    11,2 mln

    861(23.3%)

    11,3 mln

    866(24%)

    12,0 mln

    919(28.3%)

    10,7 mln

    815(27.5%)

    11,2 mln

    857(27.4%)

    11,8 mln

    900(26.6%)

    13,6 mln

    1,0 tys(24.1%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    1,0 mln

    78,2(3.1%)

    9,7 mln

    743(20.1%)

    4,9 mln

    377(10.4%)

    230,1 tys

    17,6(0.5%)

    32,5 tys

    2,5(0.1%)

    27,4 tys

    2,1(0.1%)

    1,2 mln

    89,3(2.6%)

    4,1 mln

    313(7.2%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    1,6 mln

    122(4.8%)

    1,2 mln

    90,9(2.5%)

    799,2 tys

    61,2(1.7%)

    2,9 mln

    222(6.8%)

    1,7 mln

    131(4.4%)

    2,6 mln

    200(6.4%)

    2,7 mln

    204(6.1%)

    2,9 mln

    222(5.1%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    173,1 tys

    13,2(0.5%)

    3,0 mln

    229(6.2%)

    730,6 tys

    55,9(1.5%)

    1,1 mln

    82,2(2.5%)

    854,4 tys

    65,2(2.2%)

    1,1 mln

    80,8(2.6%)

    1,6 mln

    123(3.6%)

    1,4 mln

    111(2.6%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    2,3 mln

    173(6.8%)

    3,5 mln

    266(7.2%)

    40,6 tys

    3,1(0.1%)

    298,6 tys

    22,8(0.7%)

    0,0

    0,0(0%)

    144,0 tys

    11,0(0.4%)

    1,2 mln

    90,6(2.7%)

    1,2 mln

    88,8(2.1%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    486,4 tys

    37,2(1.5%)

    447,6 tys

    34,3(0.9%)

    428,7 tys

    32,8(0.9%)

    1,6 mln

    123(3.8%)

    821,1 tys

    62,7(2.1%)

    504,9 tys

    38,6(1.2%)

    546,0 tys

    41,8(1.2%)

    564,2 tys

    43,4(1%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    0,0

    0,0(0%)

    1,1 mln

    85,8(2.3%)

    7,7 mln

    589(16.3%)

    2,2 mln

    171(5.3%)

    1,8 mln

    134(4.5%)

    616,6 tys

    47,1(1.5%)

    436,5 tys

    33,4(1%)

    361,0 tys

    27,8(0.6%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    129,5 tys

    9,9(0.4%)

    155,1 tys

    11,9(0.3%)

    170,5 tys

    13,1(0.4%)

    178,0 tys

    13,6(0.4%)

    275,4 tys

    21,0(0.7%)

    222,4 tys

    17,0(0.5%)

    809,8 tys

    62,0(1.8%)

    168,8 tys

    13,0(0.3%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    283,4 tys

    21,7(0.9%)

    603,6 tys

    46,3(1.3%)

    691,7 tys

    52,9(1.5%)

    531,0 tys

    40,5(1.2%)

    488,5 tys

    37,3(1.3%)

    337,0 tys

    25,8(0.8%)

    234,0 tys

    17,9(0.5%)

    163,2 tys

    12,6(0.3%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    15,0 tys

    1,2(0%)

    18,5 tys

    1,4(0%)

    17,4 tys

    1,3(0%)

    35,2 tys

    2,7(0.1%)

    41,0 tys

    3,1(0.1%)

    75,2 tys

    5,7(0.2%)

    88,6 tys

    6,8(0.2%)

    88,8 tys

    6,8(0.2%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    62,9 tys

    4,8(0.1%)

    114,6 tys

    8,7(0.3%)

    90,6 tys

    6,9(0.2%)

    0,0

    0,0(0%)

    114,4 tys

    8,8(0.3%)

    37,3 tys

    2,9(0.1%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    24,5 tys

    1,9(0.1%)

    66,8 tys

    5,1(0.1%)

    27,8 tys

    2,1(0.1%)

    2,2 tys

    0,2(0%)

    4,5 tys

    0,3(0%)

    106,9 tys

    8,2(0.3%)

    101,1 tys

    7,7(0.2%)

    15,1 tys

    1,2(0%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    6,0 tys

    0,5(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    205

    0,0(0%)

    2,1 tys

    0,2(0%)

    Obrona narodowa

    [Dział 752]

    0,0

    0,0(0%)

    600

    0,0(0%)

