Gmina Poświętne w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, regon, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, tabele)

Gmina Poświętne - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Poświętne to gmina wiejska. Należy do województwa podlaskiego, powiatu białostockiego. Gmina Poświętne ma 3 459 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 2,4% ludności powiatu. Gmina stanowi 3,9% powierzchni powiatu.
 • 3 459 Liczba mieszkańców
 • 114,6 km² Powierzchnia
 • 30 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BIA Tablice rejestracyjne
 • Witold Łapiński Wójt gminy
Gmina Poświętne na mapie
Identyfikatory
 • 22.839452.9030 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2002082
Herb gminy Poświętne
Gmina Poświętne herb
Flaga gminy Poświętne
Gmina Poświętne flaga

Gmina Poświętne - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
18-112Poczta Poświętne, ul. Poświętne 40

Gmina Poświętne - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Poświętne)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Poświętne
(85) 650-13-14
(85) 650-11-83
Poświętne 21
18-112 Poświętne

Gmina Poświętne - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Gmina Poświętne ma 3 459 mieszkańców, z czego 49,4% stanowią kobiety, a 50,6% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 8,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Poświętne zawarli w 2017 roku 25 małżeństw, co odpowiada 7,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,6% mieszkańców gminy Poświętne jest stanu wolnego, 55,8% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Poświętne ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -21. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,06 na 1000 mieszkańców gminy Poświętne. W 2017 roku urodziło się 33 dzieci, w tym 60,6% dziewczynek i 39,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 471 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,90 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 42,9% zgonów w gminie Poświętne spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,6% zgonów w gminie Poświętne były nowotwory, a 6,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Poświętne przypada 15.33 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 24 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 51 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Poświętne -27. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  61,2% mieszkańców gminy Poświętne jest w wieku produkcyjnym, 17,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 459 Liczba mieszkańców
 • 1 708 Kobiety
 • 1 751 Mężczyźni
 • 49,4%
  50,6%
 • 98 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 98 kobiet)
 • 103 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 103 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Poświętne w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Poświętne w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Poświętne w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Poświętne
  41,6 lat
  Podlaskie
  41,6 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 43,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Poświętne, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Poświętne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Poświętne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Poświętne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,6% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Poświętne
  28,4%
  Województwo
  29,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 22,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,8% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Poświętne
  55,8%
  Województwo
  54,9%
  Cała Polska
  55,8%
 • 55,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  9,6%
  Podlaskie
  9,8%
  Cała Polska
  9,6%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Poświętne
  4,2%
  Podlaskie
  4,6%
  Cały kraj
  5,0%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,0% Nieustalone
 • Tutaj
  2,0%
  Podlaskie
  1,2%
  Polska
  0,8%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Poświętne w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  7,2
  Podlaskie
  5,0
  Polska
  5,0
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,4
  Podlaskie
  1,5
  Cały kraj
  1,7
 • 25 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Poświętne w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -21 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -16 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,06 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Poświętne
  -6,1
  Województwo
  -0,4
  Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Poświętne w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Poświętne w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Poświętne w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Poświętne w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 33 Urodzenia żywe
 • 20 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 13 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 60,6%
  39,4%
 • 9,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Poświętne
  9,5
  Województwo
  10,2
  Polska
  10,5
 • 39,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Poświętne
  39,1
  Podlaskie
  43,1
  Cały kraj
  44,2
 • 8.4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8.4
 • 34.69 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34.69
 • 91.45 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91.45
 • 82.59 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82.59
 • 35.45 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35.45
 • 4.82 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.82
 • 0.62 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.62
 • 3 471 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 419 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 522 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Poświętne
  3 471 g
  Podlaskie
  3 447 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 27 Waga 4500g - 4999g
 • 27
 • 162 Waga 4000g - 4499g
 • 162
 • 468 Waga 3500g - 3999g
 • 468
 • 490 Waga 3000g - 3499g
 • 490
 • 165 Waga 2500g - 2999g
 • 165
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,29
  woj. podlaskie
  1,40
  Cała Polska
  1,45
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Poświętne
