Gmina Przywidz w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Przywidz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Przywidz to gmina wiejska. Należy do województwa pomorskiego, powiatu gdańskiego. Gmina Przywidz ma 5 957 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 5,3% ludności powiatu. Gmina stanowi 16,3% powierzchni powiatu.
 • 5 957 Liczba mieszkańców
 • 129,3 km² Powierzchnia
 • 45 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 58 Numer kierunkowy
 • GDA Tablice rejestracyjne
 • Marek Zimakowski Wójt gminy
Gmina Przywidz na mapie
Identyfikatory
 • 18.320354.1950 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2204052
Herb gminy Przywidz
Gmina Przywidz herb

Gmina Przywidz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
83-047Poczta Przywidz

Gmina Przywidz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Przywidz)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Przywidz
(58) 682-51-46
(58) 682-52-25
ul. Gdańska 7
83-047 Przywidz

Gmina Przywidz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Gmina Przywidz ma 5 957 mieszkańców, z czego 49,0% stanowią kobiety, a 51,0% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 17,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,1 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Przywidz zawarli w 2019 roku 29 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  29,3% mieszkańców gminy Przywidz jest stanu wolnego, 59,5% żyje w małżeństwie, 4,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,5% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Przywidz ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 15. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,54 na 1000 mieszkańców gminy Przywidz. W 2019 roku urodziło się 70 dzieci, w tym 51,4% dziewczynek i 48,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 433 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,90 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 40,6% zgonów w gminie Przywidz spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,8% zgonów w gminie Przywidz były nowotwory, a 8,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Przywidz przypada 9.32 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 114 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 68 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Przywidz 46. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  61,4% mieszkańców gminy Przywidz jest w wieku produkcyjnym, 21,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Przywidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 5 957 Liczba mieszkańców
 • 2 917 Kobiety
 • 3 040 Mężczyźni
 • 49,0%
  51,0%
 • 96 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 96 kobiet)
 • 104 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 104 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Przywidz w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Przywidz w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Przywidz w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Przywidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 38,1 latŚredni wiek mieszkańców
 • Gmina Przywidz
  38,1 lat
  woj. pomorskie
  40,7 lat
  Cała Polska
  41,9 lat
 • 38,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Przywidz, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Przywidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Przywidz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Przywidz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Przywidz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,3% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Przywidz
  29,0%
  Pomorskie
  29,4%
  Polska
  28,8%
 • 24,8% Kobiety
  (Panny)
 • 33,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,5%Żonaci/Zamężne
 • gm. Przywidz
  59,4%
  Pomorskie
  55,9%
  Cały kraj
  55,8%
 • 58,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,5% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  6,8%
  woj. pomorskie
  8,5%
  Kraj
  9,6%
 • 11,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,6%
  Pomorskie
  5,3%
  Cała Polska
  5,0%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Gmina Przywidz
  0,1%
  woj. pomorskie
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Przywidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Przywidz w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  4,9
  Województwo
  5,1
  Polska
  4,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  1,2
  woj. pomorskie
  1,4
  Cały kraj
  1,7
 • 29 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Przywidz w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Przywidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 15 Przyrost naturalny w roku 2019
 • 12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,54 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Przywidz
  2,5
  Pomorskie
  1,5
  Kraj
  -0,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Przywidz w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Przywidz w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Przywidz w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Przywidz w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 70 Urodzenia żywe
 • 36 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 34 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,4%
  48,6%
 • 11,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Przywidz
  11,9
  Województwo
  11,1
  Cała Polska
  9,8
 • 49,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Przywidz
  49,7
  woj. pomorskie
  46,9
  Cała Polska
  41,8
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 61 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 61
 • 121 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 121
 • 98 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 98
 • 40 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 433 gŚrednia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 380 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 483 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 433 g
  Województwo
  3 432 g
  Polska
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 24 Waga 4500g - 4999g
 • 24
 • 175 Waga 4000g - 4499g
 • 175
 • 514 Waga 3500g - 3999g
 • 514
 • 529 Waga 3000g - 3499g
 • 529
 • 184 Waga 2500g - 2999g
 • 184
 • 44 Waga 2000g - 2499g
 • 44
 • 18 Waga 1500g - 1999g
 • 18
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,71 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Przywidz
  1,71
  woj. pomorskie
  1,60
  Cała Polska
  1,42
 • 0,84 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Przywidz
  0,84
  woj. pomorskie
  0,77
  Cały kraj
  0,69
 • 1,90 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  1,90