    550

    0,0(0%)

    500

    0,0(0%)

    1 000

    0,1(0%)

    600

    0,0(0%)

    500

    0,0(0%)

    672

    0,1(0%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    120,4 tys

    9,2(0.4%)

    422,6 tys

    32,4(0.9%)

    368,1 tys

    28,2(0.8%)

    402,1 tys

    30,7(0.9%)

    166,9 tys

    12,7(0.4%)

    147,4 tys

    11,3(0.4%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Turystyka

    [Dział 630]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    16,5 tys

    1,3(0%)

    191,1 tys

    14,6(0.5%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Witnica - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

  • Edukacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 3 299 mieszkańców gminy Witnica jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 659 kobiet oraz 1 640 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 11,5% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,4% mieszkańców gminy Witnica, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 21,8% podstawowym ukończonym. 2,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

    W porównaniu do całego województwa lubuskiego mieszkańcy gminy Witnica mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Witnica największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,1%) oraz podstawowe ukończone (20,1%).

    16,2% mieszkańców gminy Witnica w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,7% wśród dziewczynek i 16,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 740 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,09 dzieci w wieku przedszkolnym.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,3% ludności (24,3% wśród dziewczynek i 24,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 84,52.

    Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,5% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,4% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 24 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 83,57.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,2% mieszkańców (19,6% wśród dziewczyn i 18,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22 uczniów. 17 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

    W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,7% mieszkańców gminy Witnica w wieku potencjalnej nauki (28,0% kobiet i 27,4% mężczyzn).

  • 13,7% Wykształcenie wyższe
  • Gmina Witnica
    13,7%
    Lubuskie
    15,3%
    Polska
    17,9%
  • 15,9% Kobiety
    (wyższe)
  • 11,4% Mężczyźni
    (wyższe)
  • 13,0% W miastach
    (wyższe)
  • 14,1% Na wsi
    (wyższe)
  • 29,9% Wykształcenie średnie i policealne
  • gm. Witnica
    29,9%
    Lubuskie
    33,5%
    Cała Polska
    33,3%
  • 33,1% Kobiety
    (średnie i policealne)
  • 26,5% Mężczyźni
    (średnie i policealne)
  • 34,2% W miastach
    (średnie i policealne)
  • 27,4% Na wsi
    (średnie i policealne)
  • 2,4% Wykształcenie policealne
  • Tutaj
    2,4%
    woj. lubuskie
    2,7%
    Kraj
    2,7%
  • 3,7% Kobiety
    (policealne)
  • 1,0% Mężczyźni
    (policealne)
  • 3,2% W miastach
    (policealne)
  • 1,9% Na wsi
    (policealne)
  • 11,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • Gmina Witnica
    11,5%
    woj. lubuskie
    12,1%
    Polska
    12,4%
  • 14,8% Kobiety
    (średnie ogólnokształcące)
  • 8,1% Mężczyźni
    (średnie ogólnokształcące)
  • 14,7% W miastach
    (średnie ogólnokształcące)
  • 9,7% Na wsi
    (średnie ogólnokształcące)
  • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
  • gm. Witnica
    16,0%
    Lubuskie
    18,7%
    Kraj
    18,1%
  • 14,6% Kobiety
    (średnie zawodowe)
  • 17,4% Mężczyźni
    (średnie zawodowe)
  • 16,3% W miastach
    (średnie zawodowe)
  • 15,9% Na wsi
    (średnie zawodowe)
  • 26,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
  • Gmina Witnica
    26,4%
    Lubuskie
    25,2%
    Polska
    22,9%
  • 19,0% Kobiety
    (zasadnicze zawodowe)
  • 34,1% Mężczyźni
    (zasadnicze zawodowe)
  • 25,4% W miastach
    (zasadnicze zawodowe)
  • 27,0% Na wsi
    (zasadnicze zawodowe)
  • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
  • gm. Witnica
    5,6%
    woj. lubuskie
    5,4%
    Cały kraj
    5,2%
  • 5,3% Kobiety
    (gimnazjalne)
  • 6,0% Mężczyźni
    (gimnazjalne)
  • 4,8% W miastach
    (gimnazjalne)
  • 6,1% Na wsi
    (gimnazjalne)
  • 21,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
  • gm. Witnica
    21,8%
    Lubuskie
    18,9%
    Cały kraj
    19,3%
  • 23,5% Kobiety
    (podstawowe ukończone)
  • 20,1% Mężczyźni
    (podstawowe ukończone)
  • 21,0% W miastach
    (podstawowe ukończone)
  • 22,3% Na wsi
    (podstawowe ukończone)
  • 2,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
  • Gmina
    2,6%
    Województwo
    1,7%
    Cały kraj
    1,4%
  • 3,1% Kobiety
    (podstawowe nieukończone)
  • 1,9% Mężczyźni
    (podstawowe nieukończone)
  • 1,7% W miastach
    (podstawowe nieukończone)
  • 3,0% Na wsi
    (podstawowe nieukończone)
  • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Witnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 740 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
  • gm. Witnica
    740,0
    Lubuskie
    787,0
    Polska
    811,0
  • 1,09 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  • gm. Witnica
    1,09
    Województwo
    1,01
    Cały kraj
    1,01
  •  
  • 17,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
  • 17,0 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,0 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
  • 3,0 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,1 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
  • 2,0 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,0 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Witnica