  0,63
  Województwo
  0,69
  Polska
  0,71
 • 0,90 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,90
  Województwo
  0,96
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w gminie Poświętne w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 54 Zgony
 • 21 Kobiety
  (Zgony)
 • 33 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 38,9%
  61,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  15,3
  Podlaskie
  10,3
  Cały kraj
  10,1
 • 112,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  112,3
  Podlaskie
  107,9
  Cały kraj
  101,5
 • 3,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Poświętne
  3,6
  woj. podlaskie
  3,3
  Cała Polska
  4,0
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,9
  woj. podlaskie
  3,0
  Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  1,5
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie białostockim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  43,1%
  Województwo
  43,7%
  Cały kraj
  45,7%
 • 23,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  23,8%
  woj. podlaskie
  25,1%
  Polska
  26,7%
 • 7,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,3%
  Podlaskie
  6,6%
  Cały kraj
  6,1%
 • 11,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  11,3
  Kraj
  5,9
 • 71,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  71,1
  Polska
  74,3
 • 250,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Poświętne
  250,2
  woj. podlaskie
  259,5
  Kraj
  274,3
 • 255,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  255,5
  Cała Polska
  261,6
 • 454,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 474,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 433,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  454,3
  woj. podlaskie
  451,4
  Cała Polska
  469,0
 • 47,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 21,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 71,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Poświętne
  47,0
  Województwo
  51,1
  Polska
  87,7
 • 33,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  33,9
  Województwo
  27,5
  Kraj
  31,8
 • 5,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,4
  Województwo
  6,9
  Kraj
  8,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  0,6%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 24 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 51 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 31 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -25 Saldo migracji
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -27 Saldo migracji wewnętrznych
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Poświętne w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Poświętne, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Poświętne - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Poświętne oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,87 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Poświętne to 887 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 254 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Poświętne to 6,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Poświętne to 162,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 90,19% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 78,69% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 75,42% mieszkań posiada łazienkę, 65,50% korzysta z centralnego ogrzewania, a 24,13% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 887 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 254,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Poświętne
  254,30
  woj. podlaskie
  375,20
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 100,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  100,70 m2
  Województwo
  76,40 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 25,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  25,60 m2
  woj. podlaskie
  28,70 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,60 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,60
  woj. podlaskie
  4,02
  Cały kraj
  3,82
 • 3,93 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Poświętne
  3,93
  Województwo
  2,67
  Cały kraj
  2,69
 • 0,85 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,85
  Województwo
  0,66
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,87 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Poświętne
  0,87
  Podlaskie
  4,24
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 3 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 20 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 6,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Poświętne
  6,67
  Podlaskie
  4,26
  Cały kraj
  3,91
 • 5,78 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Poświętne
  5,78
  Województwo
  18,06
  Kraj
  18,14
 • 488 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 162,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Poświętne
  162,7 m2
  Województwo
  102,8 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,14 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  0,14 m2
  Województwo
  0,44 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 90,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Poświętne
  90,19%
  woj. podlaskie
  93,11%
  Cały kraj
  96,79%
 • 78,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  78,69%
  Podlaskie
  88,61%
  Cały kraj
  93,66%
 • 75,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Poświętne
  75,42%
  woj. podlaskie
  86,57%
  Kraj
  91,31%
 • 65,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Poświętne
  65,50%
  Województwo
  78,57%
  Kraj
  82,12%
 • 24,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  24,13%
  Podlaskie
  31,24%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gmina Poświętne - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Poświętne na 1000 mieszkańców pracuje 29 osób . 70,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 29,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Poświętne wynosiło w 2017 roku 12,2% (15,1% wśród kobiet i 9,8% wśród mężczyzn).

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Poświętne wynosiło 3 614,69 PLN, co odpowiada 79.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Poświętne 118 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 62 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -56.