  Pomorskie
  1,16
  Cały kraj
  0,92
 • Statystyki zgonów w gminie Przywidz w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 55 Zgony
 • 24 Kobiety
  (Zgony)
 • 31 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,6%
  56,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,3
  woj. pomorskie
  9,6
  Polska
  10,7
 • 52,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Przywidz
  52,7
  Województwo
  86,2
  Cały kraj
  109,3
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Przywidz
  2,7
  Województwo
  3,6
  Cały kraj
  3,8
 • 2,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  2,3
  Województwo
  2,8
  Cała Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gdańskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  40,6%
  Pomorskie
  41,9%
  Polska
  40,5%
 • 28,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  28,8%
  woj. pomorskie
  28,5%
  Cały kraj
  26,4%
 • 8,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Przywidz
  8,6%
  Województwo
  8,5%
  Kraj
  6,7%
 • 15,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. pomorskie
  15,6
  Polska
  9,8
 • 67,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  67,8
  Kraj
  72,2
 • 185,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Przywidz
  185,8
  Pomorskie
  274,6
  Cała Polska
  284,5
 • 262,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Pomorskie
  262,6
  Cała Polska
  263,9
 • 262,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 255,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 268,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Przywidz
  262,2
  Pomorskie
  403,2
  Cała Polska
  437,2
 • 47,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 19,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 74,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Przywidz
  47,3
  Pomorskie
  71,2
  Cały kraj
  71,0
 • 22,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  22,2
  woj. pomorskie
  33,6
  Kraj
  34,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  0,0
  Pomorskie
  9,0
  Cała Polska
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Przywidz
  0,0%
  woj. pomorskie
  1,0%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 114 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 59 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 55 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 68 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 31 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 47 Saldo migracji
 • 28 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 19 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 46 Saldo migracji wewnętrznych
 • 28 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 18 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Przywidz w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Przywidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 17,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Przywidz, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Przywidz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w gminie Przywidz oddano do użytku 35 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,88 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Przywidz to 1 633 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 277 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  91,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 8,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Przywidz to 5,20 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w gminie Przywidz to 140,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,14% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,81% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 84,26% mieszkań posiada łazienkę, 79,18% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,55% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Przywidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 633 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 277,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Przywidz
  277,30
  Województwo
  376,80
  Kraj
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 94,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Przywidz
  94,80 m2
  Pomorskie
  72,20 m2
  Kraj
  74,20 m2
 • 26,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  26,30 m2
  Pomorskie
  27,20 m2
  Cała Polska
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,50 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Przywidz
  4,50
  Województwo
  3,77
  Cały kraj
  3,82
 • 3,61 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  3,61
  Pomorskie
  2,65
  Cała Polska
  2,63
 • 0,80 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Przywidz
  0,80
  woj. pomorskie
  0,70
  Kraj
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Przywidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 35 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 5,88 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Gmina
  5,88
  woj. pomorskie
  7,83
  Cały kraj
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 182 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 5,20 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Gmina Przywidz
  5,20
  Województwo
  3,44
  Cała Polska
  3,78
 • 30,55 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  30,55
  Pomorskie
  26,94
  Cała Polska
  20,42
 • 4 919 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 140,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Gmina Przywidz
  140,5 m2
  woj. pomorskie
  81,4 m2
  Cała Polska
  88,6 m2
 • 0,83 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Gmina Przywidz
  0,83 m2
  woj. pomorskie
  0,64 m2
  Cała Polska
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Przywidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 93,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  93,14%
  Województwo
  99,34%
  Polska
  96,88%
 • 87,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Przywidz
  87,81%
  Województwo
  98,07%
  Kraj
  93,83%
 • 84,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Przywidz
  84,26%
  woj. pomorskie
  95,85%
  Cały kraj
  91,54%
 • 79,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  79,18%
  Województwo
  87,77%
  Polska
  82,60%
 • 0,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Przywidz
  0,55%
  woj. pomorskie
  54,47%
  Polska
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Gmina Przywidz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W gminie Przywidz na 1000 mieszkańców pracuje 78osób . 56,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Przywidz wynosiło w 2019 roku 4,1% (5,6% wśród kobiet i 2,8% wśród mężczyzn).

