Gmina Wyszki w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, regon, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, tabele)

Gmina Wyszki - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Wyszki to gmina wiejska. Należy do województwa podlaskiego, powiatu bielskiego. Gmina Wyszki ma 4 429 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 7,9% ludności powiatu. Gmina stanowi 14,9% powierzchni powiatu.
 • 4 429 Liczba mieszkańców
 • 206,2 km² Powierzchnia
 • 22 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BBI Tablice rejestracyjne
 • Mariusz Korzeniewski Wójt gminy
Gmina Wyszki na mapie
Identyfikatory
 • 22.978052.8413 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2003082
Herb gminy Wyszki
Gmina Wyszki herb
Flaga gminy Wyszki
Gmina Wyszki flaga

Gmina Wyszki - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
17-132Poczta Wyszki, ul. Piórkowska 4 A

Gmina Wyszki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Wyszki)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Wyszki
(85) 730-58-90
(85) 730-58-99
ul. Piórkowska 2
17-132 Wyszki
ZUS Inspektorat w Bielsku Podlaskim (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Widowska 10 A
17-100 Bielsk Podlaski

Gmina Wyszki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Gmina Wyszki ma 4 429 mieszkańców, z czego 49,1% stanowią kobiety, a 50,9% mężczyźni. W latach 2002-2018 liczba mieszkańców zmalała o 14,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,2 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Wyszki zawarli w 2017 roku 22 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,8% mieszkańców gminy Wyszki jest stanu wolnego, 54,9% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,4% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Wyszki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -43. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,63 na 1000 mieszkańców gminy Wyszki. W 2017 roku urodziło się 38 dzieci, w tym 57,9% dziewczynek i 42,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 397 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,60 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 49,4% zgonów w gminie Wyszki spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,7% zgonów w gminie Wyszki były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Wyszki przypada 15.98 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 30 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 60 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Wyszki -30. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  57,1% mieszkańców gminy Wyszki jest w wieku produkcyjnym, 17,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Wyszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 429 Liczba mieszkańców
 • 2 174 Kobiety
 • 2 255 Mężczyźni
 • 49,1%
  50,9%
 • 96 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 96 kobiet)
 • 104 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 104 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Wyszki w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Wyszki w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Wyszki w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Wyszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 43,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Wyszki
  43,2 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 45,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Wyszki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Wyszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Wyszki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Wyszki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Wyszki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,6%
  Podlaskie
  29,5%
  Cała Polska
  28,8%
 • 21,2% Kobiety
  (Panny)
 • 36,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,9% Żonaci/Zamężne
 • gm. Wyszki
  54,9%
  woj. podlaskie
  54,9%
  Cały kraj
  55,8%
 • 53,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,4% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Wyszki
  11,7%
  Województwo
  9,8%
  Cała Polska
  9,6%
 • 19,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Wyszki
  4,2%
  woj. podlaskie
  4,6%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Tutaj
  0,7%
  woj. podlaskie
  1,2%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Wyszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Wyszki w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Gmina
  4,9
  Województwo
  5,0
  Cały kraj
  5,0
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • gm. Wyszki
  1,4
  Województwo
  1,5
  Cały kraj
  1,7
 • 22 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Wyszki w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Wyszki w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 38 Urodzenia żywe
 • 22 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 16 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 57,9%
  42,1%
 • 8,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Wyszki
  8,5
  Województwo
  10,2
  Kraj
  10,5
 • 42,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  42,5
  woj. podlaskie
  43,1
  Polska
  44,2
 • 7.67 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7.67
 • 48.35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48.35
 • 88.96 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 88.96
 • 91.43 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 91.43
 • 33.78 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33.78
 • 6.21 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.21
 • 3 397 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 359 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 429 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Wyszki
  3 397 g
  Podlaskie
  3 447 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 56 Waga 4000g - 4499g
 • 56
 • 158 Waga 3500g - 3999g
 • 158
 • 190 Waga 3000g - 3499g
 • 190
 • 75 Waga 2500g - 2999g
 • 75
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,37 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Wyszki
  1,37
  Podlaskie
  1,40
  Kraj
  1,45
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,63
  woj. podlaskie
  0,69
  Kraj
  0,71
 • 0,60 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,60
  Województwo
  0,96