  42,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Poświętne pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,4% w przemyśle i budownictwie, a 13,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 29 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Poświętne
  29,0
  woj. podlaskie
  192,0
  Cała Polska
  247,0
 • 12,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 15,1% Kobiety
 • 9,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  12,2%
  Podlaskie
  8,5%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Poświętne w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Poświętne w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Poświętne w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 615 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Poświętne
  3 615 PLN
  Województwo
  4 006 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Poświętne w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 118 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 62 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -56 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,53 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 42,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 42,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 42,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,4% Przemysł i budownictwo
 • 13,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 33,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,0% Pozostałe
 • 29,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Poświętne w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 101 Pracujący ogółem
 • 71 Kobiety
 • 30 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Poświętne w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,2% W wieku produkcyjnym
 • 54,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Poświętne, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Poświętne
  63,4
  Podlaskie
  60,8
  Cała Polska
  63,4
 • 35,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  35,0
  Województwo
  32,8
  Cały kraj
  34,0
 • 123,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  123,7
  woj. podlaskie
  117,4
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Poświętne - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Poświętne w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 166 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 143 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 20 nowych podmiotów, a 16 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (24) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (8) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (20) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (7) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Poświętne najwięcej (3) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (162) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  15,1% (25) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,7% (46) podmiotów, a 57,2% (95) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Poświętne najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.9%) oraz Budownictwo (23.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 166 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 25 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 46 Przemysł i budownictwo
 • 95 Pozostała działalność
 • 20 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Poświętne w 2017 roku
 • 16 Podmioty wyrejestrowane w gminie Poświętne w 2017 roku
 • 143 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 162 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 162
 • 3 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 166 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 166
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 3 Spółki handlowe ogółem
 • 3
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 3  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 3 Spółki cywilne ogółem
 • 3
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 143 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 37 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 37
 • 34 Budownictwo
 • 34
 • 25 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25
 • 9 Przetwórstwo przemysłowe
 • 9
 • 9 Transport i gospodarka magazynowa
 • 9
 • 8 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 8
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 5 Pozostała działalność
 • 5
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 1
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Poświętne - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Poświętne stwierdzono szacunkowo 36 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,33 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Poświętne wynosi 70,00% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Poświętne najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,49 (wykrywalność 59%) oraz przeciwko mieniu - 4,87 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,84 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,47 (75%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,51 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Poświętne.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Poświętne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 36
 • 22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 22
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 17 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 17
 • 10,33 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,33
  Województwo
  13,89
  Cały kraj
  19,62
 • 6,49 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  6,49
  Podlaskie
  8,20
  Kraj
  12,07
 • 1,47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,47
  Województwo
  3,06
  Kraj
  4,94
 • 1,84 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Poświętne
  1,84
  Podlaskie
  2,00
  Cała Polska
  1,78
 • 0,51 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Poświętne
  0,51
  Podlaskie
  0,58
  Polska
  0,49
 • 4,87 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,87
  Podlaskie
  6,61
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Poświętne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Poświętne
  70%
  woj. podlaskie
  74%
  Cała Polska
  72%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  59%
  Podlaskie
  61%
  Cała Polska
  60%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Poświętne
  76%
  woj. podlaskie
  87%
  Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  100%
  woj. podlaskie
  99%
  Polska
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Poświętne
  88%
  woj. podlaskie
  84%
  Cała Polska
  84%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  47%
  woj. podlaskie
  54%
  Polska
  52%

Gmina Poświętne - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Poświętne wyniosła w 2016 roku 13,1 mln złotych, co daje 3,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 24.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Poświętne - 34.1% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (26.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,8 mln złotych, czyli 14,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Poświętne wyniosła w 2016 roku 13,1 mln złotych, co daje 3,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 21.3% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (32.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (29.8%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.8%). W budżecie gminy Poświętne wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 302 złotych na mieszkańca (8,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 0,6 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Poświętne według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Poświętne według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Poświętne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Poświętne według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  9,7 mln

  2,6 tys(100%)

  10,7 mln

  2,9 tys(100%)

  11,9 mln

  3,2 tys(100%)

  10,6 mln

  2,9 tys(100%)

  9,9 mln

  2,7 tys(100%)

  10,8 mln

  3,0 tys(100%)

  10,7 mln

  3,0 tys(100%)

  13,1 mln

  3,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,7 mln

  459(17.5%)

  1,8 mln

  496(16.9%)

  1,8 mln

  490(15.2%)

  2,0 mln

  555(19.1%)

  2,2 mln

  591(21.7%)

  2,1 mln

  587(19.6%)

  2,1 mln

  598(19.8%)

  4,5 mln

  1,3 tys(34.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,0 mln

  804(30.6%)

  3,4 mln

  931(31.7%)

  3,3 mln

  890(27.7%)

  3,7 mln

  998(34.3%)