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Przywidz wynosiło 4 438,86 PLN, co odpowiada 91.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Przywidz 520 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 25 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -495.

  11,1% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Przywidz pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,8% w przemyśle i budownictwie, a 31,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Przywidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 78 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Przywidz
  78,0
  Pomorskie
  251,0
  Cały kraj
  251,0
 • 5,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 6,4% Kobiety
 • 4,6% Mężczyźni
 • gm. Przywidz
  4,1%
  woj. pomorskie
  4,4%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Przywidz w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Przywidz w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Przywidz w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Przywidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 439 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  4 439 PLN
  Województwo
  4 795 PLN
  Polska
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Przywidz w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Przywidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 520 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 25 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -495 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,05 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Przywidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,8% Przemysł i budownictwo
 • 18,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 31,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 32,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 31,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,4% Pozostałe
 • 35,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Przywidz w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Przywidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 457 Pracujący ogółem
 • 257 Kobiety
 • 200 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Przywidz w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 21,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,4% W wieku produkcyjnym
 • 57,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 21,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Przywidz, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 62,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Przywidz
  62,8
  woj. pomorskie
  67,3
  Kraj
  66,7
 • 27,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Przywidz
  27,8
  woj. pomorskie
  34,3
  Cały kraj
  36,5
 • 79,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  79,2
  Województwo
  104,1
  Kraj
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 63,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Przywidz - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W gminie Przywidz w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 609 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 505 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 66 nowych podmiotów, a 31 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (77) podmiotów zarejestrowano w roku 2016, a najmniej (41) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (61) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (29) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Przywidz najwięcej (26) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (592) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,9% (24) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 41,4% (252) podmiotów, a 54,7% (333) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Przywidz najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (25.5%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (19.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 609 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 24 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 252 Przemysł i budownictwo
 • 333 Pozostała działalność
 • 66 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Przywidz w 2019 roku
 • 31 Podmioty wyrejestrowane w gminie Przywidz w 2019 roku
 • 505 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 592 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 592
 • 15 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 15
 • 2Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 609 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 609
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 33 Spółki handlowe ogółem
 • 33
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 26  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 26
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 22 Spółki cywilne ogółem
 • 22
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 505 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 129 Budownictwo
 • 129
 • 100 Przetwórstwo przemysłowe
 • 100
 • 93 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 93
 • 35 Transport i gospodarka magazynowa
 • 35
 • 32 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 32
 • 21 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21
 • 17 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 17
 • 16 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 16
 • 15 Pozostała działalność
 • 15
 • 13 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 13
 • 10 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 10
 • 9 Edukacja
 • 9
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Przywidz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w gminie Przywidz stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 162 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 27,49 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Przywidz wynosi 72,50% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Przywidz najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 18,28 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 15,97 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 7,29 (81%), drogowe - 1,38 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,50 (81%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Przywidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Przywidz.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Przywidz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 162 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 162
 • 108 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 108
 • 43 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 43
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 94 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 94
 • 27,49 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Przywidz
  27,49
  woj. pomorskie
  20,67
  Kraj
  20,75
 • 18,28 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  18,28
  Pomorskie
  13,87
  Cała Polska
  13,21
 • 7,29 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Przywidz
  7,29
  woj. pomorskie
  4,39
  Kraj
  4,88
 • 1,38 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Przywidz
  1,38
  woj. pomorskie
  1,66
  Polska
  1,86
 • 0,50 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,50
  Pomorskie
  0,45
  Cała Polska
  0,43
 • 15,97 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Przywidz
  15,97
  Pomorskie
  11,38
  Cały kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Przywidz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  73%
  woj. pomorskie
  68%
  Polska
  73%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  67%
  woj. pomorskie
  61%
  Cały kraj
  65%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Przywidz
  81%
  Województwo
  75%
  Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. pomorskie
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  81%
  woj. pomorskie
  84%
  Kraj
  86%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Przywidz
  59%
  Pomorskie
  51%
  Cały kraj
  53%