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w gminie Wyszki w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 72 Zgony
 • 34 Kobiety
  (Zgony)
 • 38 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,2%
  52,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,0 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Wyszki
  16,0
  Województwo
  10,3
  Polska
  10,1
 • 161,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Wyszki
  161,4
  Województwo
  107,9
  Cały kraj
  101,5
 • 8,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  8,3
  Województwo
  3,3
  Cały kraj
  4,0
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Wyszki
  3,7
  woj. podlaskie
  3,0
  Kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  1,5
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie bielskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 51,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Wyszki
  51,9%
  Podlaskie
  43,7%
  Cała Polska
  45,7%
 • 21,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Wyszki
  21,4%
  Województwo
  25,1%
  Kraj
  26,7%
 • 4,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,8%
  Województwo
  6,6%
  Kraj
  6,1%
 • 11,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  11,3
  Polska
  5,9
 • 71,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  71,1
  Kraj
  74,3
 • 298,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  298,9
  Podlaskie
  259,5
  Cały kraj
  274,3
 • 255,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  255,5
  Polska
  261,6
 • 724,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 804,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 642,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  724,3
  Podlaskie
  451,4
  Kraj
  469,0
 • 50,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 18,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 81,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  50,9
  Województwo
  51,1
  Cały kraj
  87,7
 • 17,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  17,4
  Województwo
  27,5
  Kraj
  31,8
 • 7,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,0
  Podlaskie
  6,9
  Polska
  8,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  0,5%
  woj. podlaskie
  0,7%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 30 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 60 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 31 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 29 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -27 Saldo migracji
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -30 Saldo migracji wewnętrznych
 • -15 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Wyszki w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Wyszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 62,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 58,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Wyszki, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wyszki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Wyszki oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,90 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Wyszki to 1 836 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 414 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Wyszki to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Wyszki to 117,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 74,13% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 59,31% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 56,37% mieszkań posiada łazienkę, 39,76% korzysta z centralnego ogrzewania, a 2,18% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Wyszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 836 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 414,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Wyszki
  414,10
  woj. podlaskie
  379,90
  Cała Polska
  375,70
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 83,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  83,50 m2
  Podlaskie
  76,60 m2
  Kraj
  74,00 m2
 • 34,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  34,60 m2
  Podlaskie
  29,10 m2
  Cała Polska
  27,80 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 4,00 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  4,00
  Województwo
  4,02
  Cały kraj
  3,82
 • 2,42 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  2,42
  Województwo
  2,63
  Cała Polska
  2,66
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,60
  Podlaskie
  0,65
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Wyszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,90 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,90
  Podlaskie
  4,24
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 20 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  5,00
  woj. podlaskie
  4,26
  Kraj
  3,91
 • 4,51 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Wyszki
  4,51
  woj. podlaskie
  18,06
  Cały kraj
  18,14
 • 469 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 117,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  117,3 m2
  Województwo
  102,8 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,11 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Wyszki
  0,11 m2
  Województwo
  0,44 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Wyszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 74,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Wyszki
  74,13%
  Podlaskie
  93,18%
  Cały kraj
  96,83%
 • 59,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Wyszki
  59,31%
  Województwo
  88,74%
  Cały kraj
  93,74%
 • 56,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Wyszki
  56,37%
  Podlaskie
  86,73%
  Kraj
  91,41%
 • 39,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  39,76%
  woj. podlaskie
  78,81%
  Cały kraj
  82,34%
 • 2,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Wyszki
  2,18%
  Województwo
  31,43%
  Cała Polska
  55,55%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

Gmina Wyszki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Wyszki na 1000 mieszkańców pracuje 68 osób . 43,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 56,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Wyszki wynosiło w 2017 roku 5,2% (5,5% wśród kobiet i 5,0% wśród mężczyzn).