  3,6 mln

  988(36.2%)

  3,8 mln

  1,1 tys(35.3%)

  3,5 mln

  988(32.7%)

  3,5 mln

  1,0 tys(26.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,2 mln

  327(12.4%)

  1,4 mln

  391(13.3%)

  1,5 mln

  414(12.9%)

  1,6 mln

  434(14.9%)

  1,6 mln

  445(16.3%)

  1,5 mln

  421(14.1%)

  1,7 mln

  480(15.9%)

  1,8 mln

  510(13.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  166,4 tys

  45,1(1.7%)

  668,8 tys

  183(6.2%)

  944,0 tys

  256(7.9%)

  988,9 tys

  270(9.3%)

  172,6 tys

  47,4(1.7%)

  168,3 tys

  46,7(1.6%)

  265,4 tys

  74,8(2.5%)

  1,1 mln

  305(8.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  292(11.1%)

  1,0 mln

  281(9.6%)

  689,4 tys

  187(5.8%)

  844,4 tys

  231(7.9%)

  608,1 tys

  167(6.1%)

  1,0 mln

  285(9.6%)

  1,2 mln

  329(10.9%)

  797,3 tys

  229(6.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  688,0 tys

  187(7.1%)

  246,5 tys

  67,5(2.3%)

  1,1 mln

  291(9%)

  333,3 tys

  91,1(3.1%)

  563,8 tys

  155(5.7%)

  637,2 tys

  177(5.9%)

  473,6 tys

  133(4.4%)

  526,0 tys

  151(4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  376,7 tys

  102(3.9%)

  1,8 mln

  485(16.5%)

  2,1 mln

  558(17.4%)

  393,4 tys

  108(3.7%)

  406,6 tys

  112(4.1%)

  436,2 tys

  121(4.1%)

  610,1 tys

  172(5.7%)

  504,1 tys

  145(3.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  106,8 tys

  29,0(1.1%)

  102,3 tys

  28,0(1%)

  132,3 tys

  35,8(1.1%)

  146,8 tys

  40,1(1.4%)

  146,0 tys

  40,1(1.5%)

  489,5 tys

  136(4.5%)

  166,8 tys

  47,0(1.6%)

  138,9 tys

  39,8(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  69,7 tys

  18,9(0.7%)

  91,0 tys

  24,9(0.8%)

  113,3 tys

  30,7(1%)

  122,7 tys

  33,5(1.2%)

  147,2 tys

  40,4(1.5%)

  157,8 tys

  43,8(1.5%)

  140,1 tys

  39,5(1.3%)

  126,7 tys

  36,3(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  67,8 tys

  18,4(0.7%)

  15,8 tys

  4,3(0.1%)

  54,8 tys

  14,8(0.5%)

  433,5 tys

  118(4.1%)

  351,9 tys

  96,7(3.5%)

  255,5 tys

  70,9(2.4%)

  313,8 tys

  88,4(2.9%)

  87,6 tys

  25,1(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,2 mln

  315(12%)

  62,8 tys

  17,2(0.6%)

  43,7 tys

  11,8(0.4%)

  45,5 tys

  12,4(0.4%)

  32,0 tys

  8,8(0.3%)

  25,2 tys

  7,0(0.2%)

  37,0 tys

  10,4(0.3%)

  46,9 tys

  13,4(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  50,4 tys

  13,7(0.5%)

  29,2 tys

  8,0(0.3%)

  31,6 tys

  8,6(0.3%)

  15,5 tys

  4,2(0.1%)

  26,2 tys

  7,2(0.3%)

  26,8 tys

  7,4(0.2%)

  38,1 tys

  10,7(0.4%)

  28,7 tys

  8,2(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  7,2 tys

  2,0(0.1%)

  9,4 tys

  2,6(0.1%)

  16,2 tys

  4,4(0.1%)

  3,0 tys

  0,8(0%)

  28,5 tys

  7,8(0.3%)

  22,4 tys

  6,2(0.2%)

  26,0 tys

  7,3(0.2%)

  12,5 tys

  3,6(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,4 tys

  2,1(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  2,4 tys

  0,6(0%)

  11,5 tys

  3,1(0.1%)

  42,6 tys

  11,5(0.4%)

  50,4 tys

  13,8(0.5%)