Gmina Przywidz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Przywidz wyniosła w 2018 roku 30,9 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.9% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu gminy Przywidz - 26% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,8 mln złotych, czyli 18,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Przywidz wyniosła w 2018 roku 31,0 mln złotych, co daje 5,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.7% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.4%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4.7%). W budżecie gminy Przywidz wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 589 złotych na mieszkańca (11,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 0,5 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Przywidz według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Przywidz według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Przywidz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Przywidz według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,0 mln

  3,0 tys(100%)

  21,0 mln

  3,7 tys(100%)

  19,9 mln

  3,5 tys(100%)

  21,5 mln

  3,7 tys(100%)

  22,8 mln

  3,9 tys(100%)

  32,7 mln

  5,6 tys(100%)

  28,9 mln

  5,0 tys(100%)

  30,9 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,3 mln

  1,1 tys(37.2%)

  7,2 mln

  1,3 tys(34.4%)

  7,5 mln

  1,3 tys(37.4%)

  7,4 mln

  1,3 tys(34.6%)

  7,5 mln

  1,3 tys(32.9%)

  7,7 mln

  1,3 tys(23.4%)

  8,1 mln

  1,4 tys(28%)

  8,0 mln

  1,4 tys(26%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  544,3 tys

  96,1(3.2%)

  532,4 tys

  93,5(2.5%)

  789,8 tys

  137(4%)

  449,6 tys

  77,4(2.1%)

  541,8 tys

  93,5(2.4%)

  4,1 mln

  703(12.6%)

  830,9 tys

  142(2.9%)

  3,9 mln

  658(12.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,0 mln

  353(11.8%)

  2,2 mln

  394(10.7%)

  2,3 mln

  396(11.4%)

  2,5 mln

  423(11.4%)

  2,7 mln

  468(11.9%)

  2,7 mln

  469(8.4%)

  3,1 mln

  535(10.8%)

  3,4 mln

  572(10.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  573(19.1%)

  3,4 mln

  601(16.3%)

  3,6 mln

  620(17.9%)

  3,8 mln

  647(17.5%)

  4,0 mln

  688(17.5%)

  7,9 mln

  1,4 tys(24.3%)

  3,3 mln

  564(11.4%)

  2,2 mln

  374(7.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  863,7 tys

  153(5.1%)

  2,5 mln

  444(12%)

  1,4 mln

  240(7%)

  2,3 mln

  392(10.6%)

  1,1 mln

  193(4.9%)

  1,1 mln

  186(3.3%)

  1,2 mln

  205(4.1%)

  1,9 mln

  327(6.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,4 mln

  419(14%)

  2,5 mln

  432(11.7%)

  2,4 mln

  408(11.8%)

  1,4 mln

  240(6.5%)

  1,8 mln

  306(7.8%)

  1,3 mln

  215(3.8%)

  1,4 mln

  240(4.9%)

  1,8 mln

  314(6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  361,2 tys

  63,8(2.1%)

  393,1 tys

  69,0(1.9%)

  394,9 tys

  68,6(2%)