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Wyszki wynosiło 4 659,62 PLN, co odpowiada 102.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Wyszki 114 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 31 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -83.

  45,0% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Wyszki pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,7% w przemyśle i budownictwie, a 9,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Wyszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 68 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Wyszki
  68,0
  Województwo
  192,0
  Polska
  247,0
 • 5,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 5,5% Kobiety
 • 5,0% Mężczyźni
 • Gmina Wyszki
  5,2%
  Województwo
  8,5%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Wyszki w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Wyszki w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Wyszki w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Wyszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 660 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Wyszki
  4 660 PLN
  Podlaskie
  4 006 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Wyszki w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Wyszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 114 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 31 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -83 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,27 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Wyszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 45,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 44,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 45,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,7% Przemysł i budownictwo
 • 15,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 15,8% Pozostałe
 • 26,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Wyszki w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Wyszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 303 Pracujący ogółem
 • 133 Kobiety
 • 170 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Wyszki w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 17,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,1% W wieku produkcyjnym
 • 50,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Wyszki, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 75,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Wyszki
  75,0
  woj. podlaskie
  60,8
  Cały kraj
  63,4
 • 45,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Wyszki
  45,0
  Województwo
  32,8
  Cały kraj
  34,0
 • 149,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  149,5
  woj. podlaskie
  117,4
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 63,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Wyszki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Wyszki w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 184 podmioty gospodarki narodowej, z czego 140 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 13 nowych podmiotów, a 11 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (19) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (9) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (22) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (6) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Wyszki najwięcej (4) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (178) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  12,5% (23) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 34,2% (63) podmiotów, a 53,3% (98) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Wyszki najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (32.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 184 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 23 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 63 Przemysł i budownictwo
 • 98 Pozostała działalność
 • 13 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Wyszki w 2017 roku
 • 11 Podmioty wyrejestrowane w gminie Wyszki w 2017 roku
 • 140 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 178 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 178
 • 6 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 6
 • 184 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 184
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 3 Spółki handlowe ogółem
 • 3
 • 3  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3
 • 4 Spółki cywilne ogółem
 • 4
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 140 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 45 Budownictwo
 • 45
 • 32 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 32
 • 22 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22
 • 15 Przetwórstwo przemysłowe
 • 15
 • 6 Pozostała działalność
 • 6
 • 6 Transport i gospodarka magazynowa
 • 6
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 4 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 4
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 2 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 2
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wyszki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Wyszki stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 60 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,54 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Wyszki wynosi 76,50% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Wyszki najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,02 (wykrywalność 64%) oraz przeciwko mieniu - 4,77 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,35 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,57 (86%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,50 (82%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Wyszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Wyszki.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Wyszki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 60 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 60
 • 36 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 36
 • 11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 11
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 21 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 21
 • 13,54 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,54
  woj. podlaskie
  13,89
  Kraj
  19,62
 • 8,02 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Wyszki
  8,02
  woj. podlaskie
  8,20
  Cała Polska
  12,07
 • 2,57 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Wyszki
  2,57
  Województwo
  3,06
  Cały kraj
  4,94
 • 2,35 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,35
  Podlaskie
  2,00
  Cały kraj
  1,78
 • 0,50 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Wyszki
  0,50
  Podlaskie
  0,58
  Polska
  0,49
 • 4,77 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,77
  woj. podlaskie
  6,61
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Wyszki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  77%
  Podlaskie
  74%
  Cały kraj
  72%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  65%
  woj. podlaskie
  61%
  Kraj
  60%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Wyszki
  87%
  Podlaskie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  99%
  Podlaskie
  99%
  Polska
  99%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Wyszki
  82%
  Województwo
  84%
  Polska
  84%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Wyszki
  45%
  Podlaskie
  54%
  Polska
  52%