  35,4 tys

  9,7(0.4%)

  20,3 tys

  5,6(0.2%)

  10,4 tys

  2,9(0.1%)

  3,8 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  7,6 tys

  2,1(0.1%)

  22,2 tys

  6,1(0.2%)

  8,2 tys

  2,2(0.1%)

  641

  0,2(0%)

  637

  0,2(0%)

  28,3 tys

  7,9(0.3%)

  33,0 tys

  9,3(0.3%)

  2,5 tys

  0,7(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,6 tys

  11,1(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  561

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,0 tys

  11,1(0.4%)

  106,6 tys

  30,1(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  51,4 tys

  13,9(0.5%)

  39,3 tys

  10,8(0.4%)

  46,0 tys

  12,5(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Poświętne według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Poświętne według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Poświętne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Poświętne według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  9,3 mln

  2,5 tys(100%)

  9,8 mln

  2,6 tys(100%)

  12,0 mln

  3,2 tys(100%)

  11,1 mln

  3,0 tys(100%)

  10,6 mln

  2,9 tys(100%)

  11,3 mln

  3,1 tys(100%)

  11,0 mln

  3,1 tys(100%)

  13,1 mln

  3,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,5 mln

  1,2 tys(48.8%)

  4,6 mln

  1,3 tys(47%)

  4,6 mln

  1,2 tys(38.1%)

  4,5 mln

  1,2 tys(40.9%)

  4,6 mln

  1,3 tys(43.1%)

  4,2 mln

  1,2 tys(37.5%)

  4,4 mln

  1,3 tys(40.4%)

  4,2 mln

  1,2 tys(32.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,5 mln

  404(16%)

  1,6 mln

  432(16.1%)

  1,6 mln

  422(13.1%)

  1,7 mln

  459(15.1%)

  1,8 mln

  486(16.7%)

  1,6 mln

  439(14%)

  1,5 mln

  437(14.1%)

  3,9 mln

  1,1 tys(29.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,4 mln

  641(25.4%)

  2,4 mln

  648(24.2%)

  2,6 mln

  711(22%)

  3,0 mln

  825(27.2%)

  3,2 mln

  892(30.7%)

  3,9 mln

  1,1 tys(34.4%)

  3,7 mln

  1,0 tys(33.8%)

  3,8 mln

  1,1 tys(28.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  349,4 tys

  94,7(3.8%)

  417,8 tys

  114(4.3%)

  2,2 mln

  587(18.1%)

  378,6 tys

  104(3.4%)

  415,6 tys

  114(3.9%)

  470,7 tys

  131(4.2%)

  437,4 tys

  123(4%)

  483,9 tys

  139(3.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  461,9 tys

  126(4.2%)

  149,9 tys

  41,2(1.4%)

  330,6 tys

  91,7(2.9%)

  274,5 tys

  77,4(2.5%)

  285,8 tys

  82,0(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  34,9 tys

  9,5(0.4%)

  33,9 tys

  9,3(0.3%)

  27,8 tys

  7,5(0.2%)

  45,9 tys

  12,5(0.4%)

  54,0 tys

  14,8(0.5%)

  287,0 tys

  79,6(2.5%)

  117,4 tys

  33,1(1.1%)

  155,1 tys

  44,5(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  69,7 tys

  18,9(0.7%)

  74,9 tys

  20,5(0.8%)

  90,6 tys

  24,5(0.8%)

  98,1 tys

  26,8(0.9%)

  119,6 tys

  32,9(1.1%)

  128,2 tys

  35,6(1.1%)

  112,8 tys

  31,8(1%)

  93,4 tys

  26,8(0.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  540

  0,1(0%)

  760,8 tys

  206(6.4%)

  514,4 tys

  141(4.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  686

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  93,2 tys

  26,7(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  26,2 tys

  7,1(0.3%)

  92,8 tys

  25,4(0.9%)

  27,6 tys

  7,5(0.2%)

  285,0 tys

  77,9(2.6%)

  151,7 tys

  41,7(1.4%)

  36,8 tys

  10,2(0.3%)

  85,1 tys

  24,0(0.8%)

  49,8 tys

  14,3(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  60,9 tys

  16,5(0.7%)

  86,0 tys

  23,5(0.9%)