  435,0 tys

  74,9(2%)

  426,4 tys

  73,6(1.9%)

  478,1 tys

  81,9(1.5%)

  481,6 tys

  82,3(1.7%)

  535,9 tys

  91,0(1.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  266,2 tys

  47,0(1.6%)

  325,1 tys

  57,1(1.5%)

  397,3 tys

  69,0(2%)

  262,4 tys

  45,2(1.2%)

  280,1 tys

  48,3(1.2%)

  305,2 tys

  52,3(0.9%)

  470,4 tys

  80,3(1.6%)

  473,8 tys

  80,4(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  211,4 tys

  37,3(1.2%)

  678,9 tys

  119(3.2%)

  399,4 tys

  69,4(2%)

  1,1 mln

  192(5.2%)

  3,5 mln

  608(15.4%)

  6,1 mln

  1,1 tys(18.8%)

  1,5 mln

  264(5.3%)

  344,9 tys

  58,6(1.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  101,7 tys

  18,0(0.6%)

  84,3 tys

  14,8(0.4%)

  189,4 tys

  32,9(1%)

  635,9 tys

  110(3%)

  12,0 tys

  2,1(0.1%)

  221,6 tys

  38,0(0.7%)

  431,8 tys

  73,7(1.5%)

  282,6 tys

  48,0(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  151,1 tys

  26,7(0.9%)

  201,4 tys

  35,4(1%)

  169,6 tys

  29,5(0.9%)

  209,0 tys

  36,0(1%)

  189,5 tys

  32,7(0.8%)

  164,1 tys

  28,1(0.5%)

  231,0 tys

  39,4(0.8%)

  192,1 tys

  32,6(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  53,7 tys

  9,5(0.3%)

  59,9 tys

  10,5(0.3%)

  64,5 tys

  11,2(0.3%)

  71,2 tys

  12,3(0.3%)

  36,4 tys

  6,3(0.2%)

  47,0 tys

  8,1(0.1%)

  156,5 tys

  26,7(0.5%)

  142,2 tys

  24,1(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  114,3 tys

  20,2(0.7%)

  124,9 tys

  21,9(0.6%)

  121,8 tys

  21,2(0.6%)

  500,6 tys

  86,2(2.3%)

  218,8 tys

  37,8(1%)

  156,3 tys

  26,8(0.5%)

  184,3 tys

  31,5(0.6%)

  134,0 tys

  22,8(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  120,9 tys

  21,4(0.7%)

  530,9 tys

  93,2(2.5%)

  131,3 tys

  22,8(0.7%)

  260,9 tys

  44,9(1.2%)

  263,1 tys

  45,4(1.2%)

  187,2 tys

  32,1(0.6%)

  203,4 tys

  34,7(0.7%)

  127,8 tys

  21,7(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  66,4 tys

  11,7(0.4%)

  77,4 tys

  13,6(0.4%)

  78,7 tys

  13,7(0.4%)

  74,6 tys

  12,9(0.3%)

  71,6 tys

  12,3(0.3%)

  69,6 tys

  11,9(0.2%)

  71,7 tys

  12,2(0.2%)

  70,1 tys

  11,9(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  17,5 tys

  3,1(0.1%)

  23,5 tys

  4,1(0.1%)

  23,4 tys

  4,1(0.1%)

  70,4 tys

  12,1(0.3%)

  111,0 tys

  19,2(0.5%)

  46,9 tys

  8,0(0.1%)

  45,9 tys

  7,8(0.2%)

  68,8 tys

  11,7(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  8,4 tys

  1,5(0%)

  900

  0,2(0%)

  4,4 tys

  0,8(0%)

  29,8 tys

  5,1(0.1%)

  30,4 tys

  5,2(0.1%)

  2,9 tys

  0,5(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  46,1 tys

  7,8(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  127,6 tys

  22,5(0.8%)

  119,6 tys

  21,0(0.6%)

  102,4 tys

  17,8(0.5%)