Gmina Wyszki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Wyszki wyniosła w 2017 roku 18,9 mln złotych, co daje 4,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18.9% w porównaniu do roku 2016. Największa część budżetu gminy Wyszki - 26% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (11%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,5 mln złotych, czyli 13,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Wyszki wyniosła w 2017 roku 18,9 mln złotych, co daje 4,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.6% w porównaniu do roku 2016. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.6%) oraz z Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (5%). W budżecie gminy Wyszki wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 321 złotych na mieszkańca (7,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,8 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Wyszki według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Wyszki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Wyszki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Wyszki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,5 mln

  3,2 tys(100%)

  16,4 mln

  3,5 tys(100%)

  16,4 mln

  3,5 tys(100%)

  14,2 mln

  3,0 tys(100%)

  16,7 mln

  3,6 tys(100%)

  16,0 mln

  3,5 tys(100%)

  16,0 mln

  3,6 tys(100%)

  18,9 mln

  4,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,3 mln

  1,1 tys(34.1%)

  5,9 mln

  1,3 tys(36.2%)

  5,5 mln

  1,2 tys(33.6%)

  5,3 mln

  1,1 tys(37.7%)

  6,2 mln

  1,4 tys(37.3%)

  5,7 mln

  1,3 tys(35.6%)

  5,4 mln

  1,2 tys(33.4%)

  4,9 mln

  1,1 tys(26%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  248(7.6%)

  1,6 mln

  334(9.6%)

  2,2 mln

  463(13.3%)

  695,9 tys

  150(4.9%)

  1,6 mln

  350(9.6%)

  1,7 mln

  373(10.6%)

  228,7 tys

  50,8(1.4%)

  2,1 mln

  467(11%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  326(10%)

  1,7 mln

  358(10.3%)

  1,7 mln

  368(10.6%)

  1,5 mln

  318(10.5%)

  1,7 mln

  376(10.4%)

  1,7 mln

  378(10.7%)

  1,9 mln

  427(12%)

  1,9 mln

  425(10%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,5 mln

  521(16%)

  2,6 mln

  539(15.5%)

  2,6 mln

  561(16.1%)

  2,7 mln

  576(18.9%)

  2,9 mln

  628(17.3%)

  2,8 mln

  622(17.6%)

  5,3 mln

  1,2 tys(33.3%)

  1,1 mln

  239(5.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  298(9.1%)

  336,7 tys

  71,1(2%)

  432,4 tys

  91,9(2.6%)

  486,3 tys

  105(3.4%)

  822,1 tys

  179(4.9%)

  281,2 tys

  61,9(1.8%)

  440,7 tys

  97,9(2.7%)

  983,4 tys

  222(5.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,7 mln

  348(10.7%)

  2,0 mln

  419(12.1%)

  1,2 mln

  262(7.5%)

  669,0 tys

  144(4.7%)

  726,4 tys

  158(4.3%)

  798,3 tys

  176(5%)

  850,1 tys

  189(5.3%)

  867,3 tys

  196(4.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  899,7 tys

  188(5.8%)

  1,2 mln

  254(7.3%)

  1,4 mln

  305(8.7%)

  1,1 mln

  246(8.1%)

  1,0 mln

  228(6.3%)

  1,4 mln

  310(8.8%)

  893,9 tys

  199(5.6%)

  712,5 tys

  161(3.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  569,5 tys

  122(4%)

  566,5 tys

  123(3.4%)

  616,2 tys

  136(3.8%)

  346,7 tys

  77,0(2.2%)

  407,7 tys

  91,9(2.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  112,9 tys

  23,6(0.7%)

  151,4 tys

  32,0(0.9%)

  143,5 tys

  30,5(0.9%)

  88,5 tys

  19,0(0.6%)

  137,5 tys

  29,9(0.8%)

  104,5 tys

  23,0(0.7%)

  100,6 tys

  22,3(0.6%)

  200,1 tys

  45,1(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  168,4 tys

  35,3(1.1%)

  258,6 tys

  54,6(1.6%)

  409,0 tys

  86,9(2.5%)

  311,7 tys

  67,0(2.2%)

  260,0 tys

  56,5(1.6%)

  227,9 tys

  50,2(1.4%)