  85,1 tys

  23,1(0.7%)

  64,6 tys

  17,7(0.6%)

  67,1 tys

  18,4(0.6%)

  67,2 tys

  18,6(0.6%)

  31,3 tys

  8,8(0.3%)

  33,2 tys

  9,5(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,0 tys

  9,4(0.3%)

  82,1 tys

  23,1(0.7%)

  8,6 tys

  2,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  7,6 tys

  2,1(0.1%)

  22,2 tys

  6,1(0.2%)

  8,2 tys

  2,2(0.1%)

  641

  0,2(0%)

  637

  0,2(0%)

  28,3 tys

  7,9(0.3%)

  33,0 tys

  9,3(0.3%)

  2,5 tys

  0,7(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,3 tys

  0,6(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  3,2 tys

  0,9(0%)

  2,3 tys

  0,6(0%)

  2,1 tys

  0,6(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  333,0 tys

  90,3(3.6%)

  469,3 tys

  128(4.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,6 tys

  11,1(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  30,0 tys

  8,1(0.3%)

  50,0 tys

  13,7(0.5%)

  48,0 tys

  13,0(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  90,0 tys

  25,4(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  190,0 tys

  52,7(1.7%)

  12,3 tys

  3,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  6,0 tys

  1,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Poświętne - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 849 mieszkańców gminy Poświętne jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 400 kobiet oraz 449 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 19,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,8% mieszkańców gminy Poświętne, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 23,3% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy gminy Poświętne mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Poświętne największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,7%) oraz wyższe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,3%) oraz podstawowe ukończone (22,9%).

  13,7% mieszkańców gminy Poświętne w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (11,8% wśród dziewczynek i 15,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 306 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,00 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,4% ludności (24,0% wśród dziewczynek i 24,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 81,82.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 13,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (14,0% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 87,80.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,8% mieszkańców (17,5% wśród dziewczyn i 16,3% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,2% mieszkańców gminy Poświętne w wieku potencjalnej nauki (32,8% kobiet i 31,6% mężczyzn).

 • 15,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,6%
  Województwo
  17,5%
  Polska
  17,9%
 • 18,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,3%
  Województwo
  32,9%
  Polska
  33,3%
 • 34,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Gmina Poświętne
  3,1%
  woj. podlaskie
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  10,2%
  woj. podlaskie
  12,0%
  Cały kraj
  12,4%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Poświętne
  19,0%
  woj. podlaskie
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  19,8%
  woj. podlaskie
  17,5%
  Kraj
  22,9%
 • 14,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Poświętne
  6,0%
  Województwo
  5,9%
  Polska
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 23,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  23,3%
  Województwo
  23,3%
  Kraj
  19,3%
 • 23,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  3,0%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  1,4%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 306 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  306,0
  Województwo
  789,0
  Kraj
  811,0
 • 0,00 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina
  0,00
  Podlaskie
  1,10
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 81,82 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  81,82
  Województwo
  94,06
  Cały kraj
  96,62
 • 81,34 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Poświętne
  81,34
  woj. podlaskie
  90,89
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Poświętne) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Poświętne) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Poświętne
  19,0
  woj. podlaskie
  17,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 •  
 • 13,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 10,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Poświętne

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Poświętne aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Poświętnem (im.Bolesława Prusa)
  Publiczna
  85 650-13-60
  85 650-13-60
  Poświętne 10 A
  18-112 Poświętne
  13242-
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 87,80 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina Poświętne
  87,80
  Podlaskie
  95,74
  Cała Polska
  100,01
 • 83,74 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina
  83,74
  woj. podlaskie
  89,67
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Poświętne) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Poświętne) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  18,0
  Podlaskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 18 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 •  
 • 9,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 5,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Poświętne

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Poświętne aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum w Poświętnem
  Publiczne
  85 650-13-07
  85 650-13-60
  Poświętne 10 A
  18-112 Poświętne
  6112-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 13,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Poświętne, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Poświętne, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Poświętne, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Poświętne - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Biblioteki publiczne w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Poświętne działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 15 126 wolumenów oraz 10 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 12 501 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Poświętne działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 80 członków. Zarejestrowano 80 ćwiczących (mężczyźni: 80, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 60, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Poświętne w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)