  35,0 tys

  6,0(0.2%)

  26,7 tys

  4,6(0.1%)

  48,7 tys

  8,3(0.1%)

  61,2 tys

  10,4(0.2%)

  38,7 tys

  6,6(0.1%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  26,1 tys

  4,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Przywidz według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Przywidz według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Przywidz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Przywidz według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,4 mln

  2,9 tys(100%)

  20,9 mln

  3,7 tys(100%)

  20,5 mln

  3,6 tys(100%)

  21,3 mln

  3,7 tys(100%)

  23,5 mln

  4,0 tys(100%)

  27,1 mln

  4,7 tys(100%)

  29,9 mln

  5,1 tys(100%)

  31,0 mln

  5,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,5 mln

  1,3 tys(45.7%)

  8,4 mln

  1,5 tys(40.1%)

  9,0 mln

  1,6 tys(43.8%)

  8,6 mln

  1,5 tys(40.6%)

  9,1 mln

  1,6 tys(38.7%)

  9,8 mln

  1,7 tys(36%)

  10,3 mln

  1,8 tys(34.4%)

  9,8 mln

  1,7 tys(31.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,3 mln

  759(26.2%)

  4,4 mln

  778(21.2%)

  4,7 mln

  822(23.1%)

  5,0 mln

  856(23.3%)

  5,2 mln

  903(22.2%)

  5,6 mln

  968(20.9%)

  6,0 mln

  1,0 tys(19.9%)

  6,3 mln

  1,1 tys(20.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  42,8 tys

  7,6(0.3%)

  136,4 tys

  23,9(0.7%)

  422,7 tys

  73,4(2.1%)

  25,2 tys

  4,3(0.1%)

  59,9 tys

  10,3(0.3%)

  1,2 mln

  208(4.5%)

  1,6 mln

  271(5.3%)

  1,5 mln

  247(4.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  467(16.1%)

  2,7 mln

  483(13.2%)

  2,8 mln

  483(13.6%)

  2,9 mln

  500(13.6%)

  2,9 mln

  496(12.2%)

  6,8 mln

  1,2 tys(25.2%)

  1,9 mln

  332(6.5%)

  1,1 mln

  194(3.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  283,4 tys

  50,0(1.7%)

  1,3 mln

  230(6.3%)

  369,3 tys

  64,2(1.8%)

  788,1 tys

  136(3.7%)

  509,3 tys

  87,9(2.2%)

  1,0 mln

  172(3.7%)

  517,7 tys

  88,4(1.7%)

  1,1 mln

  188(3.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  376,2 tys

  66,4(2.3%)

  2,0 mln

  345(9.4%)

  1,5 mln

  264(7.4%)

  1,8 mln

  308(8.4%)

  721,5 tys

  125(3.1%)

  649,8 tys

  111(2.4%)

  748,2 tys

  128(2.5%)

  963,7 tys

  164(3.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  123,9 tys

  21,9(0.8%)

  75,7 tys

  13,3(0.4%)

  101,9 tys

  17,7(0.5%)

  122,7 tys

  21,1(0.6%)

  144,8 tys

  25,0(0.6%)

  71,5 tys

  12,2(0.3%)

  94,4 tys

  16,1(0.3%)

  825,0 tys

  140(2.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  126,5 tys

  22,3(0.8%)

  517,1 tys

  90,8(2.5%)

  156,9 tys

  27,3(0.8%)

  207,1 tys

  35,7(1%)

  126,4 tys

  21,8(0.5%)

  243,1 tys

  41,7(0.9%)

  115,8 tys

  19,8(0.4%)

  766,2 tys

  130(2.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  359,6 tys

  63,5(2.2%)

  377,6 tys

  66,3(1.8%)

  391,5 tys

  68,0(1.9%)

  410,0 tys

  70,6(1.9%)

  372,5 tys

  64,3(1.6%)

  475,0 tys

  81,4(1.8%)