  207,5 tys

  46,1(1.3%)

  187,9 tys

  42,4(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  203,3 tys

  42,6(1.3%)

  214,0 tys

  45,2(1.3%)

  193,8 tys

  41,2(1.2%)

  231,3 tys

  49,7(1.6%)

  240,6 tys

  52,3(1.4%)

  154,3 tys

  34,0(1%)

  140,9 tys

  31,3(0.9%)

  161,2 tys

  36,4(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  339,0 tys

  71,0(2.2%)

  360,6 tys

  76,1(2.2%)

  423,6 tys

  90,0(2.6%)

  393,2 tys

  84,5(2.8%)

  262,4 tys

  57,0(1.6%)

  280,2 tys

  61,7(1.7%)

  126,9 tys

  28,2(0.8%)

  132,4 tys

  29,9(0.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  63,4 tys

  14,3(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  106,7 tys

  22,3(0.7%)

  37,3 tys

  7,9(0.2%)

  26,9 tys

  5,7(0.2%)

  51,9 tys

  11,2(0.4%)

  63,6 tys

  13,8(0.4%)

  36,1 tys

  7,9(0.2%)

  31,7 tys

  7,0(0.2%)

  54,5 tys

  12,3(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  5,8 tys

  1,2(0%)

  11,0 tys

  2,3(0.1%)

  26,9 tys

  5,7(0.2%)

  9,4 tys

  2,0(0.1%)

  17,0 tys

  3,7(0.1%)

  15,3 tys

  3,4(0.1%)

  13,8 tys

  3,1(0.1%)

  13,6 tys

  3,1(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  29,6 tys

  6,2(0.2%)

  14,3 tys

  3,0(0.1%)

  840

  0,2(0%)

  838

  0,2(0%)

  41,9 tys

  9,1(0.3%)

  34,2 tys

  7,5(0.2%)

  3,8 tys

  0,9(0%)

  967

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  608

  0,1(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  7,4 tys

  1,6(0%)

  2,7 tys

  0,6(0%)

  30,6 tys

  6,5(0.2%)

  18,1 tys

  3,9(0.1%)

  410

  0,1(0%)

  2,7 tys

  0,6(0%)

  38,0 tys

  8,4(0.2%)

  200

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  57,8 tys

  12,6(0.3%)

  144,9 tys

  31,9(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  58,6 tys

  12,3(0.4%)

  72,9 tys

  15,4(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Wyszki według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Wyszki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Wyszki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Wyszki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  13,5 mln

  2,8 tys(100%)

  15,4 mln

  3,2 tys(100%)

  15,2 mln

  3,2 tys(100%)

  15,2 mln

  3,3 tys(100%)

  15,8 mln

  3,4 tys(100%)

  16,5 mln

  3,6 tys(100%)

  18,2 mln

  4,0 tys(100%)

  18,9 mln

  4,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,5 mln

  1,4 tys(48.3%)

  6,4 mln

  1,4 tys(41.8%)

  6,8 mln

  1,4 tys(44.5%)

  6,8 mln

  1,5 tys(44.9%)

  6,5 mln

  1,4 tys(41%)

  6,6 mln

  1,5 tys(40.3%)

  7,1 mln

  1,6 tys(39%)

  7,0 mln

  1,6 tys(36.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,2 mln

  470(16.6%)

  2,4 mln

  517(15.9%)

  3,2 mln

  679(21.1%)

  3,3 mln

  714(21.8%)

  3,6 mln

  786(22.9%)

  3,6 mln

  791(21.8%)

  3,2 mln

  706(17.4%)

  3,3 mln

  749(17.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  808,9 tys

  169(6%)

  2,0 mln

  431(13.3%)

  1,0 mln

  221(6.9%)

  649,9 tys

  140(4.3%)

  702,4 tys

  153(4.4%)

  942,8 tys

  208(5.7%)

  834,4 tys

  185(4.6%)

  942,4 tys

  213(5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  524,4 tys

  113(3.5%)