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Witnica aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Przedszkole Miejskie "BAJKA" w Witnicy
    Publiczne
    95 721-64-81
    95 751-50-39
    ul. Wiosny Ludów 4
    66-460 Witnica
    10239-
    Przedszkole Gminne
    Publiczne
    95 751-19-26
    95 751-19-76
    ul. Wiejska 15
    66-460 Nowiny Wielkie
    244-
    Niepubliczny Punkt Przedszkolny Promyczek
    Niepubliczny
    ul. Kośćielna 1
    66-460 Kamień Wielki
    ---
    Niepubliczny Punkt Przedszkolny Słoneczko
    Niepubliczny
    Dąbroszyn 22
    66-460 Dąbroszyn
    ---
  • Szkoły podstawowe w gminie Witnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 84,52 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
  • gm. Witnica
    84,52
    woj. lubuskie
    94,41
    Cały kraj
    96,62
  • 81,44 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
  • gm. Witnica
    81,44
    Województwo
    90,76
    Cała Polska
    92,53
  • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Witnica) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Witnica) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
  • Gmina
    18,0
    Województwo
    18,0
    Kraj
    18,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
  • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
  • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
  • 18
  • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 18
  •  
  • 56,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 44,5 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 11,9 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista szkół podstawowych w gminie Witnica

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Witnica aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Szkoła Podstawowa (Józef Wybicki)
    Publiczna
    95 751-50-20
    95 751-50-20
    ul. Wiosny Ludów 14
    66-460 Witnica
    22518-
    Szkoła Podstawowa
    Publiczna
    95 752-13-80
    95 752-13-80
    ul. Dąbroszyn 22
    66-460 Dąbroszyn
    917416
    Szkoła Podstawowa
    Publiczna
    95 751-19-76
    95 751-19-76
    ul. Wiejska 26
    66-460 Nowiny Wielkie
    6112-
    Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sosnach
    Niepubliczna
    95 751-55-24
    95 751-55-24
    ul. Sosny 14
    66-460 Sosny
    ---
  • Szkoły gimnazjalne w gminie Witnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 83,57 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
  • Gmina Witnica
    83,57
    woj. lubuskie
    98,04
    Cała Polska
    100,01
  • 77,00 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
  • Tutaj
    77,00
    Województwo
    88,98
    Polska
    91,76
  • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Witnica) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Witnica) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
  • Tutaj
    24,0
    Lubuskie
    21,0
    Kraj
    21,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
  • 24 Szkoły gimnazjalne ogółem
  • 24
  • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
  • 24
  • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 24
  •  
  • 28,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 17,9 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 10,6 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Witnica

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Witnica aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Gimnazjum im. Ludzi Pojednania w Witnicy (Ludzie Pojednania)
    Publiczne
    95 751-52-20
    95 751-52-20
    ul. Plac Wolności 7
    66-460 Witnica
    1636537
  • Szkoły ponadgimnazjalne w gminie Witnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w gminie Witnica w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
    Absolwenci techników
    Absolwenci liceów ogólnokształcących
  • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
  • gm. Witnica
    22,0
    woj. lubuskie
    25,0
    Kraj
    26,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
  • 22 Szkoły ogólnokształcące ogółem
  • 22
  • 22 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
  • 22
  • 6,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
  • 3,8 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 2,3 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
  • gm. Witnica
    17,0
    Województwo
    24,0
    Polska
    24,0
  • 17 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
  • 17
  • 17 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
  • 17
  • 25,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
  • 14,1 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 11,0 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 7 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
  • Gmina Witnica
    7,0
    Lubuskie
    19,0
    Kraj
    20,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
  • 7 Szkoły policealne ogółem
  • 7
  • 7 Szkoły policealne dla dorosłych
  • 7
  • 0,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
  • 0,1 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,6 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista szkół ponadgimnazjalnych w gminie Witnica