  475,1 tys

  81,1(1.6%)

  583,7 tys

  99,1(1.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  333,4 tys

  58,9(2%)

  756,2 tys

  133(3.6%)

  440,0 tys

  76,4(2.2%)

  469,9 tys

  80,9(2.2%)

  2,2 mln

  387(9.5%)

  462,7 tys

  79,3(1.7%)

  540,8 tys

  92,4(1.8%)

  575,2 tys

  97,7(1.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  77,8 tys

  13,7(0.5%)

  86,4 tys

  15,2(0.4%)

  193,9 tys

  33,7(0.9%)

  578,1 tys

  99,6(2.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  443,2 tys

  75,9(1.6%)

  381,8 tys

  65,2(1.3%)

  291,7 tys

  49,5(0.9%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  8,4 tys

  1,5(0.1%)

  900

  0,2(0%)

  4,4 tys

  0,8(0%)

  29,8 tys

  5,1(0.1%)

  30,4 tys

  5,2(0.1%)

  2,9 tys

  0,5(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  46,1 tys

  7,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  65,4 tys

  11,5(0.4%)

  65,0 tys

  11,4(0.3%)

  75,1 tys

  13,0(0.4%)

  81,5 tys

  14,0(0.4%)

  69,9 tys

  12,1(0.3%)

  44,1 tys

  7,6(0.2%)

  46,3 tys

  7,9(0.2%)

  45,5 tys

  7,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  137,3 tys

  24,2(0.8%)

  5,0 tys

  0,9(0%)

  5,0 tys

  0,9(0%)

  4,0 tys

  0,7(0%)

  5,0 tys

  0,9(0%)

  5,0 tys

  0,9(0%)

  4,9 tys

  0,8(0%)

  4,9 tys

  0,8(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,6 tys

  0,6(0%)

  3,6 tys

  0,6(0%)

  4,0 tys

  0,7(0%)

  3,9 tys

  0,7(0%)

  4,0 tys

  0,7(0%)

  3,5 tys

  0,6(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  15,1 tys

  2,7(0.1%)

  299,2 tys

  52,0(1.5%)

  223,4 tys

  38,5(1%)

  1,9 mln

  330(8.1%)

  244,0 tys

  41,8(0.9%)

  197,1 tys

  33,7(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  23,4 tys

  4,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,5 tys

  4,2(0.1%)

  49,6 tys

  8,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  4,7 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,9 tys

  3,1(0.1%)

  83,0 tys

  14,3(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Przywidz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 641 mieszkańców gminy Przywidz jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 797 kobiet oraz 844 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 18,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 12,4% średnie ogólnokształcące, a 18,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców gminy Przywidz, gimnazjalnym 5,8%, natomiast 18,5% podstawowym ukończonym. 1,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa pomorskiego mieszkańcy gminy Przywidz mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Przywidz największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,7%) oraz podstawowe ukończone (19,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,8%) oraz średnie zawodowe (20,0%).

  W roku 2018 w gminie Przywidz mieściło się 1 przedszkole, w którym do 1 oddziału uczęszczało 16 dzieci (2 dziewczynki oraz 14 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc.

  15,0% mieszkańców gminy Przywidz w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (12,9% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 565 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 3,68 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 36 oddziałach uczyło się 481 uczniów (238 kobiet oraz 243 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Przywidz placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 27 oddziałach uczyło się 426 uczniów (206 kobiet oraz 220 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,7% ludności (31,0% wśród dziewczynek i 26,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 76,59.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,5% mieszkańców (18,6% wśród dziewczyn i 16,5% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,6% mieszkańców gminy Przywidz w wieku potencjalnej nauki (23,0% kobiet i 26,2% mężczyzn).