  598,7 tys

  130(3.8%)

  619,6 tys

  136(3.8%)

  558,8 tys

  124(3.1%)

  591,5 tys

  133(3.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  756,0 tys

  158(5.6%)

  759,0 tys

  160(4.9%)

  1,0 mln

  219(6.8%)

  889,3 tys

  191(5.9%)

  383,8 tys

  83,4(2.4%)

  1,0 mln

  224(6.2%)

  904,0 tys

  201(5%)

  562,5 tys

  127(3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,1 mln

  445(15.7%)

  2,0 mln

  428(13.2%)

  2,2 mln

  462(14.3%)

  2,2 mln

  482(14.8%)

  2,4 mln

  519(15.1%)

  2,3 mln

  506(14%)

  4,8 mln

  1,1 tys(26.5%)

  544,9 tys

  123(2.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  569,6 tys

  119(4.2%)

  666,8 tys

  141(4.3%)

  60,4 tys

  12,8(0.4%)

  201,6 tys

  43,3(1.3%)

  784,8 tys

  170(5%)

  207,6 tys

  45,7(1.3%)

  323,5 tys

  71,8(1.8%)

  350,7 tys

  79,1(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  222,8 tys

  46,6(1.6%)

  163,5 tys

  34,5(1.1%)

  152,8 tys

  32,5(1%)

  230,5 tys

  49,6(1.5%)

  202,9 tys

  44,1(1.3%)

  213,7 tys

  47,0(1.3%)

  304,4 tys

  67,6(1.7%)

  195,2 tys

  44,0(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  117,0 tys

  24,5(0.9%)

  132,5 tys

  28,0(0.9%)

  115,6 tys

  24,6(0.8%)

  140,8 tys

  30,3(0.9%)

  149,0 tys

  32,4(0.9%)

  104,6 tys

  23,0(0.6%)

  110,4 tys

  24,5(0.6%)

  98,4 tys

  22,2(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,0 tys

  1,5(0.1%)

  41,5 tys

  8,8(0.3%)

  19,0 tys

  4,0(0.1%)

  5,0 tys

  1,1(0%)

  12,0 tys

  2,6(0.1%)

  4,7 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,3 tys

  15,0(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  103,4 tys

  21,6(0.8%)

  123,1 tys

  26,0(0.8%)

  112,6 tys

  23,9(0.7%)

  117,7 tys

  25,3(0.8%)

  101,9 tys

  22,1(0.6%)

  67,5 tys

  14,9(0.4%)

  60,3 tys

  13,4(0.3%)

  58,1 tys

  13,1(0.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  485,2 tys

  103(3.2%)

  20,0 tys

  4,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  570,9 tys

  126(3.5%)

  10,0 tys

  2,2(0.1%)

  31,7 tys

  7,2(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,2 tys

  0,5(0%)

  2,4 tys

  0,5(0%)

  4,7 tys

  1,0(0%)

  5,9 tys

  1,3(0%)

  5,4 tys

  1,2(0%)

  40,6 tys

  8,9(0.2%)

  4,2 tys

  0,9(0%)

  24,0 tys

  5,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  6,0 tys

  1,3(0%)

  526,2 tys

  111(3.4%)

  18,9 tys

  4,0(0.1%)

  23,3 tys

  5,0(0.2%)

  291,8 tys

  63,4(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,9 tys

  1,3(0%)

  8,9 tys

  2,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  29,6 tys

  6,2(0.2%)

  14,3 tys

  3,0(0.1%)

  840

  0,2(0%)

  838

  0,2(0%)

  41,9 tys

  9,1(0.3%)

  34,2 tys

  7,5(0.2%)

  3,8 tys

  0,9(0%)

  967

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,0 tys

  7,4(0.2%)

  105,8 tys

  23,3(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,0 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Wyszki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 069 mieszkańców gminy Wyszki jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 513 kobiet oraz 556 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 17,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 16,9% mieszkańców gminy Wyszki, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 26,9% podstawowym ukończonym. 6,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy gminy Wyszki mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Wyszki największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,1%) oraz średnie zawodowe (16,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (26,7%) oraz zasadnicze zawodowe (23,1%).