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Witnica aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Technikum w Kamieniu Małym
    Publiczne
    95 751-58-26
    95 751-58-26
    ul. Kamień Mały 89
    66-460 Kamień Mały
    8123-
    Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika
    Publiczne
    95 751-51-80
    95 751-51-80
    ul. Traugutta 1
    66-460 Witnica
    369-
    Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika
    Publiczna
    95 751-51-80
    95 751-51-80
    ul. Traugutta 1
    66-460 Witnica
    361-
    Technikum w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika
    Publiczne
    95 751-51-80
    95 751-51-80
    ul. Traugutta 1
    66-460 Witnica
    459-
    Szkoła Policealna w Kamieniu Małym
    Publiczna
    95 751-58-26
    95 751-58-26
    ul. Kamień Mały 89
    66-460 Kamień Mały
    119-
    Technikum Uzupełniające w Kamieniu Małym
    Publiczne
    95 751-58-26
    95 751-58-26
    ul. Kamień Mały 89 89
    66-460 Kamień Mały
    110-
    Technikum w Kamieniu Małym
    Publiczne
    95 751-58-26
    95 751-58-26
    ul. Kamień Mały 89 89
    66-460 Kamień Mały
    16-
    Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kamieniu Małym
    Publiczna
    95 751-58-26
    95 751-58-26
    ul. Kamień Mały 89
    66-460 Kamień Mały
    ---
  • Edukacyjne grupy wieku w gminie Witnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

    (Dane powiatowe)
  • 16,2% Populacja w wieku 3-6 lat
  • 15,7% Kobiety
    (w wieku 3-6 lat)
  • 16,8% Mężczyźni
    (w wieku 3-6 lat)
  • 24,3% Populacja w wieku 7-12 lat
  • 24,3% Kobiety
    (w wieku 7-12 lat)
  • 24,3% Mężczyźni
    (w wieku 7-12 lat)
  • 12,5% Populacja w wieku 13-15 lat
  • 12,4% Kobiety
    (w wieku 13-15 lat)
  • 12,7% Mężczyźni
    (w wieku 13-15 lat)
  • 19,2% Populacja w wieku 16-18 lat
  • 19,6% Kobiety
    (w wieku 16-18 lat)
  • 18,8% Mężczyźni
    (w wieku 16-18 lat)
  • 27,7% Populacja w wieku 19-24 lat
  • 28,0% Kobiety
    (w wieku 19-24 lat)
  • 27,4% Mężczyźni
    (w wieku 19-24 lat)
  • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Witnica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Witnica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Witnica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Witnica - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

  • Baza noclegowa w gminie Witnica

  • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
    • kwatery agroturystyczne: 2


  • Domy i ośrodki kultury w gminie Witnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w gminie Witnica: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 2 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W gminie Witnica 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.    Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
    • imprezy ogółem: 22 (uczestnicy: 4 050)
    • seanse filmowe: 11 (uczestnicy: 1 300)
    • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 150)
    • koncerty: 3 (uczestnicy: 1 000)
    • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 800)
    • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 400)
    • warsztaty: 1 (uczestnicy: 400)


    Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
    • ogółem: 9 (członkowie: 277)
    • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 50)
    • taneczne: 1 (członkowie: 80)
    • muzyczne: 3 (członkowie: 40)
    • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 95)
    • inne: 1 (członkowie: 12)


    Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
    • filmowe: 1
    • plastyczne: 1
    • muzyczne: 1
    • ceramiczne: 1
    • sale baletowe/taneczne: 1


    Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biblioteki publiczne w gminie Witnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w gminie Witnica działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 37 122 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

    Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 31 753 wolumeny.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 14
    • dostępne dla czytelników: 9
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9
    • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 3
    • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 3
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
    • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
    • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
    • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


  • Kluby sportowe w gminie Witnica
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w gminie Witnica działało 7 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 497 członków. Zarejestrowano 436 ćwiczących (mężczyźni: 356, kobiety: 80, chłopcy do lat 18: 105, dziewczęta do lat 18: 50). Aktywnych było 9 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (9), instruktora sportowego (7) oraz inne osoby (6).

    Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Witnica w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)