 • 18,9% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  18,9%
  woj. pomorskie
  18,7%
  Cały kraj
  17,9%
 • 21,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,1%
  Pomorskie
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • gm. Przywidz
  2,4%
  Pomorskie
  2,7%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  12,4%
  Województwo
  13,3%
  Polska
  12,4%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Przywidz
  18,3%
  Województwo
  17,3%
  Kraj
  18,1%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Przywidz
  22,4%
  Województwo
  23,2%
  Cała Polska
  22,9%
 • 16,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  5,8%
  Województwo
  5,3%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  18,5%
  woj. pomorskie
  18,3%
  Cała Polska
  19,3%
 • 19,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,3%
  woj. pomorskie
  1,2%
  Kraj
  1,4%
 • 1,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Przywidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 565 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  565,0
  woj. pomorskie
  835,0
  Polska
  873,0
 • 3,68 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina Przywidz
  3,68
  woj. pomorskie
  0,98
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 1 Oddziały
 • 9 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 50 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Przywidz) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Dzieci
 • 2 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 14 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 12,5%
  87,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 5 3 lata
 • 5
 • 6 4 lata
 • 6
 • 2 5 lata
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 4 lata
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 5 3 lata
 • 5
 • 4 4 lata
 • 4
 • 2 5 lata
 • 2
 • 148 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 11,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Przywidz(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Przywidz aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Punkt Przedszkolny Wróżkolandia
  Niepubliczny
  51 514-06-92
  ul. Na Wzgórzu 6
  83-047 Przywidz
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Przywidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Przywidz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 36 Oddziały
 • 481 Uczniowie
 • 238 Kobiety
  (uczniowie)
 • 243 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,5%
  50,5%
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Absolwenci 2016
 • 25 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 13,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  13,4
  woj. pomorskie
  18,3
  Kraj
  17,3
 •  
 • 51,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 37,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 620 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 481 angielski
 • 139 niemiecki
 •  
 • 76,59 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  76,59
  Pomorskie
  94,99
  Kraj
  95,46
 • 76,11 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  76,11
  Województwo
  93,21
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Przywidz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Przywidz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Przywidz(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Przywidz aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (im. Unii Europejskiej)
  Publiczna
  58 682-54-18
  58 682-55-56
  ul. SZKOLNA 1
  83-047 Przywidz
  1427917
  Szkoła Podstawowa w Trzepowie
  Publiczna
  58 685-81-48
  58 682-51-48
  ul. Długa 1
  83-047 Trzepowo
  712717
  Szkoła Podstawowa w Pomlewie (bł. ks. Jerzy Popiełuszko)
  Publiczna
  58 682-51-13
  58 682-51-13
  ul. Szkolna 3
  83-047 Pomlewo
  77720
  Publiczna Szkoła Podstawowa
  Niepubliczna
  58 300-02-94
  ul. Szkolna 4
  83-047 Nowa Wieś Przywidzka
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Przywidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 15,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Przywidz, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Przywidz, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Przywidz, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Przywidz - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Przywidz

 • Według danych GUS z 2019 roku w gminie Przywidz znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 210)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Przywidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w gminie Przywidz: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W gminie Przywidz 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 23 (uczestnicy: 3 050)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 900)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 900)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 800)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 400)
  • warsztaty: 12 (uczestnicy: 50)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 83)
  • teatralne: 1 (członkowie: 14)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 4)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 15)
  • taneczne: 2 (członkowie: 50)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Przywidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w gminie Przywidz działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 231 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 18 706 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Przywidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Przywidz działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 89 członków. Zarejestrowano 73 ćwiczących (mężczyźni: 71, kobiety: 2, chłopcy do lat 18: 56, dziewczęta do lat 18: 2). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Przywidz w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Przywidz - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Przywidz i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018) • W 2018 roku w gminie Przywidz znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gdańskiego.

  Powiat gdański - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 kmŚcieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Przywidz w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 69,6 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina Przywidz
  69,6 km
  Województwo
  678,5 km
  Kraj
  444,7 km
 • 1,5 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina Przywidz
  1,5 km
  woj. pomorskie
  5,3 km
  Cała Polska
  3,6 km