  14,8% mieszkańców gminy Wyszki w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,2% wśród dziewczynek i 15,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 607 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,00 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,8% ludności (25,7% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 85,29.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 13,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (14,2% wśród dziewczyn i 13,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 24 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 88,81.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,2% mieszkańców (13,8% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,4% mieszkańców gminy Wyszki w wieku potencjalnej nauki (32,0% kobiet i 30,9% mężczyzn).

 • 13,8% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  13,8%
  Podlaskie
  17,5%
  Cała Polska
  17,9%
 • 16,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Wyszki
  30,9%
  woj. podlaskie
  32,9%
  Cała Polska
  33,3%
 • 33,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Gmina Wyszki
  2,7%
  Podlaskie
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  10,8%
  Podlaskie
  12,0%
  Polska
  12,4%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Wyszki
  17,4%
  woj. podlaskie
  17,8%
  Kraj
  18,1%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  16,9%
  woj. podlaskie
  17,5%
  Polska
  22,9%
 • 10,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Wyszki
  5,3%
  Podlaskie
  5,9%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 26,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Wyszki
  26,9%
  Województwo
  23,3%
  Cała Polska
  19,3%
 • 27,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 26,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 6,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  6,2%
  woj. podlaskie
  3,0%
  Cała Polska
  1,4%
 • 8,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Wyszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 607 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Wyszki
  607,0
  Województwo
  789,0
  Cała Polska
  811,0
 • 0,00 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • gm. Wyszki
  0,00
  Podlaskie
  1,10
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 5,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 5,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w gminie Wyszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 85,29 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  85,29
  woj. podlaskie
  94,06
  Kraj
  96,62
 • 79,78 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  79,78
  Województwo
  90,89
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Wyszki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Wyszki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 13 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Wyszki
  13,0
  woj. podlaskie
  17,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13
 • 13 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13
 • 13 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 13
 •  
 • 23,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 20,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Wyszki

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Wyszki aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Wyszkach (Jan Paweł II)
  Publiczna
  85 737-11-21
  85 737-11-21
  ul. Szkolna 17
  17-132 Wyszki
  9181-
  Szkoła Podstawowa im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie (ks. F. J. Falkowski)
  Publiczna
  85 737-12-14
  85 737-12-14
  ul. Szkolna 2
  17-132 Topczewo
  812715
  Szkoła Podstawowa im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli (Prezydent Ryszard Kaczorowski)
  Publiczna
  85 739-56-88
  85 739-56-88
  ul. Wesoła 2a
  17-132 Strabla
  86313
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Wyszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 88,81 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • gm. Wyszki
  88,81
  Województwo
  95,74
  Cały kraj
  100,01
 • 86,57 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  86,57
  Województwo
  89,67
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Wyszki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Wyszki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Gmina
  24,0
  woj. podlaskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 24 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 24
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 24
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 24
 •  
 • 9,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 7,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Wyszki

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Wyszki aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum w Wyszkach
  Publiczne
  85 737-11-21
  85 737-11-21
  ul. Szkolna 17
  17-132 Wyszki
  5114-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Wyszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  (Dane powiatowe)
 • 14,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Wyszki, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Wyszki, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Wyszki, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wyszki - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Wyszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w gminie Wyszki: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 62 (uczestnicy: 2 363)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 60)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 50)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 28 (uczestnicy: 755)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 15 (uczestnicy: 1 246)
  • konkursy: 10 (uczestnicy: 80)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 74)
  • inne: 2 (uczestnicy: 98)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 30)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 30)


  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 11)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 11)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • komputerowe: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 15)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 15)


 • Biblioteki publiczne w gminie Wyszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Wyszki działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 18 263 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 19 322 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 11
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 11
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 2
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Wyszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Wyszki działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 26 członków. Zarejestrowano 26 ćwiczących (mężczyźni: 26, kobiety: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Wyszki w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)